LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER"

Transkript

1 Anvisninger til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme TM Demi LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat er designet til at overholde CE-standarderne for V ~ Hz anvendelse. VIGTIGE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Når dette elektrisk apparat anvendes, bør grundlæggende sikkerheds foranstaltninger følges, inklusive følgende: 1. Læs grundigt alle anvisninger, før maskinen tages i anvendelse. 2. Rør ikke ved varme overflader. Brug håndtag eller dupper. Låg og låghåndtag kan blive varme under madlavning; det tilrådes at anvende grydelapper under anvendelsen. 3. For beskyttelse mod elektrisk stød må ledning (el-ledning), stik, eller Sous Vide Supreme TM Demi enheden ikke sænkes ned i vand eller andre væsker. 4. Dette apparat bør ikke anvendes af børn. Når det anvendes i nærheden af børn, skal en voksen holde opsyn, og apparatet skal holdes uden for deres rækkevidde. 5. Hold apparatet og ledningen (el-ledningen) væk fra varme overflader, opvarmede ovne eller komfurblus. Anvend kun apparatet på en tør, stabil overflade som et bord eller køkkenbordplade og væk fra bevægelige dele. 6. Træk stikket ud, når det ikke er i brug og før rengøring. Lad maskinen afkøle, før der tages dele ud eller vandbadet tømmes. Læg ikke dette apparat i vand eller andre væsker. 7. Anvend ikke dette apparat udendørs. 8. Brug ikke påsætninger eller tilbehør, der ikke anbefales af Eades Appliance Technology, LLC. Anvendelse af sådanne påsætninger eller tilbehør kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. 9. Anvend ikke dette apparat til andre formål end anvendelsesformålet. 10. Anvend ikke dette apparat, hvis det har været tabt eller synes at være beskadiget. Anvend ikke dette apparat, hvis det har en beskadiget ledning eller stik, eller hvis det på nogen måde er defekt. Returner apparatet til nærmeste autoriserede serviceværksted for undersøgelse, reparation eller justering. 11. Forsøg ikke at køre (opvarme) enheden uden tilstrækkeligt vand i badet til helt at dække bundstativet og nå FILL-niveaumærket på sidevæggen. 12. Vær omhyggelig med ikke at overfylde vandbadet; efterlad tilstrækkelig plads til at passe til mængden af madposer, når de lægges i vandbadet. Fyld ikke mere vand i badet til mere end MAX-niveauværket efter tilførelse af poser, om nødvendigt, så det sikres, at maden i poserne er helt under vand.

2 2 SousVide Supreme Demi Instruktioner 13. Der skal udvises megen forsigtighed, når et apparat, der indeholder varmt vand eller andre varme væsker, inklusive SousVide Supreme Demi, skal flyttes Lad altid badet køle af, før enheden tømmes. 14. Vær omhyggeligt, når låget fjernes fra en varm enhed, da der vil samle sig varmt vand underneden under kogning. Brug grydelapper, når du fjerner låget, og vip af sikkerhedshensyn låget omhyggeligt for at tømme det opsamlede vand ned i vandbadet. 15. For at afbryde, trykkes OFF knappen i tre (3) sekunder for at slukke, træk derefter stikket ud af vægkontakten. 16. Dette apparat er ikke beregnet til anvendelse af personer (incl. børn) med reducerede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kendskab, medmindre de har fået tilsyn eller instruktion vedrørende anvendelsen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. YDERLIGERE VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE LEDNINGER (EL-LEDNINGER) OG STIK 1. Hvis strømledningen (stikledning) er beskadiget, må kun fabrikanten eller hans autoriserede servicetekniker udskifte den. 2. Beskyt ledningen (el-ledningen) mod skader: Knus ikke ledningen (elledningen), træk ikke i ledningen (el-ledningen) omkring skarpe kanter eller hjørner; læg ikke ledningen (el-ledningen) i vand eller anden væske, og lad den ikke blive våd; træk eller bær ikke apparatet i ledningen (el-ledningen) eller brug ledningen (el-ledningen) som håndtag. 3. Lad ikke ledningen (el-ledningen) ligge under eller omkring apparatet. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten på et køkkenbord eller være i berøring med varme overflader. 4. Når ledningen (el-ledningen) skal frakobles el-udtaget (stikkontakt), tages fast i stikket, ikke ledningen (el-ledningen), så skader undgås. 5. Brug kun den korte, aftagelige el-ledning, der leveres med apparatet, så enhver risiko for at blive viklet ind i eller falde over en længere ledning undgås. Brug ikke forlængeledning (el-ledning) til dette apparat. VIGTIGT: GEM DISSE INSTRUKTIONERDETTE APPARAT ER KUN BEREGNET TIL HUSHOLDNINGSBRUG Forsøg ikke selv at reparere dette apparat. Kun en autoriseret repræsentant for Eades Appliance Technology, LLC, må udføre reparationer. Kontakt venligst kundeservice på for flere oplysninger

3 SVSDEUUKDAN qxd 6/18/12 3:36 PM Page 3 SousVide Supreme Demi Instruktioner 3 Detaljer og funktioner Din SousVide Supreme Demi (patentanmeldt) leveres komplet med følgende enheder: Låg: Fungerer, når det vendes om, som drypbakke/beholder, der fungerer som en stabil beholder, i hvilken madposerne kan afdryppe, når de er taget op af badet, og til transport til ovn, komfur eller grill til afsluttende behandling, hvis dette ønskes. Vandbad: Cirka 9 liters kapacitet af mad og vand, når der fyldes op til MAXlinjen. (Tilfør kun vand til FILL-linjen først.) Grill: Adskiller mad-bestanddele fra kontakt med overfladen i vandbadet. Stativ: Adskiller vakuum-poser for jævn opvarmning. Asymmetriske (Offset) håndtag: Designet til nem transport af SousVide Supreme Demi og til nem hældning fra hjørnet for at tømme vandbadet, når det er helt afkølet. Hunstik: Tilslutningspunktet findes bag på maskine til tilslutning af el-ledning (strømledning) til enheden. Kontrolpanel display: (Se efterfølgende specifikke redegørelse). Universal (pose) stativ: Placerer madposerne lodret eller stakket i vandbadet for jævn opvarmning. Sørg for, at maden i poserne er under overfladen af vandet i badet under opvarmning. Plast-håndtag er isoleret fra det aluminiumslåg Aluminiumslåg* indeholder damp under tilberedningsprocessen og inverterer for at holde grill og stativ, når madpakker fjernes fra vand Stativ* adskiller mad-pakker for jævn tilberegning Grill * adskiller mad-pakker fra kontakt med overfladen Aluminiums-bad med non-stick coating Sidehåndtag er placeret asymmetrisk for at gøre tømning af badet nemmere Stål-hus One-touch præcisionsstyrepanel og PID-styring Aluminiums-basis med spærret ventilering * Bemærk venligst: Kun stativet, grillen og låget kan fjernes. Forsøg ikke at skille enheden ad.

4 4 SousVide Supreme Demi Instruktioner Kontrolpanel display: 3a 3b 3c 2 3d 3e Strøm-knap on/off 2. Celsius /Fahrenheit afbryder 3. Mode signallamper a. Vand temperatursignallampe b. Indstil vandtemperatur signallampe c. Nedtælling Timer lampe d. Opvarmning aktivt element signallampe e. Timer aktiv signallampe 4. Indstil temperatur knap 5. Indstil timer knap 6. Øg/sænk værdi (+/-) pile 7. Start-knap Indstil maskinen til anvendelse 1. Sørg for, at vandbadet indeholder vand, før maskinen startes. 2. Indsæt el-ledningen (strømledningen) korrekt i kontakt bag på maskinen og sæt den i stikkontakten. 3. Tryk og hold El til/fra knappen i 3 sekunder for at starte maskinen. Du kan føle et let klik og høre en tone. 4. Vandtemperatursignallampen skal lyse, og displayet vil vise den aktuelle vandtemperatur i badet. (Maskinen vil være forindstillet til enten Celsius eller Fahrenheit aflæsning. For at ændre indstillingen, trykkes på den lille Celsius/Fahrenheit kontakt). 5. For at indstille den ønskede temperatur, trykkes på Sæt Temp knappen. Indstil temperatursignallampen vil tændes. Standardtemperatur på 140 F/60 C kommer til syne. Brug Øg/sænk værdi pilene øger (+) temperaturen eller sænker (-) temperaturen til den indstilling, du ønsker som måltemperatur for opvarmning. Når du har nået måltemperaturen på displayet, tryk på

5 SousVide Supreme Demi Instruktioner 5 START-knappen for at begynde opvarmning af vandet til denne temperatur. Der vil komme en lyd, når badet starter opvarmning. Varmer signallampen vil lyse rødt, til måltemperaturen nås, hvor den bliver grøn. (Lydalarm, en gentaget biplyd hvert sekund, vil også angive, at måltemperaturen er nået). 6. Indstilling af nedtælling Timer funktionen er ikke nødvendig for at køre maskinen. Varmeelementet vil køre, uanset om timer-funktionen er blevet indstillet eller ej. Kun når der koges mørt eller sarte fødevarer på måltemperatyrer, der overskrider normal serveringstemperatur under hvilken timing opvarmning af din madpose kan være kritisk i forhold til at forhindre for stor opvarmning er præcis timing af sous vide opvarmning normalt nødvendig. Brug af timer: a. Vent med at indstille timeren, til vandbadet i din SousVide Supreme Demi har nået den ønskede målopvarmningstemperatur, og du er klar til at placere madposerne i vandbadet. b. For at bruge timer-funktionen, tryk Indstil timer knappen. Tidsværdien i minutter vises i display-vinduet. c. Øg/sænk timer-indstillingen ved hjælp af +/- pilene. Den viste tid vil ændres i 1-minuts-stigninger til 30 minutter og vil derefter øges i hastighed. d. Når den ønskede kogetid er nået, trykkes på START-knappen for at begynde timing. Efter nogle få sekunder vil displayet vende tilbage til at vise vandbadstemperaturen. For på et hvilket som helst tidspunkt at se den resterende kogetid trykkes Indstil Timer knappen. Sådan rengøres SousVide Supreme Demi 1. Lad ikke vandet forblive i badet efter brug. Lad vandet køle af, fjern stativer, og ved hjælp af de stabiliserende offset-håndtag hældes badets indhold i vasken. 2. Aftør indersiden med en blød, ren klud. 3. Du bør regelmæssigt eller i tilfælde af at en kogepose går i stykker rengøre vandbadet i din SousVide Supreme Demi Brug en blød klud eller svamp og et mildt sæbevand til at rense badets indre. Skyld med rent vand og hæld ved hjælp af offset-håndtagene på enheden vandet ud fra hjørnet. 4. Læg aldrig enheden i vand eller andre væsker for rengøring eller rensning. 5. Brug aldrig slibende eller krasse kemikalier til rengøring af din SousVide Supreme Demi. 6. Læg aldrig din SousVide Supreme Demi i opvaskemaskinen. 7. Al anden servicering bør udføres af en autoriseret SousVide Supreme Demi servicerepræsentant. Besøg vores website på SousVideSupreme.com for flere oplysninger.

6 6 SousVide Supreme Demi Instruktioner Opvarmning med SousVide Supreme Demi Som med alle andre opvarmningsmetoder er der nogle tekniske forskelligheder, som du skal lære at kende. Her er nogle af de grundlæggende principper, du skal forstå: Opvarmningstidens længde afhænger af madens tykkelse (især kød) i forhold til vægten. Når en steaks tykkelse, for eksempel, fordobles, øges den tid, der er nødvendig for, at kødet opnår måltemperaturen i centrum med op til fire gange. Hvis en 1 inch (2,5 cm) tyk steak kræver minimum 1 time for at nå en medium måltemperatur på 140 F/60 C, vil en 2 inch (5 cm) tyk steak kræve ikke 2 men 4 timer for at nå temperaturen på 140 F/60 C. Mad kan opvarmes til den ønskede serveringstemperatur og gemmes i længere perioder (8 timer eller mere) uden væsentligt tab af smag eller udseende, eller kan hurtigere opvarmes ved en højere temperatur. Når kød opvarmes ved en temperatur, der er højere end den ønskede temperatur, er der behov for timer-funktionen til at forhindre overkogning. Sværere kødudskæringer kræver længere koge/stegetid (6 til 8 timer eller mere) ved ønsket serveringstemperatur, hvilket ikke vil overkoge maden, men nærmere gøre kødet mørt. Typiske eksempler i denne gruppe er flankesteak, roastbeef, strudsefilet, eller bison steaks.svære, fedtfyldte kødudskæringer som grydested, svineribben, lammeben, bør tilberedes ved temperaturer, der er høje nok til at smelte kollagenfibrene til gelatine, hvilket betyder mindst 140 F/60 C og i mindst 24 timer. Visse meget svære udskæringer som oksekæber eller oksespareribs skal måske bruge op til 72 timer. Slutresultatet er ganske enkelt saftigt kød, der er så mørt, at det falder fra hinanden. Meget mørt kød som lammekoteletter, lammeribben eller okse- eller svinemør brad skal kun lige op på serveringstemperatur, hvilket kræver mindre tid. Møre udskæringer, der efterlades i vandbad i længere tid (over 4 til 6 timer) kan forårsage tabe af strukturkvalitet. Fjerkræ opvarmes bedst som enkeltdele. Luft, der indfanges i en hel fugls hulrum, kan forårsage, at posen flyder i vandbadet og en deraf følgende ujævn opvarmning. Halve kyllinger, ænder eller vildfugle eller enkelte brystudskæringer, ben eller lår fungerer bedst i SousVide Supreme Demi vandovnen. Grønsager og frugter, der indeholder en stor del fibre kræver højere temperaturer end kød (normalt 183 F/84 C til 190 F/87 C) i 1 til 2 timer for at blive møre. Møre grønsager som asparges. broccoli, blomkål, kål, sommer- og vintersquash samt de fleste frugter inklusive tomater, har måske kun brug for 45 minutter. Rod-grønsager som rødbeder, gulerødder, kartofler, pastinakker og kålrabier vil normalt kræve 1-2 timer. Længere kogning vil resultere i meget blød frugt- og grønsagstekstur, som er ideel til supper og pureer. Visse madvarer for hvilke pochering er et ideelt tilberedningsmedium såsom grønsager, fisk, skaldyr og fjerkræ uden skind kan lægges på tallerken og serveres direkte kogeposen. Mad, hvor der fortrækkes et karamelliseret eller sprødt ydre som steg, steaks og koteletter kræver et kort afslutningstrin (på grill, under grillrist, på

7 SousVide Supreme Demi Instruktioner 7 varm stegepande eller med køkkentorch) til at brænde ydersiden før servering. Fjerkræ opvarmes bedst uden skind. For at få sprødt fjerkræskind fjernes skindet omhyggeligt før sous vide tilberedning. For at gøre skindet sprødt, skæres skindet i strimler i cirka 1/2 inch bredde. Læg strimlerne i et enkelt lag på en plade med bagepapir og krydr med salt og peber. Læg derefter et nyt stykke bagepapir over skindet og en ny plade over bagepapiret. Sæt pladerne i en ovn, der er forvarmet til 350 F/176 C og steg, til skindet er sprødt, check efter omkring 15 til 20 minutter. Fjern det fra ovnen og lade skindet køle af på en rist, til det skal bruges. 5 grundlæggende trin til tilberedning i SousVide Supreme Demi Krydring Sous vide tilberedningsmetoden lukker madens smag inde og fremkalder deres særlige karakter bedre. Vakuumforsegling af mad og krydderier eller olier sammen i posen fremhæver krydderier og urter. Krydring kan være så enkelt som et drys salt og peber, men når der tilføjes fedt eller olie til urter og krydderurter, vil smagskvaliteten forbedres. Her er nogle enkle teknikker: Kryddersmør Bland friske eller tørrede krydderurter, salg og peber med usaltet smør. Brug det til at dække indersiden af den tomme kogepose, tilfør derefter kød eller grønsager og luk. Urtesupper Bland friske eller tørrede urter, krydderier, salg og peber med grønsager, svampe, oksekød, alt godt fra have eller kyllingesuppe. Frys ned i små portioner (i isterningebakke eller lynlåspose) og tilfør den frosne, krydrede bouillon til kogeposen sammen med kød, fjerkræ, fisk eller grønsager, før posen lukkes. Bouillonen vil smelte og omslutte maden. Afkølet krydderolie Bland friske eller tørrede urter, krydderier, salg og peber med olivenolie (brug ikke ekstra jomfru olivenolie, da den sommetider vil udvikle en bitter, metallisk smag). Afkøl olien, til den er halvfast og tilføje en spiseskefuld (eller mere) til kogeposen sammen med maden og luk. BRUG IKKE vin eller spiritus i krydringen uden først at opvarme den på komfuret i nogle minutter, så alkoholen fordamper og kun efterlader smagen fra vinen eller spiritussen. Især fra vin kan alkohol give en mærkelig metallisk smag til mad, der tilberedes sous vide.. Tætning Brug kun poser, der er er beregnet til fødevarer og kan vakuumforsegles, til fødevaretilberedning i din SousVide Supreme Demi. Luk i henhold til fabrikantens anvisninger. Brug kun poser, der af fabrikanten garanteres som egnede til vakuum-tilberedning. Brug ikke standard lynlåsposer beregnet til opbevaring af fødevarer. 1. Fold posens åbning tilbage, før den fyldes, for at forhindre, at krydderier eller rester bliver fanget i lynlåsen, hvis der er en sådan. Rester kan besværliggøre en god lukning af posen. 2. Placer mad og ønskede krydderier i posen. 3. Overfyld ikke posen. Forsøg at holde maden fri af vakuummembranom

8 8 SousVide Supreme Demi Instruktioner rådet, hvis der er et sådant. 4. Hvis der bruges en lynlåspose, skal posen lukkes, og det skal checkes, om der er en god lukning. 5. Vakuum-forsegl posen. BEMÆRK: Hvis pumpning af en eller anden grund ikke fjerner luft fra posen, skal posen kasseres, og maden placeres i en ny pose. EADES APPLIANCE TECHNOLOGY, LLC anbefaler ikke at bruge standard eller tynde lynlås-poser, der ikke er designet til at fjerne luft, i SousVide Supreme Demi. Simren Placer den lukkede pose i vandbadet, når vandet har nået den temperatur, der er beregnet til tilberedningen. Hvis der bruges flere poser, placeres de lodret i posestativet i vandbadet. Sørg for, at alle poser er helt under vandoverfladen til tilberedningen. Placer ikke store poser vandret i SousVide Supreme Demi, da dette vil hindre vandkonvektionscirkulationen omkring vandbadets perimeter. Bruning Visse madvarer som steaks, koteletter, mørbrad, fisk, skaldyr eller fjerkræ med skin serveres normalt med et karamelliseret eller sprødt ydre, hvilket ikke er muligt i et fugtigt miljø som en sous vide kogepose. Efter den korrekte temperatur er nået, kræver disse fødevarer en hurtig afsluttende bruning, som kun kan opnås ved kort udsættelse for et meget høj temperatur. Brunings-trinet kan udføres ved at lægge kød, fisk, fjerkræ eller skaldyr i en meget varm, let olieret stegepande (som er opvarmet til rygepunkt) eller en varm grill, under grillrist i en ovn, eller ved at bruge en køkkentorch til at karamellisere madens overflade. Sørg for kun at karamellisere/brune overfladen (1 til 2 minutter) for at fremhæve farve og smag. eller Sauce En anden mulighed er at lave en sauce til din mad. Fødevarer som fisk, skaldyr eller kylling er dejlige med din favoritsauce. Servering Du er nu på vej til at udforske de dejlige fordele ved sous vide madlavning med din SousVide Supreme Demi. Besøg SousVideSupreme.com for flere tips og opskrifter. Bemærk: Rå eller upasteuriserede fødevarer må aldrig serveres for personer med et svagt immunforsvar. US Food Code anbefaler, at fødevarer af sikkerhedshensyn ikke bør gemmes længere end fire timer ved 41 F/5 C og 130 F/54.4 C.

9 SousVide Supreme Demi Instruktioner 9 Fejlfinding Hvis din SousVide Supreme Demi ikke fungerer korrekt, bedes du følge de anbefalede check, før du kontakter kundeservice. Hvis din maskine, efter at du har fulgt disse anbefalinger, stadig ikke fungerer korrekt (eller i forbindelse med fejlfunktioner, der ikke er dækket af denne Fejlfindingsguide), bedes du kontakte os på eller ringe til Kundetjenesten på , mandag til fredag mellem kl og Mountain Standard Tid for assistance. Maskinen vil ikke starte. 1. Sørg for, at enheden er tilsluttet, og at udgangen virker. 2. Du skal kunne køre et let klik, når du trykker på On/Off-knappen. Hvis det ikke sker, sæt fingere på igen og tryk/hold igen. 3. Husk at trykke og holde On/Off knappen i 3 sekunder. Hvis enheden ikke starter efter den tid, sæt fingeren på og tryk/hold igen. Maskinen giver en bip-lyd under kogeprocessen. 1. Maskinen skal give en bip-lyd: For at fortælle, at den er forvarmet til målkogetemperaturen. For at fortælle, at den har nået det indstillede mål efter kolde madposer, is, eller der er tilført mere vand til vandbadet. For at angive afslutning af forindstillet tilberedningstid. 2. Maskinen bør ikke give bip-lyd under tilberedningsprocssen, hvis den har den ønskede/indstillede kogetemperatur. Hvis den gør det: Undersøg, om kogeposerne er sunket til bunden og lukker for hullerne i den perforerede bundrist, eller forhindrer cirkulation omkring yderkanten af vandbadet. Hvis dette sker, bruges posestativet og gen-placer poserne for at åbne for cirkulation. Sørg for, at der er tilstrækkelig vand i maskinen dvs. at vandniveauet når FILL-linjeniveauet på indersiden af vandbadet. Der er vand på køkkenbordet under maskinen. Der kan opsamles vand inde i låget (især når maskinen bruges ved temperaturer over 175 F/80 C eller i længere perioder), og der kan somme tider ske overløb fra enhedens kant, som kan løbe ned på køkkenbordet. 1. Check siderne på maskinhuset for væde, der kan antyde, at vand er løbet ned ad siderne og har samlet sig der. Hvis dette er tilfældet fjernes låget lejlighedsvist under høje temperaturer eller længere opvarmning, så det opsamlede vand kan flyde tilbage til badet. 2. Hvis der ikke er tegn på, at vand er dryppet ned ad ydersiden af maskinen, slukkes maskinen, tag stikket ud, flyt den og tør spildet op. Sørg for, at alting er tørt, og tænd for maskinen igen og genindstil den ønskede temperatur. Hvis der igen kommer vand under maskinen, kan der være tale om en utæt pakning. Sluk for maskinen, tag stikket ud og kontakt kundeservice.

10 10 SousVide Supreme Demi Instruktioner Temperaturen holder sig ikke indenfor 1 F/0,5 C 1. Sørg for, at der er tilstrækkelig vand i maskinen dvs. at vandniveauet mindst når FILL-linjeniveauet på indersiden af vandbadet. 2. Undersøg at kogeposerne ikke ligger på bunden og lukker for alle eller de fleste huller i den perforerede bundrist, eller forhindrer cirkulation omkring yderkanten af vandbadet. Korrekt bortskaffelse og miljømæssig beskyttelse Dit apparat indeholder materialer, der kan genvindes eller genanvendes. Bortskaf ikke dette produkt som almindeligt affald. Efter produktets levetid, skal det bortskaffes på et dertil indrettet genbrugscenter eller et lokalt affaldscenter i overensstemmelse med lokale standarder.

11 SousVide Supreme c/o MacPac Fulfillment, LLC 555 Alter Street, #19-C Broomfield CO SVSDEUUKUGDAN Copyright 2010 Eades Appliance Technology, LLC. Alle rettigheder forbeholdes.

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Anvisninger til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat er designet til

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet. STANLEY DELUXE IPX4! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.! Hold børn, dyr og andre, som skal holdes under

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kylling i karry Sur sød suppe med med ris og svinekødsstrimler salat og

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Uge 13 Mandag: Glaseret skinke med flødekartofler og karamelliserede løg 5 stk. kartofler 2 stk. løg 1 fed. hvidløg 1 stk. hønsebouillon terning 0,25 l fløde

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com HU-100 Brugervejledning Læs denne brugervejledning før brug. Gem den et let tilgængeligt sted. Design og udvikling kan ændres uden videre. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com Optom Copyright

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Forret. Hovedret. Carmelized kylling Urte marinerede kartofler Bagt ris. Laks Balsamico Salat Grønne bønner med hvidløg. Dessert Frugtdessert

Forret. Hovedret. Carmelized kylling Urte marinerede kartofler Bagt ris. Laks Balsamico Salat Grønne bønner med hvidløg. Dessert Frugtdessert BH BH Forret Laks Balsamico Salat Grønne bønner med hvidløg 2. Forret Kyllingesuppe Kneidelach Hovedret Carmelized kylling Urte marinerede kartofler Bagt ris Dessert Frugtdessert cholent Forret Laks Balsamico

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45 UGe 44-45 Indkøbsliste for at se mere. Ugepakken inderholder kødet 600 g hakket oksekød 700 g kalvemedister 600 g oksekød i tern 4 stk kalveschnitzler 8 kyllingespyd Øvrige indkøb: 1 pk bacon i tern 9

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Eriks Mad og Musik 29. september 2009 Europa rundt 3. og sidste del

Eriks Mad og Musik 29. september 2009 Europa rundt 3. og sidste del Eriks Mad og Musik 9. september 009 Europa rundt. og sidste del. del af den kulinariske Europarejse i juliprogrammet. del af den kulinariske Europarejse i augustprogrammet . og sidste del af den kulinariske

Læs mere

Vindermenuen fra Kartoffelprisen 2013 Af: Erik Kroun

Vindermenuen fra Kartoffelprisen 2013 Af: Erik Kroun Vindermenuen fra Kartoffelprisen 2013 Af: Erik Kroun Forret Boullionkogt Gul Vandel med kartoffel dildcreme på Royal, stuvede Rød Vandel og muslinge sauce med dild akvavit Boullionkogt Gul Vandel Kom den

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Spaghetti Kylling med Lakseruller Ribbensteg med med urtekødboller nye

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret Opskrift til 2-3 personer. Ingredienser: Bryndzové halusky slovakisk bolle ret - 750 g skrællet rå kartofler, fint revet. - salt - 250 g mel - 250 g gæret fåreost (i form af smøreost, kendt som bryndza)

Læs mere

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING BIBIONE Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DENNE SIKKERHEDSVEJLEDNING OG ADVARSLERNE OMHYGGELIGT, FØR MONTERINGEN AF GRILLEN PÅBEGYNDES. SIKKERHEDSVEJLEDNING! Grillen må ikke bruges

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Svinekam med svær. Kokkens tip. Programmering af combiovn. Fersk Svinekam (ikke ridset)

Svinekam med svær. Kokkens tip. Programmering af combiovn. Fersk Svinekam (ikke ridset) Svinekam med svær Fersk Svinekam (ikke ridset) Programmering af combiovn ClimaOptima 100ºC og 100% fugt i 5 minutter Alarm Svinekammene sættes i ovnen ClimaOptima 100ºC og 100% fugt i 10 minutter Alarm

Læs mere

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Bruschetta med tun 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Tunsalat: 300 gr. tun i vand 1,5 dl. mayonnaise 2 dl. Finthakket bladselleri ½finthakket løg 4 spsk. Citronsaft Salt og frisk kværnet sort peber

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Vask svampene og del dem i kvarte. Rist svampene og fennikel af på en pande med lidt olie.

Vask svampene og del dem i kvarte. Rist svampene og fennikel af på en pande med lidt olie. Mandag Omelet med friske svampe, ost og fennikel 8 stk. æg 0,5 dl mælk 10 gram smør 100 gram reven parmesan eller cheddar ost 1 stk. fennikel, delt i halve og skåret super tyndt 200 gram svampe, som Karl

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLATION INDEN DU TILSLUTTER APPARATET KONTROLLER, AT SPÆNDINGEN på mærkepladen svarer til spændingen i dit hjem. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE PÅ MIKROOVNENS INDLØB på siden

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Rose. Forside. Lækre opskrifter med danske kyllingelår

Rose. Forside. Lækre opskrifter med danske kyllingelår Rose Forside Lækre opskrifter med danske kyllingelår Kylling med muligheder Rose Poultry er en af Nordeuropas førende leverandører af dansk fjerkræ. En position vi har gjort os fortjent til gennem mange

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken. inderholder i denne uge. Uge 38-39

Indkøbsliste. Ugepakken. inderholder i denne uge. Uge 38-39 Uge 38-39 Indkøbsliste Ugepakken inderholder i denne uge 600 gram friskhakket oksekød 650 gram oksekødsgyros 8 stk. fadkoteletter 800 gram kyllingestrimler 2 glas champignon (evt. 500 g friske) 7 fed hvidløg

Læs mere

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA 2 stilke bladselleri 2 fed hvidløg 2 gulerødder 1 renset rød chili 1 spsk. olivenolie 50 g bacon i små tern 600 g hakket oksekød, 1 ds. flåede hakkede tomater 2 dl bouillon 2 tsk. tørret oregano salt,

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, mentale eller sensoriske færdigheder eller manglende

Læs mere

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W DA HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W A B C D E F G 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

15 Svind under tilberedning og frem til servering

15 Svind under tilberedning og frem til servering 15 Svind under tilberedning og frem til servering Her kan du læse om Variationer i svind Tilberedningssvind Ovntemperaturens betydning Skal stegen hvile? Hvile- og nedkølingssvind Varmholdningssvind Skæresvind

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken På de følgende sider kan du finde forskellige tips og opskrifter til madlavning på din Aduro kuglegasgrill. Grillens patenterede tragtsystem muliggør, at du

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini

Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini Kokkeskole den 10. januar 2012 Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini Jordskokkesuppe 600g jordskokker 2 stk skalotteløg 1 fed hvidløg 1 bagekartoffel 100g smør 1

Læs mere

Dette elektriske apparat fungerer ved høje temperaturer, som kan give brændemærker.

Dette elektriske apparat fungerer ved høje temperaturer, som kan give brændemærker. SIKKERHEDSADVARSLER Læs nøje alle instruktioner før apparatet tages i brug. Gem disse instruktioner. Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal dette udskiftes af konstruktøren eller dennes tekniske serviceassistent,

Læs mere

Sundhedsugen uge 17-2011.

Sundhedsugen uge 17-2011. Sundhedsugen uge 17-2011. I årets sundhedsuge er maden planlagt ud fra de 8 kostråd. Det vil sige, at maden har et lavt indhold af fedt og et højt indhold af kulhydrater. I menuen indgår årstidens råvarer,

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere