Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling. 8 Tilmelding til årsmøde. 9 Foredragsholdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02.12. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling. 8 Tilmelding til årsmøde. 9 Foredragsholdere"

Transkript

1 S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D Kristelig Lægeforening 2 Lederartikel 3 Årsberetning 4-6 Årsmødeprogram 7 Generalforsamling 8 Tilmelding til årsmøde 9 Foredragsholdere Formandens initiativ 12 Studenterne 13 Missionærnyt 14 Andagt 15 Stiftet i

2 Kristelig Lægeforening Serpens Aeneus er medlemsblad for Kristelig Lægeforening i Danmark. Serpens Aeneus betyder Kobberslangen og henviser til foreningens logo. Bladet udkommer 3 gange årligt, 15. april, 15. august og 15. december. Stof til næste nummer, som udkommer ca. 15. december 2012, skal være redaktionen i hænde senest 15. november. Redaktion Ansvarshavende redaktør: Hans Paulli Jørgensen Lupinvej 10, 2970 Hørsholm T: , E: Preben Bredesgaard Løvvænget 13, 2960 Rungsted Kyst T: , E: Hans Asger Holmsgaard Sprogøvej 27, 7680 Thyborøn T: , E: Boje Ehmsen E: Medlemskab Åbent for enhver læge, der kan tilslutte sig foreningens formål. Kontingentet er 500 kr. for en læge og 750 kr. for lægeægtepar. Pensionerede medlemmer kan søge om kontingentfritagelse. Studenter betaler 100 kr. årligt. Gaver Gaver og gavebreve til Kristelig Lægeforening er fradragsberettigede efter ligningslovens 8A og 12 stk. 3. Bank Nordea reg.nr Kontonr Nyhedsmail Ønskes nyhedsmail aflever mailadressen til webmaster Ida Helsø på Bestyrelsen Formand Hans Asger Holmsgaard, Sprogøvej 27, 7680 Thyborøn T: E: Næstformand Preben Bredesgaard, Løvvænget 13, 2960 Rungsted Kyst - T: E: Sekretær Lilia Bredtoft, Valkyrievej 27, 3. tv., 2200 København N T: E: Studentersekretær Anne Bodilsen, Bissensgade 18, 3 tv Århus C - T: E: Medhjælpende studentersekretær Anders Winther Voldby, Nørrebrogade 58B, 2. tv København N T: E: Missionssekretær Lisbeth M. Thøstesen, Tiufkærvej 19A, Smidstrup, 7000 Fredericia - T: E: International sekretær Kristian Kristensen, Ingridsvej 74A, Lind, 7400 Herning - T: E: Suppleant Andreas Munk, Håndværkerhaven 11, st. th., 2400 København NV - T: E: Suppleant Hans Paulli Jørgensen Lupinvej 10, 2970 Hørsholm T: E: Kasserer Karen Nielsen, Stenbakken 23, 8850 Bjerringbro - T: E: Forretningsfører Svend Bernhard,Birkevang 101, 3250 Gilleleje - T: E: Webmaster Ida Helsø, Østerbrogade 85, vær København Ø - E: 2 S e r p e n s A e n e u s

3 Lederartikel Sygdom Lidelse Helbredelse Hans Paulli Jørgensen Årsmødetemaet er sygdom lidelse helbredelse, emner med en central plads i enhver læges arbejde, og som berører alle mennesker på deres livsvej ikke blot patienter, men også deres pårørende. Sygdom og lidelse er ingen forskånet for; det er livets vilkår. Bestyrelsen har valgt at få emnerne belyst både af en teolog og af to læger med praktisk erfaring. Der er således lagt op til en bred drøftelse, der gerne skulle aktivere både vore unge kolleger og de ældre med lang lægelig karriere. Helbredelse er målet for vor lægelige indsats med eller uden erkendelse af Guds indgriben. Som kristne læger tør vi tro, at helbredelse er del af Guds plan, at vi skal kæmpe ihærdigt mod al sygdom og alvorligt søge den velsignelse, der ligger i helbredelse. Alt afhænger af den tidsmæssige sammenhæng, hvori forbøn for syge praktiseres. I forbønnen forener vi os med Jesu forbøn, Han som lever og går i forbøn for os. Vores forbøn kan ikke stå alene, den må leve ud af vores forening med Kristus og føre os dybere ind i den. Derfor må vi også sige som Han: Jeg helliger mig selv for dem. Vi er altid forpligtede til at søge helligelsen. Men denne forpligtelse bliver skærpet for den, der går ind i forbønnens tjeneste. Årsmødet i år september vil ligesom i fjor blive holdt på Danhostel i Svendborg, hvor der er gode rammer for et vellykket møde. I år skal vi vælge ny formand, og vi står midt i et generationsskifte i vores bestyrelse. Derfor kom og vær med og præg foreningens image. Til jer, der har børn med, vil der også i år blive arrangeret børnepasning. Frist for tilmelding er senest 9. september. Tilmeldingsblanket findes i denne udgave af Serpens på side 9. Vi håber på godt fremmøde. Hans Paulli Jørgensen

4 Årsberetning Årsberetning 2011 v/ Hans Holmsgaard, formand Siden sidste generalforsamling er fire af vore medlemmer afgået ved døden: Arne Bøgh, Tove Ross Niklassen, Karl Kristoffersen og Kjeld Borup. Æret være deres minde. Medlemmer Foreningen har i øjeblikket 173 læger, 54 studenter og 15 kontingentfrie medlemmer. Herudover har vi kontakt til 38 organisationer, lægeenker og enkeltpersoner. Siden 2008 er disse tal steget med 10 læger og 15 studenter, og antallet af kontingentfrie medlemmer er faldet med 6. Der er således tale om en svag positiv udvikling. Bestyrelse Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling udover undertegnede bestået af Preben Bredesgaard som næstformand, Lilia Bredtoft som sekretær, Anne Bodilsen som studentersekretær og Anders Voldby som medhjælpende studentersekretær. Kristian Kristensen har været international sekretær og Lisbeth Thøstesen missionssekretær. Herudover har de to suppleanter Hans Paulli Jørgensen og Andreas Munk deltaget aktivt i møderne. Endelig har Karen Nielsen uden for bestyrelsen fungeret som kasserer, og hun har specielt under forretningsfører Svend Bernhards orlov trukket et stort læs. Fornyelse af foreningen Foreningen har igennem de senere år gennemgået en gradvis fornyelse. Vi har fået nyt logo, nyt blad, ny årsbrochure og hjemmeside, hvor Ida Helsø nu er webmaster. Ved sidste års generalforsamling blev vedtægterne ændret, således at studenterne nu er fuldgyldige medlemmer af foreningen. Årsmødet var i 2011 tilrettelagt i samarbejde med studenterne og blev på forbilledlig vis afviklet af et planlægningsudvalg bestående af studenter og yngre læger. Denne ændring var en succes, som vil blive forsøgt gentaget i år. Herudover har vi fortsat linjen med at synliggøre foreningen udadtil i pressen. Endelig er der i København startet et arbejde blandt junior doctors. Alle disse tiltag har været med til den positive udvikling i medlemstallet. Møder Årsmødet 2011 blev afholdt på Danhostel i Svendborg. Da der samtidig var både nordisk ledermøde og ledertræningsseminar for studenter fra Norden og Baltikum, fik dette møde et særligt internationalt præg. Professor John Wyatt fra London holdt 4 meget personlige og engagerende indlæg under overskrifterne: 1. Hvem er jeg, og hvad har formet mig? 2. Etiske dilemmaer ved livets begyndelse og livets afslutning. 3. Livskvalitet i forskellige faser af livet. Hvordan kan vi forbedre livskvaliteten for vore patienter? 4 S e r p e n s A e n e u s

5 Årsberetning Hvordan kan vi som kristne påvirke samfundet i disse spørgsmål? 4. Hvad siger Bibelen? Har kristne en særlig livskvalitet? Årstemaet for 2012 er: Sygdom - Lidelse - Helbredelse. Hvor kommer sygdom fra? Er den en fejl ved skaberværket? Er den Guds straf? Er den vores egen skyld? Hvordan skal vi forholde os til lidelse? Hvad er helbredelse? Hvilken betydning har svarene herpå for vores daglige arbejde som læger? Disse store spørgsmål blev på vintermødet i Rungsted og på forårsmødet i Viborg belyst fra såvel lægens side som patientens side af henholdsvis Ellen Kappelgaard og journalist ved Kristeligt Dagblad Line Vaaben (vintermødet) og Allan Axelsen og baptistpræst Elise Gaust (forårsmødet). Herudover fortalte Allan Axelsen om, hvordan han beder for sine patienter. Der var tale om fine og meget personlige indlæg, som affødte gode diskussioner. Fællesspisningen før forårsmødet var en succes. Næste år forsøges vintermødet flyttet ind til København, og forårsmødet afholdes i Århus. Dette skyldes et ønske om at få flere studenter til at deltage. Lægemission Steen Mølgaard Andersen arbejder fortsat trofast sammen med sin kone Lisbeth på Sikonge hospital i Tanzania. Vi har støttet ham med et otoskop, to blodtryksapparater, to stetoskoper og en dermatologibog. Henrik og Jutta Juhl arbejder nu på Zanzibar. Ane og Jørgen Bøndergaard Iversen er rejst til Addis Abeba, hvor Ane arbejder på Bethel Teaching General Hospital. Der er bevilget kr. til løn til sygeplejerske i et projekt for gravide teenagepiger i Columbia. Herudover er der sendt kr. til vores udsendte i Asien og kr. til regnvandsbeholdere til Landsbyhospitalet Heri i den vestlige del af Tanzania, hvor Morten Øster arbejder. Vi har dog stadig penge på Lægemissionskontoen. Bliver I opmærksomme på relevante projekter at støtte, hører bestyrelsen gerne fra jer. Økonomi Efter et par år med underskud på knap kr. kom vi ud af 2010 med et reelt overskud på ca kr. I 2011 balancerer regnskabet næsten med et mindre underskud på ca kr. For 2013 budgetteres med et beskedent overskud på kr. Økonomien er således ved at være rettet op, hvilket blandt andet skyldes et driftstilskud fra Tips og Lotto på ca kr. Internationalt Dansk Kristelig Lægeforening har gennem årene deltaget aktivt i det internationale arbejde. Aktuelt har vi vores tidligere formand Kristian Kristensen med i verdensbestyrelsen for ICMDA, ligesom han også er kasserer for ICMDAs region Eurasien. Kristians arbejde er højt værdsat også i udlandet. Ikke mindst fortjener han stor anerkendelse for, at han trods sygdom organiserede og gennemførte regionsmødet for Eurasien fra den 21. til den 25. marts 2012 i Hvide Kilde i Helsinge. Der blev her afholdt ledertræningsseminar for studenter og unge læger, der var bestyrelsesmøder, og endelig var der konsultation mellem ICMDA og de nationale ledere fra de fleste lande i regionen. Mødet var en stor succes med deltagelse af ca. 50 kristne læger fra Europa, Centralasien og Mellemøsten. Næste verdenskongres afholdes i Rotterdam i

6 Årsberetning Serpens Siden starten af 2009 har Hans Paulli Jørgensen bestyret Serpens Aeneus sammen med et udvalg bestående af Preben Bredesgaard, Boje Ehmsen og undertegnede. Det er der kommet et meget flot og læseværdigt blad ud af. Hans Paulli Jørgensen har nu ønsket at fratræde som redaktør, og denne post overtages af Boje Ehmsen. Han fortsætter dog sammen med Preben Bredesgaard i udvalget, mens undertegnede udtræder. Stor tak til den afgående redaktør og velkommen til den nye! De kommende år Årstemaet for 2013 er fastsat til: Evangelisation eller passion?, og den spanske psykiater Pablo Martínez (som taler et tydeligt og meget let forståeligt engelsk) har sagt ja til at blive hovedtaler på årsmødet næste år. Herudover arbejdes der på at få Peter Saunders fra England som taler på årsmødet i 2014 om emnet: Hvordan præger vi samfundsdebatten med de kristne værdier, samtidig med at nogen ønsker, at religion skal ud af det offentlige rum? Til overvejelse og diskussion Bestyrelsen ønsker en debat på generalforsamlingen om visioner og ønsker for foreningens fremtid. Nogle af stikordene hertil kunne være: 1. Skal vi fortsætte den udadvendte linje og forsøge at skabe større synlighed om foreningen? 2. Skal vi styrke samarbejdet med andre kristne i sundhedssektoren, (som f.eks. underskriftsindsamlingen mod aktiv dødshjælp sammen med KriSoS og Dansk Kristelig Sygeplejeforening)? 3. Skal vi på udvalgte områder samarbejde med ikke-kristne, (som f. eks. i England, hvor den engelske kristelige lægeforening arbejdede sammen med blandt andet muslimer, og fik forhindret en liberalisering af abortloven)? 4. Skal vi engagere os i Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode? 5. Hvordan fastholder vi kontakten til studenter og yngre læger og sikrer generationsskiftet? 6. Skal vi have et venskabsland? For mig er det vigtigt, at vi holder fast i vores grundlag og vores formål: At styrke medlemmerne i troen på Jesus Kristus, at fremme kristendommens indflydelse i deres lægegerning og at støtte lægemission. Som kristne læger skal vi være lys og salt for vore patienter, blandt vore kolleger og i samfundsdebatten. Samtidig skal vi fastholde det tværkirkelige, så der fortsat er plads til kristne af forskellig observans i vores forening. Vagtskifte Personligt har jeg været med i bestyrelsen siden 2005: det første år som suppleant, herefter 2 år som kasserer og de sidste 4 år som formand. Det er nu tid til vagtskifte, og jeg giver med fuld fortrøstning stafetten videre til en ny formand og kommende bestyrelse. Tak for jeres støtte og opbakning gennem alle årene. Den har betydet meget for mig. Lov mig at fortsætte med samme opbakning og støtte til min efterfølger og resten af bestyrelsen. Engager jer i foreningen. Kom til årsmødet og medbring gode ideer, lyst til at inspirere og åbenhed til selv at blive inspireret. Vær med til, at vores 115 år gamle forening fortsat kan bestå og udvikle sig i fremtiden! 6 S e r p e n s A e n e u s

7 Årsmøde 2012 Årsmøde 2012 Tid: Sted: Tema: Fredag, 28. september - søndag, 30. september Danhostel, Vestergade 45, 5700 Svendborg Sygdom - Lidelse - Helbredelse Hvor kommer sygdom fra? Er den en fejl ved skaberværket? Er den Guds straf? Er den vores egen skyld? Hvordan skal vi forholde os til lidelse? Hvad er helbredelse? Hvilken betydning har svarene herpå for vores daglige arbejde som læger? Fredag, den 28. september Aftensmad Oplæg til gruppearbejde om årsmødets tema ved Hans Holmsgaard. Miraklet Storm ved Anders Voldby. Kaffe. Sang og socialt samvær. Lørdag, den 29. september Morgenmad Ledende overlæge på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Merete Stubkjær Christensen: Hvilken betydning har synet på sygdom, lidelse og helbredelse på vores daglige arbejde som læger? Generalforsamling, se indkaldelse side Frokost Eftermiddagsarrangement Kaffe Hjælpepræst i Århus valgmenighed: Helga Døssing Hansen: Er der en Gud? Hvordan kan han være almægtig og god, når han tillader, at jeg er blevet syg eller handicappet? Er jeg skyldig? Er Gud vred på mig, eller er min tro for lille? Er der nogen mening med, at jeg oplever disse lidelser, eller er det hele meningsløst? Middag Aftenarrangement. Søndag, den 30. september Morgenmad Forbøn for mission Tidligere sygehuspræst og nu sogne- og feltpræst ved Frederiksberg Slotskirke og Hærens Officersskole Michael Wagner Brautsch: Hvad er meningen? Hvor kommer sygdom fra? Når Gud er almægtig og kærlig, hvorfor tillader han så sygdom? Hvorfor svarer han ikke på vores bønner med helbredelse? Frokost Afslutning og på gensyn

8 2. Fremlæggelse af bestyrelses- og udvalgsberetninger til godkendelse. 5. Valg af formand: Hans Holmsgaard er på valg og modtager ikke genvalg. Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Kristelig Lægeforening lørdag, 29. september 2012 kl på Danhostel, Vestergade 45, 5700 Svendborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2011 til godkendelse og fremlæggelse af budget for Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Lilia Bredtoft og Anne Bodilsen er på valg og villige til genvalg. 7. Valg af bestyrelsessuppleant: Hans Paulli Jørgensen er på valg og villig til genvalg. 8. Valg af revisor. 9. Fastsættelse af kontingent for Eventuelt. 8 S e r p e n s A e n e u s

9 Tilmelding til årsmødet Priser pr. voksen: Enkeltværelse Fredag kl søndag kl Lørdag kl søndag kl Dobbeltværelse Fredag kl søndag kl Lørdag kl søndag kl sengsværelse Fredag kl søndag kl Uden overnatning Lørdag kl Priser pr. barn 3-12 år: 4-sengsværelse Fredag kl søndag kl Max pris for familie Priser for medicinstuderende: 4-sengsværelse Fredag kl søndag kl kr kr kr kr kr. 850 kr. 500 kr kr 500 kr. Priserne inkluderer håndklæder/sengelinned, fuld forplejning i anførte tidsrum samt et deltagelsesgebyr. OBS! Tilmelding foregår ved betaling, d.v.s. man er først tilmeldt, når betaling er registreret! Betaling ønskes fortrinsvis via netbank: men check kan modtages. Det er vigtigt, at man ved indbetaling anfører sit navn først, da tekstfeltet er lille. Samtidig sendes mail til angående tilmelding og indbetalingsdag. Du vil få en bekræftende mail tilbage. SIDSTE FRIST FOR INDBETALING ER SØNDAG D. 9. SEPTEMBER Der vil blive arrangeret børnepasning skriv til mig, hvis du har behov. Med ønsket om en god sommer og et godt årsmøde Karen Nielsen, Stenbakken 23, 8850 Bjerringbro, mobil , mail

10 Foredragsholdere Merete Stubkjær Christensen Hvilken betydning har synet på sygdom, lidelse og helbredelse på vores daglige arbejde som læger? Sygdom, lidelse og helbredelse er begreber som i forskellige kulturer og historiske tidsperioder har været knyttet til en mangfoldighed af både rationelle og irrationelle forestillinger: frygt, isolation, synd, ondskab, magi, magt, økonomi, kundskab, status, rigdom, hellighed osv. Den kontekst, vi står i som læger i dag, foregiver at være mere nøgtern, men er den det? Hvordan spiller vores personlige holdninger, livssyn og erfaringer ind på vores daglige arbejde på godt og ondt? At være læge er en gave! En gave fuld af store oplevelser og dilemmaer, hvor vores eget syn på sygdom, lidelse og helbredelse både kan berige og begrænse vores handlemuligheder. Hun vil relatere sine overvejelser til de forskellige sundhedssystemer, hun har været en del af og særlig til de mange patienter, som har påvirket og udfordret hende på dette foredrags titel. Det gælder både tidligere og nu i arbejdet på Hammel Neurocenter med mennesker, der så pludselig har fået svær sygdom som en væsentlig del af livet. 10 S e r p e n s A e n e u s

11 Foredragsholdere Helga Døssing Hansen er cand. theol. fra Århus Universitet og har gennem de sidste 4 år arbejdet som præst i Århus Valgmenighed. Et af de områder hun har ansvaret for, er sjælsorg, og hun har gennem kurser og studier søgt at dygtiggøre sig inden for dette område. Det har blandt andet givet sig udslag i, at hun har medvirket til bogen Hvad i alverden er meningen. Hendes egen historie med sygdom starter, da hun fylder 11 år. Det viser sig, at hun har kronisk nyresvigt, som førte til dialyse og 4 nyretransplantationer, hvoraf de tre første desværre ikke fungerede hverken særligt godt eller længe. Derfor blev det først for 6 år siden, da hun modtog sin fjerde nyre, at hun har oplevet at blive helt rask. Efter at have været rask i 4 år, fik hun kræft i sin biologiske nyre, men er rask nu. Hendes sygdomshistorie og hendes trosvandring har altid været tæt knyttet sammen, og hendes relation til Gud har hjulpet hende igennem sygdommen og lært hende at sætte ord på og håndtere nogle af de problemer, der kan opstå, når sygdommen rammer - både i en tidlig og i en sen alder. Hvordan håndtere sygdom? Det kan være svært at blive syg, og måske særligt, når man er kristen og læser beretningerne om Jesu helbredelser og løfter om at blive hørt, når vi beder. Det kan skabe en diskrepans mellem den virkelighed, den syge oplever og den, som bibelen beskriver. Spørgsmålet er så, hvordan vi håndterer denne spænding? Dette vil hun prøve at belyse først og fremmest ud fra bibelen og de erfaringer, hun har gjort sig gennem arbejdet som præst. Dernæst vil hun tage udgangspunkt i sit eget liv, hvor sygdom har været en meget stor del, siden hun var barn. Michael Brautsch er tidligere sygehuspræst og nu sogne- og feltpræst ved Frederiksberg Slotskirke og Hærens Officersskole, og han har holdt et utal af foredrag og kurser inden for den eksistensfilosofiske retning. På skoler og arbejdspladser, for foreninger og forskellige fagforbund, på tværs af kulturer og religiøse baggrunde. Altid på jagt efter det, der binder os sammen som mennesker, i vores eksistens, i vores søgen og spørgen og i vores nysgerrighed

12 Nej til aktiv dødshjælp Formandens initiativ Fællesudtalelse fra medlemmer af Kristelig Lægeforening, Dansk Kristelig Sygeplejeforening og KriSos (Kristne i Social-Sundhedssektor) Debatten om aktiv dødshjælp er nu atter aktuel. Sundhedsminister Astrid Krag har sat sagen på dagsordenen for Folketingets sundhedsudvalg, og samtidig har hun bedt Etisk Råd om at tage stilling til emnet. Tanken om indføre aktiv dødshjælp begrundes ofte med, at det enkelte menneske skal have lov til at bestemme over sit eget liv og over sin egen død. Det lyder umiddelbart meget sympatisk, men bunder reelt i den misforståelse, at vi selv kan bestemme over de vigtige ting her i livet. Vi vælger ikke selv at blive født, vi vælger ikke selv den familie vi bliver født ind i, vi vælger ikke selv vore evner eller vort helbred, og vi kan ikke selv vælge den kærlighed, vi bliver mødt med. En stor del af de ting, som vort liv afhænger af, er ikke noget, vi kan vælge men derimod alt sammen gaver, vi får givet. Ingen har lov til at tage livet fra et andet menneske. Sundhedsminister Astrid Krag citeres i Berlingske for følgende udtalelse: Det er vigtigt, at vi sikrer, at alvorligt syge mennesker har anstændige rammer for en værdig død. Derfor mener jeg også, at det absolut er værd at tage debatten om aktiv dødshjælp. Det er som om, man kun kan få en værdig død, hvis man får aktiv dødshjælp! Som kristne, der arbejder i sundhedsvæsenet, ønsker vi også, at den dødeligt syge skal have en værdig død. Det skal blot ikke ske ved at slå patienten ihjel, men derimod ved at tage sig af den døende lige indtil det sidste. Opgaven er at trøste og lindre de symptomer, der måtte være f. eks. angst, smerter og andre fysiske klager. Enkelte gange er det eneste, vi kan, blot at turde være til stede og dele sorgen og afmagten. Denne palliative indsats er meget vigtig og kan alt for nemt blive glemt, hvis man i stedet kan få aktiv dødshjælp, som jo er drab på begæring. Samtidig vil selve muligheden for at kunne få aktiv dødshjælp lægge et urimeligt pres på både patient og pårørende. Intet menneske ønsker at være til besvær, og man kan derfor meget let føle sig presset til at bede om at blive slået ihjel. Hvem skal i øvrigt udføre den aktive dødshjælp? Det er alt for nemt at kræve, at det skal lægerne tage sig af. Som læger og øvrige behandlere er vi sat i verden for og uddannede til at hjælpe syge og kæmpe for, at de får et så værdigt og godt liv som muligt. At slå ihjel er ikke nogen lægelig opgave. Vore patienter skal kunne være trygge ved os og vide, at vi er på livets side. Hvis man ønsker at indføre aktiv dødshjælp, må man derfor finde nogle andre til at udføre denne opgave. 12 S e r p e n s A e n e u s

13 Studenterne Studenterne - kristne medicinere KLF er repræsenteret på universiteterne i Århus, Odense og København i form af studentergruppen Kristne Medicinere (KM). KM er altid interesseret i at få besøg af medlemmer af KLF, som har noget, de gerne vil dele med de studerende. De respektive grupper mødes typisk ugentligt eller hver anden uge til bøn, foredrag, fællesspisning eller samvær. Søg Kristne Medicinere på Facebook for at følge med dér. Århus: Efter et semester med begrænset aktivitet i KM Århus, er vi nu vendt stærkt tilbage. Opstartsaftenen bød på både kendte og nye ansigter og ikke mindst en rigtig god og relevant snak om fremtiden. Derfor er der nu blevet nedsat et udvalg på tre personer, som vil lede og fordele aktiviteterne. Indtil videre er der planer om månedlige aftenmøder bl.a. med lægebesøg hos kristne læger i Århus og en sommerafslutning i en kolonihave, hvor også de yngre læger inviteres med. Vi vil derudover mødes hver 14. dag i Medicinerhuset i Uniparken til kaffe/kakao og snak om tro og medicin. Vi er Gud meget taknemmelige og venter spændt på, hvad fremtiden vil bringe! Tak for forbøn. INFO For yderligere information om KM, arrangementer, mødesteder osv. : kontakt: Århus: Marie Bodilsen, Odense: Heidi Christensen, København: Nadja Skadkær Hansen, Odense: Samling hver tirsdag i ulige uger kl København: Hver tirsdag kl Fællesbøn i KMs lokale, Studenterhuset v. Panum

14 Missionærnyt Missionærnyt Familien Bøndergaard Iversen Ane Bøndergaard Iversen har med sin familie været i Addis Ababa, Ethiopien, som associeret missionær til Dansk Ethiopier Mission. Familien er nyligt vendt hjem til Danmark og søger nu bolig og arbejde i Århus-området. Bed om, at de må falde godt til og få en god indgang i den danske hverdag igen. Steen Møllgaard Andersen, udsendt til Sikonge i Tanzania af Brødremenighedens Danske Mission. Fra KLF s missionsfond har Steen modtaget en ny lærebog i dermatologi, og som han har modtaget med stor tak. Der er mange dermatologiske patienter i Tanzania, og Steen har hidtil måttet nøjes med en gammel lærebog med sort/hvide fotografier; så den nye bog med farvefotos er ham til stor hjælp! Mange tak til de gavmilde KLF-medlemmer, som har givet til KLF s missionsfond! KLFs missionsfond har ligeledes støttet Heri landsbyhospital i Tanzania med ,- kr, som primært skal bruges til sikring af vandforsyning. Flere af KLF s medlemmer kender Niels Henrik Øster, som har arbejdet på dette hospital fra Niels Henriks yngre bror Morten har siden 2007 arbejdet på Heri hospital 3 mdr. om året som ulønnet, frivillig kirurg, og han vil senere sende en lille beretning om hospitalet til Serpens. KLF har fået et nyt lægemissionær-medlem: James Appel, en amerikansk læge, som er gift med den danske sygeplejerske Gry. De bor i Tchad og arbejder for Adventistkirken. Gry skriver bl.a.: I Tchad har Adventistkirken to hospitaler. Det største er Bere hospital (100 senge), hvor min mand og jeg var i 7 år. Det andet sted er et kirurgisk center, som vi lige har åbnet, med fokus på al kirurgi og obstetrik (30 senge). I Bere er der nu 3 amerikanske læger, og det kirurgiske center har en amerikansk læge. Begge steder er glade for studerende og færdiguddannede læger, tandlæger og sygeplejersker i både kortere og længere tid. Det officielle sprog i Tchad er fransk. Det er et muslimsk land med religionsfrihed, hvilket nok er temmelig sjældent! James Appel har skrevet to bøger, som bl.a. kan købes gennem Amazon.com: Nasara om deres første 3 år i Tchad og Children of the East om muslimer i Bibelen. Læs mere på Gry & James blog: 14 S e r p e n s A e n e u s

15 Andagt En svær opgave... Boje Kvorning Ehmsen Blot efter få ugers arbejde i en akutmodtagelse fik jeg en fornemmelse af, at jeg af og til arbejdede forgæves. Nogle patienter kom igen og igen med samme problemstilling, som havde foranlediget forrige indlæggelse. Frustreret beklagede jeg mig til en ven, som gjorde mig opmærksom på teksten på væggen i Shishu Bhavan, børnehjemmet i Calcutta, og som drives af nonner fra Moder Teresas orden Missionaries of Charity. Teksten var en stor opmuntring for mig, og nu forsøger jeg at tænke på den hver gang, jeg føler, at jeg arbejder forgæves: Folk er urimelige, ulogiske og selvcentrerede, elsk dem alligevel. Hvis du gør godt, beskylder folk dig for at have egoistiske bagtanker, gør godt alligevel. Hvis noget lykkes for dig, får du falske venner og sande fjender, lad det lykkes alligevel. Det gode, som du gør, kan være glemt i morgen, gør godt alligevel. Åbenhed og ærlighed gør dig sårbar for bedrag, vær åben og ærlig alligevel. Dét, du har brugt år på at bygge op, bliver måske tilintetgjort natten over, byg op alligevel. Folk trænger virkelig til hjælp, men de angriber dig måske, hvis du hjælper dem, hjælp folk alligevel. Gør dit bedste; det vil ikke være nok, gør dit bedste alligevel

16 Modtager: Henrik Vinther Krogh Langerhusevej Harboøre Afsender: Kristelig Lægeforening. Sprogøvej Thyborøn Kommende arrangementer: Fredag-søndag september 2012 Kristelig Lægeforenings årsmøde Sted: Danhostel, Vestergade 45, 5700 Svendborg Tema: Sygdom Lidelse Helbredelse Taler: Overlæge Merete Stubkjær Christensen, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hjælpepræst i Aarhus valgmenighed Helga Døssing Hansen og Sogne- og feltpræst Michael Brautsch, Frederiksberg Se KLF s hjemmeside: klf-dk.org COMPLOT S e r p e n Ss e r pae nes na een eu ss

03.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15

03.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 03.12 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Rejsebrev Heri Mission Hospital Bøger Andagt Studenterne 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15 Stiftet i 1897 www.klf-dk.org

Læs mere

02.13. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8 9 10-13 13 14 15

02.13. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8 9 10-13 13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 02.13 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Opslag HIV-epidemi i Armenien Andagt ICMDA konference 2013 Studenterne 2 3 4-7 8 9 10-13 13 14 15

Læs mere

02.10 02.10. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt

02.10 02.10. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt S e r p e n s A e n e u s 02.10 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt 2 3 4-6 7 8-9 10-11 12-13

Læs mere

03.13 02.13. Stiftet i 1897. www.klf-dk.org

03.13 02.13. Stiftet i 1897. www.klf-dk.org S e r p e n s A e n e u s 03.13 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Nye ansigter i bestyrelsen ICMDA verdenskongres 2014 Årsmøde Serpens fremtid Andagt Studenterne 2 3-4

Læs mere

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 03.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Serpens fremtid Generalforsamling Det tjenende lederskab Nyt fra bestyrelsen Kursus Årsmøde Andagt Studenterne 2 3-4 5

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

02.09 02.09. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde 2009 Regnskab Læserbrev Til verdens ende ICMDA Congres 2010 Andagt

02.09 02.09. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde 2009 Regnskab Læserbrev Til verdens ende ICMDA Congres 2010 Andagt S E R P E N S A E N E U S 02.09 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde 2009 Regnskab Læserbrev Til verdens ende ICMDA Congres 2010 Andagt 2 3 4 8 11 23 24 26 27 02.09 Stiftet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Lægesekretærelev-konference 2014

Lægesekretærelev-konference 2014 Lægesekretærelev-konference 2014 - Hvor går grænserne? Sted: Handelsfagskolen i Skåde Tidspunkt: Torsdag d. 30. januar 2014 kl. 9.00 14.00 Antal deltagere: 94 Arrangører: Lægesekretærelevhold 38, Handelsfagskolen

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Bærdyrkerforening ". Dens hjemsted er formandens adresse eller et af foreningen oprettet kontor. Formål 2 Foreningens formål

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel

Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Ex-Table 111 Hammel, og den hjemsted er den til enhver tid herskende Formands bopæl. Må venskabets bånd aldrig briste. 2 Motto 3 Formål

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere