Årsberetning for Kultur og Bibliotek 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Kultur og Bibliotek 2006"

Transkript

1 Årsberetning for Kultur og Bibliotek 2006 GENTOFTE KOMMUNE

2

3 Indhold Forord... 5 Årets gang... 6 Hovedbiblioteket Bydelsbibliotekerne Lokalhistorisk Arkiv Traneudstillinger Kultur Kulturinstitutioner Gentofte Musikskole Drama og Billedskolen... 46

4

5 Forord 2006 har været et aktivt år for Kulturen og Bibliotekerne. Bibliotekerne har fortsat et højt udlånstal, selv om det er svagt faldende. Samtidig er benyttelsen af bibliotekernes internetydelser og elektroniske resurser stigende, ligesom bibliotekernes tilbud om undervisning og kulturelle aktiviteter benyttes i stadig højere grad af borgene alt i alt en indikator på, at biblioteket fastholder en central rolle som formidler af materialer og informationer samt i stigende grad udvikler sig til også at være huse for borgernes kulturelle oplevelser. Det gælder både bydelsbibliotekerne og hovedbiblioteket. Bibliotekerne har et tæt samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner. Der samarbejdes med skolerne om fælles edbsystem, og i projektet Læring og Viden er skole og bibliotek gået sammen om hjemmesiden www. goinfo.dk, der på en helt ny måde kvalificerer børnenes kompetencer til at søge og anvende viden og informationer. Der samarbejdes også med skolerne om formidling af lokalhistorien, bl.a. gennem Lokalhistorisk Arkiv har desuden udvidet åbningstiden og forøget besøgstallet, ligesom arkivet deltager aktivt i lokale festivaler og arrangementer samt i landsdækkende initiativer som Historiens Dag. På Kulturområdet er planlægningen af to nye kulturhuse påbegyndt i Det gælder Kulturskolerne på Duntzfeldts Allé 8 og Aktivitetshuset på Gentoftegade 71. Kulturskolerne indeholder Musikskole, Drama og Billedskole samt Børnekulturcenter. Huset åbnes i 2007, mens Aktivitetshuset, der skal drives af en forening, åbner i Desuden har Kulturen været en central aktør i opgaveorienterede og tværgående samarbejder, f.eks. i forbindelse med udformningen af Børneog Ungepolitikken. Her har et af fokusområderne været de unge med bl.a. en Kulturcafé på Ungdomsskolen, E-zinet og Biblioteksfestival for Unge. Musikskolen og Drama og Billedskolen har haft et højt aktivitetsniveau i 2006, og er desuden centrale i udviklingen af Børnekulturcentret på Duntzfeldts Allé 8. Læs mere om alle biblioteks- og kulturaktiviteterne i årsberetningen. God fornøjelse! Lone Gladbo Kulturdirektør

6 Årets gang Folkeskole, gymnasium, idræt og bibliotek Nyt bibliotek i Ordrup Grundstenen er lagt til et nyt og anderledes hus med mange funktioner. Huset bliver rammen om en helt ny form for samarbejde mellem folkeskole, gymnasium, idræt og bibliotek. Når der i 2008 bydes indenfor, er det med et bibliotek, der på samme tid er både gymnasium- og bydelsbibliotek. Under samme tag indrettes idrætshaller til Ordrup Skole og Ordrup Gymnasium, der tilmed får undervisningslokaler i Huset. Efter skoletid og i week-end erne er det tanken at lade såvel idrætsklubber som aftenskoler tage over. Alle involverede parter viser stor interesse for at få igangsat det nye samarbejde, hvor såvel skoler som idræt og bibliotek vil spille sammen, inspirere og berige hinanden. Så det samarbejde, der allerede er indledt, tegner virkelig lovende. Huset får fokus på betjening af de unge, ligesom bibliotekets indretning og materialemæssige profil vil afspejle nærheden til idræt, sundhed, motion og sund levevis. Arkitekterne bag det nye hus, der forventes færdigt i begyndelsen af 2008, er Søren Robert Lund og Tegnestuen Nord. Lounge/læsesal Stor hal Bibliotek Multihal Studieceller Auditorium Ordrup park Administration 1.sal Landskab Omklædning Foyer Stor hal Multihal Foyer Omklædning Landskab Stueplan Retning -Fredensvej

7 Evaluering af KombiBiblioteket i Dyssegård Dyssegård Bydelsbibliotek og Skolebiblioteket på Dyssegårdsskolen flyttede sammen i august Det skete på forsøgsbasis med dispensation fra Folkeskoleloven i en fastsat forsøgsperiode på to år. KombiBibliotekets evaluering i 2006 konkluderer, at der med den nye biblioteksform er skabt en så god fælles organisation og administration, at det lige fra starten har vist sig at være en gevinst for såvel skolens som lokalområdets brugere. Forsøgsperioden er derfor udvidet indtil august Omkring de fysiske rammer påpegede evalueringen nogle generelle pladsproblemer samt et ret højt støjniveau. Støjdæmpende initiativer er sat i gang, ligesom det er politisk vedtaget at indtænke KombiBibliotekets generelle pladsproblemer i en mere langsigtet løsning af Dyssegårdsskolens opgaveløsning. To afdelinger blev til én Ny afdeling på Hovedbiblioteket Udlånsekspeditionen samt Indkøbs- og Katalogafdelingen blev i 2006 lagt sammen til én afdeling, kaldet PI, der står for Publikum & Indkøb. Medarbejderne i de to afdelinger havde i forvejen et stort opgavefællesskab ved dækning af vagter, indkøb, klargøring og udlån af materialerne. Det var derfor oplagt at samle funktionerne i én og samme afdeling. Samtidig har de flere hænder gjort afdelingen mindre sårbar ved ferie og andet fravær.

8 8 240 om ugen Åbningstider Samlet har Gentofte Bibliotekerne åbent i 240 timer om ugen. I sommerperioden har Hovedbiblioteket åbent i 50 timer om ugen og i vinterhalvåret, hvor der er søndagsåbning, i 55 timer om ugen. Åbningstiderne relaterer sig dels til de fysiske bibliotekers åbningstider, men også til borgernes muligheder for at benytte Gentofte Bibliotekernes virtuelle tilbud. Borgerne kan søge og reservere i bibliotekets materialebestand via Internettet 24 timer i døgnet. Desuden er der fra bibliotekets hjemmeside 24 timer i døgnet adgang til en stor mængde af fagligt udvalgt information. Om aftenen til kl og alle weekender er det muligt at få besvaret spørgsmål via Biblioteksvagten, som Gentofte Bibliotekerne varetager i et samarbejde med andre folkebiblioteker. Børn kan få besvaret spørgsmål i Spørg Olivia, der ligeledes varetages i et samarbejde med en række folkebiblioteker samt Danmarks Radio og med Gentofte Bibliotekerne som ansvarlig redaktør. Borgernes brug af bibliotekernes elektroniske ydelser er steget eksplosivt i Den generelle brug af Gentofte Bibliotekernes hjemmesider er steget med 108% i forhold til 2005, og der har i 2006 været besøg på Gentofte Bibliotekernes hjemmesider. De største stigninger findes hos Musikbibliotek.dk og Spørg Olivia, som begge har mere end fordoblet deres besøgstal. Brugen af elektroniske tekstlicenser, som både kan benyttes via fjernadgang eller via bibliotekets pc er, er også steget. I 2006 er antallet af søgninger steget med 59% til Hovedbibliotek: Mandag fredag: Lørdag: Søndag: (vinter) Gentoftegade, Vangede, Ordrup, Jægersborg: Mandag torsdag: Fredag: Lørdag: Dyssegård: Mandag torsdag: Fredag: Lørdag: Biblioteket i tal Udgifter: 65,5 mio. kr. Indtægter: 18,4 mio. kr. Personale Materialer Ejendomme IT & Administration Arrangementer Projekter Centralbibliotek Pensioner

9 Antal besøgende på hjemmesider Spørg Olivia Musikbibliotek.dk Danske billeder Turellsamlingen Gentofte Bibliotekerne Total SMASH HIT

10 10 Stor biblioteksbetjening hjemmefra Lidt færre besøgende i 2006 Besøgstallet faldt i 2006 til , hvilket er et fald på 4 % i forhold til Bortset fra Gentoftegade, der har haft en mindre stigning, er besøgstallet faldet i alle afdelinger. Det faldende besøgstal kan forklares ved, at et stigende antal biblioteksaktiviteter, såsom reservering af materialer, informationssøgning samt anvendelse af elektroniske informationsressourcer kan foretages hjemmefra. Besøgstal Hovedbiblioteket Ordrup Gentofte Jægersborg Vangede Dyssegård I alt Gentofte borgerne låner flittigt Halvanden million udlån Gentofte Bibliotekerne har i 2006 haft udlån, hvilket er et fald på 2,8 % i forhold til udlånet i Bortset fra bydelsbibliotekerne i Dyssegård og Gentoftegade, der har haft mindre udlånsstigninger, er udlånet faldet i alle øvrige afdelinger. Udlånsfaldet fordeler sig ligeligt mellem udlån og fornyelser. Siden 1999 har udlånet været støt stigende, men fra 2005 indtraf der et fald, som er fortsat i Sammenlignet med andre kommuners borgere er Gentofte borgere dog fortsat de mest flittige lånere. Det faldende udlån kompenseres delvis af stigningen i brugen af bibliotekets elektroniske tekstlicenser. Udlån Hovedbiblioteket Ordrup Gentofte Jægersborg Vangede Dyssegård Vandresamling*) I alt *) Vandresamling, fjernudlån og skolen

11 11 Mange brugere går ind for selvhjælp Selvbetjening Via Bibliotekets hjemmeside og den landsdækkende database tek.dk har brugerne mulighed for selv at søge, bestille og forny materialer samt tilmelde sig en abonnementsord- ning med nyheder tilpasset brugernes individuelle behov. I alle afdelinger har brugerne desuden mulighed for selvbetjening i forbindelse med udlån og aflevering af materialer. I 2006 blev 22,6 % af de samlede udlån og fornyelser foretaget af brugerne selv. I kombibiblioteket Dyssegård, der har fuld selvbetjening, er det 83 % af samtlige udlån og fornyelser, der foretages via selvbetjening. 80,9 % af samtlige reserveringer blev foretaget af brugerne selv samt af andre biblioteker via 86,2 % af samtlige reserveringsmeddelelser blev sendt via mail. Mail og sms fra Biblioteket Når afleveringsfristen nærmer sig Gentofte Bibliotekerne indførte i slutningen af 2004 en ny service, der tre dage før et materiale skal afleveres minder brugerne om afleveringsfristen. I 2006 blev det også muligt at få denne besked via sms. Rigtig mange benytter sig af denne service, hvilket har bevirket, at flere materialer afleveres rettidigt, og derved straks efter afleveringen kan udlånes igen til andre brugere.

12 nye titler Bredt tilbud af materialer Biblioteket har indkøbt et bredt tilbud af alle materialer, og i 2006 er der indkøbt titler, hvoraf de var udenlandske titler. Alene indholdets kvalitet, alsidighed og aktualitet samt vurdering af det mest relevante materiale ligger til grund for valget. Materialevalget er centraliseret med henblik på en hurtig og effektiv indkøbsprocedure, der sikrer, at hovedparten af materialerne er tilgængelige for brugerne senest 3-4 uger efter udgivelsen. Både fra bibliotekets pc er og hjemmefra er det muligt at søge og downloade udenlandske e- bøger, ligesom det er muligt at downloade lovlig on-line musik fra Bibliotekernes Netmusik. Stribevis af arrangementer Bibliotekernes kulturelle virksomhed Bibliotekerne er karakteriseret ved at være frie, åbne rum, der er tilgængelige for borgerne mange timer i døgnet. Bibliotekerne er lære-, være- og mødesteder på tværs af generationer og interesser. Det udmøntes i en række konkrete aktiviteter i form af kulturelle arrangementer, læsekredse, litterære introduktioner, kreative værksteder og kunstudstillinger for børn, Traneudstillinger samt initiativer der skal styrke børns læselyst. Bibliotekerne har i 2006 haft et væld af arrangementer for både børn og voksne. Der har i alt været 138 arrangementer for børn og 82 arrangementer for voksne. Flere af arrangementerne er beskrevet senere i årsberetningen.

13 13 Fælles indsats for børnene Læring og viden Læring & Viden er et samarbejdsprojekt mellem skolerne og bibliotekerne, som har til formål at kvalificere og udfordre børns måde at søge information på. Hovedbiblioteket, Maglegårdsskolen og Gentofte Skole har sammen udviklet en virtuel læringsplatform til informationskompetence. Det konkrete resultat er hjemmesiden som kan anvendes på alle skoler og biblioteker. Professor Birgitte Holm Sørensen, Danmarks Pædagogiske Universitet har fulgt projektet fra projektmodningsfasen til planlægning af implementeringen af sitet i børnebiblioteker, skoler og PUC-regi. Projektet er dokumenteret i en forskningsrapport, og det er et rigtig godt eksempel på hvordan lærere og bibliotekarer i dialog med børnene finder ny veje i den fælles indsats for at gøre børnene informationskompetente.

14 Hovedbiblioteket 14 På programmet Arrangementer med indhold I 2006 indbød Gentofte Bibliotekerne til 74 arrangementer for voksne med et samlet besøgstal på Sommerens arrangementer for børn og deres voksne blev i alt overværet af store og små tilskuere. Tre gange om året udgives en folder med oversigt over kommende arrangementer for børn og voksne. For det kommende år er der arbejdet med planer om også at udgive en plakat med samme oplysninger. Der præsenteres såvel musikalske, som skøn- og faglitterære arrangementer, ligesom workshops også bliver afprøvet som en del af programmet. Kig op Hovedbibliotekets studiemiljø på 1. etage I marts præsenterede Hovedbiblioteket en flot nyindrettet 1. etage med 36 studiepladser. 12 nye computere med sorte fladskærme samt 24 studiepladser, reserveret til brugere med bærbare pc er, med eller uden trådløs forbindelse. Det er muligt at tilslutte pc en via el-stik på bordet, og er der brug for et kabel til Nettet, kan det lånes. Studiemiljøet falder godt i tråd med Hovedbibliotekets interiør. Arkitekt Martin Skafte-Holm s to fritstående amøbeformede borde smyger sig om Henning Larsens hvide søjler i lyset af tre Werner Panton lamper, opsat over hvert af bordene. Langs den hvide balkonkant og væggen ind til galleriet, er yderligere tre borde ophængt med udsigt over såvel bibliotek som galleri. De forbedrede faciliteter i de attraktive omgivelser benyttes flittigt af Gentofteborgere i alle aldersklasser.

15 15 Image Bibliotekerne som Kulturhuse Rollen som kulturhus defineres således, at Bydelsbibliotekerne fortrinsvis har fokus på lokalt forankrede temaer eller personer, mens Hovedbiblioteket bygger på aktualitet, kvalitet og alsidighed i et kulturelt og samfunds relevant perspektiv. Samarbejdsparterne er forfattere gerne lokale eller specialister, foredragsholdere, det lokale erhvervsliv, Netværkshuset samt kulturinstitutioner, kunstnere eller foredragsbureauer. I pose men ej i sæk En pose i farten I juni 2006 blev Hovedbibliotekets sommertravle besøgende budt velkommen af stribevis af papirposer, godt fyldt op med inspiration til sommerlæsning. Hvad enten man var til krimier, historiske romaner, lærde mysterier, underholdende bøger til hængekøjen, havde lyst til at læse en bogserie i sit fulde omfang eller f.eks. manglede ideer til sommerfesten eller skovturen, så var det værd at checke lykkeposerne. Udover bøger indeholdt poserne f.eks. også cd er, bogmærker og emnelister til yderligere inspiration. Fra første dag tog de besøgende tilbudet til sig, og folk i alle aldersklasser drog glade hjem med hele poser af læseoplevelser. Andre så sit snit til at finde og låne godbidder fra flere forskellige poser. Voksenafdelingen pakkede godt 150 poser, ligesom Børneafdelingen bidrog med et stort antal børne- og familieposer, Poseudlånet var en morsom og helt anderledes måde at præsentere materialerne på.

16 16 Livlig lørdag Anderledes og nytænkte arrangementsformer Ved Hovedbibliotekets åbningstid den første lørdag i måneden er der som regel kødannelse ved indgangsdøren. Køen består af børn og voksne, der skal ind og deltage i Livlig Lørdag, der giver børn og voksne mulighed for at tilbringe kreativ tid sammen. I 2006 er der for eksempel budt på workshops med drømmefangere, gækkebreve, collage, kort, æsker, badges m.m. Lørdagen igennem sker der kontinuerligt noget på Børnebiblioteket. I mødet med engagerede voksne, såvel professionelle som frivillige, gives børnene mulighed for selv at være medskabende i det, der foregår. Konceptet, der går ud på at organisere de kulturelle tilbud i anderledes og nytænkte arrangementsformer, blev introduceret i Det er blevet en stor succes, der har fundet sit naturlige leje i workshop-stilen. Arrangementerne, der er åbne for alle, foregår i Bibliotekets åbningstid. Library PressDisplay Nu på dit bibliotek Følg med i hele verden Brug biblioteket også hjemmefra I 2006 er Gentoftes borgere sikret adgang til endnu flere databaser, der også kan bruges online fra egen pc derhjemme. Tilbudet er løbende blevet udvidet med nye adgange. For eksempel til den internationale avisdatabase Library Press Display med 300 aviser fra 60 lande. Aviserne, der kan læses i det originale format, er allerede tilgængelige inden de er nået ud til aviskioskerne i de pågældende lande. På IT-området har adgangen til Safari Tech Books Online givet borgerne adgang til mere end 200 engelske e-bøger, som også kan læses hjemmefra. Også bøgerne kan læses inden de er udkommet.

17 17 Ny biblioteksbetjening af plejehjem Erindringsmaterialer til demente Ny ordning med biblioteksbetjening af plejehjem er i 2006 afprøvet på plejehjemmet Holmegårdsparken. Hver afdeling tilbydes nu en depotordning, der for størstedelens vedkommende består af erindringsmaterialer. I stedet for at lade bibliotekaren kontakte hver enkelt beboer, er formidlingen af materialerne overgået til Holmegårdsparkens personale, som de bedst egnede til at udføre reminiscens arbejde. Bibliotekets formidling af materialer og andre tilbud fra biblioteket er derfor blevet målrettet plejehjemmets personale. Afprøvningen af den nye betjeningsform sker i erkendelsen af, at størstedelen af Holmegårdsparkens beboere er demente. De relativt få ikke demensramte beboere, der har glæde af at læse, oprettes som biblioteket-kommer -lånere og får derved hver fjerde uge bragt bøger specielt udvalgt til den enkelte. I 2006 var 250 borgere tilmeldt biblioteket-kommer - ordningen. Med på en lytter Brugerne glade for Lydavisen Lydavisen med udvalgt stof fra lokalavisen Villabyerne er fra 1. august 2006 blevet indlæst på cd. Og siden da har nye abonnenter ikke fået tilbudt avisen i andet format, hvorimod de eksisterende abonnenter resten af året fik mulighed for at modtage avisen på bånd. Lydavisens brugermøde i august gav udtryk stor tilfredshed, såvel med indlæsningens kvalitet som med avisen generelt. I 2006 abonnerede 75 borgere på Lydavisen.

18 18 Børnenes vinterferie I animationsfilmens tegn En hel uge i animationsfilmens tegn var Børnebibliotekets bud på en indendørs vinterferie. I løbet af en tre dages workshop producerede børnene animationsfilm, der efterfølgende blev vist for publikum i Øregårdssalen. En animator fortalte om fremstilling af film, viste filmklip samt store filmforevisninger, hvor der hverken manglede popcorn eller hygge. I sammenhæng med filmugen vistes en stor udstilling med mekanisk legetøj, som tiltrak mange både store og små nysgerrige lånere. Arrangementer inde og ude Det er for børn I årets løb har Hovedbiblioteket været rammen om mange arrangementer for børn og unge. Vinterhalvåret bød på udstillinger, børneteater, musik og rytmik, og Øregårdssalen blev omdannet til miniplanetarium med stjerner og planeter. Programmet for sommerens arrangementer spændte vidt. Lige fra cirkusskole, slapstick komedie, gamle idrætslege, jazz koncert, Palle Pirat show og til den efterhånden årlige tradition teater med Jytte Abildstrøm & Co. Der blev afholdt i alt 14 arrangementer. Ingen blev aflyst på grund af vejret, men to blev afholdt inden døre. Sommerens arrangementer blev overværet af i alt store og små tilskuere.

19 19 Det er for voksne Arrangementer på Hovedbiblioteket Alle med en forfatterspire i maven var indbudt til skriveværksted hos forfatter Kristiane Hauer. Suzanne Brøgger gav koncert og fremførte sin seneste lyrikudgivelse ledsaget af en jazz trio. Forfatteren Helle Helle fortalte om succesromanen Rødby-Puttgarden. Hanne Reintoft kom omkring emnet historiske romaner og Danmarks nye kronprinsesse. Krimigenren var i gode hænder hos Sara Blædel, og så var der også koncert med den danske DM nominerede Hush. Sara Blædel Helle Helle

20 20 Bydelsbibliotekerne Et naturligt centrum Bibliotekerne i bydelene De fem biblioteker i bydelene Dyssegård, Jægersborg, Ordrup, Vangede og Gentoftegade betjener hver sit lokalområde, hvor de hver især er et naturligt centrum for beboere, børneinstitutioner og skoler. Tilpasningen af det enkelte biblioteks tilbud til lokalområdet afspejler befolkningens ønsker, aldersfordeling og uddannelsesbehov. Dyssegård Bibliotek er et såkaldt KombiBibliotek det vil sige en kombination af skole- og folkebibliotek. Udviklingen af bydelsbibliotekernes samarbejde med områdets lokale aktører, så som handelsliv, skole, kirke, foreninger og andre, er med til at skabe den meget tætte kontakt til lokalområdet. I skolernes sommerferie er hver af de fem biblioteker lukket i en tre-ugers periode.

21 21 Dyssegård Bibliotek: En helt almindelig dag på et ikke helt almindeligt bibliotek Gevinst for lokalområde og skole Det er mandag den 15. januar. Klokken er nu 9.30, og et kig på dørtælleren viser, at Biblioteket allerede har haft 170 besøgende. 9. klasserne arbejder med en projektopgave over begrebet frihed. Der søges efter materialer og informationer, og der er hektisk aktivitet ved pc-bordet. 7. klasserne, der har læseuge, har indtaget alle kroge med hver deres bog. Samtidig er der en jævn strøm af små og store brugere af Biblioteket. I 2006 havde Dyssegård Bibliotek over besøg. Det daglige besøgstal ligger som regel på omkring besøgende. SKUB evalueringen fra april 2006 konkluderede, at det kombinerede folke- og skolebibliotek er en gevinst både for Dyssegårdsskolens elever/lærere samt for lokalområdet. Dog med visse problemområder, især de støjgener, det giver, når der samles for mange forskelligartede aktiviteter på for lidt plads. For at afbøde problemerne, arbejdes der løbende med regulering af brugeradfærd samt indretning og brug af lokalerne. Senest er det meget benyttede pc-bord flyttet til indgangsområdet, hvor der via et skilletæppe kan skabes et rum i rummet. Lærere og elever får herved mere fokus og ro til deres undervisningsforløb, og de andre brugere kan nu gå ind i lokalet uden at føle, de forstyrrer undervisningen.

22 22 Gentoftegade Bibliotek: Sat på gaden Sved på panden Biblioteket samarbejder med den lokale biograf, med institutioner og skoler samt det lokale erhvervsliv, ligesom Biblioteket også er repræsenteret i bestyrelsen for Gadeforeningen Gentofte By. Som aktiv deltager i det lokale liv falder det Biblioteket naturligt, også at præsentere egne kompetencer udenfor husets fire vægge. Som aktiv deltager i Kultur- og Festdage var der i juni 2006 stor travlhed og mange problemer og ideer at tage stilling til. Der skulle findes parkering til Sporvejsmuseets veteranbus. Tid og sted for tilbud om koncert med Nesa Concert Band. Programændring for bandet Peter og de andre kopier, der pludselig havde travlt med også at nå frem og trykke koncert af Jylland. Stuntshowet måtte flyttes til ny tid og ny scene. Vinderne af GM i Rock, Pholia, havde ikke noget musikanlæg, så det skulle skaffes. For rette strøm til musikken måtte der fremskaffes elektrikerekspertise. Og ind i mellem alt dette skulle der så fremskaffes varm mad og kolde drikke til hovednavnet, der måske ramt af stjernenykker krævede fem nyvaskede sorte håndklæder. Lige fra otte morgen var personalet i fuld gang med opsætning af boder, scener, hoppeborg og rutsjebane. De lejede stole udeblev, og personalet måtte slæbe 30 stole ud fra Biblioteket. Den store menneskemængde krævede spandevis af kaffe, og det var svært at følge med. Heldigvis foregik det hele under høj sol og med fuld drøn på musikken. Kl. 14 sluttede festen, og det var tid til nedtagning af udstyr, og ikke mindst oprydning efter de mange besøgende. Bortset fra en manglende megafon til Stuntshowet, gik alt heldigvis som det skulle. Og i Bibliotekets tjeneste kunne personale, godt nok med sved på panden, se tilbage på en rigtig god og anderledes dag.

23 23 Vangede Bibliotek: Kulturmødested for etniske minoriteter Tidlig kontakt med tosprogede børn Èn gang om måneden samler Vangedes børneinstitutioner deres tosprogede børn til en morgentur til det lokale Bibliotek, hvor børnebibliotekaren venter med formidling af dansk børnekultur. Der vises små film, der læses op af billedbøger og der høres danske børnesange. Pædagogernes første besøg med tosprogede børn startede i september. Her kunne Vangede Bibliotek byde velkommen til 16 børn fra tre forskellige institutioner. 20 børn deltog i de næste to besøg. Bibliotekets tidlige kontakt med de tosprogede børn er yderst vigtig, idet de ved at lære stedet at kende, også senere vil se Biblioteket som et attraktivt sted at besøge. Der arbejdes i det hele taget på at gøre Biblioteket mere synligt for de etniske grupper, sådan at også forældrene bliver bevidste om bibliotekets gode tilbud både for dem selv og deres børn. Biblioteket er en af indgangene til det danske samfund, og samtidig er bibliotekerne et kulturmødested, hvor man uanset religion og kulturelle normer kan lære af og om hinanden. Da mange af Gentofte Kommunes etniske borgere har bopæl i Vangede, er det en naturlig opgave for Vangede Bibliotek at udvikle nye aktiviteter og tilbud til denne befolkningsgruppe. Bøger er flinke Dan Turèll og Vangede Det er en stor glæde, at Dan Turèlls liv og forfatterskab fortsat eksponeres så højt, som tilfældet er. Det var ikke til at forudse, da Vangede Bibliotek i 2003 tog initiativ til at oprette Turèll-samlingen på Vangede Bibliotek. I anledning af Dan Turèlls 60-års dag i marts 2006 deltog Samlingens personale i en del arrangementer, ligesom de havde den store glæde at opleve Turèll Samlingen nævnt under mindekoncerten. Samlingen blev endvidere omtalt i flere avisartikler og radioprogrammer som P4 s Danmarksmester og Debat på 4 eren. Turèll-samlingen og benyttes mere og mere. Hjemmesiden skaber stor opmærksomhed om Samlingen, ligesom den giver anledning til mange og meget forskellige henvendelser om forfatteren. Flere spændende projekter er undervejs, og Tùrell-samlingen har i den forbindelse kontakt med en del journalister og filminstruktører. I slutningen af 2006 vedtog Gentofte Kommunes Kommunalbestyrelse at Dan Turélls Plads skal ligge på trekanten mellem Vangede Bygade, Stolpegårdsvej og Vangedevej. Altså helt tæt på Vangede Bibliotek og Turèll-samlingen.

24 24 Jægersborg Bibliotek: De unges hjørne Generationsskifte på vej Som en naturlig følge af et generationsskifte, der betyder flere og flere børnefamilier og unge i lokalområdet, har Jægersborg Bibliotek i 2006 haft travlt med at tilpasse sine tilbud således, at de kan opfylde de unges ønsker og behov. Der er blandt andet blevet etableret et helt nyt ungdomshjørne, tilpasset de unges ønsker og behov. Med hjælp fra fire unge konsulenter blev hjørnet indrettet som et nyt og spændende område, der indbyder de unge til at hænge ud. Der bydes både på lækker sofa, smarte puder og sofabord samt rig mulighed for at hygge sig med bøger, blade og Playstations. Dertil kommer masser af god musik og film til at låne med hjem. Den 30. august var der officiel indvielse af ungdomshjørnet. I overværelse af en del unge, blandt andet fra Fritidscenteret Vandtårnet, blev den røde snor klippet over, og sammen havde alle en rigtig hyggelig eftermiddag. Bibliotekar med skovl Cirkus Bella Donna på græs I dejligt julivejr slog Cirkus Bella Donna teltpælene ned på plænen bag ved Jægersborg Bibliotek. Intet kan trække folk af huse som cirkus i byen. Et væld af børn og voksne kunne glæde sig over at opleve optræden af cirkusartisten Karsten Klovn og hans tibetanske dværgvildsvin Svineline. Efter forestillingen nød Svineline livet i en indhegning på græsplænen. Vildsvinet hyggede sig med at rode lidt rundt i jorden og det kunne ses! Så efter at have vinket farvel til Svineline og hendes far, måtte børnebibliotekaren fatte skovl og udbedre hullet i græsplanen. Ja, sådan kan det gå, når Biblioteket har levende dyr på besøg.

25 25 Ordrup Bibliotek: De skiftevis måber og griner Shakespeare på en helt anden måde 250 unge venter på at blive lukket ind i Skovgårdsskolens festsal, hvor de skal opleve London Toast Theatre s forestilling Shakin up Shakespeare. Dette er kulminationen af et længere forløb for områdets 10. klasser, der i et projekt har arbejdet med Shakespeare i undervisningen. Stemningen kan nok bedst beskrives som livlig. Shakespeare er nok ikke en kultur, de unge selv ville opsøge, men knap er forestillingen i gang, før de er fuldstændig solgt. De fanger måske ikke alle sproglige pointer og spidsfindigheder, men det står hurtigt klart, at de er med hele vejen. De skiftevis måber og griner, mens de i hæsblæsende tempo, ved hjælp af både lav- og højkomik, føres gennem Shakespeares univers. Forestillingen var en del af biblioteksfestival for unge, og Gentofte Bibliotekernes bud på, hvordan folke- og skolebibliotek kunne være sammen om at give de unge en kulturel oplevelse. Forud var gået lang tid med at planlægge og koordinere, såvel hverdag som økonomi for de fire deltagende skoler samt Ordrup Bibliotek. Der skulle findes plads i skolernes undervisningsplaner i god tid, og der skulle søges penge til gennemførelsen. Ordrup Bibliotek tog sig af koordinering og information. Udover at lægge teatersal til, var det også Skovgårdsskolen, der sørgede for stoleopsætning, og til sidst gik alt op i en højere enhed. Forestillingen var resultatet af et samarbejde, der blev indledt i 2005, da Ordrup Bibliotek tog initiativ til at mødes med områdets skolebibliotekarer. De fælles visioner om, på tværs af skolerne, at give eleverne nogle gode oplevelser samt styrke det indbyrdes kendskab til hinanden er indtil videre mundet ud i to gode og velbesøgte arrangementer.

26 26 Lokalhistorisk Arkiv Stigende interesse Brugen af Lokalhistorisk Arkiv I 2006 blev Lokalhistorisk Arkiv besøgt af 330 borgere. 350 borgere fik besvaret individuelle lokalhistoriske spørgsmål via telefon og . Lokalhistoriens indsamling og registrering Historisk overblik over butikslivet På opfordring af Lokalhistorisk Arkiv blev der i 2006 afleveret mange fine historiske billeder af Gentoftes butiksliv, der nu er tilført samlingen. Arkivet fik i 2006 blandt andet tilført materialer fra sportsforeninger, som Hellerup Dame Roklub, fra grundejerforeninger, mindre erhvervsvirksomheder, som en kvindelig tilskærers virke i krigstid, fra Hellerup Børnehave og andre børneinstitutioner. Arkivet modtog også en del fine personlige papirer og fotografier af familielivet, som det udfoldede sig i fordums tid samt billedmateriale af den tids forlystelsesliv på Jægersborg Allé. I 2006 modtog Arkivet i alt 100 lokalhistoriske indleveringer fra institutioner, virksomheder og privatpersoner. Derudover har flere hundrede borgere i årets løb deltaget i forskellige lokalhistoriske aktiviteter, også lige der, hvor historien har udspillet sig.

27 27 Lokalhistorien gøres digital Let adgang til den lokale kulturarv Der arbejdes på at digitalisere den lokalhistoriske samling. Et arbejde, som vil strække sig over mange år, og som skal give borgerne en let adgang til den lokale kulturarv for brugerne. Tilvæksten af Gentoftes lokalhistoriske billeder på er stor. Ud af samlingens ca billeder kunne Arkivet med udgangen af 2006 præsentere billeder på nettet. I årets løb har arkivets leder givet flere lokalhistoriske foredrag, som f.eks. Verdenskunstneren Rachmaninov i Gentofte og Kom bag kunstens og kulturens kulisser. Det er også blevet til mange artikler i Villabyerne bl.a. i klummen Bakspejlet. På Hovedbiblioteket har Arkivet vist seks mindre udstillinger, alt lige fra Villabyerne til Bellevue Strand. I samarbejde med Hovedbiblioteket har Lokalhistorisk Arkiv udarbejdet en større juleudstilling med temaer omkring Peters Jul, jul i andre lande og nissens historie. Jægersborg Allé 300 år Fra kongelig jagtvej til rekreativt byområde I 2006 var det 300 år siden Jægersborg Allés blev anlagt. Lokalhistorisk Arkiv fejrede den runde dag med udstillingen Jægersborg Allé fra kongelig jagtvej til rekreativt byområde, der i oktober blev vist i Svenske Villa. Udover at præsentere billeder fra Arkivets samlinger blev der også vist malerier, udlånt af Øregaard Museum. Efter en velbesøgt måned i Svenske Villa vandrede udstillingen i november videre til Hovedbiblioteket.

28 28 Historiens Dag Børns leg i historien For anden gang blev der i 2006 afholdt Historiens Dag, der på opfordring af Kulturministeren blev fejret landet over. Det skete med besøg på lokale kulturarvssteder, som Skovshoved, hvor Arkivet bød på oplevelsen af børns leg i historien samt fortællinger fra det gamle fiskerleje. Skovserkoner viste deres fine dragter, og skovseren Lange Jan fortalte om skovserkulturen. Børnene forarbejdede uld til legetøj og legede gamle lege. Der blev sunget skovsersange, og Skovshoved Bys Grundejerforening viste rundt i de gamle hyggelige stræder. Elever fra Skovshoved Skole trakterede med kage og kaffe. Dagen blev arrangeret i et samarbejde mellem Lokalhistorisk Arkiv, lokale foreninger og samarbejdspartnere. Asylbarn for 100 år siden Lokalhistorie for børn Sideløbende med udviklingen af kulturjagt.dk har Lokalhistorisk Arkiv indsamlet praktisk erfaring med formidling af lokalhistorie til børn i børneinstitutioner og skoler i Gentofte. Det blev til mange spændende møder med børn om den lokale kulturarv, bl.a. børnehaven i Chr. IX og Dronning Louises Asyl i Ordrup, hvor børnene oplevede, hvordan det var at være asylbarn for 100 år siden gennem leg, fortællinger og skabelsen af kludedukker. I Vangede oplevede 5. og 6. klasser, hvordan det var at være barn i den gamle Vangede Landsby, og børnene i børneinstitutionen Villa Maj medvirkede i et projekt om stedets historie.

29 29 Arkivernes Dag Historisk kaffebord Lokalhistorisk Arkiv bød på historisk kaffebord, udstilling om Jægersborg Allé, premiere på animationsfilm om Sofie Brahe, film om Sigrid Olsens hjemmebageri fra 1981 samt omvisninger i Arkivets magasiner med Gentoftes kulturarv. Snakken gik om forgange tider i Gentofte, og 250 deltagere indtog 35 liter kaffe samt 200 lækre skrubber fra den lokale bager. For skoleelever i klasse Kulturjagt.dk Hjemmesiden kulturjagt.dk, der henvender sig til Gentoftes skoleelever i klasse, formidler viden om lokalhistorie og bymiljøer i Gentofte Kommune. Via sjove, interaktive elementer på websitet, kan børn gå på opdagelse med et imagoskop i gamle kort og billeder, lægge billeder ind fra deres egne ture ude i kulturlandskabet, høre historier fortalt af to børnekulturguider, tage tidsmaskinen og sammenligne billeder, quizze og meget mere. I første omgang byder sitet på en spændende formidling af den lokale kulturarv i Gentofte Kommune, men ud fra projektets erfaringer er det tanken, at også andre kommuner skal skabe egen kulturjagt.dk. Hjemmesiden er blevet til i et samarbejde mellem Lokalhistorisk Arkiv, Kulturafdelingen og skolerne i Gentofte, Øregaard Museum, Kroppedal Museum og Kulturarvsstyrelsen. Ved en stor fest på Hovedbiblioteket blev Kulturjagt.dk i april 2006 åbnet af Borgmester Hans Toft, Kulturministeriet og medvirkende skolebørn. Her medvirkede Per Vers med Kulturarvs-rap, og der var masser af lagkage og sodavand.

30 30 Traneudstillinger Martin Askholm tog med udstillingen Skullflower ikonografien under behandling. I udtryk fra det foruroligende til det sødladne skildredes kunstnerens nedslag mellem det særlige og almene. Kraniemotivet indgik som knopper i blomstermalerierne. Mogens Pøhlsgaard, Gentoftekunstner fra 2005, viste en række malerier under titlen Stjernevalkyrier og Gådefulde scener. Udstillingen forsøgte at skabe en fornemmelse af by og arkitektur, hvori der indgik gådefulde historier. Rasmus Danø iscensatte hele udstillingsrummet med maleri og objekt/skulptur i en totalinstallation, som med humor og alvor spillede på vores opfattelse af godt og ondt. Som en hyldest til verden og dens spraglede natur. Mikael Hansen viste eksempler på værker, produceret gennem et langt kunstnerliv. Med tvivlen som drivkraft fik vi i en klassisk, smuk ophængning et overblik fra foto - grafiske dokumentationer af site-specificværker til objekt, skulptur og maleri. Pernille Koldbech Fich viste med Passing Through en serie nye fotografier. Store portrætter skildrede et tidsløst og melankolsk univers af Rembrandtsk skønhed. Samtidigt vistes i Rådhushallen udstillingen Søstre om diakonisserne fra Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup, som et bidrag til Kultur- og festdage Signe Visnek indtog rummet med en stor collage It was. It will never be again. Remember. En collage af genkendelige elementer med billeder fra fotoalbum, pap og karton, hvor fortællinger blev skåret væk og nye historier kunne begynde.

31 31 Rasmus Bregnhøi, som tidligere har udsmykket hovedbibliotekets børneafdeling, præsenterede på sin første separatudstilling maleriudstillingen Intelligent design. Nøgleordene var det pinlige, barnlige, enfoldige, kontroversielle, chokerende, sofistikerende, bioteknologiske og vildt morsomme. David Garcia opbyggede med Arkivserien et installatorisk skulpturprojekt som et tankeeksperiment med den hensigt at undersøge forholdet mellem bøger og viden. Hvad vejer viden? Hvordan kan den transporteres? Og hvem har overhovedet adgang til den? En magnet for de besøgende, som kunne se bibliotekets bøger udstillet på en helt ny måde. Carina Zunino skabte et stilfærdigt og smukt univers af værker i papir med udstillingen The crystal land. I et krydsfelt mellem fotografi, grafik og objekt sås flettede og udskårne motiver, som var trykt på papir. Lyset og farverne var som brydninger i et krystal. Kunstneren modtog for udstillingen Marie og Johan Vilhelm Andersens Legat. Tranefilm Over to eftermiddage blev der vist Tranefilm med kunstnerportrætter, en helt ny film om fotografi og flere eksperimenterende kunstnerfilm. Der var fuldt hus, hvor der glædeligt nok deltog flere gymnasieklasser, som på trods af både en lørdag og søndag mødte talstærkt op.

32 32Kultur Økonomi og samarbejde Kulturens ansigter Budgettet for det kulturelle område omfattede i 2006 driftstilskud til Øregaard Museum, Gentofte Kino, Gentofte Musikskole og DramaBilledskolen, egnsteateraftale med Bellevue Teater Produktion, Kulturpuljen, Børnekulturpuljen, Kultur- og Festdage, Årets Gentoftekunstner samt vedligeholdelse af Kommunens kunstværker. Udover at yde økonomisk tilskud til kulturlivet medvirker Kommunen til at skabe samarbejde mellem områdets mange forskellige aktører, som foreninger, institutioner, forvaltninger og frivillige. Gentofte Kommune har også medvirket til idéudvikling, rådgivning og koordinering samt opbygning af netværk inden for det kulturelle område. Jagter, dragter og høje takter Børnekulturuge Årets Børnekulturuge havde overskriften Renæssance Jagter, dragter og høje takter og bød på masser af aktiviteter for børn i dagtilbud, på skolerne og for børn i fritiden. I alt ca børn og voksne deltog. Den festlige åbning på Øregaard Museum med bl.a. musikalsk under- Illustration Mette-Kirstine Bak Renæssancen - jagter, dragter og høje takter Børnekulturuge i Gentofte Kommune 28.okt. til 4. nov holdning ved Gentofte Musikskole og den udendørs familiedag i Øregårdsparken med drabelige sværddueller, kanoner & krudt og gøgl var nogle af de mest populære arrangementer. Kulturen i tal Udgifter: 13,0 mio. kr. Indtægter: 1,7 mio. kr. Personale Kulturelle arrangementer Øregaard Museum Gentofte Musikskole Lokalhistorisk Arkiv Drama og Billedskolen Gentofte Kino Tilskud til teatre

33 33 Oplevelser på programmet Aktiv Sommer og Aktivt Efterår De kulturelle tilbud i forbindelse med Aktiv Sommer og Aktivt Efterår har været meget populære blandt børn og unge, hvilket de lange ventelister kan dokumentere. Aktiviteterne spænder lige fra kulinariske madeksperimenter, rollespil og forfatterværksted til design for dukker, power-dans og cirkusskole. Programmet bliver til i samarbejde med Fritidsafdelingen. Børnekulturpuljen I 2006 var børnekulturpuljen med til at støtte en bred palet af børnekulturelle aktiviteter rundt om på kommunens institutioner. I alt har ca børn fået glæde af de støttede aktiviteter. De mange projekter bød både på lokalhistoriske samt kunstneriske og kulturelle aktiviteter for, med og af børn. Kunstnerbesøg i daginstitutioner og dagpleje Kulturpakker til kommunens daginstitutioner i Distrikt 3 blev i 2006 udviklet til at rumme op til flere kunstnerbesøg og fællesaktiviteter. Børnene sang, klappede og spillede med under musikfortællingerne og legeforestillingerne efter, at de i en periode inden havde haft kunstnerne på besøg til forskellige stueworkshops.

34 34 GUNG Elektronisk ungdomsmagasin Et elektronisk ungdomsmagasin med tilhørende hjemmeside, et såkaldt e-zine så dagens lys i Magasinet!GUNG! byder på information om og links til kommunens rådgivningsmuligheder og andre tilbud til unge. Hvert nummer indeholder desuden artikler, der er skrevet af skiftende unge. De unge deltager i den faste redaktion med to unge repræsentanter. 2.y fra Ordrup Gymnasium skrev det første nummer, der udkom i efteråret Årets seneste nummer af!gung! blev produceret af 10. klassecentrets Medielinie. Magasinet blev udsendt til de 734 mailadresser, der havde tilmeldt sig på er et resultat af det tværkommunale initiativ til at forbedre formidlingen af Gentofte Kommunes tilbud til unge. Nyt tilbud til de unge Ungdomskulturcenter I samarbejde med Ungdomsskolen arbejdes der på åbning af et ungdomskulturcenter med ungdomskulturelle arrangementer, der inddrager de unge. I 2006 blev der f.eks. afholdt forevisning af afgangsfilm fra Filmskolen, ligesom der i samarbejde med Musikskolen blev arrangeret en koncert med bandet Juncker. Unge bands fra Musikskolen varmede op. Ungdomskulturcenteret åbnes i løbet af foråret 2007.

35 35 BIB FEST Biblioteksfestival for unge For at synliggøre bibliotekets alsidighed og brede faglighed blev de unge i 2006 inviteret til BIB FEST. En uges biblioteksfestival spækket med arrangementer både med og for de unge. Derudover blev de unge inddraget i workshops. I ugens løb fik de unge mulighed for blandt andet at stifte bekendtskab med Poetry Slam, Tegneserie Workshops, film, computerspil samt koncerter med soulsangerinden Ida Corr og rapperen Pede B. Aktiv sommer også for unge Rap, Manga og Funky I 2006 var der også et kulturelt tilbud om Aktiv Sommer for de unge. Her kunne de prøve kræfter med en Rap Workshop afholdt af den populære rapper Per Vers, et forfatterværksted, manga-tegning, kulinariske øvelser og et Funky Kunstværksted, der blev til i et samarbejde med Ordrupgaard.

36 36 GM i Rock Stor glæde ved musikalsk udfoldelse I 2006 blev der for niende gang afholdt Gentofte Mesterskaber i Rock. Det skete med 18 tilmeldte bands, der ved koncerten på Skovshoved Skole spillede for et publikum på 700. Vinderbandet i den yngste aldersgruppe fra 9-14 blev Leaf, mens vinderne fra årige blev Pholia. GM i Rock tilskynder de unge til at arbejde seriøst med deres musikudfoldelse, både individuelt og kollektivt i en længere periode lige fra øvefasen til hen imod selve koncerten. Der lægges vægt på de unges egen deltagelse og styrkelse af glæden ved musikalsk udfoldelse. Et af virkemidlerne hertil er konkurrencen, der giver mulighed for at optræde live for et publikum samt at vinde præmier. Så dagens lys for anden gang Gentoftenatten I ly af mørket var det blandt andet muligt at besøge Ordrupgaard, Experimentarium og Øregaard Museum. Gentofte Bibliotekerne bød både på Goth & Gys samt bamsefortællinger for de mindste. Som ny arrangør i GentofteNattens regi, havde Schæffergården en velbesøgt norsk temaaften. Jægersborg Allé s 300-års jubilæum blev blandt andet markeret med et fakkeltog. Og ligesom året før var de lokalhistoriske arrangementer velbesøgte. Der var mulighed for at opleve Bernstorff Slot, bunker i Bernstorff Parken, lokalhistoriske køreture på Jægersborg Allé, foredrag om Bernstorff erne i Svenske Villa samt skattejagt for børnefamilier på Garderhøjfortet.

37 En spændende musikalsk forestilling for børn fra tre til seks år. Trioen består af Glimmerbøssen, Guldbassen og Den Lakrøde Møgbille, og de synger og rapper om biller, bladlus, græshopper og andre krible-krabledyr. og Lyngbyvej Et kulturhistorisk familiearrangement i det fri. Pastor Una Jart fortæller historien om Ewaldsbakken, hvorefter der i fællesskab synges et par sange af Ewald. Skuespiller Christian Steffensen læser et udpluk af Ewalds værker. Medbring madkurv og tæpper og tilbring et par hyggelige timer i Dyssegårdskvarteret. Program juni i Gentofte Kommune 2006 Kultur- og Festdagene juli Fire dage med kultur- og festtegn Kultur- og Festdagene slog igen i 2006 alle rekorder med et perfekt solskinsvejr og det mest omfattende og spændende program nogensinde. Gentofte Rådhushal dannede rammen om en koncertopførelse af Bellinis opera Norma samt koncert med Gentofte-Jægersborg kirkers børne- og pigekor. Børnene oplevede koncerter med Salsa Mortale på Brandmuseet i Hellerup, Djanzz på plænen ved Ordrup Bibliotek, aktiviteter ved Familiedagen i Bernstorffsparken og på Garderhøjfortet samt en forestilling med Jytte Abildstrøms Teater uden for Hovedbiblioteket. Schæffergården, Sankt Lukas Stiftelsen, Rygaards Skole og Skt. Therese Kirke slog dørene op og inviterede til rundvisninger. Når Kultur- og Festdagene også i 2006 kunne gennemføres med så stor en succes, skyldes det de mange aktive foreninger, institutioner og enkeltpersoner, der både med engagement og arbejdsindsats har påtaget sig opgaven som arrangører. Den overordnede koordinering og markedsføring blev varetaget af Kulturafdelingen. Torsdag den 8. juni Skulpturjagt for børn og deres voksne i Øregårdsparken. Tid: Alle dage, kl Sted: Øregaard Museum I Øregårdsparken står 12 meget forskellige skulpturer. Flere af dem er gemt godt af vejen bag buske og træer. På Museet får du et skattekort, og så kan du selv gå på jagt i parken og finde skulpturerne. Fotoudstillingen Søstre på Gentofte Rådhus Tid: Frem til den 30. juni i Rådhusets åbningstid Sted: Gentofte Rådhus Se fotografen Pernille Koldbech Fichs udstilling, der består af en række fotografier af nogle af de sidste nulevende diakonisser fra Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup. Søstrene er portrætteret i deres private omgivelser på Stiftelsen, der har været deres hjem, siden de var ganske unge. Se desuden nye fotografiske værker af Koldbech Fich på Gentofte Hovedbiblioteks Traneudstilling. Rundvisning i udstillingen Sport og Spinat på Experimentarium Tid: Kl Sted: Tuborg Havnevej 7 ved tilmelding på tlf Få en introduktion til særudstillingen Sport og Spinat. To dygtige piloter introducerer og går derefter med gæsterne rundt i udstillingen. I udstillingen vil Smagsbaren være ekstraordinært åben indtil kl Rundvisning på BEC-Design i Hellerup Tid: Kl Sted: Frederikkevej 8 Det tidligere Hellerup Tekstil Akademi har skiftet navn til Business Education Center-Design. Laura Bjerrum fortæller om skolen, der uddanner designteknologer. Hør bl.a. om, hvordan godt design stræber efter at udtrykke holdninger og idealer så tydeligt og forståeligt som muligt. Besøg Novo Nordisk i Gentofte Tid: Kl Sted: Hagedornsvej 2, porten ved tilmelding på Besøget omfatter et tilbageblik på virksomhedens historie i lokalområdet samt et kig på nuværende aktiviteter. Novo Nordisk i Gentofte producerer tre af koncernens produkter, og deltagerne vil høre om, hvordan disse produceres, og hvad de anvendes til. Programmet rummer også en rundvisning i en af produktionsafdelingerne. Her får deltagerne mulighed for at følge produktets tilblivelse fra råvare til færdigt produkt. Program juni 2006 Maleren Sigurd Swane foredrag på Hovedbiblioteket og guidet gåtur Tid: Kl Sted: Gentofte Hovedbibliotek ved bestilling af adgangskort på Gentofte Hovedbibliotek, tlf Sigurd Swane boede i perioden to steder i Hellerup. I årene levede han og familien et nomadeliv i et træhus på ladet af en lastbil. Familiens rullende hjem kom vidt omkring, bl.a. til Sydeuropa. Journalist Margaret Ward fortæller om disse to perioder i kunstnerens liv og guider en tur til hans huse. Til sidst er der en lille forfriskning og overraskelse. Ny arkitektur i Gentofte rundvisning på Ungdomsskolen Tid: Kl Sted: Bregnegårdsvej 21 Kom og få et indtryk af ungdomsskoleområdet. Se nybyggeriet til 10. klasserne og hør Format Arkitekter og Gentofte Kommunes projektleder fortælle om arkitekturen. Til sidst fortæller ungdomsskoleleder Hans Andresen om de mange aktiviteter for unge. Kulturhistorisk rundvisning på Rygaards Skole og i Skt. Therese Kirke Tid: Kl Sted: Bernstorffsvej 56 Rygaard - fra landsted til kloster, skole og sognekirke. Der bydes på rundtur med ledsagelse af menighedsrådsmedlem Felicity Pors, som fortæller om fortid og nutid. Familieunderholdning og Sommerkoncert for hele familien i Øregårdsparken Tid: Kl Sted: Øregårdsparken Alberte Winding og Tobias Trier giver en poetisk og charmerende duokoncert. Nyd denne nye konstellation af to talentfulde musikere, der hver især har et ganske særligt og forunderligt greb om det danske sprog. Der vil være boder med mad og drikke samt boder fra Strandvejsforeningens butikker. Arrangører: Gentofte Hovedbibliotek, Lions Club, Øregaard Museum og Strandvejsbutikkerne. Arkitekturvandring i Studiebyen Tid: Kl Sted: Mødested Rygårds Alle 74A, portbygningen ved tilmelding på tlf Formand for Studiebyen Flemming Ekstrøm fortæller historien om Studiebyens 104 huse og om, hvorfor den blev til. Ved rundvisningen gives lidt historie, bl.a. om de forskellige arkitekter og om, hvordan Studiebyen drives i dag. Åbent Hus på Det Italienske Kulturinstitut Tid: Kl Sted: Gjørlingsvej 11 Det Italienske Kulturinstitut inviterer til en aften i selskab med den berømte landskabskunstner Alfio Bonanno. Kunstneren vil selv fortælle om sin kunst og om sin udstilling på Kulturinstituttet. Der bydes på en forfriskning undervejs. Guidet aftentur ved Gentofte Sø og Brobæk Mose Tid: Kl Sted: Hjørnet af Brogårdsvej og Ermelundsvej Denne tid på året er optimal for sjældne orkideer, fuglestemmer og flagermus. Der berettes også om, hvorfor søen er en af landets reneste trods beliggenheden mellem store veje og tæt bebyggelse. Turleder er biologen Thomas Vikstrøm, forfatter til turguiden Rundt om Gentofte Sø. Sommerkoncert med Tine Jarl og Lindy Rosborg i Ordrup Kirke Tid: Kl Sted: Fredensvej 52 Traditionen tro er der sommerkoncert i Ordrup Kirke med den talentfulde sopran Tine Jarl og organisten Lindy Rosborg. Nyd fortolkningerne af Händel, Mozart, Grieg og Dvorák. Der bydes efterfølgende på en forfriskning i Sognegården, hvor Tine Jarl og Lindy Rosborg vil fremføre en håndfuld sange fra det lettere repertoire. Koncert med Hellerup Woodwind Ensemble og jazzkvintetten A Jam House Tid: Kl Sted: Gentofte Hovedbibliotek i Gentofte Kommune 2006 Aftenens koncert byder på musik af så forskellige komponister som Edvard Grieg, Carl Nielsen, Duke Ellington og Aage Stentoft. Nyd den spændende orkesterkombination og de fine klange, når det anerkendte træblæserensemble spiller sammen med den swingende jazzkvintet. Nordisk forsommer en symfonisk koraften med Messiaskirkens Koncertkor Tid: Kl Sted: Gentofte Rådhus Entré: 140 kr. Koret tager hul på sin 50. sæson med koncerten Nordisk Forsommer. Blandt de medvirkende er Pia Lykke Heise (sopran), Mathias Hedegaard (tenor), Torsten Nielsen (baryton) og Kgl. skuespiller Joen Bille. Udover Messiaskirkens Koncertkor deltager Gentofte-Jægersborg kirkers Juniorkor og musikere fra Radiosymfoniorkestret. På programmet står Lars-Erik Larssons Förklädd Gud og Carl Nielsens Fynsk forår. Firhændig klaverkoncert i Vangede Kirke Tid: Kl Sted: Vangede Bygade 135 Glæd dig til en stor musikalsk oplevelse, når de to organister Tom Ernst og Henrik Bo Hansen spiller værker af bl.a. Edvard Grieg og Igor Stravinskij. Koncert med den australske organist Douglas Lawrence i Gentofte Kirke Tid: Kl Sted: Gentoftegade 21 Børnehavekoncert med Salsa Mortale i gården ved Gentofte Brandvæsen Museum Tid: Kl og kl Sted: Hellerupvej 5B ved tilmelding på tlf En interaktiv idrætskoncert med frodige, pulserende rytmer og masser af fysisk aktivitet. Trioen Salsa Mortale får alle børn til at hoppe, klappe, trampe, synge og danse. Fra tre til seks år. Rundvisning på Schæffergården Tid: Kl Sted: Jægersborg Allé 166 ved tilmelding på tlf Schæffergården ejes og drives af Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde, der har til formål at bidrage til øget forståelse og samarbejde mellem Danmark og Norge på kulturelle og andre områder. Ved rundvisningerne sættes der fokus på fondets formål og aktiviteter samt stedets lokal- og arkitekturhistorie. Insektudsigten en eventyrlig, kriblende koncert med Trioen Radio Bille Tid: Kl Sted: Jægersborg Bibliotek Den internationalt anerkendte organist har givet koncerter over hele verden og har i sin tid indviet orglerne i Sydney Opera House. Nu kommer Lawrence til Gentofte Kirke, hvor han spiller værker af bl.a. Buxtehude, Bach, Wesley, Mendelssohn, Faure og Franck. Lawrence s 12-årige søn Jacob medvirker som sangsolist. Renæssancekoncert i Skt. Therese Kirke med Cantoriet Tid: Kl Sted: Bernstorffsvej 56 Rundvisning i udstillingen Dialog i Mørket på Experimentarium Tid: Kl Sted: Tuborg Havnevej 7 ved tilmelding på tlf Få en introduktion til den grænseoverskridende og populære særudstilling Dialog i Mørket. Efter introduktionen vil gæsterne få en guidet tur i selve udstillingen. Kammerkoret Cantoriet og Christian III s blæsere opfører europæisk renæssancemusik fra omkring år Dirigent: Henrik Bøggild. Fredag den 9. juni Åbent Hus i Gentofte Brandvæsen Museum Tid: Kl Sted: Hellerupvej 5B Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen indbyder til Åbent Hus Tid. Kl Sted: Bernstorffsvej 20 Deltagerne mødes i Stiftelsens Hovedport, hvorefter der vil blive fortalt om husets historie, søsterfællesskabet/nu diakonifællesskab samt de mange omsorgsopgaver, som løses i de forskellige arbejdsområder. Efterfølgende vil der være rundvisning i såvel fællesskabets private lokaler som i Stiftelsens forskellige arbejdsgrene. Igen i år er der åbent hus i Brandvæsnets Museum, der rummer gamle brandslanger, brandhaner, røgmasker, uniformer og selvfølgelig brandbiler bl.a. den ældste, kørende danskbyggede brandbil, Gidion-sprøjten fra Jytte Abildstrøms Teater opfører Et hul i jorden på plænen ved Hovedbiblioteket Tid: Kl Sted: Plænen ved Gentofte Hovedbibliotek Det er familiens festdag. Der er musik og sang i luften. Men idyllen får et gok, og sangen forstummer, for der er et hul, som ikke var der før! Er der noget, der er blevet gravet ned eller tværtimod op? Er det bare ingenting med noget udenom? Eller er det en hel masse, der gemmer på større hemmeligheder end som så? En festlig, underfundig og musikalsk forestilling for hele familien lige til at nyde under sommerhimlen. Fra seks år. Festaften på Jægersborg Allé - It s Showtime Tid: Kl Sted: Jægersborg Allé Butikkerne rykker ud på Alléen, hvor der også bliver rig mulighed for at forsyne sig med mad og drikke. Fra kl er der Happy Hour for børnene med gratis lækkerier. Oplev det forrygende orkester Gasoline give den gas og kopibandet ABBAtizers spille elskede ABBAhits, der sætter gang i dansefødderne. Alléforeningen inviterer til en uforglemmelig festaften på Jægersborg Allé It s showtime! Lørdag den 10. juni Kør en tur med veteranbussen fra Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm Tid: Kl Sted: Hjørnet af Gentoftegade og Baunegårdsvej Oplev et stykke rullende historie! Stig ombord på bussen Triangel bygget i 1933 af Københavns Sporvejes Hovedværksted. I slutningen af 2. verdenskrig var den ommalet hvid og var en af de hvide busser, der kørte til Tyskland for at hente danskere hjem. Nu tilhører bussen Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm. Bussen kører ture á 10 minutters varighed i det gamle Gentofte. Markedsdag og Gasolinshow i Gentoftegade Tid: Kl Sted: Gentoftegade Gentoftegade forvandles til gågade med markedsboder og masser af spændende aktiviteter. Dagen starter med gratis morgenbord og underholdning af NESA Concert Bands 35 musikere. Scandinavian Stunt Group giver et stuntshow med masser af fart over feltet. Dagens hovedbegivenhed er Gasolin-kopibandet Peter og de andre kopier, som leverer et forrygende live show under mottoet: "Først tror du det er Gasolin så tror du, det er løgn!". Markedsdagen sluttes af med musik spillet af vinderne af GM i Rock 2006, Pholia. Morgenbord og barbershopkoncert ved Vangede Kirke Tid: Kl Sted: Vangede Bygade 135 Morgenbord mod beskeden betaling ved KFUM-spejderne på kirkepladsen. Kl : Barbershoppen, bestående af tidligere medlemmer af Det Danske Drengekor, giver formiddagskoncert med amerikanske spirituals og swing songs. Seniorer på cykel kommunen rundt Tid: Kl Sted: Jægersborg Allé 148 B. Kom med på en rask cykeltur rundt i Kommunen. Undervejs gøres holdt forskellige steder for at høre lidt om stedets lokalhistorie. Tilbage ved start bydes der på en lille forfriskning. Tag børnebørnene med det er en god rute til at cykeltræne børn! Arrangør: Ordrup Cycle Club, Lokalhistorisk Forening og Sundhed for Seniorer. Åbent Hus på Gentofte Brandvæsen Museum Tid: Kl Sted: Hellerupvej 5B Igen i år er der åbent hus i Brandvæsnets Museum, der rummer gamle brandslanger, brandhaner, røgmasker, uniformer og selvfølgelig brandbiler bl.a. den ældste, kørende danskbyggede brandbil, Gidion-sprøjten fra Prøv at skate på Skateboardbane Helligdommen Tid: Kl Sted: Helligdommen Skateboardbane ved Jægersborg Station i Gentofte Kommune 2006 Med instruktører afholdes workshops for uøvede og begyndere i forhold til at tackle et skateboard. Kun for piger kl Du kan låne et professionelt skateboard eller have dit eget med. Medbring selv evt. sikkerhedsudstyr. Der bliver ingen halsbrækkende øvelser, så det er ikke et must. Forrygende, farverig, festlig familieformiddag i Vangede Tid: Kl Sted: Plænen ved Vangede Bibliotek Dagen begynder med trommeshow med den afrikanske trommeslager og danser Sellasi Dewornu, der fremkalder latter med sin musik og humor. Kl spiller den armenske musikgruppe Yerevan glad folkemusik fra Balkan, Mellemøsten og Rusland. Kl optræder Kaj Gummisko med sit gøglercirkus, der overrasker og tryllebinder alle aldre. Medbring tæppe og godt humør. Arrangør: Netværksgruppen for Flygtninge og Vangede Bibliotek. Familiekoncert med Djanzz på plænen ved Ordrup Bibliotek Tid: Kl Sted: Plænen ved Ordrup Bibliotek Mød ællingen Ægir, der opfandt rappen, den rumbadansende elefant, der forelsker sig i pigen Iben og dovendyret Erna, der føder verdens første sovedyr. Plus en brøleabe. Musikken bevæger sig fra brasilianske danserytmer til spansk junglereggae. Familiekoncert i gården ved Gentofte Brandvæsen Museum Tid: Kl Sted: Hellerupvej 5B Kom og hør Michael Milo Andersen spille og synge sange fra sin populære CD Ka-Lypso hoppe? - og andre sange, der bevæger børn. Musikken giver både børn og voksne lyst til at danse og bevæge sig. Rundvisninger i staldene på Charlottenlund Travbane Tid: Kl og kl Sted: Ordrup Jagtvej 201 ved tilmelding på Besøg Charlottenlund Travbane og oplev stemningen og atmosfæren på den over 100 år gamle smukke Travbane. Der vil blive mulighed for at se træningen og møde nogle af Europas allerbedste heste dagen før et af Europas største løb, Copenhagen Cup, som køres søndag den 11. juni Kom også på besøg i en stald og mød en af travkuskene. Program juni 2006 Beach volley på beach volleybanerne ved Maglegårdsskolen/HIK Tid: KL Sted: Maglegård Skolevej 1, (bagved Maglegårdsskolens musikhus) Gentofte Volley arrangerer beach volley. Introduktion til spillet og slagene fra kl Tilmelding til et lille stævne mellem kl og Afvikling af stævnet fra ca Alle fra 10 år - både børn og voksne - er velkommen. Koncert med TangoOrkestret i parken ved Ordrupgaard Tid: Kl Sted: Vilvordevej 110 Videreudviklingen af den klassiske tango hedder Tango Nuevo og spilles med hed og fyrig indlevelse af TangoOrkestret, der er landets førende formidler af genren. Nyd musikken i sommersolen i Ordrupgaards smukke park. Lækre forfriskninger kan købes i cafeen i museets nye tilbygning. Gentofte Brandstation holder Åbent Hus mød din brandmand og se de store brandbiler Tid: Kl Sted: Bernstorffsvej 159 Oplev Gentofte Brandvæsen bag portene. Tag familien med og besøg Gentofte Brandvæsen. Der er rundvisning på Brandstationen, hvor I kan se brandvæsenets køretøjer og høre om hverdagen på en brandstation. Arrangementet byder også på en demonstration af brandvæsenets kunnen. Når man besøger et brandvæsen, skal man blot huske på, at mandskab og biler kan komme ud at køre midt i det hele. Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen indbyder til Åbent Hus tid: Kl Sted: Bernstorffsvej 20 Deltagerne mødes i Stiftelsens Hovedport, hvorefter der vil blive fortalt om husets historie, søsterfællesskabet/nu diakonifællesskab samt de mange omsorgsopgaver, som løses i de forskellige arbejdsområder. Efterfølgende vil der være rundvisning i såvel fællesskabets private lokaler som i Stiftelsens forskellige arbejdsgrene. Skateboardkonkurrence i Holmehaven skatepark Tid: Kl Sted: Holmehaven Skateboardbane i Vangede mellem Tværbommen C1RCA-skateboardsko og CityFellazskateboards arrangerer Best Trickkonkurrence for nogle af de dygtigste upcoming skatere. Flotte sponsorpræmier til vinderne. B-række aldersgrænse: 0-14 år. A-række aldersgrænse: Fra 15 år og opad. Koncertopførelse af Vincenzo Bellinis opera Norma på Gentofte Rådhus Tid: Kl Sted: Gentofte Rådhus Entré: 170 kr. Reserver billet på tlf eller Det Danske Belcanto Selskab præsenterer Bellinis medrivende opera Norma. Den italienske sopran Gabriella Morigi gæster igen i år Det Danske Belcanto Selskab med sit glansparti som Norma, den galliske ypperstepræstinde, der elsker den bedrageriske Pollione fra den romerske besættelsesmagt. De øvrige medvirkende er Dominic Natoli, Riccardo Ristori og Lisa Tjalve. Paul Terracini dirigerer kor og orkester. Søndag den 11. juni Veteranbustur for børnefamilier Tid: Kl , kl og kl Sted: Pladsen foran Bernstorff Slot ved bestilling af billet på tlf Stig ombord på veteranbussen og oplev Gentofte på en anderledes måde. Undervejs fortæller den historiske buskontrollør om konge-, herskabs- og jagtvejene samt andre historiske steder, som kan ses fra bussens vinduer. Arrangør: Lokalhistorisk Arkiv. Prøv at fægte - kursus for børn og unge i Hellerup Fægteklub Tid: Kl og kl Sted: Strandparksvej 36, baghuset ved tilmelding på tlf For de 8-15 årige. Efter en lynintroduktion til sporten, vil du efter nogle indledende øvelser fægte kampe mod de andre gæster. Medbring sportssko, lange træningsbukser, T- shirt og håndklæde du kommer helt afgjort til at svede. Mød venligst til tiden! Åbent Hus på Bernstorff Slot Tid: Kl Sted: Bernstorff Slot Bernstorff Slot slår dørene op for offentligheden. Benyt lejligheden til at opleve en af de fineste kulturhistoriske lokaliteter i Kommunen. Omvisninger for børn kl. 11, kl. 13 og kl. 15. Arr.: Lokalhistorisk Forening, Lokalhistorisk Arkiv og Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse Historisk quiz for børnefamilier om Bernstorffsparken Tid: Kl Sted: Bernstorff Slot og Park Hent quizzen i forhallen på Slottet og aflever den samme sted efter en tur rundt i parken. I parken skal I lede efter historiske spor, der fortæller om Grev Bernstorff og hans familie, og om dengang kongefamilien havde sommerbolig på Slottet. I skal bruge alle jeres sanser, og undervejs vil I få viden om, hvordan livet engang blev levet på Bernstorffs Slot og i parken. Fine præmier udloddes blandt de rigtige besvarelser. Arrangør: Lokalhistorisk Arkiv. Trio Klezmer giver koncert i parken ved Schæffergården Tid: Kl Sted: Jægersborg Allé 166 Trioen Nussbaum-Smidl-Ougaard leverer et charmerende bud på verdensmusik, når violin, harmonika og vokal boltrer sig i sentimentale ballader og polkaer i lyntempo. Lyt til den livsglade musik i grønne omgivelser og nyd en brunch imens. Lækker brunch kan bestilles på tlf (Pris: Voksen: 95 kr., børn: 50 kr.) Drikkevarer sælges under koncerten. I Kulturkanonens fodspor på Mariebjerg Kirkegård Tid: Kl Sted: Kapelbygningen på Mariebjerg Kirkegård Kom med rundt på Mariebjerg Kirkegård, som i januar 2006 fik en plads i Danmarks Kulturkanon under kategorien Arkitektur. Rundvisningen vil føre os gennem G.N. Brandts hovedværk, og undervejs vil vi se eksempler på hans banebrydende tanker om en helt ny måde at indrette en kirkegård på. i Gentofte Kommune 2006 Omvisninger i Rosenhaven i Bernstorffsparken Tid: Kl og kl Sted: Te-huset i Rosenhaven i Bernstorffsparken ved bestilling af billet på tlf Slots- og Ejendomsstyrelsen har i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv arrangeret omvisninger i Rosenhaven i Bernstorffs Slotshave. Oplev synet og duften af den smukke rosenhave og hør om havens historie. Familiearrangement ved Danmarks Akvarium for alle, der elsker vand, dyr og naturvidenskab! Tid: Kl Sted: Parkeringspladsen ved Danmarks Akvarium Kom og leg sammen med forskere og studerende fra Danmarks Akvarium og DBL Dansk Institut for Sundhedsforskning og Udvikling. Vi fanger snegle, vandlopper og andre af vandets mindste dyr i den nærliggende sø og undersøger dem nærmere. Bazar og kulturdag på Den Indonesiske Ambassade Tid: Kl Sted: Ørehøj Allé 1 Kom og oplev traditionel indonesisk kultur gennem musik, dans og en hel kulinarisk verden. Der er også mulighed for at købe indonesisk mad, tøj og brugskunst samt for deltagelse i lotteri. En eftermiddag i digteren Johannes Ewalds tegn Tid: Kl Sted: Ewaldsbakken 24 Skattejagt på Garderhøjfortet for børnefamilier Tid: Kl Sted: Garderhøjfort 4 Garderhøjfortets Venner og Lokalhistorisk Arkiv inviterer til en spændende skattejagt med levende poster rundt omkring på Fortet. Følg skattekortet, og mød de mange fantastiske udfordringer og overraskelser undervejs, bl.a. våbenudstilling og gyserhistorie. Til sidst er der mad og sodavand. Der er diplom til alle, der gennemfører skattejagten. Foredrag på Nymosehave - filmproduceren Ib Tardini fortæller om sit liv Tid: Kl Sted: Stolpehøj 150 Ib Tardini voksede op i Nymose Huse, og han var i lære som elektriker i Ordrup. Tardini fortæller om sin vej til filmene Italiensk for Begyndere og Per Flys trilogi Bænken, Arven og Drabet samt om medejerskabet af Zentropa. Arrangør: Ældre hjælper Ældre. Den store, traditionsrige Familiedag i Bernstorffsparken Tid: Kl Sted: Bernstorffsparken Pak picnickurven og tag hele familien med i Bernstorffparken, hvor der er masser af oplevelser og aktiviteter af både fysisk og kreativ art: Mads Vinding og Frans Bak giver koncert. Spejdere laver mad over bål og fortæller om det spændende liv som spejder. Dansk Jægerforbund laver vilde aktiviteter med vildt. En kok og en skuespiller fortæller eventyrlige historier om mad, og uddeler lækre smagsprøver. Børn og Forebyggelse laver sjov med bolde. Familieløb rundt i parken arrangeres af Kræftens Bekæmpelse få målt din egen tid på ruten og modtag et flot diplom. Nyd synet af den gamle brandsprøjte, en ambulance og en veteranbus foran Bernstorff Slot. Familieomvisning på Øregaard Museum Tid: kl Sted: Øregaard Museum Entré: Gratis, når entré til museet er betalt Øregaard Museum er et skatkammer af gode historier. Hvert eneste maleri gemmer på en spændende fortælling fra gamle dage i Gentofte, som bare venter på at blive fortalt. Kom og hør et par stykker denne eftermiddag. For børn fra seks år og deres voksne. Balletbørn og nordiske folkemusikere på Danmarks Akvarium Tid: Kl Sted: Danmarks Akvarium Danmarks Akvarium holder aftenåbent og byder på dans og musik mellem akvarierne. Se akvariets særudstilling og oplev 18 udklædte børn fra Karinas Balletskole, der opfører skævt og skørt balletteater, inspireret af historien om Askepot. Forestillingen vises kl , og Oplev danske og norske folkemelodier i nye arrangementer, når Holon Trio kl giver en stemningsfuld koncert med klarinet, cello og guitar. Forfriskninger kan hele aftenen købes i Akvariets café. Sommerkoncert for hele familien på Gentofte Rådhus Tid: Sted: Gentofte Rådhus Gentofte-Jægersborg Kirkers Spire- Børne-Junior og Pigekor synger danske sommersange, Orla Frøsnapper og Lidt af evigheden. Undervejs vil publikum få mulighed for at synge med. Koncerten dirigeres af Pia Boysen. Ved klaveret sidder Mads Damlund, på saxofon Torben Enghoff og på bas Bo Stief. Sponsorer i Gentofte Kommune 2006 Koret Papaya synger afrikanske sange i Dyssegårdskirken Tid: Kl Sted: Dyssegårdsvej 19 Entré: 20 kr. Den danske vokalgruppe består af 20 sangere. De synger afrikanske sange på originalsproget. Langt de fleste af Korets numre er hentet i den smukke sydafrikanske kortradition. På denne aften synger koret både religiøse sange, sange om håb og kærlighed og sange om fortvivlelse, tab og hårdt arbejde. Program juni Produktion: Villabyernes Medie Center Gentofte Festivaler Gentofte har en lang tradition for at markere sommerens start med fire forrygende Kultur- og Festdage, hvor borgerne overalt i Kommunen indbydes til mange og meget forskellige arrangementer. GentofteNatten, der første gang så dagens lys i 2005, blev gentaget den 8. september.

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR. www.tbib.dk

ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR. www.tbib.dk ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR 2016 www.tbib.dk Indholdsfortegnelse Film- og historie............. side 3 Hyggedag for tumlinge.......... side 3 Småbørnswing - 0-3 år.......... side 4 Dagplejetræf i Løgumkloster........

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner Læs mere om Kulturrygsækken på www.copenhagenkids.dk Tak for samarbejde til Tak for tilskud til 2013/14 Daginstitutioner KULTURRYGSÆKKEN Tilbud om kunst og kultur til daginstitutionerne i København Kulturrygsækken

Læs mere

BØRNEKULTUR NYT juni 2013

BØRNEKULTUR NYT juni 2013 BØRNEKULTUR NYT juni 2013 UNGE BØRN FAMILIER Kultur- og Fritidsafdelingen Levende Ungekultur - Levende Byrum Silkeborg Street Festival Lørdag den 24. august bliver en dag fyldt med overraskelser og anderledes

Læs mere

KULTURENS BØRN. Kreative børn 2016-17

KULTURENS BØRN. Kreative børn 2016-17 KULTURENS BØRN Kreative børn 2016-17 Intro Kære skoler Kulturinstitutionerne, Ungdomsskolen, Børnekulturkonsulenten og Uddannelseshuset arbejder sammen om at styrke samarbejdet og formidlingen af kulturtilbud

Læs mere

Børnekulturuge 2015 Vilde Væsner

Børnekulturuge 2015 Vilde Væsner Børnekulturuge 2015 Vilde Væsner Kære dagtilbud, Børnekulturugen 2015 har temaet Vilde Væsner og lægger sig tæt op ad den fabelagtige udstilling på Gentofte Hovedbibliotek Doktor Proktors sensationelle

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Invitation Vestegnens Kulturuge & Børnekulturugen & Frivillig FredagsFejring september 2016

Invitation Vestegnens Kulturuge & Børnekulturugen & Frivillig FredagsFejring september 2016 Invitation Vestegnens Kulturuge & Børnekulturugen & Frivillig FredagsFejring 10.-18. september 2016 1 Indhold Temaet for Vestegnens Kulturuge... 4 Idéer til aktiviteter... 4 Hvor og hvornår foregår det?...

Læs mere

KULTURKALENDER. Det sker i Brøndby. Esplanadeparken, Brøndby Strand

KULTURKALENDER. Det sker i Brøndby. Esplanadeparken, Brøndby Strand KULTURKALENDER JUNI 2014 Det sker i Brøndby Fredag den 13. juni til og med søndag den 15. juni, KulturWeekend 2014 Esplanadeparken, Brøndby Strand Kulturkalender juni 2014 Det sker i Brønd KULTURKALENDER

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Smørum Bibliotek Flodvej Smørum Tlf.: Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.:

Smørum Bibliotek Flodvej Smørum Tlf.: Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: Flodvej 68 2765 Smørum Tlf.: 72597700 Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: 72597750 Mandag til torsdag 7-21 Fredag 7-19 Lørdag og Søndag 7-17 Med personale: Mandag 13-20 Tirsdag til fredag 13-17 Lørdag 10-14

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

MED SKOLEN I BIOGRAFEN

MED SKOLEN I BIOGRAFEN MED SKOLEN I BIOGRAFEN - hold fast i "Skolen i Biografen" - Med Skolen i Biografen ordningen skal bevares " Odder Kommune 1 Kulturpakker i skolen En kulturpakke til hver skole indeholdende: 3 forestillinger

Læs mere

PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM

PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM Mandag d.15. april - Lørdag d. 20. april. 2013 Foto: Livstræet af NORLYS FOTO Jubilæumsskrift i anledning af Billund Centrets 40 års jubilæum Jørgen

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Mødet med Dansen Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Bonnie Spliid Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de

ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de Program for underholdningen i de forskellige årtier ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de første år i bibliotekets

Læs mere

Erfaringsopsamling Børnekulturugen 2013

Erfaringsopsamling Børnekulturugen 2013 Erfaringsopsamling Børnekulturugen 2013 2013 Indhold Erfaringsopsamlingens ramme 1 Om erfaringsopsamlingen, formål og temaet Fotodokumentation m.m. i forhold til de tre mål 2 At skabe og styrke samarbejde

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Et rollespil for udskolingsklasser om biblioteker og demokrati Partnerne bag rollespillet Det er MIT bibliotek! er resultatet af et samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Musik BØRNEKULTUR FESTIVAL. 27. sep okt. 2013

Musik BØRNEKULTUR FESTIVAL. 27. sep okt. 2013 Musik BØRNEKULTUR FESTIVAL 27. sep. - 5. okt. 2013 Forord Efterår er i Greve lig med børnekultur. Igen i år byder vi traditionen tro på en uge fyldt med sjove, spændende og engagerende kulturoplevelser

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

NAT KULTUR. FREDAG D. 31. marts. Oplev en stemningsfyldt kulturnat i Grindsted hvor dette års tema er BEVÆGELSE. Butikkerne har åbent til klokken

NAT KULTUR. FREDAG D. 31. marts. Oplev en stemningsfyldt kulturnat i Grindsted hvor dette års tema er BEVÆGELSE. Butikkerne har åbent til klokken KULTUR NAT g r i n d s t e d Oplev en stemningsfyldt kulturnat i Grindsted hvor dette års tema er BEVÆGELSE læs mere på... www.billund.dk/kulturnat Butikkerne har åbent til klokken 20:00 Årets tema - Bevægelse

Læs mere

Oplevelser for hele familien i vinterferien

Oplevelser for hele familien i vinterferien Find alle oplevelser på oplev.odense.dk Oplevelser for hele familien i vinterferien Side 2 Besøg Vandkongens Dukkeværksted Side 3 Eventyrligt mange tog Side 4 Kamelen kom til sidst Side 5 Voksenfri Zone

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

Nye tendenser i biblioteksrummet

Nye tendenser i biblioteksrummet Nye tendenser i biblioteksrummet Idékatalog udarbejdet af Signe Foght Hansen og Anne Pørksen Danmarks Biblioteksskole 2009 Introduktion Det senmoderne samfund er præget af en hastig udvikling forårsaget

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg.

Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg. Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg. Uddybelse af idéer: Nobelprisen i litteratur - Et seminar om litterær kvalitet De fleste læsere kan fornemme, genkende og identificere litterær

Læs mere

Børnekulturuge 2015 Vilde Væsner

Børnekulturuge 2015 Vilde Væsner Børnekulturuge 2015 Vilde Væsner Kære skolelærer, Børnekulturugen 2015 har temaet Vilde Væsner og lægger sig tæt op ad den fabelagtige udstilling på Gentofte Hovedbibliotek Doktor Proktors sensationelle

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne Ni udsagn Indholdsfortegnelse Forord s. 2 1. Vejle Bibliotekerne er lokale kulturcentre s. 5 2. Vejle Bibliotekerne støtter kulturel mangfoldighed gennem vores

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6 Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 44-2013 Side 1 Side 2 Musik for 4.-5. kl. om Carl Nielsen Invitation til bedsteforældredag

Læs mere

0-6 års katalog. Ringsted Biblioteks. tilbud til institutioner og dagplejere 2016/2017

0-6 års katalog. Ringsted Biblioteks. tilbud til institutioner og dagplejere 2016/2017 0-6 års katalog Ringsted Biblioteks tilbud til institutioner og dagplejere 2016/2017 Kære børneinstitution og dagplejer. Ringsted Bibliotek har lavet et 0-6 års katalog over de aktiviteter, I kan benytte

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs om Sommerhold og CAMP TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2014 Billedskolens fritidsundervisning

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs mere om Meget mere Animation TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2014 Selvom Billedskolen nu er 15 år, så

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet.

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Vi byder velkommen til nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Formålet med Arilds Tidende er blandt andet at holde jer orienteret om fritidshjemmets og bestyrelsens arbejde. Alle

Læs mere

Børn på flugt. Projektbeskrivelse

Børn på flugt. Projektbeskrivelse Børn på flugt Et heldagsarrangement den 15. september 2013 i VerdensKulturCentret for børn, unge, deres familier og alle interesserede personer fra asylcentrene på Sjælland, fra Nørrebro og resten af København

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964 Rapporten kan bestilles hos akf forlaget Bestilling Trine Bille, Torben Fridberg, Svend Storgaard og Erik Wulff, april

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Februar INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Idræt Februar 2011. I dette nyhedsbrev

Februar INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Idræt Februar 2011. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Idræt Februar 2011 NYHEDSBREV Februar INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Take Away Biblioteket

Take Away Biblioteket Take Away Biblioteket Herning Bibliotekerne er også DIT bibliotek! Vi er hele kommunens bibliotek også selvom du bor langt fra et fysisk bibliotek. Derfor har vi samlet de bedste af vores tilbud, som vi

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 Mine damer og herrer. I dag er en ganske særlig dag. I dag er en dag vi har ventet på længe. En dag vi har set frem til med stor

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Vinterferieaktiviteter for børn og unge - 2016

Vinterferieaktiviteter for børn og unge - 2016 Vinterferieaktiviteter for børn og unge - 2016 Kultur og Fritid Kerteminde Kommune Indledning Vinterferien nærmer sig og det er igen tid til ferieaktiviteter. Der er masser af aktiviteter for børn og unge,

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

introduktion tips og tricks

introduktion tips og tricks Tips & tricks 1 tips og tricks Indhold side introduktion Denne vejledning indeholder gode formidlingsråd og er målrettet 7. klassetrin. En Xciter er én som formidler naturvidenskab på en sjov og lærerig

Læs mere

DET SKER. for børn. Januar - juli 2015 Aabenraa Bibliotekerne

DET SKER. for børn. Januar - juli 2015 Aabenraa Bibliotekerne DET SKER for børn Januar - juli 2015 Aabenraa Bibliotekerne Sammen med landets børnebiblioteker, DR Ramasjang og DR Ultra, kan børn i Danmark igen i år hjælpe børn rundt i verden ved at gøre gode gerninger.

Læs mere

Kulturaftale

Kulturaftale Kulturaftale 2009-2011 mellem KULTURMINISTERIET OG KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND med kulturen som løftestang Kulturministeriet har indgået en treårig kulturaftale med Kulturregion Østjysk Vækstbånd, der

Læs mere

Fredagsbrev!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Århus$Friskole$fredag$d.26/9$$2014$$$$$$$$!

Fredagsbrev!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Århus$Friskole$fredag$d.26/9$$2014$$$$$$$$! FredagsbrevÅrhus$Friskole$fredag$d.26/9$$2014$$$$$$$$ Farlige(riddere(og(smækre(ungmøer Vi har haft en forrygende uge med vores tema: Middelalder/Rollespil. Bålhytten er omdannet til KRO med forskellige

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning Af Nanna Winbladh, naturvejleder i Kolding Kommune OutdoorMums er efterfødselstræning i naturen kombineret med naturvejledning. Hver torsdag formiddag

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

KULTURKATALOGET 2014 2015. Dagtilbud

KULTURKATALOGET 2014 2015. Dagtilbud KULTURKATALOGET 2014 2015 Dagtilbud Til dagtilbuddene fra Børnebibliotekerne Velkommen på børnebibliotekerne i Helsingør Kommune. Hver eneste dag året rundt er der flere børnebiblioteker, der har åbent

Læs mere

Torsdag fra (gratis børnekoncert og aften hygge til 25 kr. early bird og 49 kr. efter 1. juli/500 billetter solgt)

Torsdag fra (gratis børnekoncert og aften hygge til 25 kr. early bird og 49 kr. efter 1. juli/500 billetter solgt) Furesø Kommune og (31. august til 2. september) Kontakt www.furesoefestival.dk eller ring til Benny(20207339) eller Jakob(26147007) Politisk og økonomisk støtte - Til Furesø Kommunes 10 års jubilæums fest,

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

Bibliotekspolitik 2014-2017

Bibliotekspolitik 2014-2017 Bibliotekspolitik 2014-2017 Forord Den 17. juni 2013 vedtog byrådet den nye bibliotekspolitik for årene 2014-2017. Politikken er som noget nyt blevet formuleret i samarbejde med borgerne i Esbjerg Kommune,

Læs mere

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden KULTURKALENDER APRIL 2015 Det sker i Brøndby Fredag den 10. april kl. 18.30 Lindy Swing aften m. Leonardo Pedersens Jazzkapel Kulturhuset Brønden Kulturkalender APRIL 2015 Det sker i Brøndby KULTURKALENDER

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2014

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2014 Kurser for voksne Forår 2014 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

din kreative fremtid starter her Læs om top sommer skoler SKO TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her Læs om top sommer skoler SKO TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum Læs om top sommer skoler BILLED fremtid starter her SKO din kreative LEN Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2012 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2012 Det er her en kreativ fritid og fremtid

Læs mere