DOS BULLETIN ÅRSMØDET BESTYRELSEN ORIENTERER KORRESPONDANCER MØDER OG KURSER I DANMARK OG UDLANDET... 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2011... 3 BESTYRELSEN ORIENTERER... 13 KORRESPONDANCER... 26 MØDER OG KURSER I DANMARK OG UDLANDET... 38"

Transkript

1 DOS BULLETIN NR. 1 MAJ ÅRGANG ÅRSMØDET KORT ORIENTERING OM ÅRSMØDET DOS HONORARY LECTURE & GUILDAL FORELÆSNING INDKALDELSE AF ABSTRACTS TILMELDING TIL ÅRSMØDET WORKSHOP FOR YNGRE LÆGER BESTYRELSEN ORIENTERER LEDER: SPECIALEPLANEN OG DRG ORIENTERING FRA DE 3 UDVALG DET NYE DOS OG STRATEGIPLANEN FAGOMRÅDERNE UNDER DOS DOS NYHEDSBREVE 25 KORRESPONDANCER MØDER OG KURSER I DANMARK OG UDLANDET

2 DOS BULLETIN Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten Holte Ansvarshavende redaktør Steen Lund Jensen Sekretariatsleder Gitte Eggers Web-page Redaktion og annoncer Sekretariatsleder Gitte Eggers Lyngskrænten Holte DTP & Tryk Kandrups Bogtrykkeri Århusgade København Ø Tlf , Fax Betingelser for optagelse i DOS Alle læger med dansk autorisation kan optages i Dansk Ortopædisk Selskab. Anmodning om indmeldelse i DOS kan kun ske via hjemmesiden: Aktiver linket Meld dig ind i DOS og udfyld ansøgningen sammen med oplysninger om personlige data. DOS Bestyrelse Se hele bestyrelsen side 43. ISSN NÆSTE BULLETIN DEADLINE: uge 35, UDKOMMER: uge 39,

3 DOS ÅRSMØDET 2011 Årsmødet 2011 Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde 2011 afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København, oktober Årsmødet begynder onsdag morgen den 26. oktober og slutter fredag eftermiddag den 28. oktober. Mødet har som vanligt et varieret program med videnskabelige sessioner, symposier og inviterede forelæsere. Bemærk at mødet i år starter hver dag kl. 9:00. Tirsdag inden mødet, den 25. oktober afholdes der workshop og symposium i Uddannelsesudvalgets regi samt møde i Forum for Ledende Overlæger og YODA (Yngre Ortopæder i Danmark). Onsdag den 26. oktober 2011 fra kl. 13:30 er der møde i fagområderne. Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 15:30 afholdes ordinær generalforsamling og samme aften kl. 19:00 er der gallamiddag. Yderligere information om årsmødet kan findes på de følgende sider. 3

4 Foreløbigt program for årsmødet Tirsdag 25. oktober 13:00-17:00 Symposium og workshop for yngre læger 14:00-16:30 Forum for ledende overlæger 17:00-18:30 YODA (Yngre Ortopæder i Danmark) Onsdag den 26. oktober 09:00-10:30 Session I og II 10:30-11:30 Kaffe i udstillingen 11:30-12:30 DOS Honorary Lecture 12:30-13:30 Frokost i udstillingen 13:30-15:00 Fagområderne holder møde 15:00-15:30 Kaffe i udstillingen 15:30-18:00 Fagområderne, fortsat 4

5 Torsdag den 27. oktober 09:00-10:30 Symposier: Tumorer, Ortogeriatri 10:30-11:30 Kaffe i udstillingen 11:30-12:30 Poster session 12:30-13:30 Frokost i udstillingen 13:30-15:00 Session III + IV 15:00-15:30 Kaffe i udstillingen 15:30 18:00 Generalforsamling 19:00 - Gallamiddag Fredag den 28. oktober 09:00-10:30 Session V + VI 10:30-11:30 Kaffe i udstillingen 11:30-12:30 Guildal forelæsning 12:30-13:30 Frokost i udstillingen 13:30-14:30 Foredragskonkurrence 14:30-15:30 Awards, uddelinger fra fonde 15:30-16:00 Kaffe & adjourn 5

6 Onsdag den 26. oktober DOS Honorary Lecture Martyn Parker, Ortopaedic Research Fellow Peterborough and Stamford Hospitals NHS Foundation Trust Peterborough City Hospital, UK Hip fractures Epidemiology and Treatment Past, Present and Future Fredag den 28. oktober Guildal forelæsning Mr Richard Villar, BSc (Hons) MA MS FRCS Consultant Ortopaedic Surgeon Spire Cambridge Lea Hospital, UK Hip Arthroscopy Past, Present and Future 6

7 Indkaldelse af abstracts Der indkaldes hermed abstracts med henblik på foredrag og posters til Årsmødet. Der skal kun fremsendes abstracts på engelsk. Bemærk: Ny og fremrykket sidste frist for indsendelse Mandag, den 20. juni 2011 Alle abstracts indsendes via DOS hjemmeside: Formularen til indsendelse af abstracts fungerer med felter til alle de nødvendige informationer. Vær opmærksom på at læse vejledningen for udfyldelse af formularen omhyggeligt. Vær ligeledes opmærksom på retningslinjerne for præsentation af poster og foredrag, som også kan læses på hjemmesiden. Abstracts indsendt efter den 20. juni 2011 vil ikke blive vurderet. Der forventes i løbet af uge 36 udsendt meddelelse om de indsendte abstracts er antaget. Red. 7

8 Foredragskonkurrence I forbindelse med årsmødet 2011 i Dansk Ortopædisk Selskab vil der blive afholdt en foredragskonkurrence, hvor de bedste indlæg vil blive belønnet efter en samlet vurdering af det videnskabelige indhold og præsentationen heraf. 1. præmien er kr præmien er kr (2 stk.) Deltagerne i sessionen vil blive udvalgt af bestyrelsen. Ønske om deltagelse i konkurrencen angives ved indsendelse af abstract. Posterkonkurrence Alle, som har fået antaget en poster, skal præsentere denne ved postersessionen som et kort foredrag: Varigheden af præsentationen er maksimalt 3 minutter. Man bedes selv holde sig orienteret om tidspunktet for posterpræsentationen i programmet for mødet. Den bedste poster vil blive præmieret. Bestyrelsen 8

9 Tilmelding til Årsmødet 2011 Tilmelding og mødeafgift Ved generalforsamlingen i Odense den 30. april 2009 blev der vedtaget en kontingentstigning på kr. 300 årligt, som betyder at det fremover er gratis at deltage i årsmødet (undtagen gallafesten), ligesom frokosten onsdag, torsdag og fredag er gratis. Da selskabet ikke ønsker at tegne sig for unødvendige udgifter, bliver der kun bestilt forplejning i et antal, der svarer til antallet af tilmeldte medlemmer. Derfor er det vigtigt, at vi ved om du kommer til mødet, og at du derfor tilmelder dig de arrangementer, du ønsker at deltage i. Dette gælder også foredragsholderne, som ikke automatisk er tilmeldt mødet. Deltagelse i gallafesten torsdag aften koster fortsat kr , som kun er en mindre del af den egentlige pris. Tilmelding foretages via hjemmesiden Deadline er torsdag d. 13. oktober 2011 Tilmelding til frokost og gallamiddag efter fristens udløb vil, såfremt der er plads, ekstraordinært kunne ske ved mødet. Prisen for gallamiddagen er da kr. 500,00. I tilfælde af overtegning vil de først tilmeldte blive prioriteret. Der vil ikke blive tilsendt billetter hverken til frokosterne eller middagen. Betaling Ved tilmeldingen på hjemmesiden er det angivet, hvorledes betalingen skal foretages. 9

10 Hotelreservation Hotelreservation kan ligeledes foretages på hjemmesiden. Der er et link til hotellets hjemmeside: I feltet Promotional code skrives DOS for at opnå den angivne pris. Hotelreservation kan desuden ske ved henvendelse direkte til Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S, telefon Prisen for værelser, inkl. moms, betjening og morgenmad samt fri adgang til sauna, swimmingpool med videre, vil per nat for enkeltværelse være kr og for dobbeltværelse kr Værelsesreservation skal foretages senest den 1. oktober Ved reservation på telefon skal der, for at opnå ovennævnte rabatpris, henvises til deltagelse i Dansk Ortopædisk Selskabs årsmøde samt opgives referencekoden DOS. Parkering Der er betalingsparkering på hotellets område. Mellem kl. 06:00 til 18:00 er prisen per time kr. 21,00, fra kl. 18:00 til 06:00 er prisen kr. 12,00 per time dog maks. kr. 190,00 per døgn. Parkeringsautomaterne er placeret på P-pladsen samt ved hotellets indgang. Bemærk venligst at betalingsparkeringen er obligatorisk for alle. 10

11 KURSER I FORBINDELSE MED ÅRSMØDET 2011 Workshop for basis- og introduktionslæger i ortopædkirurgi Til DOS Årsmøde vil der tirsdag d. 25. oktober 2011, kl. 13:00 17:00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København blive afholdt en workshop for yngre læger med interesse i ortopædkirurgi. Der vil blive gennemgået osteosyntese af flere hyppigt forekommende frakturtyper. Efterfølgende vil der vil være rotation mellem forskellige arbejdsstationer med praktisk afprøvning af osteosyntesemetoder på frakturerede kunstknogler. Kurset afholdes i en hyggelig atmosfære med god mulighed for at møde andre yngre læger på samme niveau og danne netværk. Kurset belønnes med kursusbevis. Deltagere: Max. 30 yngre læger med interesse for ortopædkirurgi. Niveauet vil være tilpasset kort eller ingen operativ erfaring. Betaling: Kursusgebyr 100 kr., som indbetales inden deltagelse på konto-nr Indbetalingen skal mærkes med fornavn + efternavn og workshop. Tilmelding: Til Anders Balslev-Clausen, Uddannelsesudvalg, på mellem 1. august og 23. september Det endelige program vil blive annonceret i Nyhedsbrev og på hjemmesiden. Uddannelsesudvalget, DOS 11

12 Generalforsamling i DOS Torsdag den 27. oktober, kl. 15:30-18:00 i Sal A på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandsberetning 3. Strategiplan 4. Udvalgsberetninger a. Det Videnskabelige Udvalg b. Kvalitetsudvalget c. Uddannelsesudvalget d. EFORT e. UEMS f. NOF g. Beretning fra arbejdsgrupper i. DRG-udvalget h.beretning fra Fagområderne 5. Kassererens beretning a. DOS Fonden b. Regnskab for selskabet 2010 c. Kontingent Dansk Ortopædisk Selskabs Fond 7. Eventuelt 12

13 BESTYRELSEN ORIENTERER Specialeplanen og DRG Den endelige udgave af specialeplanen foreligger nu i marts Der er enkelte ændringer ved sammenligning med de tidligere udgaver, men de er meget begrænsede. Vi kan nu se landskabet for de specialiserede funktioner i specialet. Vort speciale har pga. det særlige forløb, der opstod omkring ortopædkirurgi, fået udsættelse med implementeringen til d. 1. juni 2011 medmindre andet er aftalt. Der har igennem de sidste år været en stor diskussion, om der nu var et tilstrækkeligt fagligt grundlag for at planen ser ud som den gør, og der har også været røster fremme om man behøvede at følge planens intension og tekst. Hertil er kun at svare, at planen ser ud, som den gør efter en lang proces, hvor rigtig mange interessenter, herunder fagområderne i betydeligt omfang har været inddraget. Det er således fagfolk, der har peget på indholdet i planen og til spørgsmålet om man nu behøver at følge planen, er svaret ganske entydigt ja! Da Sundhedsloven blev ændret fik Sundhedsstyrelsen betydelig større magt - magt til at sikre, overvåge og påbyde, hvis regler ikke følges. I disse måneder er der stor aktivitet i regionerne for at få de sidste ting på plads. Regionerne og private udbydere har allerede besvaret spørgsmål fra Sundhedsstyrelsen, om hvorvidt man kunne opfylde planens krav. Ved at svare ja, har såvel regioner som private udbydere forpligtet sig til at sikre opfyldelse af krav og forudsætninger i planen. Sundhedsstyrelsen forventer at modtage årlige statusrapporter om, hvorledes de forudsatte betingelser opfyldes, men form og indhold i disse rapporter er endnu ikke fastlagt. De vil efterfølgende blive vurderet mhp. at sikre, at kravene opfyldes, og det er styrelsens opgave at tage de fornødne konsekvenser, hvis det ikke sker. Der er stor aktivitet i regionerne for at tilpasse sig den nye opgaveforde- 13

14 ling, og Selskabet har ikke modtaget rapporter, der antyder væsentlige problemer. Det er derfor bestyrelsens opfattelse, at implementeringen foregår i god ro og orden. Når der implementeres nye behandlinger, opstår straks problemet om der nu gives den fornødne og korrekte økonomiske kompensation til afdelingerne for det arbejde, der udføres. Det er almindeligt kendt fra de hidtidige land-landsdelsfunktioner, at det er forbundet med betydelige udgifter at varetage disse opgaver. DRG taksten tager ikke tilstrækkelig højde for den særlige kompleksitet, der ligger i disse opgaver. Med gennemførelse af specialeplanen vil de afdelinger, som varetager højt specialiserede funktioner, kunne mærke det højere omkostningsniveau ved at udføre disse opgaver. Omkostningsniveauet kan ikke dækkes inden for DRG systemet. DRG systemet samler taksterne i nogle få grupper og er ikke udviklet til at kunne give de rigtige takster for sjældne og komplekse behandlinger. Det er da også årsagen til, at der for de højt specialiserede funktioner, er åbnet mulighed for at beregne særlige takster. Det kræver at de enkelte afdelinger kontakter deres økonomiafdelinger for at få fastsat de rigtige takster, således at omkostningerne i forbindelse med at udføre de højt specialiserede opgaver dækkes. Sundhedsstyrelsen har indført nye koder for de forskellige funktionsniveauer (AZAC2 hovedfunktionsniveau, AZAC3 regionsfunktion, AZAC4 højt specialiseret funktion). Ortopædkirurger har et ambivalent forhold til DRG det er systemet vi elsker at hade og alligevel har vi set lyset, set hvordan systemet fungerer og hvilke konsekvenser det kan have for os. Eller har vi? DRG eller Diagnose Relaterede Grupper var oprindeligt et system, der blev udviklet på amerikanske sygehuse i 70 erne. Årsagen var den simple, at afregning i det amerikanske system, antog groteske former, med bogstaveligt talt meterlange regninger, når forbrug for x antal piller, x antal liter ilt, x meter gips osv. skulle afregnes. I stedet blev DRG systemet indført. Det bestod af en gruppering af en række diagnoser og indgreb og var udtryk for en gennemsnitsberegning af taksten. 14

15 I midten af 90 erne blev der i Danmark tiltagende fokus på takststyring i stedet for mål- og rammestyring i sygehusvæsenet. DRG systemet var allerede da indført i Norge, hvor det var blevet tilpasset norske forhold, og det norske system dannede grundlag for de første forsøg med DRG i Danmark. Der var et politisk ønske om at takststyringen fik en større rolle i det danske sygehusvæsen, og systemet blev glidende indført efter årtusindskiftet, nu som DkDRG, en særlig tilpasset dansk udgave af systemet. Igennem de sidste år er systemet også blevet tilpasset med særlig fokus på det ortopædkirurgiske speciale. Man hører ofte udsagnet, at det for en afdeling ikke kan betale sig at udføre denne eller hin behandling, fordi DRG taksten ikke dækker omkostningerne. Det er selvfølgelig særlig aktuelt for de højt specialiserede funktioner. Her er løsningen imidlertid, at de enkelte afdelinger sikrer, at der beregnes de særlige takster for disse helt specielle opgaver. Derimod må overvejelser om DRG takster aldrig medføre, at patienter ikke tilbydes den lægelig korrekte behandling. Vi skal alle huske, at DRG taksterne er en gennemsnitstakst - i DRG, såvel som mange andre steder i livet, gælder det gode princip om gyngerne og karrusellerne, eller hvad man taber på den ene skal man såmænd nok vinde på den anden. Så uanset om det er de højt specialiserede funktioner eller det er den basale ortopædkirurgi, så skal alle vi ortopædkirurger huske, at det er en grundlæggende og ufravigelig lægelig opgave, at tilbyde den enkelte patient den fagligt mest velfunderede behandling - uanset takster for højt specialiserede funktioner eller DRG takster. Benn Duus Formand 15

16 UDDANNELSESUDVALGET ORIENTERER Orientering fra Uddannelsesudvalget UDDU arbejder med en række aktiviteter som vedrører udvalgets kerneområder. Vi har lige færdiggjort en ny målbeskrivelse for Hoveduddannelsen. Den bliver sendt til endelig godkendelse i SST i disse dage, og vi håber vi kan starte implementeringen med de næste hold hoveduddannelseslæger. De læger, som er startet et hoveduddannelsesforløb indenfor de seneste 2 år, skal overgå til den nye målbeskrivelse nærmere herom senere. De ældste hoveduddannelseslæger fortsætter under den gamle målbeskrivelse. UDDU har også sat en proces i gang vedrørende fase IV målbeskrivelser. Opgaven ligger nu hos Fagområderne, som har givet tilsagn om inden 1. juni at udarbejde nye vejledende målbeskrivelser for specialister indenfor de enkelte fagområder under hensyntagen til Specialeplanens 3 funktionsniveauer. Skal sådanne målbeskrivelser fungere i praksis, bliver der behov for en større fleksibilitet i den stillingsmasse, som aktuelt besættes af afdelingslæger i deres permanente stillinger. Knapt 20 % af hoveduddannelsesstillingerne besættes af kvinder, som jo udgør mere end 60 % af de nyuddannede læger. Er denne andel tilfredsstillende eller skal vi arbejde på at gøre vores speciale mere attraktivt for kvinder? Gør vi i det hele taget nok for at rekruttere til vores fag? Specielt i Region Syd og Nord har ansøgerskaren været i underkanten af det ønskelige. Evalueringen af I- og HU læger er hele tiden til debat. Har vi de redskaber, der skal til i vore målbeskrivelser og porteføljer. I givet fald udnytter vi så de redskaber vi har? Svaret på det første er nok et måske, og på det sidste et klart nej! En af vejene til at sikre en evaluering af den faglige viden (ekspertrollen) er formaliserede eksaminer. I en del EU lande går udviklingen mod obligatoriske eksaminer, og senest har overlægeforeningen afsløret en mere åben holdning overfor en harmonisering 16

17 med det øvrige EU. Vi har behov for en debat om, hvorvidt det er den vej, vi skal gå, eller om vi kan højne niveauet gennem en styrket evalueringsprocedure og måske en mere kontant evaluering af udbyttet af de specialespecifikke kurser. Ta del i debatten om disse og mange andre uddannelsesrelaterede emner på selskabets hjemmeside Niels Wisbech Pedersen Formand for Uddannelsesudvalget 17

18 Orientering fra kvalitetsudvalget Kvalitetsudvalget afholdt sit første møde i januar 2011, og har konstitueret sig med følgende repræsentanter fra fagområderne: Gunnar Lausten, Ortopædisk onkologi Morten Schults Larsen, Dansk Ortopædisk Traumeselskab Kjeld Daubjerg, Dansk Børneortopædisk Selskab Anders Odgaard, DSHK Anders Lorentsen, Dansk Selskab for Håndkirurgi Lars Henrik Frich, DSSAK Johnny Frøkjær, Dansk Fod- og Ankelkirurgisk Selskab Marc Strauss, SAKS Benny Dahl, Ryginteressegruppen Mødereferat og adresser vil blive lagt på hjemmesiden. Kvalitetsudvalget vil arbejde dynamisk med vidensdeling indenfor kerneområderne: Nationale kliniske retningslinjer (NKR) og dataopsamling, herunder de kliniske databaser. Kvalitetsudvalget vil medvirke til en koordinering af det arbejde, der pågår i fagområderne og være med til at sikre implementering af NKR. Kvalitetsudvalget vil følge den nationale udvikling indenfor NKR og kliniske databaser tæt og sammen med DOS bestyrelse lægge strategien for maksimal indflydelse og påvirkning. Kvalitetsudvalget planlægger nu en møderække, der involverer deltagelse af centrale personer med indflydelse på områderne fra Sundhedsstyrelse, Danske Regioner og LVS, og samtidig en erfaringsudveksling fra de enkelte fagområder. Claus Munk Jensen Formand for Kvalitetsudvalget 18

19 Orientering fra videnskabeligt udvalg Udover arbejdet med Årsmødet (se nedenfor) har den store udfordring for udvalget været at få oprettet en database for ortopædkirurgiske videnskabelige artikler og afhandlinger. Denne database vil blive placeret på DOS hjemmeside og vil have artikler fra år 2000 og frem. Medlemmer, som har publiceret artikler eller lavet afhandlinger skal selv uploade disse via hjemmesiden. Det er planen at artikler uploades via Pubmed og afhandlinger indsendes som pdf-filer. Når databasen er etableret, får vi mulighed for at følge udviklingen af den videnskabelige aktivitet i Danmark, og der bliver mulighed for at få adgang til alle ortopædkirurgiske artikler og afhandlinger. Udvalget arbejder også på at etablere forskningsstøttende aktiviteter. Via hjemmesiden bliver det muligt at finde informationer om formalia ved opstart af forskningsprojekter, og der vil blive lavet en mentor liste over erfarne forskere, som kan hjælpe unge ortopæder med at starte nye projekter op. Der planlægges også en hvordan kommer jeg i gang med forskning workshop ved årsmødet Årsmødet 2011 Planen for årsmødet 2011 er nu fastlagt med en række nye tiltag foretaget på baggrund af feedback fra et ellers meget succesfuldt årsmøde Overordnet løber selve årsmødet fra onsdag til fredag. Om tirsdagen er der dog en række aktiviteter primært arrangeret af uddannelsesudvalget for yngre ortopæder. Endvidere kan der her lægges møder af forskellig art (f.eks. YODA og Forum for Ledende Overlæger). Mødet starter hver dag kl. 9.00, så alle kan nå at være med til de første aktiviteter. Antallet af symposier og videnskabelige sessioner øges ved at kører disse parallelt. Således bliver der i år to DOS arrangerede symposier om torsdagen omhandlende ortopædisk onkologi og ortogeriatri. Vi har reduceret eftermiddagspausen, da både industri og medlemmer fandt, at den var unødvendig lang. 19

20 Hvis nogle ønsker at arrangere møder eller låne lokaler til diverse møder under årsmødet skal undertegnede kontaktes på mail: Martin Lind Formand for det Videnskabelige Udvalg 20

21 Ny organisation af Dansk Ortopædisk Selskab har affødt en strategiplan DOS organisation blev ændret markant i forbindelse med vedtagelse af nye vedtægter ved generalforsamlingen oktober Der er oprettet to nye udvalg i form af Kvalitetsudvalget og Videnskabeligt udvalg, mens Uddannelsesudvalget er uændret. Den afgående formand er yderligere indlemmet i bestyrelsen, mens der ikke længere er en sekretær. DOS s Organisation DOS Bestyrelsen (8 medlemmer) Sekretariat Uddannelsesudvalg (5 medlemmer) Videnskabeligt udvalg (5 medlemmer) Kvalitetsudvalg (10 medlemmer) Bestyrelsen består nu af formand Benn Duus, næstformand Søren Overgaard, afgående formand Per Kjærsgaard-Andersen, formand for Uddannelsesudvalget (UDDU) Niels Wisbech Pedersen, formand for Videnskabeligt Udvalg Martin Lind, formand for Kvalitetsudvalget Claus Munk Jensen, redaktør Steen Lund Jensen og kasserer Henrik Palm. Desuden er der tilknyttet en sekretariatsleder Gitte Eggers. Oprettelse af nye udvalg og en ny bestyrelse har motiveret den nye bestyrelse til at udarbejde en strategiplan for de kommende 5 år. Strategiplanen tager udgangspunkt i en analyse af selskabets styrker, svagheder, udfordringer og trusler (SWOT) samt en interessentanalyse og inddrager vores vision og mission, der er udarbejdet på grundlag af DOS vedtægter. 21

22 Formålet med strategiplanen er at udvikle og styrke DOS og derigennem skabe en sund udvikling af selskabet. Strategiplanen er under udarbejdelse og kommer til at fokusere på konkrete temaer og en afledt handlingsplan. Strategiplanen vil blive fremlagt på generalforsamlingen med henblik på diskussion. Søren Overgaard Næstformand DOS Benn Duus Formand DOS 22

23 Fagområderne under Dansk Ortopædisk Selskab Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) nærmer sig 1000 medlemmer. Medlemsskaren fordeler sig på en række aktive fremadstormende yngre læger og en stor gruppe af speciallæger. En række af DOS medlemmer har desuden medlemskab af et af de 9 ikke specialebærende fagområder (Boks). Et fagområde kan i henhold til Sundhedsstyrelsen ikke opnå eller tildeles godkendelse eller autorisation af sundhedsmyndighederne. De 9 fagområder inden for ortopædisk kirurgi Traumatologi Hofte- og knæalloplastikkirurgi Artroskopisk kirurgi og sportstraumatologi Håndkirurgi Fod-ankel kirurgi Skulder-albue kirurgi Rygkirurgi Børneortopædi Ortopædisk onkologi Fagområderne har, undtaget ortopædisk onkologi, oprettet selvstændige videnskabelige selskaber, hvoraf flere er medlem af Organisationen af Lægevidenskabeligt Selskab (LVS). Fagområderne har til formål at understøtte den faglige udvikling, uddannelse og forskning indenfor interesseområderne i henhold til de respektive selskabers vedtægter til fordel for udvikling af dansk ortopædi som helhed. I forhold til DOS arbejder fagområderne indenfor eget område, mens DOS er organisationen der overordnet set varetager interessen for den danske ortopædkirurg og udviklingen af faget samt sikrer sammenhængskraften i dansk ortopædi. 23

24 Fagområderne inddrages i relevante forretninger, der udspiller sig omkring DOS bestyrelse og har en plads i kvalitetsudvalget under DOS. Fagområde-beskrivelser og fase 4 uddannelse under revision DOS bestyrelse har vurderet, at der er behov for at revurdere de tidligere beskrivelser af fagområderne samt indholdet af fase 4 uddannelsen, hvorfor der nu pågår en revision af disse dokumenter. Samtidig ønsker Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) at der udfærdiges beskrivelser, idet Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse ønsker at evaluere speciallægeuddannelsen, og problematikken omkring fagområderne skal indgå i denne evaluering. Søren Overgaard Næstformand DOS 24

25 DOS Nyhedsbreve ww.ortopaedi.dk DOS er godt i gang med den proces, hvor Bulletinen gradvist udfases, og meddelelser til medlemmerne i stedet udsendes via Nyhedsbreve med alle de fordele dette indebærer. Processen er et led i den fremtidssikring af DOS, som blev vedtaget ved sidste Generalforsamling. I 2010 blev de vanlige 6 numre af Bulletinen således reduceret til 3, og i 2011 vil der kun blive udsendt 2 numre, hvoraf herværende er det første. Fra og med 2012 vil der kun bliver udsendt en Bulletin op til Årsmødet. Medlemmerne har taget godt imod Nyhedsbrevene. Vi kan se, at de fleste åbnes, og at besøg til hjemmesiden ofte sker via de links, som er placeret i Nyhedsbrevene. Alle vore medlemmer får tilsendt Nyhedsbrevene på basis af vores medlemsliste med tilhørende adresser. Imidlertid er der fortsat ca. 170 medlemmer, hvis mailadresser vi ikke har, ligesom medlemmerne ind i mellem skifter adresse. Der sker ikke nogen automatisk registrering af medlemmernes -adresse eller ændringer heri! Den eneste måde, hvorpå det enkelte medlem kan sikre sig, at vi har den korrekte information, er ved at opdatere medlemsoplysningerne via vores hjemmeside. Første gang kræver det, at man opretter sig som bruger på vores hjemmeside. Det gøres ved at klikke i nederste venstre hjørne på Ingen kodeord / login problem? og herefter følge anvisningerne. Der er endog lavet en lille video, som viser hvordan man gør. Ønsker man efterfølgende at opdatere profilen, f.eks. med en ny mailadresse, skal man først logge sig ind, hvorefter man har adgang til sin profil under menupunktet Medlemsservice Steen Lund Jensen Redaktør DOS 25

26 KORRESPONDANCER Rejsebeskrivelse fra Hospital for Special Surgery, NY, finansieret f Henrik og Emilie Ovesen Fonden I 2009 var jeg så heldig at modtage 5,000 dollars fra Henrik og Emilie Ovesen Foundation til uddannelsesrejse i USA. Med hjælp fra en kollega i Ålborg, Søren Harving, fik jeg kontakt til Hospital For Special Surgery (HSS) i New York. Kontakten gik via Professor Leon Root, børneortopæd og tidligere leder af afdelingen. Hospital For Special Surgery er et privat hospital, der kun beskæftiger sig med ortopædi og reumatologi, og placeret i USA som værende det næstbedste i ortopædi og det tredje bedste inden for reumatologi. HSS er beliggende i Upper East Manhatten ud til East River. Hospitalet er det ældste ortopædiske hospital i USA og blev grundlagt i Årligt fore- Indgang til Hospital for Special Surgery og nabo hospitalet NY Presbyterian. 26

27 tages der indgreb. Der er intet separat pædiatrisk afsnit, afdelingen deler senge med resten af HSS. Forud for opholdet skulle jeg dokumentere, via blodbillede, at jeg havde haft alle børnesygdomme eller havde positiv titer for disse. Samtidig skulle det via mantoux test, T-spot test og røngten af thorax bevises, at jeg ikke havde tuberkulose. Alt skulle sendes og godkendes fra hospitalet inden opholdet var sikret, med afrejse 14 dage i april Et ret så opfattende projekt, men det viste sig at være det hele værd. Dag 1 skulle jeg møde i HSS s uddannelsessekretariat, hvor dress codes (jakkesæt til mænd og kjoler til damer) blev præsenteret og ID udleveret med cherise scrubs. Vi var 4 observatører det startede den dag fra henholdsvis Italien, Israel, Canada og Danmark. Det var i følge sekretariatet vanligt at der mødte en håndfuld nye observatører hver uge. Derefter blev jeg præsenteret for afdelingen, der bestod af 7 kirurger, 1 russisk konsulent kirurg til extern fixation, 1 israelsk fellow og 3 reservelæger. Jeg blev placeret på kontor med den russiske kirurg og den israelske fellow, der begge tog sig af at vise mig rundt og holde mig orienteret de følgende to uger om, hvad der skete på afdelingen. Dagligdagen begyndte kl med uddannelseskonferencer af varierende emner, der var alt fra selvvalgte emner præsenteret at kirurgerne, til journalclub, hvor hele ugeskrifter blev gennemgået på en time med en af kirurgerne som udspørger af reservelægerne. Bagefter var der tre gange ugentligt fremlægning fra reservelægerne. Alle patienter der skulle opereres eller havde været opereret blev systematisk ved hjælp af power point præsentation gennemgået af de assisterende reservelæge der, selvfølgelig forud for morgenkonferencen, havde gået morgenrunde hos patienterne (kl. 6.30) så præsentationen var helt up to date. Om fredagen var der fælles undervisning for hele hospitalet med varierende ortopæd kirurgiske emner. Første fredag havde jeg fornøjelsen af hofteundervisning session med gæsteforelæser i form af Professor Ganz fra Schweitz, og ugen efter var emnet idrætstraumatologi med gæsteforelæsere fra både indland og udland. En uge forløb typisk med tre dages kirurgi fordelt på de forskellige kirurger, private ambulatorier med blandende patientkategorier både børn og voksne samt formiddage med ambulatorier til børn uden privat forsikring, som et led i hjælp til den offentlige sygesikring. Disse forsikringsløse patienter blev set af reservelægerne i de forskellige rum, mens 27

28 kirurgen sad i kommandocentralen og svarede på spørgsmål vedrørende behandling og videre opfølgning. Ofte så speciallægen ikke selve patienten. Om onsdagen var der traume/fraktur klinik på NY Presbyterian, det offentlige nabo hospital, hvor patienter, der enten var opereret der eller på HSS efter fraktur, blev fulgt. To gange om måneden tog et team af reservelæger og en speciallæge ud til en offentlig skole i et belastet område ofte i Harlem distriktet og så omkring 150 børn til screening og hvis nødvendigt videre visitation til specialklinikker. I dagligdagen var det privatambulatorierne og dermed privat forsikrings patienterne der fyldte mest. Kirurgerne leaser hospitalets faciliteter og patienterne går efter endt konsultation til kirurgens sekretær og afregner straks for denne. En typisk arbejdsuge for en kirurg var hver dag fra kl 7 til 18. Vagterne indebar sjældent kirurgi, da akut fraktur kirurgi ofte foregik på NY Presbyterian, så selve vagten, som blev dækket af en kirurg i en uge ad gangen, indebar mest de elektive patienter. De behandlingsregimer og kirurgiske principper jeg oplevede på min to uger lignede meget, hvad vi går og gør i Århus. Det var meget bekræftende at vide at vores niveau i Danmark på ingen måde ligger under det amerikanske. Dog var bandageringstiden ofte en til to uger længere end hvad vi gør. Direkte adspurgt til det var svaret: the last two weeks are for the lawyers. Dette kendetegnede hvad jeg ofte mødte i klinikken, meget defensiv behandling og mange ekstra kontroller. Det mest positive var at møde Leon Root, en pioner inden for børneortopædi. Dr Root havde for godt to år siden trukket sig som chef for afdelingen og ligeledes trukket sig som kirurg. Hans forklaring var alderen. Stadig brændte han for arbejdet, undervisningen og børnene. Hans kontor var fyld med priser og diplomer, blandt andet Guildalforelæsningen fra DOS, samt tegninger og hilsner fra børnene. Trods sin alder så han stadig sine ambulante børn, flere af dem nu i min alder, og underviste reservelægerne i kadaverkirurgi en aften ugentligt. Når jeg fulgte Dr Root kunne man tydeligt mærke at han var blevet en stor del af sine patienters liv. HSS havde også grundet Leon Root fået et hyper-moderne ganglaboratorie i hans navn og med hans midler. Skolebesøgende, som nævnt tidligere, var også et af hans projekter, og under mit ophold blev en ny hospitalsvinge på et andet NY hospital opkaldt efter denne pioner. 28

29 Leon Root er en mand med stor karisma og med en mildhed og glæde, som jeg håber jeg kan bibeholde hele mit lægeliv. Dr. Leon Root og hans sekretær Ovenfor et citat på Leon Roots væg 29

30 Tiden fløj af sted og inden jeg havde set mig om var de to uger gået. Sidste dag blev jeg kaldt til samtale hos sektorchefen Roger Widmann, hvor opholdet og fremtiden blev diskuteret, og min fremtid fik endnu en dimension i form af et tilbud om returnering som fellow. Det har været en fantastisk og lærerig oplevelse selvom tiden var kort, så tilbuddet om et fellowship står højt på fremtidsplanen efter snarlig endt kursus stilling. Jeg har taget mange ting med derfra og har især været meget begrejstret for afdelingens iver på uddannelses og videreuddannelsesområderne i form af ugentlige dissektionskurser, journals clubs og morgenundervisning. Der kunne vi lære meget. Endnu engang tak til Henrik og Emilie Ovesen fonden for at gøre turen mulig, og til alle mine kursist kollegaer: AFSTED MED JER - UD OG OPLEV. Rikke Thorninger Århus Universitets Hospital 30

31 Henrik og Emilie Ovesen Foundation: Minneapolis x 3 en rejseberetning af Jørgen Baas Forventningerne Det er fantastisk at sætte sig på flyet i Billund på vej til Minneapolis. Vi er altid en lille gruppe nogle nye og nogle mere erfarne PhD studerende, en enkelt medicinstuderende eller to, og mig selv. Forventningerne er store; vi skal til Amerika for at lave eksperimentel forskning. Det er kulminationen på måneders planlægning og forberedelse. Selv er jeg postdoc en i gruppen og den som har gjort det før. Derfor er mine forventninger også afbalancerede med små bekymringer: Kommer vores operationsinstrumenter og implantater gennem tolden? Kommer PhDstuderende Kasra med fødested Teheran i sit danske pas overhovedet ind? Er alt det vi har aftalt med vores amerikanske kollegaer klart? Huset Stedet vi er på vej til er Hennepin County Medical Center HCMC. Det lyder ikke af så meget med et medical center, men det er et Level I Traumecenter og det største offentlige hospital i Minneapolis-St. Paul med 3 1 /2 mio indbyggere. Det ligger i downtown Minneapolis, et stenkast fra NFL-holdet Vikings stadion Metrodome. HCMC har rangeret på oversigten over America s Best Hospitals by US News & World Report Magazine hvert år siden Det er desuden et velanset Teaching Hospital, og et center for ortopædkirurgisk forskning. Modtagelsen ved HCMC: akutte kontakter per år 31

32 Legenderne Den ortopædkirurgiske afdeling ledes af Richard Kyle som indtil forrige år var præsident for AAOS (svarende til vores DOS). Han overtog efter Ramon Gustilo, som mange nok kender fra klassifikationen af åbne frakturer og fremskridt inden for protesekirurgi. 80-årige Gustilo financierer stadig meget af den ortopædkirurgiske forskning i Minneapolis fra overskuddet af hans protesefabrikker i Fillipinerne, men er for nyligt holdt op med at operere selv. Han omtales stadig som en usædvanligt begavet kirurg, som kunne klare sig med ét instrument: That one (no, THAT one. I said THAT ONE!). Forbindelsen I begyndelsen af halvfemserne hed Gustilo s kliniske fellow Kjeld Søballe, i dag professor i ortopædisk kirurgi i Århus. Sammen med bioingeniør Joan Bechtold videreudviklede de dyreeksperimentelle modeller for proteseløsning og protesefiksation på HCMC s Biomekaniske Laboratorium. Joan er i dag leder for Laboratoriet, og det er sammen med hende og Kjeld Søballe, at vi planlægger og organiserer vores forsøg. Det er især blevet udbygget de seneste år, hvor der ikke har været den nødvendige kapacitet ved de dyreeksperimentelle faciliteter på Århus Universitet. The 10th floor Dyreforsøgene foregår på 10. etage i en af hospitalsbygningerne. Etagen er uden vinduer, og elevatoren skal kodes for at kunne åbne på etagen. Det er et sted som ikke annoncerer sin tilstedeværelse. Et par gange er vi kommet til at udløse alarmen sent om aftenen, hvilket har medført at bevæbnede sikkerhedsvagter er kommet stormende til. Som en koldsvedende sikkerhedsvagt sagde: It s better to find nerds up here than f ing activists så vi er ret populære blandt alle personalegrupper. De dage, vi har operationsfaciliteter og personale, udnyttes maksimalt, og dagene bliver ofte lange. For at udnytte tiden får vi frokostbuffet på elevatorrepos en (no food in the facilities). Det er ofte et lille tilløbsstykke, hvor læger, ingeniører og andre forskere kommer for at hilse på the Danes og høre om, hvad vi skal undersøge denne gang. 32

33 Kirurgien Selv om vi kan lave biomekanisk analyse i Minneapolis, så består hovedarbejdet derovre i at operere vore forsøgsdyr. De fleste af de PhD studerende i gruppen har nogen kirurgisk erfaring hjemmefra. Alligevel er kirurgien på alle måder andeledes end at blive kaldt til en glideskrue. Her er der ingen operationssygeplejersker, ingen serviceassistenter, ingen sterilcentral og ingen anæstesiologer. Fra dyrene vaskes, barberes og bedøves, til de afsprittes, afdækkes, opereres og afleveres til veterinæren i opvågnings-afdelingen er det os selv som laver alt, inklusive bestilling af afdækning og handsker mm samt vask og autoklavering af instrumenter. Det giver en vis ydmyghed til næste gang man bliver kaldt til operationsstuen herhjemme. OR Minneapolis januar 2011: Skulderimplantater (bag) Mette Sørensen (tv), Andreas West (th). Knæimplantater (foran) Jeppe Barckman (tv) og Jørgen Baas (th). Post-op Med dollarkursen i 5,5 og sporvogn direkte fra hospitalet til Mall of America (Nordamerikas 2. største shopping center) er det en naturlig del af opholdet at bidrage til værtslandets og ikke mindst Steve Jobs økonomi. Ofte er vi så heldige at være der i NFL-sæsonen samtidig med en af Viking s hjemmekampe. Billetter fås sædvanligvis til halv pris af desperate ticket scalpers underfor stadion et kvarter før kampstart. Amerikansk mad er også interessant, og det har mildnet mit syn på den høje amerikanske BMI. Under vores seneste ophold derovre i januar 2011 blev vi inviteret af en amerikansk kollega til Manny s Steakhouse; en klassiker i Minneapolis med mottoet Life is good at the top of the food chain. Selv om MASH nu også er kommet til provinsen, så er det nu i Guds eget land, at en stor, velhængt porterhouse helt uden forstyrrende tilbehør smager allerbedst. Ellers er en arbejdsmiddag med kollegaer på 33

34 den mexicanske cantina Pancho Villa en nærmest ubrydelig tradition. Her fås mexicansk Coca Cola som den smagte dengang far var dreng; lavet på sukkerrør i stedet for majssirup anbefales. Operationsteamet i Minneapolis januar 2011 (fra venstre til højre): læge Jørgen Baas, professor Joan Bechtold, medhjælper Tony Meglitsch, veterinær Barb Stickney, stud. med. Andreas West, laborant Jane Pauli, læge Mette Sørensen, læge Jeppe Barckman. Hjemme igen Det var ved DOS efterårsmøde 2009 jeg modtog rejselegatet på USD 4500 fra Henrik og Emilie Ovesen Foundation. Legatet er blevet brugt til i alt 3 rejser til Minneapolis; i februar 2010, november 2010 og senest januar Formålet med rejserne var dyreeksperimentelle studier i implantatfiksation. Eksperimenterne danner grundlag for 2 PhD studier (læge Mette Sørensen og læge Jeppe Barckman) og 1 forskningsårsstudie (medicinstuderende Andreas West) under ledelse af Kjeld Søballe ved Implantatgruppen/Ortopædkirurgisk Forskningslaboratorium, Ortopædkirurgisk afdeling E, Aarhus Sygehus. Studierne har haft til formål at belyse følgende emner: Statiners virkning på indheling af ortopædiske implantater Bisfosfonaters virkning på indheling af knoglegraftede implantater Bisfosfonaters virkning på cementerede implantater 34

35 Knoglegrafts egenskaber ved antibiotikaimpregninering, periosttilbanding og celleudvaskning Selv om legatet kun udgør en lille del af det samlede budget for disse studier, så har det været meget vigtigt for min egen deltagelse. Det er ofte svært at finde rejsemidler som vejleder, idet de fleste fonde kun vil støtte én primærforsker per projekt. Ikke desto mindre kan vores dyreeksperimenter kun gennemføres med en samlet indsats fra hele Implantatgruppen. Derfor vil jeg igen takke for muligheden til at kunne foretage disse rejser og opfordre andre til på tilsvarende vis at søge viden og oplevelser udenfor Danmark. Vi har nogle ganske unikke muligheder herhjemme, hvoraf mange formidles gennem DOS. Det gælder både forskning og kliniske færdigheder næsten uagtet det oprindelige formål kan man være sikker på, at komme hjem med noget af værdi for en selv og ens virke. Jørgen Baas 35

36 FESSH XV kongres i Bukarest, Rumænien juni 2010 FESSH (Federation of European Societies for Surgery of the Hand) består af 24 europæiske landes håndkirurgiske (og nogle mikrokirurgiske og plastikkirurgiske) selskaber, og yderligere 2 lande blev optaget i år. FES- SH blev oprettet i 1993 i Bruxelles, og der har siden været afholdt 25 kongresser fordelt over det meste af Europa. Årets store emne var håndtering af komplekse hånd- og håndledsskader. Der var instructional courses dækkende alle aspekter inden for behandling af akutte håndskader. Således blev behandlingen af skader på alle strukturer gennemgået enkeltvis med henblik på aktuelle golden standards, og forsmag på hvad fremtiden måtte bringe. Skadetyper dækkede alt fra enkelt skader (fraktur, sene eller nerve) til svære knusningskader, amputationer og store defekter med behov for udbredte rekonstruktive indgreb. Der er udgivet en rigt illustreret bog med indholdet fra instructional courses. Indenfor det mikrokirurgiske område var der fokus på perforant-lapper af mange forskellige typer, samt mindre lokale lapper til dækning af defekter på hånd og håndled. En af de mindre ting, der gjorde indtryk, var et foredrag omhandlende en ny måde at replantere amputationstumper af yderstykket uden brug af mikrokirurgi. Simo Villki beskrev hvorledes man ved hjælp hudperfusion, hvor han med hånddermatom skrællede epidermis af den amputerede stump samt et passende kontaktområde (nabofinger/ håndflade). Derefter satte han stumpen og syede denne sammen med kontaktområdet i 4 uger. Qua dette havde han en meget høj grad af overlevelse af amputationsstumpen. I den anden ende af spektret var der mikrokirurgiske teknikker med composit flaps (muskel, sene, kar, fascie afhængigt af det aktuelle behov), naturligvis vaskulariseret. Der var en stor session med plexus brachialis skader, hvor state-of-theart behandling blev gennemgået. Der var udbredt enighed om, at traumatiske pleksusskader hos voksne med oplagte udfald af rødder skal exploreres indenfor de første måneder for at afklare skadens omfang, 36

37 og eventuelt foretage nervesuturering/graftning/nerveflytning m.v. Indenfor Dupuytren var der også gennemgang af aktuelle status. Der blev præsenteret kliniske erfaringer efter behandling af 1000 patienter med kollagenase injektioner for Dupuytren Tubiana grupper 1-2 (dvs. i lettere grad, og primært kontraktur over grundled). Der var rigtig gode primære resultater, men med en betydelig grad af recidiv indenfor få år, dog bedre end for nåle-fasciotomi, hvor recidiv raten var 80 % inden 1-3 år i flere præsenterede undersøgelser med mange patienter. Generelt var resultaterne klart bedst for mini-fasciectomi (begrænset til palma). Sideløbende kørte instructional courses og en overdådighed af frie foredrag, hvor kvaliteten generelt var meget høj. Foredrag og posters var udvalgt blandt over 500 indsendte abstracts. Der var et enkelt dansk foredrag (Michel Boeckstyns og Allan Ipsen) omhandlende resultaterne af 50 håndledsproteser. Både blandt foredragsholdere og deltagere var der repræsentation fra hele verden. Vi var 6 deltagere fra Danmark. Vi kan anbefale deltagelse ved FESSH-kongresser til alle danske håndkirurgisk interesserede læger. Kirstin Pedersen Overlæge Ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus Lillebælt Kolding Klaus Villadsen Overlæge Ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus Lillebælt Kolding Anders Lorentsen Overlæge Ortopædkirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital. 37

38 EFORT Congress: 1 4 June 2011 Copenhagen Where European Orthopaedic Science is Shared and Turned into Education The 12th EFORT Congress in Copenhagen this year, that will also mark the organisation s 20th anniversary, is a unique opportunity for a profound update in any speciality or subspecialty involving Orthopaedics and Traumatology. Fed by the knowledge and experience of more than 30 European countries, this year s concert of expertise will additionally benefit from an accent on the specific contributions of the Nordic countries. They cover burning issues such as rapid rehabilitation and quality control in joint replacements, as well as initial steps towards an even broader, inter-professional approach for working with patients. It would be easy to praise the obvious beauties of Copenhagen and sell them as motivation to attend the congress. But however impressive in fact, they are merely the wrapping that encloses a body of content that will be much more important and also -we hope - attractive to any Euro- 38

39 pean Orthopaedist or Traumatologist, promises Ass Prof. Per Kjærsgaard-Andersen. He is both head of the Section for Hip and Knee Replacement at the Vejle Hospital of the South Danish University and Chairman of the Local Organising Committee of the 12th EFORT Congress taking place from 1 to 4 June in the Danish capital. Our two keywords are science and education. We present the most up-to-date knowledge in the whole range of specialities and subspecialties of Orthopaedics and Traumatology. We do this on the strict basis of evidence, and furthermore in a large variety of educational formats which provide directly applicable skills for any specialist attending. In short: From this event, you will come home with a better knowledge on how to treat your patients. That is no hollow prediction, since disseminating updated knowledge has historically counted among the greatest achievements of EFORT. At the Copenhagen meeting, the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology will celebrate its 20th anniversary. Its emergence as one of the world s most important Orthopaedic Federations is not unrelated to the 2006 decision to hold one congress annually, instead of biennially as previously was the custom. Meeting only once every two years could not meet the needs for continuous and consistent education and training, especially given all the advances in one of the fastest growing specialities in medicine today, Prof. Kjærsgaard-Andersen explains. As a young doctor, I had to fly to the annual AAOS-meetings in the US to get my update. Now we have a more diverse and - in my opinion - a more interesting event on our own continent, already attracting many colleagues from overseas. This attraction comes from two factors: One is the cultural variety of Europe s many nations that encompass a plurality of healthcare systems and orthopaedic developments adjusted to their needs. The other is the user-oriented way in which EFORT has designed its educational formats and in which it continues to design new ones. At the Copenhagen Congress, attendants can look forward to the following: The CRC (Comprehensive Review Course) will outline, in one day, all the important topics on orthopaedics and will review the entire curriculum demanded for the EBOT-exam. This has been a huge 39

40 success in past years and an important first step toward a common standard of knowledge that is to be expected from every orthopaedist across Europe. The 22 IC (Instructional Courses) provide very practical updates in new diagnostic and operating techniques fora large spectrum of procedures. Generalists are taught by top specialists here. One otherwise often neglected topic is the battered child. Prof. Kjærsgaard- Andersen: Frequently, orthopaedic surgeons are on the front line when such children are presented at the emergency rooms. In this IC we teach what to look for in order to recognize abuse and maltreatment and suggest necessary steps for ending such abuse. In 4 ExMEx (Experts Meet Experts) seminars, pioneering experts in their field update other specialists in the latest improvements and newest technologies. In 30 symposia, discussions on the different approaches across Europe to various areas of speciality, including a search for common ground or even a consensus standard. 5 Difficult Case Presentations by invited colleagues, followed by discussions with the audience under the guidance of a moderating expert a very vivid, sought-after format. Three other formats, presented in Copenhagen for the first time, will be: 1) The Speaker Coaching Workshop, designed for those who want to make the most of every speaking opportunity; 2) The EU Political Symposium on Musculoskeletal conditions and active aging in the EU, one of the most crucial topics for the financial survival of most European healthcare systems; 3) The nurse s day, which, as Prof. Kjærsgaard-Andersen explains, opens the road to a not only interdisciplinary, but inter-professional approach to the work on patients. We offer not only a full day s programme on science-based nursing, but also invite nurses to come one day earlier to visit Copenhagen hospitals in an organized way. Which leads to the specific contribution of the Nordic Countries to the European "concert of experience" in Copenhagen that will involve two of the three plenary sessions. The oldest nationwide registry is that of joint replacements in Sweden, followed by those in Nor- 40

41 way and Denmark, which have been combined meanwhile to get data from larger samples. In the plenary session on the use of registries we will show how such documentation can help to improve the efficiency and sustainability of a certain treatment, Prof. Kjærsgaard-Andersen notes. Our second hot topic is fast-track treatment and rehabilitation in orthopaedic surgery, a field where Denmark is leading the world. This is not about pushing patients out of bed, but of getting them on their feet again as quickly as possible through short but intensive rehabilitation. We have proven this not only to provide a considerably better quality of life, especially for elder patients following surgery, but also to rid us of our former problem of year-long waiting lists for joint replacements. To date, we have no waiting lists whatsoever for joint replacements in the whole of Denmark. This could save lots of resources in the healthcare system. One last attraction, not to be neglected: The tight cooperation with industry, without which most of the recent advances in Orthopaedics and Traumatology would not have been possible. Prof. Kjærsgaard-Andersen: The congress will pause for 1 1 /2 hours at lunch time, giving the industry a chance to show what is new and just as essential whether it is evidence-based or not. Per Kjaersgaard-Andersen Chair Local Organising Committee 12th EFORT Congress Copenhagen 1-4 June

KORRESPONDANCER. Rejsebeskrivelse fra Hospital for Special Surgery, NY, finansieret f Henrik og Emilie Ovesen Fonden

KORRESPONDANCER. Rejsebeskrivelse fra Hospital for Special Surgery, NY, finansieret f Henrik og Emilie Ovesen Fonden KORRESPONDANCER Rejsebeskrivelse fra Hospital for Special Surgery, NY, finansieret f Henrik og Emilie Ovesen Fonden I 2009 var jeg så heldig at modtage 5,000 dollars fra Henrik og Emilie Ovesen Foundation

Læs mere

Henrik og Emilie Ovesen Foundation: Minneapolis x 3

Henrik og Emilie Ovesen Foundation: Minneapolis x 3 Henrik og Emilie Ovesen Foundation: Minneapolis x 3 en rejseberetning af Jørgen Baas Forventningerne Det er fantastisk at sætte sig på flyet i Billund på vej til Minneapolis. Vi er altid en lille gruppe

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00 Hotel Radisson Blu Scandinavia, mødelokale Directors Referat final Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSE, FAGOMRÅDER OG UDDANNELSESUDVALG. Torsdag d. 20. januar 2011 kl

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSE, FAGOMRÅDER OG UDDANNELSESUDVALG. Torsdag d. 20. januar 2011 kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB møde mellem BESTYRELSE, FAGOMRÅDER OG UDDANNELSESUDVALG Torsdag d. 20. januar 2011 kl. 13.00 15.00 Hotel Sixtus,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi Indledning/baggrund Det håndkirurgiske fagområde varetager diagnostik, behandling og forskning indenfor sygdomme på hånden, i håndleddet samt på underarmen.

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Mandag d. 23. september 2013 kl. 9.00 12.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Mandag d. 23. september 2013 kl. 9.00 12.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Mandag d. 23. september 2013 kl. 9.00 12.00 Hotel Crown Plaza, Copenhagen Towers Ørestad Boulevard 114 118, 2300 København S Lokale: Lake Superior, 2 sal Referat

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d 24. juni 2014, kl. 10.00 13.30

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d 24. juni 2014, kl. 10.00 13.30 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d 24. juni 2014, kl. 10.00 13.30 Sted: Gentofte Hospital, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup Kirurgisk afdeling, Ortopædkirurgisk afsnit, opgang 12,

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d 20. oktober 2015, kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d 20. oktober 2015, kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d 20. oktober 2015, kl. 17.00 Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 København S Mødelokale Directors Referat final Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2012.09.07 2/5. Andreas Balslev-Clausen 2012.09.08 Patienthotellet OUH

Referat af møde i UDDU 2012.09.07 2/5. Andreas Balslev-Clausen 2012.09.08 Patienthotellet OUH Referat af møde i UDDU 2012.09.07 1/5 Andreas 2012.09.08 Patienthotellet OUH 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes. Naja Bjørslev og Thomas Lind har desværre måttet melde forfald. har

Læs mere

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde.

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Afholdt den 1. september kl. 10.00 13.00 I IDA Mødecenter, København. Deltagere: Søren Solgaard, Jens Retpen, Henrik

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt med en enkelt tilføjelse under pkt. 17.

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt med en enkelt tilføjelse under pkt. 17. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE onsdag d. 18. januar 2017, kl 16.00 Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart REFERAT Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Morten Schultz

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 21. oktober 2014, kl. 17.00 21.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S Lokale: Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Fredag d. 8. maj i forlængelse af NOF board Hotel Hilton Nordic, Reykjavik. Mødelokale E Referat Final Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Klaus Hindsø

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Mandag d. 22. september 2014, kl

Mandag d. 22. september 2014, kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Mandag d. 22. september 2014, kl. 9.30 14.30 Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C Patienthotellet: mødelokalet 6. sal nord Referat Deltagere

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen 15.02.2011 Hotel Sixtus

Andreas Balslev-Clausen 15.02.2011 Hotel Sixtus Referat bestyrelsesmøde i UDDU 20.01.2011 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Tre punkter blev tilføjet 6. Fremtidig mødestruktur mellem DOS og UDDU 12. UEMS /EBOT eksamen. Udvælgelse af eksaminatorer. 14.

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Møde i Videnskabelig Udvalg DOS. Torsdag d. 21. januar 2016, kl. 09.00 12.00. Sinatur hotel Sixtus, Middelfart

Møde i Videnskabelig Udvalg DOS. Torsdag d. 21. januar 2016, kl. 09.00 12.00. Sinatur hotel Sixtus, Middelfart Møde i Videnskabelig Udvalg DOS Torsdag d. 21. januar 2016, kl. 09.00 12.00 Sinatur hotel Sixtus, Middelfart Deltagere: Thomas Jakobsen (TJ), Ole Rahbek (OR), Claus Varnum (CV), Maiken Stilling (MS) Afbud:

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Mandag d. 24. september 2012 kl

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Mandag d. 24. september 2012 kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Mandag d. 24. september 2012 kl. 09.30 Hotel Crown Plaza Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 114-118 2300 København S mødelokale Lake Superior Referat Deltagere

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København.

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. Generalforsamling i DOS Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. DAGSORDEN Søren Overgaard (SO) indledte med at byde velkommen. 1. Valg af dirigent SO

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Fredag d. 11. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Vejle Sygehus, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle Konferencelokalet v. ortopædkirurgisk afdeling, 5. sal Referat (final) Til stede:

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab) Fredag 6. juni 10.00 til 13.00

Dagsorden bestyrelsesmøde DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab) Fredag 6. juni 10.00 til 13.00 Dagsorden bestyrelsesmøde DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab) Fredag 6. juni 10.00 til 13.00 Tilstede: Frank Damborg (FD), Lonnie Froberg (LF), Michael Brix (MB), Nanna Salling (NS), Søren Kold

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen Patienthotellet Odense

Andreas Balslev-Clausen Patienthotellet Odense Referat af møde i UDDU 09.09.11 1/5 Dagsorden 1. Computer simulation i den ortopædkirurgiske uddannelse. Oplæg ved Claus Ol Hansen, SAKS 2. Diskussion om anvendelse af computer simulation 3. Godkendelse

Læs mere

a. Valg af dirigent: Søren Kold Valg af referent: Maj Haubuf Godkendelse af dagsordenen b. Godkendelse af referat fra UDDU møde juni 2016 Godkendt.

a. Valg af dirigent: Søren Kold Valg af referent: Maj Haubuf Godkendelse af dagsordenen b. Godkendelse af referat fra UDDU møde juni 2016 Godkendt. 1 1. Formalia a. Valg af dirigent: Søren Kold Valg af referent: Maj Haubuf Godkendelse af dagsordenen b. Godkendelse af referat fra UDDU møde juni 2016 Godkendt. 2: Velkommen til Jan Duedal Rölfing(JDR)

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 26.oktober 2010 kl. 08.00 11:30 og 16.00 18.30 Radisson Blu Hotel, København, lokale Directors Referat (final) Deltagere fra bestyrelsen samt Sekretariatet:

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner Dancing without a partner and having fun in the Sun 08.01-15.01 15.04-22.04 17.06-24.

Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner Dancing without a partner and having fun in the Sun 08.01-15.01 15.04-22.04 17.06-24. R 016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ev Ballroom Fitness TM Dance Events Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig!

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig! IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007 Vi glæder os til at se dig! Du og din virksomhed inviteres hermed til at deltage i Brokerage Event 2; et to-dags interaktivt seminarforløb

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 21 O Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Invitation til konferencen Status ét år efter EU s Østudvidelse

Læs mere

Dansk Ortopædisk Selskab

Dansk Ortopædisk Selskab Dansk Ortopædisk Selskab Strategiplan 2014 Godkendt ved DOS Generalforsamling 23. oktober 2014 INDLEDNING... 2 FORMÅL... 2 VISION OG MISSION... 2 STRATEGIPLAN... 3 ORGANISATIONEN... 3 SELSKABETS RELATIONER...

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final )

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final ) DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30 Referat (Final ) Deltagere fra bestyrelsen: Benn Duus (BD), Søren Overgaard (SO), Steen Lund

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling?

Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling? Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling? Lars Iversen, professor emer. dr med, Statens Institut for Folkesundhed larsiversen1111@gmail.com Hvor mange har alkoholproblemer

Læs mere

Dagsorden UDDU 10. december 2010 kl. 10.00. Patienthotellet på OUH

Dagsorden UDDU 10. december 2010 kl. 10.00. Patienthotellet på OUH Dagsorden UDDU 10. december 2010 kl. 10.00 Patienthotellet på OUH Dagsorden 1) Godkendelse af dagsorden 2) Referat tirsdag d. 26. oktober med gennemgang af bullits 3) Uddannelsesdag 29. april status (NWP

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Ballroom Fitness Dance Events

Ballroom Fitness Dance Events Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ballroom Fitness Dance Events Danseuge for dig

Læs mere

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan Strategiplan Dansk Ortopædisk Selskab Bestyrelsen Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision & mission... 4 Myndigheder... 7 Industrien... 8 Nationale samarbejdsorganisationer... 8 Internationale

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Mandag d. 21. november 2011 kl. 9.15-17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Mandag d. 21. november 2011 kl. 9.15-17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Mandag d. 21. november 2011 kl. 9.15-17.00 Hos Benn Duus, Rygårds Alle 63B, 2900 Hellerup Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

UB vælges til webmaster. NS vælges til sekretær og kasserer. FD og NS formulerer opgaverne for de to poster.

UB vælges til webmaster. NS vælges til sekretær og kasserer. FD og NS formulerer opgaverne for de to poster. Bestyrelsesmøde DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab) Fredag 5. december 2014 10.30 til 14.00 (Viby. Århus) Inviterede: Upender Singh, Ulrik Branner, Frank Farsø, Lasse Bayer, Illja Ban, Annie Primdahl,

Læs mere

The EAL Jobportal. How to get started

The EAL Jobportal. How to get started The EAL Jobportal How to get started Be prepared Before you start You need to know the ID of your Uni login (WAYF login) You need a browser like Firefox, Safari, Google Chrome (or IE 9 or higher) You need

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Emne: Dato for møde: Side. Dagsorden til møde i UDDU september 2015 25.09.15 1. Referent: Udfærdiget dato : Mødested

Emne: Dato for møde: Side. Dagsorden til møde i UDDU september 2015 25.09.15 1. Referent: Udfærdiget dato : Mødested Dagsorden til møde i UDDU september 2015 25.09.15 1 1.0 Formalia a. Valg af dirigent (10.00-10.01) Søren Kold b. Valg af referent (10.01-10.02) c. Godkendelse af dagsordenen (10.02-10.05) d. Godkendelse

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 11. januar 2012, kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 11. januar 2012, kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag d. 11. januar 2012, kl. 17.00 Sted: Hotel Sixtus, Middelfart Referat, Final Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD), Per Kjærsgaard-Andersen

Læs mere

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse. ATLS Denmark Fond har hjemsted i Lyngby

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem?

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Thomas A Schmidt Overlæge, dr. med. Akutafdelingen Agenda De nødvendige kompetencer (ekstern kilde)

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Torsdag den 23. oktober 2014 Tid kl. 17.30 efter efterårsmødet Sted Odense Universitetshospital, Kirkesalen Dagsorden 1.

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag d. 19. januar 2011 kl. 17.00 23.00 Sinatur hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart Referat (Final) Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere