Sindssygdom og djævlebesættelse i Lille Næstved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sindssygdom og djævlebesættelse i Lille Næstved"

Transkript

1 Sindssygdom og djævlebesættelse i Lille Næstved Dorothy Jones Siden 1464 havde slægten fæstet den store gård som lå i Lille Næstved. Villum Sort havde været byfoged og blev senere borgmester i Næstved. Han byggede gården med ladegård, humlegård, abilgård, kålgård, osv. som givet har været en flot og anstændig bolig for en mand som åbenbart klarede sig godt. Sønnen Hans Villumsen overtog gården efter sine forældre. Han var også en flittig mand som igennem årene var foged for Skovklosteret, arbejdede for Mogens Gøye på Gunderslevholm og var forstander på Gavnø kloster. I et brev fra 1544 betingede han at gården skulle overtages af hans søsterbørn Jørgen og Villum Grubbe. Brødrenes farfar Jep Jensen Sparre skrev sig til Sandbygård og var gift med Kirsten Olufsdatter Grubbe. Grubbe familien var vist noget finere og mere velhavende end Sparrerne, så han kaldte sig Grubbe selv om han var en Sparre og førte Sparre våbenet. Jørgen Jensen Grubbe blev gift med Emerentze Nielsdatter Lunge med hvem han fik to sønner Niels og Jens. Jens Grubbe blev i øvrigt en af de første elever på Herlufsholm. To ugifte søstre til Jørgen Grubbe, Sophie og Anne boede sammen med dem. I 1555 begyndte Jørgens søster Sophie at lide af en sindssygdom. Vi kender intet til hvordan det har mærket hende eller hvordan hun er blevet passet. Kun ved vi at en kvinde i de tider nemt blev beskyldt for at være en heks hvis hendes opførsel bare var lidt anderledes. I Næstved skete det første gang i 1539 da byrådet meddelte kongen at en kvinde var blevet grebet i trolddom. Hvordan det gik hende vides ikke i dag. I 1544 skulle præsterne prædike flittigt og skarpt mod troldkarle og troldkvinder. Et par år efter blev der dog indført ny lovgivning med forbud mod at torturere formodede hekse før de var dømt og troldkvinder måtte ikke længere give vidnesbyrd mod andre. Men forfølgelsen af hekse var et evigt bagtæppe til livet, og angsten for djævelskab, i både mænd og kvinder, gennemsyrede hverdagen de næste 250 år. Også i Næstved findes der flere veldokumenterede retssager mod hekse i tingbøgerne. Flere blev dømt skyldige, et par nåede at flytte før afstraffelsen, men både i 1629 og 1631 blev kvinder brændt på bålet på Galgebakken uden for Østerport. 1

2 Herluf Trolle og Birgitte Gøje flyttede til Herlufsholm i Det var en stor glæde for Anne og Sophie Grubbe at få deres veninde Birgitte Gøje som nabo. Som rige, magtfulde og kultiverede har de kastet glans over Næstved. På Pernille Gøjes ligsten i Herlufsholm kirke ses hvordan en adelsfrue gik klædt i midten af 1500 tallet, standsdragten som både Sofie og Anne ville have brugt. Et andet par som Grubbe familien fra Lille Næstved formentlig har socialiseret med var den velhavende borgerlig par Eske Pedersen og hans hustru Else Pedersdatter. Pernille Gøje, Herlufsholm kirke Eske Pedersen og Else Pedersdatter, St. Peders kirke, Næstved På det tidspunkt gik det stadig ikke godt for Sophie Grubbe. At hun ikke blev beskyldt for at være heks kan ikke forklares ved at hun var en adelsdame, de blev heller ikke skånet for den slags anklager. Men hun flyttede ind på Herlufsholm, til Herluf Trolle og Birgitte Gøye. Det kunne tænkes at det gudsfrygtige velansete ægtepar har kunnet beskytte hende for verden udenfor. Sophie Grubbe led i hele 7 år af sindssyge indtil hendes død i Hun blev begravet i Herlufsholm kirke. Samme år ansatte Herluf Trolle Rasmus Augustinus som præst ved Herlufsholm. Han skrev en vise, på hele 27 vers, om Sophie Grubbe og det er herfra de få informationer om hende kommer. Visen er skrevet i jeg-form som var det Sophie selv der skrev den, men det er mere sandsynligt at den helt eller delvist er skrevet af Rasmus Augustinus. Visen er meget gudsfrygtig, og afspejler til fulde den Gudsfrygt og tro Herluf Trolle og Birgitte Gøje spredte omkring sig, og som var typisk for tiden. Den er samtidig meget gribende, og fortæller om en kvinde i yderste smerte og nød 2

3 Paa mig forhaste dig icke, O Herre, ieg ere din fange oc vil den vere, Min Gud forbarme dig offuer mig snart, Met angist er ieg begreben hart, Alle mine Lemmer haffuer sprecke oc vee, det veedst du HERRE, alting kand see At den er skrevet i hendes sidste år i live vidner dette vers om Din arme fange jeg kiendes at vere, Saa tungt it Korss ieg haffier at bære, I siu Aar haffuer ieg veret din fange, aff Siugdom oc Sorg vel meget bang, Mine Lemmer haffue nu føye krafft, det vedstu, HERre, alting haffuer skabt. Senere i visen takker hun Herluf og Birgitte for deres store omsorg for hende En Christelig Ridder Her Herloff Trolle fru Beritte Gøye, hans hustru bolde, Neste dig, O Gud, ere de min glæde, Som andet ey kunde end offuer mig græde, min siugdom til gode de lade mig faa, huad jeg begier eller monne attraa Hele visens 27 vers kan hentes her: Sophie Grubbes vise Rasmus Augustinus var født i Næstved og havde studeret udenlands. Den nye præst havde brug for en passende bolig, og gården i Lille Næstved hvor Grubbefamilien boede, var velegnet. Jørgen Grubbe fik sin brugsret ophævet så efter 100 år i Lille Næstved var det slut for dem på den store gård. Den nye firelængede præstegård i Lille Næstved 3

4 Rasmus Augustinus flyttede ind på det der dermed blev Herlufsholm kirkes præstegård. Præsten må være blevet temmelig gode venner med Birgitte Gøje. Når Birgitte ikke var hjemme på Herlufsholm skrev præsten breve til hende hvor hun blev opdateret om diverse ting fra hverdagen, men også lokale begivenheder, som var noget ud over det sædvanlige. I et af brevene, udateret men mellem 1563 og 1572, sendte han en vise gjort i taksigelse til Gud. Den omhandlede en djævlebesættelse i Anne Grubbes hus. En kort vise, gjort i en tacksigele om Satans Grrumhed som lod sig obenbare i Jomfru Anne grubbis hus i nestid oc blef af guds barmhjertighed uddrefuen Visen kan høres her Djævlevisen sunget at Erik Fjordside Og her er hele teksten med noder Djævlevisen Senest ved Birgitte Gøjes fraflytning fra Herlufsholm i 1567 har Anne Grubbe haft brug for en ny bolig og har formentlig lejet en af de andre mindre gårde i Lille Næstved. Så nu var hun nabo til Rasmus Augustinus. Noderne til visen har han skrevet sammen med ti vers. Desværre får vi ikke at vide hvad der er sket, men ingen tvivl om at den stakkels præst har følt sig meget generet. I visen står den diefel sad mett meg till bords. Satan i al sin grumhed lod sig åbenbare for præsten og blev omsider ved Guds barmhjertighed uddreven. Anne Grubbe kan jo også have lidt af et svagt sind som sin søster. Rasmus Augustinus, som har opfattet det som en djævlebesættelse, har gjort sit for at hjælpe, og ikke mindst undladt at melde hende til myndighederne som egentlig var hans pligt. 4

5 Igen kan man undre sig over at ingen andre har beskyldt Anne Grubbe for at være heks. Rasmus Augustinus har ikke været oplyst i vores optik og som andre samtidige opmærksom på fare alle vegne. I et brev fra 1563 som han skrev til Birgitte Gøye advarer han hende mod at spise frugt. Det drejede sig om æbler og pærer. Præsten havde tilsyneladende været med til den fromme unge Næstved borger Hans Jakobsens dødsleje. Den unge mand fortalte at han havde været på Køge marked og da han tog en bid af et æble følte han straks en forvandling i alle sine lemmer og vidste at det var det der nu var skyld i hans død. Og det har præsten så taget til efterretning og lod advarselen gå videre. I et andet brev til Birgitte Gøje ligeledes fra 1563 fortæller præsten blandt andet at Anne Grubbe ikke er hjemme, men er taget til Sandbygård. Her er intet nævnt om hendes mentale tilstand. Sandbypræstens datter skulle giftes og det var almindelig skik at adelskvinderne hjalp med at pynte bruden. Anne døde i 1575 efter kun otte dage sygdom. Hun sov ind om morgenen uden en eneste klage og lå som i en sød søvn. Hun blev begravet i Herlufsholm kirke ved siden af sin søster Sophie. Deres gravsten eksisterer, men er meget slidt. Her vises en tegning af den som tydeliggør de 4 fædrene og mødrene våben. De fædrene våben Grubbe (Sparre) og Grubbe til venstre og Baden og Halvegge til højre. Året inden Anne Grubbes død var der bryllup i familien, da hendes anden bror Villum Grubbe blev gift med Maren Eriksdatter Basse. 5

6 Villum Grubbe og Maren Basse, Toksværd kirke Sparresholm Villum Grubbe og Maren Basse fik to børn, Jens og Anne. Han døde i 1590 og hun døde i En flot ligsten findes i Toksværd kirke. Her ses Villum Grubbe i sin adelsmands harnisk og hans hustru i enkedragt. Sønnen Jens valgte at bruge det gamle mere korrekte slægtsnavn Sparre. Han gjorde flot karriere ved hoffet og i 1609 byggede han en ny hovedbygning Sparresholm. Han blev gift med Sidsel Nielsdatter Parsberg, født på Sandbygård som hendes familie havde købt. Sparre, Basse, Parsberg og Sehested våben på de meget flotte stolegavle i Toksværd kirke Præstegården i Lille Næstved fungerede samme sted indtil den brændte i Hele området blev i 1935 indrettet til den Hvide By, til fejring af Næstveds 800 års fødselsdag. I dag står Netto på Toldbodtorvet og den nye biograf nogenlunde hvor Grubbe familien boede, og præsten lod djævelen uddrive. 6

7 Der er i øvrigt flere interessante historier om Grubbe familien. Arvefordelingen var dengang således at når forældrene døde blev arven delt mellem børnene. Sønner fik en helpart og døtrene en halvpart. Således hændte det at en herregård havde mange delejere. Indbyrdes ægteskaber og bytte med nabofamilier kunne gøre at ejerskab kunne samles igen. Men trods det stærke slægtssammenhold i 1500-tallet var der tit uenigheder om arv af ejendom. Jørgens Grubbes far, Jens Jepsen Grubbe, havde været værge for sine to niecer, Margrethe og Bodil, efter deres forældres død. Margrethe blev, af sine farbrødre, indgivet til Slangerup Kloster og hendes andel af arven til Sandbygård blev givet videre. Først i 1530-erne forlod hun imidlertid klosteret hvor hun havde været i næsten 18 år og blev gift. Manden hun havde fundet havde syg og handikappet søgt lægehjælp på klosteret og dermed mødt Margrethe. Margrethes familie blev rasende over at hun, som ansås for at være halvgammel, havde ladet sig lokke af den vanføre mand. Ved ikke at tage imod deres råd, og ved indgåelsen af ægteskabet, udsatte hun sin slægt for spot og foragt. I 1537 søgte parret at få Margrethes anpart af Sandbygård tilbage fra sin søster og svoger. Det lod sig dog ikke gøre, idet hun havde frasagt sig det ved de mange år hun havde tilbragt i klosteret. Søsteren Bodil havde en mindst lige så usædvanlig skæbne. Da hun havde ondt i benet, lod hendes farbrødre hendes ben save af. Hun blev gift med Niels Fikkesen, som var nær slægtning til Peder Christensen Dyre på Hjelmsø, nabo til Sandbygård. Med ham fik hun børn, men måtte tilbringe resten af livet i sengen. Niels Fikkesen sagsøgte i 1549, på Bodils vegne, Jørgen Grubbe for hendes andel af Sandbygård. Arven som hans far, hendes værge, skulle have forvaltet forsvarligt på hendes vegne. Det er ikke helt nemt i dag at rede trådene ud og forstå de meget komplicerede arvesager. 7

8 Samme år (1549) trættede Jep Torbensen Sparre mod sin farbror Jens Jepsen Grubbe. Torkildstrup kirke På Sandbygård gik det heller ikke stille af sig. Naboen Peder Christensen Dyre havde købt sig til en andel af Sandbygård. Der var uenighed i den udvidede slægt om ejerskabsparterne og det mundede ud i en meget uheldig sag i Jørgen Grubbes skriverkarl, Lauritz Rasmussen, ifølge med 2 tjenere var på vej, til hest, med nogle dokumenter. De blev overfaldet af 4 tilslørede mænd ved Næsby Bro. De tvang skriverkarlen til at følge med til Hjelmsø hvor de viste sig alle at være Peder Christensen Dyres betroede mænd. De holdt ham der i 8 dage, Dyre var også til stede. I retssagen som fulgte benægtede Dyre kendskab til hændelsen, og mærkelig nok blev der ikke spurgt til hvorfor Lauritz Rasmussen var blevet bortført. Både Jørgen Grubbe og skriverkarlen vidnede. Sagen i højesteret endte med at dreje sig om at Peder Christensen Dyre til Hjelmsø havde vidnet løgn. En anden sag mod ham for dokumentfalsk angående hans part i Sandbygård kørte samtidig, og det hele endte med at han blev dømt som meneder og løgner. Sådan et tilfælde med en adelsmand var aldrig hændt før i Dansk retshistorie. De vidste derfor ikke hvordan han skulle straffes. Det endte med at Kongen dømte ham i nåde og unåde, og at han blev fængslet på Københavns slot. De tog hans hest og harnisk fra ham som en æreløs mand. De elendige forhold han fik i sit fangenskab kom vist som noget af et chok og han anmodede gentagne gange om, mod sine danske besiddelser, at få lov til at rømme landet. I november 1559 skrev han til Mogens Gyldenstjerne og bad om, hvis ikke andet kunne lade sig gøre, at få nogle af sine bøger og skjorter, tørt tøj, lagener og dyner og rødt og sort uldent stof til en dragt og nye sko. Ellers ville han fryse ihjel den vinter. Peder skrev yderligere et brev samme dag til Mogens hvor han indtrængende bad om, mod sit æresord, at få lov til at komme i kirke i enten København, Køge eller Næstved. Det fik han vist ikke lov til. Peder Christensen Dyre skrev, i 1561, flere gange fra fængselet til sin ven Herluf Trolle. Her beder han Herluf om at give instruks til hans tjener, Frantz, om at få syet en hel del nyt tøj, nøje beskrevet, til ham. Trods sin skamfulde situation ville han åbenbart stadig gerne klædes som en adelsmand med sort fløjlshue foret med mår, et flot grønt sæt kjortel og hoser, en kappe og div. 8

9 skjorter, sko og sengeklæder. Det kniber også noget med forplejningen og han ønsker mælk og hvidt brød. Efter et mislykkes flugtforsøg blev han sat i jern og gik til sidst fra forstanden. 9

Magnus von Beringskjold

Magnus von Beringskjold Magnus von Beringskjold v. Dorothy Jones Som engelskfødt og historieinteresseret var det med stor interesse at jeg, for mange år siden, læste om Dronning Caroline Mathilde og hendes skæbne. Jeg bor selv

Læs mere

Ansigt til ansigt byens borgere i 1600-tallet.

Ansigt til ansigt byens borgere i 1600-tallet. Ansigt til ansigt byens borgere i 1600-tallet. 03.10.2013 til Kulturnat arrangement Hele 8 epitafier med malede familieportrætter fra 1600-tallet pryder væggene i Sct. Peders kirke, og der er yderlige

Læs mere

Billedet på forsiden er fra Niels Peter Nielsens 75 års fødselsdag den 30. juli 1948 Fotograferingen foregik i Mosely, hvor Niels Peter boede de

Billedet på forsiden er fra Niels Peter Nielsens 75 års fødselsdag den 30. juli 1948 Fotograferingen foregik i Mosely, hvor Niels Peter boede de SLÆGTEN Billedet på forsiden er fra Niels Peter Nielsens 75 års fødselsdag den 30. juli 1948 Fotograferingen foregik i Mosely, hvor Niels Peter boede de sidste år. På billedet ses fra venstre stående i

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005 Bibelen - Guds ord Joh.20.30-31. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn,

Læs mere

En stridbar storbonde

En stridbar storbonde EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1988.1 (14. årgang ). Siderne 24-32 En stridbar storbonde Af ANNA LOUISE ALSTRØM Er man interesseret i egnshistorie, bliver man som regel også

Læs mere

SPEJLET ET TILBAGEBLIK

SPEJLET ET TILBAGEBLIK Mar 2012 No. 63 Østervrå skole SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening I dit ansigts sved Af Inger Nielsen Sidste år fik jeg overladt nogle gamle papirer, som min mor havde opbevaret i

Læs mere

TORNEROSE var et vakkert barn

TORNEROSE var et vakkert barn TORNEROSE var et vakkert barn - en beretning om angst og forvandling HANNE BOM 1 Indholdsfortegnelse. 1. Når livet bryder samen 3 2. Et barndoms-eventyr 7 3. Voksen i Danmark 30 4. 3 måneder på Montebello

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE En af foregangsmændene i vort historiske samfund, redaktør M. Aaberg, skrev til årbog 1910 en god artikel om Anne Søe. Siden er hun omtalt af andre, f.eks. af

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening

Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening Minder fra barndommen i en husmandsfamilie i 1920ernes og 30ernes Vendsyssel. Brødrene Poul Karlsen, Østervrå, og Egon Karlsen,

Læs mere

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse.

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. 1 Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. En Palma-bog udgivet af Løbner Communications 1994, nu cbooks. Forside: Tegning af Line Jørgensen

Læs mere

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller:

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller: En autentisk beretning fra en ung pige, der havde en stærk oplevelse ved at dø og blive vist både himmel og helvede, inden hun kom tilbage til livet. (Se forskellige links på sidste side) Er du i tvivl

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Gamle profiler i Holme

Gamle profiler i Holme Gamle profiler i Holme Else Andersen, om sine erindringer, i foredrag på Sognegården den 24.2.1994. Originaler i ordets bedste betydning og det er jo slet ikke et dårligt ord, og der var rigtig mange i

Læs mere

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme Indholdsfortegnelse: Personliste... 3 Forord... 4 Tvislund... 5 Far Laurits Jensen, kaldet Laust Vestergaard... 7 Gæster i Vestergård... 8 Lauralyst... 9 Far, Laurits Vestergaard, sognefoged... 10 Mor,

Læs mere

Gr. 5 - Ensomhed - Bilagsoversigt

Gr. 5 - Ensomhed - Bilagsoversigt Gr. 5 - Ensomhed - Bilagsoversigt I dette dokument følger bilag til rapporten: Interviewguide Billeder anvendt til kreativ metode Nyhedsoverskrifter anvendt til minireception 4 transskriberede interviews

Læs mere

HALVFJERDS PÅ TVÆRS. - Og på vers DIGTSAMLING

HALVFJERDS PÅ TVÆRS. - Og på vers DIGTSAMLING HALVFJERDS PÅ TVÆRS - Og på vers DIGTSAMLING 1 2 I Fordums tid i Edens have gik Adam rundt med sin bare mave så kom Eva den lille heks hun var kun ude på sex Eva også i paradis haven gik rundt hun mente

Læs mere

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai og Pinse 2015

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai og Pinse 2015 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai og Pinse 2015 Pinse Den Hellige Ånds komme. Dette nyhetsbrevet inneholder et vitnesbyrd fra Danmark (på dansk) om hvordan Den Hellige Ånd løste en mann ut og gjenforenet

Læs mere

Navn: Susanne Alder: 51 By: Jylland Børn: Tre børn Job: Tandlæge Beskrivelse: Susanne har været gift i 20 år og har siden 2005 været kæreste med

Navn: Susanne Alder: 51 By: Jylland Børn: Tre børn Job: Tandlæge Beskrivelse: Susanne har været gift i 20 år og har siden 2005 været kæreste med Navn: Susanne Alder: 51 By: Jylland Børn: Tre børn Job: Tandlæge Beskrivelse: Susanne har været gift i 20 år og har siden 2005 været kæreste med Birgitte 1 For nogle år siden var jeg til en seance hos

Læs mere

er som Menneskesønnen for at holde dom over de ugudelige og føre de frelste til Paradis, mens andre gik mere op i Jesus liv og lære, som de efter

er som Menneskesønnen for at holde dom over de ugudelige og føre de frelste til Paradis, mens andre gik mere op i Jesus liv og lære, som de efter Kære Alexander. Så sidder jeg endnu engang her i Betania, i det gamle hus, hvor vi kom så ofte, og minderne fylder mig med vemod. Her er så stille nu. Og dog kan jeg stadig smile med taknemmelighed, når

Læs mere

Børn og ældre kommer hinanden ved

Børn og ældre kommer hinanden ved Børn og ældre kommer hinanden ved Hanne Storebjerg og Lise-Lotte Nielsen Samvirkende Menighedsplejer 2005 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 Vi er i gang... 6 Sofies historie... 8 Malenes historie... 9

Læs mere

Hvad er sødere end honning?

Hvad er sødere end honning? Hvad er sødere end honning? Esaias Fleischer en Næstvedborger i 1700 tallet Dorothy Jones 31.01.2013 Boderne i Næstved er kendt for at være Danmarks længste middelalderlige rækkehusbebyggelse. Flot ser

Læs mere