Stiftet i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15"

Transkript

1 S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Rejsebrev Heri Mission Hospital Bøger Andagt Studenterne Stiftet i 1897

2 Kristelig Lægeforening Serpens Aeneus er medlemsblad for Kristelig Lægeforening i Danmark. Serpens Aeneus betyder Kobberslangen og henviser til foreningens logo. Bladet udkommer 3 gange årligt, 15. april, 15. august og 15. december. Stof til næste nummer, som udkommer ca. 15. april 2013, skal være redaktionen i hænde senest 15. marts. Redaktion Ansvarshavende redaktør: Boje Kvorning Ehmsen Refsnæsgade 41, 3. th, 2200 København N T: , E: Hans Paulli Jørgensen Lupinvej 10, 2970 Hørsholm T: , E: Preben Bredesgaard Løvvænget 13, 2960 Rungsted Kyst T: , E: Medlemskab Åbent for enhver læge, der kan tilslutte sig foreningens formål. Kontingentet er 500 kr. for en læge og 750 kr. for lægeægtepar. Pensionerede medlemmer kan søge om kontingentfritagelse. Studenter betaler 50 kr. årligt. Gaver Gaver og gavebreve til Kristelig Lægeforening er fradragsberettigede efter ligningslovens 8A og 12 stk. 3. Bank Nordea reg.nr Kontonr Nyhedsmail Ønsker du at modtage KLFs nyhedsmail? Så send en mail til webmaster Ida Helsø på Bestyrelsen Formand Ellen Kappelgaard Nellikeløkken 14, 3700 Rønne T: E: Næstformand Anders Winther Voldby, Nørrebrogade 58B, 2. tv København N T: E: Sekretær Lilia Bredtoft, Valkyrievej 27, 3. tv., 2200 København N T: E: Studentersekretær Anne Bodilsen, Bissensgade 18, 3 tv 8000 Århus C - T: E: Medhjælpende studentersekretær Anders Winther Voldby, Nørrebrogade 58B, 2. tv København N T: E: Missionssekretær Lisbeth M. Thøstesen, Tulipanvej 4, 7000 Fredericia - T: E: International sekretær Kristian Kristensen, Ingridsvej 74A, Lind, 7400 Herning - T: E: Suppleant Andreas Munk, Fabriksvej 21, 3310 Ølsted T: E: Suppleant Ellen Mølgaard Dannebrogsgade tv, 1660 København V E: Kasserer Karen Nielsen, Stenbakken 23, 8850 Bjerringbro - T: E: Forretningsfører Svend Bernhard,Birkevang 101, 3250 Gilleleje - T: E: Webmaster Ida Helsø, Østerbrogade 85, vær København Ø - E: 2 S e r p e n s A e n e u s

3 Lederartikel Leder v/ formand Ellen Kappelgaard Ellen Kappelgaard Som ny formand for Kristelig Lægeforening vil jeg gerne takke for den tillid og opbakning jeg har mødt i forbindelse med valget. Det er fortsat meget nyt for mig, men jeg ser med både spænding og ydmyghed frem til opgaven. Sammen med mig har jeg den øvrige bestyrelse, som har mere erfaring i arbejdet end jeg, så det er godt. Og jeg håber, at også øvrige medlemmer vil bidrage med input til arbejdet, sådan at foreningen må være en levende og givende forening, vi har lyst til at invitere kolleger med ind i! Når det gælder 2013, har bestyrelsen fastlagt temaet Evangelisation eller passion. Hvad ligger der mon i det? For mig at se knytter temaet sig meget direkte til den del af Kristelig Lægeforenings formål, der hedder: at fremme kristendommens indflydelse i medlemmernes lægegerning. Fokus er udfordringen i, hvordan det er at være kristen læge, hvordan man lever det ud. En læge har primært et arbejde at udføre uanset livsholdning og tro. Men holdningerne og synet på menneskelivet vil uvægerlig præge måden, den enkelte møder patienterne på. I nogle situationer kan en kristen læge havne i alvorlige dilemmaer, når man på den ene side er offentligt ansat og på den anden side vil arbejde ud fra et menneskesyn, der værdsætter menneskelivet fra begyndelse til afslutning. Men også i den ganske almindelige hverdag er spørgsmålet, hvordan kristendommen har indflydelse på den måde, jeg er på og det arbejde, jeg udfører. Kan det overhovedet mærkes? Og skal det egentlig kunne det? En kristen læge er normalt ikke ansat som forkynder. Men en kristen læge brænder ikke blot for at være en god læge, men ønsker også, at ens medmennesker, herunder patienterne må tro på evangeliet om Jesus Kristus. Det er også i den sammenhæng, at passionen kommer ind. Glæd jer til at deltage i møder om dette tema og mulige dilemmaer. På vintermødet i København og forårsmødet i Århus vil nogle af vore lægekolleger give oplæg om deres tanker og erfaringer ud fra temaet. På årsmødet får vi besøg af psykiater Pablo Martinez fra Spanien. Han vil belyse temaet ud fra mere internationale erfaringer og sætte det i relation til vores kultur og samfund. Jeg håber rigtig mange af jer har lyst til at være med til arrangementerne og være med til at nuancere debatten. Men inden da kan vi endnu engang fejre jul og derfor ønskes I en glædelig jul og et godt nytår i hjem, på arbejdet og i menigheden

4 Generalforsamling Generalforsamling 2012 v/referent Boje Kvorning Ehmsen 1 Valg af dirigent a. Svend Prytz blev valgt til dirigent. 2 Fremlæggelse af bestyrelses- og udvalgsberetninger til godkendelse. a. Formand Hans Holmsgaard: 4 medlemmer afgået ved døden. Æret været deres minde. Præsentation af tre nye lægemedlemmer. Præsentation af nye studenter. b. Der henvises til den skriftlige beretning i Serpens for formandsberetning. Taler ved årsmøde 2013 bliver Pablo Martinez (Spansk psykiater og forfatter). Taler ved årsmøde 2014 bliver Peter Saunders (fra det britiske, kristne lægeforbund: Christian Medical Fellowship). c. Hans Holmsgaard har været til konference om eutanasi i Edinburgh. Der berettes fra denne. d. Hans Holmsgaard takker for støtten i hans formandsperiode. e. Beretning fra studenterarbejde v/ Anders Winther Voldby og Anne Bodilsen I I Odense samles typisk 6-10 personer i studenterfællesskabet Kristne Medicinere (KM). Mødes hver 14. dag. II København: Omkring 40 aktive. Typisk fremmøde ca 20. Lokal bestyrelse på 4 personer. Opstart af KYL Kristne Yngre Læger: Mødes hver 2. måned. En kontinuation af KMs arbejde og et forsøg på at fastholde tilknytning til foreningen efter dimission fra universitetet. Fremmøde ca III Anne Bodilsen har ansvaret for Århus og Aalborg. Endnu ikke opstartet KM i Aalborg, men der er kontakt til få kristne medicinstuderende. IV Peter beretter fra Århus: Fremmøde på ca. 20 personer. Oprettet en lokal bestyrelse. Får besøg af læger, eller mødes ude hos læger. Møde hver 14. dag i medicinerhuset. f. Missionsudvalget v. Lisbeth M. Thøstesen I Hilsen fra Steen Mølgaard Andersen fra Tanzania. Steen takker for den tilsendte dermatologibog med farvebilleder. II Jutta og Henrik Jørgensen på Zanzibar er associeret til foreningen. III James og Gry Abel er udsendt for Adventistkirken i Tchad ved et hospital og inviterer interesserede ned og besøge deres arbejde. 1. Der er allerede to danske medicinstuderende på ophold ved dette hospital IV Ane Bøndergaard Iversen måtte rejse hjem tidligere fra Etiopien end planlagt pga. pludseligt dødsfald i familien g. Det internationale arbejde v. Kristian Kristensen I Beretning fra International Christan Medical and Dental Association (ICMDA) II Næste verdenskongres bliver i Rotterdam juli i 2014 III Der arbejdes på at oprette en kristen lægeforening i Kina IV ICMDA i Eurasia arbejder på et beskedent budget. Opfordring til støtte i form af work a day for ICMDA h. Serpens Aeneus v. Hans Paulli Jørgensen (HPJ) I HPJ træder af som formand for redaktionskomitéen. Boje Ehmsen overtager formandsposten. Der henvises til beretningen i Serpens. HPJ og Preben Bredesgaard fortsætter i redaktionsudvalget. I Hjemmesiden ved webmaster Ida Helsø I Alle medlemmer er velkomne til at sende indhold til Ida, som så vil uploade det til hjemmesiden. 4 S e r p e n s A e n e u s

5 Generalforsamling J. Spørgsmål og kommentarer fra plenum I Mht formandsberetningen. 1. I England er der mange organisationer som er gået sammen i Care Not Killing. Det kunne være gavnligt med et lignende samarbejde i Danmark. 2. Skal vi have et venskabsland? 3. Der er bred opbakning fra salen mht. foreningsmedlemmers udtalelser i dagspressen. Der kan næppe opnås fuldstændig enighed i alle spørgsmål, men det er vigtigt at foreningen giver sine holdninger til kende gennem eksempelvis udtalelser eller kronikker. 4. Skal foreningen engagere sig i selskab for medicinsk etik, filosofi og metode? a. Formentlig ikke på organisatorisk basis, men det vil være positivt, hvis enkeltpersoner med interesse vil engagere sig. II Mht. studenterarbejdet: Aktivitetsniveauet kan bølge frem og tilbage. Hvad kan man gøre for at bibeholde kontinuiteten? Hvordan fastholder vi kontakten til yngre læger? III Mht. det internationale arbejde 1, Der er omkring 65 medlemslande i ICMDA. Herudover kontakt til en række andre lande. IV Mht. Serpens Aeneus 1. Der siges stor tak til HPJ for hans store arbejde med Serpens. 2. Når Serpens sendes ud, kommer der gerne en eksemplarer retur. Medlemmer opfordres til at kontakte KLF, når de skifter adresse. K. Alle rapporter godkendes 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2011 til godkendelse og fremlæggelse af budget for 2013 a. Godkendt af revisoren. b. Godkendes af årsmødet 4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer a. Ingen indkomne 5. Valg af formand. a. Hans Holmsgaard modtager ikke genvalg. b. Bestyrelsen foreslår Ellen Kappelgaard (EK) I EK er psykiater, bor i Rønne på Bornholm. Tidl. Medlem af Etisk Råd. II Fulgt foreningens arbejde siden studietiden c. Der er ikke øvrige kandidater. Ellen Kappelgaard vælges som formand med akklamation. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. a. Lilia Bredtoft og Anne Bodilsen er på valg og villige til genvalg b. Ingen øvrige kandidater. Lilia Bredtoft og Anne Bodilsen genvælges med akklamation. 7. Valg af bestyrelsessuppleant a. Hans Paulli Jørgensen er villig til genvalg, men vil ikke stå i vejen. b. Ellen Mølgaard stiller op som suppleant. I Ellen Mølgaard har tidligere siddet i bestyrelsen. C. Ellen Mølgaard vælges som suppleant 8. Valg af revisor a. Samme revisor som sidst. Beierholm v. A. Bjerglund Andersen 9. Fastsættelse af kontingent a. 500 kr. for læger b. 750 kr. for lægepar c. 100 kr. for studentermedlemmer

6 Rejsebrev Rejsebrev fra Tchad v/ David McWhan og Ida Høgsbro David McWhan Ida Høgsbro Vi greb chancen og tog en måned af vores sommerferie fri til at tilbyde vores hjælp på et lille nystartet hospital i Moundou i det sydlige Tchad. Det er primært et kirurgisk hospital, som er opstartet af Adventist Health International tilbage i april David er medicinstuderende på 11. semester ved AU og Ida på 11. semester ved KU. Rejsen var en impulsiv indskydelse for os begge, men heldigvis gik det hurtigt med grønt lys fra Gry (som i Tchad går under navnet Sara) og James Appel i Moundou, visa fra ambassaden i Berlin, vaccinationer og rejseforsiking. Det er mildt sagt lidt af en tur at komme til Moundou fra Danmark. Der er flere flyveture, og rejsen munder ud i en 9 timers bustur fra hovedstaden N djamena. Vejen er nogenlunde asfalteret på den første strækning, men efter et par timers kørsel bliver højrekørsel erstattet af slalom uden om de mange, af regnen skabte, huller, og i en bus uden polstring og støddæmpere sætter man stor pris på at undgå så mange huller som muligt. Da vi tog af sted fra Danmark, var succeskriteriet for os at være til hjælp efter bedste evne og aflaste James en smule. Det følte vi bestemt, at vi gjorde, selv om hjælpen dog bare var en dråbe i havet. James Appel er ene læge på det lille hospital med 30 senge. James og Gry bor lige ved siden af hospitalet, så James, der er på kald 24/7 får tit henvendelser fra sygeplejerskerne flere gange på en aften og nat. James er uddannet speciallæge i almen praksis i USA og desuden optrænet til forskellige kirurgiske teknikker - primært i gyn/obs, urologi og ortopædkirurgi. Nogle teknikker og viden er selvlært fra bøger andet lært fra andre kirurger. James og Gry har boet og arbejdet i Béré nogle timer fra Moundou i mange år inden de opstartede det nye hospital. Hver dag starter kl 7, African time, med en andagt som personalet skiftes til at holde foran hospitalet. Alle er velkomne til at deltage, så personale, patienter og pårørende starter dagen side om side. Hver andagt slutter med fælles bøn for dét, som de fremmødte måtte have på hjerte. Til sidst går man en runde og hilser på alle. Og så går dagen ellers i gang. 6 S e r p e n s A e n e u s

7 Rejsebrev fortsat Hospitalet modtager alt fra slangegift i barneøje, forstørret prostata, urinretention til et 3 uger gammelt åbent, inficeret tibiabrud. Hvis det ellers ikke lige regner, så er gården foran hospitalet fra morgenstunden fyldt med patienter, som tålmodigt venter på deres tur til en konsultation hos den tchadianske medicinstuderende Thirmon, som står får triage og behandling af simple tilstande. Ventetiden kan være lang, hele dagen, men Thirmon går ikke hjem før alle har været tilset og enten sendt hjem med behandling, indlagt eller videre til James. Der kan tages hæmoglobin- og glucoseværdier og ellers har man sine hænder, stetoskop, klinik og anamnese til diagnostikken. Nogle patienter har dog været forbi det lokale sygehus og fået lavet røntgenbilleder eller taget et større udvalg af blodprøver inden de ender hos, men det hører til sjældenhederne. Når man bliver indlagt på et afrikansk hospital er det for det meste de pårørende der står for plejen. Sådan er det også her, og nogen gange ser det næsten ud som om hele familien er flyttet ind, så der er et leben i og omkring hospitalet. Uden for muren sidder kvinderne og forbereder maden til deres syge mens børnene render omkring. Indenfor er sengene er fyldt med tæpper, tepotter og meget andet. Ved stuegang og såreftersyn får man derfor ikke bare snakket med patienten, men også de pårørende og de andres pårørende. Der er ingen generthed og ingen forsøg på at skjule interessen i hvad, der skal ske med de andre på salen. Selvom det kan føles mærkeligt og uetisk for os skandinaver, giver disse forhold en utrolig familiær følelse, og der manglede da heller ikke hænder til at hjælpe med at flytte patienter eller oversættere, hvis patienten kun talte arabisk. Arbejdet dér er alt andet end kedeligt og ensformigt og der er konstant mange valg for lægen at træffe, ofte med liv eller død til følge. Mange kommer desværre til hospitalet i sidste øjeblik; bogstaveligt talt på dødens rand

8 Rejsebrev fortsat Mod slutningen af vores ophold modtog vi to børn med cerebral malaria, som begge havde takykardi og en respirationsfrekvens på over 100 og derfor brug for ilt, men vi havde kun én iltekstraktionsmaskine, og så skal der træffes en svær beslutning. Da hospitalet kun har været i drift i kort tid, er det endnu i indkørings- og oplæringsfasen. Der var mange udfordringer. De nyansatte sygeplejersker har ikke samme gode uddannelse, som vi kender det fra Danmark, hvilket har alvorlige konsekvenser for mange patienter. Septiktanken, som er for lille til den mængde mennesker der hver dag lægger deres vej forbi hospitalet, flød over, mens vi var der. Nogle naboer klagede over rod ude foran hospitalet. Hospitalets ambulance er under reparation. Den periodisk strømsvigt, som jo ikke er så galt, hvis ikke også nødgeneratoren fandt på at strejke. Man kan ikke andet end at have enorm respekt for Gry og James. Der er meget arbejde, og de er der hele tiden, men de holder hovedet højt, stoler på Gud og følger det kald, som de har om at hjælpe deres næste. Deres gå-på-mod er ufatteligt og deres kærlighed til lokalbefolkningen skinner på ethvert tidspunkt igennem. På trods af opstartsudfordringerne, så er glæden og tilfredsheden stor, når man ser forskellen de gør, og de mange liv de redder. Tchad er grønt og utroligt smukt i regntiden. Vi nød vores ture ud i landet, hvor vi kørte med oliemænd i store pick-up-trucks, der nærmest som tidsmaskiner kørte rundt i et landskab med lerhytter og landbrug, der mange steder kunne minde om bondestenalderen. Hvis man har drømt om tidsrejser, hvilket David har, så er det en kæmpe oplevelse. Vores oplevelse af selve rejsen tur-retur er et godt eksempel på, hvordan en rejse kan ændre ens opfattelse af verden. På vejen derned mellemlandede vi i Addis Abbaba, hvor vand dryppede ned over lamper og ledninger og forret- 8 S e r p e n s A e n e u s

9 Rejsebrev fortsat ningerne var så utiltalende, at man havde svært ved at tro, at de havde gang i salget. Da vi efter næste flyvetur ankom til N djamena blev forbløffelsen endnu større lufthaven er en lille, lav bygning som er både primitiv og i dårlig stand. Men efter køreturen til Moundou og opholdet der i en måned, da var opfattelsen af lufthavnen på returrejsen en helt anden. Den fremstod som en stor moderne og flot bygning, vi kunne nærmest ikke forstå det. Vi havde talt om den, men kunne nærmest ikke kende den, fordi den nu var i relation til bygningerne og hytterne i Moundou. Addis Ababas lufthavn virkede high-tech og forretningerne var pludseligt meget indbydende. Til sidst var ankomsten til Danmark som en rejse langt frem i tiden, hvor enorm taknemmelighed over at have bopæl i Danmark var næsten overvældende. Samtidig er det dog virkeligt svært at forstå, hvordan vi som mennesker på en så lille klode kan leve så forskelligt på samme tid i verdenshistorien

10 Heri Mission Hospital Heri Mission v/ Morten Øster, Rylen 32, Tønder Landsbyhospitalet Heri blev grundlagt i 1947 af en amerikansk læge og en dansk sygeplejerske. I 2005 besøgte min kone Marianne og jeg hospitalet, hvor min ældste storebror arbejdede som læge. Han var på det tidspunkt næsten 78 år og havde været fuldtids ansat i 12 ½ år. Hans afløser dr. Rocero var på besøg og jeg lovede at komme tilbage, når jeg var gået på pension som overlæge i Danmark. Siden januar 2007 har jeg hvert år arbejdet som frivillig ulønnet kirurg på hospitalet og kom hjem fra det sidste besøg d. 9. april Hospitalet ligger i den fattigste vestlige del af Tanzania, 65 km fra den større by Kigoma og få km fra grænsen til Burundi. Det ligger i 1400 meters højde og der er 80 senge. Det modtager akutte og elektive kirurgiske og medicinske patienter og behandler også gynækologiske og fødepatienter. Der er et stort ambulatorium og foruden selve hospitalet seks satellitklinikker rundt omkring hospitalet typisk i km afstand, som hospitalet bemander og har ansvaret for. Hospitalets officielle navn er Heri Adventist Hospital, fordi det er ejet af Adventistkirken i Tanzania men i folkemunde kaldes det blot Heri Mission, hvad det da også hed tidligere. Befolkningen omkring hospitalet tæller mennesker, men hospitalet får patienter langvejs fra på grund af den gode behandling der gives der. Mine tre ældste søskende er født i Afrika, da mine forældre opholdt sig der i 1920 erne. Hospitalet har elektricitet, men rundt omkring findes der ingen elektricitet. Hospitalet fik et vandkraftværk betalt af Danida, og det var bygget, da vi første gang besøgte hospitalet, men kom først til at fungere permanent midt i Siden januar 2007 har jeg hvert år tilbragt tre måneder i Tanzania som frivillig ulønnet kirurg. Min kone som er specialtandlæge har de seneste tre år tilbragt ca. to måneder sammen med mig på hospitalet. Det går for vidt at skrive om alt det vi har sat i gang for at hjælpe hospitalet og dermed beboerne omkring hospitalet, men jeg vil nævne nogle tiltag og også gennemgå nogle af planerne for fremtiden. Allerede i 2007 fik vi udstyr til at 10 S e r p e n s A e n e u s

11 Heri Mission Hospital fortsat foretage endoskopiske undersøgelser derud (kikkertundersøgelser af mave og tarm). Dette udstyr har vi så siden fået suppleret op, så vi nu har et fint instrumentarium derude. I år havde jeg et laryngoskop, helt nyt, som firmaet Storchs fra Tyskland via deres danske afdeling, havde foræret hospitalet. Ultralydsundersøgelser kan også foretages på hospitalet takket være udstyr fra Danmark. Det er foreløbig lykkedes os at få bragt tre containere derud med udstyr og med mange af hospitalets daglige fornødenheder, som vi har samlet sammen forskellige steder fra i Danmark. Vi har en ny container klar, der skal sendes om et par uger. I december 2009 dannede nogle venner og jeg en støtteforening for Landsbyhospitalet Heri og i øjeblikket nærmer vi os 700 medlemmer. Sammen med ADRA Danmark finansierede vi indkøb af to biler til hospitalet i De var en nødvendighed for hospitalets fortsatte drift. I år opstillede vi, mens vi var derude, 19 regnvandstanke på 2000 liter og enkelte større på op til 4000 liter. Vi fik bygget fundament til tankene og lavet tagrender så man i tørketiden kan anvende det opsamlede regnvand. Inden vi forlod hospitalet købte og betalte vi yderligere ti, som så blev stillet op senere. Der er et stort behov for ordentlig tandbehandling i området. Den nærmeste ordentlige tandklinik ligger over fem hundrede kilometer væk. Patienterne kan ikke klare rejseudgifterne og i mange tilfælde heller ikke klare betalingen for behandlingen. Vi planlægger oprettelsen af en tandklinik. En del klinikudstyr er allerede på hospitalet og resten vil komme med den næste container. Vi har fået stillet en bygning til rådighed hvor der kan indrettes tandklinik i den ene ende og en absolut tiltrængt øjenklinik i den an

12 Heri Mission Hospital fortsat den ende. Bygningen er aldrig gjort færdig med lofter døre og vinduer og installationer såsom el, vand og kloak. Vi bliver derfor nødt til at finde godt kr. til dette projekt. Vi har kontakt til flere tandlæger fra Danmark, der er villige til at gøre en indsats for at bedre tandsundheden i den del af verden. Vores forening har støttet og støtter uddannelsen af unge mennesker, der ønsker ar at arbejde som medicinsk personale på hospitalet. Vi håber så også at vi kan finde en egnet ung mand eller kvinde fra lokalområdet som har lyst og mulighed for at uddanne sig til tandlæge og som blot mangler midler til at komme i gang. Vi vil så støtte den person. Et yderligere projekt vi har på bedding er at skaffe hospitalet et solcelleanlæg til at skaffe elektricitet til hospitalet. I tørketiden er der ikke vand nok i floden til at give elektricitet nok til hospitalet, og så ville det være oplagt at supplere med solceller. Vi er ved at spare op til dette. Vi kan få elektricitet trods manglende vand, men det produceres så af dieselgeneratorer og med containeren fra 2011 fik vi bragt to dieselgeneratorer til hospitalet som afløsning for to uøkonomiske generatorer de havde før de nye kom til. Vi fik i år installeret et solcelledrevet køleskab til hospitalets laboratorium og det fungerer fint. Det var indkøbt hos Vestfrost i Esbjerg og til containerne, vi sender ud, har vi modtaget store støttebeløb fra forskellige fonde og praktisk hjælp til forsendelsen foruden rabat fra Blue Water i Esbjerg. De ni måneder i Danmark bruges til ferie i vores hus på Samsø. Plejen af familie og venskaber i Tønder og foredrag og præsentationer af vores arbejde forskellige steder rundt om i Danmark foruden jagt på sponsorer til Heri og udstyr vi med fordel kan sende til Afrika. Det koster 100 kr. om året per person at være medlem af vores støtteforening og ved henvendelse til mig kan man få tilsendt en blanket til indmeldelse i foreningen, ellers kan man via vores hjemmeside: komme i kontakt med os. 12 S e r p e n s A e n e u s

13 Bøger Banias ved Jordanflodens udspring Årets tema i KLF er Evangelisation eller passion. Nedenstående to bøger kredser om dette tema: At a given moment, Graham McAll Cure for life, Bernard Palmer Til årsmødet i 2013 får vi besøg af den spanske psykiater Pablo Martinez. Pablo er forfatter til en række bøger, som man med fordel kan stifte bekendtskab med inden årsmødet: En torn i kødet, Pablo Martinez Bønnens psykologi, Pablo Martinez Tracing the rainbow, Pablo Martinez Alle bøger kan findes ved søgning på titel eller forfatternavn på

14 Andagt Andagt v/ stud. med. Ruben Lorentsen Salme 22 Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke, og om natten, men jeg finder ikke ro. Sådan starter Salme 22 af David. Ikke med en kontrolleret klage over tilværelsen, men med et udbrud af ren og skær fortvivlelse. Og når man læser salmen igennem, hvilket jeg vil opfordre til, bliver det klart, hvorfor David ender med sit skrig. David er blevet offer for uretfærdigheden. Han har set sig selv som en begrænset skabning, der er endt i verdens vold. Han er borger i en verden underlagt syndefaldet. Der er ikke ret og rimelighed. Ondskaben råder og rammer som den vil. Nogle gange som reaktion på vores egne handlinger, nogle gange pga. andres uretfærdige handlinger. Og nogle gange uden nogles indblanding. Hvor skal vi så vende os? David vender sig til Gud. Han véd, at Guds kærlighed og omsorg er manifesteret i vidnesbyrdet fra hans fædre. Når Gud præsenterer sig, sker det ofte med en hentydning til hans tidligere handlinger. Han handlede til sit folks bedste i fortiden; han er den samme i dag; hav derfor forventning om at han også vil handle til vores bedste nu. Og det gør Gud. Handler til vores bedste. Selvom David, i den situation salmen skrives i, er uskyldig, er han samlet set ikke uskyldig overfor Gud. Han har også taget del i oprøret imod Gud. Han er derfor også selv skyld i, at synden og ondskaben hærger Jorden. Derfor er det så meget desto mere underfuldt, at Davids efterkommer små 1000 år efter Davids død, fra et kors, råber Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig? Især fordi efterkommeren er Gud selv. Fuldstændig uskyldig. Om nogen absolut uden skyld i omgivelsernes vold, spot, hån, tortur og den rådende ondskab. Men han råber det for Davids skyld. For min skyld. For din skyld. Råber til en Gud, der har vendt sit kærlige blik bort fra ham, for at straffe den synd som manden på korset, Davids efterkommer, Gud selv, frivilligt bærer for David, for mig og for dig. 14 S e r p e n s A e n e u s

15 Andagt fortsat Yea, once, Immanuel s orphaned cry, his universe hath shaken - It went up single, echoless, My God, I am forsaken! It went up from the Holy s lips, amid his lost creation, That of the lost, no son should use those words of desolation (On Cowper s grave Elizabeth Barrett Browning) Det er underfuldt. Et udtryk af fortvivlelse, som verden aldrig har kendt til. Aldrig har hørt før eller siden. Men han tog fortvivlelsen på sig, så at vi aldrig skal opleve noget lignende og tage de ord i vores mund. Det råb fra korset er bevis for, at Gud ikke er en fraværende Gud. At han ikke er magtesløs overfor synden. Han gjorde sig magtesløs, men paradoksalt nok var det i den magtesløshed han sejrede. Han gjorde sig magtesløs, for at du og jeg aldrig skal være uden håb. Derfor kan David profetisk slutte salmen med ordene Der skal forkyndes om Herren for kommende slægter, man skal forkynde hans retfærdighed for folk, der fødes, for han greb ind! Mod os, de uretfærdige Gud er god! Mod de mest uværdige Gud er god! Højt, som himlen hvælver sig, nåden er i Kristus rig. Kom! Han vil forbarme sig! Gud er god! (Jubler hver en sjæl på jord Howard Kingsbury) Studenterne Studenterne - kristne medicinere KLF er repræsenteret på universiteterne i Århus, Odense og København i form af studentergruppen Kristne Medicinere (KM). KM er altid interesseret I at få besøg af medlemmer af KLF, som har noget, de gerne vil dele med de studerende. De respektive grupper mødes typisk ugentligt eller hver anden uge til bøn, foredrag, fællesspisning eller samvær. Søg Kristne Medicinere på Facebook for at følge med dér. Århus: Onsdage i ulige uger kl i Medicinerhuset, hvor vi er fælles om tro og studie. Vi snakker om hvad vi har på hjertet og holder andagt og bøn sammen. Derudover mødes vi en tirsdag aften i løbet af måneden. Odense: Tirsdage i ulige uger kl København: Hver tirsdag kl Fællesbøn i KMs lokale, Studenterhuset v. Panum. Kristne Medicinere i København fortsætter i foråret det berigende fællesskab om Kristus, livet og lægefaget med fællesspisninger, oplæg og events. Nationalt: Der afholdes fælles lejr for KM d marts 2013 på Kjelsø-lejren, Bøgedal 4, 8643 Ans by. Kontakt: Århus: Anne Skytte Dideriksen, Odense: Heidi Christensen, København: Nadja Skadkær Hansen, Eller: Kristne Yngre Læger KYL Onsdag d. 19. Dec. kl afholdes Julefrokost og oplæg ved Ole Skjærbæk Madsen under temaet Bøn for syge, helbredelse og heling i et kristent perspektiv. Kontakt: Anders Voldby, E: T:

16 Modtager: Henrik Vinther Krogh Langerhusevej Harboøre Afsender: Kristelig Lægeforening. Sprogøvej Thyborøn Kommende arrangementer VINTERMØDE Lørdag d. 26. januar kl Nordvestkirken, Frederiksborgvej 179, 2400 København NV. Talere: Praktiserende læge Kristine Engell-Kofoed, Rødovre og reservelæge Jonas Astrup, Hillerød, og som er i hoveduddannelse i psykiatri. Tema: Evangelisation eller passion - om Læge-Liv. FORÅRSMØDE Lørdag d. 16. marts kl Eben-Ezer, Brammersgade 4, 8000 Aarhus C. Talere: Praktiserende læge Kristine Engell-Kofoed, Rødovre og 1. reservelæge ved infektionsmedicinsk afd. og lektor Christian Wejse, Aarhus. Tema som ved vintermødet. Fællesspisning sammesteds kl Se KLF s hjemmeside: klf-dk.org COMPLOT S e r p e n s A e n e u s

02.12. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling. 8 Tilmelding til årsmøde. 9 Foredragsholdere

02.12. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling. 8 Tilmelding til årsmøde. 9 Foredragsholdere S e r p e n s A e n e u s 02.12 I N D H O L D Kristelig Lægeforening 2 Lederartikel 3 Årsberetning 4-6 Årsmødeprogram 7 Generalforsamling 8 Tilmelding til årsmøde 9 Foredragsholdere 10-11 Formandens initiativ

Læs mere

03.13 02.13. Stiftet i 1897. www.klf-dk.org

03.13 02.13. Stiftet i 1897. www.klf-dk.org S e r p e n s A e n e u s 03.13 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Nye ansigter i bestyrelsen ICMDA verdenskongres 2014 Årsmøde Serpens fremtid Andagt Studenterne 2 3-4

Læs mere

02.13. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8 9 10-13 13 14 15

02.13. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8 9 10-13 13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 02.13 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Opslag HIV-epidemi i Armenien Andagt ICMDA konference 2013 Studenterne 2 3 4-7 8 9 10-13 13 14 15

Læs mere

02.10 02.10. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt

02.10 02.10. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt S e r p e n s A e n e u s 02.10 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt 2 3 4-6 7 8-9 10-11 12-13

Læs mere

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 03.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Serpens fremtid Generalforsamling Det tjenende lederskab Nyt fra bestyrelsen Kursus Årsmøde Andagt Studenterne 2 3-4 5

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

02.09 02.09. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde 2009 Regnskab Læserbrev Til verdens ende ICMDA Congres 2010 Andagt

02.09 02.09. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde 2009 Regnskab Læserbrev Til verdens ende ICMDA Congres 2010 Andagt S E R P E N S A E N E U S 02.09 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde 2009 Regnskab Læserbrev Til verdens ende ICMDA Congres 2010 Andagt 2 3 4 8 11 23 24 26 27 02.09 Stiftet

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission Nye tider for Bushveld Mission Det har været et turbulent efterår for folkene

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nyt Fra Huset. Minim veniam. Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, Se side 12

Nyt Fra Huset. Minim veniam. Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, Se side 12 Nyt Fra Huset Nr. 01 årgang 07 Minim veniam Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, quis. Se side 12 Velkommen til det første nummer af det nye spejderblad

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterne 5, 22-25 CONCORDIAVEJ 14-2850 NÆRUM Præstens

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008

Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008 Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008 1: Valg af stemmetællere Jens N Buch, Bent Raith. 2: Valg af dirigent Kristine Fog-Morrissette, som erklærer generalforsamlingen for rettidigt

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE I mange år har Skrødstrup Efterskoles støttekreds og andre interesserede modtaget et årsskrift før jul. Vi vil stadigvæk meget gerne holde alle interesserede orienterede

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Odense august 2009

ErhvervsKvindeNyt Odense august 2009 ErhvervsKvindeNyt Odense august 2009 Aktivitetskalender ErhvervsKvinder Fyn 2009: 2. halvår AUGUST 26. august 2009 kl. 18.30-21.30 EKSTRA Virksomhedsbesøg hos Summerbird Tilmelding afsluttet 32 deltagere

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 PP1: Ceci n est pas une pipe For

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Unge iværksættere mangler hjælp

Unge iværksættere mangler hjælp Unge iværksættere mangler hjælp Den danske iværksætterverden efterlyser mere hjælp til unge under 18 år, der ønsker at starte egen virksomhed. Processen i dag er for bøvlet, mener uafhængige kilder. Dansk

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Prostitution som karriere

Prostitution som karriere ErhvervsKvindeNyt MARTS 2008 Prostitution som karriere VI FÅR BESØG AF LEDEREN AF REDEN I ÅRHUS, JOAN FISKER HOUGAARD Joan Fisker Hougaard kommer og fortæller om sit arbejde, der bringer hende i kontakt

Læs mere

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr.

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Vores valgfrie periode på 7. semester var vi så heldige at tilbringe

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere