Bilag 1.2a - Skitseprojekt for stormflodssikring af Inderfjorden Vest og Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1.2a - Skitseprojekt for stormflodssikring af Inderfjorden Vest og Øst"

Transkript

1 Bilag 1.2a - Skitseprojekt for stormflodssikring af Inderfjorden Vest og Øst By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr Brevid Ref. JNAL / 8LD 6. januar 2015

2 KYSTSIKRING ROSKILDE INDERFJORD ØST OG VEST CORNELIUS + VÖGE APS, ATELIER FOR ARKITEKTUR HERSEGADE 22, GÅRDEN 4000 ROSKILDE W: E: T:

3 indhold INTRO - FORUDSÆTNINGER 3 NYE RUM MELLEM BY OG FJORD 4 ARKITEKTBESKRIVELSE MATERIALER OG REFERENCER 5 DEMONTERBARE KYSTSIKRINGSSYSTEMER 6 INDERFJORD VEST - HAVNEPROMENADEN 7 INDERFJORD ØST - FJORDSTIEN 15 TEKNISK BESKRIVELSE 20 2

4 intro Omfanget af nærværende skitseforslag er af Roskilde Kommune beskrevet nedenfor omfattende design af tekniske løsninger inkl. illustrationer, omfangsbeskrivelse og skriftlig begrundelse for de valgte løsninger samt økonomisk overslag forbundet med realisering. Inderhavn Vest, Havnepromenade og fast sikring Inderhavn Vest, demonterbar sikring Inderhavn Øst, forslag til ny fast mur og Fjordsti INDERHAVN VEST, HAVNEPROMENADE OG FAST SIKRING: Opgaven omhandler udarbejdelse af skitseforslag for en ny havnepromenade på baggrund af fotorenderinger udarbejdet foråret Renderingerne blev anvendt i Efter Stormfloden en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces (Roskilde Kommune, maj 2014), og blev udviklet på baggrund af lokalplan 603 (vedhæftet mail), der er gældende for området. Havnepromenaden består af en fast mur, som er en del af stormflodsikringen. Muren udføres i højde til kote ca. 2,30 med demonterbar sikring op til kote I muren skal indbygges mulige gennemgange fra de bagvedliggende private haver. Yderligere skal der i skitseforslaget vises forslag til nye belægninger og inventar i området, både i form af de i bogen Efter stormfloden viste træmøbler og også ny belysning. Der skal tages stilling til placering af eks. funktioner i form af decentrale affaldsområder for de lystbåde, der anvender havnen. Ligesom havnens øvrige eksisterende bygværker (gangbroer, legehavn mm.) skal integreres i designet. INDERHAVN VEST, MOBIL SIKRING: Til sikring af flere delstrækninger og områder i havnen anvendes en mobil sikring, som består af en stolpe/ plankeløsning, der kun opsættes ved varsel om forhøjet vandstand. I dagligdagen vil man altså kun kunne se markeringen af stolpehullerne i belægningerne. I skitseforslaget ønskes behandlet, hvorledes stolpeplaceringerne kan integreres i belægningen, særligt omkring havnepromenaden. Samtidig ønskes løsningens konstruktive forhold i form af fundering i terræn belyst. INDERHAVN ØST, FORSLAG TIL NY FAST MUR OG FJORDSTI: I fjordens østlige side fra Tømmergrunden syd til Frederiksborgvej (iht. landmålers opmåling) nord ligger i dag en gruppe private boliger, alle med sikring i form af beton eller naturstensmure i meget forskelligt udtryk og tilstand. Nedenfor sikringen ligger den offentlige sti, Fjordstien, som et smalt spor på et stenglacis. I skitseforslaget ønskes behandlet hvordan en ny fast sikring / mur til kote 2,20 med demonterbar sikring til kote 2,75 kan udformes med udgangspunkt i renderingerne udarbejdet til bogen Efter stormfloden og hvordan en mere farbar Fjordsti kan integreres. Stien skal dog fortsat alene fungere som en smal gangsti, men kunne tænkes udført i samme materiale som muren på denne strækning. 3

5 nye rum mellem by og fjord ARKITEKTONISK BESKRIVELSE Ideen i projektet er at skabe 2 landskabelige rum der udover kystsikring sikrer større landskabelige kvaliteter i byens møde med fjorden. Forslaget ønsker at accenturere, forenkle og præcisere overflader og opholdssteder i en ny havnepromenade for Inderfjord vest og en ny kystsikringsmur med en renoveret fjordsti ved inderfjord øst. Fælles for de 2 områder er at formgivningen så vidt muligt tager udgangspunkt i de eksisterende overgange mellem privat og offentligt. PROMENADEN - åbenhed, tryghed og nærvær Gennem forenklede knækkede forløb skabes rumligheder, overflader og integrerede siddemøbler for ophold. En belægning af store støbte betonfelter med kostet overflade og halvmur i støbt beton afgrænser området mod de private boliger og fungerer som fast kystsikring til kote Demonterbar kystsikring som aluplanke system integreres op til kote Integrerede træsiddemøbler introducerer store træflader til at sidde og ligge på, samt nye borde, bænke og affaldsspande således at møblering og belægninger indføjer sig i en helhed - en enkel, rolig ramme for livet på havnen. FJORDSTIEN en rekreativ forbindelse En ny kystsikringsmur udføres som spunsvægge beklædt med lodrette træplanker i varierende størrelser så der opnæs en levende varieret struktur på muren som vanskeliggør grafitti. Som hammer udføres støbt beton der kan fungere som siddeplint fra haverne. Enkelte steder udføres nye forløb af fjordstien i støbt beton med kostet overflade, således at det er muligt at få offentlig adgang langs muren og vandkanten. INDERFJORD ØST INDERFJORD VEST INDERFJORD MIDT - medtaget i andet skitseforslag 4

6 referencer Vestled Schønherr Klitmøller Preben skaarup Les berges du Rho ne In Situ El Jardín Botánico de Barcelona Bet Figueras Waterfront, Malmø Jeppe Aagaard Andsersen Los Osos Jeffrey Gordon Smith Walkways at Castelldefels Castle JOSÉ ANTONIO MAR- TÍNEZ LAPEÑA Maaskade Cuijk Buro Lubbers NAH Cornelius+Vöge og MASU Planning FORLØB MØBLERING TRÆ OG BETON 5

7 Fast protection due to easy handling: First, the supports are erected, and then loaded Temporary flood protection 17 in use D PS with the dam beams thus the construction can be initiated at several places at the same time at in Fast protection due to easy handling: the same wall ÉN 30 GRADER VINKEL OG ÉT FAST MODUL First, the supports are erected, and then loaded A 100m long and 2m high wall can be mounted Foundation options The benefits at a glance with the dam beams thus the construction can Kravene til den demonterbare kystsikring være at den sikrer et hurtigt Theog TKReffeltivt aluminiumberedskab. stop log system Underis preferably founded on Simple design with just askal few components by 5 untrained people in roughly 3 hours. vejs i udsarbejdelsen af skitseforslaget flere produktforslag til løsninger. for de mest sheet piling. Such anfælles arrangement ensures that the forces are Robust constructioner forder high indhentet reliability Masonry be initiated at several places at the same time at effektive er at de er i aluplanke systemer og at fastgørelsespladen i belægningen let into lader sig integrere. reliably transferred the ground; piling prevents percolation Easy installation and undermining, too.i svært The loadstilgængeexerted on the stop logs by No endvidere special tools necessary Aluplanke systemerne har den fordel at de er lette og kan transporteres ind Cladding the same wall thegoh floodwaters areflood transferred into the foundation via the posts. Long life lige områder uden brug af tunge pladskrævende maskiner. Mobile proctection The foundation and the connection with the substructure can be Low maintenance, care and storage requirements Footpath/cycle track A 100m long and 2m high wall can be mounted achieved via anchor plates or preformed pockets. Highly resistant EPDM seal the flooding r te af I forslaget er der således arbejdet med et aluplankesystem og demonterbare søjler. Ved åbninger ind PS D Stop logs and posts made from corrosion-resistant aluminium by 5 untrained people in roughly 3 hours. til haver og murafslutninger integreres indstøbte søjlersteel - se teknisk beskrivelse. fastgørelsesplader i to the When usingved anchor plates, the posts are bolted Connecting elements made from stainless construction sectors owing to their economic advantages and flexibility. For ThyssenKrupp Bautechnik, this is the preferred transport and logistics system for flood protection. The internal layout and fittings of the containers depend on the elements to be stored plus specific customer requirements. Shelving systems, Sheet piles as the basis for flood protection lockable doors, interior lighting and other accessories can be installed on request. combination with aluminium stop logs demonterbare systemer Mesh box pallets We can supply mesh box pallets in various sizes.they can be stacked two or three high, include removable side walls and are separately lockable on request. High-water level Special storage systems We can provide other solutions to meet special requirements, e.g. trailers, roll containers, standard sea containers, post pallets and storage systems available locally. Other storage systems Water can be agreed with the customer. The benefits at a glance Foundation options belægninger forestilles anvendt blændstykker der sikrer at der ikke kommer skidt og snavs ned i dem loadbearing structure. Optimum storage systems The TKR aluminium stop log system is preferably founded on Simple design with just adyke few components Small workforce i en beredskabssituation. således at de er nemme at klargøre sheet piling. Such an arrangement ensures that the forces are Robust construction for high reliability When using preformed pockets, a system patented by Fast and flexible response times reliably transferred into the ground; piling prevents percolation Easy installation Sheet piling ThyssenKrupp Bautechnik, each simply inserted into a Does not obstruct traffic or impair the appearance of the I og med at forslaget kombineret fast og demonterbar sikring, stiller det krav til udformningen afpost deisfaste and undermining, too. The loads exerted on the stop No special tools necessary pocket andlogs eitherbyturned through 90 to secure it or fixed with a surroundings when not in use mure. Der er således arbejdet med den samme vinkling alle steder hvor mureneleft: knækker på 30 grader section through are transferred into the foundation via the posts. Long life bar. In addition, threaded rods are dyke tightened to fix the post and Low capital tie-up the and floodwaters minimum maintenance requirement og faste moduler af 2,5 meter.når det endelige demonterbare produkt vælges skal havemures tilpasses Right: the sheet compress the seal. The foundation and the connection with the substructure caninstalling be Low maintenance, care and storage requirements Always ready for use dette system så der kun er ét samlingsbeslag ved lige murstykker og én vinkel piles ved murknæk. Dermed achieved via anchor plates12orpermanent preformed pockets. Highly resistant EPDM seal flood protection opstår der ikke tidsspilde og puslespils-lignende situationer i en beredskabssituation. Stop logs and posts made from corrosion-resistant aluminium When using anchor plates, the posts are bolted to the Connecting elements made from stainless steel Eksempler herunder er fra Thyssenkrup og GOH /Siolit. loadbearing structure. Optimum storage systems Small workforce Preformed pockets for direct connection to sheet piles When using preformed pockets, a system patented by Fast and flexible response times ThyssenKrupp Bautechnik, each post is simply inserted into a Does not obstruct traffic or impair the appearance of the Post pocket and either turned through 90 to secure it or fixed with a surroundings when not in use bar. In addition, threaded Sheet rods piles are as tightened fix protection the postinand Low capital tie-up and minimum maintenance requirement the basis fortoflood combination with aluminium stop logs compress the seal. Always ready for use Stop logs Dyke Aluminium dam beams and supports can be dismantled completely. after the flooding D PS All system elements are easy to clean, to store and may be exchanged individually if needed. Aluminium dam beams and supports can be dismantled completely. All system elements are easy to clean, to store and may be exchanged individually if needed.? Aluminium dam beam Mobile flood defen Masonry High-water level Innovative and teste 1 Water Preformed pockets for direct connection to sheet piles 4 Dyke High-tech products and services From a single supplier Post Cladding Footpath/cycle track d ce Bottom seal Steel capping Left: pocket foundations Pocket cover Right: brick-faced sheet plate Sheet piling piles and stop logs Seal Dyke Sheet piling DPS 2000 safety with scheme DPS TDB high-resistance supports SERIES 250 Large-scale aluminium da m be Facing brickwork Pocket Stop logs Bottom seal Steel capping Do you belong to o ne of these groups Trial run for stop log system protecting the historic old quarter of Dresden The extreme rain fa lls of the last years provide a fore cast of what will be entirely common in the future. (Climate scientist M ojib Latif) Climate Trial run for stop log system protecting the historic old quarter of Dresden conditions are gettin g worsein near future and will le ad to flood am? Sheet piling Communities: gener al security oseal f the population, respec of historic premises. tively protection Facing brickwork Increasing th Pocket e protection height of e quay walls, etc. xisting dams, Trade and industry: p revention of loss of pro fi t due to business inte Protection against e rruption. scape of water and che micals. Homeowners, resta Plate welded urants and hotels: pro piles tection agto aisheet livelihood and prop nst t he loss of one s to carry loads erty. Army, emergency re scue and fi re fi ghters: ensure operational rea diness. We provide t Pocket cover plate The standard dam beam weighs merely 7 kg pe running meter and measures 100 x 200 mm. uminium dam beam Al The large-scale aluminum dam beam The standard dam beam weighs merely 7 kg per SERIES 250 measures 100 x 250 mm. It allows to erase the system even more quickly running meter and measures 100 x 200 mm. The large-scale aluminum dam beam and to save purchase costs. SERIES 250 measures 100 x 250 mm. Continuous cellular rubber-seals, kept up with It allows to erase the system even more quickly EPDM ensure tightness and insensitiveness against dirt. and to save purchase costs. Continuous cellular rubber-seals, kept up with EPDM ensure tightness and insensitiveness uminium-support Alagainst dirt. Left: section through dyke Right: installing the sheet piles Plate welded to sheet piles to carry loads Left: pocket foundations Right: brick-faced sheet piles and stop logs 2,50 m! In standard the aluminium support weighs merel um 17 kg per running meter, the high-resistance inium-support Al 30 grader aluminium-supports DPS TDB merely 24 kg per 30 grader In standard the aluminium support weighs merely running meter, can therefore be handled in without a crane in most cases. 17 kg per running meter, the high-resistance aluminium-supports DPS TDB merely 24 kg per A: systems using simple profiled dam beams bear running meter, can therefore be handled in the risk of bursting on the first impact and 6 without a crane in most cases. therefore the breakdown of the whole

8 vest EN SOMMERDAG PÅ ROSKILDE HAVNEPROMENADE 7

9 C O R N E L I U S + V Ö G E A P S A T E L I E R F O R A R K I T E K T U R H E R S E G A D E 2 2, G Å R D E N R 0 S K I L D E vest SITUATIONSPLAN 1:1000 MUSEUMSØEN Eksisterende stenkastning Havnpromenade - kostet beton Eksisterende belægning Unik samling Forløb Demonterbar kystsikring Unik samling Unik samling Eksisterende stenkastning Eksisterende granittrappe Unik samling Fast betonmur Unik samling ROSKILDE SEJLKLUB Fast betonmur Havnepromenade - kostet beton Fast betonmur ROSKILDE HAVNE- SELSKAB Sikret bygningsfront ROKLUB Eksisterende belægning VANDRE- HJEM RESTAURANT SNEKKEN Eksisterende belægning (hammer) Demonterbar kystsikring fortsætter ca. 70 m. til trapper ved ophallerplads hvor der vil være en unik samling Strækning, kystsikring: Projekt: Kystsikring, Roskilde Tegn. nr.: xx.xx Samlet forløb: 487,5 m Fast mur: 182,5 m demonterbar sikring: 305 m Adresse: Matr. nr.: Fase: Skitseprojekt Emne: Plan Sagsnr.: Dato: Revision: Bygherre: Roskilde Kommune Mål: Forløb af mur og demonterbar sikring 1:1000 Udf. af: SHN 8

10 vest SITUATIONSPLAN 1:400, KOMBINERET FAST OG DEMONTERBAR SIKRING Eksisterende granittrapper Eksisterende bådebroer Eksisterende oplevelseshavn kt Eksisterende granittrapper Siddemøbel med borde og bænke kt kt Havnepromenade - kostet beton Havneplads Siddemøbel med borde og bænke Fast Betonmur kt Eksist. beplantning Siddemøbel kt Ny belysning Eksist. beplantning Private haver Private haver Fremtidig ny bygning Roskilde Havneselskab 9

11 vest UDSNIT - OPSTALT AF SIDDEMØBLER OG BETONMUR Standerlampe Fritstående bag mur Cortenstål Insitu støbt betonmur kt Eksist. beplantning Siddemøbel med integrerede faste borde og bænke - Azobé eller Accoya Havnepromenade - kostet beton 10

12 vest UDFORMNING OPHOLDSMØBLER PÅ HAVNEPROMENADEN Standerlampe Fritstående bag mur Cortenstål Siddemøbel med integrerede faste borde og bænke Planker i Azobé eller Accoya retning følger mur Insitu støbt betonmur kt Bænk Ryglæn Bænk Bænk Integrerede affaldsspande med trælåg Trædæk Planker i Azobé eller Accoya retning følger yderkant Bitumenfuge - indeliggende Havnepromenade - kostet beton Havnepromenade - kostet beton LILLE OPHOLDSMØBEL model med siddepladser og integrerede affaldsstativer STORT OPHOLDSMØBEL model med siddepladser og integrerede borde og bænle 11

13 vest PRINCIPSNIT 1:50, KOMBINERET FAST OG DEMONTERBAR SIKRING Lav betonvæg kombineret med demonterbar sikring Lampe: Vibia Palo Alto Demonterbar kystsikring fase 2 Detalje 1:10 betondæk, fuge og granitsten betonmur Trappe/siddemøbel brædder 45x145 Fyld Dræn Stabilgrus Kostet Betondæk 200 mm Hældning 1.45 Bådebro Granittrappe Lermembran Punktfundament Beton Strør Bundsikring Grus 0.00 Stabilgrus Projekt: Kystsikring, Roskilde Tegn. nr.: xx.xx Adresse: Fase: Skitseprojekt Sagsnr.: Revision: Matr. nr.: Emne: Principsnit AA Dato: Havnefront

14 vest EN SOMMERDAG PÅ ROSKILDE HAVNEPROMENADE 13

15 vest STORMFLOD PÅ PROMENADEN MED DEMONTERBAR KYSTSIKRING OG FASTE MURE 14

16 øst SITUATIONSPLAN 1: KOMBINERET FAST OG DEMONTERBAR SIKRING ny stensætning Ny Fjordsti - kostet beton Ny Fjordsti - kostet beton ROSKILDE FJORD Kystsikringsmur ny stensætning Strandpark jf. projekt fra Roskilde Kommune med jordvoldsarbejder og tilslutning til mure Private haver kt Strandlomme Kystsikringsmur Ny Fjordsti - kostet beton Private haver Lommepark jf. projekt fra Roskilde Kommune med jordvoldsarbejder og tilslutning til mure Nye stier i.h.t. parkprojekt Private haver Ny Fjordsti - kostet beton ny stensætning Private haver Kystsikringsmur 15

17 øst UDSNIT OPSTALT - KOMBINERET FAST OG DEMONTERBAR SIKRING Betonhammer kt Udgang - private haver Betonhammer føres rundt Betontrappe med kostet overflade Kystsikringsmur Spunsvæg i stål beklædt med træplanker Azobé eller Accoya Fjordsti - kostet beton 16

18 øst PRINCIPSNIT 1:50, KOMBINERET FAST OG DEMONTERBAR SIKRING Forslag B Ny Kystmur + demonterbar sikring Ny fjordsti Demonterbar kystsikring fase 2 Hammer Beton 2.75 Beklædning Planker 45 x varierende bredder 2.30 Privat grund 1.50 Spuns Stål 0.50 Offentlig sti Kostet beton Dæksten 0.00 Håndsten Grus Betonpæl Projekt: Kystsikring, Roskilde Tegn. nr.: xx.xx Adresse: Fase: Skitseprojekt Sagsnr.: Revision: Matr. nr.: Emne: Principsnit Øst Dato:

19 øst EN VARM FORÅRSDAG PÅ FJORDSTIEN 18

20 øst STORMFLOD VED KYSTSIKRINGEN I ROSKILDE INDERJORD ØST 19

21 teknisk beskrivelse KYSTSIKRING - ROSKILDE INDERHAVN VEST OG INDERFJORD ØST TEKNISK BESKRIVELSE Intentionen er at skabe et byggeri med enkle konstruktionsprincipper, der muliggør selektiv udskiftning i takt med materialernes levetid. Alle materialer og konstruktioner udvælges efter egnethed til det miljø de placeres i, og til de påvirkninger og den brug de kan forventes at live udsat for. Anlægsarbejderne opføres efter enkle og økonomisk konstruktionsprincipper gennemgået med ingeniørkonsulenter. GENERELLE FORUDSÆTNINGER - SIKRINGSHØJDER OG FASEDELING Der er anvendt landmålerdata fra LE34 i forbindelse med kortlægningen af kystsikringens omfang, som er defineret af Roskilde Kommune, plan og udvikling. Der er arbejdet med en sikringshøjde for stormflod og hævet vandstand på op til kote 2.20 for fase 1. Derudover er der arbejdet med en fase 2 med mulighed for integrerede demonterbare sikringsløsninger der giver en yderligere sikringshøjde i kote Den efterfølgende beskrivelse viser udelukkende skitseforslagets forudsætninger for beregninger i forbindelse med budget og kan ikke bruges som byggeanvisninger. Der skal udføres detailprojektering baseret på de korrekte forundersøgelser for geoteknik m.m. inden udførelse. Fasedelingen fremgår af det udarbejdede budget. FORUDSÆTNINGER GEOTEKNIK De geotekniske forudsætninger er skønnet ud fra tilgængeligt data indhentet fra GEUS (De natianale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland). Boringer fra området er dog her begrænset til den nyligste anlagte havnedel samt Vikingeskibsmuseet. Boringerne omkring den nyeste havnedel antyder et gytjelag og gytjeholdig jord fra kote ca. -3,0 og ca. 1-2 m ned. Om dette blødbundslag strækker sig over under havnepromenaden og op langs den østlige del af Roskilde Inderfjord vil kræve yderligere geotekniske undersøgelser at fastlægge. ROSKILDE INDERHAVN VEST: NEDRIVNING / OPBRYDNING: Eksisterende belægninger af SF-sten og støbt asfalt fjernes inklusiv underlag. Ved demonterbare stålsøjler optages belægning punktvist i felter á ca. 1x1 meter for udførelse af punktfundamenter og udgravning med sneglebor. KYSTSIKRINGSMUR: Betonmur: Kystsikringsmure i armeret beton støbt på stedet med glat pladeforskalling. Støbehuller med indeliggende udstøbning. Mure udføres ved promenade og ved sejlklub jf. plantegning. Murene er udformet så det er tilpasset geometrien fra en demonterbar kystsikring med de samme vinkler i hjørne og samme moduler. Der er indarbejdet 4 udgange fra private grundejere i muren ved promenaden. Ved udgange udføres demonterbare kystsikringssystemer (se demonterbart sikringssystem). Dilatationsfuger udføres som ikke synlige, indeliggende åbne fuger i murens knækpunkter Se principsnit. Betonsøjler: Ved plint ved restaurant og ved en privat grund mod offentlig vej (Strandgade) etableres nye indbyggede betonsøjler til det demonterbare kystsikringssystem (se demonterbart sikringssystem). Fundament: Betonmure udføres på et fundament af stabilt grus. For at undgå for hurtig gennemsivning i en situation med vandspejl i kote +2,75, indbygges et lerlag. Dette lerlag fungerer, sammen med betondækket, som en membran, der sænker gennemsivningshastigheden under væggen. Det vurderes, at mængden af evt. gennemsivet vand ved en ekstrem højvandstilfælde vil være af et omfang, der kan afhjælpes ved almindelige foranstaltninger så som sandsække og pumper. PROMENADE: Betonplade: Promenaden udføres som betonplade støbt på stedet. Der er regnet med ca. 200 mm armeret betonplade med kostet overflade. Feltstørrelser max m 2. Underlag bestående af: Renselagsbeton Stabilt grus Bundsikringsgrus til bæredygtig bund Dilatationsfuger mellem støbefelter udføres som åbne fuger - evt. som tilbageliggende bitumenfuger. Se principsnit. KOMPLETTERING - SIDDEMØBLER: Langs promenade udføres 6 faste siddemøbler jf. tegninger. Punktfundameneter: Møblerne udføres på træbjælkelag fastgjort til stribefundamenter i beton. Se principsnit. Træmøbler: Der udføres træmøbler i planker af hårdttræ som Azobé, Kebony eller Accoya i ca. dimensioner 45x145 mm. jf. tegninger. CORNELIUS + VÖGE APS ATELIER FOR ARKITEKTUR HERSEGADE 22, GÅRDEN 4000 ROSKILDE TELEFON: CORNELIUS + VÖGE APS ATELIER FOR ARKITEKTUR HERSEGADE 22, GÅRDEN 4000 ROSKILDE TELEFON:

