Stiftet i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03.13 02.13. Stiftet i 1897. www.klf-dk.org"

Transkript

1 S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Nye ansigter i bestyrelsen ICMDA verdenskongres 2014 Årsmøde Serpens fremtid Andagt Studenterne Stiftet i

2 Forsidefoto fra Færøerne: Risin og kællingen Kristelig Lægeforening Lederartikel Serpens Aeneus er medlemsblad for Kristelig Lægeforening i Danmark. Serpens Aeneus betyder Kobberslangen og henviser til foreningens logo. Bladet udkommer 3 gange årligt, 15. april, 15. august og 15. december. Stof til næste nummer, som udkommer ca. 15. april 2014, skal være redaktionen i hænde senest 15. marts. Redaktion Ansvarshavende redaktør: Boje Kvorning Ehmsen Refsnæsgade 41, 3. th, 2200 København N T: , E: Hans Paulli Jørgensen Lupinvej 10, 2970 Hørsholm T: , E: Preben Bredesgaard Løvvænget 13, 2960 Rungsted Kyst T: , E: Medlemskab Åbent for enhver læge, der kan tilslutte sig foreningens formål. Kontingentet er 500 kr. for en læge og 750 kr. for lægeægtepar. Pensionerede medlemmer kan søge om kontingentfritagelse. Studenter betaler 100 kr. årligt. Gaver Gaver og gavebreve til Kristelig Lægeforening er fradragsberettigede efter ligningslovens 8A og 12 stk. 3. Bank Nordea reg.nr Kontonr Nyhedsmail Ønsker du at modtage KLFs nyhedsmail? Så send en mail til webmaster Ida Helsø på Bestyrelsen Formand Ellen Kappelgaard Nellikeløkken 14, 3700 Rønne T: E: Næstformand og studentersekretær for København og Odense Anders Winther Voldby, Nørrebrogade 58B, 2. tv København N T: E: Sekretær Lilia Bredtoft, Valkyrievej 27, 3. tv., 2200 København N T: E: Studentersekretær for Århus og Aalborg Anne Bodilsen, Bissensgade 18, 3 tv., 8000 Århus C - T: E: Missionssekretær Annette Hauge, Ny Kastetvej 32, stuen 4, 9000 Aalborg E: International sekretær Kristian Kristensen, Ingridsvej 74A, Lind, 7400 Herning - T: E: Bestyrelsesmedlem Jeff Sørensen, Rasmus Rasks Allé 67, 5250 Odense SV - T: E: Suppleant Andreas Munk, Fabriksvej 21, 3310 Ølsted T: E: Suppleant Ellen Mølgaard Holtze Dannebrogsgade tv, 1660 København V E: Kasserer Karen Nielsen, Stenbakken 23, 8850 Bjerringbro - T: E: Forretningsfører Svend Bernhard,Birkevang 101, 3250 Gilleleje - T: E: Webmaster Ida Helsø, Jellingvej 11, 3650 Ølstykke E: Årsmødeunderskud eller årsmødeinvestering? v/ Boje Kvorning Ehmsen I udgangspunktet forbinder vi underskud med noget negativt, og det ville da også være mere ønskeligt at kunne præsentere et overskud frem for et underskud for Kristelig Lægeforenings (KLF) årsmøde Men vi har et underskud fra årsmødet på ca kr., som foreningen skal forsøge at dække. Lad os prøve at se nærmere på årsagen til underskuddet, for så ser det faktisk ikke så dystert ud endda for KLF. Man fristes faktisk til at sige, at det er positivt underskud, for det skyldes et højt deltagerantal på 25 medicinstuderende fra hele landet. Mere end hver fjerde deltager var studerende, og det lover godt for KLFs fremtid. De studerende deltog i årsmødet til stærkt reduceret pris, og det blev forsøgt opvejet af højere deltagergebyrer for de færdiguddannede årsmødedeltagere. Retrospektivt må vi erkende, at dette øgede gebyr ikke var stort nok i forhold til at dække merudgifterne fra de mange studerende. Der er flere grunde til at se positivt på årsmødeunderskuddet. 1. For syv år siden var jeg selv med på mit første KLF årsmøde helt gratis, fordi der var KLF medlemmer, som havde prioriteret at betale for mig. Det var med til at styrke mit engagement i KLF og i studenterarbejdet i Kristne Medicinere (KM). Det er ikke sikkert, at jeg var blevet involveret i KLFs eller KMs aktiviteter, hvis ikke jeg var kommet billigt med til årsmøderne. Jeg véd, at det også gælder for flere andre studerende og yngre læger i foreningen. I det lys skal underskuddet snarere betragtes som en investering i studenterarbejdet og på sigt i KLF Juli 2014 er der verdenskongres i International Christian Medical & Dental Association i Rotterdam. Forhåbentligt med stort deltagerantal fra KLF og fra studenterne. Kort efter er der KLF åsmøde i Svendborg September 2014 med mulighed for gensyn. Der er således grobund for at få dannet gode og nære relationer blandt studerende og læger i KLF, hvilket givetvis vil styrke foreningen mange år fremover. 3. Nu véd vi, at årsmødet er et tilbud, som de studerende vil prioritere på trods af travlhed på studiet og begrænsede økonomiske midler. Fremover må planlægningsgruppen medregne denne faktor, så vi opnår en bedre finansiering af årsmødet. Det kommer unægtelig til at bety- 2 S e r p e n s A e n e u s

3 de et højere deltagergebyr for lægedeltagerne, men det er en gestus, som er værd at betale for, og som bliver meget påskønnet af de studerende. Desuden er det nødvendigt for foreningens overlevelse. Fremadrettet får KLF behov for økonomisk støtte, så at studerende kan komme billigt med på årsmødet. Inden da er det en verdenskongres, som vi også ønsker, at mange studerende del- Årsmøde i Svendborg 2013 Ledelartikel fortsat tager i. Derfor samles der i KLF ind til rejsestøtte til studerendes deltagelse i verdenskongressen. Beløbet kan indbetales på KLFs konto: Husk at anføre CPR nummer, hvis du ønsker fradrag. Lad os se frem til år 2014 med både ICMDA jubilæum og verdenskongres samt et KLF årsmøde med besøg af generelsekretær fra den britiske kristne lægeforening CMF, Peter Saunders. Generalforsamling Generalforsamling 2013 v/referent Hans Holmsgaard 1 Valg af dirigent a. Arne Bach vælges til dirigent og konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2 Beretninger a. Formandsberetning Der henvises til den skriftlige beretning i Serpens. Følgende afdøde medlemmer mindes stående: Thorkild Boller, Svend Bøgh, Edith Nielsen, Asger Bindslev og No Faber. Nye medlemmer og studenter præsenteres. Medlemslisten er opdateret og indeholder kun kontingentbetalende medlemmer. Vi opfordres til at hjælpe hinanden med at skaffe nye medlemmer. 1-2 tandlægestuderende ønsker optagelse i foreningen. Der ønskes en drøftelse heraf. Lisbeth Thøstesen ønsker at træde tilbage som missionssekretær og takkes for hendes indsats. Planlagte møder i 2014 med temaet Hvordan præger vi samfundet med kristne værdier? : vintermøde den i Rungsted sognehus, forårsmøde den i Fredens Kirke Herning og årsmøde med Peter Saunders som hovedtaler (Formentlig i Svendborg). Opfordring til at deltage i ICMDAs verdenskongres i 2014 i Rotterdam Vores nye venskabsland er Serbien. Da ICMDA i samme weekend afholder kongres på Balkan, er der ingen deltagere fra Serbien med til årsmødet. Årstemaet for 2015 er Sygdomsforståelse og lægemission i kulturel kontekst. Serpens: Tak for redaktionens store arbejde. Dyrt at trykke bladet, og vi får kun kr. i støtte fra bladpuljen. Kan papirudgaven undværes? Skal det koste ekstra at få papirudgaven? Skal vi gå ned på en ringere papirkvalitet? Årsfolderen afløses af et mindre kort, der gælder i flere år. Forslag om nedlæggelse af fonde. Lægemissionens midler skal dog fortsat holdes for sig selv. Hvordan ser Klf ud i fremtiden? Hvad kan vi hver især bidrage med? Skal vi markere os noget mere i debatten? Formanden takker for den opbakning, hun har fået i det forløbne år. b. Studentersekretærer v/ Anders Winther Voldby og Anne Bodilsen Odense: Kristne Medicinere kører ikke så godt. Der er 20 på adresselisten. Evt. trække på ressourcer fra København. Brug for forbøn. København: 87 på maillisten. Normalt fremmøde Der arrangeres større events og ugentlig bøn. Samarbejde med psykiatrigruppe i Psykiatro. Nadja Skadkær Hansen er pt. i Guinea-Bissau. KYL: 30 på maillisten. Fremmøde 5 8. Mødefrekvensen nedsættes til 3 gange på halvår. Tilslutning til at fortsætte. Århus: Stabil gruppe. 15 til opstartmødet. Månedlig aften hos læger en god ide. Tak til lægerne for at åbne deres hjem. Opfordring til at melde sig til at tage et møde. Ålborg: Ingen officiel gruppe; men nogle stykker kender hinanden. KYL: overvejer at oprette en gruppe i Århus. c. Missionssekretær Tanzania: Lisbeth og Steen Møllgaard Andersen arbejder fortsat i Sikonge. Mange udfordringer. Tak for de fremsendte 4 BT-apparater. Lisbeth går på pension og kommer hjem april Steen fortsætter. Chad: Gry og James Appel. Vil gerne have be- 4 S e r p e n s A e n e u s

4 Generalforsamling Generalforsamling søg af læger, studenter og håndværkere. Zanzibar: Jutta Adelin Jørgensen og Henrik Friis Juhl arbejder fortsat på Zanzibar. Jutta dog pt. på barselsorlov. Kina: Vores udsendte familie har problemer med at få fornyet deres visum og bliver i Danmark til efter nytår. Mission Øst: Kim Hartzner har ansvaret for arbejdet i Afghanistan, Armenien, Nepal., Nordkorea, Rumænien, Syrien og Tadsjikistan. Lisbeth Thøstesen takker for de spændende år som missionsekretær. Forslag fra salen: Torben Andersen foreslår indsamling af brugt udstyr til udsendelse. d. International sekretær 50 år siden første internationale kongres blev afholdt i Amsterdam af ICCP (International Congress of Christian Physicians). Navnet siden ændret til ICMDA. I alle årene har Danmark haft en repræsentant i eksekutiv-komiteen, som nu kaldes bestyrelsen. De danske repræsentanter har været: Børge Marner, Cai Frimodt-Møller, Arne Skipper, Ernst Jacobsen og Kristian Kristensen. Kristian har deltaget i 3 internationale møder i år: møde i ICMDA UK-Trust i London, Eurasia komitemøde i Zürich og bestyrelsesmøde i IC- MDA i Seoul i Sydkorea. Vores Area Representative Sini Vaali fra Finland ønsker at stoppe, og vi leder efter en afløser gerne fra Danmark. James Tomlinson stopper som regional sekretær, og han afløses glidende af Rick Paul fra Holland. To store Eurasia arrangementer i år: I maj østeuropæisk sub-regional kongres i Kiev, Ukraine og netop denne weekend den første Balkan-kongres nogensinde. Den foregår i Serbien med 150 tilmeldte deltagere og støttes af Rumænien og ICMDA. Kristian har lige før generalforsamlingen modtaget mail om, at kongressen p. g. a. uforudsete udgifter mangler 1000 Euro. Serbien er vores nye venskabsland. Som følge af sammenfaldet mellem Balkan-kongressen og årsmødet er der ingen gensidig repræsentation, men dette planlægges i fremtiden. Der sendes i dag en hilsen til kongressen i Serbien. Opfordring til at deltage i den internationale ICMDA kongres i Rotterdam juli Se mere på hjemmesiden: ICMDA2014.org. Fortsat kontakt til Arbeitsgemeinschaft Christlicher Ärzte, vores søsterforening i det tidligere Østtyskland. Opfordring til at give en dagløn til Work a Day for ICMDA. Pengene går til arbejdet i Eurasien, og der er hårdt brug for alle bidrag. Kassen er på det nærmeste tom, så der har ikke været penge nok til at støtte Balkankongressen så meget som ønsket. Bidragene er fradragsberettigede og kan øremærkes til Work a day. e. Webmaster Hjemmesiden er forældet og svær at opdatere. Der indhentes tilbyd på ny hjemmeside (formentlig ca kr.). Plan om profil på Facebook. f. Serpens Indlæg efterlyses. Skal papirudgaven fortsætte eller evt. erstattes af hyppigere nyhedsbreve? Indlæg fra salen: Svend Prytz: Vigtigt at beholde bladet. En hjemmeside er ikke nok. Alle beretninger blev godkendt. 3: Revideret regnskab for 2012 samt budget for 2014 Samlede indtægter: kr. Samlede udgifter: kr. Trods stigende kontingentindtægter er der således et underskud på kr. Harstads Fond: Underskud på 500 kr. Lægemissionskontoen: Overskud på kr. Budget for 2014: Samlede udgifter: kr. Kommentarer fra salen Tipsmidler må kun bruges til drift. Kan udgiften til forretningsføreren begrænses? Kan det hele køres via hjemmesiden? Flere medlemmer giver flere kontingentindtægter. Det skal være nemmere at blive medlem via hjemmesiden. Regnskabet blev godkendt. 4: Forslag fra bestyrelsen a) Skal tandlæger og tandlægestuderende kunne bliver medlemmer af Klf? Tilkendegivelser både for og imod. Bestyrelsen arbejder videre med spørgsmålet. b) Vores venskabsland Serbien. Bestyrelsen arbejder videre med sagen. c) Serpens - Afstemning: Uændret papirudgave: 3 Ren web-udgave: 10 Web-udgave, til udprintning (Pdf-fil): 18 d) Nedlæggelse af fonde. Vigtigt at kunne øremærke beløb til bestemte formål. Skattefradraget uændret. Forsamlingen tilkendegiver støtte til nedlæggelsen af fonde. Bestyrelsen må finde ud af hvordan. 5: Valg af formand Udgår. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer Preben Bredesgaard modtager ikke genvalg og takkes for lang og god tjeneste. Anders Voldby genvælges og Jeff Sørensen nyvælges. 7: Valg af bestyrelsessuppleant Andreas Munk genvælges. 8: Valg af revisor Anders Bjerglund Andersen (Firmaet Beierholm) genvælges. 9: Fastsættelse af kontingent: 500 kr. for læger 750 kr. for lægepar 100 kr. for studentermedlemmer 10: Evt. Intet. 6 S e r p e n s A e n e u s

5 Nyt bestyrelsesmedlem i KLF v/ Jeff Sørensen Nye ansigter i bestyrelsen ICMDA verdenskongres 2014 International Christian Medical and Dental Association Jeg er praktiserende læge i Middelfart og bor i Odense med min kone Anette, som er ergoterapeut. Vi har tre piger, hvoraf kun den yngste på 18 år bor hjemme. Kirkeligt set har vi vores gang i Sct. Hans Kirke i Odense og i Luthersk Mission, som også var sendende menighed for os, dengang vi arbejdede i Tanzania fra Jeg sagde ja til at opstille til valg til bestyrelsen, fordi der manglede en fynbo - i følge vores formand! Jeg har været med i KLF siden studietiden. Ny missionssekretær i KLF v/ Annette Hauge Jeg har fået lov til at overtage posten som missionssekretær i KLF efter Lisbeth Thøstesen. Det glæder mig, at KLF aktivt støtter lægemissionærer, og jeg ser frem til at arbejde sammen med bestyrelsen og have og formidle kontakt til de udsendte læger. Min tidsregning begyndte i 1982 og jeg oplevede som 10 år gammel Guds kald til at være læge og missionær. Jeg har forsøgt at lægge kaldet fra mig, men det har altid vendt tilbage; derfor stoler jeg på, at det er Guds kald for mig. Ofte har jeg glædet mig over deltagelse i arrangementer og er også meget taknemmelig for den hjælp vi fik, mens vi arbejdede i det fremmede. Efter en pause har jeg fået mulighed for at være mere med igen, og håber jeg kan give lidt tilbage som tak for alt det, jeg har fået indtil nu. Og jeg ser frem til at blive en del af en øjensynligt meget inspirerende bestyrelse. Jeg har læst i Århus og tog efter endt medicinstudie på 10 måneders bibelskole i Jerusalem, og bagefter blev jeg ledt til arbejde i Nordjylland. Nu har jeg bopæl i Aalborg, hvor jeg trives både kirke- og arbejdsmæssigt. Jeg har mennesker og bøn på mit hjerte, og jeg ønsker at være en aktiv del af et sundt kristent fællesskab. Personligt er jeg engageret med forbøn og åndeligt fællesskab i min lokale kirke. Jeg har endnu ikke valgt et speciale, og jeg er spændt på hvad fremtiden bringer. Min kæreste og jeg har en fællesdrøm om Indien, og tager sammen med en ven til Indien i januar 2014 for at få indblik i et indisk missionsarbejde og fornemme hvilken vej Gud leder os ad. Det er godt at vide, at Gud kun lægger gode planer for os, planer om lykke, fremtid og håb. Læs om de udsendte missionærer på foto: Enith / Rotterdam Image Bank foto: Fred Ernst / Rotterdam Image Bank foto: Marc Heeman / Rotterdam Image Bank July 2014 De Doelen Rotterdam The Netherlands reflection fellowship celebration XV th World Congress July 2014 International Christian Medical and Dental Association XV TH WORLD CONGRESS STUDENTS AND JUNIOR GRADUATES PRE-CONGRESS & MAIN CONGRESS CONGRESS CENTRE DE DOELEN City center Best facilities REFLECTION Bible reading Lectures & seminars Faith & science, working cross-culturally, sharing the Good News, career choices, preventing burn out, integrity in medicine, leadership, worklife balance, ethics, medical missions, ethics in dentistry, etc. FELLOWSHIP Worship Different cultures and ages Students & professors, junior & senior doctors United in Christ Small groups Fun time CELEBRATION 50 years ICMDA Gala dinner ROTTERDAM THE NETHERLANDS 2 nd largest city of the Netherlands One of the largest ports of the world Dynamic, impressive skyline, multicultural foto: Rien Rijthoven / De Doelen 8 S e r p e n s A e n e u s

6 Årsmøde Årsmøde Kære Venner forsamlet til årsmøde i KLF v/ Steen Møllgaard Andersen Sig altid tak skriver Paulus, og den formaning er nok værd at have for øje, i det daglige liv, og under tilværelsens mange omskiftelser. Denne gang er det mig en stor glæde at kunne skrive tak for de fire solide blodtryksapparater, der blev givet af Lægemissionsfonden. Efter den ledende læges skøn er de blevet fordelt på afdelinger og konsultationsstuer. Da vi kom hertil for 11 år siden fandtes der ikke blodtryksapparat på en eneste af konsultationsstuerne, og BT var på det nærmeste en specialundersøgelse, som de udvalgte få patienter blev sendt over på operationsstuen for at få målt. Jeg fik skaffet mig selv et apparat fra Danmark, så snart jeg var færdig med sprogskolen og advokerede for at øge antallet af målinger. Apparater fra blandt andre Kristelig Lægeforening gjorde dette nemmere, og nu efter den sidste kærkomne gave er situationen acceptabel efter længere tids tilbageslag. Blodtryksapparat hedder i øvrigt på det lokale swahili BP Machine (udtalt Bii Pii Ma sjine med tryk på i et). At der er apparater er naturligvis ingen garanti for, at de også bliver brugt. På den medicinske afdeling har de haft en machine de fleste af årene, men det er stadig det almindelige at være indlagt på denne afdeling uden at få målt puls og blodtryk en eneste gang. At ordinere puls og blodtryk dagligt morgen og aften på udvalgte patienter er en sikker måde at skaffe sig ærgrelser på, og daglig måling af patientens vægt (på ascites eller hjertesvigtpatienter med store ødemer) kan man lige så godt lade være med at bede om (selv om jeg gør det alligevel, når jeg har energien til det). Jeg har talt med alle afdelings- og oversygeplejersker gennem årene, men men men, det har ikke ført til nogen ændret praksis. Der passerer en hel del regerings-ansatte læger gennem Sikonge Hospital, som regel på kortere varende posteringer. En dag gik jeg over til en af dem, der havde sin konsultationsstue i et rum ved mor-barn klinikken. Jeg ville høre, om han havde et blodtryksapparat på stuen. Det havde han ikke, og det viste sig under samtalens løb, at han heller ikke havde noget stetoskop! Han havde godt nok fået et under sin tidligere postering, men det havde han efterladt i sin private klinik i en anden by, i den tro at han ville få et nyt her hos os. Da havde han siddet og set patienter i flere måneder! ( Eventuelle kirurger blandt tilhørerne gives her en lille pause til at indvende, at man da bare kan tage et røntgenbillede, hvis man vil vide, hvordan hjertet og lungerne har det!) Richard, der er ved at undervise en nyopdaget spedalsk patient i self care. På svangreklinikken, som hører under mor-barn klinikken på Sikonge Hospital, får de gravide målt blodtryk. Det turde være en selvfølge, men det er det desværre ikke. Vi ser det, når gravide har gået til kontrol på en af de andre klinikker i området, hvoraf de fleste er drevet af det offentlige sundhedsvæsen. Felterne til BT målinger er gabende tomme; eventuelt kan der være skrevet o/s hvilket betyder out of stock, eller måske står der bovu: i stykker. Årsagen er, at medicin og medicinsk udstyr skal anskaffes via ministeriets dertil bestemte depot i hver region, benævnt MSD eller Medical Supplies Department. Det er så langt fra altid, de har, hvad de skulle ifølge egne kataloger og prislister. Faktisk var der for relativt nyligt en periode på mere end to år, hvor de overhovedet ikke havde blodtryksapparater. Og når de så endelig har BP Machine på lager, så er det noget bras, der går i stykker i løbet af kort tid. Jeg talte om problemet med en dansk rådgiver i Sundhedsministeriet. Jeg gav udtryk for ærgrelse over at MSD s blodtryksapparater går i stykker efter 3 måneder. Han mente, jeg overdrev: Han plejede at sige 3 uger! I øvrigt var de udmærket godt klar over problemet. Men regeringens regler, procurement policy, kræver at man køber det billigste produkt ved en licitation, også selv om det er aldeles underlødigt. Her til lands er ordet kinesisk for resten nærmest blevet ensbetydende med et billig vare af elendig kvalitet. I øvrigt er vores mor-barn klinik også den eneste i området, der har de obligatoriske børnesundhedskort hvor vaccinationer, vejninger, og den generelle tilstand skal angives, og som alle børn har ret til at få på en hvilken som helst klinik i landet. Vi ser masser af gange, at forældrene har måttet købe et kladdehæfte, hvor oplysningerne 10 S e r p e n s A e n e u s

7 Årsmøde Serpens fremtid så indskrives, men uden oversigt og uden den Road to Health, hvor børnenes vægt plottes ind, så man kan se om de vokser som de skal. I kender måske disse kort, hvor børnene skal følge den grønne vej, og ikke synke ned i det grå område, for slet ikke at tale om det røde, og forskellige percentiler er brugt til at bestemme bredden af disse områder. At vi har disse kort altid, skyldes at vi selv har fået nogle trykt, når det var nødvendigt. Forrige gang må trykkeren have ment, at farverne blot var til for at gøre det hele mere festligt, for han havde trykt den gode vej rød og den forbudte vej grøn! Nå, men tilbage til blodtrykkene. Måske vil nogen spørge, hvad de antydede realiteter og masser af andre lignende frustrationer gør ved mit eget blodtryk. Det er da nok muligt, der er kraftige, kortvarige stigninger. Men da jeg var til kontrol i Christiansfeld i juni lå trykket på 120/80, og hjerte og lunger havde det fint. Og jeg kan da tilføje, at triglycerid- og kolesteroltal var exceptionelt fine. Alt sammen på trods af at jeg ryger, tager pænt for mig af øl, snaps og vin til maden, når vi er på hjemmeophold, kommer salt på min mad og spiser det fedt, der nu en gang sidder på flæskestegen eller ribbenssandwichen. Og så tager jeg i øvrigt aldrig løbesko på! Og hvad skal man så sige til det? I behøver jo ikke sige noget, og selv siger jeg tak, for det skal man jo, under alle forhold. Og som jeg begyndte brevet, vil jeg slutte: med at sige tak. Tak for Kristelig Lægeforening, for jer alle sammen, og for kærlig omsorg, støtte og forbøn. Serpens i fremtiden v/ Boje Kvorning Ehmsen På grund af stigende tryk- og forsendelsesomkostninger er Serpens blevet en dyr fornøjelse. Totalt koster bladet KLF ca kr. årligt. Omregnet koster det eksemplar du sidder med i hånden ca. 45 kr. Det er muligt, at du synes, at det er pengene værd. Men det er også muligt, at du synes, at det er på tide, at KLF overvejer at skifte kommunikationsform.klf skal snart have designet en ny hjemmeside. I den forbindelse er det muligt, at KLF, som mange andre foreninger, går over til at kommunikere via hjemmeside og frem for et trykt magasin, som dét du sidder med i hånden. Det er min overbevisning, at vi i KLF før eller siden ender med en digital løsning uden tryk medmindre der er et ganske stærkt og bredt ønske om at bibeholde et trykt Serpens i foreningen. Man er meget velkommen til at skrive til mig på og dele sin holdning til emnet. Med henblik på at bevare Serpens for eftertiden, vil jeg forsøge at indsamle tidligere udgaver af Serpens. Hvis du har nogle ældre eksemplarer, som du kan undvære, må du meget gerne sende dem til Boje Kvorning Ehmsen, Refsnæsgade 41, 3. th, 2200 København N. Lisbeth og Steen foran deres hus 12 S e r p e n s A e n e u s

8 Andagt Studenterne og Yngre læger Andagt v/ Jeff Sørensen Israelitterne var hårdt pressede i Ægypten. De var frugtbare, og blev en trussel for ægypterne og deres ledere. Derfor skulle de smadres med umenneskeligt hårdt tvangsarbejde, men det var ikke nok. Så skulle jordemødrene dræbe alle drengebørnene, men den ordre adlød de ikke. Så fik folket påbud om, at alle drengebørn skulle kastes i Nilen til krokodillerne. I den situation blev lille Moses født, sat ud på vandet, taget ind igen og opfostret i kongens hus. Som voksen måtte Moses flygte - fordi han i retfærdig harme havde slået en morder ihjel - men det blev opdaget - og så var han selv truet på livet. Moses blev gift, vogtede får - og pludselig stod han foran en brændende tornebusk, hvorfra Gud helt uventet talte til ham: Kom ikke nærmere - du er på hellig grund. Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Men Gud havde mere at sige - og på blot fire sætninger i Anden Mosebog, kap. 3 fra vers 7 får Han sagt noget meget væsentlig til os alle: 1. Jeg har SET mit folks lidelse i Ægypten 2. Jeg har HØRT deres klageskrig over slavefogederne 3. Jeg har LAGT MIG deres lidelser PÅ SINDE 4. Derfor er jeg kommet ned for at REDDE FOL- KET, og FØRE DEM til et land, der flyder med mælk og honning. Ingen af os er oversete af vores Far i Himlen. Uanset om vi ser Ham, om vi føler os uendelig alene, i trængsler på alle slags måder - Han ser os midt i det alt sammen. Og Han hører os i vores henvendelser til ham. Aldrig vender Han det døve øre til - aldrig er noget af vores for stort eller for småt for Ham. Vi har Hans fulde opmærksomhed, og Han venter blot på os. Og Gud føler med os. Som ingen anden har Han en medfølelse, der til fulde lukker os helt ind i Hans nærvær. Vi er kendt af Ham, og vi betyder uendelig meget for Ham. Og så handler Han - redder sit folk - fører os fremad igennem lidelser og sorger - til vi til sidst skal indtage den nye Himmel og den nye Jord. Hans største redningsaktion var, da Han ofrede sin egen uskyldige Søn - for at vi kan fremstå som rene og syndfrie i Guds øjne - og dermed lade os føre ind i den fantastiske fremtid, hvor al lidelse skal blive fortid. Sæt din lid til Gud - stol på Ham - så griber Han ind. Studenterne - Kristne Medicinere KLF er repræsenteret på universiteterne i Århus, Odense og København i form af studentergruppen Kristne Medicinere (KM). KM er altid interesseret i at få besøg af medlemmer af KLF, som har noget, de gerne vil dele med de studerende. De respektive grupper mødes typisk ugentligt eller hver anden uge til bøn, foredrag, fællesspisning eller samvær. Søg Kristne Medicinere på Facebook for at følge med dér. Århus: Samling onsdag eftermiddag i ulige uger kl i Medicinerhuset, hvor vi er fælles om tro og studie. Vi snakker om, hvad vi har på hjertet og holder andagt og bøn sammen. Derudover mødes vi en tirsdag aften i løbet af måneden. København: Kristne Medicinere i København fortsætter i efteråret det berigende fællesskab om Kristus, livet og lægefaget med fællesspisninger, oplæg og events. Hver tirsdag kl Fællesbøn i KMs lokale, Studenterhuset v. Panum. Odense Lige nu ingen faste mødetider planlagt. Gruppen fremsender et ønske om forbøn. Kontakt Århus: Anne Skytte Dideriksen, Odense: Heidi Christensen, København: Hanna Sebelin Skogø, eller INFO Kristne Yngre Læger - KYL København Nærmere detaljer følger via mail. Kontaktperson: Anders Voldby, T: , E: 14 S e r p e n s A e n e u s

9 Afsender: Kristelig Lægeforening. Nellikeløkken Rønne Årsmøde i Svendborg 2013 Vintermøde 2014 Lørdag 18. januar 14, kl Rungsted Kirkes Sognehus Bolbrovej 15, 2960 Rungsted Kyst Forårsmøde 2014 Lørdag 8. marts 14, kl Fredens Kirke Sjællandsgade 34, 7400 Herning Mødet starter kl 13 og slutter kl 17 og der serveres kaffe og kage i løbet af eftermiddagen til 20 kr. Emnet er Hvordan fremmer vi gode værdier i samfundet? På vintermødet får vi i år besøg af Jørn Braüner der arbejder for Policy Partner. Han er ved at udarbejde en rapport om emnet, og vil komme og diskutere emnet med os. Kom og vær med til et spændende oplæg og diskussion. Mødet starter kl 13 og slutter kl 17 og der serveres kaffe og kage i løbet af eftermiddagen til 20 kr. Emnet er Hvordan præger vi samfundet med gode værdier?. Oplæg v. post doc. og MF Esben Lunde Larsen som bl.a. har lavet ph.d. om Grundtvigs frihedssyn. Kom og vær med - også i debatten. COMPLOT.DK S e r p e n s A e n e u s

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 03.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Serpens fremtid Generalforsamling Det tjenende lederskab Nyt fra bestyrelsen Kursus Årsmøde Andagt Studenterne 2 3-4 5

Læs mere

02.12. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling. 8 Tilmelding til årsmøde. 9 Foredragsholdere

02.12. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling. 8 Tilmelding til årsmøde. 9 Foredragsholdere S e r p e n s A e n e u s 02.12 I N D H O L D Kristelig Lægeforening 2 Lederartikel 3 Årsberetning 4-6 Årsmødeprogram 7 Generalforsamling 8 Tilmelding til årsmøde 9 Foredragsholdere 10-11 Formandens initiativ

Læs mere

03.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15

03.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 03.12 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Rejsebrev Heri Mission Hospital Bøger Andagt Studenterne 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15 Stiftet i 1897 www.klf-dk.org

Læs mere

02.09 02.09. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde 2009 Regnskab Læserbrev Til verdens ende ICMDA Congres 2010 Andagt

02.09 02.09. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde 2009 Regnskab Læserbrev Til verdens ende ICMDA Congres 2010 Andagt S E R P E N S A E N E U S 02.09 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde 2009 Regnskab Læserbrev Til verdens ende ICMDA Congres 2010 Andagt 2 3 4 8 11 23 24 26 27 02.09 Stiftet

Læs mere

SERPENS AENEUS 2015. Stiftet i 1897 www.dkklf.dk. Kristelig Lægeforening Andagt 3 Leder 4 Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst

SERPENS AENEUS 2015. Stiftet i 1897 www.dkklf.dk. Kristelig Lægeforening Andagt 3 Leder 4 Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst SERPENS AENEUS 2015 I N D H O L D Kristelig Lægeforening 2 Andagt 3 Leder 4 Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst 5-12 Årsmøde 13-16 Præsentation af Medarbejder 17-18 Interview med Dagfinn

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

KH bladetmaj 2 2015. Fernisering i Galleri Bibelland Malerierne fra kunstkurset 11. april udstilles i Galleri Bibelland til efteråret.

KH bladetmaj 2 2015. Fernisering i Galleri Bibelland Malerierne fra kunstkurset 11. april udstilles i Galleri Bibelland til efteråret. KH bladetmaj 2 2015 15 Fernisering i Galleri Bibelland Malerierne fra kunstkurset 11. april udstilles i Galleri Bibelland til efteråret. 3 10 Kristelig Handicapforening Katrinebjergvej 75 8200 Århus N

Læs mere

Adventnyt. Bøn. Hvorfor bøn? Hvad betyder bøn? Inspiration til bøn. I dette nummer... TEMA: Bøn. Nytårshilsen. Vejlefjord i Rwanda.

Adventnyt. Bøn. Hvorfor bøn? Hvad betyder bøn? Inspiration til bøn. I dette nummer... TEMA: Bøn. Nytårshilsen. Vejlefjord i Rwanda. I dette nummer... Nytårshilsen Forskning i bøn Vejlefjord i Rwanda Formanden reflekterer over menighedsfællesskabet i lyset af hans seneste oplevelser. Hvad binder os sammen, hvorfor er der forskelle,

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

KH bladetdecember. Fest på slottet. Strategi under udvikling. Pres på menneskets værdi

KH bladetdecember. Fest på slottet. Strategi under udvikling. Pres på menneskets værdi KH bladetdecember 4 2014 12 Fest på slottet Det blev en kongelig Frøfestival med Les Lancier i flot gallastil, besøg af dronningen og talentshow med masser af kongelige indslag. 5 14 Kristelig Handicapforening

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 2 Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Indhold Indenlandsk Sømandsmission 4 Årsberetning 5 En sømandsmissionærs hverdag 8 Feriehjemmet Aggershøj 9 Bethel og Duen

Læs mere

indhold Andagt 2 Missionærbreve 13 Indbydelse til årsmøde 9 Årsmødeprogram 10 Nyt fra bestyrelsen 15 Juni 2014

indhold Andagt 2 Missionærbreve 13 Indbydelse til årsmøde 9 Årsmødeprogram 10 Nyt fra bestyrelsen 15 Juni 2014 Sundhedspersonalets MissionsFællesskab indhold Andagt 2 Missionærbreve 3 Indbydelse til årsmøde 9 Årsmødeprogram 10 Missionærbreve 13 Nyt fra bestyrelsen 15 Juni 2014 Sundhedspersonalets SMF Missionsfællesskab

Læs mere

LEVERNYT Leverforeningen Side 6 Taknemmelig og nye prioriteringer i livet

LEVERNYT Leverforeningen Side 6 Taknemmelig og nye prioriteringer i livet LEVERNYT Leverforeningen Nr. 2 Maj 2014 Side 6 Taknemmelig og nye prioriteringer i livet REFERAT FRA GENERALFORSAMLING RyGNING OG LEvERcIRROSE SOMMERUDFLUGT 2 L E d E R hvor der er håb, er der en vej Af

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

DEADLINE. for OI-Magasinet er fremover fastlagt til den 15. i månederne Januar, Maj og September. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. for OI-Magasinet er fremover fastlagt til den 15. i månederne Januar, Maj og September. Indhold. OI-Magasinet OI-Magasinet Indhold Udkommer: 3 gange årligt Oplag: 400 eksemplarer pr. nummer Layout: Microsoft ME & Office 2000 OI-Magasinet er officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta (DFOI).

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT 1 NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT Årsrapporter 2007 Dagsorden regnskaber statistikker Repræsentantskabsmødet Kolding 2008 Det Danske Missionsforbund 2 Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Juni 2007 Praktiske oplysninger Redaktionen Kenneth Jørgensen Nikolaj Højberg Klaus Hougaard Kirstine Nielsen Kontaktmail: inspirator@forfatterhaab.dk Er du interesseret i at annoncere i Inspirator? Så

Læs mere