Ønsk fred, ikke rigdom. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ønsk fred, ikke rigdom. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba"

Transkript

1 Dato : 16. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva, maha betyder stor eller mægtig, og yajna betyder offerceremoni. Der er altså tale om en stor og prægtig offerceremoni, hvor Herren Siva tilbedes. Formålet med ceremonien er at fremme alle menneskers samt hele universets fremgang og velstand samt at sikre universel fred). Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Ønsk fred, ikke rigdom af Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Legemliggørelser af kærlighed! De foregående talere har fortalt storslåede ting. Efter at have hørt dem, tror jeg ikke, der er mere at tilføje. Der findes ingen større velgørenhed end at give de sultne mad. Der findes ingen større guder end forældrene. Der findes ingen større dharma ( rigtig handling ) end medfølelse. Der findes ingen større gevinst end gode menneskers selskab. Der findes ingen større fjende end vrede. Der findes ingen større rigdom end et godt omdømme. Et dårligt omdømme er selve døden. Der findes ingen udsmykning, der er smukkere end fremsigelsen af Guds navn. Legemliggørelser af kærlighed! I er dannet af, og I er afhængige af anna (føde). I kan ikke leve ret længe uden føde. Hvor kommer denne føde fra? Den hidrører fra Herren Shankara (et af Siva s navne; betyder den, der skænker glæde ), hvis natur er uendelig. Shankara er enestående; ord kan ikke beskrive Ham, og sindet kan ikke fatte Ham. Alle de objekter, som I ser i denne verden, er Guds skabelse. Alt, hvad der er synligt i fortiden, nutiden og fremtiden, er Guds skabelse. Moder Parvathi (Siva s gemalinde) var det eneste individ, der var klar over denne sandhed. Før hun giftede sig med Herren Shankara, henvendte alle devata erne (himmelseke væsener) sig til hende og spurgte: Oh Gowri! (Parvathi) Du er meget ung, og Sambashiva (den lykkebringende Siva) er gammel. Han Rider på en tyr og er altid på farten. Han smykker Sig med slanger. Hvordan kan det være, at du bejler til Ham? Er du ikke klar over alt dette? Han ejer ikke Sit eget hus, og Han sover på kirkegården. 1

2 De himmelske væsener konfronterede Parvathi med disse nedslående argumenter og forsøgte at tale hende fra at gifte sig med Herren Siva. Parvathi svarede: I ser alle Herrens Siva s ydre fremkomst. I bliver narret til at tro, at det er Hans virkelige form. I er ikke i stand til at erkende Siva s sande natur, der er abhouthika (hinsides den fysiske form), aloukika (anderledes end verdslig) og saswatha (evig). I bekymrer jer kun om den fysiske krops skønhed og om rigdom og velstand i verdslig forstand. Jeres syn er begrænset til kroppen, sindet og intellektet. Derfor er I kun i stand til at se Herren Siva s fysiske aspekter. I er ikke i stand til at se Hans subtile natur, der er iboende Ham, nemlig guddommelighed. Han er hverken kroppen eller sindet. Han er lingakara (Hans form ligner en lingams form). Imidlertid er denne lingam ikke synlig for nogen. Den befinder sig i Hans kantha (hals). Jeg er den eneste, der har set Hans virkelige form. Det er grunden til, at jeg ønsker at gifte mig med Ham. I er kun i stand til at se Hans fysiske form, og det kun i en vis grad. Men Gud er ikke begrænset til denne form. Gud er anoraneeyan mahato maheeyan (mindre end det mindste og større end det største). Når I først bliver i stand til at se denne kosmiske form, vil I overhovedet ikke tænke på den fysiske form. I vil ikke være optaget af Hans alder. Herren Siva, som jeg skal giftes med, er ikke den, der tigger efter almisser; faktisk giver Han almisser til alle! Præcis i det øjeblik manifesterede Herren Siva Sig for hende. Han fremstod som meget smuk og ung. Rent faktisk var Han endnu yngre end Gowri (Parvathi). Herren Siva og Parvathi passede perfekt til hinanden. De himmelske væsener blev lamslået. På den måde bliver mennesket vildledt til at tro noget. Men det, der til syvende og sidst sker, er alt sammen helt anderledes. Ikke alle mennesker kan erkende den indre sandhed. Verdsligt orienterede mennesker tragter efter fysisk skønhed og lykke. Men en sandfærdig natur er nødvendig for at kunne erkende sathya s (Sandhedens) legemliggørelser. Ingen kan beskrive det guddommeliges natur som værende dette eller hint. (Det, der er det samme i fortid, nutid og fremtid, er sathya. Det er altså det, der er uforanderligt, der er sathya. Det betyder, at intet i universet, eller selve universet som sådan, er sathya. Sai Baba siger: Sandhed er Gud; Gud er sandhed). Er det muligt at begrænse Den Ene til at opholde Sig i et tempel, når Den Ene gennemtrænger hele kosmos? Er det muligt at holde en lampe op for Den Ene, der skinner med en milliard soles stråleglans? Er det muligt at tilskrive en form til Den Ene, som selv Brahma, Skaberen, ikke kan fatte? Er det muligt at give et navn til Den Ene, der er til stede i alle eksistenser? Er det muligt at tilbyde mad til Den Ene, der har det ganske kosmos i Sin mave? Guds form er den mest subtile form, der eksisterer. Den er i sandhed ganske lille. Det er Det. (Her materialiserede Swami en lingam ved at svinge Sin hånd i en cirkel. Han holdt den frem, så alle kunne se den). Denne lingam (den lingam, der netop var blevet materialiseret af Sai Baba) ligner præcis den lingam, der dagligt bliver tilbedt af den ledende præst. Den brede befolkning er som krager. Blændet af uvidenhed ser de kun den ydre form. Ingen kan fastsætte er regel om, at udelukkende det og det må ofres til Gud. Adskillige engelsk- 2

3 uddannede og moderne mennesker kommer i denne tid med bemærkninger som: Hvad sker der her?! Mange fattige mennesker sulter, og så kaster I så store mængder ris og ghee (klaret smør) i ilden og spilder al den gode mad! I stedet kunne I brødføde nogle fattige med denne mad. Er det ikke sandt? På følgende måde kunne vores ledende præst forklare sådanne mennesker fornuften bag disse ritualer: Mine herrer! En dag sår en landmand fem sække ris ud på en mark. Når de spirer, planter han dem ud på hele marken og vander dem. Kan nogen påstå, at han smider værdifuld ris ned i pløret og vandet? I sidste instans høster landmanden 50 sække ris. Tilsvarende gavner de ritualer, der bliver gennemført af ritwik erne (præsterne), i høj grad menneskeheden; ritualerne er aldrig et spild. Alt, hvad der i dag bliver ofret til Gud, er som denne ris og ghee; på et senere tidspunkt gavner det i høj grad menneskeheden. På samme måde som en sæk ris, der bliver sået på en mark, mangfoldiggør sig til 50 sække, mangfoldiggør alle de ting, der bliver ofret til Agnihothra (Ild-guden), sig mange gange. Der er udelukkende én ting, I skal ofre til Gud. I jeres hjerte er der adskillige ønsker. Alle disse ønsker skal ofres til Gud. Alt, hvad der bliver ofret til Gud uden noget ønske om at høste frugterne heraf, vil på et senere tidspunkt i høj grad gavne. Ude af stand til at forstå denne sandhed tillægger den brede befolkning ydre og verdslige anliggender betydning. De danner sig deres mening på baggrund af det, de ser udadtil. Lige meget hvad, der bliver ofret til Gud, så kommer det tusindfold tilbage. Den ydre form er som en pakke. Medmindre denne emballage bliver fjernet, vil det indhold, der befinder sig i pakken, ikke blive synligt for jer. Det guddommelige i naturen er dækket af panchabhutha erne (de fem elementer: Jord, vand, ild, luft og æter). I er ude af stand til at se det guddommelige på grund af kama (begær), krodha (vrede), lobha (grådighed), moha (vildfarelse), mada (stolthed) og matsarya (jalousi). Fjern emballagen. Så vil Guds smukke og lyksalige form manifestere Sig for jer. Tillæg ikke emballagen nogen betydning. Den ydre indpakning er muligvis meget smuk. Medmindre I åbner denne pakke, vil I imidlertid ikke være i stand til at se indholdet og dets beskaffenhed. Mange mennesker vil blive tiltrukket at pakkens ydre fremtoning, og de vil på denne måde blive ført bag lyset. Men det er ikke tilfældet med det guddommelige. Den fysiske skønhed vil udelukkende være synlig for det ydre syn. Kroppen er dannet af de fem elementer, og før eller siden er den nødt til at gå til grunde. Men kroppens Beboer hverken fødes eller dør. Beboeren har overhovedet ingen tilknytning og Den er Det evige Vidne. Sandt at sige er Beboeren, der er til stede i Atma s form, i sandhed Gud selv. Herrens guddommelige natur er på denne måde pakket ind i den fysiske krop. Stil jer derfor ikke tilfreds med den ydre indpakning. Det guddommelige er iboende jer. I er sandelig Gud! Gud er altgennemtrængende. Heraf følger, at I også er altgennemtrængende. Det guddommelige er til stede i jer såvel som i alle levende væsener. Hvis I ønsker at se Gud, skal I leve et liv, der er rent, uden vaklen og uselvisk. Al den mangfoldighed og forskellighed, som I ser i den objektive verden, er spild. Fjern derfor denne forskellighed og udvikl enhed. Hvor der er enhed, der vil der være renhed. Hvor der er renhed, der vil det guddommelige manifestere sig. I virkeligheden er den enkelte af jer ikke ét individ. Der findes tre individer i jer. Den, I tror, I er. Den, andre tror, I er. Og den I virkelig er. I er i sandhed en legemliggørelse af den guddommelige Atma. (Den guddommelige Gnist). Eftersom I ikke erkender denne sandhed, lever I jeres liv, idet I tillægger kroppen, sindet og 3

4 intellektet betydning. Alt dette må nødvendigvis før eller senere gå til grunde. Senere skal Jeg forklare jer dette i detaljer. Syng det guddommelige navns pris. (Nu sang Bhagavan sangen: Siva Siva Siva Siva yanarada og bad de hengivne om at synge med. Herefter fortsatte Han Sin tale). Mantraet Namashivaya består af fem stavelser. (Mantraet betyder tilbedelse af Siva, eller jeg tilbeder Siva ). Det er et pragtfuldt og helligt mantra. Det, (Gud) er Nirgunam, niranjanam, sanathana niketanam, nitya, shuddha, buddha, mukta, nirmala swarupinam (Gud er uden kvaliteter, ren, den endelige bolig, evig, ikke tilsmudset, oplyst, fri samt legemliggørelsen af hellighed). I skal bevare sådan et helligt mantra sikkert i jeres hjerte. Folk tror i al almindelighed, at Brahma er Skaberen, Vishnu er Opretholderen, og Siva er Nedbryderen. I virkeligheden udgør De Tre Én. Hvis I ønsker at få en paan (en substans, der tygges, og som primært består af betelblade), må I nødvendigvis tilvejebringe tre ingredienser: Betel-blade, betel-nødder og limesaft. Jeres mund bliver først rød, når disse tre ingredienser bliver tygget på samme tid. Hvor kommer den røde farve fra? Fra betel-bladene? Fra betel-nødderne? Eller fra limesaften? Den kommer ikke udelukkende fra én af dem. Den røde farve dukker først frem, når alle tre ting bliver tygget samtidigt. Tilsvarende er Gud alle de tre, Brahma, Vishnu og Maheswara (Siva), i forening. De tre aspekters enhed er Det Guddommelige. Lad være med at tillægge Gud nogen forskellighed og derved ødelægge jeres sind. I vil helt sikkert blive i stand til at opleve disse tre Gud-aspekters enhed. Engang skete der det, at Parvathi foreslog Herren Easwara (Siva) at opføre et hus til dem selv. Hun bønfaldt Ham: Oh Herre! Du drager fra sted til sted og tigger almisser. Vi har indtil nu ikke være i stand til at tilberede hjemmelavet mad. Vi har intet hus, hvor vi kan søge ly. Hvordan skal jeg kunne magte at klare en familie? Easwara forklarede hende nu følgende: Parvathi! Vil alt blive godt, hvis vi bygger et hus? Endnu inden vi er flyttet ind i det, vil rotterne have indtaget huset. Derfor bliver vi nødt til at anskaffe os en kat, der kan slå rotterne ihjel. Katten skal have mælk. For at få mælk, er vi nødt til at anskaffe en ko. For at kunne købe en ko, må vi have penge. Det er alt sammen en masse besvær. Du tror, at det er så let at bygge et hus og vedligeholde det. Nej, nej! Vi bør ikke tragte efter sådanne ting. Fra det øjeblik du holdt af Mig og ægtede Mig, burde du have overladt alt til Mig. Du bør ikke nære noget ønske om disse ting og sager. Alle rigdomme som penge, guld, huse, jord, ejendomme, køretøjer og så videre i denne verden er flygtige, og derfor er de unødvendige. Alexander den Store begav sig ud på en sejrrig march. Han erobrede adskillige lande, og til sidst satte han foden på Bharath s (Indiens) jord. Han nåede frem til floden Sind (flod i nord-vest Indien). Det er i nærheden af Kashmir. Han forsøgte at krydse floden. Præcis i det øjeblik blev han ramt af et hjerteanfald. Lægerne undersøgte ham og erklærede, at der ikke var nogen mulighed for, at han kom sig. Nu kaldte Alexander sine ministre og embedsmænd til sig. Han fortalte dem følgende: Jeg er overhovedet ikke bekymret over, at jeg skal dø. Rent faktisk er jeg lykkelig. Jeg har dog et lille ønske. Når jeg er død, skal I iklæde mit afdøde legeme en hvid klædedragt. Jeg ønsker også, at mine hænder bliver strakt op mod himlen. Derefter ønsker jeg at blive ført i procession gennem hver eneste gade i min landsby. I skal så forklare landsbybeboerne, at Alexander den Store var en mægtig erobrer. Han havde en stor hær samt mange venner og slægtninge. Ved at erobre mange lande samlede han sig store rigdomme. Alligevel forlod han ved sin død sin dødelige klædedragt tomhændet. 4

5 Selv kong Harischandra, der nøje fulgte sandheden vej, var til sidst nødt til at forlade denne verden, idet han efterlod sit enorme kongerige og sine umådelige rigdomme. Kejser Nala, der herskede over et kæmpe imperium, kunne ikke tage noget med sig, da han døde. Førte kong Mandhata, der prydede Krita-tidsalderen, nogen rigdomme med sig, da han forlod Jorden? Selv Herren Rama, der byggede broen tværs over havet, kan ikke ses på Jorden i dag. Mange konger har hersket over Jorden, men ingen af dem kunne bære så meget som en håndfuld støv med sig. Oh ædle sjæle! Tror I, at I kan bære rigdomme på jeres hoved, når I forlader verden? Ingen kan tage så meget som en paisa (100 paisa er lig med 1 rupee, der er ca. 17 øre værd) med sig, når vedkommende dør. End ikke en håndfuld jord kan nogen tage med sig. Mennesket opfatter sig selv som værende mægtig og rig. For kort tid siden købte en person en tønde land i Hyderabed for 40 crores rupees (1 crore er lig med 10 millioner). Mens han var på vej hjem fra registratoren, efter han havde fået jorden registreret i sit navn, faldt han pludselig sammen. Til hvilken nytte er det at samle sig millioner af rupees? Det, der er vigtigt for et menneske, er dets guna er (kvaliteter), ikke dets dhana (penge). Daivabala (den styrke der kommer fra Gud) er yderst vigtig for jer. Hvis I udvikler guddommelige følelser, vil alt blive jer givet. Penge er utvivlsomt vigtige, for I er nødt til at spise, og maden skal købes for de penge, I tjener. Imidlertid er det dårligt at have overflod af penge. Nogle gange fører det endda til, at man mister livet. Man skal have penge nok til at forsørge sin familie. I en vis udstrækning skal I også hjælpe samfundet. I lever i samfundet. Uden samfundet ophører I med at eksistere. Vis derfor jeres taknemmelighed over for samfundet. Først self (selv), så help (hjælp). Menneskeheden kan kun overleve, hvis disse to størrelser eksisterer. Vær ikke selvisk. Det siges, at en fish (fisk) er bedre end selfish (selviskhed). I skal leve et lykkeligt liv, idet I udfører uselvisk tjeneste til samfundet. Jeg er altid glad og lyksalig. Jeg ved ikke, hvad sorg er, hvad besværligheder er, hvad smerte er. Engang besøgte Indiens præsident Prasanthi Nilayam. I et interview spurgte han Mig: Swami! Har Du også ønsker? Jeg fortalte ham: Jeg har kun ét ønske. At Jeg må være den, Jeg er. Jeg bør ikke være afhængig af andre. Jeg skal skænke lyksalighed til alle. Det er først, når alle er lykkelige, at Jeg er lykkelig. Hvad mere behøver Jeg? Alle henvender sig til Mig med en anmodning. Swami! Jeg ønsker fred. Men hvor er freden? Den er sandelig i jeres indre. Alt hvad der findes uden for jer selv, er ikke peace (fred), men pieces (stykker af helheden). I har ikke brug for det. Fred skal manifesteres fra jeres eget indre. Det er først, når I tilbringer jeres liv baseret på dette princip, at jeres liv bliver helliggjort. Uanset hvilke sadhana er (åndelige øvelser) I udfører, uanset hvilke åndelige tekster I læser, og uanset hvilke høje akademiske grader I tager, så vil alt dette blive efterladt i denne verden, når livets afslutning kommer. Folk tager ikke så meget som én af disse ting med sig på deres rejse til den anden verden. Derfor ønsker Jeg, at I alle må leve er fredfyldt liv. Det er Mit ønske, at I udvikler et ønske om at få fred. Hvad gavner det jer at besidde rigdomme, hvis I ikke udvikler en velgørende natur? 5

6 Drengen, der talte lige før, kommer fra en fremtrædende familie. Hans bedstefaders navn er Margabandhu. Hans fader er bankdirektør. Det er tre år siden, drengen blev meldt ind på vores gymnasium, idet han forlod gymnasiet i Delhi, hvor han tidligere studerede. Siden da er han påbegyndt en Ph.D. om Swami s lære. Han omgås aldrig nogen. Han ønsker altid at være alene. Blindt adlyder han Swami s ordre og udfører det arbejde, der nu måtte blive ham betroet. Han holder gode foredrag om filosofi. Han studerer Sankara s liv og filosofi. (Shankara var en vismand fra omkring det 8. århundrede efter Kristi fødsel der er berømt for sin doktrin om ikke dualisme ). Han kan alt vedrørende Sankara s advaita (filosofi om ikke-dualisme) til fingerspidserne. På vores institutioner findes der adskillige sådanne drenge. Han kom udelukkende til Puttaparthi for at påtage sig denne tapas (åndelige asketiske øvelse). Dagens anden taler er også en af vores studerende. Alle disse drenge er meget dygtige og storslåede. I har Vedanarayana her. Selve hans navn er Vedanarayana (guddommelig viden). Sidste år modtog han prisen som bedste lærer af Indiens præsident. Da præsidenten overrakte ham prisen, spurgte han ham: Hvor tager du hen, efter du har modtaget denne pris? Vedanarayana svarede: Jeg tager tilbage til Puttaparthi. Jeg tager ikke andre steder hen. Præsidenter gav ham følgende råd: Kære søn! Du er en god ung mand. Bliv du på dette sted. Præsidenten er muslim. Alligevel har han stor hengivenhed over for Swami. Forskellige sådanne notabiliteter besøger Puttaparthi og velsigner vores elever. Hvert år slutter ca. 500 elever sig til vores uddannelsesinstitutioner. Vi reklamerer ikke med vores akademiske resultater i aviserne. Men alle vores studerende får udelukkende førstekarakterer. To drenge fra vores uddannelsesinstitution opnåede førstepladser i adgangsprøven til henholdsvis medicinstudiet og ingeniørstudiet. Jeg gav dem begge et stipendium. Når de tager til Amerika for at påbegynde en højere uddannelse, vil Jeg påtage Mig forpligtelsen at uddanne dem på disse institutioner. Jeg fortalte disse drenge: Ikke blot her, men også i Amerika vil I opnå førstepladser. Alle vores elever er som guld. Ikke urent guld, men rent og ublandet guld! De er parat til at påtage sig et hvilket som helst arbejde, de bliver betroet. Disse drenge tager ud i landsbyer en måned hvert år for at udføre tjeneste. De medbringer ris og andre daglige nødvendigheder. I landsbyerne tilbereder de mad og serverer den til alle landsbyens beboere. De serverer mad til hvert enkelt medlem i hver enkel familie, dette uanset hvor mange medlemmer der er i familien. Med stor hengivenhed byder landsbybeboerne disse drenge velkommen: Kære børn! Sendte vores Swami jer herhen? Landsbyernes indbyggere er meget glade for den tjeneste, som vores elever yder. Den dag vores drenge besøger landsbyen, har indbyggerne gjort rent i deres huse og udsmykket dem med blomster. De modtager Swami s prasadam (helliggjort føde) i stor hengivenhed og ærefrygt. Glade spiser de den. Nu er det endnu engang blevet tid at sende vores drenge ud til landsbyerne for at uddele Swami s prasadam. Vores drenge er ikke blot dygtige i skolen, men de er også dygtige til sport, idræt, dans og musik. Der er ikke noget arbejde, som vores drenge ikke vil påtage sig. Uanset hvor de tager hen, om det er til landsbyer eller store byer, så er vores drenge meget påpasselige med at bevare deres karakter. Vores drenge og piger behandler deres karakter, som var den selve deres åndedrag. Der er 700 piger i skoleområdet i Anantapur. (Byen ligger ca. 100 km fra Bangalore). De får også førstekarakter. De tager også ud i landsbyerne og udfører Grama seva (tjeneste til landsbyer). De river de gamle og faldefærdige huse ned og bygger nye huse i landsbyerne. 6

7 Pigerne bygger selv gode og solide huse af sten og cement. De udfører megen tjeneste for de fattige. Da landsbybeboerne blev spurgt om kvaliteten af pigernes arbejde (om husene var utætte), meddelte de os følgende: Nej Swami! Dine piger har udført et vidunderligt stykke arbejde. Vores huse er helt sikre. Selv fagfolk er tilfredse med pigernes arbejde, og de udførte al arbejdet gratis. Vores drenge udfører også storslået tjeneste i landsbyerne. Således besøger vores elever fra de tre skoleområder i Prasanthi Nilayam, Bangalore og Anantapur landsbyerne og hjælper indbyggerne. Vores drenge og piger kommer her ikke for blot at få en uddannelse. Mit oprigtige råd til enhver elev, der søger optagelse på vores uddannelsesinstitutioner, er følgende: Lad være med at komme her for blot at tage en uddannelse og opnå en akademisk grad. I kan helt sikkert gennemføre jeres uddannelse her. Men det, der er vigtigst, er seva (uselvisk tjeneste). Til hvilket formål har Gud givet jer kroppen? Udelukkende for at I kan tjene andre. I Bhagavad Gita en erklærede Herren Krishna: Mamaivamsho jivaloke jivabhuta sanathana (den evige Atma (Den guddommelige Gnist)i alle eksistenser er en del af Min Væren). I er i sandhed amsa (dele) af den samme guddommelighed. Derfor bør I tjene alle. Tjeneste er Gud; tjen alle. Vores elever opnår udelukkende et godt omdømme, fordi de praktiserer Swami s lære. Uanset hvor de tager hen, så udviser folk stor kærlighed og hengivenhed over for eleverne fra Sri Sathya Sai Uddannelses Institutioner. I samme øjeblik de ser disse drenge og piger, der er klædt i deres hvide tøj, priser de dem i høje toner, idet de siger: Disse drenge og piger tilhører Sathya Sai. De er alle sammen meget gode mennesker. Det tøj, vores elever er iført, er hvidt, som deres hjerter også er det. De er rene og hellige. Hver dag er I vidne til, hvordan disse drenge bringer Mig ind i Kulwant Hall (den store overdækkede plads foran templet; opkaldt efter manden, der donerede penge til salens opførelse) og senere tager Mig tilbage til Min bolig. Disse to drenge afsluttede deres MBA-grad (master uddannelse). Den tredje dreng studerer MBBS (Bachelor of medicine, Bachelor and surgery). Adikesavulu (fabrikant i Bangalore) gav ham plads på Vaidehi medicinske kollegium (beliggende i Bangalore). Han har sørget for optagelse af adskillige af vores drenge på kollegiet. Hvis I ønsker at blive optaget på et medicinsk kollegium noget andet sted, skal I betale et vældig stort beløb for at blive optaget. Desuden er der et månedligt gebyr på to eller tre tusind rupees (ca kr.) Men Adikesavulu opkræver ikke så meget som en paisa af os. Han optog flere af vores drenge på sin institution. Han er en stor thyagi (et menneske, der bringer ofre). Han bor tæt ved Sathya Sai Super Speciality Hospital i Bangalore. Vi har opført tre hospitaler i selve Bangalore. I hvert af disse hospitaler er der udstyr for millioner af rupees. Hvis nogen skal have foretaget en hjerteoperation på et andet Super Speciality Hospital end vores, koster det hundredetusinder af rupees. Det er grunden til, at mange mennesker kommer til vores hospitaler og får foretaget en gratis hjerteoperation. Jeg har besluttet at sørge for gratis uddannelse, lægebehandling og livsvigtigt drikkevand til folk. Vi tilvejebringer drikkevand til områderne i højlandet i Andra Pradesh s østlige og vestlige Godavari-distrikter ved at lægge rørledninger op til bakketoppen. I disse to distrikter findes og strømmer der faktisk tilstrækkelige mængder vand. Men det til trods fik folk, der bor i højlandet, alligevel ikke noget drikkevand. Selv efter så mange år led de stadig af mangel på drikkevand. Derfor er vi begyndt på et projekt til 80 crores rupees (132 millioner kroner) for at skaffe drikkevand til disse mennesker ved at lægge rørledninger. De udtrykte deres 7

8 taknemmelighed over for Swami ved at sige : Det er år siden, vi sidst drak frisk vand. I dag er vi igen i stand til at drikke rent og friskt vand. Vi er meget lykkelige, og vi er taknemmelige over for Dig, Swami. Det er ikke det hele. Vi har også sørget for rent drikkevand til alle borgerne i Chennai (tidligere Madras). Alle får vand uden hensyn til deres sociale lag. Borgere fra Chennai kom til Puttaparthi i 50 busser for at udtrykke deres taknemmelighed til Swami for denne gavmildhed. De gav udtryk for deres følelser, idet de sagde: Hvordan skal vi udtrykke vores taknemmelighed over for Dig, Swami? Vi mangler ord. Jeg fortalte dem følgende: I behøver ikke takke Mig. Jeg har givet drikkevand til Min egen familie. Eftersom I alle befinder jer her i Puttaparthi, ved I det måske ikke. Men i forgårs blev det offentliggjort i aviserne, at vand nu bliver leveret til Chennai by fra Poondi-vandresrvoiret. Det var først i går, at vandet første gang nåede frem til Chennai. Mennesker fra Mahboobnager og Medak distrikterne henvendte sig til Mig og erklærede: Swami! Vi har ikke noget rent vand. Jeg reagerede omgående og arrangerede, at der blev tilvejebragt drikkevand fra Krishna-floden til folk i disse to distrikter. På den måde har vi påtaget os en række tjenesteaktiviteter til gavn for de mennesker, der bor i landsbyer i alle egne af landet. Det gælder ikke blot i vores land, men i alle lande i verden. Vores motto er: Elsk alle; tjen alle! I bør også efterligne vores eksempel. Følgende er, hvad Jeg lærer vores børn: Hvis I får kendskab til, at nogen lider, så skal I hjælpe dem, uanset om det er jeres venner eller ej. Om nødvendigt skal I bede om fri fra skole den dag og hjælpe dem. Jeg burde ikke rose Mine drenge, men de gør endnu mere, end Jeg beder dem om. De hjælper andre, idet de endda selv bringer ofre. Vi frembringer den slags ideelle elever, der besidder en ånd af opofrelse og tjeneste. Det er årsagen til, at de gør fremskridt inden for ethvert område i dette land såvel som i udlandet. I grundskolen går der 1200 små børn. De er stadig i den aldersgruppe, hvor de normalt er knyttet til deres forældre. Men når de først er begyndt i vores skole, glemmer de deres forældre og udvikler sig til et stadie, hvor de ikke kan leve uden os. Deres forældre kommer her, og med deres egne øjne ser de den forandring, der er sket med deres børn. De bliver overrasket, og de bliver også glade. Aha! Sikken en stor forandring, der er sket med vores børn, siger de. I virkeligheden overøser vi børnene med megen kærlighed; mere end deres egne forældre gør. På denne måde kan Jeg blive ved med at tale om vores børn. Opfat dem ikke som almindelige mennesker. De er meget betydningsfulde og fremragende. Når de vokser op, fortjener de at blive vores lands ledere. Jeg ønsker udelukkende, at vores børn bliver ideelle børn. Først da vil jeg blive lykkelig. Oversat af 8

I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 12. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Installer Gud på jeres hjertes alter og mediter konstant på Ham. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Installer Gud på jeres hjertes alter og mediter konstant på Ham. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 23. februar 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahashivarathi. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor

Læs mere

I skal udvikle selvtillid og opnå erkendelse af Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle selvtillid og opnå erkendelse af Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 12. september 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Onam. Højtiden, hvor man fejrer, at fortidens kejser Bali besøger sit kongerige, delstaten Kerala,

Læs mere

Betræd sandhedens vej ved uophørligt at kontemplere på Gud

Betræd sandhedens vej ved uophørligt at kontemplere på Gud Dato : 16. februar 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahasivarathi. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor det

Læs mere

I skal udvikle menneskelighed og blive forbilleder i samfundet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle menneskelighed og blive forbilleder i samfundet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 13. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Betragt Kærlighed som jeres liv og Sandhed som jeres åndedrag

Betragt Kærlighed som jeres liv og Sandhed som jeres åndedrag Studiekreds 19. august 2015 København Betragt Kærlighed som jeres liv og Sandhed som jeres åndedrag Betragt kærlighed som jeres liv og sandhed som jeres åndedrag. Der er en intim og uadskillelig forbindelse

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Summer Showers in Brindavan. 1974 - bind 1. Af Sathya Sai Baba

Summer Showers in Brindavan. 1974 - bind 1. Af Sathya Sai Baba Summer Showers in Brindavan 1974 - bind 1 Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer I en række år har Sathya Sai Baba afholdt en sommerskole for college-studerende.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Forord Denne ramadan folder henvender sig først og fremmest til unge muslimer med

Forord Denne ramadan folder henvender sig først og fremmest til unge muslimer med Forord Denne ramadan folder henvender sig først og fremmest til unge muslimer med henblik på at give en dybere forståelse for hvad Ramadanen handler om og vejleder til en bedre/sundere faste. Samt til

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Summer Showers in Brindavan. Af Sathya Sai Baba

Summer Showers in Brindavan. Af Sathya Sai Baba Summer Showers in Brindavan 1972 Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer I en række år har Sathya Sai Baba afholdt en sommerskole for college-studerende. Det overordnede

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og

Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og Josefine Høgenhaug Aaen Foto: Josefine Høgenhaug Aaen

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Sandhed Godhed Skønhed

Sandhed Godhed Skønhed Sandhed Godhed Skønhed Bind 5: Sathya Sai Baba s livshistorie (1980 til 1985) Originaltitel: Sathyam Sivam Sundaram Af B.N. Narasimha Murthy Oversat af: www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 29. januar 1965 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Ikke oplyst. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Følg i Hans

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Sandhed Godhed Skønhed

Sandhed Godhed Skønhed Sandhed Godhed Skønhed Bind 7: Sathya Sai Baba s livshistorie (1994 til 2001) Originaltitel: Sathyam Sivam Sundaram Af B.N. Narasimha Murthy Oversat af: www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Statuen og Stenen Daniel 2:1-6 I sit andet regeringsår havde Nebukadnezar en drøm, han blev grebet af uro og kunne ikke falde i søvn igen. Så befalede kongen at mirakelmagerne, besværgerne, troldmændene

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere