Sammen om klimarenovering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammen om klimarenovering"

Transkript

1 Sammen om klimarenovering Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien.

2 Sammen om Klimarenovering! Der er mange gode grunde til at klimarenovere sin bolig. Det giver besparelser på den årlige energiregning, og bedre komfort. Samtidig er man med til at reducere den globale opvarmning og skabe beskæftigelse. Målene i Helsingør Kommunes klimaplan er ambitiøse. Vi vil gerne gå foran og er selv i gang med at klimarenovere mere end 70 kommunale ejendomme. Sammen om Klimarenovering gør det muligt Nu skal der sættes ind med handling i forhold til byens boliger. Klimarenovering af bygningerne er en vigtigt opgave. Fra kommunens side bakker vi op om, at flere går sammen om klimarenovering, f. eks. på en vej eller i en grundejerforening. Ved at gå flere sammen kan man høste mange fordele, både praktisk, økonomisk og kvalitetsmæssigt. Kommunen har sammen med Erhvervsskolen i 2012 taget initiativ til en uddannelse i klimarenovering for håndværksmestre. Vi kan derfor varmt anbefale borgerne at søge råd og vejledning hos de dygtige håndværkere rundt om i kommunen. De står klar og er fagligt kompetente til at gennemføre klimarenovering til private på en effektiv måde. Indhold: Når flere går sammen om klimarenovering Side: 4 Professionelle rådgivere sikrer kvaliteten Side: 5 Sådan kommer I i gang trin for trin Side: 6 Sådan kommer I videre Side: 10 De juridiske dokumenter Side: 11 Case: Et 70 er hus - et stort potentiale Side: 12 Til dine noter Side 14 Jeg håber, at mange medlemmer i grundejerforeningerne i Helsingør Kommune, vil gå sammen om at klimarenovere, så boligerne i kommunen kan komme til at fremstår energieffektive og moderne. Samtidig kan I i fælleskab være med til at løfte klimaudfordringen. Tak for din indsats! Jørgen Lysemose Formand for Ejendoms- og Miljøudvalget 2 3

3 Når flere går sammen om klimarenovering Professionelle rådgivere sikrer kvaliteten Der er mange gode grunde til at tænke på energieffektivisering, der giver besparelser her og nu, men det øger samtidig boligens komfortzone og klimaet bliver forbedret. Kan effektiviseringen kombineres med anden vedligeholdelse, om- og tilbygning, øger det glæden ved boligen endnu mere, samtidig med at et godt energimærke øger boligens værdi og gør den mere attraktiv, hvis den skal sælges. Men det kan være svært at vide præcis, hvad der vil have den største effekt, hvad der er muligt: Kan det f.eks. betale sig, at installere solceller på taget, efterisolere loftet og udskifte ruderne? Hvad betyder det for indeklimaet at få automatisk ventilation med varmegenvinding? Skal den gamle hulmursisolering erstattes af nyt højisolerende isoleringsmateriale? Hvilken varmeforsyning er mest omkostningseffektiv? Hvad betyder det for bygningens udtryk og arkitektur? Og hvordan finder man tid i en travl hverdag til at styre et bygge projekt med alt, hvad det indebærer af valg af løsninger, koordinering af håndværkere, tilbudslister, tilsyn med byggeriet og meget mere? En samlet pakke til jer i grundejerforeningen Nu er der en plan for, hvordan du og andre boligejere i din grundejerforening kan gå sammen om at gennemføre klimarenoveringer i jeres huse. Vi kalder projektet Sammen om klimarenovering. Det er en samlet klimarenoverings-pakke til jer, som sikrer, at I sparer tid og ressourcer, samtidig med at I får bedst mulig sikkerhed for høj kvalitet i de konkrete arbejder, I måtte vælge at gennemføre i jeres bolig. Fordele ved at gå sammen Når en sammenslutning af grundejere vælger at gennemføre klimarenovering, vil I få en række konkrete forslag til klimarenoveringsløsninger, og I kan hver især vælge dem, der passer jeres økonomi. Når I har valgt løsninger, finansieringen er på plads, og aftalen er underskrevet, kan I læne jer tilbage og overlade styringen til holdet af professionelle byggesagkyndige. De styrer og koordinerer hele projektet fra start til slut, og de sikrer, at håndværkerne efter endt modernisering efterlader et helt færdigt byggeri til jer. Til tiden og uden ubehagelige overraskelser undervejs. Det vil sige, at alt bliver ordnet, lige fra opmåling, energiberegninger og arbejdstegninger, over byggeriet, til fjernelse af affald og rengøring I skal ikke gøre andet end at glæde jer, til forbedringerne er gennemført. Sammen om Klimarenovering sikrer en god proces De konkrete fordele er: Økonomien. Jo flere boligejere, der går sammen, jo flere er man om at dele udgiften til rådgivning og byggestyring, og jo mere effektivt og tidsbesparende kan håndværkerne gennemføre arbejdet: Fordi der laves en samlet plan for et større antal relativt ens huse i et koncentreret område, kan alle faggrupper (tømrer, murer, maler, blikkenslager, elektriker mv.) tilrettelægge og gennemføre deres del af arbejdet effektivt og uden tidsspilde. Fordi I kan forvente mængderabatter på bygningskomponenter og håndværkerregninger. Kvaliteten i arbejdet er i top. Arbejdet kan systematiseres, fordi boligerne i en grundejerforening ofte ligner hinanden, så der udføres mange ensartede opgaver, og man arbejder efter best practice. Nemt og overskueligt. Når man samler opgaven i en samlet entreprise, er hver enkelt boligejer fri for selv at styre byggeriet, og planlægningen bliver mere effektiv. De professionelle rådgivere er en vigtig del af Sammen om klimarenovering. Det er dem, der i samarbejde med sammenslutningen af grundejere udpeger de renoveringer, som vil være de mest hensigtsmæssige for netop jeres boliger - med henblik på skabe energieffektive, moderne hjem. Det er også dem, der helt konkret udformer entreprisen, vælger håndværkerne og har ansvar for byggeriet hele vejen fra A til Å. Kort sagt: Rådgiverne er garanter for, at klimarenoveringen bliver en god proces og giver et godt resultat. Hvis I er mange og projektet er stort, kan det være en fordel at opdele rådgiverfunktionen på to personer; en bygherrerådgiver og en totalrådgiver. Men i det fleste tilfælde vil det være tilstrækkeligt med én rådgiver. Hertil kommer hovedentreprenøren der skal sørge for at arbejdet bliver udført. Bygherrerådgivning En bygherrerådgiver har stor erfaring med projektledelse i byggebranchen. Det er typisk bygningskonstruktører, rådgivende ingeniører og arkitekter. Bygherrerådgiveren vælges ud fra kompetence, referencer og pris. Bygherrerådgiveren antages af jer grundejere med afsæt i Sammen om klimarenovering. Først forventningsafstemmer I med hinanden, i hvilket omfang I ønsker at få klimarenoveret. Ud fra en helhedsbetragtning, laver bygherrerådgiver et konkret idéoplæg til jer, med beskrivelse af de løsninger, der vil være optimale for jeres boliger, og i hvilken rækkefølge de med fordel bør prioriteres. Prioriteringen skal sikre de økonomiske, energimæssige og udførelsesmæssige fordele, og at de bedste løsninger vælges. Ved store projekter udarbejder bygherrerådgiveren et detaljeret udbudsmateriale, som bliver anvendt til at indhente tilbud på totalrådgivning og bygherrerådgiveren aftalen på plads med den totalrådgiver, I vælger. Ved mindre projekter kan I nøjes med en totalrådgiver. Totalrådgivning Totalrådgivere er bygningsingeniører, -konstruktører eller arkitekter, sandsynligvis fra en lokal tegnestue. De har stor erfaring med at gennemføre byggesager, og de konkretiserer jeres ønsker til klimarenoveringen. De skønner, hvad de forskellige løsninger vil koste, og hvad den konkrete klimarenovering er og samler dem i et katalog. Med jeres accept videreudvikler totalrådgiveren jeres endelige ønsker valgt fra kataloget og udbyder dem i hovedentreprise. Han tager sig også af kontakten til kommunen, hvis det er nødvendigt. Totalrådgiveren fører tilsyn med hovedentreprenørens og håndværkernes arbejde, så I kan være sikre på, at I får den aftalte kvalitet til tiden. Hovedentreprenøren Hovedentreprenøren kan være et firma i byggebranchen, f.eks. et lokalt, større tømrer-, elinstallatør-, murerfirma eller et konsortie af firmaer, eller et af de større regionale eller landsdækkende entreprenørfirmaer. Entreprenøren planlægger, tilrettelægger og styrer alle forhold på byggepladsen, og gennemfører de arbejder, total rådgiveren har projekteret, og som hver enkelt grundejer har valgt. 4 5

4 Sådan kommer I i gang trin for trin Sådan gennemfører I Sammen om klimarenovering trin for trin Jo flere grundejere, der slutter sig sammen om at få klimarenoveret deres bolig, des større bliver de økonomiske fordele. Udgifterne til bygherrerådgiver og totalrådgiver er en ydelse, som grundejerne er fælles om. Men ellers er der ingen solidarisk hæftelse, Hver enkelt grundejer vælger og betaler for de klimarenoveringsønsker de har valgt, ud fra det katalog, som totalrådgiveren har lavet. Som grundejer forpligter man sig kun for et trin ad gangen i processen. Her er hele forløbet skitseret, sammen med et overblik over de juridiske dokumenter, der skal anvendes, og hvad grundejerens opgaver er gennem forløbet. Dag 1 Dag x Grundejerforeningens formand eller lokale ildsjæle modtager denne brochure eller henter materialet om Sammen om klimarenovering på kommunens hjemmeside og sender materiale ud til alle foreningens medlemmer. Tal med dine naboer om klimarenovering og om hvordan I med fordel kan bruge hinanden til at gøre det nemt og enkelt at klimarenovere. Drøft også hvilke visioner og drømme, I hver især har for jeres bolig. Som grundejere holder I et møde, hvor I drøfter, om I vil gå sammen om klimarenovering. Hvis I vil gå videre, skal I udpege nogen, f.eks. grundejerforeningens bestyrelse, til at indhente tilbud om bygherrerådgivning. Giv dine naboer et uforpligtende tilsagn om at være med i klimarenoverings-projektet. Sammen vurderer I de indkommende tilbud og vælger en bygherrerådgiver. Grundejerforeningen indgår en uforpligtende rammeaftale med bygherrerådgiveren. Udfyld og underskriv aftalesedlen (Se punkt 2 under juridiske dokumenter). Med den indgår du forpligtende tilsagn om at være med. Dermed har du en aftale med bygherrerådgiveren. Bygherrerådgiveren udvikler ideer til klimarenoveringer, der passer til jeres ejendomme. Bygherrerådgiveren afstemmer jeres forventninger. Bygherrerådgiveren indhenter tilbud fra totalrådgivere. Den totalrådgiver, som bliver valgt, skal stå for det konkrete, byggetekniske projekt. Find hvis muligt Udbudsbrev dit energimærke, tegninger tilbudsliste og dokumentati- sendes og onsmateriale til over 5-7 bygherre- huset, samt tilstandsrapporter. rådgivere Efter bygherrerådgiverens anbefaling indgår du aftale med totalrådgiver. Har du behov for at søge finansiering, er det nu, du bør mødes med din bankrådgiver. Der skal endnu ikke underskrives lånepapirer, men det er en god idé at få et forhåndstilsagn. Kontakt din bankrådgiver og aftal et møde, hvor I kan drøfte de mulige økonomiske rammer for klimarenovering. Forbered, efter aftale med din bank, hvilken relevant information om boligen, energiforbrug og privatbudget, de har behov for se for at kunne give tilsagn om finansiering. Totalrådgiveren videreudvikler ideerne til et katalog med konkrete beskrivelser, og budgetterer disse. Kun de løsninger, du beslutter dig for, bliver detaljeret til et endeligt byggeprojekt til dig, og totalrådgiveren indhenter priser fra hovedentreprenører. Diskutér dine ønsker om klimarenovering med totalrådgiveren og afklar, hvor meget du er villig til at betale. Totalrådgiveren indhenter tilbud, og du ved nu, hvad de enkelte ting vil koste. Mange klimarenoveringer vil betyde, at dine udgifter til energi falder. Det betyder, at du fra dag ét har mulighed for at få et større rådighedsbeløb. Investeringen i klimarenoveringer kan måske opleves stor, men besparelsen på energiforbruget - afhængigt af sammensætningen af løsninger og boligens energimæssige tilstand - kan reelt resultere i, at du netto får et større rådighedsbeløb. I stedet for at betale for et unødigt stort varmetab, betaler du i stedet afdrag på et evt. lån. Samtidig høster du alle øvrige fordele ved klimarenoveringen. Totalrådgiveren foreslår en hovedentreprenør, som du indgår en aftale med. Håndværkere udfører de tiltag, du har ønsket på din bolig. Totalrådgiveren fører tilsyn, mens arbejdet står på, og sørger for, at tidsplanen holder. Gør plads til håndværkerne - og læn dig så ellers bare tilbage i stolen Når arbejdet er udført, afleverer hovedentreprenøren det færdige byggeri. Dvs. affald bliver fjernet, og der bliver gjort rent. Du betaler først håndværkerne, når din totalrådgiver har sagt, at tingene er færdige og udført i aftalt kvalitet og tid. Husk Bygherrerådgiveren og totalrådgiveren kan være en og samme person Med oversigten over de enkelte tiltag for klimarenovering og deres priser kan du nu lave en konkret aftale om lån og finansiering med din bank

5 Sådan kommer I videre De juridiske dokumenter Når alle grundejere i foreningen har modtaget brochuren Sammen om klimarenovering, bør Grundejerforeningens bestyrelse indkalde til et møde, hvor man drøfter sagen. Hvis du som grundejer er interesseret i projektet, men ikke indkaldes til møde, kan du evt. selv kontakte din grundejerforenings formand. Har du og din husstand allerede nu taget beslutning om, at I ønsker at deltage i projektet, kan I kontakte grundejerforeningens formand. 1. Udbudsmateriale Bygherrerådgivning Et standardiseret udbudsmateriale er samlet og ligger på komunens hjemmeside til grundejerforeningen. Med dette materiale beder du om et tilbud til det arbejde, der skal udføres. Materialet består af en grundig ydelsesbeskrivelse, så du ved, hvad du får. Endvidere ligger der en standardiseret rammeaftale og en tilbudsliste, som bygherrerådgiveren skal udfylde. På den måde kan du sammenligne de indkommende tilbud på samme grundlag. En følgeskrivelse har vi også udarbejdet, så det bliver nemt at sende udbuddet ud. 2. Aftale om Bygherrerådgivning Grundejerforeningen indgår en rammeaftale uden forpligtelse for mængde eller betaling. På den måde sikrer I jer som fællesskab en pris for rådgivningen, der betales i lige dele af alle grundejerne, der er med i fælleskabet. Grundejerforeningen skal ikke håndtere pengene. Selve aftalen er en enkel aftaleseddel, som grundejerne hver især indgår med bygherrerådgiveren. Dermed betaler hver grundejer direkte til bygherrerådgiveren. OBS! ved mindre projekter kan det være nok med en totalrådgiver 3. Aftale om Totalrådgivning Hver grundejer indgår en aftale med totalrådgiveren og afregner direkte med totalrådgiveren. Totalrådgiveren er forpligtet til at styre økonomi og tid og skal høre grundejerne, om de vil stoppe projektet eller fortsætte og i givet fald - i hvilken retning. På den måde er du sikker på, at totalrådgiveren ikke udvikler løsninger, du ikke har behov for. 4. Hovedentreprisekontrakt Hver grundejer indgår en aftale med hovedentreprenøren. Med aftalen skal hovedentreprenøren stille garantier og sikkerhed. Dermed er du sikret, at arbejdet bliver færdigt og udført i aftalt kvalitet. De juridiske standard dokumenter kan downloades elektronisk via Helsingør Kommunes hjemmeside:

6 Klimarenovering der VIRKER Et 70 er hus - et stort potentiale Borupgård Vest er et parcelhusområde i Snekkersten fra 1970 erne med 187 parcelhuse, der afgrænses af K. A. Hasselbalchs Vej, Fr. Leyelsvej og Klostermosevej. Hans Jørgen Jensen er formand for Grundejerforeningen Borupgård Vest og har i over 40 år boet i et klassisk længehus med gule mursten og saddeltag. Det startede med et besøg på Husets web, Helsingør Kommunes energiberegner, og endte med et nyt tag, loftsisolering og solceller. Her er historien om, hvordan et klassisk 70 er hus blev mere klimavenligt. Lokale klimahåndværkere Taget blev renoveret i samme ombæring, som loftet blev isoleret. På den måde var Hans Jørgen også sikker på, at taget var fuldt ud disponibelt til at bære solceller. Loftet blev isoleret med ekstra 200 mm måtter af mineraluld. Han valgte et lokalt tømrerfirma, som han har haft gode erfaringer med tidligere. Det er er en vis tryghed i at bruge et lokalt firma, og så er de uddannede klimahåndværkere, så de har jo forstand på det, de laver, fortæller han. Solceller med naboen Nu hvor taget er nyrenoveret og loftet godt isoleret, er Hans Jørgen gået sammen med en nabo, der også skal have monteret solceller. Han havde fået anbefalet en certificeret solcellemontør/tømrerfirma. Vi fik et fordelagtigt tilbud med de tyskproducerede solpaneler og invertere, som vi ønskede, og slog til efter mange undersøgelser i et marked, der mildt sagt er kompliceret, siger han. Han har nu fået monteret et 6 kw anlæg, som, han regner med, vil dække familiens totale elforbrug. Familien har et forbrug på ca kwh/år. Det er endnu for tidligt at sige, hvor meget familien sparer, men Hans Jørgen er først og fremmest tilfreds med forbedringen i husets komfort og indeklima. Hans næste projekt er en delvis ny klimaskærm i form af et vinterdrivhus/udestue på den sydvestvendte væg og nye energiglas i hele huset. FØR EFTER Energibesparelser på stribe Der er renoveret en del i kvarteret de seneste år. Nogle har fået efterisoleret loft, kældre og vægge, nogle har opsat energivinduer eller energiglas, og flere har fået installeret solceller. Det er da en klar fordel, at flere har været i gang med det ene eller det andet. Så kan man jo lige spørge naboen til råds, mener Hans Jørgen. Selv er han som nævnt gået sammen med en nabo om at indhente tilbud på opsætning af solceller på de to parcelhuse. Det luner Det tog blot en uge at få nyt tag og ekstra loftsisolering i 70 er huset. Og allerede få dage efter kan Hans Jørgen Jensen mærke forskellen: Der er blevet noget lunere i huset, og radiatorerne kører ikke på fuldt blus længere, fortæller han og fortsætter: Husets Web gav mig et godt fingerpeg om, hvor jeg med fordel kunne sætte ind. Der er jo mange muligheder i et 70 er hus, og det er lige med at vide, hvor man skal starte og med hvad, fortæller Hans Jørgen. Energirapporten, som han fik tilsendt fra Husets Web, rådede ham til at isolere loftet yderligere. På daværende tidspunkt var loftet kun udstyret med 100 mm isolering. Hans Jørgen havde samtidigt overvejet at få installeret solceller, da huset er veldisponeret i forhold til solen med en tagside, der vender mod syd og sydvest. klimarenovering er win-win Vidste du, at et parcelhus fra 1970 erne med nye energirigtige døre, vinduer, efterisolering og A-mærkede hvidevarer er 11% mere værd end et ikke-renoveret hus med samme beliggenhed? Samtidig opnår du løbende besparelse på el, varme og vand på gennemsnitligt kr./år. Kilde: danskbyggeri.dk 12 13

7 Til dine Noter 14 15

8 Folderen er tilpasset Helsingør Kommune på baggrund af materiale fra Furesø Kommune og Go Energi. Helsingør Kommune Stengade Helsingør Tlf.:

SAMMEN OM KLIMARENOVERING

SAMMEN OM KLIMARENOVERING SAMMEN OM KLIMARENOVERING Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. SAMMEN OM KLIMARENOVERING! Der er mange gode grunde

Læs mere

Sammen om Klimarenovering - Et koncept til nemmere klimarenovering af din bolig.

Sammen om Klimarenovering - Et koncept til nemmere klimarenovering af din bolig. Indbydelse til orienteringsmøde: Sammen om Klimarenovering - Et koncept til nemmere klimarenovering af din bolig. Helsingør Kommune inviterer hermed medlemmerne af grundejerforeninger i Helsingør Kommune

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 BedreBolig Energirigtig renovering af private boliger BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 23/01/15 15:31 2 BedreBolig BedreBolig en helhedsorienteret tilgang til energirenovering BedreBolig er

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse Udgivet 13. december 2013 - opdateret 15. januar 2014 Baggrund BedreBolig

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig Tænk energien med, når du forbedrer din bolig - dine fordele og muligheder ved at renovere energirigtigt Februar 2014 BedreBolig stiller skarpt på energien i boligen De fleste parcelhuse og rækkehuse i

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søndervang 17 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. maj 2015 Til den 29. maj 2025. Energimærkningen er udført

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fjordvej 7 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. november 2014 Til den 28. november 2024. Energimærkningen

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser K U R S U S K ATA L O G 2 0 1 2 1 Velkommen til Energitjenestens kursuskatalog 2012 Vores program for 2012 byder på mange forskellige kurser inden for

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Langgade 18D 8700 Horsens Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. august 2011 Til den 4. august 2021. Energimærkningen er udført

Læs mere

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 tegnestuen tegnestuen københavn// aalborg// 1987-2012 19 medarbejdere pt. tegnestuer/ københavn hjørring

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger FORBEDRING AF DIN BOLIG og din økonomi Energirenovering og anvendelse af vedvarende energi, som solfangere,

Læs mere

Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde. Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt

Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde. Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Denne e-guide er sponsoreret af: John Christiansen

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Storstrømsparken 34-40 Storstrømsparken 34 4760 Vordingborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. marts 2015 Til den 9. marts

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf. Rapportnr: 417 Firmanr: 12 Dato: 20-04-2015 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.nr 36986851 BOLIGEJER

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder

BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder Bilag 11 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål Formålet med en BedreBolig-opfølgning efter 12 måneders anvendelse af det energirenoverede hus

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bopladsen 4 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. februar 2012 til den 21. februar 2022. Energimærkningen er udført

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv. jan drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning ApS

Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv. jan drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning ApS Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv jan drøhse jan drøhse Om Jan Drøhse Jan Drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning er en kompetent og erfaren håndværksvirksomhed

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bojskov Markvej 19 6070 Christiansfeld Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. maj 2011 til den 24. maj 2021. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Klostergårdsvej 5A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009882 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rye Gade 1A 4060 Kirke Såby Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. september 2014 Til den 12. september 2024. Energimærkningen

Læs mere

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst 3 Eksempler o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst Ved Claus Poulsen, seniorkonsulent, AL2bolig Energirenovering af klimaskærm i Langkærparken Formål:

Læs mere

FACADEPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig facademodernisering, hus med let facade

FACADEPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig facademodernisering, hus med let facade FACADEPAKKE Pakkeløsning for energirigtig facademodernisering, hus med let facade Facadepakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ, LET FACADE...

Læs mere

BedreBolig tjekliste til projektgennemgang

BedreBolig tjekliste til projektgennemgang BedreBolig tjekliste til projektgennemgang Bilag 7 til Vejledning for BedreBolig-rådgivere Formål og grundlag Formålet med en BedreBolig-projektgennemgang er at sikre boligejeren den fulde værdi af sit

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Præstegårdsvej 39 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. februar 2012 til den 21. februar 2022. Energimærkningen er

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rosenkildevej 29 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-023481-001 Energikonsulent: Erling Lyskov Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Opnå en god dialog med boligejeren

Opnå en god dialog med boligejeren Opnå en god dialog med boligejeren Kommunikationsguide til BedreBolig-rådgivere 26. marts 2014 Indhold 1. Formål...3 2. Generelt om kommunikation med boligejeren...4 2.1 Kropssprog...4 2.2 Aktiv lytning...4

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Organisation/

Læs mere

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Energibesparelser i etagebyggeri Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Janus Hendrichsen Energitjenesten København Energimærkekonsulent, Bedre bolig rådgiver Energitjek i en- og flerfamilieboliger,

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for jer.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lodskovvej 5 5863 Ferritslev Fyn Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. december 2012 Til den 11. december 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Andkær og Sellerup 2 Dagsorden Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Kort præsentation af deltagerne Beboerne TREFOR INSERO Software (DSE Airport Solutions) EnergiSpiren Vejle Kommune Green Tech

Læs mere

TØMRER ENERGIRENOVERING

TØMRER ENERGIRENOVERING TØMRER ENERGIRENOVERING VI KAN MERE END AT RENOVERE DIT HUS STB BYGs Tømrerafdeling har ikke bare de rigtige håndværkere, men også et stærkt hold af byggeledere til at styre byggeprocessen for dig, fra

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blåbærvænget 20 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. september 2013 Til den 21. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

ENERGIRAPPORT. Energirapport for Nora s Lyst, Henrik Ibsens Vej 24-30, 1813 Frederiksberg. 8. oktober 2014

ENERGIRAPPORT. Energirapport for Nora s Lyst, Henrik Ibsens Vej 24-30, 1813 Frederiksberg. 8. oktober 2014 ENERGIRAPPORT 8. oktober 2014 Energirapport for Nora s Lyst, Henrik Ibsens Vej 24-30, 1813 Frederiksberg Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser

Læs mere

Bæredygtige Landsbyer Energitjek af boligerne. ProjectZero. Peter Rathje 2012.05.16

Bæredygtige Landsbyer Energitjek af boligerne. ProjectZero. Peter Rathje 2012.05.16 Bæredygtige Landsbyer Energitjek af boligerne ProjectZero Peter Rathje 2012.05.16 ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sonderborg inden 2029, baseret på vækst og mange

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller»

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» ESCO finansiering Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» Casper Højgaard Salgschef, Energy Solutions Casper.hoejgaard@schneider-electric.com Agenda 1. Hvad vinder kommuner ved at vælge

Læs mere