Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online"

Transkript

1 Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Af Ole Qvist Bøjer og Per Rydahl Aarhus Universitet Science and Technology Institut for Agroøkologi, Flakkebjerg Hoved index Indhold, kronologisk 1. Indledning 2. Opdateringer 3. Indberet markoplysninger 4. Gem egne markoplysninger 5. Beregningsfunktioner 6. Beslutningsværktøjer 7. Resultater fra tests 8. Abonnement 9. Systemeksport Opdateringer Værktøjer Seneste ændringer Ukrudtsnøgle Strategi for en vækstsæson Problemløsning Brugers blanding Effektprofil Herbicider på Tværs Sprøjteteknik Beregningsfunktioner Bekæmpelsesbehov Dosis/respons-beregninger: Herbicid Ukrudtsart Ukrudtets størrelse Temperatur og relativ luftfugtighed Tørke Optimerede blandinger Additiver Resultater fra tests Vårsæd Vintersæd Markært Bederoer Majs Potentiale for at reducere herbicidforbrug Systemeksport Baltikum og Polen Norge Side 1 af 97

2 Indhold, kronologisk Hoved index 1 Indledning 2 Opdateringer 2.1 Seneste ændringer 2.2 Kommende ændringer 2.3 Historisk udviklingsforløb 3 Indberet markoplysninger 3.1 Tidspunkt 3.2 Udtagning af prøveflader 3.3 Skema til markregistreringer 4 Gem egne markoplysninger 5 Beregningsfunktioner 5.1 Bekæmpelsesbehov 5.2 Enkeltmidler Matematisk funktion Herbicider Ukrudtsarter Variation i forsøgsdata Ukrudtets udviklingstrin Temperatur og relativ luftfugtighed Tørke Vekselvirkninger 5.3 Tank-blandinger med fast blandingsforhold 5.4 Optimerede tank-blandinger 5.5 Additiver 5.6 Afrunding af beregnede doser 5.7 Hvilke afgrøder kan der beregnes i? 6 Beslutningsværktøjer 6.1 Strategi for en vækstsæson 6.2 Ukrudtsnøgle 6.3 Problemløsning 6.4 Effektprofiler 6.5 Effekttabeller 6.6 Brugers blanding 6.7 Herbicider på Tværs 6.8 Sprøjteteknik Brugerflade Side 2 af 97

3 6.8.2 Det faglige grundlag Visning af smiley for risiko for afdrift og risiko for nedsat biologisk effekt Planer for udbygning 6.9 Kemikalie bibliotek 7 Resultater fra tests 7.1 Generelt 7.2 Vårbyg 7.3 Vinterhvede 7.4 Bederoer 7.5 Ært 7.6 Majs 7.7 Potentiale for at reducere forbruget af herbicider 7.8 Rangorden af faktorer efter potentiale for at reducere herbicidforbrug 8 Abonnement 9 Systemeksport 9.1 Baltikum og Polen Norge Side 3 af 97

4 1 Indledning Hoved index Dette dokument indeholder en beskrivelse ukrudtsprogrammet i Planteværn Online (PVO). Programmets funktioner forklares, og der vises et sammendrag af resultater fra afprøvning af programmets anvisninger i landsforsøg. På baggrund heraf vurderes programmets robusthed og potentiale. Til sidst gives en oversigt over de ukrudtsfaglige ændringer, der er foretaget i forhold til PCudgaven af samme program, som kaldtes PC-Planteværn. Målsætningen for PVO er: at give konkrete råd om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler (=pesticider) på markniveau med henblik på at minimere forbruget af plantebeskyttelsesmidler at give anvisninger, som i gennemsnit udløser et forbrug af plantebeskyttelsesmidler, der er lavere en relevante alternativer, og som ikke tilsidesætter hensyn til sikkerhed i produktionen 2 Opdatering Hoved index Forslag til forbedringer af det planteværnsfaglige indhold og til brugerfladen kan sendes løbende til web-master på følgende adresse: som vil videresende opgaven til den ansvarlige, faglige person. Alle fejl og mangler rettes principielt så hurtigt som muligt. Dette betyder, at relativt simple datafejl, f.eks. fejl vedrørende beregninger, rettes i løbet af få timer. Fejl og mangler, som kræver strukturelle omlægninger af programmet, sættes på en intern ønskeliste, som prioriteres løbende. Side 4 af 97

5 2.1 Seneste ændringer Hoved index Dato Emne Beskrivelse af ændringer 8 okt 2013 Ny blanding Blanding af Boxer, DFF og Othello er indlagt Tak til Lars Skovbæk Jensen, Agrovi, for denne opfordring. 20 sep 2013 Nye mindre anvendelser Kerb 400 SC Foxtrot i forskellige græsser Inter-pendimetalin 330 i forskellige græsser Effektprofiler er opdateret Tak til Morten Nygaard fra Dow Agrosciences for levering af nye data Plantedirektoratet s instruks vedr. bekæmpelse af flyvehavre på fremavlsarealer Link rettet til nyt sidetal. Tak to Peter Kryger Jensen, AU-AGRO for indberetning af denne fejl 26 jul 2013 Priser Nye priser på herbicider er indlagt (fra Middeldatabasen) efter ikrafttrædelse af ny afgiftsmodel. Dette medfører bettydelig ændringer i økonomisk optimale løsninger, som anvises af Problemløser Nye produkter Nye kopiprodukter 24 maj 2013 Blandinger med Zoom - Ally SX genindlagt som originalt produkt - Fluxur 200 EC indlagt. Lidt højere konc. af fluroxypyr ift. Starane 180 S - Kontakt 320 SC indlagt. Dobbelt så høj konc. af PMP ift. Herbasan - Sempra. Lidt højere max. dosis ift. DFF - Stomp SC indlagt. Indeholder lidt mere pendimethalin end Stomp - Agros Fenoxaprop: alternativ til Foxtrot - Agros Mesotrion: alternativ til Callisto - Agros Tribenuron:alternativ til Express SX - Atplus: Alternativ til Renol - Barclay gallup Super 360: alternativ til Roundup Bio - Finy: alternativ til Ally SX - Floclopy: alternativ til Broadway - Isomexx: alternativ til Ally SX - IT-Diquat: alternativ til Reglone - Meristo: alterntiv til Callisto - Rocorso: alternativ til Ally SX - Savvy: alternativ til Ally SX - Skater: alternativ til Goliath - Swedane Metafol: alternativ til Goliath - Trimmer 50 SG: alternativ til Express SX - U46 M: alterntiv til Metaxon Blandinger af Zoom med produkter som indeholder udvalgte SU-midler er slettet på grund af godkendelsesmæssige restriktioner 17 maj 13 Nye produkter - Express SX er indlagt - Starane 180 S er genindlagt som originalt produkt Side 5 af 97

6 - Tomahawk ændrer status til alternativ til Starane 180 S Dosis-respons Tankblandinger - Mustang Forte: beregning er indlagt for Gul okseøje - blanding af Atlantis + Broadway er slettet pga. usikkerhed om tålsomhed - blanding af Hussar OD + Zoom er indlagt 24 apr 13 Briotril 400 EC Max. dosis er rettet til 0,6 l/ha om foråret og 0,5 l/ha om efteråret. Tak til Ivan Kloster, Bayer og Poul Henning Pedersen, VfL, for indberetning af fejl. 18 mar 13 Atlantis OD + Broadway Blandinger med SU-midler Primera Super Ny blandingsmulighed 4 3-vejsblandinger slettet Tak til Jens Erik Jensen, VfL, for indberetning af fejl Dosis-respons beregninger rettet for fop/dim resistent Agerrævehale Tak til Martin Clausen, Syngenta, for indberetning af fejl 7 feb 13 Blandinger med SU-midler Nye blandinger indlagt Nicalor Reactor 360 SC Pod-stik 20 sep 12 Blanding af visse SU-herbicider Manger blandinger er slettet på grund af regler om blandinger, som indeholder SU-midler Mange nye blandinger indlagt for at kompenserer for udfald af blandinger med SU-midler Alternativ til Ally ST Alternativ til Command SC Alternativ til olie-additiv Ændringerne pr. 14/9-12 var desværre også gennemført for Lexus 50 WG. Det er nu rettet. Tak til Kenneth Svensson, Gefion, for indberetning af denne fejl. 14 sep 12 Blanding af visse SU-herbicider Nye regler for midler som indeholder iodosulfuron, metsulfuron-methyl, thifensulfuron-methyl eller tribenuron-methyl betyder, at disse maksimalt kan anvendes én gang årligt (1/9-1/9), og samtidig er blandinger, som indeholder 2 eller flere af disse midler ikke længere tilladt. Derfor er disse slettet, og alle berørte midler er tilføjet bemærkning herom. 1 jun 12 Callisto Effekter øget mod flere ukrudtsarter. Denne ændring påvirker især bekæmpelsesmuligheder i majs, hvorfor der samtidig er indlagt nye 3- og 4-vejs blandinger. Skriv til webmaster, hvis der savnes specifikke blandinger.< Tak til Lars Skovbæk Jensen, Syngenta, for fremsendelse af supplerende effektdata. 22 maj 12 Matrigon 72 SG Max. dosis rettet fra 110 kg til 0,11 kg Tak til Claus Nørgaard, DLSyd for indberetning af denne fejl. 16 maj 12 Forslag til Der er indlagt beskrivelse på engelsk af planer for udbygning af Side 6 af 97

7 udbygning af Problemløser Problemløser med: - forebyggelse af herbicidresistens - mekanisk ukrudtsbekæmpelse Kommentarer og forslag til forbedringer kan sendes til webmaster indtil Skt. Hans 2012 Oxitril CM Bemærkninger til anvendelse i vårbyg med udlæg af kløver er ændret 8 maj 12 Nye herbicider Matrigon 72 SG er indlagt i raps og roer Rogon (metsulfuron + thifensulfuron) er indlagt i korn Nye additiver Dosis-respons Spodnam og Aventrol (olier) er indlagt Effektprofil for Foxtrot i vårsæd er rettet, sådan at flere græsarter er medtaget 23 feb 12 Login funktion Login funktion er genetableret Nye afgrøder Vinterspelt Sukkermajs Nye herbicider Nuance WG (tribenuron-methyl) er indlagt i korn Udgåede herbicider Ændrede anvendelser af herbicider Starane 180S er udgået og erstattet af Tomahawk 180 EC Hussar OD indlagt i hundegræs MCPA-midler: anvendelse i udlægsmarker, græsmarker og ærter er fjernet. I korn er max. dosis reduceret til 1,0 l/ha, og anvendelsestid er udvidet til afgrødens BBCH Monitor er indlagt i alm. rajgræs Bekæmpelsesmuligheder indlagt for storkenæb i sukkerroer 17 nov 11 Kerb C Max. dosis øget til 1,25 l/ha efter fornyet dispensation. Tak til Jens Erik Jensen, VfL, for indberetning af denne fejl. Mustang Forte Effekt mod SU-resistente biotyper af fuglegræs og lugtløs kamille er bragt på samme niveau som ikke-resistente biotyper. Tak til Jens Erik Jensen, VfL, for indberetning af denne fejl. Nye blandinger Muligheder for at blandet Catch og Hussar plus udvalgte 3. blandingskomponenter er indlagt. Tak til Jens Erik Jensen, VfL, for indberetning af denne fejl. Herbicider med effekt mod flyvehavre Link er opdateret til ny version af Plantedirektoratets instruks. Tak til Jens Erik Jensen, VfL, for indberetning af denne fejl. 11 okt 11 Atlantis OD Nye resultater fra test af resistens af Atlantis OD mod SU-resistente biotyper af agerrævehale og italiensk rajgræs viser, at Atlantis fortsat er fuld effektiv overfor disse biotyper. Som følge heraf er dosis-responsfunktioner for Atlantis OD rettet, sådan at Side 7 af 97

8 effekten mod SU-resistente og normale biotyper er ens. Tak til Niels Bjerre, Bayer CropScience for indberetning af denne fejl. 22 sep 11 Herbicidresistente ukrudtsarter Adskillige fejl i dosis responsberegninger for resistente biotyper af ukrudtsarter er rettet Tak til Niels Andersen, NAPlant for indberetning af denne fejl. 12. sep 11 Herbicidresistente ukrudtsarter Indlæggelse af 9 herbicid-resistente biotyper af 5 ukrudtsarter: - fuglegræs SU-res - kornvalmue SU-res - lugtløs kamille SU-res - agerrævehale fop/dim-res - agerrævehale SU-res - agerrævehale (fop/dim+su)-res - italiensk rajgræs fop/dim-res - italiensk rajgræs SU-res - italiensk rajgræs (fop/dim+su)-res Effektkrav mod disse arter er 95-97%. Dosisrespons-funktioner for herbicider med samme virkemekanisme er langt sådan at max. dosis giver ca. 5% effekt. Herved tvinges PVOs Problemløser til at vælge andre midler/blandinger for at opfylde effektkrav. Nye herbicider Udgåede herbicider Nye anvendelser Nye blandinger Nye herbicider: - Glyfonova 450 Plus - Glyphogan - Interpendimethalin Quarts Udgåede herbicider: - Cliophar - Glopyr - Harmony - Topik 100 EC - Zoom Nye anvendelser af herbicider: - Topik i vinterrug, triticale og vårbyg - Lexus i Hundegræs - Fox i vårraps - Express ST i stivbladet svingel - Reglone i rødsvingel - Kerb 400 i vinterraps (genindlæggelse efter fornyet dispensation) Nye blandingsmuligheder: - Othello + Boxer + Oxitril Tak til Birgit Vestergaard, Heden og Fjorden, Holstebro, for opfordring til denne ændring PlanteInfo Referencer til 'PlanteInfo' er fjernet, idet PlanteInfo blev taget ud af drift i juli maj 11 Primera Super Bekæmpelsesmulighed indlagt i vårbyg og hvede mod agerrævehale Tak til Poul Henning Pedersen, VfL, for indberetning af denne fejl. 5. maj 11 Foxtrot Anvendelsesmuligheder i vinterbyg, -rug og triticale om foråret er Side 8 af 97

9 begrænset fra BBCH 39 til BBCH 30. Tak til Leif Hagelskjær, Centrovice, for indberetning af denne fejl. Oxitril CM Bemærkning vedr. max. dosis på hhv. gamle og nye etiketter er justeret. Tak til Jens Erik Jensen, VfL, for indberetning af denne fejl. 2. maj 11 Accurate 20 WG Nyt herbicid, alternativ til Finy, er indlagt Duotril 400 EC Nyt herbicid, alternativ til Briotril 400 EC, er indlagt Diflufenican midler DFF, Diflanil og Legacy har fået begrænset anvendelsen indtil afgrødens BBCH st. 26. Disse produkter er godkendte også i BBCH st. 28, men dette stadie indgår af praktiske hensyn ikke i PVO, idet det er sjældent, at der forekommer 8 sideskud, inden buskningen begynder (st. 31). 14. apr 11 Catch Indlagt i fodermajs Tak til Jens Erik Jensen, VfL, for indberetning af denne fejl. Menu Nyt punkt indsat Indstilling af browser. Eksempelvis kan Herbicider på tværs ikke fungere i browseren Chrome. Tak til Anne Esther Fabricius, DLG for indberetning af denne fejl 25. feb 11 Monitor Off-label anvendelse indlagt i engrapgræs. Mustang Forte Nyt herbicid med nyt aktivstof indlagt i vintersæd. 7. feb 11 Ny server PVO hovedmenu, værktøjer til ukrudt og værktøjer som er fælles for ukrudt, sygdomme og skadedyr, er flyttet til ny og hurtigere server, hvilket giver følgende effekter hos brugere: beregningstider reduceres med 30-40% den gamle URL-adresse pvo.planteinfo.dk ændres til ipmdss.dk. I hele 2011 vil links til pvo.planteinfo.dk automatisk blive sendt videre til ipmdss.dk. I den periode opfordres alle brugere til at opdatere deres links til PVO til den nye adresse fra 1. februar 2012 vil den gamle server blive taget ud af drift. Dette medfører, at links til pvo.planteinfo.dk holder op med at virke PVO er optimeret til Internet Explorer, version Brugere, som anvender Internet Explorer, version 8.0, skal under Funktioner vælge Indstillinger for kompatibilitetsvisning, hvor PVOs URL-adresse skal være tilføjet på listen. PVO kan desværre ikke vises optimalt i andre browsere såsom Firefox, Opera m.fl. Evt. ikkeoptimale indstillinger af browseren vil dog ikke påvirke beregninger, men brugerfladen kan blive ændret Brugere, som har gemt links til PVO opfordres dog til i løbet af 2011 Side 9 af 97

10 at rette disse til den nye URL-adresse, idet den gamle server (pvo.planteinfo.dk) bliver slukket i Dette medfører, at links til pvo.planteinfo.dk ikke længere vil virke. Brugerflade på dansk Brugerflade på engelsk og tysk Brugerflader i alle værktøjer er revideret. PVOs værktøjer kan nu også anvendes på engelsk og tysk. PVOs regneværktøjer til ukrudt kan desuden anvendes på engelsk, hvor ukrudtsarters navne vises på latin. For at undgå misforståelser ved besøg fra andre lande, er der i toppen af værktøjer indlagt følgende tekst: Agro-verson: Danmark Activus 40 WG Additiver Agil 100 EC Agros Meth Atlantis OD Broadway Nyt herbicid, der ligesom Stomp indeholder 400 g/kg pendimethalin er indlagt. Anvendelsesområdet er dog ikke helt det samme som for Stomp. Sortimentet af additiver er opdateret. Off-label godkendelse ændret, så dosis kan øges op til 0,8 l/ha i rødsvingel om efteråret efter høst af dæksæd. Nyt herbicid med samme virkstof som Ally ST. Effektmæssigt sidestilles dette middel med samme mængde af virkstof som Ally ST. Indlagt som alternativ til Finy. Anvendelsestid i vinterhvede, -rug, og triticale er udvidet om foråret fra afgrøde stadie 30 til 32. Effektprofil opdateret. Effekten er øget mod: - burresnerre - forglemmigej, mark - hejre, gold - hyrdetaske - kamille, vellugtende - rajgræs, alm. - rajgræs, ital. - rapgræs, enårig - ærenpris, mark - ærenpris, storkronet - ærenpris, vedbend Flere ukrudtsarter er indlagt i effektprofil: - gåsefod, hvidmelet - hanekro - kvik, alm. - mælde, svine - padderokke, ager Effekten er reduceret mod: - stedmoder, ager - tvetand Side 10 af 97

11 Tak til Dow AgroSciences A/S, for fremsendelse af nye data. Catch Finy Flurostar Glopyr 100 SL Mustang Forte Reglone Skytown Starane 180s Stomp Swedane MCPA Tomahawk 180 Vårhvede Indlagt i havre Nyt herbicid med samme virkstof som Ally ST. Effektmæssigt sidestilles disse ud fra mængde af virkstof. Nyt herbicid, alternativ til Starane 180s Nyt herbicid, alternativ til Matrigon Nyt herbicid til kornafgrøder Off-label anvendelse er indlagt i rødsvingel og hundegræs Nyt herbicid, alternativ til Starane 180s Genindlagt til vårsæd, vintersæd, græs og majs. Højst tilladte dosis i majs er nedsat til 1,2 l/ha Nyt herbicid, alternativ til Metaxon. Efter genindlæggelse af Starane 180s skifter dette produkt status til at være alternativ til Starane 180s. Muligheder for ukrudtsbekæmpelse med udlæg af: - kløvergræs - hvidkløver - hvidkløver med engrapgræs er indlagt. 12. nov 10 Ny blanding Mulighed for at blande DFF, Hussar OD og Tomahawk 180 EC er indlagt. Tak til Lene Jakobsen, Landbrugsrådgivning Syd, for indberetning af denne fejl. Kerb 400 SC Genindlagt i vinterraps efter dispensation. Tak til Jens Erik Jensen, Videncentret, for indberetning af denne fejl. Rød- og hvidkløver Familienavn rettet til Ærteblomstfamilien Tak til Jesper Chr. Hansen, AgriCollege Aalborg for indberetning af denne fejl. 12. okt 10 Activus 40 WG Nyt herbicid, alternativ til Stomp. Efterårsanvendelser er indlagt. Fidox EC Nyt herbicid, alternativ til Boxer. Efterårsanvendelser er indlagt. 31. aug 10 Atlantis OD Effekt mod væselhale er øget. Boxer Anvendelser i frøgræs er revideret efter optagelse af tidligere off-label Side 11 af 97

12 godkendelser på etikette. Væselhale er indlagt i effektprofil. Oxitril CM Maxdosis er reduceret til 0,2 l/ha 16. aug 10 Nye produkter Nyt produkt: - Flight Xtra er indlagt i vintersæd om efteråret Udgåede produkter Nye off-label anvendelser Broadway Foxtrot Glyfosat-midler Diflufenicanmidler Pendimethalinprodukter Udgåede produkter: - Roundup Touchdown Premium Nye off-label anvendelser: - Agil i græsser om efteråret - Catch i græsser om foråret - Command i vårraps og bederoer - Diflanil i vårhvede - Hussar OD i græsser om efteråret - Kerb 400 SC i rød- og hvidkløver - Legacy 500 SC i græsser Broadway er opdateret efter fremsendelse af nye effektdata data fra Dow Agrosciences. Max-doseringen af diflufenican produkter er reduceret fra 0,15 til 0,10 l/ha i småfrøede græsser. Foxtrot er genindlagt i vintersæd efter fejlagtigt udfald. Anvendelsesmuligheder for glyfosat produkter er udvidet og harmoniseret. Stomp har fået reduceret maxdosis i vintersæd om efteråret til 1,2 l/ha. Eventuel justeret af maxdoser i andre afgrøder afventer ny godkendt etikette. Stomp Pentagon har fået reduceret maxdosis i vintersæd om efteråret til 1,45 l/ha. Strategi for en vækstsæson 27. maj 10 Ethofumesatprodukter Strategi for en vækstsæson i vårraps og bederoer er opdateret efter indlæggelse af Command, som kan anvendes før fremspiring af afgrøderne. Højst tilladte dosis er ændret til 0,142 l/ha. Tak til Jens Erik Jensen, Videncentret for Landbrug, for indberetning af denne fejl. 25. maj 10 Programfejl Programmet kunne ikke beregne Brugers blanding af Express + Tomahawk i vinterrug. Fejl i regnemodel er rettet. Tak til Jens Erik Jensen, Videncentret for Landbrug, for indberetning af denne fejl. Side 12 af 97

13 21. maj 10 Grasp 40 SC Effekt mod Flyvehavre med indtil 4 blade er justeret en smule op, sådan at 0,75 l/ha giver ca. 95% effekt. Tak til Jens Erik Jensen, DL, for indberetning af denne fejl. 19. maj 10 Fenix Højst tilladte dosis i ærter er ændret til 2,5 l/ha. Tak til Kenneth Svensson, Gefion, for indberetning af denne fejl. Callisto På baggrund af supplerende data fra SLU i Sverige, er effektprofil revideret. Tak til Lars Skovbæk Jensen, Syngenta, for at gøre opmærksom på disse data. 10. maj 10 Catch Mulighed for at blande Catch med hhv. DFF og Starane XL er indlagt Tak til Jens Erik Jensen, LR, for indberetning af denne fejl. 14. apr 10 Maister Bekæmpelsesmuligheder er indlagt for yderligere 4 ukrudtsarter: agersnerle, kortstråle ager-svinemælk og skærm-vortemælk. 13. apr 10 Aramo Højst tilladte dosering i ærter er ændret fra 2,0 til 1,8 l/ha. 7. apr 10 Broadway og Galera Bemærkning om, at midlet må udbringes højst hvert 4. år, er fjernet fra Broadway og tilføjet for Galera. Tak til Hans Raun, Dow Agrosciences, for indberetning af denne fejl. 6. apr 10 Broadway Nyt herbicid til vintersæd om foråret Galera Effektprofil Nyt herbicid til vinterraps om foråret og til vårraps Fejl vedr. udskrivning af visse effektprofiler er rettet. Tak til Britt Fritz Thomsen, AGRI Nord, for indberetning af denne fejl. 9. feb 10 Herbicider med effekt mod flyvehavre Specifikke bemærkninger vedr. muligheder for anvendelse på arealer til fremavl er bragt i overensstemmelse med Plantedirektoratets instruks på området. Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. 25. jan 10 Express Effekt mod sort natskygge er justeret ned. Tak til Christian Iuel, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, for indberetning af denne fejl. 11. dec 09 Oxitril CM og Briotril Effektivitet mod kornblomst er øget. Tak til Poul Henning Pedersen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. 9. dec 09 IT-bentazone DK Dette produkt, som indeholder 480 g/l bentazon, er indlagt som muligt alternative til Fighter 480 Pendimethalin- Effektdata af mod raps udviser betydelig variation, og derfor er Side 13 af 97

14 midler effektiviteten reduceret. Tak til Poul Henning Pedersen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. Bentazon-midler Effektiviteten mod storkenæb er justeret, sådan at der er opnået harmoni mellem afgrøder. Som følge heraf er effektiviteten i majs blevet reduceret, og effektiviteten i andre afgrøder øget. Tak til Poul Henning Pedersen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. 30. okt 09 Links til LandbrugsInfo Efter omlægninger i LandbrugsInfo er loginfunktion for PVO også blevet ændret. En masse links i PVO til LandbrugsInfo, som har været ubrugelige i ca. 3 uger, er nu genoprettet. Lexus Effekten af Lexus mod agerrævehale i vintersæd om efteråret er justeret, således at effekten af den højst tilladte dosis øges fra ca. 84% til ca. 86%. Det er sket alene for at undgå uforståelige blandinger mod tætheder af agerrævehale, hvor der kræves 85% effekt. Tak til Rolf Thostrup Poulsen Landscentret, for indberetning af denne fejl. 2. sep 09 Blanding til majs Der er indlagt mulighed for at blande Fighter + Harmony/Harmony SX + Maister + MaisOil i majs. Tak til Torben Spanggaard Frandsen, AGRI Nord, Aars for opfordring til at indlægge denne blanding. 25. aug 09 Othello Nyt herbicid, som indeholder mesosulfuron, DFF og iodosulfuron, og som kan anvendes efterår og forår i vintersæd. Eksempelvis svarer indholdet af 0,4 l/ha Othello til en blanding af: 0,3 l/ha Atlantis OD + 0,04 l/ha DFF og 0,004 l/ha Hussar OD. 17. aug 09 Effekttabeller Værktøjet er udvidet med muligheder for at sortere behandlingsmuligheder efter: pris, BI, gennemsnitlig effekt og effektsum for de ukrudt-sarter, der er oplysninger om effektivitet imod. Hovedmenu Focus Ultra Menupunktet Dysevalg er slettet, idet den web-side, som linket henviser til på LandbrugsInfo, er udgået. Bekæmpelsesmulighed er indlagt mod Gold hejre. Denne anvendelsesmulighed har været medtaget i en officiel anerkendelse af ældre dato, hvilket desværre først er opdaget nu. 8. juli 09 Herbicider mod flyvehavre For herbicider, som kan anvendes mod flyvehavre, er der indlagt bemærkning om, at fremavlsmarker iflg. Plantedirektoratets Instruks ikke må behandles. Tak til Andreas Østergaard, DLG for indberetning af denne fejl og til Andreas Harpøth, Plantedirektoratet for hjælp til at afhjælpe fejlen. Side 14 af 97

15 Artsbeskrivelser i Nøglen Beskrivelser er tilføjet for Eng-rapgræs, Eng-svingel, Hundegræs og Timothe. 29. juni 09 Agil Doseringsberegninger er tilføjet for: enårig rapgræs, flyvehavre, blødog gold hejre, almindelig og italiensk rajgræs, ager rævehale og vindaks. Tak til Niels J Jacobsen fra Maktesim-Agan, for fremsendelse af supplerende forsøgsresultater. 8. juni 09 Væselhale Langstakket væselhale er erstattet med Stor væselhale. De to arter kan let forveksles. Nærmere undersøgelser har vist, at det foreliggende baggrundsmateriale i PVO vedrørende biologi og bekæmpelse med stor sandsynlighed vedrører Stor væselhale. Tak til Bo Stephensen for indberetning af denne fejl. 16. maj 09 Agil Anvendelsestidspunkt i vinterraps om efteråret er udvidet fra afgrøde stadie 14 til 31. Tak til Niels Jacobsen, Maktheshim-Agan for indberetning af denne fejl. 20. maj 09 Ally Effektiviteten er opjusteret mod gul okseøje under betingelse af, at der specifik til denne sprøjteopgave tilsættes 0,1% nonionisk spredemiddel til sprøjtevæsken. I de seneste år, er der indrapporteret flere tilfælde af utilstrækkelig effekt af Ally mod gul okseøje under tørt og blæsende vejr, hvor vokslaget på ukrudtet generelt bliver tykkere. Tak til Jørgen Ravn, Gefion og Poul Henning Pedersen, landscentret for indberetning af denne fejl og for indsendelse af supplerende data. Effektprofil Fejl er rettet, sådan at grafiske udgaver af doseringskurver igen kan vises. Tak til Karen Henriksen, DJF, for indberetning af denne fejl. 18. maj 09 Blandinger i majs Muligheder for følgende blandinger er indlagt: - Fighter 480 og MaisTer - Harmony, Maister og Calisto. Tak til Poul Henning Pedersen, Landscentret og Mirella Helms, Centrovice, for indberetning af disse fejl. Blandinger i roer og korn Yderligere 6 2-vejsblandinger er indlagt i roer og korn 15. maj 09 Additiv Tilsætning af additiv til blandinger af MaisTer, Harmony og Tomahawk er ændret fra Agropol til MaisOil, idet MaisTer. Tak til Rolf Poulsen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. 13. maj 09 Fusilade Max Anvendelsesmuligheder i raps, ærter og roer er fjernet, idet disse ikke Side 15 af 97

16 længere er tilladte. Tak til Karen E Henriksen, DJF, for indberetning af denne fejl. Majs Fejl er rettet, sådan at også 2-komponent blandinger af Harmony/Harmony SX kan anvises i Problemløsning. Effektiviteten af Stomp imod enårig rapgræs i majs er nedskrevet. Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af disse fejl. 11. maj 09 Grasp 40 SC og Primera Super Doseringskurver er tilføjet viser, at disse to herbicider har helt utilstrækkelig effekt mod gold- og blød hejre. Tak til Robert Hove, LandboMidtØst for at rejse spørgsmål og Martin Clausen, Syngenta, for opklarende svar. 7. maj 09 Harmony SX Når dette produkt anvises i vårbyg med græsudlæg, er følgende bemærkning tilføjet: Harmony kan være hård ved græsset. Samme bemærkning gives for samme anvendelse af Harmony. Tak til Poul Henning Pedersen og Martin Mikkelsen, Landscentret for indberetning af denne fejl. 5. maj 09 Starane 180S Midlet er udgået af salg og derfor fjernet i PVO også. Idet produktet i PVO har haft status som originalprodukt, hvor Tomahawk 180 EC og Lodin har haft status som kopiprodukter, har udfaldet påvirket alle 3 produkter, sådan at ingen af disse har kunnet anbefales siden 1. maj. Denne fejl beklages. Tak til Poul Henning Pedersen, Landscentret og til Niels Jacobsen, Maktheshim-Agan, for indberetning af disse fejl. 29. apr 09 Blanding af Callisto, Fighter, Harmony og Starane + spredemiddel Denne blandingsmulighed samt tilsvarende blandinger med Harmony SX, Lodin og Tomahawk er oprettet. Tak til Rolf T Poulsen, Landscentret, for opfordring til at indlægge denne blandingsmulighed. 21. apr 09 Betanal Power Nyt middel, som er en ny blanding af phenmediham og desmedipham med hver 160 g/l til bederoer. Data for effektivitet viser som udgangspunkt, at effekten af Betanal Power svarer til effekten af 160g/l-produkter af phenmedipham i doseringsforholdet 1:3. Dog er effektiviteten af Betanal Power relativt lidt stærkere på nogle arter, f.eks. burre-snerre og hvidmelet gåsefod, og lids svagere på ærenpris-arter. Foxtrot Nyt middel, der ligesom Primera Super, indeholder 69 g/l fenonxaprop, men en anden safener, som sikrer tålsomhed i afgrøderne. Midlet anvendes mod græsukrudt i kornafgrøder. Harmony SX Nyt middel, der ligesom Harmony indeholder aktivstoffet thifensulfuron, men i lavere koncentration. Side 16 af 97

17 Midlet sælges i vandopløselige poser á 22,5 g, og effektiviteten sidestilles med Harmony pr. enhed af aktivstof, sådan at effekten af 10 g/ha Harmony svarer til effekten af 15 g/ha Harmony SX. Midlet anvendes mod 2-kimbladet ukrudt i kornafgrøder om foråret. Topik Zoom Nyt middel, som indeholder 100 g/l clodinafop-propargyl og dermed er alternativ til Topik 100 EC Indeholder 600 g/kg dicamba og 30 g/kg triasulfuron og svarer således til Synergy, som udgik i år Midlet anvendes i korn om foråret mod 2-kimbladet ukrudt. Blanding af Ally, Monitor og DFF Nye billeder i Nøgle Denne blandingsmulighed er oprettet. Tak til Felix Bentzen, Gefion, for opfordring til at indlægge denne blandingsmulighed. Ukrudtsnøglen er opdateret med forbedrede billeder af blomstrende græsser og grafiske illustrationer af butbladet skræppe. 25. mar 09 Atlantis OD Effektiviteten mod burresnerre i vintersæd, forår er rettet, sådan at den er bragt på niveau med Atlantis WG. Tak til Poul Henning Pedersen, Landscentret og Ditte Clausen, Kolding Herreds Landbrugsforening for indberetning af denne fejl. 3. mar 09 Nyt værktøj: Effekttabeller For programmets kombinationer af afgrøde, udlæg og årstid vises tabeller, hvor effekter af det samlede arsenal af herbicider kan sammenlignes for forskellige ukrudtsarter, ukrudtsstørrelser, klimaforhold og doseringsområde. Idet programmet indeholder over 100 ukrudtsarter, bliver en tabel som indeholder alle arter meget bred. Derfor kan brugeren vælge, om visninger skal indeholde en eller flere af henholdsvis almindelige og sjældne 1- og 2-kimbladede arter. Brugeren vælger også: - størrelse og tæthed af ukrudt samt vejrforhold - om sammenligning skal ske ved dobbelt, hel, halv eller kvart normaldosering - om effekter skal angives i absolutte værdier eller relativt i forhold til de krav, som er indbygget i programmets behovsmodel. Når der vælges visning af effekt efter behovsmodel, angives effektiviteten i følgende 3 klasser: - God (grøn farve) angiver, at effektkravet er opfyldt - Lidt for lav (blå farve) angiver, at effekten ligger højst 20 effektpoint under kravet - Utilstrækkelig (rød farve) angiver, at effekten ligger mere end effektpoint under kravet. Løsninger, hvor angivelsen af effekt er ringere end God, bør derfor kun anvendes i situationer, hvor der ikke findes løsninger med God effekt. Side 17 af 97

18 Hvis effekten af enkeltprodukter ikke er for lav, kan blandinger af flere midler ofte løse det problem, og målrettede blandinger vil måske samtidig være billigere eller udløse lavere BI. Dette kan undersøges med værktøjerne Problemløsning og Brugers blanding. Store billeder i Ukrudtsnøglen På siderne, som viser billeder og beskrivelser af de enkelte ukrudtsarter, er der indlagt billeder i en bredde på 700 pixel og variable i højden. Hermed forbedres muligheder for at studere særlige botaniske karakteristika, eksempelvis behåringer, bladtænder osv., som er vigtigt ved bestemmelse af visse arter. Billeder af flere arter i Ukrudtsnøglen EPPO-koder i ukrudtsnøglen Fløjlsgræs, væselhale og tagrør Biller er indlagt af: vand-pileurt, fløjlsgræs, lav ranunkel, butbladet stræppe, alm. røllike og tagrør. EPPO-koder (tidligere Bayer-koder) er indlagt i Ukrudtsnøglen. Disse koder referer til latinske navne på ukrudts-arterne, og anvendes ofte i tekniske rapporter om ukrudtsbekæmpelse. Nye bekæmpelsesmuligheder er indlagt. Fodermajs Beregningsmodeller er udvidet med afgrødestadierne Calisto DFF Eagle Express ST Callisto, som indeholder mesotrion, som også indgår i Calaris, er indlagt i fodermajs Midlet er indlagt til brug i vårhvede Midlet er identisk med- og indlagt til erstatning for Gratil. Midlet er indlagt til brug i strandsvingel Glyfosat-produkter En række generiske produkter, som indeholder 360 g/l glyfosat har skiftet status til alternative produkter. Roundup Bio, Roundup Max, Roundup 3000 og Touchdown Premium er bevaret som hovedprodukter Legacy 500 SC Lodin Matrigon Safari 11. nov 08 Herbicider på Tværs Midlet er indlagt som alternativ til DFF i vårbyg, vårhvede og vintersæd Midlet er indlagt som alternativ til Starane 180, dog med visse ændringer i doseringer og afgrødestadier Midlet er indlagt til brug i vårraps. Midlet er blevet begrænset i brugen i bederoer til maksimalt 30 g/ha pr. år. Efter nogle dages ustabilitet, er programmet blevet rettet. Tak til Peter Hartvig, DJF, ofr indberetning af denne fejl. Side 18 af 97

19 6. nov 08 Monitor Mulighed for at optimere blanding af Monitor med Ally ST, Oxitril CM, Briotril og Starane XL er indlagt. Tak til Erling Falch Petersen, DuPont Danmark, for indberetning af denne fejl. 8. okt 08 Absolute 5 Absolute 5 er genindlagt i Planteværn Online. Fjernelsen af Absolute den 7. okt. 08 skyldes en fejl i data-procedurer. Tak til Hanne Søndenbroe, Du Pont Danmark, for indberetning af denne fejl. 7. okt 08 Hussar og Absolute 5 Herbicider på Tværs Hussar (gl. formulering) og Absolute 5 er udgået af Middeldatabasen og dermed også af Planteværn Online. 3 af oversigtsværktøjerne i Herbicider på Tværs er blevet genetableret, efter at de i nogle dage har været ude af drift. Tak til Peter Hartvig, DJF, ofr indberetning af denne fejl. 2. okt 08 Focus Ultra Focus Ultra er indlagt i rødsvingel og stivbladet svingel til brug i efteråret og i stivbladet svingel om foråret. Tak til Jørgen Lundsgård, BASF, for indberetning af denne fejl. 26. sep 08 Agerstedmoder Effektkrav i vintersæd om efteråret er for tæthedsklassen >150 planter pr. m 2 ændret fra 90% til 95%. Ændringen begrundes i helt utilfredsstillende effekt på agerstedmoder af en PVO-anvist behandling i et landsforsøg i Brønderslev, som blev høstet i år 2008, hvor der var en meget stor ukrudtstæthed (>1300 ukrudtsplanter pr. m 2 ), se mere her: 218 Tak til Poul Henning Pedersen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. 24. sep 08 Ukrudtsnøgle Beskrivelser af ukrudtsarter er korrekturlæst og rettet. Tak til Kirsten Jensen, DJF, som har hjulpet. Sprøjteteknik modul Brugerflade er korrekturlæst og rettet Tak til Kirsten Jensen, DJF, som har hjulpet. Firmaoplysninger rettet for TeeJet dyser. Tak til Peter Vendelbo, TeeJet Technologies Denmark, for indberetning af denne fejl. 17. sep 08 Kerb 500 SC Adgang til dette middel er udvidet med BBCH st. 15 og 16 i vinterraps. Dosis-respons funktioner er justeret sådan at effektiviteten øges mod Side 19 af 97

20 ukrudt med 5-6 blade. Tak til Hans Raun, Dow AgroSciences Danmark, for indberetning af disse fejl. Pico 750 WG Dosis respons funktion er oprettet for markforglemmigej. Tak til Stefan Ellinger, BASF for at gøre opmærksom på resultater fra nye forsøg. 4. sep 08 Fox 480 SC Dosis-respons funktioner er oprettet for flere ukrudtsarter, og effektiviteten er øget mod ager-stedmoder. Tak til Makhteshim-Agan for levering af supplerende dokumentation. 3. sep 08 DFF Højst tilladte dosering i frøgræs om efteråret er øget fra 0,10 til 0,15 l/ha. Bemærkning er indlagt om, at der i nyudlæg om sommeren/efteråret dog højst må anvendes 0,10 l/ha. Tak til Steen Sørensen, DJF, for indberetning af denne fejl. 2. sep 08 Fox 480 SC Fox 480 SC, som indeholder et nyt aktivstof: bifenox, er indlagt til brug i vintersæd, vårbyg, vinterraps og frøgræs. Dosis-responsberegninger i vårbyg, vintersæd og frøgræs er harmoniseret, sådan at de samme oplysninger om ukrudt og vejrforhold anvender samme dosis-respons beregninger. I vinterraps anvendes særskilte dosis-respons beregninger, idet de effektmålinger, der er opnået på flere ukrudtsarter i denne afgrøde er konstateret forskellige fra målinger på samme ukrudtsarter i kornafgrøder. Der er kun sparsomme informationer om betydning af klimaforhold på effekten af bifenox. Som følge heraf er der indlagt relativt konservative korrektioner for særlige vejrforhold. Atlantis OD Dosis-respons beregninger er indlagt for italiensk rajgræs med samme beregninger som for almindelig rajgræs. Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. 27. aug 08 Atlantis OD Dette produkt indeholder samme aktivstoffer som Atlantis WG og alle dosis/respons beregninger er indrettet sådan at effekten af 100 g/ha Atlantis WG er den samme som effekten af 0,3 l/ha Atlantis OD. Til Atlantis OD tilsættes additiver kun under særligt tørre forhold. Ny 4-komponent blanding Mulighed for at blande: Boxer, Briotril/Oxitril, DFF/Peican og Lexus er indlagt til brug i vintersæd om efteråret. Tak til Christian Iuel, Sydhavsøernes Landboforening, for opfordring til denne udvidelse. Off-label brugsanvis-ninger Links til 'off-label' brugsanvisninger er indlagt i alle beregningsværktøjer, sådan at specifikke brugsanvisninger vises, når Side 20 af 97

21 programmet foreslår behandlinger, der er baseret på off-label godkendelser. 22. maj 08 Grasp 40 SC Dette nye herbicid er indlagt til bekæmpelse af Flyvehavre og andre græsser i korn om foråret. Indlæggelsen i PVO skete sent i forhold til vækstsæsonen, fordi det tog tid, inden der kunne indlægges en pris i Middeldatabasen. 21. apr 08 Hussar og additiver Anvisninger vedr. anvendelse af additiver, når Hussar blandes med andre herbicider, er ændret. Tak til Ivan Koster, Bayer CropScience, og Jens Erik Jensen, Landcentret, for indberetning af denne fejl. 15. apr 08 Sprøjteteknik Nyt modul for sprøjteteknik er indlagt. Med udgangspunkt i vindhastighed og sprøjteopgaven anvises dyse typer, dyse størrelser, kørehastigheder og væskemængder som sikrer, at den biologiske effekt er optimal, og at der ikke sker væsentlig afdrift. Værktøjet kan anvendes alene eller integreret med ukrudtsværktøjerne Problemløsning, Effektprofil og Brugers blanding 2. apr 08 DFF Visning af effektprofil i vinterhvede om foråret er rettet Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. Frøafgrøder Beregningsværktøjer i diverse frøafgrøder er genetableret efter nogle dages udfald. 29. jan 08 Nye herbicider Følgende herbicider er indlagt: Briotril 400 EC: Dosis/respons beregninger er som for Oxitril CM, liter for liter, men Briotril 400 EC har lidt senere anvendelsestidspunkter og andre maksimaldoseringer til forskellig opgaver. Catch: Et nyt herbicid, som indeholder aktivstofferne 2,4-D og florasulam. Sidstnævnte er også det aktive stof i handelsproduktet Primus. Eagle: Dosis/respons beregninger er som for Gratil 75 WG, idet begge midler indeholder 750 g/kg amidosulfuron. Goliath: Dosis/respons beregninger er som for Goltix SC 700, idet begge midler indeholder 700 g/l metamitron. Udgåede herbicider 28. sep 07 Nøgler til artsbestemmelse af ukrudt Gallant 125 EE og Inter-haloxyfop, som begge indeholdt aktivstoffet haloxyfop er udgået, idet godkendelse er udløbet. 2 nye nøgler til hjælp for at artsbestemme græsukrudt (1-kimbl. ukrudt) er indlagt: Side 21 af 97

22 - én hvor arter er ordnet efter botaniske karakteristika i hierarkisk struktur - én hvor arter er sorteret efter dansk navn 2 nye nøgler til hjælp for at artsbestemme bredbladet (2-kimbl.) ukrudt er indlagt: - én hvor arter er ordnet efter kimbladenes form og størrelse - én hvor arter er sorteret efter dansk navn I forhold til den nøgle som har været anvendt hidindtil, er den nye nøgle hurtigere til at loade, og der kan vises betydeligt flere arter samtidig. Der vil blive etableret redirigering, sådan de mange links til den gamle nøgle, som findes på eksterne hjemmesider, automatisk vil blive videresendt til den nye nøgle. Indtil det konstateres, at dette virker tilstrækkeligt smidigt og sikkert, vil både den gamle og den nye nøgle kunne anvendes. Ukrudtsbilleder Billeder af særlige botaniske karaktertræk, som er vigtige ved artsbestemmelse af græsarter er forstørret. Kontrast, farvelægning mv. er forbedret på mange billeder af græsarter i tidlige udviklingstrin. 31. aug 07 Effektkrav På grund af stigende udbredelse i praksis, er behandlingstærskler sænket og effektkrav øget imod storkenæb og 3 arter af ærenpris i vintersæd om efteråret. Visning af beregnede effekter På grund af datafejl i programmet blev visning af beregnede effekter i Problemløseren vist med fejl den 29. og 30. august. 29. aug 07 Stomp Stomp er indlagt med off-label godkendelse til brug i vinterraps st. 3. Absolute 5 Pico 750 WG Lexus 50 WG Additiver Ukrudtsnøglen Absolute 5, der indeholder samme aktivstoffer som ved blanding af Lexus og DFF, er indlagt til brug i vintersæd om efteråret og i vinterhvede om foråret Pico 750 WG, der indeholder det nye aktivstof picolinafen, er indlagt til brug i vintersæd om efteråret og om foråret. Lexus 50 WG er indlagt i vinterbyg om efteråret og fjernet fra vinterrug og vintertriticale om foråret. Anvisninger vedr. tilsætning af additiver er udvidet til fuldt sortiment af handelspræparater Nøglen er udvidet med kurver som viser, hvornår 74 forskellige ukrudtsarter spirer frem. Nøglen er udvidet med frø-billeder af yderligere 22 arter. Topik 100 EC Bemærkning er indsat om, at Topik 100 EC ikke må anvendes i vinterhvede til fremavl. Side 22 af 97

23 5. jul 07 Korn-valmue Effektivitet af Boxer i vintersæd om efteråret mod kornvalmue er reduceret, sådan at selv den højest tilladte dosis (4 l/ha) giver utilstrækkelig effekt. 'Strategiplan' for vinterraps er justeret, sådan at der ved betydelig forekomst af korn-valmue, anbefales forberedende indsats i sædskiftet. Tak til Jørgen Kiærskou, Skanderborg for indberetning af denne fejl. 25. jun 07 Fighter 480 Datafejl er rettet, sådan at midlet igen kan anvises i vårbyg med udlæg af hvidkløver og engrapgræs. Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. 7. jun 07 Actirob Dette additiv er udgået og erstattet af Renol som foretrukket alternativ. Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. 30. maj 07 Basagran 480 Produktet markedsføres ikke længere og er derfor slettet i PVO. Produktet erstattes af Fighter maj 07 MCPA Højst tilladte dosis i diverse græsafgrøder er ændret fra 2,7 l/ha til 1,33 l/ha. Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. 22. maj 07 Focus Ultra Effekten mod alm. rajgræs er øget til samme niveau som mod ital. rajgræs. Tak til Jørgen Lundsgård, BASF, for indberetning af denne fejl. Fusilade X-tra Betasana 2000 Midlet er slettet, fordi salg er ophørt. Midlet er slettet, fordi salg er ophørt. 15. maj 07 MCPA Anvendelsesmulighed er indlagt for MCPA-produkter i afgrødestadium i vårbyg, vårhvede og havre med udlæg af varig græs. Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. Fremover vil herbicider, der ligesom MCPA-produkter er godkendt i diverse kornafgrøder, også kunne optages i PVO til anvendelse i relevante udlæg i de samme afgrøder i det omfang, at der kan skaffes dokumentation ud over brugsanvisningen for, at udlægget tåler behandlingen. Denne ordning administreres i PVO ad hoc, dvs. brugere må bede PVOs webmaster om at åbne for specifikke kombinationer af afgrøde og udlæg og anvise dokumentation for, at udlægget ikke skades. 7. maj 07 Fighter 480 Fighter 480, som indeholder 480 g/l bentazon, er indlagt. Side 23 af 97

24 Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. Stomp Stomp er indlagt som behandlingsmulighed i vårbyg med udlæg af hvidkløver og engrapgræs. Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. Calaris Doser af Calaris er øget mod store planter af storkenæb. Mulighed for at optimere blandinger, som indeholder Calaris og Basagran 480, er indlagt. Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. Basagran 480 Effekt mod små planter af storkenæb er øget. Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. 3. maj 07 Laddok TE Tilsætning af olie i sprøjteblandingen er tilføjet. Når Laddok TE blandes med andre herbicider, som kræver tilsætning af sprede-klæbemiddel, erstattes dette af olietilsætnigen. Dette ud fra en betragtning om blandingspartnernes relative, effektmæssige betydning. Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. 24. apr 07 Effektprfil for MaisTer Angivelse af udviklingstrin for ukrudt MCPA Ukrudtsarterne: padderok, vand-pileurt og 4 arter af spildkorn er tilføjet til Effektprofilen for MaisTer, som kan anvendes i fodermajs. Det er præciseret i hjælpe-tekster til indberetningsbilleder, der med antal blade menes antal løvblade for 2-kimbladede ukrudtsarter. Tak til Anne Eriksen, Grindsted Landbrugsskole, for indberetning af denne fejl. Den højst tilladte dosering er reduceret fra 2,0 til 1,33 l/ha for Metaxon, M-750 og NF-M 750 i kornafgrøder. Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. 17. apr 07 Vinterraps Mulighederne for at anvende Agil 100 EC, Cliophar, Focus Ultra og Matrigon er udvidet til vinterrapsens stadie 61 om foråret. Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. 10. apr 07 Fejl i visning af Effektprofil Fejl er rettet, sådan at resultater fra Effektprofil også kan vises i browserne Microsoft Explorer 7 og Mozilla Firefox. Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. Atlantis WG Dosis/respons beregninger er harmoniseret mellem alm. rajgræs og ital. rajgræs. Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. Side 24 af 97

25 Matrigon Den højst tilladte dosering er ændret fra 1,0 til 0,8 l/ha. Tak til Jesper Hildebrandt, Dow, for indberetning af denne fejl. Skræpper Dosis/responsberegninger er justeret, sådan at antallet af blade på planter af butbladet- og kruset skræppe ikke længere påvirker doseringen af Express. Effektkravene mod butbladet- og kruset skræppe i vårsæd og i vintersæd om foråret er øget med 5-10 procentpoint. Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. 30. mar 07 Nye grafikværktøjer De doseringskurver, som ligger til grund for alle dosisresponsberegninger for enkeltherbicider, kan nu vises grafisk med indgang fra det eksisterende beregningsværktøj: Effektprofil. Den beregnede effekt af en herbicidblanding, som brugeren har valgt i Brugers blanding og af de heri indgående enkeltpræparater kan vises i et søjlediagram. Der er relativt mange muligheder for at indstille diagrammerne, sådan at forskellige problemstillinger kan belyses. Modernisering af beregninger i bederoer En række kopi-produkter er indlagt. Beregninger for tank-blandinger af produkter med fast blandingsforhold mellem aktivstofferne ethofumesat og phenmedipham er justeret, sådan at de højest mulige doser er reduceret fra 0,4 + 3,0 l/ha til 0,2 + 1,5 l/ha. Det ville være ideelt, hvis PVO kunne frigøre sig fra disse fastlåste blandingsforhold af ethofumesat og phenmedipham, og i stedet lade ADM-modellen beregne optimerede blandingsforhold, ligesom den gør for de fleste andre tankblandinger af herbicider i PVO. Dette er imidlertid ikke muligt, idet der ikke eksisterer effektdata for anvendelse af ethofumesat alene. 26. mar 07 Dosis/respons funktioner Beregninger for henholdsvis Hussar og Topik er harmoniseret for alm. rajgræs og ital. rajgræs. Effekten af Hussar er nedjusteret imod alm. rapgræs Doseringsberegning af Primera Super imod ital. rajgræs er slettet, og effekten mod ager-rævehale er reduceret. Effekten af Gratil imod Storkenæb er øget. Ved anvisninger med Atlantis WG, er der tilføjet bemærkning om, at additivet Biopower doseres i forhold til doseringen af Atlantis WG. Ariane Super og Synergy er slettet, idet restlagre af disse 2 produkter nu vurderes at være opbrugte. Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af disse fejl Side 25 af 97

26 og fremsendelse af nye data. Hussar Mulighed for anvendelse af Hussar i vårbyg og vårhvede efter stadie 29 er fjernet. Tak til Ivan Kloster, Bayer CropScience, for indberetning af denne fejl. Oxitril CM Korrektionsfaktorer for betydning af størrelsen af burresnerre er øget, sådan at Oxitril alene ikke kan bekæmpe selv små bestande af burresnerre, som har udviklet 5-6 blade (rosetter) eller mere. Tak til Ivan Kloster, Bayer CropScience, for indberetning af denne fejl. Blanding af Atlantis med Lexus Der er indlagt mulighed for at Atlantis kan ADM-blandes med Lexus, hvilket er nødvendigt for at opnå tilstrækkelig effekt på store bestande af agerrævehale. Tak til Ivan Kloster, Bayer Cropscience for bidrag. Gratil Gratil er indlagt som bekæmpelsesmulighed også i almindelig rajgræs Tak til Michael Rose, DLF, for indberetning af denne fejl. Tilsætning af sprede-klæbemiddel er udvidet, sådan at dette anbefales mod alle ukrudtsarter i alle afgrøder. 1. mar 07 Vinterhvede Effekten af Primera Super imod agerrævehale er nedjusteret på baggrund af lavere effektivitet i landsforsøg fra 2004 og 2006 i forhold til tidligere forsøg i DJF. Kravet til effekt imod agerrævehale i vintersæd om efteråret i tæthedsklassen >150 planter pr. m 2 er hævet fra 95% til 98%. Dette begrundes i enkelte, nyere landsforsøg, hvor der er optalt over 1000 planter af agerrævehale pr. m 2. Tak til Leif Ejlebjerg, Sorø-Slagelse Landboforening og Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. 28. feb 07 Vinterraps Fejl er rettet, sådan at herbicider, der primært optages gennem jorden, kan anvises i vinterraps i værktøjet Problemløsning. Dette har i en periode ikke været muligt, hvilket har påvirket herbiciderne Command CS og Kerb 500 SC. Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. 6. dec 06 Udskriftfunktion Fejl er rettet, sådan at effektprofil for MaisTer også kan skrives ud. Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af denne fejl. 1. dec 06 Ally ST Effektberegning for Ally ST mod gul okseøje i vårbyg og vårhvede er justeret ned, sådan at der opnås større harmoni med beregninger i Side 26 af 97

27 vintersæd om foråret. Tak til Leif Ejlebjerg, Sorø-Slagelse Landboforening, for indberetning af denne fejl. 2. nov 06 Firefox Programmerne er nu revideret, sådan at de også kan anvendes fra den gratis browser Mozilla Firefox. Som følge af omlægningerne, har visse dele af brugerfladerne i de seneste par uger ikke fremstået helt som normalt, men alle beregninger har fungeret normalt. Demoversion I den gratis Demoversion er følgende blevet tilføjet: - Herbicider på Tværs med engelsk og tysk brugerflade. - Ukrudtsnøgle på engelsk. Diflanil 500 SC Diflanil 500 SC er indlagt som alternativ til DFF i vintersæd om efteråret og i vårbyg. 13. okt 06 Vejrprognoser I Hovedmenu er indlagt links til PlanteInfos 2-døgns vejrprognoser på lokalt plan. Disse er værdifulde med hensyn til at planlægge sprøjtetidspunktet, hvor der ideelt set kræves lav vindhastighed under- og tørvejr i en periode efter behandling. Besøgsstatistik Dosis/respons funktioner I Hovedmenu er indlagt links grafik som viser antallet af daglige besøg på Planteværn Onlines ukrudtsprogrammer. I vintersæd om efteråret er dosis/responsfunktioner for alm. rajgræs kopieret til ital. rajgræs, sådan at disse to ukrudtsarter kan behandles med de samme løsninger og med samme følsomhed. Tak til Jens Erik Jensen, LC, for indberetning af denne fejl. 11. okt 06 Lexus 50 WG Beregningsmuligheder er indlagt i vinterrug og vintertriticale, efter udvidelse af godkendelse pr. 12. sept Tak til Hanne Søndenbroe, Du Pont Danmark, for indberetning af denne fejl. Dosis/responsfunktioner Dosisresponsberegninger for hvidmelet gåsefod og pileurt arter er indlagt for Gratil og produkter indeholdende hhv. diflufenican og pendimethalin. Tak til Jens Erik Ørum, Fødevareøkonomisk Institut, for indberetning af disse fejl. Dosis/respons funktioner Fejl i udskrift På grund af datafejl kunne Hussar ikke anvises i Engrapgræs, og Basagran M75 ikke i Ærter og Byg/ærter helsæd. På grund af datafejl kunne ikke alle effektprofiler udskrives. Tak til Jens Erik Jensen, LC, for indberetning af denne fejl. 19. sep 06 Nye afgrøder Forskellige græs- og kløverafgrøder, som hidindtil har været mulige af Side 27 af 97

28 vælge som udlæg i vårbyg er nu også oprettet som hovedafgrøder. Følgende 17 afgrøder er tilføjet: Græs med kløver Græs, varig Hundegræs Kløver, hvid Kløver, rød Rajgræs, alm. Rajgræs, hybrid Rajgræs, ital. Rajgræs, til slet Rapgræs, alm. Rapgræs, eng. Svingel, eng Svingel, rød Svingel, stivbladet Svingel, strand Timothe Kontakt gerne PVOs web-master, hvis der er ønsker om at optage yderligere græs-afgrøder i PVO. Der er foreløbig ikke planer om at optage andre afgrøder i PVO-ukrudt. Ændring af afgrødenavne Som følge af det relativt store antal af nye afgrøder, bliver det særligt iøjnefaldende i de alfabetisk sorterede lister over afgrødenavne, at der anvendes forskellig systematik med hensyn til at navngive afgrøderne. I den forrige udgave PVO 5 afgrøder, som havde et navn begyndende med Vinter-. Navngivningen er nu ændret, sådan at afgrødens hovednavn nævnes først, herefter nævnes særlige typer, særlige anvendelsesformål osv. Eksempel: Der er herefter følgende 2 typer af Hvede, nemlig Hvede, vinter og Hvede, vår og 4 typer af Rajgræs, jf. listen ovenfor. Nye kombinationer af afgrøder og udlæg Med hensyn til udlæg, indeholdt den tidligere udgave af PVO kun anvisninger for de udlægsmuligheder, som kan foretages i vårbyg. Der er nu indlagt de mest gængse udlægsmetoder for forskellige græs- og kløverafgrøder, jf. Dyrkningsvejledninger fra Dansk Landbrugsrådgivning. En opdateret oversigt over afgrøder og mulige udlægsafgrøder i PVO vises i tabel 5.5. Kontakt gerne PVO-webmaster, hvis der praktiseres andre udlægsmetoder. Indlæggelse af 4- vejs blandinger Efter ønske fra flere konsulenter er der indlagt mulighed for, at PVO også kan foretage beregninger på følgende 4-vejs blandinger til brug i vintersæd om efteråret: Atlantis + Boxer + DFF/Pelican + Oxitril Atlantis + DFF/Pelican + Oxitril + Stomp/Stomp Pentagon Side 28 af 97

29 Boxer + DFF/Pelican + Oxitril + Stomp/Stomp Pentagon Boxer + DFF/Pelican + Lexus + Stomp/Stomp Pentagon Boxer + Lexus + Oxitril + Stomp/Stomp Pentagon Tilsætning af additiver til hhv. Atlantis og Lexus i disse blandinger administreres sådan, at additiv udelades, hvis der indgår >0,5 l/ha Oxitril eller > 1,2 l/ha Boxer i blandingerne. Det bemærkes, at der ikke er lavet specifikke undersøgelser af synergistiske og antagonistiske effekter af 4-vejs blandinger. I beregningerne med 4-vejs blandinger i PVO antages det, at der ikke er nævneværdige antagonistiske effekter af de indlagte 4-vejs blandinger. Testkørsler viser, at værktøjet Problemløsning i langt de fleste tilfælde vil vælge 1-, 2-, eller 3-vejs løsninger. Med en lidt konstrueret ukrudtsbestand kan man dog fremtvinge forskellige 4- vejs løsninger, se her: SownID=60&CultivarID=0&YieldID=2&GrowthStageID=11&SoiltypeID =5&TMinID=8&TMaxID=14&WaterStressID=1&SeasonID=2&Optimiz e=1&rotationidlist=&specialproblemidlist=&weedid=955&weedg SID=2&WeedCountID=5&WeedID=145&WeedGSID=2&WeedCountI D=4&WeedID=149&WeedGSID=2&WeedCountID=4&WeedID=2410 &WeedGSID=2&WeedCountID=3&WeedID=956&WeedGSID=1&We edcountid=3&weedid=-1&weedgsid=-1&weedcountid=- 1&Language=da&ID=djf I løbet af vinteren 2006/2007 vil behovet for at indlægge 4-vejs blandinger til brug om foråret blive vurderet. Evt. yderligere ønsker til specifikke 3- og 4-vejs løsninger i PVO, kan fremsendes til PVOs web-master. Indlæggelse af offlabel godkendelser Mange af anvendelsesmulighederne for herbicider i de nye græs- og kløverafgrøder og de nye udlægsmetoder for disse er betinget af, at såkaldte off-label godkendelser udnyttes. Off-label godkendelser og ansøges ofte af avlerorganisationer og/eller Dansk Landbrugsrådgivning og tildeles af Miljøstyrelsen. Offlabel godkendelser betyder således at firmaet, som sælger herbicidet, fralægger sig ansvar for de konkrete anvendelsesmuligheder, som fremgår af off-label godkendelsen. PVO er nu opdateret for alle både tidligere og nyere afgrøder herunder nye udlægsmuligheder, sådan at alle off-label godkendelser, som de fremgår af Dansk Landbrugsrådgivnings Middeldatabase, er medtaget. Krav til effekt på ukrudtet i nye græs- og kløver afgrøder og nye udlæg I alle de 17 nye græs- og kløverafgrøder gælder, at der ligesom vintersæd er mulighed for at foretage ukrudtsbekæmpelse både om efteråret og om foråret. I visse tilfælde også i løbet af vinteren. Der foreligger imidlertid ikke mange undersøgelser, som kan understøtte fastlæggelse af effektkrav mod forskellige ukrudtsarter og Side 29 af 97

30 tætheder i forskellige græs- og kløverafgrøder. I PVO forudsættes det, at disse nye græs- og kløverafgrøder er mindst lige så konkurrencestærke overfor ukrudt som vinterhvede. Eksisterende effektkrav i vinterhvede, om efteråret og om foråret der derfor anvendt som forlæg for at definere effektkrav også i de nye græs- og kløverafgrøder. For en række ukrudtsarter, som i vinterhvede betragtes som relativt inferiøre, er der i de nye græs- og kløverafgrøder foretaget justeringer, sådan at behandlingstærsklen for mange af ukrudtsarterne er nedjusteret med én tæthedsklasse af ukrudtet i forhold til vinterhvede. Samtidig er effektkravene, for de tæthedsklasser, som overskrider behandlingstærsklerne, øget med 5-10 procentpoint i forhold til vinterhvede. For en række ukrudtsarter, som ifølge Dyrkningsvejledningen Problemukrudt i græs- og kløverfrøavl fra Dansk Landbrugsrådgivning er særligt tabsvoldende og/eller særligt vanskelige at frarense i frøpartier, er effektkravene øget til relativt høje værdier. Disse værdier er fastsat uden hensyntagen til opnåelige effektniveauer ved brug af aktuelle middelsortimenter. Derved kan det forekomme, at PVO stiller højere krav, end der aktuelt kan honoreres. Dette princip praktiseres imidlertid allerede andre afgrøder i PVO. I kraft af: den noget stærkere konkurrenceevne fra de nye græs- og kløverarter i sammenligning med vinterhvede de markant forhøjede effektkrav mod særlige problemarter den systematiske sænkning af skadetærskler den systematiske øgning af effektkrav også imod relativt inferiøre arter med 5-10 procentpoint den systematiske og markante øgning af effektkrav imod særlige problemarter forventes det, at PVOs anvisninger mod ukrudt i den nye græs- og kløverafgrøder, vil indfri alle væsentlige dyrkningsmæssige krav. Det understreges imidlertid, at der forud for optagelsen af de nye græs- og kløverafgrøder ikke er gennemført særlige undersøgelser til brug for fastlæggelse af effektkrav og ej heller afprøvning af prototyper. Dosis/respons beregninger i nye græs- og kløverafgrøder og nye udlæg For samtlige 17 nye græs- og kløverafgrøder og for nye udlægsafgrøder gælder, at de herbicider, som kan anvendes i disse afgrøder, allerede indgår i eksisterende afgrøder i PVO. Hermed er det forsvarligt at kopiere en række estimater for modelparametre, fra eksisterende afgrøder til de nye græs- og kløverafgrøder. Dette gælder modelværdier, som kvantificerer herbicidernes Side 30 af 97

31 effektivitet overfor forskellige kombinationer af ukrudtsart, størrelse af ukrudt, temperaturklasser og tørkestress. Eksempel: Den største del af estimater for modelparametre i de nye græsafgrøder og de nye græsudlæg er kopieret fra vårbyg og fra vinterhvede. Strategiplan for en vækstsæson Sæsonplan skifter navn til Strategiplan for en vækstsæson Strategiplan for en vækstsæson er også oprettet for de 17 nye græsog kløverafgrøder, samt i nye udlægsafgrøder for disse. I disse afgrøder og udlægsafgrøder, er der imidlertid ofte nogle problematiske ukrudtsarter, som ikke kan bekæmpes tilstrækkeligt effektivt med de aktuelle sortimenter af herbicider. I Strategiplan for en vækstsæson gives også anvisninger på mulige fremgangsmåder også i sådanne tilfælde. Udvidelser i model-database Som følge af tilføjelserne af de 17 nye afgrøder og de nye udlægsmetoder, er PVOs samlede database over estimater for modelparametre blevet øget ca. 3 gange. Eksempler: Antallet af basis-dosis/respons kurver, som definerer relationen mellem dosering og effekt for forskellige kombinationer af herbicid, afgrøde, udlæg, ukrudtsart og evt. årstid er øget fra ca til ca Antallet af kombinationer af afgrøde, udlæg, årstid, ukrudtsart, ukrudtstæthed og evt. udbytteniveau, som definerer effektkrav er øget fra ca til ca Der er i forbindelse med test af nye afgrøder og nye udlæg ikke observeret nævneværdige ændringer i, hvor lang tid der går med at udføre beregninger, opdatere skærmbilleder osv. Nye værktøjer i Herbicider på Tværs I juni 2006 blev første version af værktøjet Herbicider på Tværs frigivet. Dette værktøj kunne svare på følgende 2 typer af spørgsmål: - I hvilke afgrøder må jeg bruge mit herbicid? - Hvilke herbicider må jeg bruge i min afgrøde? En ny udgave af dette værktøj kan nu svare på følgende 6 typer af spørgsmål: - Hvilke afgrøder kan jeg bekæmpe mine ukrudtsarter i? - Hvilke herbicider kan bekæmpe mine ukrudtsarter? - Hvilke ukrudtsarter kan jeg bekæmpe i mine afgrøder? - Hvilke herbicider kan jeg bruge i mine afgrøder? - Hvilke ukrudtsarter kan jeg bekæmpe med mine herbicider? - Hvilke afgrøder kan jeg bruge mine herbicider i? Side 31 af 97

32 Værktøjer i Herbicider på Tværs drives at den samme beregningsmodel, som også driver værktøjerne Problemløsning, Effektprofil og Brugers blanding. Hermed kan Herbicider på Tværs anvendes integreret med disse. Indberetning af ukrudtsarter til Problemløsning Tidligere krævede det et vidst forhåndskendskab til bekæmpelsesmuligheder at anvende Problemløsning, sådan at forskellige ukrudtsarter blev indberettet på de afgrøde-udviklingstrin, hvor bekæmpelse er mulig. Værktøjet Problemløsning er rettet, sådan at kun de ukrudtsarter, hvor der reelt er oplysninger om bekæmpelsesmuligheder kan vælges. Eksempel: I kornafgrødernes stadie 85-93, kan der kun vælges kvik og agertidsel, idet kun disse 2 arter kan bekæmpes på dette tidspunkt. Alm. dværgløvefod er indlagt Almindelig dværg-løvefod er indlagt i Ukrudtsnøglen og i beregningsmodeller. Denne art yder relativt svag konkurrence overfor afgrøderne, og kan let bekæmpes i flere afgrøder. Nye billeder af ukrudt Billedmaterialet er udvidet og/eller opdateret for følgende ukrudtsarter: aften-pragtstjerne ager-mynte ager-snerle fløjlsgræs kartoffel kær-galtetand stor nælde Dosis/respons beregninger af Hussar imod ital. rajgræs Kom godt i gang Beregningerne af Hussar-produkter er justeret sådan at dosis/respons beregningern for ital. rajgræs matcher beregningerne for alm. rajgræs. Tak til Poul Henning Pedersen, LC, for fremsendelse af supplerende effektdata af Hussar mod ital. rajgræs. Hovedmenuen er rettet, sådan at der opnås større fokusering på værktøjet Problemløsning. Samtidig er der under overskriften Kom godt i gang indlagt en kort introduktion til alle værktøjer. Tak til Carl Åge Pedersen, LC, for inspiration til disse ændringer. 21. aug 06 Lexus 50 WG Tekst vedr. begrænsninger i anvendelse rettet. Tak til Peter Kryger Jensen, DJF, for indberetning af denne fejl. 2. aug 06 Effekt Boxer og Stomp imod På baggrund af resultater fra afprøvning i landsforsøg 2005 i vinterhvede af såkaldt DLG-Mix, som består af 0,8 l Boxer + 1,0 l Side 32 af 97

33 agerstedmoder Stomp + 5 g Lexus, hvor den samlede effekt mod store bestande af stedmoder blev lavere end forventet, er dosisresponsberegninger af Boxer og pendimethalinprodukter justeret, sådan at doser er øget. Effektdata af henholdsvis Boxer og Stomp enkeltvis støtter imidlertid de tidligere dosis-respons niveauer. Sideløbende med justeringerne i PVO, iværksættes derfor undersøgelser af, om der er specifikke vekselvirkninger mht. til effekten på agerstedmoder, når disse 3 midler blandes. Tak til Anders Green, DLG, for indberetning af denne fejl. 15. jun 06 Effekt af Harmony Effekten af Harmony imod store planter af Snerle-pileurt er reduceret, og det generelle effekt niveau imod denne art er justeret en smule ned Tak til Kirsten Søe Pedersen, LandboNord, for indberetning af denne fejl. 9. jun 06 Diverse rettelser af dosisresponsfunktioner Effekten af DFF/Pelican er reduceret. Doseringskorrektion for ukrudts størrelse er justeret op for Oxitril CM. Express ST er fjernet som anvendelsesmulighed i vårbyg med udlæg af engsvingel. Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af disse fejl. 29. maj 06 MCPA Dosis/respons funktion er indlagt imod ager-snerle. 23. maj 06 Majs Flere 3-vejs blandinger er oprettet. Højst tilladte dosis for Stomp ændret fra 1,25 l/ha til 5,0 l/ha. Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af disse fejl. Harmony Plus Flere blandingsmuligheder tilføjet. Tak til Lars Jørgensen, Møn, for indberetning af denne fejl. Herbicider på Tværs Cliophar er fjernet som anvendelsesmulighed i vinterraps om efteråret, idet godkendelse er bortfaldet. Højst tilladte doser af Harmony Plus er gradueret efter afgrødeudviklingstrin. Bemærkning er indsat vedr. muligheder for skader af Harmony på kløvergræsudlæg. Anvendelsesmulighed er tilføjet for Kerb i vinterraps i perioden januar marts. Højst tilladte dosis for Matrigon er ændret til 0,25 l/ha, og bemærkning om båndsprøjtning er indsat. Sæsonbetegnelsen Forår er ændret til Forår og sommer. Side 33 af 97

34 Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af disse fejl. Værktøjet er udbygget med relevante tilsætninger af additiver. Nye ukrudtsarter i Ukrudtsnøglen Den 29/3 blev der optaget 18 ny arter. Derudover er der nu optaget følgende 8 nye arter: Kartoffel Pileurt, vand Rævehale, knæbøjet Ranunkel, lav Røllike, alm. Skræppe, butbladet Tagrør Væselhale, langstakket Herefter indeholder Ukrudtsnøglen i alt 107 ukrudtsarter. For de nye arter gælder, at både tekster og billedmateriale ikke i alle tilfælde er ligeså veludbygget, som for arter, der også er med i Ukrudtsbogen (2004). Udbygning vil ske i takt med at relevante tekster og billeder kan fremskaffes. Indlæggelse af sjældent forekommende arter i beregningsmodeller Følgende ukrudtsarter, som forekommer relativt sjældent, er indlagt i beregningsmodellerne, som driver værktøjerne Problemløsning, Effektprofil og Brugers blanding. Ukrudtsart: Kan bekæmpes i: Dueurt, glat Hundegræs Kartoffel Kløver, hvid Kærgaltetand Mynte, ager Pileurt, vand Rajgræs, italiensk Ranunkel Røllike Skræppe, butbladet Skærmaks, grøn Tagrør Væselhale, langstakket korn vinterraps korn og majs korn korn og majs korn og majs korn og majs korn, ærter, raps, roer, majs korn og majs korn og majs korn og majs majs ærter, raps og sukkerroer vintersæd, efterår For de fleste af de ovenstående kombinationer af ukrudtsart og afgrøde, er data vedr. biologisk effekt og supplerende dokumentation af samme, yderst begrænset. Tilbagemeldinger om evt. utilfredsstillende effekter eller erfaringer/data for yderligere kombinationsmuligheder af sjældent forekommende ukrudtsarter og effektive bekæmpelsesmuligheder er derfor velkomment. Skriv gerne herom til webmaster. Ukrudtsnøgle på andre sprog Sortering efter latinske artsnavne er indlagt. Artsnavne er så vidt muligt oversat til følgende sprog: norsk, svensk, Side 34 af 97

35 tysk, engelsk og latin. Billeder af ukrudtsfrø Udlæg i vårbyg Billeder af ukrudtsfrø er tilføjet billedmaterialet for enkelt-arter. Anvendelsesmulighederne er gjort komplette i forhold til godkendte anvendelsesmuligheder af herbicider for udlæg i vårbyg. Tidligere var en række mindre udbredte anvendelses-muligheder udeladt. Endvidere var en række anvendelsesmuligheder udeladt, fordi udlæggets udviklingstrin som ikke indgår som input til beregninger er afgørende for anvendelsen. Som eksempel kan nævnes anvendelse af Oxitril CM i vårbyg med udlæg af kløver, som skal ske i god tid inden kløveren spirer frem, ellers kan kløveren skades voldsomt af behandlingen. 11. maj 06 Hyppige spørgsmål Herbicider på tværs En liste med hyppigt stillede spørgsmål er tilføjet. Tak til Anne Eriksen, Grindsted, for inspiration til dette. En nyt værktøj, som drives af den samme regnemotor som værktøjerne Problemløsning, Effektprofil og Brugers blanding er indlagt. Det nye værktøj skal give bedre muligheder for at finde frem til anvisninger, som kun er mulige for udvalgte afgrøder, udlæg og anvendelsestidspunkter. 26. apr 06 MCPA Højst tilladte dosis rettet fra 2,0 til 1,33 l/ha. Tak til Christian Olsen, Slagelse, for indberetning af denne fejl. 25. apr 06 Manglende udskrift Programmet er rettet, sådan at der også kan vises udskrifter af Effektprofil med MaisTer. Tak til Leif Hagelskjær, Odense, for indberetning af denne fejl. Basagran i Majs Vækstskalaer Anvendelse af olietilsætning til Basagran 480 er tilføjet. Vækstskalaer i er opdateret, sådan at de er komplette i forhold til BBCH-skalaerne i korn (græsser), ærter, raps, bederoer og majs. Samtidig er de dele af vækskalaerne, som anvendes ved forudsætningsbillederne til beregningsværktøjer blevet revideret, sådan at kun de udviklingstrin, som er relevante ifm. ukrudtsbekæmpelse, vises. Tak til Anne Eriksen, Grindsted, for opfordringen til disse ændringer. 20. apr 06 Korrektur Tekster i Sæsonplan, Nøglen og dette dokument, er revideret for sproglige uhensigtsmæssigheder. 3. apr 06 MaisTer Højst tilladte dosis pr. behandling er ændret fra 100 til 150 g/ha. Tak til Oluf Juhl, Bayer CropScience, for indberetning af denne fejl. Side 35 af 97

36 29. mar 06 Ny server Alle værktøjer i PVOs ukrudtsmodul samt PVOs Sæsonplan og PVOs nøgler til hjælp for bestemmelse af skadevoldere, er flyttet til en ny server, som fremover udelukkende skal drive disse værktøjer. Dette medfører, at disse værktøjer samtidig tildeles ny URL-adresse. Tidligere var adressen: Nu er adressen: Der er etableret redirigering således, at eksisterende links på andre web-sider og under brugernes Fooretrukne, automatisk vil blive videresendt til den nye server. Redirigering vil dog ikke virke i fuldt omfang, for links som er gemt før ca. juni NB: Brugere opfordres til at ændre links på hjemmesider og under Foretrukne til den nye adresse Dette anbefales, fordi redirigering af eksisterende links kun vil ske i en begrænset periode fremover. Majs Efter tilfredsstillende afprøvning i landsforsøg i år er prototypen med arbejdstitlen 80%-effektversion blevet indlagt til brug i majs til foderbrug med og uden græsudlæg samt i majs til konsum. Overførsel af løsningsforslag fra Problem-løseren til Brugers blanding I forhold til den afprøvede prototype er effektkravene mod Snerlepileurt øget, med henblik på at undgå evt. 3. sprøjtning alene mod denne art. Tak til Poul Henning Petersen, LC, for test af prototype inden frigivelse. I løsningsbillede til værktøjet Problemløsning er der indsat et nyt dråbelignende ikon ud for hvert af de præsenterede løsningsforslag. Ved klik på et af disse, overføres det aktuelle løsningsforslag til forudsætningsbilledet i værktøjet Brugers blanding. Hermed kan brugeren få beregnet, om et løsningsforslag, som er optimeret til en specifik ukrudtsbestand, også kan bekæmpe andre ukrudtsarter. Dette er tænkt som en støtte i tilfælde, hvor brugeren ikke er helt sikker på, hvilke ukrudtsarter, der forekommer, og derfor ønsker en bredspektret behandling. Konsultation af Planteværn Online via håndholdte computere. Tidligere kunne PVO-ukrudt ikke anvendes fra håndholdte computere, de såkaldte PDA er (Palm Digital Assistants). Dette skyldtes, at en del af programmet kører på brugerens ( klientens ) maskine, og browserne i PDA erne endnu ikke er lige så avancerede som på en almindelig PC med Windows og Internet Explorer. Dette er nu ændret, sådan at det er muligt at anvende PVO-ukrudt fra en PDA, med Microsoft Windows Mobile 2003 og den medfølgende browser. NB: PVO-ukrudt understøtter kun denne ene browser. Det har været nødvendigt at tilpasse funktionaliteten i indberetningsbilledet til Problemløsning en smule, men det er stort set de samme skærmbilleder, som er udviklet til PC, der vises på PDA også. Tanken er, at brugere, som ønsker at bruge PVO fra en Side 36 af 97

37 PDA, allerede kender skærmbillederne fra brug på en PC, og derved også relativt let kan orientere sig på den meget mindre skærm, som er på en PDA. Herefter kan alle værktøjer i PVO anvendes fra en PDA, som er velegnet til at medbringe i marken, hvor input til PVO skal indsamles. Særlige restriktioner i anvendelse af visse herbicider Visse herbicider har særlige restriktioner i anvendelsen, som ikke kan styres af de hidtidige strukturer i programmet. Som eksempler kan nævnes restriktioner vedrørende højst tilladte doseringer pr. sæson, restriktioner som betinges af udviklings-trin af udlæg, og der kan nævnes flere andre typer af restriktioner. Der er nu indført et tekstfelt i beregningsværktøjernes løsningsbilleder, hvor sådanne restriktioner vises. Restriktionerne vises for specifikke kombinationer af følgende kriterier: afgrøde, udlæg, herbicid, afgrødestadier og årstid. Herved opnås, at restriktioner kun vises, når det specifikt er relevant i forhold til disse kriterier. Et eksempel på en specifik restriktion er, at Express ST i vintersæd om efteråret ikke må anvendes senere end 30. september. Endvidere er eksisterende kombinationer af disse kriterier revideret med henblik på fremover kun at give anvisninger (kombinationer af kriterierne), som er i fuld overensstemmelse med anvisninger på etiketter. Følgende ændringer er foretaget i relation hertil: Basagran 480, Basagran M75, Gratil 75 WG Oxitril CM, Starane 180s, Starane XL: Anvendelsesmulighed i vårbyg med udlæg af stivbladet svingel og strandsvingel er fjernet. Pelican Anvendelsesmulighed i vintersæd om foråret er fjernet. Harmony Plus Anvendelsesmulighed i vårbyg med udlæg af italiensk rajgræs er fjernet. Matrigon Anvendelsesmulighed i vårraps og vinterraps om efteråret er fjernet. Cliophar Anvendelsesmulighed i vinterraps om efteråret er fjernet. Disse ændringer skal samtidigt sikre, at anvisninger fra PVO er i overensstemmelse med krav i forbindelse med EUkrydsoverensstemmelse. Additiver Programmet er revideret igennem, således at anbefalinger af additiver er i overensstemmelse med det aktuelle udbud af additivprodukter. Programmet er endvidere revideret, sådan at der nu også gives specifikke anvisninger for herbicider, som skal skifte additiv-type, når Side 37 af 97

38 der samtidig blandes med visse andre herbicider. Eksempelvis anvises tilsætning af olie, når visse herbicider anvendes alene, men sprede-klæbemiddel, hvis der samtidig blandes med visse andre herbicider, som kræver tilsætning af sådanne. Jordtype Oplysning om jordtype blev tidligere anvendt til at frasortere herbicider i løsningsforslag, som optages i planter primært gennem jorden, når disse samtidig blev udbragt på sandede jordtyper på meget tidlige afgrødeudviklingstrin. Målet var at begrænse risikoen for udvaskning af herbicider. Boksen til angivelse af jordtype er nu fjernet, idet det aktuelle udbud af herbicider ikke kan udnytte oplysning om jordtype. Basale funktioner vedr. jordtype er dog bibeholdt i programstrukturen, sådan at anvendelse af oplysninger om jordtype kan genoptages, hvis det på et senere tidspunkt bliver relevant, eksempelvis ved godkendelse af nye midler eller i forbindelse med udvikling af beregningsmodeller, som inddrager oplysning om jordtype på nye måder, eksempelvis i relation til reduceret jordbehandling. Afgrødenavne Tidligere blev anvendt mundrette navne for afgrøder. For rajgræsser blev eksempelvis anvendt følgende navne: Alm. rajgræs, Ital. rajgræs, Rajgræs til slet og Rajgræs, hybrid. Denne navngivning bevirkede, at disse 4 udgaver af rajgræs ikke blev vist sammen i de alfabetisk sorterede lister. Navnene på rajgræsser er nu ændret til, Rajgræs, alm., Rajgræs, ital. osv., og tilsvarende redigering er gennemført på den samlede liste over afgrødenavne. Nye ukrudtsarter i Ukrudtsnøglen Følgende 18 ukrudtsarter er tilføjet i Ukrudtsnøglen: aften-pragtstjerne mynte, ager bakkestjerne, canadisk bjørneklo dueurt, glat fløjlsgræs hundegræs kamille, vellugtende kløver, hvid kløver, rød kærgaltetand rajgræs, italiensk rævehale, knæbøjet snerle, ager svingel, eng svingel, stivbladet svingel, strand vejguldkarse Herefter er der i alt 99 ukrudtsarter i Ukrudtsnøglen. For de nye arter gælder, at både tekster og billedmateriale ikke i alle tilfælde ligeså veludbygget som for de arter, der også forekommer i Ukrudtsbogen, Side 38 af 97

39 som blev udgivet i år Senere vil disse arter søgt indarbejdet også i modelbereg-ninger i det omfang, hvor der kan fremskaffes data og anden dokumentation for bekæmpelsesmuligheder. Roundup Bio, Glyfonova 360, Touchdown Premium, Jablo Glyfosate Fusilade Max Roundup Bio Roundup 3000 Roundup Max Briotril, Dan-Kvik 360, Interpendimethalin Monitor Boxer og pendimenthalinprodukter Doseringsberegning indlagt mod agertidsel i korn og ærter før høst. Nyt produkt, som indeholder125 g/l fluazifop-p-butyl. Beregninger er indrettet sådan, at de modsvarer Fusilade X-tra, som indeholder 250 g/l af samme virkstof. Nyt produkt, som indeholder 360 g/l glyphosat. Beregninger er indrettet sådan, at de svarer til eksisterende produkter med samme indhold. Nyt produkt, som indeholder 480 g/l glyphosat. Beregninger er indrettet sådan, at de modsvarer doseringer i produkter, som indeholder 360 g/l glyphosat. Nyt produkt, som indeholder 680 g/l glyphosat. Beregninger er indrettet sådan, at de modsvarer doseringer i produkter, som indeholder 360 g/l glyphosat. Midlerne er udgået. Anvendelsesmulighederne er udvidet, sådan at midlet også kan anbefales i afgrødestadierne med højst 9 g/ha. Doseringsberegninger imod Agerstedmoder i vintersæd om efteråret er ændret, sådan at doser af begge midler øges med ca. 20%. Dette sker som følge af indberetning af utilfredsstillende effekter i praksis af 3-komponent løsninger, som er beregnet med Brugers blandinger, hvor disse to midler samt DFF indgår. Tak til Anders Green Hansen, DLG, for indberetning af denne fejl. DFF mod Agerstedmoder Korrektionsfaktorer for betydningen af ukrudtets størrelse er justeret, sådan at de nødvendige doser af DFF reduceres mod store planter af agerstedmoder. Dette begrundes i landsforsøg med logaritmesprøjte i Tak til Jens Erik Jensen, LC, for indberetning af denne fejl. Diverse justeringer af dosis/respons Effekten af Primera Super imod enårig rapgræs er reduceret fra ca. 40% til ca. 20% effekt af fuld dosis. Hermed undgås uhensigtsmæssige blandinger med Hussar i fuld dosis mod store bestande af enårig rapgræs. Side 39 af 97

40 Effekten af Primus imod store planter af burre-snerre er nedjusteret med ca. 20%. Tak til Poul Henning Petersen, LC, for indberetning af disse fejl. Sæsonplan Sæsonplan er revideret som følge af udskiftninger i middelsortimenter. Sæsonplan er endvidere justeret, sådan at aktivering af alle links i denne applikation åbnes i et nyt vindue. Tidligere blev der kun åbnet nyt vindue, når der blev linket til eksterne web-sider. 8. feb 06 Atlantis WG Højst tilladte dosis rettet til 150 g/ha i vinterrug. ADM-blandingsmuligheder med Hussar og Hussar OD er tilføjet. Tak til Niels Bjerre, Bayer, for indberetning af disse fejl. 3. feb 06 Atlantis WG Atlantis WG er indlagt, til brug i vintersæd om efteråret og om foråret. Hussar OD Hussar Hussar OD er indlagt. Dosis/responsfunktioner er tilpasset sådan at effekten pr. enhed af aktivstof er stort set den samme som for Hussar. Doseringsberegninger ændret mod Enårig rapgræs, sådan at doser skal øges. Ændringen er foretaget efter ny tolkning af meget varierende data og harmonibetragtninger i forhold til Atlantis WG. Starane XL Primus Starane XL er indlagt. Midlet indeholder 2 aktivstoffer, som også findes i Starane 180S og Primus. Doseringsberegninger er justeret på baggrund af nyere forsøg, herunder harmonibetragtninger i forhold til Starane XL. 16. jan 06 Ally ST Ally ST er indlagt til erstatning for Ally 20 DF. Ally ST giver samme effekt pr. gram aktivt stof som Ally 20 DF. Den højst tilladte dosis af Ally ST er gradueret efter afgrødernes udviklingstrin. På grund af udløbsdato for Ally 20 DF har der siden 31/12-05 ikke været noget Ally-produkt i Planteværn Online. Tak til Kirsten Søe Pedersen, Ålborg, for indberetning af denne fejl. 24. okt 05 Kerb Effekt reduceret af Kerb imod Hyrdetaske. Årsag: for optimistisk tolkning af sparsomt datagrundlag. Tak til Morten Nygaard, Dow, og Kirsten Søe Pedersen, Ålborg, for indberetning af denne fejl. Additiv til blandinger med Primera Super Blandingen af Primera Super + Inter-Pendimethalin er rettet sådan, at tilsætning af Isoblette udelades for blandinger med >1,2 l/ha Inter- Pendimethalin. Tidligere var grænsen 0,8 l/ha. Herved opnås harmoni i forhold til blandinger af Primera Super med Side 40 af 97

41 Stomp Pentagon. Tak til Henrik Skov, Nykøbing F, for indberetning af denne fejl. 10. okt 05 DFF/Oxitril På grund af uoverensstemmelser i beregninger med den anerkendte blanding af 0,75 l/ha Oxitril og 0,15 l/ha DFF i forhold til ADMblandinger med de samme to middeltyper, er DFF og Pelican blevet opdateret med brugbare data fra den anerkendte blanding. Herefter er den anerkendte blanding slettet, og programmet vil fremover anvise blandinger af diflufenican + ioxynil/bromoxynil alene ved brug af ADM-modellen. Tak til Martin Clausen, Syngenta og Jens Erik Jensen, LC, for synspunkter i denne sag. 6. okt 05 Skadetærskler og effektkrav I vintersæd, efterår, er skadestærskel sænket og effektkrav øget for Agerstedmoder og Enårig rapgræs. Dette begrundes i landsforsøg, som er høstet i sep 05 Oxitril/Briotril Effektivitet øget mod Kornblomst efter fremsendelse af supplerende data fra Landsforsøg. Tak til Jens Erik Jensen, LC. Focus Ultra Effektivitet øget mod spildkorn af byg efter fremsendelse af nye data fra BASF. Tak til Jørgen Lundsgaard, BASF. Galant 125 EE Midlet er slettet pga. anvendelsesforbud. Tak til Jens Erik Jensen for indberetning af denne fejl. 24. aug 05 Focus Ultra Effektivitet øget mod spildkorn af hvede efter fremsendelse af nye data fra BASF. Tak til Jørgen Lundsgaard, BASF. 7. jun 05 Primera Super Det maksimale afgrødestadie, hvor midlet kan anvendes i andre kornarter end vinterhvede er ændret fra st. 39 til st. 30. Tak til Jens Erik Jensen, LC, for indberetning af denne fejl. 6. jun 05 Hussar Korrektionsfaktorer øget med 10-20% i køligt vejr. 23. maj 05 Primus Dosisresponsfunktioner opdateret efter modtagelse af nye, supplerende effektdata fra Dow AgroSciences. 13. maj 05 Oxitril CM Mulighed for anvendelse i vårbyg med udlæg af kløver er midlertidigt fjernet, idet programmet ikke på betryggende vis kan sikre, at udlægget ikke er fremspiret, og dermed kan skades. Tak til Jens Erik Jensen, LC, for indberetning af denne fejl. Side 41 af 97

42 29. apr 05 Harmony Effektprofiler er revideret på baggrund af nye data fra DuPont og fra LC. Basangran M75 Blandingsmulighed med Fenix fjernet. Tak til Jens Erik Jensen, LC, for indberetning af denne fejl. Basagran 480 Midlet er genindlagt i ærter, og byg/ærter helsæd som rent produkt og med blandingsmulighed med Stomp og Fenix. Tak til Jens Erik Jensen, LC, for indberetning af denne fejl. 28. apr 05 MCPA-midler Antallet af ukrudtsarter i effektprofilen er øget med 14. Dette skyldes en omlægning, hvorefter bruttolisten af ukrudtsarter, som nævnes i brugsanvisningen, anvendes. Ændringen slår igennem for alle anvendelser i st i vår- og vintersæd. Tak til Jens Erik Jensen, LC, for indberetning af denne fejl. 27. apr 05 Maksimale doser af Harmony 19. apr 05 Generiske produkter er indlagt Maksimal dosis ændret fra 10 g/ha til 8 g/ha i st g/ha i st g/ha i st For aktivstofferne glyphosat, MCPA, phenmedipham og clopyralid er der indlagt såkaldt generiske produkter eller kopiprodukter. Disse er karakteriseret ved at have opnået godkendelse ved genbrug af data herunder data for afgrødetolerance og effekt mod skadevoldere ved genbrug af data fra et original-produkt. Hvis der forekommer relevante kopiprodukter til et vist originalprodukt, vil der blive vist et blåt i-ikon til højre for handelsnavnet på originalproduktet. En lignende funktionalitet bruges allerede, når der forekommer alternative additiver. Ny struktur på links Som følge af en stigende mængde driftsværktøjer, protyper og eksterne samarbejdspartnere, er der implementeret en omlægning af de parametre, som kan gemmes i URL-adressen (links). Ændringen er foretages sådan, at det fortsat også er muligt at anvende tidligere links. 18. apr 05 Problemløsning ustabil På grund af datafejl var værktøjet Problemløsning ustabilt i kornafgrøder. Fejlen er rettet. 13. apr 05 Opdatering som følge af ophør af anerkendelsessystemet Indtil dags dato har programmet om foråret kun medtaget de herbicider, som var anerkendt af Danmarks JordbrugsForskning. Anerkendelser var imidlertid ofte smallere end godkendelser mht. afgrøder, udlæg og sprøjtetidspunkter. Efter ophør af anerkendelsessystemet vil programmet fremover indeholde alle Side 42 af 97

43 godkendte anvendelsesmuligheder af markedsførte midler i de afgrøder, som programmet foreløbig indeholder. Nogle midler har fået udvidet anvendelsesområdet så markant, at nye søgninger af effektdata og genberegning af modelparametre har været påkrævet. Udvidelserne omfatter: - Command i ærter - DFF i vinter- og vårsæd om foråret - Gratil i vårsæd - Harmony i korn - Harmony Plus i vintersæd om foråret - Primus i vårsæd - Synergy i vintersæd, forår Hertil kommer en række administrative tilføjelser af nye kombinationer af middel, afgrøde, udlæg og sprøjtetidspunkt. Disse omfatter: - Agil i vinterraps, forår - Basagran 480 i flere udlægsafgrøder - Basagran M75 i flere udlægsafgrøder - Briotril i flere udlægsafgrøder og i vintersæd, forår - Oxitril CM i flere udlægsafgrøder - Pelican i vinteræd, forår - Stomp i flere udlægsafgrøder - Starane 180 s i flere udlægsafgrøder Der er som følge heraf også tilføjet ca nye doseringskurver (nye kombinationer af middel, afgrøde, udlæg, sprøjtetidspunkt og ukrudtsart). Opdatering af udlæg i vårbyg Anvisninger i vårbyg med udlæg er gjort komplet i forhold til herbicidernes brugsanvisninger. Som følge heraf er følgende nye valgmuligheder for udlæg tilføjet: - Stivbladet svingel - Varig græs - Timothe - Alm. rapgræs Nye herbicider Følgende nye herbicider er indlagt: - Focus i vår- og vinterraps, ærter og sukkerroer - Select i vårraps, ærter og sukkerroer. Doseringsfunktioner for enkeltmidler Primus: En række ukrudtsarter er tilføjet Monitor: Effekt mod Alm. rapgræs er øget. Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for indberetning af de Side 43 af 97

44 følgende 3 fejl: Ally: Effekt mod Hundepersille er øget i vintersæd, forår. Primera Super: Doseringskorrektioner ved lave temperaturer er øget. Stomp Pentagon: Er slettet som valgmulighed i vårsæd. Nye blandingsmuligheder Der er tilføjet i alt 81 nye 2- og 3-komponent blandingsmuligheder under den Additive Doserings Model (ADM). Blandinger, hvor der er konstateret blot antydninger af antagonistisk effekt mellem blandingspartnere, optages forsat ikke. Der er dog anlagt en mindre restriktiv linie mht. hvilke 3-komponent blandinger, der kan anbefales. En følge heraf er, at antallet af løsningsmuligheder stiger tilsvarende i værktøjet Problemløsning. Tak til Jens Erik Jensen, Landscentret, for korrekturlæsning. Anvisning af additiver Efter bortfald af Lissapol Bio fra markedet er Agropol indsat som erstatning herfor. Isoblette er fjernet som et alternativ til Agropol. Ændring af afgrødenavn Tilføjelse af vækststadier Ærter er ændret til Ærter til modenhed. I programmets BBCH-vækstskalaer i korn er vækststadierne 14, 15, 25 og 27 tilføjet. Tilføjelserne er foretaget efter anmodning fra Jens Erik Jensen, Landscentret. 10. mar 05 Primera Super i vintersæd, forår 2. mar 05 Boxer i vintersæd, efterår Effekt mod Alm. rapgræs justeret ned. Tak til Peter Krüger Jensen, DJF, for indberetning af denne fejl. Effektberegning mod Alm. rajgræs rettet sådan, at ca. 2,0 l/ha mod tidligere 3,0 l/ha giver ca. 85% effekt mod rajgræs med 0-2 blade. Dette begrundes i resultater i Oversigt over landsforsøgene Tak til Jens Erik Jensen, LC, for indberetning af denne fejl. Blanding af Topik og Hussar i vinterhvede, forår Blandingsmulighed oprettet for Hussar + Topik i vinterhvede, forår. Tak til Jens Erik Jensen, LC, for indberetning af denne fejl. En systematisk revision af blandingsmuligheder i vintersæd, forår vil blive gennemført i løbet af marts Topik i vinterhvede forår Effektberegning mod Enårig rapgræs rettet sådan, at fuld dosis giver ca. 40% effekt ved 5-6 blade mod tidligere ca. 60%. Side 44 af 97

45 Tak til Jens Erik Jensen, LC, for indberetning af denne fejl. Blandingsmulighed i vintersæd, efterår 20. jan 05 Blandingsmulighed i vintersæd, efterår Jens Erik Jensen, LC, har efterlyst mulighed for at blande Boxer, Stomp og DFF i vintersæd, efterår. Efter systematisk revision af blandingsmuligheder i vintersæd, efterår, blev der tilføjet 32 nye 3-komponent blandingsmuligheder. Blanding af Boxer, DFF og Oxitril CM er tilføjet som individuelle blandingspartnere. Tak til Jens Bligaard, LC, for indberetning af denne fejl. 2.2 Kommende ændringer Hoved index Dato Emne Beskrivelse af ændringer 2011 Sædskifte-afhængige effektkrav De effektniveauer, som programmet anvender nu, er baseret på, at opformering af ukrudtet undgås i alle afgrøder. Hermed er der ukrudtsmæssigt gjort klar til at efterfølgende afgrøder frit kan vælges. Effektniveauerne og dermed herbicidforbruget kan imidlertid sænkes, hvis efterfølgende afgrøder i sædskiftet ikke stiller særlige krav. Der gives mulighed for at vælge ukrudtsmæssigt relevante typesædskifter, med heraf følgende særkrav til forberedende ukrudtsbekæmpelse. Ufuldstændige registreringer af ukrudt Adskillige undersøgelser viser, at kravet i PVO om at der skal foretages markinspektioner, hvor arter, tætheder og størrelser af ukrudt skal bestemmes er de vigtigste barriere for en større anvendelse af PVO. Der udvikles muligheder for at konsultere programmet på grundlag af forventede og mere eller minde fuldstændige registreringer af ukrudt Anvisning af behandlinger i marker, hvor nogle ukrudtsarter er blevet resistente mod visse herbicider I marker, hvor der findes ukrudtsarter, som udviser betydelig mindre følsomhed overfor visse herbicider, skal der i mange år fremover vælges herbicidbehandlinger med andre virkemekanismer for at sikre tilfredsstillende kontrol. Dette kan se ved at indbygge nye ukrudtsarter i PVO, som navngives med de resistensegenskaber, som er Side 45 af 97

46 Dato Emne Beskrivelse af ændringer konstateret, f.eks.: - Fuglegræs, SU-resistent - Rævehale, ager, FOP-resistent 2012 Strategi til forebyggelse af ukrudtsresistens mod forskellige herbicidvirkemekanismer Den sikreste strategi til at forebygge udvikling af ukrudtsresistens er at skifte mellem forskellige virkemekanismer blandt de herbicider, som anvendes både i samme vækstsæson og i flere på hinanden følgende vækstsæsoner. Denne opgave kan i PVO løses på flere måder: 1) ved indlæsning af oplysninger fra tidligere år om anvendte aktivstoffer 2) ved at bede brugeren svare på en serie spørgsmål, som Problemløseren herefter kan anvende til at frasortere problematiske behandlingsforslag Integration af IPM Ifølge Direktiv 2009/128/EU, skal al anvendelse af plantebeskyttelsesmidler pr. 1. januar 2014 ske i overensstemmelse med principperne for Integreret Plantebeskyttelse (IPM). PVO indeholder allerede flere centrale elementer fra dette direktiv, f.eks. brug af skadetærskler, målrettet anvendelse af pesticider og i reduceret dosis hvis muligt, osv. Direktivet indeholder imidlertid også krav om at forebyggende og ikke-kemiske metoder skal integreres og foretrækkes, såfremt disse er tilstrækkeligt effektive og ikke (urimeligt) økonomisk belastende. Afgørende for hvilke specifikke krav der stilles for at direktivet kan implementeres i praksis bliver udformningen af de i direktivet omtalt guidelines, der vil give afgrødespecifikke og regionalt tilpassede anvisninger Stedspecifik bekæmpelse af rodukrudt Ny funktionalitet skal udvikles. Side 46 af 97

47 2.3 Historisk udviklingsforløb Hoved index År Ændring 1986 Udvikling af PC-Planteværn blev startet 1987 Første prototype blev afprøvet i vårbyg 1991 Programmet blev frigivet for første gang som en integreret del af Bedriftsløsningen med beregningsfunktion i vårbyg og vintersæd. I markært, vårraps og vinterraps blev vist løsningsforslag i fuld dosis Beregningsfunktion blev indlagt i vårhvede og havre. Effektkrav blev ændret i alle kornafgrøder fra 90%-niveau til 70%-niveau Løsningsmuligheder mod Kvik, spildkorn og Flyvehavre blev indlagt. Der blev indlagt korrektion af dosis/respons beregninger for betydningen af temperatur, relativ luftfugtighed og tørkestress på sprøjtedagen Den Additive Doserings Model (ADM) blev indlagt. Denne model gør det muligt at beregne tankblandinger af herbicider, som indfrier programmets krav til effekt, medens middelvalg og doser kan varieres frit, således at der kan findes løsningsforslag, hvor pris eller behandlingsindeks er minimeret. Konceptet for behovsfastlæggelse blev ændret, sådan at stigende tætheder af ukrudt udløste stigende effektkrav. Tidligere blev alt ukrudt indtil en vis tæthedsgrænse ignoreret, hvorefter der blev udløst et fast effektkrav. Biologimodul med farvebilleder og beskrivelse af programmets ukrudtsarter blev indlagt Beregningsmodul i markært, vårraps og vinterraps indlagt 2002 Programmet blev frigivet på Internet under navnet: Planteværn Online. Programmet var gratis og krævede ikke login. Prototyper af programmet blev afprøvet for første gang i Estland, Letland, Lithauen og Polen 2003 Planteværn Online blev lagt bag login og abonnementsordning den 9. april. Beregningsmodul i bederoer blev indlagt. Værktøjerne Sæsonplan, Effektprofil og Brugers blanding blev indlagt. Prototyper i vårsæd blev afprøvet for første gang i Norge På grund af ophør af Anerkendelsessystemet kræves ikke længere officiel anerkendelse af midler og anvendelsesmuligheder, som indlægges i PVO. Som følge Side 47 af 97

48 År Ændring heraf blev en række nye midler indlagt Værktøjet Herbicider på Tværs blev indlagt. Her kan man få overblik over bekæmpelsesmuligheder med udgangspunkt i: - afgrøde - herbicid - ukrudtsart 17 nye frø-afgrøder og udlægsmuligheder for disse blev indlagt. Herefter kan PVOukrudt give anvisninger i 30 afgrøder Værktøjet Sprøjteteknik blev indlagt Værktøjet Effekttabeller blev indlagt Side 48 af 97

49 3 Indberet markoplysninger 3.1 Tidspunkt Hoved index En grundlæggende idé i programmet er, at der foretages beregning af bekæmpelsesbehov og behandlingsmuligheder, så snart ukrudtet kan artsbestemmes. Dette bør ske, når ukrudtet har ca. 1 og maksimalt 2 løvblade. Det er vigtigt at kunne bestemme arterne, fordi evnen til at forvolde tab er meget forskellige, og fordi følsomheden overfor herbicider varierer stærkt. Det tidlige tidspunkt for opgørelsen vælges, fordi de fleste ukrudtsarter er mest følsomme overfor herbicider på tidlige udviklingstrin. Registreringer skal foretages så tæt på bekæmpelsestidspunktet som muligt. I visse afgrøder kan det dog være nødvendigt at udbringe 'jordherbicider' allerede før fremspiring. I sådanne tilfælde må valg af middel og dosering alene baseres på registreringer af ukrudtsbestanden fra tidligere år, og ukrudtets størrelse må i sådanne tilfælde angives som '0-2 blade'. Værktøjet Sæsonplan indeholder anvisninger på, hvornår alle relevante planteværnsopgaver i løbet af hele vækstsæsonen skal udføres. Heraf fremgår også, hvilke afgrødeudviklingstrin jf. BBCH-skalaen, at forskellige ukrudtsproblemer forventes at forekomme. For tiden findes der danske udgaver af BBCH-skalaen for: - planter generelt - bederoer - majs - markært - korn - korn, supplement til st Hvis der forventes fremspiring af ukrudt over en lang periode, kan det overvejes: om små ukrudtsplanter skal bekæmpes i flere omgange eller om behandling skal udsættes, indtil størstedelen af ukrudtet er fremspiret. Programmets doseringskorrektioner fra småt til stort ukrudt bevirker imidlertid, at det vil være en fordel i relation til at minimere herbicidforbruget, hvis småt ukrudt bekæmpes i evt. flere behandlinger. En sådan strategi anvendes rutinemæssigt i afgrøder med svag konkurrenceevne, hvor herbicider som oftest er relative dyre, f.eks. i bederoer og i forskellige havebrugskulturer. Side 49 af 97

50 3.2 Udtagning af prøveflader Hoved index Hvor udtages prøveflader og hvor mange? Forskellige ukrudtsarter har ofte meget forskellig følsomhed overfor herbicider, se afsnit Derfor er det vigtigt, at ukrudtet artsbestemmes korrekt, inden der foretages indberetning til PVO. Før marken gennemgås, bør der tegnes et ukrudtskort over markerne, hvor tidligere års observationer af betydelige ukrudtsforekomster er markeret. Når markinspektionen er foretaget, bør ukrudtskortet opdateres med de vigtigste arter til brug året efter. Prøveflader udvælges mindst 5 steder i hver mark (eller delmark), sådan at registreringerne bliver repræsentative for hele marken. Som udgangspunkt anbefales det at indberette gennemsnittet af registreringerne til PVO. Ukrudtet vil dog ofte forekomme pletvist, og hvis en mark er så stor, at sprøjtetanken alligevel skal fyldes flere gange, kan det overvejes at underinddele marken, sådan at hver 'delmark' behandles forskelligt. Det er imidlertid en kompliceret opgave at udvælge sådanne delmarker, hvilket illustreres i Figur 3.1, hvor der er tegnet ukrudtskort for 6 arter i en mark, baseret på omhyggelige registreringer i hele marken i 10 meter grid.ved optællingen anvendes en tommestok eller en tællering med et kendt areal. En tælleflade på 1/4 m 2 (f.eks. 50 x 50 cm) er passende, hvor ukrudtsbestanden er lille (< 100 planter pr. m 2 ). Hvis ukrudtsbestanden er stor (> 100 planter pr. m 2 ), kan man nøjes med en mindre tælleflade, f.eks. 1/10 m 2 (32 x 32 cm). Tæthed af ukrudt Tællearbejdet i marken behøver ikke være særlig præcist. Hvis man kender ejendommens ukrudtsarter og fokuserer på de 5 tæthedsklasser, som programmet benytter: ½ - 1 planter pr. m planter pr. m planter pr. m planter pr. m 2 >150 planter pr. m 2 bør markinspektionen kunne gennemføres på ca. 20 minutter pr. mark. Hvis man gennemfører 'prøveberegninger' i PVO, kan man få et indtryk af, hvilken betydning de enkelte ukrudtsarter og ukrudtstætheder har i forskellige afgrøder, og herefter vil de mindste tæthedsklasser af visse arter kunne ignoreres allerede ved markinspektionen. Størrelsen af ukrudtet Størrelsen af skal indberettes i én i de klasser, som vises i Tabel 3.1. Kornafgrøder 0-2 løvblade 3-4 løvblade 5-6 løvblade > 6 løvblade Bederoer 0-1 løvblad 2-3 løvblade 3-4 løvblade > 4 løvblade Tabel 3.1 Der anvendes forskellige klasser for størrelse af ukrudt i hhv. korn og bederoer Side 50 af 97

51 CAPBP VIOAR MONOC STEME MATC HH MYOAR Figur 3.1 Den stedlige fordeling af forskellige tætheder (antal planter pr. m 2 ) af 6 ukrudtsarter i en mark baseret på optælling i 10 meter grid. CAPBP = Hyrdetaske, VIOAR = Agerstedmoder, MONOC = Græsser, STEME = Fuglegræs, MATC = Kamille-arter, MYOAR = Mark-forglemmigej. (efter M. Walter/T. Heisel, DJF) Ukrudt vil normalt spire frem over en længere periode. Derfor vil der i den samme mark ofte forekomme ukrudtsplanter i forskellig størrelse af hver art. Idet ukrudtets følsomhed overfor herbicider i de fleste tilfælde mindskes i takt med, at ukrudtet bliver større, vil det være sikrest at indberette de største planter af hver art til programmet. Hvis der imidlertid kun forekommer relativt få, store planter, bør det overvejes at ignorere sådanne planter, idet disse vil udløse en dosis, som ud fra en dyrkningsmæssig betragtning for marken som helhed er urimelig høj. Sådanne afvejninger foretages af brugeren. Alle de oplysninger, som kræves i PVO's beregninger, kan indsamles i marken ved brug af skemaet nedenfor. Side 51 af 97

52 3.3 Skema til markregistreringer Hoved index 1. Oplysninger om afgrøde og vækstbetingelser Oplysning om Skriv Oplysning om Skriv Afgrøde Kun kornarter, vinterraps og roer Afgrøde stadie BBCH-skala Jordtype JB-nummer Tørkestress af ukrudt Kun ved ukrudt med > 4 blivende blade: 1. Ingen stresstegn 2. Begyndende stresstegn 3. Tydelige stresstegn Udlæg Kun i vårbyg Forventet udbytte +/- 2 hkg/ha Temperaturer på sprøjtedagen Kun i kornafgrøder, +/2 gr. C Min.: Maks.: 2. Oplysninger om ukrudt Fremgangsmåde ved udtagning af prøveflader Ukrudtsart Ca. 75 forskellige arter er med i programmet. Brug evt. programmets ukrudtsnøgle som hjælp til artsbestemmelse Vækststadie (antal løvblade af de største planter) Tæthedsklasser: 1. ½-1 planter/m planter/m planter/m planter/m 2 5. >150 planter/m 2 Side 52 af 97

53 4 Gem egne markoplysninger Hoved index En del felter skal udfyldes, når de forskellige beregningsværktøjer anvendes. Funktionen Gem indstillinger for denne side, som vises nederst til venstre i forudsætningsbillederne for værktøjerne Problemløsning, Effektprofil og Brugers blanding gør det muligt at gemme de indtastede oplysninger, f.eks. de fundne ukrudtsarter i en bestemt mark eller en særlig interessant brugers blanding. Dette kan gøres på 2 forskellige måder: 1. reducer størrelsen af PVO-vinduet, sådan at en del af Windows-skrivebordet bliver synligt. Hold museknappen ned og træk et ikon fra linket Gem indstillinger for denne side ud på skrivebordet. Omdøb dette link til et beskrivende navn, f.eks. Østermark , Effektprofil for Boxer, osv. eller 2. klik en gang på Gem indstillinger for denne side. Hermed registreres alle de foretagne indberetninger i URL-adressen. Gem herefter denne URL-adresse under Foretrukne websteder med et beskrivende navn, se Figur 4.1. Ved klik på dette felt, gemmes alle de indtastede oplysninger i URLadressen (=http://www...). Denne URL-adresse kan herefter gemmes under Foretrukne. Figur 4.1 Indtastede oplysninger kan gemmes, således at indtastningsarbejdet reduceres Disse gemte registreringer under Foretrukne er imidlertid kun brugbare, så længe der ikke foretages strukturelle omlægninger af programmet for de parametre, som indgår. Det kan derfor ikke anbefales, at disse links benyttes som en afløser for markstyring, idet der er relativt ringe sikkerhed for, at historiske data gemmes i mange år bagud. Side 53 af 97

54 5 Beregningsfunktioner Hoved index Værktøjet Problemløsning finder løsninger mod en konkret ukrudtsbestand ved at beregne: 1. bekæmpelsesbehov 2. doser af enkeltmidler 3. optimerede blandinger Hvis der indberettes problemer, som programmet ikke kan løse, henviser programmet til en planteavlskonsulent. Såfremt anvisningerne i værktøjet Sæsonplan følges, vil der være løsningsforslag i de fleste situationer. De principielt samme regnefunktioner er indbygget også i andre værktøjer: Effektprofil der giver et overblik over, hvilke ukrudtsarter et bestemt herbicid kan anvendes til under forskellige betingelser Brugers blanding der giver et overblik over, hvilke ukrudtsarter en 2- eller 3-komponent blanding, hvor brugeren vælger både midler og aktuelle doser, kan anvendes til under forskellige betingelser og desuden Herbicider på tværs og Effekttabeller. Idet de samme regnefunktioner anvendes i disse forskellige værktøjer, opnås fuldstændig integritet i anvisningerne fra disse forskellige værktøjer, hvilket betyder at enslydende kombinationer af de inputparametre, som værktøjerne reagerer på, vil føre til enslydende output, dog med forbehold for de strukturer, som kendetegner forskellige brugerflader i de forskellige værktøjer. 5.1 Bekæmpelsesbehov Hoved index Værktøjet Problemløsning fastlægger behovet for bekæmpelse for det ukrudt, som er registreret ved et markbesøg. Dette behov udtrykkes som en ønsket reduktion af ukrudtets biomasse (friskvægt) i procent i forhold til biomassen på et ubehandlet referenceareal (parcel) 4-6 uger efter gennemført herbicidbehandling. Dette behov betegnes i programmet som effektmål (=effektkrav). Programmets effektmål refererer til parcelforsøg, hvor de herbicider, som programmet kan foreslå, er afprøvet i varierende doser, og hvor effekten på de enkelte ukrudtsarters biomasse er målt 4-6 uger efter behandling. Effektmålene afhænger af: Side 54 af 97

55 afgrøde Forskellige afgrøder har forskellig konkurrenceevne overfor ukrudtet. Derfor varierer behovet for supplerende effekt mod ukrudtet. udlæg Forskellige udlæg kan bevirke, at der stilles særlige krav til visse ukrudtsarter forventet udbytte Ved faldende, forventet udbytte stiger effektmålene, idet konkurrenceevnen er relativt lavere ukrudtsart Forskellige ukrudtsarter har forskellige, tabsvoldende egenskaber. Derfor er der i programmet fastsat forskellige effektmål på forskellige ukrudtsarter ukrudtstæthed Det potentielle tab stiger med stigende ukrudtstæthed. Derfor fastsætter programmet stigende effektmål ved stigende ukrudtstæthed årstid Årstid anvendes kun vintersæd og kun til at sikre en entydig adskillelse mellem efterårs- og forårssæson. Effektmålene ændres fra efterårssæsonen til forårssæsonen, fordi en række ukrudtsarter normalt ikke vil overleve en dansk vinter. Programmet indeholder effektmål for ca kombinationer af værdier for disse parametre. Effektmålene er fastsat med henblik på at tilgodese følgende hensyn i produktionen: et ønske om at undgå tab af udbytte i forhold til en relevant standardbekæmpelse (et kortsigtet hensyn) et ønske om at undgå tab i efterfølgende afgrøder som følge af opformering af ukrudt i sædskiftet (et langsigtet hensyn) Både de kort- og langsigtede hensyn er imidlertid relativt svagt belyste forskningsmæssigt. Der findes en del undersøgelser af betydningen af 1-2 ukrudtsarter ad gangen, men når mange arter i varierende tætheder forekommer sammen, hvilket ofte er tilfældet under markforhold, er bekæmpelsesbehovet vanskeligt at fastlægge ud fra objektive kriterier. Effektmålene i PVO er derfor i stedet baseret på ekspertviden. På grund af doseringsfunktionens karakteristiske S-form udløses relativt høje doseringsforøgelser, når effektniveauet nærmer sig 100%. De aktuelle effektmål i programmet er derfor fastlagt ved at afprøve flere effektniveauer, hvor de første udgaver af programmet indeholdt relativt høje effektmål. Effektmålene er herefter blevet nedjusteret i flere omgange, indtil der ved afprøvning i landsforsøg blev fundet en passende balance mellem programmets robusthed og potentiale, se afsnit 7. Side 55 af 97

56 5.2 Enkeltmidler Matematisk funktion Hoved index Ved brug af data fra effektforsøg med herbicider i forskellige doser i mark og semifield (=ofte potter), er der etableret dosis/respons-funktioner for forskellige kombinationer af: afgrøder (evt. med udlæg), evt. årstid, afgrødeudviklingstrin og ukrudtsart. Disse funktioner giver en kontinuert sammenhæng mellem herbiciddosering og relativ effekt på ukrudtets biomasse 4-6 uger efter en sprøjtning. Denne funktion vises i Formel 1. Funktionen er en såkaldt logistisk funktion, fordi funktionen udfalds rum er begrænset til intervallet 0-1, eller her, 0-100%. Såfremt der kan skaffes estimater (=værdier) for funktionens parametre (=ubekendte), kan der beregnes effekt af hvilken som helst dosis, og der kan beregnes en dosis, som giver en hvilken som helst effekt. Denne funktion anvendes også i andre biologiske sammenhænge, f.eks. til simulering af vækst over tid. En grafisk afbildning af funktionen, giver et karakteristisk, S-formet forløb, se f.eks. Figur 5.1. En hvor 1exp( 2( a n 100* Si b *log( d /( r * r * r h s t v ))) E n er den relative effekt på ukrudtsart n (%) S i er relative konkurrenceevne af sort i (benyttes ikke p.t., default = 1,0) a n er den horisontale forskydning af doseringskurven for ukrudtsart n b h er et udtryk for stejlheden af kurven ved 50% effekt for herbicid h d er den aktuelle dosering (enhed/ha) r s er korrektionsfaktor (=doseringsfaktor) for ukrudtsstørrelse, klasse s r t er korrektionsfaktor (=doseringsfaktor) for temperatur, klasse t er korrektionsfaktor (=doseringsfaktor) for tørkestress, klasse v r v Formel 5.1 Funktion til beregning af doser og effekter Side 56 af 97

57 Effekt (%) Dokumentation for ukrudtsprogrammet i Planteværn Online Herbicider Hoved index En principiel, grafisk illustration af dosis/respons funktionen for forskellige herbicider mod én ukrudtsart vises i Figur ,00 80,00 60,00 40,00 Herbicid A Herbicid B Herbicid C Eksempler: jordmidler, kontaktmidler Eksempler: hormonmidler, fluroxypyr 20,00-0,0 0,1 1,0 10,0 Doseringer i potteforsøg Eksempler: minimidler Figur 5.1 Doseringskurver, skematisk, for 3 forskellige herbicider (aktivstoffer). Heraf ses, at herbicid A har en relativt flad doseringskurve. Dette betyder, at der er et relativt langt interval doser, som giver effekter, der har interesse i praksis. Herbicid C har i sammenligning hermed en relativ stejl doseringskurve. Dette betyder, at midlet skifter fra fuld effekt til ingen effekt inden for et relativt smalt interval af doser. Herbiciderne A og C illustrerer de yderpunkter af kurvestejlhed, som aktuelt anvendes i programmet. Kurvestejlheden (parameteren b h i Formel 5.1 = b-værdien ), fastlægges ved forsøg i semifield, hvor der normalt afprøves 5-8 doser, som vælges med henblik på at ramme hele doseringskurvens forløb Ukrudtsarter Hoved index Ved brug af et estimat for b h fra semifieldforsøg, estimeres a n (= a-værdien) ved brug af data fra effektafprøvning mod de enkelte ukrudtsarter i markforsøg. En grafisk illustration af dosis/respons funktionen for ét herbicid imod 3 forskellige ukrudtsarter vises i Figur 5.2. Heraf ses, at forskelle i følsomhed mellem arter overfor ét herbicid kan kvantificeres med parallelforskydninger af doseringskurven, idet doseringskurvens form (=stejlhed) bestemmes alene af aktivstoffet, se Figur 5.1. Programmet kræver, at de indberettede arter fra en mark alle bekæmpes med mindst den effekt, som er fastsat i programmet, se afsnit 5.1 (=programmets effektmål/bekæmpelsesbehov). Dette Side 57 af 97

58 Effekt (%) Dokumentation for ukrudtsprogrammet i Planteværn Online princip indebærer, at det oftest er den mindst følsomme art, som bestemmer den aktuelle dosis. De øvrige, og mere følsomme arter vil herved blive bekæmpet med en effekt, som er højere end programmets krav, se Figur 5.2. Dette beregningsprincip bidrager til at sikre en vis robusthed (=sikkerhed) i de løsningsforslag, som programmet beregner. 100,00 80,00 60,00 Art A Art B Art C Effekt af aktuel dosis er høj på mere følsomme arter Effekt krav 40,00 20,00 Aktuel dosis - 0,01 0,10 1,00 10,00 Dosering Figur 5.2 Grafisk illustration af dosis-respons funktion for 1 herbicid mod 3 ukrudtsarter. Der er ofte store forskelle i et herbicids effekt på forskellige plantearter. For de selektive herbicider gælder, at afgrøden stort set ikke påvirkes, medens en række af ukrudtsarter kan bekæmpes, nogle ofte med kraftigt reducerede doser. For minimidler, som har meget flade kurver, gælder, at nogle arter vil kunne bekæmpes tilfredsstillende med ned til 5-10% af den maksimale dosis Variation i forsøgsdata Hoved index I Figur 5.3 illustreres den variation, som findes i de forsøgsdata, som ligger til grund for fastlæggelsen af dosis/responsfunktion for ét herbicid mod én ukrudtsart, parameteren a n. Datagrundlaget, som anvendes til dette formål, opnås primært fra forsøg, som udføres af DJF i frivilligt samarbejde med producenter og importører af plantebeskyttelsesmidler og af fra supplerende data som producenter frivilligt stiller til rådighed. I Figur 5.3 vises billeder i marken fra behandlingstidspunktet og opgørelsestidspunktet. Side 58 af 97

59 a) Sprøjtning af parcelforsøg b) afgrøde og ukrudt på behandlingstidspunktet c) tællering hvori ukrudtsplanter tælles og vejes artsvis d) måling af friskvægt 4-6 uger efter afsluttet behandling Figur 5.3 Billeder fra sprøjtning og måling af effekt på ukrudtets friskvægt 4-6 uger senere. Med henblik på at sikre, at der opnås en tilfredsstillende sikkerhed i programmets anvisninger, tolkes data fra disse forsøg konservativt (=til den sikre side). Dette illustreres i Figur 5.4, hvor doseringskurvens placering tilpasses sådan, at den effekt, som programmet beregner (=forventer) af en bestemt dosis, har været højere i måske 3 ud af 4 forsøg. Side 59 af 97

60 De røde linier illustrerer den spredning i effekt, som er målt i forsøg. Spredningen aftager med stigende effektniveau Hvis programmet beregner dosis = ½ N, har der i forsøgene, som ligger bag været opnået bedre effekt i ca. 3 ud af 4 tilfælde Alle effektkrav ligger i intervallet 50-97%, idet usikkerheden for beregninger i intervallet 0-49 er meget høj. Figur 5.4 Illustration af variation i data som ligger til grund for fastlæggelse af dosis/responsfunktion for ét herbicid imod én ukrudtsart og princip for programmets tolkning heraf. Ved brug af et objektivt estimat for b h, som opnås i semifieldforsøg anvendes en subjektiv metode til at beregne et estimat for parameteren a n. Denne subjektive metode anvendes med henblik på at tilgodese de relativt store forskelle, som findes mellem: de enkelte arters tabsvoldende virkninger og forsøgsgrundlagets omfang og kvalitet For meget tabsvoldende arter, f.eks. Vindaks og Burresnerre, anvendes en relativt stor sikkerhedsmargin, medens der for mindre tabsvoldende arter, f.eks. Rød arve og Markforglemmigej, anvendes en mindre sikkerhedsmargin. Denne fremgangsmåde anvendes med henblik på at nå længst muligt ned i herbicidforbrug uden at tilsidesætte krav til sikkerhed i produktionen. For mange herbicider gælder, at de mest følsomme arter kan bekæmpes tilfredsstillende med 10-20% af den godkendte dosering medens mindre følsomme arter vil kræve den fulde, godkendte dosering Ukrudtets udviklingstrin Hoved index Ukrudtets følsomhed over for herbicider afhænger også af ukrudtets udviklingstrin. Nogle herbicider har således næsten samme effekt uanset ukrudtets udviklingstrin, medens andre herbicider taber voldsomt i effekt, når ukrudtet bliver stort. Forsøg har vist, at forskelle i følsomhed over for forskellige udviklingstrin kan kvantificeres ved brug af parallelle doseringskurver - ligesom forskelle mellem arter. I Figur 5.5 vises billeder fra forsøgsarbejdet i semifield anlæg, og i Figur 5.6 illustreres skematisk forskelle i følsomhed af 4 udviklingstrin af ukrudt over for 1 herbicid, hvor ukrudtets følsomhed aftager med stigende udviklingstrin. Idet kurverne er parallelle, er den horisontale afstand mellem to kurver ens ved alle Side 60 af 97

61 effektniveauer. Idet doseringsaksen er logaritmisk, vil et givet ryk på x-aksen ændre dosis en vis faktor. Med brug af sådanne korrektionsfaktorer kan der foretages beregninger for et andet udviklingstrin (=en alternativ kurve), end det udgangsniveau (=referenceniveau), der er registreret i markforsøgene, hvor effekten på forskellige arter er målt, jf. Figur 5.6. Hvis ukrudtet i markafprøvningerne eksempelvis havde 3-4 blade på sprøjtetidspunktet, vil programmet anvende faktorer, som er < 1,0 når der indberettes ukrudt, som har færre blade og faktorer, som er > 1,0, når der indberettes ukrudt, som har flere blade. a) Sprøjtekabine. b) Ukrudtsplanterne er sået forskudt, sådan at 3 forskellige udviklinstrin kan sprøjtes samme dag. c) Doserinsforsøg med burre-snerre. Her ved høsttidspunktet 4-6 uger efter behandling. Der synes at være en smule højere effekt på den forreste række. En helt ubehandlet potte vises længst til venstre. Figur 5.5 Sprøjtekabine, hvor forsøgspotter kan behandles med sprøjteteknik, som svarer til landmandens sprøjteudstyr samt ukrudtsplanter på sprøjtetidspunktet på opgørelsestidspunktet. Betydningen af ukrudtets størrelse undersøges rutinemæssigt for nye midler i DJF. Dette sker i semifield forsøg, hvor der for udvalgte type-ukrudtsarter afprøves 5-8 doser, se billeder Figur 5.5 og resultater i Figur 5.6. Ukrudtsplanterne høstes ca. 4-5 uger efter behandling, og effekten beregnes ud fra friskvægten af planterne i behandlede og ubehandlede potter. På baggrund af resultater fra disse forsøg, fastlægges forsigtige estimater for parameteren r s i Formel 5.1, som anvendes for de p.t. 75 ukrudtsarter i programmet. For mange herbicider anvendes et sæt af Side 61 af 97

62 Effekt (%) Dokumentation for ukrudtsprogrammet i Planteværn Online korrektionsfaktorer, som vises i Tabel 5.1. Heraf ses, at ændringen i dosering, når ukrudtet ændrer størrelse fra 0-2 blade til >6 blade er 1,7/0,7=2,4; hvilket svarer til en doseringsforøgelse på 140%. 100, blade 80, blade 60,00 40,00 20, blade >6 blade Forskellen mellem to udviklingstrin kan udtrykkes som en faktor på dosis, idet doseringsaksen er logaritmisk. - 0,01 0,10 1,00 10,00 Dosering illustration af dosis-respons funktion for 1 herbicid mod 4 udviklingstrin af 1 ukrudtsarter. Figur 5.6 Grafisk For visse arter anvendes dog andre korrektioner. For fluroxypyr imod Burresnerre benyttes en faktor på 1,0 (=ingen korrektion) uanset størrelsen af Burresnerre. For Kvik og andre rodukrudtsarter benyttes ligeledes ingen korrektion. For visse midler imod visse rodukrudtsarter beregnes stigende dosis med faldende antal blade, idet helt små skud af rodukrudt ikke giver en god effekt på de underjordiske organer. Dette gælder f.eks. for tribenuron-methyl mod Agertidsel, hvor der kan opnås en rimelig god effekt, men kun når Agertidsel har > 6 blade. Ukrudtets udviklingstrin Estimat for r s (= korrektionsfaktor) 0-2 blade 0,7 3-4 blade 1,0 5-6 blade 1,3 >6 blade 1,7 Tabel 5.1 Typiske korrektionsfaktorer for betydningen af ukrudtets størrelse Side 62 af 97

63 5.2.6 Temperatur og relativ luftfugtighed Hoved index Vejrforholdene har også stor betydning for herbicidernes effekt. Forsøg i DJF viser, at de fleste herbicider er mere effektive ved høje temperaturer, og nogle herbicider kræver en vis minimumstemperatur for at kunne anvendes i praksis. Dette gælder f.eks. for hormonmidler, fluroxypyr, bentazon og andre. Der er også eksempler på, at herbicider bevarer effekten selv ved meget lave temperaturer. Dette gælder f.eks. for de såkaldte minimidler og midler, som primært optages gennem rødder (= jordmidler ). I Figur 5.7 vises forsøgspotter i klimasimulator i Figur 5.8 illustreres skematisk forskelle ved 9 forskellige temperatur-regimer. Figur 5.7 Forsøgspotter kører kontinuerligt på transportbånd rundt i klimakammeret. Herved udjævnes de mindre forskelle i vækstbetingelser, som findes forskellige steder i klimakammeret. Dermed kan forskelle mellem forsøgsbehandlinger træde tydeligere frem. Forsøg i DJF har endvidere vist, at forskelle i følsomhed under forskellige vejrforhold kan kvantificeres ved brug af parallelle doseringskurver - ligesom forskelle mellem arter og forskelle mellem størrelser. Vejrforholdene både før, under og efter behandling har betydning, men undersøgelser viser, at vejrforholdene tæt på behandlingstidspunktet har relativt størst betydning. DJF undersøger rutinemæssigt nye herbicider for betydningen af temperatur og relativ luftfugtighed omkring sprøjtetidspunktet. I disse undersøgelser varieres temperatur, lys og Rh i naturlige døgnrytmer, således at sprøjtedøgnets minimums- og gennemsnitstemperatur varieres. Side 63 af 97

64 Effekt (%) Dokumentation for ukrudtsprogrammet i Planteværn Online Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Reference Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 100,0 80,0 60,0 Doseringskurve i meget koldt vejr 40,0 Doseringskurve i meget varmt vejr 20,0-0,01 0,10 1,00 10,00 Dosering Figur 5.8 Grafisk illustration af dosis-respons funktion for 1 herbicid ved 9 forskellige temperatur-regimer. Idet doseringskurverne under forskellige temperaturforhold er parallelle, som vist i Figur 5.6, kan forskellene mellem 2 temperaturregimer udtrykkes ved hjælp af korrektionsfaktorer på dosis. I Tabel 5.2 vises variationer i korrektionsfaktorer, hvor der benyttes forskellige sæt af korrektionsfaktorer for forskellige midler. Det fremgår af Tabel 5.2, at for nogle herbicider kan dosis sænkes med 50% ved særligt høje temperaturer, og dosis skal øges med 40-50% ved særligt lave temperaturer. Sådanne ekstreme vejrforhold er dog relativt sjældne, og de typiske korrektioner for betydningen af vejrforhold vil typisk være +/ % på dosis. Minimum temperatur (gr. C) Gennemsnits temperatur (gr. C) < > 10 < 5 1,0-1, ,0-1,3 0,9 1, ,0-1,2 1,0 (reference) 0,8-1, ,7 1,4 0,7-1,0 > 20 0,5-1,1 Tabel 5.2 Korrektionsfaktorer ved forskellige temperatur regimer på sprøjtedagen Der er også eksempler på, at effektiviteten falder ved stigende temperatur. Dette gælder f.eks. glyphosat. Denne effekt optræder imidlertid som en følge af at glyphosats effekt er stærkt afhængig af den relative luftfugtighed, der aftager med stigende temperatur. Side 64 af 97

65 5.2.7 Tørke Hoved index Ukrudtsplanternes vandforsyning har stor betydning for herbicidernes effekt. Under varmere himmelstrøg er tørre forhold ofte et meget alvorligt problem i forbindelse med anvendelse af herbicider, idet effekten kan svigte fuldstændigt, når det er meget tørt. DJF undersøger rutinemæssigt betydningen af tørre forhold for nye herbicider. Disse undersøgelser viser, at forskelle i følsomhed ved forskellige niveauer af tørkestress kan kvantificeres med parallelle doseringskurver ligesom forskellene mellem arter, ukrudtets udviklingstrin og temperatur. I Tabel 5.3 vises variationen i korrektionsfaktorer for forskellige midler. Doseringsforøgelserne, som er nødvendige for at kompensere for reel tørke, svinger mellem 30% og 500% afhængig af aktivstof og stressniveau. Dette betyder, at den maksimale dosis ofte vil skulle overskrides, hvis der skal kompenseres for tørre forhold. Stresstegn på Korrektionsfaktor ukrudtsplanter Ingen 1,0 (reference) Begyndende 1,0 3,0 Tydelige 1,5 6,0 Tabel 5.3 Korrektionsfaktorer ved forskellige niveauer af vandstress Forsøg i DJF viser imidlertid også, at blot 24 timer efter nedbør, vil tørkestresset ukrudt genvinde normal følsomhed. Dette betyder, at det i Danmark normalt vil være hensigtsmæssigt at afvente nedbør i stedet for at sprøjte ukrudt, som er stærkt tørkestresset. Hertil kommer, at jorden i Danmark kun sjældent bliver så tør, at ukrudtet udviser reelle symptomer på tørkestress. Når det ydermere tages i betragtning, at det meste ukrudt jf. Tabel 5.1 er mest følsomt, medens det er småt, så vil ukrudt, som er reelt tørkestresset kun forekomme i sjældne tilfælde i Danmark. Side 65 af 97

66 Effekt (%) Dokumentation for ukrudtsprogrammet i Planteværn Online Vekselvirkninger Hoved index De beregninger, som kan udføres med Formel 5.1, inddrager de vigtigste faktorer, som påvirker herbicidernes effektivitet. Det samlede antal kombinationsmuligheder for værdier af disse faktorer er relativt stort, se Tabel 5.2 Faktor Virkning af 1 herbicid imod 1 ukrudtsart i 1 afgrøde Virkning imod forskellige størrelser af ukrudt Virkning under forskellige temperaturer Virkning under forskellige niveauer af tørkestress Antal kombinationer for enkeltherbicider Antal kombinationer 4 klasser 9 klasser 3 klasser x 4 x 9 x 3 = ca. 1,0 mio. Tabel 5.2 Kombinationsmuligheder i PVO mellem faktorer, som påvirker herbicidernes aktivitet. Tabellen viser, at PVO kan beregne dosis og effekt for i alt ca. 1,0 mio. kombinationer af: herbicid, afgrøde, ukrudtsart, ukrudtsstørrelse og klimaforhold. For ét bestemt herbicid kan disse mange kombinationer illustreres grafisk som parallelforskydninger langs doseringsaksen, se Figur 5.9. Disse mange kombinationer ville ikke kunne anvendes i praksis uden brug af informationsteknologi. De mange kombinationer af tal og beregninger er imidlertid en relativt simpel opgave ved brug af informationsteknologi. 100,00 80,00 60,00 følsomme arter små planter varmt vejr 40,00 20,00-0,0 0,1 1,0 10,0 Doseringer ufølsommer arter store planter koldt vejr Figur 5.9 Forskydninger af doseringskurven for 1 herbicid, som justerer for forskelle i følsomhed mellem ukrudtsarter, størrelse af ukrudtet og klimaforhold En afgørende antagelse i Formel 5.1 er, at de mange faktorer ikke udviser markante indbyrdes vekselvirkninger. Der tages dog et vist hensyn til eventuelle vekselvirkninger i kraft af den konservative metode, som anvendes i omsætningen af eksperimentelle data til estimater for beregningsfunktionens parametre, se f.eks. Figur 5.4. Side 66 af 97

67 5.3 Tankblandinger med fast blandingsforhold Hoved index For nogle herbicider findes slet ingen eller kun meget sparsomme resultater for effekt, hvor midlerne er anvendt alene. I stedet findes ofte data, hvor sådanne midler er afprøvet i faste blandingsforhold med andre midler. Sådanne blandinger med fast blandingsforhold indlægges i PVO i de tilfælde, hvor der ikke findes brugbare effektdata for herbiciderne anvendt alene. Eksempel: For blandingen af Stomp 1,5 l/ha + Basagran M75 1,0 l/ha, som kan anvendes i byg/ærte helsæd, findes der kun sparsomme data, hvor midlerne er anvendt alene. I stedet findes betydelige mængder af data, hvor midlerne er afprøvet i det viste blandingsforhold. I PVO foretages beregning af disse faste blandinger i princippet som for enkeltmidler. Dette sker ved, at den maksimale dosis for en sådan blanding pr. definition sættes til 1,0. Eventuelt reducerede doser beregnes herefter som andele heraf. Eksempel: Hvis der beregnes en andel på 0,66 af en blanding af Stomp + Basagran M75 i eksemplet ovenfor, bliver den aktuelle dosis således: 0,66 * 1,50 l/ha Stomp = 1,00 l/ha Stomp + 0,66 * 1,00 l/ha Basagran M75 = 0,66 l/ha Basagran M75 En generel ulempe ved faste blandinger er, at aktivstof spildes i de tilfælde, hvor kun den ene blandingskomponent bidrager til den aktuelle effekt. Denne type af spild kan principielt også forekomme i handelsprodukter, som indeholder flere aktivstoffer. Side 67 af 97

68 5.4 Optimerede tankblandinger Hoved index Forskellige herbicider (aktivstoffer) kan kontrollere forskellige ukrudtsarter, afhængig af de aktuelle estimater for de faktorer, som indgår i Formel 1. Ved brug af den såkaldte Additive Doserings Model (ADM), sammensætter programmet automatisk tank-blandinger af forskellige handelsprodukter af herbicider, som er tilpasset ukrudtsbestanden og virkningsbetingelserne i en givet mark. Brugeren vælger, om der skal foretages minimering efter: behandlingens udgift til herbicider eller behandlingernes behandlingsindeks (BI) Under ADM forudsættes, at der for en givet ukrudtsart og et givet effektniveau findes et fast bytteforhold mellem doserne af to eller flere herbicider, sådan at herbiciderne kan substituere (=erstatte) hinanden, helt eller delvist. Det grundlæggende beregningsprincip vises i Figur Her forudsættes det, at alle de 2-komponent blandinger, som defineres af den rette linie vil give en bestemt effekt på en bestemt ukrudtsart. Eksempel: I Figur 5.10 antages, at hhv. 2 l/ha og 3 l/ha af 2 forskellige herbicider kan give en fastlagt effekt mod en bestemt ukrudtsart. Disse doser forudsættes beregnet ved brug af Formel 5.1. I Figur 5.8 viser den grafiske illustration, at doser af Herbicid A og Herbicid B herefter kan substitueres ved brug af følgende formel: Dosis Herbicid A = -3/2 * Dosis Herbicid B + 3. Hvis der forlods vælges f.eks. 1 l/ha af Herbicid B, kræves iblanding af 1,5 l/ha af Herbicid A. Forsøg ved DJF har vist, at de fleste relevante herbicidblandinger følger ADM. Der er imidlertid også fundet tilfælde, hvor ADM ikke gælder. I sådanne tilfælde kan der være tale om: antagonisme hvor midlernes effekt i blanding er lavere end forventet under ADM. Man kan forstå dette sådan, at nogle af blandingspartnerne hæmmer effekten af andre blandingspartnere synergi hvor midlernes effekt i blanding er højere end forventet under ADM. Man kan forstå dette sådan, at nogle af blandingspartnerne forstærker effekten af andre blandingspartnere. Nye midler undersøges rutinemæssigt i DJF for synergistiske og antagonistiske virkninger i relevante blandinger. I PVO optages ikke blandinger, hvor der er konstateret antagonisme. Evt. synergistiske effekter ignoreres, idet sådanne effekter er meget vanskelige at kvantificere. Antagonisme er fundet for blandinger af visse specialmidler imod græsukrudt med midler mod 2- kimbladet ukrudt. Som eksempel kan nævnes Fusilade og Agil, som mister en del af effekten imod græsukrudt, hvis der blandes med visse andre midler. Side 68 af 97

69 Dosis af Herbicid A 2 l/ha En mulig ADM-blanding: Herbicid A 1,00 l/ha + Herbicid B 1,50 l/ha 3 l/ha Dosis af Figur 5.10 Herbicid B Illustration af ADM for 2 herbicider imod 1 ukrudtsart. Alle blandinger, som defineres af den grønne linie, vil give samme effekt. Forsøg ved DFJ har endvidere vist, at antagonistiske effekter kan undgås, hvis der holdes en tidsmæssig afstand på mindst en uge mellem udbringning af de to midler, som virker antagonistisk i blanding. Dosis af Herbicid A Art 1 Art 2 Art 3 Alle blandinger langs den knækkede kurve ( = grænse isobol ), vil iflg. ADM give mindst den krævede effekt på alle 4 ukrudtsarter. Løsningsforslag, som er optimale mht. pris eller BI, kan findes i et af knækkene Art 4 Dosis af Herbicid B Figur 5.11 ADM-optimering efter pris eller behandlingsindeks for 4 ukrudtsarter PVO vil automatisk finde en optimal herbicidblanding ved brug af en beregningsmetode, som illustreres grafisk i Figur Denne metode kaldes også lineær optimering. Denne beregningsmetode kan dog også finde enkeltmidler som værende optimale. I Figur 5.11 optræder en sådan løsning i skæringen mellem isobolen for Art 1 med doseringsaksen for Herbicid A. Herved sikres, at der kun blandes, når der er en reel fordel heri. Side 69 af 97

70 ADM optimering kan også udføres for 3 eller flere herbicider i blanding. Hvis der er 3 midler i blanding, kan der i Figur 5.9 indsættes en 3. doseringsakse, sådan at figuren bliver rumlig. Isobolerne, som i Figur 5.9 er linier, erstattes herefter af flader, hvor 3 flader vil have ét fælles skæringspunkt, såfremt ingen af fladerne er parallelle. Et sådant skæringspunkt kan være en optimal 3-komponent blanding. Denne beregningsmetode medfører, at antallet af blandingskomponenter i en optimal blanding altid vil være mindre end antallet af indberettede ukrudtsarter, med mindre en eller flere af blandingskomponenterne indgår i fuld dosis. PVO vil automatisk beregne 2- og 3-komponent blandinger, hvis dette er fordelagtigt i forhold til det optimeringskriterium (pris eller BI), som brugeren har valgt. Beregningerne under ADM er meget komplicerede og tidskrævende at gennemføre manuelt, men foregår hurtigt ved brug af informationsteknologi. I takt med at betingelserne for bekæmpelse bliver vanskelige, f.eks. ved mange ukrudtsarter, store planter, tørkestress osv., vil behovet for at blande flere midler sammen stige. PVO kan blande 3 midler med indtil fuld dosis af hvert middel. Det teoretisk antal mulige 2- og 3-komponent ADM-blandinger stiger voldsomt i takt med stigning i antallet af herbicider, som kan blandes. Der er derfor indlagt begrænsninger, sådan at der kun vises blandinger, som vurderes at have en faglig relevans. 5.5 Additiver Hoved index Beslutningsregler Tilsætning af additiver vises automatisk som en del af løsningsforslagene, når dette er relevant. Doseringen af nogle additiver angives traditionelt som en fast procentdel af sprøjtevæsken. I PVO angives doser af additiver imidlertid som eksakte doser pr. hektar, hvor doserne er baseret på faste og relativt høje volumener af sprøjtevæske. Denne beregningsmetode kan imidlertid medføre, at der anvises unødigt høje koncentrationer af additiv, hvis brugeren anvender lavere væskevolumener. Denne fremgangsmåde er alligevel valgt, fordi: at det ikke vil være rimeligt at bede brugeren oplyse planlagt sprøjteteknik, inden programmet kan starte beregning af løsningsforslag at additiver er relativt prisbillige (5-10 kr./ha) at en let forhøjet koncentration af additiv ikke har kendte, negative effekter at additiver ikke belaster beregning af behandlingsindeks (BI). Ved beregning af ADM-blandinger kompliceres behovet for tilsætning af additiver, idet et herbicid, som kræver tilsætning af et bestemt additiv, kan blive foreslået i tank-blanding med et andet Side 70 af 97

71 herbicid, som i sig selv indeholder store mængder additiv, hvorfor separat tilsætning af additiv kan udelades. Eksempel: Ved blanding af Express + Oxitril CM, vil Oxitril CM i doser over ca. 0,4 l/ha indeholde tilstrækkelig mængde af det additiv, som Express behøver, hvorfor tilsætning af additiv særskilt kan udelades. I PVO foreslås automatisk tilsætning af additiv, når doseringen af blandingspartnerne, som indeholder additiv, kommer under en vis grænse, afhængig af den kemiske 'formulering' af de enkelte produkter. For de fleste additivholdige midler ligger denne grænse i området: 20-70% af maksimal dosis. Alternative handelsprodukter Ofte vil der være forskellige alternative handelsprodukter af additiver, som ud fra ukrudtsfaglige betragtninger er lige anvendelige. Som udgangspunkt foreslår programmet det additiv, som er angivet på herbicidernes etiketter. Når cursoren holdes passivt over et lille info-tegn efter navnet på additivet, vises handelsnavne og doser af alternative additiver. 5.6 Afrunding af beregnede doser Hoved index Doseringer i løsningsforslag afrundes, sådan at der kun vises 2 betydende cifre, dog kun ét betydende ciffer, hvis 2. ciffer er nul. Disse afrundinger får imidlertid følgevirkninger på de beregnede effekter. Hvis der beregnes doser med mange decimaler gælder, at mindst 1 ukrudtsart vil blive bekæmpet med netop den effekt, som behovsfastlæggelsen i programmet har fastlagt, medens de øvrige ukrudtsarter vil blive bekæmpet med en effekt, som er højere i forhold hertil, se afsnit 5.2. Som følge af afrundingerne kan der observeres forskelle mellem krævede og beregnede effekter på op til 3 procent-point. Den aktuelle afvigelse afhænger af den aktuelle kombination af effektmål og stejlhed i dosis/responskurven. Side 71 af 97

72 5.7 Hvilke afgrøder og udlæg kan der foretages beregninger i? Hoved index De basale beregningsfunktioner blev oprindeligt udviklet til vårbyg og vårsæd. Senere blev vintersæd afgrøder, vinter- og vårraps, foder- og konsumærter, sukkerroer, majs og forskellige græs- og industri frø tilføjet i nævnte rækkefølge. I tabel 5.4 vises en oversigt hvilke hovedafgrøder som PVO-ukrudt tilbyder modelberegning i. PVO-ukrudt tilbyder beregningsmuligheder i følgende hovedafgrøder Byg, vinter Rapgræs, alm. Byg, vår Rapgræs, eng Byg, vår + ærter, helsæd Raps, vinter Græs med kløver Raps, vår Græs, varig Roer, sukker Havre Rug, vinter Hundegræs Svingel, eng Hvede, vinter Svingel, rød Hvede, vår Svingel, stivbladet Kløver, hvid Svingel, strand Kløver, hvid + Rapgræs, eng Timothe Kløver, rød Triticale, vinter Majs til foder Ærter til konsum Rajgræs, alm. Ærter til modenhed Rajgræs, hybrid Rajgræs, ital. Rajgræs, til slet Tabel 5.4 Oversigt over afgrøder som PVO tilbyder beregning i PVO-ukrudt tilbyder også beregninger i forskellige udlægs-afgrøder. Først blev beregninger indlagt for udlæg i vårbyg. Senere blev alle de vigtigste udlægsmuligheder i alle programmets hovedafgrøder indlagt. I tabel 5.5 vises en oversigt over hovedafgrøder og relevante udlægsafgrøder. Side 72 af 97

73 Græs med kløver Græs, varig Hundegræs Kløver, hvid Kløver, hvid + rap. eng Kløver, rød Rajgræs til slet Rajgræs, alm Rajgræs, alm. Rajgræs, hybrid Rajgræs, ital. Rajtræs, hybrid Rapgræs, alm Rapgræs, eng. Svingel, eng Svingel, rød Svingel, stivbladet Svingel, strand Timothe Dokumentation for ukrudtsprogrammet i Planteværn Online Udlæg Afgrøder Vinterafgrøder Byg, vinter x x x x x x Hvede, vinter x x x x x x x Kløver, hvid x Raps, vinter Rug, vinter x x x x x x Triticale, vinter x x x x x x Vårafgrøder Byg, vår x x x x X x x x x x x x x x x x x Byg, vår + ærter x x Havre x x x x x x x x x x Hvede, vår x x x x x x x x x Majs, foder x x x x Raps, vår Ærter, konsum Ærter, modne x x x x x Tabel 5.5 Kombinationer af afgrøde og udlæg, hvor PVOs beregningsfunktioner vedr. ukrudtsbekæmpelse er indlagt. Side 73 af 97

74 6 Beslutningsværktøjer 6.1 Strategi for en vækstsæson Hoved index Værktøjet Strategi for en vækstsæson giver et overblik over opgaver på mark- og afgrødeniveau vedrørende plantebeskyttelse i løbet af en vækstsæson. Sæsonplan indeholder også links til relevante scenarier, hvor flest mulige indberetningsfelter er udfyldte på forhånd. Brugerfladen af Sæsonplan vises i Figur 6.1. Her forklares kort, hvad de indberettede oplysninger anvendes til i programmet. Oplysningerne anvendes til: Afgrænsning til én eller alle afgrøder Afgrænsning til én eller alle skadevoldere Afgrænsning til få eller mange afgrødestadier Figur 6.1 Brugerflade i indberetningsbilledet til værktøjet Strategiplan for en vækstsæson. Her vises en sæsonplan, som indeholder alle planteværnsopgaver igennem en hel vækstsæson i vårbyg. Side 74 af 97

75 6.2 Ukrudtsnøglen Hoved index Det er vigtigt at kunne artsbestemme ukrudt, fordi der er meget store forskelle i følsomheden af forskellige ukrudtsarter overfor forskellige herbicider, se afsnit Håndbogen 'Ukrudtsbogen' (4. udgave 2004) kan anvendes til artsbestemmelse i marken. Denne bog er anvendt som forlæg for Ukrudtsnøglen i PVO. Bogen indeholder 79 arter og kan købes hos Danmarks JordbrugsForskning, tlf , Der findes dog langt flere arter, som lejlighedsvist kan optræde i dyrkede marker. Håndbogen 'Dansk Feltflora' indeholder ca. 600 arter, se DSR Boghandel på KVL. I denne bog kræves dog en vis botanisk indsigt for at anvende de botaniske nøgler. Værktøjet Ukrudtsnøglen giver hjælp til at bestemme 103 ukrudtsarter. Idéen er, at der primært benyttes grafik og billeder som hjælp for artsbestemmelsen. Arterne kan sorteres efter kimbladets form, 1. løvblads form eller 1. løvblads længde, hvilket giver hjælp til at afgrænse forvekslingsmulighederne. For hver ukrudtsart i Ukrudtsnøglen er der link til en side, som viser botaniske beskrivelser og større billeder i 4 udviklingstrin. Brugerfladen af Ukrudtsnøglen vises i Figur 6.2. Her forklares kort, hvad de indberettede oplysninger anvendes til i programmet. Artslisten kan sorters efter navn, kimbladets form, 1. løvblads form eller 1. løvblads længde. Herved bliver det forholdsvist enkelt at foretage artsbestemmelse. Figur 6.2 Brugerflade af Ukrudtsnøglen. Her er artslisten sorteret efter dansk navn. Side 75 af 97

76 6.3 Problemløsning Hoved index Værktøjet Problemløsning kan finde optimale bekæmpelsesforslag mod ukrudtet i en aktuel mark. Beregningerne i dette værktøj løber i 3 hovedtrin: 1. fastlægger bekæmpelsesbehov (effektkrav) for hver af de indberettede ukrudtsarter 2. udvælger herbicider og beregner doser, som kan indfri bekæmpelsesbehovet 3. beregner blandinger af 2-3 herbicider, hvor pris eller Behandlingsindex (BI) er minimeret Beregningerne foregår ved brug af de beregningsfunktioner, som er beskrevet i afsnit 5. Brugerfladen af Problemløsning vises i Figur 6.3. Her forklares kort, hvad de indberettede oplysninger anvendes til i programmet. Figur 6.3 Brugerflade i indberetningsbilledet til værktøjet Problemløsning. Her er indberettet 2 ukrudtsarter i vinterhvede, efterår. Side 76 af 97

77 6.4 Effektprofiler Hoved index Værktøjet Effektprofil giver et overblik over, hvilke ukrudtsarter et givet herbicid kan- og ikke kan bekæmpe under forskellige betingelser. Brugeren kan ændre programmets krav til effekt mod de enkelte ukrudtsarter, der ligger som standard i programmet. Herved kan brugeren indsætte effektkrav, som er afpasset særlige hensyn i dyrkningen eller sædskiftet. Programmet beregner konsekvenser for dosis på effektkrav i intervallet 50-99% effekt. I takt med at kravene til effekt nærmer sig 100%, øges den beregnede dosis dramatisk. Dette skyldes, at doseringsfunktionen nærmer sig asymptotisk mod 100% effekt, når der anvendes (uendeligt) høje doser. Beregningerne foregår ved brug af de beregningsfunktioner, som er beskrevet i afsnit 5. Brugerfladen af Effektprofil vises i Figur 6.4. Her forklares kort, hvad de indberettede oplysninger anvendes til i programmet. Figur 6.4 Brugerflade i indberetningsbilledet til værktøjet Effektprofil. Her er valgt herbicidet Express ST i vårbyg. Side 77 af 97

78 6.5 Effekttabeller Hoved index Værktøjet Effekttabeller kan sammenligne effektiviteten af alle herbicider som er godkendte og markedsførte til en bestemt kombination af afgrøde, udlæg og årstid (efterår eller forår/sommer). Brugerfladen af Effektprofil vises i Figur og Her forklares kort, hvad de indberettede oplysninger anvendes til i programmet. Data kan overføres til Microsoft Excel, hvorved brugeren kan bearbejde videre på egen hånd. Figur Brugerflade for Effekttabel, hvor effekter angives relativt i forhold til programmets behovsmodel Figur Brugerflade for Effekttabel, hvor effekter angives som absolutte effekter Side 78 af 97

79 For programmets kombinationer af afgrøde, udlæg og årstid vises tabeller, kan det aktuelle udbud af herbicider sammenlignes med hensyn til effekt på forskellige ukrudtsarter og under forskellige betingelser i øvrigt. Idet programmet indeholder over 100 ukrudtsarter, bliver en tabel, som indeholder alle arter meget bred og derved uoverskuelig. Derfor kan brugeren vælge, om visninger skal indeholde en eller flere af henholdsvis almindelige og sjældne 1- og 2-kimbladede arter. Brugeren vælger også: størrelse og tæthed af ukrudt samt vejrforhold om sammenligning skal ske ved dobbelt, hel, halv eller kvart normal-dosering om effekter skal angives i absolutte værdier eller relativt i forhold til de krav, som er indbygget i programmets behovsmodel Som inspiration til programmets indhold vises automatisk effekttabel for vårbyg uden udlæg, hvor doseringen af herbicider er en halv normal dosering (½ N). Betegnelsen Acceptabel effekt anvendes, når den beregnede effekt ligger højst procentpoint under de niveauer, som kræves i programmets behovsmodel. Løsninger med acceptabel effekt bør derfor kun vælges i situationer, hvor der ikke er løsninger, som har God effekt. Alle visninger foregår ved brug af de beregningsfunktioner, som er beskrevet i afsnit 5. Herved opnås fuldstændig integritet mellem anvisninger fra Effekttabeller og de andre regneværktøjer, som programmet indeholder. Side 79 af 97

80 6.6 Brugers blanding Hoved index Værktøjet Brugers blanding kan vise den beregnede effekt på flest mulige ukrudtsarter af en blanding af herbicider, som brugeren vælger. Værktøjet er primært rettet mod konsulenter, som ved brug af dette kan få hjælp til at udarbejde nyhedsbreve og lignende på regionalt plan. Beregningerne forgår ved brug af de beregningsfunktioner, som er beskrevet i afsnit 5. Brugerfladen af Brugers blanding Figur 6.7. Her forklares kort, hvad de indberettede oplysninger anvendes til i programmet. Figur 6.7 Brugerflade i indberetningsbilledet til værktøjet Brugers blanding. Her er valgt en blanding af 1 tab/ha Express + 0,3 l/ha Oxitril CM i vårbyg. Side 80 af 97

81 6.7 Herbicider på tværs Hoved index Beregningsfunktionerne, som beskrives i afsnit 5, er fælles for værktøjerne Problemløsning, Effektprofil, Brugers blanding og Herbicider på Tværs. Herbicider på tværs er tænkt som en hjælp til at opnå overblik, når man har forskellige indgange til ukrudtsbekæmpelsen. Indledningsvis skal bruger vælge en af de 6 indgange, som vises i figur 6.8. Figur 6.8 Brugerflade i indberetningsbilledet til værktøjet Herbicider på Tværs. Eksempel 1 I afgrøder, som kun dyrkes på mindre arealer, vil der ofte kun være begrænsede muligheder for at bekæmpe selv almindeligt forekommende ukrudtsarter. Indgangene Hvilke ukrudtsarter kan jeg bekæmpe i mine afgrøder? Hvilke herbicider kan jeg bruge i mine afgrøder? kan hjælpe med at give overblik over bekæmpelsesmulighederne i en bestemt afgrøde (med/uden relevante udlægsmuligheder). Eksempel 2 Når der forekommer relativt sjældne ukrudtsarter, som måske kun kan bekæmpes i få afgrøder og på få tidspunkter, hvilke kan være vanskelige at finde ved brug af Problemløsning, Effektprofil og Brugers blanding. Indgangene Hvilke afgrøder kan jeg bekæmpe mine ukrudtsarter i? Hvilke herbicider kan bekæmpe mine ukrudtsarter? kan hjælpe med at finde bekæmpelsesmuligheder for sådanne arter. Side 81 af 97

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online - opdateringer i de seneste 5 år Dato Emne Beskrivelse af ændringer 18 feb 2014 Funktionalitet Brugers blanding og Effektprofil Automatisk skift mellem

Læs mere

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online - opdateringer i de seneste 5 år Dato Emne Beskrivelse af ændringer Nye Herbicider Opdaterede dokumenter Nye produkter: Hussar Plus OD og Serrate Hussar

Læs mere

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online - opdateringer i de seneste 5 år Dato Emne Beskrivelse af ændringer 9. jan. 2017 Ny anvendelser Opdatering Ny anvendelser: Primus XL og Starane XL Primus

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis.

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis. Tabel 1. Tokimbladet ukrudt i vinterhvede om foråret, ukrudt med 5-6 løvblade, 11-40 ukrudtsplanter pr. m 2. Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha. Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Det er lettere at overholde reglerne, når du ikke kan overtræde dem Med Broadway, Mustang

Læs mere

Planteværn Online. Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider. Hvad er herbicidresistens?

Planteværn Online. Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider. Hvad er herbicidresistens? Planteværn Online Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider Af Solvejg K Mathiassen, Mette Sønderskov, Ole Qvist Bøjer and Per Rydahl Aarhus Universitet, Flakkebjerg September 2011 Hvad er

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

fenpropimorph (Vårbyg) Vinterhvede Sukkerroer Roundup 2000 Glyphosat Roundup 2000 Glyphosat

fenpropimorph (Vårbyg) Vinterhvede Sukkerroer Roundup 2000 Glyphosat Roundup 2000 Glyphosat 1999 2000 2001 Vinterrug Sencor WG Metribuzin Logran 20 WG Triasulfuron Express Tribenuron-methyl Afalon Linuron Stomp SC Pendimethalin Dithane DG Mancozeb Propiconazol + Propiconazol + () Vinterrug Express

Læs mere

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet i korn Seriøst planteværn Anbefalinger for Broadway Anbefalinger for Broadway Bredbladet 110 g 165 g 220 g Græs 110 g 165 g 220 g Agerrævehale

Læs mere

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014 Godt i gang i marken 2015 Korn og raps Tommy Agermose 13-15. august 2014 Disposition Ukrudtsbekæmpelse vintersæd Ukrudtsbekæmpelse vinterraps Skadedyr vinterraps Vækstregulering vinterraps Ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd Konsulenttræf 21. august 2014 Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd Strategi 2009 1 Lexus Lexus

Læs mere

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret DLG Vækstforum 2012 Salgskonsulent Stefan Fick Caspersen Program Ukrudtets betydning Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt Resistent ukrudt et stigende

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget TRIBEURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Express ST, reg.nr. 3-164, 1x10 tabletter á 7,5 g, Du Pont Express SX, reg.nr. 3-177, 100 g, Du Pont Danmark ApS uance WG, reg.nr.

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Resistens

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JES ERIK JESE PETER KRYGER JESE LISE ISTRUP JØRGESE GHITA CORDSE IELSE STIG FEODOR IELSE KLAUS PAASKE POUL HEIG PETERSE METSULFURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr.,

Læs mere

Herbicidresistens. Hvordan tackler vi herbicidresistens i praksis? Konkrete strategier og bekæmpelsessforslag. ved Jens Erik Jensen

Herbicidresistens. Hvordan tackler vi herbicidresistens i praksis? Konkrete strategier og bekæmpelsessforslag. ved Jens Erik Jensen Herbicidresistens Hvordan tackler vi herbicidresistens i praksis? Konkrete strategier og bekæmpelsessforslag ved Jens Erik Jensen Kanadisk bakkestjerne 3,1 l Roundup /ha 4 uger efter behandling Kilde:

Læs mere

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Middel SU-restriktioner Afstand til vandmiljø Broadway Catch Regnfast efter Additiv PG26N - Mustang Forte Primus

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Moderne fleksibilitet

Læs mere

Activus 40 WG. Midler

Activus 40 WG. Midler Pendimethalin Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Activus 40 WG, reg.nr. 396-36, 10 l, Makhteshim-Agan Inter-Pendimethalin 330, reg.nr. 221-140, 10 l, Inter-Trade A/S Stomp, reg.nr.

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Aryle Active er et helt nyt aktivstof til bekæmpelse af bredbladet ukrudt, som indgår i ukrudtsmidlerne

Læs mere

Hvordan optimerer vi den kemiske ukrudtsbekæmpelse med henblik på kløver?

Hvordan optimerer vi den kemiske ukrudtsbekæmpelse med henblik på kløver? Hvordan optimerer vi den kemiske ukrudtsbekæmpelse med henblik på kløver? Sammenfatning af forsøg og erfaringer fra plænegræs og frøgræs A A R H U S U N I V E R S I T E T Peter Hartvig, Forskningscenter

Læs mere

Planteværn Online. Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider. Hvad er herbicidresistens?

Planteværn Online. Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider. Hvad er herbicidresistens? Planteværn Online Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider Af Solvejg K Mathiassen, Mette Sønderskov, Ole Qvist Bøjer and Per Rydahl Aarhus Universitet, Flakkebjerg September 2011 Opdateret

Læs mere

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse Planteavlsnyt Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse 21. marts. 2016 Gefion Heldigvis er langt de fleste vintersædsmarker ukrudtsbehandlede med god effekt i efteråret. Er markene behandlet i efteråret

Læs mere

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Markbrug nr. 284a 2003 1 Markbrug nr. 284a Oktober 2003 Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Solvejg K. Mathiassen og Per Kudsk, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd

Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd Ukrudtsplaner 2014 Efterårsbehandlet - god effekt Sp/kl Pris kr/ha Kamille + snerlepileurt + burresnerre (ikke stedmoder, Ærenpris og raps) SU resistent fuglegræs 1 0,5 l Starane XL x 126 Kamille + snerlepileurt

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 Hussar Plus OD - NYHED - mere sikker og effektiv græsukrudtsmidlet der samler alle styrker i en Prosaro, Proline Xpert og Proline en stærk familie Folicur Xpert den bedste

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN PENDIMETHALIN Middelnavn,

Læs mere

www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800

www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800 Konsulenttræf 20. august 2013 Søren Severin: Tlf.: 23814720 Erling F. Petersen: Tlf.: 40155923 www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800 Agenda Lexus og Absolute 5 Express

Læs mere

Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt. v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522

Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt. v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522 Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522 Årets udfordringer Overlevende ukrudt i vintersæden er meget stort Slå til hårdt og tidligt ved rajgræs Særligt græsukrudtet

Læs mere

v/ Ole Harild 21. februar 2017

v/ Ole Harild 21. februar 2017 Ukrudtbekæmpelse hvordan gør vi det bedst? Vintersæd Vinterraps Vårsæd Frøgræs Hestebønner Resistens Radrensning v/ Ole Harild 21. februar 2017 Tidlig såning først i september Ukrudt har ekstra gode betingelser

Læs mere

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR.

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Webinar 4. december kl. 9.15 LANDSKONSULENT POUL HENNING PETERSEN HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen

Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR AGROØKOLOGI Temadag Markfrø 4. Februar 2016 Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen Frøbiologi Ager-rævehale Vindaks Enårig rapgræs Gold hejre Spiring af agerrævehale fra

Læs mere

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår DIFLUFENICAN Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma DFF, reg.nr. 18-416, 1,0 l, Bayer CropScience Legacy 500 SC, reg.nr. 396-26, 1 l, Adama Northern Europe B.V. Sempra, reg.nr. 594-4,

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler 1 af 5 02-04-2008 13:31 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Ukrudtsbekæmpelse i korn ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Behandlingshyppighed Mål 2002 2,0 81-85 1990 1994 1998 2000 Landbrugets Rådgivningscenter Lavt behandlingsindeks

Læs mere

Resistentukrudt. på 10 mio. hektar i Europa om få år. Resistens. På forkant Nye muligheder og tendenser

Resistentukrudt. på 10 mio. hektar i Europa om få år. Resistens. På forkant Nye muligheder og tendenser Vindaks har udviklet resistens mod ukrudtsmidlerne i Polen og Tyskland. Der holdes øje med situationen i Danmark. Foto: Agrofoto Resistentukrudt på 10 mio. hektar i Europa om få år Flyvehavre, vindaks,

Læs mere

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970 Kontakt os Flemming Larsen 2429 9971 Kenneth Søbye 2425 3159 Ivan Kloster 2429 9970 Cossack OD - Nyhed Godkendelse Markedsdata Forsøg Anbefaling Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron

Læs mere

DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720. www.dupontagro.dk. DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København

DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720. www.dupontagro.dk. DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København Tlf.: 32662000 1 Agenda Avaunt - effektiv bekæmpelse af glimmerbøsser

Læs mere

AfgrødeNyt. 3. September 2015 nr. 17. Sidste chance for at så frøgræs er første uge i september.

AfgrødeNyt. 3. September 2015 nr. 17. Sidste chance for at så frøgræs er første uge i september. AfgrødeNyt 3. September 2015 nr. 17 Sidste chance for at så frøgræs er første uge i september. Indhold: Ukrudt i vintersæd, side 1 Ukrudt i efterårsudlagt rajgræs, side 5 Ukrudt i rajgræs efter dæksædhøst,

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Udfordringer Tidlig såning Meget græsukrudt Megen vintersæd Resistens Alm. rapgræs i vinterhvede Alm. rapgræs Ital. rajgræs i

Læs mere

Ny pesticidafgift - Kort om afgiftsmodellen - Ukrudt og vækstreg. Landskonsulent Jens Erik Jensen

Ny pesticidafgift - Kort om afgiftsmodellen - Ukrudt og vækstreg. Landskonsulent Jens Erik Jensen Ny pesticidafgift - Kort om afgiftsmodellen - Ukrudt og vækstreg. Landskonsulent Jens Erik Jensen Email jnj@vfl.dk 2... Politiken, 6. februar 2012 Pesticidafgifter historisk 25 års jubilæum i 2011! Før

Læs mere

Korn- og gødningsmarkedet

Korn- og gødningsmarkedet Plantenyt nr. 8 den 8. marts 2016 - Korn- og gødningsmarkedet - Ukrudtsbekæmpelse vinterhvede - Ukrudt i ærter og konservesærter - Rettelse- vækstregulering i vintersæd - Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs Korn-

Læs mere

SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer)

SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer) ALLY ST AKTIVSTOF Metsulfuron-methyl 50 %. ANVENDELSESOMRÅDE Ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret. SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer) VIRKEMÅDE Ally

Læs mere

Konsulenttræf sæson 2014

Konsulenttræf sæson 2014 Konsulenttræf sæson 2014 AGENDA Cossack - nyt bredt og robust ukrudtsmiddel Proline og Prosaro er nr. 1 i korn Biscaya førstevalg i raps MaisTer grundstenen mod ukrudt i majs 1 Cossack OD Effektivt Ganske

Læs mere

Sædskiftet i centrum. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen. IPM-kursus 2013

Sædskiftet i centrum. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen. IPM-kursus 2013 Sædskiftet i centrum Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen IPM-kursus 2013 Indhold Sædskifte nødvendig del af løsning på problem med færre pesticider Sædskifte et vigtigt element i risikostyring Særlige

Læs mere

Havrerødsot. Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter

Havrerødsot. Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter Havrerødsot Afgørende for om du skal bekæmpe bladlus i efteråret er: At der er bladlus i marken Sådato, før d. 25.

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

1 liter. Ukrudtsmiddel UN 3082. Front Page. fluid power. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, vinterrug og triticale.

1 liter. Ukrudtsmiddel UN 3082. Front Page. fluid power. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, vinterrug og triticale. Front Page 1 liter Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, vinterrug og triticale. Opbevares tørt og frostfrit fluid power Skal omrystes før brug Reg.nr. 18-493 DK79556942F ADVARSEL

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder

Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder Landskonsulent Christian Haldrup Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl SAMMENDRAG For at kunne dyrke frø af høj kvalitet, og der er behov for at kunne

Læs mere

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Af Ole Qvist Bøjer og Per Rydahl Aarhus Universitet Science and Technology Institut for Agroøkologi, Flakkebjerg Hoved index Indhold, kronologisk 1.

Læs mere

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret Væske: nettoindhold 5 L Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisningen

Læs mere

Hvordan undgår vi i Danmark engelske tilstande med resistente agerrævehale? Ved Chefkonsulent Troels Toft, Patriotisk Selskab

Hvordan undgår vi i Danmark engelske tilstande med resistente agerrævehale? Ved Chefkonsulent Troels Toft, Patriotisk Selskab Hvordan undgår vi i Danmark engelske tilstande med resistente agerrævehale? Ved Chefkonsulent Troels Toft, Patriotisk Selskab tt@patriotisk.dk Udfordringerne i UK er enorme! If you can t control your Blackgrass

Læs mere

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Af Mette Sønderskov, Ole Qvist Bøjer og Per Rydahl Aarhus Universitet Science and Technology Institut for Agroøkologi, Flakkebjerg Hoved index Indhold,

Læs mere

Ally ST. Vælg løsning efter markens behov. Ally ST - Ukrudtsbekæmpelse i al vintersæd. Derfor Ally ST: Aktuelle blandingspartnere til Ally ST

Ally ST. Vælg løsning efter markens behov. Ally ST - Ukrudtsbekæmpelse i al vintersæd. Derfor Ally ST: Aktuelle blandingspartnere til Ally ST Ally ST Vælg løsning efter markens behov 2011. DuPont. All rights reserved. DuPont Oval Logo, DuPont, The miracles of science, and Express and Ally are trademarks of DuPont or its affiliates Ally ST -

Læs mere

Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion

Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion Effekter på rajgræs-arter 6 fs. 2001 Ubehandlet 3 Boxer Optællinger undervurderer effekten af de moderne ukrudtsmidler,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Værd at vide om resistens Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Sammensat af tre stærke

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervsstyrelsen. Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervsstyrelsen. Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn AARHUS UNIVERSITET DC A - NATIO NALT C ENTER FO R FØ DEVARER O G JO RDBRUG Til NaturErhvervsstyrelsen Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn Nærværende notat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer

Læs mere

Planteværn Online (PVO), ukrudtsmodulet - hyppigt stillede spørgsmål (FAQ)

Planteværn Online (PVO), ukrudtsmodulet - hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) Planteværn Online (PVO), ukrudtsmodulet - hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) Seneste opdatering: August 2007 Spørgsmål Jeg er nødt til at købe herbicider, inden ukrudtet spirer frem. Kan jeg få hjælp i PVO

Læs mere

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 Torben Kejser, Planteavlskonsulent Gefion. tk@gefion.dk Disposition Nyheder vedr. ukrudtsmidler Lidt om ukrudtsbekæmpelse i vårbyg uden Oxitril Supplerende ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Nettoindhold: 60 G Vanddispergerbart granulat Indeholder: Metsulfuron-methyl 200 g/kg (20% w/w)

Nettoindhold: 60 G Vanddispergerbart granulat Indeholder: Metsulfuron-methyl 200 g/kg (20% w/w) UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. ADVARSEL Brugsanvisningen

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2015 Værs go Markbogen 2015 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

5 liter. Ukrudtsmiddel. Front label

5 liter. Ukrudtsmiddel. Front label Front label DK84084328A 5 liter Ukrudtsmiddel Må kun anvendes én gang per vækstår til bekæmpelse af flyvehavre, vindaks og agerrævehale om foråret i vårbyg, vårbyg med udlæg af kløver, rødsvingel og engsvingel

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

100 gr. 10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/ Nuance WG. Ukrudtsmiddel

100 gr. 10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/ Nuance WG. Ukrudtsmiddel Nuance WG Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelses middel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervs mæssigt og kræver

Læs mere

Indlæg på Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 15. januar 2014

Indlæg på Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 15. januar 2014 Ukrudt i planteskolerne nye arter, nye midler og status på afprøvninger de seneste år Indlæg på Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 15. januar 2014 SCIENCE AND TECHNOLOGY Peter Hartvig, Forskningscenter

Læs mere

Ukrudt i jordbæ r og hindbæ r i Da nma rk

Ukrudt i jordbæ r og hindbæ r i Da nma rk Ukrudt i jordbæ r og hindbæ r i Da nma rk Indlæ g på bæ rseminar i Drammen den 5. marts 2013 SC IENC E AND TEC HNOLOGY Peter Hartvig, AU Flakkebjerg Ukrudt i jordbæ r og hindbæ r i Da nma rk Ukrudt i jordbæ

Læs mere

5 liter. fluid power DK C. Reg. nr Skal omrystes før brug

5 liter. fluid power DK C. Reg. nr Skal omrystes før brug 5 liter Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154697 DENM/07S godk Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

Aktuelle bekæmpelsesmidler opdatering på midler, regler, afgifter, og nye mindre anvendelser til sæson 2014

Aktuelle bekæmpelsesmidler opdatering på midler, regler, afgifter, og nye mindre anvendelser til sæson 2014 Aktuelle bekæmpelsesmidler opdatering på midler, regler, afgifter, og nye mindre anvendelser til sæson 2014 SCIENCE AND TECHNOLOGY Peter Hartvig og Klaus Paaske, AU Flakkebjerg Aktuelle bekæmpelsesmidler

Læs mere

Tiltag til forebyggelse af afdrift af prosulfocarb

Tiltag til forebyggelse af afdrift af prosulfocarb Tiltag til forebyggelse af afdrift af prosulfocarb (aktivstoffet i Boxer/ Fidox EC / Roxy EC) Handlingsplan af 3. marts 2014 udarbejdet af Syngenta Crop Protection og Videncentret for Landbrug Prosulfocarb

Læs mere

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2013 2014 Værs go Markbogen 2014 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere