Årsberetning for Kultur og Bibliotek 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Kultur og Bibliotek 2006"

Transkript

1 Årsberetning for Kultur og Bibliotek 2006 GENTOFTE KOMMUNE

2

3 Indhold Forord... 5 Årets gang... 6 Hovedbiblioteket Bydelsbibliotekerne Lokalhistorisk Arkiv Traneudstillinger Kultur Kulturinstitutioner Gentofte Musikskole Drama og Billedskolen... 46

4

5 Forord 2006 har været et aktivt år for Kulturen og Bibliotekerne. Bibliotekerne har fortsat et højt udlånstal, selv om det er svagt faldende. Samtidig er benyttelsen af bibliotekernes internetydelser og elektroniske resurser stigende, ligesom bibliotekernes tilbud om undervisning og kulturelle aktiviteter benyttes i stadig højere grad af borgene alt i alt en indikator på, at biblioteket fastholder en central rolle som formidler af materialer og informationer samt i stigende grad udvikler sig til også at være huse for borgernes kulturelle oplevelser. Det gælder både bydelsbibliotekerne og hovedbiblioteket. Bibliotekerne har et tæt samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner. Der samarbejdes med skolerne om fælles edbsystem, og i projektet Læring og Viden er skole og bibliotek gået sammen om hjemmesiden www. goinfo.dk, der på en helt ny måde kvalificerer børnenes kompetencer til at søge og anvende viden og informationer. Der samarbejdes også med skolerne om formidling af lokalhistorien, bl.a. gennem Lokalhistorisk Arkiv har desuden udvidet åbningstiden og forøget besøgstallet, ligesom arkivet deltager aktivt i lokale festivaler og arrangementer samt i landsdækkende initiativer som Historiens Dag. På Kulturområdet er planlægningen af to nye kulturhuse påbegyndt i Det gælder Kulturskolerne på Duntzfeldts Allé 8 og Aktivitetshuset på Gentoftegade 71. Kulturskolerne indeholder Musikskole, Drama og Billedskole samt Børnekulturcenter. Huset åbnes i 2007, mens Aktivitetshuset, der skal drives af en forening, åbner i Desuden har Kulturen været en central aktør i opgaveorienterede og tværgående samarbejder, f.eks. i forbindelse med udformningen af Børneog Ungepolitikken. Her har et af fokusområderne været de unge med bl.a. en Kulturcafé på Ungdomsskolen, E-zinet og Biblioteksfestival for Unge. Musikskolen og Drama og Billedskolen har haft et højt aktivitetsniveau i 2006, og er desuden centrale i udviklingen af Børnekulturcentret på Duntzfeldts Allé 8. Læs mere om alle biblioteks- og kulturaktiviteterne i årsberetningen. God fornøjelse! Lone Gladbo Kulturdirektør

6 Årets gang Folkeskole, gymnasium, idræt og bibliotek Nyt bibliotek i Ordrup Grundstenen er lagt til et nyt og anderledes hus med mange funktioner. Huset bliver rammen om en helt ny form for samarbejde mellem folkeskole, gymnasium, idræt og bibliotek. Når der i 2008 bydes indenfor, er det med et bibliotek, der på samme tid er både gymnasium- og bydelsbibliotek. Under samme tag indrettes idrætshaller til Ordrup Skole og Ordrup Gymnasium, der tilmed får undervisningslokaler i Huset. Efter skoletid og i week-end erne er det tanken at lade såvel idrætsklubber som aftenskoler tage over. Alle involverede parter viser stor interesse for at få igangsat det nye samarbejde, hvor såvel skoler som idræt og bibliotek vil spille sammen, inspirere og berige hinanden. Så det samarbejde, der allerede er indledt, tegner virkelig lovende. Huset får fokus på betjening af de unge, ligesom bibliotekets indretning og materialemæssige profil vil afspejle nærheden til idræt, sundhed, motion og sund levevis. Arkitekterne bag det nye hus, der forventes færdigt i begyndelsen af 2008, er Søren Robert Lund og Tegnestuen Nord. Lounge/læsesal Stor hal Bibliotek Multihal Studieceller Auditorium Ordrup park Administration 1.sal Landskab Omklædning Foyer Stor hal Multihal Foyer Omklædning Landskab Stueplan Retning -Fredensvej

7 Evaluering af KombiBiblioteket i Dyssegård Dyssegård Bydelsbibliotek og Skolebiblioteket på Dyssegårdsskolen flyttede sammen i august Det skete på forsøgsbasis med dispensation fra Folkeskoleloven i en fastsat forsøgsperiode på to år. KombiBibliotekets evaluering i 2006 konkluderer, at der med den nye biblioteksform er skabt en så god fælles organisation og administration, at det lige fra starten har vist sig at være en gevinst for såvel skolens som lokalområdets brugere. Forsøgsperioden er derfor udvidet indtil august Omkring de fysiske rammer påpegede evalueringen nogle generelle pladsproblemer samt et ret højt støjniveau. Støjdæmpende initiativer er sat i gang, ligesom det er politisk vedtaget at indtænke KombiBibliotekets generelle pladsproblemer i en mere langsigtet løsning af Dyssegårdsskolens opgaveløsning. To afdelinger blev til én Ny afdeling på Hovedbiblioteket Udlånsekspeditionen samt Indkøbs- og Katalogafdelingen blev i 2006 lagt sammen til én afdeling, kaldet PI, der står for Publikum & Indkøb. Medarbejderne i de to afdelinger havde i forvejen et stort opgavefællesskab ved dækning af vagter, indkøb, klargøring og udlån af materialerne. Det var derfor oplagt at samle funktionerne i én og samme afdeling. Samtidig har de flere hænder gjort afdelingen mindre sårbar ved ferie og andet fravær.

8 8 240 om ugen Åbningstider Samlet har Gentofte Bibliotekerne åbent i 240 timer om ugen. I sommerperioden har Hovedbiblioteket åbent i 50 timer om ugen og i vinterhalvåret, hvor der er søndagsåbning, i 55 timer om ugen. Åbningstiderne relaterer sig dels til de fysiske bibliotekers åbningstider, men også til borgernes muligheder for at benytte Gentofte Bibliotekernes virtuelle tilbud. Borgerne kan søge og reservere i bibliotekets materialebestand via Internettet 24 timer i døgnet. Desuden er der fra bibliotekets hjemmeside 24 timer i døgnet adgang til en stor mængde af fagligt udvalgt information. Om aftenen til kl og alle weekender er det muligt at få besvaret spørgsmål via Biblioteksvagten, som Gentofte Bibliotekerne varetager i et samarbejde med andre folkebiblioteker. Børn kan få besvaret spørgsmål i Spørg Olivia, der ligeledes varetages i et samarbejde med en række folkebiblioteker samt Danmarks Radio og med Gentofte Bibliotekerne som ansvarlig redaktør. Borgernes brug af bibliotekernes elektroniske ydelser er steget eksplosivt i Den generelle brug af Gentofte Bibliotekernes hjemmesider er steget med 108% i forhold til 2005, og der har i 2006 været besøg på Gentofte Bibliotekernes hjemmesider. De største stigninger findes hos Musikbibliotek.dk og Spørg Olivia, som begge har mere end fordoblet deres besøgstal. Brugen af elektroniske tekstlicenser, som både kan benyttes via fjernadgang eller via bibliotekets pc er, er også steget. I 2006 er antallet af søgninger steget med 59% til Hovedbibliotek: Mandag fredag: Lørdag: Søndag: (vinter) Gentoftegade, Vangede, Ordrup, Jægersborg: Mandag torsdag: Fredag: Lørdag: Dyssegård: Mandag torsdag: Fredag: Lørdag: Biblioteket i tal Udgifter: 65,5 mio. kr. Indtægter: 18,4 mio. kr. Personale Materialer Ejendomme IT & Administration Arrangementer Projekter Centralbibliotek Pensioner

9 Antal besøgende på hjemmesider Spørg Olivia Musikbibliotek.dk Danske billeder Turellsamlingen Gentofte Bibliotekerne Total SMASH HIT

10 10 Stor biblioteksbetjening hjemmefra Lidt færre besøgende i 2006 Besøgstallet faldt i 2006 til , hvilket er et fald på 4 % i forhold til Bortset fra Gentoftegade, der har haft en mindre stigning, er besøgstallet faldet i alle afdelinger. Det faldende besøgstal kan forklares ved, at et stigende antal biblioteksaktiviteter, såsom reservering af materialer, informationssøgning samt anvendelse af elektroniske informationsressourcer kan foretages hjemmefra. Besøgstal Hovedbiblioteket Ordrup Gentofte Jægersborg Vangede Dyssegård I alt Gentofte borgerne låner flittigt Halvanden million udlån Gentofte Bibliotekerne har i 2006 haft udlån, hvilket er et fald på 2,8 % i forhold til udlånet i Bortset fra bydelsbibliotekerne i Dyssegård og Gentoftegade, der har haft mindre udlånsstigninger, er udlånet faldet i alle øvrige afdelinger. Udlånsfaldet fordeler sig ligeligt mellem udlån og fornyelser. Siden 1999 har udlånet været støt stigende, men fra 2005 indtraf der et fald, som er fortsat i Sammenlignet med andre kommuners borgere er Gentofte borgere dog fortsat de mest flittige lånere. Det faldende udlån kompenseres delvis af stigningen i brugen af bibliotekets elektroniske tekstlicenser. Udlån Hovedbiblioteket Ordrup Gentofte Jægersborg Vangede Dyssegård Vandresamling*) I alt *) Vandresamling, fjernudlån og skolen

11 11 Mange brugere går ind for selvhjælp Selvbetjening Via Bibliotekets hjemmeside og den landsdækkende database tek.dk har brugerne mulighed for selv at søge, bestille og forny materialer samt tilmelde sig en abonnementsord- ning med nyheder tilpasset brugernes individuelle behov. I alle afdelinger har brugerne desuden mulighed for selvbetjening i forbindelse med udlån og aflevering af materialer. I 2006 blev 22,6 % af de samlede udlån og fornyelser foretaget af brugerne selv. I kombibiblioteket Dyssegård, der har fuld selvbetjening, er det 83 % af samtlige udlån og fornyelser, der foretages via selvbetjening. 80,9 % af samtlige reserveringer blev foretaget af brugerne selv samt af andre biblioteker via 86,2 % af samtlige reserveringsmeddelelser blev sendt via mail. Mail og sms fra Biblioteket Når afleveringsfristen nærmer sig Gentofte Bibliotekerne indførte i slutningen af 2004 en ny service, der tre dage før et materiale skal afleveres minder brugerne om afleveringsfristen. I 2006 blev det også muligt at få denne besked via sms. Rigtig mange benytter sig af denne service, hvilket har bevirket, at flere materialer afleveres rettidigt, og derved straks efter afleveringen kan udlånes igen til andre brugere.

12 nye titler Bredt tilbud af materialer Biblioteket har indkøbt et bredt tilbud af alle materialer, og i 2006 er der indkøbt titler, hvoraf de var udenlandske titler. Alene indholdets kvalitet, alsidighed og aktualitet samt vurdering af det mest relevante materiale ligger til grund for valget. Materialevalget er centraliseret med henblik på en hurtig og effektiv indkøbsprocedure, der sikrer, at hovedparten af materialerne er tilgængelige for brugerne senest 3-4 uger efter udgivelsen. Både fra bibliotekets pc er og hjemmefra er det muligt at søge og downloade udenlandske e- bøger, ligesom det er muligt at downloade lovlig on-line musik fra Bibliotekernes Netmusik. Stribevis af arrangementer Bibliotekernes kulturelle virksomhed Bibliotekerne er karakteriseret ved at være frie, åbne rum, der er tilgængelige for borgerne mange timer i døgnet. Bibliotekerne er lære-, være- og mødesteder på tværs af generationer og interesser. Det udmøntes i en række konkrete aktiviteter i form af kulturelle arrangementer, læsekredse, litterære introduktioner, kreative værksteder og kunstudstillinger for børn, Traneudstillinger samt initiativer der skal styrke børns læselyst. Bibliotekerne har i 2006 haft et væld af arrangementer for både børn og voksne. Der har i alt været 138 arrangementer for børn og 82 arrangementer for voksne. Flere af arrangementerne er beskrevet senere i årsberetningen.

13 13 Fælles indsats for børnene Læring og viden Læring & Viden er et samarbejdsprojekt mellem skolerne og bibliotekerne, som har til formål at kvalificere og udfordre børns måde at søge information på. Hovedbiblioteket, Maglegårdsskolen og Gentofte Skole har sammen udviklet en virtuel læringsplatform til informationskompetence. Det konkrete resultat er hjemmesiden som kan anvendes på alle skoler og biblioteker. Professor Birgitte Holm Sørensen, Danmarks Pædagogiske Universitet har fulgt projektet fra projektmodningsfasen til planlægning af implementeringen af sitet i børnebiblioteker, skoler og PUC-regi. Projektet er dokumenteret i en forskningsrapport, og det er et rigtig godt eksempel på hvordan lærere og bibliotekarer i dialog med børnene finder ny veje i den fælles indsats for at gøre børnene informationskompetente.

14 Hovedbiblioteket 14 På programmet Arrangementer med indhold I 2006 indbød Gentofte Bibliotekerne til 74 arrangementer for voksne med et samlet besøgstal på Sommerens arrangementer for børn og deres voksne blev i alt overværet af store og små tilskuere. Tre gange om året udgives en folder med oversigt over kommende arrangementer for børn og voksne. For det kommende år er der arbejdet med planer om også at udgive en plakat med samme oplysninger. Der præsenteres såvel musikalske, som skøn- og faglitterære arrangementer, ligesom workshops også bliver afprøvet som en del af programmet. Kig op Hovedbibliotekets studiemiljø på 1. etage I marts præsenterede Hovedbiblioteket en flot nyindrettet 1. etage med 36 studiepladser. 12 nye computere med sorte fladskærme samt 24 studiepladser, reserveret til brugere med bærbare pc er, med eller uden trådløs forbindelse. Det er muligt at tilslutte pc en via el-stik på bordet, og er der brug for et kabel til Nettet, kan det lånes. Studiemiljøet falder godt i tråd med Hovedbibliotekets interiør. Arkitekt Martin Skafte-Holm s to fritstående amøbeformede borde smyger sig om Henning Larsens hvide søjler i lyset af tre Werner Panton lamper, opsat over hvert af bordene. Langs den hvide balkonkant og væggen ind til galleriet, er yderligere tre borde ophængt med udsigt over såvel bibliotek som galleri. De forbedrede faciliteter i de attraktive omgivelser benyttes flittigt af Gentofteborgere i alle aldersklasser.

15 15 Image Bibliotekerne som Kulturhuse Rollen som kulturhus defineres således, at Bydelsbibliotekerne fortrinsvis har fokus på lokalt forankrede temaer eller personer, mens Hovedbiblioteket bygger på aktualitet, kvalitet og alsidighed i et kulturelt og samfunds relevant perspektiv. Samarbejdsparterne er forfattere gerne lokale eller specialister, foredragsholdere, det lokale erhvervsliv, Netværkshuset samt kulturinstitutioner, kunstnere eller foredragsbureauer. I pose men ej i sæk En pose i farten I juni 2006 blev Hovedbibliotekets sommertravle besøgende budt velkommen af stribevis af papirposer, godt fyldt op med inspiration til sommerlæsning. Hvad enten man var til krimier, historiske romaner, lærde mysterier, underholdende bøger til hængekøjen, havde lyst til at læse en bogserie i sit fulde omfang eller f.eks. manglede ideer til sommerfesten eller skovturen, så var det værd at checke lykkeposerne. Udover bøger indeholdt poserne f.eks. også cd er, bogmærker og emnelister til yderligere inspiration. Fra første dag tog de besøgende tilbudet til sig, og folk i alle aldersklasser drog glade hjem med hele poser af læseoplevelser. Andre så sit snit til at finde og låne godbidder fra flere forskellige poser. Voksenafdelingen pakkede godt 150 poser, ligesom Børneafdelingen bidrog med et stort antal børne- og familieposer, Poseudlånet var en morsom og helt anderledes måde at præsentere materialerne på.

16 16 Livlig lørdag Anderledes og nytænkte arrangementsformer Ved Hovedbibliotekets åbningstid den første lørdag i måneden er der som regel kødannelse ved indgangsdøren. Køen består af børn og voksne, der skal ind og deltage i Livlig Lørdag, der giver børn og voksne mulighed for at tilbringe kreativ tid sammen. I 2006 er der for eksempel budt på workshops med drømmefangere, gækkebreve, collage, kort, æsker, badges m.m. Lørdagen igennem sker der kontinuerligt noget på Børnebiblioteket. I mødet med engagerede voksne, såvel professionelle som frivillige, gives børnene mulighed for selv at være medskabende i det, der foregår. Konceptet, der går ud på at organisere de kulturelle tilbud i anderledes og nytænkte arrangementsformer, blev introduceret i Det er blevet en stor succes, der har fundet sit naturlige leje i workshop-stilen. Arrangementerne, der er åbne for alle, foregår i Bibliotekets åbningstid. Library PressDisplay Nu på dit bibliotek Følg med i hele verden Brug biblioteket også hjemmefra I 2006 er Gentoftes borgere sikret adgang til endnu flere databaser, der også kan bruges online fra egen pc derhjemme. Tilbudet er løbende blevet udvidet med nye adgange. For eksempel til den internationale avisdatabase Library Press Display med 300 aviser fra 60 lande. Aviserne, der kan læses i det originale format, er allerede tilgængelige inden de er nået ud til aviskioskerne i de pågældende lande. På IT-området har adgangen til Safari Tech Books Online givet borgerne adgang til mere end 200 engelske e-bøger, som også kan læses hjemmefra. Også bøgerne kan læses inden de er udkommet.

17 17 Ny biblioteksbetjening af plejehjem Erindringsmaterialer til demente Ny ordning med biblioteksbetjening af plejehjem er i 2006 afprøvet på plejehjemmet Holmegårdsparken. Hver afdeling tilbydes nu en depotordning, der for størstedelens vedkommende består af erindringsmaterialer. I stedet for at lade bibliotekaren kontakte hver enkelt beboer, er formidlingen af materialerne overgået til Holmegårdsparkens personale, som de bedst egnede til at udføre reminiscens arbejde. Bibliotekets formidling af materialer og andre tilbud fra biblioteket er derfor blevet målrettet plejehjemmets personale. Afprøvningen af den nye betjeningsform sker i erkendelsen af, at størstedelen af Holmegårdsparkens beboere er demente. De relativt få ikke demensramte beboere, der har glæde af at læse, oprettes som biblioteket-kommer -lånere og får derved hver fjerde uge bragt bøger specielt udvalgt til den enkelte. I 2006 var 250 borgere tilmeldt biblioteket-kommer - ordningen. Med på en lytter Brugerne glade for Lydavisen Lydavisen med udvalgt stof fra lokalavisen Villabyerne er fra 1. august 2006 blevet indlæst på cd. Og siden da har nye abonnenter ikke fået tilbudt avisen i andet format, hvorimod de eksisterende abonnenter resten af året fik mulighed for at modtage avisen på bånd. Lydavisens brugermøde i august gav udtryk stor tilfredshed, såvel med indlæsningens kvalitet som med avisen generelt. I 2006 abonnerede 75 borgere på Lydavisen.

18 18 Børnenes vinterferie I animationsfilmens tegn En hel uge i animationsfilmens tegn var Børnebibliotekets bud på en indendørs vinterferie. I løbet af en tre dages workshop producerede børnene animationsfilm, der efterfølgende blev vist for publikum i Øregårdssalen. En animator fortalte om fremstilling af film, viste filmklip samt store filmforevisninger, hvor der hverken manglede popcorn eller hygge. I sammenhæng med filmugen vistes en stor udstilling med mekanisk legetøj, som tiltrak mange både store og små nysgerrige lånere. Arrangementer inde og ude Det er for børn I årets løb har Hovedbiblioteket været rammen om mange arrangementer for børn og unge. Vinterhalvåret bød på udstillinger, børneteater, musik og rytmik, og Øregårdssalen blev omdannet til miniplanetarium med stjerner og planeter. Programmet for sommerens arrangementer spændte vidt. Lige fra cirkusskole, slapstick komedie, gamle idrætslege, jazz koncert, Palle Pirat show og til den efterhånden årlige tradition teater med Jytte Abildstrøm & Co. Der blev afholdt i alt 14 arrangementer. Ingen blev aflyst på grund af vejret, men to blev afholdt inden døre. Sommerens arrangementer blev overværet af i alt store og små tilskuere.

19 19 Det er for voksne Arrangementer på Hovedbiblioteket Alle med en forfatterspire i maven var indbudt til skriveværksted hos forfatter Kristiane Hauer. Suzanne Brøgger gav koncert og fremførte sin seneste lyrikudgivelse ledsaget af en jazz trio. Forfatteren Helle Helle fortalte om succesromanen Rødby-Puttgarden. Hanne Reintoft kom omkring emnet historiske romaner og Danmarks nye kronprinsesse. Krimigenren var i gode hænder hos Sara Blædel, og så var der også koncert med den danske DM nominerede Hush. Sara Blædel Helle Helle

20 20 Bydelsbibliotekerne Et naturligt centrum Bibliotekerne i bydelene De fem biblioteker i bydelene Dyssegård, Jægersborg, Ordrup, Vangede og Gentoftegade betjener hver sit lokalområde, hvor de hver især er et naturligt centrum for beboere, børneinstitutioner og skoler. Tilpasningen af det enkelte biblioteks tilbud til lokalområdet afspejler befolkningens ønsker, aldersfordeling og uddannelsesbehov. Dyssegård Bibliotek er et såkaldt KombiBibliotek det vil sige en kombination af skole- og folkebibliotek. Udviklingen af bydelsbibliotekernes samarbejde med områdets lokale aktører, så som handelsliv, skole, kirke, foreninger og andre, er med til at skabe den meget tætte kontakt til lokalområdet. I skolernes sommerferie er hver af de fem biblioteker lukket i en tre-ugers periode.

21 21 Dyssegård Bibliotek: En helt almindelig dag på et ikke helt almindeligt bibliotek Gevinst for lokalområde og skole Det er mandag den 15. januar. Klokken er nu 9.30, og et kig på dørtælleren viser, at Biblioteket allerede har haft 170 besøgende. 9. klasserne arbejder med en projektopgave over begrebet frihed. Der søges efter materialer og informationer, og der er hektisk aktivitet ved pc-bordet. 7. klasserne, der har læseuge, har indtaget alle kroge med hver deres bog. Samtidig er der en jævn strøm af små og store brugere af Biblioteket. I 2006 havde Dyssegård Bibliotek over besøg. Det daglige besøgstal ligger som regel på omkring besøgende. SKUB evalueringen fra april 2006 konkluderede, at det kombinerede folke- og skolebibliotek er en gevinst både for Dyssegårdsskolens elever/lærere samt for lokalområdet. Dog med visse problemområder, især de støjgener, det giver, når der samles for mange forskelligartede aktiviteter på for lidt plads. For at afbøde problemerne, arbejdes der løbende med regulering af brugeradfærd samt indretning og brug af lokalerne. Senest er det meget benyttede pc-bord flyttet til indgangsområdet, hvor der via et skilletæppe kan skabes et rum i rummet. Lærere og elever får herved mere fokus og ro til deres undervisningsforløb, og de andre brugere kan nu gå ind i lokalet uden at føle, de forstyrrer undervisningen.

22 22 Gentoftegade Bibliotek: Sat på gaden Sved på panden Biblioteket samarbejder med den lokale biograf, med institutioner og skoler samt det lokale erhvervsliv, ligesom Biblioteket også er repræsenteret i bestyrelsen for Gadeforeningen Gentofte By. Som aktiv deltager i det lokale liv falder det Biblioteket naturligt, også at præsentere egne kompetencer udenfor husets fire vægge. Som aktiv deltager i Kultur- og Festdage var der i juni 2006 stor travlhed og mange problemer og ideer at tage stilling til. Der skulle findes parkering til Sporvejsmuseets veteranbus. Tid og sted for tilbud om koncert med Nesa Concert Band. Programændring for bandet Peter og de andre kopier, der pludselig havde travlt med også at nå frem og trykke koncert af Jylland. Stuntshowet måtte flyttes til ny tid og ny scene. Vinderne af GM i Rock, Pholia, havde ikke noget musikanlæg, så det skulle skaffes. For rette strøm til musikken måtte der fremskaffes elektrikerekspertise. Og ind i mellem alt dette skulle der så fremskaffes varm mad og kolde drikke til hovednavnet, der måske ramt af stjernenykker krævede fem nyvaskede sorte håndklæder. Lige fra otte morgen var personalet i fuld gang med opsætning af boder, scener, hoppeborg og rutsjebane. De lejede stole udeblev, og personalet måtte slæbe 30 stole ud fra Biblioteket. Den store menneskemængde krævede spandevis af kaffe, og det var svært at følge med. Heldigvis foregik det hele under høj sol og med fuld drøn på musikken. Kl. 14 sluttede festen, og det var tid til nedtagning af udstyr, og ikke mindst oprydning efter de mange besøgende. Bortset fra en manglende megafon til Stuntshowet, gik alt heldigvis som det skulle. Og i Bibliotekets tjeneste kunne personale, godt nok med sved på panden, se tilbage på en rigtig god og anderledes dag.

23 23 Vangede Bibliotek: Kulturmødested for etniske minoriteter Tidlig kontakt med tosprogede børn Èn gang om måneden samler Vangedes børneinstitutioner deres tosprogede børn til en morgentur til det lokale Bibliotek, hvor børnebibliotekaren venter med formidling af dansk børnekultur. Der vises små film, der læses op af billedbøger og der høres danske børnesange. Pædagogernes første besøg med tosprogede børn startede i september. Her kunne Vangede Bibliotek byde velkommen til 16 børn fra tre forskellige institutioner. 20 børn deltog i de næste to besøg. Bibliotekets tidlige kontakt med de tosprogede børn er yderst vigtig, idet de ved at lære stedet at kende, også senere vil se Biblioteket som et attraktivt sted at besøge. Der arbejdes i det hele taget på at gøre Biblioteket mere synligt for de etniske grupper, sådan at også forældrene bliver bevidste om bibliotekets gode tilbud både for dem selv og deres børn. Biblioteket er en af indgangene til det danske samfund, og samtidig er bibliotekerne et kulturmødested, hvor man uanset religion og kulturelle normer kan lære af og om hinanden. Da mange af Gentofte Kommunes etniske borgere har bopæl i Vangede, er det en naturlig opgave for Vangede Bibliotek at udvikle nye aktiviteter og tilbud til denne befolkningsgruppe. Bøger er flinke Dan Turèll og Vangede Det er en stor glæde, at Dan Turèlls liv og forfatterskab fortsat eksponeres så højt, som tilfældet er. Det var ikke til at forudse, da Vangede Bibliotek i 2003 tog initiativ til at oprette Turèll-samlingen på Vangede Bibliotek. I anledning af Dan Turèlls 60-års dag i marts 2006 deltog Samlingens personale i en del arrangementer, ligesom de havde den store glæde at opleve Turèll Samlingen nævnt under mindekoncerten. Samlingen blev endvidere omtalt i flere avisartikler og radioprogrammer som P4 s Danmarksmester og Debat på 4 eren. Turèll-samlingen og benyttes mere og mere. Hjemmesiden skaber stor opmærksomhed om Samlingen, ligesom den giver anledning til mange og meget forskellige henvendelser om forfatteren. Flere spændende projekter er undervejs, og Tùrell-samlingen har i den forbindelse kontakt med en del journalister og filminstruktører. I slutningen af 2006 vedtog Gentofte Kommunes Kommunalbestyrelse at Dan Turélls Plads skal ligge på trekanten mellem Vangede Bygade, Stolpegårdsvej og Vangedevej. Altså helt tæt på Vangede Bibliotek og Turèll-samlingen.

24 24 Jægersborg Bibliotek: De unges hjørne Generationsskifte på vej Som en naturlig følge af et generationsskifte, der betyder flere og flere børnefamilier og unge i lokalområdet, har Jægersborg Bibliotek i 2006 haft travlt med at tilpasse sine tilbud således, at de kan opfylde de unges ønsker og behov. Der er blandt andet blevet etableret et helt nyt ungdomshjørne, tilpasset de unges ønsker og behov. Med hjælp fra fire unge konsulenter blev hjørnet indrettet som et nyt og spændende område, der indbyder de unge til at hænge ud. Der bydes både på lækker sofa, smarte puder og sofabord samt rig mulighed for at hygge sig med bøger, blade og Playstations. Dertil kommer masser af god musik og film til at låne med hjem. Den 30. august var der officiel indvielse af ungdomshjørnet. I overværelse af en del unge, blandt andet fra Fritidscenteret Vandtårnet, blev den røde snor klippet over, og sammen havde alle en rigtig hyggelig eftermiddag. Bibliotekar med skovl Cirkus Bella Donna på græs I dejligt julivejr slog Cirkus Bella Donna teltpælene ned på plænen bag ved Jægersborg Bibliotek. Intet kan trække folk af huse som cirkus i byen. Et væld af børn og voksne kunne glæde sig over at opleve optræden af cirkusartisten Karsten Klovn og hans tibetanske dværgvildsvin Svineline. Efter forestillingen nød Svineline livet i en indhegning på græsplænen. Vildsvinet hyggede sig med at rode lidt rundt i jorden og det kunne ses! Så efter at have vinket farvel til Svineline og hendes far, måtte børnebibliotekaren fatte skovl og udbedre hullet i græsplanen. Ja, sådan kan det gå, når Biblioteket har levende dyr på besøg.

25 25 Ordrup Bibliotek: De skiftevis måber og griner Shakespeare på en helt anden måde 250 unge venter på at blive lukket ind i Skovgårdsskolens festsal, hvor de skal opleve London Toast Theatre s forestilling Shakin up Shakespeare. Dette er kulminationen af et længere forløb for områdets 10. klasser, der i et projekt har arbejdet med Shakespeare i undervisningen. Stemningen kan nok bedst beskrives som livlig. Shakespeare er nok ikke en kultur, de unge selv ville opsøge, men knap er forestillingen i gang, før de er fuldstændig solgt. De fanger måske ikke alle sproglige pointer og spidsfindigheder, men det står hurtigt klart, at de er med hele vejen. De skiftevis måber og griner, mens de i hæsblæsende tempo, ved hjælp af både lav- og højkomik, føres gennem Shakespeares univers. Forestillingen var en del af biblioteksfestival for unge, og Gentofte Bibliotekernes bud på, hvordan folke- og skolebibliotek kunne være sammen om at give de unge en kulturel oplevelse. Forud var gået lang tid med at planlægge og koordinere, såvel hverdag som økonomi for de fire deltagende skoler samt Ordrup Bibliotek. Der skulle findes plads i skolernes undervisningsplaner i god tid, og der skulle søges penge til gennemførelsen. Ordrup Bibliotek tog sig af koordinering og information. Udover at lægge teatersal til, var det også Skovgårdsskolen, der sørgede for stoleopsætning, og til sidst gik alt op i en højere enhed. Forestillingen var resultatet af et samarbejde, der blev indledt i 2005, da Ordrup Bibliotek tog initiativ til at mødes med områdets skolebibliotekarer. De fælles visioner om, på tværs af skolerne, at give eleverne nogle gode oplevelser samt styrke det indbyrdes kendskab til hinanden er indtil videre mundet ud i to gode og velbesøgte arrangementer.

26 26 Lokalhistorisk Arkiv Stigende interesse Brugen af Lokalhistorisk Arkiv I 2006 blev Lokalhistorisk Arkiv besøgt af 330 borgere. 350 borgere fik besvaret individuelle lokalhistoriske spørgsmål via telefon og . Lokalhistoriens indsamling og registrering Historisk overblik over butikslivet På opfordring af Lokalhistorisk Arkiv blev der i 2006 afleveret mange fine historiske billeder af Gentoftes butiksliv, der nu er tilført samlingen. Arkivet fik i 2006 blandt andet tilført materialer fra sportsforeninger, som Hellerup Dame Roklub, fra grundejerforeninger, mindre erhvervsvirksomheder, som en kvindelig tilskærers virke i krigstid, fra Hellerup Børnehave og andre børneinstitutioner. Arkivet modtog også en del fine personlige papirer og fotografier af familielivet, som det udfoldede sig i fordums tid samt billedmateriale af den tids forlystelsesliv på Jægersborg Allé. I 2006 modtog Arkivet i alt 100 lokalhistoriske indleveringer fra institutioner, virksomheder og privatpersoner. Derudover har flere hundrede borgere i årets løb deltaget i forskellige lokalhistoriske aktiviteter, også lige der, hvor historien har udspillet sig.

27 27 Lokalhistorien gøres digital Let adgang til den lokale kulturarv Der arbejdes på at digitalisere den lokalhistoriske samling. Et arbejde, som vil strække sig over mange år, og som skal give borgerne en let adgang til den lokale kulturarv for brugerne. Tilvæksten af Gentoftes lokalhistoriske billeder på er stor. Ud af samlingens ca billeder kunne Arkivet med udgangen af 2006 præsentere billeder på nettet. I årets løb har arkivets leder givet flere lokalhistoriske foredrag, som f.eks. Verdenskunstneren Rachmaninov i Gentofte og Kom bag kunstens og kulturens kulisser. Det er også blevet til mange artikler i Villabyerne bl.a. i klummen Bakspejlet. På Hovedbiblioteket har Arkivet vist seks mindre udstillinger, alt lige fra Villabyerne til Bellevue Strand. I samarbejde med Hovedbiblioteket har Lokalhistorisk Arkiv udarbejdet en større juleudstilling med temaer omkring Peters Jul, jul i andre lande og nissens historie. Jægersborg Allé 300 år Fra kongelig jagtvej til rekreativt byområde I 2006 var det 300 år siden Jægersborg Allés blev anlagt. Lokalhistorisk Arkiv fejrede den runde dag med udstillingen Jægersborg Allé fra kongelig jagtvej til rekreativt byområde, der i oktober blev vist i Svenske Villa. Udover at præsentere billeder fra Arkivets samlinger blev der også vist malerier, udlånt af Øregaard Museum. Efter en velbesøgt måned i Svenske Villa vandrede udstillingen i november videre til Hovedbiblioteket.

28 28 Historiens Dag Børns leg i historien For anden gang blev der i 2006 afholdt Historiens Dag, der på opfordring af Kulturministeren blev fejret landet over. Det skete med besøg på lokale kulturarvssteder, som Skovshoved, hvor Arkivet bød på oplevelsen af børns leg i historien samt fortællinger fra det gamle fiskerleje. Skovserkoner viste deres fine dragter, og skovseren Lange Jan fortalte om skovserkulturen. Børnene forarbejdede uld til legetøj og legede gamle lege. Der blev sunget skovsersange, og Skovshoved Bys Grundejerforening viste rundt i de gamle hyggelige stræder. Elever fra Skovshoved Skole trakterede med kage og kaffe. Dagen blev arrangeret i et samarbejde mellem Lokalhistorisk Arkiv, lokale foreninger og samarbejdspartnere. Asylbarn for 100 år siden Lokalhistorie for børn Sideløbende med udviklingen af kulturjagt.dk har Lokalhistorisk Arkiv indsamlet praktisk erfaring med formidling af lokalhistorie til børn i børneinstitutioner og skoler i Gentofte. Det blev til mange spændende møder med børn om den lokale kulturarv, bl.a. børnehaven i Chr. IX og Dronning Louises Asyl i Ordrup, hvor børnene oplevede, hvordan det var at være asylbarn for 100 år siden gennem leg, fortællinger og skabelsen af kludedukker. I Vangede oplevede 5. og 6. klasser, hvordan det var at være barn i den gamle Vangede Landsby, og børnene i børneinstitutionen Villa Maj medvirkede i et projekt om stedets historie.

29 29 Arkivernes Dag Historisk kaffebord Lokalhistorisk Arkiv bød på historisk kaffebord, udstilling om Jægersborg Allé, premiere på animationsfilm om Sofie Brahe, film om Sigrid Olsens hjemmebageri fra 1981 samt omvisninger i Arkivets magasiner med Gentoftes kulturarv. Snakken gik om forgange tider i Gentofte, og 250 deltagere indtog 35 liter kaffe samt 200 lækre skrubber fra den lokale bager. For skoleelever i klasse Kulturjagt.dk Hjemmesiden kulturjagt.dk, der henvender sig til Gentoftes skoleelever i klasse, formidler viden om lokalhistorie og bymiljøer i Gentofte Kommune. Via sjove, interaktive elementer på websitet, kan børn gå på opdagelse med et imagoskop i gamle kort og billeder, lægge billeder ind fra deres egne ture ude i kulturlandskabet, høre historier fortalt af to børnekulturguider, tage tidsmaskinen og sammenligne billeder, quizze og meget mere. I første omgang byder sitet på en spændende formidling af den lokale kulturarv i Gentofte Kommune, men ud fra projektets erfaringer er det tanken, at også andre kommuner skal skabe egen kulturjagt.dk. Hjemmesiden er blevet til i et samarbejde mellem Lokalhistorisk Arkiv, Kulturafdelingen og skolerne i Gentofte, Øregaard Museum, Kroppedal Museum og Kulturarvsstyrelsen. Ved en stor fest på Hovedbiblioteket blev Kulturjagt.dk i april 2006 åbnet af Borgmester Hans Toft, Kulturministeriet og medvirkende skolebørn. Her medvirkede Per Vers med Kulturarvs-rap, og der var masser af lagkage og sodavand.

30 30 Traneudstillinger Martin Askholm tog med udstillingen Skullflower ikonografien under behandling. I udtryk fra det foruroligende til det sødladne skildredes kunstnerens nedslag mellem det særlige og almene. Kraniemotivet indgik som knopper i blomstermalerierne. Mogens Pøhlsgaard, Gentoftekunstner fra 2005, viste en række malerier under titlen Stjernevalkyrier og Gådefulde scener. Udstillingen forsøgte at skabe en fornemmelse af by og arkitektur, hvori der indgik gådefulde historier. Rasmus Danø iscensatte hele udstillingsrummet med maleri og objekt/skulptur i en totalinstallation, som med humor og alvor spillede på vores opfattelse af godt og ondt. Som en hyldest til verden og dens spraglede natur. Mikael Hansen viste eksempler på værker, produceret gennem et langt kunstnerliv. Med tvivlen som drivkraft fik vi i en klassisk, smuk ophængning et overblik fra foto - grafiske dokumentationer af site-specificværker til objekt, skulptur og maleri. Pernille Koldbech Fich viste med Passing Through en serie nye fotografier. Store portrætter skildrede et tidsløst og melankolsk univers af Rembrandtsk skønhed. Samtidigt vistes i Rådhushallen udstillingen Søstre om diakonisserne fra Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup, som et bidrag til Kultur- og festdage Signe Visnek indtog rummet med en stor collage It was. It will never be again. Remember. En collage af genkendelige elementer med billeder fra fotoalbum, pap og karton, hvor fortællinger blev skåret væk og nye historier kunne begynde.

31 31 Rasmus Bregnhøi, som tidligere har udsmykket hovedbibliotekets børneafdeling, præsenterede på sin første separatudstilling maleriudstillingen Intelligent design. Nøgleordene var det pinlige, barnlige, enfoldige, kontroversielle, chokerende, sofistikerende, bioteknologiske og vildt morsomme. David Garcia opbyggede med Arkivserien et installatorisk skulpturprojekt som et tankeeksperiment med den hensigt at undersøge forholdet mellem bøger og viden. Hvad vejer viden? Hvordan kan den transporteres? Og hvem har overhovedet adgang til den? En magnet for de besøgende, som kunne se bibliotekets bøger udstillet på en helt ny måde. Carina Zunino skabte et stilfærdigt og smukt univers af værker i papir med udstillingen The crystal land. I et krydsfelt mellem fotografi, grafik og objekt sås flettede og udskårne motiver, som var trykt på papir. Lyset og farverne var som brydninger i et krystal. Kunstneren modtog for udstillingen Marie og Johan Vilhelm Andersens Legat. Tranefilm Over to eftermiddage blev der vist Tranefilm med kunstnerportrætter, en helt ny film om fotografi og flere eksperimenterende kunstnerfilm. Der var fuldt hus, hvor der glædeligt nok deltog flere gymnasieklasser, som på trods af både en lørdag og søndag mødte talstærkt op.

32 32Kultur Økonomi og samarbejde Kulturens ansigter Budgettet for det kulturelle område omfattede i 2006 driftstilskud til Øregaard Museum, Gentofte Kino, Gentofte Musikskole og DramaBilledskolen, egnsteateraftale med Bellevue Teater Produktion, Kulturpuljen, Børnekulturpuljen, Kultur- og Festdage, Årets Gentoftekunstner samt vedligeholdelse af Kommunens kunstværker. Udover at yde økonomisk tilskud til kulturlivet medvirker Kommunen til at skabe samarbejde mellem områdets mange forskellige aktører, som foreninger, institutioner, forvaltninger og frivillige. Gentofte Kommune har også medvirket til idéudvikling, rådgivning og koordinering samt opbygning af netværk inden for det kulturelle område. Jagter, dragter og høje takter Børnekulturuge Årets Børnekulturuge havde overskriften Renæssance Jagter, dragter og høje takter og bød på masser af aktiviteter for børn i dagtilbud, på skolerne og for børn i fritiden. I alt ca børn og voksne deltog. Den festlige åbning på Øregaard Museum med bl.a. musikalsk under- Illustration Mette-Kirstine Bak Renæssancen - jagter, dragter og høje takter Børnekulturuge i Gentofte Kommune 28.okt. til 4. nov holdning ved Gentofte Musikskole og den udendørs familiedag i Øregårdsparken med drabelige sværddueller, kanoner & krudt og gøgl var nogle af de mest populære arrangementer. Kulturen i tal Udgifter: 13,0 mio. kr. Indtægter: 1,7 mio. kr. Personale Kulturelle arrangementer Øregaard Museum Gentofte Musikskole Lokalhistorisk Arkiv Drama og Billedskolen Gentofte Kino Tilskud til teatre

33 33 Oplevelser på programmet Aktiv Sommer og Aktivt Efterår De kulturelle tilbud i forbindelse med Aktiv Sommer og Aktivt Efterår har været meget populære blandt børn og unge, hvilket de lange ventelister kan dokumentere. Aktiviteterne spænder lige fra kulinariske madeksperimenter, rollespil og forfatterværksted til design for dukker, power-dans og cirkusskole. Programmet bliver til i samarbejde med Fritidsafdelingen. Børnekulturpuljen I 2006 var børnekulturpuljen med til at støtte en bred palet af børnekulturelle aktiviteter rundt om på kommunens institutioner. I alt har ca børn fået glæde af de støttede aktiviteter. De mange projekter bød både på lokalhistoriske samt kunstneriske og kulturelle aktiviteter for, med og af børn. Kunstnerbesøg i daginstitutioner og dagpleje Kulturpakker til kommunens daginstitutioner i Distrikt 3 blev i 2006 udviklet til at rumme op til flere kunstnerbesøg og fællesaktiviteter. Børnene sang, klappede og spillede med under musikfortællingerne og legeforestillingerne efter, at de i en periode inden havde haft kunstnerne på besøg til forskellige stueworkshops.

34 34 GUNG Elektronisk ungdomsmagasin Et elektronisk ungdomsmagasin med tilhørende hjemmeside, et såkaldt e-zine så dagens lys i Magasinet!GUNG! byder på information om og links til kommunens rådgivningsmuligheder og andre tilbud til unge. Hvert nummer indeholder desuden artikler, der er skrevet af skiftende unge. De unge deltager i den faste redaktion med to unge repræsentanter. 2.y fra Ordrup Gymnasium skrev det første nummer, der udkom i efteråret Årets seneste nummer af!gung! blev produceret af 10. klassecentrets Medielinie. Magasinet blev udsendt til de 734 mailadresser, der havde tilmeldt sig på er et resultat af det tværkommunale initiativ til at forbedre formidlingen af Gentofte Kommunes tilbud til unge. Nyt tilbud til de unge Ungdomskulturcenter I samarbejde med Ungdomsskolen arbejdes der på åbning af et ungdomskulturcenter med ungdomskulturelle arrangementer, der inddrager de unge. I 2006 blev der f.eks. afholdt forevisning af afgangsfilm fra Filmskolen, ligesom der i samarbejde med Musikskolen blev arrangeret en koncert med bandet Juncker. Unge bands fra Musikskolen varmede op. Ungdomskulturcenteret åbnes i løbet af foråret 2007.

35 35 BIB FEST Biblioteksfestival for unge For at synliggøre bibliotekets alsidighed og brede faglighed blev de unge i 2006 inviteret til BIB FEST. En uges biblioteksfestival spækket med arrangementer både med og for de unge. Derudover blev de unge inddraget i workshops. I ugens løb fik de unge mulighed for blandt andet at stifte bekendtskab med Poetry Slam, Tegneserie Workshops, film, computerspil samt koncerter med soulsangerinden Ida Corr og rapperen Pede B. Aktiv sommer også for unge Rap, Manga og Funky I 2006 var der også et kulturelt tilbud om Aktiv Sommer for de unge. Her kunne de prøve kræfter med en Rap Workshop afholdt af den populære rapper Per Vers, et forfatterværksted, manga-tegning, kulinariske øvelser og et Funky Kunstværksted, der blev til i et samarbejde med Ordrupgaard.

36 36 GM i Rock Stor glæde ved musikalsk udfoldelse I 2006 blev der for niende gang afholdt Gentofte Mesterskaber i Rock. Det skete med 18 tilmeldte bands, der ved koncerten på Skovshoved Skole spillede for et publikum på 700. Vinderbandet i den yngste aldersgruppe fra 9-14 blev Leaf, mens vinderne fra årige blev Pholia. GM i Rock tilskynder de unge til at arbejde seriøst med deres musikudfoldelse, både individuelt og kollektivt i en længere periode lige fra øvefasen til hen imod selve koncerten. Der lægges vægt på de unges egen deltagelse og styrkelse af glæden ved musikalsk udfoldelse. Et af virkemidlerne hertil er konkurrencen, der giver mulighed for at optræde live for et publikum samt at vinde præmier. Så dagens lys for anden gang Gentoftenatten I ly af mørket var det blandt andet muligt at besøge Ordrupgaard, Experimentarium og Øregaard Museum. Gentofte Bibliotekerne bød både på Goth & Gys samt bamsefortællinger for de mindste. Som ny arrangør i GentofteNattens regi, havde Schæffergården en velbesøgt norsk temaaften. Jægersborg Allé s 300-års jubilæum blev blandt andet markeret med et fakkeltog. Og ligesom året før var de lokalhistoriske arrangementer velbesøgte. Der var mulighed for at opleve Bernstorff Slot, bunker i Bernstorff Parken, lokalhistoriske køreture på Jægersborg Allé, foredrag om Bernstorff erne i Svenske Villa samt skattejagt for børnefamilier på Garderhøjfortet.

37 En spændende musikalsk forestilling for børn fra tre til seks år. Trioen består af Glimmerbøssen, Guldbassen og Den Lakrøde Møgbille, og de synger og rapper om biller, bladlus, græshopper og andre krible-krabledyr. og Lyngbyvej Et kulturhistorisk familiearrangement i det fri. Pastor Una Jart fortæller historien om Ewaldsbakken, hvorefter der i fællesskab synges et par sange af Ewald. Skuespiller Christian Steffensen læser et udpluk af Ewalds værker. Medbring madkurv og tæpper og tilbring et par hyggelige timer i Dyssegårdskvarteret. Program juni i Gentofte Kommune 2006 Kultur- og Festdagene juli Fire dage med kultur- og festtegn Kultur- og Festdagene slog igen i 2006 alle rekorder med et perfekt solskinsvejr og det mest omfattende og spændende program nogensinde. Gentofte Rådhushal dannede rammen om en koncertopførelse af Bellinis opera Norma samt koncert med Gentofte-Jægersborg kirkers børne- og pigekor. Børnene oplevede koncerter med Salsa Mortale på Brandmuseet i Hellerup, Djanzz på plænen ved Ordrup Bibliotek, aktiviteter ved Familiedagen i Bernstorffsparken og på Garderhøjfortet samt en forestilling med Jytte Abildstrøms Teater uden for Hovedbiblioteket. Schæffergården, Sankt Lukas Stiftelsen, Rygaards Skole og Skt. Therese Kirke slog dørene op og inviterede til rundvisninger. Når Kultur- og Festdagene også i 2006 kunne gennemføres med så stor en succes, skyldes det de mange aktive foreninger, institutioner og enkeltpersoner, der både med engagement og arbejdsindsats har påtaget sig opgaven som arrangører. Den overordnede koordinering og markedsføring blev varetaget af Kulturafdelingen. Torsdag den 8. juni Skulpturjagt for børn og deres voksne i Øregårdsparken. Tid: Alle dage, kl Sted: Øregaard Museum I Øregårdsparken står 12 meget forskellige skulpturer. Flere af dem er gemt godt af vejen bag buske og træer. På Museet får du et skattekort, og så kan du selv gå på jagt i parken og finde skulpturerne. Fotoudstillingen Søstre på Gentofte Rådhus Tid: Frem til den 30. juni i Rådhusets åbningstid Sted: Gentofte Rådhus Se fotografen Pernille Koldbech Fichs udstilling, der består af en række fotografier af nogle af de sidste nulevende diakonisser fra Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup. Søstrene er portrætteret i deres private omgivelser på Stiftelsen, der har været deres hjem, siden de var ganske unge. Se desuden nye fotografiske værker af Koldbech Fich på Gentofte Hovedbiblioteks Traneudstilling. Rundvisning i udstillingen Sport og Spinat på Experimentarium Tid: Kl Sted: Tuborg Havnevej 7 ved tilmelding på tlf Få en introduktion til særudstillingen Sport og Spinat. To dygtige piloter introducerer og går derefter med gæsterne rundt i udstillingen. I udstillingen vil Smagsbaren være ekstraordinært åben indtil kl Rundvisning på BEC-Design i Hellerup Tid: Kl Sted: Frederikkevej 8 Det tidligere Hellerup Tekstil Akademi har skiftet navn til Business Education Center-Design. Laura Bjerrum fortæller om skolen, der uddanner designteknologer. Hør bl.a. om, hvordan godt design stræber efter at udtrykke holdninger og idealer så tydeligt og forståeligt som muligt. Besøg Novo Nordisk i Gentofte Tid: Kl Sted: Hagedornsvej 2, porten ved tilmelding på Besøget omfatter et tilbageblik på virksomhedens historie i lokalområdet samt et kig på nuværende aktiviteter. Novo Nordisk i Gentofte producerer tre af koncernens produkter, og deltagerne vil høre om, hvordan disse produceres, og hvad de anvendes til. Programmet rummer også en rundvisning i en af produktionsafdelingerne. Her får deltagerne mulighed for at følge produktets tilblivelse fra råvare til færdigt produkt. Program juni 2006 Maleren Sigurd Swane foredrag på Hovedbiblioteket og guidet gåtur Tid: Kl Sted: Gentofte Hovedbibliotek ved bestilling af adgangskort på Gentofte Hovedbibliotek, tlf Sigurd Swane boede i perioden to steder i Hellerup. I årene levede han og familien et nomadeliv i et træhus på ladet af en lastbil. Familiens rullende hjem kom vidt omkring, bl.a. til Sydeuropa. Journalist Margaret Ward fortæller om disse to perioder i kunstnerens liv og guider en tur til hans huse. Til sidst er der en lille forfriskning og overraskelse. Ny arkitektur i Gentofte rundvisning på Ungdomsskolen Tid: Kl Sted: Bregnegårdsvej 21 Kom og få et indtryk af ungdomsskoleområdet. Se nybyggeriet til 10. klasserne og hør Format Arkitekter og Gentofte Kommunes projektleder fortælle om arkitekturen. Til sidst fortæller ungdomsskoleleder Hans Andresen om de mange aktiviteter for unge. Kulturhistorisk rundvisning på Rygaards Skole og i Skt. Therese Kirke Tid: Kl Sted: Bernstorffsvej 56 Rygaard - fra landsted til kloster, skole og sognekirke. Der bydes på rundtur med ledsagelse af menighedsrådsmedlem Felicity Pors, som fortæller om fortid og nutid. Familieunderholdning og Sommerkoncert for hele familien i Øregårdsparken Tid: Kl Sted: Øregårdsparken Alberte Winding og Tobias Trier giver en poetisk og charmerende duokoncert. Nyd denne nye konstellation af to talentfulde musikere, der hver især har et ganske særligt og forunderligt greb om det danske sprog. Der vil være boder med mad og drikke samt boder fra Strandvejsforeningens butikker. Arrangører: Gentofte Hovedbibliotek, Lions Club, Øregaard Museum og Strandvejsbutikkerne. Arkitekturvandring i Studiebyen Tid: Kl Sted: Mødested Rygårds Alle 74A, portbygningen ved tilmelding på tlf Formand for Studiebyen Flemming Ekstrøm fortæller historien om Studiebyens 104 huse og om, hvorfor den blev til. Ved rundvisningen gives lidt historie, bl.a. om de forskellige arkitekter og om, hvordan Studiebyen drives i dag. Åbent Hus på Det Italienske Kulturinstitut Tid: Kl Sted: Gjørlingsvej 11 Det Italienske Kulturinstitut inviterer til en aften i selskab med den berømte landskabskunstner Alfio Bonanno. Kunstneren vil selv fortælle om sin kunst og om sin udstilling på Kulturinstituttet. Der bydes på en forfriskning undervejs. Guidet aftentur ved Gentofte Sø og Brobæk Mose Tid: Kl Sted: Hjørnet af Brogårdsvej og Ermelundsvej Denne tid på året er optimal for sjældne orkideer, fuglestemmer og flagermus. Der berettes også om, hvorfor søen er en af landets reneste trods beliggenheden mellem store veje og tæt bebyggelse. Turleder er biologen Thomas Vikstrøm, forfatter til turguiden Rundt om Gentofte Sø. Sommerkoncert med Tine Jarl og Lindy Rosborg i Ordrup Kirke Tid: Kl Sted: Fredensvej 52 Traditionen tro er der sommerkoncert i Ordrup Kirke med den talentfulde sopran Tine Jarl og organisten Lindy Rosborg. Nyd fortolkningerne af Händel, Mozart, Grieg og Dvorák. Der bydes efterfølgende på en forfriskning i Sognegården, hvor Tine Jarl og Lindy Rosborg vil fremføre en håndfuld sange fra det lettere repertoire. Koncert med Hellerup Woodwind Ensemble og jazzkvintetten A Jam House Tid: Kl Sted: Gentofte Hovedbibliotek i Gentofte Kommune 2006 Aftenens koncert byder på musik af så forskellige komponister som Edvard Grieg, Carl Nielsen, Duke Ellington og Aage Stentoft. Nyd den spændende orkesterkombination og de fine klange, når det anerkendte træblæserensemble spiller sammen med den swingende jazzkvintet. Nordisk forsommer en symfonisk koraften med Messiaskirkens Koncertkor Tid: Kl Sted: Gentofte Rådhus Entré: 140 kr. Koret tager hul på sin 50. sæson med koncerten Nordisk Forsommer. Blandt de medvirkende er Pia Lykke Heise (sopran), Mathias Hedegaard (tenor), Torsten Nielsen (baryton) og Kgl. skuespiller Joen Bille. Udover Messiaskirkens Koncertkor deltager Gentofte-Jægersborg kirkers Juniorkor og musikere fra Radiosymfoniorkestret. På programmet står Lars-Erik Larssons Förklädd Gud og Carl Nielsens Fynsk forår. Firhændig klaverkoncert i Vangede Kirke Tid: Kl Sted: Vangede Bygade 135 Glæd dig til en stor musikalsk oplevelse, når de to organister Tom Ernst og Henrik Bo Hansen spiller værker af bl.a. Edvard Grieg og Igor Stravinskij. Koncert med den australske organist Douglas Lawrence i Gentofte Kirke Tid: Kl Sted: Gentoftegade 21 Børnehavekoncert med Salsa Mortale i gården ved Gentofte Brandvæsen Museum Tid: Kl og kl Sted: Hellerupvej 5B ved tilmelding på tlf En interaktiv idrætskoncert med frodige, pulserende rytmer og masser af fysisk aktivitet. Trioen Salsa Mortale får alle børn til at hoppe, klappe, trampe, synge og danse. Fra tre til seks år. Rundvisning på Schæffergården Tid: Kl Sted: Jægersborg Allé 166 ved tilmelding på tlf Schæffergården ejes og drives af Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde, der har til formål at bidrage til øget forståelse og samarbejde mellem Danmark og Norge på kulturelle og andre områder. Ved rundvisningerne sættes der fokus på fondets formål og aktiviteter samt stedets lokal- og arkitekturhistorie. Insektudsigten en eventyrlig, kriblende koncert med Trioen Radio Bille Tid: Kl Sted: Jægersborg Bibliotek Den internationalt anerkendte organist har givet koncerter over hele verden og har i sin tid indviet orglerne i Sydney Opera House. Nu kommer Lawrence til Gentofte Kirke, hvor han spiller værker af bl.a. Buxtehude, Bach, Wesley, Mendelssohn, Faure og Franck. Lawrence s 12-årige søn Jacob medvirker som sangsolist. Renæssancekoncert i Skt. Therese Kirke med Cantoriet Tid: Kl Sted: Bernstorffsvej 56 Rundvisning i udstillingen Dialog i Mørket på Experimentarium Tid: Kl Sted: Tuborg Havnevej 7 ved tilmelding på tlf Få en introduktion til den grænseoverskridende og populære særudstilling Dialog i Mørket. Efter introduktionen vil gæsterne få en guidet tur i selve udstillingen. Kammerkoret Cantoriet og Christian III s blæsere opfører europæisk renæssancemusik fra omkring år Dirigent: Henrik Bøggild. Fredag den 9. juni Åbent Hus i Gentofte Brandvæsen Museum Tid: Kl Sted: Hellerupvej 5B Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen indbyder til Åbent Hus Tid. Kl Sted: Bernstorffsvej 20 Deltagerne mødes i Stiftelsens Hovedport, hvorefter der vil blive fortalt om husets historie, søsterfællesskabet/nu diakonifællesskab samt de mange omsorgsopgaver, som løses i de forskellige arbejdsområder. Efterfølgende vil der være rundvisning i såvel fællesskabets private lokaler som i Stiftelsens forskellige arbejdsgrene. Igen i år er der åbent hus i Brandvæsnets Museum, der rummer gamle brandslanger, brandhaner, røgmasker, uniformer og selvfølgelig brandbiler bl.a. den ældste, kørende danskbyggede brandbil, Gidion-sprøjten fra Jytte Abildstrøms Teater opfører Et hul i jorden på plænen ved Hovedbiblioteket Tid: Kl Sted: Plænen ved Gentofte Hovedbibliotek Det er familiens festdag. Der er musik og sang i luften. Men idyllen får et gok, og sangen forstummer, for der er et hul, som ikke var der før! Er der noget, der er blevet gravet ned eller tværtimod op? Er det bare ingenting med noget udenom? Eller er det en hel masse, der gemmer på større hemmeligheder end som så? En festlig, underfundig og musikalsk forestilling for hele familien lige til at nyde under sommerhimlen. Fra seks år. Festaften på Jægersborg Allé - It s Showtime Tid: Kl Sted: Jægersborg Allé Butikkerne rykker ud på Alléen, hvor der også bliver rig mulighed for at forsyne sig med mad og drikke. Fra kl er der Happy Hour for børnene med gratis lækkerier. Oplev det forrygende orkester Gasoline give den gas og kopibandet ABBAtizers spille elskede ABBAhits, der sætter gang i dansefødderne. Alléforeningen inviterer til en uforglemmelig festaften på Jægersborg Allé It s showtime! Lørdag den 10. juni Kør en tur med veteranbussen fra Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm Tid: Kl Sted: Hjørnet af Gentoftegade og Baunegårdsvej Oplev et stykke rullende historie! Stig ombord på bussen Triangel bygget i 1933 af Københavns Sporvejes Hovedværksted. I slutningen af 2. verdenskrig var den ommalet hvid og var en af de hvide busser, der kørte til Tyskland for at hente danskere hjem. Nu tilhører bussen Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm. Bussen kører ture á 10 minutters varighed i det gamle Gentofte. Markedsdag og Gasolinshow i Gentoftegade Tid: Kl Sted: Gentoftegade Gentoftegade forvandles til gågade med markedsboder og masser af spændende aktiviteter. Dagen starter med gratis morgenbord og underholdning af NESA Concert Bands 35 musikere. Scandinavian Stunt Group giver et stuntshow med masser af fart over feltet. Dagens hovedbegivenhed er Gasolin-kopibandet Peter og de andre kopier, som leverer et forrygende live show under mottoet: "Først tror du det er Gasolin så tror du, det er løgn!". Markedsdagen sluttes af med musik spillet af vinderne af GM i Rock 2006, Pholia. Morgenbord og barbershopkoncert ved Vangede Kirke Tid: Kl Sted: Vangede Bygade 135 Morgenbord mod beskeden betaling ved KFUM-spejderne på kirkepladsen. Kl : Barbershoppen, bestående af tidligere medlemmer af Det Danske Drengekor, giver formiddagskoncert med amerikanske spirituals og swing songs. Seniorer på cykel kommunen rundt Tid: Kl Sted: Jægersborg Allé 148 B. Kom med på en rask cykeltur rundt i Kommunen. Undervejs gøres holdt forskellige steder for at høre lidt om stedets lokalhistorie. Tilbage ved start bydes der på en lille forfriskning. Tag børnebørnene med det er en god rute til at cykeltræne børn! Arrangør: Ordrup Cycle Club, Lokalhistorisk Forening og Sundhed for Seniorer. Åbent Hus på Gentofte Brandvæsen Museum Tid: Kl Sted: Hellerupvej 5B Igen i år er der åbent hus i Brandvæsnets Museum, der rummer gamle brandslanger, brandhaner, røgmasker, uniformer og selvfølgelig brandbiler bl.a. den ældste, kørende danskbyggede brandbil, Gidion-sprøjten fra Prøv at skate på Skateboardbane Helligdommen Tid: Kl Sted: Helligdommen Skateboardbane ved Jægersborg Station i Gentofte Kommune 2006 Med instruktører afholdes workshops for uøvede og begyndere i forhold til at tackle et skateboard. Kun for piger kl Du kan låne et professionelt skateboard eller have dit eget med. Medbring selv evt. sikkerhedsudstyr. Der bliver ingen halsbrækkende øvelser, så det er ikke et must. Forrygende, farverig, festlig familieformiddag i Vangede Tid: Kl Sted: Plænen ved Vangede Bibliotek Dagen begynder med trommeshow med den afrikanske trommeslager og danser Sellasi Dewornu, der fremkalder latter med sin musik og humor. Kl spiller den armenske musikgruppe Yerevan glad folkemusik fra Balkan, Mellemøsten og Rusland. Kl optræder Kaj Gummisko med sit gøglercirkus, der overrasker og tryllebinder alle aldre. Medbring tæppe og godt humør. Arrangør: Netværksgruppen for Flygtninge og Vangede Bibliotek. Familiekoncert med Djanzz på plænen ved Ordrup Bibliotek Tid: Kl Sted: Plænen ved Ordrup Bibliotek Mød ællingen Ægir, der opfandt rappen, den rumbadansende elefant, der forelsker sig i pigen Iben og dovendyret Erna, der føder verdens første sovedyr. Plus en brøleabe. Musikken bevæger sig fra brasilianske danserytmer til spansk junglereggae. Familiekoncert i gården ved Gentofte Brandvæsen Museum Tid: Kl Sted: Hellerupvej 5B Kom og hør Michael Milo Andersen spille og synge sange fra sin populære CD Ka-Lypso hoppe? - og andre sange, der bevæger børn. Musikken giver både børn og voksne lyst til at danse og bevæge sig. Rundvisninger i staldene på Charlottenlund Travbane Tid: Kl og kl Sted: Ordrup Jagtvej 201 ved tilmelding på Besøg Charlottenlund Travbane og oplev stemningen og atmosfæren på den over 100 år gamle smukke Travbane. Der vil blive mulighed for at se træningen og møde nogle af Europas allerbedste heste dagen før et af Europas største løb, Copenhagen Cup, som køres søndag den 11. juni Kom også på besøg i en stald og mød en af travkuskene. Program juni 2006 Beach volley på beach volleybanerne ved Maglegårdsskolen/HIK Tid: KL Sted: Maglegård Skolevej 1, (bagved Maglegårdsskolens musikhus) Gentofte Volley arrangerer beach volley. Introduktion til spillet og slagene fra kl Tilmelding til et lille stævne mellem kl og Afvikling af stævnet fra ca Alle fra 10 år - både børn og voksne - er velkommen. Koncert med TangoOrkestret i parken ved Ordrupgaard Tid: Kl Sted: Vilvordevej 110 Videreudviklingen af den klassiske tango hedder Tango Nuevo og spilles med hed og fyrig indlevelse af TangoOrkestret, der er landets førende formidler af genren. Nyd musikken i sommersolen i Ordrupgaards smukke park. Lækre forfriskninger kan købes i cafeen i museets nye tilbygning. Gentofte Brandstation holder Åbent Hus mød din brandmand og se de store brandbiler Tid: Kl Sted: Bernstorffsvej 159 Oplev Gentofte Brandvæsen bag portene. Tag familien med og besøg Gentofte Brandvæsen. Der er rundvisning på Brandstationen, hvor I kan se brandvæsenets køretøjer og høre om hverdagen på en brandstation. Arrangementet byder også på en demonstration af brandvæsenets kunnen. Når man besøger et brandvæsen, skal man blot huske på, at mandskab og biler kan komme ud at køre midt i det hele. Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen indbyder til Åbent Hus tid: Kl Sted: Bernstorffsvej 20 Deltagerne mødes i Stiftelsens Hovedport, hvorefter der vil blive fortalt om husets historie, søsterfællesskabet/nu diakonifællesskab samt de mange omsorgsopgaver, som løses i de forskellige arbejdsområder. Efterfølgende vil der være rundvisning i såvel fællesskabets private lokaler som i Stiftelsens forskellige arbejdsgrene. Skateboardkonkurrence i Holmehaven skatepark Tid: Kl Sted: Holmehaven Skateboardbane i Vangede mellem Tværbommen C1RCA-skateboardsko og CityFellazskateboards arrangerer Best Trickkonkurrence for nogle af de dygtigste upcoming skatere. Flotte sponsorpræmier til vinderne. B-række aldersgrænse: 0-14 år. A-række aldersgrænse: Fra 15 år og opad. Koncertopførelse af Vincenzo Bellinis opera Norma på Gentofte Rådhus Tid: Kl Sted: Gentofte Rådhus Entré: 170 kr. Reserver billet på tlf eller Det Danske Belcanto Selskab præsenterer Bellinis medrivende opera Norma. Den italienske sopran Gabriella Morigi gæster igen i år Det Danske Belcanto Selskab med sit glansparti som Norma, den galliske ypperstepræstinde, der elsker den bedrageriske Pollione fra den romerske besættelsesmagt. De øvrige medvirkende er Dominic Natoli, Riccardo Ristori og Lisa Tjalve. Paul Terracini dirigerer kor og orkester. Søndag den 11. juni Veteranbustur for børnefamilier Tid: Kl , kl og kl Sted: Pladsen foran Bernstorff Slot ved bestilling af billet på tlf Stig ombord på veteranbussen og oplev Gentofte på en anderledes måde. Undervejs fortæller den historiske buskontrollør om konge-, herskabs- og jagtvejene samt andre historiske steder, som kan ses fra bussens vinduer. Arrangør: Lokalhistorisk Arkiv. Prøv at fægte - kursus for børn og unge i Hellerup Fægteklub Tid: Kl og kl Sted: Strandparksvej 36, baghuset ved tilmelding på tlf For de 8-15 årige. Efter en lynintroduktion til sporten, vil du efter nogle indledende øvelser fægte kampe mod de andre gæster. Medbring sportssko, lange træningsbukser, T- shirt og håndklæde du kommer helt afgjort til at svede. Mød venligst til tiden! Åbent Hus på Bernstorff Slot Tid: Kl Sted: Bernstorff Slot Bernstorff Slot slår dørene op for offentligheden. Benyt lejligheden til at opleve en af de fineste kulturhistoriske lokaliteter i Kommunen. Omvisninger for børn kl. 11, kl. 13 og kl. 15. Arr.: Lokalhistorisk Forening, Lokalhistorisk Arkiv og Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse Historisk quiz for børnefamilier om Bernstorffsparken Tid: Kl Sted: Bernstorff Slot og Park Hent quizzen i forhallen på Slottet og aflever den samme sted efter en tur rundt i parken. I parken skal I lede efter historiske spor, der fortæller om Grev Bernstorff og hans familie, og om dengang kongefamilien havde sommerbolig på Slottet. I skal bruge alle jeres sanser, og undervejs vil I få viden om, hvordan livet engang blev levet på Bernstorffs Slot og i parken. Fine præmier udloddes blandt de rigtige besvarelser. Arrangør: Lokalhistorisk Arkiv. Trio Klezmer giver koncert i parken ved Schæffergården Tid: Kl Sted: Jægersborg Allé 166 Trioen Nussbaum-Smidl-Ougaard leverer et charmerende bud på verdensmusik, når violin, harmonika og vokal boltrer sig i sentimentale ballader og polkaer i lyntempo. Lyt til den livsglade musik i grønne omgivelser og nyd en brunch imens. Lækker brunch kan bestilles på tlf (Pris: Voksen: 95 kr., børn: 50 kr.) Drikkevarer sælges under koncerten. I Kulturkanonens fodspor på Mariebjerg Kirkegård Tid: Kl Sted: Kapelbygningen på Mariebjerg Kirkegård Kom med rundt på Mariebjerg Kirkegård, som i januar 2006 fik en plads i Danmarks Kulturkanon under kategorien Arkitektur. Rundvisningen vil føre os gennem G.N. Brandts hovedværk, og undervejs vil vi se eksempler på hans banebrydende tanker om en helt ny måde at indrette en kirkegård på. i Gentofte Kommune 2006 Omvisninger i Rosenhaven i Bernstorffsparken Tid: Kl og kl Sted: Te-huset i Rosenhaven i Bernstorffsparken ved bestilling af billet på tlf Slots- og Ejendomsstyrelsen har i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv arrangeret omvisninger i Rosenhaven i Bernstorffs Slotshave. Oplev synet og duften af den smukke rosenhave og hør om havens historie. Familiearrangement ved Danmarks Akvarium for alle, der elsker vand, dyr og naturvidenskab! Tid: Kl Sted: Parkeringspladsen ved Danmarks Akvarium Kom og leg sammen med forskere og studerende fra Danmarks Akvarium og DBL Dansk Institut for Sundhedsforskning og Udvikling. Vi fanger snegle, vandlopper og andre af vandets mindste dyr i den nærliggende sø og undersøger dem nærmere. Bazar og kulturdag på Den Indonesiske Ambassade Tid: Kl Sted: Ørehøj Allé 1 Kom og oplev traditionel indonesisk kultur gennem musik, dans og en hel kulinarisk verden. Der er også mulighed for at købe indonesisk mad, tøj og brugskunst samt for deltagelse i lotteri. En eftermiddag i digteren Johannes Ewalds tegn Tid: Kl Sted: Ewaldsbakken 24 Skattejagt på Garderhøjfortet for børnefamilier Tid: Kl Sted: Garderhøjfort 4 Garderhøjfortets Venner og Lokalhistorisk Arkiv inviterer til en spændende skattejagt med levende poster rundt omkring på Fortet. Følg skattekortet, og mød de mange fantastiske udfordringer og overraskelser undervejs, bl.a. våbenudstilling og gyserhistorie. Til sidst er der mad og sodavand. Der er diplom til alle, der gennemfører skattejagten. Foredrag på Nymosehave - filmproduceren Ib Tardini fortæller om sit liv Tid: Kl Sted: Stolpehøj 150 Ib Tardini voksede op i Nymose Huse, og han var i lære som elektriker i Ordrup. Tardini fortæller om sin vej til filmene Italiensk for Begyndere og Per Flys trilogi Bænken, Arven og Drabet samt om medejerskabet af Zentropa. Arrangør: Ældre hjælper Ældre. Den store, traditionsrige Familiedag i Bernstorffsparken Tid: Kl Sted: Bernstorffsparken Pak picnickurven og tag hele familien med i Bernstorffparken, hvor der er masser af oplevelser og aktiviteter af både fysisk og kreativ art: Mads Vinding og Frans Bak giver koncert. Spejdere laver mad over bål og fortæller om det spændende liv som spejder. Dansk Jægerforbund laver vilde aktiviteter med vildt. En kok og en skuespiller fortæller eventyrlige historier om mad, og uddeler lækre smagsprøver. Børn og Forebyggelse laver sjov med bolde. Familieløb rundt i parken arrangeres af Kræftens Bekæmpelse få målt din egen tid på ruten og modtag et flot diplom. Nyd synet af den gamle brandsprøjte, en ambulance og en veteranbus foran Bernstorff Slot. Familieomvisning på Øregaard Museum Tid: kl Sted: Øregaard Museum Entré: Gratis, når entré til museet er betalt Øregaard Museum er et skatkammer af gode historier. Hvert eneste maleri gemmer på en spændende fortælling fra gamle dage i Gentofte, som bare venter på at blive fortalt. Kom og hør et par stykker denne eftermiddag. For børn fra seks år og deres voksne. Balletbørn og nordiske folkemusikere på Danmarks Akvarium Tid: Kl Sted: Danmarks Akvarium Danmarks Akvarium holder aftenåbent og byder på dans og musik mellem akvarierne. Se akvariets særudstilling og oplev 18 udklædte børn fra Karinas Balletskole, der opfører skævt og skørt balletteater, inspireret af historien om Askepot. Forestillingen vises kl , og Oplev danske og norske folkemelodier i nye arrangementer, når Holon Trio kl giver en stemningsfuld koncert med klarinet, cello og guitar. Forfriskninger kan hele aftenen købes i Akvariets café. Sommerkoncert for hele familien på Gentofte Rådhus Tid: Sted: Gentofte Rådhus Gentofte-Jægersborg Kirkers Spire- Børne-Junior og Pigekor synger danske sommersange, Orla Frøsnapper og Lidt af evigheden. Undervejs vil publikum få mulighed for at synge med. Koncerten dirigeres af Pia Boysen. Ved klaveret sidder Mads Damlund, på saxofon Torben Enghoff og på bas Bo Stief. Sponsorer i Gentofte Kommune 2006 Koret Papaya synger afrikanske sange i Dyssegårdskirken Tid: Kl Sted: Dyssegårdsvej 19 Entré: 20 kr. Den danske vokalgruppe består af 20 sangere. De synger afrikanske sange på originalsproget. Langt de fleste af Korets numre er hentet i den smukke sydafrikanske kortradition. På denne aften synger koret både religiøse sange, sange om håb og kærlighed og sange om fortvivlelse, tab og hårdt arbejde. Program juni Produktion: Villabyernes Medie Center Gentofte Festivaler Gentofte har en lang tradition for at markere sommerens start med fire forrygende Kultur- og Festdage, hvor borgerne overalt i Kommunen indbydes til mange og meget forskellige arrangementer. GentofteNatten, der første gang så dagens lys i 2005, blev gentaget den 8. september.

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

IKKE FÆRDIGT PROGRAM

IKKE FÆRDIGT PROGRAM Kultur, nye fællesskaber og sjov i lokalområdet for alle FREDAG DEN 12. JUNI KL. 15.00-20.00 Kom og mød din forening eller nabo, mød dit bibliotek, Rudersdal Museer og Nærum Ungecenter på den første Næ[rum]

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

DET SKER. for børn. Januar - juli 2015 Aabenraa Bibliotekerne

DET SKER. for børn. Januar - juli 2015 Aabenraa Bibliotekerne DET SKER for børn Januar - juli 2015 Aabenraa Bibliotekerne Sammen med landets børnebiblioteker, DR Ramasjang og DR Ultra, kan børn i Danmark igen i år hjælpe børn rundt i verden ved at gøre gode gerninger.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Forårsprogram ARRANGEMENTER FOR VOKSNE OG BØRN SOLRØD BIBLIOTEK

Forårsprogram ARRANGEMENTER FOR VOKSNE OG BØRN SOLRØD BIBLIOTEK Forårsprogram ARRANGEMENTER FOR VOKSNE OG BØRN SOLRØD BIBLIOTEK 2015 Bogcafé - Sæsonens nye bøger Kom til foredrag Solrød Bibliotek er et levende sted fyldt med oplevelser, nærvær og interessant viden.

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Hvad skal du lave i sommerferien?

Hvad skal du lave i sommerferien? H.C. Andersen paraden Møntergården Fyns Kunstmuseum Hvad skal du lave i sommerferien? Få rabat på flere oplevelser Besøg flere af Odense Bys Museer og spar på entréen. Vis din billet købt til fuld pris

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING

HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING HIPHOP-DANSEWORKSHOP HF i Aarhus er noget ganske særligt! Sammensætningen

Læs mere

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Klaus Dreyer, Medieskolerne INVITATION Du inviteres til tre uger, hvor FOTODAGE VIBORG byder på Årets Pressefoto på Viborg

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

Schæffergården. Møder & konferencer

Schæffergården. Møder & konferencer 2010 Schæffergården Møder & konferencer Velkommen til Schæffergården nordisk hus i Gentofte I hjertet af Jægersborg ved Ermelundsvej danner Schæffergården og Villa Helene sammen med Det Gamle Jægersborg

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Børn på flugt. Projektbeskrivelse

Børn på flugt. Projektbeskrivelse Børn på flugt Et heldagsarrangement den 15. september 2013 i VerdensKulturCentret for børn, unge, deres familier og alle interesserede personer fra asylcentrene på Sjælland, fra Nørrebro og resten af København

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 En ny særudstilling, Sport & Krop!, et værksted for alle med lyst til

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

TØNDER KULTURUGE 2013

TØNDER KULTURUGE 2013 STØTTES AF: ECCO & TØNDER HANDELS- GYMNASIUM OG HANDELSSKOLE TØNDER KULTURUGE 2013 Lad dig inspirere Fordyb dig Bliv underholdt Prøv noget nyt Og ikke mindst - nyd det! KL. ÅBNING 2/11 HØJER - Kiers Gaard

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Oplevelser i Ringsted

Oplevelser i Ringsted Oplevelser i Ringsted Ringsted indbyder til en perfekt weekend og anderledes oplevelser i særklasse. Ringsted er en af Sjællands ældste købstæder og ligger i hjertet af Sjælland. Tag motorvejen og afkørsel

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere