LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER"

Transkript

1 Anvisninger til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme TM Demi LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat er designet til at overholde CE-standarderne for V ~ Hz anvendelse. VIGTIGE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Når dette elektrisk apparat anvendes, bør grundlæggende sikkerheds foranstaltninger følges, inklusive følgende: 1. Læs grundigt alle anvisninger, før maskinen tages i anvendelse. 2. Rør ikke ved varme overflader. Brug håndtag eller dupper. Låg og låghåndtag kan blive varme under madlavning; det tilrådes at anvende grydelapper under anvendelsen. 3. For beskyttelse mod elektrisk stød må ledning (el-ledning), stik, eller Sous Vide Supreme TM Demi enheden ikke sænkes ned i vand eller andre væsker. 4. Dette apparat bør ikke anvendes af børn. Når det anvendes i nærheden af børn, skal en voksen holde opsyn, og apparatet skal holdes uden for deres rækkevidde. 5. Hold apparatet og ledningen (el-ledningen) væk fra varme overflader, opvarmede ovne eller komfurblus. Anvend kun apparatet på en tør, stabil overflade som et bord eller køkkenbordplade og væk fra bevægelige dele. 6. Træk stikket ud, når det ikke er i brug og før rengøring. Lad maskinen afkøle, før der tages dele ud eller vandbadet tømmes. Læg ikke dette apparat i vand eller andre væsker. 7. Anvend ikke dette apparat udendørs. 8. Brug ikke påsætninger eller tilbehør, der ikke anbefales af Eades Appliance Technology, LLC. Anvendelse af sådanne påsætninger eller tilbehør kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. 9. Anvend ikke dette apparat til andre formål end anvendelsesformålet. 10. Anvend ikke dette apparat, hvis det har været tabt eller synes at være beskadiget. Anvend ikke dette apparat, hvis det har en beskadiget ledning eller stik, eller hvis det på nogen måde er defekt. Returner apparatet til nærmeste autoriserede serviceværksted for undersøgelse, reparation eller justering. 11. Forsøg ikke at køre (opvarme) enheden uden tilstrækkeligt vand i badet til helt at dække bundstativet og nå FILL-niveaumærket på sidevæggen. 12. Vær omhyggelig med ikke at overfylde vandbadet; efterlad tilstrækkelig plads til at passe til mængden af madposer, når de lægges i vandbadet. Fyld ikke mere vand i badet til mere end MAX-niveauværket efter tilførelse af poser, om nødvendigt, så det sikres, at maden i poserne er helt under vand.

2 2 SousVide Supreme Demi Instruktioner 13. Der skal udvises megen forsigtighed, når et apparat, der indeholder varmt vand eller andre varme væsker, inklusive SousVide Supreme Demi, skal flyttes Lad altid badet køle af, før enheden tømmes. 14. Vær omhyggeligt, når låget fjernes fra en varm enhed, da der vil samle sig varmt vand underneden under kogning. Brug grydelapper, når du fjerner låget, og vip af sikkerhedshensyn låget omhyggeligt for at tømme det opsamlede vand ned i vandbadet. 15. For at afbryde, trykkes OFF knappen i tre (3) sekunder for at slukke, træk derefter stikket ud af vægkontakten. 16. Dette apparat er ikke beregnet til anvendelse af personer (incl. børn) med reducerede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kendskab, medmindre de har fået tilsyn eller instruktion vedrørende anvendelsen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. YDERLIGERE VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE LEDNINGER (EL-LEDNINGER) OG STIK 1. Hvis strømledningen (stikledning) er beskadiget, må kun fabrikanten eller hans autoriserede servicetekniker udskifte den. 2. Beskyt ledningen (el-ledningen) mod skader: Knus ikke ledningen (elledningen), træk ikke i ledningen (el-ledningen) omkring skarpe kanter eller hjørner; læg ikke ledningen (el-ledningen) i vand eller anden væske, og lad den ikke blive våd; træk eller bær ikke apparatet i ledningen (el-ledningen) eller brug ledningen (el-ledningen) som håndtag. 3. Lad ikke ledningen (el-ledningen) ligge under eller omkring apparatet. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten på et køkkenbord eller være i berøring med varme overflader. 4. Når ledningen (el-ledningen) skal frakobles el-udtaget (stikkontakt), tages fast i stikket, ikke ledningen (el-ledningen), så skader undgås. 5. Brug kun den korte, aftagelige el-ledning, der leveres med apparatet, så enhver risiko for at blive viklet ind i eller falde over en længere ledning undgås. Brug ikke forlængeledning (el-ledning) til dette apparat. VIGTIGT: GEM DISSE INSTRUKTIONERDETTE APPARAT ER KUN BEREGNET TIL HUSHOLDNINGSBRUG Forsøg ikke selv at reparere dette apparat. Kun en autoriseret repræsentant for Eades Appliance Technology, LLC, må udføre reparationer. Kontakt venligst kundeservice på for flere oplysninger

3 SVSDEUUKDAN qxd 6/18/12 3:36 PM Page 3 SousVide Supreme Demi Instruktioner 3 Detaljer og funktioner Din SousVide Supreme Demi (patentanmeldt) leveres komplet med følgende enheder: Låg: Fungerer, når det vendes om, som drypbakke/beholder, der fungerer som en stabil beholder, i hvilken madposerne kan afdryppe, når de er taget op af badet, og til transport til ovn, komfur eller grill til afsluttende behandling, hvis dette ønskes. Vandbad: Cirka 9 liters kapacitet af mad og vand, når der fyldes op til MAXlinjen. (Tilfør kun vand til FILL-linjen først.) Grill: Adskiller mad-bestanddele fra kontakt med overfladen i vandbadet. Stativ: Adskiller vakuum-poser for jævn opvarmning. Asymmetriske (Offset) håndtag: Designet til nem transport af SousVide Supreme Demi og til nem hældning fra hjørnet for at tømme vandbadet, når det er helt afkølet. Hunstik: Tilslutningspunktet findes bag på maskine til tilslutning af el-ledning (strømledning) til enheden. Kontrolpanel display: (Se efterfølgende specifikke redegørelse). Universal (pose) stativ: Placerer madposerne lodret eller stakket i vandbadet for jævn opvarmning. Sørg for, at maden i poserne er under overfladen af vandet i badet under opvarmning. Plast-håndtag er isoleret fra det aluminiumslåg Aluminiumslåg* indeholder damp under tilberedningsprocessen og inverterer for at holde grill og stativ, når madpakker fjernes fra vand Stativ* adskiller mad-pakker for jævn tilberegning Grill * adskiller mad-pakker fra kontakt med overfladen Aluminiums-bad med non-stick coating Sidehåndtag er placeret asymmetrisk for at gøre tømning af badet nemmere Stål-hus One-touch præcisionsstyrepanel og PID-styring Aluminiums-basis med spærret ventilering * Bemærk venligst: Kun stativet, grillen og låget kan fjernes. Forsøg ikke at skille enheden ad.

4 4 SousVide Supreme Demi Instruktioner Kontrolpanel display: 3a 3b 3c 2 3d 3e Strøm-knap on/off 2. Celsius /Fahrenheit afbryder 3. Mode signallamper a. Vand temperatursignallampe b. Indstil vandtemperatur signallampe c. Nedtælling Timer lampe d. Opvarmning aktivt element signallampe e. Timer aktiv signallampe 4. Indstil temperatur knap 5. Indstil timer knap 6. Øg/sænk værdi (+/-) pile 7. Start-knap Indstil maskinen til anvendelse 1. Sørg for, at vandbadet indeholder vand, før maskinen startes. 2. Indsæt el-ledningen (strømledningen) korrekt i kontakt bag på maskinen og sæt den i stikkontakten. 3. Tryk og hold El til/fra knappen i 3 sekunder for at starte maskinen. Du kan føle et let klik og høre en tone. 4. Vandtemperatursignallampen skal lyse, og displayet vil vise den aktuelle vandtemperatur i badet. (Maskinen vil være forindstillet til enten Celsius eller Fahrenheit aflæsning. For at ændre indstillingen, trykkes på den lille Celsius/Fahrenheit kontakt). 5. For at indstille den ønskede temperatur, trykkes på Sæt Temp knappen. Indstil temperatursignallampen vil tændes. Standardtemperatur på 140 F/60 C kommer til syne. Brug Øg/sænk værdi pilene øger (+) temperaturen eller sænker (-) temperaturen til den indstilling, du ønsker som måltemperatur for opvarmning. Når du har nået måltemperaturen på displayet, tryk på

5 SousVide Supreme Demi Instruktioner 5 START-knappen for at begynde opvarmning af vandet til denne temperatur. Der vil komme en lyd, når badet starter opvarmning. Varmer signallampen vil lyse rødt, til måltemperaturen nås, hvor den bliver grøn. (Lydalarm, en gentaget biplyd hvert sekund, vil også angive, at måltemperaturen er nået). 6. Indstilling af nedtælling Timer funktionen er ikke nødvendig for at køre maskinen. Varmeelementet vil køre, uanset om timer-funktionen er blevet indstillet eller ej. Kun når der koges mørt eller sarte fødevarer på måltemperatyrer, der overskrider normal serveringstemperatur under hvilken timing opvarmning af din madpose kan være kritisk i forhold til at forhindre for stor opvarmning er præcis timing af sous vide opvarmning normalt nødvendig. Brug af timer: a. Vent med at indstille timeren, til vandbadet i din SousVide Supreme Demi har nået den ønskede målopvarmningstemperatur, og du er klar til at placere madposerne i vandbadet. b. For at bruge timer-funktionen, tryk Indstil timer knappen. Tidsværdien i minutter vises i display-vinduet. c. Øg/sænk timer-indstillingen ved hjælp af +/- pilene. Den viste tid vil ændres i 1-minuts-stigninger til 30 minutter og vil derefter øges i hastighed. d. Når den ønskede kogetid er nået, trykkes på START-knappen for at begynde timing. Efter nogle få sekunder vil displayet vende tilbage til at vise vandbadstemperaturen. For på et hvilket som helst tidspunkt at se den resterende kogetid trykkes Indstil Timer knappen. Sådan rengøres SousVide Supreme Demi 1. Lad ikke vandet forblive i badet efter brug. Lad vandet køle af, fjern stativer, og ved hjælp af de stabiliserende offset-håndtag hældes badets indhold i vasken. 2. Aftør indersiden med en blød, ren klud. 3. Du bør regelmæssigt eller i tilfælde af at en kogepose går i stykker rengøre vandbadet i din SousVide Supreme Demi Brug en blød klud eller svamp og et mildt sæbevand til at rense badets indre. Skyld med rent vand og hæld ved hjælp af offset-håndtagene på enheden vandet ud fra hjørnet. 4. Læg aldrig enheden i vand eller andre væsker for rengøring eller rensning. 5. Brug aldrig slibende eller krasse kemikalier til rengøring af din SousVide Supreme Demi. 6. Læg aldrig din SousVide Supreme Demi i opvaskemaskinen. 7. Al anden servicering bør udføres af en autoriseret SousVide Supreme Demi servicerepræsentant. Besøg vores website på SousVideSupreme.com for flere oplysninger.

6 6 SousVide Supreme Demi Instruktioner Opvarmning med SousVide Supreme Demi Som med alle andre opvarmningsmetoder er der nogle tekniske forskelligheder, som du skal lære at kende. Her er nogle af de grundlæggende principper, du skal forstå: Opvarmningstidens længde afhænger af madens tykkelse (især kød) i forhold til vægten. Når en steaks tykkelse, for eksempel, fordobles, øges den tid, der er nødvendig for, at kødet opnår måltemperaturen i centrum med op til fire gange. Hvis en 1 inch (2,5 cm) tyk steak kræver minimum 1 time for at nå en medium måltemperatur på 140 F/60 C, vil en 2 inch (5 cm) tyk steak kræve ikke 2 men 4 timer for at nå temperaturen på 140 F/60 C. Mad kan opvarmes til den ønskede serveringstemperatur og gemmes i længere perioder (8 timer eller mere) uden væsentligt tab af smag eller udseende, eller kan hurtigere opvarmes ved en højere temperatur. Når kød opvarmes ved en temperatur, der er højere end den ønskede temperatur, er der behov for timer-funktionen til at forhindre overkogning. Sværere kødudskæringer kræver længere koge/stegetid (6 til 8 timer eller mere) ved ønsket serveringstemperatur, hvilket ikke vil overkoge maden, men nærmere gøre kødet mørt. Typiske eksempler i denne gruppe er flankesteak, roastbeef, strudsefilet, eller bison steaks.svære, fedtfyldte kødudskæringer som grydested, svineribben, lammeben, bør tilberedes ved temperaturer, der er høje nok til at smelte kollagenfibrene til gelatine, hvilket betyder mindst 140 F/60 C og i mindst 24 timer. Visse meget svære udskæringer som oksekæber eller oksespareribs skal måske bruge op til 72 timer. Slutresultatet er ganske enkelt saftigt kød, der er så mørt, at det falder fra hinanden. Meget mørt kød som lammekoteletter, lammeribben eller okse- eller svinemør brad skal kun lige op på serveringstemperatur, hvilket kræver mindre tid. Møre udskæringer, der efterlades i vandbad i længere tid (over 4 til 6 timer) kan forårsage tabe af strukturkvalitet. Fjerkræ opvarmes bedst som enkeltdele. Luft, der indfanges i en hel fugls hulrum, kan forårsage, at posen flyder i vandbadet og en deraf følgende ujævn opvarmning. Halve kyllinger, ænder eller vildfugle eller enkelte brystudskæringer, ben eller lår fungerer bedst i SousVide Supreme Demi vandovnen. Grønsager og frugter, der indeholder en stor del fibre kræver højere temperaturer end kød (normalt 183 F/84 C til 190 F/87 C) i 1 til 2 timer for at blive møre. Møre grønsager som asparges. broccoli, blomkål, kål, sommer- og vintersquash samt de fleste frugter inklusive tomater, har måske kun brug for 45 minutter. Rod-grønsager som rødbeder, gulerødder, kartofler, pastinakker og kålrabier vil normalt kræve 1-2 timer. Længere kogning vil resultere i meget blød frugt- og grønsagstekstur, som er ideel til supper og pureer. Visse madvarer for hvilke pochering er et ideelt tilberedningsmedium såsom grønsager, fisk, skaldyr og fjerkræ uden skind kan lægges på tallerken og serveres direkte kogeposen. Mad, hvor der fortrækkes et karamelliseret eller sprødt ydre som steg, steaks og koteletter kræver et kort afslutningstrin (på grill, under grillrist, på

7 SousVide Supreme Demi Instruktioner 7 varm stegepande eller med køkkentorch) til at brænde ydersiden før servering. Fjerkræ opvarmes bedst uden skind. For at få sprødt fjerkræskind fjernes skindet omhyggeligt før sous vide tilberedning. For at gøre skindet sprødt, skæres skindet i strimler i cirka 1/2 inch bredde. Læg strimlerne i et enkelt lag på en plade med bagepapir og krydr med salt og peber. Læg derefter et nyt stykke bagepapir over skindet og en ny plade over bagepapiret. Sæt pladerne i en ovn, der er forvarmet til 350 F/176 C og steg, til skindet er sprødt, check efter omkring 15 til 20 minutter. Fjern det fra ovnen og lade skindet køle af på en rist, til det skal bruges. 5 grundlæggende trin til tilberedning i SousVide Supreme Demi Krydring Sous vide tilberedningsmetoden lukker madens smag inde og fremkalder deres særlige karakter bedre. Vakuumforsegling af mad og krydderier eller olier sammen i posen fremhæver krydderier og urter. Krydring kan være så enkelt som et drys salt og peber, men når der tilføjes fedt eller olie til urter og krydderurter, vil smagskvaliteten forbedres. Her er nogle enkle teknikker: Kryddersmør Bland friske eller tørrede krydderurter, salg og peber med usaltet smør. Brug det til at dække indersiden af den tomme kogepose, tilfør derefter kød eller grønsager og luk. Urtesupper Bland friske eller tørrede urter, krydderier, salg og peber med grønsager, svampe, oksekød, alt godt fra have eller kyllingesuppe. Frys ned i små portioner (i isterningebakke eller lynlåspose) og tilfør den frosne, krydrede bouillon til kogeposen sammen med kød, fjerkræ, fisk eller grønsager, før posen lukkes. Bouillonen vil smelte og omslutte maden. Afkølet krydderolie Bland friske eller tørrede urter, krydderier, salg og peber med olivenolie (brug ikke ekstra jomfru olivenolie, da den sommetider vil udvikle en bitter, metallisk smag). Afkøl olien, til den er halvfast og tilføje en spiseskefuld (eller mere) til kogeposen sammen med maden og luk. BRUG IKKE vin eller spiritus i krydringen uden først at opvarme den på komfuret i nogle minutter, så alkoholen fordamper og kun efterlader smagen fra vinen eller spiritussen. Især fra vin kan alkohol give en mærkelig metallisk smag til mad, der tilberedes sous vide.. Tætning Brug kun poser, der er er beregnet til fødevarer og kan vakuumforsegles, til fødevaretilberedning i din SousVide Supreme Demi. Luk i henhold til fabrikantens anvisninger. Brug kun poser, der af fabrikanten garanteres som egnede til vakuum-tilberedning. Brug ikke standard lynlåsposer beregnet til opbevaring af fødevarer. 1. Fold posens åbning tilbage, før den fyldes, for at forhindre, at krydderier eller rester bliver fanget i lynlåsen, hvis der er en sådan. Rester kan besværliggøre en god lukning af posen. 2. Placer mad og ønskede krydderier i posen. 3. Overfyld ikke posen. Forsøg at holde maden fri af vakuummembranom

8 8 SousVide Supreme Demi Instruktioner rådet, hvis der er et sådant. 4. Hvis der bruges en lynlåspose, skal posen lukkes, og det skal checkes, om der er en god lukning. 5. Vakuum-forsegl posen. BEMÆRK: Hvis pumpning af en eller anden grund ikke fjerner luft fra posen, skal posen kasseres, og maden placeres i en ny pose. EADES APPLIANCE TECHNOLOGY, LLC anbefaler ikke at bruge standard eller tynde lynlås-poser, der ikke er designet til at fjerne luft, i SousVide Supreme Demi. Simren Placer den lukkede pose i vandbadet, når vandet har nået den temperatur, der er beregnet til tilberedningen. Hvis der bruges flere poser, placeres de lodret i posestativet i vandbadet. Sørg for, at alle poser er helt under vandoverfladen til tilberedningen. Placer ikke store poser vandret i SousVide Supreme Demi, da dette vil hindre vandkonvektionscirkulationen omkring vandbadets perimeter. Bruning Visse madvarer som steaks, koteletter, mørbrad, fisk, skaldyr eller fjerkræ med skin serveres normalt med et karamelliseret eller sprødt ydre, hvilket ikke er muligt i et fugtigt miljø som en sous vide kogepose. Efter den korrekte temperatur er nået, kræver disse fødevarer en hurtig afsluttende bruning, som kun kan opnås ved kort udsættelse for et meget høj temperatur. Brunings-trinet kan udføres ved at lægge kød, fisk, fjerkræ eller skaldyr i en meget varm, let olieret stegepande (som er opvarmet til rygepunkt) eller en varm grill, under grillrist i en ovn, eller ved at bruge en køkkentorch til at karamellisere madens overflade. Sørg for kun at karamellisere/brune overfladen (1 til 2 minutter) for at fremhæve farve og smag. eller Sauce En anden mulighed er at lave en sauce til din mad. Fødevarer som fisk, skaldyr eller kylling er dejlige med din favoritsauce. Servering Du er nu på vej til at udforske de dejlige fordele ved sous vide madlavning med din SousVide Supreme Demi. Besøg SousVideSupreme.com for flere tips og opskrifter. Bemærk: Rå eller upasteuriserede fødevarer må aldrig serveres for personer med et svagt immunforsvar. US Food Code anbefaler, at fødevarer af sikkerhedshensyn ikke bør gemmes længere end fire timer ved 41 F/5 C og 130 F/54.4 C.

9 SousVide Supreme Demi Instruktioner 9 Fejlfinding Hvis din SousVide Supreme Demi ikke fungerer korrekt, bedes du følge de anbefalede check, før du kontakter kundeservice. Hvis din maskine, efter at du har fulgt disse anbefalinger, stadig ikke fungerer korrekt (eller i forbindelse med fejlfunktioner, der ikke er dækket af denne Fejlfindingsguide), bedes du kontakte os på eller ringe til Kundetjenesten på , mandag til fredag mellem kl og Mountain Standard Tid for assistance. Maskinen vil ikke starte. 1. Sørg for, at enheden er tilsluttet, og at udgangen virker. 2. Du skal kunne køre et let klik, når du trykker på On/Off-knappen. Hvis det ikke sker, sæt fingere på igen og tryk/hold igen. 3. Husk at trykke og holde On/Off knappen i 3 sekunder. Hvis enheden ikke starter efter den tid, sæt fingeren på og tryk/hold igen. Maskinen giver en bip-lyd under kogeprocessen. 1. Maskinen skal give en bip-lyd: For at fortælle, at den er forvarmet til målkogetemperaturen. For at fortælle, at den har nået det indstillede mål efter kolde madposer, is, eller der er tilført mere vand til vandbadet. For at angive afslutning af forindstillet tilberedningstid. 2. Maskinen bør ikke give bip-lyd under tilberedningsprocssen, hvis den har den ønskede/indstillede kogetemperatur. Hvis den gør det: Undersøg, om kogeposerne er sunket til bunden og lukker for hullerne i den perforerede bundrist, eller forhindrer cirkulation omkring yderkanten af vandbadet. Hvis dette sker, bruges posestativet og gen-placer poserne for at åbne for cirkulation. Sørg for, at der er tilstrækkelig vand i maskinen dvs. at vandniveauet når FILL-linjeniveauet på indersiden af vandbadet. Der er vand på køkkenbordet under maskinen. Der kan opsamles vand inde i låget (især når maskinen bruges ved temperaturer over 175 F/80 C eller i længere perioder), og der kan somme tider ske overløb fra enhedens kant, som kan løbe ned på køkkenbordet. 1. Check siderne på maskinhuset for væde, der kan antyde, at vand er løbet ned ad siderne og har samlet sig der. Hvis dette er tilfældet fjernes låget lejlighedsvist under høje temperaturer eller længere opvarmning, så det opsamlede vand kan flyde tilbage til badet. 2. Hvis der ikke er tegn på, at vand er dryppet ned ad ydersiden af maskinen, slukkes maskinen, tag stikket ud, flyt den og tør spildet op. Sørg for, at alting er tørt, og tænd for maskinen igen og genindstil den ønskede temperatur. Hvis der igen kommer vand under maskinen, kan der være tale om en utæt pakning. Sluk for maskinen, tag stikket ud og kontakt kundeservice.

10 10 SousVide Supreme Demi Instruktioner Temperaturen holder sig ikke indenfor 1 F/0,5 C 1. Sørg for, at der er tilstrækkelig vand i maskinen dvs. at vandniveauet mindst når FILL-linjeniveauet på indersiden af vandbadet. 2. Undersøg at kogeposerne ikke ligger på bunden og lukker for alle eller de fleste huller i den perforerede bundrist, eller forhindrer cirkulation omkring yderkanten af vandbadet. Korrekt bortskaffelse og miljømæssig beskyttelse Dit apparat indeholder materialer, der kan genvindes eller genanvendes. Bortskaf ikke dette produkt som almindeligt affald. Efter produktets levetid, skal det bortskaffes på et dertil indrettet genbrugscenter eller et lokalt affaldscenter i overensstemmelse med lokale standarder.

11 SousVide Supreme c/o MacPac Fulfillment, LLC 555 Alter Street, #19-C Broomfield CO SVSDEUUKUGDAN Copyright 2010 Eades Appliance Technology, LLC. Alle rettigheder forbeholdes.

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken På de følgende sider kan du finde forskellige tips og opskrifter til madlavning på din Aduro kuglegasgrill. Grillens patenterede tragtsystem muliggør, at du

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p.

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p. TEFAL903B-ACTIFRY_Essential_1505087843_Mise en page 1 20/12/12 18:54 PageC1 DE p. 4-11 NL p. 12-19 FR p. 20-27 EN p. 28-39 IT p. 40-47 ES p. 48-55 PT p. 56-63 EL p. 64-71 DA p. 72-79 SV p. 80-87 FI p.

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

15 Svind under tilberedning og frem til servering

15 Svind under tilberedning og frem til servering 15 Svind under tilberedning og frem til servering Her kan du læse om Variationer i svind Tilberedningssvind Ovntemperaturens betydning Skal stegen hvile? Hvile- og nedkølingssvind Varmholdningssvind Skæresvind

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret Råvarer: Pighvar Østers Forskellige Kartofler Kørvel Agurk Persille Purløg Dild Estragon Skalotteløg Perleløg Løg Citron Sukker Æbleeddike Smør Fløde Hønsefond Forret Tatar af pighvar og østers Syltet

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er:

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er: Øvelse 3 Øvelser med bælgfrugter, jævnemetoder og smag Gruppevis det aftales hvilke retter grupperne laver. Bælgfrugter Bælgfrugter er modne og tørrede frø af bælgplanters frugter som indeholder 20-30

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

Sauce. Den brune. Den hvide. Jævning

Sauce. Den brune. Den hvide. Jævning Sauce Den brune Har man stegt eller kt net kød, kaldes væsken derfra fond (udtales så det rimer på fjong). Til en brun sauce kan man forbedre fonden ved fx at tilsætte et laurbærblad eller et løvstikkeblad

Læs mere

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt.

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt. Lasagne Parmesan = Parmigiano Reggiano! Fem lækre lasagner med hver deres charme gode til både hverdag fest! Klassisk lasagne 4-6 personer 3-4 gulerødder skrælles rives, 4-5 fed hvidløg knuses, 5-6 løg

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe Supper og sovse Her er nogle ca.opskrifter på Lindehusets supper og sovse. Man kan sagtens udelade nogle af grøntsagerne og evt. bruge andre alt efter hvad man lige har ved hånden. Bare suppen/sovsen smager

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

8 lækre opskrifter på lam

8 lækre opskrifter på lam 8 lækre opskrifter på lam Lammeskank med mørk øl og lakrids 2 store eller 4 små lammeskanke ½ spsk. lakridspulver eller ½ lakridsrod 2 store mørke øl 8 fed hakket hvidløg 3 gulerødder i tern 1 løg i tern

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge!

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Prøv Amazins! - med flere fibre og færre kalorier end f.eks. rosiner NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! VIND eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Foto: Skovdal.dk Amazins er

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Oksekød - hvad er hvad

Oksekød - hvad er hvad Oksekød - hvad er hvad Tykkam Mellemskært Tværreb Bryst Short rib Bov Højreb Tyndsteg Striploin Culotte Cuvette Filet Mørbrad T-bone steak Entrecôte Farmerbøf Côte de Boeuf Engelsk bøf Tournedos Inderlår

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Gryderetter. Belugagryde 1* Belugagryde 2*

Gryderetter. Belugagryde 1* Belugagryde 2* Gryderetter Belugagryde 1* Sorte mungbønner skal ikke som andre bønner sættes i blød, men behandles som linser. Afhængigt af hvilket produkt man får fat i, skal de kes i 15-60 minutter. 1 løg pilles hakkes

Læs mere

Pressemeddelelse. mixxo alsidighed og frihed hvor du er. April 2007

Pressemeddelelse. mixxo alsidighed og frihed hvor du er. April 2007 mixxo alsidighed og frihed hvor du er Ud over at den ledningsfri stavblender mixxo fra Bosch giver frihed hjemme i køkkenet, er den også velegnet i sommerhuset, autocamperen eller campingvognen eller hvorfor

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

MESTERSLAGTEREN VINTERMAD

MESTERSLAGTEREN VINTERMAD MESTERSLAGTEREN VINTERMAD ØLBRAISERET NAKKEFILET 2 4 PERSONER INGREDIENSER: 1 kg Nakkefilet 100 g røget bacon 3 gulerødder 2 løg 1 porre 4 fed hvidløg 1 mørk øl (Ale eller lign) 1,5 kg kartofler 100 g

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1 KR_PIED-MIXEUR_HBX_Mise en page 1 16/11/12 13:38 Page42 42 n Af hensyn til din sikkerhed må du kun anvende tilbehør og reservedele fra KRUPS, som passer til apparatet. n Flyt eller afbryd aldrig apparatet

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Julemad Julemad december 2012

Julemad Julemad december 2012 Julemad Menu Tilbehør Linsesalat Waldorf med selleri, valnødder, druer og mormor dressing Brune kartofler med honning og rosmarin fennikelsalat, estragon, pink grape og ristede mandler grønkålssalat med

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson.

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Kostplan - uge 14 Foto: L&R Indkøb Dette skal du købe i denne uge (ingredienserne til weekendhygge ikke medtaget): Fokusgrønt Tomat Persille Løg Citron Øvrig frugt og grønt Rødløg Forårsløg Porrer Fennikel

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Smag på grøntsager i sæson

Smag på grøntsager i sæson Smag på grøntsager i sæson Elevhæfte 2009 Mad - eller hvad? smag på grøntsager i sæson Grøntsager og frugter er modne på forskellige årstider. Det kalder man, at grøntsager og frugter har sæson. I sæsonen

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU CHOPPER CH 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-19 SVENSKA 20-24 ITALIANO 25-29 PORTUGUÊS 30-34 NEDERLANDS 35-39 MAGYAR 40-45 ČESKY 46-50 SLOVENŠČINA

Læs mere

SMAGFULDE RETTER FYLDT MED FORÅR DU IKKE KAN MODSTÅ

SMAGFULDE RETTER FYLDT MED FORÅR DU IKKE KAN MODSTÅ SMAGFULDE RETTER FYLDT MED FORÅR DU IKKE KAN MODSTÅ MARINERET FILET ROYAL MED ÆBLER, JORDSKOKKER OG KARRYMARINADE 1 marineret filet royal ÆBLE- OG JORDSKOKKEKOMPOT 4 jordskokker 2 æbler (Cox Orange) 1

Læs mere

Eriks Mad og Musik 27. december 2008

Eriks Mad og Musik 27. december 2008 Eriks Mad og Musik 7. december 008 slags Crostini Til alle bruges skiver af godt hvedebrød af en eller anden italiensk type f.eks. stukket ud i runde skiver med et glas. Crostini med oliven 00 g sorte

Læs mere

Madlavning for finere mænd. Grill retter

Madlavning for finere mænd. Grill retter Grill retter Grill Ananas a la Cuba... 3 Baby spareribs med krydret æblecider marinade... 4 Choy Bau finger-steaks... 5 Fyldte tomater med ratatouille... 6 Grillet ananas med vaniljeis... 7 Grillet Laks...

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Hakke- / Rivejern. Model Nr.: 1995. 10-i-1 til køkkenet. Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt!

Hakke- / Rivejern. Model Nr.: 1995. 10-i-1 til køkkenet. Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt! Hakke- / Rivejern Model Nr.: 1995 10-i-1 til køkkenet Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt! BETJENINGSVEJLEDNING Kære kunde! Normalt tager det lang tid

Læs mere

Indhold af kassen. HH Series

Indhold af kassen. HH Series + + + Indhold af kassen + + HH Series Hurom Juicer Vejledning INDHOLD Kære Hurom-bruger Beskrivelse Navne for de enkelte dele Forholdsregler Advarsler og sikker brug Slow Juicer samling Slow Juicer samling

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere