Information om Multipel Sclerose

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om Multipel Sclerose"

Transkript

1 Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder Side 4 Andre behandlingsmuligheder Side 6 Livsstil og alternativ behandling Side 6 Vær opmærksom på Side 7 Scleroseforeningens tilbud Side 8 Ordliste Side 8

2 Hvad er Multipel Sclerose? Multipel Sclerose (MS) er en kronisk progredierende sygdom i centralnervesystemet. MS blev tidligere kaldt Dissemineret Sclerose. Årsagen til MS er ukendt. Mere end to millioner mennesker lever med MS på verdensplan. I Danmark lever mennesker med MS, hvoraf to tredjedele er kvinder. Sygdommen debuterer for de fleste i års alderen. De senere år er der blevet diagnosticeret et stigende antal børn og unge under 18 år med MS. 2

3 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Attakvis MS: De fleste MS-patienter (ca. 85%) starter med et attakvis forløb, hvor attakker opstår med varierende intervaller og med varierende grad af remission af symptomerne efterfølgende. Ved et attak forstås en pludselig (over timer til få dage) udvikling af nye neurologiske symptomer og/eller markant forværring af allerede bestående symptomer, som varer mindst 24 timer og som opstår efter en stabil periode (på mindst 30 dage) og i fravær af infektion. Symptomerne opstået ved et attak vil ofte aftage igen i løbet af uger til få måneder. Efter nogle attakker forsvinder symptomerne helt, i andre tilfælde vil der være varige restsymptomer. Sekundær progressiv MS: Flertallet af patienter med attakvis MS overgår efter en årrække til sekundær progressiv fase, hvor attakkerne bliver færre, mindre og oftest ophører, mens patienten derimod oplever gradvist fremadskridende symptomer. Primær progressiv MS: Hos ca. 15% af patienterne er sygdomsudviklingen fra debut gradvist udviklende, fremadskridende og uden på noget tidspunkt med sikre attakker. Ved MS er sygdommens forløb, symptomer og sværhedsgrad meget individuel. Nogle oplever kun enkelte mindre attakker og vil derfor kunne leve et stort set almindeligt liv, mens andre kan blive invaliderede i løbet af en kort årrække. 3

4 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Typiske symptomer ved MS er synsnedsættelse (tidligt i sygdommen oftest som akutte opticusneuritter, senere i sygdomsforløbet mere som langsomt aftagende visus), dobbeltsyn, spastiske pareser af arme og/eller ben, føleforstyrrelser, dårlig balance, vandladningsforstyrrelser, forstoppelse, problemer med seksualfunktionen, søvnproblemer, smerter, træthed samt kognitive problemer. Det er vigtigt at være opmærksom på, at neurologiske symptomer hos MS-patienter også kan have anden ætiologi end MS (mulighed for to sygdomme med neurologiske symptomer). Medicinske behandlingsmuligheder Sygdomsmodificerende Der er i de seneste år sket en markant forbedring af behandlingsmulighederne ved attakvis MS med et stigende antal præparater (med vidt forskellig farmakologi), der reducerer sygdomsaktiviteten. Nogle af disse behandlinger gives som injektion subcutant eller intramuskulært (Betaferon, Extavia, Rebif, Avonex, Copaxone), nogle er tabletbehandlinger (Gilenya, Aubagio, Tecfidera) og endelig gives nogle som intravenøs infusion (Tysabri, Lemtrada, Mitoxantron). De sygdomsmodificerende behandlinger er med forskellige virkningsmekanismer immunmodulerende eller selektivt immunsupprimerende. Behandlingerne kan i sjældne tilfælde være forbundet med potentielt alvorlige bivirkninger/komplikationer (se Ved mistanke om behandlings-komplikation kontaktes behandlende scleroseklinik. Sekundær progressiv MS kan i nogle tilfælde behandles (hvis der fortsat optræder attakker), dog mindre effektivt end attakvis MS. 4

5 Der findes ingen sygdomsmodificerende præparater til behandling af primær progressiv MS. De sygdomsmodificerende behandlinger er sygehusmedicin, der udelukkende udleveres og kontrolleres på neurologiske sygehusafdelinger/scleroseklinikker. En oversigt over disse findes på Attakbehandling Et attak kan behandles med en kortvarig højdosis medrolkur (i.v. eller tablet). Effekten er afkortning af attakket. Hvorvidt et attak behandles medicinsk afhænger af, hvor alvorligt det er. Medrolkur vil typisk findes indiceret i forbindelse med attakker, som påvirker funktionsniveauet. Symptombehandling Nogle symptomer og funktionspåvirkninger ved MS kan behandles medicinsk. Det gælder bl.a. spasticitet, blæredysfunktion, smerter, erektil dysfunktion, depression, afføringsvanskeligheder og gang-/ mobilitetsproblemer, samt - i mindre grad - træthed og føleforstyrrelser. Behandling kan foretages af praktiserende læge eller af/i samarbejde med neurologisk afdeling/scleroseklinik eller evt. neurologisk speciallægepraksis. Se eller artikel fra Månedskrift for Almen Praksis på for information om anbefalede lægemidler, doseringer, kontraindikationer, bivirkninger m.v.. Andre symptomer som fx synsproblemer, balanceproblemer, ataxi og kognitiv reduktion kan ikke behandles medicinsk. 5

6 Andre behandlingsmuligheder Rehabilitering og vedligeholdelsestræning er relevant for majoriteten af mennesker med MS. Mange med MS har glæde af fysioterapeutisk behandling, heriblandt ridefysioterapi. Mennesker med MS har ret til vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi. Henvisning foregår gennem praktiserende læge og skal fornyes årligt. Sclerosehospitalerne (beliggende i Haslev hhv. Ry) tilbyder højt specialiseret, multidisciplinær, individuel rehabilitering til mennesker med MS. Henvisning til ophold (à 2-4 ugers varighed) via praktiserende læge eller scleroseklinik. Om sclerosehospitalerne og vejledning til henvisning: Se Livsstil og alternativ behandling Det er veldokumenteret, at rygning øger risikoen for udvikling af MS og forværrer sygdomsforløbet hos mennesker med MS. Det er også dokumenteret, at fysisk træning er gavnligt for de fleste mennesker med MS. Endvidere bør man hos mennesker med MS være opmærksom på niveauet af D-vitamin, der ikke bør ligge lavere end 100 nmol/l. Nogle mennesker med MS oplever, at kosten kan have indvirkning på deres tilstand. Der findes særlige MS-diæter, men der er ikke overbevisende dokumentation for, at disse diæter har betydning. Alternative behandlingsformer og kosttilskud/naturmedicin er populære blandt mennesker med MS. Der er ikke overbevisende dokumentation for effekten af specifikke alternative behandlingsformer, og erfaringerne blandt patienter er forskellige og individuelle. 6

7 ! Vær opmærksom på at ved attak anbefales kontakt til scleroseklinik/ neurologisk afdeling mhp. evt. indikation for attakbehandling med Medrol og indikation for påbegyndelse/skift af sygdomsmodificerende behandling. at neurologiske symptomer, der kommer hyperakut (indenfor sekunder eller minutter), typisk ikke er relateret til MS. Ved sådanne symptomer vurderes risiko for cerebrovaskulær sygdom/ apoplexi. at mange symptomer ved MS kan behandles medicinsk (bl.a. spasticitet, træthed, blæredysfunktion, smerter, erektil dysfunktion, depression, afføringsvanskeligheder og mobilitetsproblemer). at der er øget forekomst af bl.a. osteoporose, urinvejssygdomme, tarmsygdomme (IBD), åreforkalkning, kardiovaskulære lidelser, infektioner, type 1-diabetes og psykiatriske diagnoser blandt mennesker med MS. at der eksisterer en række relevante kommunale tilbud vedr. rehabilitering, træning og social hjælp for mennesker med MS. 7

