Stiftet i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15"

Transkript

1 S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Rejsebrev Heri Mission Hospital Bøger Andagt Studenterne Stiftet i

2 Kristelig Lægeforening Serpens Aeneus er medlemsblad for Kristelig Lægeforening i Danmark. Serpens Aeneus betyder Kobberslangen og henviser til foreningens logo. Bladet udkommer 3 gange årligt, 15. april, 15. august og 15. december. Stof til næste nummer, som udkommer ca. 15. april 2013, skal være redaktionen i hænde senest 15. marts. Redaktion Ansvarshavende redaktør: Boje Kvorning Ehmsen Refsnæsgade 41, 3. th, 2200 København N T: , E: Hans Paulli Jørgensen Lupinvej 10, 2970 Hørsholm T: , E: Preben Bredesgaard Løvvænget 13, 2960 Rungsted Kyst T: , E: Medlemskab Åbent for enhver læge, der kan tilslutte sig foreningens formål. Kontingentet er 500 kr. for en læge og 750 kr. for lægeægtepar. Pensionerede medlemmer kan søge om kontingentfritagelse. Studenter betaler 50 kr. årligt. Gaver Gaver og gavebreve til Kristelig Lægeforening er fradragsberettigede efter ligningslovens 8A og 12 stk. 3. Bank Nordea reg.nr Kontonr Nyhedsmail Ønsker du at modtage KLFs nyhedsmail? Så send en mail til webmaster Ida Helsø på Bestyrelsen Formand Ellen Kappelgaard Nellikeløkken 14, 3700 Rønne T: E: Næstformand Anders Winther Voldby, Nørrebrogade 58B, 2. tv København N T: E: Sekretær Lilia Bredtoft, Valkyrievej 27, 3. tv., 2200 København N T: E: Studentersekretær Anne Bodilsen, Bissensgade 18, 3 tv 8000 Århus C - T: E: Medhjælpende studentersekretær Anders Winther Voldby, Nørrebrogade 58B, 2. tv København N T: E: Missionssekretær Lisbeth M. Thøstesen, Tulipanvej 4, 7000 Fredericia - T: E: International sekretær Kristian Kristensen, Ingridsvej 74A, Lind, 7400 Herning - T: E: Suppleant Andreas Munk, Fabriksvej 21, 3310 Ølsted T: E: Suppleant Ellen Mølgaard Dannebrogsgade tv, 1660 København V E: Kasserer Karen Nielsen, Stenbakken 23, 8850 Bjerringbro - T: E: Forretningsfører Svend Bernhard,Birkevang 101, 3250 Gilleleje - T: E: Webmaster Ida Helsø, Østerbrogade 85, vær København Ø - E: 2 S e r p e n s A e n e u s

3 Lederartikel Leder v/ formand Ellen Kappelgaard Ellen Kappelgaard Som ny formand for Kristelig Lægeforening vil jeg gerne takke for den tillid og opbakning jeg har mødt i forbindelse med valget. Det er fortsat meget nyt for mig, men jeg ser med både spænding og ydmyghed frem til opgaven. Sammen med mig har jeg den øvrige bestyrelse, som har mere erfaring i arbejdet end jeg, så det er godt. Og jeg håber, at også øvrige medlemmer vil bidrage med input til arbejdet, sådan at foreningen må være en levende og givende forening, vi har lyst til at invitere kolleger med ind i! Når det gælder 2013, har bestyrelsen fastlagt temaet Evangelisation eller passion. Hvad ligger der mon i det? For mig at se knytter temaet sig meget direkte til den del af Kristelig Lægeforenings formål, der hedder: at fremme kristendommens indflydelse i medlemmernes lægegerning. Fokus er udfordringen i, hvordan det er at være kristen læge, hvordan man lever det ud. En læge har primært et arbejde at udføre uanset livsholdning og tro. Men holdningerne og synet på menneskelivet vil uvægerlig præge måden, den enkelte møder patienterne på. I nogle situationer kan en kristen læge havne i alvorlige dilemmaer, når man på den ene side er offentligt ansat og på den anden side vil arbejde ud fra et menneskesyn, der værdsætter menneskelivet fra begyndelse til afslutning. Men også i den ganske almindelige hverdag er spørgsmålet, hvordan kristendommen har indflydelse på den måde, jeg er på og det arbejde, jeg udfører. Kan det overhovedet mærkes? Og skal det egentlig kunne det? En kristen læge er normalt ikke ansat som forkynder. Men en kristen læge brænder ikke blot for at være en god læge, men ønsker også, at ens medmennesker, herunder patienterne må tro på evangeliet om Jesus Kristus. Det er også i den sammenhæng, at passionen kommer ind. Glæd jer til at deltage i møder om dette tema og mulige dilemmaer. På vintermødet i København og forårsmødet i Århus vil nogle af vore lægekolleger give oplæg om deres tanker og erfaringer ud fra temaet. På årsmødet får vi besøg af psykiater Pablo Martinez fra Spanien. Han vil belyse temaet ud fra mere internationale erfaringer og sætte det i relation til vores kultur og samfund. Jeg håber rigtig mange af jer har lyst til at være med til arrangementerne og være med til at nuancere debatten. Men inden da kan vi endnu engang fejre jul og derfor ønskes I en glædelig jul og et godt nytår i hjem, på arbejdet og i menigheden

4 Generalforsamling Generalforsamling 2012 v/referent Boje Kvorning Ehmsen 1 Valg af dirigent a. Svend Prytz blev valgt til dirigent. 2 Fremlæggelse af bestyrelses- og udvalgsberetninger til godkendelse. a. Formand Hans Holmsgaard: 4 medlemmer afgået ved døden. Æret været deres minde. Præsentation af tre nye lægemedlemmer. Præsentation af nye studenter. b. Der henvises til den skriftlige beretning i Serpens for formandsberetning. Taler ved årsmøde 2013 bliver Pablo Martinez (Spansk psykiater og forfatter). Taler ved årsmøde 2014 bliver Peter Saunders (fra det britiske, kristne lægeforbund: Christian Medical Fellowship). c. Hans Holmsgaard har været til konference om eutanasi i Edinburgh. Der berettes fra denne. d. Hans Holmsgaard takker for støtten i hans formandsperiode. e. Beretning fra studenterarbejde v/ Anders Winther Voldby og Anne Bodilsen I I Odense samles typisk 6-10 personer i studenterfællesskabet Kristne Medicinere (KM). Mødes hver 14. dag. II København: Omkring 40 aktive. Typisk fremmøde ca 20. Lokal bestyrelse på 4 personer. Opstart af KYL Kristne Yngre Læger: Mødes hver 2. måned. En kontinuation af KMs arbejde og et forsøg på at fastholde tilknytning til foreningen efter dimission fra universitetet. Fremmøde ca III Anne Bodilsen har ansvaret for Århus og Aalborg. Endnu ikke opstartet KM i Aalborg, men der er kontakt til få kristne medicinstuderende. IV Peter beretter fra Århus: Fremmøde på ca. 20 personer. Oprettet en lokal bestyrelse. Får besøg af læger, eller mødes ude hos læger. Møde hver 14. dag i medicinerhuset. f. Missionsudvalget v. Lisbeth M. Thøstesen I Hilsen fra Steen Mølgaard Andersen fra Tanzania. Steen takker for den tilsendte dermatologibog med farvebilleder. II Jutta og Henrik Jørgensen på Zanzibar er associeret til foreningen. III James og Gry Abel er udsendt for Adventistkirken i Tchad ved et hospital og inviterer interesserede ned og besøge deres arbejde. 1. Der er allerede to danske medicinstuderende på ophold ved dette hospital IV Ane Bøndergaard Iversen måtte rejse hjem tidligere fra Etiopien end planlagt pga. pludseligt dødsfald i familien g. Det internationale arbejde v. Kristian Kristensen I Beretning fra International Christan Medical and Dental Association (ICMDA) II Næste verdenskongres bliver i Rotterdam juli i 2014 III Der arbejdes på at oprette en kristen lægeforening i Kina IV ICMDA i Eurasia arbejder på et beskedent budget. Opfordring til støtte i form af work a day for ICMDA h. Serpens Aeneus v. Hans Paulli Jørgensen (HPJ) I HPJ træder af som formand for redaktionskomitéen. Boje Ehmsen overtager formandsposten. Der henvises til beretningen i Serpens. HPJ og Preben Bredesgaard fortsætter i redaktionsudvalget. I Hjemmesiden ved webmaster Ida Helsø I Alle medlemmer er velkomne til at sende indhold til Ida, som så vil uploade det til hjemmesiden. 4 S e r p e n s A e n e u s

5 Generalforsamling J. Spørgsmål og kommentarer fra plenum I Mht formandsberetningen. 1. I England er der mange organisationer som er gået sammen i Care Not Killing. Det kunne være gavnligt med et lignende samarbejde i Danmark. 2. Skal vi have et venskabsland? 3. Der er bred opbakning fra salen mht. foreningsmedlemmers udtalelser i dagspressen. Der kan næppe opnås fuldstændig enighed i alle spørgsmål, men det er vigtigt at foreningen giver sine holdninger til kende gennem eksempelvis udtalelser eller kronikker. 4. Skal foreningen engagere sig i selskab for medicinsk etik, filosofi og metode? a. Formentlig ikke på organisatorisk basis, men det vil være positivt, hvis enkeltpersoner med interesse vil engagere sig. II Mht. studenterarbejdet: Aktivitetsniveauet kan bølge frem og tilbage. Hvad kan man gøre for at bibeholde kontinuiteten? Hvordan fastholder vi kontakten til yngre læger? III Mht. det internationale arbejde 1, Der er omkring 65 medlemslande i ICMDA. Herudover kontakt til en række andre lande. IV Mht. Serpens Aeneus 1. Der siges stor tak til HPJ for hans store arbejde med Serpens. 2. Når Serpens sendes ud, kommer der gerne en eksemplarer retur. Medlemmer opfordres til at kontakte KLF, når de skifter adresse. K. Alle rapporter godkendes 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2011 til godkendelse og fremlæggelse af budget for 2013 a. Godkendt af revisoren. b. Godkendes af årsmødet 4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer a. Ingen indkomne 5. Valg af formand. a. Hans Holmsgaard modtager ikke genvalg. b. Bestyrelsen foreslår Ellen Kappelgaard (EK) I EK er psykiater, bor i Rønne på Bornholm. Tidl. Medlem af Etisk Råd. II Fulgt foreningens arbejde siden studietiden c. Der er ikke øvrige kandidater. Ellen Kappelgaard vælges som formand med akklamation. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. a. Lilia Bredtoft og Anne Bodilsen er på valg og villige til genvalg b. Ingen øvrige kandidater. Lilia Bredtoft og Anne Bodilsen genvælges med akklamation. 7. Valg af bestyrelsessuppleant a. Hans Paulli Jørgensen er villig til genvalg, men vil ikke stå i vejen. b. Ellen Mølgaard stiller op som suppleant. I Ellen Mølgaard har tidligere siddet i bestyrelsen. C. Ellen Mølgaard vælges som suppleant 8. Valg af revisor a. Samme revisor som sidst. Beierholm v. A. Bjerglund Andersen 9. Fastsættelse af kontingent a. 500 kr. for læger b. 750 kr. for lægepar c. 100 kr. for studentermedlemmer

6 Rejsebrev Rejsebrev fra Tchad v/ David McWhan og Ida Høgsbro David McWhan Ida Høgsbro Vi greb chancen og tog en måned af vores sommerferie fri til at tilbyde vores hjælp på et lille nystartet hospital i Moundou i det sydlige Tchad. Det er primært et kirurgisk hospital, som er opstartet af Adventist Health International tilbage i april David er medicinstuderende på 11. semester ved AU og Ida på 11. semester ved KU. Rejsen var en impulsiv indskydelse for os begge, men heldigvis gik det hurtigt med grønt lys fra Gry (som i Tchad går under navnet Sara) og James Appel i Moundou, visa fra ambassaden i Berlin, vaccinationer og rejseforsiking. Det er mildt sagt lidt af en tur at komme til Moundou fra Danmark. Der er flere flyveture, og rejsen munder ud i en 9 timers bustur fra hovedstaden N djamena. Vejen er nogenlunde asfalteret på den første strækning, men efter et par timers kørsel bliver højrekørsel erstattet af slalom uden om de mange, af regnen skabte, huller, og i en bus uden polstring og støddæmpere sætter man stor pris på at undgå så mange huller som muligt. Da vi tog af sted fra Danmark, var succeskriteriet for os at være til hjælp efter bedste evne og aflaste James en smule. Det følte vi bestemt, at vi gjorde, selv om hjælpen dog bare var en dråbe i havet. James Appel er ene læge på det lille hospital med 30 senge. James og Gry bor lige ved siden af hospitalet, så James, der er på kald 24/7 får tit henvendelser fra sygeplejerskerne flere gange på en aften og nat. James er uddannet speciallæge i almen praksis i USA og desuden optrænet til forskellige kirurgiske teknikker - primært i gyn/obs, urologi og ortopædkirurgi. Nogle teknikker og viden er selvlært fra bøger andet lært fra andre kirurger. James og Gry har boet og arbejdet i Béré nogle timer fra Moundou i mange år inden de opstartede det nye hospital. Hver dag starter kl 7, African time, med en andagt som personalet skiftes til at holde foran hospitalet. Alle er velkomne til at deltage, så personale, patienter og pårørende starter dagen side om side. Hver andagt slutter med fælles bøn for dét, som de fremmødte måtte have på hjerte. Til sidst går man en runde og hilser på alle. Og så går dagen ellers i gang. 6 S e r p e n s A e n e u s

7 Rejsebrev fortsat Hospitalet modtager alt fra slangegift i barneøje, forstørret prostata, urinretention til et 3 uger gammelt åbent, inficeret tibiabrud. Hvis det ellers ikke lige regner, så er gården foran hospitalet fra morgenstunden fyldt med patienter, som tålmodigt venter på deres tur til en konsultation hos den tchadianske medicinstuderende Thirmon, som står får triage og behandling af simple tilstande. Ventetiden kan være lang, hele dagen, men Thirmon går ikke hjem før alle har været tilset og enten sendt hjem med behandling, indlagt eller videre til James. Der kan tages hæmoglobin- og glucoseværdier og ellers har man sine hænder, stetoskop, klinik og anamnese til diagnostikken. Nogle patienter har dog været forbi det lokale sygehus og fået lavet røntgenbilleder eller taget et større udvalg af blodprøver inden de ender hos, men det hører til sjældenhederne. Når man bliver indlagt på et afrikansk hospital er det for det meste de pårørende der står for plejen. Sådan er det også her, og nogen gange ser det næsten ud som om hele familien er flyttet ind, så der er et leben i og omkring hospitalet. Uden for muren sidder kvinderne og forbereder maden til deres syge mens børnene render omkring. Indenfor er sengene er fyldt med tæpper, tepotter og meget andet. Ved stuegang og såreftersyn får man derfor ikke bare snakket med patienten, men også de pårørende og de andres pårørende. Der er ingen generthed og ingen forsøg på at skjule interessen i hvad, der skal ske med de andre på salen. Selvom det kan føles mærkeligt og uetisk for os skandinaver, giver disse forhold en utrolig familiær følelse, og der manglede da heller ikke hænder til at hjælpe med at flytte patienter eller oversættere, hvis patienten kun talte arabisk. Arbejdet dér er alt andet end kedeligt og ensformigt og der er konstant mange valg for lægen at træffe, ofte med liv eller død til følge. Mange kommer desværre til hospitalet i sidste øjeblik; bogstaveligt talt på dødens rand

8 Rejsebrev fortsat Mod slutningen af vores ophold modtog vi to børn med cerebral malaria, som begge havde takykardi og en respirationsfrekvens på over 100 og derfor brug for ilt, men vi havde kun én iltekstraktionsmaskine, og så skal der træffes en svær beslutning. Da hospitalet kun har været i drift i kort tid, er det endnu i indkørings- og oplæringsfasen. Der var mange udfordringer. De nyansatte sygeplejersker har ikke samme gode uddannelse, som vi kender det fra Danmark, hvilket har alvorlige konsekvenser for mange patienter. Septiktanken, som er for lille til den mængde mennesker der hver dag lægger deres vej forbi hospitalet, flød over, mens vi var der. Nogle naboer klagede over rod ude foran hospitalet. Hospitalets ambulance er under reparation. Den periodisk strømsvigt, som jo ikke er så galt, hvis ikke også nødgeneratoren fandt på at strejke. Man kan ikke andet end at have enorm respekt for Gry og James. Der er meget arbejde, og de er der hele tiden, men de holder hovedet højt, stoler på Gud og følger det kald, som de har om at hjælpe deres næste. Deres gå-på-mod er ufatteligt og deres kærlighed til lokalbefolkningen skinner på ethvert tidspunkt igennem. På trods af opstartsudfordringerne, så er glæden og tilfredsheden stor, når man ser forskellen de gør, og de mange liv de redder. Tchad er grønt og utroligt smukt i regntiden. Vi nød vores ture ud i landet, hvor vi kørte med oliemænd i store pick-up-trucks, der nærmest som tidsmaskiner kørte rundt i et landskab med lerhytter og landbrug, der mange steder kunne minde om bondestenalderen. Hvis man har drømt om tidsrejser, hvilket David har, så er det en kæmpe oplevelse. Vores oplevelse af selve rejsen tur-retur er et godt eksempel på, hvordan en rejse kan ændre ens opfattelse af verden. På vejen derned mellemlandede vi i Addis Abbaba, hvor vand dryppede ned over lamper og ledninger og forret- 8 S e r p e n s A e n e u s

9 Rejsebrev fortsat ningerne var så utiltalende, at man havde svært ved at tro, at de havde gang i salget. Da vi efter næste flyvetur ankom til N djamena blev forbløffelsen endnu større lufthaven er en lille, lav bygning som er både primitiv og i dårlig stand. Men efter køreturen til Moundou og opholdet der i en måned, da var opfattelsen af lufthavnen på returrejsen en helt anden. Den fremstod som en stor moderne og flot bygning, vi kunne nærmest ikke forstå det. Vi havde talt om den, men kunne nærmest ikke kende den, fordi den nu var i relation til bygningerne og hytterne i Moundou. Addis Ababas lufthavn virkede high-tech og forretningerne var pludseligt meget indbydende. Til sidst var ankomsten til Danmark som en rejse langt frem i tiden, hvor enorm taknemmelighed over at have bopæl i Danmark var næsten overvældende. Samtidig er det dog virkeligt svært at forstå, hvordan vi som mennesker på en så lille klode kan leve så forskelligt på samme tid i verdenshistorien

10 Heri Mission Hospital Heri Mission v/ Morten Øster, Rylen 32, Tønder Landsbyhospitalet Heri blev grundlagt i 1947 af en amerikansk læge og en dansk sygeplejerske. I 2005 besøgte min kone Marianne og jeg hospitalet, hvor min ældste storebror arbejdede som læge. Han var på det tidspunkt næsten 78 år og havde været fuldtids ansat i 12 ½ år. Hans afløser dr. Rocero var på besøg og jeg lovede at komme tilbage, når jeg var gået på pension som overlæge i Danmark. Siden januar 2007 har jeg hvert år arbejdet som frivillig ulønnet kirurg på hospitalet og kom hjem fra det sidste besøg d. 9. april Hospitalet ligger i den fattigste vestlige del af Tanzania, 65 km fra den større by Kigoma og få km fra grænsen til Burundi. Det ligger i 1400 meters højde og der er 80 senge. Det modtager akutte og elektive kirurgiske og medicinske patienter og behandler også gynækologiske og fødepatienter. Der er et stort ambulatorium og foruden selve hospitalet seks satellitklinikker rundt omkring hospitalet typisk i km afstand, som hospitalet bemander og har ansvaret for. Hospitalets officielle navn er Heri Adventist Hospital, fordi det er ejet af Adventistkirken i Tanzania men i folkemunde kaldes det blot Heri Mission, hvad det da også hed tidligere. Befolkningen omkring hospitalet tæller mennesker, men hospitalet får patienter langvejs fra på grund af den gode behandling der gives der. Mine tre ældste søskende er født i Afrika, da mine forældre opholdt sig der i 1920 erne. Hospitalet har elektricitet, men rundt omkring findes der ingen elektricitet. Hospitalet fik et vandkraftværk betalt af Danida, og det var bygget, da vi første gang besøgte hospitalet, men kom først til at fungere permanent midt i Siden januar 2007 har jeg hvert år tilbragt tre måneder i Tanzania som frivillig ulønnet kirurg. Min kone som er specialtandlæge har de seneste tre år tilbragt ca. to måneder sammen med mig på hospitalet. Det går for vidt at skrive om alt det vi har sat i gang for at hjælpe hospitalet og dermed beboerne omkring hospitalet, men jeg vil nævne nogle tiltag og også gennemgå nogle af planerne for fremtiden. Allerede i 2007 fik vi udstyr til at 10 S e r p e n s A e n e u s

11 Heri Mission Hospital fortsat foretage endoskopiske undersøgelser derud (kikkertundersøgelser af mave og tarm). Dette udstyr har vi så siden fået suppleret op, så vi nu har et fint instrumentarium derude. I år havde jeg et laryngoskop, helt nyt, som firmaet Storchs fra Tyskland via deres danske afdeling, havde foræret hospitalet. Ultralydsundersøgelser kan også foretages på hospitalet takket være udstyr fra Danmark. Det er foreløbig lykkedes os at få bragt tre containere derud med udstyr og med mange af hospitalets daglige fornødenheder, som vi har samlet sammen forskellige steder fra i Danmark. Vi har en ny container klar, der skal sendes om et par uger. I december 2009 dannede nogle venner og jeg en støtteforening for Landsbyhospitalet Heri og i øjeblikket nærmer vi os 700 medlemmer. Sammen med ADRA Danmark finansierede vi indkøb af to biler til hospitalet i De var en nødvendighed for hospitalets fortsatte drift. I år opstillede vi, mens vi var derude, 19 regnvandstanke på 2000 liter og enkelte større på op til 4000 liter. Vi fik bygget fundament til tankene og lavet tagrender så man i tørketiden kan anvende det opsamlede regnvand. Inden vi forlod hospitalet købte og betalte vi yderligere ti, som så blev stillet op senere. Der er et stort behov for ordentlig tandbehandling i området. Den nærmeste ordentlige tandklinik ligger over fem hundrede kilometer væk. Patienterne kan ikke klare rejseudgifterne og i mange tilfælde heller ikke klare betalingen for behandlingen. Vi planlægger oprettelsen af en tandklinik. En del klinikudstyr er allerede på hospitalet og resten vil komme med den næste container. Vi har fået stillet en bygning til rådighed hvor der kan indrettes tandklinik i den ene ende og en absolut tiltrængt øjenklinik i den an

12 Heri Mission Hospital fortsat den ende. Bygningen er aldrig gjort færdig med lofter døre og vinduer og installationer såsom el, vand og kloak. Vi bliver derfor nødt til at finde godt kr. til dette projekt. Vi har kontakt til flere tandlæger fra Danmark, der er villige til at gøre en indsats for at bedre tandsundheden i den del af verden. Vores forening har støttet og støtter uddannelsen af unge mennesker, der ønsker ar at arbejde som medicinsk personale på hospitalet. Vi håber så også at vi kan finde en egnet ung mand eller kvinde fra lokalområdet som har lyst og mulighed for at uddanne sig til tandlæge og som blot mangler midler til at komme i gang. Vi vil så støtte den person. Et yderligere projekt vi har på bedding er at skaffe hospitalet et solcelleanlæg til at skaffe elektricitet til hospitalet. I tørketiden er der ikke vand nok i floden til at give elektricitet nok til hospitalet, og så ville det være oplagt at supplere med solceller. Vi er ved at spare op til dette. Vi kan få elektricitet trods manglende vand, men det produceres så af dieselgeneratorer og med containeren fra 2011 fik vi bragt to dieselgeneratorer til hospitalet som afløsning for to uøkonomiske generatorer de havde før de nye kom til. Vi fik i år installeret et solcelledrevet køleskab til hospitalets laboratorium og det fungerer fint. Det var indkøbt hos Vestfrost i Esbjerg og til containerne, vi sender ud, har vi modtaget store støttebeløb fra forskellige fonde og praktisk hjælp til forsendelsen foruden rabat fra Blue Water i Esbjerg. De ni måneder i Danmark bruges til ferie i vores hus på Samsø. Plejen af familie og venskaber i Tønder og foredrag og præsentationer af vores arbejde forskellige steder rundt om i Danmark foruden jagt på sponsorer til Heri og udstyr vi med fordel kan sende til Afrika. Det koster 100 kr. om året per person at være medlem af vores støtteforening og ved henvendelse til mig kan man få tilsendt en blanket til indmeldelse i foreningen, ellers kan man via vores hjemmeside: komme i kontakt med os. 12 S e r p e n s A e n e u s

13 Bøger Banias ved Jordanflodens udspring Årets tema i KLF er Evangelisation eller passion. Nedenstående to bøger kredser om dette tema: At a given moment, Graham McAll Cure for life, Bernard Palmer Til årsmødet i 2013 får vi besøg af den spanske psykiater Pablo Martinez. Pablo er forfatter til en række bøger, som man med fordel kan stifte bekendtskab med inden årsmødet: En torn i kødet, Pablo Martinez Bønnens psykologi, Pablo Martinez Tracing the rainbow, Pablo Martinez Alle bøger kan findes ved søgning på titel eller forfatternavn på

14 Andagt Andagt v/ stud. med. Ruben Lorentsen Salme 22 Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke, og om natten, men jeg finder ikke ro. Sådan starter Salme 22 af David. Ikke med en kontrolleret klage over tilværelsen, men med et udbrud af ren og skær fortvivlelse. Og når man læser salmen igennem, hvilket jeg vil opfordre til, bliver det klart, hvorfor David ender med sit skrig. David er blevet offer for uretfærdigheden. Han har set sig selv som en begrænset skabning, der er endt i verdens vold. Han er borger i en verden underlagt syndefaldet. Der er ikke ret og rimelighed. Ondskaben råder og rammer som den vil. Nogle gange som reaktion på vores egne handlinger, nogle gange pga. andres uretfærdige handlinger. Og nogle gange uden nogles indblanding. Hvor skal vi så vende os? David vender sig til Gud. Han véd, at Guds kærlighed og omsorg er manifesteret i vidnesbyrdet fra hans fædre. Når Gud præsenterer sig, sker det ofte med en hentydning til hans tidligere handlinger. Han handlede til sit folks bedste i fortiden; han er den samme i dag; hav derfor forventning om at han også vil handle til vores bedste nu. Og det gør Gud. Handler til vores bedste. Selvom David, i den situation salmen skrives i, er uskyldig, er han samlet set ikke uskyldig overfor Gud. Han har også taget del i oprøret imod Gud. Han er derfor også selv skyld i, at synden og ondskaben hærger Jorden. Derfor er det så meget desto mere underfuldt, at Davids efterkommer små 1000 år efter Davids død, fra et kors, råber Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig? Især fordi efterkommeren er Gud selv. Fuldstændig uskyldig. Om nogen absolut uden skyld i omgivelsernes vold, spot, hån, tortur og den rådende ondskab. Men han råber det for Davids skyld. For min skyld. For din skyld. Råber til en Gud, der har vendt sit kærlige blik bort fra ham, for at straffe den synd som manden på korset, Davids efterkommer, Gud selv, frivilligt bærer for David, for mig og for dig. 14 S e r p e n s A e n e u s

15 Andagt fortsat Yea, once, Immanuel s orphaned cry, his universe hath shaken - It went up single, echoless, My God, I am forsaken! It went up from the Holy s lips, amid his lost creation, That of the lost, no son should use those words of desolation (On Cowper s grave Elizabeth Barrett Browning) Det er underfuldt. Et udtryk af fortvivlelse, som verden aldrig har kendt til. Aldrig har hørt før eller siden. Men han tog fortvivlelsen på sig, så at vi aldrig skal opleve noget lignende og tage de ord i vores mund. Det råb fra korset er bevis for, at Gud ikke er en fraværende Gud. At han ikke er magtesløs overfor synden. Han gjorde sig magtesløs, men paradoksalt nok var det i den magtesløshed han sejrede. Han gjorde sig magtesløs, for at du og jeg aldrig skal være uden håb. Derfor kan David profetisk slutte salmen med ordene Der skal forkyndes om Herren for kommende slægter, man skal forkynde hans retfærdighed for folk, der fødes, for han greb ind! Mod os, de uretfærdige Gud er god! Mod de mest uværdige Gud er god! Højt, som himlen hvælver sig, nåden er i Kristus rig. Kom! Han vil forbarme sig! Gud er god! (Jubler hver en sjæl på jord Howard Kingsbury) Studenterne Studenterne - kristne medicinere KLF er repræsenteret på universiteterne i Århus, Odense og København i form af studentergruppen Kristne Medicinere (KM). KM er altid interesseret I at få besøg af medlemmer af KLF, som har noget, de gerne vil dele med de studerende. De respektive grupper mødes typisk ugentligt eller hver anden uge til bøn, foredrag, fællesspisning eller samvær. Søg Kristne Medicinere på Facebook for at følge med dér. Århus: Onsdage i ulige uger kl i Medicinerhuset, hvor vi er fælles om tro og studie. Vi snakker om hvad vi har på hjertet og holder andagt og bøn sammen. Derudover mødes vi en tirsdag aften i løbet af måneden. Odense: Tirsdage i ulige uger kl København: Hver tirsdag kl Fællesbøn i KMs lokale, Studenterhuset v. Panum. Kristne Medicinere i København fortsætter i foråret det berigende fællesskab om Kristus, livet og lægefaget med fællesspisninger, oplæg og events. Nationalt: Der afholdes fælles lejr for KM d marts 2013 på Kjelsø-lejren, Bøgedal 4, 8643 Ans by. Kontakt: Århus: Anne Skytte Dideriksen, Odense: Heidi Christensen, København: Nadja Skadkær Hansen, Eller: Kristne Yngre Læger KYL Onsdag d. 19. Dec. kl afholdes Julefrokost og oplæg ved Ole Skjærbæk Madsen under temaet Bøn for syge, helbredelse og heling i et kristent perspektiv. Kontakt: Anders Voldby, E: T:

16 Modtager: Henrik Vinther Krogh Langerhusevej Harboøre Afsender: Kristelig Lægeforening. Sprogøvej Thyborøn Kommende arrangementer VINTERMØDE Lørdag d. 26. januar kl Nordvestkirken, Frederiksborgvej 179, 2400 København NV. Talere: Praktiserende læge Kristine Engell-Kofoed, Rødovre og reservelæge Jonas Astrup, Hillerød, og som er i hoveduddannelse i psykiatri. Tema: Evangelisation eller passion - om Læge-Liv. FORÅRSMØDE Lørdag d. 16. marts kl Eben-Ezer, Brammersgade 4, 8000 Aarhus C. Talere: Praktiserende læge Kristine Engell-Kofoed, Rødovre og 1. reservelæge ved infektionsmedicinsk afd. og lektor Christian Wejse, Aarhus. Tema som ved vintermødet. Fællesspisning sammesteds kl Se KLF s hjemmeside: klf-dk.org COMPLOT S e r p e n s A e n e u s

01.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11. Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Forårsmøde Boganmeldelse Studenterne Andagt

01.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11. Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Forårsmøde Boganmeldelse Studenterne Andagt S e r p e n s A e n e u s 01.12 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Forårsmøde Boganmeldelse Studenterne Andagt 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11 Stiftet i 1897 01.12 www.klf-dk.org 1 Kristelig

Læs mere

02.12. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling. 8 Tilmelding til årsmøde. 9 Foredragsholdere

02.12. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling. 8 Tilmelding til årsmøde. 9 Foredragsholdere S e r p e n s A e n e u s 02.12 I N D H O L D Kristelig Lægeforening 2 Lederartikel 3 Årsberetning 4-6 Årsmødeprogram 7 Generalforsamling 8 Tilmelding til årsmøde 9 Foredragsholdere 10-11 Formandens initiativ

Læs mere

02.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8-9 10 11 12-13 15

02.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8-9 10 11 12-13 15 S e r p e n s A e n e u s 02.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Nekrolog Else Høilund Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Biografi Peter Saunders ICMDA konference 2014 Studenterne 2 3 4-7 8-9 10

Læs mere

03.11. S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org

03.11. S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org S e r p e n s A e n e u s 03.11 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Portræt Årsmøde Mission Konference Boganmeldelse Andagt Studenterne 2 3 4-6 7 8 9 10-11 12-13 14 15 Stiftet

Læs mere

01.13. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5-6 7-11 12-13 14 15

01.13. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5-6 7-11 12-13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 01.13 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Årsmøde Boganmeldelse Andagt Studenterne 2 3-4 5-6 7-11 12-13 14 15 Stiftet i 1897 01.13 www.klf-dk.org 1 Forsidefoto

Læs mere

03.13 02.13. Stiftet i 1897. www.klf-dk.org

03.13 02.13. Stiftet i 1897. www.klf-dk.org S e r p e n s A e n e u s 03.13 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Nye ansigter i bestyrelsen ICMDA verdenskongres 2014 Årsmøde Serpens fremtid Andagt Studenterne 2 3-4

Læs mere

01.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-10 11 12 13 14 15

01.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-10 11 12 13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 01.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde PRIME konference Årsmøde ICMDA konference 2014 Andagt IMSC 2014 Lejr for Kristne Medicinere Studenterne & yngre

Læs mere

02.13. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8 9 10-13 13 14 15

02.13. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8 9 10-13 13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 02.13 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Opslag HIV-epidemi i Armenien Andagt ICMDA konference 2013 Studenterne 2 3 4-7 8 9 10-13 13 14 15

Læs mere

Kristelig Lægeforenings Generalforsamling 2016

Kristelig Lægeforenings Generalforsamling 2016 Kristelig Lægeforenings Generalforsamling 2016 Lørdag d. 02. september 2016 kl. 15.30 på Børkop Højskole, Peder Breths Vej 1, 7080 Børkop 1. Valg af dirigent Peter B. Pedersen vælges og konstaterer, at

Læs mere

Tandklinikken på Heri hospital

Tandklinikken på Heri hospital Tandklinikken på Heri hospital Ukassen valgte i det forgagne år at støtte landsbyhospitalt HERI i det vestlige Tanzania med ca. 1000 $ til indretning af hospitalets tandklinik. Der lyder en kæmpe tak fra

Læs mere

02.10 02.10. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt

02.10 02.10. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt S e r p e n s A e n e u s 02.10 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt 2 3 4-6 7 8-9 10-11 12-13

Læs mere

01.11. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-7 8-11 13 15

01.11. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-7 8-11 13 15 S e r p e n s A e n e u s K L 01.11 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Forårsmøde Rejsebreve Det nostalgiske hjørne Andagt 2 3 4-5 6-7 8-11 13 15 Stiftet i 1897 01.11 www.klf-dk.org

Læs mere

03.10. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-8 9 10-14 15 16-17 18 19

03.10. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-8 9 10-14 15 16-17 18 19 S e r p e n s A e n e u s K L 03.10 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Portrætter Liv og død i lægehænder Studenterne Liv og død i menneskehænder Nekrolog Andagt 2 3 4-8

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 03.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Serpens fremtid Generalforsamling Det tjenende lederskab Nyt fra bestyrelsen Kursus Årsmøde Andagt Studenterne 2 3-4 5

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

På mission med danske Egon Falk i Tanzania. 3. december, 49, 2015 Ugeavisen, Udfordringen

På mission med danske Egon Falk i Tanzania. 3. december, 49, 2015 Ugeavisen, Udfordringen På mission med danske Egon Falk i Tanzania 3. december, 49, 2015 Ugeavisen, Udfordringen Egon Falk er den eneste prædikant i Tanzania, der holder sine kampagner i landområderne, hvor ca. 70 procent af

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid!

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Vi synger her ved nytår: Vær velkommen Herrens år. Det sidste vers lyder: Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid!

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

01.10 01.10. Kristelig Lægeforening Lederartikel Referater Portræt Studenterne ASR Andagt Nekrolog 2 3 4-6 7 8 9 10 11. Stiftet i 1897 www.klf-dk.

01.10 01.10. Kristelig Lægeforening Lederartikel Referater Portræt Studenterne ASR Andagt Nekrolog 2 3 4-6 7 8 9 10 11. Stiftet i 1897 www.klf-dk. S e r p e n s A e n e u s 01.10 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Referater Portræt Studenterne ASR Andagt Nekrolog 2 3 4-6 7 8 9 10 11 01.10 Stiftet i 1897 www.klf-dk.org Kristelig Lægeforening

Læs mere

Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang 78 - Blomster som en rosengård 86 - Hvorledes skal jeg møde 89 - Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge 80 - Tak og ære være Gud 439 O, du Guds lam

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

02.11 02.11 1. www.klf-dk.org. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling

02.11 02.11 1. www.klf-dk.org. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling S e r p e n s A e n e u s 02.11 I N D H O L D Kristelig Lægeforening 2 Lederartikel 3 Årsberetning 4-6 Årsmødeprogram 7 Generalforsamling 8 Tilmelding til årsmøde 9 Foredragsholder 10 Studenterne 11 Rejsebrev

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Onsdag, den 15. marts 2006 kl. 18.00 i Pavillionen, Lystanlægget 1, Holstebro

Onsdag, den 15. marts 2006 kl. 18.00 i Pavillionen, Lystanlægget 1, Holstebro Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning marts 2006 Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde alle medlemmer til ordinær generalforsamling Onsdag, den 15. marts 2006 kl. 18.00

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Studie 7 Guds lov 42

Studie 7 Guds lov 42 Studie 7 Guds lov 42 Åbningshistorie I mit første år hjemmefra, inden jeg lærte at lave mad, lærte jeg at opvarme. Den gastronomiske kunnen, at opvarme, er langt den vigtigste at mestre for en sulten,

Læs mere

Kristendom på 7 x 2 minutter

Kristendom på 7 x 2 minutter Kristendom på 7 x 2 minutter Der er skrevet tusindvis af tykke bøger om kristendommen. Men her har jeg skrevet kort og enkelt, hvad den kristne tro går ud på. Det har jeg samlet i syv punkter, som hver

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 15.s.e.trin 2009

Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Om bekymringer sagde Mark Twain engang : det er bemærkelsesværdigt, så mange mennesker, der giver deres bekymringer svømmevinger på istedetfor at drukne dem! En anden vittig

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen 5. s. e. påske II 1. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 319 Vidunderligst af alt 417 Herre Jesus, vi er her 312 Sandheds tolk og taler 294 Talsmand, som på 217 Min Jesus, lad 400 Så vældigt det mødte os Bøn:

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

Kære venner af foreningen Hjerte for Afrika 25. august 2016

Kære venner af foreningen Hjerte for Afrika 25. august 2016 Kære venner af foreningen Hjerte for Afrika 25. august 2016 I dette nyhedsbrev fra foreningen kan du læse om: Hvad er vores hvidglødende why (hvorfor) Tak for din støtte Vi mangler KUN de sidste tilladelser

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika 1. Navn og hjemsted Mission Afrika. Folkekirkelig Mission i Afrika (forkortet MA) er stiftet i Aalborg den 22. november 1911 under navnet Dansk Forenet Sudan Mission,

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs.

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 6. s. e. påske II 8. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 252 Til himmels fór 299 Ånd over ånder 334 Guds kirkes grund 289 Nu bede vi den Helligånd 217 Min Jesus lad 288 Drag ind af disse porte Bøn: Vor Gud

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 27.11.2013

SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 27.11.2013 SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 27.11.2013 Leder af mødet: Cathrine Nørgaard. Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa Dahl-Jensen og Helene Hørløck. 1. Underskrift

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht

Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht 19. s. e. Trin. - 11. oktober 2015 - Haderslev Domkirke kl. 10.00 3 31-518 / 675 473 435 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus (2,1-12): Da

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. august 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/30/428/508//5/439/319/427 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Om at rykkes ud af selv og slå

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: + oplæring Ansøgt om Bevilget apr. 2014 mv. Bevilget sep. 2014 mv. Bevilget apr. 2015 mv. Bevilget sep. 2015 Bevilget apr. 2016

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

Er en ny dag på vej over Roskilde?

Er en ny dag på vej over Roskilde? Er en ny dag på vej over Roskilde? Lørdag den 25. oktober er der igen arbejdsdag i og ved kirken. Vi starter kl. 9 med kaffe og brød. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage. Henrik holder ferie

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere