Dansk Neurologisk Selskabs ÅRSMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Neurologisk Selskabs ÅRSMØDE"

Transkript

1 Dansk Neurologisk Selskabs ÅRSMØDE fredag den 27. marts - lørdag den 28. marts 2009 Munkebjerg Munkebjergvej Vejle

2 SHARING your expertise Dysport, pulver til injektionsvæske, opløsning (clostridiumbotulinum type A toxin 500 enh.).* Nedenståendeproduktinformation er uddrag af det godkendteproduktresumé for Dysport, som kan rekvireres vederlagsfritfra Institut Produit Synthèse (IPSEN) AB. Indikationer: Spasticitet i armen hos voksne patienter som følge af slagtilfæde. Blefarospasmehos voksne. Spasmodisk torticollis hos voksne. Persisterende svær primær aksillær hyperhidrose, der interfererermed daglige gøremål og som ikke respondererpå topikale behandlingsmidler. Dosering:* Alle de angivneenheder af botuliniumtoxin gælder kun for Dysport og kanikke overføres på andre botulinumtoxinpræparater. Spasticitet i armen hos voksne patienter som følge af slagtilfæde Den anbefalede dosis er 1000 enheder fordelt på de følgende fem muskler: flexor digitorum profundus (FDP), flexor digitorum superficialis (FDS), flexor carpi ulnaris (FCU), flexor carpi radialis (FCR) og biceps brachii (BB). Blefarospasme: Til voksne og ældre anbefales 120 E pr. øje ved dobbeltsidigblefarospasme. Virkningen forventes at indtrædeinden for 2 4 dage med maksimal effekt inden for 2 uger. I tilfælde af ensidig blefarospasme begrænses injektionernetil det angrebne øje. Spasmodisk torticollis: Til voksne ogældre normalvægtige uden tegn på lav muskelmasse i halsregionener initialdosis 500 E givet som en delt dosis injicereti de 2 eller 3 mest aktive halsmuskler. Injektionernebør gentages ca. hver 12. uge eller efter behov for at undgåsymptomerne genopstår. Axillær hyperhidrosis: Initialdosistil voksne og ældre er 100 E per armhule med intradermalinjektion ti steder, 10 Enheder hvert sted. Der kan dog givesop til 200 E per armhule ved efterfølgende injektioner, hvisønskes effekt ikke er opnået. Der må ikke behandles oftereend hver 12. uge, og der er tegn på kumulativ effekt vedgentagne doser. Kontraindikatione: Dysport er kontraindicerettil patienter med kendt overfølsomhed over for detaktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Dysport børadministreres med forsigtighed til patienter med synkeellervejrtrækningsproblemer, da disse problemer kan forværres, hvis toxinet spredes til omkringliggende muskler. I sjældne tilfælde er aspiration forekommet. Aspiration eren risiko ved behandling af patienter med spasmodisk torticollis,som har en kronisk respiratorisk sygdom. Der er imeget sjældne tilfælde rapporteret dødsfald, i forbindelsemed dysphagia, pneumopati og/eller hos patienter medsignifikant asteni, efter behandling med botulinumtoksin Aeller B. Patienter med lidelser, som resulterer i defekt neuromuskulærtransmission eller vanskeligheder med at synkeeller ånde, har større risiko for at opleve disse bivirkninger. Hos disse patienter må botulinumtoksin kun indgives underspecialistkontrol og kun hvis fordelene ved behandlingenopvejer risikoen. Patienter og deres plejere skal advares omnødvendigheden af øjeblikkelig medicinsk behandling, hvispatienten får problemer med at synke, tale eller trække vejret. Dysport skal anvendes med forsigtighed og under nøjeovervågning til patienter med subklinisk og tidligere kraftigforringet neuromuskulær transmission (f.eks. MyastheniaGravis). Der er noteret sjældne tilfælde af antistofdannelsemod botulinumtoxin hos patienter, der får Dysport. Dettepræparat indeholder en lille mængde humant albumin. Risikoenfor overførsel af infektion kan ikke med sikkerhed udelukkes, idet der er anvendt humant blod eller blodprodukter. Interaktioner: Lægemidler, som påvirker den neuromuskulæretransmission f.eks. aminoglykosider bør anvendesmed forsigtighed. Bivirkninger*: Følgende bivirkninger errapporteret hos patienter behandlet med Dysport. Hyppighederneer defineret således: Meget almindelig (>1/10),almindelig (>1/100 og <1/10), ikke almindelig (>1/1000 og<1/100), sjælden (>1/ og <1/1000). Alle bivirkningerneer milde og forbigående. Generelle (blefarospasme,hemifaciale spasmer, torticollis): Almindelig: generel svaghed, træthed, influenzalignende symptomer, smerte/blåtmærke på injektionsstedet. Ikke almindeligt: kløe. Sjældent: neuralgisk amytrofi-, hududslæt. Patienter behandlet forspasmodisk torticollis har rapporteret følgende bivirkninger: Meget almindelig: dysfagi (dosis-afhængig og forekommerhyppigst efter injektion i sternomatoid-musklen. Enmild diæt kan være nødvendig indtil symptomerne er gåetover). Almindelig: dysfoni, svaghed af nakkemuskler. Ikkealmindelig: hovedpine, dobbeltsyn, sløret syn, mundtørhed,sjælden: respiratoriske sygdomme. Patienter behandlet forblefarospasme og hemifaciale spasmer: Meget almindelig:ptosis. Almindelig: svaghed af ansigtsmuskler, dobbeltsyn, tørre øjne, tåreflåd, øjenlågs ødem. Ikke almindelig: lammelse af ansigtsnerver, opthalmoplegi. Sjælden: entropion. Bivirkningerne kan skyldes midlertidig lammelse afandre nærvedliggende muskelgrupper på grund af dybeeller forkert pladserede Dysport injektioner. Bivirkningsprofilenefter markedsføringen reflekterer produktets farmakologiog profil set i de kliniske studier. Axillær hyperhydrosis: Almindelig: dyspnø, kompensatorisk hyperhidrosis, smertei skulder, øvre arm og nakke, myalgi i skulder og læg. Ikkealmindelig: Svimmelhed, hovedpine og paræstesi, ufrivilligemuskelkramper i øjenlåg, rødmen, næseblod, øget svedafsondringpå andre hudpartier. Sjælden: allergiske reaktioner, såsom hududslæt. Der er i meget sjældne tilfælde rapporteretom bivirkninger, som er et resultat af distribution aftoksinets virkning til steder fjernt fra administrationsstedet (usædvanlig stor muskelsvaghed, dysphagia, aspirationspneumonia, som kan være fatal). De fleste bivirkninger ermilde og forbigående. Registreringsindehaver: InstitutProduit Synthèse (IPSEN) AB, Färögatan 33, SE Kista, Sverige. MT nr.: Udlevering: Må kun udleveres til sygehuse, eller efter ordination af speciallæger i oftalmologi, neurologi, plastikkirurgi og dermato-venerologi. Lægemiddelform: Pulver til injektionsvæske, opløsning i hætteglasá 500 enheder Clostridium butolinum type A toxin. Priserog pakninger: 2 x 500 IE 5382, 55 kr. (25. februar 2009). For dagaktuelle priser se venligst Tilskudsregler: Ikke tilskudsberettiget, 9. februar 2009

3 Indholdsfortegnelse Program/tidsplan til DNS årsmøde... 4 Mogens Fog Foredragskonkurrence Familial hemiplegic migraine... 7 Rehabilitation of gait in hemiplegic stroke survivors: a randomized clinical trial... 8 Accelerated muscular atrophy in diabetic polyneuropathy: a long-term follow-up study... 9 Fatigued patients with multiple sclerosis have impaired central muscle activation High-dose IVIg infusion induces a substantial suppression of NK cells in CIDP patients Primary progressive multiple sclerosis is associated with less inflammation and more remyelination in the brain Mutation hunting in hereditary spastic paraplegia Resistance training improves muscle strength and functional capacity in relapsing-remitting multiple sclerosis a randomised controlled trial α-synuclein gene dosage study in individuals with parkinsonian syndromes and other neurodegenerative disorders PACAP38 induces migraine-like attacks in patients with migraine without aura Poster session Acute carotid assessment using duplex Central post-stroke pain

4 Program/tidsplan til DNS årsmøde den marts 2009 på Hotel Munkebjerg, Vejle Fredag den 27. marts Kaffe + udstilling Velkomst v/ Formand Olaf B. Paulson Session I Professorforelæsning Modern acute stroke therapy: intravenous thrombolysis and beyond v/ Professor Derk W. Krieger, Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital og Neurologisk Klinik, Rigshospitalet Strække ben-pause Session II Mogens Fog Foredragskonkurrence Frokost + Udstilling Session III Årets tre cases fra den neurologiske raritetskasse Interaktiv session med fremvisning af patienter på DVD Sessionen i 2009 tilrettelægges af Neurologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Strække ben pause Session IV Hvad sker der med patienter på subspecialeafdelingen? Behandlings- og forskningsmæssige aspekter illustreret ved cases v/ Overlæge, dr.med., ph.d. Lars Bendtsen fortæller om Hovedpineklinikken på Glostrup Hospital Postersession + kaffe og udstilling Session V Neurobowl v/ Overlæge, dr. med. Klaus Hansen, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet Pause Festmiddag Underholdningen arrangeres af YN Årets udannelsesprismodtager kåres Vinderen af Mogens Fog Foredragskonkurrence kåres Årets posterpris udnævnes 4

5 Lørdag den 28. marts Session VI a Frontline topic An epidemiologic view of the etiology of multiple sclerosis v/ Professor John F. Kurtzke, Neuroepidemiology Section, Neurology Service, Veterans Affairs Medical Center, Washington, DC; and Department of Neurology, Georgetown University School of Medicine, Washington DC Changes in MS epidemiology in Denmark v/ Overlæge, dr.med. Nils Koch-Henriksen, Neurologisk Afdeling, Aalborg Strække ben-pause Session VI b Frontline topic (fortsat) Current opinion on MS immunology v/ Overlæge, dr. med. Finn Sellebjerg, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet New and emergent therapy in MS v/ Professor, overlæge, dr.med. Per Soelberg Sørensen, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet Kaffepause og udstilling Session VII Den nye målbeskrivelse for hoveduddannelse i neurologi v/ Afdelingslæge, ph.d. Steffen Birk, Neurofysiologisk Klinik, Rigshospitalet, Overlæge, dr.med. Rigshospitalet, Susanne Helweg-Larsen og Reservelæge, Neurologisk Afd. Odense, Henrik Boye Jensen Session VIII Pro et contra: rutinemæssig genetisk screening ved neurologiske lidelser v/ Overlæge, dr.med. Jørgen Nielsen, Neurocentret, Rigshospitalet, og Professor, dr.med. Thomas G. Jensen, Kennedy Centret, og medlem af Det Etiske Råd. Jørgen Nielsen taler for genetisk udredning ved neurologiske lidelser; Thomas G. Jensen taler imod Afskedssandwich eller let anretning 5

6 Mogens Fog Foredragskonkurrence 2009 Chairman: Professor, overlæge, dr.med. Per Soelberg Sørensen 1. Familial hemiplegic migraine Jakob Møller Hansen 2. Rehabilitation of gait in hemiplegic stroke survivors: a randomized clinical trial K. Severinsen, J. Jakobsen, K. Overgaard, H. Andersen 3. Accelerated muscular atrophy in diabetic polyneuropathy: a long-term follow-up study Christer Swan Andreassen 4. Fatigued patients with multiple sclerosis have impaired central muscle activation Anne Katrine Andreasen, Johannes Jakobsen, Thor Petersen, Henning Andersen 5. High-dose IVIg infusion induces a substantial suppression of NK cells in CIDP patients Thomas Harbo, Anja Bille Bohn, Line Petersen, Anni Skovbo, Jan Krog, Thomas Vorup-Jensen, Marianne E. Hokland 6. Primary progressive multiple sclerosis is associated with less inflammation and more remyelination in the brain Stephan Bramow, Henning Laursen, Hans Lassmann, Nils Koch-Henriksen, Per Soelberg Sørensen 7. Mutation hunting in hereditary spastic paraplegia Kirsten Svenstrup, Peter Bross, Pernille Koefoed, Lena E. Hjermind, Hans Eiberg, A. Peter Born, John Vissing, Jesper Gyllenborg, Anne Nørremølle, Lis Hasholt, Jørgen E. Nielsen 8. Resistance training improves muscle strength and functional capacity in relapsing-remitting multiple sclerosis a randomised controlled trial U. Dalgas, E. Stenager, J. Jakobsen, T. Petersen, H.J. Hansen, C. Knudsen, K. Overgaard, T. Ingemann-Hansen 9. α-synuclein gene dosage study in individuals with parkinsonian syndromes and other neurodegenerative disorders S. Bech, A. Nørremølle, K. Svenstrup, K. Winge, J.E. Nielsen, L.E. Hjermind 10. PACAP38 induces migraine-like attacks in patients with migraine without aura Henrik Winther Schytz, Steffen Birk, Troels Wienecke, Christina Kruuse, Jes Olesen, Messoud Ashina 6

7 Bidrag til Mogens Fog Foredragskonkurrence Familial hemiplegic migraine Jakob Møller Hansen Background and aims Familial hemiplegic migraine (FHM) is a dominantly inherited subtype of migraine with aura and transient hemiplegia associated with several mutations in genes coding for neuronal ion channels. These mutations lead to neuronal hyperexcitability and decreased threshold for cortical spreading depression in transgenic animal models. FHM and the common forms of migraine are thought to belong to a spectrum of migraine phenotypes with similar pathophysiology. The common forms of migraine are characterised interictally by a habituation deficit of cortical and subcortical evoked responses, which has been attributed to neuronal dysexcitability. We therefore tested the hypothesis that a similar abnormal habituation pattern would be found in FHM patients. Methods We included 9 FHM patients with known gene mutations and 7 healthy controls. We recorded: Habituation of visual evoked potentials (VEP), auditory evoked potentials including intensity dependence (IDAP) and the nociception-specific blink reflex (nsbr). Results FHM patients had a more pronounced habituation during VEP (p=0.025) and nsbr recordings (p= 0.023) than HV. There was no significant difference for IDAP, but the slope tended to be steeper in FHM. Conclusion Contrary to the common forms of migraine, FHM patients are not characterized by a deficient, but rather by an increased habituation in cortical/brain stem evoked activities. These results suggest that there may be some striking pathophysiological differences between FHM and the common forms of migraine, as far as central neuronal processing is concerned. 7

8 Bidrag til Mogens Fog Foredragskonkurrence Rehabilitation of gait in hemiplegic stroke survivors: a randomized clinical trial K. Severinsen 1, J. Jakobsen 1, K. Overgaard 2, H. Andersen 1 Objective To compare the impact of resistance training vs. endurance training on rehabilitation of gait in chronic stroke survivors. Methods 42 patients (30 male) with mean age of 67.4 years (50-80) and mean duration since onset of stroke of 18 months (8-38) completed 3 weekly training sessions for 12 weeks. Patients were randomized to endurance training (n=13) resistance training of the lower extremeties (n=14) or control intervention (n=15). Evaluation was performed applying isometric dynanometry, 10-meter-walktest (10mWT), 6-minute-walk-test (6MWT), peak-oxygen consumption (VO 2 - peak), and clinical and functional testing. Results Knee muscle strength in the resistance group improved from 68 (47-90)% to 87 (65-109)% of expected and from 95 (77-112)% to 118 ( )% of expected on the paretic and non paretic side, respectively. VO 2 -peak in the endurance group improved from 17 (14-20) to 20 (16-23) ml O 2 /kg/min in the group performing endurance training. Patients improved 12 (9-16)% on 6MWT and 21 (15-29)% on fast 10mWT but no differences was observed between groups. On habitual 10mWT, however, the resistance group improved with 7 (2-10)% compared with the other groups. Conclusions Chronic stroke survivors benefit from 12 weeks of physical training. Resistance training is superior to endurance training in improving walking speed in stroke survivors. 1) Dept. of Neurology, Aarhus University Hospital 2) Faculty of Biomechanical Research, Aarhus University 8

9 Bidrag til Mogens Fog Foredragskonkurrence Accelerated muscular atrophy in diabetic polyneuropathy: a long-term follow-up study Christer Swan Andreassen Objective The aim of the study was to determine the loss of muscle volume in the lower leg and foot in long-term diabetic patients in relation to presence of neuropathy. Research design and methods 26 type 1 diabetic patients participating in MRI-studies on muscle volume in the lower leg and foot 9 to 12 years earlier were re-examined using MRI, isokinetic dynamometry, clinical examination, electrophysiological studies, and quantitative sensory examinations. Results Annual loss of muscle volume of ankle dorsal and plantar flexors was 4.5 ( )% and 5.0 ( )% in neuropathic patients, 1.9 (3.2-1)% and 1.8 ( )% in non-neuropathic patients, and 1.7 ( )% and 1.8 ( )% in controls, respectively (P<0.01). Annual change of volume and strength correlated for ankle dorsal flexors (r s = 0.73, P<0.01), and for ankle plantar flexors (r s = 0.63, P<0.05) in diabetic patients. Also, annual change of muscle volume for dorsal and plantar flexors was related to the combined score of all measures of neuropathy (r s = -0.68, P<0.02 and r s = -0.73, P<0.01, respectively). Foot muscle volume declined annually by 3.0 ( )% in neuropathic patients and by 1.1 ( ) in non-neuropathic patients, both values significantly different from controls (0.2 ( )%). Loss of foot muscle volume was related to severity of neuropathy assessed at clinical evaluation (rs= -0.6, P<0.05). Conclusions Muscular atrophy in long-term diabetic neuropathy occurs early in the feet, progresses steadily in the lower legs, relates to severity of neuropathy, and leads to weakness at the ankle. 9

10 Bidrag til Mogens Fog Foredragskonkurrence Fatigued patients with multiple sclerosis have impaired central muscle activation Anne Katrine Andreasen, MD, Johannes Jakobsen, MD, DMSci, Thor Petersen, MD, DMSci and Henning Andersen, MD, PhD, DMSci The pathogenesis of fatigue in multiple sclerosis (MS) is poorly understood. To elucidate the role of central motor function we hypothesized that patients with primary fatigue have impaired central motor activation and increased fatigability as compared to secondary fatigued and non-fatigued patients. 60 patients with relapsing remitting MS and an Expanded Disability Status Scale score 3.5 were recruited and grouped as fatigued or non-fatigued according to their Fatigue Severity Scale score. Nineteen patients were primary fatigued, 20 secondary fatigued and 21 non-fatigued. Maximal voluntary contraction, central activation and peripheral activation were determined by percutan eous twitch interpolation of the right quadriceps muscle. Maximal voluntary contraction was similar between groups but related to scores of fatigue. Peripheral activation was similar in all groups. Central activation was impaired in both groups of fatigued patients as compared to non-fatigued patients being 0.96 (0.05) in primary fatigue, 0.96(0.04) in secondary fatigue and 0.99(0.1) in nonfatigue (P=0.01), the impairment of central motor activation being related to degree of fatigue. During fatiguing exercise there was a similar loss of strength, without any time differences between the three groups. We conclude that impaired central motor activation underlies fatigue in MS and affects both primary- and secondary fatigued patients. 10

11 Bidrag til Mogens Fog Foredragskonkurrence High-dose IVIg infusion induces a substantial suppression of NK cells in CIDP patients Thomas Harbo 1, Anja Bille Bohn 2, Line Petersen 2, Anni Skovbo 2, Jan Krog 3, Thomas Vorup-Jensen 4, Marianne E. Hokland 2 High-dose intravenous immunoglobulin (IVIg) is an established treatment for chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP). Although Fc receptors have been suggested as a target, the pharmacological mode-of-action of IVIg is not well defined. As part of immune effector functions NK cells exert antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) through the Fc receptor CD16. We found that these effector functions in CIDP patients decreased markedly following IVIg treatment. This was caused by a decrease in the number of circulating NK cells. In addition, our in vitro experiments suggested a direct influence of IVIg on the function of CD16 through receptor blockage. 1) Dept. of Neurology, Aarhus University Hospital 2) Inst. of Medical Microbiology and Immunology, University of Aarhus 3) Dept. of Anesthesiology and Intensive Care, Aarhus University Hospital 4) Biophysical Immunology Laboratory, Inst. of Medical Microbiology and Immunology, University of Aarhus, and Interdisciplinary Nanoscience Center, University of Aarhus 11

12 Bidrag til Mogens Fog Foredragskonkurrence Primary progressive multiple sclerosis is associated with less inflammation and more remyelination in the brain Stephan Bramow, Henning Laursen, Hans Lassmann, Nils Koch-Henriksen, Per Soelberg Sørensen Background 15% of multiple sclerosis (MS) patients have primary progression (PPMS) without relapses from onset. The pathology underlying this course is poorly described. Methods Unselected hemispheric sections from five primary and eight secondary progressive MS (SPMS) patients were cut 4 microns thick and stained with HE, Luxol fast blue-pas (LFB), and for proteolipid protein (plp, myelin) and CD68 (macrophages/microglia). 12 age-matched controls were also analysed. We measured total and actively demyelinating plaque areas and calculated percentages of total white/deep grey matter. Remyelination, defined as sharply demarcated plaques with uniformly thin myelin, was expressed as percentage of total plaque area. Microglia nodules and foci of active demyelination were counted in non-plaque white matter (NPWM) and remyelinated areas. Results We found higher percentages of active demyelination in SPMS (median 1.32% vs. 0.0%, P=0.002), whereas remyelination was more pronounced in PPMS (76.7% vs. 7.2%, P=0.006). The median total plaque load was 21.9% in SPMS vs. 5.0% in PPMS, P=0,065. The densities of microglia nodules and active foci were significantly higher in remyelinated areas than in NPWM. In both area types, we found higher densities of microglia nodules in SPMS vs. PPMS. Conclusion Less inflammation may allow swift and extensive remyelination in PPMS, possibly protecting these patients from relapses. 12

13 Bidrag til Mogens Fog Foredragskonkurrence Mutation hunting in hereditary spastic paraplegia Kirsten Svenstrup, Peter Bross, Pernille Koefoed, Lena E. Hjermind, Hans Eiberg, A. Peter Born, John Vissing, Jesper Gyllenborg, Anne Nørremølle, Lis Hasholt, Jørgen E. Nielsen Hereditary spastic paraplegia (HSP) is a clinically and genetically heterogeneous neurodegenerative disorder characterized by progressive spasticity and weakness in the lower limbs. The most common forms of HSP, SPG4 and SPG3A, are caused by mutations in SPAST and SPG3A, respectively. The phenotype in SPG4 patients can be modified by a rare variant in SPAST (p.ser44leu) and recently, a rare variant (p.gly563gln) in HSPD1, the gene underlying SPG13, was reported as a second genetic modifier in SPG4 patients. Screening for mutations in SPAST was performed in a cohort of 103 index patients and subsets of these patients were also screened for mutations in SPG3A and HSPD1. SPG4 patients were genotyped for the modifying variant in HSPD1. Diseasecausing mutations were found in 16 index patients in SPAST, 3 in SPG3A, and 1 in HSPD1. 6 of the mutations were novel. For 5 additional mutations further molecular genetic investigations were necessary to interpret the effect. A modifying effect of the HSPD1 (p.gly563gln) variant in our cohort of SPG4 patients was not confirmed. Based on these results HSP patients can be offered an improved genetic counselling. The mutation hunt will continue in the patients still negative for an identified disease-causing mutation. 13

14 Bidrag til Mogens Fog Foredragskonkurrence Resistance training improves muscle strength and functional capacity in relapsing-remitting multiple sclerosis a randomised controlled trial Dalgas U 123, Stenager E 2, Jakobsen J 3, Petersen T 3, Hansen HJ 3, Knudsen C 1, Overgaard K 1, & Ingemann-Hansen T 1 Purpose To test the hypothesis that lower body progressive resistance training (PRT) can improve muscle strength and functional capacity in MS patients, and to evaluate whether the improvements are maintained 12 weeks after the trial. Methods The present study was a two-arm, 12 week randomised controlled trial (RCT) including a post study follow-up period of 12 weeks. 38 MS patients (EDSS; 3-5.5) were randomised to a progressive resistance training group (Exercise, N = 19) or a control group (Control, N=19). The Exercise group completed a biweekly 12 week lower body PRT program and was afterwards encouraged to continue training, on their own. The Control group continued their usual daily activity level during the trial period. After the trial the Control group completed the PRT intervention. Both groups were tested before (Pre) and after 12 weeks of trial (Post) and at 24 weeks (Follow-up) where isometric muscle strength of the knee extensors (KE MVC) and functional capacity (FS; score calculated from four functional tests) were evaluated. Results KE MVC and FS improved significantly after 12 weeks of resistance training in the Exercise group (KE: 15.7±20.5%; FS: 21.5±8.3%, P<0.05) and the improvements were significantly better than seen in the Control group (P<0.05). The improvements of KE and FS in the Exercise group persisted at Follow up after 24 weeks. The exercise effects were reproduced in the Control group during the 12 weeks PRT period after the trial. Conclusion Twelve weeks of intense PRT of the lower extremities leads to improvements of muscle strength and functional capacity in moderately impaired MS patients the effects persisting after 12 weeks of self guided physical activity. 1) Dept. of Sport Science, University of Aarhus 2) Dept. of Neurology, Soenderborg Hospital 3) Dept. of Neurology, Aarhus University Hospital 14

15 Bidrag til Mogens Fog Foredragskonkurrence α-synuclein gene dosage study in individuals with parkinsonian syndromes and other neurodegenerative disorders S. Bech, A. Nørremølle, K. Svenstrup, K. Winge, J.E. Nielsen, L.E. Hjermind Objective To identify potential α-synuclein (SNCA) whole gene duplications or triplications in individuals with various parkinsonian syndromes and other neurodegenerative disorders. Background Gene dosage aberrations of SNCA has been shown to be disease-causing in familial and sporadic cases of parkinsonism with and without associated atypical features. Increased SNCA dosage results in overexpression of wild-type α- synuclein n which appears to be toxic in doses above the normal level in neurons. The severity of the phenotype correlates with the SNCA gene dosage, hence a duplication results in clinical features indistinguishable from idiopathic Parkinson s disease, whereas triplications tend to produce associated atypical features and result in earlier disease-onset and more rapid progression of disease. Patients and methods Patients (N=200) with different parkinsonian syndromes, dystonias, cerebellar ataxias, and dementias with and without a family history were included. Patients with atypical parkinsonism were previously screened for mutations in MAPT, GRN, FMR1, and SCA1, 2, 3, 6, and 17. In the patients with dystonia, cerebellar ataxia, and/or dementia, other known genetic causes for these phenotypes had been excluded. The p.g1920s mutation in LRRK2 was excluded in all patients. SNCA gene dosage was determined by one of two methods: 1) quantitative, real-time PCR dosage assay; or 2) multiplex ligand-dependent probe amplification (MLPA) assay. Results No SNCA duplications or triplications were identified. Aspects of this will be discussed. 15

16 Bidrag til Mogens Fog Foredragskonkurrence PACAP38 induces migraine-like attacks in patients with migraine without aura Henrik Winther Schytz, Steffen Birk, Troels Wienecke, Christina Kruuse, Jes Olesen, Messoud Ashina Pituitary adenylate cyclase activating peptide-38 (PACAP38) is a strong vasodilator found in trigeminal sensory and parasympathetic perivascular nerve fibers. We hypothesized that infusion of PACAP38 would cause headache in healthy subjects and migraine-like attacks in migraine patients. 12 healthy subjects and 12 migraine patients were examined in two separate studies. All subjects were allocated to receive 10 pmol/kg/min PACAP38 and placebo in a randomized, double-blind crossover study design. Headache was scored on a verbal rating scale during hospital (0-2h) and post-hospital (2-12h) phases. Blood flow velocity in the middle cerebral artery (V MCA ) by transcranial Doppler and diameter of the superficial temporal artery (STA) by ultrasound were recorded during hospital phase. PACAP38 infusion caused headache in all healthy subjects and 11 out of 12 migraine patients. Seven migraine patients experienced migraine-like attacks after PACAP38 and none after placebo (P=0.016). PACAP38 caused a peak decrease of 16.1% in V MCA and a 37.5% increase in STA diameter at 20 min after start of infusion. In conclusion, PACAP38 infusion caused headache and vasodilatation in both healthy subjects and migraine patients. In migraine sufferers, PACAP38 caused delayed migraine-like attacks. The findings stimulate further investigation of the neuronal and vascular mechanisms of PACAP38. Published in Brain: 16

17 Poster session Acute carotid assessment using duplex 2. Central post-stroke pain 3. Familial hemiplegic migraine (se side 7) 4. Rehabilitation of gait in hemiplegic stroke survivors: a randomized clinical trial (se side 8) 5. Fatigued patients with multiple sclerosis have impaired central muscle activation (se side 10) 6. PACAP38 induces migraine-like attacks in patients with migraine without aura (se side 16) Acute carotid assessment using duplex Natalia Solokha, Sverre Rosenbaum, Klaus Hansen, Jens Kjellberg, Derk Krieger 56 years old man, who recently had diagnosed diabetes, heavily smoker. The patient was admitted with sudden onset of paresis and sensory disturbances of the right arm, transient dysarthria and pain retrobulbar on the left. Next day the symptoms were totally remitted. Initial CTC was normal. Duplex of the carotids showed eccorich plaques in the bifurcation. There was also identified a hypoeccodens homogeneous clot in the relevant left carotid artery, which suggested an unstable thrombus. The thrombus only had minor hemodynamic influence with a maximal flow velocity of 100 cm/s. Transcranial Doppler of the larger brain vessels were normal. CT-angio confirmed the ultrasound findings with carotid plaques and the clot. The patient went on heparin. The patient was examined by the vascular surgeons who found indication of subacute surgery despite of the normal flow profile. Histology confirmed unorganized red thrombus. We find that this case shows that duplex of the carotids in acute stroke should estimate not only the hemodynamic properties of stenosis, but also the stability and composition of the plaques and clots also when they are without any hemodynamic significance because of treatments consequences. 17

18 Central post-stroke pain H. Klit, N.B. Finnerup, K. Overvad, G. Andersen, T.S. Jensen Background Central post-stroke pain (CPSP) may occur in up to 11% of stroke patients. The objective of the study is to assess the prevalence of central pain in post-stroke patients and in a reference group. Method A questionnaire about chronic pain was mailed to 964 (F=457, M=507) stroke patients registered in the NIP stroke database in Aarhus County, Denmark, between March 2004 and February A randomly selected sex- and age-matched reference group (N=957; F=456, M=501) served as control. Results Mean age of stroke subjects and controls was 70.9 and 69.6 years (P=0.89), male ratio was 55.3% and 58.3% (P=0.3) and response rates were 66.5% and 59.5% (P<0.05). Patients were classified as having possible CPSP if they met the four following criteria. 1. Development of pain after stroke onset 2. Overlap between areas of altered sensation and pain 3. Plausible distribution of area with altered sensation or pain 4. No other obvious cause of pain All 4 criteria were fulfilled by 9.8% of the stroke patients (N=61) and by 0.4% of control subjects (N=2). Patients with possible CPSP are invited for a clinical examination in order to confirm the diagnosis. 39 patients have been examined to date. Conclusion Using predefined criteria, 9.8% of stroke patients were suspected of having possible CPSP. 18

19 Udstillere på årsmødet Biogen Idec Denmark Ipsen Nordic 19

20 Behandling af Multipel Sklerose TYSABRI (NATALIZUMAB) reducerer den årlige attakrate med 81% 1 TYSABRI reducerer risikoen for vedvarende funktionsnedsættelse med 64% mg koncentrat til fortynding i opløsning til infusion. Hver ml koncentrat indeholder 20 mg natalizumab. TYSABRI er indiceret som en monoterapeutisk sygdomsmodificerende behandling af meget aktiv relapsing-remitting multipel sklerose (MS) hos patienter med høj sygdomsaktivitet trods behandling med et beta-interferon eller patienter med hurtigt udviklende svær relapsing-remitting multipel sklerose. TYSABRI behandling skal initieres og overvåges af speciallæger med erfaring i diagnosticering og behandling af neurologiske tilstande på hospitaler med let adgang til MR-scanning. TYSABRI 300 mg indgives over én time som intravenøs infusion én gang hver 4. uge. TYSABRI må ikke indgives som en bolusinjektion. TYSABRI anbefales ikke til brug hos patienter over 65 år. TYSABRI er kontraindiceret til børn og unge. Patienterne skal observeres under infusionen og i 1 time, efter at infusionen er tilendebragt for tegn og symptomer på overfølsomhedsreaktioner, ressourcer til håndtering af disse skal være tilgængelige. Overfølsomhed over for natalizumab eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Patienter med øget risiko for opportunistiske infektioner, herunder patienter i immunosuppressiv eller immunkomprimitterende behandling. Kombination med beta-interferoner eller glatiramer acetat. Kendt aktiv malignitet. Dette gælder dog ikke patienter med kutant basalcelle karcinom. Brugen af TYSABRI er blevet associeret med en øget risiko for PML. Inden behandling med Tysabri påbegyndes, skal en nylig gennemført MR-scanning være tilgængelig. Patienter skal regelmæssigt monitoreres for nye neurologiske symptomer, for forværring i bestående neurologiske symptomer og/eller tegn (f.eks. kognitive eller psykiatriske symptomer), der kunne tyde på PML. Hvis der er mistanke om PML, skal yderligere administration suspenderes, indtil PML er blevet udelukket ved MR scanning helst med kontrast, og evt. analyse af cerebrospinalvæsken for JC Virus DNA og gentagen neurologisk vurdering jvnf. Rådgivende vejledning i Information til Lægen. Hvis en patient udvikler PML, skal behandlingen med TYSABRI afbrydes permanent. Der er indberettet andre opportunistiske infektioner i forbindelse med brugen af TYSABRI, primært hos patienter med Crohn s sygdom hvor patienterne var immunkompromitterede, eller hvor der forelå signifikant co morbiditet. Hos patienter uden disse co-morbiditeter kan en øget risiko for andre opportunistiske infektioner i forbindelse med brug af TYSABRI dog ikke udelukkes på nuværende tidspunkt. Hvis der er mistanke om opportunistisk infektion skal dosering med TYSABRI suspenderes, indtil mistanken er afkræftet ved yderligere evalueringer. Hvis en patient, der behandles med TYSABRI, udvikler en opportunistisk infektion, skal behandlingen med TYSABRI afbrydes permanent. Læger skal diskutere fordele og risici ved TYSABRI behandlingen med patienten og de skal give patienten et patientinformationskort. Patienterne skal instrueres i at informere deres læge om, at de bliver behandlet med TYSABRI, hvis de udvikler infektioner af nogen art. Lægerne bør informere patienterne om vigtigheden af at behandlingen ikke afbrydes, især i de første måneder. Overfølsomhedsreaktioner er blevet associeret med TYSABRI, herunder alvorlige systemiske (se bivirkninger). Risikoen var størst i forbindelse med de første infusioner og hos patienter re-eksponeret for TYSABRI efter en indledende kortvarig eksponering (én eller to infusioner) og en længerevarende periode (tre måneder eller mere ) uden behandling. Risikoen for overfølsomhedsreaktioner bør tages i betragtning, hver gang der gives infusion. Ved symptomer eller tegn på overfølsomhed skal indgivelsen af TYSABRI afbrydes, og passende behandling påbegyndes. Behandlingen med TYSABRI skal afbrydes permanent for patienter, som har oplevet en overfølsomhedsreaktion. Patienter med en behandlingsanamnese med immunosuppresive lægemidler, herunder cyclophosphamid og mitoxantron, kan opleve langvarig immunosuppression og kan derfor have øget risiko for at udvikle PML. Der bør udvises forsigtighed hos patienter, som tidligere har modtaget immunosuppresive midler, læger skal evaluere hvert enkelt tilfælde for at fastslå, hvorvidt der er tegn på en immunkompromitteret tilstand, inden behandling med TYSABRI påbegyndes. Korte kortikosteroid behandlinger kan anvendes i kombination med TYSABRI. Sygdomsforværring eller infusionsrelaterede hændelser kan indikere udvikling af antistoffer mod natalizumab. Hvis en bekræftende test er positiv seks uger efter, bør behandlingen afbrydes, da persisterende antistoffer associeres med en væsentlig nedsættelse af effekten af TYSABRI og med en øget forekomst af overfølsomhedsreaktioner. Spontane, alvorlige bivirkninger med leverskade er blevet rapporteret i post-marketing fasen. Disse leverskader kan forekomme når som helst under behandlingen selv efter den første dosis. I nogle tilfælde forekom reaktionen igen, når TYSABRI blev re-introduceret. Nogle patienter, som tidligere har haft en abnorm levertest, har oplevet en forværring af de abnorme leverværider, mens de fik TYSABRI. Patienterne bør overvåges for nedsat leverfunktion og instrueres om at kontakte deres læge i tilfælde af tegn og symptomer, der tyder på leverskade, såsom gulsot og opkastning. I tilfælde af signifikant leverskade bør TYSABRI afbrydes. Da patienter, der har fået en indledende kortvarig eksponering for TYSABRI, og derefter havde en længerevarende periode uden behandling, er mere udsatte for overfølsomhed ved readministration, bør tilstedeværelsen af antistoffer evalueres, og hvis de stadig positive efter 6 uger, bør behandling ikke genoptages. Natalizumab forbliver i blodet og har farmakodynamiske virkninger i ca. 12 uger efter den sidste dosis. Påbegyndelse af andre behandlinger i dette tidsinterval vil resultere i en samtidig eksponering for natalizumab. For lægemidler som interferon og glatiramer acetat blev samtidig eksponering af denne varighed i kliniske forsøg ikke associeret med sikkerhedsrisici. Eksponering med immunosuppresive lægemidler kort tid efter afbrydelse af behandling med natalizumab kan føre til additive immunosuppressive virkninger, som bør overvejes nøje på individuel basis, sammen med hensigtsmæssigheden af en udvaskningsperiode af natalizumab. Kortvarig steroidbehandling af attakker blev i kliniske forsøg ikke associeret med en øget forekomst af infektioner. Graviditet og amning: Natalizumab bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt. Hvis en kvinde bliver gravid, mens hun får TYSABRI, bør det overvejes at afbryde behandlingen med TYSABRI. Patienter der får TYSABRI bør ikke amme. Brugen af TYSABRI forventes ikke af have indflydelse på patientens evne til at føre bil eller betjene maskiner. Hyppighed er defineret på følgende måde: Almindelig (> 1/100, < 1/10), usædvanlig (> 1/1.000, < 1/100). Inden for hver gruppe er bivirkningerne opstillet efter hvor alvorlige de er. Almindelig urinvejsinfektion, nasofaryngitis. Almindelig urticaria Usædvanlig overfølsomhed. Almindelig hovedpine, svimmelhed. Almindelig opkastning, kvalme. Almindelig artralgi. Almene lidelser og reaktioner på indgivelsesstedet: en uønsket hændelse, opstået under infusionen eller inden for én time efter den var tilendebragt. Sådanne reaktioner optrådte hos 23,1% af de MS-patienter, der blev behandlet med natalizumab (placebo: 18,7 %). Hændelser, der blev indberettet hyppigere i forbindelse med natalizumab end med placebo, omfattede svimmelhed, kvalme, urticaria og rigor. I 2-års kontrollerede kliniske forsøg med MS-patienter forekom der overfølsomhedsreaktioner hos op til 4 % af patienterne. Anafylaktiske/anafylaktoide reaktioner forekom hos mindre end 1 % af de patienter, der fik TYSABRI. Overfølsomhedsreaktioner optrådte sædvanligvis under infusionen eller inden for én time efter at infusionen var gennemført. Hos 10 % af patienterne blev der påvist antistoffer mod natalizumab i 2-års kontrollerede kliniske forsøg med MS-patienter. Cirka 6 % af patienterne udviklede persisterende anti-natalizumab antistoffer. Enkeltstående tilfælde af antistofpåvirkning sås hos yderligere 4 % af patienterne. Persisterende antistoffer var associeret med en væsentlig nedsættelse af effekten af TYSABRI og en øget forekomst af overfølsomhedsreaktioner. Yderligere infusionsrelaterede reaktioner der var associeret med persisterende antistoffer omfattede rigor, kvalme, opkastning og flushing. I 2-års kontrollerede kliniske forsøg med MS-patienter var infektionshyppigheden cirka 1,5 per patient år hos både natalizumab- og placebo behandlede patienter. Typen af infektioner hos natalizumab-behandlede patienter lignede generelt typen af infektioner hos placebo behandlede patienter. Et tilfælde af cryptosporidium diare blev indberettet i kliniske forsøg med MS-patienter. I andre kliniske forsøg er der indberettet tilfælde af yderligere opportunistiske infektioner, hvoraf nogle var fatale. I kliniske afprøvninger forekom herpesinfektioner (Varicella-Zoster virus, Herpes-simplex virus) en anelse hyppigere hos patienter behandlet med natalizumab end hos placebo-hehandlede patienter. Efter markedsføringen er der rapporteret om alvorlige tilfælde, inklusive ét fatalt tilfælde af herpes encephalitis. Størstedelen af patienterne fortsatte natalizumab-behandlingen under infektioner, og patienterne restitueredes med passende behandling. I kliniske forsøg er 2 tilfælde af PML blevet rapporteret hos MS-patienter, der samtidig blev behandlet med interferon beta 1a terapi gennem mere end 2 år, hvoraf det ene var med dødelig udgang. I et andet forsøg udviklede én patient med Crohn s sygdom, som havde en lang anamnese med behandling med immunosuppressive midler og associeret lymfopeni, ligeledes PML og døde. Efter markedsføringen er der i sjældne tilfælde indberettet PML hos patienter i TYSABRI monoterapi. Spontane tilfælde af alvorlige leverskader, øgede leverenzymer, hyperbilirubæmi er rapporteret efter markedføring. Der blev ikke observeret forskel i hyppighed eller art af malignitet mellem natalizumab- og placebo behandlede patienter i løbet af 2 års behandling. Imidlertid kræves der observation over længere behandlingsperioder, inden effekten af natalizumab på udvikling af malignitet kan udelukkes. Behandling med TYSABRI blev associeret med forøgelse af cirkulerende lymfocytter, monocytter, eosinofile granulocytter, basofile granulocytter og kerneholdige røde blodlegemer. Der blev ikke observeret stigninger i neutrofile granulocytter. Forøgelse fra baseline for lymfocytter, monocytter, eosinofile granulocytter og basofile granulocytter varierede inden for området fra 35 % til 140 % for individuelle celletyper. Men gennemsnitligt celletal forblev dog inden for normalområdet. Under behandling med TYSABRI blev der observeret mindre reduktioner i hæmoglobinniveauet (gennemsnitlig reduktion 0,6 g/dl), hæmatokrit (gennemsnitlig reduktion 2 %) og antallet af røde blodlegemer (gennemsnitlig reduktion 0,1 x 106/l). Alle ændringer i hæmatologiske parametre vendte sædvanligvis tilbage til niveauerne før behandlingen inden for 16 uger efter den sidste indgivelse af TYSABRI, og ændringerne var ikke associerede med kliniske symptomer. 15 ml TYSABRI i et hætteglas (Type I glas) med en prop (bromobutylgummi) og en forsegling (aluminium) med flip off hætte. Pakkestørrelse ét hætteglas per karton. BEGR (kun til sygehuse). AUP kr ,45 (pr. dosis) Elan Pharma International Ltd., Monksland, Athlone, County Westmeath, Irland. TY00-DEN Reference: 1. TYSABRI produktresume. Ørestads Boulevard 67, 2300 København S, Tlf , Fax

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer

Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer Velfærdsløftet er lige om hjørnet København den 23. oktober 2013 Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer PLATFORM Fondsgiver UNIK Partnerskabet Teknologi

Læs mere

Retningslinier for anvendelse af Tysabri (natalizumab) Vedtaget på Dansk Multipel Sclerose Gruppes møde den 14. august 2006

Retningslinier for anvendelse af Tysabri (natalizumab) Vedtaget på Dansk Multipel Sclerose Gruppes møde den 14. august 2006 Retningslinier for anvendelse af Tysabri (natalizumab) Vedtaget på Dansk Multipel Sclerose Gruppes møde den 14. august 2006 BAGGRUND Lægemiddelstyrelsen har godkendt Tysabri (natalizumab) til behandling

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Long-term consequences of subtotal and total abdominal hysterectomy

Long-term consequences of subtotal and total abdominal hysterectomy UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK INSTITUTE OF REGIONAL HEALTH RESEARCH Long-term consequences of subtotal and total abdominal hysterectomy Follow-up of a randomized clinical trial and an observational study

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Dysport, pulver til injektionsvæske, opløsning 300 enheder Clostridium botulinum type A toksin-hæmagglutinin kompleks Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

KENDSGERNINGER OM BETAFERON

KENDSGERNINGER OM BETAFERON KENDSGERNINGER OM BETAFERON Skønt dissemineret sklerose (MS) blev opdaget i 1870erne, 1 blev der først udviklet en behandling til denne sygdom i 1990erne. 2 Betaferon * (beta interferon-1b), det første

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Kritisk litteraturlæsning Introduktion Øvelse Information 5 min. Gruppearbejde 20 min. Diskussion

Læs mere

Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose

Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose Læge, ph.d. Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet DKDK Årskursus 11/9-15 Publicerede artikler I. Salem, LC; Andersen, BB; Nielsen R; Jørgensen MB; Rasmussen,

Læs mere

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Metaanalyse af 39 studier med aktiv beh vs. placebo Død 10 %* CV-død

Læs mere

Multipel Sclerose. til den praktiserende læge EN PJECE FRA SCLEROSEFORENINGEN

Multipel Sclerose. til den praktiserende læge EN PJECE FRA SCLEROSEFORENINGEN Multipel Sclerose til den praktiserende læge EN PJECE FRA SCLEROSEFORENINGEN Multipel Sclerose (MS) er en kronisk progredierende sygdom i centralnervesystemet. MS blev tidligere kaldt Dissemineret Sclerose.

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD thesis Mette Rørbæk Gantzhorn Biocide resistance in Salmonella Typhimurium Academic advisor: Line Elnif Thomsen This thesis has been

Læs mere

ALS FORSKNING: GENER OG PIPELINE MEDICIN. Páll Karlsson. Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital

ALS FORSKNING: GENER OG PIPELINE MEDICIN. Páll Karlsson. Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital : GENER OG PIPELINE MEDICIN Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital OSLO, 24 OKTOBER 2015 1 AARHUS M.Sc. i neuro-biologi (2009) fra Aarhus Ph.d. i medicin (2013)

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Report on examination of the catalogues on the freezers in the MP archive, room 14.01.15

Report on examination of the catalogues on the freezers in the MP archive, room 14.01.15 Annex 3.2.3.2 Report on examination of the catalogues on the freezers in the MP archive, room 14.01.15 11 April 2012 the Panel inspected the freezers in the MP archive, including the then newly found -

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Ulrik Winning Iepsen, Læge, PhD studerende, RH 7641. Slides: Britta Tendal, PhD, Sundhedsstyrelsen 1 GRADE (Grading

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

A-kursus Middelfart 2014

A-kursus Middelfart 2014 A-kursus Middelfart 2014 Lumbal prolaps Jesper Lundberg, neurokirurg Videncenter for Rheumatologi og Rygsygdomme Glostrup Hospital A-kursus i Middelfart: Opgave! Da vi gerne vil ruste vores kursister bedst

Læs mere

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater -04-0 FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport A M P S I N S T R U K T Ø R E V A E J L E R S E N W Æ H R E N S D.. M A R T S 0 Fortolkning af grafisk rapport Formidling Program Fortolkning af AMPS resultater

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge Lars Peter Kammersgaard Leder af medicinsk forskning, Rubric (Research Unit on Brain Injury Rehabilitation, Copenhagen) Speciallæge i Neurologi, Almen lægeuddannelse og DMSc Afdeling for Højt Specialiseret

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

Erektiv dysfunktion og ESWT

Erektiv dysfunktion og ESWT Erektiv dysfunktion og ESWT Lars Lund Professor, overlæge, dr.med. Urologisk Afdeling L Odense Universitetshospital Hvad er erektiv dysfunktion? ED er den manglende evne til at få eller beholde en erektion

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Helga Lara Halldorsdottier Et klædestykke med udgangspunkt i ubehag/gene for kroppen

Helga Lara Halldorsdottier Et klædestykke med udgangspunkt i ubehag/gene for kroppen Helga Lara Halldorsdottier Et klædestykke med udgangspunkt i ubehag/gene for kroppen Helga Lara Halldorsdottier Et klædestykke med udgangspunkt i ubehag/gene for kroppen Lili Uyen Thuy Pham, Shopaholic

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dysport, pulver til injektionsvæske, opløsning (Paranova Danmark)

PRODUKTRESUMÉ. for. Dysport, pulver til injektionsvæske, opløsning (Paranova Danmark) 26. september 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dysport, pulver til injektionsvæske, opløsning (Paranova Danmark) 0. D.SP.NR. 8675 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dysport 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Botulinum

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Modediagnoser og indikationsskred smart markedsføring eller oversete behandlingsbehov?

Modediagnoser og indikationsskred smart markedsføring eller oversete behandlingsbehov? Modediagnoser og indikationsskred smart markedsføring eller oversete behandlingsbehov? Er 25.000 børn, unge og voksne i medicinsk behandling for ADHD for få, tilpas eller for mange? Lisbeth Kortegaard,

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi PHADIA Legatet 2011 Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi Endnu engang tak for Phadia Legatet, der blev brugt til at medfinansiere mit ophold i Istanbul i forbindelse med den 30. EAACI

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat

Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat Perspektiver Sundhedsloven Akademisk Hvad siger sundhedsloven om forskning? Alle hospitaler

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Patientvejledning. Botox / Azzalure. Behandling af rynker i ansigtet

Patientvejledning. Botox / Azzalure. Behandling af rynker i ansigtet Patientvejledning Botox / Azzalure Behandling af rynker i ansigtet Få et yngre og mere oplagt udtryk i ansigtet med Botox / Azzalure. Rynker i panden kan få dig til at se vred, træt og ældre ud, og det

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Helene ELSASS CENTER. Betina Rasmussen, Ergoterapeut

Helene ELSASS CENTER. Betina Rasmussen, Ergoterapeut Helene ELSASS CENTER Betina Rasmussen, Ergoterapeut Håndmotoriske færdighder er vitale for udøvelse af daglige aktiviteter. I mange dagligdags aktiviteter bruger vi begge hænder samtidig. F,eks når vi

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sclerose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sclerose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sclerose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

Helbredsundersøgelsen af søfarende

Helbredsundersøgelsen af søfarende Helbredsundersøgelsen af søfarende Sundhed i nationalt og internationalt perspektiv Mette Gabriel, Søfartslæge Leder af Lægekontoret Danmarks Rederiforening Lægekontoret, Danmarks Rederiforening Ca. 1.600

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Patienten i eget hjem. Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde

Patienten i eget hjem. Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde Patienten i eget hjem Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde Program for workshoppen 1. Hanna Vestenaa og Sara Fokdal, FUI projektet i Region Sjælland 2. Else Marie Damsgaard,

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Vægtaflastet træningsprojekt

Vægtaflastet træningsprojekt Vægtaflastet træningsprojekt Fysioterapeut Birgitte Sommer bs@cfh.ku.dk Center for Hjerneskade Marts 2009 Disposition Baggrund for projekt Formål Design Test og Træning Erfaringer Litteraturliste (Ref:

Læs mere

Hypoglykæmi - hos patienter med diabetes Henning Beck-Nielsen Professor, overlæge, dr.med.

Hypoglykæmi - hos patienter med diabetes Henning Beck-Nielsen Professor, overlæge, dr.med. Hypoglykæmi - hos patienter med diabetes Henning Beck-Nielsen Professor, overlæge, dr.med. Onsdagsundervisning 23. september 2015 Definition Whiples triade Lavt blodglukose (< 3 mmol/l) Hypoglykæmiske

Læs mere

Behandlingsvejledningen er godkendt af RADS den 9. september 2010

Behandlingsvejledningen er godkendt af RADS den 9. september 2010 Behandlingsvejledning og rekommandationer for terapiområdet Sklerose Målgruppe Udarbejdet af Faglig ansvarlig Godkendt af RADS RADS Fagudvalg for terapiområdet Sklerose Professor, overlæge, dr. med. Per

Læs mere

Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid).

Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid). København, den 23. marts 2016 AFGØRELSE Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid). Granskningsmandspanelet har dags dato truffet følgende afgørelse i klagesagen imellem

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Slutrapport Fysiologiske biomarkører for kronisk stress

Slutrapport Fysiologiske biomarkører for kronisk stress Slutrapport Fysiologiske biomarkører for kronisk stress Financieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden (projektnummer 22-2009-03, journalnummer 20110008294). English Summary Background Stress is the individual

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning A-kursus i Traumatologi, OUH Oktober 2011 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er der risiko for? Hvilket

Læs mere

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt som en enkelt dosis. Dosis kan om nødvendigt øges op til 40 mg dagligt afhængig af individuelt

Læs mere

Logistisk regression

Logistisk regression Logistisk regression http://biostat.ku.dk/ kach/css2 Thomas A Gerds & Karl B Christensen 1 / 18 Logistisk regression I dag 1 Binær outcome variable død : i live syg : rask gravid : ikke gravid etc 1 prædiktor

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish The linguistic and cross-cultural adaptation process of KOOS-child from Swedish to Danish followed international guidelines

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

Danish Fracture Database DFDB.DK

Danish Fracture Database DFDB.DK Danish Fracture Database DFDB.DK Herlev Sygehus 04.03.2015 Kirill Gromov, MD, PhD, - e-mail: kirgromov@yahoo.dk Purpose of DFDB Web-based prospective quality monitoring of fracture related surgery Evaluation:

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Fysisk aktivitet og bedre indlæring - hvad er der om snakken?

Fysisk aktivitet og bedre indlæring - hvad er der om snakken? Enhedens navn Fysisk aktivitet og bedre indlæring - hvad er der om snakken? Jesper Lundbye-Jensen Adjunkt, PhD Institut for Idræt og Ernæring Institut for Neurovidenskab & Farmakologi Center for Holdspil

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere