Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3"

Transkript

1 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST XML FEJLFORMAT 12 Digital post Snitflader - Bilag A5: REST HTTP returkoder og fejlkoder version 6.3 2

3 Versionshistorik Version Udgivelsesdato Ændringer 6.3 Fejlkoderne 4076, 4080, 4085 er tilføjet 6.2 Fejlkode 3010 tilføjet. Fejlkode 4074 tilføjet. Fejlkode 4075 tilføjet 6.1 Fejlkode 4015 udgået, 4007 returneres i stedet. Nye fejlkoder som præciserer fejl: 4052, 4053, 4054, 4055, Fejlkode 3000, HTTP kode ændret til 403. Fejlkode 3008 & 3009 tilføjet. Fejlkode 4072 tilføjet. Fejlkode 4073 tilføjet Digital post Snitflader - Bilag A5: REST HTTP returkoder og fejlkoder version 6.3 3

4 A5.1 Introduktion Dette dokument beskriver Digital posts generelle anvendelse af HTTP returkoden, samt de applikationsspecifikke fejlkoder, som Digital post returnerer. I Bilag A1-A4 er der for hver operation angivet specifikt hvilke fejlkoder, der er relevante. A5.2 HTTP returkoder Dette afsnit beskriver Digital posts anvendelse af HTTP returkoder. Koderne anvendes generelt for alle operationer, og er derfor beskrevet samlet her. For REST anvendes de HTTP svarkoden som er angivet i nedenstående. Tabellen angiver også om der returneres en HTTP body-entity. Denne har det sammen format som SOAP-ENV:Fault detail. HTTP status koderne er defineret i RFC Hybertext Transfer Protocol HTTP/1.1. REST princippet om en ensartet snitflader er også anvendt for anvendelse af HTTP returkoder, således at hver operation GET, PUT og DELETE kan returnere de samme sæt af koder uafhængigt af den specifikke ressource. For at give klienten noget mere information i fejlsituationer, bliver der returneret en HTTP body-entity, som beskriver den specifikke fejl. Kode Titel Anvendelse GET PUT DELETE Fejl 2xx Succesfuld 200 Ok Succesfuldt. 204 No Content Ok, men ressourcen er tom. 3xx Omdirigering 301 Moved Permanently Ændres eller flyttes REST-grafens URL er, kan denne returkode anvendes til at angive dens nye lokation. For ikke at skulle vedligeholde hele den tidligere REST-graf, vil den kun blive anvendt for GET operationer, der er indgangspunkterne i REST-grafen. 4xx Klientfejl 400 Bad Request Ugyldige input parametre. 401 Unauthorized Ingen adgang. 1 Digital post Snitflader - Bilag A5: REST HTTP returkoder og fejlkoder version 6.3 4

5 Kode Titel Anvendelse GET PUT DELETE Fejl 403 Forbidden Forespørgelsen er ikke tilladt. 404 Not Found Ressourcen findes ikke. 405 Method Not Allowed Den anvendte HTTP operation er ikke tilladt. 406 Not Acceptable Klientens restriktioner er ikke acceptable. 409 Conflict Forespørgelsen er i konflikt med en anden ressource. 410 Gone Ressourcen findes ikke længere. 412 Precondition Failed 415 Unsupported Media Type Klientens forudsætninger kan ikke gyldige. Den anvendte media type er ikke understøttet. 5xx Serverfejl 500 Internal Server Error Serverfejl. Nedenstående status koder KAN ligeledes returneres fra Digital post serveren eller en anden infrastruktur komponent, f.eks. en HTTP-proxy. De anvendes ikke specielt i forhold til REST interfacet, men generelt som defineret i RFC2616. Kode Titel 1xx Informationel 100 Continue 101 Switching Protocol 2xx Succesfuld 206 Partial Content 3xx Omdirigering 304 Not Modified 305 Use Proxy 4xx Klientfejl Digital post Snitflader - Bilag A5: REST HTTP returkoder og fejlkoder version 6.3 5

6 Kode Titel 407 Proxy Authentication Required 408 Request Timeout 411 Length Required 413 Request Entity Too Large 414 Request-URI Too Long 416 Requested Range Not Satisfiable 417 Expectation Failed 5xx Serverfejl 501 Not Implemented 502 Bad Gateway 503 Service Unavailable 504 Gateway Timeout 505 HTTP Version Not Supported Nedenstående status koder bliver ikke anvendt da de ikke har nogen relevans specifikt i forhold til REST snitfladen eller generelt i forhold til HTTP (i denne specifikke kontekst). Kode Titel Beskrivelse 2xx Succesfuld 201 Created Der anvendes en POST-factory variant, som ikke opretter en ny ressource, men som via en GET operation returnerer en reference til en endnu ikke benyttet ressource. Der for er denne returnkode ikke relevant. 202 Accepted Da Digital post REST snitfladen kun har synkrone operationer, er denne returkode ikke relevant. 203 Non- Authoritative Information Alle response headers kommer direkte fra serveren, der er denne returkode ikke relevant. 205 Reset Content Anvendes til at slette indhold fra en formular, og er derfor ikke relevant. 3xx Omdirigering Digital post Snitflader - Bilag A5: REST HTTP returkoder og fejlkoder version 6.3 6

7 Kode Titel Beskrivelse 300 Multiple Choices 302 Found 303 See Other 307 Temporary Redirect A5.3 Digital post fejlkoder Dette afsnit lister de applikationsspecifikke fejlkoder, som Digital post returnerer. Hver fejlkode har en fejltekst og en relateret HTTP returkode. Fejlkoderne er inddelt i kategorier. Kode Fejltekst HTTP Generel Serverfejl 1000 Serverfejl 500 Ugyldig operation 2001 XML ikke valid Max graense for data overskredet Servicebesked indeholder flere tegn end tilladt 400 Ingen adgang 3000 Ingen adgang Angivne SystemId er ikke af forventet systemtype Manglende rettighed til kald af operation Certifikat mangler i request Certifikatet er ugyldigt Systemet er ikke opsat til REST Systemet er ikke opsat til SMIME X-On-Behalf-Of header er påkrævet for dette kald Slutbruger er ikke dokumentboksmodtager og har ikke adgang 401 Digital post Snitflader - Bilag A5: REST HTTP returkoder og fejlkoder version 6.3 7

8 Kode Fejltekst HTTP Generel 3009 Slutbruger er hverken servicebeskedmodtager eller dokumentboksmodtager Operation kaldt i ugyldigt tidsrum 403 Fejl i input 4000 Ugyldig queryparameter Ukendt bilagid Default indholdstype ikke opsat på system 4007 Ukendt slutbruger Antal vedhæftninger ikke lovlig Ukendt meddelelsesid Ukendt vedhaeftningsid Ukendt indholdstype Ukendt tilmeldingsgruppe Ukendt postkasse Ukendt postkasseemne Hverken CPR eller CVR nummer er angivet Både CPR og CVR nummer er angivet Dialogtråd er ikke i korrekt format Ukendt dialogtråd Afhentningssystem er opsat til at hente fra indbakke Afhentningssystem er opsat til at tømme postkasse Ugyldig CVR nummer format Fællesoffentlige portal forventer angivelse af myndighed Ugyldig format på meddelelsesid Angiv mindst et af felterne MobilNummer / EpostAdresseFoerste Svarpostkasse skal angives når svartype er sat til 'angivet' 400 Digital post Snitflader - Bilag A5: REST HTTP returkoder og fejlkoder version 6.3 8

9 Kode Fejltekst HTTP Generel 4029 Ingen kvitteringsliste tilgængelig Ukendt kviteringslisteid Tilmeldingsliste er ikke opsat for system Ukendt tilmeldingslisteid Ukendt dellisteid Listen er blevet forældet - start forfra Liste ikke tilgængelig Kvittering ikke muligt for komplette lister Registret har ikke tilkøbt adgang til slutbrugerlister StartDato mangler - påkrævet søgeparameter SlutDato mangler - påkrævet søgeparameter IkkeTilmeldte - ugyldig format Myndighed - ugyldig format CPR - ugyldig format CVR - ugyldig format Indholdstype og tilmeldingsgruppe kan ikke angives samtidig StartDato - ugyldig format SlutDato - ugyldig format Ukendt slutbrugerlisteid Netop et af felterne MyndighedTilmeldtIndikator og AlleMyndighederTilmeldtIndikator skal være udfyldt Registret er ikke opsat til at modtage slutbrugerlister Hverken VedhaeftningNavn eller FilformatNavn må være udfyldt for en vedhæftning som refererer et bilag Feltet SlutbrugerNavn skal være udfyldt Indholdsdata mangler for en afsendelse / vedhæftning Materialet er ikke tilknyttet systemet. 400 Digital post Snitflader - Bilag A5: REST HTTP returkoder og fejlkoder version 6.3 9

10 Kode Fejltekst HTTP Generel 4054 Vedhæftninger må ikke optræde med samme navn Afvist pga. virus Ugyldig tilmeldingsgruppe (tilhørsforhold privat / virksomhed) Ugyldigt tegn i ved vedhæftningsfilnavn Materiale findes ikke Kunden findes ikke Samme bilag er angivet flere gange Dokument er ikke ejet af kunde Tidsfrist er ikke angivet Emnet tilhører ikke den angivne postkasse Angivet bilags nr findes ikke eller bilaget tilhører ikke kunden Servicebesked kan ikke have bilag eller vedhæftning Antal bilag og vedhæftninger maks 10 stk ialt Afsendelsestidspunkt kan ikke ændres, når bruger ikke er tilmeldt materialet Vedhæftningen indeholder et ugyldigt navn Ukendt SystemNr Feltet MeddelelsesTitelTekst indeholder mere end 50 tegn Et register kan ikke afmelde tilmeldingsgrupper som indeholder meddelelser Ugyldig Ugyldig brug af AutoTitel i Titelfelt Ugyldig format på AutoTitel Systemet er opsat til Push For at slutbruger kan tilmeldes Nem SMS skal vedkommende have opgivet et mobilnummer Slutbruger er blevet fritaget. 404 Digital post Snitflader - Bilag A5: REST HTTP returkoder og fejlkoder version

11 Kode Fejltekst HTTP Generel Logiske fejl 6001 Ikke muligt at foretage opdateringer - afsendelsen er afsendt Arkiveringsmappe er ikke opsat Slutbrugeren er ikke tilmeldt indholdstypen Afsendelsesdato må højest være 5 dage frem i tiden. 400 En række af disse fejlkoder er generelle for alle operationer. Disse vil derfor ikke være angivet som en mulig fejlkode for den enkelte operation. Digital post Snitflader - Bilag A5: REST HTTP returkoder og fejlkoder version

12 A5.3.1 Digital post XML fejlformat For de applikationsspecifikke fejlkoder, som Digital post returnerer, anvendes nedenstående XML format. I.NET vil response i denne situation være null. Fejlbeskedteksten er i eksempelvis.net er tilgængelige via indholdet i en WebException. <Fejl> <!-- Defineret fejlkode, som viser hvilken fejltype, der er sket --> <FejlKode>100</FejlKode> <!-- Fritekst, som beskriver den fejl, der er sket --> <FejlTekst> Mappen kunne ikke oprettes, da det maksimalt tilladte mapper (100) er overskredet. </FejlTekst> <!-- Identifikation af den konkrete fejl, der er sket. I dette eksempel er identifikatoren angivet som et timestamp. Dette element er valgtfrit, da det typisk kun er relevant for 5xx HTTP svarkoder. --> <FejlIdentifikator> T23:59: </FejlIdentifikator> </Fejl> Digital post Snitflader - Bilag A5: REST HTTP returkoder og fejlkoder version

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice Version 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Opsætning før undervisning

Opsætning før undervisning Vejledning til Opsætning før undervisning Version pr 2011-11-10 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Næsgaard MOBILE Tid. Næsgaard MOBILE Tid. Login. Registrering

Næsgaard MOBILE Tid. Næsgaard MOBILE Tid. Login. Registrering Næsgaard MOBILE Tid Generelt Næsgaard MOBILE Tid er et tillægsmodul og skal anvendes sammen med modulet Næsgaard MARK Online i PC programmet. Næsgaard MOBILE Tid kan anvendes separat eller sammen med Næsgaard

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Åbne API'er. Et notat for IT- og Telestyrelsen. 16. marts 2011 Engagement: 224223310. Version 1.0

Åbne API'er. Et notat for IT- og Telestyrelsen. 16. marts 2011 Engagement: 224223310. Version 1.0 Et notat for IT- og Telestyrelsen Åbne API'er 16. marts 2011 Engagement: 224223310 Version 1.0 This Report, including any supporting materials, is owned by Gartner, Inc. and/or its affiliates and is for

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

Vejledning om indberetning til DIADEM (afgørelser af betydning for ejendomshandler) og afgørelser om ændrede kontrolhyppighed mv.

Vejledning om indberetning til DIADEM (afgørelser af betydning for ejendomshandler) og afgørelser om ændrede kontrolhyppighed mv. Vejledning om indberetning til DIADEM (afgørelser af betydning for ejendomshandler) og afgørelser om ændrede kontrolhyppighed mv. Indhold Vejledning om indberetning til DIADEM (afgørelser af betydning

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Vejledning i at implementere OIOUBL

Vejledning i at implementere OIOUBL Version 1.4 VEJLEDNING I AT IMPLEMENTERE OIOUBL v1.4 Indholdsfortegnelse 1 Ændrings-log... 3 2 Formål med vejledningen... 4 2.1 Målgrupperne... 4 2.2 Support... 4 3 Introduktion til NemHandel... 5 3.1

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Version 2.2.1

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Version 2.2.1 KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Version 2.2.1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Konfigurer afstemningssted... 3 1.1 Konfigurer afstemningssted og overfør data... 3 1.2 De

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg:

Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg: Tilmelding til NORDLEK 2015 i Viborg: Tilmeldingen gælder både for enkeltpersoner og grupper af personer. Beskrivelse af tilmeldingssystemet: Som noget nyt er tilmeldingen bygget op omkring grupper af

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Oplev boligudlejning i verdensklasse... boligspot. administration. solide onlineløsninger. Vedr. moduler: Basis + API + Reservation

Oplev boligudlejning i verdensklasse... boligspot. administration. solide onlineløsninger. Vedr. moduler: Basis + API + Reservation Oplev boligudlejning i verdensklasse... boligspot administration Vedr. moduler: Basis + API + Reservation solide onlineløsninger boligspot administration Et friskt pust i udlejningen Et friskt pust i udlejningen

Læs mere