Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online"

Transkript

1 Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online - opdateringer i de seneste 5 år Dato Emne Beskrivelse af ændringer 18 feb 2014 Funktionalitet Brugers blanding og Effektprofil Automatisk skift mellem original- og kopiprodukter af herbicider er bragt til ophør Brugers blanding Visning af additiv vises også i toppen af løsningsbillede, lige under produktnavne på herbicider Herbicider på tværs Layout og sorteringsregler for afgrøder, årstider, herbicider og afgrødestadier er moderniseret Effekttabeller Layout er moderniseret Nye herbicider Dosis-respons beregninger Off-label godkendelser, godkendelser til mindre anvendelse og dispensationer - Betanal Classic, indeholder samme aktivstof og -mængde som Herbasan - Clinic Ace: samme aktivstof og -mængde som Roundup Bio - Cossack: samme aktivstoffer som blandinger af Atlantis OD og Hussar OD - Express Gold SX: samme aktivstoffer som blandinger af Express SX og Ally SX - metamitron-produkter: udfald af beregninger er bragt til ophør - Agil 100 EC i Rødsvingel: anvendelse om foråret er indlagt - Catch i fodermajs: anvendelse er slettet - Kerb i vinterraps: link til dispensation er indlagt - Monitor i Engrapgræs: max. dosis reduceret til 5 g/ha, og additiv er tilsat 8 okt 2013 Ny blanding Blanding af Boxer, DFF og Othello er indlagt Tak til Lars Skovbæk Jensen, Agrovi, for denne opfordring. 20 sep 2013 Nye mindre anvendelser Kerb 400 SC Foxtrot i forskellige græsser Inter-pendimetalin 330 i forskellige græsser Effektprofiler er opdateret Side 1 af 15

2 Tak til Morten Nygaard fra Dow Agrosciences for levering af nye data Plantedirektoratet s instruks vedr. bekæmpelse af flyvehavre på fremavlsarealer Link rettet til nyt sidetal. Tak to Peter Kryger Jensen, AU-AGRO for indberetning af denne fejl 26 jul 2013 Priser Nye priser på herbicider er indlagt (fra Middeldatabasen) efter ikrafttrædelse af ny afgiftsmodel. Dette medfører bettydelig ændringer i økonomisk optimale løsninger, som anvises af Problemløser Nye produkter Nye kopiprodukter 24 maj 2013 Blandinger med Zoom - Ally SX genindlagt som originalt produkt - Fluxur 200 EC indlagt. Lidt højere konc. af fluroxypyr ift. Starane 180 S - Kontakt 320 SC indlagt. Dobbelt så høj konc. af PMP ift. Herbasan - Sempra. Lidt højere max. dosis ift. DFF - Stomp SC indlagt. Indeholder lidt mere pendimethalin end Stomp - Agros Fenoxaprop: alternativ til Foxtrot - Agros Mesotrion: alternativ til Callisto - Agros Tribenuron:alternativ til Express SX - Atplus: Alternativ til Renol - Barclay gallup Super 360: alternativ til Roundup Bio - Finy: alternativ til Ally SX - Floclopy: alternativ til Broadway - Isomexx: alternativ til Ally SX - IT-Diquat: alternativ til Reglone - Meristo: alterntiv til Callisto - Rocorso: alternativ til Ally SX - Savvy: alternativ til Ally SX - Skater: alternativ til Goliath - Swedane Metafol: alternativ til Goliath - Trimmer 50 SG: alternativ til Express SX - U46 M: alterntiv til Metaxon Blandinger af Zoom med produkter som indeholder udvalgte SU-midler er slettet på grund af godkendelsesmæssige restriktioner 17 maj 13 Nye produkter - Express SX er indlagt - Starane 180 S er genindlagt som originalt produkt - Tomahawk ændrer status til alternativ til Starane 180 S Dosis-respons Tankblandinger - Mustang Forte: beregning er indlagt for Gul okseøje - blanding af Atlantis + Broadway er slettet pga. usikkerhed om tålsomhed - blanding af Hussar OD + Zoom er indlagt 24 apr 13 Briotril 400 EC Max. dosis er rettet til 0,6 l/ha om foråret og 0,5 l/ha om efteråret. Tak til Ivan Kloster, Bayer og Poul Henning Pedersen, VfL, for indberetning af fejl. 18 mar 13 Atlantis OD + Broadway Blandinger med SU-midler Primera Super Ny blandingsmulighed 4 3-vejsblandinger slettet Tak til Jens Erik Jensen, VfL, for indberetning af fejl Dosis-respons beregninger rettet for fop/dim resistent Agerrævehale Side 2 af 15

3 Tak til Martin Clausen, Syngenta, for indberetning af fejl 7 feb 13 Blandinger med SU-midler Nye blandinger indlagt Nicalor Reactor 360 SC Pod-stik 20 sep 12 Blanding af visse SU-herbicider Manger blandinger er slettet på grund af regler om blandinger, som indeholder SU-midler Mange nye blandinger indlagt for at kompenserer for udfald af blandinger med SU-midler Alternativ til Ally ST Alternativ til Command SC Alternativ til olie-additiv Ændringerne pr. 14/9-12 var desværre også gennemført for Lexus 50 WG. Det er nu rettet. Tak til Kenneth Svensson, Gefion, for indberetning af denne fejl. 14 sep 12 Blanding af visse SU-herbicider Nye regler for midler som indeholder iodosulfuron, metsulfuron-methyl, thifensulfuron-methyl eller tribenuron-methyl betyder, at disse maksimalt kan anvendes én gang årligt (1/9-1/9), og samtidig er blandinger, som indeholder 2 eller flere af disse midler ikke længere tilladt. Derfor er disse slettet, og alle berørte midler er tilføjet bemærkning herom. 1 jun 12 Callisto Effekter øget mod flere ukrudtsarter. Denne ændring påvirker især bekæmpelsesmuligheder i majs, hvorfor der samtidig er indlagt nye 3- og 4-vejs blandinger. Skriv til webmaster, hvis der savnes specifikke blandinger.< Tak til Lars Skovbæk Jensen, Syngenta, for fremsendelse af supplerende effektdata. 22 maj 12 Matrigon 72 SG Max. dosis rettet fra 110 kg til 0,11 kg Tak til Claus Nørgaard, DLSyd for indberetning af denne fejl. 16 maj 12 Forslag til udbygning af Problemløser Der er indlagt beskrivelse på engelsk af planer for udbygning af Problemløser med: - forebyggelse af herbicidresistens - mekanisk ukrudtsbekæmpelse Kommentarer og forslag til forbedringer kan sendes til webmaster indtil Skt. Hans 2012 Oxitril CM Bemærkninger til anvendelse i vårbyg med udlæg af kløver er ændret 8 maj 12 Nye herbicider Matrigon 72 SG er indlagt i raps og roer Rogon (metsulfuron + thifensulfuron) er indlagt i korn Nye additiver Dosis-respons Spodnam og Aventrol (olier) er indlagt Effektprofil for Foxtrot i vårsæd er rettet, sådan at flere græsarter er medtaget 23 feb 12 Login funktion Login funktion er genetableret Side 3 af 15

4 Nye afgrøder Vinterspelt Sukkermajs Nye herbicider Nuance WG (tribenuron-methyl) er indlagt i korn Udgåede herbicider Ændrede anvendelser af herbicider Starane 180S er udgået og erstattet af Tomahawk 180 EC Hussar OD indlagt i hundegræs MCPA-midler: anvendelse i udlægsmarker, græsmarker og ærter er fjernet. I korn er max. dosis reduceret til 1,0 l/ha, og anvendelsestid er udvidet til afgrødens BBCH Monitor er indlagt i alm. rajgræs Bekæmpelsesmuligheder indlagt for storkenæb i sukkerroer 17 nov 11 Kerb C Max. dosis øget til 1,25 l/ha efter fornyet dispensation. Tak til Jens Erik Jensen, VfL, for indberetning af denne fejl. Mustang Forte Effekt mod SU-resistente biotyper af fuglegræs og lugtløs kamille er bragt på samme niveau som ikke-resistente biotyper. Tak til Jens Erik Jensen, VfL, for indberetning af denne fejl. Nye blandinger Muligheder for at blandet Catch og Hussar plus udvalgte 3. blandingskomponenter er indlagt. Tak til Jens Erik Jensen, VfL, for indberetning af denne fejl. Herbicider med effekt mod flyvehavre Link er opdateret til ny version af Plantedirektoratets instruks. Tak til Jens Erik Jensen, VfL, for indberetning af denne fejl. 11 okt 11 Atlantis OD Nye resultater fra test af resistens af Atlantis OD mod SU-resistente biotyper af agerrævehale og italiensk rajgræs viser, at Atlantis fortsat er fuld effektiv overfor disse biotyper. Som følge heraf er dosis-responsfunktioner for Atlantis OD rettet, sådan at effekten mod SU-resistente og normale biotyper er ens. Tak til Niels Bjerre, Bayer CropScience for indberetning af denne fejl. 22 sep 11 Herbicidresistente ukrudtsarter Adskillige fejl i dosis responsberegninger for resistente biotyper af ukrudtsarter er rettet Tak til Niels Andersen, NAPlant for indberetning af denne fejl. 12. sep 11 Herbicidresistente ukrudtsarter Indlæggelse af 9 herbicid-resistente biotyper af 5 ukrudtsarter: - fuglegræs SU-res - kornvalmue SU-res - lugtløs kamille SU-res - agerrævehale fop/dim-res - agerrævehale SU-res - agerrævehale (fop/dim+su)-res - italiensk rajgræs fop/dim-res - italiensk rajgræs SU-res - italiensk rajgræs (fop/dim+su)-res Effektkrav mod disse arter er 95-97%. Side 4 af 15

5 Dosisrespons-funktioner for herbicider med samme virkemekanisme er langt sådan at max. dosis giver ca. 5% effekt. Herved tvinges PVOs Problemløser til at vælge andre midler/blandinger for at opfylde effektkrav. Nye herbicider Udgåede herbicider Nye anvendelser Nye blandinger Nye herbicider: - Glyfonova 450 Plus - Glyphogan - Interpendimethalin Quarts Udgåede herbicider: - Cliophar - Glopyr - Harmony - Topik 100 EC - Zoom Nye anvendelser af herbicider: - Topik i vinterrug, triticale og vårbyg - Lexus i Hundegræs - Fox i vårraps - Express ST i stivbladet svingel - Reglone i rødsvingel - Kerb 400 i vinterraps (genindlæggelse efter fornyet dispensation) Nye blandingsmuligheder: - Othello + Boxer + Oxitril Tak til Birgit Vestergaard, Heden og Fjorden, Holstebro, for opfordring til denne ændring PlanteInfo Referencer til 'PlanteInfo' er fjernet, idet PlanteInfo blev taget ud af drift i juli maj 11 Primera Super Bekæmpelsesmulighed indlagt i vårbyg og hvede mod agerrævehale Tak til Poul Henning Pedersen, VfL, for indberetning af denne fejl. 5. maj 11 Foxtrot Anvendelsesmuligheder i vinterbyg, -rug og triticale om foråret er begrænset fra BBCH 39 til BBCH 30. Tak til Leif Hagelskjær, Centrovice, for indberetning af denne fejl. Oxitril CM Bemærkning vedr. max. dosis på hhv. gamle og nye etiketter er justeret. Tak til Jens Erik Jensen, VfL, for indberetning af denne fejl. 2. maj 11 Accurate 20 WG Nyt herbicid, alternativ til Finy, er indlagt Duotril 400 EC Nyt herbicid, alternativ til Briotril 400 EC, er indlagt Diflufenican midler DFF, Diflanil og Legacy har fået begrænset anvendelsen indtil afgrødens BBCH st. 26. Disse produkter er godkendte også i BBCH st. 28, men dette stadie indgår af praktiske hensyn ikke i PVO, idet det er sjældent, at der forekommer 8 sideskud, inden buskningen begynder (st. 31). Side 5 af 15

6 14. apr 11 Catch Indlagt i fodermajs Tak til Jens Erik Jensen, VfL, for indberetning af denne fejl. Menu Nyt punkt indsat Indstilling af browser. Eksempelvis kan Herbicider på tværs ikke fungere i browseren Chrome. Tak til Anne Esther Fabricius, DLG for indberetning af denne fejl 25. feb 11 Monitor Off-label anvendelse indlagt i engrapgræs. Mustang Forte Nyt herbicid med nyt aktivstof indlagt i vintersæd. 7. feb 11 Ny server PVO hovedmenu, værktøjer til ukrudt og værktøjer som er fælles for ukrudt, sygdomme og skadedyr, er flyttet til ny og hurtigere server, hvilket giver følgende effekter hos brugere: beregningstider reduceres med 30-40% den gamle URL-adresse pvo.planteinfo.dk ændres til ipmdss.dk. I hele 2011 vil links til pvo.planteinfo.dk automatisk blive sendt videre til ipmdss.dk. I den periode opfordres alle brugere til at opdatere deres links til PVO til den nye adresse fra 1. februar 2012 vil den gamle server blive taget ud af drift. Dette medfører, at links til pvo.planteinfo.dk holder op med at virke PVO er optimeret til Internet Explorer, version Brugere, som anvender Internet Explorer, version 8.0, skal under Funktioner vælge Indstillinger for kompatibilitetsvisning, hvor PVOs URL-adresse skal være tilføjet på listen. PVO kan desværre ikke vises optimalt i andre browsere såsom Firefox, Opera m.fl. Evt. ikkeoptimale indstillinger af browseren vil dog ikke påvirke beregninger, men brugerfladen kan blive ændret Brugere, som har gemt links til PVO opfordres dog til i løbet af 2011 at rette disse til den nye URL-adresse, idet den gamle server (pvo.planteinfo.dk) bliver slukket i Dette medfører, at links til pvo.planteinfo.dk ikke længere vil virke. Brugerflade på dansk Brugerflade på engelsk og tysk Brugerflader i alle værktøjer er revideret. PVOs værktøjer kan nu også anvendes på engelsk og tysk. PVOs regneværktøjer til ukrudt kan desuden anvendes på engelsk, hvor ukrudtsarters navne vises på latin. For at undgå misforståelser ved besøg fra andre lande, er der i toppen af værktøjer indlagt følgende tekst: Agro-verson: Danmark Activus 40 WG Nyt herbicid, der ligesom Stomp indeholder 400 g/kg pendimethalin er indlagt. Anvendelsesområdet er dog ikke helt det samme som for Stomp. Side 6 af 15

7 Additiver Agil 100 EC Agros Meth Atlantis OD Broadway Sortimentet af additiver er opdateret. Off-label godkendelse ændret, så dosis kan øges op til 0,8 l/ha i rødsvingel om efteråret efter høst af dæksæd. Nyt herbicid med samme virkstof som Ally ST. Effektmæssigt sidestilles dette middel med samme mængde af virkstof som Ally ST. Indlagt som alternativ til Finy. Anvendelsestid i vinterhvede, -rug, og triticale er udvidet om foråret fra afgrøde stadie 30 til 32. Effektprofil opdateret. Effekten er øget mod: - burresnerre - forglemmigej, mark - hejre, gold - hyrdetaske - kamille, vellugtende - rajgræs, alm. - rajgræs, ital. - rapgræs, enårig - ærenpris, mark - ærenpris, storkronet - ærenpris, vedbend Flere ukrudtsarter er indlagt i effektprofil: - gåsefod, hvidmelet - hanekro - kvik, alm. - mælde, svine - padderokke, ager Effekten er reduceret mod: - stedmoder, ager - tvetand Tak til Dow AgroSciences A/S, for fremsendelse af nye data. Catch Finy Flurostar Glopyr 100 SL Mustang Forte Reglone Skytown Starane 180s Indlagt i havre Nyt herbicid med samme virkstof som Ally ST. Effektmæssigt sidestilles disse ud fra mængde af virkstof. Nyt herbicid, alternativ til Starane 180s Nyt herbicid, alternativ til Matrigon Nyt herbicid til kornafgrøder Off-label anvendelse er indlagt i rødsvingel og hundegræs Nyt herbicid, alternativ til Starane 180s Genindlagt til vårsæd, vintersæd, græs og majs. Side 7 af 15

8 Stomp Swedane MCPA Tomahawk 180 Vårhvede Højst tilladte dosis i majs er nedsat til 1,2 l/ha Nyt herbicid, alternativ til Metaxon. Efter genindlæggelse af Starane 180s skifter dette produkt status til at være alternativ til Starane 180s. Muligheder for ukrudtsbekæmpelse med udlæg af: - kløvergræs - hvidkløver - hvidkløver med engrapgræs er indlagt. 12. nov 10 Ny blanding Mulighed for at blande DFF, Hussar OD og Tomahawk 180 EC er indlagt. Tak til Lene Jakobsen, Landbrugsrådgivning Syd, for indberetning af denne fejl. Kerb 400 SC Genindlagt i vinterraps efter dispensation. Tak til Jens Erik Jensen, Videncentret, for indberetning af denne fejl. Rød- og hvidkløver Familienavn rettet til Ærteblomstfamilien Tak til Jesper Chr. Hansen, AgriCollege Aalborg for indberetning af denne fejl. 12. okt 10 Activus 40 WG Nyt herbicid, alternativ til Stomp. Efterårsanvendelser er indlagt. Fidox EC Nyt herbicid, alternativ til Boxer. Efterårsanvendelser er indlagt. 31. aug 10 Atlantis OD Effekt mod væselhale er øget. Boxer Anvendelser i frøgræs er revideret efter optagelse af tidligere off-label godkendelser på etikette. Væselhale er indlagt i effektprofil. Oxitril CM Maxdosis er reduceret til 0,2 l/ha 16. aug 10 Nye produkter Nyt produkt: - Flight Xtra er indlagt i vintersæd om efteråret Udgåede produkter Nye off-label anvendelser Udgåede produkter: - Roundup Touchdown Premium Nye off-label anvendelser: - Agil i græsser om efteråret - Catch i græsser om foråret - Command i vårraps og bederoer - Diflanil i vårhvede - Hussar OD i græsser om efteråret Side 8 af 15

9 - Kerb 400 SC i rød- og hvidkløver - Legacy 500 SC i græsser Broadway Foxtrot Glyfosat-midler Diflufenicanmidler Pendimethalinprodukter Broadway er opdateret efter fremsendelse af nye effektdata data fra Dow Agrosciences. Max-doseringen af diflufenican produkter er reduceret fra 0,15 til 0,10 l/ha i småfrøede græsser. Foxtrot er genindlagt i vintersæd efter fejlagtigt udfald. Anvendelsesmuligheder for glyfosat produkter er udvidet og harmoniseret. Stomp har fået reduceret maxdosis i vintersæd om efteråret til 1,2 l/ha. Eventuel justeret af maxdoser i andre afgrøder afventer ny godkendt etikette. Stomp Pentagon har fået reduceret maxdosis i vintersæd om efteråret til 1,45 l/ha. Strategi for en vækstsæson 27. maj 10 Ethofumesatprodukter Strategi for en vækstsæson i vårraps og bederoer er opdateret efter indlæggelse af Command, som kan anvendes før fremspiring af afgrøderne. Højst tilladte dosis er ændret til 0,142 l/ha. Tak til Jens Erik Jensen, Videncentret for Landbrug, for indberetning af denne fejl. 25. maj 10 Programfejl Programmet kunne ikke beregne Brugers blanding af Express + Tomahawk i vinterrug. Fejl i regnemodel er rettet. Tak til Jens Erik Jensen, Videncentret for Landbrug, for indberetning af denne fejl. 21. maj 10 Grasp 40 SC Effekt mod Flyvehavre med indtil 4 blade er justeret en smule op, sådan at 0,75 l/ha giver ca. 95% effekt. Tak til Jens Erik Jensen, DL, for indberetning af denne fejl. 19. maj 10 Fenix Højst tilladte dosis i ærter er ændret til 2,5 l/ha. Tak til Kenneth Svensson, Gefion, for indberetning af denne fejl. Callisto På baggrund af supplerende data fra SLU i Sverige, er effektprofil revideret. Tak til Lars Skovbæk Jensen, Syngenta, for at gøre opmærksom på disse data. 10. maj 10 Catch Mulighed for at blande Catch med hhv. DFF og Starane XL er indlagt Tak til Jens Erik Jensen, LR, for indberetning af denne fejl. Side 9 af 15

10 14. apr 10 Maister Bekæmpelsesmuligheder er indlagt for yderligere 4 ukrudtsarter: agersnerle, kortstråle ager-svinemælk og skærm-vortemælk. 13. apr 10 Aramo Højst tilladte dosering i ærter er ændret fra 2,0 til 1,8 l/ha. 7. apr 10 Broadway og Galera Bemærkning om, at midlet må udbringes højst hvert 4. år, er fjernet fra Broadway og tilføjet for Galera. Tak til Hans Raun, Dow Agrosciences, for indberetning af denne fejl. 6. apr 10 Broadway Nyt herbicid til vintersæd om foråret Galera Effektprofil Nyt herbicid til vinterraps om foråret og til vårraps Fejl vedr. udskrivning af visse effektprofiler er rettet. Tak til Britt Fritz Thomsen, AGRI Nord, for indberetning af denne fejl. 9. feb 10 Herbicider med effekt mod flyvehavre Specifikke bemærkninger vedr. muligheder for anvendelse på arealer til fremavl er bragt i overensstemmelse med Plantedirektoratets instruks på området. Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. 25. jan 10 Express Effekt mod sort natskygge er justeret ned. Tak til Christian Iuel, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, for indberetning af denne fejl. 11. dec 09 Oxitril CM og Briotril Effektivitet mod kornblomst er øget. Tak til Poul Henning Pedersen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. 9. dec 09 IT-bentazone DK Dette produkt, som indeholder 480 g/l bentazon, er indlagt som muligt alternative til Fighter 480 Pendimethalinmidler Effektdata af mod raps udviser betydelig variation, og derfor er effektiviteten reduceret. Tak til Poul Henning Pedersen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. Bentazon-midler Effektiviteten mod storkenæb er justeret, sådan at der er opnået harmoni mellem afgrøder. Som følge heraf er effektiviteten i majs blevet reduceret, og effektiviteten i andre afgrøder øget. Tak til Poul Henning Pedersen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. 30. okt 09 Links til LandbrugsInfo Efter omlægninger i LandbrugsInfo er loginfunktion for PVO også blevet ændret. En masse links i PVO til LandbrugsInfo, som har været ubrugelige i ca. 3 uger, er nu genoprettet. Lexus Effekten af Lexus mod agerrævehale i vintersæd om efteråret er Side 10 af 15

11 justeret, således at effekten af den højst tilladte dosis øges fra ca. 84% til ca. 86%. Det er sket alene for at undgå uforståelige blandinger mod tætheder af agerrævehale, hvor der kræves 85% effekt. Tak til Rolf Thostrup Poulsen Landscentret, for indberetning af denne fejl. 2. sep 09 Blanding til majs Der er indlagt mulighed for at blande Fighter + Harmony/Harmony SX + Maister + MaisOil i majs. Tak til Torben Spanggaard Frandsen, AGRI Nord, Aars for opfordring til at indlægge denne blanding. 25. aug 09 Othello Nyt herbicid, som indeholder mesosulfuron, DFF og iodosulfuron, og som kan anvendes efterår og forår i vintersæd. Eksempelvis svarer indholdet af 0,4 l/ha Othello til en blanding af: 0,3 l/ha Atlantis OD + 0,04 l/ha DFF og 0,004 l/ha Hussar OD. 17. aug 09 Effekttabeller Værktøjet er udvidet med muligheder for at sortere behandlingsmuligheder efter: pris, BI, gennemsnitlig effekt og effektsum for de ukrudt-sarter, der er oplysninger om effektivitet imod. Hovedmenu Focus Ultra Menupunktet Dysevalg er slettet, idet den web-side, som linket henviser til på LandbrugsInfo, er udgået. Bekæmpelsesmulighed er indlagt mod Gold hejre. Denne anvendelsesmulighed har været medtaget i en officiel anerkendelse af ældre dato, hvilket desværre først er opdaget nu. 8. juli 09 Herbicider mod flyvehavre For herbicider, som kan anvendes mod flyvehavre, er der indlagt bemærkning om, at fremavlsmarker iflg. Plantedirektoratets Instruks ikke må behandles. Tak til Andreas Østergaard, DLG for indberetning af denne fejl og til Andreas Harpøth, Plantedirektoratet for hjælp til at afhjælpe fejlen. Artsbeskrivelser i Nøglen Beskrivelser er tilføjet for Eng-rapgræs, Eng-svingel, Hundegræs og Timothe. 29. juni 09 Agil Doseringsberegninger er tilføjet for: enårig rapgræs, flyvehavre, blødog gold hejre, almindelig og italiensk rajgræs, ager rævehale og vindaks. Tak til Niels J Jacobsen fra Maktesim-Agan, for fremsendelse af supplerende forsøgsresultater. 8. juni 09 Væselhale Langstakket væselhale er erstattet med Stor væselhale. De to arter kan let forveksles. Nærmere undersøgelser har vist, at det foreliggende baggrundsmateriale i PVO vedrørende biologi og bekæmpelse med stor sandsynlighed vedrører Stor væselhale. Tak til Bo Stephensen for indberetning af denne fejl. 16. maj 09 Agil Anvendelsestidspunkt i vinterraps om efteråret er udvidet fra afgrøde Side 11 af 15

12 stadie 14 til 31. Tak til Niels Jacobsen, Maktheshim-Agan for indberetning af denne fejl. 20. maj 09 Ally Effektiviteten er opjusteret mod gul okseøje under betingelse af, at der specifik til denne sprøjteopgave tilsættes 0,1% nonionisk spredemiddel til sprøjtevæsken. I de seneste år, er der indrapporteret flere tilfælde af utilstrækkelig effekt af Ally mod gul okseøje under tørt og blæsende vejr, hvor vokslaget på ukrudtet generelt bliver tykkere. Tak til Jørgen Ravn, Gefion og Poul Henning Pedersen, landscentret for indberetning af denne fejl og for indsendelse af supplerende data. Effektprofil Fejl er rettet, sådan at grafiske udgaver af doseringskurver igen kan vises. Tak til Karen Henriksen, DJF, for indberetning af denne fejl. 18. maj 09 Blandinger i majs Muligheder for følgende blandinger er indlagt: - Fighter 480 og MaisTer - Harmony, Maister og Calisto. Tak til Poul Henning Pedersen, Landscentret og Mirella Helms, Centrovice, for indberetning af disse fejl. Blandinger i roer og korn Yderligere 6 2-vejsblandinger er indlagt i roer og korn 15. maj 09 Additiv Tilsætning af additiv til blandinger af MaisTer, Harmony og Tomahawk er ændret fra Agropol til MaisOil, idet MaisTer. Tak til Rolf Poulsen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. 13. maj 09 Fusilade Max Anvendelsesmuligheder i raps, ærter og roer er fjernet, idet disse ikke længere er tilladte. Tak til Karen E Henriksen, DJF, for indberetning af denne fejl. Majs Fejl er rettet, sådan at også 2-komponent blandinger af Harmony/Harmony SX kan anvises i Problemløsning. Effektiviteten af Stomp imod enårig rapgræs i majs er nedskrevet. Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af disse fejl. 11. maj 09 Grasp 40 SC og Primera Super Doseringskurver er tilføjet viser, at disse to herbicider har helt utilstrækkelig effekt mod gold- og blød hejre. Tak til Robert Hove, LandboMidtØst for at rejse spørgsmål og Martin Clausen, Syngenta, for opklarende svar. 7. maj 09 Harmony SX Når dette produkt anvises i vårbyg med græsudlæg, er følgende bemærkning tilføjet: Harmony kan være hård ved græsset. Samme Side 12 af 15

13 bemærkning gives for samme anvendelse af Harmony. Tak til Poul Henning Pedersen og Martin Mikkelsen, Landscentret for indberetning af denne fejl. 5. maj 09 Starane 180S Midlet er udgået af salg og derfor fjernet i PVO også. Idet produktet i PVO har haft status som originalprodukt, hvor Tomahawk 180 EC og Lodin har haft status som kopiprodukter, har udfaldet påvirket alle 3 produkter, sådan at ingen af disse har kunnet anbefales siden 1. maj. Denne fejl beklages. Tak til Poul Henning Pedersen, Landscentret og til Niels Jacobsen, Maktheshim-Agan, for indberetning af disse fejl. 29. apr 09 Blanding af Callisto, Fighter, Harmony og Starane + spredemiddel Denne blandingsmulighed samt tilsvarende blandinger med Harmony SX, Lodin og Tomahawk er oprettet. Tak til Rolf T Poulsen, Landscentret, for opfordring til at indlægge denne blandingsmulighed. 21. apr 09 Betanal Power Nyt middel, som er en ny blanding af phenmediham og desmedipham med hver 160 g/l til bederoer. Data for effektivitet viser som udgangspunkt, at effekten af Betanal Power svarer til effekten af 160g/l-produkter af phenmedipham i doseringsforholdet 1:3. Dog er effektiviteten af Betanal Power relativt lidt stærkere på nogle arter, f.eks. burre-snerre og hvidmelet gåsefod, og lids svagere på ærenpris-arter. Foxtrot Nyt middel, der ligesom Primera Super, indeholder 69 g/l fenonxaprop, men en anden safener, som sikrer tålsomhed i afgrøderne. Midlet anvendes mod græsukrudt i kornafgrøder. Harmony SX Nyt middel, der ligesom Harmony indeholder aktivstoffet thifensulfuron, men i lavere koncentration. Midlet sælges i vandopløselige poser á 22,5 g, og effektiviteten sidestilles med Harmony pr. enhed af aktivstof, sådan at effekten af 10 g/ha Harmony svarer til effekten af 15 g/ha Harmony SX. Midlet anvendes mod 2-kimbladet ukrudt i kornafgrøder om foråret. Topik Zoom Nyt middel, som indeholder 100 g/l clodinafop-propargyl og dermed er alternativ til Topik 100 EC Indeholder 600 g/kg dicamba og 30 g/kg triasulfuron og svarer således til Synergy, som udgik i år Midlet anvendes i korn om foråret mod 2-kimbladet ukrudt. Blanding af Ally, Monitor og DFF Nye billeder i Denne blandingsmulighed er oprettet. Tak til Felix Bentzen, Gefion, for opfordring til at indlægge denne blandingsmulighed. Ukrudtsnøglen er opdateret med forbedrede billeder af blomstrende Side 13 af 15

14 Nøgle græsser og grafiske illustrationer af butbladet skræppe. 25. mar 09 Atlantis OD Effektiviteten mod burresnerre i vintersæd, forår er rettet, sådan at den er bragt på niveau med Atlantis WG. Tak til Poul Henning Pedersen, Landscentret og Ditte Clausen, Kolding Herreds Landbrugsforening for indberetning af denne fejl. 3. mar 09 Nyt værktøj: Effekttabeller For programmets kombinationer af afgrøde, udlæg og årstid vises tabeller, hvor effekter af det samlede arsenal af herbicider kan sammenlignes for forskellige ukrudtsarter, ukrudtsstørrelser, klimaforhold og doseringsområde. Idet programmet indeholder over 100 ukrudtsarter, bliver en tabel som indeholder alle arter meget bred. Derfor kan brugeren vælge, om visninger skal indeholde en eller flere af henholdsvis almindelige og sjældne 1- og 2-kimbladede arter. Brugeren vælger også: - størrelse og tæthed af ukrudt samt vejrforhold - om sammenligning skal ske ved dobbelt, hel, halv eller kvart normaldosering - om effekter skal angives i absolutte værdier eller relativt i forhold til de krav, som er indbygget i programmets behovsmodel. Når der vælges visning af effekt efter behovsmodel, angives effektiviteten i følgende 3 klasser: - God (grøn farve) angiver, at effektkravet er opfyldt - Lidt for lav (blå farve) angiver, at effekten ligger højst 20 effektpoint under kravet - Utilstrækkelig (rød farve) angiver, at effekten ligger mere end effektpoint under kravet. Løsninger, hvor angivelsen af effekt er ringere end God, bør derfor kun anvendes i situationer, hvor der ikke findes løsninger med God effekt. Hvis effekten af enkeltprodukter ikke er for lav, kan blandinger af flere midler ofte løse det problem, og målrettede blandinger vil måske samtidig være billigere eller udløse lavere BI. Dette kan undersøges med værktøjerne Problemløsning og Brugers blanding. Store billeder i Ukrudtsnøglen På siderne, som viser billeder og beskrivelser af de enkelte ukrudtsarter, er der indlagt billeder i en bredde på 700 pixel og variable i højden. Hermed forbedres muligheder for at studere særlige botaniske karakteristika, eksempelvis behåringer, bladtænder osv., som er vigtigt ved bestemmelse af visse arter. Billeder af flere arter i Ukrudtsnøglen EPPO-koder i ukrudtsnøglen Biller er indlagt af: vand-pileurt, fløjlsgræs, lav ranunkel, butbladet stræppe, alm. røllike og tagrør. EPPO-koder (tidligere Bayer-koder) er indlagt i Ukrudtsnøglen. Disse koder referer til latinske navne på ukrudts-arterne, og anvendes ofte i Side 14 af 15

15 tekniske rapporter om ukrudtsbekæmpelse. Fløjlsgræs, væselhale og tagrør Nye bekæmpelsesmuligheder er indlagt. Fodermajs Beregningsmodeller er udvidet med afgrødestadierne Calisto DFF Eagle Express ST Callisto, som indeholder mesotrion, som også indgår i Calaris, er indlagt i fodermajs Midlet er indlagt til brug i vårhvede Midlet er identisk med- og indlagt til erstatning for Gratil. Midlet er indlagt til brug i strandsvingel Glyfosat-produkter En række generiske produkter, som indeholder 360 g/l glyfosat har skiftet status til alternative produkter. Roundup Bio, Roundup Max, Roundup 3000 og Touchdown Premium er bevaret som hovedprodukter Legacy 500 SC Lodin Matrigon Safari Midlet er indlagt som alternativ til DFF i vårbyg, vårhvede og vintersæd Midlet er indlagt som alternativ til Starane 180, dog med visse ændringer i doseringer og afgrødestadier Midlet er indlagt til brug i vårraps. Midlet er blevet begrænset i brugen i bederoer til maksimalt 30 g/ha pr. år. Side 15 af 15

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online - opdateringer i de seneste 5 år Dato Emne Beskrivelse af ændringer Nye Herbicider Opdaterede dokumenter Nye produkter: Hussar Plus OD og Serrate Hussar

Læs mere

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online - opdateringer i de seneste 5 år Dato Emne Beskrivelse af ændringer 9. jan. 2017 Ny anvendelser Opdatering Ny anvendelser: Primus XL og Starane XL Primus

Læs mere

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Af Ole Qvist Bøjer og Per Rydahl Aarhus Universitet Science and Technology Institut for Agroøkologi, Flakkebjerg Hoved index Indhold, kronologisk 1.

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis.

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis. Tabel 1. Tokimbladet ukrudt i vinterhvede om foråret, ukrudt med 5-6 løvblade, 11-40 ukrudtsplanter pr. m 2. Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha. Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Det er lettere at overholde reglerne, når du ikke kan overtræde dem Med Broadway, Mustang

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd Konsulenttræf 21. august 2014 Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd Strategi 2009 1 Lexus Lexus

Læs mere

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret DLG Vækstforum 2012 Salgskonsulent Stefan Fick Caspersen Program Ukrudtets betydning Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt Resistent ukrudt et stigende

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet i korn Seriøst planteværn Anbefalinger for Broadway Anbefalinger for Broadway Bredbladet 110 g 165 g 220 g Græs 110 g 165 g 220 g Agerrævehale

Læs mere

Planteværn Online. Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider. Hvad er herbicidresistens?

Planteværn Online. Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider. Hvad er herbicidresistens? Planteværn Online Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider Af Solvejg K Mathiassen, Mette Sønderskov, Ole Qvist Bøjer and Per Rydahl Aarhus Universitet, Flakkebjerg September 2011 Hvad er

Læs mere

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Middel SU-restriktioner Afstand til vandmiljø Broadway Catch Regnfast efter Additiv PG26N - Mustang Forte Primus

Læs mere

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014 Godt i gang i marken 2015 Korn og raps Tommy Agermose 13-15. august 2014 Disposition Ukrudtsbekæmpelse vintersæd Ukrudtsbekæmpelse vinterraps Skadedyr vinterraps Vækstregulering vinterraps Ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Resistens

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

fenpropimorph (Vårbyg) Vinterhvede Sukkerroer Roundup 2000 Glyphosat Roundup 2000 Glyphosat

fenpropimorph (Vårbyg) Vinterhvede Sukkerroer Roundup 2000 Glyphosat Roundup 2000 Glyphosat 1999 2000 2001 Vinterrug Sencor WG Metribuzin Logran 20 WG Triasulfuron Express Tribenuron-methyl Afalon Linuron Stomp SC Pendimethalin Dithane DG Mancozeb Propiconazol + Propiconazol + () Vinterrug Express

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Moderne fleksibilitet

Læs mere

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse Planteavlsnyt Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse 21. marts. 2016 Gefion Heldigvis er langt de fleste vintersædsmarker ukrudtsbehandlede med god effekt i efteråret. Er markene behandlet i efteråret

Læs mere

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget TRIBEURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Express ST, reg.nr. 3-164, 1x10 tabletter á 7,5 g, Du Pont Express SX, reg.nr. 3-177, 100 g, Du Pont Danmark ApS uance WG, reg.nr.

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Aryle Active er et helt nyt aktivstof til bekæmpelse af bredbladet ukrudt, som indgår i ukrudtsmidlerne

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JES ERIK JESE PETER KRYGER JESE LISE ISTRUP JØRGESE GHITA CORDSE IELSE STIG FEODOR IELSE KLAUS PAASKE POUL HEIG PETERSE METSULFURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr.,

Læs mere

Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt. v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522

Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt. v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522 Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522 Årets udfordringer Overlevende ukrudt i vintersæden er meget stort Slå til hårdt og tidligt ved rajgræs Særligt græsukrudtet

Læs mere

v/ Ole Harild 21. februar 2017

v/ Ole Harild 21. februar 2017 Ukrudtbekæmpelse hvordan gør vi det bedst? Vintersæd Vinterraps Vårsæd Frøgræs Hestebønner Resistens Radrensning v/ Ole Harild 21. februar 2017 Tidlig såning først i september Ukrudt har ekstra gode betingelser

Læs mere

Herbicidresistens. Hvordan tackler vi herbicidresistens i praksis? Konkrete strategier og bekæmpelsessforslag. ved Jens Erik Jensen

Herbicidresistens. Hvordan tackler vi herbicidresistens i praksis? Konkrete strategier og bekæmpelsessforslag. ved Jens Erik Jensen Herbicidresistens Hvordan tackler vi herbicidresistens i praksis? Konkrete strategier og bekæmpelsessforslag ved Jens Erik Jensen Kanadisk bakkestjerne 3,1 l Roundup /ha 4 uger efter behandling Kilde:

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd

Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd Ukrudtsplaner 2014 Efterårsbehandlet - god effekt Sp/kl Pris kr/ha Kamille + snerlepileurt + burresnerre (ikke stedmoder, Ærenpris og raps) SU resistent fuglegræs 1 0,5 l Starane XL x 126 Kamille + snerlepileurt

Læs mere

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 Hussar Plus OD - NYHED - mere sikker og effektiv græsukrudtsmidlet der samler alle styrker i en Prosaro, Proline Xpert og Proline en stærk familie Folicur Xpert den bedste

Læs mere

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970 Kontakt os Flemming Larsen 2429 9971 Kenneth Søbye 2425 3159 Ivan Kloster 2429 9970 Cossack OD - Nyhed Godkendelse Markedsdata Forsøg Anbefaling Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron

Læs mere

www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800

www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800 Konsulenttræf 20. august 2013 Søren Severin: Tlf.: 23814720 Erling F. Petersen: Tlf.: 40155923 www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800 Agenda Lexus og Absolute 5 Express

Læs mere

Planteværn Online. Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider. Hvad er herbicidresistens?

Planteværn Online. Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider. Hvad er herbicidresistens? Planteværn Online Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider Af Solvejg K Mathiassen, Mette Sønderskov, Ole Qvist Bøjer and Per Rydahl Aarhus Universitet, Flakkebjerg September 2011 Opdateret

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Udfordringer Tidlig såning Meget græsukrudt Megen vintersæd Resistens Alm. rapgræs i vinterhvede Alm. rapgræs Ital. rajgræs i

Læs mere

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR.

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Webinar 4. december kl. 9.15 LANDSKONSULENT POUL HENNING PETERSEN HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

AfgrødeNyt. 3. September 2015 nr. 17. Sidste chance for at så frøgræs er første uge i september.

AfgrødeNyt. 3. September 2015 nr. 17. Sidste chance for at så frøgræs er første uge i september. AfgrødeNyt 3. September 2015 nr. 17 Sidste chance for at så frøgræs er første uge i september. Indhold: Ukrudt i vintersæd, side 1 Ukrudt i efterårsudlagt rajgræs, side 5 Ukrudt i rajgræs efter dæksædhøst,

Læs mere

Hvordan optimerer vi den kemiske ukrudtsbekæmpelse med henblik på kløver?

Hvordan optimerer vi den kemiske ukrudtsbekæmpelse med henblik på kløver? Hvordan optimerer vi den kemiske ukrudtsbekæmpelse med henblik på kløver? Sammenfatning af forsøg og erfaringer fra plænegræs og frøgræs A A R H U S U N I V E R S I T E T Peter Hartvig, Forskningscenter

Læs mere

Activus 40 WG. Midler

Activus 40 WG. Midler Pendimethalin Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Activus 40 WG, reg.nr. 396-36, 10 l, Makhteshim-Agan Inter-Pendimethalin 330, reg.nr. 221-140, 10 l, Inter-Trade A/S Stomp, reg.nr.

Læs mere

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Markbrug nr. 284a 2003 1 Markbrug nr. 284a Oktober 2003 Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Solvejg K. Mathiassen og Per Kudsk, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter

Læs mere

Ny pesticidafgift - Kort om afgiftsmodellen - Ukrudt og vækstreg. Landskonsulent Jens Erik Jensen

Ny pesticidafgift - Kort om afgiftsmodellen - Ukrudt og vækstreg. Landskonsulent Jens Erik Jensen Ny pesticidafgift - Kort om afgiftsmodellen - Ukrudt og vækstreg. Landskonsulent Jens Erik Jensen Email jnj@vfl.dk 2... Politiken, 6. februar 2012 Pesticidafgifter historisk 25 års jubilæum i 2011! Før

Læs mere

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår DIFLUFENICAN Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma DFF, reg.nr. 18-416, 1,0 l, Bayer CropScience Legacy 500 SC, reg.nr. 396-26, 1 l, Adama Northern Europe B.V. Sempra, reg.nr. 594-4,

Læs mere

Korn- og gødningsmarkedet

Korn- og gødningsmarkedet Plantenyt nr. 8 den 8. marts 2016 - Korn- og gødningsmarkedet - Ukrudtsbekæmpelse vinterhvede - Ukrudt i ærter og konservesærter - Rettelse- vækstregulering i vintersæd - Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs Korn-

Læs mere

Sædskiftet i centrum. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen. IPM-kursus 2013

Sædskiftet i centrum. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen. IPM-kursus 2013 Sædskiftet i centrum Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen IPM-kursus 2013 Indhold Sædskifte nødvendig del af løsning på problem med færre pesticider Sædskifte et vigtigt element i risikostyring Særlige

Læs mere

DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720. www.dupontagro.dk. DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København

DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720. www.dupontagro.dk. DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København Tlf.: 32662000 1 Agenda Avaunt - effektiv bekæmpelse af glimmerbøsser

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Ukrudtsbekæmpelse i korn ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Behandlingshyppighed Mål 2002 2,0 81-85 1990 1994 1998 2000 Landbrugets Rådgivningscenter Lavt behandlingsindeks

Læs mere

Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen

Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR AGROØKOLOGI Temadag Markfrø 4. Februar 2016 Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen Frøbiologi Ager-rævehale Vindaks Enårig rapgræs Gold hejre Spiring af agerrævehale fra

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN PENDIMETHALIN Middelnavn,

Læs mere

Konsulenttræf sæson 2014

Konsulenttræf sæson 2014 Konsulenttræf sæson 2014 AGENDA Cossack - nyt bredt og robust ukrudtsmiddel Proline og Prosaro er nr. 1 i korn Biscaya førstevalg i raps MaisTer grundstenen mod ukrudt i majs 1 Cossack OD Effektivt Ganske

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

Havrerødsot. Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter

Havrerødsot. Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter Havrerødsot Afgørende for om du skal bekæmpe bladlus i efteråret er: At der er bladlus i marken Sådato, før d. 25.

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

Ally ST. Vælg løsning efter markens behov. Ally ST - Ukrudtsbekæmpelse i al vintersæd. Derfor Ally ST: Aktuelle blandingspartnere til Ally ST

Ally ST. Vælg løsning efter markens behov. Ally ST - Ukrudtsbekæmpelse i al vintersæd. Derfor Ally ST: Aktuelle blandingspartnere til Ally ST Ally ST Vælg løsning efter markens behov 2011. DuPont. All rights reserved. DuPont Oval Logo, DuPont, The miracles of science, and Express and Ally are trademarks of DuPont or its affiliates Ally ST -

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

Resistentukrudt. på 10 mio. hektar i Europa om få år. Resistens. På forkant Nye muligheder og tendenser

Resistentukrudt. på 10 mio. hektar i Europa om få år. Resistens. På forkant Nye muligheder og tendenser Vindaks har udviklet resistens mod ukrudtsmidlerne i Polen og Tyskland. Der holdes øje med situationen i Danmark. Foto: Agrofoto Resistentukrudt på 10 mio. hektar i Europa om få år Flyvehavre, vindaks,

Læs mere

SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer)

SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer) ALLY ST AKTIVSTOF Metsulfuron-methyl 50 %. ANVENDELSESOMRÅDE Ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret. SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer) VIRKEMÅDE Ally

Læs mere

Hvordan undgår vi i Danmark engelske tilstande med resistente agerrævehale? Ved Chefkonsulent Troels Toft, Patriotisk Selskab

Hvordan undgår vi i Danmark engelske tilstande med resistente agerrævehale? Ved Chefkonsulent Troels Toft, Patriotisk Selskab Hvordan undgår vi i Danmark engelske tilstande med resistente agerrævehale? Ved Chefkonsulent Troels Toft, Patriotisk Selskab tt@patriotisk.dk Udfordringerne i UK er enorme! If you can t control your Blackgrass

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler 1 af 5 02-04-2008 13:31 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo

Læs mere

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 Torben Kejser, Planteavlskonsulent Gefion. tk@gefion.dk Disposition Nyheder vedr. ukrudtsmidler Lidt om ukrudtsbekæmpelse i vårbyg uden Oxitril Supplerende ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2015 Værs go Markbogen 2015 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2016 Værs go Markbogen 2016 Vi håber at denne lille markbog og kalender kan tjene som et arbejdsredskab og til inspiration, såvel ved planlægningen,

Læs mere

100 gr. 10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/ Nuance WG. Ukrudtsmiddel

100 gr. 10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/ Nuance WG. Ukrudtsmiddel Nuance WG Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelses middel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervs mæssigt og kræver

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

Planteværn 2012. Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder?

Planteværn 2012. Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder? Planteværn 2012 Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder? Sprøjtesyn, hvem hvornår? Over 25 l tankvolumen Alle skal være synet 26. november 2016

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder

Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder Landskonsulent Christian Haldrup Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl SAMMENDRAG For at kunne dyrke frø af høj kvalitet, og der er behov for at kunne

Læs mere

1 liter. Ukrudtsmiddel UN 3082. Front Page. fluid power. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, vinterrug og triticale.

1 liter. Ukrudtsmiddel UN 3082. Front Page. fluid power. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, vinterrug og triticale. Front Page 1 liter Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, vinterrug og triticale. Opbevares tørt og frostfrit fluid power Skal omrystes før brug Reg.nr. 18-493 DK79556942F ADVARSEL

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervsstyrelsen. Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervsstyrelsen. Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn AARHUS UNIVERSITET DC A - NATIO NALT C ENTER FO R FØ DEVARER O G JO RDBRUG Til NaturErhvervsstyrelsen Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn Nærværende notat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer

Læs mere

Handelsnavn: Side Handelsnavn: Side

Handelsnavn: Side Handelsnavn: Side Indhold Produktoversigt 4 Hvede og triticale forår 5 Rug forår 8 Hvede og triticale efterår 9 Vinterbyg forår 11 Vinterbyg efterår 13 Vårbyg, havre og vårhvede uden udlæg 14 Vårbyg med kløvergræsudlæg

Læs mere

NYT OM PLANTEVÆRN V/ JENS LARSEN MOBIL:

NYT OM PLANTEVÆRN V/ JENS LARSEN MOBIL: NYT OM PLANTEVÆRN V/ JENS LARSEN JL@VKST.DK MOBIL: 20125522 Altinget, d.3. oktober 2017 Altinget, d.3. oktober 2017 FAKTA: EU s Kemiske agentur: Glyphosat giver risiko for: Øjenskader Giftig for organismer

Læs mere

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2013 2014 Værs go Markbogen 2014 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2015 NielseN & smith Nie Værs go Markbogen 2015 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen

Læs mere

11 12 14 18 20 30 31 32 37 41 53 59 75-90. 31 1. knæ kan føles, mindst 1 cm over vækstpunktet. 32 2. knæ kan føles, mindst 2 cm over vækstpunktet

11 12 14 18 20 30 31 32 37 41 53 59 75-90. 31 1. knæ kan føles, mindst 1 cm over vækstpunktet. 32 2. knæ kan føles, mindst 2 cm over vækstpunktet Planteværn i korn Udviklingsstadier 11 12 14 18 20 30 31 32 37 41 53 59 75-90 Vækststadier 10 1. blad fremspiret 12 2. blad helt udfoldet 14 4. blad helt udfoldet 16 6. blad helt udfoldet 20 Begyndende

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2013 Værs go Markbogen 2013 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret Væske: nettoindhold 5 L Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisningen

Læs mere

Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion

Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion Effekter på rajgræs-arter 6 fs. 2001 Ubehandlet 3 Boxer Optællinger undervurderer effekten af de moderne ukrudtsmidler,

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Nettoindhold: 60 G Vanddispergerbart granulat Indeholder: Metsulfuron-methyl 200 g/kg (20% w/w)

Nettoindhold: 60 G Vanddispergerbart granulat Indeholder: Metsulfuron-methyl 200 g/kg (20% w/w) UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. ADVARSEL Brugsanvisningen

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D Ukrudtsbekæmpelse Lidt, effektivt og alternativt Landskonsulent Hans Kristensen Afsnit B, C og D Lidt 1999 bød på! Lavere afgrødepriser! Højere pesticidafgift! Lavere nettomerudbytter Lidt! Færre behandlinger!

Læs mere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere Konsulenttræf 2016 Hussar Plus - nyhed Bedst fra start med Cossack Økonomisk optimering af fungicidstrategier Proline Xpert - nyhed Vækstregulering i korn med Cerone Raps FolicurXpert 1 Hussar PLUS OD

Læs mere

Hvordan mindsker vi risikoen for resistens ved ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder?

Hvordan mindsker vi risikoen for resistens ved ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder? Hvordan mindsker vi risikoen for resistens ved ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder? Vintermøde for frøavlskonsulenter 29. Januar 2015 Solvejg K. Mathiassen Institut for Agroøkologi AU-Flakkebjerg Indhold Herbicidresistens

Læs mere

Planteværns- og markjournal

Planteværns- og markjournal Planteværns- og markjournal 2012 Indhold Hvede og triticale forår 5 Rug forår 8 Hvede, rug og triticale efterår 9 Vinterbyg forår 11 Vinterbyg efterår 13 Vårbyg, havre og vårhvede uden udlæg 14 Vårbyg

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

Opdatering på aktuelle bekæmpelsesmidler midler, regler og mindre anvendelse

Opdatering på aktuelle bekæmpelsesmidler midler, regler og mindre anvendelse Opdatering på aktuelle bekæmpelsesmidler midler, regler og mindre anvendelse Klaus Paaske og Peter Hartvig, Institut for Agroøkologi, AU Flakkebjerg Gennemgang af sprøjteblade Ukrudtsmidler Skadedyrsmidler

Læs mere