Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online"

Transkript

1 Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online - opdateringer i de seneste 5 år Dato Emne Beskrivelse af ændringer 18 feb 2014 Funktionalitet Brugers blanding og Effektprofil Automatisk skift mellem original- og kopiprodukter af herbicider er bragt til ophør Brugers blanding Visning af additiv vises også i toppen af løsningsbillede, lige under produktnavne på herbicider Herbicider på tværs Layout og sorteringsregler for afgrøder, årstider, herbicider og afgrødestadier er moderniseret Effekttabeller Layout er moderniseret Nye herbicider Dosis-respons beregninger Off-label godkendelser, godkendelser til mindre anvendelse og dispensationer - Betanal Classic, indeholder samme aktivstof og -mængde som Herbasan - Clinic Ace: samme aktivstof og -mængde som Roundup Bio - Cossack: samme aktivstoffer som blandinger af Atlantis OD og Hussar OD - Express Gold SX: samme aktivstoffer som blandinger af Express SX og Ally SX - metamitron-produkter: udfald af beregninger er bragt til ophør - Agil 100 EC i Rødsvingel: anvendelse om foråret er indlagt - Catch i fodermajs: anvendelse er slettet - Kerb i vinterraps: link til dispensation er indlagt - Monitor i Engrapgræs: max. dosis reduceret til 5 g/ha, og additiv er tilsat 8 okt 2013 Ny blanding Blanding af Boxer, DFF og Othello er indlagt Tak til Lars Skovbæk Jensen, Agrovi, for denne opfordring. 20 sep 2013 Nye mindre anvendelser Kerb 400 SC Foxtrot i forskellige græsser Inter-pendimetalin 330 i forskellige græsser Effektprofiler er opdateret Side 1 af 15

2 Tak til Morten Nygaard fra Dow Agrosciences for levering af nye data Plantedirektoratet s instruks vedr. bekæmpelse af flyvehavre på fremavlsarealer Link rettet til nyt sidetal. Tak to Peter Kryger Jensen, AU-AGRO for indberetning af denne fejl 26 jul 2013 Priser Nye priser på herbicider er indlagt (fra Middeldatabasen) efter ikrafttrædelse af ny afgiftsmodel. Dette medfører bettydelig ændringer i økonomisk optimale løsninger, som anvises af Problemløser Nye produkter Nye kopiprodukter 24 maj 2013 Blandinger med Zoom - Ally SX genindlagt som originalt produkt - Fluxur 200 EC indlagt. Lidt højere konc. af fluroxypyr ift. Starane 180 S - Kontakt 320 SC indlagt. Dobbelt så høj konc. af PMP ift. Herbasan - Sempra. Lidt højere max. dosis ift. DFF - Stomp SC indlagt. Indeholder lidt mere pendimethalin end Stomp - Agros Fenoxaprop: alternativ til Foxtrot - Agros Mesotrion: alternativ til Callisto - Agros Tribenuron:alternativ til Express SX - Atplus: Alternativ til Renol - Barclay gallup Super 360: alternativ til Roundup Bio - Finy: alternativ til Ally SX - Floclopy: alternativ til Broadway - Isomexx: alternativ til Ally SX - IT-Diquat: alternativ til Reglone - Meristo: alterntiv til Callisto - Rocorso: alternativ til Ally SX - Savvy: alternativ til Ally SX - Skater: alternativ til Goliath - Swedane Metafol: alternativ til Goliath - Trimmer 50 SG: alternativ til Express SX - U46 M: alterntiv til Metaxon Blandinger af Zoom med produkter som indeholder udvalgte SU-midler er slettet på grund af godkendelsesmæssige restriktioner 17 maj 13 Nye produkter - Express SX er indlagt - Starane 180 S er genindlagt som originalt produkt - Tomahawk ændrer status til alternativ til Starane 180 S Dosis-respons Tankblandinger - Mustang Forte: beregning er indlagt for Gul okseøje - blanding af Atlantis + Broadway er slettet pga. usikkerhed om tålsomhed - blanding af Hussar OD + Zoom er indlagt 24 apr 13 Briotril 400 EC Max. dosis er rettet til 0,6 l/ha om foråret og 0,5 l/ha om efteråret. Tak til Ivan Kloster, Bayer og Poul Henning Pedersen, VfL, for indberetning af fejl. 18 mar 13 Atlantis OD + Broadway Blandinger med SU-midler Primera Super Ny blandingsmulighed 4 3-vejsblandinger slettet Tak til Jens Erik Jensen, VfL, for indberetning af fejl Dosis-respons beregninger rettet for fop/dim resistent Agerrævehale Side 2 af 15

3 Tak til Martin Clausen, Syngenta, for indberetning af fejl 7 feb 13 Blandinger med SU-midler Nye blandinger indlagt Nicalor Reactor 360 SC Pod-stik 20 sep 12 Blanding af visse SU-herbicider Manger blandinger er slettet på grund af regler om blandinger, som indeholder SU-midler Mange nye blandinger indlagt for at kompenserer for udfald af blandinger med SU-midler Alternativ til Ally ST Alternativ til Command SC Alternativ til olie-additiv Ændringerne pr. 14/9-12 var desværre også gennemført for Lexus 50 WG. Det er nu rettet. Tak til Kenneth Svensson, Gefion, for indberetning af denne fejl. 14 sep 12 Blanding af visse SU-herbicider Nye regler for midler som indeholder iodosulfuron, metsulfuron-methyl, thifensulfuron-methyl eller tribenuron-methyl betyder, at disse maksimalt kan anvendes én gang årligt (1/9-1/9), og samtidig er blandinger, som indeholder 2 eller flere af disse midler ikke længere tilladt. Derfor er disse slettet, og alle berørte midler er tilføjet bemærkning herom. 1 jun 12 Callisto Effekter øget mod flere ukrudtsarter. Denne ændring påvirker især bekæmpelsesmuligheder i majs, hvorfor der samtidig er indlagt nye 3- og 4-vejs blandinger. Skriv til webmaster, hvis der savnes specifikke blandinger.< Tak til Lars Skovbæk Jensen, Syngenta, for fremsendelse af supplerende effektdata. 22 maj 12 Matrigon 72 SG Max. dosis rettet fra 110 kg til 0,11 kg Tak til Claus Nørgaard, DLSyd for indberetning af denne fejl. 16 maj 12 Forslag til udbygning af Problemløser Der er indlagt beskrivelse på engelsk af planer for udbygning af Problemløser med: - forebyggelse af herbicidresistens - mekanisk ukrudtsbekæmpelse Kommentarer og forslag til forbedringer kan sendes til webmaster indtil Skt. Hans 2012 Oxitril CM Bemærkninger til anvendelse i vårbyg med udlæg af kløver er ændret 8 maj 12 Nye herbicider Matrigon 72 SG er indlagt i raps og roer Rogon (metsulfuron + thifensulfuron) er indlagt i korn Nye additiver Dosis-respons Spodnam og Aventrol (olier) er indlagt Effektprofil for Foxtrot i vårsæd er rettet, sådan at flere græsarter er medtaget 23 feb 12 Login funktion Login funktion er genetableret Side 3 af 15

4 Nye afgrøder Vinterspelt Sukkermajs Nye herbicider Nuance WG (tribenuron-methyl) er indlagt i korn Udgåede herbicider Ændrede anvendelser af herbicider Starane 180S er udgået og erstattet af Tomahawk 180 EC Hussar OD indlagt i hundegræs MCPA-midler: anvendelse i udlægsmarker, græsmarker og ærter er fjernet. I korn er max. dosis reduceret til 1,0 l/ha, og anvendelsestid er udvidet til afgrødens BBCH Monitor er indlagt i alm. rajgræs Bekæmpelsesmuligheder indlagt for storkenæb i sukkerroer 17 nov 11 Kerb C Max. dosis øget til 1,25 l/ha efter fornyet dispensation. Tak til Jens Erik Jensen, VfL, for indberetning af denne fejl. Mustang Forte Effekt mod SU-resistente biotyper af fuglegræs og lugtløs kamille er bragt på samme niveau som ikke-resistente biotyper. Tak til Jens Erik Jensen, VfL, for indberetning af denne fejl. Nye blandinger Muligheder for at blandet Catch og Hussar plus udvalgte 3. blandingskomponenter er indlagt. Tak til Jens Erik Jensen, VfL, for indberetning af denne fejl. Herbicider med effekt mod flyvehavre Link er opdateret til ny version af Plantedirektoratets instruks. Tak til Jens Erik Jensen, VfL, for indberetning af denne fejl. 11 okt 11 Atlantis OD Nye resultater fra test af resistens af Atlantis OD mod SU-resistente biotyper af agerrævehale og italiensk rajgræs viser, at Atlantis fortsat er fuld effektiv overfor disse biotyper. Som følge heraf er dosis-responsfunktioner for Atlantis OD rettet, sådan at effekten mod SU-resistente og normale biotyper er ens. Tak til Niels Bjerre, Bayer CropScience for indberetning af denne fejl. 22 sep 11 Herbicidresistente ukrudtsarter Adskillige fejl i dosis responsberegninger for resistente biotyper af ukrudtsarter er rettet Tak til Niels Andersen, NAPlant for indberetning af denne fejl. 12. sep 11 Herbicidresistente ukrudtsarter Indlæggelse af 9 herbicid-resistente biotyper af 5 ukrudtsarter: - fuglegræs SU-res - kornvalmue SU-res - lugtløs kamille SU-res - agerrævehale fop/dim-res - agerrævehale SU-res - agerrævehale (fop/dim+su)-res - italiensk rajgræs fop/dim-res - italiensk rajgræs SU-res - italiensk rajgræs (fop/dim+su)-res Effektkrav mod disse arter er 95-97%. Side 4 af 15

5 Dosisrespons-funktioner for herbicider med samme virkemekanisme er langt sådan at max. dosis giver ca. 5% effekt. Herved tvinges PVOs Problemløser til at vælge andre midler/blandinger for at opfylde effektkrav. Nye herbicider Udgåede herbicider Nye anvendelser Nye blandinger Nye herbicider: - Glyfonova 450 Plus - Glyphogan - Interpendimethalin Quarts Udgåede herbicider: - Cliophar - Glopyr - Harmony - Topik 100 EC - Zoom Nye anvendelser af herbicider: - Topik i vinterrug, triticale og vårbyg - Lexus i Hundegræs - Fox i vårraps - Express ST i stivbladet svingel - Reglone i rødsvingel - Kerb 400 i vinterraps (genindlæggelse efter fornyet dispensation) Nye blandingsmuligheder: - Othello + Boxer + Oxitril Tak til Birgit Vestergaard, Heden og Fjorden, Holstebro, for opfordring til denne ændring PlanteInfo Referencer til 'PlanteInfo' er fjernet, idet PlanteInfo blev taget ud af drift i juli maj 11 Primera Super Bekæmpelsesmulighed indlagt i vårbyg og hvede mod agerrævehale Tak til Poul Henning Pedersen, VfL, for indberetning af denne fejl. 5. maj 11 Foxtrot Anvendelsesmuligheder i vinterbyg, -rug og triticale om foråret er begrænset fra BBCH 39 til BBCH 30. Tak til Leif Hagelskjær, Centrovice, for indberetning af denne fejl. Oxitril CM Bemærkning vedr. max. dosis på hhv. gamle og nye etiketter er justeret. Tak til Jens Erik Jensen, VfL, for indberetning af denne fejl. 2. maj 11 Accurate 20 WG Nyt herbicid, alternativ til Finy, er indlagt Duotril 400 EC Nyt herbicid, alternativ til Briotril 400 EC, er indlagt Diflufenican midler DFF, Diflanil og Legacy har fået begrænset anvendelsen indtil afgrødens BBCH st. 26. Disse produkter er godkendte også i BBCH st. 28, men dette stadie indgår af praktiske hensyn ikke i PVO, idet det er sjældent, at der forekommer 8 sideskud, inden buskningen begynder (st. 31). Side 5 af 15

6 14. apr 11 Catch Indlagt i fodermajs Tak til Jens Erik Jensen, VfL, for indberetning af denne fejl. Menu Nyt punkt indsat Indstilling af browser. Eksempelvis kan Herbicider på tværs ikke fungere i browseren Chrome. Tak til Anne Esther Fabricius, DLG for indberetning af denne fejl 25. feb 11 Monitor Off-label anvendelse indlagt i engrapgræs. Mustang Forte Nyt herbicid med nyt aktivstof indlagt i vintersæd. 7. feb 11 Ny server PVO hovedmenu, værktøjer til ukrudt og værktøjer som er fælles for ukrudt, sygdomme og skadedyr, er flyttet til ny og hurtigere server, hvilket giver følgende effekter hos brugere: beregningstider reduceres med 30-40% den gamle URL-adresse pvo.planteinfo.dk ændres til ipmdss.dk. I hele 2011 vil links til pvo.planteinfo.dk automatisk blive sendt videre til ipmdss.dk. I den periode opfordres alle brugere til at opdatere deres links til PVO til den nye adresse fra 1. februar 2012 vil den gamle server blive taget ud af drift. Dette medfører, at links til pvo.planteinfo.dk holder op med at virke PVO er optimeret til Internet Explorer, version Brugere, som anvender Internet Explorer, version 8.0, skal under Funktioner vælge Indstillinger for kompatibilitetsvisning, hvor PVOs URL-adresse skal være tilføjet på listen. PVO kan desværre ikke vises optimalt i andre browsere såsom Firefox, Opera m.fl. Evt. ikkeoptimale indstillinger af browseren vil dog ikke påvirke beregninger, men brugerfladen kan blive ændret Brugere, som har gemt links til PVO opfordres dog til i løbet af 2011 at rette disse til den nye URL-adresse, idet den gamle server (pvo.planteinfo.dk) bliver slukket i Dette medfører, at links til pvo.planteinfo.dk ikke længere vil virke. Brugerflade på dansk Brugerflade på engelsk og tysk Brugerflader i alle værktøjer er revideret. PVOs værktøjer kan nu også anvendes på engelsk og tysk. PVOs regneværktøjer til ukrudt kan desuden anvendes på engelsk, hvor ukrudtsarters navne vises på latin. For at undgå misforståelser ved besøg fra andre lande, er der i toppen af værktøjer indlagt følgende tekst: Agro-verson: Danmark Activus 40 WG Nyt herbicid, der ligesom Stomp indeholder 400 g/kg pendimethalin er indlagt. Anvendelsesområdet er dog ikke helt det samme som for Stomp. Side 6 af 15

7 Additiver Agil 100 EC Agros Meth Atlantis OD Broadway Sortimentet af additiver er opdateret. Off-label godkendelse ændret, så dosis kan øges op til 0,8 l/ha i rødsvingel om efteråret efter høst af dæksæd. Nyt herbicid med samme virkstof som Ally ST. Effektmæssigt sidestilles dette middel med samme mængde af virkstof som Ally ST. Indlagt som alternativ til Finy. Anvendelsestid i vinterhvede, -rug, og triticale er udvidet om foråret fra afgrøde stadie 30 til 32. Effektprofil opdateret. Effekten er øget mod: - burresnerre - forglemmigej, mark - hejre, gold - hyrdetaske - kamille, vellugtende - rajgræs, alm. - rajgræs, ital. - rapgræs, enårig - ærenpris, mark - ærenpris, storkronet - ærenpris, vedbend Flere ukrudtsarter er indlagt i effektprofil: - gåsefod, hvidmelet - hanekro - kvik, alm. - mælde, svine - padderokke, ager Effekten er reduceret mod: - stedmoder, ager - tvetand Tak til Dow AgroSciences A/S, for fremsendelse af nye data. Catch Finy Flurostar Glopyr 100 SL Mustang Forte Reglone Skytown Starane 180s Indlagt i havre Nyt herbicid med samme virkstof som Ally ST. Effektmæssigt sidestilles disse ud fra mængde af virkstof. Nyt herbicid, alternativ til Starane 180s Nyt herbicid, alternativ til Matrigon Nyt herbicid til kornafgrøder Off-label anvendelse er indlagt i rødsvingel og hundegræs Nyt herbicid, alternativ til Starane 180s Genindlagt til vårsæd, vintersæd, græs og majs. Side 7 af 15

8 Stomp Swedane MCPA Tomahawk 180 Vårhvede Højst tilladte dosis i majs er nedsat til 1,2 l/ha Nyt herbicid, alternativ til Metaxon. Efter genindlæggelse af Starane 180s skifter dette produkt status til at være alternativ til Starane 180s. Muligheder for ukrudtsbekæmpelse med udlæg af: - kløvergræs - hvidkløver - hvidkløver med engrapgræs er indlagt. 12. nov 10 Ny blanding Mulighed for at blande DFF, Hussar OD og Tomahawk 180 EC er indlagt. Tak til Lene Jakobsen, Landbrugsrådgivning Syd, for indberetning af denne fejl. Kerb 400 SC Genindlagt i vinterraps efter dispensation. Tak til Jens Erik Jensen, Videncentret, for indberetning af denne fejl. Rød- og hvidkløver Familienavn rettet til Ærteblomstfamilien Tak til Jesper Chr. Hansen, AgriCollege Aalborg for indberetning af denne fejl. 12. okt 10 Activus 40 WG Nyt herbicid, alternativ til Stomp. Efterårsanvendelser er indlagt. Fidox EC Nyt herbicid, alternativ til Boxer. Efterårsanvendelser er indlagt. 31. aug 10 Atlantis OD Effekt mod væselhale er øget. Boxer Anvendelser i frøgræs er revideret efter optagelse af tidligere off-label godkendelser på etikette. Væselhale er indlagt i effektprofil. Oxitril CM Maxdosis er reduceret til 0,2 l/ha 16. aug 10 Nye produkter Nyt produkt: - Flight Xtra er indlagt i vintersæd om efteråret Udgåede produkter Nye off-label anvendelser Udgåede produkter: - Roundup Touchdown Premium Nye off-label anvendelser: - Agil i græsser om efteråret - Catch i græsser om foråret - Command i vårraps og bederoer - Diflanil i vårhvede - Hussar OD i græsser om efteråret Side 8 af 15

9 - Kerb 400 SC i rød- og hvidkløver - Legacy 500 SC i græsser Broadway Foxtrot Glyfosat-midler Diflufenicanmidler Pendimethalinprodukter Broadway er opdateret efter fremsendelse af nye effektdata data fra Dow Agrosciences. Max-doseringen af diflufenican produkter er reduceret fra 0,15 til 0,10 l/ha i småfrøede græsser. Foxtrot er genindlagt i vintersæd efter fejlagtigt udfald. Anvendelsesmuligheder for glyfosat produkter er udvidet og harmoniseret. Stomp har fået reduceret maxdosis i vintersæd om efteråret til 1,2 l/ha. Eventuel justeret af maxdoser i andre afgrøder afventer ny godkendt etikette. Stomp Pentagon har fået reduceret maxdosis i vintersæd om efteråret til 1,45 l/ha. Strategi for en vækstsæson 27. maj 10 Ethofumesatprodukter Strategi for en vækstsæson i vårraps og bederoer er opdateret efter indlæggelse af Command, som kan anvendes før fremspiring af afgrøderne. Højst tilladte dosis er ændret til 0,142 l/ha. Tak til Jens Erik Jensen, Videncentret for Landbrug, for indberetning af denne fejl. 25. maj 10 Programfejl Programmet kunne ikke beregne Brugers blanding af Express + Tomahawk i vinterrug. Fejl i regnemodel er rettet. Tak til Jens Erik Jensen, Videncentret for Landbrug, for indberetning af denne fejl. 21. maj 10 Grasp 40 SC Effekt mod Flyvehavre med indtil 4 blade er justeret en smule op, sådan at 0,75 l/ha giver ca. 95% effekt. Tak til Jens Erik Jensen, DL, for indberetning af denne fejl. 19. maj 10 Fenix Højst tilladte dosis i ærter er ændret til 2,5 l/ha. Tak til Kenneth Svensson, Gefion, for indberetning af denne fejl. Callisto På baggrund af supplerende data fra SLU i Sverige, er effektprofil revideret. Tak til Lars Skovbæk Jensen, Syngenta, for at gøre opmærksom på disse data. 10. maj 10 Catch Mulighed for at blande Catch med hhv. DFF og Starane XL er indlagt Tak til Jens Erik Jensen, LR, for indberetning af denne fejl. Side 9 af 15

10 14. apr 10 Maister Bekæmpelsesmuligheder er indlagt for yderligere 4 ukrudtsarter: agersnerle, kortstråle ager-svinemælk og skærm-vortemælk. 13. apr 10 Aramo Højst tilladte dosering i ærter er ændret fra 2,0 til 1,8 l/ha. 7. apr 10 Broadway og Galera Bemærkning om, at midlet må udbringes højst hvert 4. år, er fjernet fra Broadway og tilføjet for Galera. Tak til Hans Raun, Dow Agrosciences, for indberetning af denne fejl. 6. apr 10 Broadway Nyt herbicid til vintersæd om foråret Galera Effektprofil Nyt herbicid til vinterraps om foråret og til vårraps Fejl vedr. udskrivning af visse effektprofiler er rettet. Tak til Britt Fritz Thomsen, AGRI Nord, for indberetning af denne fejl. 9. feb 10 Herbicider med effekt mod flyvehavre Specifikke bemærkninger vedr. muligheder for anvendelse på arealer til fremavl er bragt i overensstemmelse med Plantedirektoratets instruks på området. Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. 25. jan 10 Express Effekt mod sort natskygge er justeret ned. Tak til Christian Iuel, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, for indberetning af denne fejl. 11. dec 09 Oxitril CM og Briotril Effektivitet mod kornblomst er øget. Tak til Poul Henning Pedersen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. 9. dec 09 IT-bentazone DK Dette produkt, som indeholder 480 g/l bentazon, er indlagt som muligt alternative til Fighter 480 Pendimethalinmidler Effektdata af mod raps udviser betydelig variation, og derfor er effektiviteten reduceret. Tak til Poul Henning Pedersen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. Bentazon-midler Effektiviteten mod storkenæb er justeret, sådan at der er opnået harmoni mellem afgrøder. Som følge heraf er effektiviteten i majs blevet reduceret, og effektiviteten i andre afgrøder øget. Tak til Poul Henning Pedersen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. 30. okt 09 Links til LandbrugsInfo Efter omlægninger i LandbrugsInfo er loginfunktion for PVO også blevet ændret. En masse links i PVO til LandbrugsInfo, som har været ubrugelige i ca. 3 uger, er nu genoprettet. Lexus Effekten af Lexus mod agerrævehale i vintersæd om efteråret er Side 10 af 15

11 justeret, således at effekten af den højst tilladte dosis øges fra ca. 84% til ca. 86%. Det er sket alene for at undgå uforståelige blandinger mod tætheder af agerrævehale, hvor der kræves 85% effekt. Tak til Rolf Thostrup Poulsen Landscentret, for indberetning af denne fejl. 2. sep 09 Blanding til majs Der er indlagt mulighed for at blande Fighter + Harmony/Harmony SX + Maister + MaisOil i majs. Tak til Torben Spanggaard Frandsen, AGRI Nord, Aars for opfordring til at indlægge denne blanding. 25. aug 09 Othello Nyt herbicid, som indeholder mesosulfuron, DFF og iodosulfuron, og som kan anvendes efterår og forår i vintersæd. Eksempelvis svarer indholdet af 0,4 l/ha Othello til en blanding af: 0,3 l/ha Atlantis OD + 0,04 l/ha DFF og 0,004 l/ha Hussar OD. 17. aug 09 Effekttabeller Værktøjet er udvidet med muligheder for at sortere behandlingsmuligheder efter: pris, BI, gennemsnitlig effekt og effektsum for de ukrudt-sarter, der er oplysninger om effektivitet imod. Hovedmenu Focus Ultra Menupunktet Dysevalg er slettet, idet den web-side, som linket henviser til på LandbrugsInfo, er udgået. Bekæmpelsesmulighed er indlagt mod Gold hejre. Denne anvendelsesmulighed har været medtaget i en officiel anerkendelse af ældre dato, hvilket desværre først er opdaget nu. 8. juli 09 Herbicider mod flyvehavre For herbicider, som kan anvendes mod flyvehavre, er der indlagt bemærkning om, at fremavlsmarker iflg. Plantedirektoratets Instruks ikke må behandles. Tak til Andreas Østergaard, DLG for indberetning af denne fejl og til Andreas Harpøth, Plantedirektoratet for hjælp til at afhjælpe fejlen. Artsbeskrivelser i Nøglen Beskrivelser er tilføjet for Eng-rapgræs, Eng-svingel, Hundegræs og Timothe. 29. juni 09 Agil Doseringsberegninger er tilføjet for: enårig rapgræs, flyvehavre, blødog gold hejre, almindelig og italiensk rajgræs, ager rævehale og vindaks. Tak til Niels J Jacobsen fra Maktesim-Agan, for fremsendelse af supplerende forsøgsresultater. 8. juni 09 Væselhale Langstakket væselhale er erstattet med Stor væselhale. De to arter kan let forveksles. Nærmere undersøgelser har vist, at det foreliggende baggrundsmateriale i PVO vedrørende biologi og bekæmpelse med stor sandsynlighed vedrører Stor væselhale. Tak til Bo Stephensen for indberetning af denne fejl. 16. maj 09 Agil Anvendelsestidspunkt i vinterraps om efteråret er udvidet fra afgrøde Side 11 af 15

12 stadie 14 til 31. Tak til Niels Jacobsen, Maktheshim-Agan for indberetning af denne fejl. 20. maj 09 Ally Effektiviteten er opjusteret mod gul okseøje under betingelse af, at der specifik til denne sprøjteopgave tilsættes 0,1% nonionisk spredemiddel til sprøjtevæsken. I de seneste år, er der indrapporteret flere tilfælde af utilstrækkelig effekt af Ally mod gul okseøje under tørt og blæsende vejr, hvor vokslaget på ukrudtet generelt bliver tykkere. Tak til Jørgen Ravn, Gefion og Poul Henning Pedersen, landscentret for indberetning af denne fejl og for indsendelse af supplerende data. Effektprofil Fejl er rettet, sådan at grafiske udgaver af doseringskurver igen kan vises. Tak til Karen Henriksen, DJF, for indberetning af denne fejl. 18. maj 09 Blandinger i majs Muligheder for følgende blandinger er indlagt: - Fighter 480 og MaisTer - Harmony, Maister og Calisto. Tak til Poul Henning Pedersen, Landscentret og Mirella Helms, Centrovice, for indberetning af disse fejl. Blandinger i roer og korn Yderligere 6 2-vejsblandinger er indlagt i roer og korn 15. maj 09 Additiv Tilsætning af additiv til blandinger af MaisTer, Harmony og Tomahawk er ændret fra Agropol til MaisOil, idet MaisTer. Tak til Rolf Poulsen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. 13. maj 09 Fusilade Max Anvendelsesmuligheder i raps, ærter og roer er fjernet, idet disse ikke længere er tilladte. Tak til Karen E Henriksen, DJF, for indberetning af denne fejl. Majs Fejl er rettet, sådan at også 2-komponent blandinger af Harmony/Harmony SX kan anvises i Problemløsning. Effektiviteten af Stomp imod enårig rapgræs i majs er nedskrevet. Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af disse fejl. 11. maj 09 Grasp 40 SC og Primera Super Doseringskurver er tilføjet viser, at disse to herbicider har helt utilstrækkelig effekt mod gold- og blød hejre. Tak til Robert Hove, LandboMidtØst for at rejse spørgsmål og Martin Clausen, Syngenta, for opklarende svar. 7. maj 09 Harmony SX Når dette produkt anvises i vårbyg med græsudlæg, er følgende bemærkning tilføjet: Harmony kan være hård ved græsset. Samme Side 12 af 15

13 bemærkning gives for samme anvendelse af Harmony. Tak til Poul Henning Pedersen og Martin Mikkelsen, Landscentret for indberetning af denne fejl. 5. maj 09 Starane 180S Midlet er udgået af salg og derfor fjernet i PVO også. Idet produktet i PVO har haft status som originalprodukt, hvor Tomahawk 180 EC og Lodin har haft status som kopiprodukter, har udfaldet påvirket alle 3 produkter, sådan at ingen af disse har kunnet anbefales siden 1. maj. Denne fejl beklages. Tak til Poul Henning Pedersen, Landscentret og til Niels Jacobsen, Maktheshim-Agan, for indberetning af disse fejl. 29. apr 09 Blanding af Callisto, Fighter, Harmony og Starane + spredemiddel Denne blandingsmulighed samt tilsvarende blandinger med Harmony SX, Lodin og Tomahawk er oprettet. Tak til Rolf T Poulsen, Landscentret, for opfordring til at indlægge denne blandingsmulighed. 21. apr 09 Betanal Power Nyt middel, som er en ny blanding af phenmediham og desmedipham med hver 160 g/l til bederoer. Data for effektivitet viser som udgangspunkt, at effekten af Betanal Power svarer til effekten af 160g/l-produkter af phenmedipham i doseringsforholdet 1:3. Dog er effektiviteten af Betanal Power relativt lidt stærkere på nogle arter, f.eks. burre-snerre og hvidmelet gåsefod, og lids svagere på ærenpris-arter. Foxtrot Nyt middel, der ligesom Primera Super, indeholder 69 g/l fenonxaprop, men en anden safener, som sikrer tålsomhed i afgrøderne. Midlet anvendes mod græsukrudt i kornafgrøder. Harmony SX Nyt middel, der ligesom Harmony indeholder aktivstoffet thifensulfuron, men i lavere koncentration. Midlet sælges i vandopløselige poser á 22,5 g, og effektiviteten sidestilles med Harmony pr. enhed af aktivstof, sådan at effekten af 10 g/ha Harmony svarer til effekten af 15 g/ha Harmony SX. Midlet anvendes mod 2-kimbladet ukrudt i kornafgrøder om foråret. Topik Zoom Nyt middel, som indeholder 100 g/l clodinafop-propargyl og dermed er alternativ til Topik 100 EC Indeholder 600 g/kg dicamba og 30 g/kg triasulfuron og svarer således til Synergy, som udgik i år Midlet anvendes i korn om foråret mod 2-kimbladet ukrudt. Blanding af Ally, Monitor og DFF Nye billeder i Denne blandingsmulighed er oprettet. Tak til Felix Bentzen, Gefion, for opfordring til at indlægge denne blandingsmulighed. Ukrudtsnøglen er opdateret med forbedrede billeder af blomstrende Side 13 af 15

14 Nøgle græsser og grafiske illustrationer af butbladet skræppe. 25. mar 09 Atlantis OD Effektiviteten mod burresnerre i vintersæd, forår er rettet, sådan at den er bragt på niveau med Atlantis WG. Tak til Poul Henning Pedersen, Landscentret og Ditte Clausen, Kolding Herreds Landbrugsforening for indberetning af denne fejl. 3. mar 09 Nyt værktøj: Effekttabeller For programmets kombinationer af afgrøde, udlæg og årstid vises tabeller, hvor effekter af det samlede arsenal af herbicider kan sammenlignes for forskellige ukrudtsarter, ukrudtsstørrelser, klimaforhold og doseringsområde. Idet programmet indeholder over 100 ukrudtsarter, bliver en tabel som indeholder alle arter meget bred. Derfor kan brugeren vælge, om visninger skal indeholde en eller flere af henholdsvis almindelige og sjældne 1- og 2-kimbladede arter. Brugeren vælger også: - størrelse og tæthed af ukrudt samt vejrforhold - om sammenligning skal ske ved dobbelt, hel, halv eller kvart normaldosering - om effekter skal angives i absolutte værdier eller relativt i forhold til de krav, som er indbygget i programmets behovsmodel. Når der vælges visning af effekt efter behovsmodel, angives effektiviteten i følgende 3 klasser: - God (grøn farve) angiver, at effektkravet er opfyldt - Lidt for lav (blå farve) angiver, at effekten ligger højst 20 effektpoint under kravet - Utilstrækkelig (rød farve) angiver, at effekten ligger mere end effektpoint under kravet. Løsninger, hvor angivelsen af effekt er ringere end God, bør derfor kun anvendes i situationer, hvor der ikke findes løsninger med God effekt. Hvis effekten af enkeltprodukter ikke er for lav, kan blandinger af flere midler ofte løse det problem, og målrettede blandinger vil måske samtidig være billigere eller udløse lavere BI. Dette kan undersøges med værktøjerne Problemløsning og Brugers blanding. Store billeder i Ukrudtsnøglen På siderne, som viser billeder og beskrivelser af de enkelte ukrudtsarter, er der indlagt billeder i en bredde på 700 pixel og variable i højden. Hermed forbedres muligheder for at studere særlige botaniske karakteristika, eksempelvis behåringer, bladtænder osv., som er vigtigt ved bestemmelse af visse arter. Billeder af flere arter i Ukrudtsnøglen EPPO-koder i ukrudtsnøglen Biller er indlagt af: vand-pileurt, fløjlsgræs, lav ranunkel, butbladet stræppe, alm. røllike og tagrør. EPPO-koder (tidligere Bayer-koder) er indlagt i Ukrudtsnøglen. Disse koder referer til latinske navne på ukrudts-arterne, og anvendes ofte i Side 14 af 15

15 tekniske rapporter om ukrudtsbekæmpelse. Fløjlsgræs, væselhale og tagrør Nye bekæmpelsesmuligheder er indlagt. Fodermajs Beregningsmodeller er udvidet med afgrødestadierne Calisto DFF Eagle Express ST Callisto, som indeholder mesotrion, som også indgår i Calaris, er indlagt i fodermajs Midlet er indlagt til brug i vårhvede Midlet er identisk med- og indlagt til erstatning for Gratil. Midlet er indlagt til brug i strandsvingel Glyfosat-produkter En række generiske produkter, som indeholder 360 g/l glyfosat har skiftet status til alternative produkter. Roundup Bio, Roundup Max, Roundup 3000 og Touchdown Premium er bevaret som hovedprodukter Legacy 500 SC Lodin Matrigon Safari Midlet er indlagt som alternativ til DFF i vårbyg, vårhvede og vintersæd Midlet er indlagt som alternativ til Starane 180, dog med visse ændringer i doseringer og afgrødestadier Midlet er indlagt til brug i vårraps. Midlet er blevet begrænset i brugen i bederoer til maksimalt 30 g/ha pr. år. Side 15 af 15

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Af Ole Qvist Bøjer og Per Rydahl Aarhus Universitet Science and Technology Institut for Agroøkologi, Flakkebjerg Hoved index Indhold, kronologisk 1.

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2015 Værs go Markbogen 2015 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186 EXPRESS SX DK 10X100G CLB K-33424 26/03/15 11:57 Page1 GRUPPE B HERBICID MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010

DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 Ukrudtsgræsser, burresnerre og megen vintersæd ender let galt af Bo Melander, Århus Universitet Hjemmedyrket protein til foderblandinger CDQ

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Resistens. Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens

Resistens. Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens Resistens Resistens Revideret 2. udgave marts 2013 Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens Dansk Planteværn Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Telefon: 33 24 42 66 www.plantevaern.dk Resistens

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE.

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE. 080729 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page K-18807/30708 1 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig

Læs mere

UKRUDTSMIDDEL. 100 g

UKRUDTSMIDDEL. 100 g 100875 K-19381 mabeno 07-01-13 09:21 Page 1 K-19381/30810 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 Advarsel For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Meget giftig for organismer,

Læs mere

Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i raps Diseases and pest control in oilseed rape Ghita Cordsen Nielsen...17

Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i raps Diseases and pest control in oilseed rape Ghita Cordsen Nielsen...17 Indholdsfortegnelse Maltbyg: Svampe- og skadedyrsbekæmpelse samt vækstregulering. Hvordan sikres udbytte og kvalitet? Malting barley: Fungicide/insecticide control and growth regulation Ghita Cordsen Nielsen...7

Læs mere

EN AF MANGE DEFINITIONER PÅ UKRUDT

EN AF MANGE DEFINITIONER PÅ UKRUDT PESTICIDRESISTENS ACCELERERER Jens Erik Jensen & Ghita Cordsen Nielsen Foto: Poul Henning Petersen EN AF MANGE DEFINITIONER PÅ UKRUDT Planter som overlever de selvsamme foranstaltninger, som var tiltænkt

Læs mere

Etablering af vintersæd

Etablering af vintersæd Plantenyt nr. 25 d. 21. august 2013 - Ændring efterafgrøder - Bladsvampe i sukkerroer - Etablering af vintersæd - Forsøg med bejdsemidler - Handelsgødning til vintersæd - Efterårsbehandling af frøgræsmarker

Læs mere

Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense

Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense Frøavl T i d s s k r i f t f o r A P R I L - M A J I 2 0 1 3 I N r. 5 I 1 0 1. å r g a n g Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense 2 Indhold

Læs mere

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen Frøavl Tidsskrift for April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen 2 Indhold 3 Lederen 4 Frøavl ved Maribo søerne 7 Forårets

Læs mere

Indholdsfortegnelse TEMA: JORD

Indholdsfortegnelse TEMA: JORD Indholdsfortegnelse TEMA: FRØ 1 Markfrø under nye rammebetingelser René Gislum... 14 2 Dækningsbidrag og betydende faktorer i græsfrøavl på bedriftsniveau Lars Korsholm Hansen... 16 Forsøg med bekæmpelse

Læs mere

April - Maj 2009 nr. 5

April - Maj 2009 nr. 5 97. årgang 2009 April - Maj 2009 nr. 5 Krav til frømarken lige nu Cikorie grisens kosttilskud Bedriftsbesøg HSH Agro I/S Frøavl på argentinsk Formanden fylder 60 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark Hovedkontor

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2008 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af en række af aktiviteterne. Se

Læs mere

Ukrudtsmiddel nr. 347-6

Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhavre og triticale uden udlæg om foråret. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2006 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2006 Samlet og udarbejdet af

Læs mere

Oktober - November 2004 nr. 2

Oktober - November 2004 nr. 2 93. årgang 2004 Oktober - November 2004 nr. 2 Afpudsningsredskaber Bekæmpelse af græsukrudt Vikingerne er tilbage Vækstpotentiale for dansk frøavl DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade

Læs mere

TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER.

TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER. TITUS WSB etiket DuPont Danmark ApS 07122010 efp/hs TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER. ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen

Læs mere

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I - J U L I I 2 0 1 2 I N r. 6 I 1 0 0. å r g a n g Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2004 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkonsulent i planteavl Scanprint a/s

Læs mere

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 197 Opdateret analyse af de driftsøkonomiske muligheder for en Opdateret analyse reduceret af reduceret pesticidanvendelse pesticidanvendelse i i dansk dansk landbrug

Læs mere

Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner

Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner FarmTest -Planteavl nr. 1-2001 Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner Undersøgelse af pløjefri dyrkning på 15 bedrifter, hvor der enten benyttes en såmaskine med tandskær (Horsch CO med PPF

Læs mere

Planteavlsforum 2014

Planteavlsforum 2014 Planteavlsforum 2014 Dagsorden 9.00 Kaffe og velkomst v/ Lars Langskov Nielsen, bestyrelsesmedlem i Centrovice 9.15 EU s landbrugsreform træder i kraft i 2015 hovedtræk og økonomiske konsekvenser v/ Rådgivningschef

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgleinformation 2. Forord 3. Ledelsens redegørelse 4. Bedriftsbeskrivelse 5. Næringsstofregnskab 9. Planteværn 13.

Indholdsfortegnelse. Nøgleinformation 2. Forord 3. Ledelsens redegørelse 4. Bedriftsbeskrivelse 5. Næringsstofregnskab 9. Planteværn 13. !"#"$%&'$( Indholdsfortegnelse Nøgleinformation 2 Forord 3 Ledelsens redegørelse 4 Bedriftsbeskrivelse 5 Næringsstofregnskab 9 Planteværn 13 Energi 15 Vand 16 Tekniske anlæg 17 Ordforklaring 18 Bilag til

Læs mere

Usædvanligt vanskeligt høstvejr

Usædvanligt vanskeligt høstvejr Fra Agrova til DLG Food Side 2 Hold ensilagen kold med Fireguard Side 7 Analysér dit grovfoder Side 3 Ændringer i brødhvedeordningen Side 7 NR. 8 10. SEPTEMBER 2010 Usædvanligt vanskeligt høstvejr 2010

Læs mere

Evaluering af informations- og rådgivningsbaserede virkemidler i Pesticidhandlingsplan II

Evaluering af informations- og rådgivningsbaserede virkemidler i Pesticidhandlingsplan II Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 22 2003 Evaluering af informations- og rådgivningsbaserede virkemidler i Pesticidhandlingsplan II Tove Christensen og Henrik Huusom Fødevareøkonomisk Institut Miljøstyrelsen

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2003 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkoulent i planteavl Phønix-Trykkeriet

Læs mere