Bævere samler sten ved Sallingsundbroen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bævere samler sten ved Sallingsundbroen"

Transkript

1 55. UDGAVE december 2011 Lokalbladet for Estvad og Rønbjerg sogne At læse i bladet: Flytning af bladets udgivelsestidspunkt. Fællesspisning den 9. december kl. 18 i hallen. Købmandsgårdens åbningstider i julen. 2 gode foredrag i forsamlingshuset Juletræsfest i forsamlingshuset Og meget andet fra de 2 sognes foreninger. Bævere samler sten ved Sallingsundbroen

2 SIDE 2 RØNBJERG-XPRESSEN DECEMBER Venneforeningen Af Ulla Jensen Siden sidst har vi været på safari med Dagny Lodbjerg fra Farsø og til spil med Madsen og Co. samt Cresten Ø. Larsen fra Haderup. Det var to gode arrangementer med stor tilslutning. Nu ser vi frem til plejehjemmets åbent hus-arrangement, som er ovre, når bladet udkommer. Vores årlige julemiddag i lokalcentret den 7. december håber vi bliver ligeså god, som den plejer. Det kan jo kun gå godt, når Elly og Lyder hjælper os med maden. Vi er holdt med vores torsdagskomsammen for strikkedamer, da vi er blevet alt for få. Vi ønsker Birgit, som flytter til Aalborg, god vind fremover med tak for tiden, du har været med. Vores program for forårssæsonen er nu klar, og alle medlemmer har forhåbentlig fået et eksemplar; ellers kig i aktivitetskalenderen. Indholdsfortegnelse Venneforeningen 2 Flytning af bladets udgivelse 3 Kontaktrådet for Rønbjerg... 3 Nyt fra Callunakoret 4 Nyt fra Flyndersøkoret 5 Nyt fra forsamlingshuset 6 Nyt fra spejderne 8 Nyt fra Borgerforeningen 10 Julefællesspisning Nyt fra dagplejerne 12 Åben landsby 13 Kirkeblad 14 Gudstjenester 15 Kirkenyt m.m. 16 Nyt og gammelt fra skolen 18 Legepatrulje 19 Udbringning af bladet Af Claus Hellesøe, redaktionen Rønbjerg-Xpressen udkommer omkring den 15. i månederne februar, maj, august og november, og det bringes ud af byens foreninger på skift: februar borgerforeningen maj menighedsrådet august spejderne og i november idrætsforeningen. I Rønbjerg by bringes den ud af avisdrengene. Mariehøneemne 20 Foredrag i Forsamlingshuset 21 Nyt fra menighedsrådet 22 De gamle nyheder 23 Nyt fra RUIF 24 Set fra min pind 25 Tak for støtte til byfesten 26 Vigtige kontakter 27 Aktivitets og ugekalender 28 Redaktionsudvalg: Claus Hellesøe Niels Bruun Mette Bak Olesen Poul Erik Rasmussen Gitte Ibsen Birgitte Kjær Bente Mørk Kristensen Layout: Claus Hellesøe Tryk: Graphicmaster Oplag: 500 stk. Personer, der bor uden for de 2 sogne, kan få bladet leveret for 75 kr. om året. Henvendelse: Poul Erik Rasmussen, Rønbjergparken 6, tlf OBS - OBS - OBS Deadline for materiale til næste nummer: Senest den 1. februar Bladet udkommer ca. 15. februar Indlæg modtages helst som arkiveret som RTF-tekst, word eller skrevet direkte som til OBS. Printet, maskinskrevet eller håndskrevet materiale til Niels Bruun, Rønbjergparken 23. Elektroniske indlæg, foto og tegninger afleveres på adressen: Claus Hellesøe, Vejlgårdvej 20, Rønbjerg Rønbjerg-Xpressens redaktion anvender tilsendt materiale uden ansvar. Ansvaret for ophavsret, tilladelser og lignende påhviler dem, der indsender materiale. Redaktionen vælger frit mellem det indsendte stof og vil i alle tilfælde afvise indlæg, der kan tjene til at skade navngivne personers omdømme

3 DECEMBER RØNBJERG-XPRESSEN SIDE 3 Frem og tilbage er lige langt Af Claus Hellesøe Flytning af bladets udgivelse For et års tid siden blev vi opfordret til at prøve at flytte datoen for udgivelsen af bladet, så det kom ud 14 dage senere. Det mente vi passede bedre til de aktiviteter, der er i de forskellige foreninger. Vi har nu fundet ud af, at det gav flere ulemper end fordele, så nu rykker vi tilbage til de gamle udgivelsestidspunkter. I kan se tidspunkterne på side 2, og de træder i kraft fra det nye år. Nyt medlem Idet der er kommet nye medlemmer i skolebestyrelsen, er der også valgt en ny repræsentant derfra. Det er Gitte Ibsen, som nu er skolens repræsentant i re- daktionsudvalget. Vi vil gerne byde Gitte velkommen og sige tak til Poul Graugaard Pedersen for hans tid i udvalget. På udvalgets vegne, Claus Hellesøe Kontaktrådet for Rønbjerg-Hvidbjerg-området Af Ingemann E. Lindberg Kontaktrådet som afløser for lokalråd og bruger-pårørenderåd er nu på plads. Bestyrelsen er Ingemann Lindberg (formand), Grethe Jensen (næstformand), Bent Norup (sekretær), Poul E. Rasmussen, Kresten Lidegaard, Svenning Pallesen (suppleant) og Inge Merethe Pedersen (suppleant). På generalforsamlingen var der forespørgsel, om der kan oprettes en telefonkæde i Rønbjerg, Det kan der, hvis der er stemning for det. Er I enlige, som øn- sker, der bliver ringet og sagt godmorgen, har du det godt?, så kan det oprettes. Har det interesse, så henvend dig til en af bestyrelsen.

4 SIDE 4 RØNBJERG-XPRESSEN DECEMBER Nyt fra Callunakoret Af Lone Helligsø Efter sommerpausen kom Torben Kjær med en ny og særdeles aktuel sats. Vi skulle synge Kringsatt av fiender. Alle i koret var enige om, at dette var en god idé. Vi havde jo alle hørt om det forfærdelige, der var sket i og ved Oslo. Det er en sats, som giver gåsehud både hos koret og hos tilhørerne, hvoraf vi har set flere synge med. Koret har nu eksisteret i 5 år, og dette blev fejret med en rigtig fin kagemand med vores logo. På de 5 år siden starten er vi kommet meget langt. Vi startede i sin tid med nogle meget lette satser, som er skiftet ud med meget sværere ting. En af korets stærke sider er vores fantastiske sammenhold. For mit eget vedkommende er det glæden ved at synge, som driver værket. Min stemme har udviklet sig, og nu kan jeg da forstå nodesystemet. Jeg er blevet mere bevidst om min stemme og de forskellige stemmer i koret. I sensommeren var vi inviteret til at synge på Brokholm Naturcenter. Dette var i forbindelse med en kulturkaravane rundt i Salling. Dette var en udendørs koncert og uden musikledsagelse. Det var en dejlig dag med rigtig fint vejr. Vi har også været en tur i Trandum Kirke, hvor vi gav en koncert for en næsten fuld kirke. Jeg holder meget af at komme ud og besøge andre kirker. I forbindelse med Alle Helgens dag medvirkede vi ved gudstjenesten i Estvad Kirke; det er en af de traditioner, som vi vægter meget højt. Julen nærmer sig med hastige skridt, og vi er godt i gang med at øve julerepertoiret op. Jeg synes, at det er den bedste tid på året. Glæden ved at synge noget nyt, men især nok at genopdage noget af det gammelkendte. Igen i år starter julen med vores traditionsrige adventskoncert i Estvad kirke. Dette sker sammen med sognets andre kor. Det er altid en spændende oplevelse med så mange korsangere der synger sammen. Denne spændende oplevelse glæder vi os meget til. Derudover har vi 2 koncerter i Grinderslev og Selde kirker. Fra Callunakoret vil vi gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

5 DECEMBER RØNBJERG-XPRESSEN SIDE 5 Nyt fra Flyndersøkoret Af Karen Margrethe Madsen Flyndersøkoret havde i år koropstart hos Karen Margrethe Madsen og Kristian K. Justesen, Sdr. Svenstrupvej 2, Vinderup. Det var en aften med dejligt vejr, hvor vi gik rundt og nød haven, inden vi gik i laden. Her sang vi sammen under ledelse af Kirsten B. Hulgaard, og vi hyggede os med medbragt kaffe til tagselv-kagebord. Den 1. september var der generalforsamling i Rønbjerg Forsamlingshus. Aase Krag og Karen Vistisen blev genvalgt til bestyrelsen, men vores kasserer gennem mange år, Rasmus Thorsen, ønskede ikke genvalg. Kristian K. Justesen blev nyvalgt og ved konstitueringen valgt til kasserer. Aase Krag fortsætter som formand, Ole Nørgaard som næstformand og Lene D. Kudsk som sekretær. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Karen Vistisen og Anna Andersen. Skønt Rasmus Thorsen ikke længere er bestyrelsesmedlem, har han lovet at forsætte med at sørge for varme i forsamlingshuset, inden vi andre kommer, og sammen med Henning Sevelsted sætter han stole på rækker til os. Som afslutning på vores rejse til Nordsverige havde alle medlemmer af Flyndersøkoret + rejseledsagere den 29. september en aften, som vi kaldte Luleå Kalas. Vi spiste pytt i panna som i Sverige, og vi så film og fotos, som nogen havde medbragt. Desuden fik vi masser af kage til kaffen. og vi sang fra Højskolesangbogen, især de svenske sange. Det var en rigtig hyggelig aften. Den sidste torsdag i oktober er traditionen tro Spil-Dansk-Dag, hvor der spilles dansk musik i radioen, og hvor der er arrangementer over hele landet med dansk musik. I den anledning lavede vi vores øveaften om til en syng-sammen-aften efter Højskolesangbogen med Kirsten B Hulgaard ved klaveret. Vi kan alle invitere et par gæster med, og de behøver ikke være korsangere, blot de kan lide at synge. Der plejer at være fyldt i Rønbjerg Forsamlingshus denne aften. Nu nærmer Julen sig, og vi øver julesange og salmer. Igen i år er Flyndersøkoret blevet bedt om at medvirke ved adventgudstjenesten i Estvad Kirke den 4. december. Den 11. december er det i Sevel Kirke og den 12. december i Harre Kirke. Vi er rigtig glade for at komme ud og vise, hvad vi kan. Flyndersøkoret tæller over 50 medlemmer, og igen i år har vi fået nogle nye korsangere, og vi håber, at de også vil synes, at det er rigtig hyggeligt at synge i Rønbjerg hver torsdag. Karen Margrethe Madsen, Flyndersøkoret Købmandsgårdens åbningstider i JULEN: Mandag d. 19/12-fredag d. 23/ Lørdag d. 24/ Søndag d. 25/12-mandag d. 26/12 LUKKET Tirsdag d. 27/12-fredag d. 30/ Lørdag d. 31/ Søndag d. 1/1 LUKKET Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

6 SIDE 6 RØNBJERG-XPRESSEN DECEMBER Nyt fra Estvad-Rønbjerg Forsamlingshus Af Knud Erik Nielsen Hjemmeside: Siden sidst: Vi har i bestyrelsen gjort hovedrengøring og olieret gulvet, så huset igen i år fremstår klart og indbydende. Vi har afholdt vores årlige høstfest med 70 deltagere; vi havde en dejlig fest med god mad etc. Alle hyggede sig til musik og underholdning af Jens Jacobsen. Vi gør klar til den årlige juletræsfest 5. juledag, en traditionshyggeeftermiddag for alle, børn og voksne. Se annoncen Så kommer vi frem til vores generalforsamling: onsdag den 22. februar kl i den lille sal. Vi har i mange år drøftet, at vi skulle prøve en countryaften med god mad samt et rigtig godt countryorkester. Vi er glade for, at det er lykkedes til: lørdag den 3. marts 2012 Program med mere i næste nr. Se omtalen af orkestret på næste side Juletræsfest For alle, både børn og voksne Forældre og bedsteforældre, der ikke har børn hjemme mere, er selvfølgelig også velkomne. Torsdag den 29. december 2011 kl i Estvad Rønbjerg Forsamlingshus Julemanden kommer igen på besøg, og der vil være spillemandsmusik, dans og leg omkring træet. Entre: 30. kr. pr. person Der serveres kaffe og brød til de voksne og saftevand og slikposer m.v. til børnene , eller Købmanden tlf Venlig hilsen fra Estvad Rønbjerg Forsamlingshus Sidste frist for tilmelding onsdag den 21. december. Else, Mælkevejen 6, tlf.

7 DECEMBER RØNBJERG-XPRESSEN SIDE 7 Bibbi - Snif - Couple Of Cowboys - TRIO Sangerinden Bibbi, der har trådt sine barnesko i Countrymusikken, vil gerne vise, at Countrymusik er andet og mere end Patsy Cline og Johnny Cash. Max Wolff, fabelagtig guitarist! Men også en sanger, der kan fortolke den mere Rootsagtige del af Countrymusikken. Henrik Lux Jørgensen, trommeslager i den grad, har i 35 år medvirket på de danske scener, altid på stikkerne. Snif, bandets alderspræsident, som holder sig til "de gode gamle" 4x4 Country. De omtaler sig selv som "det rejsende musikcirkus", og de indrømmer, at de er noget specielle. Men siden far og datter, countryparret Bibbi & Snif, var med i "Talent 2010", er der sket meget. Deres ellers så stille og rolige karriere har fået et ordentligt puf, og de har fået masser af jobs. Det hele er bare lige pludselig gået stærkt. Jeg har altid været lidt modstander af musikkonkurrencer, men da vi blev opfordret til at være med i "Talent 2010", sprang vi alligevel til, fortæller 56-årige Snif, hvis rigtige navn er Steffen Jacobsen. - Vi har optrådt i mange år og kun været kendt i visse kredse. Men så kom vi lige i TV, og nu er vi kendte i den brede befolkning. Det er faktisk mærkeligt at blive genkendt på gaden, men det er også ret sjovt, tilføjer Bibbi, der er 24 år og døbt Bolette Andrea Bibbi Jacobsen. - Jamen, vi er jo også let genkendelige - en lille buttet pige og en gammel slidt mand, griner far Snif. "Bibbi & Sniff - Couple Of Cowboys" har gennem de sidste år spillet under sit nye navn "Chick n Roosters", og det er det bestemt ikke blevet ringere af. Chick n Roosters har spillet til et utal af fester, messer, byfester, markeder, konferencer, koncerter og festivaler og har bl.a. i tre år været fast husorkester i Countryteltet i Århus Festuge Chick n Roosters spiller både som trio og kvartet og udvider tit bandet med Sten Frederiksen på klaver. Hvorfor skal det være så svært "? Kommer i Estvad Rønbjerg forsamlingshus lørdag den 3. marts 2012 Venlig hilsen, bestyrelsen i Estvad Rønbjerg forsamlingshus

8 SIDE 8 RØNBJERG-XPRESSEN DECEMBER Af Carsten Helligsø Vi er simpelthen så glade. Hver onsdag fra kl til kl får vi lov til at låne 27 dejlige børn. Børn, som vi får lov til at give nogle udfordringer og oplevelser, og de svarer prompte igen med gode udfordringer og oplevelser til os en ren winwin situation. Børnene er blevet delt ind i familier, som har navne efter Bævers venner. De gamle bævere er kommet i Uglefamilien. De bliver udfordret lidt mere end de bævere, der er i Muldvarp-, Spætte- og Pindsvin-familierne. Vi håber, at det kan være med til, at de fortsat synes, at det er sjovt at være Bæver. Efteråret har budt på mange gode spejdermøder med meget forskelligt indhold. Der kan nævnes skovtur, forberedelse og afvikling af spejderhjælpsmarked og BUSK-gudstjeneste, genopfriskning af sikker færdsel, både som gående og som cyklist. Førstehjælp har vi også lært noget om. Vi har her i november haft vores første tur, som blev holdt på Kildeborg ved Glyngøre. Vejret var med os, så det blev en tur, hvor der blev hygget både ude og inde. Bæverne fik lavet mange flotte ting, som nok vil overraske modtagerne Juleaften. Det blev også til et lille natløb, hvor lommelygterne virkelig blev afprøvet. Turen sluttede af med foliemix, selvfølgelig tilberedt over bålet. Det var nogle glade og trætte bævere, som forældrene kunne hente. Med bæverhilsen, Carsten Helligsø Tak for støtte til spejderhjælpsmarked Af Benthe Hellesøe Spejderne takker følgende firmaer for deres støtte til vores tombola ved spejderhjælpsmarkedet til fordel for skolerne i Burma. Autosuper: Værktøjsæt Houmøller: Blomst Houmøller: Blomst Jagt og fiskeri: Kop Melgaards efterfølger: Øreringe Estvadgård: Kartofler Estvadgård: Kartofler Mirá: Taske Salling Bank: Rygsæk med drikkedunk Salling Bank: Pc taske med drikkedunk Red Office: Brother Labelwriter Rønbjerg El-Service: Pande Photocare: Engangskamera Salon Mona, Rønbjerg: Hårplejeprodukt Salon Mona, Rønbjerg: Hårplejeprodukt Ballumhus Kro Rønbjerg Købmandsgård: Dekoration Blockbuster: Kasket "World invasion" Blockbuster: Kasket "World invasion" Blockbuster: Kasket "World invasion" Blockbuster: T-shirt Blockbuster: T-shirt "fast & furious 5" str. Xl Blockbuster: Keyhanger "Min søsters børn" Blockbuster: Keyhanger "Min søsters børn" Punkt 1: Opvasketabs og afspændingsmiddel Punkt 1: Opvasketabs og afspændingsmiddel Punkt 1: 3kg. vaskepulver Punkt 1: 3kg. Vaskepulver Sparekassen Balling: Sportstaske og drikkedunk Sparekassen Balling: Mulepose og drikkedunk Rønbjerg Købmandsgård: Dekoration med lys

9 DECEMBER RØNBJERG-XPRESSEN SIDE 9 Patruljetræning 2011 Af Katrine R. Graversen og Maria Rusbjerg I weekenden var vi 3 KFUMspejdere fra Rønbjerg af sted på tur. I alt var vi ca. 60 spejdere. Fra fredag kl til søndag kl boede vi et sted i Holstebro, der hedder Tuta Vallis hytten. Da vi ankom, skulle vi finde et sted at sove; der var noget, der hedder pigeværelset, og noget, der hedder drengeværelset. Efter det ventede vi på, at vi skulle mødes inde i spisesalen, hvor vi skulle have kaffe. Vi blev inddelt i nogle blandede patruljer med spejdere fra mange steder i landet. Derefter skulle vi lave et lille navneskilt ud af en puslespils-brik, og der er jo takker indad og udad. Der skulle vi skrive, hvad vi var gode til, og hvad vi var dårlige til. Den skulle sidde på vores tøj. Derefter skulle vi lave et patruljeflag. Vi måtte selv bestemme, hvad der skulle på. Bagefter skulle vi gøre klar til at gå i seng. Næste morgen blev vi vækket ved tiden, for kl var der morgenmad. Derefter fik vi en lille pause, og så skulle vi mødes udenfor i patruljer. Der skulle vi melde klar til opgaven. Vi skulle lave mad på Trangia, en slags gasbrænder. Vi lavede and, brune kartofler og rødkål. Herefter skulle vi have noget om brandslukning og førstehjælp. Så fik vi en pause, derefter skulle vi mødes i patruljer igen, hvor vi skulle lave en A-buk med bro ud af rafter og snor. Til aftensmad fik vi pastasalat. Vi skulle vaske op bagefter, og så fik vi pause. Efter det skulle vi have noget om morsekoder og andre slags koder. Vi måtte nemlig ikke sove, for vi skulle på natteløb. Det gik ud på, at der var et matadorspil i rigtig stor udgave, med felter, hvor der stod spejdersteder over hele landet. Så skulle vi finde en brik og slå med vores terning og flytte et antal felter. Og så skulle vi løse nogle opgaver. Så den nat kom vi først i seng ved 2.00-tiden om natten. Søndag skulle vi op kl for at få morgenmad. Og efter det skulle vi pakke sammen. Og så havde nogle af de store spejdere lavet et program til de mindre spejdere. Der skulle vi lege og lære nogle knob o.s.v. Så fik vi kage. Og efter det skulle vi have frokost og pakke vores ting sammen. Efter det skulle vi rydde op over det hele, og så skulle vi hjem. Vi var godt nok trætte, da vi nåede hjem. Katrine R. Graversen og Maria Rusbjerg Juletræer: Spejderne vil igen i år sælge juletræer for at tjene penge, så vi kan lave nye spændende ting for vores medlemmer. Vi vil være at finde inde ved elektriker Steen K. (ved siden af McDonald) de 2 sidste weekender før jul. Desuden kan der købes juletræer hos købmanden og på Herningvej 43.

10 SIDE 10 RØNBJERG-XPRESSEN DECEMBER Nyt fra Af Niels Bruun Fællesspisning, Puskaspokalen og Rønbjerg-prisen En god og rodfæstet skik er fællesspisningen i Rønbjerg- Hallen i begyndelsen af december, der hvert år samler adskillige til nogle hyggelige timer i hinandens selskab med god mad. Samværet krydres af Luciaoptog, arrangeret af Irene Madsen, og danner i øvrigt ramme om ungdoms- og idrætsforeningens uddeling af Puskas-pokalen og borgerforeningens uddeling af Rønbjerg-prisen. Andetsteds i bladet finder man indbydelse og tilmeldingsblanket til fællesspisningen, der i år finder sted fredag den 9. december kl , hvilket tidspunkt er valgt af hensyn til de familier, der skal have børn i seng i rimelig tid. Rønbjerg-prisen uddeles hvert år ved fællesspisningen som en hædersbevisning til en, der har ydet noget særligt for vort lille samfund her i vore to sogne, og resulterer også i en lille messingplade med modtagerens navn på stenen på torvet. Det er borgerforeningens bestyrelse, der træffer det næsten altid vanskelige valg mellem de foreslåede kandidater, og derfor beder man om, at forslag til modtagere af Rønbjerg-prisen ligger i skriftlig form hos formanden, Niels Dyhrberg, Rønbjergparken 35, tlf , senest mandag den 5.december kl Opsamling Byfesten 2011 Ved en forglemmelse til festen om aftenen ved årets byfest, fik vi ikke kåret de personer, der havde gættet rigtigt på vægt og antal i de krukker, der var sat frem. Vinderne vinder intet mindre end æren. I krukken med pastarør var der 318 stk. Louise H. vandt med et gæt på 321 stk. I krukken med havregryn var der 776 gram. Birgitte Have vandt med et gæt på 800 gram. Tillykke med gætterierne. Mette Bak Olesen

11 DECEMBER RØNBJERG-XPRESSEN SIDE 11 Julefællesspisning 2011 Af Niels Bruun Fredag den 9. december kl i Rønbjerg-Hallen. Det vil glæde os at se dig/jer til den årlige fællesspisning i hallen, en hyggelig aften i godt selskab, med god mad, Luciaoptog og den årlige uddeling af Puskas-pokalen og Rønbjerg-prisen. Vinde forsamlingshus serverer kamsteg med sprød svær, god sovs, hvide, brune og franske kartofler og sødt og surt dertil. Som dessert er der ris á l amande med kirsebærsovs. Samlet pris for hovedret og dessert Voksne: 110 kr., Børn under 15: 55 kr., Som betales ved indgangen. Husk at medbringe service og kaffe. Øvrige drikkevarer må IKKE medbringes, men kan købes til rimelige priser. Tilmelding senest mandag den 5.december kl til Niels Bruun på eller eller på nedenstående blanket, der kan afleveres i butikken. Med venlig hilsen, Estvad og Rønbjerg sognes spejdere, ungdoms- og idrætsforening samt borgerforening. klip...klip...klip...klip Tilmelding senest mandag den 5. december kl Navn... Vi kommer... voksne og... børn vidste du i øvrigt at: Flyndersø rummer 7-8 millioner m 3 vand. Skive kommune er i gang med at opfiske skaller og brasen; målet er 300 tons. Når vandmiljøprojektet er gennemført, vil man kunne se bunden af søen på det dybeste sted.

12 SIDE 12 RØNBJERG-XPRESSEN DECEMBER Nyt fra dagplejen i Rønbjerg Af Sanne Sort, Therese M. Knudsen, Mette Kristensen, Mette Husted og Trine Rusbjerg Siden sidste udgave af Xpressen er der sket en del i vores lille gruppe. Vi har taget afsked med Ina Kabel og Else Pedersen, som vi savner meget i gruppen. Desuden er Mette Have blevet opsagt p.g.a. børnemangel i vores lille samfund. Mette vil uden tvivl også blive et stort tab for os og vil blive savnet. Alt dette gør, at vi gerne vil fortælle, at der bliver lagt mange kræfter i at skabe gode og trygge rammer for jeres børn, give dem nogle gode oplevelser i en ellers travl hverdag. Vi er tit på gårdbesøg og nyder også vores dejlige natur. Vi har i september måned haft høstgudstjeneste/ -fest med Birgitte Kjær. Hun kommer i hallen, hvor vi holder vores ugentlige legestue. Det er efterhånden blevet en rigtig dejlig tradition. Stor tak til Birgitte. Desuden har vi lige haft diskolatek med lidt godt, men sundt, til ganen. Der var pyntet op med balloner og glimmer. Diskokuglen var tændt, og vi hørte en masse god musik, der indbød til spontan dans. I december holder vi vores juletræsfest for børnene, deres forældre, søskende og bedsteforældre. Dette plejer at være en rigtig god og hyggelig dag, som også giver os mulighed for at lære alle forældre på tværs af de forskellige dagplejere at kende. Og selvfølgelig kommer julemanden og hans søde kone på besøg. De bedste julehilsener fra dagplejegruppen i Rønbjerg: Sanne, Therese, Mette K, Mette H og Trine Kom og mød dagplejen i Rønbjerg. Onsdag d. 25. januar 2012 vil vi gerne invitere alle småbørn ( 0-2 år) i Rønbjerg og omegn samt deres forældre til vores legestue i Rønbjerg-Hallen kl Medbring evt. egen madpakke; så giver vi en kop kaffe. Vi spiser formiddagsmad kl Vi glæder os til at se jer alle til hyggeligt samvær:-)

13 DECEMBER RØNBJERG-XPRESSEN SIDE 13 Åben landsby - En god idé eller et luftkastel? Af Karen Nielsen Forleden var der forældrebestyrelsesmøde i børnehaven, hvor følgende idé opstod. Kunne det tænkes, at vi i Rønbjerg, Estvad og omegn holder åben landsby, hvor vi slår dørene op for interesserede for at vise dem, hvem vi er herude på heden. Hvad vi kan tilbyde, og hvilke muligheder man har, hvis man er bosat herude. F.eks. så ville vi have åbent i børnehaven, så man kunne komme og se vores rammer. Servering af lidt mad samtidig med, at der ville være mulighed for at spørge ind til hverdagen. Måske kunne man lave Åben landsby som en slags orienteringsløb, hvor interesserede skulle rundt på besøg hos institutioner, foreninger og øvrige, der ønsker at gøre opmærksom på deres eksistens på sådan en dag. Byggegrunde og eventuelle huse til salg skulle også kunne fremvises. For at gøre seancen sjov, hyggelig og børnevenlig kunne fremvisningen arrangeres som et orienteringsløb over temaet eventyr. Måske har H.C. Andersen gået gennem byen - måske vil der være et pandekagehus på børnehavens legeplads. Forslag til sådan et arrangement er utallige, men spørgsmålet er, om det er en god idé at holde Åben landsby, eller er det et arrangement, man ikke tror på? Måske er idéen forhastet, eller det er en anden markedsføring, der skal til. Målet med Åben landsby er at slutte op om de tiltag, der i øjeblikket er i fuld gang for at fremme byudviklingen i Rønbjerg. Ingen af Skive kommunes landsbyer har haft sådan et arrangement, så hvorfor ikke prøve at trække i festtøjet en lørdag eller søndag formiddag? Er der stemning for at slå dørene op til sådan et arrangement, så henvend jer til Karen Nielsen i Rønbjerg Børnehave på Er der positiv feedback, vender vi tilbage. Med venlig hilsen, Forældrebestyrelsen i Rønbjerg børnehave Inger Kolding

14 SIDE 14 RØNBJERG-XPRESSEN DECEMBER Julenats guddommelige menneskebarn Detalje fra Estvad Kirke Bøn fra bønnebogen Himlen i mine fodsåler. Unger Gud, hold dine hænder omkring vores hænder, når vi skal bære de små. Vores nyfødte er unger. Som hundehvalpe og kattekillinger. De kan ingenting; det er nødvendigt, at vi passer på dem. Når et nyfødt barn bliver lagt i vores hænder, mærker vi, hvor sårbart liv er. Vi lærer, at ømhed er nødvendig for, at det spæde liv ikke skal pustes ud. Vi skærmer barnet så godt, vi kan, og mærker samtidig, hvor lidt vores store hænder kan magte. Hjælp os. Du lod Jesus være barn iblandt os, sårbar som vores små. Tak, fordi han ikke greb efter magt, men bliver ved med at kalde ømhed frem hos os. Lær os at hjælpe dig med at skærme de små i verden. Amen. Kirkeblad Julesalme om barnet Jesusbarnet og alle andre børn Solbarn, jordbarn Solbarn, jordbarn, bag din tynde hud stråler mod os kærlighed fra Gud. Hør os, se os! Stjernebarn, stig ned, så jordens børn i hvert et land finder julens fred. Flygtning, krigsbarn, hjemløs og forladt, misbrugt, skadet i den dybe nat. Hør os, se os! Stjernebarn, stig ned, så jordens børn i hvert et land finder julens fred. Glemt barn, skræmt barn, med sit sarte sind, ingen mærker tåren på dets kind. Hør os, se os! Stjernebarn, stig ned, så jordens børn i hvert et land finder julens fred. Trodsigt, ensomt barn som vil ha mer. trosbarn, Guds barn, håber, venter, be r. Hør os, se os! Stjernebarn, stig ned, så jordens børn i hvert et land finder julens fred. Håbsbarn, fredsbarn, barn af evighed, vis hvert jordbarn himlens herlighed. Hør os, se os! Stjernebarn, stig ned, så jordens børn i hvert et land finder julens fred. Tekst: Shirley Murray. Norsk/dansk: Eyvind Skeie. Glædelig advent og jul! Birgitte Refshauge Kjær Jeg har spurgt i sognet: Hvad betyder det for dig at gå kirke? en pause fra ugens travlhed med mulighed for tid til fordybelse og refleksion. at være del af et større fællesskab. at lære nye sange/salmer. at "gamle og støvede" tekster bliver aktuelle og relevante, når der tages udgangspunkt i vores liv og i forhold, der rører sig i samfundet og i politik. at møde et veloplagt personale, der "brænder" for deres job. at glædes over stemninger i sang og musik. Helle Mogensen, Sejer Pedersens Vej

15 DECEMBER RØNBJERG-XPRESSEN SIDE 15 Gudstjenester December: Estvad: Rønbjerg: Helligdagens navn: Tekst: Tema: *UFC 2.s. i Advent Adventsmusikgudstjeneste Rydal 3.s. i Advent Lukas 1,67-80 Zakarias lovsang s. i Advent Johannes 3,25-36 Johannes Døberen *VT Julefred. Stillegudstjeneste U U Juleaften Lukas 2,1-14 Og det skete i de dage Juledag Johannes 1,1-14 I begyndelsen var Ordet Juledag Matthæus 10,32-42 Stefans dag Januar: Nytårsdag Matthæus 6,5-13 Fadervor *UT 1.s.e. H. 3 k. Markus 10,13-16 Helligtrekongersvandring Rydal 2.s.e. H. 3 k. Johannes 4,5-26 Den samaritanske kvinde s.e. H. 3 k. Lukas 17,5-10 Giv os en større tro! S.s.e. H. 3 k. Johannes 12,23-33 Hvedekornet i jorden Februar: *VT Septuagesima Kyndelmisse. Stillegudstjeneste Seksagesima Markus 4,26-32 Sennepsfrøet i jorden *UT Fastelavn Lukas 18,31-43 Helbredelsen af den blinde Rydal 1.s. i fasten Lukas 22,24-32 Hvem er den største? Marts: s. i fasten Markus 9,14-29 Jeg tror, hjælp min vantro! s. i fasten Johannes 8,42-51 Hold fast ved mit ord Rydal Midfaste Johannes 6,24-35 Jeg er livets brød Marias bebudelsesdag Lukas 1,46-55 Marias bebudelse Hvor intet andet er anført, er det Birgitte Refshauge Kjær, der har gudstjenesten. * Særlige gudstjenester, se omtalen under Kirkenyt fra sognene. U = Ungdomskor; V = Voksenkor; T = Kirketrio; F = Flyndersøkoret; C = Callunakoret Kirkebil: Ring til Skive Taxa inden kl.12 dagen før gudstjenesten. Husk at aftale at blive hentet igen. Gudstjenester på plejecentret tirsdage kl.10.30: 6.december, 20. december (altergang), 3. januar, 24. januar (altergang), 21. februar (altergang), 6. marts, 20. marts (altergang).

16 SIDE 16 RØNBJERG-XPRESSEN DECEMBER Kirkenyt fra sognene Af Birgitte Refshauge Kjær Døbte Estvad kirke Caroline Bay Brogaard, Rønbjerg Viede Estvad kirke Estvad kirke Estvad kirke Kristina A. K. Voergaard og Rasmus Lading Voergaard, Kisumkær Heidi Hajslund Damgaard og Thomas Hajslund Damgaard, Vanløse Jette Tingholm Johansen og Tommy Per Eskerod Johansen, Skive Begravede/bisatte Rønbjerg kirke Marinus Jensen, Rønbjerg Estvad kirke Anna Marie Vestergaard, Skive Rønbjerg kirke Karen Margrethe Ipsen Nielsen, Skive Estvad kirke Jens Mortensen Bundgaard, Rønbjerg Estvad kirke Elly Vad, Vinderup Stilletid i Rønbjerg Kirke Julefredsgudstjeneste tirsdag d. 20. december kl Adventsmusikgudstjeneste Så er det tid for vores traditionsrige, lyse og dejlige tradition med musik i Estvad kirke. Korene er klar med kendte og nye satser, der blandes med læsninger. Bagefter er alle velkomne i Forsamlingshuset til kaffe og mere sang og hygge. OBS! I år er det flyttet til kl Kyndelmisse søndag d. 5. februar kl Kom og vær med til dejlige stunder med ord til eftertanke, smuk musik og masser af levende lys. Indsamlinger Ingen kirke er så stor, at den ikke har noget at modtage, og ingen kirke er så lille, at den ikke har noget at give. Vi samler derfor ind flere gange årligt til gode formål. Årets høstoffer gik til Mayajaprojektet i Tanzania, 3.039,50 kr., et beløb, vi siger tak for, og som modtageren har udtrykt glæde over. Voksenkoret medvirker!

17 DECEMBER RØNBJERG-XPRESSEN SIDE 17 Børnejul Onsdag d. 21. december i Rønbjerg Kirke Advent og den tilstundende jul fejres med sognets børn i alle aldre. Kl kommer børnehaven og dagplejen, og andre, der er hjemme med små børn den dag, er også hjerteligt velkomne. Kl er det skolebørnenes tur. Fortælleeftermiddag Tirsdag 17. januar og 21. februar kl i Kirkeladen Vi mødes omkring sang, fortælling og kaffe, og flere af deltagernes egne livshistorier. I januar er det Svend Laustsen, der fortæller sin lokalhistorie. Alle er velkomne. Fastelavn Søndag d. 19. februar kl i Estvad Kirke Alle byens børn og barnlige sjæle inviteres til Fastelavnsfest i kirken og i Forsamlingshuset bagefter. Helligtrekongersvandring Søndag d. 8. januar kl Vi gentager succesen fra sidste vinter. Først er der gudstjeneste i Egeris kirke kl Derefter vandrer vi gennem ådalen herud til Kirkeladen og får lidt varmt at spise, og bagefter er der en kort nadver-tjeneste i Estvad Kirke kl Der er transport tilbage til Egeris. Alle er velkomne. Man må være forberedt på ujævnt terræn. Hvad gør jeg ved : S e flere o pl ysni n ger p å Samtale med præsten Ønsker man at tale med præsten, er man altid velkommen til at henvende sig. Præsten har tavshedspligt. Fødselsanmeldelse Fødselsanmeldelsen tilsendes direkte fra jordemoderen, mens man inden 14 dage efter fødslen skal indlevere en O&A- erklæring, hvis forældrene ikke er gift. Dåb eller navngivning Når barnet skal døbes eller navngives uden dåb, kontakter man sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Vielse eller velsignelse i kirken Ved vielse eller velsignelse i kirken retter man henvendelse til sognepræsten og aftaler tid og sted for vielsen. Ved vielse kontakter man vielseskontoret på rådhuset i den kommune, hvor man bor, og får lavet en prøvelsesattest. Eventuel navneændring foretages i det sogn, hvor man bor. Ved dødsfald Ved dødsfald må man meget gerne kontakte sognepræsten med det samme. Navneændring Navneændring sker ved henvendelse til sognepræsten i bopælssognet. Det koster 470 kr., som tilfalder staten. Navneændring i forbindelse med vielse koster ingenting. Bortkomne attester Enhver attest kan rekvireres hos den lokale sognepræst, når man har ledt efter den gamle en gang til. Gravsteder priser og vedtægter Se hjemmesiden.

18 SIDE 18 RØNBJERG-XPRESSEN DECEMBER Nyt og gammelt fra skolen November-udgaven Af Michael Kurth Vi er kommet godt i gang med vores nyindførte morgensang. Hver onsdag morgen samles vi i vores store musiklokale, hvor vi starter dagen med at synge, giver fælles informationer, fejrer ugens fødselarer og slutter atter af med fællessang. Et hyggeligt tiltag, som jeg håber udvikler sig til en kendetegnende tradition for skolen. Som bekendt har vi omkring vores skole flere forskellige grønne områder bl.a. sansehaven. Hér har Rønbjergs skolefritidsordning anlagt en lille køkkenhave samt fået bygget en pavillon med bålsted. Sansehaven bruges dog også i frikvarteret og i undervisningen. Således har vores 5./6. klasse haft meget udeundervisning efter at have læst Robinson Crusoe. Bosteder blev bygget, minisamfund blev skabt, der blev handlet mellem stammerne. Det har været en meget lærerig proces, hvor klassen naturligt kom ind på hierarki og demokratiets opbygning. En dejlig tilfældighed, at der lige stod et folketingsvalg for døren, så eleverne også kunne blive klogere på, hvordan et valg egentligt foregår i vores land. I september måned har vores 3./4. klasse arbejdet med netop et innovationsprojekt omkring sansehaven. Igennem forløbet kommer 3./4. klasses elever frem til deres bud på, hvordan sansehaven kan gøres endnu mere attraktiv og anvendelig i både frikvarteret og i forbindelse med undervisningen. Deres idéer og argumenter har klassen gruppevis fremført for deres forældre og skolens personale igennem mundtlig fremstilling, video samt 3- dimensionelle modeller. Sidstnævnte er stadigvæk udstillet i skolens aula. Jeg glæder mig til sammen med 3./4. klasse og deres forældre at arbejde videre på deres idéer og ikke mindst at realisere nogle af de spændende tanker. Til skolernes motionsdag fredag d. 14. oktober var vi lidt flere elever og voksne, end vi ellers plejer. Hele Ådalskolen deltog i motionsløbet hér i Rønbjerg. Rønbjergs legepatrulje, bestående af klasses elever, sørgede for opvarmningen på stadion, hvorefter vi løb ned mod Flyndersø. En smuk og naturskøn rute, som også kammeraterne og kollegerne fra Dalgas og Centerklasserne blev betaget af. Til næste år forventer vi at holde motionsløbet ved Dalgasafdelingen. Dette er bare ét af tiltagene, hvor elever lærer hinanden at kende, arbejder og oplever sammen samt udvider deres netværk blandt kammerater, inden eleverne skal i 7. klasse på Brårup. I øjeblikket lægges der sidste hånd på ombygning og renovering af den gamle lærerbolig. Alle vinduer er blevet skiftet. Vi har fået udgang til vores fine udeklasselokale, og jeg forventer, at vi snart kan påbegynde indretning af vores nye læringsrum, hvor eleverne i løbet af undervisningsforløb kan undersøge, udføre mindre forsøg og samle data. Samtidig blev der ved lærerboligen foretaget reparation af kloaken, og i den forbindelse blev flisegangen lagt pænt. Endelig var tiden kommet, hvor det gamle gyngestativ blev fjernet, siden dette ikke har opfyldt gældende sikkerhedskrav. En vis form for vemod er der altid forbundet med, at gamle ting ryddes men pænt er det nu blevet. Medio november er der på initiativ af 2 lærere i kommunen samlet tøj ind til børn i en rumænsk landsby. I et stykke tid har der således været sækkevis af tøj i aulaen. Der blev samlet rigtig meget sammen. Tusind tak til

19 DECEMBER RØNBJERG-XPRESSEN SIDE 19 Skolen har fået legepatrulje Af Camilla og Laura alle, på vegne af arrangørerne og de rumænske børn. Året skrider hastigt frem, og inden vi får set os om, hygger vi os sammen med familien i julefredens skød. Men inden da glæder vi os på skolen til en af vore hyggelige juletraditioner. Torsdag d. 1. december har vi således juleklippedag med bedsteforældre. Når vi skal holde pause, er der som sædvanligt æbleskiver til store som små. Dagen er også starten på julemorgensang i december måned, hvor vi skal samles hver dag for at synge og høre om juletraditioner fra dengang jeg var barn. Onsdag d. 21. tager vi i kirke, hvor vi slutter skoledagen ved middagstid og går på juleferie. Skolen har fået legepatrulje. Ugen før efterårsferien havde vi emneuge. 3., 4., 5., 6. klasse skulle uddannes til legepatrulje. Vi skulle på en uge lære 12 forskellige lege. Vi startede hver dag med at gå i hallen, hvor vi fik et papir, hvor legen stod beskrevet. Så blev vi delt i 5 grupper, som skulle øve legen og vise den til de andre grupper. Vi skulle øve os i at forklare legen for de andre og øve os i at tale højt og tydeligt. Det var svært for nogle og nemt for andre. Vi sluttede af med at lege legene allesammen. Ugen sluttede med, at vi fik taget et billede af hver elev med legepatruljetrøjen på. Legepatruljen er gået i gang efter efterårsferien. Der er to fra legepatruljen ude i frikvarteret hver mandag og hver tirsdag. Man kan se på døren ind til skolen, hvem der er ugens legepatrulje, og hvad der er ugens leg. Vi synes, det er godt, at der er kommet legepatrulje på skolen. Så bliver frikvarteret sjovere. Og de, der ikke har noget at lave kan komme hen til legepatruljen og lege. Vi havde også et lille førstehjælpskursus, hvor vi lærte om at hjælpe, hvis en var faldet og havde slået sig. Det kan vi bruge i frikvarteret, når vi er legepatrulje. Jeg vil gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Camilla Laura. og De venligste hilsener, Michael Kurth (afdelingsleder)

20 SIDE 20 RØNBJERG-XPRESSEN DECEMBER Mariehøneemne Af Lone Dissing I efteråret har bh.-kl., 1. og 2. kl. arbejdet på tværs af klasserne omkring emnet mariehøns. Eleverne har under forløbet udarbejdet plancher omhandlende fakta-oplysninger om mariehøns. sten. Hele forløbet blev afsluttet med en fremlæggelse for alle elever på skolen. Billeder, plancher og Der er blevet malet flotte malerier med mariehøns samt mariehøns på strandsten. Forløbet har budt på en tur til Flyndersø for at se på mariehøns samt en tur til Resen strand for at samle stenmarie-høns er lige nu udstillede i skolens aula, hvortil der er fri adgang i skoletiden. Skal du have sang til festen? Eller udført et broderi? Kontakt Ulla, Danelykke 34, Hem. Tlf.: Bedst mellem 17 og 18.

21 DECEMBER RØNBJERG-XPRESSEN SIDE 21 Foredrag i forsamlingshuset forår 2012 Af foredragsudvalget Vi har været heldige at få fat på to spændende personligheder: Tidl. formand for Folketinget, venstremanden Christian Mejdahl kommer onsdag d. 1. februar kl Sagt om Chr. Mejdahl: Han er et menneske, som repræsenterer alle de bedste gamle danske værdier som ærlighed, hjælpsomhed og beskedenhed tilsat flid og jysk lune. Men man skal ikke tage fejl af Christian Mejdahl og tro, at han er naiv og uvidende. Han ved i høj grad, hvad han har med at gøre, og han har en autoritet, som udspringer af hans evne til hurtigt at sætte sig ind i komplicerede sager, analysere dem og nå ind til det væsentlige. På landets øverste embede næst efter dronningen sad i flere år en bondemand fra Himmerland. Folketingets medlemmer måtte vænne sig til, at deres formand sagde "a", når andre sagde "jeg", og at Christian Mejdahl måtte have en tolk ved sin side, når han modtog udenlandske gæster. Christian Mejdahl taler nemlig hverken engelsk, tysk eller fransk. Til gengæld har han så mange andre fortrin, der var med til at gøre ham til en god formand. Han er venlig og retlinet, og så styrede han Folketinget på en klog og myndig måde. Forfatter, tidl. forstander, havemand Bjarne Brovst Nielsen kommer onsdag d. 18. april kl Sagt om Bjarne Nielsen Brovst: "...Han er en af Danmarks bedste fortællere...", Erik Lindsø, Danmarks Radio De 2 foredrag arrangeres i samarbejde med LOF-Skiveegnen. Glæd jer til rigtig gode aftener!

22 SIDE 22 RØNBJERG-XPRESSEN DECEMBER Nyt fra menighedsrådet Af Kenneth Enggrob Menighedsrådet har haft præstegårdsjorden i udbud. Der er et ret stort politisk pres for, at offentligt ejede jorde kun bør drives økologisk og/eller med en række restriktioner m.h.t. anvendelsen af hjælpestoffer. Vores vurdering var, at hvis vi skulle følge denne hensigtserklæring, ville kun meget få inden for landbrugslovens rammer kunne byde på jorden, og konkurrencen ville dermed være begrænset. Vi valgte at lade provstiets præstegårdskonsulent forestå udbudsopgaven. Højeste antagelige bud kom fra gårdejer Jens Sevelsted, Hem, og han er herefter forpagter af præstegårdsjorden indtil udgangen af Hvis man ønsker at se de indkomne bud, kan man kontakte vores kasserer Egon Espersen. Budgetterne for 2012 i alle menighedsråd i Skive Kommune er på plads. Som alle andre steder, er også menighedsrådenes driftsøkonomier under pres. Provstiet har valgt at inddrage alle større kassebeholdninger rundt om i kirkekasserne og dele pengene ud til fattigere menighedsråd faktisk efter Robin Hood-metoden. Det har provstiudvalget valgt at gøre denne gang, men det kan jo kun gøres én gang (i øvrigt under store protester fra de ramte menighedsråd). Når budgetterne for 2013 skal lægges, skal pengene findes andre steder, og herfra set bliver det kun med besparelser i de enkelte menighedsråd. Vi finder det ikke særlig hensigtsmæssigt, at provstiudvalget på den måde vogter over vores kassebeholdning. Incitamentet for en sparsommelig adfærd bliver kortsluttet, når vi ved, at et eventuelt overskud på budgettet bliver inddraget. Det skal dog siges, som noget meget positivt, at provstiudvalget er meget bevidst om, at der fortsat skal være penge til renovering og fornyelser rundt om i kommunens kirker. Vores fornyelsesprojekt i Rønbjerg Kirke fortsætter derfor. Med venlig hilsen, Kenneth Enggrob

23 DECEMBER RØNBJERG-XPRESSEN SIDE 23 De gamle nyheder Af Ingemann E. Lindberg 1939 Tragedie i Rønbjerg. For anden gang i samme hjem døde tvillinger på én gang. Ufattelig tragisk har skæbnen behandlet et lille husmandshjem i Rønbjerg. Husmand Jens Chr. Laustsen og hustru måtte i tirsdags med kun 6 timers mellemrum sige farvel til deres to små søde tvillingedrenge. Hele deres børneflok på 6 har i den sidste tid været ramt af en ondartet influenza. De to tvillinger, der kun var 7 måneder gamle, kunne ikke stå sygdommen igennem. Det er anden gang, at Laustsen og hustru har mistet to børn på én gang. I november 1937 døde to 6 måneder gamle tvillinger - to piger - fra dem. Det var også denne gang influenza, der tog dem bort. Det er forståeligt, at den største og inderligste medfølelse samler sig om det lille hjem fra alle på egnen. Laustsens er folk, som netop til enhver tid viste deres store glæde ved de- res børn, der har det mest omsorgsfulde hjem, man kan tænke sig. Den ene af Laustsens andre to drenge ligger endnu meget alvorlig syg af influenza Husmand Jens Chr. Laustsen og hustru i Rønbjerg, har mistet, endnu en lille dreng, som var alvorlig syg af influenza Uheldig start på det nye år. Det var glat, da arbejdsmand Sten Christensen, Rønbjerg, søndag morgen trådte uden for sit hus, og derfor fik det nye år en såre uheldig start for ham. Han gled på isen uden for døren og faldt så uheldigt, at han brækkede det ene ben. I ambulance førtes han til Skive sygehus, hvor han nu må tilbringe den første tid af det nye år Rønbjerg forsamlingshus har fået oliebrænder. Opvarmningen af forsamlingshuset i Rønbjerg er nu klaret, idet den gamle døgnbrænder er skiftet ud med et moderne oliefyr. Det er en hårdt tiltrængt fornyelse, der nu er gennemført, idet den gamle døgnbrænder kun kunne klare en meget lille del af lokalet, selv om den til tider var helt rødglødende. Udskiftningen har kostet ca kroner, og bestyrelsen har allerede gennem længere tid arbejdet på at få udskiftningen gennemført. Varmeanlægget har været i brug en kort tid, og det har virket over forventning.

24 SIDE 24 RØNBJERG-XPRESSEN DECEMBER Livets gang i RUIF Af Keld Mørk Kristensen Så er vinteren igen på vej, og efter en sommer med masser af udendørsaktiviteter har vi igen flyttet aktiviteterne i hallen. Det har været en rigtig god udendørs sæson med masser af fodbold og tennis på vort stadion. I hallen er der masser af aktiviteter. Vi prøver igen i år med børnedans. Dette blev en stor succes sidste år, og det tegner det også til i år. Ligeledes er der igen i år stor interesse for gymnastikken i både børne- og voksenrækker. heldigvis igen i år fået tilladelse til at starte børneaktiviteterne før kl.16 på tirsdage og torsdage. Med den store aktivitet, som vi har i børneafdelingen, ønsker vi på længere sigt, at vi officielt kan benytte hallen fra kl. 15 evt. 3 dage om ugen. Vi mener i bestyrelsen, at man ikke kan tillade børnetræning efter kl. 19. I håndboldafdelingens seniorafdeling har vore herrer gjort det rigtig godt i serie 1, og damerne klarer sig også rigtig godt i serie 2 og 3. Vi skal ikke glemme vore unge piger som træner en gang om ugen. De har ikke i sinde at spille kamp, men vil udelukkende træne, og dette skal der også være plads til. Planen om at flytte stadion og at udvide hallen er stadig varm. Gruppen, som arbejder med projektet, er nu kommet meget langt. Vi er nu på en tredje plads på SIS s prioritetsliste og skal nu i gang med at søge fonde om tilskud til projektet, dette selvfølgelig i samarbejde med Skive Kommune. Dette er jo en brik i det store spil om udviklingen i Estvad- Rønbjerg. Vi har også en plan om at etablere en naturlegeplads i området, dette i samarbejde med spejderne. Mere om dette senere. Alt i alt er RUIF efterhånden en rigtig stor og alsidig klub med masser af aktiviteter for både børn og voksne. Til slut vil vi fra bestyrelsen ønske alle en rigtig glædelig Jul samt et rigtig godt sportslig Nytår. På bestyrelsens vegne, Keld Mørk Kristensen. På grund af ringe tilslutning inden for børnebadminton og børnehåndbold har vi desværre måttet lukke disse 2 aktiviteter ned, men vi vil selvfølgelig komme med tilbuddet igen næste år. Med den store interesse, som vore børn har for idrætten, er der stor mangel på eftermiddagstimer i hallen til børnetræning. Skolens SFO har officielt hallen indtil kl. 16, men RUIF har Vi satte sidste år en idékasse op i hallen for at få nogle gode idéer til, hvad vi kunne gøre bedre, eller måske nye tiltag, men den bliver ikke benyttet ret meget. Om så det er, fordi vi gør det godt nok, eller medlemmerne ikke mener, at det kan betale sig skal være usagt, men hvis du brænder inde med et eller andet, så kom med et input. Børnehåndbold er aflyst for denne sæson. Men vi prøver til næste sæson 2012/2013.

25 DECEMBER RØNBJERG-XPRESSEN SIDE 25 Set fra min pind Af Kenneth Enggrob Efter hvert valg luftes der altid utilfredshed med, at den valgte forsamling ikke er repræsentativ for befolkningen. Specielt bliver det mere og mere fremherskende, at Folketinget besættes af forholdsvis flere og flere akademikere, hvoraf rigtig mange ingen erhvervsmæssig erfaring har, og at andelen af specielt ufaglærte arbejdstagere og selvstændig erhvervsdrivende bliver forsvindende lille. I byrådene er der relativt mange offentligt ansatte og pensionister. Det er forkert at rette kritikken mod de valgte. De er jo blevet opstillet af de enkelte partiers medlemmer. Det er netop her, den almindelige borger kan få indflydelse på udvælgelsen af kandidater ved at melde sig ind i et politisk parti og her deltage i opstillingsvalg. Det at være medlem af et politisk parti giver også indflydelse på den førte politik. Rigtig mange forbinder det at være medlem af et politisk parti med at skulle kunne være dygtig til at tale, stå op i forsamlinger, overbevise andre o.s.v. Det er ikke det, det handler om slet ikke! Det handler om retten til at være med der, hvor politikerne møder deres bagland. Netop partimedlemmerne er noget af det, politikerne har allermest respekt for, for uden deres opbakning og indsigt i den førte politik kan politikerne ikke fungere. Politikerne har også et stort behov for at høre, hvad deres bagland mener om den førte politik. Partimedlemmer har tilmed altid adgang til den enkelte politiker, og det står dem frit for at kontakte og kommentere den enkelte politiker. Det er stensikkert, at en valgt politiker til enhver tid vil tage et partimedlem alvorligt. Han/hun har ikke råd til andet! Lokalt er det forskelligt, hvordan de enkelte partiers medlemmer og politikere samarbejder. I Venstre har vi en række medlemsmøder og aktiviteter i løbet af året. Desuden afholder byrådsgruppen altid interne møder sammen med Venstres bestyrelse, så baglandet altid er orienteret om byrådsgruppens politik. Noget lignende gør man i de andre partier. F.eks. har Radikale månedlige åbne møder for alle interesserede, noget lignende gør Socialdemokraterne med byrådsgruppens møder rundt om i kommunen med partimedlemmerne. I de andre mindre partier er det mit indtryk, at man mødes efter aftale med partimedlemmerne. Partimedlemmer er desuden altid med i forreste række, når byrådet skal udpege medlemmer til diverse offentlige bestyrelser, nævn, udvalg, tilsynsmyndigheder o.s.v., og det er faktisk temmelig mange, der skal udpeges til disse offentlige hverv. Det er også medlemmer fra de enkelte partier, som udpeges til at være valgtilforordnede på valgstederne rundt om i kommunen. Endelig vil jeg også nævne, at partimedlemmerne i de enkelte partier jo også modtager megen intern viden. D.v.s. viden, der enten ikke vedrører offentligheden, eller viden, der forklarer f.eks. pressens udlægning af diverse sager. Jeg håber, jeg har inspireret til at melde sig ind i et politisk parti. Jeg er medlem af Venstre, men som sådan er jeg jo selv interesseret i, at alle partier er godt funderede blandt borgerne. Det giver alt andet lige mere liv i det politiske landskab, og det hænder jo da også, at man lærer af hinanden! Med venlig hilsen, Kenneth Enggrob Åbningstider: Mandag Fredag Lørdag søndag Rønbjerg Købmandsgaard I/S Stationsvej 30, Rønbjerg 7800 Skive Tlf.: Fax.:

Bæverne på Hjerl hede

Bæverne på Hjerl hede 68. UDGAVE Februar 2015 Lokalbladet for Estvad og Rønbjerg sogne Læs bl.a. om: Udvikling og forskønnelse Film- og læseklubber Generalforsamlinger Og meget mere Bæverne på Hjerl hede SIDE 2 RØNBJERG-XPRESSEN

Læs mere

54. UDGAVE September 2011. Lokalbladet for Estvad-Rønbjerg-området

54. UDGAVE September 2011. Lokalbladet for Estvad-Rønbjerg-området 54. UDGAVE September 2011 Lokalbladet for Estvad-Rønbjerg-området Sankt Hans 2011 SIDE 2 RØNBJERG-XPRESSEN SEPTEMBER Venneforeningen Indholdsfortegnelse Venneforeningen 2 Whiskysmagning 3 Af Ulla Jensen

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 2 4-5 5 6 7 8-9 10 11 11 12-13 14-15 16 17-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 31-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

LOKALT NYT. Alsønderup SFO vinder pokal i fodbold. Årets gang i vinmarken. Fodboldpigerne til Landsmesterskab. Nyt fra Kulsvierkoret

LOKALT NYT. Alsønderup SFO vinder pokal i fodbold. Årets gang i vinmarken. Fodboldpigerne til Landsmesterskab. Nyt fra Kulsvierkoret Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Alsønderup SFO vinder pokal i fodbold Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Senior opstart i LGIF Besøg hos Det Gamle Apotek i Tønder Nye menighedsrådsmedlemmer Mathias, Max og en ninja venter tålmodigt på deres tur SÅDAN, Johannes! Godt fanget

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Tema: Tre generationer under samme tag

Tema: Tre generationer under samme tag 11. årg.. nr. 3. december 2006 Tema: Tre generationer under samme tag Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

Januar 2007 LÆS OM :

Januar 2007 LÆS OM : Nummer 34 10. årgang Januar 2007 LÆS OM : Birgits jul Taxi gennem tiden Madlavning Dirigentklokke Damaskus Skolefest Lokalhistorie Tilflyttere Kirkenyt Nyfødte Juleafslutning Økseløbet Vejviser Annoncører

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67 November 2012 - marts 2013 MANGE, MANGE TAK! I sidste nummer af råbte

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST December 2011 28. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 4 HØSTival: Vikingetro Side 9 Litteraturstudiekreds Side 11 PAS PÅ HINANDEN Side 16 Mindeord: Poul Erik Christensen Side 23 Nytårsforsæt?

Læs mere

Sengeløse Nyt. Ak, hvor forandret. Høstfest i kirken Loppemarked Olympiske leje. Læs inde i avisen om. Mandagsaftener. Hundeluftning på Skolen

Sengeløse Nyt. Ak, hvor forandret. Høstfest i kirken Loppemarked Olympiske leje. Læs inde i avisen om. Mandagsaftener. Hundeluftning på Skolen Sengeløse Nyt 17. Årgang Nummer 7 September 2013 Ak, hvor forandret Læs inde i avisen om Mandagsaftener Hundeluftning på Skolen En ny Caroline? Saxofonkoncert Billedet oven for er fra lørdag den 7. september

Læs mere

Korintherbrevet 77. Miljøministeren til indvielse. Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge. November 2012 19. årgang

Korintherbrevet 77. Miljøministeren til indvielse. Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge. November 2012 19. årgang Korintherbrevet 77 November 2012 19. årgang Miljøministeren til indvielse Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge Kære læsere Så nåede vi til juleudgaven! Og med den mit 1 års ju bilæum som redaktør af Korintherbrevet.

Læs mere

Vejrup Endrup. Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup I Holdturnering var det Frede Rasmussen, Bente Rasmussen, Vibeke A. Beier og Bent Thomsen Pedersen, der

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 22 NOVEMBER 2014 INDHOLD: SIDE 4: Nyt fra Kværndrup Fjernvarme SIDE 9: Portræt af Laila Hansen - Kværndruphallens cafeteria SIDE 8: Referat af ekstraordinær generalforsamling i Kværndrup Borger- og

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne August 2012 4. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Fodbold Herre Senior skriver historie Dagplejen tog imod prinsgemalen Kirkebladet - Se midtersiderne Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg

Læs mere

Nummer 43 10. Årgang December 2012

Nummer 43 10. Årgang December 2012 Nummer 43 10. Årgang December 2012 Vindmøllerejsning i Tandskov Lokalbladets nye kasserer Høstgudstjeneste i Serup Håndboldpigerne fra LGIF Lemming og Omegns Jagtforening på jagt i Serup Skov 1 Tikma EL

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 54 November 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 54 November 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 54 November 2012 Årgang 14 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Liv på forsiden Jeg har mange gange skrevet, at jeg meget gerne ville have personer

Læs mere

www.østernykirke.dk Foreningsbladet

www.østernykirke.dk Foreningsbladet www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 2 Jun-Aug 2012 Sommer(tid) igen Foråret har budt på et succesfuldt eksperiment i Vonge med fastelavnsfest for voksne (side 38)

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Dagplejebørnene laver juledekorationer Billedværksteds-holdet med deres kassekunst LÆS OM: KirkeNyt, gudstjenester, traveture, Lokalbladets Stormøde, dagplejen, indskrivning

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere