2 Enevælden i Modvind

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Enevælden i Modvind"

Transkript

1 Modul 1 Grundbog til historie, s Spørgeskema om gruppearbejde 2. Læreroplæg på klassen Power point 3. Parøvelse 4. Walk and talk 5. De vigtigste pointer i dag 2 Enevælden i Modvind I juli 1830 tvang liberale kræfter den franske konge tvunget til at gå. Man ønskede mere demokrati. Dette inspirerede til uro i andre europæiske lande, men ikke i Danmark. Alligevel besluttede kongen (Frederik VI), at oprette 4 rådgivende stænderforsamlinger Øerne, Jylland, Slesvig, Holsten. Stænderforsamlingerne kunne ikke beslutte noget men alene give råd og henstillinger til kongen. I 1840 erne voksede kritikken og oppositionen imod det enevældige system, men Christian VIII var ikke indstillet på at opgive magten. Kritikken kom fra veluddannede og erhvervsfolk, der var liberalister og ønskede enevælden afløst af en fri forfatning. De ønskede et parlamentarisk demokrati, hvor en folkevalgt forsamling havde den øverste myndighed. På det økonomiske område skulle enevældens mange statsindgreb afskaffes. Fra 1830 erne dukkede et nyt problem op den nationale modsætning mellem dansk og tysk. Den danske konge var enevældig monark i Danmark, kongeriget. Dertil var han enevældig hertug i de tre adskilte hertugdømmer, Slesvig Holsten og Lauenburg. De tre hertugdømmer blev styret på tysk af tyske embedsmænd, men i Slesvig var befolkningen delt i dansk- og tysktalende befolkningsgrupper. Dette havde tidligere kun været praktisk problem, men nu begyndte der at gå politik og lidenskab i sagen. I løbet af 1800-tallet begyndte national bevidsthed og nationalfølelse at brede sig i de forskellige landes befolkninger. Man blev bevidst om at det var væsentligt at tilhøre et bestemt folk med fælles sprog, kultur og historie. Den nationale opvågnen stammer bl.a. fra napoleonskrigene hvor der skete en folkelig reaktion imod den franske dominans, som en demokratisk modstand mod de gamle fyrstestater og som et led i tidens almindelige åndsretning (romantikken). I Tyskland viste den nationale bevægelse sig som et stærkt ønske om at forene de mange fyrstedømmer til en nation. Disse tanker nåede også til Slesvig og Holsten. Der blev skabt en politisk bevægelse, slesvigholstenismen. Som svar til den slesvig-holstenske bevægelse indledte de nationalliberale i den danske helstat en kampagne til forsvar for danskhedens interesser i Slesvig. De agiterede for Danmark til Ejderen, hvilket vil sige at knytte Slesvig til kongeriget og slippe forbindelsen til Holsten. Kongen ønskede imidlertid at bevare helstaten som hidtil, og forsøgte derfor at imødekomme ønsker fra både den danske og tyske bevægelse. De danske bønder var, i modsætning til de liberale byboere, tro mod kongen. De havde deres egne problemer at slås med. De forhørte kongen i forhold til at ændre værnepligten og skatteloven samt støtte i den økonomiske landbrugskrise. Kongen afviste bønderne, hvilket fik dem til at miste tilliden til kongen.

2 Bønderne oprettede Bondevennernes Selskab, der indledte et samarbejde med de nationalliberale. Borgere og bønder fandt nu sammen i modstand mod enevælden. 3 Parøvelse Opgave: - Sæt jer sammen parvis. - Find hver i sær på 4-5 overskrifter eller spørgsmål der passer til afsnittet (Krig om Slesvig og demokratisk grundlov) og byt ark. - Noter hver nogle punkter der uddyber sidemandes overskrifter/spørgsmål. - Bliv begge færdige og byt ark igen og følg samme procedure. Find denne gang 2-3 overskrifter eller spørgsmål der passer til afsnittet (Ny krig og ny grundlov). - Ved opsamling hører vi nogle af jeres overskrifter/spørgsmål + svar. 4 Walk and talk Blev der i 1849 indført demokrati? Hvordan så samtiden på det? Hvordan ser vi på det i dag? 5 De vigtigste pointer i dag. Overvej og skriv dagens 3 vigtigste pointer ned på et papir. 1. National bevidsthed i Europa (Danmark og især i Hertugdømmerne). Nationale tanker i Hertugdømmerne DK vil binde Slesvig til kongeriget oprør krig 2. Grundloven 5. juni 1849 Enevælde slut demokratisk forfatning med valgret og demokratisk regering 3. Krigen 1864 Helstat fungerer ikke Slesvig bindes til kongeriget i novemberforfatning krig DK taber Hertugdømmerne. 4. Revideret grundlov 1866 Konservativ politisk drejning Landsting blev konservativt med en aristokratisk grundholdning.

3 Arbejdsopgave: - Sæt jer sammen parvis. - Find hver i sær på 4-5 overskrifter eller spørgsmål der passer til afsnittet (Krig om Slesvig og demokratisk grundlov) og byt ark. - Noter hver nogle punkter der uddyber sidemandes overskrifter/spørgsmål. - Bliv begge færdige og byt ark igen og følg samme procedure. Find denne gang 2-3 overskrifter eller spørgsmål der passer til afsnittet (Ny krig og ny grundlov). - Ved opsamling hører vi nogle af jeres overskrifter/spørgsmål + svar. Arbejdsopgave: - Sæt jer sammen parvis. - Find hver i sær på 4-5 overskrifter eller spørgsmål der passer til afsnittet (Krig om Slesvig og demokratisk grundlov) og byt ark. - Noter hver nogle punkter der uddyber sidemandes overskrifter/spørgsmål. - Bliv begge færdige og byt ark igen og følg samme procedure. Find denne gang 2-3 overskrifter eller spørgsmål der passer til afsnittet (Ny krig og ny grundlov). - Ved opsamling hører vi nogle af jeres overskrifter/spørgsmål + svar.

4 Modul 2 Kilde: Resolutioner fra casinomødet Grundbog til historie, s Kildekompendium s Kildeanalyse 2. Diskussion af hvad der er væsentligt i teksten. 3. se på grafer over befolkningsudviklingen 1 Kildearbejde Resolution fra casinomødet a. Vurder kildens troværdighed. b. Perspektiver kilden til det i læste sidste gang ( ). Den reviderede grundlov af 1866 a. Hvad kan kilden fortælle os b. Repetition: Fra junigrundlov til revideret grundlov Junigrundloven, novemberforfatning, krig 1864, revideret grundlov 2 Diskussion af hvad der er væsentligt i teksten. - Skriv individuel 7 sætninger hvori det væsentligste i afsnittet (Befolkningseksplosion og sociale problemer) trækkes frem. - Gå sammen to og to. Fremlæg jeres sætninger for hinanden. Find i fællesskab 6 sætninger som i finder det væsentligste i afsnittet. Diskuter og ranger de enkelte sætninger og husk at argumentere fagligt/sagligt. - Gå sammen med et andet par. Find i fællesskab 5 sætninger som i finder det væsentligste i afsnittet. Diskuter og ranger de enkelte sætninger og husk at argumentere fagligt/sagligt. - Gruppens 5 sætninger skrives på tavlen 3 Grafanalyse Hvad kan graferne over befolkningsudviklingen fortælle os?

5 Modul 3 Grundbog til historie, s Almindeligt gruppearbejde - Arbejdsspørgsmål 2. Gruppearbejde med roller Diskussionsspørgsmål 3. Opsamling på de to gruppearbejder 4. kildearbejde 1 Omlægning af landbruget 1. Beskriv landbrugets udvikling fra 1820 erne frem til Hvad ligger bag landbrugets fremskridt med hensyn til kvalitet og produktivitet? 3. Diskuter hvad der ligger til grund for andelsbevægelsens succes? 4. Redegør for oprettelsen af højskolerne og den betydningen de havde for ungdommen. 2 Forfatningskampen Gruppearbejde med roller Ordstyrer skal sørge for at alle får ordet. Indpisker skal sørge for at alle spørgsmål nås. Menig har ingen rolle, men skal blot deltage i diskussionen. 1. Hvorfor fik Venstre flertal i Folketinget, mens Højre fik flertal i Landstinget? Diskuter om de to ting var ligestillet hinanden. Den reviderede grundlov af 1866 ændrede valgreglerne til Landsting, således at Højre blev forfordelt. De to ting var ligestillet i teorien, men Højre havde kongen på deres side så i praksis bestemte Højre. 2. Hvad var Højre og Venstres politiske holdning til hvor magten skulle ligge? Hvorfor denne holdning?

6 Højre: Jordejendom gav ansvarlighed. Jo mere jord des mere ansvarlighed. Derfor burde godsejerne styre landet. Venstre: Gik ind for parlamentarismen. Det var i demokratiets ånd, at folketinget, som var valgt ved almindelig valgret, havde større betydning end landstinget. 3. Hvilke metoder brugte venstre i kampen mod Højre? Diskuter om de kunne have gjort noget andet. Arbejder de politiske partier på denne måde i dag? De nægtede at stemme for finansloven. De brugte visnepolitikken, hvor de stemte nej til alle forslag fra Regeringen. Svært at gøre andet inden for lovens rammer. Kunne have demonstreret, lavet oprør, kup. Partierne i folketinget ligger i dag ikke så langt fra hinanden som dengang. Oppositionen stemmer også i dag nej til mange af regeringens forslag, men pga. parlamentarismen har regeringen, via sit støtteparti, oftest flertal. 4. Diskuter hvorfor Venstre fandt sig i at Højre med udemokratiske midler fastholdt regeringsmagten. Vurder hvad i tror der har haft størst betydning. - De magtudøvende institutioner i samfundet var loyale overfor regeringen. - Gik man imod regeringen fik det konsekvenser (fyringer, frataget støtte). - Venstre, der var sammensat af forskellige grupper med forskellige holdninger og interesser, blev spillet ud mod hinanden af regeringen. Dette gjorde at partiet blev splittet og sjældent stod sammen med én holdning. - De danske bønder var ikke revolutionære. De var autoritetstro. 5. Hvordan slutter forfatningskampen? Hvorfor tror i at forfatningskampen blev afsluttet? I 1890 indgik moderate fløje i Venstre og Højre et samarbejde med henblik på at afslutte forfatningskampen. Det kom til et forlig i 1894, hvor Venstre accepterede Københavns fæstning imod at Estrup gik af som konseilspræsident. I 1901 udnævner kongen et venstreministerium valgt efter demokratiske og parlamentariske principper. Efter mange års stridigheder var partierne trætte af den ødelæggende politik. Man ønskede en løsning. Begge partier fik noget ud af forliget i Opsamling på de to gruppearbejder. Hvordan gik gruppearbejdet? Hvad fik i mest ud af? Blev rollerne overholdt? Hvordan var aktivitetsniveauet? Betyder rollerne noget for aktivitetsniveauet? Hvad tror i meningen er med rolleinddelingen? Positive og negative ting ved denne type gruppearbejde.

7 Arbejdsopgaver 1 Omlægning af landbruget 1. Beskriv landbrugets udvikling fra 1820 erne frem til Hvad ligger bag landbrugets fremskridt med hensyn til kvalitet og produktivitet? 3. Diskuter hvad der ligger til grund for andelsbevægelsens succes? 4. Redegør for oprettelsen af højskolerne og den betydningen de havde for ungdommen. 2 Forfatningskampen Gruppearbejde med roller Ordstyrer skal sørge for at alle får ordet. Indpisker skal sørge for at alle spørgsmål nås. Menig har ingen rolle, men skal blot deltage i diskussionen. 1. Hvorfor fik Venstre flertal i Folketinget, mens Højre fik flertal i Landstinget? Diskuter om de to ting var ligestillet hinanden. 2. Hvad var Højre og Venstres politiske holdning til hvor magten skulle ligge? Hvorfor denne holdning? 3. Hvilke metoder brugte venstre i kampen mod Højre? Diskuter om de kunne have gjort noget andet. Arbejder de politiske partier på denne måde i dag? 4. Diskuter hvorfor Venstre fandt sig i at Højre med udemokratiske midler fastholdt regeringsmagten. Vurder hvad i tror der har haft størst betydning. 5. Hvordan slutter forfatningskampen? Hvorfor tror i at forfatningskampen blev afsluttet?

8 Modul 4 Grundbog til historie, s Artikelskrivning 2. kildearbejde 1 Artikelskrivning pararbejde Skriv en artikel med overskriften industrialisering og arbejderbevægelse. Artiklen skal være ca. ½ - 1 side. Inddrag gerne sider i kildekompendium om liberalisme og socialisme (s. 8 og 10) Artiklen skal indeholde en undren, et spørgsmål, en overvejelse. Eks. Hvilken betydning har septemberforliget i eftertiden? Artiklen afleveres til læreren, så skriv tydeligt. 2 Kildearbejde Gimle programmet Hvad gik Gimle programmet ud på? Træk det væsentligste frem i programmet? Er det ambitiøst? Forskelle og ligheder med Venstres program (kildekompendium s ).

9 Modul 5 1. Gruppearbejde med stationsarbejde 2. Kildearbejde 3. Billedanalyse 1 Gruppearbejde med stationsarbejde. 4 minutter ved hver post + en opsamlingsrunde på 5 minutter. 1. Hvorfor blev perioden gårdmændenes store tid? I perioden oplevede landbruget en stabil og stærk økonomisk fremgang. Gårdmændene fyldte meget i samfundet, da deres parti venstre dannede regering fra Indtil 1906 havde venstre flertal i folketinget hvilket intet parti har opnået siden. 2. Redegør kort for partierne Højre (Det konservative Folkeparti) og Venstre. Højre: Repræsenterede de selvstændige erhvervsdrivende og byernes middelklasse. De ønskede et stærkt forsvar og ville bevare nationale værdier og traditioner. De var tilhængere af en vis toldbeskyttelse af den unge industri. Venstre: Venstre var et liberalt parti og hentede deres stemmer på landet. De gik ind for erhvervslivets frie udfoldelsesmuligheder og frihandel, hvilket passede godt med det ekspanderende landbrug. Ville gerne begrænse udgifter til sociale og kulturelle forhold. Demokratisering af skolen, så det konservative uddannelsesmonopol blev brudt. 3. Redegør kort for partierne Det radikale Venstre og Socialdemokratiet. Det radikale Venstre: Fik især støtte af intellektuelle og små landbrugere. Partiet var socialliberalt. Partiet gik ind for den enkelte borgers frihed i erhvervsliv og kulturliv, men også en stærk og aktiv statsmagt der gennem skatte- og sociallovgivning skulle hjælpe de svage grupper i samfundet. De var antimilitaristiske militær skulle være minimum. Socialdemokratiet: Arbejdernes og de små lønmodtageres parti. Imod kapitalisme og privat ejendomsret til produktionsmidlerne. En stærk statsmagt og demokratiske reformer skulle sørge for større økonomisk og social lighed i samfundet. De var modstandere at nationalisme og militarisme.

10 4. Beskriv de reformer Venstre fik gennemført efter de kom til regeringsmagten i Vurder hvilken der fik størst betydning for befolkningen. Venstre fik efter 1901 gennemført en del reformer blev hartkornsskatter på jord afløst af indkomstskat. Det var ikke længere jordejere der skulle betale skat, men alle med en indkomst blev der gennemført en skolereform, der skulle demokratisere adgangen til højere uddannelser - adgang for alle. Skolesystemet blev bedre, således at flere blev uddannet. 5. Hvad blev resultatet af grundloven 1915? Grundloven blev først vedtaget efter mange års forhandlinger. Resultatet blev almindelig valgret til begge ting valgretsalderen til folketing var 25 år mens valgretsalderen til landsting var 35 år. Valgretten udvidedes til at omfatte kvinder og tyende. 6. Hvad kom grundloven 1915 til at betyde for kvinderne? De fik valgret men ikke ligestilling. Kvindens arbejde var dårligere betalt end mandens. Arbejde og husholdningen (som hun selv stod for), gav ikke meget overskud til politik. Politik og foreningslivet var et mandeforetagende kvindens plads var i hjemmet. 2 Kildearbejde Kildekompendium s. 6 og Hvad fortæller de tre kilder os om arbejderlivet? 3 Billedanalyse Kildekompendium s. 20 Hvad fortæller de tre billeder om samfundet i slutningen af 1800-tallet?

11 Gruppearbejde med stationsarbejde. 4 minutter ved hver post + en opsamlingsrunde på 5 minutter. 1. Hvorfor blev perioden gårdmændenes store tid? 2. Redegør kort for partierne Højre (Det konservative Folkeparti) og Venstre. 3. Redegør kort for partierne Det radikale Venstre og Socialdemokratiet. 4. Beskriv de reformer Venstre fik gennemført efter de kom til regeringsmagten i Vurder hvilken der fik størst betydning for befolkningen. 5. Hvad blev resultatet af grundloven 1915? 6. Hvad kom grundloven 1915 til at betyde for kvinderne?

12

13 Modul 6 Fra oplysningstid til imperialisme, s Grundbog til historie, s Skriveøvelse hurtigskrivning 2. Matrixgrupper 3. Fællesnoter på tavlen 1 Hurtigskrivning Eleverne får 5 min til at skrive lektiens vigtigste punkter ned på et stykke papir. Papiret afleveres efterfølgende til læreren. 2 Matrixgrupper Toblokssystemet Påskekrisen erne truslen fra yderfløjene - Der arbejdes i vandrette grupper. Det vigtigste trækkes ud af afsnittet. Alle skriver noter. - Der arbejdes nu i lodrette grupper. De nye gruppemedlemmer sættes ind i det stof man selv har arbejdet med. - I sammenfatter i jeres fælles materiale i 10 punkter, hvori det væsentligste i teksten trækkes frem. Dvs. at i skal diskutere, argumentere og vurdere hvilke punkter i finder mest centrale. 6 grupper af 4 (evt. 5) 1. Arbejde i vandrette grupper. 2. Arbejde i lodrette grupper. A

14 B C A B C Fællesnoter Udblik Jeg skriver 3 begreber på tavlen. Eleverne går til tavlen og notere stikord, sætninger ned der passer til begreberne. Evt. underkategorier Industriel revolution Nationalisme imperialisme

15 Modul 7 1. Lærerspørgsmål 2. Statistisk opgave 2 Statistisk opgave Tabellerne s. 3-5 i kildekompendium Tabellens titel Tabellens indhold Centrale træk i tabellen

16 Modul Repetitionsmodul konkurrence 10 spørgsmål på et bord. Alle grupper starter med spørgsmål 1. Gruppen må først gå videre efter godkendelse fra lærer Der er en præmie Redegør for udviklingen i det dansk-tyske grænsespørgsmål fra (nationalisme, Ejderpolitik, borgerkrig , novemberforfatning, krigen 1864, tab af Slesvig-Holsten) Beskriv afviklingen af den danske enevælde. (Uro i Europa men ro i Danmark, oprettelse af stænderforsamlinger, Slesvig-Holsten spørgsmålet, ny regering, grundlovgivende forsamling, grundlov 5. Juni 1849) Forklar hovedpunkterne i grundloven 5. Juni 1849 og ændringerne i den reviderede grundlov 1866 (Rigsdag øverste myndighed folketing, landsting, Rigsdag lovgivende magt, valgret over 30 år, nye valgprincipper efter 1866, landsting mere konservativ, aristokrati Vs. demokrati) Redegør for befolkningsudviklingen Redegør for de sociale tiltag omkring 1900 og konsekvenserne deraf.

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

tillæg til grænseland

tillæg til grænseland tillæg til grænseland 1864 1 Hans Jørgen L. Larsen Baggrunden for krigen i 1864 Indledning Da fredsforhandlingerne i forbindelse med 1864 krigen var i gang i London i sommeren 1864, skulle den engelske

Læs mere

Undersøg disse former og beskriv dem kort. Forskelle og ligheder: o Direkte demokrati o Repræsentativt demokrati

Undersøg disse former og beskriv dem kort. Forskelle og ligheder: o Direkte demokrati o Repræsentativt demokrati Demokrati opgaver, øvelser og quizzer Demokratiets rødder Demokratiets rødder Ca. 510 46 f. kr. I de antikke græske bystater, særligt Athen, blev tyranni afløst af en form for demokrati. Demokrati blev

Læs mere

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen SAMFUNDSFAG for 8. klasse - Lærerens Håndbog Kolofon Samfundsfag for 8. klasse Copyright Meloni 2011 System: Samfundsfag Forfatter: Ditte Grønning Rasmussen & Helge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave Henrik Kureer Claus L. Frederiksen Indholdsfortegnelse Samfundsfag C 2. udgave 1 Samfundsfag C 2008 Henrik Kureer, Claus L. Frederiksen og Systime A/S. Kopiering fra denne bog må kun fi nde sted i overensstemmelse

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

Demokratiske og politiske ideologier O M

Demokratiske og politiske ideologier O M Demokratiske og politiske ideologier T D A O M K E R I Indhold Holdnings- og argumentationsøvelse om samfundets indretning. Materialet udgør en række udsagn om, hvordan samfundet bedst indrettes, som eleverne

Læs mere

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede INTRODUKTION Det er en stor del af vores selvforståelse

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 9 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 9 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 9, Grundbog Filen er stillet til

Læs mere

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale.

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. Version 2013 Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. For tredje år udkommer undervisningsmaterialet Demokrati og Medborgerskab. Ligesom de to foregående år, er den historiske

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918 Indblik og udsyn Tiden 1815-1918 Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 8. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2012 System: Indblik og udsyn Til systemet hører desuden

Læs mere

Kompendium i samtidshistorie Danmark 1870-1900

Kompendium i samtidshistorie Danmark 1870-1900 Kompendium i samtidshistorie Danmark 1870-1900 En by i kraftig vækst. Voldene nedrives 1871-73 ved Nørreport. Bemærk broen over voldgraven med den voldsomme trafik med hestevogne og sporvogn, hestetrukken

Læs mere

Ingen over Tinget Intet under tæppet

Ingen over Tinget Intet under tæppet v23_polittaler(7k).indd 1 23/09/09 15:13:41 1 2 v23_polittaler(7k).indd 2 23/09/09 15:13:42 nikolaj ifversen og jan lindhardt Ingen over Tinget Intet under tæppet Danske politiske taler fra Ørsted og Hørup

Læs mere

TALER TIL TIDEN. 100 danske taler 1835-1972

TALER TIL TIDEN. 100 danske taler 1835-1972 TALER TIL TIDEN 100 danske taler 1835-1972 1 2 Claus Friisberg TALER TIL TIDEN 100 DANSKE TALER 1835-1972 Vestjysk Kulturforlag 3 Taler til tiden. 100 danske taler 1835-1972 Claus Friisberg Bogen er sat

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

nr. 200 marts 2014 tema: 1864

nr. 200 marts 2014 tema: 1864 nr. 200 marts 2014 tema: 1864 Indhold Nyt fra bestyrelsen... 3 Nyt fra fagkonsulenten... 5 Referat fra generalforsamling i november 2013... 7 Præsentation af artiklerne... 10 Inge Adriansen: Anden Slesvigske

Læs mere

DYBBØL 1864-2014. Region Sønderjylland-Schleswig

DYBBØL 1864-2014. Region Sønderjylland-Schleswig DYBBØL REGION S ØNDERJYLLAND - SCHLESWIG 1864-2014 Region Sønderjylland-Schleswig Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter Lyren 1 DK-6330 Padborg Tel. +45 74 67 05 01 Fax +45 74 67 05

Læs mere

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

Første Slesvigske Krig 1848-1851

Første Slesvigske Krig 1848-1851 Inge Adriansen og Jens Ole Christensen Første Slesvigske Krig 1848-1851 Kort over den danske helstat efter Englandskrigene bestående af kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg.

Læs mere

Alt koster penge, kun luft, ikke? Gratis. Resten koster penge.

Alt koster penge, kun luft, ikke? Gratis. Resten koster penge. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Kapitel 1 Velkommen til Danmark Jeg lagde mærke til, at når man gik på vejen, og så kom der en cyklende, så plejer de at gøre sådan. Og så troede jeg at de hilst på mig. Indtil

Læs mere

Kvinders valgret. frihed, lighed og stemmeret

Kvinders valgret. frihed, lighed og stemmeret Kvinders valgret frihed, lighed og stemmeret Demokrati men ikke for alle Demokrati betyder folkestyre. I dag forstår vi i Danmark et folkestyre som et samfund, hvor folket skal styre, og hvor den politiske

Læs mere

Aktivt medborgerskab demokratiudvikling og globalisering

Aktivt medborgerskab demokratiudvikling og globalisering Steffen Hartje Aktivt medborgerskab demokratiudvikling og globalisering Hvordan kan medborgerskabstanken fornyes? Indhold Kapitel I Livsformscentrisme Truslen mod samfundets sammenhængskraft 5 Forskellige

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

1) INTERVIEWDISPLAY: JAKOB ERLE. 2 2) INTERVIEWDISPLAY: SARA LEI SPARRE. 4 3) INTERVIEWDISPLAY: EHAB GALAL. 5 4) TRANSSKRIBERING: JAKOB ERLE.

1) INTERVIEWDISPLAY: JAKOB ERLE. 2 2) INTERVIEWDISPLAY: SARA LEI SPARRE. 4 3) INTERVIEWDISPLAY: EHAB GALAL. 5 4) TRANSSKRIBERING: JAKOB ERLE. OVERSIGT OVER BILAG 1) INTERVIEWDISPLAY: JAKOB ERLE... 2 2) INTERVIEWDISPLAY: SARA LEI SPARRE... 4 3) INTERVIEWDISPLAY: EHAB GALAL... 5 4) TRANSSKRIBERING: JAKOB ERLE... 7 5) TRANSSKRIBERING: SARA LAI

Læs mere

Verdensborger i Danmark

Verdensborger i Danmark Verdensborger i Danmark et projekt om unge efterskoleelevers forestillinger om demokrati Center for Ungdomsforskning 2002 Forord Uden de store drømme mister vi evnen til at nytænke virkeligheden. Med disse

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere