ROKLUBBEN VIKI. <:J~ll~(' "1 ")Im~'p' ~U'f. J"'I,t .,.. 30 ÅR 19.APRIL 1973

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROKLUBBEN VIKI. <:J~ll~(' "1 ")Im~'p' ~U'f. J"'I,t .,.. 30 ÅR 19.APRIL 1973"

Transkript

1 .,.. - ROKLUBBEN VIKI <:J~ll~(' NG "1 ")Im~'p' ~U'f. J"'I,t 30 ÅR 19.APRIL 1973

2 PIONEER AS200/~, Højttalerbyggesæt =t50 kroner træ Pioneer Hi-Fi højttaler Pioneer AS 200 byggesæt fra verdens største højttalerfabrik er en billig genvej til prisklassens bedste højttaler. Uddrag af anmeldelse i Populær Elektronik:»Højttalerens lydbillede er præget af dens gode egenskaber med hensyn til at opløse og definere de enkelte instrumenters særpræg, Bassen er tør og nuanceret, diskanten klar med en anelse brillians«. Hvis man vil afsætte en weekend, er højttaleren hjemme til halv pris Byggesætpris AS 200 kr. 245,- Udsalgsp~is::r~i~:~aØ~;;~~~r kr. 605,- Spar pr. stk. krm 310,-

3 REDAKTIONEN. Malene Silbo Pia Toft l-lansen Knud Erik Hansen SteerL Anl~er Jensen (ansv. T øvrigt indlæg fra: BESTYRELSEN I Steen Anker Jensen: Knud 0slerkjærhuus: Fritz Hartz: Lisbet liansen: Knud Erik Hansen: Poul Erik Holm: Jan Nlelsen; Palle Bør"esen: Gotfred Jensen Knud 0sterkjærhuus "jgil Pedersen S.,ren i'jidliby ~~****1rtr(;r(;dddrMdrtr*****tr(;r(;rtdr****~ INTRODUKTION. Udover at være el fødselsdagsblad som har tll formål at fortælle tid]igere medlemmer, hvad der er sket efter de forlod VIKING, og nuværende, hvad der skete inden, de fik lejlighed til at lære klubben at kende, er dette blad ogs! et forsøg på a~ fortæjle bl.a..f'et x e Kommunes indbyg gere, h v a d der foregår i Roklubben VIKING: Vi ror naturjigvis først og fremmest, det være sig MOTIONSRONING øverst et hold på tur i LOKE. f'or-mand og kaprochef riæ st fo r-ma n d kasserer koiltingentkasserer sekre t.æ r- hus t' o r-va J ter roche:t' ug; rua t e r-la Le fo r-v. Jallgtursrochef' 3 el]er KAPRONT G, her Viking/Næstveds dame dobbelt-sculler. L'\NGTURSnONING, vej hjem fra en Klin t. h o r: er J hold på lur tij Stevns Udover riet primære, roning, i'oregir der forskellige andre aktiviteter udenf'or s æ s o n en s å s orn orienteringsløb, f olk.cdan s, b old sp ii, svørnnitlg og træning. - Men kolli selv ned i klljbben og se hvad vi laver. Der er åbent hver dag hele sæsonen igennem. Prisen? - Den Cors te ruå u e d, f!i(:lfl forsøger sig, er grati~. Dereft~r betaler seniorer 12 kr. pr. måned, mens juld.orer under 18 år betaler 8 kr. pr. måned. Hedaktionen.

4 M/S "VIKING" af gotfred jensen I de første år efter klubbens start var festlighederne hegrænsede på grund af krigen. Et vellykket karneval blev holdt "pa Havets Bund" på hot ell.et, man startede allerede kl. 17 og sluttede kl. 23, men da der ikke kørte biler,eller var and~e befordringsmidler, nåede de fleste ikke hjem før den næste morgen. Så kom befrielsen i 1Y~5, og dermed slut med mørkelægning. Set. Hans aften blev fejret for alvor i klubhuset. Vejret var det skønneste, det aldrig før eller siden har været en Set. Hans aften i Danmark. Vi startede med spisning af "den medbragte" i bådehallen, og selvom øl og spiritus var meget vanskeligt at fremskaffe, lykkedes det dog at organisere noget øl, idet skibsfarten, der kun sejlede i danske farvande, kunne få ekstra rationer fra bryggerierne. Vi udstedte en rekvisition på 500 pilsnere til m/s "Viking" af Faxe Ladeplads, besætning 50 mand. (Da bryggerierne altid har været flinke over for roklubben, troede de også på denne). Efter spisningen brændte vi Set. Hans bål og dansede og morede os hele natten. Uheldigvis havde vi glemt at afbryde en udendørs højtaler, så hele byen havde gratis musik hele natten. Det siges, at man ved Pulvergården kunne høre, hvilke numre, der var udtrukket i amerikansk lotteri kl. 20m natten. Det fik vi nu altså ikke ros for af præsten, der sagde at rosporten var en god ting, men han kunne bare ikke lide de "abefester", de holdt. Samme år senere på sommeren holdtes klubbens første kanindåb med stort optog igennem byen og derefter selve dåben på havnen med dystløb, surfriding og anden underholdning. I årene 1948, 49 og 50 opførte roklubben med succes revyer på Hotel Faxe Ladeplads. I dag morer roerne sig også med fester i deres dejlige klubhus, og når vi "gamle" en gang imellem er med, glæder vi os over, at ungdommen idag er nøjagtig lige så gode kammerater, Som dengang vi var i deres alder. Iidt om rosport - og gotfred. hvordan jeg blev roer af knud østerkjærhuus Det startede med at jeg spillede fodbold (hvor mærkeligt det end lyder), men min kone syntes, det gik lidt hårdt ud over mit sarte legeme, og hun syntes jeg skulle prøve noget nyt. Jeg skulle meget hellere begynde at ro, mente hun. Jeg har hende mistænkt for (undertiden) at have fortrudt dette. Nå, men jeg tog det til efterretning og meldte mig ind i roklubben. Jeg blev tilsagt en aften, hvor jeg så skulle have instruktion, og det var selveste formanden, Hans Rasmussen, som lærte mig det mest nødvendige. Efter nogen tid begyndte jeg at ro morgenroning, og det var en herlig tid, men da jeg skulle møde ret tidligt pa arbejde, kneb det ofte med at finde makkere. Interessen for roning fortsatte; men der var ikke så mange, der roede dengang - mange aftener måtte man gå hjem igen. Men så skete der pludselig en masse for mit vedkommende. Jeg blev syg og måtte på sygehuset en tid. Da jeg kom hjem, læste jeg i avisen, at jeg var blevet l. suppleant ved roklubbens generalforsamling. Nogen tid efter rejste et medlem, og dermed var jeg solgt. Se nu skete der det, at et lyst hoved fandt ud af (hovedet var flans Rasmussen) at sende undertegnede på et instruktørkursus i Næstved. Da jeg havde overstået kurset, ja så fandt man ud af at det skulle udnyttes, og jeg blev højtideligt udnævnt til instruktør.

5 Som rør omtalt var aktiviteten ikke s stor, og man Lal te i bestyrelsen om hvad man kunne g'øre. 1en så skete der pludselig n oge L. Nogle unge mennesker henvendte sig til vores kasserer, GodtCred Jensen, og spurgte om de knn.ne k ouuue til at ro k.apr-onlu g. DeL skal oplyses, at kaproning var der Lk ke mege t ar, men vi liavde dog en venskabskaproning med Stevns en gang inlelleljl, når vejret t~llod det. Ni, men Got.fred sendte dem rrejdigt Om til m i.g, og' IJ]udselig Jeg vil slutte med at ønske klub- stod der rire unge og s purg t.e IIlig, om jeg ville lære dem at ro. Jeg ben tilj.y klc,e me d de JO år og håbe må indrømme, lidt chokeret blev den må have stadlg fremgallg. jeg jo,.for mine kvalicikationer var nu ikke særlig gode, og det Knud var med nogen betænkelighed, jeg sagde ja til dette. Nå, men vi gik igajlg med træningen og lært dem at ro fik jeg da også. Vi startede i en del kaproninger de næste par år. Delviste sig hurtigt, at de virkelig kurme ro om kap. Da del gik allerbedsl, var der pludselig en SOIlIs(Jl'ant: fra og så var alle gode råd dyre - hvad skulle man nu gøre? Ja, så var der igen et lyst hoved ru ndt ud ar, at_ jeg selv kunne ro med på hold e t - Lrig en tænkte på, at jeg var år ældre end de øvrige. Nå, men det gik jo godt, vi vandt en masse og sikrede os til sidst "Det danske lilesl.erskab", SOUl vi var meget stolte af. De t var lid t 0111, nvo r-uan jeg- blev roer - men det SOUl er pointen i det hele er jo, at disse unge IIIennesker skabte røre om vor klub og skacrede os en masse nye medlelll- JIIer. Holelubben har jo fremgang både hvad kaproning og mutionsronill~ angår. Alle ved, at det ikke blev ved dette mesterskab alene, men at vore dygtige roere i de.føl.(';ende år, har deltaget i alt inden for kapronint; både herhjemme og i udlandet og skabt respcl~t OJn vor' klub og- by. Hoklubben har haft god CrcllIgang i de nu JO år, den har eksisteret. Det skyldes ikke m i nd s t de UTlge, som er i klubbens bestyrelse, og 5 ti 0'11 er virkelig alttive på alle.fronter. Jeg tænker blandt andet på medlemsbladet, Som er blevet en ~Lor succe::;. Der er do g en ting, som lkke har fo r-a.net re t. sig igennem årene - rne:n. det lean man vist desværre iklce gøre noget veu. Jeg tænker pil, hvor forkert del er, at medlemmerne og bestyrelsen skal bruge flere kr-ær t er på at skaffe penge til klubbens daglige d r-att; end Li.l det som er k lubben s egentlige fo r-rnåj, nemlig roningen. "DE GAMLE" Det navn, der er mest grund til at.fremhæve vedrørende klubbens historie er Hans Ra::Slllllssen. Ikke så mcge L.fordi han samme n med Go t fr-e d Jensen hjemf~rte Vikings r~rste kaproningssejr, thi den glilllrer ikke helt på samme måde som o.lylilpiaderoernes slutspurter, som fordi klubben kan takke ham alene for sin oprettelse; liienogså for det mest.i Ld fu Ld e og omf'attende arbejde noget enkeltmedlem har udrørt gennem årene. på l-lsten over VikLngs i'ormænd figurerer Hans ikke f'rcr-r-o end fire gange, og disse rorlllandsperioder spænder tilsammen Over l/j af klubbens levetid. I 1955 fik Hans Ra smu sson k Lubbens ærestegn for det store arbejde ror klubben. Et a n d e t medlem, JIV:lS n a v u er uløseligt knyttet til Vikin~, er Gotfred Jensen, 50111t;aIlske vist P:f"Jrst" kom til klubben :i.-191,'-1, me n allerede i var han i be st y r c laon, og der hlev han i 25 år i ud t Lf F'ra 191'5 til styrede Go t.ir-e d klubbens økononli som kasserer. l sandhed en bedrifl. T 1955 fik Gotfred Jensen tildelt klubbens ærestegn for det?to:::-e arbejde for klubben. avisudklip+steen.

6 6 Q, Ingen bil er G bedre end dens service. G Q Derfor arbejder vi hver dag for at gøre vor service lige så pålidelig som en folkevogn. Q VW er mere end en bil. Aut. V.W. forhandler OVE BUSK Tlf. (03) FAKSE

7 erindringer fra husbyggeriet af ejgil pedersen 7 ~or Koklubben VIKING var GO-erne præget af 2 markante beg~venheder. Vi havde et kaproningshold i toer med, som på strålende mide repræsenterede Danmark ved o- lympiaderne i Rom 1960 og i Tokyo 1964, omend det ikke gav medaljer, og vi byggede et nyt klubhus. Jeg vil koncentrere mig om byggeriet. Vikings f'ørste klubhus opførtes under krigen umiddelbart efter klubbens start i 1943, og tidspunktet var selvsagt ikke særlig velvalgt til slig en akt~v~tet. Hyggeriet var imidlertid en nødvendighed når nu klubben var startet, og derfor byggede man. Materialerne var så gode, som de kunne være under de her!:::ikellde forhold, altså ~kke særlig gode, og allerede i slutningen af 50- erne blev det mere og mere åbenbart, at huset var tjenlig til ud~kiftning. I 1962 var bestyrelsen klar over, at ansvaret for husets Cortsatte anvendelse var ret belastende, og L sommeren 196~ blev det første spadestik til det nye hus taget af sognerådscormand Jlichard Jacobsen, Paxe Ladeplads. Placeringen var på en erund tilhørende Faxe Kalkbrud ca. 75 m. fra det gamle hus, og som vi lejede på særdeles favorable vllkår, s5 favorable, at det nærmede sig Coræring. Grunden blev støbt af klubbens medlemmer efter at den ene halvdel af olympiadetoeren tømrer Knud ielsen havde monteret den nødvendige forskalling. Det følgende Corår begyndte opførelsen efter klubbens egne tegninger. Byggesjakket, som i begyndelsen var ret stort, indskrænkedes hurtigt til en fast stab på medlemmer, der fortsatte til den lykkelige ende. Støbning af grund på det nye hus. Fra venstre Anker, Svend, Henning, Bjørn, Jørgen, Knud oc; Line. Selvfølgelig var der vanskel~gh eder- under opførelsen. Storme væltede 0111 natten, hvad man havde opført 0/1'dagen, et planlagt indendørs robass~n måtte opgives, efter at vi i måneder fol'e-æves havde prøvet-at f~nde ud ac, hvordan det skulle konstrueres. Vanskeligheder af den ene og den anden art tårnede sig ustandsel~g op foran os og prøvede at tage modet fra os. Det at bygge et hus af de d~mensioner udeu nogen videre forudsætninger for husbygning kræver et kolossalt fond ac t.å Lmod Lg hed og salllmenrlold, selvkontrol og tolerance, så hvis en og anden l byggeperioden tabte humøret skal det ikke behrejdes dem. I kraft af t~jstedeværelse ~ fornødent omgang af disse egenskaber, samt af den kendsgerning, at der i byggesjakket var 'nkelte uddannede håjldværkere, så lykkedes det os at gennemføre opgaven, og den 15.april 1967 indviedes huset ved en Cestlighed, hvor klubben havde den glæde at være vært for ca. 150 gæster til en bid brød og en dram i båclehallen. Det var i sandhed en stor dag. Vi ved, a t tned Le nuue r' a f vore naboklubber fulgte med i byg~eriet i ærbødig" afstand, og vi ved at de af og til rystede på

8 8 hovedet over de vanvittige roere i Faxe Ladeplads, - og de ligeså vanvi. ttige ikke-med lemmer, SOr.1 ar og til blev lokket til at give et nap med, - som "troede at en sadan opgave kunne lykkes af' frivillighedens vej. Men det faste sjak holdt stædig fast ved ideen, sjakkets koner og kæres ter k orn trofast i kulde og regn med varm ka:ffe og brød til de forfrosne og s~mmetider lidt forknytte håndværkere, og efter en pause i ly af en halv sa~nenstyrtet mur gik man på den igen. Sammenholdet stod sin prøve og dette saoonenhold i forbindelse me~ en vis portion stædighed førte os frem til indvielsesdagen. Der skal ikke næ vri e s navne her, men det skal dog alligevel siges, at den andel hajvdel af den herømte olympindetoer, elektriker Jens Beh~endt :foretog den elektriske installation. Hvordan vi klarede det økonomiske? Huset kostede i reelle udgifter ca. kr Tipsfonden gav os kr Lån i Dansk Idrætsforhund. kr Lån j. F'ax e Ladeplads Bank kr Indsamlet bland Vikings gode venner i omegnen kr Hesten kr. lg.500 indsamle~es ved bankospil, R~vierafesten InoVg og toges :fra klubbens beskedne kassebeholdning. Hertil kom den enestående velvilje som Viking mønte hos lever~~ører og venner. OgsA Deres indsats var en del a:f det sammenhold, SOm førte sagen til en lykkelig af'slutning, ef'ter h.v.i, lken vi :igen kunne koncentrere anstrengelserne om klubarbejde, ka~roning og langture. For dem der var med, var det en enestående oplevelse, der beviste, at med sammenhold og loyalitet er det; helt utrol:i.gt, hvor La ng t man kan nå. pa den måde betalte disse lo toproere for de mange idrætslige oplevej.ser, Som Viking havde v.eret med til at give de m, Eigil Specialiteter fra M0NSTERBAGEREN er ikke dyrere for Dem HOS OS KAN DE ALTID FÅ LÆKRE l-ije~lfvlebagte SMÅKAGEH, flouladei~ OG LAGKAGEBUNDE. SA~1TJ:DJ:GKIIN VI AI REFALE DEN AT PHØVE VORE HJEfvINE- BAGTE PASCO RUGBRØD OG SØDMIELKSFRANSKBRØD. VOHl~S WIENI,RBRØD ER I TOPPEN, DA VI KUN BRUGER REN VEGETABILSK PLANT~~MAnGAHINE TIL lille VOHE VAREn. DE FÅR EN BEDRE KVALITET Fon DE SM'lME PENGE. DE KAN ALTID HEG E MED, DET ER EN BID BEDHE FHA ~lø,sterbj\gehen. venlig hilsen Hanne og Erling Nielsen M0NSTERBAGERIET Faxe Ladeplads telf

9 9 ~ ANDELSBANKEN.l:J v.> :-::"-;_..--~-:-::. ~ JBj tro~~kil'skkjjv1, Deqi:r~~ ~t;~t -- YlLYlQsL3YL,YNLSciJ Lover st 9Lfte dlg med mig! ANDELSBANKEN Hjalmar Jørgensen Cigarfabrik Faksevej 15 Fakse Ladeplads (03)

10 10 i det nye klubhus af knud erik hansen Den. 15. april 1967 gled standeren til tops ~or første gang i det nye klubhus. En masse mennesker, medlemmer og i dagens. anledning sp eci elt inviterede gæster var samlet på terr~ssen for at overvære den højtidelige handling. Om aftenen havde man fællesspisning, og det meste af bådehallen var taget i brug for at give plads til de mange fremmødte. Der blev holdt mange taler og udtrykt gode ønsker for klubbens fremtid. Hermed var en ny epoke i roklubbens historie indledt. Et nyt klubhus med dets mange faciliteter betød bedre forhold for klubbens medlemmer og derfor også bedre chance for større tilgang af nye medlemmer. Men det er ikke altid nok, det ydre er i orden, det indre skal også være OK, for at det hele vil køre. Vi hører om problemet hvert år til de orienterende møder i sjællandskredsen:' manglen på ledere og instrcktarer. Og vi må vist indrømme, at det varede et par år i det nye hus, inden der for alvor kom gang i roningen. Problemet er altid, at få de nye medlemmer j_nd på den rette måd e og si kunne holde dem til. Det fordrer, at vi hele tiden har instruktør.er og styrmænd nok. Det kreb det gevaldigt med de første 2-3 år, men så kom der lidt hold i sagerne i medlemmer var på hjælpeinstruktørkursus, og sammen med 2 andre instruktører forestod de den daglige instruktion af de nye medlemmer. Samtidig gik vi igang med at uddanne styrmænd. Sagen er nemlig den, at ingen må stå og kukkelure i krogene. Når folk kommer ned i klubben, så er det som regel, fordi de vil ud at ro, og det er vor (rochefens) opgave at tage sig af dem med det samme. - Heldigvis gik det iodt, det gik så godt, at vj,t{j tider simpelt hen ikke havde flere både at kunne sende et hold mere afsted i. Det er nt af gaderne ved et nyt og stort klubhus: der er plads til nogle flere både. Problemet er blot at skaffe pengene til at indkøbe det dyre materiel for, - Men trods alt er der kommet seks både til fra indvielsen i 1967 til nu, således at klubben nu - med speedbåd - råder over 16 både. 2 kaproningsbide, Som er det dyreste at anskaffe, er kommet til klubben ved økonomisk bistcnd fra Faxe Bryggeri og Bikuben. l plastsculler, l ll-årers og l 2-årers inrigger har klubben købt brugt og selv sat i stand. Endelig fik vi sidste ar en ny 4-årers inrigger (langtursbåd) Sam vl var i stand til at kebe efter tilskud fra Spa.r-e ka ssen Brik.uber; på k.r-,og Fakse Kommune k.r-;båder. kostede - uden ~rer kr. Selv - den gamle gigbåd "Jeep", som der efterhånden ikke var plads til i det gamle hus og derfor blev gemt bort på et loft hos bådebygger Boeberg, blev efter 9 år i skyggen hevet frem og er siden blevet brugt flittigt. Drjften af et stort hus med dets mange goder: varme, varmt vand osv, er en kostbar affære. For at hjælpe lidt på dette regnskab, havde vi 2 vintre Ungdomsklubben som lejer 2 aftener om ugen. Dette samarbejde skabte imidlertid forskellige små-problemer, og kontrakten blev ophævet. For at spe.re på udgifterne har vi nu fået lavet en afskærmning af trappen fra bådeballen til op - holdsstuen, og vi skal have termoruder sat op i opholdsstuen. Tilbage til aktiviteten i klubben: Pr-a,et aktivt medlemstal i 1969 på 57 havde vi i 1970 en reel stigning på 10 medlemmer. Tilgangen steg i 1971, og nu er vi oppe på ca. 100 medlemmer. Antallet af passive medlemmer er også steget fra 56 i 1968 til 102 i Rent romæssigt betød det også en stor forbedring. l"r",69 til 70 blev antallet af km fordoblet, og i 1971 kom vi op på rekorden små km.

11 En stor opholdsstue, Som man i~<e havde i det gamle klubhus, har bl.a. betydet, at æan har kunnet acholde de traditionelle fester i klubben, og der er da også blevet afholdt mange og gode fester, bl. a. huskes "velkommen-h..?em l1 festen til ære for vore kaproere, da de kern hjem fra VM i Canada. Den aften var opholdsstuen fyldt til randen, men vigtigst af alt var, at det blev en livlig og mor- Som aften. Men sa er der nok en ting, Som de lidt ældre måske nok vil sige: "hvor er den hygge, og hvur er de dejlige klubaftener, man havde i det gamle bus, blevet af"? Det kan mnn godt savne i det nye hus. M'sk~ det er meritaliteten, der har ændret sig. Det er ikke de samme ting, der SkEl til nu for at underholde. Endn& da jeg begyndte at komme i klubben, husker jeg, at sangbøgerne altid var fremme ved klubaftenerne, og dette at synge skabte et sammenhold Dg en god stemning. Indenfor langtursroningen har vi 'v~ret lidt småtkørende, men sid- 11 s t e år korn rier.lidt ga.ng'.i denne furlfl ror roning også. Vi t,ar i de sidste par år haft folk på langtursstyrmandskursus, og der er en chance for, at der er ved at ske noget på det te f eit. I 1972 havde vi 2 ferieture, l tur til Stege, l til Stevns Klint og l til Lund.(I år har vi også nogle medlemmer, der gerne vil på kursus). Der er sket andre ting i denne periode, bl.a. har vi forsøgt at live op i fordums tiders nok så berømte kanindåb. I 9 år var den ædle hrndling blevet forbigået. For år tilbage samledes i hundredevis af mennesker på havr.en for at overvære den u~armhjertige dåb af de uskyldige tc e.nt n er, og vi var lidt spændt på, om tradi tionen efter så mange års ude-o bliveise kunne genopstå med samme tilslutning. Derfor startede vi i det sml, og lavede det ved bådebroen i den gaml.e1~.avr;.sam-o tidig var der også en bedre chance for at få folk ind i bådehuset cg vise dem forholdene.vi blev glædeligt overrasket, for over 200 me nr.esker' fandt vejen ned til os - så året efter blev Specialforretningen med alt moderne HUSHOLDNINGSMASKINER GAS & ELKOHFURER KØLESKABE FRYSESKABE VASKE1-1ASKINER ELEMENTKØKKENER kig ind! Faxe Ldp. KOSANGAS telf

12 12 kari i.rid å b en arrangere t i Havne.n, og her kom ca. 400 tilskuere. også traditionen med at ro med :falder på bådene Skt.lIans af t en er blevet genoplivet. Et smukt syn er det nu, n~ 6 inriggere som vi nu er i stand til at sende af'sted - glider hen over vandet med de mange levende ly". Særlig glæde vakte det, da vi gjorde det samme ved 4.maj festen 1970, 25-Arsdagen f'or Danmarks be:frielse. Orienteringsløb er der også kommet gang i igen, især den f'ørste vinter var interessen stor, hvor der k un n e være op til 4 0 deltageres nu er vi sjældent over 20c l en lille roklub Sam vores er det desværre også nødvendig at beskæf'tige sig med andre ting end de egentlige. Og dette f'or at skaffe penge til klubben. I d enne forbind el se har vi f'or et par år siden begyndt at samle g a mle aviser, :forår og efterår. Dette har givet sm å ler. pr. gang. Dog har priserne på de t sidste været :faldende og nettooverskudet derf'or.ikke ~ige så e:ftertragtende. Pa omstaende billede :får man et.1ille indtryk den hektiske s a t ua t ao n ved en s åd an indsamling. - Det har været nødvendigt at tage dette arbejde med, da andre ellers gode indtægtskilder såsom andespil og rivierafesten, har svigtet de sidste par år. De sidste par måneder har vi f'uttet rundt i hele Faxe kommune og ryddet pul terkamre, kældre og ud hu se :for alle de ting, som f'olk alligevel ikke brugte mere. Disse ting er der måske andre, der godt kan bruge. Kort sagt: Vi vil a:fholde et loppemarked i håb Om at skaff'e økonomisk rygdækning :for at gå i gang med den ønskede udvidelse af vortk<lubhus. Og vi bør vel fortælle dem, der læser disse linier, at loppema~kedet af'holdes 12.-.lJ.--;;;a;r begge dage Ira kl Men alt i alt er der siden 1967 sket en sund udvikling i vor roklub. en udvikling der hele ti.den skal f'øres videre. Vi skal hele tiden hrve en naturlig tilgang af' nye medlemmer, og selv Oln medlemstallet er steget pænt, tåler v~ stadig at la endnu :flere. Vi ma ikke stagnere; der skal hele tiden ske noget nyt, en ak1:ivering af medlemmerne. Og så er vi der.igen: Det er ledernes opgave at sørge for at denne udv:i.kling stadig 10- regår. Knud Er:Lk Fra en av Ls LridsaruL'in g i Doserups lade. Øv",rs l:: Arne O., Per og Søren N. Hyg({en til: HelJ.e og Palle. Fra v e n s Lre : BJørn. He.l.ge, Ar.ne n., Line, Torben, An ni.e, Bente og.ludl't h,

13 13 ELEKTRISK LYS - KRAFT VARME - KULDE Asger Flindt Møller aut. Installatør Telefon (03) Orup, 4640 Faxe Alt indenfor hjemmets belysning. * * FAXE KALKBRUD FHEDERIKSIIOUIS KANAL l6 - [<'AKSE LADEPLADS 'ru'. (o J) 7l 6J oo KØBENHAVN K. TLF. ~linerva (ol54) 7500 Brændt kalk - tegl

14 14 klubbens historie af steen anker jensen Da besættelsen ~ 1940 sænkede mørket om Danmark, dæmpedes den naturl~ge v~rketrang for en tid, men kun for en kort tid, så fandt energ~en igen afløb ad. nye veje, og det var vel grunden t~j., at bl.a. Roklubben V~k~ng så dagens lys. T. foråret 1943 havde man snakket roklub ~ Fakse Ladeplads, og snakken resulterede i et or~enterende møde på Gef~on den 12. apr~l. Her kom man så v~dt, at der nedsattes et arbejdsudvalg, som ~ndkaldte alle interesserede til en st~ftende generalforsamling mandag den 19. april 194J, og resultatet af denne generalforsaml~ng blev, at RokJ.ubben Viking nu var "n realit t. Den første bestyrelse bestod af følgende: Befragter Hans Rasmllssen (fmd.) Tømrer E. Rasmussen (næstfmd.) Købmand Sv. Aa. Jacobsen (ka1's.) Styrmand Yngve Thrane (sekr.) KOlnm~s Han~ Bernh. Andersen (roco) F'r k,.r onn.a Petersen (rocllef.) Ven ler Rolsted (rochef.) Bagermester l1il.lwnnielsen F'r-u '''il.lumnielsen Som suppleanter blev valgt: Oiografejer Stage Petersen og Fi~ker Niels Frost Revisorer blev: Barbermester Viggo Schiøtt og Handelsgartner Vilh. N~elsen. rrk. Kjærsgaard (suppl.) Sk~bsfører Oluf Nielsen f~k overladt jobbet som materialeforvalter. Af d~sse var Verner Rolsted fra raxe, mens de øvrige var fra Faxe Ladeplads. _ Og så kom der ga~g i arbejdet. Protokol.len v.tser, ar bestyr.elsen var meget aktjv, og allerede på nogle af de første møder blev det beiluttet at anskaffe en 4-lrers inrigger i KalmarTyr hos D.S.R.s b åd evæ rff:, Pris 2000,- kr. Errd vi c- dere gik man straks igang med at realisere planerne om opførelse af et klubhus. For at kwlne gennemføre byggeriet, tegnedes et offentligt obligationslån på 3J75,00 ler fordelt på beløb fra 25,- kr til 200,- kr, og allerede på de t t i.dspurilc t viste det sig, at ideerne havde vundet bred tilslutning, idet uer var indskydere fra Faxe Ladeplads, Faxe og Vemmetofte. De modtagne lån er senere tilbagebetalt fultud. Fra byggeriet pa det gamle klubhus i 19" J. Rejsegilde den 12. juni 19'+J. Den 28. juni modtog klubben sin første båd, der blev roet hertil af et rlamehold fra Roklubben Gef Lo n, net mål tid mad og hjemrejse for damerne betales af klubbens kasse." Båden blev døbt Lrrg rld ef1.ar den daværende kro"pr~~~sesse, og blev brugt ~ klubben i over 25 år. Ind ~mellem blev der arbejdet på opførelsen af kl"bhuset, OK j. begynuel.sen af jul~ 19"3 var der rejsegilde på nybygningen i overværelse ar ltaktioilærerne". Huset kom t~l at koste 4J55,25 kr, hvilket oversteg, hvad man havde til radigh~d, men der var dog e~ ni.gh ed om, at der straks kurin e udbetales JOOO,- kr, lilensresten. kunne forventes betalt omkring n.ytår Inventar var der foreløbig i.kjeeråd til, så man klarede sig med lånte borue og stole.

15 Allerede i januar 1944 blev det besluttet at købe endnu en båd. Igen en 4-lrers inrigger, som blev leveret i Den dejlige mahogny bid, som stadig bruges, blev døbt "VIKING" af købmand Holger Christensen. Samme dag, den 23. juni 1945, blev klubbens tredie båd døbt: en gig sculler, der fik navnet "JEEP" af Georg Jersbak. Denne båd bliver ligeledes brugt stadigvæk. Når det er muligt ae købe både i et så hastigt tempo trods et lavt medlemstal og et lille kontingent, Skyldtes det udelukkende, al klubben havde en række storsindede venner, som gang på gang støttede med kontante tilskud; en omstændighed, som uden tvivl bærer en stor del af skyldell for, at det var muligt, at bære en roklub frem i Faxe Ladeplads med et så godt resultat, Som tilfældet var. "Året 1945 har været et begivenhedsrigt år for ROKLUBBEN VIKING," har den daværende formand sikkert udtalt ved sæsonens afslutning, Itvis det ellers var. muligt at tænke på andre begivenheder end krigens afslutning. - Der blev holdt stor kan:lndåb med dystløb, baljeroning m.m. - Og den første klubkaproning mellem Faxe og Faxe Ladeplads blev afholdt. - Og roning blev frigivet 31. maj. Faxe Ladeplads Snu kan der TOS igen. Efler Besættelseus Ophør er Roklubben Viking i Faxc Ladeplads straks traadt, i Virksomhed. og del er el dejligt Syn al se de danske jcaprontngsbuade atter færdes frit paa Vundet med glade Roere -mbord. -~"t~t :-~J~..~." ~: -~,' -.-._.~ ~ ~. ~ ~- ;....-:..: -' øverst fra en samtidig avis, 15 Fra en tur i 1945, Hagens Børgesen Frantz Steengaard O. Sorring-Møller Frederiksen Vi ønsker o ~i~6ihhe FJED DE 3D BR Gotfred Jensen Faxe Ladeplads

16 16 KANINDAn 29. JULI 191'5. øverst til venstre ses i optoget: Ras, Barber lians, Hans Rasmussen, Erna Jensen, :Crk. Jørgensen, smed Sørensen og yderst Got:Cred Jensen. Sæsonen 1946 :Cik ikke den bedste start, idet kun 10 medlemmer, heraf de 6 fra bestyrelsen, mødte op til generalforsamlingen, sa der mitte holdes en ekstraordinær I I øvrigt lret med de :Cærreste bestyrelsesmøder: ) stk. Den 2). juni blev den nye 2-årers inrigger døbt "ROLLO". Det v rs t e sig at være en god båd, idet den kort tid efter indbragte roklubben den førstesijr på en kaproningsbane ved Hans Rasmussen og Gotfred Jensen. Tidligere pi sommeren havde vi flet foræret en 2-Arers kaproningsbåd fra Næstved Roklub. 4 nye bade på de :Cørste ) Ar er en imponerende bedrift, men derefter gik der 6 Ar, :Cør den næste inrigger blev døbt, - og så ca. 15 år, :Cør der atter kom en inrigger (brugt). I perioden omkring 1950 blev grunden til de~ årligt tilbagevendende venskabskaproning i Præstø lagt, da der arrangeredes en venskabskaproning mød den nystartede "Roklubben Stevns" hjælp til denne klub blev kaproningsbaden :Cra Næstved foræret videre.

17 Der er to episoder, der danner optakten til "Vikings" start med kaproning i større stil: 1) Klubbens første sejr på en kaproningsbane i 1946 i langtursbåden Rollo og 2) indkøbet af den første rigtige kaproningsbåd: en 4-lrers bygget i Løgstør og leveret 28. juli Kort tid efter blev den døbt SKJOLD. af daværende sogneridsformand i Hylleholt ko~nune Richard Jacobsen. Pengene til denne båd var konooet tilveje ved et tilskud ;fra komnlunen på 2000,- kr, samt ved indsamling blandt byens borgere. Denne båd blev brugt, da Viking vandt det første danmarksmesterskab den 14. august 1955 med Knud ielsen, Knud 0sterkjærhuus, Niels Palle Hansen, Bent Ilarding Hansen og TeJge Nagel. Deres flittige træning bevirkede endvidere, at de som de første i klubbens historie fik guldårer, idet de roede over 1000 km på en sæson. Sammen med klubbens øvrige medlemmer roede de dette år 2016 ture, hvilket blev til km - foreløbig en rekord. 17 dag idet Georg Jersbæk døbte en ny klinkbygget singlesculler. Den kom til at hpdde THOR og blev en attraktion for hele hyen, idet den blev vist frem i forbindrlsp med vandrehj0msudslj]lingpn. Samme dag Som Thor blev døbt, fik klubben af Danmarkssamfundet overrakt en ny fane. Pastor nasmu~sen slog det første søm i og talte for kongen, læge H.O.Petersen talte for fædrelandet og slog det andet søm i. pi klubbcn~ vegne talte skibsmægler M. Rasmu ssen, lrvoref Ler det tredie Søm blev sl&et i. NÅR DE BOR I FAKSE KOMMUNE koral vand appelsin, appelsin 1/1 liter, appelsin sukkerfri, grape tonic, ananas, lemash sukkerfri, citron, rød, grøn sport, dansk vand samt KORAL KONDI I~&I... - Men ingen kaproningsafdeling u- den en rigtig outrigger. Den 18/4-5~ var i den henseende en mærke- bør De kende FAXE BRYGGERI, provinsens største. De er velkommen til at komme og besøge os. Vi har flere ugentlige rundvisninger - ring på og hør, hvornår den næste er. GULD SØLV TOWER TOWER Danmarks populæ- - den smager ganreste guld-øl ske enkelt pragtfuld -taj5 Fl\XE ~/,. HVIDTØL - utroligt, at øl, der koster så lidt. kan smage så godt! frisk fra fad

18 r- blev n s k ffe t 18 De danske mestre fra 1955 i ~-&- rers inrigger, forsøate sig året efter i 4-årers outrigger. Denne båd blev købt brugt i Køge, men selvom der ikke blev vundet noget DM i ODTN, SOm båden kom til at hedde, blev der roet mange sejre hjem i den. Til gengæld blev der igen sat rekord: 2816 medlemsture blev der roet, hvilkel endnu aldrig er blevet overgået, og ialt km. Efter en mindre stilstand i kaproningen, startede klubbens næste store kaproningsperiode i 1959, da Knud Nielsen og Jens BehrendL leverede virkelig fin rolling i en gammel toer liied ~tyrhland, havde været med Roskilde til OL i 1948 og efter en periode i Nakskov var havu ø t hos os. Med tilskud r'r-a kommunen og Faxe Bryggeri fll~ de to inden sæ s one n i 1960 en helt. ny type Loer med liggende styrmand. Båden blev døbt TOWER og var altså den før~le af de 6 uulriggede kaproningsbftde, d e a a i det næste lo-år. Allerede i 1961 blev 1101", ell toer uden styrmand s kæn l.e c ur Oa r Ls b er-g Lo nu eu, og samme :~lrk ø b t e vi selv e n c rav e 1 byge;et slllg;le ~culler;!jan Vikill&, Lrui.d Le r tid bi c v s o Lg t; :i:.::;en ;:1- ret efter, rordi der il(ke var nogen til at ro i den! - E~Ler at have hjemført 2 DM, 2 NM sa~t finalepj adser ved OL og 1~~1.blev Tower i OL sæ~onen 1964 erstattel af GULD- TOWE~, hvortll Faxe Brygrrerj igen gav et stort Lilskud. Ef Ler 1964 ~luttede en storhedsperiode for Viking indenfor kaproningen. og de næste år var koncentreret Om byggeriet af del nye klubhus. Planerne om dette hus var allerede t'renunei 1 9bO. ue de endelige tegnjnger oe; overslag blev udarbejdet i label af de næste pa~ år. - Og endelig i 1964 startede selve byggeriet. da sognerådsformand Richard Jacobsen den 10. juni tog det første spadestik Selvom byggeriet var stort og temmelig vanskeligt. kunne der allerede holdes rejsegilde den 2J. oktober orr et år efter blev den første stander~trygning foretaget på nybygningen. I roriret 1967 var hu el omsider færdigt. og den 15. april blev dell ot'j."iciej Le indvielse Corctal'(et.

19 Cl I de 3 Ir bygger~et v~rede lagde OlEN ~ 1971, og ti.1 den hlrdt kj ubbens medlemmer adski.ll.ige tu- trængte daglige roning: FAXE, en sinde t~mers arbcjde i hu!'; e L, og ca. 15 Ir gammel Il-Irers i.nrjgger selv 0111 det er svært at :fremhæve foræret ar Kvt k i 1967, INGRID, en bestemte personer i det.t e arbej- beskadiget plast:ic singj 0 scllller de, bør dog nævnes hpl den davæ- :foræret af H0nry Larsen, LOKE, en rende b ee t y re Ls e, som f or-ud en 10 Ir gamme.! 2-årers "inri,f"er køht skr~vebordsarbejdet ogsl arbejde- al Skjold i 1971 og endelig :f.lagde :[l.ltt~gt på byggepladsen, hvor skt.be t BALDER - den føl ste helt Bjørn Ha.nsen var en af dem, der nye i.nrigger siden SKJOLD i 19')2 - trak det største læs. en ~-årers langtursbad købt ror Det var virke.lig på et passende til~kud fra Faxe Sparekasse-Bikutidspunkt, del: nye klubhus blev ben, l"axe Kommune s arn t. for penge færd~gt, jdel det kom til at dan- medlemmerne.har samlet sammen ved ne rammen om 25 års juhilæet i 19G8.Rvls,ndsamlJnger m.m. 19 Ved 25 års jubilæet sagde en al talerne, al h~n ønskede for os, ~t det ikke ville vare 24 Ir, lør vi Lgen blev nødt til at udvide. Selvom drl store arbejde med byggeri t gav mindre roaktjv itel: og svigtende medlemstilgang er der ingen tvivl om, at det nye klubhus ~ammetl med en ~lok aktive medlemmer har bevirket den store fremgang L medlemstal og antal ronde ki t ome t or, så det i. de elterfølgende 6 Ar har været nødvendig1. at nns]earre 6 "flye t både, nye i gåseøjne fordi J al disse er købt brugt eller beskadiget og island- ~ sat af klubbens ngne medlemmer. Til kaproerne var det dobbelt sculleren SVEND GØNGE i 1968 og HUMLE- Hans ønske er så småt ved at bl~v~ opfyld t. De rry ø både, de mange medle~ner og de rors~ellige aktiviteter, vj gerne vil have plads til i kl~hhuset, har allerede nu bevi.rket, at er, ucl.vicle.lser nært forestlende, idet planer er udarbejdet til en tilbygning pi 140 m 2 omfattende værkste~, træningsrulli, kontor samt nyt omklædningsrum for p~gerne. steen. PRIVATbanken I FAXE LADEPLADS filial af Privatbanken Kjøbenhavn a/s HOVIEDG:\.DEN 1 Cl 11(,5~ FAXE LADEPLADS TH. (OJ)

20 væg e d 'r e d k,llunsmøder 20 medlemsbladets af søren historie midtiby I an] edning af k.lubb ens 'Jo-års jubilæum er jeg blevet bedt om at skrive klubbladets historie. Al den stund bladet k u u -h a r- e k s ri at e+ret j ) år skll.llo del jo være en let opgave. Dog' kunne der s k rl>ves meg-et dels 0111 Lrrd J edning-cn og dels 0111 b e e a. Tidligere havde klubben klaret sig med at ud se nd ø mec!.de.lelser til IrledJ ellllnerne, når l,oget sær- J igt var på tapetet..lmi d Le r t Ld var der l efteråret J969 b.levet.ind v a Lg t. en ny bestyrelse,.=i 0111 besluttede at prøve al sætle lidt gang i k Lubb e n ef ter d en s tilstand den havde været inde t efter ombygningen et led i denne alctivitetsforøgels0 ville Illan også prøve at udgive et klubblad. ~Ien da det jo he.lst Lk ke måtte koste nogen penge, skulle bladet køre på annoncer. Her var vi nu så heldige, at Drey~r sad i bestyrelsen at han (,unrle skal"fe nogle annoncører og da ydermere Skibsmægler Ra snm ss en velvilligt stillede sin dubjikator til rådighed var både den økonomiske og praktiske side af sagen i orden, og vi kunne koncentrere os 0111 selve indholdet. Bladet skulle kun indeholde klubn y t og e:fter en. del bevægende red ak t Lo n smad er- lykkedes det at :få det første nummer af'sted den J. maj For at lette den af'terhanden opslidte redaktionsstab blev det året ert.er- be s Lu t t e t at lad e Se lve trykningen f or egå på et off-set trykkeri. Det havde samtidig den fordel, at man nu kunne rå tegninger og fotografier med i l>ladet. Men med tankeli på udgifterne må jeg Lakke vore annoncører f'or dell hjælp de gav os, men til gengæld hat" eje nu a u n o n» cer i et blad der ud k onuner- til over Joo h u ss Lande i.loka Lotur-å d e t; og iøvrigt ligger {'remme til beskuelse i ca. ~~ klubber over hele Sjællancl. SOIl! gammel redaktør er det en fryd at se b La d et det nu fremtræde,', og jeg vil håbe for de kolnjllende redal~tioner, at eje fllå for:otå, hvor meget det betyder lor klubben både indadtil og udadtil, at man ha r- et talerør, nv o r meninger og tan ker kan k ouuue til udtryk. Held og lykke i fremtiden. medlemskilometer -s- søre:1l. Nedenstående opgørelse viser hvor nleget, der er roet gennertl tiderne: 191,) h y ' J J :281 li Ion in~en rolling km J ' J JJ JI18J JJJ i J lait er der roet 27601J km, hvilket svarer til 7 gange rundt om jorden ved ækvator eller J/4 ~f' vejen til månen, så det bliver spændende at se, hvor længe det varer, rør vi når der op. redaktionen.

21 21 Det største udvalg -til de rigtige priserfinder De hos Bomærket ~,u,. ~...~ ::s :::: for fremtiden ~I=~.111ll\~ fremtidens bomærke C.J. BOSERUP FAXE

22 22 KAPRONING gennem tiderne af knud erik hansen Kaproning kan vi vist godt være enige om et klubbens ansigt ud ad ~il. T hvert fald er det den af vore 3 roarter, der omtales mest i pressen og på dell Illåde vækker publikums opmærksomhed. - Og Viking betragtet som værende en relativ lille klub, si har klubben pi en ganske hæderlig måde formået at hævde sig som kaproningsklub Dette skyldes marrg e gode p1aceringer gennem tiderne ved darisice og udenlandske Icapr-ori Lrrger-, men allermest nok deltagelse i toer fiiedstyrmand ved de Olympiske Lege 1960 i Rom. Klubbens kaproningshistorie har knap så mange år på bagen som selve klubben, idet man først kendte til kaproning i 19~6, hvor Hans Rasmussen og Gotfred Jensen sejrede i 2-årers inrigger ved Sydsj. Roklubbers kaproning i Korsør. Tidligere havde man kun haft klubkaproning, den første d i forbindelse Dled standerstrygning. Her sejrede iøvrigt et hold Faxe da!llermed J sek. over damerne fra Faxe Ldp. Til gældgæld slog Faxe Ldp's herrer herrerne fra Faxe oled l nlin. I 1949 startede!lianmed en årlig venskabskaproning med Roklubben Stevns, som siden blev fast tilbagevendende. Ved Kredsmesterskaber sonuneren 53 i Sorø gjorde Viking sig ikke særlig bemærket og det kom derfor som en overraskelse at Viking en lille måned senere ved Sydsj. Roklubbers kaproning i Næstved vandt de 4 løb klubben stillede op i. Avisomtalen fra dengang udtrykker den store forbavselse det var at Viking "den lille klub" havd e domineret regattaen og været det store samtaleemne'mand og mand i- mellem. Alle løb var i ~-årers inrigger og blev for kaniner roet af: Peter og Knud Nielsen, Kuno Larsen og Poul Arnoldi. Begynderog junior: Henning Nielsen, Tage Olsen, Niels Palle Hansen og Bendt Hansen og i senior fireren sad Niels Palle Hansen, Bendt Hansen, Knud 0sterkjærhuus og Poul Arnoldi. Alle hold havde en knagende skrap og dygtig gut som styrmand ved navn Tage Nagel. Ved denne lejlighed, hvor Næstved Roklub fejrede 50 år er det også værd at bemærke, at man var sk-uffede over at kun 200 tilskuere fulgte løbene. Dette har fuldstændig ændret sig, idag ville vi være begejstret for en sådan tilslutning i Næstved. I 1954 slog Viking også sit navn fast som en stærk kaproningsklub. Beviserne herfor kunne man betragte i fru Meyers udstillingsvindue. Talt med medaljer, bådsplader, pokaler og præmier havde kaproerne dette år hjemført 105 ting. Hele tiden var det i 4-årers inrigger at man gjorde sig mest gældende og i 1955 blev hele rosporten efterhånden klar over at disse "vikinger" var ikke til at hamle op med. De vandt alt og blev udtaget til NM, der i 55 foregik i Finland. Men som det ofte går: forventningerne skrues i vejret og successen udebliver. Viking: Knud Nielsen, Knud 0sterkjærhuus, Niels Palle Hansen, Bendt Harding Han_ sen og styrmand Tage Nagel blev regnet for det bedste lf-årers inriggermandskab Darunark nogen sinde havde sendt til NM og man anså holdet for favoritter. Men kap-

23 23 roerne får en gang imellem en dag hvor intet vil gå. Dette skete u- heldigvis netop for vikingerne denne dag og holdet blev nr. J dog kun J sek. efter de finske sejrherrer. - Efter dette var der kun en ting at gøre: At vise hvad man vitterlig var værd og vinde DH og det var netop hvad gutterne gjorde 14 dage senere på Brabrand sø. Dette var klubbens første mesterskab, og affødte selvfølgelig stor festivitas ved hjemkomsten til Faxe Ladeplads. Den ll. sep, udvidede man. den årlige venskabskaproning med Stevns således at Præstø også kom med. Samtidig flyttedes arrangementet til Præstø, hvor forholdene var bedre også for publikum. Det blev en drabelig match hvor Viking først sikrede den samlede sejr i det sidste løb. I 56 købte klubben en brugt outrigger-firer af Køge Roklub, men værnepligt greb ind i træningen og man nåede aldrig rigtig noget i denne "nye" bådtype. Ud over hele tiden pæne placeringer ved sæsonens kaproninger skete der ikke noget sensationelt før toer med styrmand mandskabet dukkede op i 1959, og der var roerne Knud Nielsen og Jens Behrendt, som det viste sig for alvor skulle blive et mandskab af international klasse og dermed bringe navnet "Viking" frem i alles bevidsthed. I 59 var mandskabet hæmmet ved at måtte ro i en gammel uduelig toer, men i 1960 stod en splitterny toer klar ved standerhejsningen - med den mærkbare ændring at styrmanden ligger foran i båden, hvilket giver denne bådtype en bedre vægtfordeling samt bedre balance. For at få denne båd i hus ydede Faxe Bryggeri her, som flere gange senere, et væsentligt tilskud. Det vi~te sig at være en god investering for nu kom der for alvor fart over n1andskabct, sonl havde Svend Lyshalt om styrmand. Vikings værste fjende Fredensborg, som året forinden v d EH i Macon var blevet nr. 4 blev slået J gange i træk og Viking lignede mere og mere Danmarks toer-mandskab til OL i Rom, hvilket blev afgjort ved en sikker"sejr ved DM i Århus. Manden, der stod bag holdets succes var træneren Knud 0sterkjærhuus, klubbens daværende formand. Turen til Olympiske Lege i Rom var sikret og her skulle de gæve vikinger vise sig at blive Danmarks bedste kort, idet de efter 2. plads i indledende heat og sejr i opsamlingsheat som eneste danske båd nåede finalen. Finalens forløb vil vi, der hjemme sad lænket til TV-skærmen sent glemme. Bronzemedaljerne, som de fleste så småt havde håbet på, så indtil 1500 ud til at være sikre, men så kom USA med en helt fantastisk spurt og J. pladsen blev på de sidste meter forvandlet til en I~. plads. Og vi kan endnu høre Gunner Nu's bedrøvede stemme fortølle, at store USA tog medaljerne fra lille Viking, Faxe Ladeplads. Hjemme i Faxe Ldp. ventede der roerne en enestående modtagelse. I bilkortege blev de tre roere Knud Nielsen, Jens Behrendt og Svend Lyshalt eskorteret gelulem byen, under-

24 24 vejs t~ljublet. af masser af mennesker, skolebørnene havde fr~ fra skolen og hujede og v~ftede med Dannebrogsflag. Jo, det var en beg~venhed. - En beg~venhed, der varmede. Men et år på toppen var ~kke nok, successen skujle følges op, og det blev den ~ 1961 'med Henn~1g Bech Jensen SOlJl styrma.nd lileden masse ~ndenlanske sejre ~ både toer med og toer uden samt dobbeltmestre ved både Dl><!og NM samt deltagelse ved El><!~ Prag. Nen her skete så det som mart af og til er stødt på og har været irriteret over: Rolederne har Ltcke været konsekvente nok og' det tegnede til at være Da nma r-ks bedste kort og en oplagt medaljechance blev til det bare ingenting. Situationen var nemlig den, at man ikke var klar over, hvor vikingerne var stærkest enten rn ed eller uden styrmand. I'lanlader dej)]starte i begge bådtype r og sensation sker at gutterne i et f'a.n t a st Lsk indledende heat i toer uden slår Sovjets guldvindere fra Rom, og var herefter i f~nalen. Efter l times pause går man i indledende heat i toer med, hvilket selvfølgelig ikke klares. - Men her er fejlen allerede sket. Man kan ikke - det ved vi i hvert ra Ld idag - klare 2 båd typer når man først er i det selskab. Roerne selv følte selvfølgelig at de udhvilede kurme gøre det langt bedre i deres "egentlige" bådtype og satsede på at bevise det i opsa.mlingsheat. - E.fter at have vurderet og overvejet fandt ledelsen dagen efter ud af at toer med skulle droppes. - På dette tidspurllitvar roerne allerede færdige psykisk og i finalen lignede de slet ikke sig selv og fulgte h~n med som det tynde øl. Nej, dygtige idrætsledere skal også være psykologer. Men Jens og Knud var ikke færd~ge med kaproning. I 1963 kom de stærkt igen og blev Danmarksmestre i toer med samt nordiske mestre og nr. 5 ved EM på Bagsværd sø. I 61, vandt de igen DM og blev udtaget t~l EM i Amsterdam, hvor selv en VIKING skal have varme. tal med ~ faxe depot K. FRITZEN (03) DERES DIREKTE OLIELEDNING.

25 25 en smuk 4. plads blev rosultatet. Roningen sa lovende ud og roerne blev udtaget til Danmarks olympiske hold til OL i Tokio. Konrurrencen var imidlertid blevet for hård og hoirt et der havde 0- lympiadens vel nok yngste deltager, den 15. årige Niels Olsen som styrmand, nåede ikke at komme i finalen. Ol-roerne jens behrendt, knud nielsen og cox niels olsen ved bådedåben af guld tovver i juni 1964 Men hvad de 2 roere nåede i deres karriere er ret bemærkelsesværdigt. Sammen vand t de I~.Dl'!,3 NN, deltog i 2 OL og 3 EM. Desuden var Knud Nielsen med at vinde DM i 4-årers inrigger i I 1962 havde Viking en stærk drengefirer, som sammen med fire fra Lyngby vandt danmarksmesterskabet i drenge-otter. Holdet var: Jørgen Mortensen, Ole Jørgensen, Ho nn Lng Larsen og Hø nrlk Jensen. De to sidstnævnte dannede året efter en begynder firer sammen med Jørn og Steen Anker Jensen. Året efter deltes holdet, så Henrik Jensen roede med PaJ.le Hansen i senior toer med styrmand og Henning Larsen og Jørn Anker Jensen roede begynder toer med styrmand, men allerede i næste sæson deltes holdene igen, så.jø r-n og steen Anker Jensen roeele toer uelen styrmand, hvor det blev til en hel del sejre. I to.r med styrmand forsøgte brødrene Djørn og Palle Hansen sig. Men arvefjenden fra Roskilde trak hver gang det.lamgste s t r-å, I 1966 skete det ikke de hej.t store og opblussende ting for vores vedkommende på kaproningsbanerne,

26 26 men dette var jo også året, hvor langt den vie-tigste opgave Var at få gjort det nyopførte klubhus færdigt til indvielsen ved s tande r-hej sn Lrrgen l 1967 l'alldtbjørn Hansen sig en ny makker i Poul Henrik Sørellsen og i senior A toer med styrma.nd vandet dette hold mange sejre. I elite-klassen var- det st r-aks vallskeligere (det Var dette Ar de stærke roere f.ra Haderslev regerede). Bl.a. vandt de et løb ved den internat~onale regatta i M Mo Lrrda L der f or-eg i le i forbindelse med NM. De 2 roede sammen liied Steen Anker Jensen og Palle Hansen 4-årers inrigger til DM, hvor det blev til en J. plads. I 1968 fyldte klubben 25 år og sæsonen indledtes med båddåb af ny "Henry-båd", en dobbelt sculler eller som den er roet mest toer uden styrmand. Tvillingerne Jørn og Steen Anker Jensen, der hvad teknik angår var særdeles velfunderet, havde man store forventninger til. Efter deres mange sejre i senior-a var de nu eliteroere, hvor Danmark dette år i- midlertid havde et hold af verdensklasse, nemlig Peter Fich Christiansen og Ib Larsen, fra Lyngby. Over for disse havde roerne ikke nogen chance, men pæne placeringer blev det alligevel til. Senere satte en dårlig ryg hos Jørn desværre en stopper for holdets videre muligheder. I dette forår var klubbens 2. store hold i støbeskeen; Bjørn lfansen og Henning Larsen, som siden me d forskellige styrmænd har opnået en lang række hæderfulde resultater. De fine placeringer ved de første kaproninger gav båb om at blande sig i udtagelsen til OL i Mexico, men en for sen tilmelding til den endelige udtagelse på Bagsværd sø forhindrede roerne i at vise deres styrke. Men heldigvis er der da vist ingen, der er i tvivl om, at Haderslev på der tidspunkt var det bedste hold og D.anlllarksværdige del tagere ved.olympiaden, hvad deres J. plads også vidner om. I 1969 blev 4-årers outriggeren atter taget i brug, idet vi havde samlet et senior-b mandskab. Bjørn og Henn Lng havde lidt medgang denne sæson. Bl. a. aftjente Bjørn dette år sin værnepligt, hvilket greb en del forstyrende ind i træningen og kan være årsag til, at store resultater ikke blev nået, bl.a. udtagelse til E!vIsom var et mål. Et E!vIvar inde for rækkevidde da Bjørn pludselig fik lægeforbud mod at ro kaproning. Årsagen var en formodning om en hjertefejl, hvilket senere viste sig heldigvis ikke at være tilfældet.;!vienså kom 1970, hvor roerne stod godt rustet træningsmæssigt. Allerede den f8rste kaproning, forårskaproning var nemlig ret så afgørende, idet man her udtog mandskaberne til J landskampen på Brabrand sø. Bjørn og Henning blev lidt af en sensation, idet de sejrede i både toer med og toer uden. I J landskampen var vejret drilagtigt og en forkert gearing betød en kedelig 4. plads. Om søndagen til revanchematchen var alt dog i orden og Bjørn og Henning roede deres hidtil bedste løb, kun besejret af de tyske mestre. på Sorø sø har vi de senere år altid haft et dilemma og ved den intenlationale regatta gik Roskilde hen og slog os med 8.sek - Det var forresten den dag et nyt godt mandskab Preben Buhlog Hans Jørgen Løje vandt deres første sejr, det var i senior B toer. Roskilde satte nu næsen op efter at komme med til VM i Canada, men Bjørn og Henning skulle vise dem, at det var forgæves. Ved Københavns regattaen lif dage senere, hvor den endelige udtagelse skulle ske roede vore et fortræffentligt løb både lørdag og søndag og blev herefter udtaget til Danmarks VM-hold. Inden holdet skulle afsted var der D!vIpå Bagsværd sø og vi så alle et længe ventet D!vIså godt som værende i hus, men kort forinden fik

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Hvorfor Bente fik pokalen Hvordan man er aktiv i roklubben uden at ro Hvorfor man ikke behøver

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter.

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter. Beretning for 2009 1. Generelt om 2009 2009 var igen et godt år for Skanderborg Roklub. Romæssigt er det gået meget godt, og vi har igen sat rekord med antal kilometer og antal medlemmer på vandet. Vi

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 oktober 2012 31. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT

Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Dirigent: Poul Erik Holm. Referent:

Læs mere

Gift/ samlevende /familie Single

Gift/ samlevende /familie Single Navn: Steffen Bonde Alder: 24, født 5. december 1989 Adresse: Havneholmen 38, 2. tv Mail: sbj@citius-remex.com Telefon: +45 31 12 30 33 Facebookside: CitiusRemex og Steffen Bonde Evt webside: www.citius-remex.com

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek.

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek. Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek. Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup blev valgt som referent. Flemming

Læs mere

NYHEDSARKIV 2012. http://middelfartroklub.dk/billeder/ergorum1small.jpg GODT NYTÅR TIL ALLE MEDLEMMER OG STØTTER AF ROKLUBBEN. 201227.

NYHEDSARKIV 2012. http://middelfartroklub.dk/billeder/ergorum1small.jpg GODT NYTÅR TIL ALLE MEDLEMMER OG STØTTER AF ROKLUBBEN. 201227. NYHEDSARKIV 2012 31.december 2012 - NYTÅRSKUR Indvielse af nyrenoveret ergometerrum kl. 9.30 Derefter nytårstur til Kulturø, hvis vejret tillader el. måske en gåtur i vor flotte natur. Kl. ca. 12 er der

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Formøde den 22. september 2009

Formøde den 22. september 2009 Formøde den 22. september 2009 Deltagere fra bestyrelsen: Tine Christensen, Sven Lyster, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet fra seneste

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Nogle af højdepunkterne har været langturene til Göteborg i Sverige og til Sognefjorden i Norge.

Nogle af højdepunkterne har været langturene til Göteborg i Sverige og til Sognefjorden i Norge. Kære Roer, 2015 har været et spændende år for Aarhus Roklub. Nogle af højdepunkterne har været langturene til Göteborg i Sverige og til Sognefjorden i Norge. Langtur i Sognefjorden Årets Naturfoto af Torben

Læs mere

Odense langdistance (lørdag)

Odense langdistance (lørdag) Odense langdistance (lørdag) Odense landistance sidst i april mødes den samlede danske elite for at teste om vinterens træning har båret frugt, om bådeholdene er sammensat rigtigt eller der skal ske ændringer.

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Roning Sund og. sjov motion. i årevis

Roning Sund og. sjov motion. i årevis Roning Sund og sjov motion i årevis Hvordan får man på samme tid mulighed for at komme i god form, tabe sig (hvis nødvendigt), opnå personlige resultater, hygge sig sammen med gode kammerater og nyde oplevelser

Læs mere

Formøde den 7. maj 2013

Formøde den 7. maj 2013 Formøde den 7. maj 2013 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Joan Lindholdt, Sven Lyster, Per S. Christensen, Marie S. Rasmussen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1. Deltagelse i Maritime

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

Temperaturen er faldet væsentligt det er ikke mere end 25 grader og overskyet perfekt rovejr for os danskere.

Temperaturen er faldet væsentligt det er ikke mere end 25 grader og overskyet perfekt rovejr for os danskere. Dag 5 Junior og Senior VM i Plovdiv Bulgarien Af Finn Andersen Efter en fantastisk dag i går med flotte præstationer af alle de danske roere, specielt de juniorer der roede i mindre finaler, men som virkelig

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Danmarks bedste motionsroklub MTU søsætter Motionsturneringen DM i Motionsroning

Danmarks bedste motionsroklub MTU søsætter Motionsturneringen DM i Motionsroning Danmarks bedste motionsroklub MTU søsætter Motionsturneringen DM i Motionsroning Af Leif Thygesen. De udgør vel omkring 96-97 procent af Danmarks cirka 16.000 roere, alligevel er det sjældent at man kan

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter Hermed en færdig redigeret resultatliste Af: Benny Lykke Så er tiden kommet til at det Danske Mesterskab for senior skal løbe af stablen, skytter

Læs mere

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014 REJSEBREV 4 Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i og Danmark stiller med følgende Lørdag den 1. marts 2014. Igen stod Danmark overfor USA i en holdfinale og igen var det guldet

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016 : Rejsebrev 6 Lørdag den 7. maj. Individuel finale dag! Der var lagt op til tre meget spændende individuelle finaler, hvor vi var sikre på minimum en medalje. Første mand på banen var Christoffer der skulle

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

NYHEDSARKIV 2007. Der afholdes julefrokost i klubben fredag d. 14.december. Tilmelding senest 11.dec. Liste er ophængt i klubben 200714.

NYHEDSARKIV 2007. Der afholdes julefrokost i klubben fredag d. 14.december. Tilmelding senest 11.dec. Liste er ophængt i klubben 200714. Forum oprettet NYHEDSARKIV 2007 På siden Forum kan du komme med dine egne indlæg. Brug fx. siden til at aftale roture med andre. Siden er åben for alle og for alle emner. Det er således ikke klubbens eller

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2014 43 Årgang. Kanindåb Lørdag d. 16 august kl. 13.00

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2014 43 Årgang. Kanindåb Lørdag d. 16 august kl. 13.00 Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2014 43 Årgang Kanindåb Lørdag d. 16 august kl. 13.00 Skelskør Roklubs bestyrelse 2014 / 15 Formand Steen Henriksen. Noret 1. 4230 Skælskør. Tlf. 40 33 00 57 steen-henriksen@hotmail.com

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling.

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Er slutspurten allerede sat ind?

Er slutspurten allerede sat ind? Er slutspurten allerede sat ind? Sådan tænkte jeg, da jeg i begyndelsen af april på km-pc en kunne se, at Hans-Werner Mortensen, Peter Riis og Karsten Munk gennem flere dage med omkring 680 km lå meget

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser Dækker din Veteran-forsikring, skulle uheldet være ude?? Min gjorde ikke, i stedet blev den opsagt!!! En fortælling, blandet med synspunkter o.a., om en forsikrings-erklæret bastard-bil At ens bil, af

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

NYHEDSARKIV 2010. Omkring 1. november vil der komme nogle dage hvor hjemmesiden er nede p.g.a. at vi skifter udbyder. 201026.okt

NYHEDSARKIV 2010. Omkring 1. november vil der komme nogle dage hvor hjemmesiden er nede p.g.a. at vi skifter udbyder. 201026.okt Nedbrud NYHEDSARKIV 2010 Omkring 1. november vil der komme nogle dage hvor hjemmesiden er nede p.g.a. at vi skifter udbyder. 201026.okt Standerstrygning Søndag d. 31. oktober kl. 14.00 er der standerstrygning.

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

Det var ikke en kronologisk gennemgang, for Fritz skiftede igennem hele aftenen fra fortid til

Det var ikke en kronologisk gennemgang, for Fritz skiftede igennem hele aftenen fra fortid til Den 15. februar havde ABC s venner inviteret til foredragsaften med Fritz Mogensen, og som et ekstra krydderi var det også lykkedes arrangørerne, at få en af Danmarks bedste vinterbane-ryttere, Marc Hester,

Læs mere

Talentprisen 2014 går til Viktor Anker

Talentprisen 2014 går til Viktor Anker Talentprisen - Næstved Idræts Union De nominerede til Talentprisen 2014 er: Anne Frimann, Næstved Roklub Josephine Bøgh, Næstved Sportsrideklub Viktor Anker, Næstved IF Fodbold Årets Talent er ubestrideligt

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011 RONYT Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing November 2011 Kanindåb 1 I år var der rigtig mange kaniner, da vi ikke havde haft kanindåb siden 2006. Som der stod i avisen blev det

Læs mere

NlESTVED. NlESTVED HOVEDSPONSORER: FAXE KONDI. winterthur VIPSPONSORER: llæstved. Plaslmo. ld de. NÆSTVED FLISECENTER ApS

NlESTVED. NlESTVED HOVEDSPONSORER: FAXE KONDI. winterthur VIPSPONSORER: llæstved. Plaslmo. ld de. NÆSTVED FLISECENTER ApS NlESTVED NlESTVED HOVEDSPONSORER: FAXE KONDI winterthur VIPSPONSORER: Plaslmo llæstved ld de OK NÆSTVED FLISECENTER ApS Det som igennem hele sæsonen har lignet en klar oprykning til superligaen, er nu

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

NYHEDSARKIV 2004. Resultater fra Vinterkaproningen. Vinterkaproning. Generalforsamling GENERALFORSAMLING. 8 grand prix. Billeder fra Klubmesterskabet

NYHEDSARKIV 2004. Resultater fra Vinterkaproningen. Vinterkaproning. Generalforsamling GENERALFORSAMLING. 8 grand prix. Billeder fra Klubmesterskabet NYHEDSARKIV 2004 Resultater fra Vinterkaproningen Nu er de første billeder fra weekenden kommet, desuden kan tiderne studeres. Der kan også indtastes en kommentar angående arrangementet 200424.nov Vinterkaproning

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere