Ønsk fred, ikke rigdom. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ønsk fred, ikke rigdom. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba"

Transkript

1 Dato : 16. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva, maha betyder stor eller mægtig, og yajna betyder offerceremoni. Der er altså tale om en stor og prægtig offerceremoni, hvor Herren Siva tilbedes. Formålet med ceremonien er at fremme alle menneskers samt hele universets fremgang og velstand samt at sikre universel fred). Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Ønsk fred, ikke rigdom af Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Legemliggørelser af kærlighed! De foregående talere har fortalt storslåede ting. Efter at have hørt dem, tror jeg ikke, der er mere at tilføje. Der findes ingen større velgørenhed end at give de sultne mad. Der findes ingen større guder end forældrene. Der findes ingen større dharma ( rigtig handling ) end medfølelse. Der findes ingen større gevinst end gode menneskers selskab. Der findes ingen større fjende end vrede. Der findes ingen større rigdom end et godt omdømme. Et dårligt omdømme er selve døden. Der findes ingen udsmykning, der er smukkere end fremsigelsen af Guds navn. Legemliggørelser af kærlighed! I er dannet af, og I er afhængige af anna (føde). I kan ikke leve ret længe uden føde. Hvor kommer denne føde fra? Den hidrører fra Herren Shankara (et af Siva s navne; betyder den, der skænker glæde ), hvis natur er uendelig. Shankara er enestående; ord kan ikke beskrive Ham, og sindet kan ikke fatte Ham. Alle de objekter, som I ser i denne verden, er Guds skabelse. Alt, hvad der er synligt i fortiden, nutiden og fremtiden, er Guds skabelse. Moder Parvathi (Siva s gemalinde) var det eneste individ, der var klar over denne sandhed. Før hun giftede sig med Herren Shankara, henvendte alle devata erne (himmelseke væsener) sig til hende og spurgte: Oh Gowri! (Parvathi) Du er meget ung, og Sambashiva (den lykkebringende Siva) er gammel. Han Rider på en tyr og er altid på farten. Han smykker Sig med slanger. Hvordan kan det være, at du bejler til Ham? Er du ikke klar over alt dette? Han ejer ikke Sit eget hus, og Han sover på kirkegården. 1

2 De himmelske væsener konfronterede Parvathi med disse nedslående argumenter og forsøgte at tale hende fra at gifte sig med Herren Siva. Parvathi svarede: I ser alle Herrens Siva s ydre fremkomst. I bliver narret til at tro, at det er Hans virkelige form. I er ikke i stand til at erkende Siva s sande natur, der er abhouthika (hinsides den fysiske form), aloukika (anderledes end verdslig) og saswatha (evig). I bekymrer jer kun om den fysiske krops skønhed og om rigdom og velstand i verdslig forstand. Jeres syn er begrænset til kroppen, sindet og intellektet. Derfor er I kun i stand til at se Herren Siva s fysiske aspekter. I er ikke i stand til at se Hans subtile natur, der er iboende Ham, nemlig guddommelighed. Han er hverken kroppen eller sindet. Han er lingakara (Hans form ligner en lingams form). Imidlertid er denne lingam ikke synlig for nogen. Den befinder sig i Hans kantha (hals). Jeg er den eneste, der har set Hans virkelige form. Det er grunden til, at jeg ønsker at gifte mig med Ham. I er kun i stand til at se Hans fysiske form, og det kun i en vis grad. Men Gud er ikke begrænset til denne form. Gud er anoraneeyan mahato maheeyan (mindre end det mindste og større end det største). Når I først bliver i stand til at se denne kosmiske form, vil I overhovedet ikke tænke på den fysiske form. I vil ikke være optaget af Hans alder. Herren Siva, som jeg skal giftes med, er ikke den, der tigger efter almisser; faktisk giver Han almisser til alle! Præcis i det øjeblik manifesterede Herren Siva Sig for hende. Han fremstod som meget smuk og ung. Rent faktisk var Han endnu yngre end Gowri (Parvathi). Herren Siva og Parvathi passede perfekt til hinanden. De himmelske væsener blev lamslået. På den måde bliver mennesket vildledt til at tro noget. Men det, der til syvende og sidst sker, er alt sammen helt anderledes. Ikke alle mennesker kan erkende den indre sandhed. Verdsligt orienterede mennesker tragter efter fysisk skønhed og lykke. Men en sandfærdig natur er nødvendig for at kunne erkende sathya s (Sandhedens) legemliggørelser. Ingen kan beskrive det guddommeliges natur som værende dette eller hint. (Det, der er det samme i fortid, nutid og fremtid, er sathya. Det er altså det, der er uforanderligt, der er sathya. Det betyder, at intet i universet, eller selve universet som sådan, er sathya. Sai Baba siger: Sandhed er Gud; Gud er sandhed). Er det muligt at begrænse Den Ene til at opholde Sig i et tempel, når Den Ene gennemtrænger hele kosmos? Er det muligt at holde en lampe op for Den Ene, der skinner med en milliard soles stråleglans? Er det muligt at tilskrive en form til Den Ene, som selv Brahma, Skaberen, ikke kan fatte? Er det muligt at give et navn til Den Ene, der er til stede i alle eksistenser? Er det muligt at tilbyde mad til Den Ene, der har det ganske kosmos i Sin mave? Guds form er den mest subtile form, der eksisterer. Den er i sandhed ganske lille. Det er Det. (Her materialiserede Swami en lingam ved at svinge Sin hånd i en cirkel. Han holdt den frem, så alle kunne se den). Denne lingam (den lingam, der netop var blevet materialiseret af Sai Baba) ligner præcis den lingam, der dagligt bliver tilbedt af den ledende præst. Den brede befolkning er som krager. Blændet af uvidenhed ser de kun den ydre form. Ingen kan fastsætte er regel om, at udelukkende det og det må ofres til Gud. Adskillige engelsk- 2

3 uddannede og moderne mennesker kommer i denne tid med bemærkninger som: Hvad sker der her?! Mange fattige mennesker sulter, og så kaster I så store mængder ris og ghee (klaret smør) i ilden og spilder al den gode mad! I stedet kunne I brødføde nogle fattige med denne mad. Er det ikke sandt? På følgende måde kunne vores ledende præst forklare sådanne mennesker fornuften bag disse ritualer: Mine herrer! En dag sår en landmand fem sække ris ud på en mark. Når de spirer, planter han dem ud på hele marken og vander dem. Kan nogen påstå, at han smider værdifuld ris ned i pløret og vandet? I sidste instans høster landmanden 50 sække ris. Tilsvarende gavner de ritualer, der bliver gennemført af ritwik erne (præsterne), i høj grad menneskeheden; ritualerne er aldrig et spild. Alt, hvad der i dag bliver ofret til Gud, er som denne ris og ghee; på et senere tidspunkt gavner det i høj grad menneskeheden. På samme måde som en sæk ris, der bliver sået på en mark, mangfoldiggør sig til 50 sække, mangfoldiggør alle de ting, der bliver ofret til Agnihothra (Ild-guden), sig mange gange. Der er udelukkende én ting, I skal ofre til Gud. I jeres hjerte er der adskillige ønsker. Alle disse ønsker skal ofres til Gud. Alt, hvad der bliver ofret til Gud uden noget ønske om at høste frugterne heraf, vil på et senere tidspunkt i høj grad gavne. Ude af stand til at forstå denne sandhed tillægger den brede befolkning ydre og verdslige anliggender betydning. De danner sig deres mening på baggrund af det, de ser udadtil. Lige meget hvad, der bliver ofret til Gud, så kommer det tusindfold tilbage. Den ydre form er som en pakke. Medmindre denne emballage bliver fjernet, vil det indhold, der befinder sig i pakken, ikke blive synligt for jer. Det guddommelige i naturen er dækket af panchabhutha erne (de fem elementer: Jord, vand, ild, luft og æter). I er ude af stand til at se det guddommelige på grund af kama (begær), krodha (vrede), lobha (grådighed), moha (vildfarelse), mada (stolthed) og matsarya (jalousi). Fjern emballagen. Så vil Guds smukke og lyksalige form manifestere Sig for jer. Tillæg ikke emballagen nogen betydning. Den ydre indpakning er muligvis meget smuk. Medmindre I åbner denne pakke, vil I imidlertid ikke være i stand til at se indholdet og dets beskaffenhed. Mange mennesker vil blive tiltrukket at pakkens ydre fremtoning, og de vil på denne måde blive ført bag lyset. Men det er ikke tilfældet med det guddommelige. Den fysiske skønhed vil udelukkende være synlig for det ydre syn. Kroppen er dannet af de fem elementer, og før eller siden er den nødt til at gå til grunde. Men kroppens Beboer hverken fødes eller dør. Beboeren har overhovedet ingen tilknytning og Den er Det evige Vidne. Sandt at sige er Beboeren, der er til stede i Atma s form, i sandhed Gud selv. Herrens guddommelige natur er på denne måde pakket ind i den fysiske krop. Stil jer derfor ikke tilfreds med den ydre indpakning. Det guddommelige er iboende jer. I er sandelig Gud! Gud er altgennemtrængende. Heraf følger, at I også er altgennemtrængende. Det guddommelige er til stede i jer såvel som i alle levende væsener. Hvis I ønsker at se Gud, skal I leve et liv, der er rent, uden vaklen og uselvisk. Al den mangfoldighed og forskellighed, som I ser i den objektive verden, er spild. Fjern derfor denne forskellighed og udvikl enhed. Hvor der er enhed, der vil der være renhed. Hvor der er renhed, der vil det guddommelige manifestere sig. I virkeligheden er den enkelte af jer ikke ét individ. Der findes tre individer i jer. Den, I tror, I er. Den, andre tror, I er. Og den I virkelig er. I er i sandhed en legemliggørelse af den guddommelige Atma. (Den guddommelige Gnist). Eftersom I ikke erkender denne sandhed, lever I jeres liv, idet I tillægger kroppen, sindet og 3

4 intellektet betydning. Alt dette må nødvendigvis før eller senere gå til grunde. Senere skal Jeg forklare jer dette i detaljer. Syng det guddommelige navns pris. (Nu sang Bhagavan sangen: Siva Siva Siva Siva yanarada og bad de hengivne om at synge med. Herefter fortsatte Han Sin tale). Mantraet Namashivaya består af fem stavelser. (Mantraet betyder tilbedelse af Siva, eller jeg tilbeder Siva ). Det er et pragtfuldt og helligt mantra. Det, (Gud) er Nirgunam, niranjanam, sanathana niketanam, nitya, shuddha, buddha, mukta, nirmala swarupinam (Gud er uden kvaliteter, ren, den endelige bolig, evig, ikke tilsmudset, oplyst, fri samt legemliggørelsen af hellighed). I skal bevare sådan et helligt mantra sikkert i jeres hjerte. Folk tror i al almindelighed, at Brahma er Skaberen, Vishnu er Opretholderen, og Siva er Nedbryderen. I virkeligheden udgør De Tre Én. Hvis I ønsker at få en paan (en substans, der tygges, og som primært består af betelblade), må I nødvendigvis tilvejebringe tre ingredienser: Betel-blade, betel-nødder og limesaft. Jeres mund bliver først rød, når disse tre ingredienser bliver tygget på samme tid. Hvor kommer den røde farve fra? Fra betel-bladene? Fra betel-nødderne? Eller fra limesaften? Den kommer ikke udelukkende fra én af dem. Den røde farve dukker først frem, når alle tre ting bliver tygget samtidigt. Tilsvarende er Gud alle de tre, Brahma, Vishnu og Maheswara (Siva), i forening. De tre aspekters enhed er Det Guddommelige. Lad være med at tillægge Gud nogen forskellighed og derved ødelægge jeres sind. I vil helt sikkert blive i stand til at opleve disse tre Gud-aspekters enhed. Engang skete der det, at Parvathi foreslog Herren Easwara (Siva) at opføre et hus til dem selv. Hun bønfaldt Ham: Oh Herre! Du drager fra sted til sted og tigger almisser. Vi har indtil nu ikke være i stand til at tilberede hjemmelavet mad. Vi har intet hus, hvor vi kan søge ly. Hvordan skal jeg kunne magte at klare en familie? Easwara forklarede hende nu følgende: Parvathi! Vil alt blive godt, hvis vi bygger et hus? Endnu inden vi er flyttet ind i det, vil rotterne have indtaget huset. Derfor bliver vi nødt til at anskaffe os en kat, der kan slå rotterne ihjel. Katten skal have mælk. For at få mælk, er vi nødt til at anskaffe en ko. For at kunne købe en ko, må vi have penge. Det er alt sammen en masse besvær. Du tror, at det er så let at bygge et hus og vedligeholde det. Nej, nej! Vi bør ikke tragte efter sådanne ting. Fra det øjeblik du holdt af Mig og ægtede Mig, burde du have overladt alt til Mig. Du bør ikke nære noget ønske om disse ting og sager. Alle rigdomme som penge, guld, huse, jord, ejendomme, køretøjer og så videre i denne verden er flygtige, og derfor er de unødvendige. Alexander den Store begav sig ud på en sejrrig march. Han erobrede adskillige lande, og til sidst satte han foden på Bharath s (Indiens) jord. Han nåede frem til floden Sind (flod i nord-vest Indien). Det er i nærheden af Kashmir. Han forsøgte at krydse floden. Præcis i det øjeblik blev han ramt af et hjerteanfald. Lægerne undersøgte ham og erklærede, at der ikke var nogen mulighed for, at han kom sig. Nu kaldte Alexander sine ministre og embedsmænd til sig. Han fortalte dem følgende: Jeg er overhovedet ikke bekymret over, at jeg skal dø. Rent faktisk er jeg lykkelig. Jeg har dog et lille ønske. Når jeg er død, skal I iklæde mit afdøde legeme en hvid klædedragt. Jeg ønsker også, at mine hænder bliver strakt op mod himlen. Derefter ønsker jeg at blive ført i procession gennem hver eneste gade i min landsby. I skal så forklare landsbybeboerne, at Alexander den Store var en mægtig erobrer. Han havde en stor hær samt mange venner og slægtninge. Ved at erobre mange lande samlede han sig store rigdomme. Alligevel forlod han ved sin død sin dødelige klædedragt tomhændet. 4

5 Selv kong Harischandra, der nøje fulgte sandheden vej, var til sidst nødt til at forlade denne verden, idet han efterlod sit enorme kongerige og sine umådelige rigdomme. Kejser Nala, der herskede over et kæmpe imperium, kunne ikke tage noget med sig, da han døde. Førte kong Mandhata, der prydede Krita-tidsalderen, nogen rigdomme med sig, da han forlod Jorden? Selv Herren Rama, der byggede broen tværs over havet, kan ikke ses på Jorden i dag. Mange konger har hersket over Jorden, men ingen af dem kunne bære så meget som en håndfuld støv med sig. Oh ædle sjæle! Tror I, at I kan bære rigdomme på jeres hoved, når I forlader verden? Ingen kan tage så meget som en paisa (100 paisa er lig med 1 rupee, der er ca. 17 øre værd) med sig, når vedkommende dør. End ikke en håndfuld jord kan nogen tage med sig. Mennesket opfatter sig selv som værende mægtig og rig. For kort tid siden købte en person en tønde land i Hyderabed for 40 crores rupees (1 crore er lig med 10 millioner). Mens han var på vej hjem fra registratoren, efter han havde fået jorden registreret i sit navn, faldt han pludselig sammen. Til hvilken nytte er det at samle sig millioner af rupees? Det, der er vigtigt for et menneske, er dets guna er (kvaliteter), ikke dets dhana (penge). Daivabala (den styrke der kommer fra Gud) er yderst vigtig for jer. Hvis I udvikler guddommelige følelser, vil alt blive jer givet. Penge er utvivlsomt vigtige, for I er nødt til at spise, og maden skal købes for de penge, I tjener. Imidlertid er det dårligt at have overflod af penge. Nogle gange fører det endda til, at man mister livet. Man skal have penge nok til at forsørge sin familie. I en vis udstrækning skal I også hjælpe samfundet. I lever i samfundet. Uden samfundet ophører I med at eksistere. Vis derfor jeres taknemmelighed over for samfundet. Først self (selv), så help (hjælp). Menneskeheden kan kun overleve, hvis disse to størrelser eksisterer. Vær ikke selvisk. Det siges, at en fish (fisk) er bedre end selfish (selviskhed). I skal leve et lykkeligt liv, idet I udfører uselvisk tjeneste til samfundet. Jeg er altid glad og lyksalig. Jeg ved ikke, hvad sorg er, hvad besværligheder er, hvad smerte er. Engang besøgte Indiens præsident Prasanthi Nilayam. I et interview spurgte han Mig: Swami! Har Du også ønsker? Jeg fortalte ham: Jeg har kun ét ønske. At Jeg må være den, Jeg er. Jeg bør ikke være afhængig af andre. Jeg skal skænke lyksalighed til alle. Det er først, når alle er lykkelige, at Jeg er lykkelig. Hvad mere behøver Jeg? Alle henvender sig til Mig med en anmodning. Swami! Jeg ønsker fred. Men hvor er freden? Den er sandelig i jeres indre. Alt hvad der findes uden for jer selv, er ikke peace (fred), men pieces (stykker af helheden). I har ikke brug for det. Fred skal manifesteres fra jeres eget indre. Det er først, når I tilbringer jeres liv baseret på dette princip, at jeres liv bliver helliggjort. Uanset hvilke sadhana er (åndelige øvelser) I udfører, uanset hvilke åndelige tekster I læser, og uanset hvilke høje akademiske grader I tager, så vil alt dette blive efterladt i denne verden, når livets afslutning kommer. Folk tager ikke så meget som én af disse ting med sig på deres rejse til den anden verden. Derfor ønsker Jeg, at I alle må leve er fredfyldt liv. Det er Mit ønske, at I udvikler et ønske om at få fred. Hvad gavner det jer at besidde rigdomme, hvis I ikke udvikler en velgørende natur? 5

6 Drengen, der talte lige før, kommer fra en fremtrædende familie. Hans bedstefaders navn er Margabandhu. Hans fader er bankdirektør. Det er tre år siden, drengen blev meldt ind på vores gymnasium, idet han forlod gymnasiet i Delhi, hvor han tidligere studerede. Siden da er han påbegyndt en Ph.D. om Swami s lære. Han omgås aldrig nogen. Han ønsker altid at være alene. Blindt adlyder han Swami s ordre og udfører det arbejde, der nu måtte blive ham betroet. Han holder gode foredrag om filosofi. Han studerer Sankara s liv og filosofi. (Shankara var en vismand fra omkring det 8. århundrede efter Kristi fødsel der er berømt for sin doktrin om ikke dualisme ). Han kan alt vedrørende Sankara s advaita (filosofi om ikke-dualisme) til fingerspidserne. På vores institutioner findes der adskillige sådanne drenge. Han kom udelukkende til Puttaparthi for at påtage sig denne tapas (åndelige asketiske øvelse). Dagens anden taler er også en af vores studerende. Alle disse drenge er meget dygtige og storslåede. I har Vedanarayana her. Selve hans navn er Vedanarayana (guddommelig viden). Sidste år modtog han prisen som bedste lærer af Indiens præsident. Da præsidenten overrakte ham prisen, spurgte han ham: Hvor tager du hen, efter du har modtaget denne pris? Vedanarayana svarede: Jeg tager tilbage til Puttaparthi. Jeg tager ikke andre steder hen. Præsidenter gav ham følgende råd: Kære søn! Du er en god ung mand. Bliv du på dette sted. Præsidenten er muslim. Alligevel har han stor hengivenhed over for Swami. Forskellige sådanne notabiliteter besøger Puttaparthi og velsigner vores elever. Hvert år slutter ca. 500 elever sig til vores uddannelsesinstitutioner. Vi reklamerer ikke med vores akademiske resultater i aviserne. Men alle vores studerende får udelukkende førstekarakterer. To drenge fra vores uddannelsesinstitution opnåede førstepladser i adgangsprøven til henholdsvis medicinstudiet og ingeniørstudiet. Jeg gav dem begge et stipendium. Når de tager til Amerika for at påbegynde en højere uddannelse, vil Jeg påtage Mig forpligtelsen at uddanne dem på disse institutioner. Jeg fortalte disse drenge: Ikke blot her, men også i Amerika vil I opnå førstepladser. Alle vores elever er som guld. Ikke urent guld, men rent og ublandet guld! De er parat til at påtage sig et hvilket som helst arbejde, de bliver betroet. Disse drenge tager ud i landsbyer en måned hvert år for at udføre tjeneste. De medbringer ris og andre daglige nødvendigheder. I landsbyerne tilbereder de mad og serverer den til alle landsbyens beboere. De serverer mad til hvert enkelt medlem i hver enkel familie, dette uanset hvor mange medlemmer der er i familien. Med stor hengivenhed byder landsbybeboerne disse drenge velkommen: Kære børn! Sendte vores Swami jer herhen? Landsbyernes indbyggere er meget glade for den tjeneste, som vores elever yder. Den dag vores drenge besøger landsbyen, har indbyggerne gjort rent i deres huse og udsmykket dem med blomster. De modtager Swami s prasadam (helliggjort føde) i stor hengivenhed og ærefrygt. Glade spiser de den. Nu er det endnu engang blevet tid at sende vores drenge ud til landsbyerne for at uddele Swami s prasadam. Vores drenge er ikke blot dygtige i skolen, men de er også dygtige til sport, idræt, dans og musik. Der er ikke noget arbejde, som vores drenge ikke vil påtage sig. Uanset hvor de tager hen, om det er til landsbyer eller store byer, så er vores drenge meget påpasselige med at bevare deres karakter. Vores drenge og piger behandler deres karakter, som var den selve deres åndedrag. Der er 700 piger i skoleområdet i Anantapur. (Byen ligger ca. 100 km fra Bangalore). De får også førstekarakter. De tager også ud i landsbyerne og udfører Grama seva (tjeneste til landsbyer). De river de gamle og faldefærdige huse ned og bygger nye huse i landsbyerne. 6

7 Pigerne bygger selv gode og solide huse af sten og cement. De udfører megen tjeneste for de fattige. Da landsbybeboerne blev spurgt om kvaliteten af pigernes arbejde (om husene var utætte), meddelte de os følgende: Nej Swami! Dine piger har udført et vidunderligt stykke arbejde. Vores huse er helt sikre. Selv fagfolk er tilfredse med pigernes arbejde, og de udførte al arbejdet gratis. Vores drenge udfører også storslået tjeneste i landsbyerne. Således besøger vores elever fra de tre skoleområder i Prasanthi Nilayam, Bangalore og Anantapur landsbyerne og hjælper indbyggerne. Vores drenge og piger kommer her ikke for blot at få en uddannelse. Mit oprigtige råd til enhver elev, der søger optagelse på vores uddannelsesinstitutioner, er følgende: Lad være med at komme her for blot at tage en uddannelse og opnå en akademisk grad. I kan helt sikkert gennemføre jeres uddannelse her. Men det, der er vigtigst, er seva (uselvisk tjeneste). Til hvilket formål har Gud givet jer kroppen? Udelukkende for at I kan tjene andre. I Bhagavad Gita en erklærede Herren Krishna: Mamaivamsho jivaloke jivabhuta sanathana (den evige Atma (Den guddommelige Gnist)i alle eksistenser er en del af Min Væren). I er i sandhed amsa (dele) af den samme guddommelighed. Derfor bør I tjene alle. Tjeneste er Gud; tjen alle. Vores elever opnår udelukkende et godt omdømme, fordi de praktiserer Swami s lære. Uanset hvor de tager hen, så udviser folk stor kærlighed og hengivenhed over for eleverne fra Sri Sathya Sai Uddannelses Institutioner. I samme øjeblik de ser disse drenge og piger, der er klædt i deres hvide tøj, priser de dem i høje toner, idet de siger: Disse drenge og piger tilhører Sathya Sai. De er alle sammen meget gode mennesker. Det tøj, vores elever er iført, er hvidt, som deres hjerter også er det. De er rene og hellige. Hver dag er I vidne til, hvordan disse drenge bringer Mig ind i Kulwant Hall (den store overdækkede plads foran templet; opkaldt efter manden, der donerede penge til salens opførelse) og senere tager Mig tilbage til Min bolig. Disse to drenge afsluttede deres MBA-grad (master uddannelse). Den tredje dreng studerer MBBS (Bachelor of medicine, Bachelor and surgery). Adikesavulu (fabrikant i Bangalore) gav ham plads på Vaidehi medicinske kollegium (beliggende i Bangalore). Han har sørget for optagelse af adskillige af vores drenge på kollegiet. Hvis I ønsker at blive optaget på et medicinsk kollegium noget andet sted, skal I betale et vældig stort beløb for at blive optaget. Desuden er der et månedligt gebyr på to eller tre tusind rupees (ca kr.) Men Adikesavulu opkræver ikke så meget som en paisa af os. Han optog flere af vores drenge på sin institution. Han er en stor thyagi (et menneske, der bringer ofre). Han bor tæt ved Sathya Sai Super Speciality Hospital i Bangalore. Vi har opført tre hospitaler i selve Bangalore. I hvert af disse hospitaler er der udstyr for millioner af rupees. Hvis nogen skal have foretaget en hjerteoperation på et andet Super Speciality Hospital end vores, koster det hundredetusinder af rupees. Det er grunden til, at mange mennesker kommer til vores hospitaler og får foretaget en gratis hjerteoperation. Jeg har besluttet at sørge for gratis uddannelse, lægebehandling og livsvigtigt drikkevand til folk. Vi tilvejebringer drikkevand til områderne i højlandet i Andra Pradesh s østlige og vestlige Godavari-distrikter ved at lægge rørledninger op til bakketoppen. I disse to distrikter findes og strømmer der faktisk tilstrækkelige mængder vand. Men det til trods fik folk, der bor i højlandet, alligevel ikke noget drikkevand. Selv efter så mange år led de stadig af mangel på drikkevand. Derfor er vi begyndt på et projekt til 80 crores rupees (132 millioner kroner) for at skaffe drikkevand til disse mennesker ved at lægge rørledninger. De udtrykte deres 7

8 taknemmelighed over for Swami ved at sige : Det er år siden, vi sidst drak frisk vand. I dag er vi igen i stand til at drikke rent og friskt vand. Vi er meget lykkelige, og vi er taknemmelige over for Dig, Swami. Det er ikke det hele. Vi har også sørget for rent drikkevand til alle borgerne i Chennai (tidligere Madras). Alle får vand uden hensyn til deres sociale lag. Borgere fra Chennai kom til Puttaparthi i 50 busser for at udtrykke deres taknemmelighed til Swami for denne gavmildhed. De gav udtryk for deres følelser, idet de sagde: Hvordan skal vi udtrykke vores taknemmelighed over for Dig, Swami? Vi mangler ord. Jeg fortalte dem følgende: I behøver ikke takke Mig. Jeg har givet drikkevand til Min egen familie. Eftersom I alle befinder jer her i Puttaparthi, ved I det måske ikke. Men i forgårs blev det offentliggjort i aviserne, at vand nu bliver leveret til Chennai by fra Poondi-vandresrvoiret. Det var først i går, at vandet første gang nåede frem til Chennai. Mennesker fra Mahboobnager og Medak distrikterne henvendte sig til Mig og erklærede: Swami! Vi har ikke noget rent vand. Jeg reagerede omgående og arrangerede, at der blev tilvejebragt drikkevand fra Krishna-floden til folk i disse to distrikter. På den måde har vi påtaget os en række tjenesteaktiviteter til gavn for de mennesker, der bor i landsbyer i alle egne af landet. Det gælder ikke blot i vores land, men i alle lande i verden. Vores motto er: Elsk alle; tjen alle! I bør også efterligne vores eksempel. Følgende er, hvad Jeg lærer vores børn: Hvis I får kendskab til, at nogen lider, så skal I hjælpe dem, uanset om det er jeres venner eller ej. Om nødvendigt skal I bede om fri fra skole den dag og hjælpe dem. Jeg burde ikke rose Mine drenge, men de gør endnu mere, end Jeg beder dem om. De hjælper andre, idet de endda selv bringer ofre. Vi frembringer den slags ideelle elever, der besidder en ånd af opofrelse og tjeneste. Det er årsagen til, at de gør fremskridt inden for ethvert område i dette land såvel som i udlandet. I grundskolen går der 1200 små børn. De er stadig i den aldersgruppe, hvor de normalt er knyttet til deres forældre. Men når de først er begyndt i vores skole, glemmer de deres forældre og udvikler sig til et stadie, hvor de ikke kan leve uden os. Deres forældre kommer her, og med deres egne øjne ser de den forandring, der er sket med deres børn. De bliver overrasket, og de bliver også glade. Aha! Sikken en stor forandring, der er sket med vores børn, siger de. I virkeligheden overøser vi børnene med megen kærlighed; mere end deres egne forældre gør. På denne måde kan Jeg blive ved med at tale om vores børn. Opfat dem ikke som almindelige mennesker. De er meget betydningsfulde og fremragende. Når de vokser op, fortjener de at blive vores lands ledere. Jeg ønsker udelukkende, at vores børn bliver ideelle børn. Først da vil jeg blive lykkelig. Oversat af 8

Vær forenet i guddommelig kærlighed

Vær forenet i guddommelig kærlighed Dato : 11. februar 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Adilabad parthi yatra. (Parthi yatra betyder: Storslået åndelig rejse. 3200 hengivne fra Adilabad,

Læs mere

: Thiruvanmiyur, Chennai (tidligere Madras). Thiruvanmiyur er et område i den sydligste del af Chennai.

: Thiruvanmiyur, Chennai (tidligere Madras). Thiruvanmiyur er et område i den sydligste del af Chennai. Dato : 27. januar 2007 Sted Anledning : Thiruvanmiyur, Chennai (tidligere Madras). Thiruvanmiyur er et område i den sydligste del af Chennai. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig,

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. januar 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Makara Sankranthi. (Sankranti betyder hellig forandring. På denne dag får Solen overtaget, og bevæger

Læs mere

I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 12. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. december 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Ikke oplyst. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Kærlighed

Læs mere

I skal altid være glade og fredfyldte

I skal altid være glade og fredfyldte Dato : 28. juli 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sai Baba s afslutningstale i forbindelse med Verdenskonferencen for Ungdom. Oversætterens supplerende

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 22. november 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Den 28. dimission for universitetets afgående studerende. Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai

Bhagavan Sri Sathya Sai Dato : 22. november 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Den 26. dimission for universitetets afgående studerende. Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 13. november 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Akhanda Bhajan (uafbrudt lovsang; ofte 24 timer i træk). Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

Ingen kan undslippe konsekvenserne af deres handlinger. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Ingen kan undslippe konsekvenserne af deres handlinger. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 07. juli 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Guru Purnima. Dagen, hvor man ærer sin guru. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med

Læs mere

Ungdommen bør følge sandhedens og retskaffenhedens vej. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Ungdommen bør følge sandhedens og retskaffenhedens vej. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 27. maj 2006 Sted Anledning : Sai Baba s ashram i Brindavan, Whitefield. : Lejrophold for unge fra delstaten Karnataka. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Ungdommen

Læs mere

Installer Gud på jeres hjertes alter og mediter konstant på Ham. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Installer Gud på jeres hjertes alter og mediter konstant på Ham. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 23. februar 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahashivarathi. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor

Læs mere

Uddannelse i menneskelige værdier fører til enhed i tanke, ord og handling af. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Uddannelse i menneskelige værdier fører til enhed i tanke, ord og handling af. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 06. august 2008. Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Udskiftning af rektor for Sri Sathya Sai Universitetet. Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

Betræd sandhedens vej ved uophørligt at kontemplere på Gud

Betræd sandhedens vej ved uophørligt at kontemplere på Gud Dato : 16. februar 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahasivarathi. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor det

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

At tjene samfundet er at tjene Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

At tjene samfundet er at tjene Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 23. november 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sathya Sai Baba s 81 års fødselsdag. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv

Læs mere

I skal udvikle selvtillid og opnå erkendelse af Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle selvtillid og opnå erkendelse af Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 12. september 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Onam. Højtiden, hvor man fejrer, at fortidens kejser Bali besøger sit kongerige, delstaten Kerala,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Kærlighed er Sandhed! Sandhed er kærlighed! Lev i kærlighed! Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Kærlighed er Sandhed! Sandhed er kærlighed! Lev i kærlighed! Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 22. juli 2008. Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sri Sathya Sai s Verdens Undervisningskonference. Afsluttende tale på konferencens 3. dag. Oversætterens

Læs mere

Alle er én; vær ens over for alle. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Alle er én; vær ens over for alle. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 1. januar 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Nytår. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Alle er én; vær ens

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Oplev sødmen ved Rama s navn. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Oplev sødmen ved Rama s navn. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 7. april 2006 Sted Anledning : Sai Kulwant Hall i Prasanthi Nilayam, Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sri Rama Navami (Rama s fødselsdag). Oversætterens supplerende forklaringer er

Læs mere

I skal respektere, ære og gøre jeres moder lykkelig. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal respektere, ære og gøre jeres moder lykkelig. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 06. maj 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Årsdagen for Sai Baba s moders, Easwaramma s, død. Oversætterens supplerende forklaringer er anført

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Stol på jeres samvittighed. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Stol på jeres samvittighed. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. januar 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Makara Sankranti. (Sankranti betyder hellig forandring. På denne dag får Solen overtaget og bevæger

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Guds kærlighed er sand uddannelse. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Guds kærlighed er sand uddannelse. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 28. september 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Dasara. (En højtid, hvor man fejrer de gode kræfters sejr over de kræfter, der modsætters sig

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Opgiv selviskheden og stræb efter erkendelse af Selvet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Opgiv selviskheden og stræb efter erkendelse af Selvet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 27. september 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Dasara. (En højtid, hvor man fejrer de gode kræfters sejr over de kræfter, der modsætters sig

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

I skal ikke begrænse den altgennemtrængende Brahman med navne og former. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal ikke begrænse den altgennemtrængende Brahman med navne og former. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 26. februar 2006 Sted Anledning : Sai Kulwant Hall, Prasanthi Nilayam i Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahasivarathri. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

Penge kommer og går, men moral kommer og vokser! Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Penge kommer og går, men moral kommer og vokser! Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 14. januar 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Makara Sankranthi. (Sankranti betyder hellig forandring. På denne dag får Solen overtaget og bevæger

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kun den fattige ved hvad kærlighed er.

Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Prædiken til den 29. juni (som i kirkens kalenderår hedder 2. trinitatis) 2012 i Havdrup Kirke Salmer: 752,604,685,681,367 Prædikenteksten er taget fra Lukasevangeliet

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 26. december 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Julen. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Hvis I tror på

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

I skal udvikle menneskelighed og blive forbilleder i samfundet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle menneskelighed og blive forbilleder i samfundet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 13. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Sansekontrol er den sande sadhana (åndelige øvelse)

Sansekontrol er den sande sadhana (åndelige øvelse) Dato : 23. februar 2006 Sted Anledning : Sai Kulwant Hall i Prasanthi Nilayam, Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Tale til elever i gymnasiet Oversætterens supplerende forklaringer er anført

Læs mere

Et sandt og ægte liv, er et liv, der er gennemtrængt af kærlighed. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Et sandt og ægte liv, er et liv, der er gennemtrængt af kærlighed. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 06. marts 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahasivarathri: ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor det

Læs mere

Studie 18. Kristen adfærd

Studie 18. Kristen adfærd Studie 18 Kristen adfærd 98 Åbent spørgsmål Enig/uenig Kristne bør skille sig ud i vores verden på grund af deres principper for påklædning, underholdning og sundhed. Hvorfor svarede du, som du gjorde?

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Vores relation til verden omkring os

Vores relation til verden omkring os Vores relation til verden omkring os I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

RG Grindsted Kirke 24/ kl

RG Grindsted Kirke 24/ kl 1 RG Grindsted Kirke 24/9-2017 kl. 16.00 Emne: God s Kingdom - NOW Præludium: Du regerer (se en smagsprøve her: https://www.youtube.com/watch?v=d7a6gxbgmzi) Velkomst v. Steen - mulighed for bøn nævnes

Læs mere

22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup. Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt.

22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup. Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt. 22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt. På Tv er det blevet en del af tidens fylde, let mad og opskriften

Læs mere

Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23

Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23 Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23 Salmer: 122 Den yndigste 117 En rose så jeg 114 Hjerte løft 125 Mit hjerte altid vanker (438 Hellig) Kun i Vejby 109.5-6 (Som natten aldrig) 103 Barn Jesus

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Prædiken til Palmesøndag, Københavns Domkirke 2016

Prædiken til Palmesøndag, Københavns Domkirke 2016 Prædiken til Palmesøndag, Københavns Domkirke 2016 Stine Munch Det er Palmesøndag. Det er begyndelsen af påsken. Den største fest for de kristne. Evangeliet til i dag, Palmesøndag, giver os en del af svaret

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

786 Nu går solen 722 Nu blomstertiden (sv. mel.) 723 Naturen holder Nadver: Sig månen

786 Nu går solen 722 Nu blomstertiden (sv. mel.) 723 Naturen holder Nadver: Sig månen 786 Nu går solen 722 Nu blomstertiden (sv. mel.) 723 Naturen holder Nadver: 725.4-5 769 Sig månen og 748 Nu vågne alle 725 Det dufter 52 Du, Herre Krist 726 Gak ud min sjæl Til sine disciple sagde han:»derfor

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

Min Gud er en stor, stor Gud -2

Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er min Konge! Mål: At lære børnene, at Gud er vores konge og forsørger. Han ønsker at regere i os. Tekst: 1. Kongebog 17, 6-16 (Elias og enken i Sarepta). Visualisering:

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i advent kl i Engesvang. Sådan er det ikke.

Prædiken til 3. søndag i advent kl i Engesvang. Sådan er det ikke. Prædiken til 3. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang 15. dec. kl. 10.00 3. s. e. i advent 78 Blomstre som en rosengård 80 Tak og ære være Gud 89 Vi sidder i mørket 86 Hvorledes skal jeg møde 439 O, du

Læs mere

Kapitel 32 - Verdslig rigdom og Guds rige

Kapitel 32 - Verdslig rigdom og Guds rige Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 32 - Verdslig rigdom og Guds rige Oprettet: 16. december 2005 Præsident Young var en praktisk anlagt mand, som ikke var ødsel, og som arbejdede hårdt for at

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Studie 18. Kristen adfærd

Studie 18. Kristen adfærd Studie 18 Kristen adfærd 97 Åbningshistorie Spørgsmål, der skræmmer livet af mig: Hvilke film er det ok at se? Hvad er der galt med det tøj, jeg har på? Er der noget galt med min musik beskriver den ikke

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere