Rapportdokumenteret arbejde. Webserver med caching i JCSP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapportdokumenteret arbejde. Webserver med caching i JCSP"

Transkript

1 Rapportdokumenteret arbejde Webserver med caching i JCSP Espen Højsgaard Rune Højsgaard Jacob Munk-Stander 4. juni 2006 Indhold 1 Indledning 4 2 Projektbeskrivelse Projektafgrænsning CSP formulering CSP WebServer Procesgrupper Kanaler Processer og procesnetværk Logger Connector SocketHandler RequestHandler Detaljeret CSP WebServer Valg af implementationssprog Sammenligning med relateret arbejde Implementation i JCSP Kanaler Fra CSP design til implementation Afvigelser fra CSP CSP WebServer procesbeskrivelser

2 4.4.1 Logger Connector ResponseSender RequestReader RequestMultiplexer FileCache FileFetcher Executer Brugervejledning Afprøvning Logger test Connector test ResponseSender test RequestReader test RequestMultiplexer test FileCache test FileFetcher test Executer test Evaluering Opstilling Konklusion Fremtidigt arbejde Litteratur 28 A Evaluering af Any2Any kontra multiple One2Any kanaler 29 A.1 Kildekode A.1.1 Any2AnyTest.mRSL A.1.2 Any2AnyTest.java A.1.3 MultipleOne2AnyTest.java B Kildekode, CSP WebServer 33 B.1 CachedFileSystem.java B.2 Connector.java B.3 Executer.java B.4 FileCache.java B.5 FileFetcher.java B.6 LogChannel.java B.7 LogEntry.java B.8 Logger.java B.9 Pair.java

3 B.10 Request.java B.11 RequestMultiplexer.java B.12 RequestReader.java B.13 Response.java B.14 ResponseSender.java B.15 SocketHandler.java B.16 StreamReader.java B.17 WebServer.java C Kildekode, afprøvning 50 C.1 LoggerTest.java C.2 ConnectorTest.java C.3 ResponseSenderTest.java C.4 RequestReaderTest.java C.5 RequestMultiplexerTest.java C.6 FileCacheTest.java C.7 FileFetcherTest.java C.8 ExecuterTest.java D Kildekode, evaluering 56 D.1 RequestGeneratorMain.java

4 1 Indledning Denne rapport dokumenterer arbejde udført under kurset Ekstrem multiprogrammering, foråret Kurset har til formål at introducere brugen af multi-trådning som det basale designparadigme for applikationer. Rent praktisk tages der udgangspunkt i algebraen for Communicating Sequential Processes (CSP), som sikrer mod deadlocks og race-conditions. Som projekt har vi valgt at implementere en HTTP/1.1 webserver [4] med understøttelse af HEAD- og GET-metoderne i Java CSP (JCSP) [3]. HTTP-protokollen er en tilstandsløs protokol, som udmærker sig til brug i vores opgave, da det tillader at hver forespørgsel kan behandles af en separat proces. Udover implementationen af webserveren vil vi se nærmere på, hvordan man ved brug af caching kan mindske tilgangen til disken. I det følgende vil vi i afsnit 2 afgrænse projektet efter at have analyseret HTTP/1.1 protokollen med henblik på at afdække hvordan CSP kan bruges i netop denne kontekst. I afsnit 3 vil vi gennemgå det overordnede design af CSP-netværket i vores implementation, herunder brugen af caching, hvilket vi da konkretiserer i afsnit 4, hvor selve implementationen og specifikke designvalg i forhold til JCSP beskrives. I afsnit 4.6 afprøves implementationen og en evaluering foretages i afsnit 5 med fokus på de designvalg der tidligere er truffet. I afsnit 6 konkluderes på de erfaringer vi har opnået igennem projektforløbet og fremtidigt arbejde beskrives. 2 Projektbeskrivelse Da Tim Berners-Lee i 1991 opfandt World Wide Web (WWW) var det ved brug af simple midler. Grundpillerne består af HTML til at formatere og linke sider sammen, som da bliver vist i en browser. Ressourcer som indholdssider og billeder refereres til ved brug af Uniform Resource Identifiers (URI). Disse hentes da fra en webserver vha. HTTP-protokollen. Eksempelvis vil en browser hente ressourcen ved at forbinde til serveren på TCP-portnummer 80 (dvs. at der nu er en sokkel 1 imellem de to) og dernæst anmode om ressourcen ved brug af kommandoen GET /index.html HTTP/1.0 og evt. efterfølgende headere. To på hinanden følgende linjeskift 2 markerer afslutningen af forespørgslen. Webserveren går nu igang med at behandle forespørgslen og returnerer en statuskode, eksempelvis HTTP/ OK 1 eng: socket 2 linjeskift angives i HTTP protokollen med to tegn: vognretur (decimalværdi 13) og linjeskift (decimalværdi 10). 4

5 efterfulgt af headere samt selve indholdet, baseret på typen af den forespurgte ressource (statiske HTML-sider, dynamisk genereret indhold f.eks. ved brug af CGI scripts, PHP, ASP.NET o.l.). Afslutningsvist lukkes forbindelsen mellem browser og webserver. Set i lyset af CSP er det oplagt at lade en proces håndtere hver forbindelse og dermed undgå en mulig flaskehals ved at behandle disse sekventielt. Dette gøres allerede i eksisterende webservere som f.eks. Apache og Microsoft Internet Information Services (IIS) ved at lade en separat tråd håndtere forespørgsler som de kommer evt. ved at have en gruppe 3 af tråde. Med tiden er det blevet mere og mere almindeligt at inkludere billeder og andre eksterne filer som f.eks. cascading style sheets (CSS), JavaScripts osv. i HTML en. Ved brug af HTTP/1.0 fører dette til et stort overhead i at oprette og lukke forbindelser mellem browser og webserver. HTTP/1.1 løser dette ved at tillade pipelining, dvs. at man over den samme forbindelse udfører multiple forespørgsler på ressourcer og angiver i en header når man ønsker at lukke forbindelsen eller blot lukker forbindelsen. På denne måde kan en browser hente en indholdsside og lade forbindelsen være åben. Idet den returnerede HTML bliver tolket, hentes hver af ressourcerne, der skal hentes fra samme server, over den samme forbindelse. Det er nu webserverens rolle at holde styr på rækkefølgen af forespørgsler og returnere indholdet i den samme rækkefølge som de kom, dvs. i en FIFO 4 ordning. Vi kan med HTTP/1.1 se muligheden for ikke blot at lade forbindelsen blive håndteret af en separat proces, men også lade hver enkelt forespørgsel fra en klient blive håndteret af en separat proces. For at opsummere giver det overordnet mulighed for at indføre samtidighed ved: Hver nye forbindelse disse håndteres af separate processer Hver ny forespørgsel i en forbindelse disse håndteres af separate processer Dette skulle bl.a. gerne komme til udtryk ved skalerbarhed, hvilket vi vil evaluere i afsnit Projektafgrænsning Hovedformålet med opgaven er at få praktisk erfaring med CSP og de tilhørende designparadigmer. For at opnå denne erfaring må projektet have et vist omfang, men for samtidig at kunne bevare overblikket er det nødvendigt at afgrænse dette omfang. Vi vælger at implementere en webserver i CSP, der understøtter en delmængde af HTTP/1.1-protokollen, som den er defineret i [4]. Specifikt vælger vi ikke at tage højde for alle fejlkilder og sikkerhed vil ikke være en del af vores analyse. Vores primære mål er at kunne håndtere og behandle mange samtidige forbindelser og forespørgsler. Dette vil være fokus for vores design, som det bliver analyseret i afsnit 3. 3 eng: pool, som det bruges i litteraturen om multiprogrammering 4 First In, First Out 5

6 Succeskriteriet er at kunne browse en hjemmeside der bliver udbudt fra vores webserver ved brug af en webbrowser som f.eks. Mozilla Firefox eller Microsoft Internet Explorer. Indholdet vil være af statisk karakter (HTML-filer, billeder, osv.), hvorfor vi begrænser os til at understøtte GET og HEAD forespørgsler. Vi vil i den forbindelse benytte en software cache af ydelseshensyn. Da caching ikke er hovedfokus i opgaven, vil den valgte caching strategi være af simpel karakter. For at udvide opgaven vælger vi også at give mulighed for dynamisk indhold ved at tillade kald til eksterne applikationer, dog uden brug af Common Gateway Interface (CGI) [6]. Dette vil give et mere realistisk design i forhold til komplette webservere som f.eks. Apache eller Microsoft Internet Information Services. Vi vælger at implementere en simpel form for logning, hvortil alle CSP processer kan skrive. Dette gør vi med øje for at kunne afluse i løbet af udviklingsfasen. Da en webserver er kendetegnet ved at være tilstandsløs, ville det tilføje unødig kompleksitet at implementere poisoning til kontrolleret nedlukning af CSP netværket. Ved at indføre logning kan en abrupt nedlukning medføre tab af log-data, men da dette primært er til egen brug finder vi dette acceptabelt. 3 CSP formulering I det følgende vil en analyse føre til et CSP design af et procesnetværk, der opfylder projektets målsætninger, som de er beskrevet og afgrænset i forrige afsnit. Med dette som udgangspunkt træffes et valg af implementationssprog. Efterfølgende beskrives forskellene mellem designet og occwebserv [1], en webserver skrevet i occam. 3.1 CSP WebServer Et af de primære designmål er at behandle mange samtidige forbindelser til serveren. Dette kan håndteres ved at have én proces, der håndterer etableringen af nye forbindelser og afleverer hver ny sokkel videre til en arbejderproces, der behandler indkomne forespørgsler og sender svar tilbage til klienten. Det andet primære designmål er at håndtere mange forespørgsler samtidigt, således at en enkelt webside inklusive tilhørende ressourcer kan leveres hurtigt; det skal altså være muligt for klienten at sende en lang række forespørgsler, uden at gøre ophold til svar mellem hver forespørgsel. Webserveren skal returnere svarene i den rækkefølge forespørgslerne er modtaget. Da en sokkel ikke kan deles og da det er nødvendigt at koordinere svarene, kan soklen ikke blot sendes videre til arbejderprocesser. I stedet sendes de enkelte forespørgsler videre til arbejderne, der så behandler disse og afleverer svaret tilbage til den uddelegerende proces. Denne sørger da for at sende svarene tilbage i den rigtige rækkefølge. En webserver, der håndterer ovenstående, kan opbygges af: 6

7 Connector SocketHandler-gruppe RequestHandler-gruppe en proces, der håndterer indkomne forbindelser en gruppe af processer, der håndterer kommunikationen over forbindelserne en gruppe af processer, der håndterer forespørgsler Et sådan procesnetværk er afbildet i figur 1, hvor der desuden er tilføjet en proces, der kan føre log (Logger). Da diagrammet ikke afbilder de enkelte processer, men i stedet afbilder grupper, benyttes 1 og * til at angive antallet af kanalender, de steder hvor der kan være tvivl. En One2Any-kanal er således markeret med 1 ved pilens rod og en * ved pilens hoved osv. Den stiplede kanal angiver den flytbare kanalende, der benyttes til at levere svar tilbage til den SocketHandler, der er tilknyttet den givne forespørgsel. Figur 1: WebServer procesnetværk 3.2 Procesgrupper I vores design anvender vi, for at opnå en høj grad af samtidighed, grupper af processer og procesnetværk. Hver af disse grupper består af et antal identiske processer/procesnetværk, der deles om in- og output-kanaler. En gruppe har således samme opførsel, som en enkelt af gruppens processer, med den undtagelse at rækkefølgen af output-beskeder ikke nødvendigvis svarer til rækkefølgen af input-beskeder. I figur 1 er antallet af forbindelser, som webserveren kan håndtere samtidigt, afgrænset af antallet af SocketHandler-processer i SocketHandler-gruppen. Ligeledes er antallet af forespørgsler, der kan behandles samtidig, afgrænset af størrelsen af RequestHandlergruppen. Størrelsen af de enkelte grupper i en given instans af webserveren kommer i 7

8 høj grad an på webserverens forventede brugsmønster. Størrelsen af grupperne skal derfor kunne konfigureres på opstartstidspunktet. Dette design giver mulighed for at webserveren i meget høj grad kan tilpasses til det forventede brugsmønster. 3.3 Kanaler Designet i figur 1 benytter en Any2Any-kanal mellem SocketHandler-gruppen og RequestHandler-gruppen. Dette kan være en flaskehals, da der kun kan afleveres én besked af gangen over kanalen. Der er to mulige løsninger på dette problem: 1. Hver SocketHandler-proces har sin egen RequestHandler-gruppe. Denne løsning har de fordele at alle SocketHandler-processer kan aflevere forespørgsler samtidig. Ulempen ved denne løsning er, at en SocketHandler-proces kan løbe tør for ledige RequestHandler-processer, mens andre SocketHandleres RequestHandlerprocesser er ledige. 2. Hver SocketHandler-proces er forbundet til alle RequestHandler-processer med en One2Any-kanal. Hver RequestHandler-proces vælger så retfærdigt mellem deres input-kanaler. Denne løsning tillader at alle SocketHandler-processer samtidig afleverer en forespørgsel, men uden at begrænse antallet af RequestHandler-processer, som den enkelte SocketHandler-proces har til rådighed. Hvorvidt disse alternativer giver en bedre løsning, i forhold til vores målsætning, kan vi ikke umiddelbart afgøre. Derfor udskydes beslutningen til implementationsafsnittet (se afsnit 4), hvor de forskellige varianter kan afprøves i det valgte sprog. 3.4 Processer og procesnetværk I dette afsnit vil hver proces opgave blive beskrevet. Hvor der kan opnås bedre parallelitet, samtidighed eller modularitet, vil processerne blive opdelt i procesnetværk Logger Denne proces modtager logbeskeder og skriver dem til disken i den rækkefølge de bliver modtaget. Samtlige processer i webserveren kan aflevere beskeder til Logger-processen over en Any2One-kanal. Denne log kan hurtigt blive en flaskehals, hvis der afleveres mange logbeskeder. For at reducere dette problem, kan logbeskederne fordeles over flere Logger-processer og kanalerne kan være buffered. Da vi som nævnt i afsnit 2.1 hovedsageligt har medtaget logning til eget brug under udviklingen, vil vi blot at benytte én log med en bufferet kanal. I et produktionssystem kan logning slås fra, hvorved flaskehalsen forsvinder. 8

9 3.4.2 Connector Denne proces lytter efter indkomne forbindelser. Når den modtager en forbindelse oprettes en sokkel og denne afleveres til SocketHandler-gruppen. Det er ikke muligt at oprette mere end én forbindelse af gangen, hvorfor der ikke kan oprettes en gruppe af Connectorer og dermed opnå større samtidighed omend der ikke er noget i CSP-designet, der forhindrer det SocketHandler Denne proces modtager sokler og håndterer igennem disse al ind- og udgående kommunikation. Indgående kommunikation er HTTP-forespørgsler, der afleveres videre til RequestHandler-gruppen. Udgående kommunikation er HTTP-svar, som modtages fra RequestHandler-gruppen. For at kunne læse og skrive til soklen samtidig og for at kunne aflevere beskeder til og modtage beskeder fra RequestHandler-gruppen samtidig, laves SocketHandler som et procesnetværk. Dette består af en proces, der læser de indkomne forespørgsler (RequestReader) og en proces, der kan sende svarene (ResponseSender). Dette netværk er afbildet i figur 2. Figur 2: SocketHandler procesnetværk ResponseSender modtager soklen og afleverer inddatastrømmen 5 videre til RequestReader. Desuden oprettes en One2One-kanal fra RequestReader til ResponseSender, således at det totale antal af beskeder kan kommunikeres til ResponseSender en, så denne kan lukke sin sokkel efter det sidste svar er sendt. Hvis inddatastrømmen (og dermed soklen) lukkes af klienten, sendes -1 i stedet for antallet af beskeder. 5 eng: stream 9

10 3.4.4 RequestHandler Denne proces modtager en forespørgsel, behandler den og returnerer svaret til den respektive SocketHandler via en flytbar kanalende. For at opnå et modulært design med nem mulighed for understøttelse af forskellige processer til forskellige typer ressourcer laves RequestHandler som et procesnetværk. For hver type af ressource, som serveren kan håndtere (.html,.exe osv.) oprettes en gruppe af processer, der kan håndtere den givne type; CachedFileSystem-gruppen håndterer biblioteker, filer med endelsen.html samt ukendte typer mens Executer-gruppen håndterer filer med endelsen.exe og.sh. For CachedFileSystem-gruppen har det betydning, hvilken proces der modtager forespørgsler på en given ressource. Anvendes en Any2Any-kanal, vil det være tilfældigt, og der vil derfor kunne være kopier af den samme fil i forskellige caches, hvilket er spild af hukommelse. Dette kan løses ved at sørge for, at forespørgsler efter en given fil altid bliver sendt til den samme cache. Ulempen ved denne løsning er, at en cache, der holder en hyppigt hentet fil, vil udgøre en flaskehals. Hvilken løsning der er mest hensigtsmæssig, vil kræve en evaluering af begge løsninger. Da caching ikke er fokus for opgaven, vælger vi den løsning, der tilgodeser hukommelsesforbuget; dvs. at én bestemt cache vil modtage alle forespørgsler på en given fil. Til at fordele forespørgslerne efter ressourcetype bruges RequestMultiplexer, der ud fra filendelsen kan afgøre, hvilken kanal en forespørgsel skal afleveres til. RequestHandler-netværket er afbildet i figur 3. En streg over en kanal angiver, at der er flere identiske kanaler. Til f.eks. CachedFileSystem-gruppen er der altså lige så mange Any2One-kanaler, som der er processer i gruppen. Figur 3: RequestHandler procesnetværk CachedFileSystem modtager en filforespørgsel, behandler den og returnerer svaret til den respektive SocketHandler. Dette gøres i et procesnetværk som afbildet i figur 4. Der oprettes én uddelegerende proces, FileCache, der holder en cache med filer i hukommelsen, og derfor med det samme kan sende et svar til den respektive SocketHandler, 10

11 hvis den har filen i sin cache. Desuden oprettes en gruppe af FileFetcher-processer, som kan hente filer fra filsystemet. FileFetcher-processer sender så svar til både FileCacheprocessen samt til den respektive SocketHandler. Figur 4: CachedFileSystem procesnetværk Executer modtager en forespørgsel på at afvikle et program og afvikler det. Programmets standard uddata (stdout) afleveres til den givne SocketHandler. RequestMultiplexer modtager en forespørgsel og sender den videre til en proces eller procesgruppe baseret på typen af den efterspurgte ressource (bestemt udfra endelsen). 3.5 Detaljeret CSP WebServer I de forrige afsnit har vi udvidet webserveren fra figur 1 med en række procesnetværk. Det endelige CSP-design er gengivet i figur 5, hvor Logger-processen, som alle processer kan skrive til over en Any2One-kanal, dog er udeladt af hensyn til overskueligheden. 3.6 Valg af implementationssprog Givet ovenstående analyse af selve projektet vil vi i det følgende argumentere for valg af implementationssprog ud fra de i kurset præsenterede muligheder for CSP-udvikling, dvs. occam, JCSP, C++ CSP og libcsp. Et overordnet krav til implementationssproget er, at det giver mulighed for håndtering af sokler og læsning af filer. Dette er understøttet i alle sprog, hvorfor valget er baseret på andre faktorer. 11

12 Figur 5: Samlede design for CSP WebServer. Hvor occam giver en tæt relation mellem CSP-algebra og sproglig syntaks, er implementationerne af CSP i de tre resterende sprog ikke lige så rene. Af de tre sprog ligger vores erfaring primært inden for Java, hvorfor vi vælger at fokusere på denne implementation kontra occam. occam giver en programmeringsmæssig udfordring set i forhold til syntaks og udvikling. I modsætning hertil stiller Java en række veldokumenterede faciliteter til rådighed, som giver mulighed for udvikling af mere funktionalitet på kortere tid. Her tænkes specielt på håndtering af sokler, filer og implementationen af caching. Af [2, p. 36] er det åbenlyst at Java ikke vil være det oplagte valg ud fra et ydelsesmæssigt synspunkt her vil Javas overhead være for stort. Givet en målsætning om at kunne håndtere mange forbindelser og forespørgsler samtidig, vil dette dog ikke være det springende punkt, da en evaluering af implementationen vil vise potentialet for skalering af designet hvormed dette i et andet sprog kan give bedre ydelse. Dog viser det sig, at Java ikke kan håndtere et større antal processer/kanaler [2, p. 41], hvilket man da må have in mente under afprøvning og evaluering af implementationen. occam-kanaler er stærkt typede, hvorved man sikrer sig imod fejl på kompileringstidspunktet. Dette er ikke muligt i JCSP, hvorfor det introducerer en mulig fejlkilde idet alt undtagen heltal vil være repræsenteret som Objecter og dernæst skal kastes til den korrekte type, med dertilhørende ydelsestab, etc. Ved brug af generics i JCSP biblioteket ville man kunne introducere stærkt typede kanaler på kompileringstidspunktet. Dette er dog ikke understøttet i den nuværende implementation af JCSP. Givet projektets relativt store omfang samt gruppens erfaring med Java vælger vi Java og JCSP som basis for vores implementation. Givet Javas platformsuafhængighed vil det samtidig være muligt at udføre evaluering af implementationen på den til kurset opstillede Sun Ultra SPARC T1 maskine på MiG. 3.7 Sammenligning med relateret arbejde Det er interessant kort at sammenligne designet af CSP WebServer med occwserv. For at tilegne os egen viden og erfaring har vi valgt først at kigge på denne efter at vores design 12

13 var færdiglavet. På sin vis er der mange ligheder mellem de to, men i forbindelse med håndteringen af forespørgsler er der en fundamental forskel. Som nævnt i afsnit gives der i designet mulighed for at håndtere multiple forespørgsler fra samme forbindelse. I modsætning hertil er designet af occwserv baseret på at der håndteres én forespørgsel af gangen på en given forbindelse [1, p. 253]. Dette gøres ved at forbindelsen sendes rundt i netværket fra en front-end procesgruppe til den håndterende proces og afslutningsvist til en back-end proces, der afgør om forbindelsen skal lukkes. Hvis dette ikke er tilfældet sendes forbindelsen tilbage til front-end gruppen og den næste forespørgsel på forbindelsen kan da håndteres. Hvor CSP WebServer har haft ydelse som primært designmål, har occwebserv udover ydelse haft et enkelt design og en simpel implementation som mål. Set fra et ydelsesmæssigt synspunkt finder vi det mere optimalt at benytte den model vi har brugt, men erkender at designet dermed bliver mere komplekst. Udover denne forskel er occwserv mere dynamisk i forhold til vores relativt statiske design. Antallet af processer til håndtering af forespørgsler justeres i occwserv dynamisk ud fra den nuværende belastning. 4 Implementation i JCSP Ud fra det i forrige afsnit analyserede CSP design, vil vi i det følgende beskrive, hvordan vi har grebet implementationen i JCSP an og beskrive protokollerne for de enkelte processer. Da kursets formål har været at stifte bekendtskab med CSP ud fra en praktisk vinkel vil afsnittet udelukkende omhandle implementationsspecifikke detaljer for CSP-designet, dvs. de udfordringer der været i at implementere designet, samt de afvigelser fra grundprincipperne i CSP der har været nødvendige. 4.1 Kanaler Designet benytter en Any2Any kanal mellem SocketHandler-gruppen og RequestHandlergruppen. Som nævnt i afsnit 3.3 udgør denne en mulig flaskehals. Derfor har vi opstillet en simpel test, der skal afdække hvilken af de i afsnit 3.3 beskrevne løsninger, der yder bedst på Ultra SPARC T1 maskinen. JCSP tillader ikke at ALTe på One2Any-kanaler [5, p. 38], hvorfor denne metode er udelukket. De to resterende løsninger testes med de i figur 6(a) og 6(b) beskrevne procesnetværk, hvor heltal afleveres fra Masterprocesserne til Worker-processerne. Begge tests er afviklet fem gange på Ultra SPARC T1 maskinen på MiG og køretiderne for samtlige kørsler kan findes i bilag A. Testen med én Any2Any-kanal tog i gennemsnit 782,7 sekunder mens testen med multiple One2Any-kanaler i gennemsnit tog 90,0 sekunder. Spredningen for begge måleserier er ubetydelig, og forholdet mellem de to gennemsnitsværdier antages derfor at give et godt billede af overheadet ved én Any2Any-kanal ift. multiple One2Any-kanaler. Da løsningen med multiple One2Any-kanaler afvikler næsten 9 gange så hurtigt, vælges denne til implementationen. 13

14 (a) Any2Any-testnetværk (bilag A.1.2) (b) One2Any-testnetværk (bilag A.1.3) Figur 6: Procesnetværk til afprøvning af Any2Any kontra One2Any kanaler For et system, der ikke understøtter flere samtidige tråde på hardwareniveau, er forskellen ikke lige så markant, men dog betydelig: testen med én Any2Any-kanal tog i gennemsnit 80,8 sekunder mens testen med multiple One2Any-kanaler i gennemsnit tog 52,3 sekunder. Køretiderne for disse tests kan ligeledes findes i bilag A. 4.2 Fra CSP design til implementation Overordnet har vi taget et meget pragmatisk syn på implementationen og har taget udgangspunkt i det samlede CSP-design, som det blev præsenteret i foregående afsnit, se figur 5. Da vi dog ikke længere ønsker at benytte en Any2Any-kanal mellem SocketHandlergruppen og RequestHandler-gruppen, vælger vi at implementere webserveren ud fra et revideret design: hver SocketHandler forbindes til en RequestMultiplexer med en One2Onekanal. Hver RequestMultiplexer har så stadig adgang til Any2One-kanalerne til de enkelte RequestHandler-processer. Det modificerede design er afbildet i figur 7, hvor Loggerprocessen dog igen er udeladt. Figur 7: Implementationsdesign for CSP WebServer Implementationen er baseret på en én-til-én korrespondence med de i figur 7 nævnte processer og kanaler (se bilag B for kildekode) og koden anvender de samme navne. Dette overskueliggør implementationen og letter forståelsen af koden. Brugen af webserveren er beskrevet i afsnit

15 4.3 Afvigelser fra CSP En af grundtankerne ved CSP er at undgå deling af data. Dette er overordnet set efterlevet i implementationen med enkelte undtagelser, som dog i praksis er uproblematiske: Den primære undtagelse er delingen af Socket-objektet mellem hhv. RequestReaderog ResponseSender-processerne. Førstnævnte vil læse fra soklen, mens sidstnævnte vil skrive til den. I praksis har denne deling vist sig at være uproblematisk. I forbindelse med caching sendes det samme filindhold fra en FileFetcher til både ResponseSender og CachedFileSystem, for at undgå unødig overhead når indhold skal forbi CachedFileSystem. Denne deling af data er uproblematisk, da dataen kun læses og aldrig modificeres. 4.4 CSP WebServer procesbeskrivelser Med udgangspunkt i implementationsdesignet fra figur 7 gennemgås i dette afsnit de enkelte processer, deres tilstande og protokoller. Der ses bort fra logbeskeder. Hver proces beskrives kort med funktionalitet, ind- og udgående kanaler samt et tilstandsdiagram. For hver begivenhed er der en pil til den tilstand, som begivenheden resulterer i. Ved hver pil er begivenheden angivet over linien og handlingen under linien Logger Denne proces skriver logbeskeder til filsystemet. Indgående kanaler: LogChannel. Udgående kanaler: ingen. Tilstandsdiagram: Se figur 8(a) Connector Denne proces er en TCP-sokkelgenerator. Indgående kanaler: ingen. Udgående kanaler: SocketChannel. Tilstandsdiagram: Se figur 8(b) ResponseSender Denne proces sender svar tilbage over en sokkel. Indgående kanaler: SocketChannel, ResponseChannel og CountChannel. Udgående kanaler: InputStreamChannel. Tilstandsdiagram: Se figur 9. 15

16 (a) Tilstandsdiagram for Logger (b) Tilstandsdiagram for Connector Figur 8: Tilstandsdiagrammer Figur 9: Tilstandsdiagram for ResponseSender 16

17 4.4.4 RequestReader Denne proces læser forespørgsler fra en sokkel. Indgående kanaler: InputStreamChannel. Udgående kanaler: RequestChannel, CountChannel og ResponseChannel. Tilstandsdiagram: Se figur 10. Figur 10: Tilstandsdiagram for RequestReader RequestMultiplexer Denne proces afgør hvilken RequestHandler, der skal behandle en given forespørgsel. Indgående kanaler: RequestChannel. Udgående kanaler: n FileRequestChannel er og m ExecutionRequestChannel er. Tilstandsdiagram: Se figur FileCache Denne proces cacher ressourcer. Indgående kanaler: FileRequestChannel og FileContentChannel. Udgående kanaler: InternFileRequestChannel og ResponseChannel. Tilstandsdiagram: Se figur

18 Figur 11: Tilstandsdiagram for RequestMultiplexer Figur 12: Tilstandsdiagram for FileCache 18

19 4.4.7 FileFetcher Denne proces henter ressourcer fra filsystemet. Indgående kanaler: InternFileRequestChannel. Udgående kanaler: FileContentChannel og ResponseChannel. Tilstandsdiagram: Se figur 13. Figur 13: Tilstandsdiagram for FileFetcher Executer Denne proces afvikler programmer. Indgående kanaler: ExecutionRequestChannel. Udgående kanaler: ResponseChannel. Tilstandsdiagram: Se figur

20 Figur 14: Tilstandsdiagram for Executer 20

21 Proces Bilag Resultat Logger C.1 Connector C.2 ResponseSender C.3 RequestReader C.4 RequestMultiplexer C.5 FileCache C.6 FileFetcher C.7 Executer C.8 Tabel 1: Opsummering over afprøvning af de enkelte processer i CSP WebServer 4.5 Brugervejledning Dette afsnit er en kort vejledning til anvendelse af CSP WebServeren. Det antages af læseren er bekendt med afvikling af Java-programmer. WebServer startes fra kommandolinien og tager følgende argumenter: WebServer -p <port number> -d <directory> [-c <number>] [-t <number>] [-f <number>] [-l <number>] -p Angiver hvilken port serveren skal lytte på. -d Angiver serverens rod-bibliotek. -c Angiver det maksimale antal af samtidige forbindelser til serveren. -t Angiver hvor mange caches der skal anvendes. -f Angiver hvor mange arbejdere hver cache har til rådighed. -l Bestemmer hvor udførlig loggen skal være. 0 er laveste indstilling (ingen beskeder) mens 5 er højeste (alt logges). 4.6 Afprøvning I dette afsnit afprøves implementationen af de enkelte CSP-processer for at fastslå om de opfører sig som forventet. For hver proces har vi opstillet et CSP-netværk, der tester de mulige begivenheder, handlinger og tilstande, der er angivet i tilstandsdiagrammet for den givne proces, se afsnit 4.4. En beskrivelse af hver test er givet i de følgende afsnit. Hver test er implementeret i et separat program; programmerne er i afsnit C. For hver test udskrives om den er lykkedes eller fejlet. Afprøvningen er opsummeret i tabel 1. Som det kan ses i figuren fungerer implementationen som forventet. I forbindelse med evalueringen af CSP-WebServeren i næste afsnit, bliver hele procesnetværket black-box-testet, hvorfor en sådan ikke udføres separat. 21

22 4.6.1 Logger test Logger-processen har kun én tilstand og én hændelse med tilhørende handling: at modtage en logbesked, som skrives til en fil. Loggeren testes ved at lade en proces sende to beskeder til den, hvorefter det testes at loggen indeholder beskederne i korrekt rækkefølge. Testen kan findes i bilag C.1. Testen afvikledes korrekt Connector test Connector-processen har kun én tilstand og én hændelse med tilhørende handling: at modtage en TCP-forbindelse og sende den tilsvarende socket på en kanal. Connectoren testes ved at forbinde Connector-processen til en overvågningsproces, der udskriver en besked på stdout hver gang den modtager en socket. Dernæst bruges en browser til at oprette to TCP-forbindelser til Connectoren. Når overvågningsprocessen har modtaget to sockets, er testen afviklet korrekt. Testen kan findes i bilag C.2. Testen afvikledes korrekt ResponseSender test Alle tilstande og begivenheder for ResponseSender-processen testes ved den sekvens af beskedudvekslinger, der er beskrevet i tabel 2. Tabellen læses nemmest i sammenhæng med tilstandsdiagrammet i figur 9. Testen kan findes i bilag C.3. Testen afvikledes korrekt RequestReader test Alle tilstande og begivenheder for RequestReader-processen testes ved den sekvens af beskedudvekslinger, der er beskrevet i tabel 3. Tabellen læses nemmest i sammenhæng med tilstandsdiagrammet i figur 10. Testen kan findes i bilag C.4. Testen afvikledes korrekt RequestMultiplexer test RequestMultiplexer-processen testes ved at sende forespørgsler på de tre kendte ressourcetyper samt en ukendt. En overvågningsproces konstaterer om forespørgslerne sendes videre på den korrekte kanal. Testen kan findes i bilag C.5. Testen afvikledes korrekt FileCache test Alle tilstande og begivenheder for FileCache-processen testes ved den sekvens af beskedudvekslinger, der er beskrevet i tabel 4. Tabellen læses nemmest i sammenhæng med tilstandsdiagrammet i figur 12. Testen kan findes i bilag C.6. Testen afvikledes korrekt. 22

23 læses/skrives SocketChannel! Socket InputStreamChannel? InputStream ResponseChannel! Response [Response.getID() == 2] ResponseChannel! Response [Response.getID() == 1] CountChannel! 4 ResponseChannel! Response [Response.getID() == 4] ResponseChannel! Response [Response.getID() == 3] SocketChannel! Socket InputStreamChannel? InputStream ResponseChannel! Response [Response.getID() == 1] CountChannel! -1 SocketChannel! Socket kommentar en ny socket modtages i starttilstanden svaret kan endnu ikke sendes både dette og foregående svar sendes forbindelsen skal lukkes når det fjerde svar er sendt svaret kan endnu ikke sendes både dette og foregående svar sendes og forbindelsen lukkes ny socket svaret sendes forbindelsen er lukket af klienten ny socket tester at processen er tilbage i start-tilstanden Tabel 2: Sekvens af beskeder, der sendes til og modtages fra ResponseSender FileFetcher test FileFetcher-processen testes ved at sende forespørgsler på henholdvis en ikke-eksisterende fil og en eksisterende fil. Testen kan findes i bilag C.7. Testen afvikledes korrekt Executer test Executer-processen testes ved at sende forespørgsler på henholdvis et ikke-eksisterende program og et eksisterende program. Testen kan findes i bilag C.8. Testen afvikledes korrekt. 23

24 læses/skrives InputStreamChannel! InputStream kommentar input-strømmen lukkes efter at den er afleveret CountChannel? -1 RequestReader signalerer at strømmen er lukket og vender tilbage til den initielle tilstand InputStreamChannel! InputStream ResponseChannel? Response RequestChannel? Request RequestChannel? Request CountChannel? 3 InputStreamChannel! InputStream der skrives en ugyldig HTTP- til input-strømmen efter den er afleveret RequestReaderen sender et svar om at beskeden var ugyldig. der skrives en gyldig HTTPforespørgsel til input-strømmen RequestReaderen sender HTTPforespørgslen videre der skrives en gyldig HTTPforespørgsel til input-strømmen med headeren Connection: close RequestReaderen sender HTTPforespørgslen videre samt signalerer at sidste besked er modtaget og at der var tre i alt en ny input-strøm tester at processen er tilbage i start-tilstanden Tabel 3: Sekvens af beskeder, der sendes til og modtages fra RequestReader 5 Evaluering I dette afsnit foretages en eksperimentel evaluering af CSP WebServeren. Som nævnt i afsnit 2.1 er de primære mål, at håndtere mange samtidige forbindelser og forespørgsler. Det undersøges, hvor lang tid webserveren er om at behandle forespørgsler, med maksimalt antal samtidige forbindelser og forskellige indstillinger for caching. Vi tilstræber dermed at udnytte så meget af CSP WebServer procesnetværket som muligt. 5.1 Opstilling Det var intentionen at evaluere CSP WebServer på Ultra SPARC T1 en på MiG. Denne maskine var dog utilgængelig over en længere periode i det tidsrum vi havde planlagt at 24

25 læses/skrives FileRequestChannel! FileRequest InternFileRequestChannel? FileRequest ContentChannel! Content FileRequestChannel! FileRequest ResponseChannel? Response FileRequestChannel! FileRequest kommentar filen var ikke i cachen og forespørgslen sendes videre filens indhold leveres til cachen der forespørges efter samme fil filen var i cachen en ny forespørgsel tester at processen er tilbage i start-tilstanden Tabel 4: Sekvens af beskeder, der sendes til og modtages fra FileCache afvikle vores evaluering, hvorfor vi i stedet har anvendt to hjemmecomputere forbundet med et krydset netværkskabel. Den ene har afviklet CSP WebServeren og den anden har genereret forbindelser og forespørgsler, med Java-programmet RequestGeneratorMain der kan findes i bilag D.1. Følgende indstillinger for CSP WebServer blev afprøvet: Caching slået fra. 1 cache slået til. 5 caches slået til. 10 caches slået til. Ved omkring 200 samtidige forbindelser, oplevede vi på den benyttede testplatform fejlen "ConnectException: Connection refused", på trods af at CSP WebServeren havde frie SocketHandlers. CSP WebServeren har 622 CSP-processer, hvilket, som tidligere nævnt, er grundet problemer med JCSP jf. [2, p. 36]. Af denne årsag har vi kun evalueret op til 200 samtidige forbindelser. Designet burde efter vores mening dog kunne skalere til langt flere. Figur 15 viser den tid det har taget RequestGeneratorMain at få de forespørgsler behandlet af CSP WebServer, ved forskellige antal samtidige forbindelser. Køretiden for de fire CSP WebServere følges ad; desto flere samtidige forbindelser der håndteres, desto længere tid tager det at behandle de forespørgsler. CSP WebServerens maksimale gennemløb, falder nærmest lineært med antallet af samtidige forbindelser. Årsagen til dette skal findes i, at der for at håndterer flere forbindelser, skal benyttes flere SocketHandlers (bestående af to CSP-processer) og dertilhørende RequestMultiplexere, hvilket fører til flere kontekstskift. 25

26 Figur 15: Køretid ved forespørgsler Figur 15 viser, ikke overraskende, at CSP WebServeren uden cache er betydeligt langsommere end CSP WebServerene med cache. De tre cachede webservere ligger rimelig tæt, men den hurtigste er den der kun har én cache (CachedFileSystem). Vi har ingen umiddelbar forklaring på denne opførsel, som strider mod vores antagelse af at dette ville kunne føre til en flaskehals. 6 Konklusion Givet projektbeskrivelsen i afsnit 2 har vi analyseret, designet og implementeret en webserver i JCSP, som understøtter en delmængde af HTTP/1.1-standarden. Implementationen er efterfølgende blevet afprøvet og evalueret ud fra metrikerne antal forbindelser og antal forespørgsler. I forbindelse med realiseringen af CSP-designet, har det været relevant at sammenligne ydelsen på flere One2Any-kanaler kontra en enkelt Any2Any-kanal. Det blev her fundet at brugen af One2Any-kanaler gav en faktor 9 bedre ydelse over Any2Any-kanalen på det Ultra SPARC T1 system, der er stillet rådighed ifm. kurset. Evalueringen viser at CSP WebServer skalerer som forventet. Dog opleves et lille overhead, og dermed tab af ydelse, når der tilføjes flere processer (primært SocketHandlers). Det er derudover blevet konstateret, at med det valgte CSP-design bliver JCSP en begrænsende faktor i sig selv ved mere end 200 samtidige forbindelser. På trods af at Java ikke egner sig til en produktionswebserver, har det givet mulighed for at lave et projekt af en vis størrelse. Set i lyset af sikkerhedsproblemer i mange 26

27 webserverimplementationer, mener vi der er et godt belæg for at bruge CSP som grundlag for mere sikre webservere. Ved valg af et implementationssprog, der ikke i sig selv er begrænsende for ydelsen, vil en CSP webserver give gode muligheder for at skalere dynamisk baseret på belastning. 6.1 Fremtidigt arbejde Overordnet set er det naturligvis påkrævet at webserveren har fuld understøttelse af HTTP/1.1 og CGI. Det er desuden åbenlyst at en kommerciel implementation ikke kan være tjent med de begrænsninger Java og JCSP giver. Vi mener at designet i sig selv er velegnet og åbner op for skalerbarhed, hvorfor en implementation i occam burde medføre en brugbar webserver. At webserveren ved opstart får angivet antal processer til de forskellige opgaver gør det svært at håndtere en skiftende belastning. Dynamisk oprettelse og nedlægning af processer ud fra den aktuelle belastning ville gøre webserveren mindre afhængig af forhåndsviden om indhold og brugsmønstre. I den forbindelse vil overvejelser omkring caching strategier også være nødvendige, herunder understøttelse af opdatering/fjernelse af cache-indgange ved ændringer i filerne på disken. 27

28 7 Litteratur [1] Fred Barnes. occwserv: An occam web-server. I J.F. Broenink og G.H. Hilderink, redaktører, Communicating Process Architectures 2003, bind 61 af Concurrent Systems Engineering Series, side , Amsterdam, The Netherlands, September IOS Press. [2] Neil Brown og Peter Welch. An Introduction to the Kent C++ CSP Library. http: //www.diku.dk/~vinter/xmp/lecture5c++csp.pdf. [3] University of Kent at Canterbury. Communicating Sequential Processes for Java (JCSP). [4] R. Fielding, J. Gettys, J. Mogul, H. Frystyk, L. Masinter, P. Leach og T. Berners-Lee. RFC 2616: Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1. Internet Engineering Task Force, June [5] Brian Vinter. Putting CSP into practice... JCSP. xmp/lecture4.pdf. [6] World Wide Web Consortium. CGI: Common Gateway Interface, October http: //www.w3.org/cgi/. 28

29 A Evaluering af Any2Any kontra multiple One2Any kanaler Dette bilag viser køretiderne for de to tests, som er beskrevet i afsnit 4.1. Testimplementationerne kan ses i de efterfølgende afsnit. De to tests er afviklet på to systemer: Ultra SPARC T1 kan på hardwareniveau afvikle 32 samtidige tråde Tid (sekunder) Afvikling nr. Any2Any Multiple One2Any 1 792,6 93, ,5 84, ,6 85, ,6 92, ,1 93,7 Gennemsnit: 782,7 90,0 Spredning: 17,4 4,7 AMD Athlon 64 kan på hardwareniveau afvikle én tråd af gangen A.1 Kildekode A.1.1 Any2AnyTest.mRSL Tid (sekunder) Afvikling nr. Any2Any Multiple One2Any 1 81,5 52,2 2 80,7 52,5 3 80,8 52,3 4 80,9 52,3 5 80,3 52,4 Gennemsnit: 80,8 52,3 Spredning: 0,5 0,1 : : EXECUTE: : echo Any2Any Test java cp commons c l i 1.0. j a r : j c s p c l a s s e s. j a r : p h w c l a s s e s. j a r : cspwebserver. j a r dk. diku. csp. webserver. t e s t. Any2AnyTest echo 29

30 echo M u l t i p l e One2Any Test java cp commons c l i 1.0. j a r : j c s p c l a s s e s. j a r : p h w c l a s s e s. j a r : cspwebserver. j a r dk. diku. csp. webserver. t e s t. MultipleOne2AnyTest : : NOTIFY : : hojsgaard. dk : : INPUTFILES : : commons c l i 1.0. j a r j c s p c l a s s e s. j a r p h w c l a s s e s. j a r cspwebserver. j a r : : ARCHITECTURE : : SPARC T1 : : CPUTIME : : 701 A.1.2 Any2AnyTest.java package dk. diku. csp. webserver. t e s t ; import j c s p. lang. Any2AnyChannelInt ; import j c s p. lang. CSProcess ; import j c s p. lang. ChannelInputInt ; import j c s p. lang. ChannelOutputInt ; import j c s p. lang. P a r a l l e l ; public class Any2AnyTest { f i n a l s t a t i c int MAX = ; f i n a l s t a t i c int WORKERS = ; f i n a l s t a t i c int MASTERS = 1 0 ; s t a t i c I n t e g e r m a s t e r s _ f i n i s h e d = 0 ; s t a t i c long time ; public s t a t i c void main ( S t r i n g [ ] a r g s ) { Any2AnyChannelInt master_to_worker_channel = new Any2AnyChannelInt ( ) ; P a r a l l e l p r o c e s s e s = new P a r a l l e l ( ) ; for ( int i = 0 ; i < MASTERS; i ++) { p r o c e s s e s. addprocess (new Master ( master_to_worker_channel ) ) ; for ( int i = 0 ; i < WORKERS; i ++) { p r o c e s s e s. addprocess (new Worker ( master_to_worker_channel ) ) ; time = System. c u r r e n t T i m e M i l l i s ( ) ; p r o c e s s e s. run ( ) ; s t a t i c class Master implements CSProcess { f i n a l ChannelOutputInt channel_out ; public Master ( ChannelOutputInt channel_out ) { this. channel_out = channel_out ; 30

31 int i = 0 ; while ( i < MAX) { channel_out. w r i t e ( i ++); synchronized ( m a s t e r s _ f i n i s h e d ) { i f (++m a s t e r s _ f i n i s h e d == MASTERS) { time = System. c u r r e n t T i m e M i l l i s ( ) time ; System. out. p r i n t l n ( " M i l l i s e c o n d s e l a p s e d : " + time + " ( " + time / " seconds ) " ) ; System. e x i t ( 0 ) ; return ; s t a t i c class Worker implements CSProcess { A.1.3 f i n a l ChannelInputInt channel_in ; public Worker ( ChannelInputInt channel_in ) { this. channel_in = channel_in ; while ( true ) { channel_in. read ( ) ; MultipleOne2AnyTest.java package dk. diku. csp. webserver. t e s t ; import j c s p. lang. CSProcess ; import j c s p. lang. ChannelInputInt ; import j c s p. lang. ChannelOutputInt ; import j c s p. lang. One2AnyChannelInt ; import j c s p. lang. P a r a l l e l ; public class MultipleOne2AnyTest { f i n a l s t a t i c int MAX = ; f i n a l s t a t i c int WORKERS_PER_MASTER = 1 0 ; f i n a l s t a t i c int MASTERS = 1 0 ; s t a t i c I n t e g e r m a s t e r s _ f i n i s h e d = 0 ; s t a t i c long time ; public s t a t i c void main ( S t r i n g [ ] a r g s ) { P a r a l l e l p r o c e s s e s = new P a r a l l e l ( ) ; for ( int i = 0 ; i < MASTERS; i ++) { One2AnyChannelInt master_worker_channel = new One2AnyChannelInt ( ) ; 31

32 for ( int q = 0 ; q < WORKERS_PER_MASTER; q++) { p r o c e s s e s. addprocess (new Worker ( master_worker_channel ) ) ; p r o c e s s e s. addprocess (new Master ( master_worker_channel ) ) ; time = System. c u r r e n t T i m e M i l l i s ( ) ; p r o c e s s e s. run ( ) ; return ; s t a t i c class Master implements CSProcess { f i n a l ChannelOutputInt channel_out ; public Master ( ChannelOutputInt channel_out ) { this. channel_out = channel_out ; int i = 0 ; while ( i < MAX) { channel_out. w r i t e ( i ++); synchronized ( m a s t e r s _ f i n i s h e d ) { i f (++m a s t e r s _ f i n i s h e d == MASTERS) { time = System. c u r r e n t T i m e M i l l i s ( ) time ; System. out. p r i n t l n ( " M i l l i s e c o n d s e l a p s e d : " + time + " ( " + time / " seconds ) " ) ; System. e x i t ( 0 ) ; return ; s t a t i c class Worker implements CSProcess { f i n a l ChannelInputInt channel_in ; public Worker ( ChannelInputInt channel_in ) { this. channel_in = channel_in ; while ( true ) { channel_in. read ( ) ; 32

33 33 B Kildekode, CSP WebServer B.1 CachedFileSystem.java package dk. diku. csp. w e b s e r v e r ; import j c s p. l a n g. A l t i n g C h a n n e l I n p u t ; import j c sp. lang. Any2OneChannel ; import j c s p. l a n g. CSProcess ; import j c s p. l a n g. ChannelOutput ; import j c sp. lang. One2AnyChannel ; import j c s p. l a n g. P a r a l l e l ; Process network handling f i l e system access and caching. public c l a s s CachedFileSystem implements CSProcess { private f i nal AltingChannelInput file_ request_ channel_ in ; private f i nal ChannelOutput log_channel_out ; private f i nal String root_dir ; private f i nal int file_ fetcher_ count ; private f i nal boolean enable_cache root_dir The server s root directory ( i. e. where "/" refers to f i l e _ f e t c h e r _ c o u n t The number of f i l e s that can be fetched from disk s i m u l t a n e u s l enable_cache Whether to cache f i l e s or file_request_channel_in The channel to receive f i l e requests log_channel_out The channel to send l o g events to public CachedFileSystem ( String root_dir, int file_ fetcher_ count, boolean enable_cache, AltingChannelInput file_request_channel_in, ChannelOutput log_channel_out ) { this. root_dir = root_dir ; this. file_ fetcher_ count = file_ fetcher_ count ; this. enable_cache = enable_cache ; this. file_ request_ channel_ in = file_ request_ channel_ in ; this. log_channel_out = log_channel_out ; Any2OneChannel file_ content_ channel = new Any2OneChannel ( ) ; One2AnyChannel i n t e r n _ f i l e _ r e q u e s t _ c h a n n e l = new One2AnyChannel ( ) ; P a r a l l e l p r o c e s s e s = new P a r a l l e l ( ) ; f o r ( int i = 0 ; i < file_ fetcher_ count ; i++) { p r o c e s s e s. a d d P r o c e s s (new F i l e F e t c h e r ( root_dir, intern_ file_ request_ channel, file_content_channel, log_channel_out ) ) ; p r o c e s s e s. a d d P r o c e s s (new F i l e C a c h e ( enable_cache, file_request_channel_in, file_content_channel, intern_ file_ request_ channel, log_channel_out ) ) ; p r o c e s s e s. run ( ) ; B.2 Connector.java package dk. diku. csp. w e b s e r v e r ; import java. i o. IOException ; import java. net. ServerSocket ; import j a v a. net. S o c k e t ; import j c s p. l a n g. CSProcess ; import j c s p. l a n g. ChannelOutput ; A process which accepts connections on a given port and passes the corresponding s o c k e t s on v i a a channel. public c l a s s Connector implements CSProcess { private ChannelOutput socket_channel_out ; private ChannelOutput log_channel_out ; private int listen_ port ; private int timeout l i s t e n _ p o r t The port to l i s t e n timeout The SO_TIMEOUT on the created s o c k e t s ( see Socket#setSoTimeout ( i n t ) socket_channel_out The channel to send s o c k e t s log_channel_out The channel to send l o g events to public Connector ( int listen_ port, int timeout, ChannelOutput socket_channel_out, ChannelOutput log_channel_out ) { this. listen_ port = listen_ port ; this. timeout = timeout ; this. socket_channel_out = socket_channel_out ; this. log_channel_out = log_channel_out ; S e r v e r S o c k e t s e r v e r = new S e r v e r S o c k e t ( l i s t e n _ p o r t ) ;

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

dmasark Aflevering - Uge 50

dmasark Aflevering - Uge 50 dmasark Aflevering - Uge 50 Michael Lind Mortensen, 20071202, DAT4 Michael Dahl, 20073943, DAT4 Katalog: http://www.daimi.au.dk/ u073943/dmasark/uge6/ 13. december 2007 Indhold 1 PingClient implementation

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Internet vs WWW. Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information

Internet vs WWW. Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information web som medie Internet vs WWW Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information Internet protokoller (forskellige måder at udveksle information

Læs mere

OpenTele Server Performance Test Rapport

OpenTele Server Performance Test Rapport OpenTele Server Performance Test Rapport 17. marts 2015 Side 1 af 22 1Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Test forudsætning Beskrivelse af testscenarier Test af OpenTele kliniker web interface

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Virksomhedspræsentation for IDA

Virksomhedspræsentation for IDA Netcompany Virksomhedspræsentation for IDA 23-09-2015 Version: 1.0 Status: Endelig Forfatter: Thomas Koefoed Principal tsk@netcompany.com Copyright 2015 Netcompany A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Elektronisk,

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Forudsætninger og krav... 2 Installér ønsket JDK.... 2 Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

JSP, Tomcat. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU semester 10.october 2007

JSP, Tomcat. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU semester 10.october 2007 JSP, Tomcat Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 3.semester 10.october 2007 Hvad er JSP(Java Server Pages): Det er en teknik som er bygget ovenover Servlets teknikken, men fidusen er at det skal

Læs mere

Test af It-komponent

Test af It-komponent Test af It-komponent I programmeringssproget Java Programmet Login service Elev: Mads Funch Klasse 2.4 Mat, It, Programmering Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium HTX Underviser: Karl Dato: 31-08-2016 Side

Læs mere

Design Systemkald. User-mode Linux, The Linux kernel/325-2004

Design Systemkald. User-mode Linux, The Linux kernel/325-2004 Tracing tråden afbryder systemkaldet via ptrace Systemkaldet til værten ændres til getpid Processens stak manipuleres til at kalde kernen Kernen returnerer til processen Design Systemkald Design Startup/shutdown

Læs mere

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r)

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) REST/SOAP Services Referenceimplementation Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) 17/6-2010 1.0 Stefan L. Jensen 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Visual Studio solution... 3 3. Konfiguration...

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Netværk & elektronik

Netværk & elektronik Netværk & elektronik Oversigt Ethernet og IP teori Montering af Siteplayer modul Siteplayer teori Siteplayer forbindelse HTML Router (port forwarding!) Projekter Lkaa Mercantec 2009 1 Ethernet På Mars

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2016 Projekt, del I Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 29. februar, 2016 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Digital Print Room Implementering og tilretning 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Agenda. Priser. Forskellen mellem de 3 versioner. Hardware og software. Sikkerheden og opsætning af rettigheder. Opgradering fra

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Computer Networks Specielt om Infrastrukturer og Teknologi

Computer Networks Specielt om Infrastrukturer og Teknologi Computer Networks Specielt om Infrastrukturer og Teknologi Ole Borch Slide 1 Doc Bud på arkitektur (som mange andre steder) Sygehus Hemmelig Meget hemmelig WWW browser WWW Server Dataplejer Staklen Internet

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2016 Projekt, del III Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 20. april, 2016 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Google Tag Manager tracking

Google Tag Manager tracking Google Tag Manager tracking IDA Universe København, januar 2015 INDHOLD 1. INTRODUKTION... 3 2. TEST AF IMPLEMENTERING... 3 2.1. WASP Web Analytics Solution Profiler... 3 2.2. Firebug... 3 2.3. Tamper

Læs mere

Network Services Location Manager. Håndbog for netværksadministratorer

Network Services Location Manager. Håndbog for netværksadministratorer apple Network Services Location Manager Håndbog for netværksadministratorer Dette dokument indeholder oplysninger om Network Services Location (NSL) Manager og om, hvordan et netværk kan opbygges, så

Læs mere

Hvordan vælger jeg dokumentprofilen?

Hvordan vælger jeg dokumentprofilen? Hvordan vælger jeg dokumentprofilen? Valget af OIOUBL profil i en konkret dokumentudveksling vil bl.a. afhænge af, hvilke OIOUBL profiler den anden part i udvekslingen understøtter. Et konkret eksempel

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder DKAL Snitflader REST HTTP returkoder 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 3 A5.2 HTTP RETURKODER 3 A5.3 DKAL FEJLKODER 6 A5.3.1 DKAL XML FEJLFORMAT 7 Bilag A5: REST HTTP returkoder

Læs mere

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Webservices Installationsvejledning

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Webservices Installationsvejledning BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Webservices Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Nyt fra version

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Rx: Treating bugs as allergies a safe method to survive software failures. DIKU, Datalogisk Institut, Københavns Universitet 04/01/2006

Rx: Treating bugs as allergies a safe method to survive software failures. DIKU, Datalogisk Institut, Københavns Universitet 04/01/2006 Rx: Treating bugs as allergies a safe method to survive software failures DIKU, Datalogisk Institut, Københavns Universitet 04/01/2006 Præsentation af Jacob Munk-Stander & Lauge Wulff Rx Grund-ide: Hvis

Læs mere

TCP & UDP. - de transportansvarlige på lag 4. Netteknik 1

TCP & UDP. - de transportansvarlige på lag 4. Netteknik 1 TCP & UDP - de transportansvarlige på lag 4 Netteknik 1 TCP & UDP TCP og UDP er begge netværksprotokoller til transport, med hver deres header-information i pakken (segmentet): TCP: 0 8 16 31 bit Sequence

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

JavaScript. nedarvning.

JavaScript. nedarvning. JavaScript er et sprog, der kan give en hjemmeside mere funktionalitet og gøre den interaktiv, så den reagerer på læsernes handlinger. CGI (Common Gateway Interface) har hidtil været de protokoller, man

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2007

Eksamen, DSDS, efterår 2007 Eksamen, DSDS, efterår 2007 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech og Martin Elsman IT Universitetet i København 7. januar 2008 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke

Læs mere

3. PROJEKT, 2 SEMESTER

3. PROJEKT, 2 SEMESTER 3. PROJEKT, 2 SEMESTER Bruger undersøgelse, af sociale medie. KENDSKAB TIL OG BRUG AF ONLINE SOCIALE MEDIER FORENINGEN AF DANSKE INTERAKTIVE MEDIER, FÅET TIL OPGAVE AT AFDÆKKE DANSKERNES BRUG AF SOCIALE

Læs mere

Lav dine egne hjemmesider/websider

Lav dine egne hjemmesider/websider Sider, der skal publiceres på World Wide Web, laves i et særligt format, html, som fortæller browseren, hvordan den skal vise tekst og billeder. Html (Hypertext markup language) er meget fleksibelt og

Læs mere

Gode praksisser og arkitekturer i Android-programmering. Android - praksisser og arkitekturer Copyright Lund & Bendsen A/S

Gode praksisser og arkitekturer i Android-programmering. Android - praksisser og arkitekturer Copyright Lund & Bendsen A/S Gode praksisser og arkitekturer i Android-programmering 1 Om oplægsholderen Jacob Nordfalk nordfalk@lundogbendsen.dk Instruktør for Lund&Bendsen Ekstern lektor på IHK Underviser i Java SE, Java EE, Webserverprogrammering,

Læs mere

Schedulering af SAS job i MS Task Scheduler, som sender e-mail med log og statuskode ved fejl

Schedulering af SAS job i MS Task Scheduler, som sender e-mail med log og statuskode ved fejl Schedulering af SAS job i MS Task Scheduler, som sender e-mail med log og statuskode ved fejl Eksemplet består af 2 dele, et SAS program der fejler, samt et Powershell script til at eksekvere SASprogrammet

Læs mere

Principper for Samtidighed og Styresystemer

Principper for Samtidighed og Styresystemer Principper for Samtidighed og Styresystemer kursusintroduktion og Introduktion til Styresystemer René Rydhof Hansen Februar 2008 PSS 08 (Forelsning 00) Kursus intro./intro. styresystemer Februar 2008 1

Læs mere

Kom i gang med SAS STPbaserede

Kom i gang med SAS STPbaserede make connections share ideas be inspired Kom i gang med SAS STPbaserede webapplikationer Lars L. Andersson Chefkonsulent Webapplikationer Interaktion med serverbaserede data via skærmbilleder leveret gennem

Læs mere

DK-Cartridge 1.0. Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0

DK-Cartridge 1.0. Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0 DK-Cartridge 1.0 Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0 DATO: 9. december 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Formål... 3 3 Afgrænsninger... 3 4 DK-Cartridge instanser...

Læs mere

Ethereal Intro && Ethereal HTTP. René Hansen Anders Bjerg Pedersen Michael Nilou Hold 1 September 12, 2007

Ethereal Intro && Ethereal HTTP. René Hansen Anders Bjerg Pedersen Michael Nilou Hold 1 September 12, 2007 Ethereal Intro && Ethereal HTTP René Hansen Anders Bjerg Pedersen Michael Nilou Hold 1 September 12, 2007 1 Indledning Denne opgave går ud på at anvende programmet Wireshark til at analysere trafik over

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2015 Projekt, del I Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 3. marts, 2015 Dette projekt udleveres i to dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Kaminsky DNS exploit

Kaminsky DNS exploit Syddansk Universitet DM829 Kaminsky DNS exploit Jan Christensen - 241189 Anders Knudsen 150885 12. maj 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Introduktion til DNS 2 2.1 Cache............................... 3 2.2

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Anime Kita Selvbetjening Documentation

Anime Kita Selvbetjening Documentation Anime Kita Selvbetjening Documentation Release 1.0.0 Casper S. Jensen February 16, 2015 Contents 1 System Definition 3 2 Arkitektur 5 2.1 Oversigt................................................. 5 2.2

Læs mere

OIOREST webservice design. Guideline til design af REST-baserede webservices. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

OIOREST webservice design. Guideline til design af REST-baserede webservices. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > OIOREST webservice design. Guideline til design af REST-baserede webservices. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan også hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk ISBN

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2003 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens SBS 2003 SSL certifikat. For support og hjælp til anvendelsen af

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

A Profile for Safety Critical Java

A Profile for Safety Critical Java A Profile for Safety Critical Java Martin Schoeberl Hans Søndergaard Bent Thomsen Anders P. Ravn Præsenteret af: Henrik Kragh-Hansen November 8, 2007 Forfatterne Martin Schoeberl Udvikler af JOP processoren

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2012 Projekt, del II Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 15. marts, 2012 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse.

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse. Mysqli Webintegrator Når vi arbejder med server-side scripting ( i vort tilfælde PHP), har vi ofte behov for at kunne tilgå data, som vi opbevarer i en database. Det kan f.eks. dreje sig om nyhederne i

Læs mere

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks SOSIGW - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Administrationskonsollen... 2 Generel brug af konsollen... 3 Fremsøgning af ID-kort... 3 Søgning

Læs mere

Introduktion til OPC Access

Introduktion til OPC Access Introduktion til OPC Access OPC Access anvendes til at kommunikere med jeres produktionsudstyr via OPC. OPC Access kombinerer en SQL Server med OPC, således at jeres produktionsudstyr kobles sammen med

Læs mere

Modern Concurrency Abstractions for C#

Modern Concurrency Abstractions for C# Modern Concurrency Abstractions for C# Nick Benton Luca Cardelli Cédric Fournet Presenter: Henrik Kragh-Hansen September 27, 2007 Motivation for concurrency Forbedring af concurrency Baggrundsinformation

Læs mere

Forelæsning Uge 5 Mandag

Forelæsning Uge 5 Mandag Forelæsning Uge 5 Mandag Algoritmeskabeloner findone, findall, findnoof, findsumof (sidste mandag) findbest Brug af klassen Collections og interfacet Comparable BlueJ s Debugger Nyttig til at inspicere

Læs mere

Processer og tråde. dopsys 1

Processer og tråde. dopsys 1 Processer og tråde dopsys 1 Motivation.. parallelle processer udnytter hardwaren bedre: Batch operativsystemer (50 erne) hhv. små systemer: Multiprogrammering og time-sharing (fra 60 erne og frem): dopsys

Læs mere

Kortforsyningen Rastertjenesten

Kortforsyningen Rastertjenesten KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Rastertjenesten Version 1.3, 2002-05-13 Indledning Kortforsyningens rastertjeneste kan via Internettet levere udsnit af en række af Kort & Matrikelstyrelsens kortværk

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2017 Projekt, del III Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 6. april, 2017 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Løsning af møntproblemet

Løsning af møntproblemet Løsning af møntproblemet Keld Helsgaun RUC, oktober 1999 Antag at tilstandene i problemet (stillingerne) er repræsenteret ved objekter af klassen State. Vi kan da finde en kortest mulig løsning af problemet

Læs mere

Computer netværk og TCP/IP protokoller. dcomnet 1

Computer netværk og TCP/IP protokoller. dcomnet 1 Computer netværk og TCP/IP protokoller dcomnet 1 Maskinarkitektur.. fokus på intern organisation af en enkelt computer: dcomnet 2 Computer netværk.. kommunikation mellem maskiner forbindet i et netværk:

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:...

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... 9 Nogle HTML tags... 9 Databaser og PHP Når vi snakker

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 PHP-Projekt IT projekt uge 4 9 Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 4-3-2013 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 2 Brainstorm... 2 User stories... 2 Problemformulering...

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

I profil-feltet kan imastra-kunder vælge om upload skal ske ligesom filerne var indsendt til mailboksen eller

I profil-feltet kan imastra-kunder vælge om upload skal ske ligesom filerne var indsendt til mailboksen eller Upload fil Upload fil skal ses som et alternativ til at indsende tællefiler vedhæftet til mails Upload fil kan være en hurtigere og mere håndholdt måde at få data ind i Mastra på. Man starter med via Gennemse

Læs mere

Abstrakte datatyper C#-version

Abstrakte datatyper C#-version Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Abstrakte datatyper C#-version Finn Nordbjerg 1/9 Abstrakte Datatyper Denne note introducerer kort begrebet abstrakt datatype

Læs mere

Password-beskyttelse af visse filer

Password-beskyttelse af visse filer W EB DESIGN 101 K ODEORDSBESKYTTELSE A F VISSE FI LER Password-beskyttelse af visse filer P å et websted kan det være interessant kun at give en del af brugerskaren adgang til visse filer. Der er en mængde

Læs mere

Videregående Programmering Obligatorisk opgave - 3. semester, efterår 2004

Videregående Programmering Obligatorisk opgave - 3. semester, efterår 2004 Overvågningssystem Beskrivelse Bagagesorteringssystemet består af et antal skranker (check-in) til modtagelse og registrering af bagage, et automatiseret sorteringsanlæg samt et antal terminaler (gates),

Læs mere

SOSI STS Testscenarier

SOSI STS Testscenarier SOSI STS Testscenarier Version 1.0.1 Status: Offentliggjort Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 1.1 Baggrund...2 1.2...2 1.3 Baggrundsmateriale... 2 1.4 Adgang...2 2 Test af STS Webservice... 4 2.1

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

Servlets, Tomcat & BlueJ

Servlets, Tomcat & BlueJ Servlets, Tomcat & BlueJ Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 3.semester 05.october 2007 Hvad er Servlets: For at forstå det, må vi først få styr på to begreber, nemlig statiske og dynamiske hjemmesider

Læs mere

Program Dokumentation PC Software Skrevet af. Gruppen. Version 1.0

Program Dokumentation PC Software Skrevet af. Gruppen. Version 1.0 Program Dokumentation PC Software Skrevet af Gruppen. Version 1.0 Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1. FORMÅL...3 1.2. REFERENCER...3 1.3. VERSIONSHISTORIE...3 1.4. DEFINITIONER...3 1.5. DOKUMENTATIONENS

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Sekvensafstand DM34 - Eksamensopgave. Jacob Aae Mikkelsen

Sekvensafstand DM34 - Eksamensopgave. Jacob Aae Mikkelsen Sekvensafstand DM34 - Eksamensopgave Jacob Aae Mikkelsen 19 10 76 kokken@grydeske.dk 27. maj 2005 Resumé Rapporten her beskriver tre forskellige rekursive metoder til at sammenligne tekst strenge med.

Læs mere

POST IT! Cph Business Academy Multimediedesign 2. Semester flow april Kirstine Marie Rasmussen cph-

POST IT! Cph Business Academy Multimediedesign 2. Semester flow april Kirstine Marie Rasmussen cph- POST IT! Cph Business Academy Multimediedesign 2. Semester flow 3 9. april 2017 Kirstine Marie Rasmussen cph- kr141@cphbusiness.dk Mette Bejder cph- mb458@cphbusiness.dk Link til POST IT http://mbejder.dk/post-

Læs mere

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 2

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 2 DM502 Forelæsning 2 Repetition Kompilere og køre Java program javac HelloWorld.java java HeloWorld.java Debugge Java program javac -g HelloWorld.java jswat Det basale Java program public class HelloWorld

Læs mere

SIP. Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale. SIP design mål

SIP. Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale. SIP design mål Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale design mål Give mulighed for at integrere nye faciliteter efterhånden som de opfindes er ikke en erstatning for det offentlige telefonnet - er helt sin

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Assignment #5 Toolbox Contract

Assignment #5 Toolbox Contract Assignment #5 Toolbox Contract Created by: René Kragh Trine Randløv E mail address cph rk70@cphbusiness.dk 23 11 2014 1 Introduktion Dette dokument indeholder en vertikal kontrakt for et system som skal

Læs mere

Extension udvikling i Mozilla Firefox. Henrik Gemal

Extension udvikling i Mozilla Firefox. Henrik Gemal Extension udvikling i Mozilla Firefox Henrik Gemal Side 1 Hvem er jeg? Web udvikler hos TDC Laver TDC.dk og TDCOnline.dk Laver HTML, CSS, PHP Med i Mozilla projektet i mange år Udviklet et par extensions

Læs mere

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen Web Services Light Silkeborg Bibliotek 1 Min baggrund Faglig baggrund datalog Ansættelse 16 år som IT- udvikling og usability 4 år som usability-konsulent og nu 3 år på Silkeborg Bibliotek som IT- udvikling

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

//Udskriver System.out.println("Hej " + ditfornavn + " " + ditefternavn + "."); System.out.println("Du er " + dinalder + " aar gammel!

//Udskriver System.out.println(Hej  + ditfornavn +   + ditefternavn + .); System.out.println(Du er  + dinalder +  aar gammel! Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Brugerinput i Java Denne her artikel gennemgår diverse ting ved brug af brugerinput i Java. Den starter med det simple og fortæller derefter skridt for

Læs mere

PHP Snippets. De små korte. Skrevet af Daniel Pedersen

PHP Snippets. De små korte. Skrevet af Daniel Pedersen PHP Snippets De små korte Skrevet af Daniel Pedersen Indhold PHP Snippets De små korte er en samling af små og praktiske kode eksempler med kort forklaring, som med formål at kunne benyttes til opsalgsværk

Læs mere

Data load og udtræk. 2. iteration: implmentation (test af backend) PHP mysql. Loade og parse XML (SimpleXML, Xpath) Filhåndtering i PHP JSON

Data load og udtræk. 2. iteration: implmentation (test af backend) PHP mysql. Loade og parse XML (SimpleXML, Xpath) Filhåndtering i PHP JSON Data load og udtræk 2. iteration: implmentation (test af backend) 1 PHP mysql Loade og parse XML (SimpleXML, Xpath) Filhåndtering i PHP JSON 2 Data udtræk PHP mysql: Processen 1. Forbind til MySQL server

Læs mere

Opstartsvejledning ATS aktørudgave

Opstartsvejledning ATS aktørudgave Opstartsvejledning ATS aktørudgave 7. september 2012 XHLG/NLJ 1/13 1. ATS vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan I kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere