Generalforsamling i HR onsdag d. 19. feb. 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i HR onsdag d. 19. feb. 2014"

Transkript

1 Generalforsamling i HR onsdag d. 19. feb Mikael Høeg vælges som dirigent. Mikael starter med at påpege, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Mikael opfordrer til eftertanke og diskussion af beretningerne. Dernæst fremlægges og diskuteres beretningerne: Daglig rochef (Niels Christian) starter med at give beretning. Beretning Daglig Roning 2014 Året har budt på mange gode rotimer. Vejret har ikke været nogen forhindring for at ro rigtig mange km. Der er da også blevet roet flere km end i de senere år, men der er stadig plads til forbedringer. På mange gode aftener har der mange gange været alt for få. Selv om vejret hjemme ser lidt uldent ud er situationen altid noget andet, når man først er kommet ud på vandet. Guld, sølv og anerkendelse I år er der også blevet roet en del flere km i scullere. Godt nok de samme få, men alligevel rigtig godt for inspirationen for os andre. Det er da også håbet, at købet af den nye coastalbåd vil få flere til at ro med 2 årer. Det er ikke meningen at de nye både skal ligge og samle støv. Hvis de ikke bliver brugt kan vi sælge dem igen. Det skal opfattes som en trussel. Det er mit indtryk, at der ikke er nogen grund til at ændre på brovagtssystemet. For den opmærksomme har der også været opfordret til at kunne ro mandag og fredage eftermiddag samt søndag morgen. Specielt for dem der hellere vil ro på andre tider end om aftenen. Det vil fortsætte også næste år, selv om der ikke har været stor tilslutning og flere har gået forgæves. Tilbuddet mandag aften om at ro i scullere og kajak har virket godt. Flere end tidligere har benyttet sig af dette. Det vil også fortsætte i den kommende sæson. Desuden vil Karin og Kenn i år tilbyde rotræning hver tirsdag aften. Det bliver træning, hvor der bliver givet gas og hvor man får rettet sin roteknik. Der er også blevet roet lidt flere km en tidligere i kajak. En del især nye roere har taget mod tilbuddet mandag aften for at lære at ro kajak. Jeg mener at vores reglement vedr. frigivelse til kajak er for rigidt. Det bør kunne ændres, så nye roere får større mulighed for frigivelse end nu, hvor man skal have styrmandsret før man kan få kajakret. Angsten for fjendtlig overtagelse af kajakroere er stærkt overdrevet. Dette spørgsmål havde jeg tænkt mig at arbejde på det kommende år. Årets roning: Inrigger Outrigger Sculler Kajak Km i alt Totalt Langture Roklubben deltager i landskonkurrence om at ro flest km pr. medlem. I år avancerede vi en del pladser opad i rækken og endte som nr. 8 i 3. Division. Iversen står som styrmand på dette projekt. Vi har haft 2,5 roskoler med i alt 28 deltagere. Men det er stadig svært at fastholde mange, så de bliver en del af klubben. Jeg ser det ikke som klubbens fejl. Det er absolut mit indtryk, at roklubbens medlemmer tager godt mod de nye. Når mange ikke bliver aktive medlemmer skyldes det i høj grad folks forestilling om roningen og det aktive medlemskab. Vores tilbud om vintermotion, motionsrummet og nu rospinningen er alle tilbud mange medlemmer benytter sig af. Fremtiden tegner da også, at det er dette klister der fastholder daglig eller i hvert fald ofte kontakt til klubben. På den måde mener jeg klubben udvikler sig hele tiden. Hvordan den ser ud om 50 år glæder jeg mig til at opleve. Der vil garanteret ske nye tiltag hele tiden. I den kommende sæson vil jeg fortsætte med at sende ugentlige mails vedr. den daglige roning. Både med forskellige opfordringer til deltagelse i den daglige roning og også med oplysninger om forskellige arrangementer. Noget kan jeg dog overse, så hvis du vil have netop dit arrangement nævnt er det en god ide, at give mig en påmindelse.

2 Stor tak til alle brovagter, instruktører og andre hjælpere f.eks. ved roskolerne. Uden jeres indsats ville det ikke kunne lade sig gøre at holde vores aktivitsniveau. Håber ikke i føler, at i bliver udnyttet for snart skal vi have brovagtsmøde, hvor jeg håber i stiller jer til rådighed igen. Instruktørerne driver jeg lidt rovdrift på, men forsøger, at fordele arbejdet på flest mulige. Diskussion af beretningen: Diskussion af afvikling af roskolerne og muligheden for efterfølgende at fastholde de nye medlemmer. Det er uklart, om roskolerne svarer til forventningerne. En mulighed kan være en efterfølgende evaluering af roskolerne, f.eks. i form af et spørgeskema eller anden form for feedback. Det pointeres, at vinteraktiviteter kan være en rigtig god måde at fastholde nye medlemmer. Der fremføres et ønske om forbedret outriggerinstruktion. Herefter melder flere medlemmer sig som frivillige hjælpere. Desuden fremhæves det, at det er nemt at komme i gang med outrigger i de nye både. Opfordringen til forbedret outriggerinstruktion blev modtaget af formanden, der vil tage det op med bestyrelsen. Tak til Niels Christian for sæsonen og for at gøre et godt arbejde. Ungdomslederens beretning: Mads Nyrup blev valgt sidste år velvidende, at Mads sandsynligvis ikke kunne hjælpe som ungdomsleder hele perioden. Mads har ikke været meget i klubben og har primært bidraget først på sæsonen, hvorefter Gert og Tommy har overtaget meget af arbejdet med de unge. Tommy har lavet en beretning, som fremlægges af formanden. Ungdomsleder beretning Generalforsamling 2014 Sæsonen der er gået Der har i foregående ro-sæson været en tilbagegang i antallet af ungdomsroer i forhold til forrige sæson. I sæsonen 2012/13 var der 18 aktive ungdomsroer hvorimod sæsonen 2013/14 er vi nede på 6 roer i aldersgruppen 12 til 18 og 3 roer mellem år. Altså en tilbagegang på mere end 50 %. I aldersgruppen år har vi i sæsonen fået to nye piger på holdet. Hvorfor denne tilbagegang? Forrige sæson var præget af, at der kom en stor gruppe nye roer som krævede ro-instruktion til for få instruktører. Det betød samtidig at de roer som allerede havde lært at ro og var frigivet, skulle ro med nye roer som krævede instruktion. Så i stedet for at forbedre sig roteknisk og dyrke motion, slæbte vi hele flokken igennem ro-instruktion onsdag efter onsdag. I aldersgruppen år mangler der nu flere unge roer, da vores drenge i denne alder, er stoppet for at studere og bosætte sig udenfor byen. Der har i år manglede fokus i Ungdomsafdelingen. Vi har roet fjorden rundt utallige gange, og det er blevet til en enkelt tur til Bognæs, men når det er sagt er kilometerstatistikken ikke imponerende. Den U-roer der har roet mest i sæsonen er oppe på 121 kilometre. Efter standerstrygning træner vi indendørs om onsdagen. I lighed med sidste år har der inden vintersæsonens start været afbud fra U-roer som vil fokusere på andre sportsgrene, som badminton og Basket Ball. Det betyder at vi er nede på tre u-roer der er tilmeldt vintertræningen, og vi har flere onsdage måtte aflyse grundet manglende tilslutning. Hvad vil vi gøre bedre i næste sæson? Hvis vi skal holde på vores unge roer kræver det bestemt mere fokus og planlægning end der har været i sæsonen 2013/14.

3 Holdet bag ungdomsroerne bør bestå af minimum to instruktører med den mængde U-roer som er der i dag, og der skal mandes op i tide når der kommer flere nye unge roer til. Derudover skal der findes en frivillig blandt de unge som engageres i koordineringen af ungdomsarbejde, en ungdomsrepræsentant som vi havde i forrige sæson. Sammen skal de udarbejde en aktivitetskalender for ro-sæsonen med tilhørende budget, som omhandler roaktiviteter såvel som sociale arrangementer. Der skal etableres kontakt til forældre, som informeres om de aktiviteter der foregår for deres børn i klubben, hvilke tøj de skal have på og hvilke krav vi stiller til deres børn på vandet. Det er vigtigt med denne forældrekontakt da man ud over informationen, kan engagere forældrene i arrangementer til eksempelvis transport i forbindelse med ture. Derudover kan vi samtidig vinde nye medlemmer i forældrene hvis de bliver bedre bekendt med klubben og klubbens tilbud. Der bør laves en forældreaften hvor man fortæller om klubben og hvilke aktiviteter der planlægges. Derudover kunne der være et ro-arrangement for børn og forældre hvor de roer sammen. Da det er instruktørerne der har ansvaret for de unge på vandet er det obligatorisk for alle U- roer at skulle aflægge svømmeprøve en gang om året, uanset om de skal på langtur eller ej. Derudover skal der indføres en sikkerhedsdag en gang om året, hvor U-roerne modtager information og træning om og i sikkerhed på vandet, laver kæntringsøvelser og mand overbord øvelser. Den sociale del er vigtig i en forening. Man hører flere historier i klubben, fra vores ældre roer, der levede deres ungdomsliv i klubben. Den kultur eksisterer ikke i Holbæk roklub længere, og det behøver den nødvendigvis heller ikke at gøre, men det kunne være interessant hvis de unge var en større del af det daglige klubliv sammen med de øvrige medlemmer, og måske begyndte at træne på andre dage en onsdag mellem kl og 18.00, tog med på langture, til spinning og så videre. Så alt i alt er målet for ungdomsroerne for sæsonen 2014/2015 at skabe et grundlag for at holde på vores unge roer, tilføre nye til flokken i alle aldre, skabe forældrekontakt og masser af ro- og sociale aktiviteter. Diskussion af beretningen: Masser af gode ideer og initiativer i beretningen, men for at kunne føre initiativerne ud i livet, er det en nødvendighed, at medlemmerne støtter op om aktiviteterne for ungdomsroerne. Det store problem er mangel på instruktører og frivillige til ungdomsroerne. Tommy har ikke mulighed for at deltage hver gang, da han har flyttet sin virksomhed til København, og Gert, Peter og Henrik har hjulpet væsentligt i sæsonen. Hvis HR skal fortsætte med at have en ungdomsafdeling, er det nødvendigt, at medlemmerne støtter og hjælpe med ungdomsroerne. En mulighed kan desuden være, at ungdommerne kommer til roning sammen med voksne. Men spørgsmålet er naturligvis, om de unge er interesseret i at deltage sammen med de voksne/gamle? Langtursrochefens beretning (Søren) I sæsonen 2013 blev det til noget mere aktivitet inden for langtursroning end Der blev roet 3842km i 2013 mod ca. 3100km i I 2011 blev der roet ca og 2010 var der ca. 3400km, så i 2013 blev der roet flest km for de sidste 4 år. I 2013 var der 37 roere, som deltog i langture hvoraf de 9 var gæsteroere. Dette var ca. det samme antal som de foregående år. For at deltage i langture skal der være aflagt svømmeprøve og I 2013 har 65 medlemmer aflagt svømmeprøve, selv om det er en del flere end deltagerer i langturer er det en rigtig godt, da prøven også skal aflægges hvis man vil deltage i ture i udvidet rofarvand, eller have fuld kajak ret. Det er generelt en god ide at få holdt sine svømme færdigheder vedlige og få prøvet at tage redningsvest på i vandet. I 2013 er der afholdt følgerne langturer jeg gerne vil nævne: Der blev afholdt en fra Nykøbing til Korshage hvor vi var 5 roere af sted.

4 en morgenlangtur til Nykøbing og tilbage igen. Tur i farvandet omkring Frederiksund med 5 deltagere. Weekend tur med overnatning til Nykøbing en 2års inrigger og 3 kajakker Ud over de nævnte officielle ture har det også været en del spontane ture og ture arrangeret af andre klubber. Der har b.la. været deltagelse i ture i følgerne farvand: Røsnæs, Furesø, Lyngby, Tange sø, Aarhus, København, Stege, Fredericia, Belgien og Frankrig Der har også været nogle Orø rundt ture både i robåd, men også i kajak. Dette var langtursrochefens beretning for rosæsonen Er der nogle spørgsmål til beretningen. Diskussion af beretningen: Skal der være flere langturer? Og hvordan kommer flere med ud på langtur? Langtursrochefen vurderer, at medlemmerne får de langturer, som medlemmerne ønsker sig. Formandens beretning (Bent) 2013 har på mange måder været et skønt og godt år for Holbæk roklub. Der har hersket en generel god og positiv stemning. Nu skal jeg jo ikke lyde alt for salvelsesfuld, men fakta er jo at grunden til at vi har så god en roklub er, at vi har en hel masse forskellige, behagelige, spændende og søde medlemmer. Det er derfor alting fungerer så godt. Så er der selvfølgelig en hel masse andre ting som også har indflydelse på det, og ved fælles hjælp og indsats, får vi tingene til at spille. Vi er gået ind i klubbens 128 år. I sidste års beretning talte jeg en del om de problemer vi havde haft i den foregående sæson, med både at tiltrække nye medlemmer, men også med at fastholde dem. Sidste år fik vi en del nye og mange af dem er blevet, hvilket egentlig er det vigtigste. Hvad er så årsagen til det? Jeg tror vi skal kikke bredt omkring. Vi har en meget engageret bestyrelse og måske især en meget engageret daglig rochef. Nu skal jeg ikke sige for meget pænt om NC, for så tror han altid at han har ret, men NC har været god til at tage sig af de nye roere og fået dem integreret i klubben. Vi har før formuleret at vi har ønsket at instruktørerne blev en slags mentor for netop de nye roere som de uddanner. Men det har vi ikke været specielle gode til. Men det har ro chefen. Men det har også alle I almindelige medlemmer. I har været rigtig gode til at tage imod de nye, grundet en helt almindelig interesse for nye mennesker. I har lukket dem ind, taget dem med på jeres ture, drukket kaffe med dem osv. osv. Vi er dog stadig i den samme situation som vi har været i, i mange år. Vi mangler yngre medlemmer. Vi er i dag en stor gruppe af midaldrende og ældre medlemmer, og det er også især den gruppe af mennesker der hovedsageligt henvender sig med interesse for at lære at ro. Vi har dog også en del yngre og unge medlemmer, og dem kommer der også nogle af hvert år. Men jeg kan sige for mit eget vedkommende, at jeg vi ikke gå og få grå hård af, at vi mangler yngre medlemmer, de skal nok komme af sig selv de grå hår. Men hvis det nu er sådanne i tiden, at det ikke er de unge der frekventerer roklubben, så må det jo være sådanne, og så har jeg det rigtig godt med den type mennesker der kommer i dag. Dermed ikke sagt at vi ikke skal prøve at nå de yngre, det skal vi til stadighed. Vi skal jo gerne have nogen til at overtage det arbejde som vi laver i klubben i dag. Vi har i mange år kæmpet med klikedannelser. Mange nye medlemmer har gennem årene fortalt, at det var svært at blive en del af kredsen, at de har følt sig udenfor, ikke accepterede. Og vi har også fået det fortalt i forbindelse med udmeldinger.

5 Klikedannelser vil vi nok aldrig komme helt udenom. Vi taler nemmest med dem som vi kender, og som en selvfølge er det også dem vi hilser hjerteligst på. Sådanne syntes jeg også godt det må være. Bare vi også husker at få de nye med. Og det har I været rigtig gode til. Tak skal I ha for det. Når de nye bliver gamle, så hilser vi lige så hjerteligt på dem. En anden årsag til at vi har haft fremgang i sidste sæson er da givet vis også, at vi har en virkelig dynamisk og også innovativ roklub. Vi har taget en ny bådtype ind coastel bådene, som vi fik en ny 2er af i efteråret, vi har intensiveret kajakroning i vores ro program, I har været fantastiske til at lave medlemsarrangementer madaftner, grillaftner, fredags/lørdags/søndagsroning, langture og meget mere. For vores medlemskontingent får vi masser af roning i ro sæsonen, samt et veludrustet træningsrum som faktisk også benyttes meget i sommerhalvåret. Uden for sæson er der næsten flere tilbud: Da har vi svømning, tilbud om svømmeundervisning, cykling, volley ball, gymnastik, madaftner og som det sidste skud på stammen Rospinning. Rospinning. Hvis ikke lige I har fæstet jer ved det, så skal I nok komme til det. Rospinning kan gå hen og blive en meget stor del af vores fremtidige roklub aktivitet. Vi har hørt historier fra andre roklubber, hvor der fortælles om en meget stor interesse for, og tilgang til netop spinning. Jeg har personligt selv prøvet det et par gange, og kan varmt anbefale det til alle. Det er sjovt, det er hårdt og tiden flyver afsted. Og så er det i øvrigt ikke hårdere end man selv gør det til. Det er ikke en nyhed at romaskinerne er et fantastisk redskab til konditionstræning. Det har vi vidst længe. Men personlig har jeg altid syntes det var kedeligt. Det er det ikke når man sidder sammen med 11 andre personer, og musikken spiller. Rospinning kan sidestilles med cykel spinning, som i mange år har været populær i motionsklubberne, og jeg mener at vi kan tilføje spinning endnu en dimension qua det fællesskab og sammenhold der er i vores roklub. Ofte er det således i fitnesscentrene, at når man har haft sin time, så forlader man stedet igen. Hos os er det lidt anderledes. Der bliver talt og pjattet, og der er en god og åben stemning og mulighed for efterfølgende samvær. Vi har fået uddannet 5 instruktører, og de har sammen lagt planerne for hvorledes dette har skullet udvikle sig. Med hold, annoncer, artikler og plakater og nyt træningsrum, men derom senere. En meget stor tak til jer. Det er et super flot stykke arbejde i har lavet og laver. Den ro spinning der annonceres nu, er ikke henvendt til nuværende roere, men til nye medlemmer, og det er målet, at de efter en periode med spin, skal fortsætte på en roskole, og derefter gerne blive fuldgyldige medlemmer af ro klubben. Lige nu er der ikke planlagt ro spinning i ro halvåret, men vi er åbne over for at der kan vise sig interesse for, at det bliver helårligt. Hvis der er spørgsmål til emnet, og det håber jeg der er, så vil spinning instruktørerne meget gerne svare herpå. Alle der har haft ærinde i roklubben vil have bemærket at der er forgået en del malerarbejde i baderummene og på trappenedgangen til bådhallen. Det er teknisk skoles malerafdeling der har manglet et projekt til lærlinge der mangler læreplads. Det der hedder at være i skolepraktik. Disse unge mennesker arbejder ikke hurtigt, men for os er arbejdet en foræring. Det samme er malingen. Og så kan vi rigtig fint leve med at arbejdet tager sin tid. Jeg tror nok at næste trin for dem bliver at gen opmale de gamle friser der kunne ses i den gamle indgangs foyer. Friserne skulle efter sigende blive fuldstændig identiske med de gamle billeder, og aftalen lød i første omgang på at friserne skulle males på væggene imellem vinduerne i baderummene. Nu tror jeg nok at de bliver malet på træplader som kan hænges op som billeder. Stadig mellem vinduerne i baderummene. Det er Poul Henrik Quist der er arrangør af alt dette, og det skal han have en stor tak for. En lille sidebemærkning er, at PH også er formand for gammelroerne.

6 Gammelroerne har vi faktisk rigtig rigtig stor glæde af. Bortset fra at de er nogle meget behagelige mennesker (som oftest) så laver de også et stort stykke arbejde for roklubben. Bl.a. har de lavet inddækningsarbejde ved trappenedgangen, skab omkring sikringer og HFI afbryder, nogen er i gang med at fremstille nye trædeplader til broen, og så har de totalt renoveret flere af de gamle træbåde. Det er saftsuseme godt arbejde. De slider så godt nok også meget af materiellet. Flere dage om ugen trænes der i kaffedrikning og vistnok også i træningsmaskinerne, og i sommerhalvåret hører de også til den gruppe der ror flest km. Jeg glæder mig til at blive aktiv gammelroer en dag. Bådparken ser godt ud. Sammen med de ny lakerede træbåd, råder klubben i dag over en god og varieret bådpark. Når vi når til regnskaberne, vil man kunne se at der også er hensat penge til indkøb af ny inrigger, til erstatning af en af de efterhånden gamle og udslidte både. Den endelig beslutning om hvad det skal være, er endnu ikke truffet. Klubhuset har ikke ændret sig synderlig det sidste år, bortset fra malerarbejdet. Køkkenet er blevet udstyret med et par kvalitets køkkenmaskiner, hvilket bestyrelsen har vurderet værende på sin plads pga. alle de madaftner og selskabeligheder der forekommer, hen over året. Men hen over en weekend blev der etableret et nyt træningsrum i kælderen. Jeg ved ikke om nogen husker det, men på sidste års generalforsamling efterlyste vi personer der ville være med i en idegruppe der skulle kikke på mulighederne for at udbygge det eksisterende rum. På arbejdsdagen blev loftet lynhurtigt isoleret. Et par erfarne tømrer gik i gang med opsætning af murskellet og opbygning af flytbar endevæg. Andre ryddede ud i gamle bar arrangementer m.m. og atter andre savede gamle hyldeknægte ned. Senere blev der malet og installeret lys og varme, og endeligt blev der lagt gulvtæpper på. Det var imponerende. Henrik skal have en stor tak for igen igen at have stået for både projektering og koordinering af alt arbejdet. Men også alle de andre der knoklede på, skal takkes. Lige nu har vi en ansøgning liggende hos Holbæk kommune. En ansøgning om tilladelse til permanent at opstille en træbeklædt container i skellet over mod søbadet. Vi har søgt om at opstille en 20 fods container til opbevaring af klubbens kajakker. Se for jer et korthus, hvor man kan stikke kajakkerne ind fra den ene ende. Træbeklædningen skal have samme farve som søbadets bygninger rød. Hvis ansøgningen går igennem, vil vi ommøblere bådhallen således at der kommer til at stå alm. bådmateriel der hvor kajakkerne ligger i dag, og så bliver det nye træningsrum til et permanent træningsrum. Går ansøgningen ikke igennem, vil vi ved sæsonstart pille endevæggen af, og sætte nye aftagelige hyldeknægte op. Og så vil vi i rosæsonen bruge lokalet som vi har gjort førhen. Endevægen er lavet således at den meget nemt kan adskilles, og stå op af vægen, inde i rummet. Endeligt skal jeg sige at der er planlagt motivmaling i rummet. Det glæder vi os til at se. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling, afholdt 7 bestyrelsesmøder samt et dagsmøde. Dagsmødet er et strategi og planlægnings møde for det kommende år. Det har været kreativt, det har knebet lidt med flødeskumskagerne og her mistænker jeg Anette Damsgaard for at ha en usynlig indflydelse på sundheden af hvad der indtages. Det har været sjovt, spændende og kreativt. Og så har vi været privilegeret med en god økonomi, som har givet os en masse muligheder for at lave og tage nogle bekostelige initiativer. I 2013 blev der indkøbt en 2er coastel båd, tre roergometre, et træningsrum, et løbe bånd, en motions cykel, køkkenmaskiner, og hensat penge til ny båd. Så er det sjovt at være med. At disse ting kan lade sig gøre skyldes selvfølgelig vores deltagelse i Vig og Roskilde festivaler. Vig festivalen indbragte kr. og Roskilde ca, kr. Det lyder af meget, men hvor

7 Vig giver lige ind på bogen, er der ca kr i udgifter, af Roskilde festival indtægten, og dermed i alt ca kr. netto. Men selv uden Vig og Roskilde, ville roklubben kunne eksistere, og af regnskabet vil man se en større indtægt på kontingent siden, end den budgetterede. Og det er jo rigtig godt at vide. Med disse ord vil jeg sætte formandens beretning til afstemning. Diskussion af beretningen: Indledningsvist opfordres der til, at bestyrelsen fremover planlægger generalforsamlingen uden om uge 7 og 8 for at undgå vinterferien. Formanden tager det ad notam. Der kom flere positive tilkendegivelser om det nye ergometerrum. Der fremføres et ønske om at flytte 1-2 romaskiner fra ergometerrummet ind i motionsrummet. Formanden kommenterer, at et alternativt kan være, at klubben køber 1-2 nye romaskiner og sætte 2 (gamle) maskiner ind i motionsrummet. Til efteråret vil det blive vurderet, om der er mulighed for at indkøbe nyt udstyr. Rospinning kører indtil de første roskoler (26. april), hvorefter ergometerummet inddrages til opbevaring både. HR har søgt Holbæk kommune om tilladelse til opsætning af en træbeklædt container ved skellet til Hamam en til opbevaring af kajakker. Således at ergometerrummet kan benyttes til rospinningen hele året. På sigt ønske en åbning mellem ergometerrummet og motionsrummet, og montering af en skydedør mellem de 2 lokaler kan være en mulighed. Desværre er der forsvundet 2 relativt dyre skruemaskiner og andre ting fra klubben. Det er naturligvis rigtig ærgerligt at skulle bruge medlemmernes penge på at genindkøbe diverse. Med henblik på at forbygge tyveri, vi der under trappen blive lavet et aflåst skab, som kun få vi have adgang til. Den samlede beretning fra bestyrelse er til afstemning: Der er ingen yderligere kommentarer, og beretningerne bliver godkendt. Regnskabet fremlægges af Søren på vegne af kasserer Anette Damsgård: Kommentarer til regnskabet: Stor ros til Anette s regnskab. Der er orden i regnskabet, og det er uproblematisk og en fornøjelses at lave revision af regnskabet. Mange tak til Anette. Valg til bestyrelsen Formanden (Bent) er på valg og genvælges Næstformanden (Lis) er på valg. Bestyrelsen anbefaler Søren, som vælges. Lis bliver takket for sin gode og store indsats i bestyrelsen. Som langtursrochef indstiller bestyrelsen Rita, som vælges. Daglig- og kaproningschef (Niels Christian) er på valg og genvælges med klapsalver. Hus- og materialerchef (Gert) vil gerne fortsætte og vælges ligeledes. Ungdomschef (Tommy) genvælges Redaktionsudvalg (Søren er hovedansvarlig) Søren fortæller, om arbejdet med at etablere klubbens nye hjemmeside, som stort set er færdigudviklet og klar implementering. Formålet med at etablere en ny hjemmeside, er at den nye hjemmeside vil blive smartere og væsentlig nemmer at opdatere. Søren opfordrer

8 medlemmer, som er interesseret i hjemmesiden mht. indhold og opdateringer, til at henvende sig. Alle er meget velkomne med input og hjælp. Genvalg af 2 revisorer Henny Hansen og Dorte Nielsen genvælges Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Henrik Hansen og Morten Knudsen vælges Valg af revisor suppleant Lilian vælges Udtrækning af medlemsobligationer Lis udtrækker følgende 10 medlemsobligationer: nr 18 (Søren), nr 38 (Rita), nr 46 (Jonas), nr 26 (Kaja), nr 8 (Niels Christian), nr 6 (Torsten), nr 42 (Anette), nr 37 (Mikkel), nr 28 (Pia Nielsen) og nr 35 (Dorit) De heldige udtrukne skal sender obligationen og relevant kontonummer til Anette, som vil indbetale beløbet (1000 kr) på kontoen. Indkomne forslag Ingen Evt Der opfordres til, at båden, som ligger udenfor bliver skåret op og kasseret snarest. Dette bør ikke foregå i forbindelse med broopsætningen. Information om, at pinseturen er fuldtegnet (11 personer plus diverse hjælpere). Gert arbejder på at klargøre motorbåden til sæsonen. Hvis det ikke er muligt at istandsætte motorbåden, vil der blive indkøbt en ny til sæsonen eventuelt en gummibåd med faste pontoner. Med henblik på at gøre reklame for rospinning har Jesper lavet en streamer, som kan sætte på bilen. Desuden er der lavet brochurer og plakater med reklame for rospinning. Medlemmerne opfordres til at tage streamer, brochure og plakater og deltage i reklameindslaget, hvis interesseret. Til slut en stor tak til alle i bestyrelsen for deres væsentlige arbejde for klubben. Formanden afslutter med at takke Lis mange gange for hendes gode arbejde som næstformand. Til slut takker formanden for i aften og håber, at alle fremmødte er blevet velorienteret. Referat Pernille Kaae Holm

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek.

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek. Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek. Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup blev valgt som referent. Flemming

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Formøde, den 7. december 2011

Formøde, den 7. december 2011 Formøde, den 7. december 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Christian Svejgaard, Rasmus Rosenkvist, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads- Peter

Læs mere

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl. 19.00 Til stede var Gitte, Jacob, Jørgen, Carl, Carl Anker, Mogens, Nils Bo og Henrik. Afbud fra Aksel. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015.

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Denne beretning burde have været udsendt elektronisk inden dette møde. Dette har et flertal i den siddende bestyrelse ikke ønsket alligevel så derfor bliver fremlæggelsen

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Formøde, den 2. juli 2008

Formøde, den 2. juli 2008 Formøde, den 2. juli 2008 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Uffe Rasmussen, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Mads-Peter K. Engelhardt (referent). Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling.

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

Generalforsamling 2015 - Holte Roklub Torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2015 - Holte Roklub Torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2015 - Holte Roklub Torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 19. februar 2015 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Rapport fra medlemsmødet 2013

Rapport fra medlemsmødet 2013 Rapport fra medlemsmødet 2013 Udarbejdet af Bo Jystrup Formål (jf. lovene 2) At udøve idræt fortrinsvis roning. Der hvor vi gerne vil være: En klub med mange (flere) medlemmer og masser af liv/akjvitet

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 24. februar 2016 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 24. februar 2016 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 24. februar 2016 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Bent, der startede med den første beretning. 2.

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 oktober 2012 31. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø. ROREGLEMENT Roklubben Furesø Medlem af Dansk Forening for Rosport Under Dansk Idræts Forbund Vedtaget af bestyrelsen den 24 november 2014, gældende fra vintersæsonens start i 2015 Afsnit A. Roning i dagligt

Læs mere

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 som afholdes i klubben tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer Stiftet den 21. Marts 1904 Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer VRK tryk april 2013 Lidt om os selv... Vordingborg

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr.5. maj 2011 30. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Mindeord Poul Andersen Instruktion Nyt åbent rohold Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Referat af generalforsamling AK Viking, den

Referat af generalforsamling AK Viking, den Referat af generalforsamling AK Viking, den 19.5. 2016. 12 Fremmødte. 1. 2.. 3 Valg af dirigent Her blev Kaj Helmer Madsen valgt. Formandens beretning. Beretningen indsat som bilag 1, efter referatet.

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB Side 1 af 9 Ro reglement for Kalundborg Roklub Opdateret af bestyrelsen 28. marts 2015 Indhold: 1. Generelt 2. Dagligt rofarvand 3. Sikkerhed 4. Benyttelse af klubbens udstyr

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET Aktivitetsplan 2014 2014 DATO TID AKTIVITET 6. april 11:00 7. april 18:00 20:30 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og for de tilmeldte, vil der efterfølgende

Læs mere

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT

Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Dirigent: Poul Erik Holm. Referent:

Læs mere

Roning Sund og. sjov motion. i årevis

Roning Sund og. sjov motion. i årevis Roning Sund og sjov motion i årevis Hvordan får man på samme tid mulighed for at komme i god form, tabe sig (hvis nødvendigt), opnå personlige resultater, hygge sig sammen med gode kammerater og nyde oplevelser

Læs mere

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referenter: Anette Jensen, Søren Jensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg 1 Roudvalg Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012 Referat Deltagere: Poul, Kurt, Marianne, Louise, Christina, 2xFlemming, Jørgen Damgaard og Jesper Afbud: Pia, Preben, Birger, Leif og Jørgen

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang Skelskør Roklub Tidende Nr. 1 2017 46 Årgang Skælskør Roklub 1917-2017 Skelskør Roklubs bestyrelse 2016 / 17 Formand Margit Geil. Bülowsvej 10 4230 Skælskør. Tlf. 20 14 42 30 margitg@hotmail.dk Kasserer

Læs mere

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune.

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune. Love for Roskilde Fjords Kajakklub stiftet d. 6. november 1976 Tilsluttet: Sjælland-Lolland Falster Kajakkreds Dansk Kano- og Kajakforbund Dansk Idrætsforbund Roskilde Idrætsunion 1. Klubbens navn er Roskilde

Læs mere

Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007

Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007 Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Peter Steffensen, Uffe Rasmussen, Mads-Peter K. Engelhardt (referent). Kaproningsudvalget: DM er afviklet

Læs mere

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 -

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 - Aktivitetsplan 2016 2016 DATO TID AKTIVIT TET 3. april 11:000 5. april 19:000-21:000 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og der vil efterfølgende være lidt

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Hvorfor Bente fik pokalen Hvordan man er aktiv i roklubben uden at ro Hvorfor man ikke behøver

Læs mere

Formøde, Roskilde Roklub Onsdag den 21. marts 2007

Formøde, Roskilde Roklub Onsdag den 21. marts 2007 Formøde, Roskilde Roklub Onsdag den 21. marts 2007 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sanne K. Hellmann, Sven Lyster, Uffe Rasmussen, Rasmus Rosenkvist, Tine Christensen, Peter Steffensen (suppleant),

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

ÅREBLADET. Faaborg Fjord 1. januar 2016. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Generalforsamling Herreaften/Pigeaften Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Faaborg Fjord 1. januar 2016. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Generalforsamling Herreaften/Pigeaften Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 1 Januar 2016 35. årgang Faaborg Fjord 1. januar 2016 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Generalforsamling Herreaften/Pigeaften Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 1. Generelt DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund. Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben,

Læs mere

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Enhver roer er klubbens repræsentant, hvad enten den pågældende opholder sig i eller udenfor klubben. Rovagt: Enhver

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Formøde den 22. september 2009

Formøde den 22. september 2009 Formøde den 22. september 2009 Deltagere fra bestyrelsen: Tine Christensen, Sven Lyster, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet fra seneste

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af strategimøde i Aarhus Roklub, lørdag den 30. januar 2016, Aarhus Rostadion.

Referat af strategimøde i Aarhus Roklub, lørdag den 30. januar 2016, Aarhus Rostadion. Referat af strategimøde i Aarhus Roklub, lørdag den 30. januar 2016, Aarhus Rostadion. Deltagere: Jørgen Aaes Torben Sollyst Mikkelsen Sven Vedel Anders Thor Peter Greve Anette Fredy Niels Iversen Poul

Læs mere

Generalforsamling Holte Roklub Mandag d. 6. februar 2012 kl i klubbens lokaler.

Generalforsamling Holte Roklub Mandag d. 6. februar 2012 kl i klubbens lokaler. Generalforsamling 2012 - Holte Roklub Mandag d. 6. februar 2012 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Antal fremmødte: Ca. 70 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer (Polo-repræsentant Anders Rohde forhindret). Referat

Læs mere

BRKK bestyrelsen Opgaveliste 2014-02-06

BRKK bestyrelsen Opgaveliste 2014-02-06 Opgave Status Bestyrelsesspørgsmål Håndtering af klager og personsager Der skal laves en vejledning og en plan over hvordan personsager skal håndteres Ansvarsliste Overblik over hvem der har lejet skabe

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: ,

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: , Referat af generalforsamling i Kajakklubben NOVA Afholdt i: klubhuset i Kajakklubben NOVA Dato: Søndag den 30. marts 2008 kl. 15.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen. 2. Opfølgning efter General Forsamling

Nyt fra bestyrelsen. 2. Opfølgning efter General Forsamling Den 20. januar 2013 Nyt fra bestyrelsen 1. Økonomien a. Status Klubbens nye kasserer gav status for klubbens økonomi. Der er stadig problemer med likviditeten pga. et likviditetsunderskud i klubben på

Læs mere

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Referat af generalforsamling i Lemming IF Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Sted: Tilstedeværende: Klubhuset Louise T. Kristensen, Lasse Schultz, Jesper Bang, Egon

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for

NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns. 01.1 Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for at udøve idræt, hovedsagelig i form af roning. Klubben

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter.

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter. Beretning for 2009 1. Generelt om 2009 2009 var igen et godt år for Skanderborg Roklub. Romæssigt er det gået meget godt, og vi har igen sat rekord med antal kilometer og antal medlemmer på vandet. Vi

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

8. Husudvalget. Hytten Udskiftning af køleskab, vandvarmer i baderum, septiktank? samarbejde med initiativgruppen

8. Husudvalget. Hytten Udskiftning af køleskab, vandvarmer i baderum, septiktank? samarbejde med initiativgruppen Referat bestyrelsesmøde den 12.05.2011, kl. 19.00 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Esben Skovsen Karsten Pedersen Henrik Danø Sørensen Jens Henrik Jensen Dorte Rothmann Louise Skov Pihlkjær - referent

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Maj 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk.

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Maj 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk. ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Maj 2014 33. årgang Bjørnø 2014 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Gave til bro fra A.P. Møllers fond Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere