Stiftet i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03.13 02.13. Stiftet i 1897. www.klf-dk.org"

Transkript

1 S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Nye ansigter i bestyrelsen ICMDA verdenskongres 2014 Årsmøde Serpens fremtid Andagt Studenterne Stiftet i

2 Forsidefoto fra Færøerne: Risin og kællingen Kristelig Lægeforening Lederartikel Serpens Aeneus er medlemsblad for Kristelig Lægeforening i Danmark. Serpens Aeneus betyder Kobberslangen og henviser til foreningens logo. Bladet udkommer 3 gange årligt, 15. april, 15. august og 15. december. Stof til næste nummer, som udkommer ca. 15. april 2014, skal være redaktionen i hænde senest 15. marts. Redaktion Ansvarshavende redaktør: Boje Kvorning Ehmsen Refsnæsgade 41, 3. th, 2200 København N T: , E: Hans Paulli Jørgensen Lupinvej 10, 2970 Hørsholm T: , E: Preben Bredesgaard Løvvænget 13, 2960 Rungsted Kyst T: , E: Medlemskab Åbent for enhver læge, der kan tilslutte sig foreningens formål. Kontingentet er 500 kr. for en læge og 750 kr. for lægeægtepar. Pensionerede medlemmer kan søge om kontingentfritagelse. Studenter betaler 100 kr. årligt. Gaver Gaver og gavebreve til Kristelig Lægeforening er fradragsberettigede efter ligningslovens 8A og 12 stk. 3. Bank Nordea reg.nr Kontonr Nyhedsmail Ønsker du at modtage KLFs nyhedsmail? Så send en mail til webmaster Ida Helsø på Bestyrelsen Formand Ellen Kappelgaard Nellikeløkken 14, 3700 Rønne T: E: Næstformand og studentersekretær for København og Odense Anders Winther Voldby, Nørrebrogade 58B, 2. tv København N T: E: Sekretær Lilia Bredtoft, Valkyrievej 27, 3. tv., 2200 København N T: E: Studentersekretær for Århus og Aalborg Anne Bodilsen, Bissensgade 18, 3 tv., 8000 Århus C - T: E: Missionssekretær Annette Hauge, Ny Kastetvej 32, stuen 4, 9000 Aalborg E: International sekretær Kristian Kristensen, Ingridsvej 74A, Lind, 7400 Herning - T: E: Bestyrelsesmedlem Jeff Sørensen, Rasmus Rasks Allé 67, 5250 Odense SV - T: E: Suppleant Andreas Munk, Fabriksvej 21, 3310 Ølsted T: E: Suppleant Ellen Mølgaard Holtze Dannebrogsgade tv, 1660 København V E: Kasserer Karen Nielsen, Stenbakken 23, 8850 Bjerringbro - T: E: Forretningsfører Svend Bernhard,Birkevang 101, 3250 Gilleleje - T: E: Webmaster Ida Helsø, Jellingvej 11, 3650 Ølstykke E: Årsmødeunderskud eller årsmødeinvestering? v/ Boje Kvorning Ehmsen I udgangspunktet forbinder vi underskud med noget negativt, og det ville da også være mere ønskeligt at kunne præsentere et overskud frem for et underskud for Kristelig Lægeforenings (KLF) årsmøde Men vi har et underskud fra årsmødet på ca kr., som foreningen skal forsøge at dække. Lad os prøve at se nærmere på årsagen til underskuddet, for så ser det faktisk ikke så dystert ud endda for KLF. Man fristes faktisk til at sige, at det er positivt underskud, for det skyldes et højt deltagerantal på 25 medicinstuderende fra hele landet. Mere end hver fjerde deltager var studerende, og det lover godt for KLFs fremtid. De studerende deltog i årsmødet til stærkt reduceret pris, og det blev forsøgt opvejet af højere deltagergebyrer for de færdiguddannede årsmødedeltagere. Retrospektivt må vi erkende, at dette øgede gebyr ikke var stort nok i forhold til at dække merudgifterne fra de mange studerende. Der er flere grunde til at se positivt på årsmødeunderskuddet. 1. For syv år siden var jeg selv med på mit første KLF årsmøde helt gratis, fordi der var KLF medlemmer, som havde prioriteret at betale for mig. Det var med til at styrke mit engagement i KLF og i studenterarbejdet i Kristne Medicinere (KM). Det er ikke sikkert, at jeg var blevet involveret i KLFs eller KMs aktiviteter, hvis ikke jeg var kommet billigt med til årsmøderne. Jeg véd, at det også gælder for flere andre studerende og yngre læger i foreningen. I det lys skal underskuddet snarere betragtes som en investering i studenterarbejdet og på sigt i KLF Juli 2014 er der verdenskongres i International Christian Medical & Dental Association i Rotterdam. Forhåbentligt med stort deltagerantal fra KLF og fra studenterne. Kort efter er der KLF åsmøde i Svendborg September 2014 med mulighed for gensyn. Der er således grobund for at få dannet gode og nære relationer blandt studerende og læger i KLF, hvilket givetvis vil styrke foreningen mange år fremover. 3. Nu véd vi, at årsmødet er et tilbud, som de studerende vil prioritere på trods af travlhed på studiet og begrænsede økonomiske midler. Fremover må planlægningsgruppen medregne denne faktor, så vi opnår en bedre finansiering af årsmødet. Det kommer unægtelig til at bety- 2 S e r p e n s A e n e u s

3 de et højere deltagergebyr for lægedeltagerne, men det er en gestus, som er værd at betale for, og som bliver meget påskønnet af de studerende. Desuden er det nødvendigt for foreningens overlevelse. Fremadrettet får KLF behov for økonomisk støtte, så at studerende kan komme billigt med på årsmødet. Inden da er det en verdenskongres, som vi også ønsker, at mange studerende del- Årsmøde i Svendborg 2013 Ledelartikel fortsat tager i. Derfor samles der i KLF ind til rejsestøtte til studerendes deltagelse i verdenskongressen. Beløbet kan indbetales på KLFs konto: Husk at anføre CPR nummer, hvis du ønsker fradrag. Lad os se frem til år 2014 med både ICMDA jubilæum og verdenskongres samt et KLF årsmøde med besøg af generelsekretær fra den britiske kristne lægeforening CMF, Peter Saunders. Generalforsamling Generalforsamling 2013 v/referent Hans Holmsgaard 1 Valg af dirigent a. Arne Bach vælges til dirigent og konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2 Beretninger a. Formandsberetning Der henvises til den skriftlige beretning i Serpens. Følgende afdøde medlemmer mindes stående: Thorkild Boller, Svend Bøgh, Edith Nielsen, Asger Bindslev og No Faber. Nye medlemmer og studenter præsenteres. Medlemslisten er opdateret og indeholder kun kontingentbetalende medlemmer. Vi opfordres til at hjælpe hinanden med at skaffe nye medlemmer. 1-2 tandlægestuderende ønsker optagelse i foreningen. Der ønskes en drøftelse heraf. Lisbeth Thøstesen ønsker at træde tilbage som missionssekretær og takkes for hendes indsats. Planlagte møder i 2014 med temaet Hvordan præger vi samfundet med kristne værdier? : vintermøde den i Rungsted sognehus, forårsmøde den i Fredens Kirke Herning og årsmøde med Peter Saunders som hovedtaler (Formentlig i Svendborg). Opfordring til at deltage i ICMDAs verdenskongres i 2014 i Rotterdam Vores nye venskabsland er Serbien. Da ICMDA i samme weekend afholder kongres på Balkan, er der ingen deltagere fra Serbien med til årsmødet. Årstemaet for 2015 er Sygdomsforståelse og lægemission i kulturel kontekst. Serpens: Tak for redaktionens store arbejde. Dyrt at trykke bladet, og vi får kun kr. i støtte fra bladpuljen. Kan papirudgaven undværes? Skal det koste ekstra at få papirudgaven? Skal vi gå ned på en ringere papirkvalitet? Årsfolderen afløses af et mindre kort, der gælder i flere år. Forslag om nedlæggelse af fonde. Lægemissionens midler skal dog fortsat holdes for sig selv. Hvordan ser Klf ud i fremtiden? Hvad kan vi hver især bidrage med? Skal vi markere os noget mere i debatten? Formanden takker for den opbakning, hun har fået i det forløbne år. b. Studentersekretærer v/ Anders Winther Voldby og Anne Bodilsen Odense: Kristne Medicinere kører ikke så godt. Der er 20 på adresselisten. Evt. trække på ressourcer fra København. Brug for forbøn. København: 87 på maillisten. Normalt fremmøde Der arrangeres større events og ugentlig bøn. Samarbejde med psykiatrigruppe i Psykiatro. Nadja Skadkær Hansen er pt. i Guinea-Bissau. KYL: 30 på maillisten. Fremmøde 5 8. Mødefrekvensen nedsættes til 3 gange på halvår. Tilslutning til at fortsætte. Århus: Stabil gruppe. 15 til opstartmødet. Månedlig aften hos læger en god ide. Tak til lægerne for at åbne deres hjem. Opfordring til at melde sig til at tage et møde. Ålborg: Ingen officiel gruppe; men nogle stykker kender hinanden. KYL: overvejer at oprette en gruppe i Århus. c. Missionssekretær Tanzania: Lisbeth og Steen Møllgaard Andersen arbejder fortsat i Sikonge. Mange udfordringer. Tak for de fremsendte 4 BT-apparater. Lisbeth går på pension og kommer hjem april Steen fortsætter. Chad: Gry og James Appel. Vil gerne have be- 4 S e r p e n s A e n e u s

4 Generalforsamling Generalforsamling søg af læger, studenter og håndværkere. Zanzibar: Jutta Adelin Jørgensen og Henrik Friis Juhl arbejder fortsat på Zanzibar. Jutta dog pt. på barselsorlov. Kina: Vores udsendte familie har problemer med at få fornyet deres visum og bliver i Danmark til efter nytår. Mission Øst: Kim Hartzner har ansvaret for arbejdet i Afghanistan, Armenien, Nepal., Nordkorea, Rumænien, Syrien og Tadsjikistan. Lisbeth Thøstesen takker for de spændende år som missionsekretær. Forslag fra salen: Torben Andersen foreslår indsamling af brugt udstyr til udsendelse. d. International sekretær 50 år siden første internationale kongres blev afholdt i Amsterdam af ICCP (International Congress of Christian Physicians). Navnet siden ændret til ICMDA. I alle årene har Danmark haft en repræsentant i eksekutiv-komiteen, som nu kaldes bestyrelsen. De danske repræsentanter har været: Børge Marner, Cai Frimodt-Møller, Arne Skipper, Ernst Jacobsen og Kristian Kristensen. Kristian har deltaget i 3 internationale møder i år: møde i ICMDA UK-Trust i London, Eurasia komitemøde i Zürich og bestyrelsesmøde i IC- MDA i Seoul i Sydkorea. Vores Area Representative Sini Vaali fra Finland ønsker at stoppe, og vi leder efter en afløser gerne fra Danmark. James Tomlinson stopper som regional sekretær, og han afløses glidende af Rick Paul fra Holland. To store Eurasia arrangementer i år: I maj østeuropæisk sub-regional kongres i Kiev, Ukraine og netop denne weekend den første Balkan-kongres nogensinde. Den foregår i Serbien med 150 tilmeldte deltagere og støttes af Rumænien og ICMDA. Kristian har lige før generalforsamlingen modtaget mail om, at kongressen p. g. a. uforudsete udgifter mangler 1000 Euro. Serbien er vores nye venskabsland. Som følge af sammenfaldet mellem Balkan-kongressen og årsmødet er der ingen gensidig repræsentation, men dette planlægges i fremtiden. Der sendes i dag en hilsen til kongressen i Serbien. Opfordring til at deltage i den internationale ICMDA kongres i Rotterdam juli Se mere på hjemmesiden: ICMDA2014.org. Fortsat kontakt til Arbeitsgemeinschaft Christlicher Ärzte, vores søsterforening i det tidligere Østtyskland. Opfordring til at give en dagløn til Work a Day for ICMDA. Pengene går til arbejdet i Eurasien, og der er hårdt brug for alle bidrag. Kassen er på det nærmeste tom, så der har ikke været penge nok til at støtte Balkankongressen så meget som ønsket. Bidragene er fradragsberettigede og kan øremærkes til Work a day. e. Webmaster Hjemmesiden er forældet og svær at opdatere. Der indhentes tilbyd på ny hjemmeside (formentlig ca kr.). Plan om profil på Facebook. f. Serpens Indlæg efterlyses. Skal papirudgaven fortsætte eller evt. erstattes af hyppigere nyhedsbreve? Indlæg fra salen: Svend Prytz: Vigtigt at beholde bladet. En hjemmeside er ikke nok. Alle beretninger blev godkendt. 3: Revideret regnskab for 2012 samt budget for 2014 Samlede indtægter: kr. Samlede udgifter: kr. Trods stigende kontingentindtægter er der således et underskud på kr. Harstads Fond: Underskud på 500 kr. Lægemissionskontoen: Overskud på kr. Budget for 2014: Samlede udgifter: kr. Kommentarer fra salen Tipsmidler må kun bruges til drift. Kan udgiften til forretningsføreren begrænses? Kan det hele køres via hjemmesiden? Flere medlemmer giver flere kontingentindtægter. Det skal være nemmere at blive medlem via hjemmesiden. Regnskabet blev godkendt. 4: Forslag fra bestyrelsen a) Skal tandlæger og tandlægestuderende kunne bliver medlemmer af Klf? Tilkendegivelser både for og imod. Bestyrelsen arbejder videre med spørgsmålet. b) Vores venskabsland Serbien. Bestyrelsen arbejder videre med sagen. c) Serpens - Afstemning: Uændret papirudgave: 3 Ren web-udgave: 10 Web-udgave, til udprintning (Pdf-fil): 18 d) Nedlæggelse af fonde. Vigtigt at kunne øremærke beløb til bestemte formål. Skattefradraget uændret. Forsamlingen tilkendegiver støtte til nedlæggelsen af fonde. Bestyrelsen må finde ud af hvordan. 5: Valg af formand Udgår. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer Preben Bredesgaard modtager ikke genvalg og takkes for lang og god tjeneste. Anders Voldby genvælges og Jeff Sørensen nyvælges. 7: Valg af bestyrelsessuppleant Andreas Munk genvælges. 8: Valg af revisor Anders Bjerglund Andersen (Firmaet Beierholm) genvælges. 9: Fastsættelse af kontingent: 500 kr. for læger 750 kr. for lægepar 100 kr. for studentermedlemmer 10: Evt. Intet. 6 S e r p e n s A e n e u s

5 Nyt bestyrelsesmedlem i KLF v/ Jeff Sørensen Nye ansigter i bestyrelsen ICMDA verdenskongres 2014 International Christian Medical and Dental Association Jeg er praktiserende læge i Middelfart og bor i Odense med min kone Anette, som er ergoterapeut. Vi har tre piger, hvoraf kun den yngste på 18 år bor hjemme. Kirkeligt set har vi vores gang i Sct. Hans Kirke i Odense og i Luthersk Mission, som også var sendende menighed for os, dengang vi arbejdede i Tanzania fra Jeg sagde ja til at opstille til valg til bestyrelsen, fordi der manglede en fynbo - i følge vores formand! Jeg har været med i KLF siden studietiden. Ny missionssekretær i KLF v/ Annette Hauge Jeg har fået lov til at overtage posten som missionssekretær i KLF efter Lisbeth Thøstesen. Det glæder mig, at KLF aktivt støtter lægemissionærer, og jeg ser frem til at arbejde sammen med bestyrelsen og have og formidle kontakt til de udsendte læger. Min tidsregning begyndte i 1982 og jeg oplevede som 10 år gammel Guds kald til at være læge og missionær. Jeg har forsøgt at lægge kaldet fra mig, men det har altid vendt tilbage; derfor stoler jeg på, at det er Guds kald for mig. Ofte har jeg glædet mig over deltagelse i arrangementer og er også meget taknemmelig for den hjælp vi fik, mens vi arbejdede i det fremmede. Efter en pause har jeg fået mulighed for at være mere med igen, og håber jeg kan give lidt tilbage som tak for alt det, jeg har fået indtil nu. Og jeg ser frem til at blive en del af en øjensynligt meget inspirerende bestyrelse. Jeg har læst i Århus og tog efter endt medicinstudie på 10 måneders bibelskole i Jerusalem, og bagefter blev jeg ledt til arbejde i Nordjylland. Nu har jeg bopæl i Aalborg, hvor jeg trives både kirke- og arbejdsmæssigt. Jeg har mennesker og bøn på mit hjerte, og jeg ønsker at være en aktiv del af et sundt kristent fællesskab. Personligt er jeg engageret med forbøn og åndeligt fællesskab i min lokale kirke. Jeg har endnu ikke valgt et speciale, og jeg er spændt på hvad fremtiden bringer. Min kæreste og jeg har en fællesdrøm om Indien, og tager sammen med en ven til Indien i januar 2014 for at få indblik i et indisk missionsarbejde og fornemme hvilken vej Gud leder os ad. Det er godt at vide, at Gud kun lægger gode planer for os, planer om lykke, fremtid og håb. Læs om de udsendte missionærer på foto: Enith / Rotterdam Image Bank foto: Fred Ernst / Rotterdam Image Bank foto: Marc Heeman / Rotterdam Image Bank July 2014 De Doelen Rotterdam The Netherlands reflection fellowship celebration XV th World Congress July 2014 International Christian Medical and Dental Association XV TH WORLD CONGRESS STUDENTS AND JUNIOR GRADUATES PRE-CONGRESS & MAIN CONGRESS CONGRESS CENTRE DE DOELEN City center Best facilities REFLECTION Bible reading Lectures & seminars Faith & science, working cross-culturally, sharing the Good News, career choices, preventing burn out, integrity in medicine, leadership, worklife balance, ethics, medical missions, ethics in dentistry, etc. FELLOWSHIP Worship Different cultures and ages Students & professors, junior & senior doctors United in Christ Small groups Fun time CELEBRATION 50 years ICMDA Gala dinner ROTTERDAM THE NETHERLANDS 2 nd largest city of the Netherlands One of the largest ports of the world Dynamic, impressive skyline, multicultural foto: Rien Rijthoven / De Doelen 8 S e r p e n s A e n e u s

6 Årsmøde Årsmøde Kære Venner forsamlet til årsmøde i KLF v/ Steen Møllgaard Andersen Sig altid tak skriver Paulus, og den formaning er nok værd at have for øje, i det daglige liv, og under tilværelsens mange omskiftelser. Denne gang er det mig en stor glæde at kunne skrive tak for de fire solide blodtryksapparater, der blev givet af Lægemissionsfonden. Efter den ledende læges skøn er de blevet fordelt på afdelinger og konsultationsstuer. Da vi kom hertil for 11 år siden fandtes der ikke blodtryksapparat på en eneste af konsultationsstuerne, og BT var på det nærmeste en specialundersøgelse, som de udvalgte få patienter blev sendt over på operationsstuen for at få målt. Jeg fik skaffet mig selv et apparat fra Danmark, så snart jeg var færdig med sprogskolen og advokerede for at øge antallet af målinger. Apparater fra blandt andre Kristelig Lægeforening gjorde dette nemmere, og nu efter den sidste kærkomne gave er situationen acceptabel efter længere tids tilbageslag. Blodtryksapparat hedder i øvrigt på det lokale swahili BP Machine (udtalt Bii Pii Ma sjine med tryk på i et). At der er apparater er naturligvis ingen garanti for, at de også bliver brugt. På den medicinske afdeling har de haft en machine de fleste af årene, men det er stadig det almindelige at være indlagt på denne afdeling uden at få målt puls og blodtryk en eneste gang. At ordinere puls og blodtryk dagligt morgen og aften på udvalgte patienter er en sikker måde at skaffe sig ærgrelser på, og daglig måling af patientens vægt (på ascites eller hjertesvigtpatienter med store ødemer) kan man lige så godt lade være med at bede om (selv om jeg gør det alligevel, når jeg har energien til det). Jeg har talt med alle afdelings- og oversygeplejersker gennem årene, men men men, det har ikke ført til nogen ændret praksis. Der passerer en hel del regerings-ansatte læger gennem Sikonge Hospital, som regel på kortere varende posteringer. En dag gik jeg over til en af dem, der havde sin konsultationsstue i et rum ved mor-barn klinikken. Jeg ville høre, om han havde et blodtryksapparat på stuen. Det havde han ikke, og det viste sig under samtalens løb, at han heller ikke havde noget stetoskop! Han havde godt nok fået et under sin tidligere postering, men det havde han efterladt i sin private klinik i en anden by, i den tro at han ville få et nyt her hos os. Da havde han siddet og set patienter i flere måneder! ( Eventuelle kirurger blandt tilhørerne gives her en lille pause til at indvende, at man da bare kan tage et røntgenbillede, hvis man vil vide, hvordan hjertet og lungerne har det!) Richard, der er ved at undervise en nyopdaget spedalsk patient i self care. På svangreklinikken, som hører under mor-barn klinikken på Sikonge Hospital, får de gravide målt blodtryk. Det turde være en selvfølge, men det er det desværre ikke. Vi ser det, når gravide har gået til kontrol på en af de andre klinikker i området, hvoraf de fleste er drevet af det offentlige sundhedsvæsen. Felterne til BT målinger er gabende tomme; eventuelt kan der være skrevet o/s hvilket betyder out of stock, eller måske står der bovu: i stykker. Årsagen er, at medicin og medicinsk udstyr skal anskaffes via ministeriets dertil bestemte depot i hver region, benævnt MSD eller Medical Supplies Department. Det er så langt fra altid, de har, hvad de skulle ifølge egne kataloger og prislister. Faktisk var der for relativt nyligt en periode på mere end to år, hvor de overhovedet ikke havde blodtryksapparater. Og når de så endelig har BP Machine på lager, så er det noget bras, der går i stykker i løbet af kort tid. Jeg talte om problemet med en dansk rådgiver i Sundhedsministeriet. Jeg gav udtryk for ærgrelse over at MSD s blodtryksapparater går i stykker efter 3 måneder. Han mente, jeg overdrev: Han plejede at sige 3 uger! I øvrigt var de udmærket godt klar over problemet. Men regeringens regler, procurement policy, kræver at man køber det billigste produkt ved en licitation, også selv om det er aldeles underlødigt. Her til lands er ordet kinesisk for resten nærmest blevet ensbetydende med et billig vare af elendig kvalitet. I øvrigt er vores mor-barn klinik også den eneste i området, der har de obligatoriske børnesundhedskort hvor vaccinationer, vejninger, og den generelle tilstand skal angives, og som alle børn har ret til at få på en hvilken som helst klinik i landet. Vi ser masser af gange, at forældrene har måttet købe et kladdehæfte, hvor oplysningerne 10 S e r p e n s A e n e u s

7 Årsmøde Serpens fremtid så indskrives, men uden oversigt og uden den Road to Health, hvor børnenes vægt plottes ind, så man kan se om de vokser som de skal. I kender måske disse kort, hvor børnene skal følge den grønne vej, og ikke synke ned i det grå område, for slet ikke at tale om det røde, og forskellige percentiler er brugt til at bestemme bredden af disse områder. At vi har disse kort altid, skyldes at vi selv har fået nogle trykt, når det var nødvendigt. Forrige gang må trykkeren have ment, at farverne blot var til for at gøre det hele mere festligt, for han havde trykt den gode vej rød og den forbudte vej grøn! Nå, men tilbage til blodtrykkene. Måske vil nogen spørge, hvad de antydede realiteter og masser af andre lignende frustrationer gør ved mit eget blodtryk. Det er da nok muligt, der er kraftige, kortvarige stigninger. Men da jeg var til kontrol i Christiansfeld i juni lå trykket på 120/80, og hjerte og lunger havde det fint. Og jeg kan da tilføje, at triglycerid- og kolesteroltal var exceptionelt fine. Alt sammen på trods af at jeg ryger, tager pænt for mig af øl, snaps og vin til maden, når vi er på hjemmeophold, kommer salt på min mad og spiser det fedt, der nu en gang sidder på flæskestegen eller ribbenssandwichen. Og så tager jeg i øvrigt aldrig løbesko på! Og hvad skal man så sige til det? I behøver jo ikke sige noget, og selv siger jeg tak, for det skal man jo, under alle forhold. Og som jeg begyndte brevet, vil jeg slutte: med at sige tak. Tak for Kristelig Lægeforening, for jer alle sammen, og for kærlig omsorg, støtte og forbøn. Serpens i fremtiden v/ Boje Kvorning Ehmsen På grund af stigende tryk- og forsendelsesomkostninger er Serpens blevet en dyr fornøjelse. Totalt koster bladet KLF ca kr. årligt. Omregnet koster det eksemplar du sidder med i hånden ca. 45 kr. Det er muligt, at du synes, at det er pengene værd. Men det er også muligt, at du synes, at det er på tide, at KLF overvejer at skifte kommunikationsform.klf skal snart have designet en ny hjemmeside. I den forbindelse er det muligt, at KLF, som mange andre foreninger, går over til at kommunikere via hjemmeside og frem for et trykt magasin, som dét du sidder med i hånden. Det er min overbevisning, at vi i KLF før eller siden ender med en digital løsning uden tryk medmindre der er et ganske stærkt og bredt ønske om at bibeholde et trykt Serpens i foreningen. Man er meget velkommen til at skrive til mig på og dele sin holdning til emnet. Med henblik på at bevare Serpens for eftertiden, vil jeg forsøge at indsamle tidligere udgaver af Serpens. Hvis du har nogle ældre eksemplarer, som du kan undvære, må du meget gerne sende dem til Boje Kvorning Ehmsen, Refsnæsgade 41, 3. th, 2200 København N. Lisbeth og Steen foran deres hus 12 S e r p e n s A e n e u s

8 Andagt Studenterne og Yngre læger Andagt v/ Jeff Sørensen Israelitterne var hårdt pressede i Ægypten. De var frugtbare, og blev en trussel for ægypterne og deres ledere. Derfor skulle de smadres med umenneskeligt hårdt tvangsarbejde, men det var ikke nok. Så skulle jordemødrene dræbe alle drengebørnene, men den ordre adlød de ikke. Så fik folket påbud om, at alle drengebørn skulle kastes i Nilen til krokodillerne. I den situation blev lille Moses født, sat ud på vandet, taget ind igen og opfostret i kongens hus. Som voksen måtte Moses flygte - fordi han i retfærdig harme havde slået en morder ihjel - men det blev opdaget - og så var han selv truet på livet. Moses blev gift, vogtede får - og pludselig stod han foran en brændende tornebusk, hvorfra Gud helt uventet talte til ham: Kom ikke nærmere - du er på hellig grund. Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Men Gud havde mere at sige - og på blot fire sætninger i Anden Mosebog, kap. 3 fra vers 7 får Han sagt noget meget væsentlig til os alle: 1. Jeg har SET mit folks lidelse i Ægypten 2. Jeg har HØRT deres klageskrig over slavefogederne 3. Jeg har LAGT MIG deres lidelser PÅ SINDE 4. Derfor er jeg kommet ned for at REDDE FOL- KET, og FØRE DEM til et land, der flyder med mælk og honning. Ingen af os er oversete af vores Far i Himlen. Uanset om vi ser Ham, om vi føler os uendelig alene, i trængsler på alle slags måder - Han ser os midt i det alt sammen. Og Han hører os i vores henvendelser til ham. Aldrig vender Han det døve øre til - aldrig er noget af vores for stort eller for småt for Ham. Vi har Hans fulde opmærksomhed, og Han venter blot på os. Og Gud føler med os. Som ingen anden har Han en medfølelse, der til fulde lukker os helt ind i Hans nærvær. Vi er kendt af Ham, og vi betyder uendelig meget for Ham. Og så handler Han - redder sit folk - fører os fremad igennem lidelser og sorger - til vi til sidst skal indtage den nye Himmel og den nye Jord. Hans største redningsaktion var, da Han ofrede sin egen uskyldige Søn - for at vi kan fremstå som rene og syndfrie i Guds øjne - og dermed lade os føre ind i den fantastiske fremtid, hvor al lidelse skal blive fortid. Sæt din lid til Gud - stol på Ham - så griber Han ind. Studenterne - Kristne Medicinere KLF er repræsenteret på universiteterne i Århus, Odense og København i form af studentergruppen Kristne Medicinere (KM). KM er altid interesseret i at få besøg af medlemmer af KLF, som har noget, de gerne vil dele med de studerende. De respektive grupper mødes typisk ugentligt eller hver anden uge til bøn, foredrag, fællesspisning eller samvær. Søg Kristne Medicinere på Facebook for at følge med dér. Århus: Samling onsdag eftermiddag i ulige uger kl i Medicinerhuset, hvor vi er fælles om tro og studie. Vi snakker om, hvad vi har på hjertet og holder andagt og bøn sammen. Derudover mødes vi en tirsdag aften i løbet af måneden. København: Kristne Medicinere i København fortsætter i efteråret det berigende fællesskab om Kristus, livet og lægefaget med fællesspisninger, oplæg og events. Hver tirsdag kl Fællesbøn i KMs lokale, Studenterhuset v. Panum. Odense Lige nu ingen faste mødetider planlagt. Gruppen fremsender et ønske om forbøn. Kontakt Århus: Anne Skytte Dideriksen, Odense: Heidi Christensen, København: Hanna Sebelin Skogø, eller INFO Kristne Yngre Læger - KYL København Nærmere detaljer følger via mail. Kontaktperson: Anders Voldby, T: , E: 14 S e r p e n s A e n e u s

9 Afsender: Kristelig Lægeforening. Nellikeløkken Rønne Årsmøde i Svendborg 2013 Vintermøde 2014 Lørdag 18. januar 14, kl Rungsted Kirkes Sognehus Bolbrovej 15, 2960 Rungsted Kyst Forårsmøde 2014 Lørdag 8. marts 14, kl Fredens Kirke Sjællandsgade 34, 7400 Herning Mødet starter kl 13 og slutter kl 17 og der serveres kaffe og kage i løbet af eftermiddagen til 20 kr. Emnet er Hvordan fremmer vi gode værdier i samfundet? På vintermødet får vi i år besøg af Jørn Braüner der arbejder for Policy Partner. Han er ved at udarbejde en rapport om emnet, og vil komme og diskutere emnet med os. Kom og vær med til et spændende oplæg og diskussion. Mødet starter kl 13 og slutter kl 17 og der serveres kaffe og kage i løbet af eftermiddagen til 20 kr. Emnet er Hvordan præger vi samfundet med gode værdier?. Oplæg v. post doc. og MF Esben Lunde Larsen som bl.a. har lavet ph.d. om Grundtvigs frihedssyn. Kom og vær med - også i debatten. COMPLOT.DK S e r p e n s A e n e u s

