Betræd sandhedens vej ved uophørligt at kontemplere på Gud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betræd sandhedens vej ved uophørligt at kontemplere på Gud"

Transkript

1 Dato : 16. februar 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahasivarathi. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor det derfor er lettest og mest gunstigt at tilbede Herren Siva). Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Betræd sandhedens vej ved uophørligt at kontemplere på Gud af Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Skabelsen opstår fra Sandhed og forenes i Sandhed. Findes der et sted i kosmos, hvor Sandhed ikke eksisterer? Se denne rene og ubesmittede Sandhed for jer. Sathya (Sandhed) er altgennemtrængende. Sandhed er allestedsnærværende. I oplever Sandhed alle vegne. Faktisk er hele jeres syn og al jeres berøring og tale udelukkende knyttet til sandhed! Hvor findes shuddha sattwam (den rene bevidsthed)? Den findes alle vegne. (Det, der er det samme i fortid, nutid og fremtid, er sathya. Det er altså det, der er uforanderligt, der er sathya. Det betyder, at intet i universet, eller selve universet som sådan, er sathya. Sai Baba siger: Sandhed er Gud; Gud er sandhed). Sandhed har ingen form. Alt hvad I ser, er Sandhed! (her skabte Swami en genstand). Dette er Sandhed. Hvor kom den fra? Den er opstået fra Sandhed, og den vil blive forenet med Sandhed. Det siges, at: Sarvam khalvidam Brahman (sandelig er alt dette Brahman; altså Gud). Sandhed er Brahman s legemliggørelse. Sandhed er udelelig. Den er ikke to; den er én og kun én. Alligevel er folk nødt til at gøre sig mange anstrengelser for at bringe denne Sandhed ud i hverdagens handlinger. Sandhed er ikke blot et ord. Den antager forskellige former. Tilsvarende antager Brahman et uendeligt antal former. (Brahman er Gud, Herren. Brahman er Det Upersonlige Højeste Væsen, den oprindelige kilde til og det endelige mål for alle eksistenser. Således er Brahman identisk med Atma). Alligevel er Gud kun én. Det er derfor, det siges, at: Brahman sathyam jagan-mithya (alene Gud er sand, verden er usand). Alt er en refleksion af Gud, intet andet. Ekam sath viprah bahudha vadanthi (der eksisterer udelukkende Én; Denne er kendt og bliver beskrevet af de vise på mange måder). Alt i dette univers udspringer fra Sandhed. Dharma ( rigtig handling ) opstod fra Sandhed. (Sai Baba siger, at der ikke eksisterer et ord eller et begreb, der kan forklare ordet dharma. Dharma er det, der understøtter og opretholder hele universet. Dharma er den pligt, som alting er eller burde være underlagt. Det er ildens pligt at fortære, varme, lyse, nedbyde osv. Det er græssets pligt at omdanne kuldioxid til ilt, være føde, se smukt ud osv. Det er 1

2 menneskets overordnede pligt at søge forening med Gud. Alt efter deres rolle i livet, har forskellige mennesker forskellige pligter Det siges, at: Sathyannasti paro dharma (der eksisterer ingen større dharma end overholdelse af sandheden). Når Sandhed og rigtig handling følges ad, bliver resultatet fred. Fra fred opstår kærlighed. Denne kærlighed omfatter alt og alle. Der findes intet sted i denne verden, hvor kærligheden ikke er til stede. På samme måde findes der ikke noget sted i denne verden, hvor Sandhed ikke er til stede. Følgelig gælder, at fra Sandhed og rigtig handling opstår fred, og fra fred opstår kærlighed. Og endelig udspringer lyksaligheden fra kærlighed. Hvor der er kærlighed, er der ingen plads til had. Det er lige netop på sådant et sted, at ikkevold tager sit udgangspunkt. Hvis I derfor ønsker at fremme ikke-vold, så skal I fremelske kærlighed. Hvis blot der er kærlighed, så vil alle blive én. Bhagavad Gita erklærer: Mamaivamsho jivaloke jivabhuta sanathana (den evige Atma (Den guddommelige Gnist) i alle eksistenser er en del af Min Væren). Konsekvensen af denne erklæring er, at: Alle er Mine amsa (dele). Du er ikke forskellig fra Mig. Du er Min refleksion! Du er Mig, og Jeg er dig. Muligvis er navne og former forskellige, men den Den guddommelige Gnist, der er til stede i alle, er den samme. Enhver krop får sit eget navn. Disse navne bliver givet med det formål, at det enkelte menneske kan identificeres. Navnene afspejler imidlertid ikke jeres sande jeg. Det er den samme guddommelige Gnist, der er til stede i alt liv. I skal derfor elske Denne guddommelige Gnist. Det er også ensbetydende med, at I skal elske jer selv. I dag har kærligheden antaget forskellige navne og former i verden. Kærligheden mellem mand og hustru bliver kaldt for anuraga (gensidig agtelse og respekt). Tilsvarende bliver den kærlighed, en moder føler over for sine børn, omtalt som vatsalya (en moders hengivenhed over for sine børn). Alle disse betegnelser er blot udtryk for mentale følelser! Den kærlighed, der gennemtrænger alle individer, er imidlertid en og den samme. Med en sådan universel kærlighed kan alle blive forenet. Der vil overhovedet ikke være spillerum for forskelligheder. Der vil ikke være nogen dualitet. Hvor der ikke er nogen dualitet, der et alt ét! Et menneske med et dualistisk sind er halvblindt. I er ikke blinde. Er I? I har to øjne. Sammen ser de kun ét objekt. Derfor er vi alle én. Når følelsen af Guds faderskab og menneskets broderskab bliver fremelsket, vil følelsen af forskellighed, lysten til at kæmpe mod hinanden, uro, nervøsitet og så videre, blive udslettet fra Jordens overflade. Alle er børn af én fader: Gud! I dag er I nødt til at støtte og fremme denne ædle følelse. Først da vil menneskeheden blive én. Hvordan omtaler I jer selv? I siger: Jeg er et menneske. Hvem er et menneske? Er det en person, der er fuld af kama (begær) og krodha (vrede)? Nej, nej. Den sande betydning af ordet manava (menneske) er, at det er en person, der handler i hverdagen uden at have nogen følelse af, at der eksisterer forskelligheder. I virkeligheden bør I ikke nære nogen følelser af forskelligheder. I er alle legemliggørelser af Det Guddommelige! I er i sandhed børn af én fader! Navne og former forekommer at være forskellige. På grundlag af disse navne og former bør I ikke udvikle en følelse af forskelligheder. Ligegyldigt hvor I drager hen, så skal I alle være forenet. Er det ikke sandt, at hånden kun er én, skønt de fem fingre er forskellige? Smykker er mange, men guld er ét. Køer er mange, men mælk er ét. Væsener er mange, men åndedrættet er ét. Racer er mange, men menneskeheden er én. 2

3 I er blevet født som mennesker. I er alle mennesker. Skønt I alle er mennesker, har I forskellige evner, men Den guddommelige Gnist i alle mennesker er den samme. Se! Der er adskillige elektriske elpærer, der lyser op her i salen. Skønt elpærerne synes at være forskellige, så er den strøm, der strømmer gennem dem, den samme. De menneskelige legemer er som disse elpærer. Hver eneste elpære har muligvis forskellige watt. Jeg er altid glad for at kunne påpege denne pointe vedrørende enhed. Jeg har modtaget hundredtusindvis af breve for nylig. I brevene beder folk Mig indtrængende om at afstå fra at materialisere en linga fra Min krop. (En linga symboliserer det guddommeliges form; denne Mahasivarathi nat plejer Sai Baba at materialisere en eller flere linga erne ud af Sin krop). I brevene bønfalder folk: Swami! Du vil lade den Atma Linga, der er ved at blive skabt i Dit indre, komme ud af Din krop. Lægerne advarer Dig mod at lade dette ske. Selvfølgelig fordres det af Dig, at Du frembringer linga en for at få menneskene til at erkende Sandhed og opleve dens guddommelige stråleglans. Hiranyagarbha linga en vil eksistere i flydende form i kroppen. (Hiranyagarbha betyder: Skabelsens kilde). Der kræves en stor mængde energi for at få den til at størkne. At udstøde linga en kræver yderligere en masse styrke af kroppen. Hver linga, der kommer ud af Din krop, vejer meget. Det er ikke godt for Din fysiske krop at bruge så megen energi på at fremdrage disse linga er. Lad dem, der tror på Din guddommelighed, gøre det. Lad være med at bekymre Dig om andre, der ikke tror. Vær god og undlad at belaste Din krop under nogen omstændigheder. Din krop er meget vigtig for os. Rent faktisk har vi søgt tilflugt hos Dig. Vi vil blive meget bekymrede, hvis Du svækker Din krop på denne måde. Læg derfor venligst bånd på Dig Selv og spar på Din fysiske energi. Gennem Sin guddommelige vilje kan Gud opnå alt. Han kan forvandle Jorden til Himmel og omvendt. Det vil være meget let for Ham. Men hvad skulle det gavne? Hvad vil der derefter ske med sadhaka erne (de åndelige aspiranter)? Lad derfor venligst være med at anvende Din kostbare guddommelige energi på at gøre folk glade eller på at stille dem tilfreds. Sandt. Dette legeme er allerede 81 år gammelt. Det vil holde endnu nogle få år. Jeg er nødt til at bevare dette legeme for at bringe jer alle glæde på mange forskellige måder. Meget snart vil Jeg skænke jer grænseløs lyksalighed. For dem, der vil være lykkelige over at se Mit fysiske legeme ved godt helbred, er legemet meget vigtigt og nødvendigt. Følgelig er det også Min pligt at tage Mig godt af Mit fysiske legeme. I Bharath (Indien) er hengivenhed meget vigtig. I omtaler dette land som hindu-land. De fem bogstaver i ordet hindu står for adskillige enheder af fem så som pancha bhuta erne (de fem elementer: Jord, vand, ild, luft og æter), pancha prana erne (de fem livsenergier) og pancha kosa erne. (De fem slør eller legemer, der omslutter individets Guddommelige Gnist. De fem slør er: Føde-legemet, livsenergi-legemet, sindets legeme, det intellektuelle legeme og lyksaligheds-legemet). Hvad er så den indre betydning af ordet hindu? Bogstavet h står for humility (ydmyghed), i står for individuality (individualitet), n står for nationality (nationalitet), d står for divinity (guddommelighed), og u står for unity (enhed). Det er udelukkende, når I bevarer enheden, at I kan opnå guddommelighed. Tilsvarende er det udelukkende, når I udvikler guddommelighed, at I kan opnå fred og lykke. I er nødt til at værne om nationalfølelsen. I er nødt til at udvikle tro på nationens enhed. Hvis I mister nationalfølelsen, vil I ophøre med at eksistere. Hvad er det, der beskytter nationalfølelsen? Det er den enkeltes kvaliteter og karakteristika, der opretholder menneskeligheden. 3

4 I bliver nødt til at sætte en grænse for jeres stræben her i denne verden. Først da vil I få fred. Gud er allestedsnærværende. Hele universet er opstået af Sandhed. Hele skabelsen afspejler enhed. Uanset hvor I ser hen, vil I udelukkende se lighed. Lad være med at forestil jer, at Gud befinder sig et sted langt væk i Sin Egen niche. I er alle legemliggørelser af det guddommelige! I skal fremelske denne følelse. Faktisk bliver denne Sandhed erfaret direkte af alle mennesker. Reflekter på jer selv en kort stund. Luk øjnene og spørg: Hvem er jeg? Hvad så I, da I lukkede jeres øjne? Ingen ting. Men uophørligt hører I et spørgsmål, der ringer for jeres ører: Hvem er jeg? Hvem er jeg? På et tidspunkt vil I erkende: Jeg er ikke denne form. Alle disse navne og former er midlertidige og flygtige. De er aldrig varige. I har fået kroppen, for at I kan arbejde hårdt. I skal ikke være kede af sorger og vanskeligheder. Hvis der slet ikke var nogen vanskeligheder, ville I ikke kende værdien af lykke. Glæde er et interval mellem to sorger. Faktisk er det udelukkende fra lidelse, at I får glæde. Selv vanskeligheder varer kun en kort periode. Hvis I ønsker at opnå mere lykke, så skal I i hvert fald være indstillet på at opleve nogle vanskeligheder og lidelser. Den hellige Purandaradasa (berømt komponist og sangskriver fra delstaten Karnataka; levede fra ) sang således: Oh Rama! Hvem var det, der malede påfuglens fjer? Hvem var det, der gav den grønne papegøje et rødt næb og gjorde den smuk? Hvem er det, der vander træet på bakken? Hvem er det, der tilvejebringer føde til frøen på klippen? Du er hele universets opretholder. Guddommelighed er det direkte vidne til menneskelighed. Måtte Du derfor beskytte alle! Måtte Du gennemtrænge alle levende væsener! Som Den guddommelige Atma er Du allestedsnærværende. Atma beskytter Atma, ingen andre. Oh Gud! Måtte du skænke alle bevidstheden, så de kan virkeliggøre denne sandhed. I er nødt til at udvikle tro på Atma Tattwa (princippet om Den guddommelige Gnist; at Den guddommelige Gnist er til stede i alle levende eksistenser). Den guddommelige Gnist har overhovedet intet navn eller nogen form. Hvis I imidlertid udvikler tro på Den guddommelige Gnists princip, vil Den guddommelige Gnist altid beskytte jer. Faktisk er Den guddommelige Gnist den levende guddommelighed! Sarvatah panipadam tat sarvathokshi siromukham, saruatah sruthimalloke sarvamavruthya tishthari. (Med hænder, fødder, øjne, hoved, mund og ører der gennemtrænger alt, gennemstrømmer Han hele universet) Princippet om Den guddommelige Gnist, der gennemtrænger alle levende væsener, er sandt og evigt. Den guddommelige Gnist er udelelig. Den samme guddommelige Gnist gennemtrænger alle, akkurat som den samme elektriske strøm strømmer gennem alle elpærer. Hvis den elektriske ledning, der leder strømmen til alle elpærerne, bliver skåret over ét sted, vil alle elpærerne holde op med at lyse. Kære studerende! 4

5 Videnskabelige fremskridt skaber en masse ravage i verden. Adskillige vanskeligheder opstår på grund af disse videnskabelige eksperimenter. I Amerika bliver køer fodret med kallun (komaver). Det gøres med en forventning om, at køerne så vil yde mere mælk. Men disse køer lider af forskellige sygdomme. Faktisk bliver de mennesker, der drikker mælken fra disse køer, også udsat for sygdomme. Alle lande eksperimenterer med at tilvejebringe nye forandringer. Det er udelukkende inderne, der indtil nu lever et naturligt liv. Man bør ikke leve et kunstigt og forlorent liv. Hvis I lever et sådant liv, så vil alt i jeres liv blive kunstigt og forlorent. For eksempel har I måske lagt mærke til store forandringer i de grøntsager, som vi har spist i den sidste tid. Vi indere spiser en masse grønbladede grøntsager. De grønbladede grøntsager giver god styrke til kroppen. Nu om stunder gror disse grøntsager, hvor forurenet vand strømmer gennem afvandingssystemet. I dag er alle grøntsager, inklusive de grønbladede, forurenet. En del mennesker i Indien, specielt dem der lever i de sydlige delstater, holder af brinjal curry. (På telugu kaldes denne ret for gutti vankaya. Der er tale om en fyldt grøntsag, der serveres med ris). Der findes et digt, der priser denne curry således: Mageløs er smagen af retten vanka(ya). Mageløs er den dydige Sita s ansigt; der er som en blomstrende panka(ja). (Lotus). Uforlignelig er medfølelsen hos Herren Sanka(ra). (Navn for Siva) Uden sidestykke er i sandhed tapperheden hos Ham (Rama), der besejrede herren over Lanka. (Dæmonen Ravana) Men dette digt gælder ikke for nutidens brinjals. De er totalt forurenet. Da denne forurening forøges dag for dag, bliver jeres sind også forurenet. Kære studerende! I er godt uddannet. I bør ikke læse alle mulige dårlige bøger og derved forurene jeres sind. Følg jeres pragtfulde indiske kultur. Den indiske kultur er meget hellig. Jeres forfædre fornemmede og levede i landets herlige kultur, og de levede lykkeligt. Jeg er sikker på, at i den nærmeste fremtid vil selv folk fra udlandet fuldt ud erkende Indiens kulturs storhed, og de vil tage den til sig. Her i Indien behøver vi ikke vente på, at dette tidspunkt oprinder. Lad os