22 teknisk beskrivelse Udstyr: Der udføres ikke synlige integrerede affaldsspande i møblerne. Der regnes med standard byinventar, der indbygges i møbler jf. tegninger. DEMONTERBART KYSTSIKRINGSSYSTEM Demonterbart barrieresystem: Det demonterbare kystsikringssystem i skitseforslaget tager udgangspunkt i barrieresystemer som Siolit WHS sikringssystem DPS 2000, som er tidsbesparende og let at montere med aluplanker i en beredskabssituation, og som har et stålsøjlesystem der let kan indarbejdes i belægningen og kystsikringsmuren. Systemet har et modul på 250 cm c/c. Punktfundament og forankringsplade: Der udføres punktfundament for hver stålsøjle med indstøbte rustfrie forankringsplader. Udgravning udføres med ca. Ø600 til ca. 2,5 m dybde og udstøbes med armeret beton. Forankringsplader indstøbes planforsænket med støbt betonpromenadebelægning. Ved områder med eksisterende underlag som asfalt og fliser støbes et ca. 300 mm bredt stribefundament i beton eller betonit mellem søjlefundamenterne. Stribefundament skal være ca. 1,5 m dybde afhængig af jordbundforholdende og skal fungere som forsinker af gennemsivningen af vand under den midlertidige væg. Desuden har stribefundamentet til funktion at beskytte eksisterende belægning mod underminering i et højvandstilfælde. Skinnesystem - overgang fast mur til mobilt system: Ved overgange fra fast kystsikringsmur over til mobilt sikringssystem indstøbes planforsænkede rustfrie skinnesystemer jf. det valgte mobile barriere system. Skinnesystemer indstøbes så de ikke er synlige. Ved åbninger ind til private haver i den nye betonmur udføres ligeledes planforsænkede indstøbte skinnesystemer med mulighed for at lukke af med aluplanker. Åbninger udføres i samme bredde som modulmålet på den øvrige demonterbare barrieresystem. Alternativt kan udføres fast låge i samme træsort som siddemøbler. Ved plint ved restaurant og ved en privat grund mod offentlig vej (Strandgade) etableres planforsænkede indstøbte skinnesystemer i betonsøjler. VVS / KLOAK: Der påregnes liniedræn på bagsiden af havnepladsen ved det nye havnekontor til eksisterende regnvands-kloakledninger. Dette koordineres i forbindelse med Havneselskabet og det fremtidige nye havnekontor. Øvrig afvanding sker på overflade ud til havnebassinet. ROSKILDE INDERFJORD ØST: NEDRIVNING / OPBRYDNING: Eksisterende kystsikringsmur nedrives og sten ryddes så der kan etableres nye spunsvægge. KYSTSIKRINGSMUR: Spunsvægge: Kystsikringsvægge udføres som spunsvægge der nedvibreres til kote ca. -3,0 til -4,0 afhængig af de lokale jordbundsforhold. For etablering af disse skal der anlægges en midlertidig anlægsvej ovenpå eksisterende fjordsti. Hammer er udført som betonhammer faststøbt til spunsvæg. Der er indarbejdet 12 udgange fra private grundejere i muren. Disse udgange og evt. trapper udføres ligeledes i støbt beton som en del af hammeren. (se opstalter og visualiseringer af kystsikringsmur. Ved udgange udføres demonterbare kystsikringssystemer (se Demonterbart sikringssystem). Skinnesystem for demonterbart skinnesystem indstøbes planforsænket i beton ved udgange og ved kanter. Spuns beklædes med lodrette planker af hårdttræ som Azobé, Kebony eller Accoya i varierende dimensioner med ca. 45 mm. tykkelse. Mellem planker udføres åbentstående fuger ca. 40 mm. Se principsnit. Stenkastninger Efter etablering af spunsvægge afgraves eksisterende stenkastning og midlertidig anlægsvej. Successivt med denne afgravning genetableres en stenkastning som kystsikring med lag af bundsikringsgrus, håndsten og slutteligt dæksten. Se principsnit. FJORDSTI Betonplade: Fjordstien udføres som in-situ-støbt betonplade på to betonstribefundamenter med kostet overflade. Alternativt kan det udføres som præfab. dækelement med kostet overflade, som støbes sammen med betonpæle der vibreres ned. Træbro - alternativ fjordsti: Fjordstien udføres i træ. Pæle i hårdttræ, min. styrkeklasse D40, rammes parvis pr. ca. 2,0 m med langsgående bjælker i samme materiale. Stibroen beklædes med planker i samme træsort eller i passende imprægneret træ som f.eks. Azobé, Kebony eller Accoya. Se principsnit. EL / BELYSNING: I forbindelse med projekteringen skal der udføres en mere detaljeret el-plan der disponerer fremtidige behov for yderligere stik og udtag til havnebroer samt den generelle belysning. Som generel belysning er der i skitseforslaget indarbejdet et løst antal høje gadelamper som Vibia Palo Alto i corten-stål der materialemæssigt passer til hårdtræet i siddemøblerne. Lamperne placeres bagved muren i en afstand så der ikke kommer rust-misfarvning på muren. Eksisterende stik og udtag placeret på havnebroer er i skitseforslaget brugt som forudsætning. Der er således i budgettet ikke regnet med yderligere stik og udtag. CORNELIUS + VÖGE APS ATELIER FOR ARKITEKTUR HERSEGADE 22, GÅRDEN 4000 ROSKILDE TELEFON: CORNELIUS + VÖGE APS ATELIER FOR ARKITEKTUR HERSEGADE 22, GÅRDEN 4000 ROSKILDE TELEFON:

23 Side 1 CORNELIUS + VÖGE Kalkulation Bygherre: Roskilde kommune Dato: Projekt: Kystsikring - Roskilde inderhavn vest og inderfjord øst Rev. Beregnet af:si Sag nr.: Prisniv.: Betegnelse Enh. Mængde á kr. I alt kr. I alt kr. note Økonomisk overslag Punkter jf. beskrivelse, priser er ekskl. Moms ROSKILDE INDERHAVN VEST - Fase 1 - kt Fase 2 - kt Nedrivningsarbejder Nedrivning opbrydning asfalt og sf-sten ved betonpromenade inkl. Fjernelse af jord tons Nedrivning, opbrydning asfalt og fliser ved demonterbart kystsikringssystem lbm Anlægsarbejder Fundament ved betonmur lbm 182, Opbygning af betonmur til kt lbm 182, Opbygning af betonsøjler / overgange til demonterbart kystsikringssystem stk Promenade i kostet beton inkl. Opbygning m² Komplettering - siddemøbler store inkl fund. stk Komplettering - siddemøbler små inkl. Fund. stk Udstyr - integrerede affaldsspande stk Demonterbart kystsikringssystem Demonterbart kystsikringssystem i moduler med stålsøjler og aluplanker - fase 1 lbm Demonterbart kystsikringssystem i moduler med stålsøjler og aluplanker - fase 2 lbm Punktfundamenter og forankringsplader stk. inkl. - stribefundament mellem punkter lbm inkl. - reetablering af belægninger ved stribefundamenter - 1 meter bred fase 1 lbm reetablering af belægninger ved stribefundamenter - 1 meter bred fase 2 lbm Demonterbart kystsikringssystem i moduler med stålsøjler og aluplanker ovenpå betonmur lbm 182, VVS / Kloak

24 Side 2 CORNELIUS + VÖGE Kalkulation Bygherre: Roskilde kommune Dato: Projekt: Kystsikring - Roskilde inderhavn vest og inderfjord øst Rev. Beregnet af:si Sag nr.: Prisniv.: Betegnelse Enh. Mængde á kr. I alt kr. I alt kr. note liniedræn ved fremtidigt havnekontor lbm EL / Belysning Standerlamper jf. beskrivelse inkl. Fundament stk Anlægsudg. total Roskilde Inderfjord vest ROSKILDE INDERFJORD ØST Fase 1 - kt Fase 2 - kt Nedrivningsarbejder Nedrivning opbrydning eksist. kystsikringsmur og sten lbm Etablering af midlertidig anlægsvej på fjordside lbm Anlægsarbejder Opsætning af spunsvægge lbm Etablering af betonhammer lbm Komplettering - træbeklædning af spuns lbm Etablering af udgange til private grundejere - betonsøjler og lav hammer + betontrappe stk Afgravning af eksisterende stenkastninger og anlægsvej samt etablering af nye stenkastninger. lbm Etablering af fjordsti som støbt betonplade med kostet overflade m² Alternativ pris: Etablering af fjordsti som træbro med punktfundering m² Demonterbart kystsikringssystem Demonterbart kystsikringssystem i moduler med stålsøjler og aluplanker ovenpå spunsplade lbm

25 Side 3 CORNELIUS + VÖGE Kalkulation Bygherre: Roskilde kommune Dato: Projekt: Kystsikring - Roskilde inderhavn vest og inderfjord øst Rev. Beregnet af:si Sag nr.: Prisniv.: Betegnelse Enh. Mængde á kr. I alt kr. I alt kr. note Anlægsudg. total Roskilde Inderfjord øst Anlægsudg. total Inderfjord vest og øst Byggeplads 15% UFO-Pulje 15% Rådgivning, projektering 12% Div. Omk. - undersøg. tilladelser, forsikr. m.m. 15% Total omkostninger ekskl. Interne kommunale poster og ekskl. Moms 7 note: Noter - generelt: Det er vigtigt, at vi ikke undervurderer arbejdsforholdene omkring den del af entreprisen ved Frederiksborgvej. Her kan der godt ligge en del udgifter i anstilling/mobilisering af materiel, da udførelsen af både spunsvæg, stibro og kystsikring er udfordrende. Vi har derfor sat enhedsprisen på stenkastningen, efter at denne skal udføres successivt og koordineres med pæleramning og afgravning af midlertidig anlægsvej. 1 Antager spidskote i Dvs. 5.3 m spuns pr. lbm á 1500 kr/m2 2 Hammer på 500*250 mm til 3500 kr/m3 3 Tillæg for tilpasning af hammer og indstøbe tilpassede beslag til kystsikringssystem pr trappe kr/lbm for etablering og 1000 kr/lbm for afgravning 5 Betonpæle pr. 2 m med insitustøbt dækelement, som støbes sammen med pælene. 6 Azobe-pæle (200x200) pr. 2 m med tværgående 75x125 bjælker. 3 langsgående 75x125 bjælker. 38x140 dækplanker. Alt træ i azobe. 7 Vi mener, at der totalt set skal en faktor 1,6 på anlægsudgiften. Derfor er procentsatserne ændret indtil denne faktor er opnået.

KYSTSIKRING ROSKILDE INDERFJORD ØST OG VEST 151214

KYSTSIKRING ROSKILDE INDERFJORD ØST OG VEST 151214 KYSTSIKRING ROSKILDE INDERFJORD ØST OG VEST 151214 CORNELIUS + VÖGE APS, ATELIER FOR ARKITEKTUR HERSEGADE 22, GÅRDEN 4000 ROSKILDE W: WWW.CORNELIUSVOGE.DK E: ATELIER@CORNELIUSVOGE.DK T: +45 2290 0695 indhold

Læs mere

Til grundejere og foreninger omfattet af planlagt kystbeskyttelse i Inderfjorden Vest, Roskilde Havn

Til grundejere og foreninger omfattet af planlagt kystbeskyttelse i Inderfjorden Vest, Roskilde Havn Til grundejere og foreninger omfattet af planlagt kystbeskyttelse i Inderfjorden Vest, Roskilde Havn By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Naturrum Vang Granitbrud

Naturrum Vang Granitbrud Naturrum Vang Granitbrud Revideret skitseforslag Naturrummet består af træflader der vinkler rundt fra ramper, dæk, plateauer, trin til tag, facader, udhæng, ryglæn, rækværk og trækkes ud til bænke og

Læs mere

From: Lars Bo Pedersen Sent: 17. april 2015 11:14:38 To: Marianne Jakobsen (mja) Cc:

From: Lars Bo Pedersen Sent: 17. april 2015 11:14:38 To: Marianne Jakobsen (mja) Cc: From: Lars Bo Pedersen Sent: 17. april 2015 11:14:38 To: Marianne Jakobsen (mja) Cc: Thorsten Piontkowitz (tpi) Subject: Revideret ansøgning om tilladelse til kystsikring Kære Marianne Jakobsen Som aftalt

Læs mere

HVIDOVRE KIRKEPLADS ETABLERING AF NY GANGVENLIG BELÆGNING

HVIDOVRE KIRKEPLADS ETABLERING AF NY GANGVENLIG BELÆGNING HVIDOVRE KIRKEPLADS ETABLERING AF NY GANGVENLIG BELÆGNING HOVEDFORSLAG /MARTS 2015 HVIDOVRE KOMMUNE 1100015209 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KIRKEFORPLADS ETABLERING AF NY GANGVENLIG BELÆGNING HOVEDFORSLAG

Læs mere

Helhedsplanen: Hotspots mv. ifm. beboerinvolvering; indgår ikke i udbudsmateriale til funktionsudbud

Helhedsplanen: Hotspots mv. ifm. beboerinvolvering; indgår ikke i udbudsmateriale til funktionsudbud Sags nr. 110 04.04.2014 Budget / prisoverslag ved skitseforslag iht. kommentarer fra styregruppe ved endelig godkendelse af skitseforslag 02.04.2014 Uderum Mængde Enhed Enhedspris Pris Helhedsplanen: Hotspots

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme

Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme Når du har lejet din stand, har du et areal med skillevægge mod nabostande. Standen bliver leveret med en basis belysning bestående af messespot

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Bilag 3 til KMU møde den 31. januar 2017 Brev sendt til hovedejere af ejendomme i Inderfjorden Øst. Kystbeskyttelse af Inderfjorden Øst

Bilag 3 til KMU møde den 31. januar 2017 Brev sendt til hovedejere af ejendomme i Inderfjorden Øst. Kystbeskyttelse af Inderfjorden Øst Bilag 3 til KMU møde den 31. januar 2017 Brev sendt til hovedejere af ejendomme i Inderfjorden Øst By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Kystbeskyttelse

Læs mere

Light Tower Skagen Skipperskole Construction drawings AVPD 2013

Light Tower Skagen Skipperskole Construction drawings AVPD 2013 Light Tower Skagen Skipperskole AVPD 2013 Light Tower Skagen Skipperskole AVPD 2013 2-21 Title: Light Tower AYear: 2013 Exhibition type: Permanent commission Site: Skagen Skipperskole, Skagen, DK Commissioner:

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

ROCKFON SYSTEM G DIREKTE

ROCKFON SYSTEM G DIREKTE Systembeskrivelse ROCKFON SYSTEM G DIREKTE System til direkte montage Hurtig og effektiv montageprocess Ubrudt og enkelt loftudtryk Ideel til rum med lav loftshøjde G 300 mm ROCKFON SYSTEM G DIREKTE BESKRIVELSE

Læs mere

Kyststi Springforbi. Helhedsplan og fase 1 Borgermøde 13. januar 2015. Fotograf Anne Prytz Schaldemose

Kyststi Springforbi. Helhedsplan og fase 1 Borgermøde 13. januar 2015. Fotograf Anne Prytz Schaldemose Kyststi Springforbi Helhedsplan og fase 1 Borgermøde 13. januar 2015 Fotograf Anne Prytz Schaldemose Kyststi Springforbi Borgernes input Jeg er enig i projektet fordi: fint at lave sti oppe på strækningen

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

GLOBAL. Friis & Moltke Design

GLOBAL. Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design DK: Global er et modulært siddesystem, udviklet til professionelt brug, blandt andet inden for sundheds- og undervisningssektoren. Systemet, som

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

OMDANNELSE AF SPRITTEN KAJANLÆG OG HØJ- VANDSSIKRING. LØS- NINGER OG ANLÆGS- OVERSLAG

OMDANNELSE AF SPRITTEN KAJANLÆG OG HØJ- VANDSSIKRING. LØS- NINGER OG ANLÆGS- OVERSLAG Til Aalborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Marts 2017 OMDANNELSE AF SPRITTEN KAJANLÆG OG HØJ- VANDSSIKRING. LØS- NINGER OG ANLÆGS- OVERSLAG OMDANNELSE AF SPRITTEN KAJANLÆG OG HØJVANDSSIKRING. LØSNINGER

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

LINEA FALCO FALCOLINEA FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM. FalcoLinea er en ny serie i et moderne og spændende

LINEA FALCO FALCOLINEA FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM. FalcoLinea er en ny serie i et moderne og spændende FALCO LINEA FALCOLINEA FalcoLinea er en ny serie i et moderne og spændende design forenet med et robust og enkelt udseende. Der anvendes alene mærket hårdttræ på bænken, der støttes af det kraftige stålstel.

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

NONUFORM. Content. Nonuform. Where new ideas take shape.

NONUFORM. Content. Nonuform. Where new ideas take shape. NONUFORM Nonuform is the place for products where technology and design go hand in hand cutting edge products that combine design, function and respect for the environment. Working in aluminium allows

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

ROCKFON SYSTEM C DIREKTE

ROCKFON SYSTEM C DIREKTE Systembeskrivelse ROCKFON SYSTEM C DIREKTE System til direkte montage Mulighed for montage i forbandt Skjult skinnesystem Kan monteres på vandrette, skrå eller lodrette flader C BESKRIVELSE Rockfon System

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29]

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29] A. I dette afsnit opstilles de enkelte aktiviteters tidsforbrug. Dette gøres ud fra de i mæ ngdeberegningen fundne mængder. Udførelsestiderne, der benyttes, er fastsat ud fra dataene i kilden [Appendiks

Læs mere

Cykelstativ model City

Cykelstativ model City Cykelstativ model City IC 8-2 2 etagers cykelstativ 2 level bicycle rack Design: Inventarrum indoor outdoor SPECIFIKATIONER. SPECIFICATIONS PRODUKTER. PRODUCTS Rammekonstruktion udført i 40 x 40 / 50 x

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Denne type søjlesvingkran anbefaler vi anvendt hvor der løftes og håndteres små lette byrder. Vort standard program er således designet i belastningsgrupper

Læs mere

Model Control Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 70 x 182 cm 85 x 182 cm 70 x 182 cm English: Dansk: Control is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and Control er den ultimative hvilestol. Her kan du kontrollere

Læs mere

STØJSKÆRM PÅ FARUM GENBRUGSSTATION INDHOLD. 1 Baggrund og introduktion. 1 Baggrund og introduktion 1

STØJSKÆRM PÅ FARUM GENBRUGSSTATION INDHOLD. 1 Baggrund og introduktion. 1 Baggrund og introduktion 1 FURESØ KOMMUNE STØJSKÆRM PÅ FARUM GENBRUGSSTATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DESIGNFORSLAG MATERIALEVALG OG DESIGN INDHOLD 1

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Århus Kommune, Sport og Fritid

Århus Kommune, Sport og Fritid Århus Kommune, Sport og Fritid Århus Lystbådehavn Tilstand af havnekonstruktioner i Århus Lystbådehavn 17. juni 2008 Bygherrerådgiver Bascon A/S Åboulevarden 21 8100 Århus C Tlf.: 8731 4400 Århus Lystbådehavn

Læs mere

Horsens. Gymnasium. Intensive use and wear has been taken into account in the design and finish and

Horsens. Gymnasium. Intensive use and wear has been taken into account in the design and finish and The BCI Steel Shelving System is the essence of many years of experience and success. Designed for use in libraries, the shelving system meets the functional and aesthetic requirements of all kinds of

Læs mere

GREENHOUSE DEN GRØNNE AMBASSADE KENDINGSTAL: 15018

GREENHOUSE DEN GRØNNE AMBASSADE KENDINGSTAL: 15018 DEN GRØNNE AMBASSADE KENDINGSTAL: 15018 STORE TORV EKSISTERENDE FORHOLD DOMKIRKEN INDLEDNING I forbindelse med projektet Smag på Aarhus og under mottoet byen der er lige til at spise inviterer Aarhus Kommune

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant abc-reoler.dk Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant - 2 - Frontpage: www.abc-reoler.dk,quadrant,drawing no. 72231 Development Quadrant -by ABC-Reoler Quadrant

Læs mere

4 SYD 2. februar 2007 NÆVNET

4 SYD 2. februar 2007 NÆVNET 4 SYD 2. februar 2007 NÆVNET EKSTRABEBOERMØDE MANDAG 26. FEBRUAR 2007 KL. 19 I BEBOERHUSET ØRNEN SVANENS KVT. 22 Der indkaldes til endnu et ekstra ordinært beboermøde, fordi der var en regnefejl i det

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk PLANSILOELEMENTER Agro og industri rc-beton.dk RC PLANSILO ET KOMPLET SILOSYSTEM Med plansiloer fra RC Beton fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri. Her er der tænkt på alle

Læs mere

Glaspyramide over Minibyen

Glaspyramide over Minibyen Glaspyramide over Minibyen Ankomst til Minibyen fra rundkørsel Situationsplan Stedets omgivelser Villavejen Havnen og Museet Havnen Minibyen Vikingeskibsmuseet Vikingeskibene Byparken Roskilde Domkirke

Læs mere

ÆNDRING AF VESTLIG DÆKMOLE I LEMVIG HAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Tilstandsvurdering af vestlig dækmole 2

ÆNDRING AF VESTLIG DÆKMOLE I LEMVIG HAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Tilstandsvurdering af vestlig dækmole 2 LEMVIG KOMMUNE ÆNDRING AF VESTLIG DÆKMOLE I LEMVIG HAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OPDATERET REDEGØRESE FOR EFTERSYN, TILSTANDSVURDERING

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Starcon. CERTEX DANMARK A/S offers a Starcon lifting and handling system to the concrete industry consisting of:

Starcon. CERTEX DANMARK A/S offers a Starcon lifting and handling system to the concrete industry consisting of: STARCON / STARCON Betonrør og betonelementer er yderst vanskelige at håndtere på grund af vægt og udformning. Håndteringen er ressourcekrævende og kan udgøre en sikkerhedsrisiko. CERTEX DANMARK A/S tilbyder

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

FINITE ELEMENTE 2011-2012 www.finite-elemente.de

FINITE ELEMENTE 2011-2012 www.finite-elemente.de FINITE ELEMENTE 2011-2012 www.finite-elemente.de Side 1: Hohrizontal 51, Ceraball, Cerapuc, Cerabase Side 2: Resonator, Modul Modul XP + LS højttalere Side 3 + 4 : Framework racks, Pagode Signature racks,

Læs mere

Procedures for accepting road restraint systems in Denmark. Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark

Procedures for accepting road restraint systems in Denmark. Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark Procedures for accepting road restraint systems in Denmark Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark WG 1 Road Restraint systems WG 6 Noise Barriers WG 10 Passive safety of support structures for road equipment

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

FB-R Staldmåtte i rulle

FB-R Staldmåtte i rulle FB-R Staldmåtte i rulle FB-R staldmåtte i rulle er den optimale løsning som toplag på staldmadrasser med skumunderlag og til en række andre applikationer. FB-R staldmåtten er fremstillet i højkvalitets

Læs mere

FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE

FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE MARTS 2014 FAXE KOMMUNE FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE SKITSEPROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2014 FAXE KOMMUNE FAXE

Læs mere

Kikhavn Dige- og Kystsikringslag

Kikhavn Dige- og Kystsikringslag Kikhavn Dige- og Kystsikringslag Beskrivelse af kystsikringsanlæg 1. Bølgebrydere og stenhøfter: Id: Sted: Anlagt: Beskrivelse: Andet: Kilde: B1 Gråstenvej 1986 okt. Bølgebryder opført M. nr. 9fu Ref.

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

INDHOLD / CONTENT BORDE / OFFICE TABLES / STORAGES SHELVES / MIRRORS SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION

INDHOLD / CONTENT BORDE / OFFICE TABLES / STORAGES SHELVES / MIRRORS SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION S E A S I D E C O L L E C T I O N SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION INDHOLD / CONTENT FASCINATIONEN AF DET SIMPLE SOMMERHUSLIV, HAVET, SANDET OG FYRRETRÆERNE ER MØBELDESIGNER SØREN RØRBÆKS

Læs mere

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 85 x 182 cm Model Control Glove Design Jens Juul Eilersen English: Control Glove is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and lying position down to the smallest detail.

Læs mere

Alu portalkraner og tilbehør / Alu Gantry Cranes and Accessories. Alu portalkran, lille / Alu Gantry Crane, Small

Alu portalkraner og tilbehør / Alu Gantry Cranes and Accessories. Alu portalkran, lille / Alu Gantry Crane, Small Alu portalkraner og tilbehør / Alu Gantry Cranes and Accessories Med saenfoldeligt stativ/ben Alu portal kraner har rigtig mange fordele: Egenvægten er minimal Let og hurtig montage Samles let uden værktøj

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune.

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune. IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE Projekt IrmaByen Projektnummer 3631400077 Emne Til Fra Vejprojekt Interne veje Rødovre Kommune Rikke Høy Eskedal Udgivet 06-01-2016 Revideret 09-02-2016 I

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. LeT svært Sværhedsgrad: Det er kun middelsvært at lægge en ordentlig flisegang. Men det er til gengæld hårdt arbejde,

Læs mere

Model CFM06 Design by C F Møller Design

Model CFM06 Design by C F Møller Design Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm Total depth: 87 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 59 cm 120 x 60 x 42 cm 180 x 60 x 42 cm Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm

Læs mere

Præsentation af Henrik Mørup-Petersen

Præsentation af Henrik Mørup-Petersen 1 Præsentation af Henrik Mørup-Petersen Erfaring: 49 år hos Rambøll i Odense, Virum og Tunesien, de første 35 år med Store byggerier og anlægsopgaver i Danmark og udlandet. Havnebygning, design af Storebæltsbroens

Læs mere

DELOMRÅDEPLAN, Ø2 FELT 1-4, DBH P L A N L Æ G N I N G O G B Y G G E R I - B Y A R K I T E K T U R - 20. 03. 2 0 1 1

DELOMRÅDEPLAN, Ø2 FELT 1-4, DBH P L A N L Æ G N I N G O G B Y G G E R I - B Y A R K I T E K T U R - 20. 03. 2 0 1 1 DELOMRÅDEPLAN, Ø2 FELT 1-4, DBH P L A N L Æ G N I N G O G B Y G G E R I - B Y A R K I T E K T U R - 20. 03. 2 0 1 1 Indholdsfortegnelse: Indledning...02 Byggefelt 1-4, Forudsætninger.....03 Principskitse

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk

inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk OM INOVENIT Invenit er latin for han/hun har formet, arrangeret det, designet/planlagt

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt

Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt Passage 1 Passage 2 Passage 3 Passage 4 Passage 5 27 Bilag 2 Engelsk beskrivelse af S4-måleren InterOcean S4 Current Meter The S4 Electromagnetic

Læs mere

Støbeanvisning og vigtige mål ved etablering

Støbeanvisning og vigtige mål ved etablering Støbeanvisning og vigtige mål ved etablering 1 Skitse set fra oven A: bredden på udsparingen skal være 78,5 cm, dybden skal være 10,5 cm. B: længden på betondækket er afhængig af køretøjets længde, se

Læs mere

Frederiksen. Magnetic Field Dem. kit no Kraftlinieplader. Magnetic Field Demonstrator Ac

Frederiksen. Magnetic Field Dem. kit no Kraftlinieplader. Magnetic Field Demonstrator Ac Magnetic Field Dem. kit no. 3395.20 25.11.99 Ac 3395.20 Kraftlinieplader Let og elegant ingen problemer med jernfilspåner og efterfølgende rengøring. Et hjælpemiddel der klart og tydeligt viser magneters

Læs mere

BÆNKE BETON BETONBÆNKE FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM. Beton har i mange år været anvendt til. uderumsinventar ofte med træprofiler på

BÆNKE BETON BETONBÆNKE FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM. Beton har i mange år været anvendt til. uderumsinventar ofte med træprofiler på BETON BÆNKE BETONBÆNKE Beton har i mange år været anvendt til uderumsinventar ofte med træprofiler på siddeflader og som ryglæn. Ligeså de klassiske og tidløse betonbænke fra Falco. Foruden FalcoPark serien

Læs mere

Projektet koster i alt 19,1 mio. kr., og kommunen giver 11,1 mio. kr. i støtte til det. De yderligere 2,0 mio. kr. til stier betaler kommunen 100%.

Projektet koster i alt 19,1 mio. kr., og kommunen giver 11,1 mio. kr. i støtte til det. De yderligere 2,0 mio. kr. til stier betaler kommunen 100%. Navn Vej, matrikelnr. 4040 Jyllinge Interesse for kystbeskyttelse Du får dette brev, da du bor i et område, som kan blive omfattet af kystbeskyttelse. Du er omfattet, da hele eller dele af din grund ligger

Læs mere

Aalborg Havn Logistik A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg Øst. Mou Havn. Tilstandsvurdering af kajkonstruktioner. Udarbejdet for Aalborg Kommune Maj 2013

Aalborg Havn Logistik A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg Øst. Mou Havn. Tilstandsvurdering af kajkonstruktioner. Udarbejdet for Aalborg Kommune Maj 2013 Aalborg Havn Logistik A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg Øst Mou Havn Tilstandsvurdering af kajkonstruktioner Udarbejdet for Aalborg Kommune Maj 2013 Maj 2013 Aalborg Havn Logistik A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg

Læs mere

Starcon Concrete Handling. Starcon betonforankring. Indhold Anker Anker system. Former. Frimeda ringkobling Løfteøjer Schroeder-Neuenrade anker system

Starcon Concrete Handling. Starcon betonforankring. Indhold Anker Anker system. Former. Frimeda ringkobling Løfteøjer Schroeder-Neuenrade anker system betonforankring Indhold Anker Anker system Former Frimeda ringkobling Løfteøjer Schroeder-Neuenrade anker system Concrete Handling Index Anchor Anchor System Former Frimeda Ring Clutch Lifting Eye Schroeder-Neuenrade

Læs mere

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade PRODUKTKATALOG rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade va-godkendt på teknologisk institut fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

STØTTEMURE. www.rc-beton.dk

STØTTEMURE. www.rc-beton.dk STØTTEMURE www.rc-beton.dk Velkommen til RC Betons store program af kvalitetsprodukter. RC Beton er en af landets største leverandører af støttemursprodukter og vil levere den bedste service og kvalitet

Læs mere