Betræd sandhedens vej ved uophørligt at kontemplere på Gud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betræd sandhedens vej ved uophørligt at kontemplere på Gud"

Transkript

1 Dato : 16. februar 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahasivarathi. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor det derfor er lettest og mest gunstigt at tilbede Herren Siva). Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Betræd sandhedens vej ved uophørligt at kontemplere på Gud af Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Skabelsen opstår fra Sandhed og forenes i Sandhed. Findes der et sted i kosmos, hvor Sandhed ikke eksisterer? Se denne rene og ubesmittede Sandhed for jer. Sathya (Sandhed) er altgennemtrængende. Sandhed er allestedsnærværende. I oplever Sandhed alle vegne. Faktisk er hele jeres syn og al jeres berøring og tale udelukkende knyttet til sandhed! Hvor findes shuddha sattwam (den rene bevidsthed)? Den findes alle vegne. (Det, der er det samme i fortid, nutid og fremtid, er sathya. Det er altså det, der er uforanderligt, der er sathya. Det betyder, at intet i universet, eller selve universet som sådan, er sathya. Sai Baba siger: Sandhed er Gud; Gud er sandhed). Sandhed har ingen form. Alt hvad I ser, er Sandhed! (her skabte Swami en genstand). Dette er Sandhed. Hvor kom den fra? Den er opstået fra Sandhed, og den vil blive forenet med Sandhed. Det siges, at: Sarvam khalvidam Brahman (sandelig er alt dette Brahman; altså Gud). Sandhed er Brahman s legemliggørelse. Sandhed er udelelig. Den er ikke to; den er én og kun én. Alligevel er folk nødt til at gøre sig mange anstrengelser for at bringe denne Sandhed ud i hverdagens handlinger. Sandhed er ikke blot et ord. Den antager forskellige former. Tilsvarende antager Brahman et uendeligt antal former. (Brahman er Gud, Herren. Brahman er Det Upersonlige Højeste Væsen, den oprindelige kilde til og det endelige mål for alle eksistenser. Således er Brahman identisk med Atma). Alligevel er Gud kun én. Det er derfor, det siges, at: Brahman sathyam jagan-mithya (alene Gud er sand, verden er usand). Alt er en refleksion af Gud, intet andet. Ekam sath viprah bahudha vadanthi (der eksisterer udelukkende Én; Denne er kendt og bliver beskrevet af de vise på mange måder). Alt i dette univers udspringer fra Sandhed. Dharma ( rigtig handling ) opstod fra Sandhed. (Sai Baba siger, at der ikke eksisterer et ord eller et begreb, der kan forklare ordet dharma. Dharma er det, der understøtter og opretholder hele universet. Dharma er den pligt, som alting er eller burde være underlagt. Det er ildens pligt at fortære, varme, lyse, nedbyde osv. Det er græssets pligt at omdanne kuldioxid til ilt, være føde, se smukt ud osv. Det er 1

2 menneskets overordnede pligt at søge forening med Gud. Alt efter deres rolle i livet, har forskellige mennesker forskellige pligter Det siges, at: Sathyannasti paro dharma (der eksisterer ingen større dharma end overholdelse af sandheden). Når Sandhed og rigtig handling følges ad, bliver resultatet fred. Fra fred opstår kærlighed. Denne kærlighed omfatter alt og alle. Der findes intet sted i denne verden, hvor kærligheden ikke er til stede. På samme måde findes der ikke noget sted i denne verden, hvor Sandhed ikke er til stede. Følgelig gælder, at fra Sandhed og rigtig handling opstår fred, og fra fred opstår kærlighed. Og endelig udspringer lyksaligheden fra kærlighed. Hvor der er kærlighed, er der ingen plads til had. Det er lige netop på sådant et sted, at ikkevold tager sit udgangspunkt. Hvis I derfor ønsker at fremme ikke-vold, så skal I fremelske kærlighed. Hvis blot der er kærlighed, så vil alle blive én. Bhagavad Gita erklærer: Mamaivamsho jivaloke jivabhuta sanathana (den evige Atma (Den guddommelige Gnist) i alle eksistenser er en del af Min Væren). Konsekvensen af denne erklæring er, at: Alle er Mine amsa (dele). Du er ikke forskellig fra Mig. Du er Min refleksion! Du er Mig, og Jeg er dig. Muligvis er navne og former forskellige, men den Den guddommelige Gnist, der er til stede i alle, er den samme. Enhver krop får sit eget navn. Disse navne bliver givet med det formål, at det enkelte menneske kan identificeres. Navnene afspejler imidlertid ikke jeres sande jeg. Det er den samme guddommelige Gnist, der er til stede i alt liv. I skal derfor elske Denne guddommelige Gnist. Det er også ensbetydende med, at I skal elske jer selv. I dag har kærligheden antaget forskellige navne og former i verden. Kærligheden mellem mand og hustru bliver kaldt for anuraga (gensidig agtelse og respekt). Tilsvarende bliver den kærlighed, en moder føler over for sine børn, omtalt som vatsalya (en moders hengivenhed over for sine børn). Alle disse betegnelser er blot udtryk for mentale følelser! Den kærlighed, der gennemtrænger alle individer, er imidlertid en og den samme. Med en sådan universel kærlighed kan alle blive forenet. Der vil overhovedet ikke være spillerum for forskelligheder. Der vil ikke være nogen dualitet. Hvor der ikke er nogen dualitet, der et alt ét! Et menneske med et dualistisk sind er halvblindt. I er ikke blinde. Er I? I har to øjne. Sammen ser de kun ét objekt. Derfor er vi alle én. Når følelsen af Guds faderskab og menneskets broderskab bliver fremelsket, vil følelsen af forskellighed, lysten til at kæmpe mod hinanden, uro, nervøsitet og så videre, blive udslettet fra Jordens overflade. Alle er børn af én fader: Gud! I dag er I nødt til at støtte og fremme denne ædle følelse. Først da vil menneskeheden blive én. Hvordan omtaler I jer selv? I siger: Jeg er et menneske. Hvem er et menneske? Er det en person, der er fuld af kama (begær) og krodha (vrede)? Nej, nej. Den sande betydning af ordet manava (menneske) er, at det er en person, der handler i hverdagen uden at have nogen følelse af, at der eksisterer forskelligheder. I virkeligheden bør I ikke nære nogen følelser af forskelligheder. I er alle legemliggørelser af Det Guddommelige! I er i sandhed børn af én fader! Navne og former forekommer at være forskellige. På grundlag af disse navne og former bør I ikke udvikle en følelse af forskelligheder. Ligegyldigt hvor I drager hen, så skal I alle være forenet. Er det ikke sandt, at hånden kun er én, skønt de fem fingre er forskellige? Smykker er mange, men guld er ét. Køer er mange, men mælk er ét. Væsener er mange, men åndedrættet er ét. Racer er mange, men menneskeheden er én. 2

3 I er blevet født som mennesker. I er alle mennesker. Skønt I alle er mennesker, har I forskellige evner, men Den guddommelige Gnist i alle mennesker er den samme. Se! Der er adskillige elektriske elpærer, der lyser op her i salen. Skønt elpærerne synes at være forskellige, så er den strøm, der strømmer gennem dem, den samme. De menneskelige legemer er som disse elpærer. Hver eneste elpære har muligvis forskellige watt. Jeg er altid glad for at kunne påpege denne pointe vedrørende enhed. Jeg har modtaget hundredtusindvis af breve for nylig. I brevene beder folk Mig indtrængende om at afstå fra at materialisere en linga fra Min krop. (En linga symboliserer det guddommeliges form; denne Mahasivarathi nat plejer Sai Baba at materialisere en eller flere linga erne ud af Sin krop). I brevene bønfalder folk: Swami! Du vil lade den Atma Linga, der er ved at blive skabt i Dit indre, komme ud af Din krop. Lægerne advarer Dig mod at lade dette ske. Selvfølgelig fordres det af Dig, at Du frembringer linga en for at få menneskene til at erkende Sandhed og opleve dens guddommelige stråleglans. Hiranyagarbha linga en vil eksistere i flydende form i kroppen. (Hiranyagarbha betyder: Skabelsens kilde). Der kræves en stor mængde energi for at få den til at størkne. At udstøde linga en kræver yderligere en masse styrke af kroppen. Hver linga, der kommer ud af Din krop, vejer meget. Det er ikke godt for Din fysiske krop at bruge så megen energi på at fremdrage disse linga er. Lad dem, der tror på Din guddommelighed, gøre det. Lad være med at bekymre Dig om andre, der ikke tror. Vær god og undlad at belaste Din krop under nogen omstændigheder. Din krop er meget vigtig for os. Rent faktisk har vi søgt tilflugt hos Dig. Vi vil blive meget bekymrede, hvis Du svækker Din krop på denne måde. Læg derfor venligst bånd på Dig Selv og spar på Din fysiske energi. Gennem Sin guddommelige vilje kan Gud opnå alt. Han kan forvandle Jorden til Himmel og omvendt. Det vil være meget let for Ham. Men hvad skulle det gavne? Hvad vil der derefter ske med sadhaka erne (de åndelige aspiranter)? Lad derfor venligst være med at anvende Din kostbare guddommelige energi på at gøre folk glade eller på at stille dem tilfreds. Sandt. Dette legeme er allerede 81 år gammelt. Det vil holde endnu nogle få år. Jeg er nødt til at bevare dette legeme for at bringe jer alle glæde på mange forskellige måder. Meget snart vil Jeg skænke jer grænseløs lyksalighed. For dem, der vil være lykkelige over at se Mit fysiske legeme ved godt helbred, er legemet meget vigtigt og nødvendigt. Følgelig er det også Min pligt at tage Mig godt af Mit fysiske legeme. I Bharath (Indien) er hengivenhed meget vigtig. I omtaler dette land som hindu-land. De fem bogstaver i ordet hindu står for adskillige enheder af fem så som pancha bhuta erne (de fem elementer: Jord, vand, ild, luft og æter), pancha prana erne (de fem livsenergier) og pancha kosa erne. (De fem slør eller legemer, der omslutter individets Guddommelige Gnist. De fem slør er: Føde-legemet, livsenergi-legemet, sindets legeme, det intellektuelle legeme og lyksaligheds-legemet). Hvad er så den indre betydning af ordet hindu? Bogstavet h står for humility (ydmyghed), i står for individuality (individualitet), n står for nationality (nationalitet), d står for divinity (guddommelighed), og u står for unity (enhed). Det er udelukkende, når I bevarer enheden, at I kan opnå guddommelighed. Tilsvarende er det udelukkende, når I udvikler guddommelighed, at I kan opnå fred og lykke. I er nødt til at værne om nationalfølelsen. I er nødt til at udvikle tro på nationens enhed. Hvis I mister nationalfølelsen, vil I ophøre med at eksistere. Hvad er det, der beskytter nationalfølelsen? Det er den enkeltes kvaliteter og karakteristika, der opretholder menneskeligheden. 3

4 I bliver nødt til at sætte en grænse for jeres stræben her i denne verden. Først da vil I få fred. Gud er allestedsnærværende. Hele universet er opstået af Sandhed. Hele skabelsen afspejler enhed. Uanset hvor I ser hen, vil I udelukkende se lighed. Lad være med at forestil jer, at Gud befinder sig et sted langt væk i Sin Egen niche. I er alle legemliggørelser af det guddommelige! I skal fremelske denne følelse. Faktisk bliver denne Sandhed erfaret direkte af alle mennesker. Reflekter på jer selv en kort stund. Luk øjnene og spørg: Hvem er jeg? Hvad så I, da I lukkede jeres øjne? Ingen ting. Men uophørligt hører I et spørgsmål, der ringer for jeres ører: Hvem er jeg? Hvem er jeg? På et tidspunkt vil I erkende: Jeg er ikke denne form. Alle disse navne og former er midlertidige og flygtige. De er aldrig varige. I har fået kroppen, for at I kan arbejde hårdt. I skal ikke være kede af sorger og vanskeligheder. Hvis der slet ikke var nogen vanskeligheder, ville I ikke kende værdien af lykke. Glæde er et interval mellem to sorger. Faktisk er det udelukkende fra lidelse, at I får glæde. Selv vanskeligheder varer kun en kort periode. Hvis I ønsker at opnå mere lykke, så skal I i hvert fald være indstillet på at opleve nogle vanskeligheder og lidelser. Den hellige Purandaradasa (berømt komponist og sangskriver fra delstaten Karnataka; levede fra ) sang således: Oh Rama! Hvem var det, der malede påfuglens fjer? Hvem var det, der gav den grønne papegøje et rødt næb og gjorde den smuk? Hvem er det, der vander træet på bakken? Hvem er det, der tilvejebringer føde til frøen på klippen? Du er hele universets opretholder. Guddommelighed er det direkte vidne til menneskelighed. Måtte Du derfor beskytte alle! Måtte Du gennemtrænge alle levende væsener! Som Den guddommelige Atma er Du allestedsnærværende. Atma beskytter Atma, ingen andre. Oh Gud! Måtte du skænke alle bevidstheden, så de kan virkeliggøre denne sandhed. I er nødt til at udvikle tro på Atma Tattwa (princippet om Den guddommelige Gnist; at Den guddommelige Gnist er til stede i alle levende eksistenser). Den guddommelige Gnist har overhovedet intet navn eller nogen form. Hvis I imidlertid udvikler tro på Den guddommelige Gnists princip, vil Den guddommelige Gnist altid beskytte jer. Faktisk er Den guddommelige Gnist den levende guddommelighed! Sarvatah panipadam tat sarvathokshi siromukham, saruatah sruthimalloke sarvamavruthya tishthari. (Med hænder, fødder, øjne, hoved, mund og ører der gennemtrænger alt, gennemstrømmer Han hele universet) Princippet om Den guddommelige Gnist, der gennemtrænger alle levende væsener, er sandt og evigt. Den guddommelige Gnist er udelelig. Den samme guddommelige Gnist gennemtrænger alle, akkurat som den samme elektriske strøm strømmer gennem alle elpærer. Hvis den elektriske ledning, der leder strømmen til alle elpærerne, bliver skåret over ét sted, vil alle elpærerne holde op med at lyse. Kære studerende! 4

5 Videnskabelige fremskridt skaber en masse ravage i verden. Adskillige vanskeligheder opstår på grund af disse videnskabelige eksperimenter. I Amerika bliver køer fodret med kallun (komaver). Det gøres med en forventning om, at køerne så vil yde mere mælk. Men disse køer lider af forskellige sygdomme. Faktisk bliver de mennesker, der drikker mælken fra disse køer, også udsat for sygdomme. Alle lande eksperimenterer med at tilvejebringe nye forandringer. Det er udelukkende inderne, der indtil nu lever et naturligt liv. Man bør ikke leve et kunstigt og forlorent liv. Hvis I lever et sådant liv, så vil alt i jeres liv blive kunstigt og forlorent. For eksempel har I måske lagt mærke til store forandringer i de grøntsager, som vi har spist i den sidste tid. Vi indere spiser en masse grønbladede grøntsager. De grønbladede grøntsager giver god styrke til kroppen. Nu om stunder gror disse grøntsager, hvor forurenet vand strømmer gennem afvandingssystemet. I dag er alle grøntsager, inklusive de grønbladede, forurenet. En del mennesker i Indien, specielt dem der lever i de sydlige delstater, holder af brinjal curry. (På telugu kaldes denne ret for gutti vankaya. Der er tale om en fyldt grøntsag, der serveres med ris). Der findes et digt, der priser denne curry således: Mageløs er smagen af retten vanka(ya). Mageløs er den dydige Sita s ansigt; der er som en blomstrende panka(ja). (Lotus). Uforlignelig er medfølelsen hos Herren Sanka(ra). (Navn for Siva) Uden sidestykke er i sandhed tapperheden hos Ham (Rama), der besejrede herren over Lanka. (Dæmonen Ravana) Men dette digt gælder ikke for nutidens brinjals. De er totalt forurenet. Da denne forurening forøges dag for dag, bliver jeres sind også forurenet. Kære studerende! I er godt uddannet. I bør ikke læse alle mulige dårlige bøger og derved forurene jeres sind. Følg jeres pragtfulde indiske kultur. Den indiske kultur er meget hellig. Jeres forfædre fornemmede og levede i landets herlige kultur, og de levede lykkeligt. Jeg er sikker på, at i den nærmeste fremtid vil selv folk fra udlandet fuldt ud erkende Indiens kulturs storhed, og de vil tage den til sig. Her i Indien behøver vi ikke vente på, at dette tidspunkt oprinder. Lad os begive os af sted på den ædle vej lige nu. Gud beskytter alle i enhver henseende. Gud ved alt. Når Gud selv er i jer og med jer, så behøver I ikke frygte nogen eller noget. Før vi opnåede uafhængighed (1947) i vort land, plejede Jeg at afholde møder i landsbyerne. Men henblik på at hjælpe de fattige plejede Jeg at rejse rundt til de omkringliggende landsbyer. Da Jeg færdedes i landsbyerne iført korte bukser og kortærmet skjorte, plejede folk at bremse Mig og holde Mig tilbage. De behandlede Mig som en umoden knægt. De plejede at komme med en dhoti (mandsklædning af bomuld, der vikles rundt om kroppen) og få Mig til at bære den uden på Mine korte bukser. Formålet var at få Mig til at ligne en voksen, så Mit udseende passede til de aktiviteter, Jeg udførte. Jeg plejede at gå til harijan ernes (de kasteløses) huse og lære dem nogle folkesange. Her kommer en af disse sange, hvis formål var at fremkalde en forandring i de riges holdning over for de fattige: Dag og nat slider og slæber vi i markerne. Vi pløjer, sår og høster. I behagelig komfort sidder I i jeres store huse. I spiser, drikker og morer jer. I forlader end ikke bordet for at undersøge, hvordan vi har det. Slid og slæb er vores; alle bekvemmeligheder er jeres. Er det passende? 5

6 DE kasteløse plejede offentligt at synge de sange, som Jeg havde komponeret. Når som helst nogen stillede spørgsmål vedrørende deres kompromisløshed, plejede de som svar at synge en anden af Mine sange: Jorden er Guds gave, den er ikke de riges ejendom. Hvis I angriber os med jeres magt, vil Gud hjælpe os. Der findes store sjæle, der er opfyldt af fællesskabsfølelse. Vågn op! Vågn op! Rejs jer fra maya s (illusionens) slummer. Når Jeg således formanede de fattige og undertrykte med Mine sange, plejede de rige at føle sig flove og angribe Mig. Selv denne krops ældre broder (Seshama Raju) plejede at irettesætte Mig ved at sige: Hvorfor engagerer du dig offentligt i den slags aktiviteter? Lad være med at gå ud. Sid stille her i huset og lav dine lektier. Fra nu af må du ikke bevæge dig uden for en dør. Når han havde sagt dette, plejede han at låse Mig inde på et værelse derhjemme. Alle Mine kammerater ville da komme til vores hus og kalde på Mig: Raju! Raju! Raju! (Sai Baba s fødenavn er Sathyanarayana Raju) Stakkels sjæle! De var meget knyttet til Mig. Jeg plejede at trøste dem ved at sige: Kære venner! Bær over med Mig et stykke tid. Jeg vil helt sikkert komme ud og opfylde jeres dybtfølte ønsker. Jeg tilhører jer. Siden dengang og op til i dag har Jeg således hjulpet de fattige. At beskytte de fattige, at komme dem til undsætning ved at give dem mad, husly og vand og derved gøre dem lykkelige, det er Min pligt. Selv nu sender Jeg Mine elever til hvert et hjørne og hver en krog af landsbyerne for at uddele mad til beboerne. Når som helst en sulten person stod uden for vores hus, gav jeg vedkommende mad. Det gjorde Jeg, selv om Jeg måtte give afkald på Min egen mad. Jeg plejede at give Mit eget tøj væk til dem, der ikke havde noget tøj at tage på. På den måde har Jeg hjulpet nødlidende mennesker siden Min barndom. Mit motto dengang og nu er; Help ever, hurt never (hjælp altid, gør aldrig fortræd). Lige fra barndommen har Jeg fået en masse erfaring i at hjælpe andre. Der er mange mennesker, der giver deres støtte i ord, men ikke i gerning. I virkeligheden hjælper de ikke de fattige. Manasyekam vachasyekam, karmanyekam mahatmanam; manassyanyath vachasyanyath, karmanyanyath duratmanam. (De, hvis tanker, ord og handlinger er i perfekt harmoni, er ædle sjæle; de, der mangler denne harmoni, er ugudelige). Siden Min tidligste ungdom og op til i dag har Jeg beskyttet, støttet og vejledt folk, og Jeg har fået dem til at betræde den rigtige vej. Jeg har aldrig forvoldt skade på nogen. Jeg har aldrig vist vrede eller had mod nogen. Imidlertid er der nogle mennesker, der, på grund af egoistisk misundelse, opdigter historier om Mig og offentliggør dem i aviserne. I de trykte og elektroniske medier tyr de til usand propaganda om Mig. Alt dette foruroliger Mig ikke. Jeg er ikke bange for nogen. Selve Mit navn er Sathya (Sandhed). Jeg er bundet til Sandhed. Denne krops navn er Sathya. Jeg vil aldrig fravige Sandhedens vej. Folk, der hengiver sig til fornærmende offentlig omtale af Mig, og som er tilskyndet af misundelse, grådighed eller had, vil høste de passende konsekvenser. Tiden er kommet, hvor der er nødt til at blive taget behørig affære for at tale disse folk fra at gribe til sådan usand propaganda. 6

7 Selvfølgelig kan man heller ikke bebrejde dem. De benytter sig af usand propaganda på grund af penge. De skal prøve at erkende deres fejltagelse. Der er ikke på noget tidspunkt så meget som en smule dosha (urenhed) i Mig. Derfor følger I alle Sai. Ved at følge Sandhedens vej kan I opnå alt i denne verden. Betræd Sandhedens vej ved uophørligt at kontemplere på Gud. (På dette tidspunkt spurgte Swami eleverne, om Han forårsagede noget ubehag hos dem ved at holde denne lange tale. Med én stemme svarede børnene: Nej, Swami! ) Det har aldrig været Min hensigt at forårsage lidelse hos nogen. Sådanne tanker kommer slet ikke i nærheden af Mig. Ligegyldigt hvad Jeg gør, så gør Jeg det for jeres skyld, ikke for Min egen. Faktisk er det sådan, at selv den mad Jeg spiser, den spiser Jeg udelukkende for jeres skyld. Det vand, Jeg drikker, det drikker Jeg udelukkende for jeres skyld. På denne måde er alle de handlinger, Jeg udfører, udelukkende til jeres bedste! De, der erkender denne sandhed, vil nyde godt af det. Deres liv vil blive helliggjort. Det gjorde Mig virkelig ondt at høre, at folk i visse egne af højlandet i Øst Godavari og Vest Godavari distrikterne drikker forurenet vand. (Disse distrikter er beliggende i den nordlige del af delstaten Andhra Pradesh. Der bor ca. 9. millioner mennesker i de to distrikter. Hvor mange der bor i højlandet vides ikke). Jeg sørgede straks for forsyninger af rent drikkevand til disse mennesker. Omkostningerne løb op i 200 crores rupees. (Ca. 320 millioner kroner her i 2007). Nede i lavlandet flyder Godavari-floden tæt ved dem, men alligevel havde menneskene oppe i højlandet ikke så meget som en dråbe vand, de kunne drikke. Derfor arrangerede Jeg, at vand fra Godavari-floden, gennem rørledninger, blev transporteret op til højlandet. Nu er de alle meget lykkelige. Jeg har i sinde at besøge disse mennesker inden længe. Det er en stor nyhed for dem. De er meget lykkelige, og de udtrykker deres glæde således: Swami! (Ordet betyder guru eller mand af visdom og anvendes som en yderst respektfuld tiltale). Vi havde aldrig forestillet os, at Du ville overøse os med så store mængder nåde. Din kærlighed og medfølelse er uden sidestykke. Vi er særdeles lykkelige over og taknemmelige for at få at vide, at Du vil besøge os. De er nu i gang med at rengøre alle vejene på ruten op til dem, og de træffer alle nødvendige forberedelser til Mit besøg. Ramakrishna og Kondal Rao, der stod for vandprojektets gennemførelse, vil ledsage Mig. I det omfang det er muligt, må vi således hjælpe andre og gøre noget godt for dem. Hvis I lever jeres liv på denne måde, vil I også blive lykkelige. Alt vil tillige ende med at falde godt ud for jer. Kære studerende! Når som helst I møder en fjende, så mød ham med pranams (en ærbødige hilsen). Gør det på en kærlig måde og sig venligt: Hej broder! Med kærlighed vil de så også hilse på jer. Alle er brødre! Det er udelukkende, når I opfører jer på denne måde, at I sikrer vores Sathya Sai Institute of Higher Learning (Sai Baba s universitet) et godt omdømme. Vi opkræver ikke så meget som én øre af vores studerende. End ikke eksamensgebyr opkræver vi. Studerende fra forskellige egne af landet og endda fra udlandet kommer hertil. De følger deres studier og tager herfra med høje akademiske grader. Vi har til og med forskergrader som Ph.d. på vores universitet. Disse studier er meget omkostningskrævende. Hvis alle studerende udvikler en så eksemplarisk karakter, som de studerende på Sathya Sai Institute of Higher Learning, så vil vores land opnå et godt omdømme i verden. Vi har gode nyheder om vores tidligere studerende, der udøver deres erhverv i Amerika. En flyvemaskine fuld af vore tidligere studerende fra USA besøgte for kort tid siden Prasanthi Nilayam. Flyet var specielt chartret fra USA til denne rejse. Det var sket som en påskønnelse af den tjeneste, som vores tidligere studerende yder i deres nye hjemland. De sagde: Swami! I vores land er der mange tidligere studerende fra Dit universitet. De er storartede mennesker. De skænker os megen glæde. Der var i alt 200 tidligere studerende fra vores universitet. Sammen med deres familie, i alt 250 personer, kom de hertil. I løbet af deres ophold i Prasanthi Nilayam følte de sig meget lyksalige. Da de tog herfra, udtrykte de deres 7

8 taknemmelighed ved at sige: Swami! Selv i vore drømme havde vi aldrig forestillet os, at Du ville skænke os så megen nåde. Inden længe har Jeg i sinde at foretage en rejse rundt i verden. En hel del hengivne kommer hertil fra Afrika og Rusland. Russernes hengivenhed er ubeskrivelig. Der er flere russiske hengivne, der lige nu sidder her i salen. De nyder virkelig Min tale. (Her pegede Baba på de russiske hengivne). Se! Disse hengivne, der vinker, er alle fra Rusland. De er alle meget hengivne. (Nu pegede Baba igen i retning af de russiske hengivne). I er ikke russere. I tilhører udelukkende vores land! Jeg elsker jer alle. Kære studerende! Der findes mange lande i verden som for eksempel Rusland, USA, Tyskland, Japan, Italien, Frankrig og så videre. Skønt landene er forskellige, tilhører de mennesker, der bor i disse lande, udelukkende os! De hjalp meget i forbindelse med opførelsen af det indendørs stadion i Prasanthi Nilayam. Dag og nat arbejdede de hårdt. De elsker Swami intenst. Uanset hvor Jeg tager hen, så følger de Mig. De løber efter Min bil. De kom endda til Chennai (tidligere Madras), da Jeg for nylig besøgte denne by. (Baba besøgte Chennai fra den 19. til den 30. januar 2007). Uden tanke på de store vanskeligheder og deres udgifter kommer de hertil. I kan lære en masse af deres hengivenhed over for Swami. Oversat af 8

I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 12. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Ønsk fred, ikke rigdom. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Ønsk fred, ikke rigdom. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 16. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Installer Gud på jeres hjertes alter og mediter konstant på Ham. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Installer Gud på jeres hjertes alter og mediter konstant på Ham. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 23. februar 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahashivarathi. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor

Læs mere

I skal udvikle selvtillid og opnå erkendelse af Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle selvtillid og opnå erkendelse af Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 12. september 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Onam. Højtiden, hvor man fejrer, at fortidens kejser Bali besøger sit kongerige, delstaten Kerala,

Læs mere

I skal udvikle menneskelighed og blive forbilleder i samfundet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle menneskelighed og blive forbilleder i samfundet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 13. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Betragt Kærlighed som jeres liv og Sandhed som jeres åndedrag

Betragt Kærlighed som jeres liv og Sandhed som jeres åndedrag Studiekreds 19. august 2015 København Betragt Kærlighed som jeres liv og Sandhed som jeres åndedrag Betragt kærlighed som jeres liv og sandhed som jeres åndedrag. Der er en intim og uadskillelig forbindelse

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 Fred bringer jeg til Jer, mine børn, Den Syvfoldige Fred fra den Jordiske Moder og den Himmelske Fader. Fred bringer jeg til Jeres legeme, ledt på vej af Kraftens

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Summer Showers in Brindavan. 1974 - bind 1. Af Sathya Sai Baba

Summer Showers in Brindavan. 1974 - bind 1. Af Sathya Sai Baba Summer Showers in Brindavan 1974 - bind 1 Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer I en række år har Sathya Sai Baba afholdt en sommerskole for college-studerende.

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Summer Showers in Brindavan. Af Sathya Sai Baba

Summer Showers in Brindavan. Af Sathya Sai Baba Summer Showers in Brindavan 1972 Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer I en række år har Sathya Sai Baba afholdt en sommerskole for college-studerende. Det overordnede

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Sandhed Godhed Skønhed

Sandhed Godhed Skønhed Sandhed Godhed Skønhed Bind 5: Sathya Sai Baba s livshistorie (1980 til 1985) Originaltitel: Sathyam Sivam Sundaram Af B.N. Narasimha Murthy Oversat af: www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme Prædiken til midfaste søndag 2014, Johs. 6,24-37. For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme tidspunkt som hele historien med færøske bank skandalen. I det lille nummer

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 29. januar 1965 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Ikke oplyst. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Følg i Hans

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010 Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund dit barns hund atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund Fø rst udgivet i England 2007 af Hamlyn, a division of Octopus Publishing Group Ltd Copyright

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Noget om hovedrengøring

Noget om hovedrengøring 1 Noget om hovedrengøring Prædiken til 3. søndag i fasten I Det er marts måned; foråret så sagte kommer; solen er igen i tiltagende. For mig er der en ting, der hører foråret til nemlig forårsrengøring.

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL

SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL Datoen i dag: / / dag måned år 1. Er du en dreng eller en pige? Dreng Pige 2. Hvornår blev du født? / / Alder dag måned år 3. Når du tænker på dine tænder eller din mund,

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere