At lytte med to ører i stedet for ét

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At lytte med to ører i stedet for ét"

Transkript

1 At lytte med to ører i stedet for ét Betydningen af bilateral streaming mellem høreapparater Phonak Insight Binaural VoiceStream Teknologi TM gør det muligt at udveksle audiodata i fuld båndbredde mellem høreapparater i realtid. Derfor kan høreapparater fra Phonak nu tilbyde høreapparatbrugere ægte binaurale løsninger i komplekse og udfordrende lyttesituationer. Resumé I mange år (f.eks. Cherry, 1953) har høreapparatspecialister vidst, at det er en fordel at lytte med to ører i stedet for ét. Udover at forbedre taleforståeligheden i rolige og støjende omgivelser samt i omgivelser, hvor der er genklang, forbedrer binaural lytning lydkvaliteten i forhold til monaural lytning og gør det mindre anstrengende for lytteren at forstå den stemme, der lyttes til. Hvad der er nok så vigtigt: Den nyeste udvikling med fuld lydstreaming mellem to høreapparater er klar til at tilbyde mennesker med nedsat hørelse disse fordele. I det følgende gives en detaljeret gennemgang af, hvorfor fuld lydstreaming mellem høreapparater er en fordel for hørehæmmede, og der lægges særlig vægt på betydningen af binaural lydbehandling i udfordrende lytteomgivelser. Indledning Hørenedsættelse er et stort sundhedsmæssigt problem, som omkring 40 % af alle voksne over 65 år lider af (Yueh et al., 2003). Hvis hørenedsættelsen ikke behandles, har det vidtrækkende konsekvenser for de psykosociale, følelsesmæssige, fysiske, kognitive og adfærdsmæssige aspekter af livet (Dalton et al., 2003). Estimater fra Verdenssundhedsorganisationen WHO viser, at hørenedsættelse er den anden vigtigste årsag til leveår med et handicap på verdensplan. For at afhjælpe problemet med nedsat hørelse er den mest almindelige rehabiliteringsmetode at give disse mennesker høreapparater og rådgivning. Den forskningsevidens, der er indsamlet gennem næsten tre årtier, viser, at for de fleste mennesker med bilateral hørenedsættelse er det en væsentlig fordel at blive udstyret med to høreapparater i stedet for ét. Selvom der stadig forskes i, hvorfor det for de flestes vedkommende er en fordel at lytte med to ører i stedet for ét, har man allerede lært meget. I det følgende gives en del baggrundsviden om forskningen i den såkaldte "cocktail party"-problemstilling, et kort resume af de vigtigste fordele ved binaural lytning i forhold til monaural lytning samt en mere detaljeret beskrivelse af de potentielle fordele ved den store teknologiske udvikling inden for høreapparater, nemlig muligheden for trådløst at streame et audiosignal fra det ene høreapparat til det andet.

2 Cocktail party-problemstillingen I mere end 50 år har forskerne forsøgt at få en bedre forståelse af, hvordan lyttere kan udføre meget komplekse auditive opgaver i "cocktail party"-lyttesituationer (Cherry, 1953). I cocktail partysituationer retter lytteren fokus mod og genkender talen fra en enkelt taler blandt flere forskellige samtaler med flere talende (for en gennemgang henvises til Bregman, 1990; Bronkhorst, 2000). Talegenkendelse i nærvær af baggrundstale er en ikke ubetydelig udfordring, som resulterer i et fænomen kaldet maskering. Det er den proces, hvorved det bliver sværere at registrere en lyd (dvs. et mål) på grund af tilstedeværelsen af en anden lyd (dvs. en maskerende lyd). Ved genkendelse af måltale i nærvær af talemaskere skyldes vanskelighederne to forskellige typer af maskering. Mens energisk maskering (French & Steinberg, 1947) forekommer, når et målsignal og et maskeringssignal konkurrerer om at blive repræsenteret på en informationskanal på det auditive perifere niveau (f.eks. i et cochlea-filter eller i proksimale dele af hørenerven), refererer informationel maskering til den ekstra maskering, der forekommer, når der konkurreres om repræsentationen på højere eller mere centrale behandlingsniveauer (Durlach et al., 2003). Udfordringen ved at lytte i omgivelser, hvor der er et relativt dårligt signal-støjforhold (SNR) for målet i forhold til maskering-slydene, er særligt stor for hørehæmmede og mange ældre lyttere (Pichora-Fuller & Singh, 2006). Fordelene ved at lytte med to ører i forhold til ét øre For at overvinde cocktail party-problemstillingen er alle, men især hørehæmmede, afhængige af at have to ører. Inden vi ser på, hvorfor det er vigtigt at lytte med to ører i stedet for ét, vil vi hurtigt gennemgå nogle af de fordele, der er forbundet med at anvende bilaterale høreapparater. Fordelene ved at bruge bilaterale i forhold til unilaterale høreapparater omfatter bedre forståelse af tale i rolige (f.eks. Nabelek & Pickett, 1974) og støjende lyttesituationer (f.eks. McArdle et al., 2012), bedre lydlokalisering målt ud fra både objektive (f.eks. Kobler & Rosenhall, 2002) og subjektive (f.eks. Noble & Gatehouse, 2006) indekser for lydlokaliseringsevne, bedre lydkvalitet (f.eks. Balfour & Hawkins, 1992), mindre lytteanstrengelse til forståelse af tale i nærvær af baggrundsstøj (Noble & Gatehouse, 2006), mindre høretab i ører med høreapparat i forhold til ører uden høreapparat (f.eks. O Neil, Connelly, Limb, & Ryugo, 2011), øget brugertilfredshed (f.eks. Kochkin & Kuk, 1997) og højere scorer ved måling af lytterens egen opfattelse af livskvaliteten (f.eks. Kochkin, 2000). Set i lyset af de potentielle fordele ved at bruge to i forhold til ét høreapparat er det nok ikke overraskende, at når bilateralt hørehæmmede får mulighed for at vælge, foretrækker de helt klart bilaterale i stedet for unilaterale høreapparater (f.eks. Boymans et al., 2008). Hvorfor det er vigtigt at lytte med to ører Fordelene ved at have to ører er, at der er en række monaurale og binaurale auditive cues, der hjælper med at genkende tale i støj Disse fordele skyldes nærmere betegnet følgende forhold: 1. "Bedre øre"-effekten 2. Binaural retningsbestemmelse 3. Summation af den binaurale lydstyrke 4. Binaural redundans 5. Binaurale sammenligninger I det følgende gives en mere detaljeret gennemgang af hver enkelt proces. 2 Phonak Insight / At lytte med to ører i stedet for ét / Januar 2013

3 "Bedre øre"-effekten Det vigtigste cue, som lyttere bruger til at forbedre hørelsen med i støjende omgivelser, er det monaurale cue, der kommer fra det bedre øre (Zurek, 1993). Når der kommer mål- og maskeringssignaler fra forskellige retninger, har det ene øre en fordel med hensyn til signal-støjforholdet i forhold til det andet øre. Denne fordel med hensyn til signal-støjforhold er akustisk, fordi hovedet fungerer som en akustisk barriere, der giver en niveauforskel mellem ørerne (dvs. hovedets diffraktionseffekt). Man kan eksempelvis sammen-ligne en situation, hvor både mål- og maskeringssignaler er lokaliseret til venstre for lytteren, med en situation, hvor målet er til højre og maskeren er til venstre. Hvis man flytter målet fra venstre mod højre, forbedres signalstøjforholdet markant i det højre øre, og denne proces skyldes overvejende den lydskygge, der dannes af lytterens hoved. Hvis målet derimod er til venstre for lytteren, og maskeren er til højre for lytteren, vil det resulterende signal-støjforhold være dårligere ved højre øre, og lytteren kan drage fordel af det bedre signalstøjforhold, der er ved venstre øre. Hvis det antages, at der er en rumlig afstand mellem målet og maskeren, kan lytteren ved at bruge to ører fokusere sin opmærksomhed på øret med det bedre signal-støjforhold, uanset hvor målet eller maskeren er lokaliseret, og dermed forbedres talegenkendelsen i støj (f.eks. Hornsby, Ricketts & Johnson, 2006). En yderligere fordel er, at "beslutningen" om at bruge det bedre øre overvejende er en refleksiv proces, når lytteren prøver på at forstå tale, der kommer fra baggrunden i støjende omgivelser og/eller omgivelser med genklang. Hvad der er nok så vigtigt er det blevet rapporteret, at den lyttefordel, der opstår på grund af effekten med det bedre øre, er på helt op til 8 db (Bronkhorst & Plomp, 1988). Binaural retningsbestemmelse Når lyden bevæger sig fra det frie felt til trommehinden, frembringer menneskets torso, hoved og pinnae en række retningsafhængige akustiske transformationer, som hjælper lytteren med at lokalisere auditive objekter (Shaw, 1974). Ved at vide, hvor man skal lytte, kan både yngre og ældre lyttere opnå en væsentlig fordel ved at fokusere deres opmærksomhed mod målet (f.eks. Singh et al., 2008). I tidligere studier af kropsrelaterede akustiske transformationer er der blevet fokuseret på monaurale akustiske effekter. Nyere forskning har dog fokuseret på, hvordan det auditive system integrerer monaural retningsbestemmelse (f.eks. Sivonen, 2011), som er en proces, der bliver mere og mere relevant for producenter af høreapparater på grund af fordelene ved binaurale signalbehandlingsalgoritmer. Derfor er binaural retningsbestemmelse den retningsmæssige lyttefordel, der opstår ved at lytte med to ører i forhold til kun ét. Idéen ved at udvikle binaurale signalbehandlingsstrategier til retningsbestemmelse er at udnytte lytterens evne til at fokusere sin opmærksomhed langs en spatial vektor. Phonak Insight / At lytte med to ører i stedet for ét / Januar

4 Binaural lydstyrkesummation Den anden vigtige fordel ved at lytte med to ører sammenlignet med ét øre er, at lytterne får en øget perception af lydstyrken, hvilket er et fænomen der kaldes binaural lydstyrkesummation (Reynolds & Stevens, 1960). Der er to egenskaber ved binaural lydstyrkesummation, som er særligt interessante for udviklere af høreapparater. Lad os for det første se på, hvor stor en del af stigningen i lydstyrkeperceptionen, der skyldes binaural lydstyrkesummation. Generelt giver tærskelbaserede estimater af binaural lydstyrkesummation en øget lydstyrkeperception på omkring 3 db (Keys, 1947). I modsætning til dette er lydstyrkeperceptionen af overtærskelsignaler højere end den, der ses med nærtærskelsignaler, hvor de typiske værdier ligger mellem ca. 6 db og 10 db (Haggard & Hall, 1982). Dette fører dermed til det første interessante resultat vedrørende binaural lydstyrkesummation, nemlig at der er en signifikant lyttefordel (dvs db), når man lytter med to ører i stedet for ét. Den anden egenskab ved binaural lydstyrkesummation, som udviklere af høreapparater finder særligt interessant, er, at i modsætning til flere fænomener, hvor lyttere med hørenedsættelse typisk udviser signifikant dårligere evner end normalthørende lyttere (f.eks. mindre rumlig afmaskering [Best, Mason & Kidd, 2011], mindre binaural støjreduktion [Peissig & Kollmeier, 1997], øget følsomhed over for maskering forfra [Oxenham & Plack, 1997]), har hørehæmmede lyttere værdier for binaural summation, som ligner dem, der ses hos normalthørende lyttere (Hawkins et al., 1987; se figur 1). Dette er en vigtig detalje fordi, at eftersom der fortsat udvikles høreapparater med henblik på at udnytte effekten af binaural lydstyrkesummation, tyder dette på, at alle lyttere potentielt kan opnå en fordel uanset graden af hørenedsættelse. Binaural summation (db) Hz Hz SSN Normalthørende Hørehæmmet Figur 1 Middelværdien for binaural summation i db for rene toner ved 500 Hz og Hz samt støj i talespektret (speech spectrum noise SSN) for henholdsvis normalthørende og hørehæmmede lyttere. Denne figur er lavet ud fra tabel 4, "MCL-B", i Hawkins et al. (1987). Binaural redundans Forestil dig en situation, hvor en person mister synet på begge øjne, men hvor synstabet utroligt nok er påfaldende forskelligt på hvert øje. På det venstre øje har vedkommende ekstremt kikkertsyn og intet perifert syn (hvilket kan opstå i forbindelse med retinitis pigmentosa). På det højre øje har personen komplet tab af centralsynet, men det perifere syn forbliver helt intakt (hvilket kan ske i forbindelse med maculadegeneration). Selvom synet ville blive alvorligt begrænset, hvis man kun brugte det ene øje, ville brugen af begge øjne i teorien give næsten fuldt syn, eftersom højere kognitive centre ville integrere informationer fra hvert øje og danne et mere samlet og mindre fragmenteret synsbillede. Dette scenarie illustrerer fordelen ved redundans i det visuelle system, som skyldes det faktum, at man har to øjne (se figur 2). Interessant nok sker der en lignende proces i det auditive system. Binaural redundans er den fordel, der opnås, når der modtages identisk information om signalet i begge ører (også kaldet diotisk lytning). En af omkostningerne ved at lytte med ét øre i stedet for to ører er, at det auditive system kun har én mulighed for at opfange den tilgængelige information i et signal. Med andre ord er der et tab af redundans for cues i begge ører. Binaural redundans er en proces, hvorved hjernen "kigger" to gange på hver lyd (Dillon, 2001). Denne proces er særligt relevant for lyttere med asymmetrisk hørenedsættelse, fordi de auditive cues, som er tilgængelige i et givent signal, kan være lettere at få adgang til for det ene øre end for det andet. Man kan eksempelvis se på en person, som har en hørenedsættelse i det højfrekvente område i venstre øre og en hørenedsættelse i det lavfrekvente område i højre øre. Ved at sende et signal til begge ører vil lytteren kunne modtage lavfrekvente- og højfrekvente cues med henholdsvis venstre og højre øre. 4 Phonak Insight / At lytte med to ører i stedet for ét / Januar 2013

5 Betegnelsen binaural redundans bruges ofte i stedet for binaural summation, hvilket er en betegnelse, der ikke må forveksles med binaural lydstyrkesummation, som refererer til kombinationen af information, som resulterer i en øget lydstyrkeperception. Der observeres typisk en forbedring på 1-2 db i signal-støjforholdet ved forsøg med diotisk lytning (f.eks. Bronkhorst & Plomp, 1988). Både personer med normal hørelse og hørenedsættelse kan drage fordel af effekten med binaural redundans (Day et al., 1988). Figur 2 Til venstre: Retinitis pigmentosa: Ekstremt kikkertsyn (fuldstændigt tab af perifert syn). I midten: Maculadegeneration: Intet centralsyn (det perifere syn er ikke påvirket). Til højre: Resultat: Adgang til de fleste visuelle cues og en deraf følgende perception, som er mere samlet. Binaurale sammenligninger Lytning kan også forbedres ved at foretage sammenligninger mellem de to ører. Lytteprocessen opstår på grund af det faktum, at når der kommer lyde fra et sted i rummet (som ikke er direkte foran eller bag ved lytteren), ankommer lyden først i det ene øre i forhold til det andet (hvilket giver en interaural tidsforskel eller et "ITD cue" (ITD = interaural timing difference)), og lyden vil være kraftigere i det øre, der er tættere på signalet, i forhold til det øre, der er længere væk (hvilket resulterer i en interaural niveauforskel eller et "ILD cue" (ILD = interaural level difference)) (for en gennemgang henvises til Bronkhorst, 2000). Begge cues er kritiske for lokaliseringsevnen, og deres tilgængelighed kan gøre det muligt at forstå tale i komplekse lytteomgivelser, når mållydene kommer fra uventede retninger (Singh, Pichora-Fuller & Schneider, 2008). Ud over at tilvejebringe ILD- og ITD-cues, gør binaural behandling af interaurale forskelle det muligt for højere perceptuelle systemer at drage fordel af de fine spektro-temporale forskelle mellem målsignaler og maskeringssignaler, der ankommer til hvert øre via en proces, der kaldes interaural krydskorrelation (interaural cross-correlation ICC) (f.eks. Colburn et al., 2006; Culling, Hawley & Litovsky, 2004). For eksempel fandt Akeroyd og Summerfield (2000) frem til, at lytteren i svære lyttesituationer med lave signal-støjforhold drager fordel af at foretage finjusterede sammenligninger af højt korrelerede spektrale profiler af et signal, der ankommer i det ene øre i forhold til det andet. Hvad der er nok så vigtigt: Man har en ret god forståelse af, hvordan de interaurale niveauforskelle, de interaurale tidsforskelle og de interaurale krydskorrelationer påvirker lytteevnen i simple, velkontrollerede og ekkofri lytteomgivelser. Der er dog stadig meget at lære om fordelen ved disse cues i støjende omgivelser med genklang og flere talende, fordi alle disse cues kombineres på komplekse måder, som ikke gør det muligt at foretage en brugbar analyse med de nuværende forsøgsmetoder. Phonak Insight / At lytte med to ører i stedet for ét / Januar

6 Binaural VoiceStream Teknologi TM Selvom alle de store producenter af høreapparater har udviklet høreapparater, som trådløst kan udveksle informationer med hinanden, er det vigtigt at overveje, hvor avanceret funktionen til streaming af data er fra producent til producent. I øjeblikket kan de mest avancerede høreapparater sende og modtage informationer med en hastighed på omkring 300 Kbit/sekund. Høreapparater kan sende og modtage et audiosignal i fuld båndbredde ved disse udvekslingshastigheder, hvilket er en ny og spændende mulighed for udviklere og især brugere af høreapparater. Endvidere vil muligheden for at kopiere, sende, modtage og præsentere løbende audiosignaler mellem høreapparater give anledning til flere nye innovationer, som gør brug af flere årtiers forskning i binaural signalbehandling. Som tidligere beskrevet forbedres taleforståeligheden markant i støjende lyttesituationer med genklang, ved at der fokuseres på det øre, der har det bedste signal-støjforhold. Dette fænomen kaldes bedre øre-effekten. Et væsentligt fremskridt ved moderne høreapparater er deres evne til at beregne mængden af signal i forhold til mængden af støj (dvs. signal-støjforholdet). Denne funktion kan udføres ved de enkelte frekvensbånds opløsninger. Eftersom det er muligt at streame det fulde audiosignal fra det ene høreapparat til det andet, og eftersom hvert høreapparat er i stand til at beregne signal-støjforholdet, er det nu muligt at streame en kopi af audiosignalet fra høreapparat med det bedre signal-støjforhold til høreapparat med det dårligere signalstøjforhold. Dermed får lytteren udgangslyden fra det "bedre øre" i ikke ét, men begge ører. Muligheden for at streame fra øret med et højt signal-støjforhold til øret med et lavt signal-støjforhold kan måske bedst illustreres med DuoPhone-funktionen (se figur 3). Når man bruger en telefon med konventionelle høreapparater, er det let at forstå, at signalstøjforholdet er relativt godt i det ene øre (dvs. det øre, hvor telefonen er) og relativt dårligt i det andet. Ved trådløst at streame signalet fra det bedre øre, således at det dårligere øre modtager en kopi af signalet, vil lytteren være i stand til bedre at forstå tale i telefonen (Picou & Ricketts, 2011). Selvom dette eksempel fremhæver fordelen ved at udveksle audiosignaler i realtid mellem høreapparater ved brug af en telefon, kan denne teknologi potentielt anvendes i en hvilken som helst situation, hvor høreapparatet registrerer et mere fordelagtigt signal-støjforhold i det ene øre i forhold til det andet. Forskel [db SNR] JFC-test Antal forsøgspersoner Figur 3 Fordelen som vist ved hjælp af testen "Just Follow Conversation" (JFC) (Nyffeler, 2010). Ændringen beregnes ved at trække det taleniveau, som kræves ved lytning med DuoPhone, fra det taleniveau, der kræves ved lytning til et monauralt signal (positive værdier viser en forbedring). Binaural VoiceStream Teknologi TM yder en anden vigtig og enestående fordel, når den kobles sammen med standardteknologien for retningsbestemte mikrofoner. I de fleste moderne høreapparater opnås retningsbestemt behandling ved at bruge de to retningsuafhængige mikrofoner på ét høreapparat. Med opfindelsen af lydstreaming i fuld båndbredde mellem høreapparaterne er det nu muligt at opnå retningsbestemt signalbehandling, som koordinerer signalerne fra de fire mikrofoner, der er med en bilateral høreapparattilpasning. Dette muliggør en helt binaural beamformer. Som følge heraf er det nu muligt at opnå mere avancerede, polære, beamformerresponser, som tidligere ikke var tilgængelige med retningsbestemte mikrofonsystemer, der koordinerer indgangslyde fra to mikrofoner. Med StereoZoom er Phonak eksempelvis nu i stand til at opnå et mere fokuseret beammønster sammenlignet med traditionelle monaurale beamformere, hvilket resulterer i væsentligt forbedret taleforståelighed (Kreikemeier et al., 2012). 6 Phonak Insight / At lytte med to ører i stedet for ét / Januar 2013

7 Hvorfor forbedres lytningen med fuld lydstreaming mellem høreapparaterne? Grunden til, at lytteevnen forbedres, når der er fuld lydstreaming mellem høreapparaterne, skyldes hovedsageligt, at høreapparaterne kan drage fordel af bedre øre-effekten, og dette er utroligt vigtigt på grund af de ekstra fordele, der fås med binaural lydstyrkesummation og binaural redundans. Husk, at bedre øre-effekten måske er den vigtigste grund til, at forståeligheden forbedres i udfordrende lytteomgivelser, når mål- og maskeringssignaler kommer fra forskellige retninger (Brungart & Simpson, 2002). Ved at kopiere audiosignalet i det høreapparat, der sidder på det bedre øre, og sende dette signal til høreapparatet med det dårligere signal-støjforhold, opnår lytteren en bedre lyttesituation. Det signal, der er i det "bedre øre", behandles og sendes ikke kun igennem det høreapparat, der sidder på det "bedre øre", men igennem begge høreapparater. Fordelen ved fuld lydstreaming mellem høreapparaterne er ikke begrænset til en strategisk udnyttelse af bedre øre-effekten. Desuden udnytter trådløs streaming af det fulde lydsignal både den binaurale lydstyrkesummation og effekten af binaural redundans. Som tidligere beskrevet giver binaural summation lytteren en stor lyttemæssig fordel på 6-10 db, og hvad der er nok så vigtigt evnen til at udnytte fordelen ved binaural lydstyrkesummation ser ud til at være fuldt bevaret for lyttere med sensorineural hørenedsættelse. Ved at sende et signal til begge ører får det auditive system flere i stedet for kun én mulighed for at modtage de auditive cues, der er i signalet (dvs. binaural redundans). Som tidligere beskrevet medfører binaural redundans typisk en forbedring af signal-støjforholdet på 1-2 db og er sandsynligvis vigtigst for personer med en asymmetrisk hørenedsættelse. Til slut skal man huske, at når lyden bevæger sig fra det frie felt til trommehinderne, producerer menneskekroppen et antal retningsafhængige akustiske transformationer, der fungerer som vigtige lokalisationscues for lytteren. Bemærkelsesværdigt kombinerer de cues, som modtages i hvert øre, en proces, der medfører binaural retningsbestemmelse eller den retningsbestemte lyttefordel, når der lyttes med to ører i forhold til ét. Både StereoZoom og autostereozoom er udviklet til at efterligne binaural retningsbestemmelse for lyttere med bilateral hørenedsættelse via koordinering af de to systemer med dobbelt mikrofon, der sidder i bilaterale høreapparattilpasninger, og det er en egenskab, der kun fås i forbindelse med Binaural VoiceStream Teknologi TM. Konklusioner Binaural VoiceStream Teknologi TM giver mulighed for trådløs udveksling af lydsignaler i fuld båndbredde mellem høreapparater. Dette er et væsentligt teknologisk fremskridt i udviklingen af høreapparater og åbner op for muligheden for at udnytte årtiers forskning i binaural signalbehandling. Der er mulighed for at anvende den fulde lydstreamingsteknologi i alle lyttesituationer, hvor høreapparatet registrerer et bedre signal-støjforhold på et hvilket som helst frekvensbånd i det ene høreapparat i forhold til det andet. Binaural VoiceStream Teknologi TM udnytter flere mekanismer, som er vigtige for at forbedre forståeligheden i svære lytteomgivelser. Disse mekanismer omfatter bedre øre-effekten, effekten med binaural lydstyrkesummation og effekten med binaural redundans. Når binaural VoiceStream Teknologi TM anvendes sammen med retningsbestemt mikrofonteknologi, er det muligt at anvende StereoZoom og autostereozoom, hvilket er funktioner der drager fordel af den lyttemæssige fordel ved binaural retningsbestemmelse. Phonak Insight / At lytte med to ører i stedet for ét / Januar

8 Referencer Akeroyd M.A. & Summerfield A.Q. (2000). Integration of monaural and binaural evidence of vowel formants. Journal of the Acoustical Society of America, 107(6), Balfour P.B. & Hawkins D.B. (1992). A comparison of sound quality judgments for monaural and binaural hearing aid processed stimuli. Ear and Hearing, 13(5), Best V., Mason C.R. and Kidd G. (2011). Spatial release from masking in normally hearing and hearing-impaired listeners as a function of the temporal overlap of competing talkers. Journal of the Acoustical Society of America 129(3), Boymans M., Goverts S.T., Kramer S.E., Festen J.M. & Dreschler W.A. (2008). A prospective multi-centre study of the benefits of bilateral hearing aids. Ear and Hearing, 29(6), Bregman A.S. (1990). Auditory Scene Analysis. MIT Press: Cambridge, MA. Bronkhorst A.W. (2000). The cocktail party phenomenon: A review of research on speech intelligibility in multiple talker conditions. Acustica, 86, Bronkhorst A.W. & Plomp R. (1988). The effect of head-induced interaural time and level differences on speech intelligibility in noise. Journal of the Acoustical Society of America, 83, Brungart D. & Simpson B. (2002). The effects of spatial separation in distance on the informational and energetic masking of a nearby speech signal. Journal of the Acoustical Society of America 112, Cherry E.C. (1953). Some experiments on the recognition of speech, with one and two ears. Journal of the Acoustical Society of America, 25, Colburn H.S., Shinn-Cunningham B., Kidd G. Jr. & Durlach N. (2006). The perceptual consequences of binaural hearing. International Journal of Audiology, 45(Suppl 1), S Culling J.F., Hawley M.L. & Litovsky R.Y. (2004). The role of head-induced interaural time and level differences in the speech reception threshold for multiple interfering sound sources. Journal of the Acoustical Society of America, 116, Dalton D.S., Cruickshanks K.J., Klein B.E.K, Klein R., Wiley T.L., et al. (2003). The impact of hearing loss on quality of life in older adults. The Gerontologist, 43(5), Day G., Browning G. & Gatehouse S. (1988). Benefit from binaural hearing aids in individuals with a severe hearing impairment. British Journal of Audiology, 23, Dillon A. (2001). Beyond usability: process, outcome and affect in human-computer interactions. Canadian Journal of Library and Information Science, 26(4), Duquesnoy A.J. (1983). The intelligibility of sentences in quiet and in noise in aged listeners. Journal of the Acoustical Society of America, 74, Durlach N.I., Mason C.R., Kidd G. Jr., Arbogast T.L., Colburn H.S. & Shinn-Cunningham B.G. (2003). Note on informational masking. Journal of the Acoustical Society of America, 113, French N.R. & Steinberg J.C. (1947). Factors governing the intelligibility of speech sounds. Journal of the Acoustical Society of America, 19, Haggard M. & Hall J. (1982). Forms of binaural summation and the implications of individual variability for binaural hearing aids. Scandanavian Audiology Supplementum (15), Hawkins D.B., Walden B.E., Montgomery A. & Prosek R.A. (1987). Description and validation of an LDL procedure designed to select SSPL90. Ear and Hearing, 8(3), Hornsby B.W., Ricketts T. A. & Johnson E. E. (2006). The effects of speech and speechlike maskers on unaided and aided speech recognition in persons with hearing loss. Journal of the American Academy of Audiology, 17, Keys J.W. (1947). Binaural versus monaural hearing. The Journal of the Acoustical Society of America, 19(4), Kobler S. & Rosenhall U. (2002). Horizontal localization and speech intelligibility with bilateral and unilateral hearing aid amplification. International Journal of Audiology, 41, Kochkin S. & Kuk F. (1997). The binaural advantage: evidence from subjective benefits and customer satisfaction data. The Hearing Review, 4(4), Kochkin S. (2000). MarkeTrak V: Consumer Satisfaction Revisited. The Hearing Journal, 53(1), Kreikemeier S., Margolf-Hackl S., Raether J., Fichtl E. & Kiessling J. (2012). Vergleichende Evaluation unterschiedlicher Hörgeräte-Richtmikrofontechnologien bei hochgradig Schwerhörigen. Zeitschrift für Audiologie, Supplement zur 15. Jahrestagung der deutschen Gesellschaft für Audiologie. McArdle R., Killion M., Mennite M. & Chisolm T. (2012). Are two ears not better than one? Journal of the American Academy of Audiology, 23, Nabelek A.K. & Pickett J.M. (1974). Reception of consonants in a classroom as affected by monaural and binaural listening, noise, reverberation, and hearing aids. Journal of the Acoustical Society of America, 56, Noble W. & Gatehouse S. (2006). Effects of bilateral versus unilateral hearing aid fitting on abilities measured by the Speech, Spatial, and Qualities of Hearing Scale (SSQ). International Journal of Audiology, 45, Nyffeler M. (2010). DuoPhone. Field Study News, February. O Neil J.N., Connelly C.J., Limb C.J. & Ryugo D.K. (2011). Synaptic morphology and the influence of auditory experience. Hearing Research, 279(102), Oxenham A.J. & Plack C.J. (1997). A behavioral measure of basilar membrane nonlinearity in listeners with normal and impaired hearing. Journal of the Acoustical Society of America, 101, Peissig J. & Kollmeier B. (1997). Directivity of binaural noise reduction in spatial multiple noise-source arrangements for normal and impaired listeners, Journal of the Acoustical Society of America, 101, Pichora-Fuller M.K. & Singh G. (2006). Effects of age on auditory and cognitive processing: implications for hearing aid fitting and audiological rehabilitation. Trends in Amplification, 10, Picou E.M. & Ricketts T.A. (2011). Comparison of wireless and acoustic hearing aid-based telephone listening strategies. Ear and Hearing, 32(2), Reynolds G.S. & Stevens S.S. (1960). Binaural summation of loudness. The Journal of the Acoustical Society of America, 32(10), Singh G., Pichora-Fuller M.K. & Schneider B.A. (2008). The effect of age on auditory spatial attention in conditions of real and simulated spatial separation. Journal of the Acoustical Society of America, 124, Sivonen V.P. (2011). Binaural directivity patterns for normal and aided human hearing. Ear & Hearing, 32, Shaw E.A.G. (1974). Transformation of sound pressure level from the free field to the eardrum in the horizontal plane. Journal of the Acoustical Society of America, 56, Yueh B., Shapiro N., MacLean C.H., et al. (2003, April 16). Screening and management of adult hearing loss in primary care. Journal of the American Medical Association, 289 (15), Zurek P. M. (1980). The precedence effect and its possible role in the avoidance of interaural ambiguities. Journal of the Acoustical Society of America, 67, Phonak Insight / At lytte med to ører i stedet for ét / Januar /V1.00/ /8G Printed in Danmark Phonak AG All rights reserved

Alder, Aldersbetingede høretab samt behov

Alder, Aldersbetingede høretab samt behov Alder, Aldersbetingede høretab samt behov Charlotte T. Jespersen, M.A. Director, Global Audiology GN ReSound AS Agenda Aldring Aldersbetingede høretab & potentielle konsekvenser De ældre Rehabilitering

Læs mere

Registrering af stemmer uanset hvor du er og hvad du foretager dig

Registrering af stemmer uanset hvor du er og hvad du foretager dig Registrering af stemmer uanset hvor du er og hvad du foretager dig Kommunikér Vi tror på, at alle stemmer er vigtige. Stemmen er vores forbindelse til omverdenen, og den giver os mulighed for at være i

Læs mere

Phonak Audéo V og Phonak EasyCall. En ny generation af høreløsninger. Simpelthen genialt.

Phonak Audéo V og Phonak EasyCall. En ny generation af høreløsninger. Simpelthen genialt. Phonak Audéo V og Phonak EasyCall En ny generation af høreløsninger. Simpelthen genialt. Tag med os på en rejse til den næste generation af høreløsninger Vi vil gerne invitere dig med på en rejse med vores

Læs mere

Registrering af stemmer uanset hvor du er og hvad du foretager dig

Registrering af stemmer uanset hvor du er og hvad du foretager dig Registrering af stemmer uanset hvor du er og hvad du foretager dig Kommunikér Vi tror på, at alle stemmer er vigtige. Stemmen er vores forbindelse til omverdenen, og den giver os mulighed for at være i

Læs mere

Gør ensidige høreudfordringer til alsidig høreglæde. Unik alsidighed. Æstetisk. Nem at tilpasse. Spice.

Gør ensidige høreudfordringer til alsidig høreglæde. Unik alsidighed. Æstetisk. Nem at tilpasse. Spice. Gør ensidige høreudfordringer til alsidig høreglæde Unik alsidighed. Æstetisk. Nem at tilpasse. Spice. 3 Der har aldrig været en fuldt tilfredsstillende CROS-løsning til mennesker med en hørenedsættelse,

Læs mere

Usynlighed der giver dig selvsikkerhed, af tilværelsens rige lydscenarier. Life is on

Usynlighed der giver dig selvsikkerhed, af tilværelsens rige lydscenarier. Life is on Life is on Vi lytter til behovene hos dem, der stoler på vores ideer og knowhow. På en kreativ måde udfordrer vi teknologien og udvikler avancerede høreløsninger, der hjælper hørehæmmede til at høre, forstå

Læs mere

Roger TM. Dynamic SoundField Sæt stikket i, tænd systemet, og undervis

Roger TM. Dynamic SoundField Sæt stikket i, tænd systemet, og undervis Roger TM Dynamic SoundField Sæt stikket i, tænd systemet, og undervis Forskellen med Soundfield Det er vigtigt, at eleverne hører godt i klasseværelset, for at de virkelig kan yde deres bedste og få mest

Læs mere

Phonak Insight. Den kan være let, meget let eller minimal, men den er ikke ubetydelig. Hvor udbredt er let hørenedsættelse?

Phonak Insight. Den kan være let, meget let eller minimal, men den er ikke ubetydelig. Hvor udbredt er let hørenedsættelse? Phonak Insight Den kan være let, meget let eller minimal, men den er ikke ubetydelig Vidste du, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anser hørenedsættelse, som opstår i voksenlivet, for at være den tredje

Læs mere

Produktinformation. Flere oplysninger fås på

Produktinformation. Flere oplysninger fås på Produktinformation Virto Q er det omfattende i-øret-høreapparatprogram for let til svær hørenedsættelse. Virto Q omfatter fire modeller i tre funktionsniveauer. Virto Q høreapparater er med sin basis i

Læs mere

Phonak Audéo Q. Produktinformation

Phonak Audéo Q. Produktinformation Phonak Audéo Q Produktinformation Phonak Audéo Q er det omfattende BTE (bag-øret) RIC program for mild til kraftig hørenedsættelse. Phonak Audéo Q omfatter tre modeller, tre eksterne receivere og fire

Læs mere

Udforsk din hørelse Discover. At forstå hørenedsættelse. your hearing

Udforsk din hørelse Discover. At forstå hørenedsættelse. your hearing Udforsk din hørelse Discover At forstå hørenedsættelse your hearing At forstå En stemme kan være dybt rørende, kan formidle tanker, følelser og stemninger. Ethvert talt ord består af lyde og toner, der

Læs mere

Phonak Audéo Q. Lille apparat. Stor ydeevne.

Phonak Audéo Q. Lille apparat. Stor ydeevne. Phonak Audéo Q Lille apparat. Stor ydeevne. Kommunikér Vi mener, at alle stemmer er vigtige. Stemmen er vores forbindelse til omverdenen, og den giver os mulighed for at være i kontakt med vores familie,

Læs mere

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning Hørelse for livet Viden om høreapparater Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning 2 3 God hørelse er givet, er det ikke? Der er over 1.000 forskellige høreløsninger

Læs mere

Adaptiv Phonak Digital (APD)

Adaptiv Phonak Digital (APD) Adaptiv Phonak Digital (APD) Baggrundsviden fra det audiologiske område Phonak baserer alle grundlæggende krav til høreapparater og tilpasning af dem på forestillingen om et Akustikkens hus. Akustikkens

Læs mere

Bilateral cochlear implantation - en oversigtsartikel

Bilateral cochlear implantation - en oversigtsartikel Bilateral cochlear implantation - en oversigtsartikel I oktober 2005 var der på verdensplan ca. 2803 bilateralt cochlearimplanterede 1. Heraf var 1638 (58 %) børn. Internationalt konsensuspapir I 2004

Læs mere

Det Danske APD test-batteri.

Det Danske APD test-batteri. Det Danske APD test-batteri. Indholdsfortegnelse CD indhold...1 Introduktion... 2 Filtered words... 3 Figure ground...4 Competing words...5 Dichotic digits...6 Duration pattern... 7 Gaps in Noise. (GIN)...8

Læs mere

Forbered dig på dit besøg

Forbered dig på dit besøg Forbered dig på dit besøg Dette har du brug for at vide, inden dit besøg hos os Dit første besøg Hvis du aldrig har besøgt en hørespecialist, ved du sandsynligvis ikke, hvad du kan forvente. En besøg hos

Læs mere

Oticon Opn åbner op for en ny verden

Oticon Opn åbner op for en ny verden Oticon Opn åbner op for en ny verden Traditionel teknologi Ny teknologi Fokuserer på en stemme, og undertrykker alle andre. Åbner op for lydbilledet for at få flere stemmer med. Du kender nok følelsen.

Læs mere

Roger til hjemmet og sociale situationer. Overvind udfordringer i taleforståelse

Roger til hjemmet og sociale situationer. Overvind udfordringer i taleforståelse Roger til hjemmet og sociale situationer Overvind udfordringer i taleforståelse Nyd flere af de øjeblikke, der betyder mest Den moderne høreapparatteknologi er rigtig god til at hjælpe mennesker til at

Læs mere

Oticon Opn åbner op for en ny verden

Oticon Opn åbner op for en ny verden Oticon Opn åbner op for en ny verden Traditionel teknologi Fokuserer på en stemme, og undertrykker alle andre. Ny teknologi Åbner op for lydbilledet for at få flere stemmer med. Du kender nok følelsen.

Læs mere

COMFORT DIGISYSTEM. Bedst på arbejde

COMFORT DIGISYSTEM. Bedst på arbejde COMFORT DIGISYSTEM Bedst på arbejde 2 Vi elsker lyd. Og mennesker. Først i verden bedst på arbejde At kunne høre kunder og kolleger godt på arbejde er vigtigt både for at kunne gøre et godt stykke arbejde

Læs mere

Torben Poulsen. Institut for Elektroteknologi, Høresystemer Danmarks Tekniske Universitet 2800 Lyngby. DTU Elektro Hearing systems. tp@elektro.dtu.

Torben Poulsen. Institut for Elektroteknologi, Høresystemer Danmarks Tekniske Universitet 2800 Lyngby. DTU Elektro Hearing systems. tp@elektro.dtu. Audiogrammet er ikke nok! Torben Poulsen Institut for Elektroteknologi, Høresystemer Danmarks Tekniske Universitet 2800 Lyngby tp@elektro.dtu.dk Audiogrammet er ikke nok! 1 Indledning Tak for invitationen!

Læs mere

Rapport. Sammenligning af T, FM og Dynamisk FM. Udført for Phonak Danmark og Oticon. Sagsnr.: A900306 Side 1 af 10 2/11 2010

Rapport. Sammenligning af T, FM og Dynamisk FM. Udført for Phonak Danmark og Oticon. Sagsnr.: A900306 Side 1 af 10 2/11 2010 Rapport Sammenligning af T, FM og Dynamisk FM Udført for Phonak Danmark og Oticon Sagsnr.: A900306 Side 1 af 10 2/11 2010 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

Roger TM. på arbejdspladsen. Fokus på arbejde frem for at høre

Roger TM. på arbejdspladsen. Fokus på arbejde frem for at høre Roger TM på arbejdspladsen Fokus på arbejde frem for at høre Kommunikere, deltage og bidrage En moderne arbejdsplads kan være et kompliceret lyttemiljø. Det er også et sted, hvor vellykket kommunikation

Læs mere

Genopliv hørelsen. Vellykket brug af høreapparater

Genopliv hørelsen. Vellykket brug af høreapparater Genopliv hørelsen Vellykket brug af høreapparater Velkommen tilbage til en verden af lyde Nu da du har taget det første skridt mod at genoplive din hørelse, vil du opdage, at det er nødvendigt med nogle

Læs mere

Er dit Cochlear Implant og dit høreapparat skabt for hinanden?

Er dit Cochlear Implant og dit høreapparat skabt for hinanden? Er dit Cochlear Implant og dit høreapparat skabt for hinanden? Evelyn Gardner, AB-bruger Fordelen ved en integreret løsning Hvis du overvejer at få et Cochlear Implant, er der mange gode grunde til fortsat

Læs mere

Hvad er. Cochlear Implant?

Hvad er. Cochlear Implant? Hvad er Cochlear Implant? Hvad er Cochlear Implant? Et Cochlear Implant er et et avanceret høreapparat, der er beregnet til give øget lydopfattelse og mulighed for større taleforståelse hos børn og voksne

Læs mere

To skal der til. Information om hvorfor det er en god ide at bruge høreapparater på begge ører

To skal der til. Information om hvorfor det er en god ide at bruge høreapparater på begge ører To skal der til 8 Information om hvorfor det er en god ide at bruge høreapparater på begge ører Denne brochure er nummer 8 i en serie fra Widex om hørelse og dertil knyttede emner. Hør verden omkring dig

Læs mere

Roger TM. til undervisning Overvind udfordringer i taleforståelse

Roger TM. til undervisning Overvind udfordringer i taleforståelse Roger TM til undervisning Overvind udfordringer i taleforståelse Deltag aktivt i den moderne undervisning For alle børn især børn med høreproblemer er det vigtigt at kunne høre godt i skolen, for at de

Læs mere

FREQUENCY COMPOSITION : EN NY TILGANG TIL FREKVENS- FORSKYDNING

FREQUENCY COMPOSITION : EN NY TILGANG TIL FREKVENS- FORSKYDNING FREQUENCY COMPOSITION : EN NY TILGANG TIL FREKVENS- FORSKYDNING Frekvensforskydning er kommet langt. I årenes løb har teknikken udviklet sig fra en kontroversiel funktion til én, der bliver mere og mere

Læs mere

WIDEX INTRODUCERER I WIDEX DREAM

WIDEX INTRODUCERER I WIDEX DREAM GODE 3GRUNDE WIDEX INTRODUCERER naturtro lyd I WIDEX DREAM DREAM er den nye familie af exceptionelle høreapparater fra Widex. Takket være den nye og banebrydende teknologiske platform TRUE ISP sætter DREAM

Læs mere

Børn, voksne og støj resultater og konsekvenser Torkil Østerbye (tork@via.dk), adjunkt, ph.d.

Børn, voksne og støj resultater og konsekvenser Torkil Østerbye (tork@via.dk), adjunkt, ph.d. Indsæt nyt ikon 1. Højre klik på ikonet 2. Vælg Skift billede 3. Vælg det nye ikon 4. Tryk Indsæt 5. Højre klik og vælg Nulstil hvis pladsholderen forandrer sig Gør tanke til handling VIA University College

Læs mere

FORVENT mere af Oticon AGIL. - en ny undersøgelse bekræfter det!

FORVENT mere af Oticon AGIL. - en ny undersøgelse bekræfter det! FORVENT mere af Oticon AGIL - en ny undersøgelse bekræfter det! Spekulerer du over, hvor godt Oticon Agil er? * Undersøgelsen blev udført i Canada, Tyskland, Storbritannien og USA. Undersøgelsen indsamlede

Læs mere

Phonaks portefølje af løsninger. Præsentation af vores mest komplette og innovative kollektion nogensinde

Phonaks portefølje af løsninger. Præsentation af vores mest komplette og innovative kollektion nogensinde Phonaks portefølje af løsninger Præsentation af vores mest komplette og innovative kollektion nogensinde 2 Pionerer I løbet af det sidste år har vi styrket Phonaks produktportefølje ved at introducere

Læs mere

Din vej til en verden af trådløse tilkoblingsmuligheder

Din vej til en verden af trådløse tilkoblingsmuligheder Din vej til en verden af trådløse tilkoblingsmuligheder tilkobling til din omverden Det cochlea implant system, du vælger, er den vigtigste beslutning du træffer på din rejse mod hørelse. Uanset hvor

Læs mere

Phonak Tinnitus Balance-portefølje

Phonak Tinnitus Balance-portefølje Phonak Tinnitus Balance-portefølje Produktinformation Phonak Tinnitus Balance-porteføljen indeholder løsninger, der dækker en række populære fremgangsmåder til håndtering af tinnitus. Noise generator,

Læs mere

Phonic Ear A/S Kongebakken 9 2765 Smørum Tlf.: 39177101 mail@phonicear.dk www.phonicear.dk. 921-35-901-00 /Rev. A 0409

Phonic Ear A/S Kongebakken 9 2765 Smørum Tlf.: 39177101 mail@phonicear.dk www.phonicear.dk. 921-35-901-00 /Rev. A 0409 Phonic Ear A/S Phonic Ear er et danskejet selskab i William Demant Holding A/S. Koncernen har over 100 års erfaring inden for høre- og lydområdet og består af en række internationalt orienterede virksomheder,

Læs mere

Verdens første digitale minimodtager

Verdens første digitale minimodtager Verdens første digitale minimodtager Comfort Digisystem Receiver DT10 Receiver DT10 er minimodtageren med Comfort Digisystems unikke lydkvalitet. Den er let at bruge, let at konfigurere, og den giver en

Læs mere

Phonak Insight. Roger Pen Overvind udfordringerne ved at forstå tale. Roger digital, adaptiv, trådløs teknologi på 2,4 GHz

Phonak Insight. Roger Pen Overvind udfordringerne ved at forstå tale. Roger digital, adaptiv, trådløs teknologi på 2,4 GHz Phonak Insight Roger Pen Overvind udfordringerne ved at forstå tale Denne avancerede, trådløse universal-mikrofon hjælper folk med en hørenedsættelse til at forstå mere tale i støj og på afstand. Roger

Læs mere

har givet os to ører designet til at arbejde sammen

har givet os to ører designet til at arbejde sammen Widex clear440-pa Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen en verden af NATURLig lyd Naturen har givet os to ører, designet til at arbejde sammen. Og de nye WIDEX CLEAR 440-PA høreapparater

Læs mere

SKABT FOR HINANDEN. Høreløsningen Naída CI Bimodal

SKABT FOR HINANDEN. Høreløsningen Naída CI Bimodal SKABT FOR HINANDEN Høreløsningen Naída CI Bimodal Til hørespecialister Produktinformation Hos AB og Phonak har vi kombineret vores respektive innovations kompetencer med det formål at udvikle teknologiske

Læs mere

Retningsmikrofoner og støjreducerende algoritmers effekt på taleforståelsen i støj ved simultan anvendelse

Retningsmikrofoner og støjreducerende algoritmers effekt på taleforståelsen i støj ved simultan anvendelse Titel: Retningsmikrofoner og støjreducerende algoritmers effekt på taleforståelsen i støj ved simultan anvendelse Student: David Harbo Jordell Fag: Speciale Studium: Kandidat i audiologi Fakultet: Humanistisk

Læs mere

Børn og hørelse. Generel information om børns hørelse, høretab og den hjælp der er tilgængelig i den forbindelse

Børn og hørelse. Generel information om børns hørelse, høretab og den hjælp der er tilgængelig i den forbindelse Børn og hørelse 7 Generel information om børns hørelse, høretab og den hjælp der er tilgængelig i den forbindelse Denne brochure er nummer 7 i en serie fra Widex om hørelse og dertil knyttede emner. Hørelsens

Læs mere

Lyd oplevelse. Lydopfattelse. Perception : Oversigt. Lydstyrke Tonehøjde Kritisk Bånd Rumopfattelse... MMT, 2003 Kristoffer Jensen

Lyd oplevelse. Lydopfattelse. Perception : Oversigt. Lydstyrke Tonehøjde Kritisk Bånd Rumopfattelse... MMT, 2003 Kristoffer Jensen Lydopfattelse MMT, 3 Kristoffer Jensen Lydstyrke Tonehøjde Kritisk Bånd Rumopfattelse... Lyd oplevelse Klangfarve Kommunikation Konsonans Rytme Lokalisering Perception : Oversigt [Hearing takes place]

Læs mere

Lyd og hørelse. En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer

Lyd og hørelse. En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer Lyd og hørelse 1 En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer Denne brochure er nummer 1 i en serie fra Widex om hørelse og høreapparater. Hvad er lyd? Vores moderne dagligdag er fyldt med mange

Læs mere

Fakta om hørelse. Hvordan hørelsen fungerer, hvordan den bliver dårligere, og hvad du kan gøre ved det

Fakta om hørelse. Hvordan hørelsen fungerer, hvordan den bliver dårligere, og hvad du kan gøre ved det Fakta om hørelse Hvordan hørelsen fungerer, hvordan den bliver dårligere, og hvad du kan gøre ved det Hørelsen er den eneste af vores sanser, som konstant er aktiv Vores hørelse udvikles fuldstændigt,

Læs mere

information til forældre

information til forældre information til forældre tm WIDEX BABY 440 Den bedste start i livet For små børn spiller hørelsen en central rolle i den måde, de udvikler deres sprog og fortolker verden på. Spædbørn hører lyde specielt

Læs mere

Bilateral Cochlear Implantation i Danmark

Bilateral Cochlear Implantation i Danmark Bilateral Cochlear Implantation i Danmark - Komplikationer og udbytte Specialeafhandling af Matilde Fogh Audiologopædi Københavns Universitet Juli 2006 Vejleder: Lars von der Lieth Abstract. Relatively

Læs mere

Lille, komfortabelt og fleksibelt WIDEX SUPER introducerer for første gang RITE-teknologi i kategorien meget kraftige høreapparater.

Lille, komfortabelt og fleksibelt WIDEX SUPER introducerer for første gang RITE-teknologi i kategorien meget kraftige høreapparater. Ægte Super Power Lille, komfortabelt og fleksibelt WIDEX SUPER introducerer for første gang RITE-teknologi i kategorien meget kraftige høreapparater. 4 Ultimativ POWER For høreapparatbrugere med svær og

Læs mere

Husk at sætte i stikkontakt Og tænd!

Husk at sætte i stikkontakt Og tænd! Øvelse 1 Sound Ear lydtryksmåler i klasselokalet: Opmærksomhed på lydniveauet i klassen. Husk at sætte i stikkontakt Og tænd! Mens klassen har støjboksen til låns kan den store Sound Ear lydtryksmåler

Læs mere

DREAM I SLANKT DESIGN

DREAM I SLANKT DESIGN DREAM I SLANKT DESIGN WIDEX DREAM familien er lige blevet endnu bedre. Med den nye DREAM FASHION model har du mulighed for at tilbyde høreapparatbrugere det absolut nyeste inden for teknologi og design

Læs mere

COMFORT DIGISYSTEM. Bedst i klassen

COMFORT DIGISYSTEM. Bedst i klassen COMFORT DIGISYSTEM Bedst i klassen 2 Vi elsker lyd. Og mennesker. Først i verden bedst i klassen At høre godt i skolen er vigtigt for at kunne lære og for at kunne fungere socialt. Dog er lydmiljøet i

Læs mere

APD Auditory Processing Disorder. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

APD Auditory Processing Disorder. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus APD Auditory Processing Disorder AUDIOLOGISKE UNDERSØGELSER RENATA JALLES HANSEN Århus Universitetshospital, Århus Sygehus APD Nedsat evne til at processere lyd i centralnervesystemet Den centrale auditive

Læs mere

Indeni dit høreapparat

Indeni dit høreapparat Indeni dit høreapparat Det virker som en Pro Stilhed Støj Tale i støj Musik Her virker det: SpeechZone : Kun Pro giver dig tydelig tale overalt Sådan virker det: Begge høreapparater arbejder sammen for

Læs mere

Fra øre til hjerne Tværfaglig forskning i hørelse og kognition. Jens Hjortkjær & Sébastien Santurette

Fra øre til hjerne Tværfaglig forskning i hørelse og kognition. Jens Hjortkjær & Sébastien Santurette Fra øre til hjerne Tværfaglig forskning i hørelse og kognition Jens Hjortkjær & Sébastien Santurette Indhold Hvem er vi? Baggrund: cocktail party problemet CAHR: auditory modelling, anvendt og klinisk

Læs mere

SÅDAN GØRES HØJE LYDE BEHAGELIGE

SÅDAN GØRES HØJE LYDE BEHAGELIGE SEPTEMBER 2014 SÅDAN GØRES HØJE LYDE BEHAGELIGE JULIE TANTAU, AuD FABIAN MORANT, MS MIKROTEKNIK Så længe der har eksisteret høreapparater, har brugerne klaget over, at nogle lyde er for høje, og det gør

Læs mere

har givet os to ører designet til at arbejde sammen

har givet os to ører designet til at arbejde sammen Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen en verden af NATURLig lyd Naturen har givet os to ører, designet til at arbejde sammen. Og de nye WIDEX CLEAR 440 høreapparater kommunikerer

Læs mere

Overvind udfor dringer i talefor ervind udfordring ståel er i talefor ståel

Overvind udfor dringer i talefor ervind udfordring ståel er i talefor ståel Roger Overvind udfordringer i taleforståelse 2 Undervisningen bliver konkret og meningsfyldt, når børn er virkelig engagerede, men dette engagement er kun muligt, når eleverne tydeligt kan høre og forstå,

Læs mere

Nyd at høre bedre BASIS HØRETEKNOLOGI. Premium. Avanceret. Basis

Nyd at høre bedre BASIS HØRETEKNOLOGI. Premium. Avanceret. Basis Nyd at høre bedre BASIS HØRETEKNOLOGI Premium Avanceret Basis Du får en helt ny oplevelse, som kan forandre dit liv Når du læser dette, er du måske ved at opgradere dine høreapparater eller måske overvejer

Læs mere

TOPICS IN AMPLIFICATION

TOPICS IN AMPLIFICATION Januar 2010 TOPICS IN AMPLIFICATION Live Music Plus: for gode livemusikoplevelser At spille og lytte til musik har altid været en af de universelle menneskelige aktiviteter, der ikke er begrænset af geografiske

Læs mere

Oplev fordelene for små børn

Oplev fordelene for små børn Oplev fordelene for små børn Børn 0 5 år Life is on Vi lytter til behovene hos dem, der stoler på vores ideer og knowhow. På en kreativ måde udfordrer vi teknologien og udvikler avancerede høreløsninger,

Læs mere

CHK. Behandling ved mistanke om APD. Del 3. v. Dorthe Mølgaard Hørekonsulent

CHK. Behandling ved mistanke om APD. Del 3. v. Dorthe Mølgaard Hørekonsulent CHK Behandling ved mistanke om APD Del 3 v. Dorthe Mølgaard Hørekonsulent Auditory Processing Disorder CHK Kardinalsymptomer ved APD: Vanskeligheder med at høre i baggrundsstøj Opfattelse af flerleddede

Læs mere

Det usynlige handicap

Det usynlige handicap Det usynlige handicap Søren Hougaard, generalsekretær, EHIMA 1 % med hørenedsættelse Måske 50% hvis vi målte Anovum 2012 - Pa ge 2 Både her og der 3 Owners: Was any part or all of your hearing aid(s) paid

Læs mere

et fornuftigt valg nyd det væsentlige

et fornuftigt valg nyd det væsentlige et fornuftigt valg Oticon Ino nyd det væsentlige Oticon Ino bringer den enkle høreløsning op på et højere plan. Med Ino kan brugerne opleve fordelene ved nogle af de allernyeste fremskridt inden for høreapparatteknologi:

Læs mere

Høreløsningen til enhver livsstil

Høreløsningen til enhver livsstil Høreløsningen til enhver livsstil P E R F O R M A N C E L I N E Premium INIUM WIRELESS Avanceret Basis Specielt til alle At forbedre en høreapparatbrugers evne til at klare vanskelige situationer uden

Læs mere

Få hele historien om ReSound Verso. Scan her eller gå ind på Naturtro hørelse. M DK Rev.A

Få hele historien om ReSound Verso. Scan her eller gå ind på  Naturtro hørelse. M DK Rev.A Få hele historien om ReSound Verso. Scan her eller gå ind på www.gnresound.dk/verso Naturtro hørelse M101481-DK-12.07-Rev.A Lyd i perfekt balance Forestil dig, at du nemt kan følge med i enhver samtale.

Læs mere

Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen

Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen en verden af NATURlig lyd De nye CLEAR 330 høreapparater fra Widex er fuldstændig trådløse, og de kan kommunikere med hinanden konstant, ligesom

Læs mere

Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation

Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation Vi har lyttet for at sikre, at vi fuldt ud forstår, hvad der er vigtigt for dig. Hver eneste ny generation af høreapparater er baseret på disse

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

Lydtryk fra mobiltelefoner

Lydtryk fra mobiltelefoner DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Lydtryk fra mobiltelefoner Findes der mobiltelefoner der kan levere lydtryk kraftige nok til, at de

Læs mere

GØR EN LILLE MELODI TIL EN ÆGTE HARMONI

GØR EN LILLE MELODI TIL EN ÆGTE HARMONI GØR EN LILLE MELODI TIL EN ÆGTE HARMONI For en førsteklasses høreoplevelse JUNA 9 7 PICO RITE 1 2 Bernafon glæder sig over at kunne introducere det nye premium høreapparat Juna Pico RITE (receiver-in-the-ear).

Læs mere

Hvad kan du forvente af Tego Pro?

Hvad kan du forvente af Tego Pro? Hvad kan du forvente af Tego Pro? Tilpasning til dine personlige hørebehov Nu, hvor du har taget det første skridt til at forbedre din hørestatus med Tego Pro høre apparater, spekulerer du formodentlig

Læs mere

Giv brugeren en surround sound oplevelse

Giv brugeren en surround sound oplevelse Giv brugeren en surround sound oplevelse GN ReSound Danmark A/S Lautrupbjerg 7 2750 Ballerup Tlf: 45 75 22 22 E-mail: info@gnresound.dk www.gnresound.dk M101049-DK-09.08 Rev A ReSound og rediscover hearing

Læs mere

Skelnetabets betydning for kommunikationen

Skelnetabets betydning for kommunikationen Skelnetabets betydning for kommunikationen Af Kirsten Eiche Dehn og Susanne Steen Nemholt Når man rammes af et høretab, ændres vilkårene for kommunikation med omgivelserne radikalt. Samtaler, der før forløb

Læs mere

DREAM FUNKTIONER OG PRODUKTER QUICK GUIDE

DREAM FUNKTIONER OG PRODUKTER QUICK GUIDE DREAM FUNKTIONER OG PRODUKTER QUICK GUIDE 3 GODE GRUNDE DREAM sætter ny standard for høreapparaters funktionalitet. Der er tre gode grunde til at anbefale DREAM til dine klienter: 1 MERELYD DREAM giver

Læs mere

Tilpasset lydene i din tilværelse

Tilpasset lydene i din tilværelse Tilpasset lydene i din tilværelse AVANCERET HØRETEKNOLOGI Premium Avanceret Basis Forbedrer din dagligdag med en høreløsning, der er lige så individuel, som du selv er Alle hører forskelligt. Vi opfatter

Læs mere

Alle øjeblikke tæller

Alle øjeblikke tæller Alle øjeblikke tæller AVANCERET HØRETEKNOLOGI Premium Avanceret Basis Du får en helt ny oplevelse, som kan forandre dit liv Når du læser dette, er du måske ved at opgradere dine høreapparater eller måske

Læs mere

HT har ét rigtigt svar under beskrivelse, hvilket antyder, at hun som CI-bruger har svært ved at skelne de tre lydkarakterer. Dog har hun tre korrekte rækkefølger i deløvelsen med rangordning af musikeksempler,

Læs mere

People First. Lad ikke undskyldningerne komme i vejen... Har du brug for en opgradering?

People First. Lad ikke undskyldningerne komme i vejen... Har du brug for en opgradering? Har du brug for en opgradering? People First Vi mener, at det kræver mere end blot avanceret teknologi og audiologi at udvikle de bedste høreapparater. Dette er grunden til, at vi placerer personen i centrum

Læs mere

Denne Artikel er skrevet af Anni Mackenhauer/ Dorthe Mølgaard Mathisen

Denne Artikel er skrevet af Anni Mackenhauer/ Dorthe Mølgaard Mathisen APD er en audiologisk diagnose Auditory Processing Disorder (APD) er ikke et nyt og ukendt begreb. Første gang man støder på begrebet er helt tilbage i 1953 i amerikansk litteratur. I Danmark har vi kendt

Læs mere

Phonak Quest søgen efter bedre hørelse. Serenity. Wolfe. jagthøreværn. On a Mission

Phonak Quest søgen efter bedre hørelse. Serenity. Wolfe. jagthøreværn. On a Mission Et magasin om kommunikation, hørelse og livet fra Phonak Danmark A/S December 2012 Phonak Quest søgen efter bedre hørelse Serenity jagthøreværn Wolfe On a Mission Det nye Phonak Har du lagt mærke til Phonaks

Læs mere

Høreapparater fysiologisk behov eller socialt behov

Høreapparater fysiologisk behov eller socialt behov Høreapparater fysiologisk behov eller socialt behov Nordisk kongres for øre-næse-halssygeplejersker, Trondheim, 3.-4. september, 2010 Anette Lykke Hindhede cand. mag. i pædagogik Ph D projekt sponsoreret

Læs mere

Tilpasning, der passer til dig

Tilpasning, der passer til dig Tilpasning, der passer til dig 2 3 Fordelen ved den nye tilpasningssoftware, Phonak Target TM, er, at du selv bestemmer processen og ikke er tvunget til at følge stive procedurer. Høreapparatspecialister

Læs mere

Dantale II DANSKE HAGERMAN SÆTNINGER

Dantale II DANSKE HAGERMAN SÆTNINGER Dantale II DANSKE HAGERMAN SÆTNINGER Forord Denne rapport er en delvis dokumentation og brugervejledning af Dantale II materialet med de danske Hagerman sætninger. En yderligere dokumentation er under

Læs mere

Gå efter det bedste PREMIUM HØRETEKNOLOGI. Premium. Avanceret. Basis

Gå efter det bedste PREMIUM HØRETEKNOLOGI. Premium. Avanceret. Basis Gå efter det bedste PREMIUM HØRETEKNOLOGI Premium Avanceret Basis Du får en helt ny oplevelse, som kan forandre dit liv Når du læser dette, er du måske ved at opgradere dine høreapparater eller måske overvejer

Læs mere

Roger. Løsninger til større børn og voksne. Overvind udfordringer i taleforståelse

Roger. Løsninger til større børn og voksne. Overvind udfordringer i taleforståelse Roger Løsninger til større børn og voksne Overvind udfordringer i taleforståelse 2 For at unge lyttere kan deltage i meningsfuld verbal kommunikation, skal de kunne høre og forstå talerens stemme helt

Læs mere

Lavfrekvent støj fra store vindmøller

Lavfrekvent støj fra store vindmøller Lavfrekvent støj fra store vindmøller Vindmølleindustrien 1. december 2010 Kaj Dam Madsen DELTA, kdm@delta.dk Baggrund for projektet En voksende bekymring i befolkningen for, at store nye vindmøller skulle

Læs mere

Viden om tinnitus. En guide til at hjælpe dig med at håndtere tinnitus mere effektivt

Viden om tinnitus. En guide til at hjælpe dig med at håndtere tinnitus mere effektivt Viden om tinnitus En guide til at hjælpe dig med at håndtere tinnitus mere effektivt Indhold Din situation og dine mål 4 Hvad er den lyd i dine ører? 5 Hvad forårsager tinnitus? 6 Tinnitus og hjernen 7

Læs mere

Phonak CROS. Produktinformation

Phonak CROS. Produktinformation Produktinformation er en CROS/BiCROS løsning til folk med ensidig hørenedsættelse. Det består af to dele -sender og et trådløst Phonak Quest eller Spice+ høreapparat. Phonak CROS-senderen inkluderer to

Læs mere

Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen

Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen en verden af NATURlig lyd De nye CLEAR 220 høreapparater fra Widex er fuldstændig trådløse, og de kan kommunikere med hinanden konstant, ligesom

Læs mere

PRODUKTINFORMATION OTICON NERA PRO OTICON NERA

PRODUKTINFORMATION OTICON NERA PRO OTICON NERA PRODUKTINFORMATION PRO Oticon Nera er bygget på den nye Inium-platform og er den bedst ydende inden for vores mest avancerede høreløsninger. Audiologien i Nera giver brugerne den bedst mulige lytteevne

Læs mere

ET BENFORANKRET HØRESYSTEM. Ponto 3 The definition of Power

ET BENFORANKRET HØRESYSTEM. Ponto 3 The definition of Power ET BENFORANKRET HØRESYSTEM Ponto 3 The definition of Power Ponto 3 The definition of Power Ved benforankrede høresystemer er styrken særdeles vigtig for at kunne høre og forstå flere lyde. Ponto 3 er verdens

Læs mere

Formet efter lydene i dit liv

Formet efter lydene i dit liv Formet efter lydene i dit liv PREMIUM HØRETEKNOLOGI Premium Avanceret Basis OTICON ALTA EN HØRELØSNING, DER ER LIGESÅ INDIVIDUEL, SOM DU ER OTICON ALTA ÆNDRER, HVAD DER ER MULIGT INDEN FOR HØREOMSORG Din

Læs mere

Hjernen som fundament for auditiv udvikling. Per Caye-Thomasen Rigshospitalet/Københavns Universitet

Hjernen som fundament for auditiv udvikling. Per Caye-Thomasen Rigshospitalet/Københavns Universitet Hjernen som fundament for auditiv udvikling Per Caye-Thomasen Rigshospitalet/Københavns Universitet Konklusion 1. Kritisk periode for sensorisk indlæring (indtil 3-4 års alder) Developmental changes

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ HØRETAB

BLIV KLOGERE PÅ HØRETAB BLIV KLOGERE PÅ HØRETAB Hvordan ved du, om du har et høretab? Sandsynligvis vil du være den sidste, der opdager det. De fleste høretab sker gradvist over et så langt tidsrum, at man ikke nødvendigvis opdager

Læs mere

Hør bedre på arbejdet

Hør bedre på arbejdet Hør bedre på arbejdet Lev livet Vi lytter til behovene hos dem, der stoler på vores ideer og knowhow. På en kreativ måde udfordrer vi teknologien og udvikler avancerede høreløsninger, der hjælper hørehæmmede

Læs mere

Vejledning til Roger TM -løsninger til børn og unge. Overvind udfordringer i taleforståelse

Vejledning til Roger TM -løsninger til børn og unge. Overvind udfordringer i taleforståelse Vejledning til Roger TM -løsninger til børn og unge Overvind udfordringer i taleforståelse En verden af grænseløse muligheder Børn lever energiske og aktive liv. Deres verden formes konstant af interaktion

Læs mere

Bygningsakustisk målerapport

Bygningsakustisk målerapport Bygningsakustisk målerapport Rapport titel Måling af lydisolation af etageadskillelse på Brendstrupvej 3 Dato 5. juni 2012 Målested Rekvirent Brendstrupvej 3 st. og 1.sal, 8200 Århus N Claus Jensen, Arkitektfirma

Læs mere

Lyd og rum DELTA SDU DAG 17/6 BA PROJEKT DET HUMANISTISKE FAKULTET, SYDDANSK UNIVERSITET, TEKNISK AUDIOLOGI KRISTIAN FRISTED

Lyd og rum DELTA SDU DAG 17/6 BA PROJEKT DET HUMANISTISKE FAKULTET, SYDDANSK UNIVERSITET, TEKNISK AUDIOLOGI KRISTIAN FRISTED Lyd og rum DELTA SDU DAG 7/6 BA PROJEKT DET HUMANISTISKE FAKULTET, SYDDANSK UNIVERSITET, TEKNISK AUDIOLOGI KRISTIAN FRISTED Fire overordnede hypoteser:. Kan man rent intuitivt udnævne et rum til at have

Læs mere