LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER"

Transkript

1 Anvisninger til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme TM Demi LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat er designet til at overholde CE-standarderne for V ~ Hz anvendelse. VIGTIGE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Når dette elektrisk apparat anvendes, bør grundlæggende sikkerheds foranstaltninger følges, inklusive følgende: 1. Læs grundigt alle anvisninger, før maskinen tages i anvendelse. 2. Rør ikke ved varme overflader. Brug håndtag eller dupper. Låg og låghåndtag kan blive varme under madlavning; det tilrådes at anvende grydelapper under anvendelsen. 3. For beskyttelse mod elektrisk stød må ledning (el-ledning), stik, eller Sous Vide Supreme TM Demi enheden ikke sænkes ned i vand eller andre væsker. 4. Dette apparat bør ikke anvendes af børn. Når det anvendes i nærheden af børn, skal en voksen holde opsyn, og apparatet skal holdes uden for deres rækkevidde. 5. Hold apparatet og ledningen (el-ledningen) væk fra varme overflader, opvarmede ovne eller komfurblus. Anvend kun apparatet på en tør, stabil overflade som et bord eller køkkenbordplade og væk fra bevægelige dele. 6. Træk stikket ud, når det ikke er i brug og før rengøring. Lad maskinen afkøle, før der tages dele ud eller vandbadet tømmes. Læg ikke dette apparat i vand eller andre væsker. 7. Anvend ikke dette apparat udendørs. 8. Brug ikke påsætninger eller tilbehør, der ikke anbefales af Eades Appliance Technology, LLC. Anvendelse af sådanne påsætninger eller tilbehør kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. 9. Anvend ikke dette apparat til andre formål end anvendelsesformålet. 10. Anvend ikke dette apparat, hvis det har været tabt eller synes at være beskadiget. Anvend ikke dette apparat, hvis det har en beskadiget ledning eller stik, eller hvis det på nogen måde er defekt. Returner apparatet til nærmeste autoriserede serviceværksted for undersøgelse, reparation eller justering. 11. Forsøg ikke at køre (opvarme) enheden uden tilstrækkeligt vand i badet til helt at dække bundstativet og nå FILL-niveaumærket på sidevæggen. 12. Vær omhyggelig med ikke at overfylde vandbadet; efterlad tilstrækkelig plads til at passe til mængden af madposer, når de lægges i vandbadet. Fyld ikke mere vand i badet til mere end MAX-niveauværket efter tilførelse af poser, om nødvendigt, så det sikres, at maden i poserne er helt under vand.

2 2 SousVide Supreme Demi Instruktioner 13. Der skal udvises megen forsigtighed, når et apparat, der indeholder varmt vand eller andre varme væsker, inklusive SousVide Supreme Demi, skal flyttes Lad altid badet køle af, før enheden tømmes. 14. Vær omhyggeligt, når låget fjernes fra en varm enhed, da der vil samle sig varmt vand underneden under kogning. Brug grydelapper, når du fjerner låget, og vip af sikkerhedshensyn låget omhyggeligt for at tømme det opsamlede vand ned i vandbadet. 15. For at afbryde, trykkes OFF knappen i tre (3) sekunder for at slukke, træk derefter stikket ud af vægkontakten. 16. Dette apparat er ikke beregnet til anvendelse af personer (incl. børn) med reducerede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kendskab, medmindre de har fået tilsyn eller instruktion vedrørende anvendelsen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. YDERLIGERE VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE LEDNINGER (EL-LEDNINGER) OG STIK 1. Hvis strømledningen (stikledning) er beskadiget, må kun fabrikanten eller hans autoriserede servicetekniker udskifte den. 2. Beskyt ledningen (el-ledningen) mod skader: Knus ikke ledningen (elledningen), træk ikke i ledningen (el-ledningen) omkring skarpe kanter eller hjørner; læg ikke ledningen (el-ledningen) i vand eller anden væske, og lad den ikke blive våd; træk eller bær ikke apparatet i ledningen (el-ledningen) eller brug ledningen (el-ledningen) som håndtag. 3. Lad ikke ledningen (el-ledningen) ligge under eller omkring apparatet. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten på et køkkenbord eller være i berøring med varme overflader. 4. Når ledningen (el-ledningen) skal frakobles el-udtaget (stikkontakt), tages fast i stikket, ikke ledningen (el-ledningen), så skader undgås. 5. Brug kun den korte, aftagelige el-ledning, der leveres med apparatet, så enhver risiko for at blive viklet ind i eller falde over en længere ledning undgås. Brug ikke forlængeledning (el-ledning) til dette apparat. VIGTIGT: GEM DISSE INSTRUKTIONERDETTE APPARAT ER KUN BEREGNET TIL HUSHOLDNINGSBRUG Forsøg ikke selv at reparere dette apparat. Kun en autoriseret repræsentant for Eades Appliance Technology, LLC, må udføre reparationer. Kontakt venligst kundeservice på for flere oplysninger

3 SVSDEUUKDAN qxd 6/18/12 3:36 PM Page 3 SousVide Supreme Demi Instruktioner 3 Detaljer og funktioner Din SousVide Supreme Demi (patentanmeldt) leveres komplet med følgende enheder: Låg: Fungerer, når det vendes om, som drypbakke/beholder, der fungerer som en stabil beholder, i hvilken madposerne kan afdryppe, når de er taget op af badet, og til transport til ovn, komfur eller grill til afsluttende behandling, hvis dette ønskes. Vandbad: Cirka 9 liters kapacitet af mad og vand, når der fyldes op til MAXlinjen. (Tilfør kun vand til FILL-linjen først.) Grill: Adskiller mad-bestanddele fra kontakt med overfladen i vandbadet. Stativ: Adskiller vakuum-poser for jævn opvarmning. Asymmetriske (Offset) håndtag: Designet til nem transport af SousVide Supreme Demi og til nem hældning fra hjørnet for at tømme vandbadet, når det er helt afkølet. Hunstik: Tilslutningspunktet findes bag på maskine til tilslutning af el-ledning (strømledning) til enheden. Kontrolpanel display: (Se efterfølgende specifikke redegørelse). Universal (pose) stativ: Placerer madposerne lodret eller stakket i vandbadet for jævn opvarmning. Sørg for, at maden i poserne er under overfladen af vandet i badet under opvarmning. Plast-håndtag er isoleret fra det aluminiumslåg Aluminiumslåg* indeholder damp under tilberedningsprocessen og inverterer for at holde grill og stativ, når madpakker fjernes fra vand Stativ* adskiller mad-pakker for jævn tilberegning Grill * adskiller mad-pakker fra kontakt med overfladen Aluminiums-bad med non-stick coating Sidehåndtag er placeret asymmetrisk for at gøre tømning af badet nemmere Stål-hus One-touch præcisionsstyrepanel og PID-styring Aluminiums-basis med spærret ventilering * Bemærk venligst: Kun stativet, grillen og låget kan fjernes. Forsøg ikke at skille enheden ad.

4 4 SousVide Supreme Demi Instruktioner Kontrolpanel display: 3a 3b 3c 2 3d 3e Strøm-knap on/off 2. Celsius /Fahrenheit afbryder 3. Mode signallamper a. Vand temperatursignallampe b. Indstil vandtemperatur signallampe c. Nedtælling Timer lampe d. Opvarmning aktivt element signallampe e. Timer aktiv signallampe 4. Indstil temperatur knap 5. Indstil timer knap 6. Øg/sænk værdi (+/-) pile 7. Start-knap Indstil maskinen til anvendelse 1. Sørg for, at vandbadet indeholder vand, før maskinen startes. 2. Indsæt el-ledningen (strømledningen) korrekt i kontakt bag på maskinen og sæt den i stikkontakten. 3. Tryk og hold El til/fra knappen i 3 sekunder for at starte maskinen. Du kan føle et let klik og høre en tone. 4. Vandtemperatursignallampen skal lyse, og displayet vil vise den aktuelle vandtemperatur i badet. (Maskinen vil være forindstillet til enten Celsius eller Fahrenheit aflæsning. For at ændre indstillingen, trykkes på den lille Celsius/Fahrenheit kontakt). 5. For at indstille den ønskede temperatur, trykkes på Sæt Temp knappen. Indstil temperatursignallampen vil tændes. Standardtemperatur på 140 F/60 C kommer til syne. Brug Øg/sænk værdi pilene øger (+) temperaturen eller sænker (-) temperaturen til den indstilling, du ønsker som måltemperatur for opvarmning. Når du har nået måltemperaturen på displayet, tryk på

5 SousVide Supreme Demi Instruktioner 5 START-knappen for at begynde opvarmning af vandet til denne temperatur. Der vil komme en lyd, når badet starter opvarmning. Varmer signallampen vil lyse rødt, til måltemperaturen nås, hvor den bliver grøn. (Lydalarm, en gentaget biplyd hvert sekund, vil også angive, at måltemperaturen er nået). 6. Indstilling af nedtælling Timer funktionen er ikke nødvendig for at køre maskinen. Varmeelementet vil køre, uanset om timer-funktionen er blevet indstillet eller ej. Kun når der koges mørt eller sarte fødevarer på måltemperatyrer, der overskrider normal serveringstemperatur under hvilken timing opvarmning af din madpose kan være kritisk i forhold til at forhindre for stor opvarmning er præcis timing af sous vide opvarmning normalt nødvendig. Brug af timer: a. Vent med at indstille timeren, til vandbadet i din SousVide Supreme Demi har nået den ønskede målopvarmningstemperatur, og du er klar til at placere madposerne i vandbadet. b. For at bruge timer-funktionen, tryk Indstil timer knappen. Tidsværdien i minutter vises i display-vinduet. c. Øg/sænk timer-indstillingen ved hjælp af +/- pilene. Den viste tid vil ændres i 1-minuts-stigninger til 30 minutter og vil derefter øges i hastighed. d. Når den ønskede kogetid er nået, trykkes på START-knappen for at begynde timing. Efter nogle få sekunder vil displayet vende tilbage til at vise vandbadstemperaturen. For på et hvilket som helst tidspunkt at se den resterende kogetid trykkes Indstil Timer knappen. Sådan rengøres SousVide Supreme Demi 1. Lad ikke vandet forblive i badet efter brug. Lad vandet køle af, fjern stativer, og ved hjælp af de stabiliserende offset-håndtag hældes badets indhold i vasken. 2. Aftør indersiden med en blød, ren klud. 3. Du bør regelmæssigt eller i tilfælde af at en kogepose går i stykker rengøre vandbadet i din SousVide Supreme Demi Brug en blød klud eller svamp og et mildt sæbevand til at rense badets indre. Skyld med rent vand og hæld ved hjælp af offset-håndtagene på enheden vandet ud fra hjørnet. 4. Læg aldrig enheden i vand eller andre væsker for rengøring eller rensning. 5. Brug aldrig slibende eller krasse kemikalier til rengøring af din SousVide Supreme Demi. 6. Læg aldrig din SousVide Supreme Demi i opvaskemaskinen. 7. Al anden servicering bør udføres af en autoriseret SousVide Supreme Demi servicerepræsentant. Besøg vores website på SousVideSupreme.com for flere oplysninger.

6 6 SousVide Supreme Demi Instruktioner Opvarmning med SousVide Supreme Demi Som med alle andre opvarmningsmetoder er der nogle tekniske forskelligheder, som du skal lære at kende. Her er nogle af de grundlæggende principper, du skal forstå: Opvarmningstidens længde afhænger af madens tykkelse (især kød) i forhold til vægten. Når en steaks tykkelse, for eksempel, fordobles, øges den tid, der er nødvendig for, at kødet opnår måltemperaturen i centrum med op til fire gange. Hvis en 1 inch (2,5 cm) tyk steak kræver minimum 1 time for at nå en medium måltemperatur på 140 F/60 C, vil en 2 inch (5 cm) tyk steak kræve ikke 2 men 4 timer for at nå temperaturen på 140 F/60 C. Mad kan opvarmes til den ønskede serveringstemperatur og gemmes i længere perioder (8 timer eller mere) uden væsentligt tab af smag eller udseende, eller kan hurtigere opvarmes ved en højere temperatur. Når kød opvarmes ved en temperatur, der er højere end den ønskede temperatur, er der behov for timer-funktionen til at forhindre overkogning. Sværere kødudskæringer kræver længere koge/stegetid (6 til 8 timer eller mere) ved ønsket serveringstemperatur, hvilket ikke vil overkoge maden, men nærmere gøre kødet mørt. Typiske eksempler i denne gruppe er flankesteak, roastbeef, strudsefilet, eller bison steaks.svære, fedtfyldte kødudskæringer som grydested, svineribben, lammeben, bør tilberedes ved temperaturer, der er høje nok til at smelte kollagenfibrene til gelatine, hvilket betyder mindst 140 F/60 C og i mindst 24 timer. Visse meget svære udskæringer som oksekæber eller oksespareribs skal måske bruge op til 72 timer. Slutresultatet er ganske enkelt saftigt kød, der er så mørt, at det falder fra hinanden. Meget mørt kød som lammekoteletter, lammeribben eller okse- eller svinemør brad skal kun lige op på serveringstemperatur, hvilket kræver mindre tid. Møre udskæringer, der efterlades i vandbad i længere tid (over 4 til 6 timer) kan forårsage tabe af strukturkvalitet. Fjerkræ opvarmes bedst som enkeltdele. Luft, der indfanges i en hel fugls hulrum, kan forårsage, at posen flyder i vandbadet og en deraf følgende ujævn opvarmning. Halve kyllinger, ænder eller vildfugle eller enkelte brystudskæringer, ben eller lår fungerer bedst i SousVide Supreme Demi vandovnen. Grønsager og frugter, der indeholder en stor del fibre kræver højere temperaturer end kød (normalt 183 F/84 C til 190 F/87 C) i 1 til 2 timer for at blive møre. Møre grønsager som asparges. broccoli, blomkål, kål, sommer- og vintersquash samt de fleste frugter inklusive tomater, har måske kun brug for 45 minutter. Rod-grønsager som rødbeder, gulerødder, kartofler, pastinakker og kålrabier vil normalt kræve 1-2 timer. Længere kogning vil resultere i meget blød frugt- og grønsagstekstur, som er ideel til supper og pureer. Visse madvarer for hvilke pochering er et ideelt tilberedningsmedium såsom grønsager, fisk, skaldyr og fjerkræ uden skind kan lægges på tallerken og serveres direkte kogeposen. Mad, hvor der fortrækkes et karamelliseret eller sprødt ydre som steg, steaks og koteletter kræver et kort afslutningstrin (på grill, under grillrist, på

7 SousVide Supreme Demi Instruktioner 7 varm stegepande eller med køkkentorch) til at brænde ydersiden før servering. Fjerkræ opvarmes bedst uden skind. For at få sprødt fjerkræskind fjernes skindet omhyggeligt før sous vide tilberedning. For at gøre skindet sprødt, skæres skindet i strimler i cirka 1/2 inch bredde. Læg strimlerne i et enkelt lag på en plade med bagepapir og krydr med salt og peber. Læg derefter et nyt stykke bagepapir over skindet og en ny plade over bagepapiret. Sæt pladerne i en ovn, der er forvarmet til 350 F/176 C og steg, til skindet er sprødt, check efter omkring 15 til 20 minutter. Fjern det fra ovnen og lade skindet køle af på en rist, til det skal bruges. 5 grundlæggende trin til tilberedning i SousVide Supreme Demi Krydring Sous vide tilberedningsmetoden lukker madens smag inde og fremkalder deres særlige karakter bedre. Vakuumforsegling af mad og krydderier eller olier sammen i posen fremhæver krydderier og urter. Krydring kan være så enkelt som et drys salt og peber, men når der tilføjes fedt eller olie til urter og krydderurter, vil smagskvaliteten forbedres. Her er nogle enkle teknikker: Kryddersmør Bland friske eller tørrede krydderurter, salg og peber med usaltet smør. Brug det til at dække indersiden af den tomme kogepose, tilfør derefter kød eller grønsager og luk. Urtesupper Bland friske eller tørrede urter, krydderier, salg og peber med grønsager, svampe, oksekød, alt godt fra have eller kyllingesuppe. Frys ned i små portioner (i isterningebakke eller lynlåspose) og tilfør den frosne, krydrede bouillon til kogeposen sammen med kød, fjerkræ, fisk eller grønsager, før posen lukkes. Bouillonen vil smelte og omslutte maden. Afkølet krydderolie Bland friske eller tørrede urter, krydderier, salg og peber med olivenolie (brug ikke ekstra jomfru olivenolie, da den sommetider vil udvikle en bitter, metallisk smag). Afkøl olien, til den er halvfast og tilføje en spiseskefuld (eller mere) til kogeposen sammen med maden og luk. BRUG IKKE vin eller spiritus i krydringen uden først at opvarme den på komfuret i nogle minutter, så alkoholen fordamper og kun efterlader smagen fra vinen eller spiritussen. Især fra vin kan alkohol give en mærkelig metallisk smag til mad, der tilberedes sous vide.. Tætning Brug kun poser, der er er beregnet til fødevarer og kan vakuumforsegles, til fødevaretilberedning i din SousVide Supreme Demi. Luk i henhold til fabrikantens anvisninger. Brug kun poser, der af fabrikanten garanteres som egnede til vakuum-tilberedning. Brug ikke standard lynlåsposer beregnet til opbevaring af fødevarer. 1. Fold posens åbning tilbage, før den fyldes, for at forhindre, at krydderier eller rester bliver fanget i lynlåsen, hvis der er en sådan. Rester kan besværliggøre en god lukning af posen. 2. Placer mad og ønskede krydderier i posen. 3. Overfyld ikke posen. Forsøg at holde maden fri af vakuummembranom

8 8 SousVide Supreme Demi Instruktioner rådet, hvis der er et sådant. 4. Hvis der bruges en lynlåspose, skal posen lukkes, og det skal checkes, om der er en god lukning. 5. Vakuum-forsegl posen. BEMÆRK: Hvis pumpning af en eller anden grund ikke fjerner luft fra posen, skal posen kasseres, og maden placeres i en ny pose. EADES APPLIANCE TECHNOLOGY, LLC anbefaler ikke at bruge standard eller tynde lynlås-poser, der ikke er designet til at fjerne luft, i SousVide Supreme Demi. Simren Placer den lukkede pose i vandbadet, når vandet har nået den temperatur, der er beregnet til tilberedningen. Hvis der bruges flere poser, placeres de lodret i posestativet i vandbadet. Sørg for, at alle poser er helt under vandoverfladen til tilberedningen. Placer ikke store poser vandret i SousVide Supreme Demi, da dette vil hindre vandkonvektionscirkulationen omkring vandbadets perimeter. Bruning Visse madvarer som steaks, koteletter, mørbrad, fisk, skaldyr eller fjerkræ med skin serveres normalt med et karamelliseret eller sprødt ydre, hvilket ikke er muligt i et fugtigt miljø som en sous vide kogepose. Efter den korrekte temperatur er nået, kræver disse fødevarer en hurtig afsluttende bruning, som kun kan opnås ved kort udsættelse for et meget høj temperatur. Brunings-trinet kan udføres ved at lægge kød, fisk, fjerkræ eller skaldyr i en meget varm, let olieret stegepande (som er opvarmet til rygepunkt) eller en varm grill, under grillrist i en ovn, eller ved at bruge en køkkentorch til at karamellisere madens overflade. Sørg for kun at karamellisere/brune overfladen (1 til 2 minutter) for at fremhæve farve og smag. eller Sauce En anden mulighed er at lave en sauce til din mad. Fødevarer som fisk, skaldyr eller kylling er dejlige med din favoritsauce. Servering Du er nu på vej til at udforske de dejlige fordele ved sous vide madlavning med din SousVide Supreme Demi. Besøg SousVideSupreme.com for flere tips og opskrifter. Bemærk: Rå eller upasteuriserede fødevarer må aldrig serveres for personer med et svagt immunforsvar. US Food Code anbefaler, at fødevarer af sikkerhedshensyn ikke bør gemmes længere end fire timer ved 41 F/5 C og 130 F/54.4 C.

9 SousVide Supreme Demi Instruktioner 9 Fejlfinding Hvis din SousVide Supreme Demi ikke fungerer korrekt, bedes du følge de anbefalede check, før du kontakter kundeservice. Hvis din maskine, efter at du har fulgt disse anbefalinger, stadig ikke fungerer korrekt (eller i forbindelse med fejlfunktioner, der ikke er dækket af denne Fejlfindingsguide), bedes du kontakte os på eller ringe til Kundetjenesten på , mandag til fredag mellem kl og Mountain Standard Tid for assistance. Maskinen vil ikke starte. 1. Sørg for, at enheden er tilsluttet, og at udgangen virker. 2. Du skal kunne køre et let klik, når du trykker på On/Off-knappen. Hvis det ikke sker, sæt fingere på igen og tryk/hold igen. 3. Husk at trykke og holde On/Off knappen i 3 sekunder. Hvis enheden ikke starter efter den tid, sæt fingeren på og tryk/hold igen. Maskinen giver en bip-lyd under kogeprocessen. 1. Maskinen skal give en bip-lyd: For at fortælle, at den er forvarmet til målkogetemperaturen. For at fortælle, at den har nået det indstillede mål efter kolde madposer, is, eller der er tilført mere vand til vandbadet. For at angive afslutning af forindstillet tilberedningstid. 2. Maskinen bør ikke give bip-lyd under tilberedningsprocssen, hvis den har den ønskede/indstillede kogetemperatur. Hvis den gør det: Undersøg, om kogeposerne er sunket til bunden og lukker for hullerne i den perforerede bundrist, eller forhindrer cirkulation omkring yderkanten af vandbadet. Hvis dette sker, bruges posestativet og gen-placer poserne for at åbne for cirkulation. Sørg for, at der er tilstrækkelig vand i maskinen dvs. at vandniveauet når FILL-linjeniveauet på indersiden af vandbadet. Der er vand på køkkenbordet under maskinen. Der kan opsamles vand inde i låget (især når maskinen bruges ved temperaturer over 175 F/80 C eller i længere perioder), og der kan somme tider ske overløb fra enhedens kant, som kan løbe ned på køkkenbordet. 1. Check siderne på maskinhuset for væde, der kan antyde, at vand er løbet ned ad siderne og har samlet sig der. Hvis dette er tilfældet fjernes låget lejlighedsvist under høje temperaturer eller længere opvarmning, så det opsamlede vand kan flyde tilbage til badet. 2. Hvis der ikke er tegn på, at vand er dryppet ned ad ydersiden af maskinen, slukkes maskinen, tag stikket ud, flyt den og tør spildet op. Sørg for, at alting er tørt, og tænd for maskinen igen og genindstil den ønskede temperatur. Hvis der igen kommer vand under maskinen, kan der være tale om en utæt pakning. Sluk for maskinen, tag stikket ud og kontakt kundeservice.

10 10 SousVide Supreme Demi Instruktioner Temperaturen holder sig ikke indenfor 1 F/0,5 C 1. Sørg for, at der er tilstrækkelig vand i maskinen dvs. at vandniveauet mindst når FILL-linjeniveauet på indersiden af vandbadet. 2. Undersøg at kogeposerne ikke ligger på bunden og lukker for alle eller de fleste huller i den perforerede bundrist, eller forhindrer cirkulation omkring yderkanten af vandbadet. Korrekt bortskaffelse og miljømæssig beskyttelse Dit apparat indeholder materialer, der kan genvindes eller genanvendes. Bortskaf ikke dette produkt som almindeligt affald. Efter produktets levetid, skal det bortskaffes på et dertil indrettet genbrugscenter eller et lokalt affaldscenter i overensstemmelse med lokale standarder.

11 SousVide Supreme c/o MacPac Fulfillment, LLC 555 Alter Street, #19-C Broomfield CO SVSDEUUKUGDAN Copyright 2010 Eades Appliance Technology, LLC. Alle rettigheder forbeholdes.

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

"Mad kan sagtens være nemt og hurtigt" KOGEBOG FOR DIG PÅ SU. - med kød, fjerkræ og æg

Mad kan sagtens være nemt og hurtigt KOGEBOG FOR DIG PÅ SU. - med kød, fjerkræ og æg "Mad kan sagtens være nemt og hurtigt" KOGEBOG FOR DIG PÅ SU - med kød, fjerkræ og æg Hurtige og nemme opskrifter med kød, fjerkræ og æg Opskrifterne er fra voresmad.dk. Det er testede opskrifter, hvor

Læs mere

Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen

Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen Storkøkkencentret Afdeling for Ernæring Fødevaredirektoratet 1 Stegning af kød myter, fakta og nye metoder FødevareRapport 2002:01

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p.

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p. TEFAL903B-ACTIFRY_Essential_1505087843_Mise en page 1 20/12/12 18:54 PageC1 DE p. 4-11 NL p. 12-19 FR p. 20-27 EN p. 28-39 IT p. 40-47 ES p. 48-55 PT p. 56-63 EL p. 64-71 DA p. 72-79 SV p. 80-87 FI p.

Læs mere

Opskrifterne kan hentes på nettet: www.spejder.dk/kogebog

Opskrifterne kan hentes på nettet: www.spejder.dk/kogebog MAD i det fri Opskrifterne kan hentes på nettet: www.spejder.dk/kogebog MAD i det fri. udgave Forlag Det Danske Spejderkorps Forlag 2004 Arsenalvej 0 436 København K Tlf. 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 Email:

Læs mere

- praktisk viden til skibets egenkontrol

- praktisk viden til skibets egenkontrol Hygiejne i kabyssen - praktisk viden til skibets egenkontrol DEL 3 Til KABYS 1 1.0. Råvarer 6 2.0. Forurening af mad 10 3.0. Fødevarebåren sygdom og smittekilder 11 4.0. Mikroorganismer og fødevarer 12

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Spis godt. Når kræft er en del af hverdagen

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Spis godt. Når kræft er en del af hverdagen Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Spis godt Når kræft er en del af hverdagen Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Opskrifter: Louisa Lorang Smoothies side 20-2: Jens Jepson Ernæringsfaglige kilder:

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Indhold. Introduktion til materialet Å 1. 1. Ideer til planlægning af måltider Å 2. 2. Dagens måltider Å 6

Indhold. Introduktion til materialet Å 1. 1. Ideer til planlægning af måltider Å 2. 2. Dagens måltider Å 6 Mad i dagplejen Indhold Introduktion til materialet Å 1 1. Ideer til planlægning af måltider Å 2 2. Dagens måltider Å 6 3. Lav frokost efter de 8 kostråd ernæringsanbefalinger til dagplejen Å 10 4. Madplaner

Læs mere

Primitiv madlavning -i naturen

Primitiv madlavning -i naturen Primitiv madlavning -i naturen Gilwell projekt af Søren Bundgaard 2002 Mad i det fri Madlavning i det fri lægger op til en anderledes madoplevelse end i det traditionelle indendørs køkken. Det tager længere

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

For yderligere information eller prøver, kontakt venligst din stomisygeplejerske eller Kirstine Hardam A/S

For yderligere information eller prøver, kontakt venligst din stomisygeplejerske eller Kirstine Hardam A/S Brochuren er udgivet af Salts Healthcare, England og oversat til dansk. TILBEHØR OG HJÆLPEMIDLER TIL STOMI Salts Healthcare har et omfattende sortiment af stomibandager og en bred vifte af tilbehør, der

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere