ROKLUBBEN VIKI. <:J~ll~(' "1 ")Im~'p' ~U'f. J"'I,t .,.. 30 ÅR 19.APRIL 1973

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROKLUBBEN VIKI. <:J~ll~(' "1 ")Im~'p' ~U'f. J"'I,t .,.. 30 ÅR 19.APRIL 1973"

Transkript

1 .,.. - ROKLUBBEN VIKI <:J~ll~(' NG "1 ")Im~'p' ~U'f. J"'I,t 30 ÅR 19.APRIL 1973

2 PIONEER AS200/~, Højttalerbyggesæt =t50 kroner træ Pioneer Hi-Fi højttaler Pioneer AS 200 byggesæt fra verdens største højttalerfabrik er en billig genvej til prisklassens bedste højttaler. Uddrag af anmeldelse i Populær Elektronik:»Højttalerens lydbillede er præget af dens gode egenskaber med hensyn til at opløse og definere de enkelte instrumenters særpræg, Bassen er tør og nuanceret, diskanten klar med en anelse brillians«. Hvis man vil afsætte en weekend, er højttaleren hjemme til halv pris Byggesætpris AS 200 kr. 245,- Udsalgsp~is::r~i~:~aØ~;;~~~r kr. 605,- Spar pr. stk. krm 310,-

3 REDAKTIONEN. Malene Silbo Pia Toft l-lansen Knud Erik Hansen SteerL Anl~er Jensen (ansv. T øvrigt indlæg fra: BESTYRELSEN I Steen Anker Jensen: Knud 0slerkjærhuus: Fritz Hartz: Lisbet liansen: Knud Erik Hansen: Poul Erik Holm: Jan Nlelsen; Palle Bør"esen: Gotfred Jensen Knud 0sterkjærhuus "jgil Pedersen S.,ren i'jidliby ~~****1rtr(;r(;dddrMdrtr*****tr(;r(;rtdr****~ INTRODUKTION. Udover at være el fødselsdagsblad som har tll formål at fortælle tid]igere medlemmer, hvad der er sket efter de forlod VIKING, og nuværende, hvad der skete inden, de fik lejlighed til at lære klubben at kende, er dette blad ogs! et forsøg på a~ fortæjle bl.a..f'et x e Kommunes indbyg gere, h v a d der foregår i Roklubben VIKING: Vi ror naturjigvis først og fremmest, det være sig MOTIONSRONING øverst et hold på tur i LOKE. f'or-mand og kaprochef riæ st fo r-ma n d kasserer koiltingentkasserer sekre t.æ r- hus t' o r-va J ter roche:t' ug; rua t e r-la Le fo r-v. Jallgtursrochef' 3 el]er KAPRONT G, her Viking/Næstveds dame dobbelt-sculler. L'\NGTURSnONING, vej hjem fra en Klin t. h o r: er J hold på lur tij Stevns Udover riet primære, roning, i'oregir der forskellige andre aktiviteter udenf'or s æ s o n en s å s orn orienteringsløb, f olk.cdan s, b old sp ii, svørnnitlg og træning. - Men kolli selv ned i klljbben og se hvad vi laver. Der er åbent hver dag hele sæsonen igennem. Prisen? - Den Cors te ruå u e d, f!i(:lfl forsøger sig, er grati~. Dereft~r betaler seniorer 12 kr. pr. måned, mens juld.orer under 18 år betaler 8 kr. pr. måned. Hedaktionen.

4 M/S "VIKING" af gotfred jensen I de første år efter klubbens start var festlighederne hegrænsede på grund af krigen. Et vellykket karneval blev holdt "pa Havets Bund" på hot ell.et, man startede allerede kl. 17 og sluttede kl. 23, men da der ikke kørte biler,eller var and~e befordringsmidler, nåede de fleste ikke hjem før den næste morgen. Så kom befrielsen i 1Y~5, og dermed slut med mørkelægning. Set. Hans aften blev fejret for alvor i klubhuset. Vejret var det skønneste, det aldrig før eller siden har været en Set. Hans aften i Danmark. Vi startede med spisning af "den medbragte" i bådehallen, og selvom øl og spiritus var meget vanskeligt at fremskaffe, lykkedes det dog at organisere noget øl, idet skibsfarten, der kun sejlede i danske farvande, kunne få ekstra rationer fra bryggerierne. Vi udstedte en rekvisition på 500 pilsnere til m/s "Viking" af Faxe Ladeplads, besætning 50 mand. (Da bryggerierne altid har været flinke over for roklubben, troede de også på denne). Efter spisningen brændte vi Set. Hans bål og dansede og morede os hele natten. Uheldigvis havde vi glemt at afbryde en udendørs højtaler, så hele byen havde gratis musik hele natten. Det siges, at man ved Pulvergården kunne høre, hvilke numre, der var udtrukket i amerikansk lotteri kl. 20m natten. Det fik vi nu altså ikke ros for af præsten, der sagde at rosporten var en god ting, men han kunne bare ikke lide de "abefester", de holdt. Samme år senere på sommeren holdtes klubbens første kanindåb med stort optog igennem byen og derefter selve dåben på havnen med dystløb, surfriding og anden underholdning. I årene 1948, 49 og 50 opførte roklubben med succes revyer på Hotel Faxe Ladeplads. I dag morer roerne sig også med fester i deres dejlige klubhus, og når vi "gamle" en gang imellem er med, glæder vi os over, at ungdommen idag er nøjagtig lige så gode kammerater, Som dengang vi var i deres alder. Iidt om rosport - og gotfred. hvordan jeg blev roer af knud østerkjærhuus Det startede med at jeg spillede fodbold (hvor mærkeligt det end lyder), men min kone syntes, det gik lidt hårdt ud over mit sarte legeme, og hun syntes jeg skulle prøve noget nyt. Jeg skulle meget hellere begynde at ro, mente hun. Jeg har hende mistænkt for (undertiden) at have fortrudt dette. Nå, men jeg tog det til efterretning og meldte mig ind i roklubben. Jeg blev tilsagt en aften, hvor jeg så skulle have instruktion, og det var selveste formanden, Hans Rasmussen, som lærte mig det mest nødvendige. Efter nogen tid begyndte jeg at ro morgenroning, og det var en herlig tid, men da jeg skulle møde ret tidligt pa arbejde, kneb det ofte med at finde makkere. Interessen for roning fortsatte; men der var ikke så mange, der roede dengang - mange aftener måtte man gå hjem igen. Men så skete der pludselig en masse for mit vedkommende. Jeg blev syg og måtte på sygehuset en tid. Da jeg kom hjem, læste jeg i avisen, at jeg var blevet l. suppleant ved roklubbens generalforsamling. Nogen tid efter rejste et medlem, og dermed var jeg solgt. Se nu skete der det, at et lyst hoved fandt ud af (hovedet var flans Rasmussen) at sende undertegnede på et instruktørkursus i Næstved. Da jeg havde overstået kurset, ja så fandt man ud af at det skulle udnyttes, og jeg blev højtideligt udnævnt til instruktør.

5 Som rør omtalt var aktiviteten ikke s stor, og man Lal te i bestyrelsen om hvad man kunne g'øre. 1en så skete der pludselig n oge L. Nogle unge mennesker henvendte sig til vores kasserer, GodtCred Jensen, og spurgte om de knn.ne k ouuue til at ro k.apr-onlu g. DeL skal oplyses, at kaproning var der Lk ke mege t ar, men vi liavde dog en venskabskaproning med Stevns en gang inlelleljl, når vejret t~llod det. Ni, men Got.fred sendte dem rrejdigt Om til m i.g, og' IJ]udselig Jeg vil slutte med at ønske klub- stod der rire unge og s purg t.e IIlig, om jeg ville lære dem at ro. Jeg ben tilj.y klc,e me d de JO år og håbe må indrømme, lidt chokeret blev den må have stadlg fremgallg. jeg jo,.for mine kvalicikationer var nu ikke særlig gode, og det Knud var med nogen betænkelighed, jeg sagde ja til dette. Nå, men vi gik igajlg med træningen og lært dem at ro fik jeg da også. Vi startede i en del kaproninger de næste par år. Delviste sig hurtigt, at de virkelig kurme ro om kap. Da del gik allerbedsl, var der pludselig en SOIlIs(Jl'ant: fra og så var alle gode råd dyre - hvad skulle man nu gøre? Ja, så var der igen et lyst hoved ru ndt ud ar, at_ jeg selv kunne ro med på hold e t - Lrig en tænkte på, at jeg var år ældre end de øvrige. Nå, men det gik jo godt, vi vandt en masse og sikrede os til sidst "Det danske lilesl.erskab", SOUl vi var meget stolte af. De t var lid t 0111, nvo r-uan jeg- blev roer - men det SOUl er pointen i det hele er jo, at disse unge IIIennesker skabte røre om vor klub og skacrede os en masse nye medlelll- JIIer. Holelubben har jo fremgang både hvad kaproning og mutionsronill~ angår. Alle ved, at det ikke blev ved dette mesterskab alene, men at vore dygtige roere i de.føl.(';ende år, har deltaget i alt inden for kapronint; både herhjemme og i udlandet og skabt respcl~t OJn vor' klub og- by. Hoklubben har haft god CrcllIgang i de nu JO år, den har eksisteret. Det skyldes ikke m i nd s t de UTlge, som er i klubbens bestyrelse, og 5 ti 0'11 er virkelig alttive på alle.fronter. Jeg tænker blandt andet på medlemsbladet, Som er blevet en ~Lor succe::;. Der er do g en ting, som lkke har fo r-a.net re t. sig igennem årene - rne:n. det lean man vist desværre iklce gøre noget veu. Jeg tænker pil, hvor forkert del er, at medlemmerne og bestyrelsen skal bruge flere kr-ær t er på at skaffe penge til klubbens daglige d r-att; end Li.l det som er k lubben s egentlige fo r-rnåj, nemlig roningen. "DE GAMLE" Det navn, der er mest grund til at.fremhæve vedrørende klubbens historie er Hans Ra::Slllllssen. Ikke så mcge L.fordi han samme n med Go t fr-e d Jensen hjemf~rte Vikings r~rste kaproningssejr, thi den glilllrer ikke helt på samme måde som o.lylilpiaderoernes slutspurter, som fordi klubben kan takke ham alene for sin oprettelse; liienogså for det mest.i Ld fu Ld e og omf'attende arbejde noget enkeltmedlem har udrørt gennem årene. på l-lsten over VikLngs i'ormænd figurerer Hans ikke f'rcr-r-o end fire gange, og disse rorlllandsperioder spænder tilsammen Over l/j af klubbens levetid. I 1955 fik Hans Ra smu sson k Lubbens ærestegn for det store arbejde ror klubben. Et a n d e t medlem, JIV:lS n a v u er uløseligt knyttet til Vikin~, er Gotfred Jensen, 50111t;aIlske vist P:f"Jrst" kom til klubben :i.-191,'-1, me n allerede i var han i be st y r c laon, og der hlev han i 25 år i ud t Lf F'ra 191'5 til styrede Go t.ir-e d klubbens økononli som kasserer. l sandhed en bedrifl. T 1955 fik Gotfred Jensen tildelt klubbens ærestegn for det?to:::-e arbejde for klubben. avisudklip+steen.

6 6 Q, Ingen bil er G bedre end dens service. G Q Derfor arbejder vi hver dag for at gøre vor service lige så pålidelig som en folkevogn. Q VW er mere end en bil. Aut. V.W. forhandler OVE BUSK Tlf. (03) FAKSE

7 erindringer fra husbyggeriet af ejgil pedersen 7 ~or Koklubben VIKING var GO-erne præget af 2 markante beg~venheder. Vi havde et kaproningshold i toer med, som på strålende mide repræsenterede Danmark ved o- lympiaderne i Rom 1960 og i Tokyo 1964, omend det ikke gav medaljer, og vi byggede et nyt klubhus. Jeg vil koncentrere mig om byggeriet. Vikings f'ørste klubhus opførtes under krigen umiddelbart efter klubbens start i 1943, og tidspunktet var selvsagt ikke særlig velvalgt til slig en akt~v~tet. Hyggeriet var imidlertid en nødvendighed når nu klubben var startet, og derfor byggede man. Materialerne var så gode, som de kunne være under de her!:::ikellde forhold, altså ~kke særlig gode, og allerede i slutningen af 50- erne blev det mere og mere åbenbart, at huset var tjenlig til ud~kiftning. I 1962 var bestyrelsen klar over, at ansvaret for husets Cortsatte anvendelse var ret belastende, og L sommeren 196~ blev det første spadestik til det nye hus taget af sognerådscormand Jlichard Jacobsen, Paxe Ladeplads. Placeringen var på en erund tilhørende Faxe Kalkbrud ca. 75 m. fra det gamle hus, og som vi lejede på særdeles favorable vllkår, s5 favorable, at det nærmede sig Coræring. Grunden blev støbt af klubbens medlemmer efter at den ene halvdel af olympiadetoeren tømrer Knud ielsen havde monteret den nødvendige forskalling. Det følgende Corår begyndte opførelsen efter klubbens egne tegninger. Byggesjakket, som i begyndelsen var ret stort, indskrænkedes hurtigt til en fast stab på medlemmer, der fortsatte til den lykkelige ende. Støbning af grund på det nye hus. Fra venstre Anker, Svend, Henning, Bjørn, Jørgen, Knud oc; Line. Selvfølgelig var der vanskel~gh eder- under opførelsen. Storme væltede 0111 natten, hvad man havde opført 0/1'dagen, et planlagt indendørs robass~n måtte opgives, efter at vi i måneder fol'e-æves havde prøvet-at f~nde ud ac, hvordan det skulle konstrueres. Vanskeligheder af den ene og den anden art tårnede sig ustandsel~g op foran os og prøvede at tage modet fra os. Det at bygge et hus af de d~mensioner udeu nogen videre forudsætninger for husbygning kræver et kolossalt fond ac t.å Lmod Lg hed og salllmenrlold, selvkontrol og tolerance, så hvis en og anden l byggeperioden tabte humøret skal det ikke behrejdes dem. I kraft af t~jstedeværelse ~ fornødent omgang af disse egenskaber, samt af den kendsgerning, at der i byggesjakket var 'nkelte uddannede håjldværkere, så lykkedes det os at gennemføre opgaven, og den 15.april 1967 indviedes huset ved en Cestlighed, hvor klubben havde den glæde at være vært for ca. 150 gæster til en bid brød og en dram i båclehallen. Det var i sandhed en stor dag. Vi ved, a t tned Le nuue r' a f vore naboklubber fulgte med i byg~eriet i ærbødig" afstand, og vi ved at de af og til rystede på

8 8 hovedet over de vanvittige roere i Faxe Ladeplads, - og de ligeså vanvi. ttige ikke-med lemmer, SOr.1 ar og til blev lokket til at give et nap med, - som "troede at en sadan opgave kunne lykkes af' frivillighedens vej. Men det faste sjak holdt stædig fast ved ideen, sjakkets koner og kæres ter k orn trofast i kulde og regn med varm ka:ffe og brød til de forfrosne og s~mmetider lidt forknytte håndværkere, og efter en pause i ly af en halv sa~nenstyrtet mur gik man på den igen. Sammenholdet stod sin prøve og dette saoonenhold i forbindelse me~ en vis portion stædighed førte os frem til indvielsesdagen. Der skal ikke næ vri e s navne her, men det skal dog alligevel siges, at den andel hajvdel af den herømte olympindetoer, elektriker Jens Beh~endt :foretog den elektriske installation. Hvordan vi klarede det økonomiske? Huset kostede i reelle udgifter ca. kr Tipsfonden gav os kr Lån i Dansk Idrætsforhund. kr Lån j. F'ax e Ladeplads Bank kr Indsamlet bland Vikings gode venner i omegnen kr Hesten kr. lg.500 indsamle~es ved bankospil, R~vierafesten InoVg og toges :fra klubbens beskedne kassebeholdning. Hertil kom den enestående velvilje som Viking mønte hos lever~~ører og venner. OgsA Deres indsats var en del a:f det sammenhold, SOm førte sagen til en lykkelig af'slutning, ef'ter h.v.i, lken vi :igen kunne koncentrere anstrengelserne om klubarbejde, ka~roning og langture. For dem der var med, var det en enestående oplevelse, der beviste, at med sammenhold og loyalitet er det; helt utrol:i.gt, hvor La ng t man kan nå. pa den måde betalte disse lo toproere for de mange idrætslige oplevej.ser, Som Viking havde v.eret med til at give de m, Eigil Specialiteter fra M0NSTERBAGEREN er ikke dyrere for Dem HOS OS KAN DE ALTID FÅ LÆKRE l-ije~lfvlebagte SMÅKAGEH, flouladei~ OG LAGKAGEBUNDE. SA~1TJ:DJ:GKIIN VI AI REFALE DEN AT PHØVE VORE HJEfvINE- BAGTE PASCO RUGBRØD OG SØDMIELKSFRANSKBRØD. VOHl~S WIENI,RBRØD ER I TOPPEN, DA VI KUN BRUGER REN VEGETABILSK PLANT~~MAnGAHINE TIL lille VOHE VAREn. DE FÅR EN BEDRE KVALITET Fon DE SM'lME PENGE. DE KAN ALTID HEG E MED, DET ER EN BID BEDHE FHA ~lø,sterbj\gehen. venlig hilsen Hanne og Erling Nielsen M0NSTERBAGERIET Faxe Ladeplads telf

9 9 ~ ANDELSBANKEN.l:J v.> :-::"-;_..--~-:-::. ~ JBj tro~~kil'skkjjv1, Deqi:r~~ ~t;~t -- YlLYlQsL3YL,YNLSciJ Lover st 9Lfte dlg med mig! ANDELSBANKEN Hjalmar Jørgensen Cigarfabrik Faksevej 15 Fakse Ladeplads (03)

10 10 i det nye klubhus af knud erik hansen Den. 15. april 1967 gled standeren til tops ~or første gang i det nye klubhus. En masse mennesker, medlemmer og i dagens. anledning sp eci elt inviterede gæster var samlet på terr~ssen for at overvære den højtidelige handling. Om aftenen havde man fællesspisning, og det meste af bådehallen var taget i brug for at give plads til de mange fremmødte. Der blev holdt mange taler og udtrykt gode ønsker for klubbens fremtid. Hermed var en ny epoke i roklubbens historie indledt. Et nyt klubhus med dets mange faciliteter betød bedre forhold for klubbens medlemmer og derfor også bedre chance for større tilgang af nye medlemmer. Men det er ikke altid nok, det ydre er i orden, det indre skal også være OK, for at det hele vil køre. Vi hører om problemet hvert år til de orienterende møder i sjællandskredsen:' manglen på ledere og instrcktarer. Og vi må vist indrømme, at det varede et par år i det nye hus, inden der for alvor kom gang i roningen. Problemet er altid, at få de nye medlemmer j_nd på den rette måd e og si kunne holde dem til. Det fordrer, at vi hele tiden har instruktør.er og styrmænd nok. Det kreb det gevaldigt med de første 2-3 år, men så kom der lidt hold i sagerne i medlemmer var på hjælpeinstruktørkursus, og sammen med 2 andre instruktører forestod de den daglige instruktion af de nye medlemmer. Samtidig gik vi igang med at uddanne styrmænd. Sagen er nemlig den, at ingen må stå og kukkelure i krogene. Når folk kommer ned i klubben, så er det som regel, fordi de vil ud at ro, og det er vor (rochefens) opgave at tage sig af dem med det samme. - Heldigvis gik det iodt, det gik så godt, at vj,t{j tider simpelt hen ikke havde flere både at kunne sende et hold mere afsted i. Det er nt af gaderne ved et nyt og stort klubhus: der er plads til nogle flere både. Problemet er blot at skaffe pengene til at indkøbe det dyre materiel for, - Men trods alt er der kommet seks både til fra indvielsen i 1967 til nu, således at klubben nu - med speedbåd - råder over 16 både. 2 kaproningsbide, Som er det dyreste at anskaffe, er kommet til klubben ved økonomisk bistcnd fra Faxe Bryggeri og Bikuben. l plastsculler, l ll-årers og l 2-årers inrigger har klubben købt brugt og selv sat i stand. Endelig fik vi sidste ar en ny 4-årers inrigger (langtursbåd) Sam vl var i stand til at kebe efter tilskud fra Spa.r-e ka ssen Brik.uber; på k.r-,og Fakse Kommune k.r-;båder. kostede - uden ~rer kr. Selv - den gamle gigbåd "Jeep", som der efterhånden ikke var plads til i det gamle hus og derfor blev gemt bort på et loft hos bådebygger Boeberg, blev efter 9 år i skyggen hevet frem og er siden blevet brugt flittigt. Drjften af et stort hus med dets mange goder: varme, varmt vand osv, er en kostbar affære. For at hjælpe lidt på dette regnskab, havde vi 2 vintre Ungdomsklubben som lejer 2 aftener om ugen. Dette samarbejde skabte imidlertid forskellige små-problemer, og kontrakten blev ophævet. For at spe.re på udgifterne har vi nu fået lavet en afskærmning af trappen fra bådeballen til op - holdsstuen, og vi skal have termoruder sat op i opholdsstuen. Tilbage til aktiviteten i klubben: Pr-a,et aktivt medlemstal i 1969 på 57 havde vi i 1970 en reel stigning på 10 medlemmer. Tilgangen steg i 1971, og nu er vi oppe på ca. 100 medlemmer. Antallet af passive medlemmer er også steget fra 56 i 1968 til 102 i Rent romæssigt betød det også en stor forbedring. l"r",69 til 70 blev antallet af km fordoblet, og i 1971 kom vi op på rekorden små km.

11 En stor opholdsstue, Som man i~<e havde i det gamle klubhus, har bl.a. betydet, at æan har kunnet acholde de traditionelle fester i klubben, og der er da også blevet afholdt mange og gode fester, bl. a. huskes "velkommen-h..?em l1 festen til ære for vore kaproere, da de kern hjem fra VM i Canada. Den aften var opholdsstuen fyldt til randen, men vigtigst af alt var, at det blev en livlig og mor- Som aften. Men sa er der nok en ting, Som de lidt ældre måske nok vil sige: "hvor er den hygge, og hvur er de dejlige klubaftener, man havde i det gamle bus, blevet af"? Det kan mnn godt savne i det nye hus. M'sk~ det er meritaliteten, der har ændret sig. Det er ikke de samme ting, der SkEl til nu for at underholde. Endn& da jeg begyndte at komme i klubben, husker jeg, at sangbøgerne altid var fremme ved klubaftenerne, og dette at synge skabte et sammenhold Dg en god stemning. Indenfor langtursroningen har vi 'v~ret lidt småtkørende, men sid- 11 s t e år korn rier.lidt ga.ng'.i denne furlfl ror roning også. Vi t,ar i de sidste par år haft folk på langtursstyrmandskursus, og der er en chance for, at der er ved at ske noget på det te f eit. I 1972 havde vi 2 ferieture, l tur til Stege, l til Stevns Klint og l til Lund.(I år har vi også nogle medlemmer, der gerne vil på kursus). Der er sket andre ting i denne periode, bl.a. har vi forsøgt at live op i fordums tiders nok så berømte kanindåb. I 9 år var den ædle hrndling blevet forbigået. For år tilbage samledes i hundredevis af mennesker på havr.en for at overvære den u~armhjertige dåb af de uskyldige tc e.nt n er, og vi var lidt spændt på, om tradi tionen efter så mange års ude-o bliveise kunne genopstå med samme tilslutning. Derfor startede vi i det sml, og lavede det ved bådebroen i den gaml.e1~.avr;.sam-o tidig var der også en bedre chance for at få folk ind i bådehuset cg vise dem forholdene.vi blev glædeligt overrasket, for over 200 me nr.esker' fandt vejen ned til os - så året efter blev Specialforretningen med alt moderne HUSHOLDNINGSMASKINER GAS & ELKOHFURER KØLESKABE FRYSESKABE VASKE1-1ASKINER ELEMENTKØKKENER kig ind! Faxe Ldp. KOSANGAS telf

12 12 kari i.rid å b en arrangere t i Havne.n, og her kom ca. 400 tilskuere. også traditionen med at ro med :falder på bådene Skt.lIans af t en er blevet genoplivet. Et smukt syn er det nu, n~ 6 inriggere som vi nu er i stand til at sende af'sted - glider hen over vandet med de mange levende ly". Særlig glæde vakte det, da vi gjorde det samme ved 4.maj festen 1970, 25-Arsdagen f'or Danmarks be:frielse. Orienteringsløb er der også kommet gang i igen, især den f'ørste vinter var interessen stor, hvor der k un n e være op til 4 0 deltageres nu er vi sjældent over 20c l en lille roklub Sam vores er det desværre også nødvendig at beskæf'tige sig med andre ting end de egentlige. Og dette f'or at skaffe penge til klubben. I d enne forbind el se har vi f'or et par år siden begyndt at samle g a mle aviser, :forår og efterår. Dette har givet sm å ler. pr. gang. Dog har priserne på de t sidste været :faldende og nettooverskudet derf'or.ikke ~ige så e:ftertragtende. Pa omstaende billede :får man et.1ille indtryk den hektiske s a t ua t ao n ved en s åd an indsamling. - Det har været nødvendigt at tage dette arbejde med, da andre ellers gode indtægtskilder såsom andespil og rivierafesten, har svigtet de sidste par år. De sidste par måneder har vi f'uttet rundt i hele Faxe kommune og ryddet pul terkamre, kældre og ud hu se :for alle de ting, som f'olk alligevel ikke brugte mere. Disse ting er der måske andre, der godt kan bruge. Kort sagt: Vi vil a:fholde et loppemarked i håb Om at skaff'e økonomisk rygdækning :for at gå i gang med den ønskede udvidelse af vortk<lubhus. Og vi bør vel fortælle dem, der læser disse linier, at loppema~kedet af'holdes 12.-.lJ.--;;;a;r begge dage Ira kl Men alt i alt er der siden 1967 sket en sund udvikling i vor roklub. en udvikling der hele ti.den skal f'øres videre. Vi skal hele tiden hrve en naturlig tilgang af' nye medlemmer, og selv Oln medlemstallet er steget pænt, tåler v~ stadig at la endnu :flere. Vi ma ikke stagnere; der skal hele tiden ske noget nyt, en ak1:ivering af medlemmerne. Og så er vi der.igen: Det er ledernes opgave at sørge for at denne udv:i.kling stadig 10- regår. Knud Er:Lk Fra en av Ls LridsaruL'in g i Doserups lade. Øv",rs l:: Arne O., Per og Søren N. Hyg({en til: HelJ.e og Palle. Fra v e n s Lre : BJørn. He.l.ge, Ar.ne n., Line, Torben, An ni.e, Bente og.ludl't h,

13 13 ELEKTRISK LYS - KRAFT VARME - KULDE Asger Flindt Møller aut. Installatør Telefon (03) Orup, 4640 Faxe Alt indenfor hjemmets belysning. * * FAXE KALKBRUD FHEDERIKSIIOUIS KANAL l6 - [<'AKSE LADEPLADS 'ru'. (o J) 7l 6J oo KØBENHAVN K. TLF. ~linerva (ol54) 7500 Brændt kalk - tegl

14 14 klubbens historie af steen anker jensen Da besættelsen ~ 1940 sænkede mørket om Danmark, dæmpedes den naturl~ge v~rketrang for en tid, men kun for en kort tid, så fandt energ~en igen afløb ad. nye veje, og det var vel grunden t~j., at bl.a. Roklubben V~k~ng så dagens lys. T. foråret 1943 havde man snakket roklub ~ Fakse Ladeplads, og snakken resulterede i et or~enterende møde på Gef~on den 12. apr~l. Her kom man så v~dt, at der nedsattes et arbejdsudvalg, som ~ndkaldte alle interesserede til en st~ftende generalforsamling mandag den 19. april 194J, og resultatet af denne generalforsaml~ng blev, at RokJ.ubben Viking nu var "n realit t. Den første bestyrelse bestod af følgende: Befragter Hans Rasmllssen (fmd.) Tømrer E. Rasmussen (næstfmd.) Købmand Sv. Aa. Jacobsen (ka1's.) Styrmand Yngve Thrane (sekr.) KOlnm~s Han~ Bernh. Andersen (roco) F'r k,.r onn.a Petersen (rocllef.) Ven ler Rolsted (rochef.) Bagermester l1il.lwnnielsen F'r-u '''il.lumnielsen Som suppleanter blev valgt: Oiografejer Stage Petersen og Fi~ker Niels Frost Revisorer blev: Barbermester Viggo Schiøtt og Handelsgartner Vilh. N~elsen. rrk. Kjærsgaard (suppl.) Sk~bsfører Oluf Nielsen f~k overladt jobbet som materialeforvalter. Af d~sse var Verner Rolsted fra raxe, mens de øvrige var fra Faxe Ladeplads. _ Og så kom der ga~g i arbejdet. Protokol.len v.tser, ar bestyr.elsen var meget aktjv, og allerede på nogle af de første møder blev det beiluttet at anskaffe en 4-lrers inrigger i KalmarTyr hos D.S.R.s b åd evæ rff:, Pris 2000,- kr. Errd vi c- dere gik man straks igang med at realisere planerne om opførelse af et klubhus. For at kwlne gennemføre byggeriet, tegnedes et offentligt obligationslån på 3J75,00 ler fordelt på beløb fra 25,- kr til 200,- kr, og allerede på de t t i.dspurilc t viste det sig, at ideerne havde vundet bred tilslutning, idet uer var indskydere fra Faxe Ladeplads, Faxe og Vemmetofte. De modtagne lån er senere tilbagebetalt fultud. Fra byggeriet pa det gamle klubhus i 19" J. Rejsegilde den 12. juni 19'+J. Den 28. juni modtog klubben sin første båd, der blev roet hertil af et rlamehold fra Roklubben Gef Lo n, net mål tid mad og hjemrejse for damerne betales af klubbens kasse." Båden blev døbt Lrrg rld ef1.ar den daværende kro"pr~~~sesse, og blev brugt ~ klubben i over 25 år. Ind ~mellem blev der arbejdet på opførelsen af kl"bhuset, OK j. begynuel.sen af jul~ 19"3 var der rejsegilde på nybygningen i overværelse ar ltaktioilærerne". Huset kom t~l at koste 4J55,25 kr, hvilket oversteg, hvad man havde til radigh~d, men der var dog e~ ni.gh ed om, at der straks kurin e udbetales JOOO,- kr, lilensresten. kunne forventes betalt omkring n.ytår Inventar var der foreløbig i.kjeeråd til, så man klarede sig med lånte borue og stole.

15 Allerede i januar 1944 blev det besluttet at købe endnu en båd. Igen en 4-lrers inrigger, som blev leveret i Den dejlige mahogny bid, som stadig bruges, blev døbt "VIKING" af købmand Holger Christensen. Samme dag, den 23. juni 1945, blev klubbens tredie båd døbt: en gig sculler, der fik navnet "JEEP" af Georg Jersbak. Denne båd bliver ligeledes brugt stadigvæk. Når det er muligt ae købe både i et så hastigt tempo trods et lavt medlemstal og et lille kontingent, Skyldtes det udelukkende, al klubben havde en række storsindede venner, som gang på gang støttede med kontante tilskud; en omstændighed, som uden tvivl bærer en stor del af skyldell for, at det var muligt, at bære en roklub frem i Faxe Ladeplads med et så godt resultat, Som tilfældet var. "Året 1945 har været et begivenhedsrigt år for ROKLUBBEN VIKING," har den daværende formand sikkert udtalt ved sæsonens afslutning, Itvis det ellers var. muligt at tænke på andre begivenheder end krigens afslutning. - Der blev holdt stor kan:lndåb med dystløb, baljeroning m.m. - Og den første klubkaproning mellem Faxe og Faxe Ladeplads blev afholdt. - Og roning blev frigivet 31. maj. Faxe Ladeplads Snu kan der TOS igen. Efler Besættelseus Ophør er Roklubben Viking i Faxc Ladeplads straks traadt, i Virksomhed. og del er el dejligt Syn al se de danske jcaprontngsbuade atter færdes frit paa Vundet med glade Roere -mbord. -~"t~t :-~J~..~." ~: -~,' -.-._.~ ~ ~. ~ ~- ;....-:..: -' øverst fra en samtidig avis, 15 Fra en tur i 1945, Hagens Børgesen Frantz Steengaard O. Sorring-Møller Frederiksen Vi ønsker o ~i~6ihhe FJED DE 3D BR Gotfred Jensen Faxe Ladeplads

16 16 KANINDAn 29. JULI 191'5. øverst til venstre ses i optoget: Ras, Barber lians, Hans Rasmussen, Erna Jensen, :Crk. Jørgensen, smed Sørensen og yderst Got:Cred Jensen. Sæsonen 1946 :Cik ikke den bedste start, idet kun 10 medlemmer, heraf de 6 fra bestyrelsen, mødte op til generalforsamlingen, sa der mitte holdes en ekstraordinær I I øvrigt lret med de :Cærreste bestyrelsesmøder: ) stk. Den 2). juni blev den nye 2-årers inrigger døbt "ROLLO". Det v rs t e sig at være en god båd, idet den kort tid efter indbragte roklubben den førstesijr på en kaproningsbane ved Hans Rasmussen og Gotfred Jensen. Tidligere pi sommeren havde vi flet foræret en 2-Arers kaproningsbåd fra Næstved Roklub. 4 nye bade på de :Cørste ) Ar er en imponerende bedrift, men derefter gik der 6 Ar, :Cør den næste inrigger blev døbt, - og så ca. 15 år, :Cør der atter kom en inrigger (brugt). I perioden omkring 1950 blev grunden til de~ årligt tilbagevendende venskabskaproning i Præstø lagt, da der arrangeredes en venskabskaproning mød den nystartede "Roklubben Stevns" hjælp til denne klub blev kaproningsbaden :Cra Næstved foræret videre.

17 Der er to episoder, der danner optakten til "Vikings" start med kaproning i større stil: 1) Klubbens første sejr på en kaproningsbane i 1946 i langtursbåden Rollo og 2) indkøbet af den første rigtige kaproningsbåd: en 4-lrers bygget i Løgstør og leveret 28. juli Kort tid efter blev den døbt SKJOLD. af daværende sogneridsformand i Hylleholt ko~nune Richard Jacobsen. Pengene til denne båd var konooet tilveje ved et tilskud ;fra komnlunen på 2000,- kr, samt ved indsamling blandt byens borgere. Denne båd blev brugt, da Viking vandt det første danmarksmesterskab den 14. august 1955 med Knud ielsen, Knud 0sterkjærhuus, Niels Palle Hansen, Bent Ilarding Hansen og TeJge Nagel. Deres flittige træning bevirkede endvidere, at de som de første i klubbens historie fik guldårer, idet de roede over 1000 km på en sæson. Sammen med klubbens øvrige medlemmer roede de dette år 2016 ture, hvilket blev til km - foreløbig en rekord. 17 dag idet Georg Jersbæk døbte en ny klinkbygget singlesculler. Den kom til at hpdde THOR og blev en attraktion for hele hyen, idet den blev vist frem i forbindrlsp med vandrehj0msudslj]lingpn. Samme dag Som Thor blev døbt, fik klubben af Danmarkssamfundet overrakt en ny fane. Pastor nasmu~sen slog det første søm i og talte for kongen, læge H.O.Petersen talte for fædrelandet og slog det andet søm i. pi klubbcn~ vegne talte skibsmægler M. Rasmu ssen, lrvoref Ler det tredie Søm blev sl&et i. NÅR DE BOR I FAKSE KOMMUNE koral vand appelsin, appelsin 1/1 liter, appelsin sukkerfri, grape tonic, ananas, lemash sukkerfri, citron, rød, grøn sport, dansk vand samt KORAL KONDI I~&I... - Men ingen kaproningsafdeling u- den en rigtig outrigger. Den 18/4-5~ var i den henseende en mærke- bør De kende FAXE BRYGGERI, provinsens største. De er velkommen til at komme og besøge os. Vi har flere ugentlige rundvisninger - ring på og hør, hvornår den næste er. GULD SØLV TOWER TOWER Danmarks populæ- - den smager ganreste guld-øl ske enkelt pragtfuld -taj5 Fl\XE ~/,. HVIDTØL - utroligt, at øl, der koster så lidt. kan smage så godt! frisk fra fad

18 r- blev n s k ffe t 18 De danske mestre fra 1955 i ~-&- rers inrigger, forsøate sig året efter i 4-årers outrigger. Denne båd blev købt brugt i Køge, men selvom der ikke blev vundet noget DM i ODTN, SOm båden kom til at hedde, blev der roet mange sejre hjem i den. Til gengæld blev der igen sat rekord: 2816 medlemsture blev der roet, hvilkel endnu aldrig er blevet overgået, og ialt km. Efter en mindre stilstand i kaproningen, startede klubbens næste store kaproningsperiode i 1959, da Knud Nielsen og Jens BehrendL leverede virkelig fin rolling i en gammel toer liied ~tyrhland, havde været med Roskilde til OL i 1948 og efter en periode i Nakskov var havu ø t hos os. Med tilskud r'r-a kommunen og Faxe Bryggeri fll~ de to inden sæ s one n i 1960 en helt. ny type Loer med liggende styrmand. Båden blev døbt TOWER og var altså den før~le af de 6 uulriggede kaproningsbftde, d e a a i det næste lo-år. Allerede i 1961 blev 1101", ell toer uden styrmand s kæn l.e c ur Oa r Ls b er-g Lo nu eu, og samme :~lrk ø b t e vi selv e n c rav e 1 byge;et slllg;le ~culler;!jan Vikill&, Lrui.d Le r tid bi c v s o Lg t; :i:.::;en ;:1- ret efter, rordi der il(ke var nogen til at ro i den! - E~Ler at have hjemført 2 DM, 2 NM sa~t finalepj adser ved OL og 1~~1.blev Tower i OL sæ~onen 1964 erstattel af GULD- TOWE~, hvortll Faxe Brygrrerj igen gav et stort Lilskud. Ef Ler 1964 ~luttede en storhedsperiode for Viking indenfor kaproningen. og de næste år var koncentreret Om byggeriet af del nye klubhus. Planerne om dette hus var allerede t'renunei 1 9bO. ue de endelige tegnjnger oe; overslag blev udarbejdet i label af de næste pa~ år. - Og endelig i 1964 startede selve byggeriet. da sognerådsformand Richard Jacobsen den 10. juni tog det første spadestik Selvom byggeriet var stort og temmelig vanskeligt. kunne der allerede holdes rejsegilde den 2J. oktober orr et år efter blev den første stander~trygning foretaget på nybygningen. I roriret 1967 var hu el omsider færdigt. og den 15. april blev dell ot'j."iciej Le indvielse Corctal'(et.

19 Cl I de 3 Ir bygger~et v~rede lagde OlEN ~ 1971, og ti.1 den hlrdt kj ubbens medlemmer adski.ll.ige tu- trængte daglige roning: FAXE, en sinde t~mers arbcjde i hu!'; e L, og ca. 15 Ir gammel Il-Irers i.nrjgger selv 0111 det er svært at :fremhæve foræret ar Kvt k i 1967, INGRID, en bestemte personer i det.t e arbej- beskadiget plast:ic singj 0 scllller de, bør dog nævnes hpl den davæ- :foræret af H0nry Larsen, LOKE, en rende b ee t y re Ls e, som f or-ud en 10 Ir gamme.! 2-årers "inri,f"er køht skr~vebordsarbejdet ogsl arbejde- al Skjold i 1971 og endelig :f.lagde :[l.ltt~gt på byggepladsen, hvor skt.be t BALDER - den føl ste helt Bjørn Ha.nsen var en af dem, der nye i.nrigger siden SKJOLD i 19')2 - trak det største læs. en ~-årers langtursbad købt ror Det var virke.lig på et passende til~kud fra Faxe Sparekasse-Bikutidspunkt, del: nye klubhus blev ben, l"axe Kommune s arn t. for penge færd~gt, jdel det kom til at dan- medlemmerne.har samlet sammen ved ne rammen om 25 års juhilæet i 19G8.Rvls,ndsamlJnger m.m. 19 Ved 25 års jubilæet sagde en al talerne, al h~n ønskede for os, ~t det ikke ville vare 24 Ir, lør vi Lgen blev nødt til at udvide. Selvom drl store arbejde med byggeri t gav mindre roaktjv itel: og svigtende medlemstilgang er der ingen tvivl om, at det nye klubhus ~ammetl med en ~lok aktive medlemmer har bevirket den store fremgang L medlemstal og antal ronde ki t ome t or, så det i. de elterfølgende 6 Ar har været nødvendig1. at nns]earre 6 "flye t både, nye i gåseøjne fordi J al disse er købt brugt eller beskadiget og island- ~ sat af klubbens ngne medlemmer. Til kaproerne var det dobbelt sculleren SVEND GØNGE i 1968 og HUMLE- Hans ønske er så småt ved at bl~v~ opfyld t. De rry ø både, de mange medle~ner og de rors~ellige aktiviteter, vj gerne vil have plads til i kl~hhuset, har allerede nu bevi.rket, at er, ucl.vicle.lser nært forestlende, idet planer er udarbejdet til en tilbygning pi 140 m 2 omfattende værkste~, træningsrulli, kontor samt nyt omklædningsrum for p~gerne. steen. PRIVATbanken I FAXE LADEPLADS filial af Privatbanken Kjøbenhavn a/s HOVIEDG:\.DEN 1 Cl 11(,5~ FAXE LADEPLADS TH. (OJ)

20 væg e d 'r e d k,llunsmøder 20 medlemsbladets af søren historie midtiby I an] edning af k.lubb ens 'Jo-års jubilæum er jeg blevet bedt om at skrive klubbladets historie. Al den stund bladet k u u -h a r- e k s ri at e+ret j ) år skll.llo del jo være en let opgave. Dog' kunne der s k rl>ves meg-et dels 0111 Lrrd J edning-cn og dels 0111 b e e a. Tidligere havde klubben klaret sig med at ud se nd ø mec!.de.lelser til IrledJ ellllnerne, når l,oget sær- J igt var på tapetet..lmi d Le r t Ld var der l efteråret J969 b.levet.ind v a Lg t. en ny bestyrelse,.=i 0111 besluttede at prøve al sætle lidt gang i k Lubb e n ef ter d en s tilstand den havde været inde t efter ombygningen et led i denne alctivitetsforøgels0 ville Illan også prøve at udgive et klubblad. ~Ien da det jo he.lst Lk ke måtte koste nogen penge, skulle bladet køre på annoncer. Her var vi nu så heldige, at Drey~r sad i bestyrelsen at han (,unrle skal"fe nogle annoncører og da ydermere Skibsmægler Ra snm ss en velvilligt stillede sin dubjikator til rådighed var både den økonomiske og praktiske side af sagen i orden, og vi kunne koncentrere os 0111 selve indholdet. Bladet skulle kun indeholde klubn y t og e:fter en. del bevægende red ak t Lo n smad er- lykkedes det at :få det første nummer af'sted den J. maj For at lette den af'terhanden opslidte redaktionsstab blev det året ert.er- be s Lu t t e t at lad e Se lve trykningen f or egå på et off-set trykkeri. Det havde samtidig den fordel, at man nu kunne rå tegninger og fotografier med i l>ladet. Men med tankeli på udgifterne må jeg Lakke vore annoncører f'or dell hjælp de gav os, men til gengæld hat" eje nu a u n o n» cer i et blad der ud k onuner- til over Joo h u ss Lande i.loka Lotur-å d e t; og iøvrigt ligger {'remme til beskuelse i ca. ~~ klubber over hele Sjællancl. SOIl! gammel redaktør er det en fryd at se b La d et det nu fremtræde,', og jeg vil håbe for de kolnjllende redal~tioner, at eje fllå for:otå, hvor meget det betyder lor klubben både indadtil og udadtil, at man ha r- et talerør, nv o r meninger og tan ker kan k ouuue til udtryk. Held og lykke i fremtiden. medlemskilometer -s- søre:1l. Nedenstående opgørelse viser hvor nleget, der er roet gennertl tiderne: 191,) h y ' J J :281 li Ion in~en rolling km J ' J JJ JI18J JJJ i J lait er der roet 27601J km, hvilket svarer til 7 gange rundt om jorden ved ækvator eller J/4 ~f' vejen til månen, så det bliver spændende at se, hvor længe det varer, rør vi når der op. redaktionen.

21 21 Det største udvalg -til de rigtige priserfinder De hos Bomærket ~,u,. ~...~ ::s :::: for fremtiden ~I=~.111ll\~ fremtidens bomærke C.J. BOSERUP FAXE

22 22 KAPRONING gennem tiderne af knud erik hansen Kaproning kan vi vist godt være enige om et klubbens ansigt ud ad ~il. T hvert fald er det den af vore 3 roarter, der omtales mest i pressen og på dell Illåde vækker publikums opmærksomhed. - Og Viking betragtet som værende en relativ lille klub, si har klubben pi en ganske hæderlig måde formået at hævde sig som kaproningsklub Dette skyldes marrg e gode p1aceringer gennem tiderne ved darisice og udenlandske Icapr-ori Lrrger-, men allermest nok deltagelse i toer fiiedstyrmand ved de Olympiske Lege 1960 i Rom. Klubbens kaproningshistorie har knap så mange år på bagen som selve klubben, idet man først kendte til kaproning i 19~6, hvor Hans Rasmussen og Gotfred Jensen sejrede i 2-årers inrigger ved Sydsj. Roklubbers kaproning i Korsør. Tidligere havde man kun haft klubkaproning, den første d i forbindelse Dled standerstrygning. Her sejrede iøvrigt et hold Faxe da!llermed J sek. over damerne fra Faxe Ldp. Til gældgæld slog Faxe Ldp's herrer herrerne fra Faxe oled l nlin. I 1949 startede!lianmed en årlig venskabskaproning med Roklubben Stevns, som siden blev fast tilbagevendende. Ved Kredsmesterskaber sonuneren 53 i Sorø gjorde Viking sig ikke særlig bemærket og det kom derfor som en overraskelse at Viking en lille måned senere ved Sydsj. Roklubbers kaproning i Næstved vandt de 4 løb klubben stillede op i. Avisomtalen fra dengang udtrykker den store forbavselse det var at Viking "den lille klub" havd e domineret regattaen og været det store samtaleemne'mand og mand i- mellem. Alle løb var i ~-årers inrigger og blev for kaniner roet af: Peter og Knud Nielsen, Kuno Larsen og Poul Arnoldi. Begynderog junior: Henning Nielsen, Tage Olsen, Niels Palle Hansen og Bendt Hansen og i senior fireren sad Niels Palle Hansen, Bendt Hansen, Knud 0sterkjærhuus og Poul Arnoldi. Alle hold havde en knagende skrap og dygtig gut som styrmand ved navn Tage Nagel. Ved denne lejlighed, hvor Næstved Roklub fejrede 50 år er det også værd at bemærke, at man var sk-uffede over at kun 200 tilskuere fulgte løbene. Dette har fuldstændig ændret sig, idag ville vi være begejstret for en sådan tilslutning i Næstved. I 1954 slog Viking også sit navn fast som en stærk kaproningsklub. Beviserne herfor kunne man betragte i fru Meyers udstillingsvindue. Talt med medaljer, bådsplader, pokaler og præmier havde kaproerne dette år hjemført 105 ting. Hele tiden var det i 4-årers inrigger at man gjorde sig mest gældende og i 1955 blev hele rosporten efterhånden klar over at disse "vikinger" var ikke til at hamle op med. De vandt alt og blev udtaget til NM, der i 55 foregik i Finland. Men som det ofte går: forventningerne skrues i vejret og successen udebliver. Viking: Knud Nielsen, Knud 0sterkjærhuus, Niels Palle Hansen, Bendt Harding Han_ sen og styrmand Tage Nagel blev regnet for det bedste lf-årers inriggermandskab Darunark nogen sinde havde sendt til NM og man anså holdet for favoritter. Men kap-

23 23 roerne får en gang imellem en dag hvor intet vil gå. Dette skete u- heldigvis netop for vikingerne denne dag og holdet blev nr. J dog kun J sek. efter de finske sejrherrer. - Efter dette var der kun en ting at gøre: At vise hvad man vitterlig var værd og vinde DH og det var netop hvad gutterne gjorde 14 dage senere på Brabrand sø. Dette var klubbens første mesterskab, og affødte selvfølgelig stor festivitas ved hjemkomsten til Faxe Ladeplads. Den ll. sep, udvidede man. den årlige venskabskaproning med Stevns således at Præstø også kom med. Samtidig flyttedes arrangementet til Præstø, hvor forholdene var bedre også for publikum. Det blev en drabelig match hvor Viking først sikrede den samlede sejr i det sidste løb. I 56 købte klubben en brugt outrigger-firer af Køge Roklub, men værnepligt greb ind i træningen og man nåede aldrig rigtig noget i denne "nye" bådtype. Ud over hele tiden pæne placeringer ved sæsonens kaproninger skete der ikke noget sensationelt før toer med styrmand mandskabet dukkede op i 1959, og der var roerne Knud Nielsen og Jens Behrendt, som det viste sig for alvor skulle blive et mandskab af international klasse og dermed bringe navnet "Viking" frem i alles bevidsthed. I 59 var mandskabet hæmmet ved at måtte ro i en gammel uduelig toer, men i 1960 stod en splitterny toer klar ved standerhejsningen - med den mærkbare ændring at styrmanden ligger foran i båden, hvilket giver denne bådtype en bedre vægtfordeling samt bedre balance. For at få denne båd i hus ydede Faxe Bryggeri her, som flere gange senere, et væsentligt tilskud. Det vi~te sig at være en god investering for nu kom der for alvor fart over n1andskabct, sonl havde Svend Lyshalt om styrmand. Vikings værste fjende Fredensborg, som året forinden v d EH i Macon var blevet nr. 4 blev slået J gange i træk og Viking lignede mere og mere Danmarks toer-mandskab til OL i Rom, hvilket blev afgjort ved en sikker"sejr ved DM i Århus. Manden, der stod bag holdets succes var træneren Knud 0sterkjærhuus, klubbens daværende formand. Turen til Olympiske Lege i Rom var sikret og her skulle de gæve vikinger vise sig at blive Danmarks bedste kort, idet de efter 2. plads i indledende heat og sejr i opsamlingsheat som eneste danske båd nåede finalen. Finalens forløb vil vi, der hjemme sad lænket til TV-skærmen sent glemme. Bronzemedaljerne, som de fleste så småt havde håbet på, så indtil 1500 ud til at være sikre, men så kom USA med en helt fantastisk spurt og J. pladsen blev på de sidste meter forvandlet til en I~. plads. Og vi kan endnu høre Gunner Nu's bedrøvede stemme fortølle, at store USA tog medaljerne fra lille Viking, Faxe Ladeplads. Hjemme i Faxe Ldp. ventede der roerne en enestående modtagelse. I bilkortege blev de tre roere Knud Nielsen, Jens Behrendt og Svend Lyshalt eskorteret gelulem byen, under-

24 24 vejs t~ljublet. af masser af mennesker, skolebørnene havde fr~ fra skolen og hujede og v~ftede med Dannebrogsflag. Jo, det var en beg~venhed. - En beg~venhed, der varmede. Men et år på toppen var ~kke nok, successen skujle følges op, og det blev den ~ 1961 'med Henn~1g Bech Jensen SOlJl styrma.nd lileden masse ~ndenlanske sejre ~ både toer med og toer uden samt dobbeltmestre ved både Dl><!og NM samt deltagelse ved El><!~ Prag. Nen her skete så det som mart af og til er stødt på og har været irriteret over: Rolederne har Ltcke været konsekvente nok og' det tegnede til at være Da nma r-ks bedste kort og en oplagt medaljechance blev til det bare ingenting. Situationen var nemlig den, at man ikke var klar over, hvor vikingerne var stærkest enten rn ed eller uden styrmand. I'lanlader dej)]starte i begge bådtype r og sensation sker at gutterne i et f'a.n t a st Lsk indledende heat i toer uden slår Sovjets guldvindere fra Rom, og var herefter i f~nalen. Efter l times pause går man i indledende heat i toer med, hvilket selvfølgelig ikke klares. - Men her er fejlen allerede sket. Man kan ikke - det ved vi i hvert ra Ld idag - klare 2 båd typer når man først er i det selskab. Roerne selv følte selvfølgelig at de udhvilede kurme gøre det langt bedre i deres "egentlige" bådtype og satsede på at bevise det i opsa.mlingsheat. - E.fter at have vurderet og overvejet fandt ledelsen dagen efter ud af at toer med skulle droppes. - På dette tidspurllitvar roerne allerede færdige psykisk og i finalen lignede de slet ikke sig selv og fulgte h~n med som det tynde øl. Nej, dygtige idrætsledere skal også være psykologer. Men Jens og Knud var ikke færd~ge med kaproning. I 1963 kom de stærkt igen og blev Danmarksmestre i toer med samt nordiske mestre og nr. 5 ved EM på Bagsværd sø. I 61, vandt de igen DM og blev udtaget t~l EM i Amsterdam, hvor selv en VIKING skal have varme. tal med ~ faxe depot K. FRITZEN (03) DERES DIREKTE OLIELEDNING.

25 25 en smuk 4. plads blev rosultatet. Roningen sa lovende ud og roerne blev udtaget til Danmarks olympiske hold til OL i Tokio. Konrurrencen var imidlertid blevet for hård og hoirt et der havde 0- lympiadens vel nok yngste deltager, den 15. årige Niels Olsen som styrmand, nåede ikke at komme i finalen. Ol-roerne jens behrendt, knud nielsen og cox niels olsen ved bådedåben af guld tovver i juni 1964 Men hvad de 2 roere nåede i deres karriere er ret bemærkelsesværdigt. Sammen vand t de I~.Dl'!,3 NN, deltog i 2 OL og 3 EM. Desuden var Knud Nielsen med at vinde DM i 4-årers inrigger i I 1962 havde Viking en stærk drengefirer, som sammen med fire fra Lyngby vandt danmarksmesterskabet i drenge-otter. Holdet var: Jørgen Mortensen, Ole Jørgensen, Ho nn Lng Larsen og Hø nrlk Jensen. De to sidstnævnte dannede året efter en begynder firer sammen med Jørn og Steen Anker Jensen. Året efter deltes holdet, så Henrik Jensen roede med PaJ.le Hansen i senior toer med styrmand og Henning Larsen og Jørn Anker Jensen roede begynder toer med styrmand, men allerede i næste sæson deltes holdene igen, så.jø r-n og steen Anker Jensen roeele toer uelen styrmand, hvor det blev til en hel del sejre. I to.r med styrmand forsøgte brødrene Djørn og Palle Hansen sig. Men arvefjenden fra Roskilde trak hver gang det.lamgste s t r-å, I 1966 skete det ikke de hej.t store og opblussende ting for vores vedkommende på kaproningsbanerne,

26 26 men dette var jo også året, hvor langt den vie-tigste opgave Var at få gjort det nyopførte klubhus færdigt til indvielsen ved s tande r-hej sn Lrrgen l 1967 l'alldtbjørn Hansen sig en ny makker i Poul Henrik Sørellsen og i senior A toer med styrma.nd vandet dette hold mange sejre. I elite-klassen var- det st r-aks vallskeligere (det Var dette Ar de stærke roere f.ra Haderslev regerede). Bl.a. vandt de et løb ved den internat~onale regatta i M Mo Lrrda L der f or-eg i le i forbindelse med NM. De 2 roede sammen liied Steen Anker Jensen og Palle Hansen 4-årers inrigger til DM, hvor det blev til en J. plads. I 1968 fyldte klubben 25 år og sæsonen indledtes med båddåb af ny "Henry-båd", en dobbelt sculler eller som den er roet mest toer uden styrmand. Tvillingerne Jørn og Steen Anker Jensen, der hvad teknik angår var særdeles velfunderet, havde man store forventninger til. Efter deres mange sejre i senior-a var de nu eliteroere, hvor Danmark dette år i- midlertid havde et hold af verdensklasse, nemlig Peter Fich Christiansen og Ib Larsen, fra Lyngby. Over for disse havde roerne ikke nogen chance, men pæne placeringer blev det alligevel til. Senere satte en dårlig ryg hos Jørn desværre en stopper for holdets videre muligheder. I dette forår var klubbens 2. store hold i støbeskeen; Bjørn lfansen og Henning Larsen, som siden me d forskellige styrmænd har opnået en lang række hæderfulde resultater. De fine placeringer ved de første kaproninger gav båb om at blande sig i udtagelsen til OL i Mexico, men en for sen tilmelding til den endelige udtagelse på Bagsværd sø forhindrede roerne i at vise deres styrke. Men heldigvis er der da vist ingen, der er i tvivl om, at Haderslev på der tidspunkt var det bedste hold og D.anlllarksværdige del tagere ved.olympiaden, hvad deres J. plads også vidner om. I 1969 blev 4-årers outriggeren atter taget i brug, idet vi havde samlet et senior-b mandskab. Bjørn og Henn Lng havde lidt medgang denne sæson. Bl. a. aftjente Bjørn dette år sin værnepligt, hvilket greb en del forstyrende ind i træningen og kan være årsag til, at store resultater ikke blev nået, bl.a. udtagelse til E!vIsom var et mål. Et E!vIvar inde for rækkevidde da Bjørn pludselig fik lægeforbud mod at ro kaproning. Årsagen var en formodning om en hjertefejl, hvilket senere viste sig heldigvis ikke at være tilfældet.;!vienså kom 1970, hvor roerne stod godt rustet træningsmæssigt. Allerede den f8rste kaproning, forårskaproning var nemlig ret så afgørende, idet man her udtog mandskaberne til J landskampen på Brabrand sø. Bjørn og Henning blev lidt af en sensation, idet de sejrede i både toer med og toer uden. I J landskampen var vejret drilagtigt og en forkert gearing betød en kedelig 4. plads. Om søndagen til revanchematchen var alt dog i orden og Bjørn og Henning roede deres hidtil bedste løb, kun besejret af de tyske mestre. på Sorø sø har vi de senere år altid haft et dilemma og ved den intenlationale regatta gik Roskilde hen og slog os med 8.sek - Det var forresten den dag et nyt godt mandskab Preben Buhlog Hans Jørgen Løje vandt deres første sejr, det var i senior B toer. Roskilde satte nu næsen op efter at komme med til VM i Canada, men Bjørn og Henning skulle vise dem, at det var forgæves. Ved Københavns regattaen lif dage senere, hvor den endelige udtagelse skulle ske roede vore et fortræffentligt løb både lørdag og søndag og blev herefter udtaget til Danmarks VM-hold. Inden holdet skulle afsted var der D!vIpå Bagsværd sø og vi så alle et længe ventet D!vIså godt som værende i hus, men kort forinden fik

HORSENS ROKLUB 1890-2015 125 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT

HORSENS ROKLUB 1890-2015 125 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT HORSENS ROKLUB 1890-2015 125 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT Indholdsfortegnelse FORMANDENS KLUMME... 3 HISTORIEN OM HORSENS DAME ROKLUB... 4 HORSENS ROKLUB 125 ÅR, 1890-2015... 7 LANGTUR: Sechers bekendelser... 27

Læs mere

Jubilæumsskrift 75. Hvidovre Kajakklub 1927-2002 år

Jubilæumsskrift 75. Hvidovre Kajakklub 1927-2002 år Jubilæumsskrift 75 Hvidovre Kajakklub 1927-2002 år Indhold Formand Christian Borgmesterhilsen Tre klubber Seks navne Udviklingen frem til 60 erne Brødrenes oplevelser Kajakroer i 60 erne Fundamentet skabes

Læs mere

Birkerød Roklubs 60 års jubilæum

Birkerød Roklubs 60 års jubilæum Birkerød Roklubs 60 års jubilæum 2009 Indholdsfortegnelse: Birkerød Roklub gennem 60 år v/ Gorm Praefke 4 Morgenroning, v/ Erik Vogler 36 Morgenroning - også et af klubbens tilbud 38 Det er sommer det

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009 www.kalundborgroklub.dk Guldæbler for klubben Kalundborg Roklub var i efteråret ude og hjælpe i æbleavlerens plantage med at få høsten i hus. Det blev nogle rigtigt

Læs mere

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR 86. ÅRGANG INDHOLD: Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 18 Side 20 Småt Roning Standerhejsning i KR Yngresagen rusker op Derfor elsker jeg at ro Træningslejr

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Ny hjemmeside Klubben har til den nye sæson fået ny hjemmeside. Den nye hjemmeside er baseret på et såkaldt CMS systemet, hvilket er den engelske forkortelse for indholds

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

Ferieroning. RoskildeRoeren Juli 2011. 67. årgang, nr. 3

Ferieroning. RoskildeRoeren Juli 2011. 67. årgang, nr. 3 Ferieroning RoskildeRoeren Juli 2011. 67. årgang, nr. 3 Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent mandag kl. 18.00-19.00. Telefon i kontortiden............46

Læs mere

Robladet 1942-2012. med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5. Referatet fra generalforsamlingen

Robladet 1942-2012. med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5. Referatet fra generalforsamlingen MARTS / APRIL 2012 NR. 2. 71. årgang Robladet 1942-2012 r å 70 - vi e k k y l l si r ti med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5 Referatet fra generalforsamlingen tirsdag 7. februar

Læs mere

NR. 4 Oktober 2011-43. ÅRGANG

NR. 4 Oktober 2011-43. ÅRGANG ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk NR. 4

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere

Den 10. november 2009 blev grundstenen til KRs nye klubhus lagt

Den 10. november 2009 blev grundstenen til KRs nye klubhus lagt Den 10. november 2009 blev grundstenen til KRs nye klubhus lagt Januar, 1. kvartal 2010 - nr. 1-84. årgang Forsidefoto Kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev lagde grundstenen til KRs nye klubhus.

Læs mere

BUNDPROPPEN. Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang

BUNDPROPPEN. Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang BUNDPROPPEN Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang Indhold Formandens klumme... 3 En kanin beretter: Min første langtur... 4 En garvet roer beretter: Min første ferielangtur... 5 3 roere

Læs mere

STARTISTEN NR. 60 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 60 / 2001 STARTISTEN NR. 60 / 2001 Kære Club kammerat! LEDER FORMANDENS SPALTE Du sidder lige nu med den sidste nye udgave af Startisten. Den er ikke blot ny, men har de sidste måneder været igennem et efterhånden tiltrængt

Læs mere

side 16 INDHOLD: side 3 side 5 side 7 Danske langtursroere søger nye farvande udenlands. Side 4 50+ senior-fest Udvidelse af Nordhavnen Side 10

side 16 INDHOLD: side 3 side 5 side 7 Danske langtursroere søger nye farvande udenlands. Side 4 50+ senior-fest Udvidelse af Nordhavnen Side 10 86. ÅRGANG INDHOLD: Side 4 50+ senior-fest Side 10 Udvidelse af Nordhavnen og brobygning Side 15 Ny Materiel Inriggeransvarlig Side 18 Derfor elsker jeg at ro Side 19 Anderledes roture langt fra Danmarks

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

Årgang 63 Juli 2008 Nr. 4. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Årgang 63 Juli 2008 Nr. 4. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Årgang 63 Juli 2008 Nr. 4 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Vigtige numre Roforeningen KVIK Strandvænget 53 2100 København Ø Tlf. 39 20 45 90 Email: info@roforeningen.dk

Læs mere

FREM 2011BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om Jubilæum U17 Pigeraketten Cricket gennem 125 år 1. holdets forårsprogram Årets nålemodtagere Frems ældste fans

FREM 2011BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om Jubilæum U17 Pigeraketten Cricket gennem 125 år 1. holdets forårsprogram Årets nålemodtagere Frems ældste fans FREM 2011BOLDKLUBBEN Læs bl.a. om Jubilæum U17 Pigeraketten Cricket gennem 125 år 1. holdets forårsprogram Årets nålemodtagere Frems ældste fans NR. 1-2011 ÅRGANG - NR. 66 2 BOLDKLUBBEN FREM 2011 KLUBBLAD

Læs mere

Tur 2 børnene i Balservig - med fødderne oven på kajakken

Tur 2 børnene i Balservig - med fødderne oven på kajakken Nr. 3, Oktober 2011, 31. årgang Tur 2 børnene i Balservig - med fødderne oven på kajakken www.silkeborg-kajakklub.dk Side 2 Indhold Bådpladsudvalget Efter flere års tro tjeneste i bådpladsudvalget har

Læs mere

Indlæg fra borgmesteren i et jubilæumsskrift

Indlæg fra borgmesteren i et jubilæumsskrift Indlæg fra borgmesteren i et jubilæumsskrift Melby-Liseleje Idrætsforening, i daglig tale kaldet MLI, fylder 50 år den 27. april 1986. Som borgmester er det mig en stor glæde at lykønske foreningen med

Læs mere

Nr. 1. Februar 2004 KR??

Nr. 1. Februar 2004 KR?? Nr. 1. Februar 2004 KR?? Ud over dette, kan du bl.a. læse om: Indkaldelse til ordinær generalforsamling, beretning, budget og regnskab samt forslag. Poul Erik Andersson s Ben Johnsons autograf. Ingers

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 107 JUNI 2013 1983-2013

STILLADSINFORMATION NR. 107 JUNI 2013 1983-2013 STILLADSINFORMATION NR. 107 JUNI 2013 1983-2013 Læs i dette nummer bl.a. om: - Side 9-manden Lars Henriksen, Kbh. side 9-15 - Retsagen i Aarhus side 20-25 - Nye svende i København side 42-43 - Landsklubben

Læs mere

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Nr. 4 Juli / August 2004 63. Årgang Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Den 21. juni sov Frank stille ind træt af sygdommens hærgen. Forud var gået 48 års, næsten til

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab.

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. &DECEMBER 2004 33 Blåt hvidt B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2004 INDHOLD Formandens

Læs mere

... Jens Olav Dahlgaard modtager medalje for sejr i 2. division 8gp på Bagsværd sø

... Jens Olav Dahlgaard modtager medalje for sejr i 2. division 8gp på Bagsværd sø Nr. 5 september / oktober 2007 66. Årgang Jens Olav Dahlgaard modtager medalje for sejr i 2. division 8gp på Bagsværd sø AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD BESTYRELSEN Formand: Jesper Poulsen Winther Bispensgade

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Beretning 2014. Af Lise Pedersen

Beretning 2014. Af Lise Pedersen Af Lise Pedersen Beretning 2014 Det er ikke til at forstå, at det nu er mere end 3 år siden Idrætshistorisk Samling lyttede til Harald Jensens Vej. Der er stadig fuld gang i de traditionelle aktiviteter,

Læs mere

I anledning af Freja s Fodboldvenners 50 års jubilæum 2009

I anledning af Freja s Fodboldvenners 50 års jubilæum 2009 I anledning af Freja s Fodboldvenners 50 års jubilæum 2009 SATS OG TRYK: Allingham print, Randers Freja s Fodboldvenners 50 års jubilæum Forord fra Freja s Fodboldvenners bestyrelse: Det er ikke mange

Læs mere