02.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8-9 10 11 12-13 15

02.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8-9 10 11 12-13 15 S e r p e n s A e n e u s 02.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Nekrolog Else Høilund Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Biografi Peter Saunders ICMDA konference 2014 Studenterne 2 3 4-7 8-9 10

Læs mere

01.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-10 11 12 13 14 15

01.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-10 11 12 13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 01.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde PRIME konference Årsmøde ICMDA konference 2014 Andagt IMSC 2014 Lejr for Kristne Medicinere Studenterne & yngre

Læs mere

01.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11. Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Forårsmøde Boganmeldelse Studenterne Andagt

01.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11. Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Forårsmøde Boganmeldelse Studenterne Andagt S e r p e n s A e n e u s 01.12 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Forårsmøde Boganmeldelse Studenterne Andagt 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11 Stiftet i 1897 01.12 www.klf-dk.org 1 Kristelig

Læs mere

02.12. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling. 8 Tilmelding til årsmøde. 9 Foredragsholdere

02.12. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling. 8 Tilmelding til årsmøde. 9 Foredragsholdere S e r p e n s A e n e u s 02.12 I N D H O L D Kristelig Lægeforening 2 Lederartikel 3 Årsberetning 4-6 Årsmødeprogram 7 Generalforsamling 8 Tilmelding til årsmøde 9 Foredragsholdere 10-11 Formandens initiativ

Læs mere

02.13. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8 9 10-13 13 14 15

02.13. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8 9 10-13 13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 02.13 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Opslag HIV-epidemi i Armenien Andagt ICMDA konference 2013 Studenterne 2 3 4-7 8 9 10-13 13 14 15

Læs mere

Kristelig Lægeforenings Generalforsamling 2016

Kristelig Lægeforenings Generalforsamling 2016 Kristelig Lægeforenings Generalforsamling 2016 Lørdag d. 02. september 2016 kl. 15.30 på Børkop Højskole, Peder Breths Vej 1, 7080 Børkop 1. Valg af dirigent Peter B. Pedersen vælges og konstaterer, at

Læs mere

03.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15

03.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 03.12 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Rejsebrev Heri Mission Hospital Bøger Andagt Studenterne 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15 Stiftet i 1897 www.klf-dk.org

Læs mere

03.11. S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org

03.11. S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org S e r p e n s A e n e u s 03.11 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Portræt Årsmøde Mission Konference Boganmeldelse Andagt Studenterne 2 3 4-6 7 8 9 10-11 12-13 14 15 Stiftet

Læs mere

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 03.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Serpens fremtid Generalforsamling Det tjenende lederskab Nyt fra bestyrelsen Kursus Årsmøde Andagt Studenterne 2 3-4 5

Læs mere

01.13. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5-6 7-11 12-13 14 15

01.13. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5-6 7-11 12-13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 01.13 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Årsmøde Boganmeldelse Andagt Studenterne 2 3-4 5-6 7-11 12-13 14 15 Stiftet i 1897 01.13 www.klf-dk.org 1 Forsidefoto

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

02.10 02.10. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt

02.10 02.10. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt S e r p e n s A e n e u s 02.10 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt 2 3 4-6 7 8-9 10-11 12-13

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Formandsberetning 2008

Formandsberetning 2008 Formandsberetning 2008 Jeg har valgt at opbygge formandsberetningen på følgende måde: Tilbageblik på året der gik Bestyrelsens arbejde Udfordringer for fremtiden Afslutning Tilbageblik på året der gik

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

03.10. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-8 9 10-14 15 16-17 18 19

03.10. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-8 9 10-14 15 16-17 18 19 S e r p e n s A e n e u s K L 03.10 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Portrætter Liv og død i lægehænder Studenterne Liv og død i menneskehænder Nekrolog Andagt 2 3 4-8

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika 1. Navn og hjemsted Mission Afrika. Folkekirkelig Mission i Afrika (forkortet MA) er stiftet i Aalborg den 22. november 1911 under navnet Dansk Forenet Sudan Mission,

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Generalforsamling i Odense Brass Band mandag den 14. marts 2016 kl. 20. Øvelokalet i Kristuskirken.

Generalforsamling i Odense Brass Band mandag den 14. marts 2016 kl. 20. Øvelokalet i Kristuskirken. Dagsorden/referat: 1. Valg af dirigent og referent Erik Würtz Knudsen blev valgt til dirigent. Han konstaterede at GF er lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Mogens Andersen blev valgt til referent.

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Dato: 17. september 2017 Til medlemmerne af Klub 60+ Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes NU er næsten her Prædiken af Kristine S. Hestbech Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Jeg prædiker over Matthæus kap.22, 34 46: Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere