Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mandag den 23/ kl i roklubben DAGSORDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN"

Transkript

1 Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/ kl i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse af bestyrelsens skriftlige beretning for Forelæggelse til godkendelse af revideret skriftlige driftsregnskab og status for Drøftelse af bestyrelsens tanker for de kommende år 6. Forelæggelse til godkendelse af bestyrelsens skriftlige budgetforslag for Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet: Under 18 år: 200 kr./kvartal Mellem 18 og 21 år: 275 kr./kvartal Over 21 år: 375 kr./kvartal Passiv: 200 kr./år Familierabat 50 %, efter første voksne aktive over 21 år til fuldt kontingent. 8. Behandling af eventuelt indkomne forslag Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at indkøbe et stk. coastal ener (C1x) af mærket Eurodiffusions til maks kr., når og hvis behov vurderes. Bemyndigelsen er gældende for maksimalt et år, hvorefter den evt. skal fornyes. 9. Direkte valg af myndige, stemmeberettigede medlemmer: På valg er: Ulige år og hvert år Nuværende: Forslag/genvalg: a. Formand Ulige Christian Kofod Modtager ikke genvalg b. Kasserer Lige Villy Sørensen Ikke på valg c. Rochef Lige Peter Froskov Ønsker at stoppe i utide. Valg for 1 år. d. Bestyrelsesmedlem Lige Bjarne Horst Ikke på valg e. Bestyrelsesmedlem Ulige Edvin Wettergren Modtager genvalg f. Suppleant Hvert år Tina Faber Modtager genvalg g. 2 revisorer Hvert år Eilif Holm Modtager genvalg Hans Jørgen Hansen h. Revisorsuppleant Hvert år Per Baad-Jensen Modtager genvalg 10. Orientering om udvalg 11. Eventuelt Vel mødt Bestyrelsen Side 1 af 5

2 Bestyrelsens beretning for sæsonen 2014 Nytårsmarch Første arrangement i 2014 var i lighed med tidligere år nytårsmarchen, som bliver arrangeret af Hjerteforeningen og Ishøj i Bevægelse. Mange af Ishøj Kommunes borgere og Ishøj Roklubs medlemmer var mødt op for at starte året på en sund måde. Endvidere fik potentielle medlemmer mulighed for at stille spørgsmål til roningens mange glæder. I løbet af turen fortalte borgmester Ole Bjørstorp omkring havnens udvikling, og de kommende planer for denne, inden roklubben lagde hus til en kop kaffe og en lille én til halsen for over 100 mennesker. Generalforsamling Torsdag 27/2 blev den årlige generalforsamling afholdt i Ishøj Roklub. 15 af klubbens medlemmer var mødt op for at høre om bestyrelsens beretning for roåret 2013, samt bestyrelsens visioner for klubbens fremtidige virke. Bestyrelsen havde fremsat et forslag om kontingentstigning på 25,-/kvartal for alle aktiver (25,- om året for passive), dette med baggrund i at få luft i økonomien. Der havde desuden været kontingentstigninger til DFfR samt ønske om indkøb af nyt ergometer. Bestyrelsens forslag blev godkendt med 10 stemmer for. Desuden blev klubbens faldende medlemstal debatteret, herunder at flere medlemmer som har meldt sig ud giver udtryk for manglende tilbud om struktureret træning. Det blev pointeret, at dette tilbud allerede findes i ergospinning ved Poul-Erik og Villy. Bestyrelsen udgjorde således i 2014: Christian Kofod (formand) Edvin Wettergren (næstformand), Peter Froskov (rochef), Bjarne Horst (bestyrelsesmedlem). Desuden blev Tina Faber valgt som 1.suppleant. Standerhejsning Årets standerhejsning fandt sted lørdag 29. marts kl. 10:00. Efter næstformandens tale blev standeren hejst og rosæsonen 2014 blev skudt i gang. Toni og Villy havde i lighed med tidligere år sørget for en veltillavet brunch, hvor klubbens medlemmer kunne sætte sig mål for den kommende sæson Medlemsmøder og anden aktivitet Henover sommersæsonen mødtes flere af klubbens medlemmer efter endt roning til en status. Der blev på medlemsmøderne eksempelvis diskuteret sæsonplan, uddannelse, træning og nyindkøb. Forruden dette blev den årlige julestue afholdt 1. december. I lighed med tidligere år blev der hygget med æbleskiver og gløgg. I løbet af aftenen blev der spillet banko med mange flotte præmier. Og et lille overskud til klubbens bådfond. Standerstrygning og Kanindåb Årets kanindåb blev afholdt lørdag den 25. oktober samtidig med standerstrygningen. Flere af klubbens medlemmer var mødt op for at se Kong Neptun med følge døbe de nye kaniner. Efter dåben holdt formanden sin tale, hvor sommersæsonen 2014 blev evalueret og vinterens arrangementer blev præsenteret. Foruden dette roste formanden medlemmerne for deres opbakning til årets roskole. Samtidig kunne det dog konstateres, at 3 af de 5 nye roere desværre allerede havde valgt at forlade klubben af forskellige årsager. Tina Faber fik i år æren af at stryge standeren. Klubbens medlemmer kunne efterfølgende dele oplevelser for roåret 2014 over en kop kaffe og lidt sødt. I lighed med tidligere blev der holdt middag, hvor kaninerne stod for det kulinariske indhold. Klubhus og materiel Vi har en bådpark i god stand, som vi håber der stadig vil være opbakning til at vedligeholde. Ishøj er blevet repareret midt i sæsonen. Flere store stød og afskrabninger af lak (ridser). Skader opstået fra hårdhændet optagning og uopmærksomhed. Alle glasfiberbådene er gennemgået og poleret. Fribordslisten på Tangloppen og Sivsangeren er slebet og lakeret. Årene er blevet gennemgået for afskalling af maling og reparation. De skal have en overhaling igen. Klubnavn indkøbt og påsat på de to coastalbåde.

3 Oppustelige vestes patroner har været afmonteret, vejet og genmonteret som led i et årligt sikkerhedstjek. Alle veste var i orden. Åre opsat på/ud fra terrassen til klubbens stander, idet den gamle flagstang er uhensigtsmæssigt placeret i forhold til synlighed fra vandet. Indendørs er der indkøbt gymnastikmåtter og beslag for ophæng monteret. Måtterne anvendes i forbindelse med spinning/træning. Roaktivitet Klubbens medlemmer har i 2014 til sammen roet i alt km, hvilket er en tilbagegang på km i forhold til året før. Edvin Wettergren blev med sine 768 km, den herre, som roede længst, mens Toni Larsen med sinde 712 km, blev den kvinde, som roede længst. Der har været arrangeret flere langture til bl.a. Stubbekøbing og Orø. Traditionen tro drog flere af klubbens medlemmer på langtur til Ruder-Verein Preussen i Berlin. Dette blev imidlertid det sidste besøg, da Ruder- Verein Preussen slår sig sammen med R.C. Saffonia. Der er dog allrede taget kontakt til Ruderverein Vorwärt s Berlin, som hilser os velkomne til pinsen Så de traditionsrige pinseture til Berling skulle være sikret fremadrettet. Nyindkøb Der er indkøbt 1 stk. Edon Sculler, som blev leveret december Foruden dette er der bestilt 1 stk. ny romaskine samt ny monitor. Planer for sæsonen 2015 Bestyrelsen vil som noget af det første sikre, at vi får opdateret vores rojournal, da den nuværende ikke har den fornødne funktionalitet. Foruden dette vil arbejdet med klubbens hjemmeside fortsætte, hvilket skal være med til at sikre en fælles kommunikationsplatform. Derved ved det enkelte medlem, hvad der rør sig i klubben, hvilket er af afgørende betydning for opbakningen til klubbens mange aktiviteter året rundt. Bestyrelsen har sat som forslag at få bemyndigelse til at indkøbe et stk. coastal ener (C1x), når og hvis behovet opstår. Med dette ønsker bestyrelsen at støtte op om coastalroningen i Ishøj Roklub. Bådtypen har vist sig at appellere til mange af klubbens medlemmer, da den med sin opbygning giver os mulighed for at komme på vandet i næsten et hvert slags vejr. Endvidere er der god mulighed for, at instruere nye roere i outrigget materiel på roskolerne, hvilket skal være med til at sikre, at nye medlemmer hurtigere kommer over i outrigget materiel. Bestyrelsen vil fortsætte med at sikre gennemførsel af de mange arrangementer, der hvert år afholdes. Netop fællesskabet er det der gør roning til noget særligt. I en tid med mange individuelle tilbud er det vigtigt at det sikres, at klubbens fælles arrangementer gennemføres med stor tilslutning fra klubbens medlemmer. Tak for en god sæson Bestyrelsen ser frem til endnu et godt roår med mange gode oplevelser på vand og på land. Bestyrelsen

4 Regnskab for Ishøj Roklub 2014 Budget Udgifter Indtægter Afholdte Udgifter Indtægter Medlemskontingent Firmakontingent 0 - Kommunale tilskud Roskole Kilometer-ræs Renteindtægter 0 64 Fonde Sponsor og gaver Diverse Tangloppen Porto/kontor Markedsførring Arrangementer Klubhus/drift Kontingent/eksternt Båd-vedligehold Forsikringer Kursusudgifter Telefon/internet Repræsentation Diverse Bank/giro-gebyrer Renteudgifter 0 - Ny båd Materiel I alt Overskud Underskud Balance Bemærkninger: Bank bådkonto ,20 kr. Foreningskonto ,19 kr. Der skulle have været overført kr. til Bådkontoen onsdag d. 31/12, men banken fik først gjort det d. 5/1 2015, så derfor det høje beløb på foreningskontoen. Godkendelse: Eilif Holm Hans J Hansen Christian Kofod Peter Froskov Revisor Revisor Formand Rochef Edvin Wettergren Bjarne Sørensen Villy Sørensen Næstformand Bestyrelsesmedlem Kasserer

5 Bestyrelsens forslag til budget for Ishøj Roklub 2015 Budget Udgifter Indtægter Medlemskontingent Roskole Fonde Kommunale tilskud Kilometer-ræs Renteindtægter 50 Div. sponsor og gaver Div Porto/kontor Markedsførring Kontor/EDB Arrangementer Klubhus/drift Kontingent/eksternt Båd-vedligehold Forsikringer Kursusudgifter Telefon/internet Repræsentation 500 Diverse Bank/giro-gebyrer 50 Renteudgifter 0 Materiel I alt Overskud Balance Materiel: Båd kr., årer kr., computer til romaskine kr., bådvogn kr. Kontor/EDB: Projektor kr. og computer kr.

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang December 2007 Nr. 10 k Peter stryger standeren Husk Julehygge mandag den 10/12 Bådklargøring og madlavning mandage Træning til torsdage Se det sidste

Læs mere

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang Juni 2007 Nr. 4 Ishøj Roklub Tangloppen 1 2635 Ishøj Tlf. 4373 4843 Kontonr.: 5475-2005969 ISSN: 1603-659X www.ishoj-roklub.dk e-mail: ishoj-roklub@ishoj-roklub.dk

Læs mere

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 25. årgang December 2009 Nr. 9. www.ishoj-roklub.dk. Standerstrygning

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 25. årgang December 2009 Nr. 9. www.ishoj-roklub.dk. Standerstrygning TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 25. årgang December 2009 Nr. 9 Standerstrygning www.ishoj-roklub.dk Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 26. årgang Juni 2010 Nr. 5. www.ishoj-roklub.dk. Roskole 17. 18. april 2010

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 26. årgang Juni 2010 Nr. 5. www.ishoj-roklub.dk. Roskole 17. 18. april 2010 TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juni 2010 Nr. 5 Roskole 17. 18. april 2010 www.ishoj-roklub.dk Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks

Læs mere

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 VORDINGBORG RO- og KAJAKKLUB NORDHAVNSVEJ 56, 4760 VORDINGBORG Tlf. 5537 3209 Web-adresse: www.vo-roklub.dk E-Mail: vo-roklub@vo-roklub.dk

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Rosæsonen er i gang! Husk at være med i Danmark rundt. Frederiksværk Ro- og Kajakklubs blad 12. årgang Nr. 2 Maj2008

Rosæsonen er i gang! Husk at være med i Danmark rundt. Frederiksværk Ro- og Kajakklubs blad 12. årgang Nr. 2 Maj2008 Frederiksværk Ro- og Kajakklubs blad 12. årgang Nr. 2 Maj2008 Side 2: Adresseliste Side 3: Aktiviteter Side 5: Juniorprogram Side 5: Nye vedtægter Side 6: Rengøring Side 8: Kajakafdelingen Side 10:Ansvarsområde

Læs mere

239 39. Årgang Juli 2014

239 39. Årgang Juli 2014 239 39. Årgang Juli 2014 ORGAN FOR 1 HUNDESTED ROKLUB Bestyrelsen i Hundested Roklub pr. 1. april 2014 Formand Christian Byskov, Vestergade 7 47938574 hundestedroklub@gmail.com Næstformand Tor Petersen,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2005 Skanderborg Roklub Fortællinger fra 75 år på søen og ved byen Jubilæum og standerhejsning den 19. marts SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:30 Varde Cykelklub s lokaler på Håndværkervej 10A, 6800 Varde. DAGDORDEN 1. Valg af dirigent. Dirigent Johan Brøndsted

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013 Ordinær generalforsamling i, 12. marts 2013 - Dagsorden - Referat 1 Ordinær generalforsamling i Generalforsamlingen afholdes i klublokalerne mandag den 12. marts 2013 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere