Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling. 8 Tilmelding til årsmøde. 9 Foredragsholdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02.12. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling. 8 Tilmelding til årsmøde. 9 Foredragsholdere"

Transkript

1 S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D Kristelig Lægeforening 2 Lederartikel 3 Årsberetning 4-6 Årsmødeprogram 7 Generalforsamling 8 Tilmelding til årsmøde 9 Foredragsholdere Formandens initiativ 12 Studenterne 13 Missionærnyt 14 Andagt 15 Stiftet i

2 Kristelig Lægeforening Serpens Aeneus er medlemsblad for Kristelig Lægeforening i Danmark. Serpens Aeneus betyder Kobberslangen og henviser til foreningens logo. Bladet udkommer 3 gange årligt, 15. april, 15. august og 15. december. Stof til næste nummer, som udkommer ca. 15. december 2012, skal være redaktionen i hænde senest 15. november. Redaktion Ansvarshavende redaktør: Hans Paulli Jørgensen Lupinvej 10, 2970 Hørsholm T: , E: Preben Bredesgaard Løvvænget 13, 2960 Rungsted Kyst T: , E: Hans Asger Holmsgaard Sprogøvej 27, 7680 Thyborøn T: , E: Boje Ehmsen E: Medlemskab Åbent for enhver læge, der kan tilslutte sig foreningens formål. Kontingentet er 500 kr. for en læge og 750 kr. for lægeægtepar. Pensionerede medlemmer kan søge om kontingentfritagelse. Studenter betaler 100 kr. årligt. Gaver Gaver og gavebreve til Kristelig Lægeforening er fradragsberettigede efter ligningslovens 8A og 12 stk. 3. Bank Nordea reg.nr Kontonr Nyhedsmail Ønskes nyhedsmail aflever mailadressen til webmaster Ida Helsø på Bestyrelsen Formand Hans Asger Holmsgaard, Sprogøvej 27, 7680 Thyborøn T: E: Næstformand Preben Bredesgaard, Løvvænget 13, 2960 Rungsted Kyst - T: E: Sekretær Lilia Bredtoft, Valkyrievej 27, 3. tv., 2200 København N T: E: Studentersekretær Anne Bodilsen, Bissensgade 18, 3 tv Århus C - T: E: Medhjælpende studentersekretær Anders Winther Voldby, Nørrebrogade 58B, 2. tv København N T: E: Missionssekretær Lisbeth M. Thøstesen, Tiufkærvej 19A, Smidstrup, 7000 Fredericia - T: E: International sekretær Kristian Kristensen, Ingridsvej 74A, Lind, 7400 Herning - T: E: Suppleant Andreas Munk, Håndværkerhaven 11, st. th., 2400 København NV - T: E: Suppleant Hans Paulli Jørgensen Lupinvej 10, 2970 Hørsholm T: E: Kasserer Karen Nielsen, Stenbakken 23, 8850 Bjerringbro - T: E: Forretningsfører Svend Bernhard,Birkevang 101, 3250 Gilleleje - T: E: Webmaster Ida Helsø, Østerbrogade 85, vær København Ø - E: 2 S e r p e n s A e n e u s

3 Lederartikel Sygdom Lidelse Helbredelse Hans Paulli Jørgensen Årsmødetemaet er sygdom lidelse helbredelse, emner med en central plads i enhver læges arbejde, og som berører alle mennesker på deres livsvej ikke blot patienter, men også deres pårørende. Sygdom og lidelse er ingen forskånet for; det er livets vilkår. Bestyrelsen har valgt at få emnerne belyst både af en teolog og af to læger med praktisk erfaring. Der er således lagt op til en bred drøftelse, der gerne skulle aktivere både vore unge kolleger og de ældre med lang lægelig karriere. Helbredelse er målet for vor lægelige indsats med eller uden erkendelse af Guds indgriben. Som kristne læger tør vi tro, at helbredelse er del af Guds plan, at vi skal kæmpe ihærdigt mod al sygdom og alvorligt søge den velsignelse, der ligger i helbredelse. Alt afhænger af den tidsmæssige sammenhæng, hvori forbøn for syge praktiseres. I forbønnen forener vi os med Jesu forbøn, Han som lever og går i forbøn for os. Vores forbøn kan ikke stå alene, den må leve ud af vores forening med Kristus og føre os dybere ind i den. Derfor må vi også sige som Han: Jeg helliger mig selv for dem. Vi er altid forpligtede til at søge helligelsen. Men denne forpligtelse bliver skærpet for den, der går ind i forbønnens tjeneste. Årsmødet i år september vil ligesom i fjor blive holdt på Danhostel i Svendborg, hvor der er gode rammer for et vellykket møde. I år skal vi vælge ny formand, og vi står midt i et generationsskifte i vores bestyrelse. Derfor kom og vær med og præg foreningens image. Til jer, der har børn med, vil der også i år blive arrangeret børnepasning. Frist for tilmelding er senest 9. september. Tilmeldingsblanket findes i denne udgave af Serpens på side 9. Vi håber på godt fremmøde. Hans Paulli Jørgensen

4 Årsberetning Årsberetning 2011 v/ Hans Holmsgaard, formand Siden sidste generalforsamling er fire af vore medlemmer afgået ved døden: Arne Bøgh, Tove Ross Niklassen, Karl Kristoffersen og Kjeld Borup. Æret være deres minde. Medlemmer Foreningen har i øjeblikket 173 læger, 54 studenter og 15 kontingentfrie medlemmer. Herudover har vi kontakt til 38 organisationer, lægeenker og enkeltpersoner. Siden 2008 er disse tal steget med 10 læger og 15 studenter, og antallet af kontingentfrie medlemmer er faldet med 6. Der er således tale om en svag positiv udvikling. Bestyrelse Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling udover undertegnede bestået af Preben Bredesgaard som næstformand, Lilia Bredtoft som sekretær, Anne Bodilsen som studentersekretær og Anders Voldby som medhjælpende studentersekretær. Kristian Kristensen har været international sekretær og Lisbeth Thøstesen missionssekretær. Herudover har de to suppleanter Hans Paulli Jørgensen og Andreas Munk deltaget aktivt i møderne. Endelig har Karen Nielsen uden for bestyrelsen fungeret som kasserer, og hun har specielt under forretningsfører Svend Bernhards orlov trukket et stort læs. Fornyelse af foreningen Foreningen har igennem de senere år gennemgået en gradvis fornyelse. Vi har fået nyt logo, nyt blad, ny årsbrochure og hjemmeside, hvor Ida Helsø nu er webmaster. Ved sidste års generalforsamling blev vedtægterne ændret, således at studenterne nu er fuldgyldige medlemmer af foreningen. Årsmødet var i 2011 tilrettelagt i samarbejde med studenterne og blev på forbilledlig vis afviklet af et planlægningsudvalg bestående af studenter og yngre læger. Denne ændring var en succes, som vil blive forsøgt gentaget i år. Herudover har vi fortsat linjen med at synliggøre foreningen udadtil i pressen. Endelig er der i København startet et arbejde blandt junior doctors. Alle disse tiltag har været med til den positive udvikling i medlemstallet. Møder Årsmødet 2011 blev afholdt på Danhostel i Svendborg. Da der samtidig var både nordisk ledermøde og ledertræningsseminar for studenter fra Norden og Baltikum, fik dette møde et særligt internationalt præg. Professor John Wyatt fra London holdt 4 meget personlige og engagerende indlæg under overskrifterne: 1. Hvem er jeg, og hvad har formet mig? 2. Etiske dilemmaer ved livets begyndelse og livets afslutning. 3. Livskvalitet i forskellige faser af livet. Hvordan kan vi forbedre livskvaliteten for vore patienter? 4 S e r p e n s A e n e u s

5 Årsberetning Hvordan kan vi som kristne påvirke samfundet i disse spørgsmål? 4. Hvad siger Bibelen? Har kristne en særlig livskvalitet? Årstemaet for 2012 er: Sygdom - Lidelse - Helbredelse. Hvor kommer sygdom fra? Er den en fejl ved skaberværket? Er den Guds straf? Er den vores egen skyld? Hvordan skal vi forholde os til lidelse? Hvad er helbredelse? Hvilken betydning har svarene herpå for vores daglige arbejde som læger? Disse store spørgsmål blev på vintermødet i Rungsted og på forårsmødet i Viborg belyst fra såvel lægens side som patientens side af henholdsvis Ellen Kappelgaard og journalist ved Kristeligt Dagblad Line Vaaben (vintermødet) og Allan Axelsen og baptistpræst Elise Gaust (forårsmødet). Herudover fortalte Allan Axelsen om, hvordan han beder for sine patienter. Der var tale om fine og meget personlige indlæg, som affødte gode diskussioner. Fællesspisningen før forårsmødet var en succes. Næste år forsøges vintermødet flyttet ind til København, og forårsmødet afholdes i Århus. Dette skyldes et ønske om at få flere studenter til at deltage. Lægemission Steen Mølgaard Andersen arbejder fortsat trofast sammen med sin kone Lisbeth på Sikonge hospital i Tanzania. Vi har støttet ham med et otoskop, to blodtryksapparater, to stetoskoper og en dermatologibog. Henrik og Jutta Juhl arbejder nu på Zanzibar. Ane og Jørgen Bøndergaard Iversen er rejst til Addis Abeba, hvor Ane arbejder på Bethel Teaching General Hospital. Der er bevilget kr. til løn til sygeplejerske i et projekt for gravide teenagepiger i Columbia. Herudover er der sendt kr. til vores udsendte i Asien og kr. til regnvandsbeholdere til Landsbyhospitalet Heri i den vestlige del af Tanzania, hvor Morten Øster arbejder. Vi har dog stadig penge på Lægemissionskontoen. Bliver I opmærksomme på relevante projekter at støtte, hører bestyrelsen gerne fra jer. Økonomi Efter et par år med underskud på knap kr. kom vi ud af 2010 med et reelt overskud på ca kr. I 2011 balancerer regnskabet næsten med et mindre underskud på ca kr. For 2013 budgetteres med et beskedent overskud på kr. Økonomien er således ved at være rettet op, hvilket blandt andet skyldes et driftstilskud fra Tips og Lotto på ca kr. Internationalt Dansk Kristelig Lægeforening har gennem årene deltaget aktivt i det internationale arbejde. Aktuelt har vi vores tidligere formand Kristian Kristensen med i verdensbestyrelsen for ICMDA, ligesom han også er kasserer for ICMDAs region Eurasien. Kristians arbejde er højt værdsat også i udlandet. Ikke mindst fortjener han stor anerkendelse for, at han trods sygdom organiserede og gennemførte regionsmødet for Eurasien fra den 21. til den 25. marts 2012 i Hvide Kilde i Helsinge. Der blev her afholdt ledertræningsseminar for studenter og unge læger, der var bestyrelsesmøder, og endelig var der konsultation mellem ICMDA og de nationale ledere fra de fleste lande i regionen. Mødet var en stor succes med deltagelse af ca. 50 kristne læger fra Europa, Centralasien og Mellemøsten. Næste verdenskongres afholdes i Rotterdam i

6 Årsberetning Serpens Siden starten af 2009 har Hans Paulli Jørgensen bestyret Serpens Aeneus sammen med et udvalg bestående af Preben Bredesgaard, Boje Ehmsen og undertegnede. Det er der kommet et meget flot og læseværdigt blad ud af. Hans Paulli Jørgensen har nu ønsket at fratræde som redaktør, og denne post overtages af Boje Ehmsen. Han fortsætter dog sammen med Preben Bredesgaard i udvalget, mens undertegnede udtræder. Stor tak til den afgående redaktør og velkommen til den nye! De kommende år Årstemaet for 2013 er fastsat til: Evangelisation eller passion?, og den spanske psykiater Pablo Martínez (som taler et tydeligt og meget let forståeligt engelsk) har sagt ja til at blive hovedtaler på årsmødet næste år. Herudover arbejdes der på at få Peter Saunders fra England som taler på årsmødet i 2014 om emnet: Hvordan præger vi samfundsdebatten med de kristne værdier, samtidig med at nogen ønsker, at religion skal ud af det offentlige rum? Til overvejelse og diskussion Bestyrelsen ønsker en debat på generalforsamlingen om visioner og ønsker for foreningens fremtid. Nogle af stikordene hertil kunne være: 1. Skal vi fortsætte den udadvendte linje og forsøge at skabe større synlighed om foreningen? 2. Skal vi styrke samarbejdet med andre kristne i sundhedssektoren, (som f.eks. underskriftsindsamlingen mod aktiv dødshjælp sammen med KriSoS og Dansk Kristelig Sygeplejeforening)? 3. Skal vi på udvalgte områder samarbejde med ikke-kristne, (som f. eks. i England, hvor den engelske kristelige lægeforening arbejdede sammen med blandt andet muslimer, og fik forhindret en liberalisering af abortloven)? 4. Skal vi engagere os i Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode? 5. Hvordan fastholder vi kontakten til studenter og yngre læger og sikrer generationsskiftet? 6. Skal vi have et venskabsland? For mig er det vigtigt, at vi holder fast i vores grundlag og vores formål: At styrke medlemmerne i troen på Jesus Kristus, at fremme kristendommens indflydelse i deres lægegerning og at støtte lægemission. Som kristne læger skal vi være lys og salt for vore patienter, blandt vore kolleger og i samfundsdebatten. Samtidig skal vi fastholde det tværkirkelige, så der fortsat er plads til kristne af forskellig observans i vores forening. Vagtskifte Personligt har jeg været med i bestyrelsen siden 2005: det første år som suppleant, herefter 2 år som kasserer og de sidste 4 år som formand. Det er nu tid til vagtskifte, og jeg giver med fuld fortrøstning stafetten videre til en ny formand og kommende bestyrelse. Tak for jeres støtte og opbakning gennem alle årene. Den har betydet meget for mig. Lov mig at fortsætte med samme opbakning og støtte til min efterfølger og resten af bestyrelsen. Engager jer i foreningen. Kom til årsmødet og medbring gode ideer, lyst til at inspirere og åbenhed til selv at blive inspireret. Vær med til, at vores 115 år gamle forening fortsat kan bestå og udvikle sig i fremtiden! 6 S e r p e n s A e n e u s

7 Årsmøde 2012 Årsmøde 2012 Tid: Sted: Tema: Fredag, 28. september - søndag, 30. september Danhostel, Vestergade 45, 5700 Svendborg Sygdom - Lidelse - Helbredelse Hvor kommer sygdom fra? Er den en fejl ved skaberværket? Er den Guds straf? Er den vores egen skyld? Hvordan skal vi forholde os til lidelse? Hvad er helbredelse? Hvilken betydning har svarene herpå for vores daglige arbejde som læger? Fredag, den 28. september Aftensmad Oplæg til gruppearbejde om årsmødets tema ved Hans Holmsgaard. Miraklet Storm ved Anders Voldby. Kaffe. Sang og socialt samvær. Lørdag, den 29. september Morgenmad Ledende overlæge på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Merete Stubkjær Christensen: Hvilken betydning har synet på sygdom, lidelse og helbredelse på vores daglige arbejde som læger? Generalforsamling, se indkaldelse side Frokost Eftermiddagsarrangement Kaffe Hjælpepræst i Århus valgmenighed: Helga Døssing Hansen: Er der en Gud? Hvordan kan han være almægtig og god, når han tillader, at jeg er blevet syg eller handicappet? Er jeg skyldig? Er Gud vred på mig, eller er min tro for lille? Er der nogen mening med, at jeg oplever disse lidelser, eller er det hele meningsløst? Middag Aftenarrangement. Søndag, den 30. september Morgenmad Forbøn for mission Tidligere sygehuspræst og nu sogne- og feltpræst ved Frederiksberg Slotskirke og Hærens Officersskole Michael Wagner Brautsch: Hvad er meningen? Hvor kommer sygdom fra? Når Gud er almægtig og kærlig, hvorfor tillader han så sygdom? Hvorfor svarer han ikke på vores bønner med helbredelse? Frokost Afslutning og på gensyn

8 2. Fremlæggelse af bestyrelses- og udvalgsberetninger til godkendelse. 5. Valg af formand: Hans Holmsgaard er på valg og modtager ikke genvalg. Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Kristelig Lægeforening lørdag, 29. september 2012 kl på Danhostel, Vestergade 45, 5700 Svendborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2011 til godkendelse og fremlæggelse af budget for Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Lilia Bredtoft og Anne Bodilsen er på valg og villige til genvalg. 7. Valg af bestyrelsessuppleant: Hans Paulli Jørgensen er på valg og villig til genvalg. 8. Valg af revisor. 9. Fastsættelse af kontingent for Eventuelt. 8 S e r p e n s A e n e u s

9 Tilmelding til årsmødet Priser pr. voksen: Enkeltværelse Fredag kl søndag kl Lørdag kl søndag kl Dobbeltværelse Fredag kl søndag kl Lørdag kl søndag kl sengsværelse Fredag kl søndag kl Uden overnatning Lørdag kl Priser pr. barn 3-12 år: 4-sengsværelse Fredag kl søndag kl Max pris for familie Priser for medicinstuderende: 4-sengsværelse Fredag kl søndag kl kr kr kr kr kr. 850 kr. 500 kr kr 500 kr. Priserne inkluderer håndklæder/sengelinned, fuld forplejning i anførte tidsrum samt et deltagelsesgebyr. OBS! Tilmelding foregår ved betaling, d.v.s. man er først tilmeldt, når betaling er registreret! Betaling ønskes fortrinsvis via netbank: men check kan modtages. Det er vigtigt, at man ved indbetaling anfører sit navn først, da tekstfeltet er lille. Samtidig sendes mail til angående tilmelding og indbetalingsdag. Du vil få en bekræftende mail tilbage. SIDSTE FRIST FOR INDBETALING ER SØNDAG D. 9. SEPTEMBER Der vil blive arrangeret børnepasning skriv til mig, hvis du har behov. Med ønsket om en god sommer og et godt årsmøde Karen Nielsen, Stenbakken 23, 8850 Bjerringbro, mobil , mail

10 Foredragsholdere Merete Stubkjær Christensen Hvilken betydning har synet på sygdom, lidelse og helbredelse på vores daglige arbejde som læger? Sygdom, lidelse og helbredelse er begreber som i forskellige kulturer og historiske tidsperioder har været knyttet til en mangfoldighed af både rationelle og irrationelle forestillinger: frygt, isolation, synd, ondskab, magi, magt, økonomi, kundskab, status, rigdom, hellighed osv. Den kontekst, vi står i som læger i dag, foregiver at være mere nøgtern, men er den det? Hvordan spiller vores personlige holdninger, livssyn og erfaringer ind på vores daglige arbejde på godt og ondt? At være læge er en gave! En gave fuld af store oplevelser og dilemmaer, hvor vores eget syn på sygdom, lidelse og helbredelse både kan berige og begrænse vores handlemuligheder. Hun vil relatere sine overvejelser til de forskellige sundhedssystemer, hun har været en del af og særlig til de mange patienter, som har påvirket og udfordret hende på dette foredrags titel. Det gælder både tidligere og nu i arbejdet på Hammel Neurocenter med mennesker, der så pludselig har fået svær sygdom som en væsentlig del af livet. 10 S e r p e n s A e n e u s

11 Foredragsholdere Helga Døssing Hansen er cand. theol. fra Århus Universitet og har gennem de sidste 4 år arbejdet som præst i Århus Valgmenighed. Et af de områder hun har ansvaret for, er sjælsorg, og hun har gennem kurser og studier søgt at dygtiggøre sig inden for dette område. Det har blandt andet givet sig udslag i, at hun har medvirket til bogen Hvad i alverden er meningen. Hendes egen historie med sygdom starter, da hun fylder 11 år. Det viser sig, at hun har kronisk nyresvigt, som førte til dialyse og 4 nyretransplantationer, hvoraf de tre første desværre ikke fungerede hverken særligt godt eller længe. Derfor blev det først for 6 år siden, da hun modtog sin fjerde nyre, at hun har oplevet at blive helt rask. Efter at have været rask i 4 år, fik hun kræft i sin biologiske nyre, men er rask nu. Hendes sygdomshistorie og hendes trosvandring har altid været tæt knyttet sammen, og hendes relation til Gud har hjulpet hende igennem sygdommen og lært hende at sætte ord på og håndtere nogle af de problemer, der kan opstå, når sygdommen rammer - både i en tidlig og i en sen alder. Hvordan håndtere sygdom? Det kan være svært at blive syg, og måske særligt, når man er kristen og læser beretningerne om Jesu helbredelser og løfter om at blive hørt, når vi beder. Det kan skabe en diskrepans mellem den virkelighed, den syge oplever og den, som bibelen beskriver. Spørgsmålet er så, hvordan vi håndterer denne spænding? Dette vil hun prøve at belyse først og fremmest ud fra bibelen og de erfaringer, hun har gjort sig gennem arbejdet som præst. Dernæst vil hun tage udgangspunkt i sit eget liv, hvor sygdom har været en meget stor del, siden hun var barn. Michael Brautsch er tidligere sygehuspræst og nu sogne- og feltpræst ved Frederiksberg Slotskirke og Hærens Officersskole, og han har holdt et utal af foredrag og kurser inden for den eksistensfilosofiske retning. På skoler og arbejdspladser, for foreninger og forskellige fagforbund, på tværs af kulturer og religiøse baggrunde. Altid på jagt efter det, der binder os sammen som mennesker, i vores eksistens, i vores søgen og spørgen og i vores nysgerrighed

12 Nej til aktiv dødshjælp Formandens initiativ Fællesudtalelse fra medlemmer af Kristelig Lægeforening, Dansk Kristelig Sygeplejeforening og KriSos (Kristne i Social-Sundhedssektor) Debatten om aktiv dødshjælp er nu atter aktuel. Sundhedsminister Astrid Krag har sat sagen på dagsordenen for Folketingets sundhedsudvalg, og samtidig har hun bedt Etisk Råd om at tage stilling til emnet. Tanken om indføre aktiv dødshjælp begrundes ofte med, at det enkelte menneske skal have lov til at bestemme over sit eget liv og over sin egen død. Det lyder umiddelbart meget sympatisk, men bunder reelt i den misforståelse, at vi selv kan bestemme over de vigtige ting her i livet. Vi vælger ikke selv at blive født, vi vælger ikke selv den familie vi bliver født ind i, vi vælger ikke selv vore evner eller vort helbred, og vi kan ikke selv vælge den kærlighed, vi bliver mødt med. En stor del af de ting, som vort liv afhænger af, er ikke noget, vi kan vælge men derimod alt sammen gaver, vi får givet. Ingen har lov til at tage livet fra et andet menneske. Sundhedsminister Astrid Krag citeres i Berlingske for følgende udtalelse: Det er vigtigt, at vi sikrer, at alvorligt syge mennesker har anstændige rammer for en værdig død. Derfor mener jeg også, at det absolut er værd at tage debatten om aktiv dødshjælp. Det er som om, man kun kan få en værdig død, hvis man får aktiv dødshjælp! Som kristne, der arbejder i sundhedsvæsenet, ønsker vi også, at den dødeligt syge skal have en værdig død. Det skal blot ikke ske ved at slå patienten ihjel, men derimod ved at tage sig af den døende lige indtil det sidste. Opgaven er at trøste og lindre de symptomer, der måtte være f. eks. angst, smerter og andre fysiske klager. Enkelte gange er det eneste, vi kan, blot at turde være til stede og dele sorgen og afmagten. Denne palliative indsats er meget vigtig og kan alt for nemt blive glemt, hvis man i stedet kan få aktiv dødshjælp, som jo er drab på begæring. Samtidig vil selve muligheden for at kunne få aktiv dødshjælp lægge et urimeligt pres på både patient og pårørende. Intet menneske ønsker at være til besvær, og man kan derfor meget let føle sig presset til at bede om at blive slået ihjel. Hvem skal i øvrigt udføre den aktive dødshjælp? Det er alt for nemt at kræve, at det skal lægerne tage sig af. Som læger og øvrige behandlere er vi sat i verden for og uddannede til at hjælpe syge og kæmpe for, at de får et så værdigt og godt liv som muligt. At slå ihjel er ikke nogen lægelig opgave. Vore patienter skal kunne være trygge ved os og vide, at vi er på livets side. Hvis man ønsker at indføre aktiv dødshjælp, må man derfor finde nogle andre til at udføre denne opgave. 12 S e r p e n s A e n e u s

13 Studenterne Studenterne - kristne medicinere KLF er repræsenteret på universiteterne i Århus, Odense og København i form af studentergruppen Kristne Medicinere (KM). KM er altid interesseret i at få besøg af medlemmer af KLF, som har noget, de gerne vil dele med de studerende. De respektive grupper mødes typisk ugentligt eller hver anden uge til bøn, foredrag, fællesspisning eller samvær. Søg Kristne Medicinere på Facebook for at følge med dér. Århus: Efter et semester med begrænset aktivitet i KM Århus, er vi nu vendt stærkt tilbage. Opstartsaftenen bød på både kendte og nye ansigter og ikke mindst en rigtig god og relevant snak om fremtiden. Derfor er der nu blevet nedsat et udvalg på tre personer, som vil lede og fordele aktiviteterne. Indtil videre er der planer om månedlige aftenmøder bl.a. med lægebesøg hos kristne læger i Århus og en sommerafslutning i en kolonihave, hvor også de yngre læger inviteres med. Vi vil derudover mødes hver 14. dag i Medicinerhuset i Uniparken til kaffe/kakao og snak om tro og medicin. Vi er Gud meget taknemmelige og venter spændt på, hvad fremtiden vil bringe! Tak for forbøn. INFO For yderligere information om KM, arrangementer, mødesteder osv. : kontakt: Århus: Marie Bodilsen, Odense: Heidi Christensen, København: Nadja Skadkær Hansen, Odense: Samling hver tirsdag i ulige uger kl København: Hver tirsdag kl Fællesbøn i KMs lokale, Studenterhuset v. Panum

14 Missionærnyt Missionærnyt Familien Bøndergaard Iversen Ane Bøndergaard Iversen har med sin familie været i Addis Ababa, Ethiopien, som associeret missionær til Dansk Ethiopier Mission. Familien er nyligt vendt hjem til Danmark og søger nu bolig og arbejde i Århus-området. Bed om, at de må falde godt til og få en god indgang i den danske hverdag igen. Steen Møllgaard Andersen, udsendt til Sikonge i Tanzania af Brødremenighedens Danske Mission. Fra KLF s missionsfond har Steen modtaget en ny lærebog i dermatologi, og som han har modtaget med stor tak. Der er mange dermatologiske patienter i Tanzania, og Steen har hidtil måttet nøjes med en gammel lærebog med sort/hvide fotografier; så den nye bog med farvefotos er ham til stor hjælp! Mange tak til de gavmilde KLF-medlemmer, som har givet til KLF s missionsfond! KLFs missionsfond har ligeledes støttet Heri landsbyhospital i Tanzania med ,- kr, som primært skal bruges til sikring af vandforsyning. Flere af KLF s medlemmer kender Niels Henrik Øster, som har arbejdet på dette hospital fra Niels Henriks yngre bror Morten har siden 2007 arbejdet på Heri hospital 3 mdr. om året som ulønnet, frivillig kirurg, og han vil senere sende en lille beretning om hospitalet til Serpens. KLF har fået et nyt lægemissionær-medlem: James Appel, en amerikansk læge, som er gift med den danske sygeplejerske Gry. De bor i Tchad og arbejder for Adventistkirken. Gry skriver bl.a.: I Tchad har Adventistkirken to hospitaler. Det største er Bere hospital (100 senge), hvor min mand og jeg var i 7 år. Det andet sted er et kirurgisk center, som vi lige har åbnet, med fokus på al kirurgi og obstetrik (30 senge). I Bere er der nu 3 amerikanske læger, og det kirurgiske center har en amerikansk læge. Begge steder er glade for studerende og færdiguddannede læger, tandlæger og sygeplejersker i både kortere og længere tid. Det officielle sprog i Tchad er fransk. Det er et muslimsk land med religionsfrihed, hvilket nok er temmelig sjældent! James Appel har skrevet to bøger, som bl.a. kan købes gennem Amazon.com: Nasara om deres første 3 år i Tchad og Children of the East om muslimer i Bibelen. Læs mere på Gry & James blog: 14 S e r p e n s A e n e u s

15 Andagt En svær opgave... Boje Kvorning Ehmsen Blot efter få ugers arbejde i en akutmodtagelse fik jeg en fornemmelse af, at jeg af og til arbejdede forgæves. Nogle patienter kom igen og igen med samme problemstilling, som havde foranlediget forrige indlæggelse. Frustreret beklagede jeg mig til en ven, som gjorde mig opmærksom på teksten på væggen i Shishu Bhavan, børnehjemmet i Calcutta, og som drives af nonner fra Moder Teresas orden Missionaries of Charity. Teksten var en stor opmuntring for mig, og nu forsøger jeg at tænke på den hver gang, jeg føler, at jeg arbejder forgæves: Folk er urimelige, ulogiske og selvcentrerede, elsk dem alligevel. Hvis du gør godt, beskylder folk dig for at have egoistiske bagtanker, gør godt alligevel. Hvis noget lykkes for dig, får du falske venner og sande fjender, lad det lykkes alligevel. Det gode, som du gør, kan være glemt i morgen, gør godt alligevel. Åbenhed og ærlighed gør dig sårbar for bedrag, vær åben og ærlig alligevel. Dét, du har brugt år på at bygge op, bliver måske tilintetgjort natten over, byg op alligevel. Folk trænger virkelig til hjælp, men de angriber dig måske, hvis du hjælper dem, hjælp folk alligevel. Gør dit bedste; det vil ikke være nok, gør dit bedste alligevel

16 Modtager: Henrik Vinther Krogh Langerhusevej Harboøre Afsender: Kristelig Lægeforening. Sprogøvej Thyborøn Kommende arrangementer: Fredag-søndag september 2012 Kristelig Lægeforenings årsmøde Sted: Danhostel, Vestergade 45, 5700 Svendborg Tema: Sygdom Lidelse Helbredelse Taler: Overlæge Merete Stubkjær Christensen, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hjælpepræst i Aarhus valgmenighed Helga Døssing Hansen og Sogne- og feltpræst Michael Brautsch, Frederiksberg Se KLF s hjemmeside: klf-dk.org COMPLOT S e r p e n Ss e r pae nes na een eu ss

01.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11. Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Forårsmøde Boganmeldelse Studenterne Andagt

01.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11. Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Forårsmøde Boganmeldelse Studenterne Andagt S e r p e n s A e n e u s 01.12 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Forårsmøde Boganmeldelse Studenterne Andagt 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11 Stiftet i 1897 01.12 www.klf-dk.org 1 Kristelig

Læs mere

03.11. S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org

03.11. S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org S e r p e n s A e n e u s 03.11 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Portræt Årsmøde Mission Konference Boganmeldelse Andagt Studenterne 2 3 4-6 7 8 9 10-11 12-13 14 15 Stiftet

Læs mere

02.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8-9 10 11 12-13 15

02.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8-9 10 11 12-13 15 S e r p e n s A e n e u s 02.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Nekrolog Else Høilund Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Biografi Peter Saunders ICMDA konference 2014 Studenterne 2 3 4-7 8-9 10

Læs mere

03.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15

03.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 03.12 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Rejsebrev Heri Mission Hospital Bøger Andagt Studenterne 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15 Stiftet i 1897 www.klf-dk.org

Læs mere

02.10 02.10. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt

02.10 02.10. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt S e r p e n s A e n e u s 02.10 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt 2 3 4-6 7 8-9 10-11 12-13

Læs mere

02.13. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8 9 10-13 13 14 15

02.13. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8 9 10-13 13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 02.13 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Opslag HIV-epidemi i Armenien Andagt ICMDA konference 2013 Studenterne 2 3 4-7 8 9 10-13 13 14 15

Læs mere

01.11. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-7 8-11 13 15

01.11. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-7 8-11 13 15 S e r p e n s A e n e u s K L 01.11 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Forårsmøde Rejsebreve Det nostalgiske hjørne Andagt 2 3 4-5 6-7 8-11 13 15 Stiftet i 1897 01.11 www.klf-dk.org

Læs mere

03.13 02.13. Stiftet i 1897. www.klf-dk.org

03.13 02.13. Stiftet i 1897. www.klf-dk.org S e r p e n s A e n e u s 03.13 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Nye ansigter i bestyrelsen ICMDA verdenskongres 2014 Årsmøde Serpens fremtid Andagt Studenterne 2 3-4

Læs mere

01.13. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5-6 7-11 12-13 14 15

01.13. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5-6 7-11 12-13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 01.13 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Årsmøde Boganmeldelse Andagt Studenterne 2 3-4 5-6 7-11 12-13 14 15 Stiftet i 1897 01.13 www.klf-dk.org 1 Forsidefoto

Læs mere

Kristelig Lægeforenings Generalforsamling 2016

Kristelig Lægeforenings Generalforsamling 2016 Kristelig Lægeforenings Generalforsamling 2016 Lørdag d. 02. september 2016 kl. 15.30 på Børkop Højskole, Peder Breths Vej 1, 7080 Børkop 1. Valg af dirigent Peter B. Pedersen vælges og konstaterer, at

Læs mere

01.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-10 11 12 13 14 15

01.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-10 11 12 13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 01.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde PRIME konference Årsmøde ICMDA konference 2014 Andagt IMSC 2014 Lejr for Kristne Medicinere Studenterne & yngre

Læs mere

02.11 02.11 1. www.klf-dk.org. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling

02.11 02.11 1. www.klf-dk.org. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling S e r p e n s A e n e u s 02.11 I N D H O L D Kristelig Lægeforening 2 Lederartikel 3 Årsberetning 4-6 Årsmødeprogram 7 Generalforsamling 8 Tilmelding til årsmøde 9 Foredragsholder 10 Studenterne 11 Rejsebrev

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

03.10. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-8 9 10-14 15 16-17 18 19

03.10. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-8 9 10-14 15 16-17 18 19 S e r p e n s A e n e u s K L 03.10 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Portrætter Liv og død i lægehænder Studenterne Liv og død i menneskehænder Nekrolog Andagt 2 3 4-8

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

SFO-Lederne ved Danmarks Privatskoleforening. Generalforsamling samt kursusdag

SFO-Lederne ved Danmarks Privatskoleforening. Generalforsamling samt kursusdag Generalforsamling samt kursusdag Program: SFO-lederne ved Danmarks Privatskoleforening. Inviterer til generalforsamling og kursusdag på Hornstrup Kursuscenter Torsdag d. 10. november 2016: - kl. 12:00-13:00

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 03.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Serpens fremtid Generalforsamling Det tjenende lederskab Nyt fra bestyrelsen Kursus Årsmøde Andagt Studenterne 2 3-4 5

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Marts 2012, nr. 3

Erhvervskvinder Trekantområdet Marts 2012, nr. 3 Erhvervskvinder Trekantområdet Marts 2012, nr. 3 Velkommen til martsmødet. Tirsdag, den 20. marts kl. 18:00 Generalforsamling og mød Sussanne Priebe Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program 18:00 Vi

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

01.10 01.10. Kristelig Lægeforening Lederartikel Referater Portræt Studenterne ASR Andagt Nekrolog 2 3 4-6 7 8 9 10 11. Stiftet i 1897 www.klf-dk.

01.10 01.10. Kristelig Lægeforening Lederartikel Referater Portræt Studenterne ASR Andagt Nekrolog 2 3 4-6 7 8 9 10 11. Stiftet i 1897 www.klf-dk. S e r p e n s A e n e u s 01.10 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Referater Portræt Studenterne ASR Andagt Nekrolog 2 3 4-6 7 8 9 10 11 01.10 Stiftet i 1897 www.klf-dk.org Kristelig Lægeforening

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat Roskilde Søndre Sogns Menighedspleje Jakobskirkens Sociale Arbejde Bestyrelsen v. fratrædende formand Alf Mulnæs, Kornvej 10, 4000 Roskilde E-mail: a.mulnaes@webspeed.dk Tlf. 46 75 24 74 Roskilde den 3.

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid!

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Vi synger her ved nytår: Vær velkommen Herrens år. Det sidste vers lyder: Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid!

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2016

Formandsberetning for Foreningen Agape 2016 Formandsberetning for Foreningen Agape 2016 Som mange andre, er jeg blevet inspireret af Svend Brinkmanns bog Stå fast. I den har han mange gode pointer, og selv om han påstår, at det ikke er tilfældet,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23

Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23 Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23 Salmer: 122 Den yndigste 117 En rose så jeg 114 Hjerte løft 125 Mit hjerte altid vanker (438 Hellig) Kun i Vejby 109.5-6 (Som natten aldrig) 103 Barn Jesus

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

01.09. S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D 01.09

01.09. S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D 01.09 I N D H O D ristelig ægeforening ederartikel andet rundt Tema Andagt Opfordring Nekrolog Boganmeldelse 2 3 4 8 10 12 13 14 15 Stiftet i 1897 www.klf-dk.org ristelig ægeforening ristelig ægeforening ederartikel

Læs mere

Samtalen. Lotte Blicher Mørk. Anna Weibull. Hospitalspræst Rigshospitalet Palliativt afsnit. Praktiserende læge, Åbylægerne Grenaa

Samtalen. Lotte Blicher Mørk. Anna Weibull. Hospitalspræst Rigshospitalet Palliativt afsnit. Praktiserende læge, Åbylægerne Grenaa Samtalen. Anna Weibull Praktiserende læge, Åbylægerne Grenaa Diplom NSCPM 2007 Medforfatter DSAMs palliationsvejledning Lotte Blicher Mørk Hospitalspræst Rigshospitalet Palliativt afsnit Medforfatter SSTs

Læs mere

Vedtægter for Leverforeningen April 2014

Vedtægter for Leverforeningen April 2014 Vedtægter for Leverforeningen April 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningens hjemsted

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Dato: 17. september 2017 Til medlemmerne af Klub 60+ Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Efteråret 2016 I ÅVM

Efteråret 2016 I ÅVM Efteråret 2016 I ÅVM KURSER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske, hvad

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

Frivilligcenterets Nyhedsbrev

Frivilligcenterets Nyhedsbrev NYHEDSBREV DECEMBER 2016 Nr. 4/2016 Frivilligcenterets Nyhedsbrev Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret Indholdsfortegnelse Nyt fra Frivilligcenteret... 2 Årsmødet 2016 kickstartede

Læs mere

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005 Kære alle! Foråret er nu en realitet, og det er os en stor glæde at invitere til erhvervskvindeaften onsdag, den 20. april 2005 på Hotel Eyde, Torvet 1, Herning, med start kl. 18.30! Vi får her besøg af

Læs mere

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav.

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold Menighedens navn er Lemvig Bykirke. Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed. Lemvig Bykirke har hjemsted i Lemvig Kommune Lemvig Bykirke er tilsluttet

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg Dagsorden Referat 01 Velkomst Formanden bød velkommen og læste formålsparagraffen. 02 Valg af ordstyrer Henrik R

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab Vedtægter for A. Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Luthersk Missionsforenings Frimenighed, Emdrup (kaldet Nordvestkirken). Stk. 2. Menigheden har hjemsted i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Kunstforeningen for Ældre- og Handicapforvaltningen af 3. marts 1998. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

02.09 02.09. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde 2009 Regnskab Læserbrev Til verdens ende ICMDA Congres 2010 Andagt

02.09 02.09. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde 2009 Regnskab Læserbrev Til verdens ende ICMDA Congres 2010 Andagt S E R P E N S A E N E U S 02.09 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde 2009 Regnskab Læserbrev Til verdens ende ICMDA Congres 2010 Andagt 2 3 4 8 11 23 24 26 27 02.09 Stiftet

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde i Eurasier Klub Danmark (EKD), afholdt 22. juni 2013, kl. 09:30-17:00 hos Ulla Røjgaard, Skolegade 52, 7400 Herning 22. juni 2013 Deltagere: Formand Legarth Brenbak (LB), næstformand

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2/2017

NYHEDSBREV NR. 2/2017 NYHEDSBREV NR. 2/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om vores nye brochure og vores nye hjemmeside. Endvidere om grupper på vej herunder Trivselsgrupper for børn og unge (skoleelever). Selvhjælp

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer 1. Menighedens navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Det Danske Missionsforbund Thylands Menighed. 2. Menigheden blev stiftet i 1885 og er tilsluttet Det Danske Missionsforbund. 3. Kirkens hjemsted

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere