Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling. 8 Tilmelding til årsmøde. 9 Foredragsholdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02.12. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling. 8 Tilmelding til årsmøde. 9 Foredragsholdere"

Transkript

1 S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D Kristelig Lægeforening 2 Lederartikel 3 Årsberetning 4-6 Årsmødeprogram 7 Generalforsamling 8 Tilmelding til årsmøde 9 Foredragsholdere Formandens initiativ 12 Studenterne 13 Missionærnyt 14 Andagt 15 Stiftet i

2 Kristelig Lægeforening Serpens Aeneus er medlemsblad for Kristelig Lægeforening i Danmark. Serpens Aeneus betyder Kobberslangen og henviser til foreningens logo. Bladet udkommer 3 gange årligt, 15. april, 15. august og 15. december. Stof til næste nummer, som udkommer ca. 15. december 2012, skal være redaktionen i hænde senest 15. november. Redaktion Ansvarshavende redaktør: Hans Paulli Jørgensen Lupinvej 10, 2970 Hørsholm T: , E: Preben Bredesgaard Løvvænget 13, 2960 Rungsted Kyst T: , E: Hans Asger Holmsgaard Sprogøvej 27, 7680 Thyborøn T: , E: Boje Ehmsen E: Medlemskab Åbent for enhver læge, der kan tilslutte sig foreningens formål. Kontingentet er 500 kr. for en læge og 750 kr. for lægeægtepar. Pensionerede medlemmer kan søge om kontingentfritagelse. Studenter betaler 100 kr. årligt. Gaver Gaver og gavebreve til Kristelig Lægeforening er fradragsberettigede efter ligningslovens 8A og 12 stk. 3. Bank Nordea reg.nr Kontonr Nyhedsmail Ønskes nyhedsmail aflever mailadressen til webmaster Ida Helsø på Bestyrelsen Formand Hans Asger Holmsgaard, Sprogøvej 27, 7680 Thyborøn T: E: Næstformand Preben Bredesgaard, Løvvænget 13, 2960 Rungsted Kyst - T: E: Sekretær Lilia Bredtoft, Valkyrievej 27, 3. tv., 2200 København N T: E: Studentersekretær Anne Bodilsen, Bissensgade 18, 3 tv Århus C - T: E: Medhjælpende studentersekretær Anders Winther Voldby, Nørrebrogade 58B, 2. tv København N T: E: Missionssekretær Lisbeth M. Thøstesen, Tiufkærvej 19A, Smidstrup, 7000 Fredericia - T: E: International sekretær Kristian Kristensen, Ingridsvej 74A, Lind, 7400 Herning - T: E: Suppleant Andreas Munk, Håndværkerhaven 11, st. th., 2400 København NV - T: E: Suppleant Hans Paulli Jørgensen Lupinvej 10, 2970 Hørsholm T: E: Kasserer Karen Nielsen, Stenbakken 23, 8850 Bjerringbro - T: E: Forretningsfører Svend Bernhard,Birkevang 101, 3250 Gilleleje - T: E: Webmaster Ida Helsø, Østerbrogade 85, vær København Ø - E: 2 S e r p e n s A e n e u s

3 Lederartikel Sygdom Lidelse Helbredelse Hans Paulli Jørgensen Årsmødetemaet er sygdom lidelse helbredelse, emner med en central plads i enhver læges arbejde, og som berører alle mennesker på deres livsvej ikke blot patienter, men også deres pårørende. Sygdom og lidelse er ingen forskånet for; det er livets vilkår. Bestyrelsen har valgt at få emnerne belyst både af en teolog og af to læger med praktisk erfaring. Der er således lagt op til en bred drøftelse, der gerne skulle aktivere både vore unge kolleger og de ældre med lang lægelig karriere. Helbredelse er målet for vor lægelige indsats med eller uden erkendelse af Guds indgriben. Som kristne læger tør vi tro, at helbredelse er del af Guds plan, at vi skal kæmpe ihærdigt mod al sygdom og alvorligt søge den velsignelse, der ligger i helbredelse. Alt afhænger af den tidsmæssige sammenhæng, hvori forbøn for syge praktiseres. I forbønnen forener vi os med Jesu forbøn, Han som lever og går i forbøn for os. Vores forbøn kan ikke stå alene, den må leve ud af vores forening med Kristus og føre os dybere ind i den. Derfor må vi også sige som Han: Jeg helliger mig selv for dem. Vi er altid forpligtede til at søge helligelsen. Men denne forpligtelse bliver skærpet for den, der går ind i forbønnens tjeneste. Årsmødet i år september vil ligesom i fjor blive holdt på Danhostel i Svendborg, hvor der er gode rammer for et vellykket møde. I år skal vi vælge ny formand, og vi står midt i et generationsskifte i vores bestyrelse. Derfor kom og vær med og præg foreningens image. Til jer, der har børn med, vil der også i år blive arrangeret børnepasning. Frist for tilmelding er senest 9. september. Tilmeldingsblanket findes i denne udgave af Serpens på side 9. Vi håber på godt fremmøde. Hans Paulli Jørgensen

4 Årsberetning Årsberetning 2011 v/ Hans Holmsgaard, formand Siden sidste generalforsamling er fire af vore medlemmer afgået ved døden: Arne Bøgh, Tove Ross Niklassen, Karl Kristoffersen og Kjeld Borup. Æret være deres minde. Medlemmer Foreningen har i øjeblikket 173 læger, 54 studenter og 15 kontingentfrie medlemmer. Herudover har vi kontakt til 38 organisationer, lægeenker og enkeltpersoner. Siden 2008 er disse tal steget med 10 læger og 15 studenter, og antallet af kontingentfrie medlemmer er faldet med 6. Der er således tale om en svag positiv udvikling. Bestyrelse Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling udover undertegnede bestået af Preben Bredesgaard som næstformand, Lilia Bredtoft som sekretær, Anne Bodilsen som studentersekretær og Anders Voldby som medhjælpende studentersekretær. Kristian Kristensen har været international sekretær og Lisbeth Thøstesen missionssekretær. Herudover har de to suppleanter Hans Paulli Jørgensen og Andreas Munk deltaget aktivt i møderne. Endelig har Karen Nielsen uden for bestyrelsen fungeret som kasserer, og hun har specielt under forretningsfører Svend Bernhards orlov trukket et stort læs. Fornyelse af foreningen Foreningen har igennem de senere år gennemgået en gradvis fornyelse. Vi har fået nyt logo, nyt blad, ny årsbrochure og hjemmeside, hvor Ida Helsø nu er webmaster. Ved sidste års generalforsamling blev vedtægterne ændret, således at studenterne nu er fuldgyldige medlemmer af foreningen. Årsmødet var i 2011 tilrettelagt i samarbejde med studenterne og blev på forbilledlig vis afviklet af et planlægningsudvalg bestående af studenter og yngre læger. Denne ændring var en succes, som vil blive forsøgt gentaget i år. Herudover har vi fortsat linjen med at synliggøre foreningen udadtil i pressen. Endelig er der i København startet et arbejde blandt junior doctors. Alle disse tiltag har været med til den positive udvikling i medlemstallet. Møder Årsmødet 2011 blev afholdt på Danhostel i Svendborg. Da der samtidig var både nordisk ledermøde og ledertræningsseminar for studenter fra Norden og Baltikum, fik dette møde et særligt internationalt præg. Professor John Wyatt fra London holdt 4 meget personlige og engagerende indlæg under overskrifterne: 1. Hvem er jeg, og hvad har formet mig? 2. Etiske dilemmaer ved livets begyndelse og livets afslutning. 3. Livskvalitet i forskellige faser af livet. Hvordan kan vi forbedre livskvaliteten for vore patienter? 4 S e r p e n s A e n e u s

5 Årsberetning Hvordan kan vi som kristne påvirke samfundet i disse spørgsmål? 4. Hvad siger Bibelen? Har kristne en særlig livskvalitet? Årstemaet for 2012 er: Sygdom - Lidelse - Helbredelse. Hvor kommer sygdom fra? Er den en fejl ved skaberværket? Er den Guds straf? Er den vores egen skyld? Hvordan skal vi forholde os til lidelse? Hvad er helbredelse? Hvilken betydning har svarene herpå for vores daglige arbejde som læger? Disse store spørgsmål blev på vintermødet i Rungsted og på forårsmødet i Viborg belyst fra såvel lægens side som patientens side af henholdsvis Ellen Kappelgaard og journalist ved Kristeligt Dagblad Line Vaaben (vintermødet) og Allan Axelsen og baptistpræst Elise Gaust (forårsmødet). Herudover fortalte Allan Axelsen om, hvordan han beder for sine patienter. Der var tale om fine og meget personlige indlæg, som affødte gode diskussioner. Fællesspisningen før forårsmødet var en succes. Næste år forsøges vintermødet flyttet ind til København, og forårsmødet afholdes i Århus. Dette skyldes et ønske om at få flere studenter til at deltage. Lægemission Steen Mølgaard Andersen arbejder fortsat trofast sammen med sin kone Lisbeth på Sikonge hospital i Tanzania. Vi har støttet ham med et otoskop, to blodtryksapparater, to stetoskoper og en dermatologibog. Henrik og Jutta Juhl arbejder nu på Zanzibar. Ane og Jørgen Bøndergaard Iversen er rejst til Addis Abeba, hvor Ane arbejder på Bethel Teaching General Hospital. Der er bevilget kr. til løn til sygeplejerske i et projekt for gravide teenagepiger i Columbia. Herudover er der sendt kr. til vores udsendte i Asien og kr. til regnvandsbeholdere til Landsbyhospitalet Heri i den vestlige del af Tanzania, hvor Morten Øster arbejder. Vi har dog stadig penge på Lægemissionskontoen. Bliver I opmærksomme på relevante projekter at støtte, hører bestyrelsen gerne fra jer. Økonomi Efter et par år med underskud på knap kr. kom vi ud af 2010 med et reelt overskud på ca kr. I 2011 balancerer regnskabet næsten med et mindre underskud på ca kr. For 2013 budgetteres med et beskedent overskud på kr. Økonomien er således ved at være rettet op, hvilket blandt andet skyldes et driftstilskud fra Tips og Lotto på ca kr. Internationalt Dansk Kristelig Lægeforening har gennem årene deltaget aktivt i det internationale arbejde. Aktuelt har vi vores tidligere formand Kristian Kristensen med i verdensbestyrelsen for ICMDA, ligesom han også er kasserer for ICMDAs region Eurasien. Kristians arbejde er højt værdsat også i udlandet. Ikke mindst fortjener han stor anerkendelse for, at han trods sygdom organiserede og gennemførte regionsmødet for Eurasien fra den 21. til den 25. marts 2012 i Hvide Kilde i Helsinge. Der blev her afholdt ledertræningsseminar for studenter og unge læger, der var bestyrelsesmøder, og endelig var der konsultation mellem ICMDA og de nationale ledere fra de fleste lande i regionen. Mødet var en stor succes med deltagelse af ca. 50 kristne læger fra Europa, Centralasien og Mellemøsten. Næste verdenskongres afholdes i Rotterdam i

6 Årsberetning Serpens Siden starten af 2009 har Hans Paulli Jørgensen bestyret Serpens Aeneus sammen med et udvalg bestående af Preben Bredesgaard, Boje Ehmsen og undertegnede. Det er der kommet et meget flot og læseværdigt blad ud af. Hans Paulli Jørgensen har nu ønsket at fratræde som redaktør, og denne post overtages af Boje Ehmsen. Han fortsætter dog sammen med Preben Bredesgaard i udvalget, mens undertegnede udtræder. Stor tak til den afgående redaktør og velkommen til den nye! De kommende år Årstemaet for 2013 er fastsat til: Evangelisation eller passion?, og den spanske psykiater Pablo Martínez (som taler et tydeligt og meget let forståeligt engelsk) har sagt ja til at blive hovedtaler på årsmødet næste år. Herudover arbejdes der på at få Peter Saunders fra England som taler på årsmødet i 2014 om emnet: Hvordan præger vi samfundsdebatten med de kristne værdier, samtidig med at nogen ønsker, at religion skal ud af det offentlige rum? Til overvejelse og diskussion Bestyrelsen ønsker en debat på generalforsamlingen om visioner og ønsker for foreningens fremtid. Nogle af stikordene hertil kunne være: 1. Skal vi fortsætte den udadvendte linje og forsøge at skabe større synlighed om foreningen? 2. Skal vi styrke samarbejdet med andre kristne i sundhedssektoren, (som f.eks. underskriftsindsamlingen mod aktiv dødshjælp sammen med KriSoS og Dansk Kristelig Sygeplejeforening)? 3. Skal vi på udvalgte områder samarbejde med ikke-kristne, (som f. eks. i England, hvor den engelske kristelige lægeforening arbejdede sammen med blandt andet muslimer, og fik forhindret en liberalisering af abortloven)? 4. Skal vi engagere os i Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode? 5. Hvordan fastholder vi kontakten til studenter og yngre læger og sikrer generationsskiftet? 6. Skal vi have et venskabsland? For mig er det vigtigt, at vi holder fast i vores grundlag og vores formål: At styrke medlemmerne i troen på Jesus Kristus, at fremme kristendommens indflydelse i deres lægegerning og at støtte lægemission. Som kristne læger skal vi være lys og salt for vore patienter, blandt vore kolleger og i samfundsdebatten. Samtidig skal vi fastholde det tværkirkelige, så der fortsat er plads til kristne af forskellig observans i vores forening. Vagtskifte Personligt har jeg været med i bestyrelsen siden 2005: det første år som suppleant, herefter 2 år som kasserer og de sidste 4 år som formand. Det er nu tid til vagtskifte, og jeg giver med fuld fortrøstning stafetten videre til en ny formand og kommende bestyrelse. Tak for jeres støtte og opbakning gennem alle årene. Den har betydet meget for mig. Lov mig at fortsætte med samme opbakning og støtte til min efterfølger og resten af bestyrelsen. Engager jer i foreningen. Kom til årsmødet og medbring gode ideer, lyst til at inspirere og åbenhed til selv at blive inspireret. Vær med til, at vores 115 år gamle forening fortsat kan bestå og udvikle sig i fremtiden! 6 S e r p e n s A e n e u s

7 Årsmøde 2012 Årsmøde 2012 Tid: Sted: Tema: Fredag, 28. september - søndag, 30. september Danhostel, Vestergade 45, 5700 Svendborg Sygdom - Lidelse - Helbredelse Hvor kommer sygdom fra? Er den en fejl ved skaberværket? Er den Guds straf? Er den vores egen skyld? Hvordan skal vi forholde os til lidelse? Hvad er helbredelse? Hvilken betydning har svarene herpå for vores daglige arbejde som læger? Fredag, den 28. september Aftensmad Oplæg til gruppearbejde om årsmødets tema ved Hans Holmsgaard. Miraklet Storm ved Anders Voldby. Kaffe. Sang og socialt samvær. Lørdag, den 29. september Morgenmad Ledende overlæge på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Merete Stubkjær Christensen: Hvilken betydning har synet på sygdom, lidelse og helbredelse på vores daglige arbejde som læger? Generalforsamling, se indkaldelse side Frokost Eftermiddagsarrangement Kaffe Hjælpepræst i Århus valgmenighed: Helga Døssing Hansen: Er der en Gud? Hvordan kan han være almægtig og god, når han tillader, at jeg er blevet syg eller handicappet? Er jeg skyldig? Er Gud vred på mig, eller er min tro for lille? Er der nogen mening med, at jeg oplever disse lidelser, eller er det hele meningsløst? Middag Aftenarrangement. Søndag, den 30. september Morgenmad Forbøn for mission Tidligere sygehuspræst og nu sogne- og feltpræst ved Frederiksberg Slotskirke og Hærens Officersskole Michael Wagner Brautsch: Hvad er meningen? Hvor kommer sygdom fra? Når Gud er almægtig og kærlig, hvorfor tillader han så sygdom? Hvorfor svarer han ikke på vores bønner med helbredelse? Frokost Afslutning og på gensyn

8 2. Fremlæggelse af bestyrelses- og udvalgsberetninger til godkendelse. 5. Valg af formand: Hans Holmsgaard er på valg og modtager ikke genvalg. Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Kristelig Lægeforening lørdag, 29. september 2012 kl på Danhostel, Vestergade 45, 5700 Svendborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2011 til godkendelse og fremlæggelse af budget for Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Lilia Bredtoft og Anne Bodilsen er på valg og villige til genvalg. 7. Valg af bestyrelsessuppleant: Hans Paulli Jørgensen er på valg og villig til genvalg. 8. Valg af revisor. 9. Fastsættelse af kontingent for Eventuelt. 8 S e r p e n s A e n e u s

9 Tilmelding til årsmødet Priser pr. voksen: Enkeltværelse Fredag kl søndag kl Lørdag kl søndag kl Dobbeltværelse Fredag kl søndag kl Lørdag kl søndag kl sengsværelse Fredag kl søndag kl Uden overnatning Lørdag kl Priser pr. barn 3-12 år: 4-sengsværelse Fredag kl søndag kl Max pris for familie Priser for medicinstuderende: 4-sengsværelse Fredag kl søndag kl kr kr kr kr kr. 850 kr. 500 kr kr 500 kr. Priserne inkluderer håndklæder/sengelinned, fuld forplejning i anførte tidsrum samt et deltagelsesgebyr. OBS! Tilmelding foregår ved betaling, d.v.s. man er først tilmeldt, når betaling er registreret! Betaling ønskes fortrinsvis via netbank: men check kan modtages. Det er vigtigt, at man ved indbetaling anfører sit navn først, da tekstfeltet er lille. Samtidig sendes mail til angående tilmelding og indbetalingsdag. Du vil få en bekræftende mail tilbage. SIDSTE FRIST FOR INDBETALING ER SØNDAG D. 9. SEPTEMBER Der vil blive arrangeret børnepasning skriv til mig, hvis du har behov. Med ønsket om en god sommer og et godt årsmøde Karen Nielsen, Stenbakken 23, 8850 Bjerringbro, mobil , mail

10 Foredragsholdere Merete Stubkjær Christensen Hvilken betydning har synet på sygdom, lidelse og helbredelse på vores daglige arbejde som læger? Sygdom, lidelse og helbredelse er begreber som i forskellige kulturer og historiske tidsperioder har været knyttet til en mangfoldighed af både rationelle og irrationelle forestillinger: frygt, isolation, synd, ondskab, magi, magt, økonomi, kundskab, status, rigdom, hellighed osv. Den kontekst, vi står i som læger i dag, foregiver at være mere nøgtern, men er den det? Hvordan spiller vores personlige holdninger, livssyn og erfaringer ind på vores daglige arbejde på godt og ondt? At være læge er en gave! En gave fuld af store oplevelser og dilemmaer, hvor vores eget syn på sygdom, lidelse og helbredelse både kan berige og begrænse vores handlemuligheder. Hun vil relatere sine overvejelser til de forskellige sundhedssystemer, hun har været en del af og særlig til de mange patienter, som har påvirket og udfordret hende på dette foredrags titel. Det gælder både tidligere og nu i arbejdet på Hammel Neurocenter med mennesker, der så pludselig har fået svær sygdom som en væsentlig del af livet. 10 S e r p e n s A e n e u s

11 Foredragsholdere Helga Døssing Hansen er cand. theol. fra Århus Universitet og har gennem de sidste 4 år arbejdet som præst i Århus Valgmenighed. Et af de områder hun har ansvaret for, er sjælsorg, og hun har gennem kurser og studier søgt at dygtiggøre sig inden for dette område. Det har blandt andet givet sig udslag i, at hun har medvirket til bogen Hvad i alverden er meningen. Hendes egen historie med sygdom starter, da hun fylder 11 år. Det viser sig, at hun har kronisk nyresvigt, som førte til dialyse og 4 nyretransplantationer, hvoraf de tre første desværre ikke fungerede hverken særligt godt eller længe. Derfor blev det først for 6 år siden, da hun modtog sin fjerde nyre, at hun har oplevet at blive helt rask. Efter at have været rask i 4 år, fik hun kræft i sin biologiske nyre, men er rask nu. Hendes sygdomshistorie og hendes trosvandring har altid været tæt knyttet sammen, og hendes relation til Gud har hjulpet hende igennem sygdommen og lært hende at sætte ord på og håndtere nogle af de problemer, der kan opstå, når sygdommen rammer - både i en tidlig og i en sen alder. Hvordan håndtere sygdom? Det kan være svært at blive syg, og måske særligt, når man er kristen og læser beretningerne om Jesu helbredelser og løfter om at blive hørt, når vi beder. Det kan skabe en diskrepans mellem den virkelighed, den syge oplever og den, som bibelen beskriver. Spørgsmålet er så, hvordan vi håndterer denne spænding? Dette vil hun prøve at belyse først og fremmest ud fra bibelen og de erfaringer, hun har gjort sig gennem arbejdet som præst. Dernæst vil hun tage udgangspunkt i sit eget liv, hvor sygdom har været en meget stor del, siden hun var barn. Michael Brautsch er tidligere sygehuspræst og nu sogne- og feltpræst ved Frederiksberg Slotskirke og Hærens Officersskole, og han har holdt et utal af foredrag og kurser inden for den eksistensfilosofiske retning. På skoler og arbejdspladser, for foreninger og forskellige fagforbund, på tværs af kulturer og religiøse baggrunde. Altid på jagt efter det, der binder os sammen som mennesker, i vores eksistens, i vores søgen og spørgen og i vores nysgerrighed

12 Nej til aktiv dødshjælp Formandens initiativ Fællesudtalelse fra medlemmer af Kristelig Lægeforening, Dansk Kristelig Sygeplejeforening og KriSos (Kristne i Social-Sundhedssektor) Debatten om aktiv dødshjælp er nu atter aktuel. Sundhedsminister Astrid Krag har sat sagen på dagsordenen for Folketingets sundhedsudvalg, og samtidig har hun bedt Etisk Råd om at tage stilling til emnet. Tanken om indføre aktiv dødshjælp begrundes ofte med, at det enkelte menneske skal have lov til at bestemme over sit eget liv og over sin egen død. Det lyder umiddelbart meget sympatisk, men bunder reelt i den misforståelse, at vi selv kan bestemme over de vigtige ting her i livet. Vi vælger ikke selv at blive født, vi vælger ikke selv den familie vi bliver født ind i, vi vælger ikke selv vore evner eller vort helbred, og vi kan ikke selv vælge den kærlighed, vi bliver mødt med. En stor del af de ting, som vort liv afhænger af, er ikke noget, vi kan vælge men derimod alt sammen gaver, vi får givet. Ingen har lov til at tage livet fra et andet menneske. Sundhedsminister Astrid Krag citeres i Berlingske for følgende udtalelse: Det er vigtigt, at vi sikrer, at alvorligt syge mennesker har anstændige rammer for en værdig død. Derfor mener jeg også, at det absolut er værd at tage debatten om aktiv dødshjælp. Det er som om, man kun kan få en værdig død, hvis man får aktiv dødshjælp! Som kristne, der arbejder i sundhedsvæsenet, ønsker vi også, at den dødeligt syge skal have en værdig død. Det skal blot ikke ske ved at slå patienten ihjel, men derimod ved at tage sig af den døende lige indtil det sidste. Opgaven er at trøste og lindre de symptomer, der måtte være f. eks. angst, smerter og andre fysiske klager. Enkelte gange er det eneste, vi kan, blot at turde være til stede og dele sorgen og afmagten. Denne palliative indsats er meget vigtig og kan alt for nemt blive glemt, hvis man i stedet kan få aktiv dødshjælp, som jo er drab på begæring. Samtidig vil selve muligheden for at kunne få aktiv dødshjælp lægge et urimeligt pres på både patient og pårørende. Intet menneske ønsker at være til besvær, og man kan derfor meget let føle sig presset til at bede om at blive slået ihjel. Hvem skal i øvrigt udføre den aktive dødshjælp? Det er alt for nemt at kræve, at det skal lægerne tage sig af. Som læger og øvrige behandlere er vi sat i verden for og uddannede til at hjælpe syge og kæmpe for, at de får et så værdigt og godt liv som muligt. At slå ihjel er ikke nogen lægelig opgave. Vore patienter skal kunne være trygge ved os og vide, at vi er på livets side. Hvis man ønsker at indføre aktiv dødshjælp, må man derfor finde nogle andre til at udføre denne opgave. 12 S e r p e n s A e n e u s

13 Studenterne Studenterne - kristne medicinere KLF er repræsenteret på universiteterne i Århus, Odense og København i form af studentergruppen Kristne Medicinere (KM). KM er altid interesseret i at få besøg af medlemmer af KLF, som har noget, de gerne vil dele med de studerende. De respektive grupper mødes typisk ugentligt eller hver anden uge til bøn, foredrag, fællesspisning eller samvær. Søg Kristne Medicinere på Facebook for at følge med dér. Århus: Efter et semester med begrænset aktivitet i KM Århus, er vi nu vendt stærkt tilbage. Opstartsaftenen bød på både kendte og nye ansigter og ikke mindst en rigtig god og relevant snak om fremtiden. Derfor er der nu blevet nedsat et udvalg på tre personer, som vil lede og fordele aktiviteterne. Indtil videre er der planer om månedlige aftenmøder bl.a. med lægebesøg hos kristne læger i Århus og en sommerafslutning i en kolonihave, hvor også de yngre læger inviteres med. Vi vil derudover mødes hver 14. dag i Medicinerhuset i Uniparken til kaffe/kakao og snak om tro og medicin. Vi er Gud meget taknemmelige og venter spændt på, hvad fremtiden vil bringe! Tak for forbøn. INFO For yderligere information om KM, arrangementer, mødesteder osv. : kontakt: Århus: Marie Bodilsen, Odense: Heidi Christensen, København: Nadja Skadkær Hansen, Odense: Samling hver tirsdag i ulige uger kl København: Hver tirsdag kl Fællesbøn i KMs lokale, Studenterhuset v. Panum

14 Missionærnyt Missionærnyt Familien Bøndergaard Iversen Ane Bøndergaard Iversen har med sin familie været i Addis Ababa, Ethiopien, som associeret missionær til Dansk Ethiopier Mission. Familien er nyligt vendt hjem til Danmark og søger nu bolig og arbejde i Århus-området. Bed om, at de må falde godt til og få en god indgang i den danske hverdag igen. Steen Møllgaard Andersen, udsendt til Sikonge i Tanzania af Brødremenighedens Danske Mission. Fra KLF s missionsfond har Steen modtaget en ny lærebog i dermatologi, og som han har modtaget med stor tak. Der er mange dermatologiske patienter i Tanzania, og Steen har hidtil måttet nøjes med en gammel lærebog med sort/hvide fotografier; så den nye bog med farvefotos er ham til stor hjælp! Mange tak til de gavmilde KLF-medlemmer, som har givet til KLF s missionsfond! KLFs missionsfond har ligeledes støttet Heri landsbyhospital i Tanzania med ,- kr, som primært skal bruges til sikring af vandforsyning. Flere af KLF s medlemmer kender Niels Henrik Øster, som har arbejdet på dette hospital fra Niels Henriks yngre bror Morten har siden 2007 arbejdet på Heri hospital 3 mdr. om året som ulønnet, frivillig kirurg, og han vil senere sende en lille beretning om hospitalet til Serpens. KLF har fået et nyt lægemissionær-medlem: James Appel, en amerikansk læge, som er gift med den danske sygeplejerske Gry. De bor i Tchad og arbejder for Adventistkirken. Gry skriver bl.a.: I Tchad har Adventistkirken to hospitaler. Det største er Bere hospital (100 senge), hvor min mand og jeg var i 7 år. Det andet sted er et kirurgisk center, som vi lige har åbnet, med fokus på al kirurgi og obstetrik (30 senge). I Bere er der nu 3 amerikanske læger, og det kirurgiske center har en amerikansk læge. Begge steder er glade for studerende og færdiguddannede læger, tandlæger og sygeplejersker i både kortere og længere tid. Det officielle sprog i Tchad er fransk. Det er et muslimsk land med religionsfrihed, hvilket nok er temmelig sjældent! James Appel har skrevet to bøger, som bl.a. kan købes gennem Amazon.com: Nasara om deres første 3 år i Tchad og Children of the East om muslimer i Bibelen. Læs mere på Gry & James blog: 14 S e r p e n s A e n e u s

15 Andagt En svær opgave... Boje Kvorning Ehmsen Blot efter få ugers arbejde i en akutmodtagelse fik jeg en fornemmelse af, at jeg af og til arbejdede forgæves. Nogle patienter kom igen og igen med samme problemstilling, som havde foranlediget forrige indlæggelse. Frustreret beklagede jeg mig til en ven, som gjorde mig opmærksom på teksten på væggen i Shishu Bhavan, børnehjemmet i Calcutta, og som drives af nonner fra Moder Teresas orden Missionaries of Charity. Teksten var en stor opmuntring for mig, og nu forsøger jeg at tænke på den hver gang, jeg føler, at jeg arbejder forgæves: Folk er urimelige, ulogiske og selvcentrerede, elsk dem alligevel. Hvis du gør godt, beskylder folk dig for at have egoistiske bagtanker, gør godt alligevel. Hvis noget lykkes for dig, får du falske venner og sande fjender, lad det lykkes alligevel. Det gode, som du gør, kan være glemt i morgen, gør godt alligevel. Åbenhed og ærlighed gør dig sårbar for bedrag, vær åben og ærlig alligevel. Dét, du har brugt år på at bygge op, bliver måske tilintetgjort natten over, byg op alligevel. Folk trænger virkelig til hjælp, men de angriber dig måske, hvis du hjælper dem, hjælp folk alligevel. Gør dit bedste; det vil ikke være nok, gør dit bedste alligevel

16 Modtager: Henrik Vinther Krogh Langerhusevej Harboøre Afsender: Kristelig Lægeforening. Sprogøvej Thyborøn Kommende arrangementer: Fredag-søndag september 2012 Kristelig Lægeforenings årsmøde Sted: Danhostel, Vestergade 45, 5700 Svendborg Tema: Sygdom Lidelse Helbredelse Taler: Overlæge Merete Stubkjær Christensen, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hjælpepræst i Aarhus valgmenighed Helga Døssing Hansen og Sogne- og feltpræst Michael Brautsch, Frederiksberg Se KLF s hjemmeside: klf-dk.org COMPLOT S e r p e n Ss e r pae nes na een eu ss

03.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15

03.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 03.12 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Rejsebrev Heri Mission Hospital Bøger Andagt Studenterne 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15 Stiftet i 1897 www.klf-dk.org

Læs mere

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 03.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Serpens fremtid Generalforsamling Det tjenende lederskab Nyt fra bestyrelsen Kursus Årsmøde Andagt Studenterne 2 3-4 5

Læs mere

SERPENS AENEUS 2015. Stiftet i 1897 www.dkklf.dk. Kristelig Lægeforening Andagt 3 Leder 4 Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst

SERPENS AENEUS 2015. Stiftet i 1897 www.dkklf.dk. Kristelig Lægeforening Andagt 3 Leder 4 Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst SERPENS AENEUS 2015 I N D H O L D Kristelig Lægeforening 2 Andagt 3 Leder 4 Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst 5-12 Årsmøde 13-16 Præsentation af Medarbejder 17-18 Interview med Dagfinn

Læs mere

KH bladetdecember. Fest på slottet. Strategi under udvikling. Pres på menneskets værdi

KH bladetdecember. Fest på slottet. Strategi under udvikling. Pres på menneskets værdi KH bladetdecember 4 2014 12 Fest på slottet Det blev en kongelig Frøfestival med Les Lancier i flot gallastil, besøg af dronningen og talentshow med masser af kongelige indslag. 5 14 Kristelig Handicapforening

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Nr. 4-2013 TEMA 4-11 Vinter- depression Bryd ensomhedens cirkel side 26 Din forening Ny terapiform Tag med

Nr. 4-2013 TEMA 4-11 Vinter- depression Bryd ensomhedens cirkel side 26 Din forening Ny terapiform Tag med DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 4-2013 Bryd ensomheden TEMA 4-11 Vi længes alle efter at blive set, som den vi er. Mange går rundt og forsøger at lave sig selv om, men når vi ikke er os selv i mødet

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Bibelselskabet og google-buddhister

Bibelselskabet og google-buddhister I dette nummer... Løb for flygtningebørn i Rwanda I begyndelsen af skoleåret modtog alle skoler i Danmark et stort danmarkskort med en appel til at bruge mere tid på motion i skolerne. Projektet blev kaldt:

Læs mere

Når sygepleje og tro mødes

Når sygepleje og tro mødes Årsskrift 2011-2012 TEMA: Når sygepleje og tro mødes Vibeke: Åndelig omsorg skal tænkes om Tove: Vi skal lytte med to ører om åndelig omsorg Dansk Kristelig Sygeplejeforening et forum for værdig pleje

Læs mere

Tema: Indvandrere, flygtninge, islam. Februar 2008 > 45. årg > nr. 1

Tema: Indvandrere, flygtninge, islam. Februar 2008 > 45. årg > nr. 1 DIAKONbladet Tema: Indvandrere, flygtninge, islam > 45. årg > nr. 1 2 DiakonBladet Redaktionelt Kalenderen I dette nummer sætter vi fokus på flygtninge, indvandrere og islam. Disse emner er som enhver

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

ÅRSSKRIFT. HJÆLP, vi har brug for omsorg! TEMA: Dansk Kristelig Sygeplejeforening et forum for værdig pleje

ÅRSSKRIFT. HJÆLP, vi har brug for omsorg! TEMA: Dansk Kristelig Sygeplejeforening et forum for værdig pleje ÅRSSKRIFT 2014 Dansk Kristelig Sygeplejeforening et forum for værdig pleje TEMA: HJÆLP, vi har brug for omsorg! Dansk Kristelig Sygeplejeforening 2014 UDGIVER HJEMMESIDER ANSVARSHAVENDE REDAKTØR REDAKTIONELLE

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Frivillige. Giv en gave med mening Se vedlagte løsblad TEMA

Frivillige. Giv en gave med mening Se vedlagte løsblad TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 4-2012 TEMA Frivillige Den væsentligste årsag til, at jeg er frivillig, er at man giver noget af sig selv til et andet menneske, men får meget mere tilbage. Giv en

Læs mere

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder April 43. årg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 Glæde Årsmøder 2 2 Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11 2 nr. 2 DiakonBladet DiakonBladet Kolonien Filadelfias Diakonforbund og

Læs mere

DEADLINE. for OI-Magasinet er fremover fastlagt til den 15. i månederne Januar, Maj og September. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. for OI-Magasinet er fremover fastlagt til den 15. i månederne Januar, Maj og September. Indhold. OI-Magasinet OI-Magasinet Indhold Udkommer: 3 gange årligt Oplag: 400 eksemplarer pr. nummer Layout: Microsoft ME & Office 2000 OI-Magasinet er officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta (DFOI).

Læs mere

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2006. "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40)

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2006. ...Du skal elske din næste... (matth. 22. v.37-40) DKKF-Nyt Nr. 1 - marts 2006 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40) Nogle tanker omkring DKKF's nye formålsparagraf Foredrag af forfatteren Else Marie Kjerkegaard

Læs mere

agapenyt hvad i alverden er meningen? Nummer 3 2012 Nogen at dele sine tanker med Fra hjerte til hjerte Det manglede da bare

agapenyt hvad i alverden er meningen? Nummer 3 2012 Nogen at dele sine tanker med Fra hjerte til hjerte Det manglede da bare agapenyt hvad i alverden er meningen? Nogen at dele sine tanker med Nummer 3 2012 Fra hjerte til hjerte Det manglede da bare Kroppen som en genvej til nærhed med din ægtefælle, din familie og med Gud Nye

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Sankt Lukas Kirke FASTE - PÅSKE - PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010. www.sktlukaskirke.

Sankt Lukas Kirke FASTE - PÅSKE - PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010. www.sktlukaskirke. Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010 FASTE - PÅSKE - PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver....................

Læs mere

Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv

Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv 13. årgang nr. 1 februar 2010 Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv side 3 det er et barn side 6 dilemma: Fosterdiagnostik side 8 side 10 retten til at råde over sin egen krop opråb til unge medlemmer

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere