DE MØRKE ÅR DANMARK En oversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE MØRKE ÅR DANMARK 1940-1945. En oversigt"

Transkript

1 DE MØRKE ÅR DANMARK En oversigt af Mogens Pontoppidan & Erik Overgaard Pedersen 2014

2 2

3 Baggrunden Selv europæiske stormagter var tilbøjelige til at falde tilbage på eftergivenhedens tvivlsomme mirakelkur, når de blev stillet over for åbenlys aggression fra de fascistitalienske, francospanske, nazityske og sovjetrussiske diktaturregimer. Indledningsvis begrundedes dette sig på det i Folkeforbundet vedtagne forbud mod anvendelse af krig som et legalt politisk redskab. Senere, da Forbundet viste sig handlingslammet og magtesløst, måtte der findes andre måder at imødegå den hastigt voksende trussel. Større og stærkere stater end Danmark viste sig villige til at gå langt for ikke at provokere de uhyrer, der var ved at vågne. Det var kun at forvente, at Danmark måtte indtage den holdning. Med en udstrækning på cirka kvadratkilometer og en befolkning på omkring fire millioner, omfattende den jyske halvø (1873 og rundt regnet to hundrede øer, alt sammen åbent og vel opdyrket lavland med en fortrinlig infrastruktur, savner det både forudsætningerne for et forsvar i dybden og alt, hvad der bare lignede naturlige hindringer. Siden landet på den tid heller ikke havde nogen realistisk mulighed for allierede, var det næppe i en stilling, der tilskyndede til militære vovestykker som de, der tidligere i historien havde kostet så dyrt. Selv trods bygningen af Kielerkanalen ( , udvidet ) var de strategiske konsekvenser af beliggenheden hen over de tre snævre stræder mellem Fehmernbæltet og Kattegat principielt uændret siden de første handelsfartøjer begyndte sejladsen mellem Østersøen og Atlanten. Dertil kom, at det til alle tider er en afgjort uheldig situation for et lille land at have landgrænse fælles med en hensynsløs totalitær stat. Af alle disse grunde plus en ekstra, der vil blive vendt tilbage til var det rationelt, om end måske ikke ligefrem beundringsværdigt, at den socialdemokratisk-radikale regering under Thorvald Stauning (S) ( ) og Peter Munch (R) ( ) straks fra den kom til magten i 1929 slog ind på en nedrustningspolitik, der endte med at efterlade landet bogstavelig talt forsvarsløst. Imidlertid var de styrende partier og deres vælgere ud over regeringens koldt realistiske bedømmelse af Europas militære styrkeforhold i ikke mindre grad end resten af deres landsmænd bytte for traumer fra nylige og i et vist omfang ikke så nylige dele af danmarkshistorien. Siden middelalderen havde nederlag og politisk ukyndighed gradvis reduceret kongeriget fra at være en middelstor magt til en politisk torso, der næppe var i stand til at føre en selvstændig udenrigspolitik. 3

4 Hvad man så som den yderste katastrofe ramte landet som følge af den umulige krig i I ikke ringe grad som følge af landets egen urealistiske politik blev Danmark militært udslettet af Prøjsen og Østrig-Ungarn i, hvad der kan betragtes som et tidligt eksempel på en lynkrig og endnu engang berøvet en tredjedel af sit område. Blandt årsagerne var de nye revolutionære ideer om patriotisme og liberalisme, der først optændte unge og intellektuelle efter Wienerfreden (1815), men voksede sig stærke op gennem 1830 erne og 1840 erne. Nu spredtes fædrelandsfølelsen sig som en steppebrand. Først og fremmest i byerne, men forøgede kundskaber i læsning og den videre udbredelse af bøger og aviser gjorde den snart til landsomspændende bevægelser. I 1848, da nationalistiske og liberale revolutioner brød ud over hele Vesteuropa, fulgte man parolen i den danske helstat om end på sin egen måde. Da Christian VIII ( ) ved sin død blev efterfulgt af den barnløse Frederik VII ( ), blev enevælden ophævet uden sværdslag og hertugdømmet Slesvig i sin helhed tilsluttet det egentlige Danmark. Ifølge Ejderpolitikken skulle Holsten til gengæld overlades til Det tyske Forbund af Det var lige den gnist, der skulle til for at få krudttønden til at eksplodere. Den tyske Schleswig-Holstein -bevægelse erklærede begge hertugdømmer løsrevet fra Danmark og sammen tilsluttet Det tyske Forbund fra Efter det var væbnet konflikt uundgåelig. Først i form af borgerkrig, men væbnet indgriben fra Forbundet i form af kongeriget Prøjsen forvandlede snart striden til normal krig. Politisk pres fra Rusland gjorde ende på tre års blodige træfninger, så det hele foreløbig endte uafgjort. Helstaten blev opretholdt, og Slesvig hindret i at blive en integreret del af den danske nation. Siden begge sider mente næsten at have vundet, varede den usikre balance kun fjorten år. I den tid voksede også på begge sider den patriotiske begejstring mod et klimaks. Hvad der imidlertid var alt andet end ens, var evnen til at forvandle drømme til virkelighed. Det blev kritisk, da kong Wilhelm I af Prøjsen ( ) i 1862 gjorde fyrst Otto von Bismarck ( ) til sin rigskansler et valg, der fik alvorlige følger for Danmark og resten af Europa. Det følgende år døde Frederik VII som den sidste af sin slægt. Tryk fra folket tvang den nye regent Christian IX ( ) til at ophæve traktaten af 1850 og underskrive en ny grundlov, der november 1863 flyttede Danmarks grænse sydpå til Ejderen. Det varede kun til april Stillet over for Prøjsens og Østrig-Ungarns samlede styrker, der var dem langt overlegne, både med hensyn til antal, udrustning og ledelse, og til overflod faldet i ryggen af en usædvanlig hård vinter, der for ikke første gang i rigets historie frøs kritiske 4

5 vandbaserede forsvarslinjer til, blev alle danske soldater drevet ud, ikke kun fra Slesvig, men fra hele Jylland. Under de påfølgende fredsforhandlinger var Bismarck ikke uvillig til at lade Danmark beholde de nordligste dele af Slesvig. Den danske delegations stilling var Alt eller intet. Så fik de intet. To år senere slog Bismarck med våben Østrig ud af den slesvigske problem og grænsestenene til det lemlæstede Danmark kom kun til at bære et P på den sydlige side for Preussen. Fredstraktaten i Wien (juli 1864) løsrev begge hertugdømmer fra den danske krone. Det kollektive trauma dette efterlod i den lamslåede befolkning kan næppe overdrives. Det er ikke for meget at hævde, at gennem de næste hundrede år sved en følelse af skam, ydmygelse og fortvivlelse som en betændelse i det danske folk, ledsaget af et lige så brændende ønske om at genvinde det tabte slesvigske land. Digtere skrev det ind i folkekære sange, børnene lærte, ikke blot ved deres mors knæ, men også i folkeskolen, for ikke at forglemme i højskolerne. Skænke os et Danmarks kort, hvor alt dansk igen er vort er et eksempel. Hvor dybtfølt den ætsende skam end var, der smertede i danske hjerter, delte dens politiske og åndelige konsekvenser befolkningen i to skarpt adskilte grupper der endda kom til at mødes i direkte og bitter modsætning. Som de politiske partier i tiårene op til det tyvende århundredes begyndelse fandt deres form, ønskede de to oprindeligt stærke politiske modstandere Højre (senere i en ændret politisk virkelighed omdøbt til Det konservative Folkeparti) og bondepartiet Venstre begge mere eller mindre intensivt Slesvig genvundet om ikke ved våbenmagt, som ingen ved deres fornufts brug alvorligt kunne overveje, så gennem afstemning. Socialdemokraterne var ikke imod en genforening, men lagde hovedvægten i deres politiske arbejde på forbedring af arbejdernes vilkår. I 1905 splittede indre modsætninger imidlertid det gamle Venstre. Som omtalt havde det hentet sine vælgere på landet. Nu skilte småbønderne, de såkaldte husmænd, sig sammen med kredse i hovedstaden og de større provinsbyer ud i et nyt parti, Det radikale Venstre. At det tog de små brugs parti imod mellemstore og helt store jordejere, var kun at vente. Mere overraskende var det måske, at det fandt støtte i intellektuelle kredse i byerne. Det var mellem disse, at bitterheden efter nederlaget i 1864 havde vendt sig til bittert fjendskab mod den patriotiske ildhu, der var blevet så dødeligt såret. Mens husmændenes problemer gennem årene er falmet væk, er partiets linje indtil denne dag forblevet rationalistisk og pacifistisk. 5

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

tillæg til grænseland

tillæg til grænseland tillæg til grænseland 1864 1 Hans Jørgen L. Larsen Baggrunden for krigen i 1864 Indledning Da fredsforhandlingerne i forbindelse med 1864 krigen var i gang i London i sommeren 1864, skulle den engelske

Læs mere

Første Slesvigske Krig 1848-1851

Første Slesvigske Krig 1848-1851 Inge Adriansen og Jens Ole Christensen Første Slesvigske Krig 1848-1851 Kort over den danske helstat efter Englandskrigene bestående af kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg.

Læs mere

1864 I DANSK OG EUROPÆISK HISTORIE

1864 I DANSK OG EUROPÆISK HISTORIE nr. 2 / april 2014 76. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur 1864 I DANSK OG EUROPÆISK HISTORIE KØBENHAVNSK KRIGSEUFORI NATION, REGION, 1864 EN NY FORTÆLLING? 2 nr. 2 / april 2014 INDHOLD NATION,

Læs mere

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede.

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede. De Slesvigske Krige 1848 og 1864 Slægtshistorie De Slesvigske Krige 1848-1864 Sammenskrevet af Leif Christensen, 1. december 2010 I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark,

Læs mere

Hvorfor gå frivilligt i krig?

Hvorfor gå frivilligt i krig? Hvorfor gå frivilligt i krig? Om danskere i udenlandsk krigstjeneste i det 20. århundrede 1 af Ib Faurby i første halvdel af det 20. århundrede meldte omkring 25 000 danskere sig frivilligt til udenlandsk

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918 Indblik og udsyn Tiden 1815-1918 Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 8. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2012 System: Indblik og udsyn Til systemet hører desuden

Læs mere

En angrende synder fra 1864: Biskop D. G. Monrad

En angrende synder fra 1864: Biskop D. G. Monrad En angrende synder fra 1864: Biskop D. G. Monrad Af cand. oecon. Erik Ebsen Petersen, Nærum Med nederlaget i 1864 mistede monarkiet som bekendt sine tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg, dvs.

Læs mere

c a r l s b e r g f o n d e t å r s s k r i f t 2 0 1 1

c a r l s b e r g f o n d e t å r s s k r i f t 2 0 1 1 c a r l s b e r g f o n d e t å r s s k r i f t 2 0 1 1 1 carlsbergfondet 2011 carlsbergfondet årsskrift 2011 carlsbergfondet 2011 redaktør: gunver kyhn tilrettelægning: michael jensen tryk: narayana press

Læs mere

Revolutionær bevidsthed

Revolutionær bevidsthed Revolutionær bevidsthed HÅNDBOG FOR AKTIVISTER Tommy FalkeØje Revolutionær bevidsthed. Håndbog for aktivister. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen

Læs mere

DYBBØL 1864-2014. Region Sønderjylland-Schleswig

DYBBØL 1864-2014. Region Sønderjylland-Schleswig DYBBØL REGION S ØNDERJYLLAND - SCHLESWIG 1864-2014 Region Sønderjylland-Schleswig Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter Lyren 1 DK-6330 Padborg Tel. +45 74 67 05 01 Fax +45 74 67 05

Læs mere

Om Lissabon-traktaten

Om Lissabon-traktaten Om Lissabon-traktaten Af Adam Wagner Anders Fogh Rasmussen har nu skrevet sig ind i rækken af statsministre, der med fiflerier eller ligefrem med løgne har drevet Danmark endnu længere ind i Unionen, som

Læs mere

Dansk forsvar under tysk dominans

Dansk forsvar under tysk dominans 1 Dansk forsvar under tysk dominans Kampen om magten over forsvarspolitikken. 1872-1905 i Michael H. Clemmesen Fra byggeriet af Garderhøjfortet. Den politiske og teknologiske ramme Frankrig blev i 1870

Læs mere

Da verden blev en anden

Da verden blev en anden Sven Thygesen Søren Hansen Flemming Petersen 1914 Da verden blev en anden En beskrivelse af tiden omkring 1. verdenskrig forlaget herredagen Indhold Forord 7 PROLOG Da verden blev en anden tiden omkring

Læs mere

Alt koster penge, kun luft, ikke? Gratis. Resten koster penge.

Alt koster penge, kun luft, ikke? Gratis. Resten koster penge. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Kapitel 1 Velkommen til Danmark Jeg lagde mærke til, at når man gik på vejen, og så kom der en cyklende, så plejer de at gøre sådan. Og så troede jeg at de hilst på mig. Indtil

Læs mere

Den Slovenske Ambassade

Den Slovenske Ambassade Bogen er udgivet med støtte fra Den Slovenske Ambassade i København i forbindelse med Sloveniens EU-formandskab 1. halvår 2008. Flere eksemplarer af denne bog kan bestilles på: www.saxo.com 1 FREDE MORTENSEN

Læs mere

nr. 200 marts 2014 tema: 1864

nr. 200 marts 2014 tema: 1864 nr. 200 marts 2014 tema: 1864 Indhold Nyt fra bestyrelsen... 3 Nyt fra fagkonsulenten... 5 Referat fra generalforsamling i november 2013... 7 Præsentation af artiklerne... 10 Inge Adriansen: Anden Slesvigske

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 9 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 9 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 9, Grundbog Filen er stillet til

Læs mere

3u s udveksling med Island 2012

3u s udveksling med Island 2012 3u s udveksling med Island 2012 3u var så heldig i 2012, at få Nordplus støtte (dvs. støtte fra Nordisk Råd) til en udveksling september oktober 2012 med Reykjavik gymnasiet Menntaskólinn við Sund. Islændingenes

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

DE SLESVIGSKE KRIGE. Frede Lauritsen

DE SLESVIGSKE KRIGE. Frede Lauritsen DE SLESVIGSKE KRIGE Frede Lauritsen 2 Indholdsfortegnelse: Titelblad Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Forord Side 3 Årene før Første Slesvigske Krig Side 4-5 Danmarks Riges Grundlov Side 6-7 Første Slesvigske

Læs mere

nationalstaternes tid i europa

nationalstaternes tid i europa nationalstaternes tid i europa Lektion 8: Napoleon 3. af Frankrig Indholdsfortegnelse 1. Vejledning 2. Introduktion 3. Napoleons magtovertagelse 4. Napoleons indenrigs- og udenrigspolitik 5. Napoleon 3.s

Læs mere

Ingen over Tinget Intet under tæppet

Ingen over Tinget Intet under tæppet v23_polittaler(7k).indd 1 23/09/09 15:13:41 1 2 v23_polittaler(7k).indd 2 23/09/09 15:13:42 nikolaj ifversen og jan lindhardt Ingen over Tinget Intet under tæppet Danske politiske taler fra Ørsted og Hørup

Læs mere

NYT fra Dansk Samling Nr. 4 / 2006 (december)

NYT fra Dansk Samling Nr. 4 / 2006 (december) Udtalelse Dansk indfødsret Danmarks indfødte, hjemmehørende folk, det danske, har en ret, der følger naturligt netop deraf, at det er indfødt. Det eller rettere: vi har hjemstavnsretten, arveretten, odelsretten.

Læs mere

Svenskekrigene og Fyn. Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november

Svenskekrigene og Fyn. Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november Svenskekrigene og Fyn Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november Nyborg Museum 2008 Skolemateriale Slagets Dag 14. november 1659 I samarbejde med 5. klasser fra skolerne i Nyborg

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

dit hjem er der, hvor du bygger hus

dit hjem er der, hvor du bygger hus nr. 2 / april 2011-73. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur dit hjem er der, hvor du bygger hus Det danske mindretal i Argentina det levende sprog 2 nr. 2 / april 2011 indhold sprog og kultur

Læs mere