Den Danske Billard Union. Årsmøde Indehaver af alle 4 DM titler i Pool. Kasper har vundet 18 DM titler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Danske Billard Union. Årsmøde 2015. Indehaver af alle 4 DM titler i Pool. Kasper har vundet 18 DM titler"

Transkript

1 Den Danske Billard Union Årsmøde 2015 Indehaver af alle 4 DM titler i Pool Kasper har vundet 18 DM titler

2 Til samtlige klubber, DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og æresmedlemmer Brøndby den 26. marts Herved indbydes til DDBU`s ordinære årsmøde Lørdag den 6. juni kl : Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby med følgende D A G S O R D E N 1) Valg af dirigent 2) Valg af mødesekretær 3) Prøvelse af mandater 4) Bestyrelsens beretning til godkendelse 5) Ordensudvalgets og Sports- og Appeludvalgets beretninger til orientering 6) Regnskabsaflæggelse til godkendelse 7) Vedtagelse af politikkatalog 8) Indkomne forslag 9) Forslag til vedtægtsændringer 10) Rapportering fra temamøderne jvf. 5 11) Fremlæggelse af budget til orientering. Godkendelse af gebyrer og kontingenter. 12) Valg 13) Eventuelt Med venlig hilsen p.v.a. Fungerende formand Michael B. Nielsen Jan Bemmann Generalsekretær DDBU

3 Ad. Punkt 4 Bestyrelsens beretning til godkendelse Formandens beretning ved Henning Schultz Ved dette års medlemsregistrering, kalenderåret 2014, blev tallet opgjort til medlemmer. I 2013 var det tilsvarende tal Der blev udstedt omkring 3800 licenser i sæsonen , stort set det samme som sæsonen før, og også antal klubber ligger stabilt på omkring 180. Dette vurderer vi til at være tilfredsstillende, men for at komme videre skal flere af de aktiviteter der fremgår af vores handlingsplan igangsættes. DIF DIF forelægger på deres årsmøde den 9. maj deres politiske program for til vedtagelse og igangsættelse. Umiddelbart herefter skal vi gennemgå vores handlingsplan i forhold DIF s politiske program, idet dette skal implementeres i vores eksekvering. DIF s politiske program bygger på 4 ben: Samarbejde og organisering af Idrætten Kvalitet i Idrætten Idrættens fysiske rammer og Eliteidræt. Programmet kan læses på dif.dk. I forbindelse med det nye politiske program har DIF nedsat en arbejdsgruppe der får til ansvar at udarbejde et forslag til en ny støttestruktur. Et forslag, som efter planen, skal behandles på årsmødet Vi vil så vidt muligt holde os orienteret om hvilken retning et nyt støttekoncept tager. De internationale forbund Vi har deltaget i UMB s årsmøde i september 2014 og i CEB s årsmøde i Brandenburg 1. maj Derudover har vi været repræsenteret ved EPBF s årsmøde i Portugal i april UMB har udenfor normal turnus skiftet præsident idet Jean-Claude Dupont trådte tilbage på CEB s årsmøde på grund af sygdom. Sponsorer Vi skylder vores sponsorer, Simonis/Saluc, JBM og Søren Søgaard en stor tak for deres sponsorater i DDBU. Alle aftaler skal genforhandles i år og vi håber naturligvis at alle vil fortsætte deres samarbejde med DDBU. Sekretariatet Der er ingen ændringer i bemanding og funktioner. Vi udvikler fortsat på forskellige fronter. Turneringsprogrammet bliver nu i stand til at udskrive turneringer med oversiddere således at vi undgår de fleste 4-mands puljer i fremtiden. Klubberne får snart mulighed for at opdatere deres spillere med telefonnumre således at det bliver nemme at kontakte hinanden. Licenskortet udgår som plastikkort og vil fremover kunne udskrives i en pdf-fil i kreditkortstørrelse. Det er nu tid til at tage hul på tilmeldings- og betalingssystemer for pool og snooker. For snooker er der planlagt et møde ultimo juni for at aftale den nærmere tilmeldingsprocedure for snookerspillerne.

4 Udvikling Bestyrelsen har i forbindelse med den vedtagne strategiplan lagt fokus på at få den planlagte streaming til at fungere. Kent Erichsen har været en uundværlig primus motor på projektet som fik sin debut ved DM i keglebillard i BK Fluen. Vi skal evaluere denne aktivitet og udbygge den i den kommende sæson. Der skal udarbejdes et projekt for klubber der selv vil streame lokalt og vi har allerede tilsagn fra en del klubber der har vist interesse for at komme i gang. Derudover har vi talt lidt med Kozoom om hvilke muligheder de har som partnere for DDBU på deres platform. Bestyrelsen Bestyrelsen ønskes udvidet med direkte repræsentanter for pool og snooker. Begge discipliner har indtil nu været en del af eliteudvalget hvilket de naturligvis vil fortsætte med at være. Formanden for eliteudvalget vil fortsat have det politiske ansvar for elitepolitikken. Vi udvider dermed bestyrelsen til 9 personer med den begrundelse at de 2 satsningsområder, pool og snooker, behøver hver sin dedikerede ansvarlige repræsentant. Økonomi DDBU opnåede et driftsresultat på 180 t.kr. i Et resultat der bringer egenkapitalen op på 299 t.kr. Målet er en egenkapital på 500 t.kr. af hensyn til likviditet og midler til gennemførelse af forskellige aktiviteter. Målopfyldelsen for egenkapitalen skal ske i løbet af 2-3 år. Med det noget skuffende resultat fra EM Brandenburg i frisk erindring er det bydende nødvendigt at vi igangsætter konkrete tiltag på eliteniveau for Carambole-5 Kegler og samtidigt kobler konceptet på pool og snooker. I forbindelse med dette årsmøde foreslår bestyrelsen bl.a. derfor at hæve ydelser for licenskort og turneringer som følger: Licenskort fra kr. 200 til kr Turneringsindskud fra kr pr. spiller til kr. 135 pr. spiller, og basiskontingentet fra kr pr. klub til kr pr. klub. Gældende for de næste 3 år. Information og IT Vi har i kalenderåret 2015 indbudt til regionale møder med klubberne og til møder med turneringslederne. Ingen af møderne blev gennemført på grund af for få tilmeldinger. Det kunne således tyde på at alt er som det skal være og at alle er tilfredse med tingenes tilstand. Sådan hænger det jo nok trods alt ikke sammen, derfor er det ærgerligt at vi ikke fik disse muligheder for en samlet dialog. Vi informerer dog hver måned via vort nyhedsbrev som vi har opfattelsen af bliver godt modtaget i klubberne. Det er dog for sjældent vi får stof udefra og det må vi så leve med. IT-udvikling er en proces der i princippet aldrig stopper. Vi er dog tæt på at være færdig med basisgrundlaget. Turneringsprogram, skemaer, spillerprofiler, tilmeldingsprocedurer generelt m.v. Vort ønske er at reducere udviklingsomkostningerne, så vidt det kan lade sig gøre, for derved at kunne allokere flere midler til eliteprojekter og talentudvikling i alle spiltyperne. Sporten generelt Igen i år er det på ungdomssiden i pool vi ser en stor interesse for billard. Over 150 unge mennesker deltager i de turneringer vi udbyder i samarbejde med Ungdomsringen. Problemet er at vi ikke i større omfang kan tilbyde alle disse potentielle medlemmer et spillested hvor de kan dyrke pool.

5 Enkelte klubber har en velfungerende ungdomsafdeling indenfor keglebillard, hvilket viser at ved en kraftig indsats fra klubbens bestyrelse og medlemmernes side kan det lade sig gøre at tiltrække den ungdom vi savner generelt. Interessen for snooker er stadig stigende og på Frederiksberg samles over 500 medlemmer nu omkring 12 snookerborde og 8 poolborde. 5-Kegle er et spil vi ønsker at promovere. Det er internationalt, spilles på caramboleborde(der ofte står urørte i klubberne) og så har det flere lighedspunkter med det velkendte skomagerspil. Reglerne er blevet mere enkelt beskrevne og vil samtidigt som vi er færdige med at redigere en lille film om spillet blive lagt på DDBU s hjemmeside. Skomagerspillet spilles efterhånden overalt både i klubber og på alternative spillesteder. Disciplinen indgår i vores overvejelser om hvorvidt vi skal inkludere spillet i vores pallette. På grund af at materielet ikke nødvendigvis skal være helmatchborde samt at gennemsnit ikke er altafgørende kunne denne disciplin meget vel være en indfasningsmulighed for at få flere medlemmer. Præstationer Årets spiller 2014, Anders Henriksen fra Nakskov, vandt guld i EM i fri carambole u/17 i Bochum. Endnu en ungdomsspiller, Jonas Threms fra Vejby, opnåede Bronze ved EM i 5-Kegle U/21. Rune Kampe vandt det nordiske mesterskab i snooker, det danske mesterskab i snooker og det danske mesterskab i 6-reds, samt en GP-turnering i Tyskland. Johnny Hansen viste storform og spil ved DM i BK Fluen og var også med på holdet der vandt slutspillet i Keglebillard. Hele listen over de afviklede danmarksmesterskaber bliver lagt på DDBU s hjemmeside. Afslutning Jeg vil til slut rette en stor tak til alle de frivillige der i klubberne gør et kæmpearbejde for at udvikle billardsporten. En tak til personalet og mine bestyrelseskolleger, udvalgsmedlemmer og sponsorer for et godt samarbejde gennem sæsonen. Henning Schultz Formand DDBU Tillæg til min årsberetning: Formanden afgår Jeg har d. 13. maj meddelt FU og vores administration at jeg trækker mig som formand for DDBU. Selvom der er sket store fremskridt siden mit uheld i november 2014 med min træning, såvel fysisk som kognitivt, er der stadig lang vej igen til at jeg er tilbage ved udgangspunktet fra før uheldet. Den energi som jeg har vil jeg derfor prioritere i første omgang på min familie og dernæst på at komme tilbage i større omfang på mit arbejde og så må det private frivillige arbejde vente til et senere tidspunkt, når tingene er til det. Det har været fantastisk at arbejde for billardsporten i Danmark og selvom mine aktiviteter ikke længere vil være synlige, så vil mit hjerte brænde videre for sporten.

6 Tak for den støtte jeg har fået som formand i perioden og senest for alle de velmenende opmuntrende bemærkninger. Henning Bay Schultz Eliteudvalgets beretning ved Tage Lauridsen Det er tid til at gøre status over dansk billards resultater den seneste sæson, og her er mit syn på vores sæson på eliteplan: Med afsæt i det netop overståede EM i Brandenburg, hvor der blev spillet om 18 sæt medaljer i carambole- og 5-kegle disciplinerne må vi erkende, at det først og fremmest blev noget af en øjenåbner for både vore spillere - og for DDBU som organisation. Rent statistisk var udbyttet det samme som ved det forrige EM, nemlig én bronzemedalje, men samtidig stod det klart, at niveauet i flere af de lande vi kan og bør sammenligne os med, er steget markant, mens vores niveau i Danmark - i bedste fald - er stagneret. Det peger dog tydeligt i den positive retning, at de to medaljer vi trods alt har vundet ved de seneste 2 EM turneringer, er hentet i ungdomsrækkerne, ved Sebastian Skøtt og Jonas Threms i 5-kegler. Desuden kan jeg med glæde berette, at vores bedste caramboletalent, Anders Henriksen, skønt det ikke lykkedes at vinde medalje i denne omgang - i et uhyre stærkt felt, fortsætter den positive udvikling og har mindst lige så meget ildhu og gejst, som det hele tiden har været tilfældet. Der er således noget at bygge på. Jeg mener også at vi har værktøjet til at gøre det, nemlig det oplæg min forgænger præsenterede for DDBU s bestyrelse i foråret I sine hovedtræk indebærer oplægget, at der satses langsigtet, med udsynet 4-5 år ude i fremtiden, og at der satses målrettet på mere snævre grupper på 4-6 spillere pr. disciplin, uden at man dog mister kontakt og føling med feltet lige efter den absolutte elite. Det indebærer desuden, at vores elitespillere betragter sig selv i et lidt andet lys end hidtil - for selv om dansk billard ikke kommer i nærheden af professionelle tilstande økonomisk, så er der ingen tvivl om, at det er bydende nødvendigt, at man tænker - og lever - en tilværelse som var man professionel. Det indebærer eksempelvis, at man må indstille sig på en årrække, hvor tilværelsen ikke indeholder meget andet end arbejde/studier - og billard, og at ferie i nogen grad er noget, der giver én lejlighed til at rejse til turneringer, herhjemme som i udlandet. Hårde betingelser? - ja såmænd, men ikke anderledes, end hvad andre sportsgrene i Danmark forventer af deres talenter og eliteudøvere. Og heller ikke anderledes, end hvad der kræves af billardspillere i vore nabolande i Europa. Og i dette "hip" til vore spillere ligger naturligvis også et sidste element: At DDBU, som organisation investerer betydelige ressourcer i projektet, i form af den nødvendige økonomi til at stille træningsfaciliteter til rådighed, arrangere træningssamlinger og ikke mindst sørge for at vore spillere kommer til at deltage i relevante internationale turneringer, det være sig EM, VM (i det omfang det er muligt), World Cups, Euro Tours m.m. Efter planen skulle dette ganske ambitiøse projekt være startet op sidste sommer, men på grund af en overordentlig anstrengt økonomi blev projektet "skudt til hjørne". Det er mit håb at vi kan få sat aktiviteterne i gang nu, for hvis vi skal tilbage i nærheden af vores niveau for år siden, er der et langt og hårdt arbejde foran os - men til gengæld er målene også realistiske. Vi har i maj i år afholdt en Master Class i vores kraftcenter-klub KBK/BNV, hvor Ole Nymark har instrueret keglespillere fra Sub-eliten, og hvor Dick Jaspers

7 har instrueret nogle af vore Elite- og Sub-elite carambole spillere. Da arrangementet holdes to dage efter at disse linjer skrives, kan jeg ikke komme med en bedømmelse - men vi forventer os selvsagt en del af projektet, og kan sagtens se det gentage sig og måske ligefrem finde ind i mere faste rammer. Tak til KBK/BNV, der har taget initiativ til dette. Om Pool og Snooker disciplinerne kan jeg - i store træk - melde om nogenlunde identiske tilstande: nogle få sekundære placeringer - lige uden for medaljefeltet - i Pool; hvor feltet unægteligt også er stort og stærkt. Og i Snooker har vi en rutineret garde af stærke spillere, med en internationalt godt funderet Rune Kampe i spidsen. Efterhånden begynder der også at tegne sig en betydelig tilgang af spillere i snooker, omend vi næppe når de medlemstal som pool og keglebillard kan byde på. Men ud af denne stadigt voksende medlemsskare skal vi gerne finde fremtidens elite. Til slut: Det er naturligvis tanken, at også pocket-spillene skal være en del af den Elitesatsning, der skal medvirke til at vi over en periode på 4-5 år finder den plads i den internationale elite, vi mener at have potentiale til. Tage Lauridsen Eliteudvalget. Turneringsudvalgets beretning ved Jan Mortensen Nu er sæsonen 2014/15 ved at få en ende, så jeg vil gerne ønske alle vindere tillykke med resultaterne. TU-program. Fra næste sæson kører turneringsprogrammet online, - vi har benyttet os af nogle forsøgsklubber i indeværende sæson, for eventuelt at fange de børnesygdomme, der kan følge med udarbejdelse af nye programmer, disse er rettet, så alt er på plads til den nye sæson. Fra næste sæson vil det også være muligt for klubberne selv at rette spillernes telefon numre m.m. Hold turneringen Holdturneringerne kører upåklageligt, og der er ikke nogle nye ændringer/tiltag for kommende sæson. Cupper Vi fornemmer at i seniorcupper i region vest har afviklingen efter det nye koncept fungeret udmærket, vi har ikke fået nogle kritiske tilbagemeldinger, så TU-udvalget har besluttet, at fortsætte det koncept vi har kørt i indeværende sæson. Ungdomscupperne kører ikke med det store deltagerantal, - vi/klubberne kunne godt bruge nogle flere ungdomsspillere, - men vi ved også hvor svært det er at indfange dem. Ladiescupperne kører med et gennemsnits deltagerantal på ca. 20 piger, - og man kan vist godt sige det er Tordenskjolds Soldater,- nye piger vil være meget velkomne.

8 Turneringer. TENAX-double har der igen i år været en rimelig interesse for, vi måtte dog i år se nedgang af hold med 11 der er tilmeldt 135 hold mod sidste sæson 146 hold, en lille tilbagegang, - hovedparten af de tilmeldte hold er fra region vest, - det kunne være dejligt om klubberne i øst også fik interesse for denne lidt anderledes form for turnering. (Søgaard-cup Billard-Fyn Cup) i kegler og 3-bande har atter fået nyt navn, idet Jydsk Billard Montering har været så venlig at være sponsor på turneringerne, som nu hedder JBM-CUP 147 deltager i denne sæson, lidt mindre end sidste sæson og der er plads til mange flere. Bonus-turneringen, som er en ekstra oldboys turnering for de hold der ikke er gået videre til slutspil, - her er tilmeldt 51 hold, en stigning på 11 hold, desværre er alle holdene tilmeldt i region vest. I vores ungdomsrækker har det været meget småt med tilmeldinger, hvilket har bevirket, at mange af rækkerne ikke har været udskrevet. Det er nu besluttet alle ungdomsklasserne slås sammen til én handicapturnering så de får nogle flere kampe. Protester/klager. Vi har heller ikke i år kunnet undgå protester og klager, da det ikke er alle der er enige i TU-udvalgets afgørelser, dog ikke af nogen alvorlig art, og da ingen af TU-udvalgets afgørelser er anket til Sports- og Appeludvalget har de haft en rolig sæson. Danmarksmesterskaberne. Jeg vil gerne rette en stor tak til BK Fluen og Bristol-Odense, for de virkelig flotte mesterskaber de har holdt i henholdsvis Keglebillard og 3 bande carambole. Der var alle steder lagt rigtig mange arbejdstimer i arrangementerne, og heldigvis var der rigtig mange tilskuere begge steder, så det med, at folk ikke gider se billard, passer ikke, hvis bare rammerne er i orden. Spilleregler Vi skal i gang med redigering af vores materialereglement, og efterlyser derfor en person der kan yde hjælp til tegning af borde. P.t. ligger materialereglementet på nettet uden tegninger. (en gentagelse fra sidste års beretning) Jeg vil gerne takke turneringskoordinatorerne Sv. Aage Hansen og Peter Lund, samt vores 2 ansatte, Hanne Rasmussen og Karsten Jørgensen, for et godt samarbejde i turneringsudvalget. Til sidst vil jeg endnu en gang ønske alle tillykke med deres resultater. På Turneringsudvalget vegne Jan Mortensen

9 Aktivitetsudvalgets beretning ved Henrik Andersson Aktivitetsudvalgets sammensætning er for øjeblikket: Henrik Andersson Formand Mick Jørgensen og Niels Øland medlemmer af udvalget. Udvalget ønskes udvidet hvilket jeg vil arbejde videre med. Udvalget har afholdt møde i Kolding hvor forskellige emner blev behandlet. Ungdomsinstruktion instruktionskurser træneruddannelser billardskoler stævnelederkurser og andre nye opgaver. Klubudvikling At styrke udviklingen/medlemstallet i de Danske billardklubber Klubberne tilbydes en pakke indeholdende følgende 1. Besøg af udviklingskonsulent 2. Kurset Klubbens årsplan eller Rekruttering og fastholdelse 3. Ideer til hvervning af nye medlemmer 4. Opfølgning / evaluering Nye Medlemmer Alle nyheder i pressen, der omhandler Billard-klubben Skoler: Alternativ idræt hvor de har nogle timer de kan bruge til forskellige sportsgrene SFO aktiviteter i klubberne Billardbord på udstilling. Danmarks stafet Billard-fri weekend, hvor man kan mødes og snakke om forskellige ting Sæby billard klub er kommet i gang igen, efter at der skiftet ud på nogle poster, så de kører nu med ca. 16 unge under 18 år og ca. 55 medlemmer. Fr-havn billard klub er også ved at komme op på dupperne igen, er blevet meldt ind i DDBU, de er oppe på ca. 45 medlemmer Med sportslig hilsen Aktivitetsudvalget Henrik Andersson Supplement til udvalgets beretning fra Udviklingskonsulent Niels Nüchel. Aktivitetsudvalget Klubbesøg i 2014 DDBU har i løbet af sæsonen 2014 været rundt i landet på klubbesøg. I alt 44 klubber har haft besøg af DDBU. Her har DDBU fået et indtryk af hvad der foregår rundt i klubberne. Vi takker fordi så mange klubber tog i mod vores tilbud

10 Klubudvikling 2014 I løbet af sæsonen er der gennemført klubudvikling i 6 klubber. Denne proces er en udvidelse af de klubbesøg som er foretaget. Kurser 2014 Der er gennemført i alt 8 kurser i 4 klubber Billardskoler/ungdomscupper 2014 Der er afviklet 2 billardskoler i Bristol og Næstved Stævner Igen i år har DDBU og Ungdomsringen afviklet den årlige Poolcup Der blev afviklet regionale stævner i 4 byer og Landsstævne i København De bedste hold deltog derefter i den nordiske finale hvor det blev til 3 guldmedaljer Skolesamarbejde I løbet af 2014 er der taget hold på dette emne og billardklubben i Årup på Fyn har startet et samarbejde op med den lokale skole. Så nu er billard kommet på skoleskemaet i Årup Vi håber i løbet af 2015 at vi kan udbrede dette til andre klubber Ad punkt 5 - Ordensudvalgets og Sports-Appeludvalgets beretninger til orientering. Den Danske Billard Union Ordensudvalget Beretning for året 2014/2015 Udvalget har ikke behandlet sager i perioden Risskov, den 27. april 2015 Ordensudvalget Ove H. Jensen Den Danske Billard Union Sports - Appeludvalget Beretning for året 2014/2015 Udvalget har ikke behandlet sager i perioden Odense den 19. maj 2015 Sports - Appeludvalget Leif Rasmussen

11 Ad punkt 6 Regnskabsaflæggelse til godkendelse Regnskabet er godkendt af den samlede bestyrelse og underskrives i forbindelse med årsmødet.

12 KOPI Den Danske Billard Union CVR-nr Årsrapport 2014

13 Den Danske Billard Union Årsrapport 2014 Indhold KOPI Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om unionen 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis 7 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10 1

14 Den Danske Billard Union Årsrapport 2014 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2014 for Den Danske Billard Union. Årsrapporten er aflagt efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6.. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede. Årsrapporten for 2014 for Den Danske Billard Union indstilles til bestyrelsens godkendelse. Brøndby, den 6. juni 2015 Bestyrelsen: KOPI Henning Schultz Michael B. Nielsen Niels Chr. Kjær formand næstformand kasserer Tage Lauridsen Jan Mortensen Henrik Andersson eliteudvalgsformand turneringsudvalgsformand aktivitetsudvalgsformand Tina Hjort Hansen bestyrelsesmedlem Generalsekretær: Jan Bemmann Interne revisorer: Morten Themstrup Steen G. Hansen 2

15 Den Danske Billard Union Årsrapport 2014 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Den Danske Billard Union. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Den Danske Billard Union for perioden 1. januar 31. december Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde årsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover har ledelsen ansvaret for, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik og Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for unionens udarbejdelse af et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af unionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores revisionskonklusion. Konklusion KOPI Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede af Den Danske Billard Unions finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af unionens finansielle resultat for 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 3

16 Den Danske Billard Union Årsrapport 2014 Den uafhængige revisors erklæringer Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Den Danske Billard Union har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2014 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettal for 2014 er ikke omfattet af vores revision. København, den 6. juni 2015 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab KOPI Torben Kristensen statsaut. revisor 4

17 Den Danske Billard Union Årsrapport 2014 KOPI Ledelsesberetning Oplysninger om unionen Den Danske Billard Union Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon: Bestyrelse Henning Schultz, formand Michael B. Nielsen, næstformand Niels Chr. Kjær, kasserer Tage Lauridsen, eliteudvalgsformand Jan Mortensen, turneringsudvalgsformand Henrik Andersson, aktivitetsudvalgsformand Tina Hjort Hansen, bestyrelsesmedlem Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Bank Spar Nord Bank Momsregistrering Den Danske Billard Union er som forening som hovedregel momsfritaget. 5

18 Den Danske Billard Union Årsrapport 2014 KOPI Ledelsesberetning Beretning Regnskabet for 2014 udviser et driftsresultatet på 180 t.kr. før afskrivninger DDBU's egenkapital er ændret til 299 t.kr. mod 110 t.kr. primo Egenkapitalen er korrigeret for årets resultat på 180 t.kr. Årets resultat udviser et overskud på 180 t.kr. mod et budgetteret overskud på 76 t.kr., dvs. en afvigelse på 104 t.kr. Denne afvigelse kan forklares ud fra nedenstående. DDBU's realiserede indtægter er samlet 56 t.kr. større end budgetteret. Dette skyldes en række mindre plusser og minusser i forhold til budgetterede indtægter. DDBU's omkostninger er 49 t.kr. mindre end budgetteret. Dette er sammensat af et mindre forbrug i aktivitetsudvalget og til udviklingskonsulenten på 30 t.kr. og et mindre fald i forbruget hos turneringsudvalget på 29 t.kr. Resten kan henføres til mindre forskydninger på de enkelte områder indenfor den daglige drift af DDBU. Det forventes fra bestyrelsens side, at resultatet for 2015 vil blive positivt på 85 t.kr. Egenkapitalen vil øges med det forventede resultat til 385 t.kr. 6

19 Den Danske Billard Union Årsrapport 2014 KOPI Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. Årsrapporten for Den Danske Billard Union for 2014 er aflagt efter nedenstående regnskabspraksis. Resultatopgørelse Indtægter Indtægter/tilskud indregnes i den periode, hvori de er optjent. Omkostninger Der foretages periodisering af omkostninger. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta. Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab. Værdipapirer Unionens værdipapirer måles til kursværdien på statusdagen. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Hensættelser Der er hensat til ØlandsHusFonden, som benyttes til at udvikle og fremme billardsporten i Danmark. Denne er under afvikling efter udarbejdet plan herom. 7

20 Den Danske Billard Union Årsrapport 2014 KOPI Årsregnskab 1. januar december Resultatopgørelse Budget Note Indtægter Tilskud, Danmarks Idrætsforbund Medlemskontingenter Turneringsindskud Tilskud Sponsorindtægter Finansielle indtægter, netto Øvrige indtægter Indtægter i alt Omkostninger Udviklingskonsulenten Eliteudvalget Turneringsudvalget Sponsor/PR-udvalget Fællesomkostninger Aktivitetsudvalg Omkostninger i alt Årets resultat før afskrivninger Afskrivninger Årets resultat

21 Den Danske Billard Union Årsrapport 2014 KOPI Årsregnskab 1. januar december Balance Note AKTIVER Anlægsaktiver Inventar Omsætningsaktiver Tilgodehavender Varelager og øvrige beholdninger Aktier Obligationer Bankindestående Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Egenkapital, primo Overført resultat Kursregulering værdipapirer Overført egenkapital fra Tuborgs Grønne Poolfond Egenkapital i alt Hensættelser ØlandsHusFonden Hensættelser i alt Gældsforpligtelser Lån, Danmarks Idrætsforbund Mellemregning, Danmarks Idrætsforbund Skyldige feriepenge Skyldige omkostninger Skyldig moms 0-1 Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT

22 Den Danske Billard Union Årsrapport 2014 KOPI Årsregnskab 1. januar december Noter Budget Tilskud, Danmarks Idrætsforbund Tilskud, Danmarks Idrætsforbund Udviklingskonsulent, Danmarks Idrætsforbund Øvrige tilskud, Danmarks Idrætsforbund Medlemskontingenter Klubkontingenter Licenskort Seniorer Turneringsindskud Klubafgift Cupper Turneringsindskud BF Cup Tenax DDBU Skomager Øvrige indtægter Øvrige tilskud Indvundne rabatter Uddannelsesweekend, indtægter Indtægt Billardskoler Indtægt Ungdomsringen Bøder Diverse indtægter Ø-Pulje

23 Den Danske Billard Union Årsrapport 2014 KOPI Årsregnskab 1. januar december Noter Budget Udviklingskonsulenten Billardskoler Projektudvikling Udviklingskonsulent og drift inkl. kurser Klubbesøg Uddannelsesweekend Ungdomsringen inkl. tilskud Møder Kurser Klubudvikling Kraftcentre High Performance Eliteudvalget Mødeomkostninger kegler, basis Carambole, basis Pool, basis Snooker International coaching Talentinstruktion Pulje til internationale stævner Tilskud, diverse Tour m.v EM Turneringsudvalget Mødeomkostninger, inkl. licenskort Unionsmesterskaber, regionsfinaler mv DM, slutspil

24 Den Danske Billard Union Årsrapport 2014 KOPI Årsregnskab 1. januar december Noter 8 Sponsor/PR-udvalget Budget Mødeomkostninger, inkl. tryksager m.v Fællesomkostninger Bestyrelse og forretningsudvalg Årsmøde Internationale møder Diverse møder DIF-møder Husleje Bogføringsassistance Lønninger Gebyrer m.v Forsikringer Telefon, it-omkostninger og web-udvikling Tryksager, kopier og porto m.v Leasing af fotokopieringsmaskiner Repræsentation og gaver Kontingenter Kontorhold og småinventar Beklædning Rengøring Kørsel, mødeomkostninger, ansatte Kursus Øvrige omkostninger Aktivitetsudvalg Uddannelse begynder instruktører Regionsinstruktion Afskrivninger Inventar

25 Den Danske Billard Union Årsrapport 2014 KOPI Årsregnskab 1. januar december Noter Inventar Saldo primo Anskaffelse/afhændelse Afskrivninger Saldo ultimo

26 Ad punkt 7 Vedtagelse af politikkatalog Der er ingen ændringer i politikkataloget. Ad punkt 8 Indkomne forslag Der er ingen forslag modtaget Ad punkt 9 Forslag til vedtægtsændringer 3 stk. 8 Klubberne er pligtige til, efter påkrav, hvert år til DIF, at indsende de relevante oplysninger om medlemstal m.v. Indsendes disse oplysninger ikke indenfor den angivne tidsfrist idømmes klubben en bøde på kr. 500,- som skal være indbetalt senest 8 dage efter at kravet er fremsat. Har klubben ikke senest 14 dage efter den fastsatte tidsfrist indsendt klubbens medlemstal opdelt i de af DIF ønskede kategorier, fremsendes skriftlig rykker mod et gebyr på yderligere kr.500,-. Gebyret skal være indbetalt senest 8 dage efter den fremsendte rykker. Såfremt bøde og/eller rykkergebyr ikke indbetales rettidigt, kan klubbens medlemmer spærres for deltagelse i den kommende sæsons turneringer. Undlader klubben helt at indsende de af DIF krævede oplysninger, forbeholder DDBU sig ret til at kræve erstatning for det tab, den manglende registrering medfører for Den Danske Billard Union. Erstatningsgrundlaget er den seneste indsendte medlemsregistrering. Undlader klubben at indsende de af DIF krævede oplysninger på 2 hinanden følgende år slettes klubben af DIF, og dermed også af DDBU. Forslag til ændring: Klubberne er pligtige til, efter påkrav, hvert år til DIF, at indsende de relevante oplysninger om medlemstal m.v. Indsendes disse oplysninger ikke indenfor den angivne tidsfrist idømmes klubben en bøde på kr med 14 dages betalingsfrist. Såfremt bøden ikke indbetales rettidigt, kan klubbens medlemmer spærres for deltagelse i den kommende sæsons turneringer. Undlader klubben at indsende de af DIF krævede oplysninger på 2 hinanden følgende år slettes klubben af DIF, og dermed også af DDBU.

27 7 Valg Ad. 1 Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges direkte til følgende poster: -Formand -Næstformand -Kasserer -Aktivitetsudvalgsformand -Talent/eliteudvalgsformand -Turneringsudvalgsformand -Bestyrelsesmedlem I lige år vælges: formand, turneringsudvalgsformand og aktivitetsudvalgsformand I ulige år vælges: næstformand, kasserer, talent/eliteudvalgsformand og Bestyrelsesmedlem Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter hvert år. Forslag til ændring: Bestyrelsen består af 9 personer, der vælges direkte til følgende poster: -Formand -Næstformand -Kasserer -Aktivitetsudvalgsformand -Talent/eliteudvalgsformand Herunder 1 repræsentant for Pooludvalget og 1 repræsentant for Snookerudvalget. -Turneringsudvalgsformand - Bestyrelsesmedlem I lige år vælges: formand, turneringsudvalgsformand, formand for Pooludvalget og aktivitetsudvalgsformand I ulige år vælges: næstformand, kasserer, talent/eliteudvalgsformand, formand for Snookerudvalget og Bestyrelsesmedlem Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter hvert år.

28 8 LEDELSE: BESTYRELSE, FORRETNINGSUDVALG, REGIONSKOORDINATORER M. FL. A. BESTYRELSEN 1. DDBU's bestyrelse består af 7 personer valgt på årsmødet. Hvis et bestyrelsesmedlem permanent nedlægger sit hverv, indtræder en suppleant i bestyrelsen. I denne forbindelse kan bestyrelsen foretage en ny konstituering, som er gældende frem til næste årsmøde. Forslag til ændring: DDBU s bestyrelse består af 9 personer valgt på 5. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede og mindst 1. FU medlem Forslag til ændring: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer er til stede. Heraf skal mindst 1 være medlem af FU 8. Dagsorden for det ordinære årsmøde skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af mødesekretær. 3. Prøvelse af mandater. 4. Bestyrelsens beretning til godkendelse. 5. Ordensudvalgets og Sportsappeludvalgets beretninger til orientering. 6. Regnskabsaflæggelse til godkendelse. 7. Vedtagelse af politikkatalog. 8. Indkomne forslag. 9. Forslag til vedtægtsændringer 10. Rapportering fra temamøderne jf Budgetforlæggelse, godkendelse af gebyrer og kontingenter 12. Valg Bestyrelsesmedlemmer Udvalgsformænd til: - Aktivitetsudvalg - Eliteudvalget - Turneringsudvalg - Bestyrelsessuppleanter - Ordensudvalg - Ordensudvalgssuppleanter - Sportsappeludvalg - Suppleanter til Sportsappeludvalget - Revisorer - Revisorsuppleanter 13. Eventuelt

29 Forslag til ændring 12. Valg Bestyrelsesmedlemmer Udvalgsformænd til: - Aktivitetsudvalg - Eliteudvalget Pooludvalget Snookerudvalget Turneringsudvalg - Bestyrelsessuppleanter - Ordensudvalg - Ordensudvalgssuppleanter - Sportsappeludvalg - Suppleanter til Sportsappeludvalget - Revisorer - Revisorsuppleanter C: REGIONSKOORDINATORER 17. Der oprettes 3 regioner, som fungerer som samtaleforum og aktivitetsregioner. De valgte formænd for Aktivitetsudvalget, Talent/Eliteudvalget og Turneringsudvalget udpeger sine koordinatorer som skal godkendes af DDBU s bestyrelse. Koordinatorerne indgår i DDBU s faste udvalg af samme navn. 18. De 3 regioner benævnes: Region Nord, Region Syd og Region Øst. Forslag til ændring: C: KOORDINATORER OG UDVALGSMEDLEMMER 17. DDBU er en enhed. Turneringsudvalget har ansvaret for udskrivningen af turneringer i henhold til det til en hver tid gældende turneringsreglement. Turneringsudvalget udpeger selv sine medlemmer og koordinatorer. Aktivitetsudvalget udpeger selv sine medlemmer. Eliteudvalget består af formanden for udvalget, formanden for turneringsudvalget og bestyrelsesmedlemmerne for pool og snooker. Udvalget kan bestå af flere medlemmer. 18. Udgår

30 11 Ordensudvalget stk. 2 Et medlem eller en suppleant i Ordensudvalget kan ikke samtidig være medlem af andre organisationer under eller tilknyttet DDBU. Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Ændres til: Et medlem eller en suppleant i Ordensudvalget kan ikke samtidig være medlem af DDBU s bestyrelse, udvalg eller underudvalg. Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. 12 Sports-Appeludvalg Stk. 2 Et medlem eller en suppleant i Sports - Appeludvalget kan ikke samtidig være medlem af andre organisationer under eller tilknyttet DDBU. Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Ændres til: 2. Et medlem i Sports - Appeludvalget kan ikke samtidig være medlem af DDBU s bestyrelse, udvalg eller underudvalg. Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Ad punkt 10 Rapportering fra aktivitetsmøderne Der har ikke været afholdt aktivitetsmøder.

31 Ad punkt 11 Fremlæggelse af budget til orientering. Godkendelse af gebyrer og kontingenter. DDBU foreslår at turneringsindskuddet pr. spiller individuelt og hold forhøjes med 10 kr. pr. spiller. Klubkontingentet forhøjes med 100 kr. pr. klub og licenskortet hæves med 25 kr. pr. stk. Dette gælder for den næste 3 årige periode.

32 DDBU BUDGET 2015 INDTÆGTER UDGIFTER DIF - kvartalstilskud Turneringsudvalget Løntilskud NN Udvalgsomkostninger tilskud Regionsfinaler Andre tilskud DIF Præmier cupper Klubkontingenter Medaljer Licens JBM-Cup Turneringsindskud Banket tilskud cupper Turneringstilskud JBM cup Tenax Klubafgift cupper Landsfinaler Turn.indskud TENAX DM og slutspil Sponsorer indland Sponsorer udland I alt Turneringsudvalget ,00 Indtægt Uddannelses weekend 0 Indtægt Ungdomsringen Eliteudvalget Renteindtægter Udvalgsomkostninger Bøder Tours Ø-puljen Bande Diverse indtægter DVD-Bog m.v Kegle 0 Pool Indtægter i alt ,00 Snooker Coaching UDGIFTER Talentiudvikling Brandenburg DDBU fællesudgifter I alt Eliteudvalget ,00 Bestyrelse og Foretningsudvalg Årsmøde Udviklingskonsulenten Møder med klubber Klubbesøg Int. Møder Kurser DIF møder Udviklingskonsulent drift, ej løn Kontingent CEB m.fl Klubudvikling Sekretariatets drift Billardskoler Jubilæumsbog Ungdomsringen Lønninger Kraftcentre Ø-pulje IT omkostninger I alt Udviklingskonsulenten ,00 Forsendelse og grafiks arbejde Årets spiller og leder Sponsor & PR Forsikringer Sponsor & PR Konsulentbistand DIF - Revision I alt Sponsor & PR ,00 Administrationsomkostninger Diverse Udgifter i alt Renteudgifter Indtægter i alt I alt DDBU fællesudgifter ,00 RESULTAT for ,00 Aktivitetsudvalget Udvalgsomkostninger Uddannelse begynder instruktører Uddannelsesweekend 0 Regionsinstruktion Dommer og stævnlederkurser I alt Aktivitetsudvalget ,00

33 RETNINGSLINIER FOR SANKTIONER Udeblivelse hold inkl. oprykningsfinale 1.500,00 Trækning af hold i Elitedivisionerne 5.000,00 Trækning af divisionshold, gælder ikke hvis det er det lavest rangerende hold i disciplinen 2.500,00 Trækning af hold efter TU-planerne er udarbejdet Afbud i Elitedivisionerne pr. kamp 1.500,00 + Udgifter i henhold til 12 stk. 7 Afbud til DM indledende runder 300,00 Afbud til DM-finaler 500,00 Udeblivelse til DM finaler udløser 2 års karantæne (indeværende sæson + efterfølgende sæson) i den disciplin udeblivelsen er sket. 500,00 Udeblivelse individuel incl. RF- og LM-finaler 500,00 Mangelfuldt arrangement 300,00 Hold der undlader at ringe til Ritzaus Medieservice, gælder kun elite 200,00 Vurderer turneringsledelsen at en spiller har udvist usportslig optræden, tildeles spilleren en bøde på 500,00 Dispensation til at spille på hold for anden klub (gældende licensgebyr) 200,00 Fastlagt på turneringsudvalgsmøde den 05. dec Side

34 TURNERINGSINDSKUD OG YDELSER TURNERINGSINDSKUD: Hold: Pr. spiller Ungdom hold Individuel: Seniorer Ungdom og juniorer Lokale turneringer 125,00 kr. (135 kr.) 50,00 kr. (60 kr.) 125,00 kr. (135 kr.) 50,00 kr. (60 kr.) 125,00 kr. (135 kr.) Cupper: Indskud til senior- oldboys- og ladiescupper 125,00 pr. spiller som betales til arrangør, heraf 75 kr. til arrangørklubben som tilskud til morgenbord og frokost, - de resterende 50 kr. opkræves af DDBU til dækning af præmier. TILSKUD TIL FINALER. Individuelle finaler: DM finale DM finale juniorer LM-finale RF-finale Hold finaler: RF-finale hold LM-finale hold Cupper: RF-finale LM-finale Lokale turneringer Kontingent til DDBU Klubkontingent Ø-pulje Licenskort Erstatningskort ved tab/ klubskifte Licens til anden klub 200,00 kr. pr. spiller - (max kr. pr. stævne) 200,00 kr. pr. spiller eller efter aftale med DDBU 150,00 kr. pr. spiller 125,00 kr. pr. spiller 75,00 kr. pr. spiller 75,00 kr. pr. spiller 50,00 kr. pr. spiller 100,00 kr. pr. spiller 75,00 kr. pr. spiller 1.500,00 kr. pr. klub (1.600 kr.) 150,00 kr. pr. klub 200,00 kr. pr. stk. (225 kr.) 50,00 kr. pr. stk. 225,00 kr. Vedtaget på DDBU s årsmøde den 14. juni 2014

35 Ad punkt 12 Valg DDBU s formand Henning Schultz har valgt at trække sig fra formandsposten. Bestyrelsen opstiller Flemming Busk Knudsen som formand for DDBU for en 1- årig periode. Idet Henning Schultz trækker sig efter at have givet tilsagn om sin kandidatur i den udsendte indbydelse til årsmødet træder 4 stk. 16 i kraft: 16. Fristen for indsendelse af kandidater til valg på 1 måned bortfalder, såfremt en allerede valgt person stiller til en anden post i bestyrelsen og vælges hertil. Kandidater til den vakante post kan opstilles på selve årsmødet. Det samme gælder såfremt et bestyrelsesmedlem trækker sig op til eller på årsmødet. Valg: Næstformand for bestyrelsen Michael B. Nielsen for 2 år Kasserer Niels Chr. Kjær for 2 år Formand for Eliteudvalget Tage Lauridsen for 2 år Bestyrelsesmedlem Tina Hjort Hansen for 2 år. Næstved BK opstiller Peter Larsen til valg som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsessuppleanter Tonny Carlsen og Kent Erichsen for 1 år Medlem af Sports- & Appeludvalget Erik K. Petersen for 2 år Medlem af Sports- & Appeludvalget Kim Jørgensen for 2 år Medlem af Ordensudvalget Jan Olsen for 2 år Suppleant til Ordensudvalget Per Jensen for 1 år Suppleant til Ordensudvalget Mikael Toft for 1 år Suppleant til Ordensudvalget Fritjof Dittmann for 1 år Interne revisorer Steen G. Hansen og Morten Themstrup Intern revisorsuppleant Harry Dahl. Alle opstillede er villig til valg. Ad punkt 13 - Eventuelt

36

Dansk Petanque Forbund. Årsrapport 2010

Dansk Petanque Forbund. Årsrapport 2010 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning intern revision 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Oplysninger om forbundet 4 Beretning 5 Årsrapport 1. januar 31. december

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 7 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2014

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Referat fra DDBU s årsmøde den 6. juni 2015 i Idrættens Hus. Ad punkt 1 Valg af dirigent Søren Gøtzsche DIF blev valgt som dirigent

Referat fra DDBU s årsmøde den 6. juni 2015 i Idrættens Hus. Ad punkt 1 Valg af dirigent Søren Gøtzsche DIF blev valgt som dirigent Referat fra DDBU s årsmøde den 6. juni 2015 i Idrættens Hus Ad punkt 1 Valg af dirigent Søren Gøtzsche DIF blev valgt som dirigent SG takkede for valget og konstaterede at mødet var indvarslet lovligt

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Danmarks Brydeforbund

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Danmarks Brydeforbund KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"),

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om unionen 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Dansk Petanque Forbund. Årsrapport 2011

Dansk Petanque Forbund. Årsrapport 2011 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning intern revision 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Oplysninger om forbundet 4 Beretning 5 Årsrapport 1. januar 31. december

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Referat fra DDBU s årsmøde den 4. juni 2016 på Vissenbjerg Storkro. Mødet startede kl

Referat fra DDBU s årsmøde den 4. juni 2016 på Vissenbjerg Storkro. Mødet startede kl Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby CVR-nr. 75 29 93 11 Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Påtegning af årsregnskabet 3 Ledelsesberetning

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI CVR-nr. 66 38 16 17 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsrapporten 3 Ledelsesberetning 4 Beretning 4 Årsregnskab 1. januar 31. december 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse Dansk Selskab for Virksomhedsledelse CVR-nr. 54 76 36 11 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. september 2014 Dirigent:... Anders Torbøl Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

DANSK STYRKELØFT FORBUND

DANSK STYRKELØFT FORBUND Årsregnskab for DANSK STYRKELØFT FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby CVR. Nr. 16 01 37 49 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: side. Introduktion 1. Årsberetning 2. - 3. Revisionspåtegning

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Danmarks Basketball-Forbund

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Danmarks Basketball-Forbund KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 061100 / Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT

KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 31

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Årsrapport for regnskabsåret 01.06.15-31.05.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28/8 2016 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME Hammersholt Erhvervspark 1-5 3400 Hillerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2016

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget 23 4690 Haslev Cvr.nr. 31 54 54 55 Årsrapport 2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling Landvindingslaget Søborg Sø Afholder sin ordinære Generalforsamling I Søborg Forsamlingshus, torsdag den 26. maj 2016 kl. 19,00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab fremlægges

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Fonden til Rosportens Fremme

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Fonden til Rosportens Fremme KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU s Årsmøde

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU s Årsmøde N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 5 Juni 2015 DDBU s Årsmøde Flemming B. Knudsen fra KBK/BNV blev i dag valgt som ny formand for Den Danske Billard Union på årsmødet i Idrættens Hus. Flemming

Læs mere

KOPI. Dansk Taekwondo Forbund. CVR-nr. 80 21 15 11

KOPI. Dansk Taekwondo Forbund. CVR-nr. 80 21 15 11 Dansk Taekwondo Forbund CVR-nr. 80 21 15 11 Indhold Ledelsespåtegning 2 Interne revisorers påtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Forbundsoplysninger 6 Beretning 7 Årsregnskab

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01 CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

KOPI. Danmarks Rocenter. CVR-nr

KOPI. Danmarks Rocenter. CVR-nr Danmarks Rocenter CVR-nr. 10 04 03 37 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om Danmarks Rocenter 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar 31. december

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport. dirigent

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport. dirigent Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 12. april 2012 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a.

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. Svenstrup Vandværk A.m.b.a. Pilekrogen 21, 9230 Svenstrup CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning

Læs mere

Ejerforeningen Sadolinparken

Ejerforeningen Sadolinparken Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Boldklubben Skjold CVR-nr Per Henrik Lings Allé København Ø Årsregnskab 2015

Boldklubben Skjold CVR-nr Per Henrik Lings Allé København Ø Årsregnskab 2015 BK SKJOLD Boldklubben Skjold CVR-nr. 30 30 93 16 Per Henrik Lings Allé 10 2100 København Ø Årsregnskab 2015 Boldklubben Skjold Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Regionalmøder i 2014. Møde med klubbernes turneringsledere: 22. februar 2014 Odense. Nyt fra DDBU

Nyhedsbrev fra DDBU. Regionalmøder i 2014. Møde med klubbernes turneringsledere: 22. februar 2014 Odense. Nyt fra DDBU N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 11 December2013 Nyt fra DDBU Regionalmøder i 2014 Fyraften-/regionalmøder: 28. januar 2014 Aars BK 29. Januar 2014 BK Frem, Kolding 12. februar 2014 Sakskøbing

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

PFFAGLIGT FORBUND FOR MEDLEMMER I BDO, KL, KOMBIT OG PATIENTERSTATNINGEN

PFFAGLIGT FORBUND FOR MEDLEMMER I BDO, KL, KOMBIT OG PATIENTERSTATNINGEN PF - PERSONALEFORENINGEN WEIDEKAMPSGADE 10 2300 KØBENHAVN 5 ÅRSREGNSKAB 2016 i Indhold Foreningsoplysninger 3 Forretningsudvalgets påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning til forretningsudvalget

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr Årsrapport 2012/13

Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte StatsautoriseretRevisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr. 29 02 98 49 Årsrapport

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr ) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle Roskilde. Årsrapport 1. januar 2015 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr ) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle Roskilde. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Resultatbudget 2016 og 2017 Godkendt på

Læs mere