SAMMEN OM KLIMARENOVERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMEN OM KLIMARENOVERING"

Transkript

1 SAMMEN OM KLIMARENOVERING Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien.

2 SAMMEN OM KLIMARENOVERING! Der er mange gode grunde til at klimarenovere sin bolig. Det giver besparelser på den årlige energiregning, og bedre komfort. Samtidig er man med til at reducere den globale opvarmning og skabe beskæftigelse. Målene i Helsingør Kommunes klimaplan er ambitiøse. Vi vil gerne gå foran og er selv i gang med at klimarenovere mere end 70 kommunale ejendomme. Sammen om Klimarenovering gør det muligt Nu skal der sættes ind med handling i forhold til byens boliger. Klimarenovering af bygningerne er en vigtigt opgave. Fra kommunens side bakker vi op om, at flere går sammen om klimarenovering, f. eks. på en vej eller i en grundejerforening. Ved at gå flere sammen kan man høste mange fordele, både praktisk, økonomisk og kvalitetsmæssigt. Kommunen har sammen med Erhvervsskolen i 2012 taget initiativ til en uddannelse i klimarenovering for håndværksmestre. Vi kan derfor varmt anbefale borgerne at søge råd og vejledning hos de dygtige håndværkere rundt om i kommunen. De står klar og er fagligt kompetente til at gennemføre klimarenovering til private på en effektiv måde. Jeg håber, at mange medlemmer i grundejerforeningerne i Helsingør Kommune, vil gå sammen om at klimarenovere, så boligerne i kommunen kan komme til at fremstår energieffektive og moderne. Samtidig kan I i fælleskab være med til at løfte klimaudfordringen. Tak for din indsats! Jørgen Lysemose Formand for Ejendoms- og Miljøudvalget 2

3 Indhold: Når flere går sammen om klimarenovering Side: 4 Professionelle rådgivere sikrer kvaliteten Side: 5 Sådan kommer I i gang trin for trin Side: 6 Sådan kommer I videre Side: 10 De juridiske dokumenter Side: 11 Case: Et 70 er hus - et stort potentiale Side: 12 Til dine noter Side 14 3

4 NÅR FLERE GÅR SAMMEN OM KLIMARENOVERING Der er mange gode grunde til at tænke på energieffektivisering, der giver besparelser her og nu, men det øger samtidig boligens komfortzone og klimaet bliver forbedret. Kan effektiviseringen kombineres med anden vedligeholdelse, om- og tilbygning, øger det glæden ved boligen endnu mere, samtidig med at et godt energimærke øger boligens værdi og gør den mere attraktiv, hvis den skal sælges. Men det kan være svært at vide præcis, hvad der vil have den største effekt, hvad der er muligt: Kan det f.eks. betale sig, at installere solceller på taget, efterisolere loftet og udskifte ruderne? Hvad betyder det for indeklimaet at få automatisk ventilation med varmegenvinding? Skal den gamle hulmursisolering erstattes af nyt højisolerende isoleringsmateriale? Hvilken varmeforsyning er mest omkostningseffektiv? Hvad betyder det for bygningens udtryk og arkitektur? Og hvordan finder man tid i en travl hverdag til at styre et bygge projekt med alt, hvad det indebærer af valg af løsninger, koordinering af håndværkere, tilbudslister, tilsyn med byggeriet og meget mere? En samlet pakke til jer i grundejerforeningen Nu er der en plan for, hvordan du og andre boligejere i din grundejerforening kan gå sammen om at gennemføre klimarenoveringer i jeres huse. Vi kalder projektet SAMMEN OM KLIMARENOVERING. Det er en samlet klimarenoverings-pakke til jer, som sikrer, at I sparer tid og ressourcer, samtidig med at I får bedst mulig sikkerhed for høj kvalitet i de konkrete arbejder, I måtte vælge at gennemføre i jeres bolig. Fordele ved at gå sammen Når en sammenslutning af grundejere vælger at gennemføre klimarenovering, vil I få en række konkrete forslag til klimarenoveringsløsninger, og I kan hver især vælge dem, der passer jeres økonomi. Når I har valgt løsninger, finansieringen er på plads, og aftalen er underskrevet, kan I læne jer tilbage og overlade styringen til holdet af professionelle byggesagkyndige. De styrer og koordinerer hele projektet fra start til slut, og de sikrer, at håndværkerne efter endt modernisering efterlader et helt færdigt byggeri til jer. Til tiden og uden ubehagelige overraskelser undervejs. Det vil sige, at alt bliver ordnet, lige fra opmåling, energiberegninger og arbejdstegninger, over byggeriet, til fjernelse af affald og rengøring I skal ikke gøre andet end at glæde jer, til forbedringerne er gennemført. SAMMEN OM KLIMARENOVERING sikrer en god proces De konkrete fordele er: Økonomien. Jo flere boligejere, der går sammen, jo flere er man om at dele udgiften til rådgivning og byggestyring, og jo mere effektivt og tidsbesparende kan håndværkerne gennemføre arbejdet: Fordi der laves en samlet plan for et større antal relativt ens huse i et koncentreret område, kan alle faggrupper (tømrer, murer, maler, blikkenslager, elektriker mv.) tilrettelægge og gennemføre deres del af arbejdet effektivt og uden tidsspilde. Fordi I kan forvente mængderabatter på bygningskomponenter og håndværkerregninger. Kvaliteten i arbejdet er i top. Arbejdet kan systematiseres, fordi boligerne i en grundejerforening ofte ligner hinanden, så der udføres mange ensartede opgaver, og man arbejder efter best practice. Nemt og overskueligt. Når man samler opgaven i en samlet entreprise, er hver enkelt boligejer fri for selv at styre byggeriet, og planlægningen bliver mere effektiv. 4

5 PROFESSIONELLE RÅDGIVERE SIKRER KVALITETEN De professionelle rådgivere er en vigtig del af SAMMEN OM KLIMARENOVERING. Det er dem, der i samarbejde med sammenslutningen af grundejere udpeger de renoveringer, som vil være de mest hensigtsmæssige for netop jeres boliger - med henblik på skabe energieffektive, moderne hjem. Det er også dem, der helt konkret udformer entreprisen, vælger håndværkerne og har ansvar for byggeriet hele vejen fra A til Å. Kort sagt: Rådgiverne er garanter for, at klimarenoveringen bliver en god proces og giver et godt resultat. Hvis I er mange og projektet er stort, kan det være en fordel at opdele rådgiverfunktionen på to personer; en bygherrerådgiver og en totalrådgiver. Men i det fleste tilfælde vil det være tilstrækkeligt med én rådgiver. Hertil kommer hovedentreprenøren der skal sørge for at arbejdet bliver udført. Bygherrerådgivning En bygherrerådgiver har stor erfaring med projektledelse i byggebranchen. Det er typisk bygningskonstruktører, rådgivende ingeniører og arkitekter. Bygherrerådgiveren vælges ud fra kompetence, referencer og pris. Bygherrerådgiveren antages af jer grundejere med afsæt i Sammen om klimarenovering. Først forventningsafstemmer I med hinanden, i hvilket omfang I ønsker at få klimarenoveret. Ud fra en helhedsbetragtning, laver bygherrerådgiver et konkret idéoplæg til jer, med beskrivelse af de løsninger, der vil være optimale for jeres boliger, og i hvilken rækkefølge de med fordel bør prioriteres. Prioriteringen skal sikre de økonomiske, energimæssige og udførelsesmæssige fordele, og at de bedste løsninger vælges. Ved store projekter udarbejder bygherrerådgiveren et detaljeret udbudsmateriale, som bliver anvendt til at indhente tilbud på totalrådgivning og bygherrerådgiveren aftalen på plads med den totalrådgiver, I vælger. Ved mindre projekter kan I nøjes med en totalrådgiver. Totalrådgivning Totalrådgivere er bygningsingeniører, -konstruktører eller arkitekter, sandsynligvis fra en lokal tegnestue. De har stor erfaring med at gennemføre byggesager, og de konkretiserer jeres ønsker til klimarenoveringen. De skønner, hvad de forskellige løsninger vil koste, og hvad den konkrete klimarenovering er og samler dem i et katalog. Med jeres accept videreudvikler totalrådgiveren jeres endelige ønsker valgt fra kataloget og udbyder dem i hovedentreprise. Han tager sig også af kontakten til kommunen, hvis det er nødvendigt. Totalrådgiveren fører tilsyn med hovedentreprenørens og håndværkernes arbejde, så I kan være sikre på, at I får den aftalte kvalitet til tiden. Hovedentreprenøren Hovedentreprenøren kan være et firma i byggebranchen, f.eks. et lokalt, større tømrer-, elinstallatør-, murerfirma eller et konsortie af firmaer, eller et af de større regionale eller landsdækkende entreprenørfirmaer. Entreprenøren planlægger, tilrettelægger og styrer alle forhold på byggepladsen, og gennemfører de arbejder, total rådgiveren har projekteret, og som hver enkelt grundejer har valgt. 5

6 SÅDAN KOMMER I I GANG TRIN FOR TRIN Sådan gennemfører I Sammen om klimarenovering trin for trin Jo flere grundejere, der slutter sig sammen om at få klimarenoveret deres bolig, des større bliver de økonomiske fordele. Udgifterne til bygherrerådgiver og totalrådgiver er en ydelse, som grundejerne er fælles om. Men ellers er der ingen solidarisk hæftelse, Hver enkelt grundejer vælger og betaler for de klimarenoveringsønsker de har valgt, ud fra det katalog, som totalrådgiveren har lavet. Som grundejer forpligter man sig kun for et trin ad gangen i processen. Her er hele forløbet skitseret, sammen med et overblik over de juridiske dokumenter, der skal anvendes, og hvad grundejerens opgaver er gennem forløbet. DAG 1 Grundejerforeningens formand eller lokale ildsjæle modtager denne brochure eller henter materialet om SAMMEN OM KLIMARENOVERING på kommunens hjemmeside og sender materiale ud til alle foreningens medlemmer. Tal med dine naboer om klimarenovering og om hvordan I med fordel kan bruge hinanden til at gøre det nemt og enkelt at klimarenovere. Drøft også hvilke visioner og drømme, I hver især har for jeres bolig. Som grundejere holder I et møde, hvor I drøfter, om I vil gå sammen om klimarenovering. Hvis I vil gå videre, skal I udpege nogen, f.eks. grundejerforeningens bestyrelse, til at indhente tilbud om bygherrerådgivning. Giv dine naboer et uforpligtende tilsagn om at være med i klimarenoverings-projektet. Sammen vurderer I de indkommende tilbud og vælger en bygherrerådgiver. Grundejerforeningen indgår en uforpligtende rammeaftale med bygherrerådgiveren. Udfyld og underskriv aftalesedlen (Se punkt 2 under juridiske dokumenter). Med den indgår du forpligtende tilsagn om at være med. Dermed har du en aftale med bygherrerådgiveren. Husk Bygherrerådgiveren og totalrådgiveren kan være en og samme person 6

7 Bygherrerådgiveren udvikler ideer til klimarenoveringer, der passer til jeres ejendomme. Bygherrerådgiveren afstemmer jeres forventninger. Bygherrerådgiveren indhenter tilbud fra totalrådgivere. Den totalrådgiver, som bliver valgt, skal stå for det konkrete, byggetekniske projekt. Find hvis muligt Udbudsbrev dit energimærke, tegninger tilbudsliste og dokumentati- sendes og onsmateriale til over 5-7 bygherre- huset, samt tilstandsrapporter. rådgivere Efter bygherrerådgiverens anbefaling indgår du aftale med totalrådgiver. Har du behov for at søge finansiering, er det nu, du bør mødes med din bankrådgiver. Der skal endnu ikke underskrives lånepapirer, men det er en god idé at få et forhåndstilsagn. Kontakt din bankrådgiver og aftal et møde, hvor I kan drøfte de mulige økonomiske rammer for klimarenovering. Forbered, efter aftale med din bank, hvilken relevant information om boligen, energiforbrug og privatbudget, de har behov for se for at kunne give tilsagn om finansiering. Totalrådgiveren videreudvikler ideerne til et katalog med konkrete beskrivelser, og budgetterer disse. Kun de løsninger, du beslutter dig for, bliver detaljeret til et endeligt byggeprojekt til dig, og totalrådgiveren indhenter priser fra hovedentreprenører. Diskutér dine ønsker om klimarenovering med totalrådgiveren og afklar, hvor meget du er villig til at betale. Totalrådgiveren indhenter tilbud, og du ved nu, hvad de enkelte ting vil koste. 7

8 DAG X Mange klimarenoveringer vil betyde, at dine udgifter til energi falder. Det betyder, at du fra dag ét har mulighed for at få et større rådighedsbeløb. Investeringen i klimarenoveringer kan måske opleves stor, men besparelsen på energiforbruget - afhængigt af sammensætningen af løsninger og boligens energimæssige tilstand - kan reelt resultere i, at du netto får et større rådighedsbeløb. I stedet for at betale for et unødigt stort varmetab, betaler du i stedet afdrag på et evt. lån. Samtidig høster du alle øvrige fordele ved klimarenoveringen. Totalrådgiveren foreslår en hovedentreprenør, som du indgår en aftale med. Håndværkere udfører de tiltag, du har ønsket på din bolig. Totalrådgiveren fører tilsyn, mens arbejdet står på, og sørger for, at tidsplanen holder. Gør plads til håndværkerne - og læn dig så ellers bare tilbage i stolen Når arbejdet er udført, afleverer hovedentreprenøren det færdige byggeri. Dvs. affald bliver fjernet, og der bliver gjort rent. Du betaler først håndværkerne, når din totalrådgiver har sagt, at tingene er færdige og udført i aftalt kvalitet og tid. Med oversigten over de enkelte tiltag for klimarenovering og deres priser kan du nu lave en konkret aftale om lån og finansiering med din bank. 8

9 9

10 SÅDAN KOMMER I VIDERE Når alle grundejere i foreningen har modtaget brochuren SAMMEN OM KLIMARENOVERING, bør Grundejerforeningens bestyrelse indkalde til et møde, hvor man drøfter sagen. Hvis du som grundejer er interesseret i projektet, men ikke indkaldes til møde, kan du evt. selv kontakte din grundejerforenings formand. Har du og din husstand allerede nu taget beslutning om, at I ønsker at deltage i projektet, kan I kontakte grundejerforeningens formand. 10

11 DE JURIDISKE DOKUMENTER 1. Udbudsmateriale Bygherrerådgivning Et standardiseret udbudsmateriale er samlet og ligger på komunens hjemmeside til grundejerforeningen. Med dette materiale beder du om et tilbud til det arbejde, der skal udføres. Materialet består af en grundig ydelsesbeskrivelse, så du ved, hvad du får. Endvidere ligger der en standardiseret rammeaftale og en tilbudsliste, som bygherrerådgiveren skal udfylde. På den måde kan du sammenligne de indkommende tilbud på samme grundlag. En følgeskrivelse har vi også udarbejdet, så det bliver nemt at sende udbuddet ud. 2. Aftale om Bygherrerådgivning Grundejerforeningen indgår en rammeaftale uden forpligtelse for mængde eller betaling. På den måde sikrer I jer som fællesskab en pris for rådgivningen, der betales i lige dele af alle grundejerne, der er med i fælleskabet. Grundejerforeningen skal ikke håndtere pengene. Selve aftalen er en enkel aftaleseddel, som grundejerne hver især indgår med bygherrerådgiveren. Dermed betaler hver grundejer direkte til bygherrerådgiveren. OBS! ved mindre projekter kan det være nok med en totalrådgiver 3. Aftale om Totalrådgivning Hver grundejer indgår en aftale med totalrådgiveren og afregner direkte med totalrådgiveren. Totalrådgiveren er forpligtet til at styre økonomi og tid og skal høre grundejerne, om de vil stoppe projektet eller fortsætte og i givet fald - i hvilken retning. På den måde er du sikker på, at totalrådgiveren ikke udvikler løsninger, du ikke har behov for. 4. Hovedentreprisekontrakt Hver grundejer indgår en aftale med hovedentreprenøren. Med aftalen skal hovedentreprenøren stille garantier og sikkerhed. Dermed er du sikret, at arbejdet bliver færdigt og udført i aftalt kvalitet. De juridiske standard dokumenter kan downloades elektronisk via Helsingør Kommunes hjemmeside: 11

12 KLIMARENOVERING DER VIRKER Et 70 er hus - et stort potentiale Borupgård Vest er et parcelhusområde i Snekkersten fra 1970 erne med 187 parcelhuse, der afgrænses af K. A. Hasselbalchs Vej, Fr. Leyelsvej og Klostermosevej. Hans Jørgen Jensen er formand for Grundejerforeningen Borupgård Vest og har i over 40 år boet i et klassisk længehus med gule mursten og saddeltag. Det startede med et besøg på Husets web, Helsingør Kommunes energiberegner, og endte med et nyt tag, loftsisolering og solceller. Her er historien om, hvordan et klassisk 70 er hus blev mere klimavenligt. FØR EFTER Det luner Det tog blot en uge at få nyt tag og ekstra loftsisolering i 70 er huset. Og allerede få dage efter kan Hans Jørgen Jensen mærke forskellen: Der er blevet noget lunere i huset, og radiatorerne kører ikke på fuldt blus længere, fortæller han og fortsætter: Husets Web gav mig et godt fingerpeg om, hvor jeg med fordel kunne sætte ind. Der er jo mange muligheder i et 70 er hus, og det er lige med at vide, hvor man skal starte og med hvad, fortæller Hans Jørgen. Energirapporten, som han fik tilsendt fra Husets Web, rådede ham til at isolere loftet yderligere. På daværende tidspunkt var loftet kun udstyret med 100 mm isolering. Hans Jørgen havde samtidigt overvejet at få installeret solceller, da huset er veldisponeret i forhold til solen med en tagside, der vender mod syd og sydvest. 12

13 Lokale klimahåndværkere Taget blev renoveret i samme ombæring, som loftet blev isoleret. På den måde var Hans Jørgen også sikker på, at taget var fuldt ud disponibelt til at bære solceller. Loftet blev isoleret med ekstra 200 mm måtter af mineraluld. Han valgte et lokalt tømrerfirma, som han har haft gode erfaringer med tidligere. Det er er en vis tryghed i at bruge et lokalt firma, og så er de uddannede klimahåndværkere, så de har jo forstand på det, de laver, fortæller han. Solceller med naboen Nu hvor taget er nyrenoveret og loftet godt isoleret, er Hans Jørgen gået sammen med en nabo, der også skal have monteret solceller. Han havde fået anbefalet en certificeret solcellemontør/tømrerfirma. Vi fik et fordelagtigt tilbud med de tyskproducerede solpaneler og invertere, som vi ønskede, og slog til efter mange undersøgelser i et marked, der mildt sagt er kompliceret, siger han. Han har nu fået monteret et 6 kw anlæg, som, han regner med, vil dække familiens totale elforbrug. Familien har et forbrug på ca kwh/år. Det er endnu for tidligt at sige, hvor meget familien sparer, men Hans Jørgen er først og fremmest tilfreds med forbedringen i husets komfort og indeklima. Hans næste projekt er en delvis ny klimaskærm i form af et vinterdrivhus/udestue på den sydvestvendte væg og nye energiglas i hele huset. Energibesparelser på stribe Der er renoveret en del i kvarteret de seneste år. Nogle har fået efterisoleret loft, kældre og vægge, nogle har opsat energivinduer eller energiglas, og flere har fået installeret solceller. Det er da en klar fordel, at flere har været i gang med det ene eller det andet. Så kan man jo lige spørge naboen til råds, mener Hans Jørgen. Selv er han som nævnt gået sammen med en nabo om at indhente tilbud på opsætning af solceller på de to parcelhuse. KLIMARENOVERING ER WIN-WIN Vidste du, at et parcelhus fra 1970 erne med nye energirigtige døre, vinduer, efterisolering og A-mærkede hvidevarer er 11% mere værd end et ikke-renoveret hus med samme beliggenhed? Samtidig opnår du løbende besparelse på el, varme og vand på gennemsnitligt kr./år. Kilde: danskbyggeri.dk 13

14 14 TIL DINE NOTER

15 15

16 Folderen er tilpasset Helsingør Kommune på baggrund af materiale fra Furesø Kommune og Go Energi. Helsingør Kommune Stengade Helsingør Tlf.:

Sammen om klimarenovering

Sammen om klimarenovering Sammen om klimarenovering Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. Sammen om Klimarenovering! Der er mange gode grunde

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig Tænk energien med, når du forbedrer din bolig - dine fordele og muligheder ved at renovere energirigtigt Februar 2014 BedreBolig stiller skarpt på energien i boligen De fleste parcelhuse og rækkehuse i

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

energirenovering Energitema

energirenovering Energitema Energitema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n energirenovering Hvis du skal energirenovere dit hus, har du brug for rådgivning for at finde ud af, hvor du skal begynde, og hvad der

Læs mere

Tværgående analyse af de dybdegående energirenoveringer

Tværgående analyse af de dybdegående energirenoveringer Green Lab Brugerinnovation Tværgående analyse af de dybdegående energirenoveringer Hvad er der lavet Der er etableret i alt: Hvad er der lavet I antal huse Alle vinduer og yderdøre er skiftet der er typisk

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til bygherren om succesfuld renovering

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Et godt renoveringsprojekt Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Titel: Et godt renoveringsprojekt Håndbog til bygherren om succesfuld renovering Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning - Huseftersyn

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning - Huseftersyn Boligrådgivning - Huseftersyn Forord: Nordisk Engineering ApS Nordisk Engineering ApS er et velrenommeret ingeniør- og rådgivningsfirma der har eksisteret i branchen i mange år. Vi beskæftiger os med mange

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til lejeren om succesfuld renovering

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til lejeren om succesfuld renovering Et godt renoveringsprojekt Håndbog til lejeren om succesfuld renovering Titel: Et godt renoveringsprojekt Håndbog til lejeren om succesfuld renovering Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse og Erhvervsfremme,

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere Kom godt i gang Inspiration til BedreBolig-rådgivere 2 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Velkommen til BedreBolig... 4 Målrettet markedsføring... 5 Hjemmesiden det centrale omdrejningspunkt... 7 BedreBolig-sekretariatet

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Boligskifte Trin for trin. Nye krav til boligen

Boligskifte Trin for trin. Nye krav til boligen Boligskifte Trin for trin Nye krav til boligen trin for trin Nye krav til boligen Boligskifte Nye krav til boligen Indhold 1 2 06 Boligskifte? Ændrede behov Skab overblik Om- og tilbygninger Andelsbolig

Læs mere

Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats

Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats Juni 2009 Indhold

Læs mere

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring TEKST MAJKEN S. ELIASEN ILLUSTRATION NIELS POULSEN TEMA: ENERGIRENOVERING 35% af ABF s medlemsforeninger får behov for at energirenovere inden for de næste 10 år. Hvordan kommer man i gang? Og er der tilskudsordninger,

Læs mere

Trænger dit hus til en kærlig hånd?

Trænger dit hus til en kærlig hånd? Trænger dit hus til en kærlig hånd? Få en smukkere, sundere og mere energirigtig bolig ved at energirenovere, når du alligevel skal i gang med at forbedre boligen En kærlig hånd til dit hus 1 Indhold 3

Læs mere

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering INDHOLD GØR NOGET VED TOGSTØJEN 5 STØJ OG TILSKUD 6 Hvad er togstøj? Hvem får tilskud? Forskel på tilskud Tilskud til opholdsrum Målsætning TIDSPLANEN

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse

Bilag 1 Projektbeskrivelse Bilag Indhold Bilag 1 Projektbeskrivelse... 2 Bilag 2 Den naturvidenskabelige metode... 3 Bilag 3 Spørgeskemaundersøgelse... 3 Bilag 4a Roskilde Kommune... 6 Bilag 4b Roskilde Kommune... 10 Bilag 5 Logik

Læs mere