Carmen Velkommen. Side 2. Kære Publikum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carmen Velkommen. Side 2. Kære Publikum"

Transkript

1

2 Carmen Velkommen KærePublikum VelkommentilendnuenmusicalpåFaaborgGymnasiumdenniendeaf slagseniskolenshistorie.somvanligtsamlerdenmasserafeleverfraalle klasserogårgange.rentfaktiskerderiårmusicaldeltagerefrahvereneste klassepågymnasiet.godt50optræderpåscenenogmindstligesåmange erinvolveredeiprojektetpåandenvis. Carmenerjoenordentligmundfuldenafoperaverdenensallerstørsteklas sikere.etnogetvoveligteksperimentatgivesigikastmed.menviturdedet nualligevel fordidetersågodenhistorie,ogfordiviselvfølgelighartilpas setdenvoresegneforhold.vibrugerganskeviststoredeleafkomponisten Bizetsoriginalemusik,mendererogsåstoredele,viikkebruger,ogderer meget,dererændret.deterenmusicalforetgymnasiumogikkeforetope raakademi.derforerlibrettoen(desungnedialoger)naturligvisogsåerstat tetaftaltedialogersåledessomdetrentfaktiskogsåvartilfældetibizets førsteversionafoperaen,enversionderrummedemegentalefremfor sang. PåFaaborgGymnasiumerdetenfasttradition,atmusicalenernoget,alle eleverskalhavemulighedforatdeltageiéngangideresgymnasietid.derer pladstilenhver,derharlysttilatværemed.detbetyder,atstykkernemere ellermindreskrivestildengruppedeltagere,derharmeldtsig.erderikke rollernokimanuskriptet,måderopfindesnogen.sådanhardetogsåværet dennegang.såledesharcarmenherfåetenveninde,veronica,derertilfø jetenspåkone,enkromutter,noglesmuglermændmedstorforkærlighed forcarmenjaogmangeflere Blandtandreertofortællereogsåkommet til:tyrefægterenescamilloogvenindenveronica,somvimødersomgamle Side 2

3 mennesker,dersammensertilbagepådedramatiskebegivenheder,deride resungdomudspilledesigisevilla.enstorændringerogså,atsangeneerdelt udpåflerepersonerendidenoriginaleopera.voresforestillingerengymna siemusical;denskalikkeblotværecentreretomganskefåhovedpersoner, menværeenforestillinghvorsåmangeeleversommuligtskalhaveenpladsi helheden,bådesomskuespillereogsomsangere.detbetydernaturligvisog så,atdermåskrivesompåhistorien. Oghvadfårmansåudafatværemedisådanenmusical:Langedage,ømme ben,masserafventetid,afleveringerderskalklaressentomaftenen(hvis manoverhovedetnårdem),kæreste,vennerogfamiliederforsømmesfor ikkeattaleomdeterhvervsarbejdederhellerikkerigtigertidtil.mendeter ogsånyevennerpåkrydsogtværsafklasserogårgange;deterogsåetfæl lesskabogoplevelsenaf,atmanselverenuundværligdelafdet.deterud fordringerogmulighedforatafprøvenyesiderafsigselv;detergodegrinog sjoveoplevelser,ogdeterglædenvedsammenatfånogettilatlykkes. Iskrivendestund(16.nov.)harinfluenzaepidemienendnuikkebidtsigfast påsydfyn.denskulletoppe ja,deromkringhvorviharpremiere!vikrydser fingrefor,atdehøjeremagtererlidtnænsommevedfaaborgogiforståelse forvoresprojektladerinfluenzaensnigesigudenomsundagervejogomegn. Såkæregæster vihåber,atialleerkommetogikkeharefterladtsygemen neskerderhjemme.lænjertilbageognydcarmenálafaaborgforhåbentlig medalledemedvirkendepåogbagscenenogikkehjemmeunderdynerne. Godfornøjelse! Påmusicalgruppensvegne KirstenLadekjærAndersen Side 3

4 Side 4 EstherRützouefterUlrikBoeghs bearbejdningafbizetscarmen Videreudvikletunderindstuderingen KirstenLadekjærAndersen HelleKærsager JensBruntseogBirtheP.Clewett TineDahlogPiaH.Gommesen Carmen:StineBangSchmidt DonJosé:PeterNykjær Michaela:SofieAmalieHervit Veronica:AnneSofieChristensen LilasPastias:PernilleCastorLund Escamillo:HalfdanFløistrup GamleVeronica:JessieL.Nielsen GamleEscamillo:NicolajSvejdal Morales:ChristianWulffKirketorp Fernando:ChristianBruunAndersen Juan:PeterKildebergBahl Henrico:AndreasBreenfeldt Zuniga:CasperNæsselundBang Carlos:AndreasMøllerJensen Manuela:TrineHveiselDjurhuss AnnemarieNissen AnnSofieHolm RikkeMaleneTegen MiaUglebjergKristensen LauraKlingenbergStaugaard ChristelDyrebyePors MargaritaNielsen StineElnegaard CecilieSøderlund KamillaS.Østerberg Frasquita:JulieWangHaas Mercedes:JannieBrunPedersen Rosita:SolveigHenriksen Gammelspåkone:KirstineKyhn Juanita:JulieMølgaard Esmeralda:YasminG.ElIman Dancairo:ChristianW.Kirketerp Remendado:ChristianB.Andersen Gonzales:MathiasTybjerg Roderiques:LasseBruntse Andres:DavidLejerKristensen MetteMadsen DortheL.Christiansen LineH.Gommesen Roller Soldater Fabrikspiger Carmen Medvirkende Musikalskledelse Instruktionogdanse Smuglere Manuskript

5 TiffanyMøller JannieBrunPedersen LineHalkjærGommesen KathrineKrohnBryld FieElnegaard MetteMadsen SofieSommerlund Krogæster,Præster,Munke,Gamleog Unge,Lystnemænd,Knibskepiger,Pæ nefolk,luskedepersonager,pigerder sælgerappelsiner,blomsterogsigselv.: TanyaMarionRingborg,HeidiValentin, MadsPedersen,MathiasThygesen, ChristianS.Johnsen,JulieB.Petersen, MelanieAiyampillai,RasmusGrønved, RasmusVesterbo,AlexanderKobberø, LineKling,IsabellaHøjgaardHansen, MarieTrollePetersen,NadiaBrunse, EmilieK.AagesenogHeidiS.Jensen Dirigent:JensBruntse Klaver:AnneSofieDamgaard Trommer:JesperW.Hansen Elbas:AndersJaksland Synthesizer:MartinOlsen Klarinet:NinaAagaardHviid Klarinet:BirtheP.Clewett Basklarinet:MartinS.Lorentzen Tværfløjte:MaritBuschke Tværfløjte:JosefineS.Olesen Percussion:JesperW.Hansen Blokfløjte&percussion: PiaH.Gommesen MarieAagaard IndiaNyropLarsen IdaPedersen NannaAmaliePloug PernillePoulsen SarahFrigaard LauraMøller JannieLundsgaard HelmaRoeleven JosephineFerdinandKristoffersen SimoneHarsboPedersen LeitaMariePowers TildeBirlaSkriver AnneKirstinePrimdahl IngaLykkeSørensen Side 5 Gadebørn Folkemængde Orkester Kulisser Kostumer Musical på Faaborg Gymnasium

6 Carmen Teknikkenbag Lysoglyd LasseGlasdam PeterNykjær AndersWelander FrederikSkallerupLarsen MortenEgholtMadsen NielsBaggeAngelo FlemmingTybjerg ChristofferDubgaard SørenMøller MadsHansen Foto TineDahl TaniKristensen MusicalbladogPR PernilleSkieller JessieLeighNielsen OliviaBinggeli TaniKristensen StineBekkerHansen IngaLykkeSørensen Side 6

7 Carmen EluniversodeCarmen Carmensunivers AfStineBekkerHansen Lukøjneneetkortøjeblik,laddinetankerflyvesydpåtilAn dalusien,tildetvarmespanien,tilbyensevilla,tilcarmens sydspanskeunivers Solen står højt på himlen, bager tungt på byens hvidkalkede huse,detungetræskodderersirligtlukkede,gadernesmalleog øde, appelsinlundene kalder på regn, en ensom hund halter rundtikvarteret,skrabersultentidengoldejord,ensom Denlillebyliggerødehen,kvaltivarmeogstilhed,kunfloden Guadalquivirsrislen,vandetderbrusergennembyen,delerden opito,denenesideogdenandenside. Farverneerrødeoggule,scenenrundogudenudgang,etmyl derafmennesker,entrompetgalder,vifternevibrererutrætte ligt,arenaensyder,tyrenslippesløs,vildogdyrisk,kanikkeslip pevæk,skraberinsiste rendeisavsmuldet, matadorentiltrækkes, flirtenmeddenrøde kappe,isvimlende dans,hanblottersit bryst,perlerafsved, dråberafblod,modog passion Side 7

8 Carmen Handlingenihovedtræk AfKirstenLadekjærAndersen VimøderførsttogamlemenneskerVeronicaogEscamillo. VeronicavarengangCarmensveninde,Escamilloenbe rømttyrefægter.dekenderhinandenfraderesungedage ogfortællernusammenhistorienomsigøjnerpigencar menoghendesdramatiskeskæbne. 1.akt PåtorvetiSevillaliggerbyenstobaksfabrik,hvorCarmen arbejder.soldaterneogdeandremændventerpåatfået glimtaffabrikspigerneikkemindstdensskønnecarmen nårpigerneholderpause.michaela,enungpigefralandet, lederefterkorporalendonjoséforataflevereetbrevfra hansmor,deropfordrerhamtilatgiftesigmedmichaela. EfteretslagsmålmedfabrikspigenManuelaskalCarmen sættesifængsel.donjoséfårtilopgaveatpassepåhen de,menhunlokkerhamtilatslippehendefriogjosé fængslesistedet. 2.akt Påsmuglerkroen.HerdukkertyrefægterenEscamilloop ogsåhanbesnæresafcarmen.smuglernevilhavecarmen medpånæstesmugleropgave,menhunventerpådon José,dernetoperkommetudaffængselet. Side 8

9 FaaborgGymnasiumsCarmen MajorenZunigakommerforatfåfatpåCarmen.Hankommeri slagsmålmedjosé,ogdonjosémåsigejatilatsluttesigtilsmug lerne. Pauseikantinen 3.akt Ibjergenesammenmedsmuglerne.DonJosésforholdtilCarmen begynderathaltehanerjalouxogcarmentrætafsinomklamren dekæreste.spåkonenvarslerdødfordembegge.escamillodukker ophanledereftercarmen,menfinderiførsteomgangkundon José,somersattilatholdevagt,menssmuglernetagersigafderes smugleraffærer.seneredukkerogsåmichaelaop.efterathave hørtathansmorerdøende,indvilligerdonjoséiatfølgehende tilbagetillandsbyenforenstund. 4.akt TilbageiSevilla,hvorbyenglædersigtildenforeståendetyrefægt ning.carmenernusammenmedescamillo,somhyldespåtorvet. VeronicaadvarerCarmenmodDonJosé,derefterbruddetmed Carmenergåetmereogmereiopløsning.CarmenogDonJosémø desogharderesafgørendeopgørmensescamillotilpublikums begejstringnedkæmpertyrenityrefægterarenaen. Oghvadersåmoralenidenneganskeumoralskehistorie??Vikan joladegamleveronicaogescamillofådetsidsteord,nårdesiger, at Kærlighedenkaningentæmme. Side 9

10 Side 10 Øverst: Fabrikspigerne inden prøve Nederst: De 6 soldater samt Don Rosé øver hilsen

11 Side 11 Øverst: Carmen tv og fabrikspige th Nederst: Munkene som indgår i folkemængden

12 Side 12 Øverst: Gonzales og fabrikspige Nederst: Spåkone tv samt gadebørn holder pause ved bord på scenen

13 Side 13 Øverst: Fløjtespillerne i fuld gang under prøverne Midtfor: Fabrikspige tv og Michaela th Nederst: Fabrikspiger og en soldat ser interesseret på øvning

14 Carmen FolkenefraCarmengirdenh AfTaniJuhlKristensenogOliviaBinggeli MankunnemærketræthedeniIdrætshallen,damusical folkene slentrede ind lørdag morgen ved titiden d. 14. nov. Programmet for dagen forløb således, at der var én pause for alle, på en halv time midt på dagen. Ellers var detbareknoklenfra ,altafhængigtafhvadde forskelligehavdeafrollerogdiverse. Gabetvarstortogøjnenevartrætte.Sådanvardetihvert faldforhalfdantachafløistrup(tv),dervaroverentime forsinket.vinåedeligeat tale med ham, inden han skulle ind og spille den overdramatiske tyrefæg terescamillo,somervildt forelsketicarmen. Halfdan er stolt over at haveenafdestørreroller, men samtidig synes han, det er svært at stille op engageret til musicalen hver weekend. Det er dræbende!alminflekstid Såerdetsørøvernestur tilatkommeind! Kirsten Andersen havde forståe ligtlidtsværtvedatfinde hoved og hale i sit eget stykke, da hun gentagen de gange nævnte sørø verne i manuskriptet i stedetforsmuglerne. blivernappet! sagdehalfdanmedetsmilpålæbenogløb derefter ind i Idrætshallen, hvor musicalforberedelserne foregik. Dakostumerneblevtagetfrem,kunneviseatsmilenebe gyndteatbredesigblandteleveroglærere.detvarligefra Side 14

15 nhelearmen korsetter,guldglimmerbukserogsoldater uniformer, der blev taget i brug kort tid efter,kostumefolkenehavdeværetpåspil. AnnemarieNissen,somerendelaffolke mængden, havde fået en knækhvid gam meldagsnederdelogenpuffetfarverigtop tillejlighedenafkostumefolkene.hunvar særlig glad for udvælgelsen af sit tøj, og luftedegladsitnyeoutfit. Alleredetidligtpådagenstartedekaosset.Scenefolkenebegynd te at sætte scenen op, mens skuespillerne øvede, folk rendte fremogtilbage,sådervarenfrygteligtrafikindeidenefterhån dentrængtehal. HelleKærsagerfægtedemedarmene,dahunmedomhurettede desmåfinesser,dernuengangmåtteværeidenbrutaledans mellemcarmenogmanuelasammenmedtobakspigerne.dan senernavngivet bitchfighteller biiitsfight somkirstenander sensåfintudtrykkerdet. Kort tid efter dansen kom soldaterne marcherende ind i salen, der iblandt Christian Bruun Andersen som var flot klædt i uni form. Han var en af de elever, som igennem hele forløbet har væretmegetoptimistisk.dogserhannegativtpådemangeøve dage,dadetfylderenheldelichristiansweekenderfortiden. Heldigvis er der ikke lang tid til, at musicalen får premiere! Så dererikkelangtidtil,atchristianogdeandreeleverkannydeat sovelængeiweekenderneigen. Side 15

16 Forestillinger: Torsdagden26novemberkl.19:00 Fredagden27november kl.19:00 Lørdagden28november kl.15:00 Billetpris: 70kr. Program: 10kr. Særligtaktil: MilitærhistoriskSamlingiOdenseforudlånafgamleoriginalesoldater uniformer Sydskolerneforudlånafteknik LeoØsterfortekniskassistance UgeAvisenFaaborg RadioSFM Demangeelever,derharhjulpetmedatbyggetilskuerpodier,slæbe udstyrogandetmuskelkrævendearbejde MusicalenerstøttetafFaaborgGymnasiumsVenner NedenforkanIderforfornostalgiensskyldseenoversigtovergymna sietstidligeremusicals: Balder Blomsteridithår Revolution Femxén Titanic Esther Harduild? Canterburryfortællingerne Tryk:SvendborgTryk

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Kom og vær med til at spille teater

Kom og vær med til at spille teater Kom og vær med til at spille teater Få en sprudlende, fantasifuld, smuk, poetisk, musikalsk og helt ualmindelig hyggelig oplevelse sammen med dit barn Vær med i Teatergruppens traditionsrige teaterforestilling

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Fysik/Kemi 7. klasse Reaktionstid 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk Hjælp os med

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Nyhedsbrev. Nyt Design. Hjælp os at hjælpe andre

Nyhedsbrev. Nyt Design. Hjælp os at hjælpe andre Dansk Folkehjælp, Viborg Skive Afd. Hjælp os at hjælpe andre Nyhedsbrev Nyt Design NR. 4. 07-09-2014 Kommende begivenheder. 03-09-2014. 06-09-2014 13-09-2014 20-09-2014 PR Stand Katedal skolen Go kart

Læs mere

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog 7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog En af styrkerne ved mange bibelstudiegrupper er, at vi er gode til at snakke og diskutere forskellige aspekter ved troen på Jesus. Det skal vi ikke i aften. I

Læs mere

Ta med til Mongoliet

Ta med til Mongoliet Ledervejledning til bæver- og ulvehæftet Ta med til Mongoliet Aktivitetshæftet»Ta med til Mongoliet«er udsendt til alle grupper i februar 2007. Det handler om Mongoliet, hvor KFUM- Spejderne samarbejder

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge.

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 2 Jesu helbredelses fest Ugens tekst og referencer: Luk 4,38-44. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: Jeg var syg, og I tog jer af mig. (Matt 25,36) Hovedformålet er, at

Læs mere

Bilag 4. Amalies observationsnoter Mandag morgen kl. 08:15 i klassen

Bilag 4. Amalies observationsnoter Mandag morgen kl. 08:15 i klassen Bilag 4 Amalies observationsnoter Mandag morgen kl. 08:15 i klassen Eleverne har klassens tid, efter en uge med efterårsferie. De har alle faste pladser og sidder fordelt ved borde af fire. Der er to lærere

Læs mere

KYS DET NU, DET SATANS LIV!

KYS DET NU, DET SATANS LIV! SKOLEMATERIALE KYS DET NU, DET SATANS LIV! TIL LÆRERNE. Skolematerialet til 'Kys det nu, det satans liv' har to overordnede formål: 1) At inspirere og levendegøre elevernes nysgerrighed i forhold til de

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

AALBORGS STORE AMATØRSCENE Nr.28 - Januar 2007

AALBORGS STORE AMATØRSCENE Nr.28 - Januar 2007 GOD JUL OG ET GODT NYTÅR AALBORGS STORE AMATØRSCENE Nr.28 - Januar 2007 Her ved indgangen til jul og nytår vores tiende i Morskabs-Theatret, vil jeg først og fremmest takke alle jer, som gjorde det muligt

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Samlet bilag. Logbog observationer. Matematik v/britt. Matematik v/britt. Idræt v/henrik. Observationer af Mathias. Observationer af Aisha

Samlet bilag. Logbog observationer. Matematik v/britt. Matematik v/britt. Idræt v/henrik. Observationer af Mathias. Observationer af Aisha Samlet bilag Logbog observationer Matematik v/britt Dato og tidspunkt: d. 7/10 2013, kl. 12:00-12:45 Observationer af Mathias Siger ikke så meget. Sidder stille og arbejder med sin siddemand. Skriver ned,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Nybegynder Guiden Utopia 2015

Nybegynder Guiden Utopia 2015 Nybegynder Guiden Utopia 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE GENEREL VIDEN... 2 HVAD ER ROLLESPIL?... 2 NY I ROLLESPIL... 2 FORKORTELSES FORKLARING... 3 ROLLE/KARAKTER... 3 AT LAVE EN ROLLE... 3 KOSTUMER, EVNER O.L...

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE?

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Udveksling til: orge. University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense. Rejsebrev fra udvekslingsophold

Udveksling til: orge. University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense. Rejsebrev fra udvekslingsophold University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: orge avn: inna ygård Aunsberg Jæger E-mail: nnaj@stud.ucl.dk / ninnajaeger@hotmail.com Tlf.

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Pige. Kærlighed. Årstid: Hele året

Pige. Kærlighed. Årstid: Hele året Pige Kærlighed Målgruppe: Seniorspejdere Årstid: Hele året Varighed: 4 trin + et engagement Kærlighed - niveau 4 - trin for trin En stor del af en piges hverdag og tanker handler om kærlighed. Det kan

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Design Ergonomi. Brainstorm på billede. 6. december 2011 ROSKILDE TEKNISKE ROSKILE HTX KLASSE 3.5

Design Ergonomi. Brainstorm på billede. 6. december 2011 ROSKILDE TEKNISKE ROSKILE HTX KLASSE 3.5 Design Ergonomi Indledning Ergonomi er endnu et projekt hvor vi for lov at arbejde med design, og opleve hvad der kan stå bag et design. Som nu i dette projekt, måden man bruger et produkt på, og hvor

Læs mere