Velkommen til Mølleskolens SFO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Mølleskolens SFO"

Transkript

1 Årsplan 2010/11

2 Velkommen til Mølleskolens SFO Hermed foreligger årsplanen for 2010/2011. I årsplanen beskrives kort de tanker, der ligger bag dagligdagen. Dette er forhåbentlig med til, at I som forældre får et større indblik i jeres barns heverdag og får lettere ved at stille spørgsmål. Åbningstider SFO har åbent fra kl alle ugens hverdage - fredag dog kl Der er fælles morgenåbning i forbindelse med 0. klasse afdelingen. I ferier sammarbejder vi med SFO 2 (3.-4.årgang). Personale fra de to afdelinger dækker feriedagene. Lukkedage SFO har som udgangspunkt lukket 2 uger i juli - uge 28 og 29 i 2011 og i skolernes juleferie ( ), Fredag efter Kr.Himmelfartsdag og Grundlovsdag, 5. juni. Telefon Vores hovedtelefonnummer er , og den bedste tid at træffe leder/souschef er mellem kl Fra kl kan der hver dag ringes på de direkte numre til de enkelte afdelinger: 0. klasse: NB: det sidste ciffer i tlf.-nummeret hører til årgangen. 1. klasse: klasse: Om morgenen ringes på telefonnummer og den bedste tid at give beskeder på er mellem kl og

3 VIGTIGT Daglige beskeder Da vi ofte er i gang med aktiviteter om eftermiddagen er det ikke altid vi når at tage telefonen. HUSK derfor at ringe beskeder om morgenen ELLER giv børnene en seddel med ELLER skriv på forældretavlerne. Hvis I af en helt uforudset grund bliver forhindret i at afhente jeres barn kl / skal I kontakte årgangens personale senest ved vores lukketid. Der skal altid laves konkrete aftaler med personalet: omkring spontane legeaftaler omkring at sende til faste fritidsaktiviteter og at sende hjem på aftalte tidspunkter. Af hensyn til vores faste aktiviteter opfordrer vi til, at børnene sendes/ hentes efter klokken Faste aktiviteter i salene Alle dage fra kl fra oktober til påske 3

4 I vores hverdag med børnene lægger vi vægt på At have glade børn som trives i deres SFO Dette forsøger vi at få ved: at lære børnene at samarbejde og fungere i større grupper f.eks. i gymnastiksalen (spille fodbold, hockey, stikbold), ture ud af huset - skovture, krible-krableture til søen og åen, musik, teater/drama/ rollelege og pædagogisk massage. Nogle ture ud af huset er obligatoriske d.v.s. alle deltager. at lære børnene at respektere hinanden både med hensyn til ligheder og forskelligheder f.eks. ved at børnene - i vid udstrækning - forsøger at løse egne konflikter på en hensigtsmæssig måde. Som personale har vi mulighed for at indgå i konfliktløsningen. at værne om kammeratskaber/venskaber i de mindre grupper bl.a. ved at mindske afbrydelser og indblanding både fra børn og voksne. Her indgår også at lære børnene at repspektere indgåede aftaler. at lære børnene at have en god omgangstone indbyrdes. Dette gør vi i høj grad, ved aktivt at være med til at sænke støjniveauet til glæde for børn og voksne. at lære børnene at have et medansvar f.eks. ved at give børnene mulighed for selv at formulere regler for oprydning, passe på tingene, delagtiggøre i aktiviteter osv. Samt at lære at passe godt på vores skole og SFO. at lære børnene at bruge deres sfo-tid, aktivt at afprøve nye ting og at give dem sejre i hverdagen, der styrker deres selvværd/selvfølelse. Det kan ske ved at anerkende og motivere dem og ved at tilrettelægge alderssvarende aktiviterer. at personalet udnytter de fysiske rammer optimalt og derved er med til at tilgodese børnenes forskellige behov for lokalernes indretning. 4

5 I skoleåret 2010/2011 har vi en meget stor børnegruppe i 0. årgang. Vi planlægger såvel inde- som udeaktiviteter løbende. Planerne over aktiviteter kan I finde på forældreintra. Der opsættes også en plan i papirform ved beskedtavlen og på briktavlen. Løbe-bingo-klub: I FORBINDELSE med Løvspringsturen og skolernes motionsløb etableres Løbe-bingo-klubben. 3 uger før disse arrangementer kan børnene deltage i Løbe-bingo-klubben en gang om ugen på de forskellige årgange. Børnene inddeles i små grupper og hver gruppe har en bingoplade. Der er 15 poster og løbet er et stjerneløb. Formålet er, at børnene i fællesskab med deres venner får en positiv oplevelse med at være i bevægelse. Når børnene melder sig i løbe-klubben modtager de automatisk en løbeklub-t-shirt samt en drikkedunk. Løbeklubben er obligatorisk på 0. årgang og frivillig på de øvrige. Aktiviteten planlægges på årgangenes turdag. NB Mange af såvel skolens som SFO s aktiviteter foregår på vores store gangareal og i Havfruen. Derfor er det VIGTIGT gulvet er tørt og så rent som muligt. Udover aktiviteter ved bordene er der ofte leg i gang på gangarealet. For at få vores hverdag, med børnene, til at fungere så optimalt som muligt, har vi følgende forventninger til jer som forældre: Benyt indgangen ved tandlægen når I bringer og henter børn Undgå at gå igennem hele bygningen (hvis dette i undtagelsestilfælde er nødvendigt SKAL I tage blå futter på disse står ved alle indgange) Gå ALDRIG igennem Havfruen Lad barnevogne blive i indgangspartierne Hunde skal blive ude. Benyt hunde-p som er placeret ved trappen i faggården og på stakittet v/tandlægen. Af sikkerhedsgrunde er det FORBUDT at cykle på skolens område før efter kl

6 Morgenåbningen Vi åbner fælles for alle 3 årgange i 0. årgangs afdeling kl Benyt indgangen ved tandlægen. Fra 6.30 og frem til kl er der mulighed for at spise morgenmad. Vi sørger for, at der er et varieret morgenmadstilbud. Kl sender vi børnene i skole. Børnene fra 1. og 2. årgang går sammen med en pædagog til 1. årgangs SFO ca kl. 7.00, og sendes i skole derfra. I starten af skoleåret følger en voksen fra SFO børnene fra 0. årgang til deres respektive klasser, der ligger i umiddelbar tilknytning til morgenåbningen. I SFO har vi faste morgenåbnere: Birgit Gjesager og Doris Tvede, fordi vi lægger vægt på, at børnene får en rolig og tryg start på dagen. Pædagogerne skiftes til at møde kl Se i øvrigt vores hjemmeside og find SFO i hovedmenuen. Der vil I kunne finde forskelligt relevant fra vores hverdag bl.a. billeder. 6

7 Forældresamarbejdet i SFO For at børnene kan trives i fritidsordningen, er det vigtigt med en god kontakt og gensidig tillid mellem forældre og personale. Vi vægter derfor: Den daglige snak/kontakt - som den vigtigste - hvor glæder og oplevelser udveksles og hvor eventuelle problemer kan tages i opløbet; til praktisk snak om f.eks. kommende aktiviteter og til gensidig udveksling af synspunkter og eventuelt ris/ros. Vi henstiller til, at I som forældre ikke inddrager jeres barn, hvis der opstår uoverensstemmelser med personalet. Forældresamtaler - som kan aftales på foranledning af forældre/ børn eller personale, hvis der er behov for en snak i rolige omgivelser. Som en fast del af samarbejdet mellem skole og SFO deltager klassepædagogerne i den første forældresamtale i den enkelte klasse og ellers efter behov. Forældremøder - der afholdes fælles forældremøder mellem skole og SFO. Dvs. vi som personale er med til møderne i begyndelsen af skoleåret. Her kommer pædagogerne kort ind på hverdagen i SFO. I november afholder vi et fælles ÅBENT HUS for forældre, søskende og bedsteforældre fra alle tre årgange. Vi vægter ved dette åbent hus at forældre, børn og personale oplever udendørs fællesskabet i en stor institution. Ferier og fridage i forbindelse med skolens ferier og fridage skal I, i forhold til SFO, holde jer orienteret via forældreintra. For at vores forbrug af personaleressourcer og planlægning skal lykkes er det meget nødvendigt I overholder svarfrister. 7

8 Tidligere har vi haft ansvarlighed som hele Mølleskolens indsatsområde. I SFO er der, blandt forældre og personale, enighed om, at følgende ansvarsområder gælder: Forældreansvar: Pædagogansvar: Børneansvar: Orientere sig på forældreintra Give børnene skiftetøj med Give børnene tøj på efter vejret Give børnene eftermiddagsmad med Hjælpe børnene med at holde orden i garderoben Give klare beskeder om aftaler Huske børnene på at flytte navnebrik når de går hjem Få informationerne på forældreintra Sørge for at børnene får vådt tøj skiftet Gøre børnene opmærksom på vejret Gøre opmærksom på spisetidspunkt Hjælpe børnene i hverdagen At være opmærksom på aftaler Hjælpe børnene i starten af 0.klasse Sige hvis de behøver hjælp Børnene tager tøjet på Børnene finder maden og spiser Børnene holder orden At de siger farvel inden de går Børnene flytter navnebrikken så vi ved hvor de er 8

9 Satsningsområder: at fortsætte samarbejde mellem SFO og skole. Pædagogerne i SFO deltager i undervisningen i alle klasser på årgang. Formålet med samarbejdet er: - at vi ser barnet i hele dets hverdag og derved opnår et bedre kendskab til det enkelte barn - at vi er med til at styrke barnets relationer og sociale kompetencer at personalet i SFO bliver en gennemgående person, der er med til at give børnene større tryghed at det giver et styrket forældresam-arbejde. at videreføre mange års gode erfaringer med udegruppen/ naturgruppen.vi ser skovfritteren som et vigtigt supplement til hverdagen på og ved Mølleskolen. Ved at tage afsted årgangsvis styrkes kammeratskabsrelationer, vi oplever færre daglige konflikter børnene imellem, naturen kan/bliver undersøgt og den giver mulighed for nye/andre udfoldelsesmuligheder. Udover skovfritten har de enkelte årgange en fast ud af huset dag. Denne dag er vi i nærområdet: Lynghoved spejdercenter, ved søen, på en af områdets legepladser e.l. Turene vil altid fremgå af ugeplanen på forældreintra. VI tilbyder fortsat pædagogisk massage. Formålet er at arbejde med børnenes kropsbevidsthed, den sociale dimension samt lære børnene at mærke og sætte ord på hvad der er rart for mig. den man rører mobber man ikke at samarbejdet med de børnehaver der leverer børn til os udbygges til børnenes bedste. I foråret, før klasserne dannes, får børnehaveklasselederen og SFO ens leder en overlevering i de enkelte børnehaver. De enkelte institutioners vurdering vedrørende kammeratskabsrelationer bruges i et forsøg på at danne så homogene klasser/grupper som muligt. Umiddelbart før sommerferien er der besøgsformiddag i skole og SFO for kommende børn, og et goddag-arrangement for børn og forældre. i foråret er der info-aften i Mølleskolens klub for kommende 3. årgangsforældre. Overleveringen fra SFO til klub finder sted når indskrivning har fundet sted. De enkelte klasser går på besøg i klubben i skoletiden. Efter 2.årgang udmeldes børnene automatisk 31/7. 9

10 Bevægelsespolitik for Mølleskolens SFO Sundhedsstyrelsen anbefaler: at børn har brug for at være fysiske aktive mindst en time om dagen. Dertil spørger vi (med et smil på læben): - hvad skal de så bruge resten af tiden på? I SAMARBEJDE med Skanderborg Kommune og DGI er Mølleskolens SFO blevet certificeret som Bevægelses SFO. For at blive en Bevægelses SFO skal man certificeres via en bevægelsespolitik og en 3-måneders aktivitetsplan. Som institution har vi altid haft særligt fokus på børns fysiske udfoldelsesmuligheder. Personalet har ved hjælp af dette projekt fået mulighed for at opkvalificere dette tilbud og vores egen faglighed yderligere. VORES FORMÅL er at fremme børns sundhed fysisk, psykisk og socialt med afsæt i bevægelse og natur. Vi ønsker at styrke børns glæde og begejstring ved at være i bevægelse, så de nu og på sigt får et aktivt bevægelses- og idrætsliv. MØLLESKOLENS SFO ligger i en af Danmarks smukkeste natur-omgivelser. Vi har frodige skove, smukke søer, bakket terræn - alt hvad vi behøver for at kunne boltre os udendørs. Vi vægter udeliv i form af faste ture ud af huset i naturomgivelserne. I perioder tilrettelægges projekter og forløb med bl.a. orienteringsløb, rollespil, indianerleg o.l. VORES DAGLIGDAG; Kl : Legepladsaktiviteter. Børnenes frie leg er i fokus. Derudover har børnene mulighed for at deltage i voksenstyrede aktiviteter. Kl : Kl. 2-mad børnene spiser medbragt mad. På 0. årgang vægtes det at spise dette måltid på lige fod med en anden aktivitet. Vi ønsker og prioriterer at støtte børn i dette vigtige måltid, da der skal benzin på motoren. Specielt på 0. årgang har vi et ekstra fokus på at give børnene gode vaner fra starten. På ture ud af huset 10

11 tages børnenes kl. 2 mad med. Der tilbydes altid vand til dette måltid. Flere gange om ugen tilbereder vi mad i bålhuset f.eks. snobrød, suppe. Vi opfordrer til, at børnene medbringer drikkedunk. Kl : Aktiviteter på årgangene. Vi tilbyder både kreative og fysiske (planlagte) aktiviteter. Hallen, den lille gymnastiksal og motorikrum fordeles mellem de tre årgange. Aktiviteternes indhold og niveau afhænger af børnenes alder og behov. Kl : Afslutning af dagens aktiviteter samt oprydning af disse. Kl : Vi tilbyder spil og højtlæsning for de børn, der afhentes i dette tidsrum. HVER ÅRGANG har hver uge en planlagt tur ud af huset. Derudover er der fast fordeling af hal, sal og motoriklokalet. I forbindelse med de enkelte årganges faste ture ud af huset, hvor alle deltager, er det vigtigt, at vi som personale får besked, hvis jeres barn skal noget andet vigtigt (tandlæge, læge), og dermed blive i SFO en. Ellers deltager alle børn og hele personalegruppen. Fælles onsdag: A K T IVITETER p å tværs a f årgangene. Strukturen på denne dag tager udgangspunkt i, at alle børn deltager udfra ønsker og behov. Der er nedsat et udvalg til planlægning og uddelegering af aktiviteterne. Fokus på børns frie leg: VI ØNSKER, at der fortsat skal være plads til børns frie leg. Vi benytter i dagligdagen vores veletablerede legeplads, og ønsker ikke at lade os begrænse af planlagte indendørs aktiviteter. Ligeledes ønsker vi at have plads til spontane ture ud af huset for de børn, der har behov for dette. Vi vil i fremtiden samarbejde mere på tværs af afdelingerne og på tværs af årgangene og på den måde udnytte de mange personlige/faglige ressourcer vi har i hele SFO en. 11

12 SFO s fysiske rammer Mølleskolens SFO er 1 institution fordelt på 3 afdelinger/årgange. SFO lokalerne er i nær tilknytning til årgangenes klasselokaler. Klasselokalerne kan vi benytte når skoledagene er slut. Vi har fælleslokaler med skolen, som ligeledes kan bruges om eftermiddagen. Det drejer sig om værkstederne i tilknytning til SFO lokalerne, samt køkkener, gangarealer, garderober og det store fællesrum - Havfruen. SFO ens basislokaler, kan benyttes af skolen i formiddagstimerne. 0. årgangs SFO basislokale er i den ældste del af A fløjen - bygning 5. Der er ca. 75 børn på årgangen i kommende skoleår 1. og 2. årgangs SFO basislokaler er i den nyeste del af A fløjen - bygning 6. Der er 75 børn på 1. årgang. Der er 75 børn på 2. årgang. Fra yngste specialklasse er der 10 børn og klassens pædagog er tilknyttet. Vi har i 2010 indviet vores nye bålhytte i Gl.Rye. Som et supplement vil vi tage i skovfritter i perioder. I disse perioder deltager alle børn og alt personale fra den/de aktuelle årgange. syd Legeplads Bygn. 6 Indg. 2. årg. 1.A SFO 2. årg SFO 1. årg 2.C Indg. 1.årg. 1.C B B A Skolegård Indg. 2. årg. 12

13 Personale pr Tandlægen Bygn. 5 syd 0.C Kontor Ha vfr u en SFO 0. årg Personalerum 0.B A Indg. 0. årg.

14 Traditioner i løbet af året Fastelavnsfest sammen med indskolingsklasserne. Løvspringstur (fælles med skolen) Skolefest / åbent hus. Afslutningsfest for 2. årgang. Besøg af nye børn/forældre. Forældremøder og forældresamtaler på de enkelte årgange. Skolernes motionsløb. Decemberarrangement - sammen med indskolingsklasserne. Åbent hus dage på de enkelte årgange Aktivitetsdag / fælles indskolingsdag. 14

15 Ind- og udmeldelse Ind og udmeldelse af børn i Mølleskolens SFO foregår på: Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Betaling for en SFO plads Der er i SFO mulighed for fuldtidspladser, hvilket giver alle børn mulighed for at benytte SFO en fra Børn fra 3.årgang, der er tilmeldt klubben, kan frit benytte morgenåbningen. Juli måned er betalingsfri. Se iøvrigt Skanderborg Kommunes hjemmeside.

16 16

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk Vi er voksne, der er engagerede, anerkendende, lyttende og tydelige i samværet med børn og hinanden.

www.munkebjergskolen.odense.dk Vi er voksne, der er engagerede, anerkendende, lyttende og tydelige i samværet med børn og hinanden. Skoleåret 2014/15 Fritter abc VELKOMMEN TIL MUNKEBJERGSKOLENS FRITIDSORDNING Fengersvej 6-5230 Odense M www.munkebjergskolen.odense.dk e-mail munkebjergskolen.buf@odense.dk Vi har følgende kriterier for

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Mosebo børnehave. Mosevej 13, 2680 Solrød Strand. Virksomhedsplan

Mosebo børnehave. Mosevej 13, 2680 Solrød Strand. Virksomhedsplan Mosebo børnehave Mosevej 13, 2680 Solrød Strand Virksomhedsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside.. 1 Indholdsfortegnelse.. 2 Forord... 3 Velkommen i Mosebo... 4 Personalet... 5 Målsætning for børnehaven

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Velkommen til. Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden.

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Skovlund Børnehus Virksomhedsplan 2010/11 Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Nørremarken 9 6823 Ansager Tlf. 75292447 www.skovlundbornehus.dk

Læs mere

Va l l ø B ø r n e h u s

Va l l ø B ø r n e h u s Va l l ø B ø r n e h u s Velkommen Med denne folder vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Vallø Børnehus. Når jeres barn starter i institution, er der meget at forholde sig til, og der er mange

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre:

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre: Dus-folder 2014/15 Byplanvejens Skole, Byplanvej 2, 9210 Aalborg SØ Skole 99 82 47 70 DUS 99 82 47 80 www.byplanvejensskole.dk byplanvejensskole@aalborg.dk VELKOMMEN I DUS på Byplanvejens Skole 2014 /

Læs mere

Galaksen Stjernevejskolens SFO

Galaksen Stjernevejskolens SFO Galaksen Stjernevejskolens SFO Mosegade 75, 8722 Hedensted. Tlf. 7974 1180 1 Vi begyndte som et fritidshjem i november 1978, navnet var dengang Ungdomsgården. I marts 1993 blev vi omstruktureret til en

Læs mere

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3 Indhold Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2 Præsentation af institutionen... 2 Fakta oplysninger... 3 Principper fastlagt af bestyrelsen... 4 Pædagogiske principper og principper for de pædagogiske

Læs mere