Generalforsamling i HR onsdag d. 19. feb. 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i HR onsdag d. 19. feb. 2014"

Transkript

1 Generalforsamling i HR onsdag d. 19. feb Mikael Høeg vælges som dirigent. Mikael starter med at påpege, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Mikael opfordrer til eftertanke og diskussion af beretningerne. Dernæst fremlægges og diskuteres beretningerne: Daglig rochef (Niels Christian) starter med at give beretning. Beretning Daglig Roning 2014 Året har budt på mange gode rotimer. Vejret har ikke været nogen forhindring for at ro rigtig mange km. Der er da også blevet roet flere km end i de senere år, men der er stadig plads til forbedringer. På mange gode aftener har der mange gange været alt for få. Selv om vejret hjemme ser lidt uldent ud er situationen altid noget andet, når man først er kommet ud på vandet. Guld, sølv og anerkendelse I år er der også blevet roet en del flere km i scullere. Godt nok de samme få, men alligevel rigtig godt for inspirationen for os andre. Det er da også håbet, at købet af den nye coastalbåd vil få flere til at ro med 2 årer. Det er ikke meningen at de nye både skal ligge og samle støv. Hvis de ikke bliver brugt kan vi sælge dem igen. Det skal opfattes som en trussel. Det er mit indtryk, at der ikke er nogen grund til at ændre på brovagtssystemet. For den opmærksomme har der også været opfordret til at kunne ro mandag og fredage eftermiddag samt søndag morgen. Specielt for dem der hellere vil ro på andre tider end om aftenen. Det vil fortsætte også næste år, selv om der ikke har været stor tilslutning og flere har gået forgæves. Tilbuddet mandag aften om at ro i scullere og kajak har virket godt. Flere end tidligere har benyttet sig af dette. Det vil også fortsætte i den kommende sæson. Desuden vil Karin og Kenn i år tilbyde rotræning hver tirsdag aften. Det bliver træning, hvor der bliver givet gas og hvor man får rettet sin roteknik. Der er også blevet roet lidt flere km en tidligere i kajak. En del især nye roere har taget mod tilbuddet mandag aften for at lære at ro kajak. Jeg mener at vores reglement vedr. frigivelse til kajak er for rigidt. Det bør kunne ændres, så nye roere får større mulighed for frigivelse end nu, hvor man skal have styrmandsret før man kan få kajakret. Angsten for fjendtlig overtagelse af kajakroere er stærkt overdrevet. Dette spørgsmål havde jeg tænkt mig at arbejde på det kommende år. Årets roning: Inrigger Outrigger Sculler Kajak Km i alt Totalt Langture Roklubben deltager i landskonkurrence om at ro flest km pr. medlem. I år avancerede vi en del pladser opad i rækken og endte som nr. 8 i 3. Division. Iversen står som styrmand på dette projekt. Vi har haft 2,5 roskoler med i alt 28 deltagere. Men det er stadig svært at fastholde mange, så de bliver en del af klubben. Jeg ser det ikke som klubbens fejl. Det er absolut mit indtryk, at roklubbens medlemmer tager godt mod de nye. Når mange ikke bliver aktive medlemmer skyldes det i høj grad folks forestilling om roningen og det aktive medlemskab. Vores tilbud om vintermotion, motionsrummet og nu rospinningen er alle tilbud mange medlemmer benytter sig af. Fremtiden tegner da også, at det er dette klister der fastholder daglig eller i hvert fald ofte kontakt til klubben. På den måde mener jeg klubben udvikler sig hele tiden. Hvordan den ser ud om 50 år glæder jeg mig til at opleve. Der vil garanteret ske nye tiltag hele tiden. I den kommende sæson vil jeg fortsætte med at sende ugentlige mails vedr. den daglige roning. Både med forskellige opfordringer til deltagelse i den daglige roning og også med oplysninger om forskellige arrangementer. Noget kan jeg dog overse, så hvis du vil have netop dit arrangement nævnt er det en god ide, at give mig en påmindelse.

2 Stor tak til alle brovagter, instruktører og andre hjælpere f.eks. ved roskolerne. Uden jeres indsats ville det ikke kunne lade sig gøre at holde vores aktivitsniveau. Håber ikke i føler, at i bliver udnyttet for snart skal vi have brovagtsmøde, hvor jeg håber i stiller jer til rådighed igen. Instruktørerne driver jeg lidt rovdrift på, men forsøger, at fordele arbejdet på flest mulige. Diskussion af beretningen: Diskussion af afvikling af roskolerne og muligheden for efterfølgende at fastholde de nye medlemmer. Det er uklart, om roskolerne svarer til forventningerne. En mulighed kan være en efterfølgende evaluering af roskolerne, f.eks. i form af et spørgeskema eller anden form for feedback. Det pointeres, at vinteraktiviteter kan være en rigtig god måde at fastholde nye medlemmer. Der fremføres et ønske om forbedret outriggerinstruktion. Herefter melder flere medlemmer sig som frivillige hjælpere. Desuden fremhæves det, at det er nemt at komme i gang med outrigger i de nye både. Opfordringen til forbedret outriggerinstruktion blev modtaget af formanden, der vil tage det op med bestyrelsen. Tak til Niels Christian for sæsonen og for at gøre et godt arbejde. Ungdomslederens beretning: Mads Nyrup blev valgt sidste år velvidende, at Mads sandsynligvis ikke kunne hjælpe som ungdomsleder hele perioden. Mads har ikke været meget i klubben og har primært bidraget først på sæsonen, hvorefter Gert og Tommy har overtaget meget af arbejdet med de unge. Tommy har lavet en beretning, som fremlægges af formanden. Ungdomsleder beretning Generalforsamling 2014 Sæsonen der er gået Der har i foregående ro-sæson været en tilbagegang i antallet af ungdomsroer i forhold til forrige sæson. I sæsonen 2012/13 var der 18 aktive ungdomsroer hvorimod sæsonen 2013/14 er vi nede på 6 roer i aldersgruppen 12 til 18 og 3 roer mellem år. Altså en tilbagegang på mere end 50 %. I aldersgruppen år har vi i sæsonen fået to nye piger på holdet. Hvorfor denne tilbagegang? Forrige sæson var præget af, at der kom en stor gruppe nye roer som krævede ro-instruktion til for få instruktører. Det betød samtidig at de roer som allerede havde lært at ro og var frigivet, skulle ro med nye roer som krævede instruktion. Så i stedet for at forbedre sig roteknisk og dyrke motion, slæbte vi hele flokken igennem ro-instruktion onsdag efter onsdag. I aldersgruppen år mangler der nu flere unge roer, da vores drenge i denne alder, er stoppet for at studere og bosætte sig udenfor byen. Der har i år manglede fokus i Ungdomsafdelingen. Vi har roet fjorden rundt utallige gange, og det er blevet til en enkelt tur til Bognæs, men når det er sagt er kilometerstatistikken ikke imponerende. Den U-roer der har roet mest i sæsonen er oppe på 121 kilometre. Efter standerstrygning træner vi indendørs om onsdagen. I lighed med sidste år har der inden vintersæsonens start været afbud fra U-roer som vil fokusere på andre sportsgrene, som badminton og Basket Ball. Det betyder at vi er nede på tre u-roer der er tilmeldt vintertræningen, og vi har flere onsdage måtte aflyse grundet manglende tilslutning. Hvad vil vi gøre bedre i næste sæson? Hvis vi skal holde på vores unge roer kræver det bestemt mere fokus og planlægning end der har været i sæsonen 2013/14.

3 Holdet bag ungdomsroerne bør bestå af minimum to instruktører med den mængde U-roer som er der i dag, og der skal mandes op i tide når der kommer flere nye unge roer til. Derudover skal der findes en frivillig blandt de unge som engageres i koordineringen af ungdomsarbejde, en ungdomsrepræsentant som vi havde i forrige sæson. Sammen skal de udarbejde en aktivitetskalender for ro-sæsonen med tilhørende budget, som omhandler roaktiviteter såvel som sociale arrangementer. Der skal etableres kontakt til forældre, som informeres om de aktiviteter der foregår for deres børn i klubben, hvilke tøj de skal have på og hvilke krav vi stiller til deres børn på vandet. Det er vigtigt med denne forældrekontakt da man ud over informationen, kan engagere forældrene i arrangementer til eksempelvis transport i forbindelse med ture. Derudover kan vi samtidig vinde nye medlemmer i forældrene hvis de bliver bedre bekendt med klubben og klubbens tilbud. Der bør laves en forældreaften hvor man fortæller om klubben og hvilke aktiviteter der planlægges. Derudover kunne der være et ro-arrangement for børn og forældre hvor de roer sammen. Da det er instruktørerne der har ansvaret for de unge på vandet er det obligatorisk for alle U- roer at skulle aflægge svømmeprøve en gang om året, uanset om de skal på langtur eller ej. Derudover skal der indføres en sikkerhedsdag en gang om året, hvor U-roerne modtager information og træning om og i sikkerhed på vandet, laver kæntringsøvelser og mand overbord øvelser. Den sociale del er vigtig i en forening. Man hører flere historier i klubben, fra vores ældre roer, der levede deres ungdomsliv i klubben. Den kultur eksisterer ikke i Holbæk roklub længere, og det behøver den nødvendigvis heller ikke at gøre, men det kunne være interessant hvis de unge var en større del af det daglige klubliv sammen med de øvrige medlemmer, og måske begyndte at træne på andre dage en onsdag mellem kl og 18.00, tog med på langture, til spinning og så videre. Så alt i alt er målet for ungdomsroerne for sæsonen 2014/2015 at skabe et grundlag for at holde på vores unge roer, tilføre nye til flokken i alle aldre, skabe forældrekontakt og masser af ro- og sociale aktiviteter. Diskussion af beretningen: Masser af gode ideer og initiativer i beretningen, men for at kunne føre initiativerne ud i livet, er det en nødvendighed, at medlemmerne støtter op om aktiviteterne for ungdomsroerne. Det store problem er mangel på instruktører og frivillige til ungdomsroerne. Tommy har ikke mulighed for at deltage hver gang, da han har flyttet sin virksomhed til København, og Gert, Peter og Henrik har hjulpet væsentligt i sæsonen. Hvis HR skal fortsætte med at have en ungdomsafdeling, er det nødvendigt, at medlemmerne støtter og hjælpe med ungdomsroerne. En mulighed kan desuden være, at ungdommerne kommer til roning sammen med voksne. Men spørgsmålet er naturligvis, om de unge er interesseret i at deltage sammen med de voksne/gamle? Langtursrochefens beretning (Søren) I sæsonen 2013 blev det til noget mere aktivitet inden for langtursroning end Der blev roet 3842km i 2013 mod ca. 3100km i I 2011 blev der roet ca og 2010 var der ca. 3400km, så i 2013 blev der roet flest km for de sidste 4 år. I 2013 var der 37 roere, som deltog i langture hvoraf de 9 var gæsteroere. Dette var ca. det samme antal som de foregående år. For at deltage i langture skal der være aflagt svømmeprøve og I 2013 har 65 medlemmer aflagt svømmeprøve, selv om det er en del flere end deltagerer i langturer er det en rigtig godt, da prøven også skal aflægges hvis man vil deltage i ture i udvidet rofarvand, eller have fuld kajak ret. Det er generelt en god ide at få holdt sine svømme færdigheder vedlige og få prøvet at tage redningsvest på i vandet. I 2013 er der afholdt følgerne langturer jeg gerne vil nævne: Der blev afholdt en fra Nykøbing til Korshage hvor vi var 5 roere af sted.

4 en morgenlangtur til Nykøbing og tilbage igen. Tur i farvandet omkring Frederiksund med 5 deltagere. Weekend tur med overnatning til Nykøbing en 2års inrigger og 3 kajakker Ud over de nævnte officielle ture har det også været en del spontane ture og ture arrangeret af andre klubber. Der har b.la. været deltagelse i ture i følgerne farvand: Røsnæs, Furesø, Lyngby, Tange sø, Aarhus, København, Stege, Fredericia, Belgien og Frankrig Der har også været nogle Orø rundt ture både i robåd, men også i kajak. Dette var langtursrochefens beretning for rosæsonen Er der nogle spørgsmål til beretningen. Diskussion af beretningen: Skal der være flere langturer? Og hvordan kommer flere med ud på langtur? Langtursrochefen vurderer, at medlemmerne får de langturer, som medlemmerne ønsker sig. Formandens beretning (Bent) 2013 har på mange måder været et skønt og godt år for Holbæk roklub. Der har hersket en generel god og positiv stemning. Nu skal jeg jo ikke lyde alt for salvelsesfuld, men fakta er jo at grunden til at vi har så god en roklub er, at vi har en hel masse forskellige, behagelige, spændende og søde medlemmer. Det er derfor alting fungerer så godt. Så er der selvfølgelig en hel masse andre ting som også har indflydelse på det, og ved fælles hjælp og indsats, får vi tingene til at spille. Vi er gået ind i klubbens 128 år. I sidste års beretning talte jeg en del om de problemer vi havde haft i den foregående sæson, med både at tiltrække nye medlemmer, men også med at fastholde dem. Sidste år fik vi en del nye og mange af dem er blevet, hvilket egentlig er det vigtigste. Hvad er så årsagen til det? Jeg tror vi skal kikke bredt omkring. Vi har en meget engageret bestyrelse og måske især en meget engageret daglig rochef. Nu skal jeg ikke sige for meget pænt om NC, for så tror han altid at han har ret, men NC har været god til at tage sig af de nye roere og fået dem integreret i klubben. Vi har før formuleret at vi har ønsket at instruktørerne blev en slags mentor for netop de nye roere som de uddanner. Men det har vi ikke været specielle gode til. Men det har ro chefen. Men det har også alle I almindelige medlemmer. I har været rigtig gode til at tage imod de nye, grundet en helt almindelig interesse for nye mennesker. I har lukket dem ind, taget dem med på jeres ture, drukket kaffe med dem osv. osv. Vi er dog stadig i den samme situation som vi har været i, i mange år. Vi mangler yngre medlemmer. Vi er i dag en stor gruppe af midaldrende og ældre medlemmer, og det er også især den gruppe af mennesker der hovedsageligt henvender sig med interesse for at lære at ro. Vi har dog også en del yngre og unge medlemmer, og dem kommer der også nogle af hvert år. Men jeg kan sige for mit eget vedkommende, at jeg vi ikke gå og få grå hård af, at vi mangler yngre medlemmer, de skal nok komme af sig selv de grå hår. Men hvis det nu er sådanne i tiden, at det ikke er de unge der frekventerer roklubben, så må det jo være sådanne, og så har jeg det rigtig godt med den type mennesker der kommer i dag. Dermed ikke sagt at vi ikke skal prøve at nå de yngre, det skal vi til stadighed. Vi skal jo gerne have nogen til at overtage det arbejde som vi laver i klubben i dag. Vi har i mange år kæmpet med klikedannelser. Mange nye medlemmer har gennem årene fortalt, at det var svært at blive en del af kredsen, at de har følt sig udenfor, ikke accepterede. Og vi har også fået det fortalt i forbindelse med udmeldinger.

5 Klikedannelser vil vi nok aldrig komme helt udenom. Vi taler nemmest med dem som vi kender, og som en selvfølge er det også dem vi hilser hjerteligst på. Sådanne syntes jeg også godt det må være. Bare vi også husker at få de nye med. Og det har I været rigtig gode til. Tak skal I ha for det. Når de nye bliver gamle, så hilser vi lige så hjerteligt på dem. En anden årsag til at vi har haft fremgang i sidste sæson er da givet vis også, at vi har en virkelig dynamisk og også innovativ roklub. Vi har taget en ny bådtype ind coastel bådene, som vi fik en ny 2er af i efteråret, vi har intensiveret kajakroning i vores ro program, I har været fantastiske til at lave medlemsarrangementer madaftner, grillaftner, fredags/lørdags/søndagsroning, langture og meget mere. For vores medlemskontingent får vi masser af roning i ro sæsonen, samt et veludrustet træningsrum som faktisk også benyttes meget i sommerhalvåret. Uden for sæson er der næsten flere tilbud: Da har vi svømning, tilbud om svømmeundervisning, cykling, volley ball, gymnastik, madaftner og som det sidste skud på stammen Rospinning. Rospinning. Hvis ikke lige I har fæstet jer ved det, så skal I nok komme til det. Rospinning kan gå hen og blive en meget stor del af vores fremtidige roklub aktivitet. Vi har hørt historier fra andre roklubber, hvor der fortælles om en meget stor interesse for, og tilgang til netop spinning. Jeg har personligt selv prøvet det et par gange, og kan varmt anbefale det til alle. Det er sjovt, det er hårdt og tiden flyver afsted. Og så er det i øvrigt ikke hårdere end man selv gør det til. Det er ikke en nyhed at romaskinerne er et fantastisk redskab til konditionstræning. Det har vi vidst længe. Men personlig har jeg altid syntes det var kedeligt. Det er det ikke når man sidder sammen med 11 andre personer, og musikken spiller. Rospinning kan sidestilles med cykel spinning, som i mange år har været populær i motionsklubberne, og jeg mener at vi kan tilføje spinning endnu en dimension qua det fællesskab og sammenhold der er i vores roklub. Ofte er det således i fitnesscentrene, at når man har haft sin time, så forlader man stedet igen. Hos os er det lidt anderledes. Der bliver talt og pjattet, og der er en god og åben stemning og mulighed for efterfølgende samvær. Vi har fået uddannet 5 instruktører, og de har sammen lagt planerne for hvorledes dette har skullet udvikle sig. Med hold, annoncer, artikler og plakater og nyt træningsrum, men derom senere. En meget stor tak til jer. Det er et super flot stykke arbejde i har lavet og laver. Den ro spinning der annonceres nu, er ikke henvendt til nuværende roere, men til nye medlemmer, og det er målet, at de efter en periode med spin, skal fortsætte på en roskole, og derefter gerne blive fuldgyldige medlemmer af ro klubben. Lige nu er der ikke planlagt ro spinning i ro halvåret, men vi er åbne over for at der kan vise sig interesse for, at det bliver helårligt. Hvis der er spørgsmål til emnet, og det håber jeg der er, så vil spinning instruktørerne meget gerne svare herpå. Alle der har haft ærinde i roklubben vil have bemærket at der er forgået en del malerarbejde i baderummene og på trappenedgangen til bådhallen. Det er teknisk skoles malerafdeling der har manglet et projekt til lærlinge der mangler læreplads. Det der hedder at være i skolepraktik. Disse unge mennesker arbejder ikke hurtigt, men for os er arbejdet en foræring. Det samme er malingen. Og så kan vi rigtig fint leve med at arbejdet tager sin tid. Jeg tror nok at næste trin for dem bliver at gen opmale de gamle friser der kunne ses i den gamle indgangs foyer. Friserne skulle efter sigende blive fuldstændig identiske med de gamle billeder, og aftalen lød i første omgang på at friserne skulle males på væggene imellem vinduerne i baderummene. Nu tror jeg nok at de bliver malet på træplader som kan hænges op som billeder. Stadig mellem vinduerne i baderummene. Det er Poul Henrik Quist der er arrangør af alt dette, og det skal han have en stor tak for. En lille sidebemærkning er, at PH også er formand for gammelroerne.

6 Gammelroerne har vi faktisk rigtig rigtig stor glæde af. Bortset fra at de er nogle meget behagelige mennesker (som oftest) så laver de også et stort stykke arbejde for roklubben. Bl.a. har de lavet inddækningsarbejde ved trappenedgangen, skab omkring sikringer og HFI afbryder, nogen er i gang med at fremstille nye trædeplader til broen, og så har de totalt renoveret flere af de gamle træbåde. Det er saftsuseme godt arbejde. De slider så godt nok også meget af materiellet. Flere dage om ugen trænes der i kaffedrikning og vistnok også i træningsmaskinerne, og i sommerhalvåret hører de også til den gruppe der ror flest km. Jeg glæder mig til at blive aktiv gammelroer en dag. Bådparken ser godt ud. Sammen med de ny lakerede træbåd, råder klubben i dag over en god og varieret bådpark. Når vi når til regnskaberne, vil man kunne se at der også er hensat penge til indkøb af ny inrigger, til erstatning af en af de efterhånden gamle og udslidte både. Den endelig beslutning om hvad det skal være, er endnu ikke truffet. Klubhuset har ikke ændret sig synderlig det sidste år, bortset fra malerarbejdet. Køkkenet er blevet udstyret med et par kvalitets køkkenmaskiner, hvilket bestyrelsen har vurderet værende på sin plads pga. alle de madaftner og selskabeligheder der forekommer, hen over året. Men hen over en weekend blev der etableret et nyt træningsrum i kælderen. Jeg ved ikke om nogen husker det, men på sidste års generalforsamling efterlyste vi personer der ville være med i en idegruppe der skulle kikke på mulighederne for at udbygge det eksisterende rum. På arbejdsdagen blev loftet lynhurtigt isoleret. Et par erfarne tømrer gik i gang med opsætning af murskellet og opbygning af flytbar endevæg. Andre ryddede ud i gamle bar arrangementer m.m. og atter andre savede gamle hyldeknægte ned. Senere blev der malet og installeret lys og varme, og endeligt blev der lagt gulvtæpper på. Det var imponerende. Henrik skal have en stor tak for igen igen at have stået for både projektering og koordinering af alt arbejdet. Men også alle de andre der knoklede på, skal takkes. Lige nu har vi en ansøgning liggende hos Holbæk kommune. En ansøgning om tilladelse til permanent at opstille en træbeklædt container i skellet over mod søbadet. Vi har søgt om at opstille en 20 fods container til opbevaring af klubbens kajakker. Se for jer et korthus, hvor man kan stikke kajakkerne ind fra den ene ende. Træbeklædningen skal have samme farve som søbadets bygninger rød. Hvis ansøgningen går igennem, vil vi ommøblere bådhallen således at der kommer til at stå alm. bådmateriel der hvor kajakkerne ligger i dag, og så bliver det nye træningsrum til et permanent træningsrum. Går ansøgningen ikke igennem, vil vi ved sæsonstart pille endevæggen af, og sætte nye aftagelige hyldeknægte op. Og så vil vi i rosæsonen bruge lokalet som vi har gjort førhen. Endevægen er lavet således at den meget nemt kan adskilles, og stå op af vægen, inde i rummet. Endeligt skal jeg sige at der er planlagt motivmaling i rummet. Det glæder vi os til at se. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling, afholdt 7 bestyrelsesmøder samt et dagsmøde. Dagsmødet er et strategi og planlægnings møde for det kommende år. Det har været kreativt, det har knebet lidt med flødeskumskagerne og her mistænker jeg Anette Damsgaard for at ha en usynlig indflydelse på sundheden af hvad der indtages. Det har været sjovt, spændende og kreativt. Og så har vi været privilegeret med en god økonomi, som har givet os en masse muligheder for at lave og tage nogle bekostelige initiativer. I 2013 blev der indkøbt en 2er coastel båd, tre roergometre, et træningsrum, et løbe bånd, en motions cykel, køkkenmaskiner, og hensat penge til ny båd. Så er det sjovt at være med. At disse ting kan lade sig gøre skyldes selvfølgelig vores deltagelse i Vig og Roskilde festivaler. Vig festivalen indbragte kr. og Roskilde ca, kr. Det lyder af meget, men hvor

7 Vig giver lige ind på bogen, er der ca kr i udgifter, af Roskilde festival indtægten, og dermed i alt ca kr. netto. Men selv uden Vig og Roskilde, ville roklubben kunne eksistere, og af regnskabet vil man se en større indtægt på kontingent siden, end den budgetterede. Og det er jo rigtig godt at vide. Med disse ord vil jeg sætte formandens beretning til afstemning. Diskussion af beretningen: Indledningsvist opfordres der til, at bestyrelsen fremover planlægger generalforsamlingen uden om uge 7 og 8 for at undgå vinterferien. Formanden tager det ad notam. Der kom flere positive tilkendegivelser om det nye ergometerrum. Der fremføres et ønske om at flytte 1-2 romaskiner fra ergometerrummet ind i motionsrummet. Formanden kommenterer, at et alternativt kan være, at klubben køber 1-2 nye romaskiner og sætte 2 (gamle) maskiner ind i motionsrummet. Til efteråret vil det blive vurderet, om der er mulighed for at indkøbe nyt udstyr. Rospinning kører indtil de første roskoler (26. april), hvorefter ergometerummet inddrages til opbevaring både. HR har søgt Holbæk kommune om tilladelse til opsætning af en træbeklædt container ved skellet til Hamam en til opbevaring af kajakker. Således at ergometerrummet kan benyttes til rospinningen hele året. På sigt ønske en åbning mellem ergometerrummet og motionsrummet, og montering af en skydedør mellem de 2 lokaler kan være en mulighed. Desværre er der forsvundet 2 relativt dyre skruemaskiner og andre ting fra klubben. Det er naturligvis rigtig ærgerligt at skulle bruge medlemmernes penge på at genindkøbe diverse. Med henblik på at forbygge tyveri, vi der under trappen blive lavet et aflåst skab, som kun få vi have adgang til. Den samlede beretning fra bestyrelse er til afstemning: Der er ingen yderligere kommentarer, og beretningerne bliver godkendt. Regnskabet fremlægges af Søren på vegne af kasserer Anette Damsgård: Kommentarer til regnskabet: Stor ros til Anette s regnskab. Der er orden i regnskabet, og det er uproblematisk og en fornøjelses at lave revision af regnskabet. Mange tak til Anette. Valg til bestyrelsen Formanden (Bent) er på valg og genvælges Næstformanden (Lis) er på valg. Bestyrelsen anbefaler Søren, som vælges. Lis bliver takket for sin gode og store indsats i bestyrelsen. Som langtursrochef indstiller bestyrelsen Rita, som vælges. Daglig- og kaproningschef (Niels Christian) er på valg og genvælges med klapsalver. Hus- og materialerchef (Gert) vil gerne fortsætte og vælges ligeledes. Ungdomschef (Tommy) genvælges Redaktionsudvalg (Søren er hovedansvarlig) Søren fortæller, om arbejdet med at etablere klubbens nye hjemmeside, som stort set er færdigudviklet og klar implementering. Formålet med at etablere en ny hjemmeside, er at den nye hjemmeside vil blive smartere og væsentlig nemmer at opdatere. Søren opfordrer

8 medlemmer, som er interesseret i hjemmesiden mht. indhold og opdateringer, til at henvende sig. Alle er meget velkomne med input og hjælp. Genvalg af 2 revisorer Henny Hansen og Dorte Nielsen genvælges Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Henrik Hansen og Morten Knudsen vælges Valg af revisor suppleant Lilian vælges Udtrækning af medlemsobligationer Lis udtrækker følgende 10 medlemsobligationer: nr 18 (Søren), nr 38 (Rita), nr 46 (Jonas), nr 26 (Kaja), nr 8 (Niels Christian), nr 6 (Torsten), nr 42 (Anette), nr 37 (Mikkel), nr 28 (Pia Nielsen) og nr 35 (Dorit) De heldige udtrukne skal sender obligationen og relevant kontonummer til Anette, som vil indbetale beløbet (1000 kr) på kontoen. Indkomne forslag Ingen Evt Der opfordres til, at båden, som ligger udenfor bliver skåret op og kasseret snarest. Dette bør ikke foregå i forbindelse med broopsætningen. Information om, at pinseturen er fuldtegnet (11 personer plus diverse hjælpere). Gert arbejder på at klargøre motorbåden til sæsonen. Hvis det ikke er muligt at istandsætte motorbåden, vil der blive indkøbt en ny til sæsonen eventuelt en gummibåd med faste pontoner. Med henblik på at gøre reklame for rospinning har Jesper lavet en streamer, som kan sætte på bilen. Desuden er der lavet brochurer og plakater med reklame for rospinning. Medlemmerne opfordres til at tage streamer, brochure og plakater og deltage i reklameindslaget, hvis interesseret. Til slut en stor tak til alle i bestyrelsen for deres væsentlige arbejde for klubben. Formanden afslutter med at takke Lis mange gange for hendes gode arbejde som næstformand. Til slut takker formanden for i aften og håber, at alle fremmødte er blevet velorienteret. Referat Pernille Kaae Holm

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Standerhejsning. Søndag den 28. marts kl.14

Standerhejsning. Søndag den 28. marts kl.14 0 Standerhejsning Søndag den 28. marts kl.14 SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 4230 Skælskør Mob.: 2511 4695 Mail: kristiane_kristiansen@yahoo.dk

Læs mere

Beretning ved generalforsamlingen 2014

Beretning ved generalforsamlingen 2014 1 Beretning ved generalforsamlingen 2014 Velkommen til alle jer, der er mødt op i dag. Det er en glæde at se, at der er så stor interesse for klubben og dens trivsel. For det er jo ikke på vandet det foregår

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Roklub. Afholdt d. 15. marts 2015. Referent Christian M. Laustsen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Roklub. Afholdt d. 15. marts 2015. Referent Christian M. Laustsen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Roklub Afholdt d. 15. marts 2015 Referent Christian M. Laustsen Indholdsfortegnelse Indkaldelse til Generalforsamling... 3 Referat Generalforsamling 15 Marts

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen,

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, Nr. 28 Oktober 2012 Infostrømmen fra Hellerup Roklub www.hellerup-roklub.dk Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, så der er al mulig god grund til at møde frem, når standeren

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR 86. ÅRGANG INDHOLD: Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 18 Side 20 Småt Roning Standerhejsning i KR Yngresagen rusker op Derfor elsker jeg at ro Træningslejr

Læs mere

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28.

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28. M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5 Forårsrengøring 21. marts Åbent hus 26. og 28. april Standerhejsning 28. marts Nyttige informationer:

Læs mere

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2005 Skanderborg Roklub Fortællinger fra 75 år på søen og ved byen Jubilæum og standerhejsning den 19. marts SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen

Læs mere

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde roeren Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent tirsdage kl. 18.00-19.00. Telefon i kontortiden...................46

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 23. februar 2013

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 23. februar 2013 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 23. februar 2013 1. Valg af dirigent. Poul Møller valgt 2. Godkendelse af dagsorden og mødets lovlighed Dagsorden godkendt og generalforsamling lovlig indvarslet

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

Robladet 1942-2012. med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5. Referatet fra generalforsamlingen

Robladet 1942-2012. med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5. Referatet fra generalforsamlingen MARTS / APRIL 2012 NR. 2. 71. årgang Robladet 1942-2012 r å 70 - vi e k k y l l si r ti med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5 Referatet fra generalforsamlingen tirsdag 7. februar

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

Generalforsamling i Aalborg Roklub Tirsdag den 26. februar, kl. 19:00 Læs dagsorden side 6

Generalforsamling i Aalborg Roklub Tirsdag den 26. februar, kl. 19:00 Læs dagsorden side 6 Nr. 1 januar/februar 2008 67. Årgang Generalforsamling i Aalborg Roklub Tirsdag den 26. februar, kl. 19:00 Læs dagsorden side 6 Tegning: Vagn Thidemann AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD BESTYRELSEN Formand:

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder...

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173 Mail: postmaster@ntk-tennis.dk Åbningstid: Tirsdage kl. 19-21. Al post til bestyrelsen

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009 www.kalundborgroklub.dk Guldæbler for klubben Kalundborg Roklub var i efteråret ude og hjælpe i æbleavlerens plantage med at få høsten i hus. Det blev nogle rigtigt

Læs mere

BILAG: 1. Spørgeguide til interviews. Uddannelsessted: Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Tilhørsforhold: Medlemskab hos Fitness World.

BILAG: 1. Spørgeguide til interviews. Uddannelsessted: Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Tilhørsforhold: Medlemskab hos Fitness World. BILAG: 1 Spørgeguide til interviews Uddannelsessted: Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Tilhørsforhold: Medlemskab hos Fitness World. Fitnessaktivitet: Styrketræning og konditionstræning. Indledende

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

KANO & KAJAK. Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette Barfod fra henholdsvis Gladsaxe og Lyngby.

KANO & KAJAK. Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette Barfod fra henholdsvis Gladsaxe og Lyngby. KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N O K T O B E R 2 0 0 6 indoor-outdoor Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Generalforsamling i Lyngby Volley den 5. marts 2011

Generalforsamling i Lyngby Volley den 5. marts 2011 Generalforsamling i Lyngby Volley den 5. marts 2011 Referat ordinær generalforsamling Tilstede: 16 medlemmer inklusiv bestyrelsen. AD 1. Valg af dirigent og referent - Michael Winther er valgt som dirigent.

Læs mere