Dansk lavkonjunktur er i gang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk lavkonjunktur er i gang"

Transkript

1 Dansk lavkonjunktur er i gang Opbremsningen i dansk økonomi fortsætter for fuld kraft, og forventningerne til den fremtidige vækst ligger på det laveste niveau i mere end fire år. Landets topchefer forventer en vækst på 0,5 procent og flertallet forventer, at konjunktursituationen vil forværres yderligere de kommende seks måneder. Vækstforventningerne trækkes ned af et svigtende hjemmemarked, som på ingen måde har kunnet indfri forventningerne ved årsskiftet. Således har mere end hver fjerde været nødsaget til at nedjustere budgettet for 1. halvår. For første gang i fem år oplever virksomhederne en faldende mængde ordrer og der er ingen tro på at afsætningsmulighederne vil blive bedre det næste halvår. Der er dog intet, der tyder på at presset er taget af det glohede arbejdsmarked. Et flertal forventer fortsat at ansætte nye medarbejdere det kommende halve år og knap 7 ud af ti har direkte problemer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Et massivt lønpres kombineret med stigende renter og rekordhøje olie- og råvarepriser sætter virksomhedernes bundlinje under voldsomt pres. Endelig kæmper virksomhederne for andet kvartal i træk med overfyldte færdigvarelagre. Greens Analyseinstitut Dagbladet Børsen

2 Svigtende efterspørgsel på hjemmemarkedet Historisk lave vækstforventninger Den fremtidige økonomiske vækst i Danmark er under kraftigt pres, og for sjette gang i træk nedjusterer dansk erhvervsliv deres forventninger til væksten det kommende kvartal. Perioden med svagere vækst vil trække ud En vækst på 0,5 procent. Det er hvad topcheferne forventer for det kommende kvartal, en vækstprognose som ikke er set så pessimistisk de seneste fire år. Der meldes om nedgang og nedjusteringer på samtlige af de økonomiske faktorer, og flertallet forventer, at konjunktursituationen vil forværres de kommende seks måneder. Det er fortsat opbremsningen i det private forbrug, hvilket er hovedkilen til afmatningen. Den globale uro med stigende renter og stigende fødevarepriser, en rekordhøj oliepris og en hårdt presset amerikansk økonomi, synes at gøre forbrugerne yderligere nervøse for den økonomiske udvikling fremover. Dette har sendt forbrugertilliden ned på det laveste niveau siden foråret 2003, hvor dansk økonomi befandt sig på bunden af den seneste lavkonjunktur. Eksporttoget er stoppet At forbrugerne virkelig har foden på bremsen fremgår tydeligt af ordreindgangen, hvor erhvervslivet for første gang i fem år melder om direkte faldende ordreindgang fra hjemmemarkederne. I tidligere nedgangsperioder har dansk økonomi formået at holde væksten oppe ved at udnytte væksten på eksportmarkederne. Dette lader dog ikke til at være en mulighed som tingene ser ud lige nu. Afmatningen i USA, lavere vækst i euroområdet samt en svækket konkurrenceevne som følge af faldet i pundet og dollaren, gør det ekstra svært for dansk eksport, der i den nuværende markedssituation indbyder til skærpet priskonkurrence. Allerede nu melder færre om stigende ordreindgang fra eksportmarkederne, og også afsætningsforventningerne er blevet nedjusteret for fjerde gang i træk. Greens Analyseinstitut Dagbladet Børsen

3 sender overskuddet og investeringerne ned Har olieprisen nået toppen? Hidtil har der i kraft af dollarfaldet været rabat på olieprisens himmelflugt, men smertegrænsen er ved at være nået for de danske forbrugere. Regningen for el, varme og brændstof til bilen vil have store økonomiske konsekvenser for de danske familier, som allerede lider under stigende renter og dyrere fødevarer. En pris på mere end 100$ per tønde var af mange betegnet som værende ganske urealistisk for blot et år siden. Men nu er virkeligheden, at prisen per tønde i midten af juni nåede 135$, og hver femte af topcheferne tror, at prisen på en tønde olie vil nå over 200$ inden udgangen af. Truslen fra stigende inflation De stigende priser som følge af stigningerne i olie og råvarer er bestemt en trussel, som skal tages alvor, og det må forventes at den nuværende inflation på langt over inflationsmålsætningen på 2 % vil udløse rentestigninger, og dermed begrænse forbrugsefterspørgslen yderligere. Med en rekordlav ledighed, og virksomheder der fortsat kæmper om kvalificerede medarbejdere er der ingen tegn på at den nuværende situation vil udvikle sig som 70 ernes forsyningskriser hvor verdensøkonomien var præget af stigende priser kombineret med faldende produktion. Rammes hårdt på bundlinjen Stigende inputpriser og øget konkurrence om kunderne presser virksomhedernes bundlinie. Sammenlignet med sidste år har dansk erhvervsliv ikke formået at øge overskuddet, hvilket står i skærende kontrast til de foregående 17 kvartaler, hvor virksomhederne gang efter gang meldte om solid fremgang i overskuddet. En presset bundlinie og dystre fremtidsudsigter har påvirket investeringslysten. Der er fortsat fremgang i investeringsmængden, men vækstraten er tydeligt aftagende, og for første gang i fire år holder virksomhederne sig på nuværende tidspunkt indenfor den budgetterede ramme. Greens Analyseinstitut Dagbladet Børsen

4 FREMSTILLING Fremstillingsvirksomhed Vækst 3. kvt: + 0,4 % Væksten nedjusteres for 6. gang For sjette gang i træk nedjusterer de danske industrivirksomheder forventningerne til væksten i det kommende kvartal. Med en vækstforventning på 0,4 procent er niveauet nu som før højkonjunkturen begyndte. Ordreindgangen falder For første gang siden højkonjunkturens begyndelse melder et flertal af industricheferne om direkte faldende ordreindgang fra hjemmemarkerne. Også med hensyn til de fremtidige afsætningsmuligheder forventer industrilederne, at pilen peger nedad. Flertallet har ligefrem negative afsætningsforventninger når det gælder de indenlandske markeder. Med færre ordrer i bøgerne sammenlignet med for et halvt år siden har 29 procent set sig nødsaget til at nedjustere budgettet, og også med hensyn til investeringerne bliver der holdt igen. Hele 27 procent melder om et lavere investeringsniveau sammenlignet med for et år siden. Eksporten kan ikke redde væksten Industrien har ved flere lejligheder formået at sikre væksten ved en fremgang i afsætningen på de konkurrenceintensive internationale markeder. Dette lader dog ikke til at kunne lade sig gøre i denne omgang. En stærk krone, stigende renter, global nedgang, der bæres frem af afmatningen i USA, vil bibringe til at forværre dansk konkurrenceevne, og dermed svække eksporten. Virksomhedslederne melder da også om færre ordrer fra eksportmarkederne, og forventningen er ikke at dette vil ændre sig de kommende seks måneder. Et flertal på 10 procent oplever sammenlignet med sidste år faldende overskud, og industrivirksomhederne går således for alvor hårde tider i møde. Den økonomiske buffer er brugt, stigende renter og lønninger forværrer konkurrenceevnen, eksporten svigter, hjemmemarkederne er præget af forbrugsafmatning, hvilket får hver femte til at forvente en forværres konjunktur om et halvt år. Greens Analyseinstitut Dagbladet Børsen

5 BYGGE & ANLÆG Bygge- Vækst og anlægsvirksomhed 3. kvt: + 0,3 % Uændrede forventninger i byggebranchen For tredje kvartal i træk ligger byggebranchens vækstforventninger kun marginalt over nul, og der er ingen forventninger om at situationen vil være anderledes de kommende seks måneder, tværtimod! Nye store ordrer er en mangelvare Der er enighed blandt byggelederne om, at den kommende konjunktursituation vil være dårligere end den nuværende, og samtlige af de økonomiske faktorer peger da også i den retning. Branchen kæmper fortsat med faldende ordreindgang som følge af et hårdt presset boligmarked. De faldende ejendomspriser samt højere finansieringsomkostninger har sat en brat stopper for nybyggeriet, og byggebranchen har været nødsaget til at finde andre opgaver. Et oplagt område er renoveringsopgaver hos private, men på nuværende tidspunkt har det ikke været tilstrækkeligt til at fastholde aktivitetsniveauet. Faldet i ordreindgangen er dog aftagende, og en forklaring kan være, at sommeren står for døren, hvilket traditionelt betyder, at flere udendørs projekter bliver sat i gang. Konsekvenserne er omfattende De økonomisk trængte tider får desuden knap hver tredje af lederne inden for byggebranchen til at nedjustere budgettet for 1. halvår. Så høj en andel er ikke set siden lavkonjunkturen i 2003, og vidner om en branche i knæ. Blandt dem som har foretaget en budgetnedjustering er det hos 44 procent på grund af ændrede forhold i Danmark. Den svigtende indenlandske efterspørgsel, kan også spores i færdigvarebeholdningen, som er skudt i vejret. Et flertal på 18 procent vurderer lagrene til at være for store i forhold til det normale for årstiden, hvilket er det højeste niveau i mindre end ti år. På trods af de mange udfordringer brancher oplever, er der dog stadig et massivt flertal, som formår at skabe fremgang på bundlinien. Branchen synes således velrustet til at står imod en kommende periode med lavkonjunktur. Greens Analyseinstitut Dagbladet Børsen

6 TRANSPORT Transportvirksomhed Vækst 3. kvt: + 0,1 % Transportbranchen i kraftig tilbagegang Transportbranchen er hårdt ramt af de høje olie- og råvarepriser, og forventningerne til væksten i 3.kvartal er på det laveste niveau siden Bundlinjen er ramt På land, til vands og i luften har stigende oliepriser gjort det dyrere at fragte gods og mennesker omkring i verden. De stigende udgifter er til dels lagt over på kunderne, men branchen har også selv været nødsaget til at tage sin del. De stigende omkostninger kombineret med en indenlandsk afmatning, der får lastbilerne til at holde stille, rammer branchen hårdt på bundlinjen. Ingen oplever stigende overskud og tendensen går i retning af endnu svagere økonomiske tider med direkte faldende overskud. Ingen tegn på bedring Med hensyn til fremtidsudsigterne er der ingen tegn på opklaring. Knap hver fjerde forventer, at virksomhedens økonomiske situation vil være endnu dårligere om et halvt år. Pessimismen bunder blandt andet i faldende ordreindgang fra såvel indenlandske som udenlandske markeder. At branchen ikke forventer, at situationen vender foreløbig ses tydeligt på afsætningsforventningerne. Et flertal på knap hver sjette vurderer, at mulighederne for at afsætte til hjemmemarkederne vil være mindre de kommende seks måneder. Hos en branche i kraftig tilbagegang er fyringer uundgåelige, og flertallet af lederne forventer da også at måtte afskedige medarbejdere inden for det næste halve år. På trods af fyringer i vente, oplever branchen fortsat problemer med at tiltrække kvalificerede arbejdskraft. Men kunne derfor godt forestille sig at højkonjunkturen har gjort plads til medarbejdere, som ikke nødvendigvis var topkvalificerede, og at det nu er dem, som mister deres job nu hvor situationen er en anden, og efterspørgslen ikke længere kræver en produktionsudvidelse. Greens Analyseinstitut Dagbladet Børsen

7 HANDEL Handel Vækst og reparationsvirksomhed 2. kvt: + -0,1 % Afmatning sender handel i minus Afkølingen af den indenlandske økonomi kombineret med en sårbarhed overfor råvarepriserne betyder, at branchen i indtager en bundplacering i dansk økonomi. Hjemmemarkedet har svigtet Et flertal på knap 10 procent af handelsvirksomhederne har oplevet et fald i ordreindgangen det seneste halve år. Dermed er den faktuelle udviklingen signifikant forskellig fra forventningerne ved årsskiftet, hvor et klart flertal i branchen spåede fremgang i første halvår. Det har tvunget 3 ud af 10 handelsvirksomheder til at nedjustere budgettet for første halvår. Den skuffende udvikling er primært et resultat af svigtende efterspørgsel på hjemmemarkedet, mens eksportmarkederne i langt højere grad har levet op til forventningerne. Globale forhold har dog også spillet ind, og to tredjedele af virksomhederne angiver, at råvarepriserne har haft nogen eller stor betydning for halvårsresultatet. Tilvæksten på hjemmemarkedet er blevet mindre og mindre i løbet af det seneste år, men det er første gang i fem år, at branchen har oplevet decideret negativ vækst. Det er dog ikke kun handelsbranchen, der oplever tilbagegang i dette kvartal, men branchen er en af de hårdest ramte. Ingen vending i horisonten Handelsvirksomhederne forventer, at de vigende afsætningsmuligheder på hjemmemarkedet vil fortsætte minimum et halvt år endnu. På de internationale markeder forventes væksten at vare ved året ud, men også her er optimismen på retur. De negative fremtidsudsigter har allerede smittet af på investeringslysten. Således har et flertal på nuværende tidspunkt investeret mindre end budgetteret. Den manglende investeringslyst skal også ses i lyset af, at virksomhedernes overskud er under kraftigt pres. Efter 17 kvartaler med konstant fremgang, melder virksomhederne denne gang om status quo. Greens Analyseinstitut Dagbladet Børsen

8 FINANS Forretningsservice Vækst 2. kvt: + 0,9 % Festen er forbi i finanssektoren Finansiel uro på de globale markedet samt indenlandsk afmatning sætter nu sit tydeligt præg på forventninger til vækst, beskæftigelse og indtjening de kommende seks måneder. Pessimistiske vækstforventninger Den finansielle uro rammer de danske finansvirksomheder særdeles hårdt. Knap 8 ud af ti vurderer at finansenkrisen og resultatet af den den højere rente - i nogen eller høj grad har påvirket udfaldet af budgettet for 1. halvår. Hver femte har direkte foretaget en nedjustering af halvårsbudgettet som følge af ændrede forhold. Det er ikke bare budgetterne som nedjusteres. Efter, som var et sandt jubelår for de danske penge- og forsikringsvirksomheder, tegner der sig nu et helt andet billede af finanssektorens fremtid. Vækstforventningerne til er på 0,5 procent, hvilket er det laveste niveau siden 2003 og et fald på knap 3 procentpoint sammenlignet med for et år siden. Færre kan præsentere overskud De reducerede vækstforventninger kommer i forlængelse af at færre kan generere overskud og dermed er grundlaget for fremtidig vækst sat på standby. De seneste måneders forventninger om at opbremsningen på boligmarkedet og den internationale finanskrise vil gå hårdt ud over bankernes indtjening er nu en realitet. Kun et flertal på 1 procent har formået at skabe overskud nu sammenlignet med for et år siden. Med færre penge på bundlinjen bliver de foregående års jagt på nye medarbejdere til bankverdenen afløst af afskedigelser. Hver femte leder i finanssektoren forventer ligefrem at måtte afskedige medarbejdere inden for de kommende seks måneder. Der er dog fortsat et flertal for at ansatte, men tendens er klar; de danske bank- og forsikringsvirksomheder går en helt ny virkelighed i møde. En virkelighed som vil være præget af markant lavere vækst og overskud end normen har været de seneste par år. Greens Analyseinstitut Dagbladet Børsen

9 Branchestatistik Konjunkturforventninger i fremstillingsvirksomhed Afsætning, Danmark Afsætning, EU Afsætning, Øvrige Ordreindgang, Danmark Ordreindgang, Eksport Beskæftigelse Overskud Investeringer (i forhold til sidste år) Investeringer (i forhold til budgettet) Færdigvarelager Konjunkturindikator 3,2 2,3 1,3 1,1 0,4 Konjunkturforventninger i bygge- og anlægsvirksomhed Afsætning, Danmark Afsætning, EU Afsætning, Øvrige Ordreindgang, Danmark Ordreindgang, Eksport Beskæftigelse Overskud Investeringer (i forhold til sidste år) Investeringer (i forhold til budgettet) Færdigvarelager Konjunkturindikator 2,4 1,4 0,3 0,2 0,3 Konjunkturforventninger i transportvirksomhed Afsætning, Danmark Afsætning, EU Afsætning, Øvrige Ordreindgang, Danmark Ordreindgang, Eksport Beskæftigelse Overskud Investeringer (i forhold til sidste år) Investeringer (i forhold til budgettet) Færdigvarelager Konjunkturindikator 3,7 3,5 2,9 2,4 0,1 Greens Analyseinstitut Dagbladet Børsen

10 Branchestatistik Konjunkturforventninger i handelsvirksomhed Afsætning, Danmark Afsætning, EU Afsætning, Øvrige Ordreindgang, Danmark Ordreindgang, Eksport Beskæftigelse Overskud Investeringer (i forhold til sidste år) Investeringer (i forhold til budgettet) Færdigvarelager Konjunkturindikator 3,2 3,2 3,0 1,9-0,1 Konjunkturforventninger i penge- og forsikringsvirksomhed Afsætning, Danmark Afsætning, EU Afsætning, Øvrige Ordreindgang, Danmark Ordreindgang, Eksport Beskæftigelse Overskud Investeringer (i forhold til sidste år) Investeringer (i forhold til budgettet) Færdigvarelager Konjunkturindikator 3,8 4,4 4,1 2,2 0,9 Konjunkturforventninger inden for almen service Afsætning, Danmark Afsætning, EU Afsætning, Øvrige Ordreindgang, Danmark Ordreindgang, Eksport Beskæftigelse Overskud Investeringer (i forhold til sidste år) Investeringer (i forhold til budgettet) Færdigvarelager Konjunkturindikator ,3 1,0 Greens Analyseinstitut Dagbladet Børsen

11 Branchestatistik Konjunkturforventninger inden for videnservice Afsætning, Danmark Afsætning, EU Afsætning, Øvrige Ordreindgang, Danmark Ordreindgang, Eksport Beskæftigelse Overskud Investeringer (i forhold til sidste år) Investeringer (i forhold til budgettet) Færdigvarelager Konjunkturindikator ,8 2,2 Konjunkturforventninger inden for information, kommunikation og teknologi (IKT) Afsætning, Danmark Afsætning, EU Afsætning, Øvrige Ordreindgang, Danmark Ordreindgang, Eksport Beskæftigelse Overskud Investeringer (i forhold til sidste år) Investeringer (i forhold til budgettet) Færdigvarelager Konjunkturindikator ,3 1,7 Greens Analyseinstitut Dagbladet Børsen

12 Fakta om undersøgelsen Greens Analyseinstitut gennemfører for dagbladet Børsen hvert kvartal en konjunkturmåling blandt erhvervslederne i de største danske virksomheder. Metode Konjunkturmålingen er lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder med mindst 35 ansatte eller en omsætning på mindst 50 millioner kroner om året. Virksomhedernes udvælges med baggrund i Greens A/S database. Spørgeskemaet udsendes med posten til de udvalgte. Der er mulighed for at svare pr. brev eller elektronisk via nettet. To uger senere fremsendes en rykker. Det udsendte spørgeskema indeholder dels en række tilbagevendende spørgsmål om den aktuelle konjunktursituation, dels en række spørgsmål om et eller flere aktuelle emner på erhvervsledernes dagsorden. Besvarelser Indeværende undersøgelse er foretaget i periode 19. maj 13. juni blandt 2685 virksomheder. 805 besvarede det udsendte spørgeskema enten elektronisk eller pr. brev, hvilket giver en svarprocent på 30. Virksomhederne, der har besvaret spørgeskemaet, repræsenterer en omsætning på cirka 40 milliarder kroner og beskæftiger omkring personer. Det svarer til cirka 30 procent af Danmarks samlede BNP og 14 procent af de privatansatte. Nettotal Konjunkturmålingens nettostørrelser fremkommer ved at trække andelen af positive svar fra andelen af negative svar. Således fremkommer nettotallet 20 ved at trække 5 procent negative svar fra 25 procent fra positive svar. Konjunkturindikatoren Den samlede konjunkturindikator, som beregnes af Greens Analyseinstitut for dagbladet Børsen giver en strømpil for væksten i BNP og dermed den samlede økonomiske aktivitet i Danmark i det efterfølgende kvartal. Greens Analyseinstitut Dagbladet Børsen

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør 1 Forord Dansk økonomi har udvist imponerende vækstrater gennem den senere årrække. Detailhandelen har i høj grad høstet frugterne af den gunstige udvikling, der blandt andet har betydet, at de danske

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Økonomisk prognose, juli 2013

Økonomisk prognose, juli 2013 Økonomisk prognose, juli 2013 AF ERHVERVSØKONOMISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN,

Læs mere

Stort dansk vækstpotentiale bremset af økonomisk usikkerhed

Stort dansk vækstpotentiale bremset af økonomisk usikkerhed Økonomisk prognose - september 212 Stort dansk vækstpotentiale bremset af økonomisk usikkerhed Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark Mod alle odds En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark B A T - k a r t e l l e t Marts 2008 Indholdsfortegelse INDLEDNING OG RESUMÉ...4 ANALYSENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Jobtab i USA næsten halveret

Jobtab i USA næsten halveret JUNI 29 Jobtab i næsten halveret Kinas industri signalerer fremgang Sådan får du mest ud af skattereformen AKTIER I OBLIGATIONER I FINANSMARKEDER I RENTER I VALUTA I EMERGING MARKETS I SELSKABER LeDeR

Læs mere

Økonomisk prognose, december 2013

Økonomisk prognose, december 2013 Økonomisk prognose, december 2013 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., ASBJØRN

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.03.08 30.06.08 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 405,55 392,94-12,61-3,11% -12,03%

Læs mere

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014 Økonomisk prognose, marts 2014 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MARIA R. KJELDSEN,

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Tjek din risikoprofil. Ukraine-krisen kaster fortsat lange skygger. Lyse udsigter skaber basis for aktiestigninger

Tjek din risikoprofil. Ukraine-krisen kaster fortsat lange skygger. Lyse udsigter skaber basis for aktiestigninger maj 214 Ukraine-krisen kaster fortsat lange skygger Lyse udsigter skaber basis for aktiestigninger Tjek din risikoprofil det kan være afgørende for dit afkast sydbank investering I august 213 aktier I

Læs mere

Analyse af byggebranchen 2013.

Analyse af byggebranchen 2013. Analyse af byggebranchen 2013. 2 Analyse af byggebranchen 2013 Indhold 4 7 Leder Det generelle billede af byggebranchen 15 Branchens vilkår 24 Forventninger til fremtiden 30 Analyse af de fire underbrancher

Læs mere

Vækst i krise 2008 www.futurelab.dk

Vækst i krise 2008 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Vækst i krise Styrk din bundlinie ved at gå egne veje 2008 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP, som er en

Læs mere