Erhvervsuddannelse generelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsuddannelse generelt"

Transkript

1

2 Erhvervsuddannelse generelt Erhvervsuddannelse generelt Faglært Med en erhvervsuddannelse (EUD) bliver du faglært inden for et bestemt fagligt område. En erhvervsuddannelse giver dig også mulighed for at tage en videregående uddannelse bagefter. En erhvervsuddannelse består dels af undervisning på skole, dels af praktisk oplæring og arbejde i en virksomhed. På praktikstedet bliver du ansat som lærling/elev, og du får løn for at arbejde. Praktikken udgør størstedelen af næsten alle erhvervsuddannelser. Nogle erhvervsuddannelser er forholdsvis korte og tager mellem 1 1 /2 og 2 1 /2 år. De fleste erhvervsuddannelser har dog typisk en samlet uddannelsestid på ca.. Du kan begynde på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse ved at søge om optagelse på det uddannelsessted, som tilbyder din uddannelse. Har du en praktikplads på forhånd, kan du starte med at lave en uddannelsesaftale og tage en del af praktikken, inden du begynder på skole. Erhvervsuddannelser foregår på Tekniske skoler Landbrugsskoler Handelsskoler Social- og sundhedsskoler Fagskoler De 12 indgange til erhvervsuddannelserne Uddannelserne er grupperet i 12 indgange, hvoraf de 10 omfatter de tekniske uddannelser. Indgangene er: 1. Dyr, planter og natur Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg 2. Produktion og udvikling Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industriprodukter 3. Strøm, styring og it Vi leverer løsninger, opbygger, installerer og reparerer tekniske installationer og it-systemer inden for byggeri, bolig og erhverv 4. Bil, fly og andre transportmidler Vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, lastvogne, motorcykler, fly og andre transportmidler 5. Bygge og anlæg Vi designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver om bygninger og anlæg 6. Bygnings- og brugerservice Vi servicerer og sikrer faciliteter og events 7. Transport og logistik Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden 8. Medieproduktion Vi anvender teknisk udstyr til at designe og fremstille medieprodukter 9. Mad til mennesker Vi forarbejder og fremstiller fødevarer samt tilbereder, sælger og serverer måltider. Vi rådgiver om kost, ernæring og madoplevelser 10. Krop og stil Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære samt personlig stil og design 11. Merkantil Vi administrerer og handler for offentlige og private kunder og virksomheder 12. Sundhed, omsorg og pædagogik Vi støtter mennesker i deres udvikling og yder omsorg og pleje Øvrige uddannelser Uddannelser inden for søfart, fiskeri, tekstil mv. Yderligere informationer kan ses på eller på Økonomi under uddannelsen Når du er over 18 år, kan du søge SU til de dele af uddannelsen, hvor du ikke får elevløn fx grundforløbet. Når du har underskrevet en uddannelsesaftale og starter på praktikforløbet, får du elevløn fra din arbejdsgiver. Du får også løn i de perioder, hvor du skal på skole undervejs i praktikforløbet. Uddannelses- og erhvervs vejlederne på uddannelsesstederne kan oplyse dig, hvad elev lønnen er inden for de forskellige brancher. Bliver du optaget i skolepraktik, får du en skoleydelse på ca. 555 kr. om ugen for elever under 18 år, og ca kr. om ugen for elever over 18 år. Skal du med tog eller bus til skole, kan du på visse betingelser få tilskud til transportudgifter. Når du er i praktik, skal du selv dække dine daglige transportudgifter til og fra arbejde. Praktikplads Alle erhvervsuddannelser indeholder et eller flere længerevarende praktikforløb. Det er i praktiktiden, du får afprøvet de ting, du har lært under skoleopholdene. På praktikstedet bliver du ansat som lærling/elev, og du får løn for at arbejde. Du skal tage del i de daglige opgaver og yde en arbejdsindsats på lige vilkår med de øvrige ansatte på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at du går positivt ind i de arbejdsopgaver, som din arbejds giver stiller dig, både de udfordrende og spændende opgaver og de mere rutineprægede og kedsommelige opgaver. Du skal passe dit arbejde omhyggeligt og stabilt, og du skal følge de regler og retningslinier, der gælder på arbejdsstedet. For at kunne starte på et praktikforløb skal du have en praktikplads i en virksomhed, som er godkendt til at måtte uddanne elever. Det er dit eget ansvar at skaffe en praktikplads. Erhvervsskolerne hjælper dig gerne med at finde en praktikplads og lave en uddannelsesaftale mellem dig og praktikstedet. Uddannelsesaftalen gælder også som en ansættelseskontrakt, og de første 3 måneder er gensidig prøvetid. Inden for erhvervsuddannelserne på teknisk skole og handelsskole må praktikforløbet godt fordeles på flere forskellige praktiksteder. Inden for landmandsuddannelsen er der krav om, at du undervejs i uddannelsen skal arbejde på mindst 2 forskellige praktiksteder. 12

3 Erhvervsuddannelse generelt På de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser er det Social- og sundhedsskolen, som skal sørge for, at der er praktikpladser til eleverne. Praktik i udlandet Det er muligt at tage en del af praktikken eller hele praktikken i udlandet, fx i et andet EU-land. Det kan foregå på 2 forskellige måder: Du kan indgå en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed og så i en kortere eller længere periode blive udstationeret til en af virksomhedens afdelinger i udlandet. Du kan også lave en praktikaftale direkte med en udenlandsk virksomhed, som skolen på forhånd kan godkende som praktiksted. Du kan søge om at få godkendt hele praktikperioden i udlandet eller dele af den. Herefter kan du vende hjem og finde en dansk praktikplads, hvor du kan tage den resterende del af praktikken. Mange erhvervsskoler har stor erfaring med at hjælpe elever med at få en praktikplads i udlandet. Snak med skolens uddannelses- og erhvervsvejledere om mulighederne for praktik i udlandet, hvis du kunne tænke dig det undervejs i din erhvervsuddannelse. På skole i praktikforløbet Undervejs i praktikforløbet skal du på skole i kortere perioder på en erhvervsskole, som har specialiseret sig inden for den uddannelse, du er i gang med. Hvis skolen ligger langt væk fra din bopæl, vil du have mulighed for at bo på skolen. På det sidste uddannelsesforløb skal du til svendeprøve eller eksamen. Som afgangsbevis får du et svendebrev eller et uddannelsesbevis og dermed ret til at kalde dig faglært. Skolepraktik I visse uddannelser på handelsskoler og tekniske skoler kan elever, der forgæves har forsøgt at finde en praktikplads, i stedet få tilbudt at gennemføre praktikforløbene på skolen. Det kaldes skolepraktik og er en garanti for, at man kan færdiggøre sin uddannelse, selv om man ikke kan skaffe en praktikplads. For at kunne komme i skolepraktik skal man opfylde nogle egnethedskrav og blandt andet være aktiv praktikpladssøgende over hele landet og inden for flere forskellige uddannelsesområder. Dvs. at du selv skal have gjort en kraftig indsats for at finde en praktikplads i en virksomhed. Du skal være villig til at søge praktikplads over hele landet og tage imod en plads, selv om den ligger i den anden ende af landet. Du skal også søge praktikplads og tage imod en plads inden for alle de uddannelsesområder, som dit grundforløb giver dig mulighed for at gå videre med.hvis du siger nej tak til en praktikplads, fordi du ikke vil flytte, kan du ikke komme i skolepraktik. Og hvis du kun vil søge praktikplads inden for ét bestemt uddannelsesområde, kan du heller ikke blive tilbudt skolepraktik. Spørg uddannelses- og erhvervsvejlederne på uddannelsesstederne om mulighederne for skolepraktik. Erhvervsuddannelser Hovedforløbet Uddannelsesaftale Skolepraktik Erhvervsuddannelse inden for søfart og fiskeri Grundforløbet 12 indgange Skoleadgang Praktikadgang Ny mesterlære Skole eller praktikadgang 9. eller 10. klasse 13

4 EUD teknisk De tekniske erhvervsuddannelser En erhvervsuddannelse består typisk af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er et skoleforløb, som du kan starte på direkte efter 9. eller 10. klasse. Når du har gennemført og bestået grundforløbet, skal du i gang med hovedforløbet. I hovedforløbet skal du være elev/lærling i en virksomhed, som er godkendt til at måtte uddanne elever. Her får du en praktisk oplæring, og du får løn for dit arbejde. Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve. Du er først færdig med din uddannelse, når du har gennemført hele hovedforløbet og bestået din svendeprøve. For at kunne begynde på et hovedforløb, skal du have gennemført et grundforløb og normalt enten have indgået en skriftlig uddannelsesaftale med et praktiksted eller være optaget på skolepraktik. Nogle få uddannelser er skolebaserede uddannelser, hvor man kan gennemføre en hel uddannelse på skolen. Valg af grundforløb Du skal starte med at vælge, hvilken indgang, dvs. hvilket grundforløb, du vil starte på. Alle 10 grundforløb består af en obligatorisk del på typisk 20 uger (et halvt skoleår), og en valgfri del, som kan være på 20 eller 40 uger. Grundforløbet kan således vare fra uger afhængigt af, om du ønsker at supplere den obligatoriske del med en valgfri del. På nogle ganske få uddannelser afviger det obligatoriske grundforløb ved enten kun at være på 10 uger eller ved at være på 40 uger, der svarer til et helt skoleår. 10 indgange Erhvervsuddannelserne på de tekniske skoler er fordelt under 10 forskellige indgange: 1. Dyr, planter og natur uddannelser inden for fx jordbrug, gartneri og pasning af dyr 2. Produktion og udvikling uddannelser inden for fx metal- og plastområdet 3. Strøm, styring og it uddannelser fx inden for elektronik-, el- og dataområdet 4. Bil, fly og andre transportmidler uddannelser rettet fx mod mekaniker 5. Bygge og anlæg uddannelser rettet mod fx opførelse og reparation af bygninger 6. Bygnings- og brugerservice uddannelser rettet mod fx service og vedligeholdelse 7. Transport og logistik uddannelser der retter sig mod fx chauffør- og lagerområdet 8. Medieproduktion uddannelser rettet mod fx TVproduktion og det grafiske område 9. Mad til mennesker uddannelser inden for levnedsmiddelområdet 10. Krop og stil uddannelser inden for fx serviceområdet Læs mere på eller på Starte i praktik Har du en praktikplads på forhånd, må du gerne tage en del af praktikken, inden du starter på grundforløbet. Du kan også vælge at gå i mesterlære. Mesterlære Hvis du har en praktikplads på forhånd kan du vælge at gå i mesterlære. I stedet for at tage grundforløbet på skolen, skal du arbejde 1 år hos din læremester. Når du har haft 1 års oplæring hos din mester, skal skolen vurdere dine færdigheder og godkende, at du nu må starte på hovedforløbet. Hvis du har en aftale med et praktiksted, så kan erhvervsskolen hjælpe dig med at lave en uddannelsesaftale og finde ud af, om du skal i mesterlære eller i praktik før grundforløbet. Traineeforløb/forpraktik Er du mellem 15 og 18 år kan du, inden for visse brancheområder lave en traineeaftale i 3-6 måneder med en arbejdsplads, som også er godkendt som praktiksted. I et trainee-forløb, som også kan kaldes forpraktik, får du indblik i arbejdsopgaverne inden for et eller flere erhvervsområder. Mens du er trainee, arbejder du på lige fod med arbejdspladsens øvrige personale, og du får en løn, der svarer til startlønnen for en lærling/elev. Formålet med et traineeforløb er, at du og virksomheden efterfølgende kan blive enige om at indgå en uddannelsesaftale, så du kan komme i gang med en erhvervsuddannelse. Et traineeforløb kan være en god begyndelse på en erhvervsuddannelse, når du er færdig med 9. eller 10. klasse. 14

5 EUD teknisk Grundforløbet På grundforløbet skal du have både almene og brancherettede fag. Du afslutter dit grundforløb med et projekt, som skal vise, om du har kompetencer til at fortsætte på et hovedforløb. Hvis du vælger at supplere et obligatorisk grundforløb på 20 uger med fx yderligere 20 ugers valgfri undervisning, kan du prøve nogle flere områdefag, inden du skal vælge dit uddannelsesmål. Du kan også bruge nogle ekstra uger på at opnå et højere niveau i dine grundfag, fx gymnasialt C-niveau eller tage et eller to grundfag mere. Det kan være en god ide, hvis du bagefter gerne vil tage en videregående uddannelse, hvor du skal have bestemte fag eller niveauer for at kunne komme ind på uddannelsen. Grundforløbspakker Nogle tekniske skoler udbyder forskellige grundforløbspakker, der er et planlagt samlet forløb fra start til slut. Grundforløbspakkerne er forskellige i varighed og indhold, så du netop kan få det undervisningstilbud, som du har brug for, så du kan gennemføre din erhvervsuddannelse bedst muligt. Grundforløbspakken indeholder altid de obligatoriske fag og kompetencemål. Derudover er der fokus på udvalgte elementer fx vejledning og afklaring om uddannelsesvalg, ekstra træning i de boglige skolefag eller højere niveauer i grundfag med henblik på mulighed for videreuddannelse. Mesterlære Her starter du med en praktisk oplæring før hovedforløbet. Du får elevløn i hele uddannelsen. Praktisk oplæring Hovedforløb 1 år Elevløn 4 1 /2 år i alt Grundforløb, 20 uger Her starter du på skole og finder praktikplads efter grundforløbet. Grundforløb 20 (6 måneder) SU Hovedforløb Elevløn i alt Grundforløb med valgfri del, 40 uger Her starter du på skole og finder praktikplads efter grundforløbet. Grundforløb 40 (12 måneder) SU Hovedforløb Elevløn 4 1 /2 år i alt Praktikaftale fra start Har du en praktikplads fra starten af, får du elevløn i hele uddannelsen. Du kan begynde med en praktikperiode. Grundforløb 20 (6 måneder) Elevløn Hovedforløb i alt Trindelt uddannelse Her starter du på skole og finder praktikplads efter grundforløbet. Afstiger efter trin 1. Kan senere genop tage og færdiggøre uddannelsen. Grundforløb 20 (6 måneder) SU Hovedforløb Elevløn 2 år i alt EUD+ 15

6 EUD teknisk Undervisningen Undervisningen på grundforløbet består typisk af projektforløb. Projekter er undervisningsforløb, hvor du arbejder med teoretiske og praktiske opgaver fra fagområdet. Der forventes i høj grad, at du er aktiv og interesseret og kan arbejde selvstændigt, både når du skal arbejde individuelt eller i grupper og projekter. Der er mødepligt til undervisningen, og du skal være villig til at yde en engageret indsats. Du har selv ansvaret for at få et godt udbytte af den undervisning, der bliver stillet til rådighed for dig. Hovedforløb Når du er færdig med grundforløbet, skal du have en praktikplads og i gang med hovedforløbet, som er den praktiske oplæring på et arbejdssted. Undervejs i hovedforløbet skal du på skole i kortere perioder typisk 5 eller 10 uger på en teknisk skole, som har specialiseret sig inden for den uddannelse, du er i gang med. Det kan godt være, at du skal skifte skole efter grundforløbet. Hvis det er en teknisk skole, som ligger langt væk fra dit praktik sted eller bopæl, vil du have mulighed for at bo på skolen. Læs også afsnittene om økonomi, praktikplads og skolepraktik på side 12 og 13. Lektiehjælp Hvis du har vanskeligt ved at læse, skrive, regne eller tale dansk, har du mulighed for at få hjælp til at læse lektier. Det kan din kontaktlærer være med til at finde en løsning på. Vejledning, kontaktlærer og personlig uddannelsesplan Ved start på uddannelsen får du tildelt en kontaktlærer, som har til opgave at rådgive og vejlede dig igennem hele uddannelsen. Du vil få informationer om de muligheder, der er i uddannelsen, og få hjælp til at træffe de rigtige valg. Uddannelserne starter med en kompetenceafklaring hvor du skal gennem et forløb, der skal afklare det du kan og vil med din uddannelse. Ud fra det resultat lægges den personlige uddannelsesplan. Uddannelsesplanen vil løbende blive ændret, hvis der er behov for det. Man skal også deltage i uddannelsessamtaler undervejs, hvor der måske skal ske justeringer af uddannelsesplanen. Under hele forløbet vil kontaktlæreren rådgive og vejlede omkring uddannelsen. Hvis der opstår problemer, vil kontaktlæreren hjælpe med henvisninger til for eksempel en studievejleder. Uddannelsesbog Alle elever i erhvervsuddannelserne får en uddannelsesbog, enten i papir eller elektronisk form. I den samles blandt andet skolepapirer med karakterer, skolevejledninger og andre relevante dokumenter for uddannelsesforløbet. Elevplan De fleste skoler anvender it-værktøjet Elevplan til at styre undervisningen og elevernes personlige uddannelsesplaner. På hjemmesiden findes der en lang række informationer om uddannelserne, og hvilke skoler der gennemfører hvilke uddannelser. Adgangsbegrænsning Der kan være adgangsbegrænsning til visse indgange og uddannelser, så du kun kan blive optaget, hvis du har en praktikplads på forhånd. Trin i uddannelserne Mange erhvervs uddannelser på teknisk skole er trindelte. Herved får du mulighed for at tage en kort erhvervsuddannelse, der er første selvstændige trin af en længere erhvervsuddannelse. Stopper du din uddannelse efter første trin, kan du senere vende tilbage og tage den fulde erhvervsuddannelse, der giver ret til et svendebrev. Det kaldes EUD+. 16

7 EUD teknisk Uddannelsesoversigt for alle 10 indgange Dyr, planter og natur Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg Anlægsgartner 3 år 10 mdr. Dyrepasser 3 år 8 mdr. Faglært landmand 3 1 /2 år Greenkeeperassistent 3 1 /2 år Landbrugsuddannelsen 3 år 8 mdr. Produktionsgartner 3 år 8 mdr. Skov- og naturtekniker 3 år Veterinærsygeplejerske 3 år 10 mdr. Væksthusgartner 3 år 8 mdr. Produktion og udvikling Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industriprodukter Aluminiumsoperatør 2 år Beklædningshåndværker 3 år Beslagsmed Bådserviceassistent 2 1 /2 år CNC-teknikuddannelsen 2 1 /2 år Elektronikoperatør 2 år Finmekaniker Former 3 1 /2 år Forsyningsoperatør 2 år Industrioperatør 2 år Industrisvejser 2 år Industriteknikeruddannelsen /2 år Køletekniker Laboratorietandtekniker 4 1 /2 år Låseassistent 1 1 /2 år Maritime håndværksfag Metalsmed Modelsnedker Montageoperatør 2 år NDT-teknikeruddannelsen 2 år Oliefyrstekniker 2 år Ortopædist Overfladebehandler 3 år Plastmager Plastsvejser 2 år Porcelænsmaler Pottemager 3 1 /2 år Procesoperatør Skibsbygger Skibsmekaniker 3 1 /2 år Skibsmontør Skomager Smed Teknisk designer 2 1 /2 år Urmager Vindmølletekniker 2 år Værktøjssliber 1 1 /2 år Værktøjsmageruddannelsen Ædelmetalstøber 1 1 /2 år Ædelsmed Ædelstensfatter 2 1 /2 år Strøm, styring og it Vi leverer løsninger, opbygger, installerer og reparerer tekniske installationer og it-systemer inden for byggeri, bolig og erhverv Automatik- og procesuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen 5 år Elektriker /2 år Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Frontline pc-supporter 2 år Frontline radio-tv-supporter 2 år Industriel reparatør 2 år Teater- og udstillingstekniker Bil, fly og andre transportmidler Vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, lastvogne, motorcykler, fly og andre transportmidler Cykel- og motorcykeluddannelsen 3 1 /2- Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker 2 mdr. Karosserismed Mekaniker Vognmaler 3 1 /2 år Bygge og anlæg Vi designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver om bygninger og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 3 1 /2- Boligmonteringsuddannelsen Byggemontagetekniker 1 1 /2 år Bygningsmaler 3 1 /2- Glarmester 3 1 /2- Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent 3 1 /2 år Murer 3 1 /2- Skorstensfejer Snedker 3 1 /2 år Stenhugger 3 1 /2- Stukkatør 3 år 9 mdr. Tagdækker 2 1 /2-3 år Teknisk isolatør 3 år Træfagenes byggeuddannelse 3 1 /2- VVS-uddannelsen Bygnings- og brugerservice Vi servicerer og sikrer faciliteter og events Ejendomsservice 3 1 /2 år Serviceassistent 2 år Sikkerhedsvagt 1 1 /2 år Transport og logistik Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden Buschauffør 3 år Chauffør 3 år Lageruddannelsen 3 år Lufthavnsoperatør 3 år Postoperatør 2 1 /2 år Redder 3 år 3 mdr. Togklargører 3 år Medieproduktion Vi anvender teknisk udstyr til at designe og fremstille medieprodukter Digital media 3 1 /2 år Film- og TV-produktionuddannelsen 5 år Fotograf 4 1 /2 år Grafisk tekniker 4 år Mediegrafiker Web-integrator 1 år 9 mdr. Skiltetekniker 3 1 /2 år Mad til mennesker Vi forarbejder og fremstiller fødevarer samt tilbereder, sælger og serverer måltider. Vi rådgiver om kost, ernæring og madoplevelser Bager og konditor Detailslagter Ernæringsassistentuddannelsen Ferskvareassistent Gastronom Hotel- og fritidsassistent Industrislagter Mejerist Receptionist Tarmrenser Tjener 3 år 7 mdr. 3 1 /2 år 3 år 2 1 /2 år 2 1 /2 år 3 år 3 år 2 år 4 mdr. 2 1 /2 år 3 år 4 mdr. Krop og stil Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære samt personlig stil og design Frisør Kosmetiker 2 år Bemærk Hospitalsteknisk assistent 2 1 /2 år Tandklinikassistent 3 år indgår som hovedforløb under indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik, der udbydes af Social- og sundhedsskolerne 17

8 EUD teknisk Holstebro Tekniske Skole En lang række af gode uddannelser... Hvad har kokken, kranføreren, CNCteknikeren, mekanikeren, bageren, tømreren, slagteren, elektrikeren, smeden, maleren og gartneren (og mange andre faglærte) til fælles? De startede alle karrieren på Holstebro Tekniske Skole! Karrierestart Her kan du nemlig starte på over 100 forskellige erhvervsuddannelser, når du har afsluttet 9. klasse. Uddannelserne varer mellem 3 og 5,5 år, når man tæller praktikperioden (læretiden) med. Og heldigvis er det ikke svært at finde en praktikplads (læreplads) i øjeblikket. Du slutter din uddannelse med et svendebrev, og så er karrieren godt i gang. Enten i en virksomhed, som selvstændig - eller du er klar til at læse videre til fx procesteknolog, byggetekniker, laborant, ingeniør, osv. Facts om Holstebro Tekniske Skole Holstebro Tekniske Skole har afdelinger fire forskellige steder i byen og i alt har vi 1400 årselever, så der er masser af liv og aktivitet hver dag. Du vil få undervisning i nogle af vores mange værksteder og teorilokaler med meget nyt udstyr tilsammen har vi km 2 bygninger, hvilket svarer til 7 fodboldbaner med internationale mål. Skolen er næsten fuld dækket af trådløst netværk og du har it-adgang i alle afdelinger. Fra internettet har du også adgang til dine egne mapper, filer og dit skema her på skolen. Til de fleste eksaminer kan du har bruge egen pc. Vi har fire elevkantiner, hvor du hver dag kan købe dagens ret, sandwich osv., så du behøver ikke sulte. Kostafdeling hvis du har langt hjem Hvis din transporttid til skolen er på mere end 75 minutter (og din uddannelse ikke kan tages på en teknisk skole, der ligger tættere på) kan du bo i skolens kostafdeling. Så får du et værelse (de fleste er 2-mands) og fuld forplejning i kostafdelingens spisesal. PIU (praktik i udlandet) Er du vild med at rejse? Så giver PIUordningen dig mulighed for at tage alle eller enkelte af dine praktikperioder i et EU eller EFTA-land. Du skal så hjem til Danmark og gennemføre dine skoleperioder. Sportscollege Holstebro Tekniske Skole arbejder sammen med Holstebro Sportscollege, så du kan være elev på Sportscollege, samtidig med du gennemfører første år af din uddannelse på Holstebro Tekniske Skole. Informationsmøder Vi holder informationsmøde for alle kommende elever, deres forældre og andre interesserede. Mandag d. 21. januar 2008 kl. 19, Døesvej 70, Auditoriet. Åbent Hus Lørdag d. 2. februar 2008 kl har vi åbent hus i alle afdelinger. Kom og se eleverne i aktion. Grib chancen for at udspørge både dem, lærerne og vejlederne om alt vedrørende uddannelserne på Holstebro Tekniske Skole. Holstebro Tekniske Skole Døesvej Holstebro Tlf Grundforløb Mad til Mennesker Dyr, Planter & Natur Bygge & Anlæg Transport & Logistik Bil, fly og andre transportmidler Produktion & Udvikling Strøm, styring og it Hovedforløb CNC-tekniker CNC-assistent Tømrer Bygningsmaler Automekaniker Autoelektromekaniker Godschauffør Buschauffør Kranfører Lager- og transportoperatør Lager- og logistikoperatør Lager- og procesoperatør Bager Detailslagter Kok Cater Ernæringsassistent Landbrugsuddannelsen 18

9 EUD teknisk Skjern Tekniske Skole Grundforløb Et grundforløb er din indgang til en faglig erhvervsuddannelse. På Skjern Tekniske Skole får du en række af muligheder, så du selv kan sammensætte et grundforløb, der svarer helt til dine ønsker og forudsætninger. Afklaret eller uafklaret forløb Du kan vælge et afklaret grundforløb, hvis du på forhånd ved hvilken uddannelse, du ønsker at tage, eller du måske allerede har tilsagn om en læreplads. Du kan også vælge et uafklaret grundforløb, som giver dig mulighed for at afprøve forskellige faglige områder, inden du foretager det endelige valg. Boglige fag På Skjern Tekniske Skole kan du vælge en række af påbygningsfag - dansk, engelsk, matematik og naturfag - som du afslutter med eksamen på højt niveau svarende til dine boglige forudsætninger. Vores uddannelsesinstitution har speciel fokus på de elever, der har boglige problemer. Du har derfor mulighed for at vælge de boglige fag med udgangspunkt i netop dit niveau. Undervisningen foregår i et tæt samarbejde med VUC-Skjern, som er en del af uddannelsesstedet. Undervisningsmiljø Undervisningen på grundforløbet foregår i åbne læringsmiljøer. Det vil sige, at såvel den praktiske som den teoretiske del af grundforløbet foregår i samme område. Den daglige undervisning er en vekselvirkning mellem praktik og teori, og du kommer til at arbejde med læringsaktiviteterne både individuelt og i grupper. På grundforløbet arrangeres studieture, som er relevante for dit uddannelsesvalg. Når du starter på grundforløbet, har du påbegyndt din uddannelse. Vi forventer derfor af dig, at du påtager dig et medansvar for det uddannelsesforløb du går i gang med. Faglighed På Skjern Tekniske Skole vægtes faglighed meget højt. Dette gør sig gældende i såvel de teoretiske som de praktiske fagområder. Der stilles store krav i de tekniske erhvervsuddannelser, og skolen ønsker med en høj grad af faglighed at give dig så god en god ballast som muligt i forbindelse med din uddannelse. Skolehjem I tilknytning til Skjern Tekniske Skole findes et skolehjem, hvor du kan bo og spise, hvis du har lang transportvej til og fra skole. Der kan være mange fordele ved at bo i uddannelsesmiljøet: Du får lært en masse nye mennesker at kende, du kan benytte en række af skolens faciliteter efter skoletid og det kan være en god måde at flytte hjemmefra på. Vil du vide mere? Besøg skolens hjemmeside eller ring og få en snak med en af skolens vejledere. Åbent hus Skjern Tekniske Skole holder åbent hus lørdag den 2. februar 2008 kl , hvor der vil være lejlighed til at møde elever, undervisere og vejledere samt se arbejdende værksteder. Skjern Tekniske Skole Skolebyen Skjern Tlf Grundforløb Mekanik, transport og logistik Håndværk og teknik Teknologi og kommunikation Jord til bord (levnedsmiddel) Hovedforløb Mekaniker (personvogn) Mekaniker (lastvogn) Smedeuddannelserne 19

10 EUD teknisk Struer Erhvervsskole Uanset hvor din interesse ligger, kommer du til at arbejde meget med pc og informationsteknologi. Fra starten vil du også opleve, at teori og værkstedsarbejde hænger sammen. En stor del af undervisningstiden er afsat til projektarbejde. Det vil sige at du sammen med dine medstuderende i værkstedet løser opgaver der forbinder teori og praktik. Teknisk Designer Tekniske designere arbejder for eksempel i større produktionsvirksomheder, it-virksomheder, hos entreprenører og arkitekter, hos rådgivende ingeniører eller i offentlige virksomheder. Her fungerer de som bindeled mellem virksomhedernes administration og værkstederne. Skolemiljø Skolens målsætning er at eleverne skal kunne svare ja til, at det har været en succes at være her også til spørgsmålene: Har jeg lært noget/ nok?, Var det rart at være på skolen - såvel i forhold til kammerater som i forhold til lærere og til de faciliteter, som skolen kan tilbyde Det er vor målsætning, at eleverne trives på skolen. I løbet af skoleopholdet vil du få mulighed for at deltage i div. festlige arrangementer. Arbejdsform På grundforløbet vil du sammen med din kontaktlærer sammensætte dit uddannelsesforløb, og bliver ejer af dit eget uddannelsesforløb. Du lærer de forskellige typer værktøj og udstyr at kende og bliver undervist i den teori, der hører til. Du kommer til at arbejde med projekter og fag inden for både stærkstrøm og elektronik, eller du kan arbejde med trykte og elektroniske medier. Elektronikfagtekniker På Struer Erhvervsskole giver grundforløbet Teknologi og Kommunikation dig mulighed for at komme i gang med en fremtidssikret uddannelse. Området dækker uddannelserne indenfor strøm, IT, elektronik samt medieuddannelsen Teknisk designer. Har du lyst til at blive elektrikeren, der kan programmere og vedligeholde intelligente bygningsinstallationer eller arbejder med automatiske indbruds- og brandalarmer. Elektronikfagtekniker, der installerer og vedligeholder kommunikationsudstyr, overvågningsudstyr og signalforstærkere. Radio-tv-fagteknikeren som fejlfinder og reparerer underholdningselektronik plus mere professionelt udstyr som PAanlæg og telekommunikationsanlæg. Datateknikeren, der installerer, konfigurerer og vedligeholder serverløsninger og designer avancerede LAN- og WANnetværk. It-supporteren, der vejleder brugere i anvendelsen af hardware, software og sikkerhedsløsninger. Åbent hus Skolen holder åbent hus den 26. januar 2008, kl , men kan man ikke på dette tidspunkt, er man altid velkommen til at kontakte studievejledningen på og aftale tid. Struer Erhvervsskole Jernbanegade Struer Tlf Træffetid: Grundforløb Teknologi og Kommunikation Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Automatik- og procesuddannelsen Teknisk designer Hovedforløb Elektronikfagtekniker Radio- og tv-fagtekniker Frontline radio/tv-supporter Teknisk designer 20

11 EUD teknisk TEKO Beklædningshåndværker Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt praktisk orienteret erhvervs- og ungdomsuddannelse på tre år. Uddannelsen er opdelt i et grundforløb på minimum 20 uger og et hovedforløb, der er opdelt i trin 1 (1½ år) og trin 2 (1 år) Tager du trin 1 på to år, bliver du færdig som tekstil- og beklædningsassistent. Hvis du fortsætter på trin 2, der varer yderligere et år, bliver du Beklædningshåndværker. Profilvalg På uddannelsen kan du vælge profiler inden for: Design, konstruktion og produktion. Gennem skoleundervisning og praktikuddannelse, får du kompetencer, som kan bruges i mode- og livstilsbranchen. Din endelige jobprofil afhænger af, hvilke specialefag du sammensætter din uddannelse med. Du har også mulighed for at kombinere din profil med en eller flere delprofiler. Springbræt til videre uddannelse Allerede efter den toårige uddannelse som textil- og beklædningsassistent, kan du springe på en videregående uddannelse. Det kræver dog, at du har mindst to års relevant erhvervserfaring, engelsk på niveau C samt enten virksomhedsøkonomi eller matematik på niveau C. Hvis du i stedet vælger at tage den treårige beklædningshåndværkeruddannelse, skal du blot have engelsk på niveau C for at søge ind på en af TEKOs videregående uddannelser. Adgangskrav og start Du kan søge ind på uddannelsen som Beklædningshåndværker efter 9 års skolegang. Beklædningshåndværkeruddannelsen starter i januar og august. Studiemiljø TEKO ligger placeret i Herning i et inspirerende område Birk Centerpark. Her er fyldt med atmosfære i form af imponerende kunst og arkitektur alt sammen for at give dig som studerende, optimale muligheder for at udvikle og udfolde dig kreativt og fagligt. Udover en unik atmosfære er der masser af sociale aktiviteter, der skaber trivsel og sjove oplevelser for de studerende. Uddannelser på TEKO Som Skandinaviens største design- og businessskole inden for mode- og livsstilsbranchen er TEKO leverandør af kompetente medarbejdere inden for alle funktioner i en virksomhed: Design, konstruktion, produktionsstyring, indkøb, salg, markedsføring og detail. TEKO udbyder erhvervs- og videregående uddannelser samt efteruddannelse inden for områderne tøj og tekstiler, sko/læder, møbler og boliginteriør. TEKO er startet af branchens egne virksomheder og har mere end 40 års erfaring. Ved at koble det kommercielle med den gode idé og arbejde med alle arbejdsgange fra idé og design - til salg af det færdige produkt i butikken opnår TE- KOs studerende en bred forståelse for alle funktioner i en virksomhed. På den måde får branchen en løbende tilførsel af medarbejdere, som er så forberedte på erhvervslivets arbejdsbetingelser, at de kan bidrage aktivt til en kommerciel succes i den internationale virkelighed. På TEKO kan du læse tre uddannelser Erhvervsuddannelsen som Beklædningshåndværker, en videregående uddannelse som Designteknolog og overbygningen Industriel Design. Alle tre uddannelser er opdelt i en række specialer inden for design, produktion, handel eller ledelse. Åbent Hus Få mere at vide om TEKOs uddannelser lørdag den 2. februar og den 6. september 2008, kl Mød TEKOs egne studerende tjek programmet på Tilmeld dig evt. gratis bus tur/retur fra de største danske byer på TEKO Birk Centerpark Herning Tlf Skolen tilbyder følgende uddannelser Beklædningshåndværker to til treårig erhvervsuddannelse En trindelt erhvervsuddannelse på tre år med en række specialer inden for design, konstruktion og produktion. Designteknolog toårig kort videregående uddannelse Designteknolog er en toårig kort videregående uddannelse med en række specialer inden for design, indkøb, markedsføring og salg specialer, der alle er rettet mod mode- og livsstilsbranchen. Industriel design 1 ½ årig uddannelse på bachelor niveau Industriel design er en 1 ½ årig uddannelse på bachelor niveau. Overbygningen kan du tage inden for tøj/tekstil eller møbler og boliginteriør. 21

12 EUD teknisk Uddannelsescenter Herning Uddannelsescenter Herning tilbyder et væld af tekniske erhvervsuddannelser inden for forskellige områder, så du kan finde den uddannelse, der passer netop dig. Undervisningen foregår som et miks mellem teori og praksis, så du kommer til at arbejde både i klasselokalet og ude i værkstederne. Det betyder, at du med det samme får afprøvet teorien i praksis. Uddannelserne veksler mellem ophold på virksomheden, som du skriver uddannelsesaftale med, og skoleophold. Uddannelsescenter Hernings tekniske erhvervsuddannelser har til huse på Lillelundvej i Herning, hvor du vil få en hverdag i tæt kontakt med mange andre unge. På Uddannelsescenter Herning kan du begynde på følgende uddannelser Bygge og Anlæg Bygnings- og Møbelsnedker, Maskinsnedker, Murer, Anlægs- og Bygningsstruktør, Tømrer, VVS, Byggemontagetekniker, Produktionsassistent, Brolægger, Stenhugger m.fl. Håndværk og Teknik CNC-tekniker, Industritekniker, Smed, VVS energitekniker, Værktøjssliber, Værktøjsmager, Finmekaniker, Køletekniker, Beslagsmed, Plastmager, Skibsbygger, Skibsmontør, Skibsmekaniker, Industrioperatør m.fl. Mekanik, Transport og Logistik Cykel-/Knallert- og Motorcykelmekaniker, Automekaniker, Lastvognsmekaniker, Entreprenør- og Landbrugsmaskinmekaniker, Karrosserismed, Redder, Chauffør, Postoperatør, Lufthavnsoperatør, Togklargører, Lageruddannelsen m.fl. Teknologi og Kommunikation Elektriker, Teknisk designer, Mediegrafiker, Datatekniker, It-supporter, Automatikfagtekniker, Elektronikfagtekniker, Radio-/Tv-mekaniker, Frontline radio/ TV supporter, Frontline PC supporter, Procesoperatør, Industrioperatør, Plastmager, Film- og TV-produktion, Fotograf, Digital Media, Web-integrator, Grafisk tekniker m.fl. Service Frisør, Tandklinikassistent, Serviceassistent, Kosmetiker, Tandtekniker, Hospitalteknisk assistent m.fl. Fra sommeren 2008 bliver der en ny opdeling af indgangene på de tekniske erhvervsuddannelser. Uddannelsescenter Herning forventer fortsat at kunne tilbyde de ovennævnte uddannelser. På Lillelundvej har vi tre kantiner Kantinerne bestræber sig på at kunne tilbyde et varieret og sundt sortiment. Du kan købe din mad i kantinerne eller spise din madpakke sammen med dine holdkammerater eller unge fra andre uddannelser. Hvis du har mere end fem kvarters transporttid til skolen, kan du søge om et værelse på CEU-Kollegiet, der har 179 sengepladser. Det koster 425 kr. om ugen for at bo på et dobbeltværelse. På Lillelundvej er der desuden et bibliotek, hvor du som elev har mulighed for at låne bøger eller arbejde ved pc erne. Vil du vide mere? Du kan læse mere om de tekniske erhvervsuddannelser, CEU-Kollegiet, kantinerne og meget mere på Uddannelsescenter Hernings hjemmeside Åbent hus Torsdag den 15. nov kl Tirsdag den 26. februar kl Lørdag den 2. februar kl På kan du finde flere oplysninger om arrangementerne. Uddannelsescenter Herning Lillelundvej Herning Tlf

13 EUD teknisk 23

14 EUD merkantil De merkantile erhvervsuddannelser De merkantile erhvervsuddannelser består af et grundforløb HG og et hovedforløb med specialer, som indeholder et længerevarende praktikforløb suppleret med flere skoleophold. Der er to typer af merkantile erhvervsuddannelser, som du kan starte på direkte efter 9. eller 10. klasse. De ordinære erhvervsuddannelser varer normalt og består af et grundforløb på 2 år efterfulgt at et hovedforløb på 2 år. De korte erhvervsuddannelser varer normalt 1 1 /2-2 år og består af et grundforløb på 1 /2-1 år efterfulgt af et hovedforløb på 1 år. Sådan kommer du i gang Der er to måder at starte en merkantil erhvervsuddannelse på skolevejen og praktikvejen. Langt de fleste vælger skolevejen og starter på handelsskolernes grundforløb HG efter 9. eller 10. klasse. Men du kan også vælge praktikvejen og indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed. Efter en tid i virksomheden begynder du på grundforløbet. Uanset om du vælger at starte på grundforløbet eller i en virksomhed er den samlede uddannelsestid for de ordinære uddannelser normalt. Du kan ikke påbegynde en kort erhvervsuddannelse i en virksomhed. Grundforløbet På grundforløbet arbejdet du med almene fag som dansk og sprog, med erhvervsrettede fag som salg & service, erhvervsøkonomi og IT, men også med uddannelsesrettede fag som iværksætter, visuel markedsføring, servicesalg, reklame & markedsføring og forvaltning. Der indgår desuden valgfag i grundforløbet. Inden for de to første uger på grundforløbet vurderes gennem samtaler og test, hvad du kan og vil, så du får en personlig uddannelsesplan. Handelsskolerne udbyder såkaldte grundforløbspakker. De enkelte grundforløbspakker er særligt tilrettelagte forløb, der tager udgangspunkt i en elevgruppes ønsker og forudsætninger. Se mere om disse pakker på den enkelte handelsskoles hjemmeside. Grundfag De fleste grundfag kan læses på forskellige niveauer. Dansk E, D, C Erhvervsøkonomi E, D, C Engelsk F, E, D, C 2. fremmedsprog F, E, D, C Informationsteknologi F, E, D, C Salg og service E, D, C Samfundsfag E, D, C Du skal være opmærksom på, at der til en del af uddannelsernes hovedforløb er krav om, at du afslutter fagene på bestemte niveauer og mindst har opnået karakteren 02 (tilstrækkelig, bestået). Uddannelsesrettede områdefag eksempler De uddannelsesrettede fag indgår typisk i et temaforløb. Det er fag, som giver dig et bedre kendskab til forskellige udvalgte områder indenfor handels- og kontorområdet. Udbudet af disse fag kan være forskelligt fra skole til skole. Her er et lille udvalg: Psykologi, kommunikation & service, sprog, kultur & international handel, iværksætter, IT-værktøj & web-kommunikation, visuel markedsføring, logistik, servicesalg, planlægning, administration & sagsbehandling, servicesalg. Valgfag eksempler Som en del af grundforløbet skal du have 2-4 obligatoriske valgfag. Det kan være grundfag på et højere niveau, kreative fag og mere interessebetonede fag. Der er forskel på, hvilke fag de enkelte skoler udbyder. Her er nogle eksempler: Matematik, tysk, fransk, spansk, dekoration, design, psykologi, privatøkonomi, dansk, engelsk samt erhvervsøkonomi. Undervisningen Undervisningen på grundforløbet omfatter forskellige undervisningsformer og temaforløb med projekter. Temaforløb med projekter er undervisningsforløb, hvor du arbejder med teoretiske og praktiske opgaver inden for flere fagområder. Et temaforløb kan være Salg til udlandet, hvor grundfagene salg & service, erhvervsøkonomi og engelsk og det uddannelsesrettede fag reklame og markedsføring indgår. Der arbejdes tværfagligt med opgaver og projekter. I perioder kan undervisningen foregå i øvevirksomheder eller som en kortere praktikperiode i en virksomhed. Under grundforløbet afsluttes flere fag med eksamen. 24

15 EUD merkantil Hovedforløbet For at kunne begynde på hovedforløbet skal du have en uddannelsesaftale om praktikplads i en godkendt virksomhed. Du har selv ansvaret for at få en praktikplads, men skolens praktikpladskontor kan hjælpe dig. Krav til dig Der er mødepligt til undervisningen, og der er hjemmearbejde. En stor del af undervisningen er tværfaglig og projektorganiseret. Du skal derfor være aktiv og tage ansvar samt være indstillet på at samarbejde. Du kan vælge en grundforløbspakke, der passer til dine forudsætninger eller være indstillet på at foretage en række valg og justere dine mål. Du skal løbende arbejde med din uddannelsesplan og vurdere, om du når dine mål. Korte erhvervsuddannelser Der er fem korte erhvervsuddannelser: Kundekontaktcenter Arbejdet omfatter kommunikation og kundepleje og er baseret på teamwork. Eksempler på arbejdsopgaver er ordremodtagelse og tegning af abonnementer. Man skal klare reklamationer og indvendinger, og det er derfor vigtigt, at man har en god spørgeteknik og kan lide at arbejde med planlægning og problemløsning. Kontorservice Arbejdet består af en lang række serviceopgaver på et kontor herunder blandt andet telefonpasning, klargøring til møder, postmodtagelse og postforsendelse, journalisering/arkivering, makulering, fotokopiering og modtagelse af kunder og gæster. Sundhedsservicesekretær Arbejdet omfatter praktiske og administrative arbejdsopgaver i fx sundhedsklinikker, motionscentre, hos fysioterapeuter, hos kiropraktikere og lignende. Butiksmedhjælper De primære arbejdsopgaver er kundebetjening, varehåndtering og kassebetjening. Ferskvareassistent Der arbejdes praktisk med fødevarer og med at fremvise og sælge disse varer samt at vejlede kunder om måltidsløsninger og sæsonens muligheder. Ordinære 4-årige erhvervsuddannelser Der er fire ordinære uddannelsesområder inden for handel og kontor: Detail/butik Arbejdet er ofte meget varieret og omfatter blandt andet kundeekspedition, kassebetjening, indkøb, registrering, kontrol og opstilling af varer. Handel Arbejdet omfatter blandt andet salg og ordreekspedition, lagerstyring, indkøb, markedsføring, regnskab og korrespondance. Kontor Arbejdet omfatter forskellige arbejdsopgaver inden for sagsbehandling, tekstbehandling, regnskabsføring, arkivering og kundekontakt. Finans Arbejdet består i at betjene og vejlede kunder i pengeinstitutter, realkreditinstitutioner og forsikringsbranchen i økonomiske og forsikringsmæssige forhold. Hvis du ikke senest to måneder efter afsluttet grundforløb har en uddannelsesaftale med en virksomhed, har du inden for visse uddannelser mulighed for at fortsætte uddannelsen i skolepraktik. Kontakt din lokale handelsskole eller din UU-vejleder for at få mere at vide om dette. Uddannelsesretninger ordinære uddannelser Detailhandel/butik med specialer Salgsassistent Salgsassistent med profil: Kolonial Tekstil (herre-/dametøj) Byggemarked, værktøj og beslag Boghandel Forbrugerelektronik Farvehandel Fotohandel Guld, sølv og ure Glas, porcelæn og gaveartikler Legetøj og hobbyartikler Materialhandel Møbelhandel Sport og fritid Radio/TV og multimedier Musik, video og software Sko og læderartikler Stormagasin Nærbutik Kapitalkædedrift Dekoratør Blomsterdekoratør Handelsuddannelse med specialer Handelsassistent, salg Handelsassistent, service Indkøbsassistent Logistikassistent Kontor med specialer Administration Advokatsekretær Generel kontor Lægesekretær Offentlig administration Økonomi Revision Rejseliv Spedition og shipping Finans Forsikring Pengeinstitut Realkreditinstitut 25

16 EUD merkantil Holstebro Handelsskole HG er starten på en erhvervsuddannelse inden for butik, handel eller kontor. Grundforløbet er første trin på din karriere inden for erhvervslivet. Næste trin er hovedforløbet, hvor du bliver elev i en virksomhed eller en forretning. Erhvervsrettet og praksisnær undervisning HG er en uddannelse, som rummer flere forskellige elevprofiler og muligheder. Fællesnævneren er, at uddannelsen er rettet mod, at du efter din HG skolegang vil ud i en praktikplads i erhvervslivet. Som elev på HG vælger du selv, om din skoledel skal vare 1 /2 år, 1 år eller 2 år. Under hele skolegangen lægges der vægt på, at undervisningen er erhvervsrettet og praksisnær. HG er for unge i alle aldre HG er også for voksne! Varigheden af din HG afhænger af dine forudsætninger og den uddannelse som du ønsker. Jo højere niveauer du når, jo bredere er den vifte af brancher, som du får adgang til at søge praktikplads indenfor. Din grunduddannelse på skolen kan vare også her fra 1 /2 år til 2 år. Hvis du kontakter Holstebro Handelsskoles studievejledning, er de altid behjælpelige med at vejlede dig omkring din uddannelses indhold. Studiemiljø Når du starter på Handelsskolen vil du hurtigt fornemme, at det er en skole hvor der lægges vægt på et godt studiemiljø. For det første lægger vi vægt på ansvarlighed, fælles respekt, engagement, fællesskabsfølelse og at du som person aktivt arbejder for at bidrage til, at det er et godt sted at være for os alle. I foråret 2008 tager vi helt nye lokaler i brug. Disse lokaler er specielt indrettet til undervisning for elever, som er rettet mod detailhandlen. Grundfag På begge skoleår har du obligatoriske grundfag, men allerede på det første år af HG får du mulighed for at vælge mellem forskellige valgfag samt temaforløb der kan tone din uddannelse i retning af det job, som du gerne vil have. Valgfag Valgfag afvikles som ugentlige timer i dit skema. Som eksempel på valgfag kan nævnes: Multimedie Butik Dekoration Personlig udvikling Spansk Projektforløb Her kan du bl.a. vælge at deltage i et forløb om at åbne en butik på skolen, arrangere modeshow, fremstilling af hjemmesider, reklamematerialer m.v. Samarbejdet med Holstebro Sportscollege Du kan kombinere Sportscollege med HG på Holstebro Handelsskole. På HG styrker du dine faglige, såvel som dine personlige kvalifikationer, samtidig med, at du dyrker din sport. Kommer du fra 9. klasse, har du mulighed for at afslutte med følgende fag på niveau svarende til 10. klasse: Dansk Engelsk Matematik Tysk I tillæg hertil har du IT Erhvervsøkonomi Salg & Service Samfundslære samt kan vælge valgfag, som ligger indenfor dit interesseområde. Vil du vide mere? På skolens hjemmeside kan du få en mere deltaljeret information om uddannelsen, fagene og dagligdagen på skolen. Du er også altid velkommen til at kontakte skolens uddannelses- og erhvervsvejledere, som gerne rådgiver dig om din uddannelsesplanlægning. Orienteringsaften Der er orienteringsaften torsdag den 17. januar 2008 mellem kl. 17 og 20. Nærmere informationer på skolens hjemmeside. Holstebro Handelsskole Døesvej Holstebro Tlf Skolen udbyder følgende uddannelser Butiksmedhjælper Salgsassistent butik Dekoratør Blomsterdekoratør Kontorassistent Handelsassistent Logistikassistent Indkøbsassistent Valgfag Butik Multimedie Dekoration Personlig udvikling Tysk Spansk Iværksætteri/Young Enterprise Matematik Idræt

17 EUD merkantil Lemvig Handelsskole & Handelsgymnasium Lemvig Handelsskole er en mindre handelsskole, hvor der er en tæt kontakt mellem lærere og elever. Skolen har 2 ungdomsuddannelser: HG og HHX (se andetsteds i dette hæfte om HHX). Undervisningen på HG På HG bliver du præsenteret for mange forskellige fag. Du har fag, som du kender fra folkeskole eller efterskole: dansk, engelsk og samfundsfag. Men du får også helt nye fag som erhvervsøkonomi, salg og service, psykologi og IT. Desuden skal du arbejde med projekter, hvor emnerne f.eks. kan være grafisk præsentation, reklame & markedsføring eller psykologi & service. Du vil blive præsenteret for mange forskellige former for undervisning: foruden den traditionelle klasseundervisning er der projekter, ekskursioner, virksomhedsbesøg og studieture. I det andet år af HG er du i praktik af en uges varighed. Praktikopholdet giver dig gode muligheder for at få et godt indblik i det virkelige liv, og samtidig kan du få gode kontakter, som du senere kan udnytte i din søgning efter en praktikplads. Undervisningen på HG kombinerer således teori og praksis, og formålet med denne kombination er at gøre dig parat til spændende jobs, der giver dig gode muligheder for karriere inden for butik, handel og kontor. Aktiviteter I de mange aktiviteter, der afvikles i løbet af skoleåret, spiller Elevrådet en central rolle. Det er således Elevrådet, der arrangerer festerne og fredagscaféerne. På Elevrådets hjemmeside www. falskested.dk kan du få et indtryk af Elevrådets aktiviteter. På såkaldte Ø-råd, der på skift arrangeres af eleverne på de forskellige årgange, mødes alle skolens elever og ansatte. Her gives der orientering om emner, der har interesse for alle elever og lærere. Der er hvert skoleår 4-5 fællesarrangementer, hvor emnerne kan være meget forskellige. Det kan f.eks. være et foredrag om et aktuelt emne, et teaterstykke eller musikalsk underholdning. For at sikre en så god start på uddannelsen som muligt laves der et særligt introprogram for de elever, der starter på HG. Senere på det første år af HG er der en fælles studietur, og på det andet år af uddannelsen har du mulighed for en individuel studietur (forlagt undervisning), hvor du følger undervisningen på en uddannelsesinstitution i udlandet, mens de hjemmeværende HG-elever har normal undervisning. Åbent hus Du og dine forældre kan få nærmere information om HG ved Åbent Hus tirsdag den 29. januar 2008 kl og lørdag den 2. februar 2008 kl Desuden er du naturligvis altid velkommen til at kontakte skolen for at få en snak med en studievejleder eller med uddannelseslederen. Du kan blot ringe på Lemvig Handelsskole & Handelsgymnasium Vasen Lemvig Tlf Skolen udbyder følgende uddannelser HG: 2-årigt grundforløb for elever med 9. eller 10. klasse HGS: 18 ugers HG-forløb for elever med en gymnasial uddannelse (stx, hf eller htx) HGV: 1-årigt HG-forløb for voksne elever med erhvervserfaring 27

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013 UU-Centrene i Region Nord Indhold Information om uddannelsesvalg 2 3 Information om uddannelsesvalg Et regionalt Erhvervsarbejde/Videreuddannelse Et regionalt uddannelseshæfte

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2013 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden

inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden Genvej 09 G inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden www.genvej.nu Få check på de ungdomsuddannelser, som du kan vælge efter 9. og 10. klasse eller senere Uddannelse for alle Uddannelse for alle

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2013 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2014 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2012 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 t i d l i t Genvej g l a v s e s l e n n a udd Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 Udgivet af: i samarbejde med UU-centrene og ungdomsinstitutionerne Redaktion: Tekst: Mahtab

Læs mere

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2011 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.....................................

Læs mere

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2012 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden

Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2010 Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden Intro S. 5 Erhvervsuddannelser S. 6 21 Mere end 110 uddannelser med fokus på praktisk arbejde, konkrete metoder og faglig teori

Læs mere

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark en god fremtid En erhvervsuddannelse er et godt valg Alle forældre ønsker, at deres børn får et godt arbejde. Men hvilken uddannelse skal de unge vælge?

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2009. Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2009. Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 29 Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse Arbejdsmarkedsrapport 29 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

Uddannelses katalog 2007

Uddannelses katalog 2007 Uddannelseskatalog 2007 2 Selandia er Centret med de mange muligheder, som du kan blive en del af. Preben Knorrenborg, direktør Indhold Vi ses på Selandia! 3 Uddannelsesvejene på Selandia 4 Erhvervsuddannelser

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE

UNGDOMS- UDDANNELSERNE UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2016 Horsens Hedensted Vejle Beder Fredericia Kolding Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge.... 4 Inden du beslutter dig.... 5 Hvad

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE

UNGDOMS- UDDANNELSERNE UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2016 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk At vælge valgkompetence At vælge forkert kan føles som nederlag At skulle vælge kan

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER 2015-2016

UNGDOMSUDDANNELSER REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER 2015-2016 UNGDOMSUDDANNELSER 2015-2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER INDHOLD Ungdommens Uddannelsesvejledning 8 3

Læs mere

Ungdomsuddannelser 2014-2015. Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdomsuddannelser 2014-2015. Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdomsuddannelser 2014-2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland INDHOLD Ungdommens Uddannelsesvejledning 8 3 4Praktiske oplysninger 4 4Brug din vejleder 4-5 4Arrangementer i Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Uddannelsesorientering

Uddannelsesorientering Uddannelsesorientering Kirsten Thyregod, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 30 76 36 79 E-mail: kt@uu-herning.dk Aftenens program 1. Oplæg vedrørende: Generelle overvejelser Ungdomsuddannelser

Læs mere

UNGDOMS. UDDANNELSER Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland 2009

UNGDOMS. UDDANNELSER Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland 2009 UNGDOMS UDDANNELSER Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland 2009 Læs hvordan du bruger din UU-vejleder Få overblik inden valg af ungdomsuddannelse SE DATOER FOR ÅBENT HUS PÅ UDDANNELSES- STEDERNE

Læs mere

TIL DIN. far. bærbar GUIDE TIL DIG. Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013

TIL DIN. far. bærbar GUIDE TIL DIG. Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013 Også til din søster GAVE TIL DIN MOR og far Uddannelse og JOB bærbar GUIDE TIL DIG god som lokumslæsning Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013 Kom og få opdateret jeres viden Vi kender det alle

Læs mere