8 Scleroseforeningens tilbud Scleroseforeningen har en lang række tilbud til mennesker med MS, heriblandt psykologhjælp, socialrådgiverbistand, net-rådgivning, kurser, foredrag, sociale netværk og lokale arrangementer. Scleroseforeningen kan kontaktes på eller via På Scleroseforeningens hjemmeside formidles aktuel viden om forskning og behandling af sclerose. Ordliste MS: Multipel Sclerose (= dissemineret sclerose) RRMS: Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis (at- takvis sclerose). SPMS: Secondary Progressive Multiple Sclerosis (se- kundær progressiv sclerose). PPMS: Primary Progressive Multiple Sclerosis (pri- mær progressiv sclerose). EDSS: Expanded Disability Status Scale (skala til gradering af sclerosens kliniske sværheds grad) 0 er neurologisk symptomfrihed og ob- jektivt neurologisk intakt; jo flere og sværere symptomer og funktionspåvirkning jo stigen- de tal til 10, der er død af MS. Pseudoattak: En midlertidig forværring af sclerose symptomer, forårsaget af infektion, feber, stress eller anden belastning. Pseudoattakker behandles ikke med Medrol. 8

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Dansk Multipel Sclerose Gruppes Retningslinier for anvendelse af andetvalgs-præparaterne Tysabri (natalizumab) og Gilenya (fingolimod) Maj 2011

Dansk Multipel Sclerose Gruppes Retningslinier for anvendelse af andetvalgs-præparaterne Tysabri (natalizumab) og Gilenya (fingolimod) Maj 2011 Dansk Multipel Sclerose Gruppes Retningslinier for anvendelse af andetvalgs-præparaterne Tysabri (natalizumab) og Gilenya (fingolimod) Maj 2011 BEHANDLINGREGLER Behandling med Tysabri og Gilenya er af

Læs mere

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET Indholdsfortegnelse DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Høringsudkast Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 Generelt om forløbsprogrammer... 5 Forløbsprogram

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 2. Indledning...5 2.1 Generelt om forløbsprogrammer...5 2.2 Forløbsprogram for depression...6 2.3

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft

februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft Opfølgningsprogram for brystkræft Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Voksen med cerebral parese. - i relation til senfølger, forebyggelse og træning. Spastikerforeningen

Voksen med cerebral parese. - i relation til senfølger, forebyggelse og træning. Spastikerforeningen Voksen med cerebral parese - i relation til senfølger, forebyggelse og træning Spastikerforeningen Spastikerforeningen bliver ofte kontaktet af medlemmer, der har spørgsmål om at blive ældre med cerebral

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI 2008 Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Fysioterapi;

Læs mere

BØRN OG UNGE MED. hovedpine. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud

BØRN OG UNGE MED. hovedpine. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud BØRN OG UNGE MED hovedpine Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Børn og unge med hovedpine Hovedpine og migræne rammer omkring 5% af alle børn i alderen 3-11 år. Faktisk er der beskrevet tilfælde af

Læs mere

Værd at vide om Alzheimers demens

Værd at vide om Alzheimers demens Værd at vide om Alzheimers demens Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-41 EXE.1874 Indhold Demens

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Høringsudkast 4. november 2011 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Titel 1 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i

Læs mere

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Temahæfte for patienter med migræne I Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Indledning Dette hæfte handler om migræne i forbindelse med menstruation, i fagsprog

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Diabetes og potensproblemer

Diabetes og potensproblemer e-mergency 03069 Diabetes og potensproblemer DIABETESFORENINGEN w w w. d i a b e t e s. d k Materialet er sponseret af: Spørg om forsikring Tlf. 70-112020 DIABETESFORENINGEN Diabetes og potensproblemer

Læs mere

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Formål og opbygning...5 1.2. Målgruppe og organisering...5 1.3. Baggrund...6 1.4. Demens i tal...8 1.5. Tidlig opsporing af demens...9 1.6. Lovgrundlag... 10

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

Tolkningsmanual til dialogguide

Tolkningsmanual til dialogguide Tolkningsmanual til dialogguide [Skriv tekst] Tolkningsmanual til dialogguide Indholdsfortegnelse: Indledning og brug af manualen.... 3 Helbredets indflydelse på arbejds- og funktionsevnen... 5 Igangværende

Læs mere

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser?

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Videndeling og budskaber fra Lægemiddelindustriforeningens konference 4. juni 2013 Juli 2013 Indledning Psykiske

Læs mere

Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser. Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter

Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser. Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter Sommer 2011 Indledning Mennesker med alvorlig eller kronisk sygdom har øget risiko for at få en psykisk

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere