Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øjebliksbillede 4. kvartal 2014"

Transkript

1 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

2 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange år, negativ inflation i EU. Dog viser de seneste tal, at der trods alt sker noget, om end i et meget lavt tempo. Beskæftigelsen er steget over flere kvartaler, og i 4. kvartal steg virksomhedernes investeringer med 1,6 % i forhold til 3. kvartal. Landets byggecentre kæmper fortsat med at finde organisk omsætning. For på trods af at Boligjobordningen udløb ved årsskiftet, hvilket må forventes at have medført en markant og ekstraordinær stigning i omsætningen, ligger den alligevel kun lidt over niveauet for de tidligere år. Det afspejler sig også i, at byggematerialers del af de samlede byggeomkostningerne faldt i 4. kvartal. For byggeriet generelt og byggecentrene var kvartalet dog præget af, at investeringerne til boligbyggeri og større renoveringsopgaver faldt med 1,7 % og antallet af nye boligbyggerier var knap 1500 mindre end i 3. kvartal (dog var det en anelse bedre end samme kvartal 2013). Anbefalinger På baggrund af analysens resultater anbefaler Brancheforeningen Danske Byggecentre, at folketinget snarligt ser på at vedtage vækstinitiativer, der stimulerer privatforbruget. Samtidig må det være en vigtig betingelse, at disse initiativer bliver tilstrækkeligt brede til at give virksomhederne og private tryghed for, at kursen fortsættes uanset udfaldet af snarlige folketingsvalg. 2

3 Dansk økonomi Årets sidste kvartal er ikke væsentligt anderledes end de foregående i forhold til vækst. Således steg BNP-væksten med 0,4% i forhold til 3. kvartal. Væksten er dermed stadig meget begrænset, om end det er positivt, at vi overhovedet har vækst, særligt i forhold til at internationale uroligheder i eksempelvis Ukraine har gjort solidt indhug i den positive udvikling en række virksomheder har haft i løbet af året. Samtidig afventer Europa udfaldet af Grækenlands forhandlinger med EU og starten på centralbankens storstillede vækstkampagne. Det beskedne niveau for vækst i Danmark er desværre meget lig niveauet i resten af Europa, således også i landene hvortil størstedelen af vores eksport går til. I Tyskland, Sverige og Storbritannien var væksten i BNP i 4. kvartal på samme lave niveau, på henholdsvis 0,7%, 1,1% og 0,5%. For EU samlet lå væksten på 0,4% i 4. kvartal. Selvom den samlede vækst ikke er prangende, er det dog meget positivt, at privatforbruget steg med 0,8% i 4. kvartal. Det er væsentligt bedre end i 3.kvartal, hvor det faldt i forhold til 2. kvartal. Lidt forsigtigt kan man håbe, at det betyder, at danskerne er blevet mere villige til at bruge penge og dermed bidrage til lidt økonomisk forår. Det er tilsyneladende ikke kun hos privatforbrugerne, at pengene sidder lidt løsere. Virksomhedernes investeringer steg med 1,6% i 4. kvartal, og eftersom væksten er tæt forbundet med virksomhedernes investeringslyst, lover det godt for fremtiden, hvis denne trend fortsætter i Desværre fulgte investeringerne i boligbyggeri ikke med. De faldt i samme periode med 1,7%. Dermed slutter 2014 omtrent så ringe for byggeinvesteringerne, som det begyndte. Det Økonomiske Råd vurder, at de samlede investeringer i boliger vil lande på 4,4% for 2014 samlet. Det kan umiddelbart være svært at se, hvordan det skal kunne lade sig gøre. De vurderer samtidig, at væksten i 2015 bliver på cirka 5,3%. 3

4 Stadig mangel på organisk omsætning i byggecentrene Danske byggecentre arbejder fortsat med at finde organisk omsætning, altså omsætning, der ikke er afledt af ekstraordinære tiltag og begivenheder som storme og Boligjobordning. I 4. kvartal var den samlede omsætning på cirka 14,5 mia. kr. Det er cirka 1 mia. kr. bedre en det samme kvartal sidste år. Men det er skal ses i lyset af, at Boligjobordningen udløb 1. januar Det vil sige, at der må forventes, at have været en massiv ekstraordinær efterspørgsel som følge af dette. Så med andre ord, har der manglet almindelig omsætning. Forbrugertillid Udviklingen i byggecentrenes omsætning svarer meget godt overens med udviklingen i forbrugertilliden altså danskernes forventninger til fremtiden som var faldende i 4. kvartal. I december var nettotallet på 6. Tilsvarende var den ved udgangen af 2. kvartal, i august, på 11,4. Med andre ord betyder det, at danskerne mere eller mindre forventer, at deres situation i fremtiden vil være identisk med deres nuværende situation. Inflation og rente Som tidligere skrevet kniber det fortsat med at skabe vækst i Europa. Derfor er inflationen i Danmark og euro-området også fortsat historisk lav. Faktisk endte året med negativ inflation i Euro-zonen. I Danmark var det ikke meget bedre med en inflation på 0,1%, således effektivt ingen inflation. Renten Dette afspejler sig også i det samme meget lave renteniveau, der har præget Både eurorenten og renten i Danmark fortsætter i 4. kvartal niveauet fra resten af året. Euro-renten sluttede i 2014 en anelse højere end for resten af året på 0,2%. 4

5 Virksomhedernes investeringer er fortsat begrænsede Som det også har været tilfældet de seneste kvartaler, er investeringslysten blandt danske virksomheder stadig ganske beskeden i forhold til vores nabolande. Godt nok er investeringsniveauet steget i 4. kvartal med cirka 1,6% siden 3. kvartal. Og selvom denne stigning er lidt højere end i de øvrige nordiske lande, ligger vi stadig langt fra niveauet i slutningen af Til sammenligning er både Norge og Sverige tilbage på omtrent samme niveau. Udviklingen afspejles også i finansinstitutionernes samlede udlån til virksomhederne, som er på niveau med de tidligere kvartaler i Dette er fortsæt opsigtsvækkende i lyset af de meget lave renter. Ledigheden falder og byggebeskæftigelsen stiger Ledigheden i 4. kvartal ligger ligesom i 3. kvartal på 5%, hvilket lader til at være niveauet for 2014 med et gennemsnit på cirka 5,1%. Dette er knap 1% under niveauet for 2013, der var på 5,8%. Det er godt nyt, og vidner om, at faldene i de foregående år kan vise sig at være en egentlig tendens. Det er dog vigtigt at bemærke, at der i perioden er sket forskellige tiltag, der har ændret på, hvornår en person indgår i tallene som ledig. Det vil sige, at en del af faldet blot er af teknisk karakter. Af samme årsag er det interessant at se på beskæftigelsen. For vores vedkommende er det særligt beskæftigelsen inden for byggeriet, der har interesse. 5

6 Beskæftigelsen i byggeriet går fortsat i den rigtige retning. I 4. kvartal var der i alt beskæftiget i byggeriet. Selvom det blot er knap 800 mere end i 3. kvartal, er det næsten 4000 flere end i 4. kvartal Det er her vigtigt at bemærke, at der i denne periode har været meget aktivitet fra offentlige anlægsinvesteringer, aktivitet afledt af vejrmæssige situationer, samt meget aktivitet fra Boligjobordningen. Med undtagelse af de offentlige anlægsinvesteringer, må byggeriet se bort fra aktiviteten fra storme og fra Boligjobordningen, dette vil formentligt sætte en bremse på beskæftigelsesfremgangen. Således melder byggeriet om aktivitetsnedgang i starten af Markant fald i nybyggeriet af boliger Som det også kan aflæses i tallene for de samlede boliginvesteringer, var 4. kvartal ikke særlig godt. Således faldt det samlede nybyggeri af boliger med 1550 fra 3. til 4. kvartal. Det er dog bedre end samme kvartal Færre konkurser i byggeriet Selvom antallet af konkurser i 4. kvartal var på 171 og dermed noget højere end antallet i 3. kvartal, ser det stadig ud til, at bunden efterhånden er nået, eftersom der var færre konkurser, end der har været i 4. kvartal i de foregående år. Hvis man kigger over hele året, kan man se, at niveauet generelt er lavere end de foregående år. Forbrugerpriserne er uændret, men omkostningerne til materialer udgør en stadig mindre del 6

7 Både de generelle forbrugerpriser og priserne inden for byggeriet specifikt holder, som det også var tilfældet i 3. kvartal, samme niveau som i de foregående måneder på henholdsvis indeks 130,6 og 146,2. Et niveau der har været stabilt siden starten af For begge gælder det, at det er en anelse over niveauet for årene før Mere interessant er det at se på omkostningerne ved byggeri. Samlet er omkostningerne steget i 4. kvartal med en halv procent. Denne stigning skjuler, at omkostningerne til materialer i denne periode er faldet med 0,7%, fra indeks 129,7 til indeks 129. Tilsvarende er arbejdsomkostningerne steget med knap tre procent, fra indeks 142,4 til 145,3. Faldet i indekset for materialeomkostninger kan forklares med en meget intens konkurrence blandt materialeleverandørerne, i særdeleshed blandt byggecentrene som stadig kæmper med et meget lavt efterspørgselsniveau og kundernes kraftige fokus på materialepriser. 7

8 Byggeriet ser stadig dystert på fremtiden Som resultat af at økonomien i vid udstrækning er uændret i forhold til sidste kvartal, er også byggeriets forventninger samlet set uændret. Kigger vi på forventningerne til beskæftigelsesmuligheder er nettotallet omtrent uændret omkring 2. kvartal. Det er primært forventningerne til den fremtidige ordrebeholdning, der trækker niveauet ned. Nettotallet for forventningerne til den fremtidige ordrebeholdning er således faldet fra -13 i juli til -28 i december. Den stigende negativitet blandt branchens virksomheder i 4. kvartal ser vi også i de foregående år. Dog aldrig i samme omfang. Det må formodes, at det er erkendelsen af, at opgaverne fra stormene i slutningen af 2013 er udført, samt udsigten til at starte 2015 uden en Boligjobordning der driver pessimismen. Derudover må den generelle lavvækst i samfundet samt den ringe udvikling for boliginvesteringer specifikt også forventes at drive pessimismen frem. Politiske anbefalinger Grundlæggende viser ovenstående analyse, at stilstanden i den økonomiske udvikling skyldes virksomhedernes og forbrugernes skepsis om fremtiden. Derfor er det politikernes ansvar at lave brede vækstinitiativer, der er langtidsholdbare, og dermed rækker væsentligt længere, end til at valgkampen bliver udskrevet. Løft og tryghed skal sikre det private forbrug I erkendelse af at Regeringen ikke vil videreføre Boligjobordningen på trods af den positive effekt på beskæftigelsen og de strukturelle løsninger ordningen bidrager med er vores ønske, at den bruger tiden op til valget på at introducere vækstinitiativer, der kompenserer for nedgangen som følge af Boligjobordningens ophør. Hos Danske Byggecentre ser vi dette som en nødvendighed, dels for at sikre beskæftigelsen i byggeriet generelt som stadig ligger langt under det historiske niveau, dels for at sikre en mere positiv udvikling i Udkantsdanmark, som kun indirekte nyder godt af statens meget store 8

9 anlægsinvesteringer i de større byer. Sekundært fordi det lave niveau for boliginvesteringer på sigt vil medføre, at boligmassen i Danmark mister værdi på grund af manglende vedligeholdelse, og eftersom boligmassen udgør en enorm del af landets samlede værdimasse, vil det skabe uoprettelig skade på landets samlede velstandsniveau. Mere fokus på at skabe et stabilt erhvervsklima Men vækstforslag i et valgår kan vise sig at være ganske ligegyldige, hvis de ikke bygger på et bredt politisk fundament. Vores bøn til Folketinget er derfor, at de skyder valgkampen til side og respekterer det langsigtede arbejde og gør deres til, at 2015 ikke også skal blive et tabt år. Dette er en nødvendighed, hvis politikerne skal bidrage til at skabe vedvarende vækst, for på trods af, at det næsten er gratis at låne til forbrug og investeringer, holder både private forbrugere og virksomheder sig tilbage fra at låne til forbrug og investeringer. Og uden disse kommer vi ikke længere i bestræbelserne på at få vækst. Man må således antage, at virksomhedernes og de private forbrugeres tilbageholdenhed skyldes, at de er usikre på fremtiden, og det er omtrent kun politikerne, der kan levere denne tryghed ved at vedtage rammevilkår, der går på tværs af partiskel og dermed er immune over for ændringer i regeringsmagten. 9

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør 1 Forord Dansk økonomi har udvist imponerende vækstrater gennem den senere årrække. Detailhandelen har i høj grad høstet frugterne af den gunstige udvikling, der blandt andet har betydet, at de danske

Læs mere

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES KONGRESBERETNING Blik- og Rørarbejderforbundets 38. ordinære kongres Indhold Forord.... 3 Dansk økonomi... 4 ØKONOMISK POLITIK.... 26 DEN PolitiskE udvikling.... 54 Beskæftigelse... 66 Social dumping....

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse August 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Strategisk Fokus Konjunkturtendenser

Strategisk Fokus Konjunkturtendenser Strategisk Fokus Konjunkturtendenser 19. juni 2013 INDHOLD Markedstemaer 3 Renteprognose 6 Valutaprognose 8 USA 10 Euroområdet 13 Danmark 16 Sverige 19 Finland 22 Norge 25 Emerging markets 28 Oversigtstabeller

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 14 www.oim.dk Økonomisk Redegørelse Maj 14 Økonomisk Redegørelse Maj 14 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere