Bilag 1.2a - Skitseprojekt for stormflodssikring af Inderfjorden Vest og Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1.2a - Skitseprojekt for stormflodssikring af Inderfjorden Vest og Øst"

Transkript

1 Bilag 1.2a - Skitseprojekt for stormflodssikring af Inderfjorden Vest og Øst By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr Brevid Ref. JNAL / 8LD 6. januar 2015

2 KYSTSIKRING ROSKILDE INDERFJORD ØST OG VEST CORNELIUS + VÖGE APS, ATELIER FOR ARKITEKTUR HERSEGADE 22, GÅRDEN 4000 ROSKILDE W: E: T:

3 indhold INTRO - FORUDSÆTNINGER 3 NYE RUM MELLEM BY OG FJORD 4 ARKITEKTBESKRIVELSE MATERIALER OG REFERENCER 5 DEMONTERBARE KYSTSIKRINGSSYSTEMER 6 INDERFJORD VEST - HAVNEPROMENADEN 7 INDERFJORD ØST - FJORDSTIEN 15 TEKNISK BESKRIVELSE 20 2

4 intro Omfanget af nærværende skitseforslag er af Roskilde Kommune beskrevet nedenfor omfattende design af tekniske løsninger inkl. illustrationer, omfangsbeskrivelse og skriftlig begrundelse for de valgte løsninger samt økonomisk overslag forbundet med realisering. Inderhavn Vest, Havnepromenade og fast sikring Inderhavn Vest, demonterbar sikring Inderhavn Øst, forslag til ny fast mur og Fjordsti INDERHAVN VEST, HAVNEPROMENADE OG FAST SIKRING: Opgaven omhandler udarbejdelse af skitseforslag for en ny havnepromenade på baggrund af fotorenderinger udarbejdet foråret Renderingerne blev anvendt i Efter Stormfloden en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces (Roskilde Kommune, maj 2014), og blev udviklet på baggrund af lokalplan 603 (vedhæftet mail), der er gældende for området. Havnepromenaden består af en fast mur, som er en del af stormflodsikringen. Muren udføres i højde til kote ca. 2,30 med demonterbar sikring op til kote I muren skal indbygges mulige gennemgange fra de bagvedliggende private haver. Yderligere skal der i skitseforslaget vises forslag til nye belægninger og inventar i området, både i form af de i bogen Efter stormfloden viste træmøbler og også ny belysning. Der skal tages stilling til placering af eks. funktioner i form af decentrale affaldsområder for de lystbåde, der anvender havnen. Ligesom havnens øvrige eksisterende bygværker (gangbroer, legehavn mm.) skal integreres i designet. INDERHAVN VEST, MOBIL SIKRING: Til sikring af flere delstrækninger og områder i havnen anvendes en mobil sikring, som består af en stolpe/ plankeløsning, der kun opsættes ved varsel om forhøjet vandstand. I dagligdagen vil man altså kun kunne se markeringen af stolpehullerne i belægningerne. I skitseforslaget ønskes behandlet, hvorledes stolpeplaceringerne kan integreres i belægningen, særligt omkring havnepromenaden. Samtidig ønskes løsningens konstruktive forhold i form af fundering i terræn belyst. INDERHAVN ØST, FORSLAG TIL NY FAST MUR OG FJORDSTI: I fjordens østlige side fra Tømmergrunden syd til Frederiksborgvej (iht. landmålers opmåling) nord ligger i dag en gruppe private boliger, alle med sikring i form af beton eller naturstensmure i meget forskelligt udtryk og tilstand. Nedenfor sikringen ligger den offentlige sti, Fjordstien, som et smalt spor på et stenglacis. I skitseforslaget ønskes behandlet hvordan en ny fast sikring / mur til kote 2,20 med demonterbar sikring til kote 2,75 kan udformes med udgangspunkt i renderingerne udarbejdet til bogen Efter stormfloden og hvordan en mere farbar Fjordsti kan integreres. Stien skal dog fortsat alene fungere som en smal gangsti, men kunne tænkes udført i samme materiale som muren på denne strækning. 3

5 nye rum mellem by og fjord ARKITEKTONISK BESKRIVELSE Ideen i projektet er at skabe 2 landskabelige rum der udover kystsikring sikrer større landskabelige kvaliteter i byens møde med fjorden. Forslaget ønsker at accenturere, forenkle og præcisere overflader og opholdssteder i en ny havnepromenade for Inderfjord vest og en ny kystsikringsmur med en renoveret fjordsti ved inderfjord øst. Fælles for de 2 områder er at formgivningen så vidt muligt tager udgangspunkt i de eksisterende overgange mellem privat og offentligt. PROMENADEN - åbenhed, tryghed og nærvær Gennem forenklede knækkede forløb skabes rumligheder, overflader og integrerede siddemøbler for ophold. En belægning af store støbte betonfelter med kostet overflade og halvmur i støbt beton afgrænser området mod de private boliger og fungerer som fast kystsikring til kote Demonterbar kystsikring som aluplanke system integreres op til kote Integrerede træsiddemøbler introducerer store træflader til at sidde og ligge på, samt nye borde, bænke og affaldsspande således at møblering og belægninger indføjer sig i en helhed - en enkel, rolig ramme for livet på havnen. FJORDSTIEN en rekreativ forbindelse En ny kystsikringsmur udføres som spunsvægge beklædt med lodrette træplanker i varierende størrelser så der opnæs en levende varieret struktur på muren som vanskeliggør grafitti. Som hammer udføres støbt beton der kan fungere som siddeplint fra haverne. Enkelte steder udføres nye forløb af fjordstien i støbt beton med kostet overflade, således at det er muligt at få offentlig adgang langs muren og vandkanten. INDERFJORD ØST INDERFJORD VEST INDERFJORD MIDT - medtaget i andet skitseforslag 4

6 referencer Vestled Schønherr Klitmøller Preben skaarup Les berges du Rho ne In Situ El Jardín Botánico de Barcelona Bet Figueras Waterfront, Malmø Jeppe Aagaard Andsersen Los Osos Jeffrey Gordon Smith Walkways at Castelldefels Castle JOSÉ ANTONIO MAR- TÍNEZ LAPEÑA Maaskade Cuijk Buro Lubbers NAH Cornelius+Vöge og MASU Planning FORLØB MØBLERING TRÆ OG BETON 5

7 Fast protection due to easy handling: First, the supports are erected, and then loaded Temporary flood protection 17 in use D PS with the dam beams thus the construction can be initiated at several places at the same time at in Fast protection due to easy handling: the same wall ÉN 30 GRADER VINKEL OG ÉT FAST MODUL First, the supports are erected, and then loaded A 100m long and 2m high wall can be mounted Foundation options The benefits at a glance with the dam beams thus the construction can Kravene til den demonterbare kystsikring være at den sikrer et hurtigt Theog TKReffeltivt aluminiumberedskab. stop log system Underis preferably founded on Simple design with just askal few components by 5 untrained people in roughly 3 hours. vejs i udsarbejdelsen af skitseforslaget flere produktforslag til løsninger. for de mest sheet piling. Such anfælles arrangement ensures that the forces are Robust constructioner forder high indhentet reliability Masonry be initiated at several places at the same time at effektive er at de er i aluplanke systemer og at fastgørelsespladen i belægningen let into lader sig integrere. reliably transferred the ground; piling prevents percolation Easy installation and undermining, too.i svært The loadstilgængeexerted on the stop logs by No endvidere special tools necessary Aluplanke systemerne har den fordel at de er lette og kan transporteres ind Cladding the same wall thegoh floodwaters areflood transferred into the foundation via the posts. Long life lige områder uden brug af tunge pladskrævende maskiner. Mobile proctection The foundation and the connection with the substructure can be Low maintenance, care and storage requirements Footpath/cycle track A 100m long and 2m high wall can be mounted achieved via anchor plates or preformed pockets. Highly resistant EPDM seal the flooding r te af I forslaget er der således arbejdet med et aluplankesystem og demonterbare søjler. Ved åbninger ind PS D Stop logs and posts made from corrosion-resistant aluminium by 5 untrained people in roughly 3 hours. til haver og murafslutninger integreres indstøbte søjlersteel - se teknisk beskrivelse. fastgørelsesplader i to the When usingved anchor plates, the posts are bolted Connecting elements made from stainless construction sectors owing to their economic advantages and flexibility. For ThyssenKrupp Bautechnik, this is the preferred transport and logistics system for flood protection. The internal layout and fittings of the containers depend on the elements to be stored plus specific customer requirements. Shelving systems, Sheet piles as the basis for flood protection lockable doors, interior lighting and other accessories can be installed on request. combination with aluminium stop logs demonterbare systemer Mesh box pallets We can supply mesh box pallets in various sizes.they can be stacked two or three high, include removable side walls and are separately lockable on request. High-water level Special storage systems We can provide other solutions to meet special requirements, e.g. trailers, roll containers, standard sea containers, post pallets and storage systems available locally. Other storage systems Water can be agreed with the customer. The benefits at a glance Foundation options belægninger forestilles anvendt blændstykker der sikrer at der ikke kommer skidt og snavs ned i dem loadbearing structure. Optimum storage systems The TKR aluminium stop log system is preferably founded on Simple design with just adyke few components Small workforce i en beredskabssituation. således at de er nemme at klargøre sheet piling. Such an arrangement ensures that the forces are Robust construction for high reliability When using preformed pockets, a system patented by Fast and flexible response times reliably transferred into the ground; piling prevents percolation Easy installation Sheet piling ThyssenKrupp Bautechnik, each simply inserted into a Does not obstruct traffic or impair the appearance of the I og med at forslaget kombineret fast og demonterbar sikring, stiller det krav til udformningen afpost deisfaste and undermining, too. The loads exerted on the stop No special tools necessary pocket andlogs eitherbyturned through 90 to secure it or fixed with a surroundings when not in use mure. Der er således arbejdet med den samme vinkling alle steder hvor mureneleft: knækker på 30 grader section through are transferred into the foundation via the posts. Long life bar. In addition, threaded rods are dyke tightened to fix the post and Low capital tie-up the and floodwaters minimum maintenance requirement og faste moduler af 2,5 meter.når det endelige demonterbare produkt vælges skal havemures tilpasses Right: the sheet compress the seal. The foundation and the connection with the substructure caninstalling be Low maintenance, care and storage requirements Always ready for use dette system så der kun er ét samlingsbeslag ved lige murstykker og én vinkel piles ved murknæk. Dermed achieved via anchor plates12orpermanent preformed pockets. Highly resistant EPDM seal flood protection opstår der ikke tidsspilde og puslespils-lignende situationer i en beredskabssituation. Stop logs and posts made from corrosion-resistant aluminium When using anchor plates, the posts are bolted to the Connecting elements made from stainless steel Eksempler herunder er fra Thyssenkrup og GOH /Siolit. loadbearing structure. Optimum storage systems Small workforce Preformed pockets for direct connection to sheet piles When using preformed pockets, a system patented by Fast and flexible response times ThyssenKrupp Bautechnik, each post is simply inserted into a Does not obstruct traffic or impair the appearance of the Post pocket and either turned through 90 to secure it or fixed with a surroundings when not in use bar. In addition, threaded Sheet rods piles are as tightened fix protection the postinand Low capital tie-up and minimum maintenance requirement the basis fortoflood combination with aluminium stop logs compress the seal. Always ready for use Stop logs Dyke Aluminium dam beams and supports can be dismantled completely. after the flooding D PS All system elements are easy to clean, to store and may be exchanged individually if needed. Aluminium dam beams and supports can be dismantled completely. All system elements are easy to clean, to store and may be exchanged individually if needed.? Aluminium dam beam Mobile flood defen Masonry High-water level Innovative and teste 1 Water Preformed pockets for direct connection to sheet piles 4 Dyke High-tech products and services From a single supplier Post Cladding Footpath/cycle track d ce Bottom seal Steel capping Left: pocket foundations Pocket cover Right: brick-faced sheet plate Sheet piling piles and stop logs Seal Dyke Sheet piling DPS 2000 safety with scheme DPS TDB high-resistance supports SERIES 250 Large-scale aluminium da m be Facing brickwork Pocket Stop logs Bottom seal Steel capping Do you belong to o ne of these groups Trial run for stop log system protecting the historic old quarter of Dresden The extreme rain fa lls of the last years provide a fore cast of what will be entirely common in the future. (Climate scientist M ojib Latif) Climate Trial run for stop log system protecting the historic old quarter of Dresden conditions are gettin g worsein near future and will le ad to flood am? Sheet piling Communities: gener al security oseal f the population, respec of historic premises. tively protection Facing brickwork Increasing th Pocket e protection height of e quay walls, etc. xisting dams, Trade and industry: p revention of loss of pro fi t due to business inte Protection against e rruption. scape of water and che micals. Homeowners, resta Plate welded urants and hotels: pro piles tection agto aisheet livelihood and prop nst t he loss of one s to carry loads erty. Army, emergency re scue and fi re fi ghters: ensure operational rea diness. We provide t Pocket cover plate The standard dam beam weighs merely 7 kg pe running meter and measures 100 x 200 mm. uminium dam beam Al The large-scale aluminum dam beam The standard dam beam weighs merely 7 kg per SERIES 250 measures 100 x 250 mm. It allows to erase the system even more quickly running meter and measures 100 x 200 mm. The large-scale aluminum dam beam and to save purchase costs. SERIES 250 measures 100 x 250 mm. Continuous cellular rubber-seals, kept up with It allows to erase the system even more quickly EPDM ensure tightness and insensitiveness against dirt. and to save purchase costs. Continuous cellular rubber-seals, kept up with EPDM ensure tightness and insensitiveness uminium-support Alagainst dirt. Left: section through dyke Right: installing the sheet piles Plate welded to sheet piles to carry loads Left: pocket foundations Right: brick-faced sheet piles and stop logs 2,50 m! In standard the aluminium support weighs merel um 17 kg per running meter, the high-resistance inium-support Al 30 grader aluminium-supports DPS TDB merely 24 kg per 30 grader In standard the aluminium support weighs merely running meter, can therefore be handled in without a crane in most cases. 17 kg per running meter, the high-resistance aluminium-supports DPS TDB merely 24 kg per A: systems using simple profiled dam beams bear running meter, can therefore be handled in the risk of bursting on the first impact and 6 without a crane in most cases. therefore the breakdown of the whole

8 vest EN SOMMERDAG PÅ ROSKILDE HAVNEPROMENADE 7

9 C O R N E L I U S + V Ö G E A P S A T E L I E R F O R A R K I T E K T U R H E R S E G A D E 2 2, G Å R D E N R 0 S K I L D E vest SITUATIONSPLAN 1:1000 MUSEUMSØEN Eksisterende stenkastning Havnpromenade - kostet beton Eksisterende belægning Unik samling Forløb Demonterbar kystsikring Unik samling Unik samling Eksisterende stenkastning Eksisterende granittrappe Unik samling Fast betonmur Unik samling ROSKILDE SEJLKLUB Fast betonmur Havnepromenade - kostet beton Fast betonmur ROSKILDE HAVNE- SELSKAB Sikret bygningsfront ROKLUB Eksisterende belægning VANDRE- HJEM RESTAURANT SNEKKEN Eksisterende belægning (hammer) Demonterbar kystsikring fortsætter ca. 70 m. til trapper ved ophallerplads hvor der vil være en unik samling Strækning, kystsikring: Projekt: Kystsikring, Roskilde Tegn. nr.: xx.xx Samlet forløb: 487,5 m Fast mur: 182,5 m demonterbar sikring: 305 m Adresse: Matr. nr.: Fase: Skitseprojekt Emne: Plan Sagsnr.: Dato: Revision: Bygherre: Roskilde Kommune Mål: Forløb af mur og demonterbar sikring 1:1000 Udf. af: SHN 8

10 vest SITUATIONSPLAN 1:400, KOMBINERET FAST OG DEMONTERBAR SIKRING Eksisterende granittrapper Eksisterende bådebroer Eksisterende oplevelseshavn kt Eksisterende granittrapper Siddemøbel med borde og bænke kt kt Havnepromenade - kostet beton Havneplads Siddemøbel med borde og bænke Fast Betonmur kt Eksist. beplantning Siddemøbel kt Ny belysning Eksist. beplantning Private haver Private haver Fremtidig ny bygning Roskilde Havneselskab 9

11 vest UDSNIT - OPSTALT AF SIDDEMØBLER OG BETONMUR Standerlampe Fritstående bag mur Cortenstål Insitu støbt betonmur kt Eksist. beplantning Siddemøbel med integrerede faste borde og bænke - Azobé eller Accoya Havnepromenade - kostet beton 10

12 vest UDFORMNING OPHOLDSMØBLER PÅ HAVNEPROMENADEN Standerlampe Fritstående bag mur Cortenstål Siddemøbel med integrerede faste borde og bænke Planker i Azobé eller Accoya retning følger mur Insitu støbt betonmur kt Bænk Ryglæn Bænk Bænk Integrerede affaldsspande med trælåg Trædæk Planker i Azobé eller Accoya retning følger yderkant Bitumenfuge - indeliggende Havnepromenade - kostet beton Havnepromenade - kostet beton LILLE OPHOLDSMØBEL model med siddepladser og integrerede affaldsstativer STORT OPHOLDSMØBEL model med siddepladser og integrerede borde og bænle 11

13 vest PRINCIPSNIT 1:50, KOMBINERET FAST OG DEMONTERBAR SIKRING Lav betonvæg kombineret med demonterbar sikring Lampe: Vibia Palo Alto Demonterbar kystsikring fase 2 Detalje 1:10 betondæk, fuge og granitsten betonmur Trappe/siddemøbel brædder 45x145 Fyld Dræn Stabilgrus Kostet Betondæk 200 mm Hældning 1.45 Bådebro Granittrappe Lermembran Punktfundament Beton Strør Bundsikring Grus 0.00 Stabilgrus Projekt: Kystsikring, Roskilde Tegn. nr.: xx.xx Adresse: Fase: Skitseprojekt Sagsnr.: Revision: Matr. nr.: Emne: Principsnit AA Dato: Havnefront

14 vest EN SOMMERDAG PÅ ROSKILDE HAVNEPROMENADE 13

15 vest STORMFLOD PÅ PROMENADEN MED DEMONTERBAR KYSTSIKRING OG FASTE MURE 14

16 øst SITUATIONSPLAN 1: KOMBINERET FAST OG DEMONTERBAR SIKRING ny stensætning Ny Fjordsti - kostet beton Ny Fjordsti - kostet beton ROSKILDE FJORD Kystsikringsmur ny stensætning Strandpark jf. projekt fra Roskilde Kommune med jordvoldsarbejder og tilslutning til mure Private haver kt Strandlomme Kystsikringsmur Ny Fjordsti - kostet beton Private haver Lommepark jf. projekt fra Roskilde Kommune med jordvoldsarbejder og tilslutning til mure Nye stier i.h.t. parkprojekt Private haver Ny Fjordsti - kostet beton ny stensætning Private haver Kystsikringsmur 15

17 øst UDSNIT OPSTALT - KOMBINERET FAST OG DEMONTERBAR SIKRING Betonhammer kt Udgang - private haver Betonhammer føres rundt Betontrappe med kostet overflade Kystsikringsmur Spunsvæg i stål beklædt med træplanker Azobé eller Accoya Fjordsti - kostet beton 16

18 øst PRINCIPSNIT 1:50, KOMBINERET FAST OG DEMONTERBAR SIKRING Forslag B Ny Kystmur + demonterbar sikring Ny fjordsti Demonterbar kystsikring fase 2 Hammer Beton 2.75 Beklædning Planker 45 x varierende bredder 2.30 Privat grund 1.50 Spuns Stål 0.50 Offentlig sti Kostet beton Dæksten 0.00 Håndsten Grus Betonpæl Projekt: Kystsikring, Roskilde Tegn. nr.: xx.xx Adresse: Fase: Skitseprojekt Sagsnr.: Revision: Matr. nr.: Emne: Principsnit Øst Dato:

19 øst EN VARM FORÅRSDAG PÅ FJORDSTIEN 18

20 øst STORMFLOD VED KYSTSIKRINGEN I ROSKILDE INDERJORD ØST 19

21 teknisk beskrivelse KYSTSIKRING - ROSKILDE INDERHAVN VEST OG INDERFJORD ØST TEKNISK BESKRIVELSE Intentionen er at skabe et byggeri med enkle konstruktionsprincipper, der muliggør selektiv udskiftning i takt med materialernes levetid. Alle materialer og konstruktioner udvælges efter egnethed til det miljø de placeres i, og til de påvirkninger og den brug de kan forventes at live udsat for. Anlægsarbejderne opføres efter enkle og økonomisk konstruktionsprincipper gennemgået med ingeniørkonsulenter. GENERELLE FORUDSÆTNINGER - SIKRINGSHØJDER OG FASEDELING Der er anvendt landmålerdata fra LE34 i forbindelse med kortlægningen af kystsikringens omfang, som er defineret af Roskilde Kommune, plan og udvikling. Der er arbejdet med en sikringshøjde for stormflod og hævet vandstand på op til kote 2.20 for fase 1. Derudover er der arbejdet med en fase 2 med mulighed for integrerede demonterbare sikringsløsninger der giver en yderligere sikringshøjde i kote Den efterfølgende beskrivelse viser udelukkende skitseforslagets forudsætninger for beregninger i forbindelse med budget og kan ikke bruges som byggeanvisninger. Der skal udføres detailprojektering baseret på de korrekte forundersøgelser for geoteknik m.m. inden udførelse. Fasedelingen fremgår af det udarbejdede budget. FORUDSÆTNINGER GEOTEKNIK De geotekniske forudsætninger er skønnet ud fra tilgængeligt data indhentet fra GEUS (De natianale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland). Boringer fra området er dog her begrænset til den nyligste anlagte havnedel samt Vikingeskibsmuseet. Boringerne omkring den nyeste havnedel antyder et gytjelag og gytjeholdig jord fra kote ca. -3,0 og ca. 1-2 m ned. Om dette blødbundslag strækker sig over under havnepromenaden og op langs den østlige del af Roskilde Inderfjord vil kræve yderligere geotekniske undersøgelser at fastlægge. ROSKILDE INDERHAVN VEST: NEDRIVNING / OPBRYDNING: Eksisterende belægninger af SF-sten og støbt asfalt fjernes inklusiv underlag. Ved demonterbare stålsøjler optages belægning punktvist i felter á ca. 1x1 meter for udførelse af punktfundamenter og udgravning med sneglebor. KYSTSIKRINGSMUR: Betonmur: Kystsikringsmure i armeret beton støbt på stedet med glat pladeforskalling. Støbehuller med indeliggende udstøbning. Mure udføres ved promenade og ved sejlklub jf. plantegning. Murene er udformet så det er tilpasset geometrien fra en demonterbar kystsikring med de samme vinkler i hjørne og samme moduler. Der er indarbejdet 4 udgange fra private grundejere i muren ved promenaden. Ved udgange udføres demonterbare kystsikringssystemer (se demonterbart sikringssystem). Dilatationsfuger udføres som ikke synlige, indeliggende åbne fuger i murens knækpunkter Se principsnit. Betonsøjler: Ved plint ved restaurant og ved en privat grund mod offentlig vej (Strandgade) etableres nye indbyggede betonsøjler til det demonterbare kystsikringssystem (se demonterbart sikringssystem). Fundament: Betonmure udføres på et fundament af stabilt grus. For at undgå for hurtig gennemsivning i en situation med vandspejl i kote +2,75, indbygges et lerlag. Dette lerlag fungerer, sammen med betondækket, som en membran, der sænker gennemsivningshastigheden under væggen. Det vurderes, at mængden af evt. gennemsivet vand ved en ekstrem højvandstilfælde vil være af et omfang, der kan afhjælpes ved almindelige foranstaltninger så som sandsække og pumper. PROMENADE: Betonplade: Promenaden udføres som betonplade støbt på stedet. Der er regnet med ca. 200 mm armeret betonplade med kostet overflade. Feltstørrelser max m 2. Underlag bestående af: Renselagsbeton Stabilt grus Bundsikringsgrus til bæredygtig bund Dilatationsfuger mellem støbefelter udføres som åbne fuger - evt. som tilbageliggende bitumenfuger. Se principsnit. KOMPLETTERING - SIDDEMØBLER: Langs promenade udføres 6 faste siddemøbler jf. tegninger. Punktfundameneter: Møblerne udføres på træbjælkelag fastgjort til stribefundamenter i beton. Se principsnit. Træmøbler: Der udføres træmøbler i planker af hårdttræ som Azobé, Kebony eller Accoya i ca. dimensioner 45x145 mm. jf. tegninger. CORNELIUS + VÖGE APS ATELIER FOR ARKITEKTUR HERSEGADE 22, GÅRDEN 4000 ROSKILDE TELEFON: CORNELIUS + VÖGE APS ATELIER FOR ARKITEKTUR HERSEGADE 22, GÅRDEN 4000 ROSKILDE TELEFON:

22 teknisk beskrivelse Udstyr: Der udføres ikke synlige integrerede affaldsspande i møblerne. Der regnes med standard byinventar, der indbygges i møbler jf. tegninger. DEMONTERBART KYSTSIKRINGSSYSTEM Demonterbart barrieresystem: Det demonterbare kystsikringssystem i skitseforslaget tager udgangspunkt i barrieresystemer som Siolit WHS sikringssystem DPS 2000, som er tidsbesparende og let at montere med aluplanker i en beredskabssituation, og som har et stålsøjlesystem der let kan indarbejdes i belægningen og kystsikringsmuren. Systemet har et modul på 250 cm c/c. Punktfundament og forankringsplade: Der udføres punktfundament for hver stålsøjle med indstøbte rustfrie forankringsplader. Udgravning udføres med ca. Ø600 til ca. 2,5 m dybde og udstøbes med armeret beton. Forankringsplader indstøbes planforsænket med støbt betonpromenadebelægning. Ved områder med eksisterende underlag som asfalt og fliser støbes et ca. 300 mm bredt stribefundament i beton eller betonit mellem søjlefundamenterne. Stribefundament skal være ca. 1,5 m dybde afhængig af jordbundforholdende og skal fungere som forsinker af gennemsivningen af vand under den midlertidige væg. Desuden har stribefundamentet til funktion at beskytte eksisterende belægning mod underminering i et højvandstilfælde. Skinnesystem - overgang fast mur til mobilt system: Ved overgange fra fast kystsikringsmur over til mobilt sikringssystem indstøbes planforsænkede rustfrie skinnesystemer jf. det valgte mobile barriere system. Skinnesystemer indstøbes så de ikke er synlige. Ved åbninger ind til private haver i den nye betonmur udføres ligeledes planforsænkede indstøbte skinnesystemer med mulighed for at lukke af med aluplanker. Åbninger udføres i samme bredde som modulmålet på den øvrige demonterbare barrieresystem. Alternativt kan udføres fast låge i samme træsort som siddemøbler. Ved plint ved restaurant og ved en privat grund mod offentlig vej (Strandgade) etableres planforsænkede indstøbte skinnesystemer i betonsøjler. VVS / KLOAK: Der påregnes liniedræn på bagsiden af havnepladsen ved det nye havnekontor til eksisterende regnvands-kloakledninger. Dette koordineres i forbindelse med Havneselskabet og det fremtidige nye havnekontor. Øvrig afvanding sker på overflade ud til havnebassinet. ROSKILDE INDERFJORD ØST: NEDRIVNING / OPBRYDNING: Eksisterende kystsikringsmur nedrives og sten ryddes så der kan etableres nye spunsvægge. KYSTSIKRINGSMUR: Spunsvægge: Kystsikringsvægge udføres som spunsvægge der nedvibreres til kote ca. -3,0 til -4,0 afhængig af de lokale jordbundsforhold. For etablering af disse skal der anlægges en midlertidig anlægsvej ovenpå eksisterende fjordsti. Hammer er udført som betonhammer faststøbt til spunsvæg. Der er indarbejdet 12 udgange fra private grundejere i muren. Disse udgange og evt. trapper udføres ligeledes i støbt beton som en del af hammeren. (se opstalter og visualiseringer af kystsikringsmur. Ved udgange udføres demonterbare kystsikringssystemer (se Demonterbart sikringssystem). Skinnesystem for demonterbart skinnesystem indstøbes planforsænket i beton ved udgange og ved kanter. Spuns beklædes med lodrette planker af hårdttræ som Azobé, Kebony eller Accoya i varierende dimensioner med ca. 45 mm. tykkelse. Mellem planker udføres åbentstående fuger ca. 40 mm. Se principsnit. Stenkastninger Efter etablering af spunsvægge afgraves eksisterende stenkastning og midlertidig anlægsvej. Successivt med denne afgravning genetableres en stenkastning som kystsikring med lag af bundsikringsgrus, håndsten og slutteligt dæksten. Se principsnit. FJORDSTI Betonplade: Fjordstien udføres som in-situ-støbt betonplade på to betonstribefundamenter med kostet overflade. Alternativt kan det udføres som præfab. dækelement med kostet overflade, som støbes sammen med betonpæle der vibreres ned. Træbro - alternativ fjordsti: Fjordstien udføres i træ. Pæle i hårdttræ, min. styrkeklasse D40, rammes parvis pr. ca. 2,0 m med langsgående bjælker i samme materiale. Stibroen beklædes med planker i samme træsort eller i passende imprægneret træ som f.eks. Azobé, Kebony eller Accoya. Se principsnit. EL / BELYSNING: I forbindelse med projekteringen skal der udføres en mere detaljeret el-plan der disponerer fremtidige behov for yderligere stik og udtag til havnebroer samt den generelle belysning. Som generel belysning er der i skitseforslaget indarbejdet et løst antal høje gadelamper som Vibia Palo Alto i corten-stål der materialemæssigt passer til hårdtræet i siddemøblerne. Lamperne placeres bagved muren i en afstand så der ikke kommer rust-misfarvning på muren. Eksisterende stik og udtag placeret på havnebroer er i skitseforslaget brugt som forudsætning. Der er således i budgettet ikke regnet med yderligere stik og udtag. CORNELIUS + VÖGE APS ATELIER FOR ARKITEKTUR HERSEGADE 22, GÅRDEN 4000 ROSKILDE TELEFON: CORNELIUS + VÖGE APS ATELIER FOR ARKITEKTUR HERSEGADE 22, GÅRDEN 4000 ROSKILDE TELEFON:

23 Side 1 CORNELIUS + VÖGE Kalkulation Bygherre: Roskilde kommune Dato: Projekt: Kystsikring - Roskilde inderhavn vest og inderfjord øst Rev. Beregnet af:si Sag nr.: Prisniv.: Betegnelse Enh. Mængde á kr. I alt kr. I alt kr. note Økonomisk overslag Punkter jf. beskrivelse, priser er ekskl. Moms ROSKILDE INDERHAVN VEST - Fase 1 - kt Fase 2 - kt Nedrivningsarbejder Nedrivning opbrydning asfalt og sf-sten ved betonpromenade inkl. Fjernelse af jord tons Nedrivning, opbrydning asfalt og fliser ved demonterbart kystsikringssystem lbm Anlægsarbejder Fundament ved betonmur lbm 182, Opbygning af betonmur til kt lbm 182, Opbygning af betonsøjler / overgange til demonterbart kystsikringssystem stk Promenade i kostet beton inkl. Opbygning m² Komplettering - siddemøbler store inkl fund. stk Komplettering - siddemøbler små inkl. Fund. stk Udstyr - integrerede affaldsspande stk Demonterbart kystsikringssystem Demonterbart kystsikringssystem i moduler med stålsøjler og aluplanker - fase 1 lbm Demonterbart kystsikringssystem i moduler med stålsøjler og aluplanker - fase 2 lbm Punktfundamenter og forankringsplader stk. inkl. - stribefundament mellem punkter lbm inkl. - reetablering af belægninger ved stribefundamenter - 1 meter bred fase 1 lbm reetablering af belægninger ved stribefundamenter - 1 meter bred fase 2 lbm Demonterbart kystsikringssystem i moduler med stålsøjler og aluplanker ovenpå betonmur lbm 182, VVS / Kloak

24 Side 2 CORNELIUS + VÖGE Kalkulation Bygherre: Roskilde kommune Dato: Projekt: Kystsikring - Roskilde inderhavn vest og inderfjord øst Rev. Beregnet af:si Sag nr.: Prisniv.: Betegnelse Enh. Mængde á kr. I alt kr. I alt kr. note liniedræn ved fremtidigt havnekontor lbm EL / Belysning Standerlamper jf. beskrivelse inkl. Fundament stk Anlægsudg. total Roskilde Inderfjord vest ROSKILDE INDERFJORD ØST Fase 1 - kt Fase 2 - kt Nedrivningsarbejder Nedrivning opbrydning eksist. kystsikringsmur og sten lbm Etablering af midlertidig anlægsvej på fjordside lbm Anlægsarbejder Opsætning af spunsvægge lbm Etablering af betonhammer lbm Komplettering - træbeklædning af spuns lbm Etablering af udgange til private grundejere - betonsøjler og lav hammer + betontrappe stk Afgravning af eksisterende stenkastninger og anlægsvej samt etablering af nye stenkastninger. lbm Etablering af fjordsti som støbt betonplade med kostet overflade m² Alternativ pris: Etablering af fjordsti som træbro med punktfundering m² Demonterbart kystsikringssystem Demonterbart kystsikringssystem i moduler med stålsøjler og aluplanker ovenpå spunsplade lbm

25 Side 3 CORNELIUS + VÖGE Kalkulation Bygherre: Roskilde kommune Dato: Projekt: Kystsikring - Roskilde inderhavn vest og inderfjord øst Rev. Beregnet af:si Sag nr.: Prisniv.: Betegnelse Enh. Mængde á kr. I alt kr. I alt kr. note Anlægsudg. total Roskilde Inderfjord øst Anlægsudg. total Inderfjord vest og øst Byggeplads 15% UFO-Pulje 15% Rådgivning, projektering 12% Div. Omk. - undersøg. tilladelser, forsikr. m.m. 15% Total omkostninger ekskl. Interne kommunale poster og ekskl. Moms 7 note: Noter - generelt: Det er vigtigt, at vi ikke undervurderer arbejdsforholdene omkring den del af entreprisen ved Frederiksborgvej. Her kan der godt ligge en del udgifter i anstilling/mobilisering af materiel, da udførelsen af både spunsvæg, stibro og kystsikring er udfordrende. Vi har derfor sat enhedsprisen på stenkastningen, efter at denne skal udføres successivt og koordineres med pæleramning og afgravning af midlertidig anlægsvej. 1 Antager spidskote i Dvs. 5.3 m spuns pr. lbm á 1500 kr/m2 2 Hammer på 500*250 mm til 3500 kr/m3 3 Tillæg for tilpasning af hammer og indstøbe tilpassede beslag til kystsikringssystem pr trappe kr/lbm for etablering og 1000 kr/lbm for afgravning 5 Betonpæle pr. 2 m med insitustøbt dækelement, som støbes sammen med pælene. 6 Azobe-pæle (200x200) pr. 2 m med tværgående 75x125 bjælker. 3 langsgående 75x125 bjælker. 38x140 dækplanker. Alt træ i azobe. 7 Vi mener, at der totalt set skal en faktor 1,6 på anlægsudgiften. Derfor er procentsatserne ændret indtil denne faktor er opnået.

Fjernelse af jordforurening ved og under huse - Priskatalog

Fjernelse af jordforurening ved og under huse - Priskatalog Fjernelse af jordforurening ved og under huse - Priskatalog Carl Birck, Erling V. Fischer og Palle Grølsted, NIRAS Rådgivende Ingeniører og Planlæggere A/S Tine Elsgaard Hedeselskabet Miljø & Energi Miljøprojekt

Læs mere

PRO B3 S12: GuldLyst, Fredericia Havn Mohammed Al Bayati Brian Grøndahl Jacob Palmelund Dato 08.06.2012

PRO B3 S12: GuldLyst, Fredericia Havn Mohammed Al Bayati Brian Grøndahl Jacob Palmelund Dato 08.06.2012 Forord I forbindelse med afgangsprojektet på bygningsingeniør uddannelsen på VIA UC i Horsens er der i dette projekt blevet arbejdet på tværs af flere retninger. Dette afsnit omhandler renoveringen af

Læs mere

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Efter stormfloden - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Roskilde Kommune, maj 2014 FORORD...3 HVOR STÅR VI NU...4 VANDET STIGER - HVOR MEGET...5 HVORDAN KOMMER VI VIDERE...6 HVEM

Læs mere

Byggeprogram for Odense Havnebad

Byggeprogram for Odense Havnebad By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byggeri Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512691 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Byggeprogram for Odense Havnebad December

Læs mere

Skybrudssikring i Vanløse

Skybrudssikring i Vanløse Skybrudssikring i Vanløse Gruppe 10: Thomas Larsen, Zakarias Aa. Souary, Tilde N. B. Kristiansen, Magnus Holt og Steven O. Povlsen Vejleder: Niels Christian Juul Roskilde Universitet Hum- Tek 1. s emester

Læs mere

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit VIA UNIVERSITY COLLEGE AARHUS Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit Morten Aaskov 26-11-2012 TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Stig Ilkrone FORFATTER: Morten Aaskov

Læs mere

Morsø 5660. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 5660. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 5660 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold Content DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn......................5 2.0 Fyringsteknik/Brugen

Læs mere

Modeller på kollisionskurs

Modeller på kollisionskurs Modeller på kollisionskurs Kollisionskontrol af BIM modeller Forfatter: Thomas Lykkebo Vejleder: Sigurður Ólafsson Afleveret: 26.11.2012 7. semester speciale - Bygningskonstruktøruddannelsen - VIA University

Læs mere

MØLLER N T. Prisbilligt passivhus. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Passivhusworkshop 7 november 2014. www.mntarkitekter.dk.

MØLLER N T. Prisbilligt passivhus. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Passivhusworkshop 7 november 2014. www.mntarkitekter.dk. ordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Passivhusworkshop 7 november 2014 Vi bruger den karminrøde dør som symbol på vores lavenergibyggerier - farven går igen i vores logo IELSES EGESUE Møller ielsens

Læs mere

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning...

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning... WIKING Miro 1 WIKING Miro 2 WIKING Miro 3 WIKING Miro 4 WIKING Miro 5 WIKING Miro 6 DK GB Installations- og brugsvejledning... 8 Installation- and User s Manual... 26 27.01.2015 / 53-0691 A B 7 8 1 2 3

Læs mere

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

Studenterrapport. Bygningsrenovering på uddannelsesinstitutionen Martec - analyse af muligheder samt rentabilitet for opgradering til lavenergi.

Studenterrapport. Bygningsrenovering på uddannelsesinstitutionen Martec - analyse af muligheder samt rentabilitet for opgradering til lavenergi. Aalborg Universitet København Statens Byggeforskningsinstitut A. C. Meyers Vænge 15 2450 København SV Danmark Studenterrapport Studiesekretær: Julie Kastoft-Christensen Uddannelse: Master i Bygningsfysik

Læs mere

UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA Det flyvende tæppe

UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA Det flyvende tæppe UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA Det flyvende tæppe INDHOLD INDLEDNING 1 OVERSIGTSPLAN 1:1500 2 ORGANISERING 3 ILLUSTRATION - VIEW B 4 SITUATIONSPLAN 1:750 5 ILLUSTRATION - VIEW D 6 PLANUDSNIT 1:200 - OPHOLDSAREAL

Læs mere

BIM. - Et værktøj til bedre Projektering

BIM. - Et værktøj til bedre Projektering 7. semester afgangsspeciale Afleveret d. 28. november 2011 Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College Campus Horsens BIM - Et værktøj til bedre Projektering Jesper Bredkær-Sørensen Stud. Nr.124365

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Broløsninger. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Broløsninger. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Broløsninger Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A0237557002 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET JGIM KONTROLLERET TVE GODKENDT LHE Ny forbindelse Storstrømmen

Læs mere

Morsø 1710. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 1710. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 1710 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold Content DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................ 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen

Læs mere

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Bachelorprojekt af Claus Juul Andersen Aarhus maskinmesterskole Titel: Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Emne: Vedvarende energi

Læs mere

GBS SYDHAVNS GENBRUGSCENTER BUDGETOVERSLAG MARTS 2014 GENBRUGSSTATION SYDHAVN

GBS SYDHAVNS GENBRUGSCENTER BUDGETOVERSLAG MARTS 2014 GENBRUGSSTATION SYDHAVN GBS SYDHAVNS GENBRUGSCENTER BUDGETOVERSLAG MARTS 2014 GENBRUGSSTATION SYDHAVN COLLAGE PÅ LUFTFOTO (2011) P. 2 INDLEDNING GBS - Genbrugscenter Sydhavn Budgetoverslag for etablering af genbrugscenter, Bådhavnsgade

Læs mere

GENTOFTERENDEN, KLIMATILPASNING

GENTOFTERENDEN, KLIMATILPASNING Til Gentofte Kommune og ordvand Dokumenttype Dispositionsforslag Dato Marts, 0 GETOFTEREDE, KLIMTILPSIG OMPROFILERIG OG BSSIFORØGELSE GETOFTEREDE, KLIMTILPSIG Revision Dato -0-0 Udarbejdet af JX/LLOH/CSJE/TMKS

Læs mere

Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn

Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Fredensborg Kommune Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn Rapport 7. august 2013 PROJEKT Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Projekt nr. 213629 Dokument

Læs mere

UDDANNELSE & TEKNISK INFORMATION / EDUCATION & TECHNICAL INFORMATION

UDDANNELSE & TEKNISK INFORMATION / EDUCATION & TECHNICAL INFORMATION Uddannelse Kurser... -1 Kundetilpassede kurser... -2 Underviser... -2 Education Seminars.... -1 Customized Seminars... -2 Instructor.... -2 Teknisk information Ståltovets grundelementer.... -3 Ståltovskonstruktioner...

Læs mere

Bygherre KARA/NOVEREN, Ovn 6

Bygherre KARA/NOVEREN, Ovn 6 Plan for Sikkerhed og Sundhed, Ny ovnlinie 6 Health & safety Plan Rev.dato : 2012-10-23 Side/Page: 1/28 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen, General

Læs mere

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

Planlægning. Før og under byggeri. Michael Lind Christensen Studienummer: 17 86 34

Planlægning. Før og under byggeri. Michael Lind Christensen Studienummer: 17 86 34 Planlægning Før og under byggeri Michael Lind Christensen Studienummer: 17 86 34 Bygningskonstruktøruddannelsen 7.semester - Speciale Vejleder: Anne Marie Herforth VIA University Collage 7.Semester - Udførende

Læs mere

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > TEKNISK INFO TECHNICAL INFO Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > 150mm porebetonvæg opstillet på 300mm høj Lecasokkel 1 2 3 4 5 6 Auditorium Balcony 1st.floor 9 8 7 6 4 3 2 1 2 METRO

Læs mere

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction 1 Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer

Læs mere

KONTORHOTELLET RUM TIL ARBEJDE BSc05-ARK/URB3 DECEMBER 2012

KONTORHOTELLET RUM TIL ARBEJDE BSc05-ARK/URB3 DECEMBER 2012 KONTOHOTELLET UM TIL ABEJDE BSc05-AK/UB3 DECEMBE 2012 TITELBLAD ABSTACT Titel: Kontorhotellet Projektmodul: um Til Arbejde Tema: Kontorbyggeri Periode: 3. september - 18. december 2012 Gruppe: BSc05,

Læs mere