begive os af sted på den ædle vej lige nu. Gud beskytter alle i enhver henseende. Gud ved alt. Når Gud selv er i jer og med jer, så behøver I ikke frygte nogen eller noget. Før vi opnåede uafhængighed (1947) i vort land, plejede Jeg at afholde møder i landsbyerne. Men henblik på at hjælpe de fattige plejede Jeg at rejse rundt til de omkringliggende landsbyer. Da Jeg færdedes i landsbyerne iført korte bukser og kortærmet skjorte, plejede folk at bremse Mig og holde Mig tilbage. De behandlede Mig som en umoden knægt. De plejede at komme med en dhoti (mandsklædning af bomuld, der vikles rundt om kroppen) og få Mig til at bære den uden på Mine korte bukser. Formålet var at få Mig til at ligne en voksen, så Mit udseende passede til de aktiviteter, Jeg udførte. Jeg plejede at gå til harijan ernes (de kasteløses) huse og lære dem nogle folkesange. Her kommer en af disse sange, hvis formål var at fremkalde en forandring i de riges holdning over for de fattige: Dag og nat slider og slæber vi i markerne. Vi pløjer, sår og høster. I behagelig komfort sidder I i jeres store huse. I spiser, drikker og morer jer. I forlader end ikke bordet for at undersøge, hvordan vi har det. Slid og slæb er vores; alle bekvemmeligheder er jeres. Er det passende? 5

6 DE kasteløse plejede offentligt at synge de sange, som Jeg havde komponeret. Når som helst nogen stillede spørgsmål vedrørende deres kompromisløshed, plejede de som svar at synge en anden af Mine sange: Jorden er Guds gave, den er ikke de riges ejendom. Hvis I angriber os med jeres magt, vil Gud hjælpe os. Der findes store sjæle, der er opfyldt af fællesskabsfølelse. Vågn op! Vågn op! Rejs jer fra maya s (illusionens) slummer. Når Jeg således formanede de fattige og undertrykte med Mine sange, plejede de rige at føle sig flove og angribe Mig. Selv denne krops ældre broder (Seshama Raju) plejede at irettesætte Mig ved at sige: Hvorfor engagerer du dig offentligt i den slags aktiviteter? Lad være med at gå ud. Sid stille her i huset og lav dine lektier. Fra nu af må du ikke bevæge dig uden for en dør. Når han havde sagt dette, plejede han at låse Mig inde på et værelse derhjemme. Alle Mine kammerater ville da komme til vores hus og kalde på Mig: Raju! Raju! Raju! (Sai Baba s fødenavn er Sathyanarayana Raju) Stakkels sjæle! De var meget knyttet til Mig. Jeg plejede at trøste dem ved at sige: Kære venner! Bær over med Mig et stykke tid. Jeg vil helt sikkert komme ud og opfylde jeres dybtfølte ønsker. Jeg tilhører jer. Siden dengang og op til i dag har Jeg således hjulpet de fattige. At beskytte de fattige, at komme dem til undsætning ved at give dem mad, husly og vand og derved gøre dem lykkelige, det er Min pligt. Selv nu sender Jeg Mine elever til hvert et hjørne og hver en krog af landsbyerne for at uddele mad til beboerne. Når som helst en sulten person stod uden for vores hus, gav jeg vedkommende mad. Det gjorde Jeg, selv om Jeg måtte give afkald på Min egen mad. Jeg plejede at give Mit eget tøj væk til dem, der ikke havde noget tøj at tage på. På den måde har Jeg hjulpet nødlidende mennesker siden Min barndom. Mit motto dengang og nu er; Help ever, hurt never (hjælp altid, gør aldrig fortræd). Lige fra barndommen har Jeg fået en masse erfaring i at hjælpe andre. Der er mange mennesker, der giver deres støtte i ord, men ikke i gerning. I virkeligheden hjælper de ikke de fattige. Manasyekam vachasyekam, karmanyekam mahatmanam; manassyanyath vachasyanyath, karmanyanyath duratmanam. (De, hvis tanker, ord og handlinger er i perfekt harmoni, er ædle sjæle; de, der mangler denne harmoni, er ugudelige). Siden Min tidligste ungdom og op til i dag har Jeg beskyttet, støttet og vejledt folk, og Jeg har fået dem til at betræde den rigtige vej. Jeg har aldrig forvoldt skade på nogen. Jeg har aldrig vist vrede eller had mod nogen. Imidlertid er der nogle mennesker, der, på grund af egoistisk misundelse, opdigter historier om Mig og offentliggør dem i aviserne. I de trykte og elektroniske medier tyr de til usand propaganda om Mig. Alt dette foruroliger Mig ikke. Jeg er ikke bange for nogen. Selve Mit navn er Sathya (Sandhed). Jeg er bundet til Sandhed. Denne krops navn er Sathya. Jeg vil aldrig fravige Sandhedens vej. Folk, der hengiver sig til fornærmende offentlig omtale af Mig, og som er tilskyndet af misundelse, grådighed eller had, vil høste de passende konsekvenser. Tiden er kommet, hvor der er nødt til at blive taget behørig affære for at tale disse folk fra at gribe til sådan usand propaganda. 6

7 Selvfølgelig kan man heller ikke bebrejde dem. De benytter sig af usand propaganda på grund af penge. De skal prøve at erkende deres fejltagelse. Der er ikke på noget tidspunkt så meget som en smule dosha (urenhed) i Mig. Derfor følger I alle Sai. Ved at følge Sandhedens vej kan I opnå alt i denne verden. Betræd Sandhedens vej ved uophørligt at kontemplere på Gud. (På dette tidspunkt spurgte Swami eleverne, om Han forårsagede noget ubehag hos dem ved at holde denne lange tale. Med én stemme svarede børnene: Nej, Swami! ) Det har aldrig været Min hensigt at forårsage lidelse hos nogen. Sådanne tanker kommer slet ikke i nærheden af Mig. Ligegyldigt hvad Jeg gør, så gør Jeg det for jeres skyld, ikke for Min egen. Faktisk er det sådan, at selv den mad Jeg spiser, den spiser Jeg udelukkende for jeres skyld. Det vand, Jeg drikker, det drikker Jeg udelukkende for jeres skyld. På denne måde er alle de handlinger, Jeg udfører, udelukkende til jeres bedste! De, der erkender denne sandhed, vil nyde godt af det. Deres liv vil blive helliggjort. Det gjorde Mig virkelig ondt at høre, at folk i visse egne af højlandet i Øst Godavari og Vest Godavari distrikterne drikker forurenet vand. (Disse distrikter er beliggende i den nordlige del af delstaten Andhra Pradesh. Der bor ca. 9. millioner mennesker i de to distrikter. Hvor mange der bor i højlandet vides ikke). Jeg sørgede straks for forsyninger af rent drikkevand til disse mennesker. Omkostningerne løb op i 200 crores rupees. (Ca. 320 millioner kroner her i 2007). Nede i lavlandet flyder Godavari-floden tæt ved dem, men alligevel havde menneskene oppe i højlandet ikke så meget som en dråbe vand, de kunne drikke. Derfor arrangerede Jeg, at vand fra Godavari-floden, gennem rørledninger, blev transporteret op til højlandet. Nu er de alle meget lykkelige. Jeg har i sinde at besøge disse mennesker inden længe. Det er en stor nyhed for dem. De er meget lykkelige, og de udtrykker deres glæde således: Swami! (Ordet betyder guru eller mand af visdom og anvendes som en yderst respektfuld tiltale). Vi havde aldrig forestillet os, at Du ville overøse os med så store mængder nåde. Din kærlighed og medfølelse er uden sidestykke. Vi er særdeles lykkelige over og taknemmelige for at få at vide, at Du vil besøge os. De er nu i gang med at rengøre alle vejene på ruten op til dem, og de træffer alle nødvendige forberedelser til Mit besøg. Ramakrishna og Kondal Rao, der stod for vandprojektets gennemførelse, vil ledsage Mig. I det omfang det er muligt, må vi således hjælpe andre og gøre noget godt for dem. Hvis I lever jeres liv på denne måde, vil I også blive lykkelige. Alt vil tillige ende med at falde godt ud for jer. Kære studerende! Når som helst I møder en fjende, så mød ham med pranams (en ærbødige hilsen). Gør det på en kærlig måde og sig venligt: Hej broder! Med kærlighed vil de så også hilse på jer. Alle er brødre! Det er udelukkende, når I opfører jer på denne måde, at I sikrer vores Sathya Sai Institute of Higher Learning (Sai Baba s universitet) et godt omdømme. Vi opkræver ikke så meget som én øre af vores studerende. End ikke eksamensgebyr opkræver vi. Studerende fra forskellige egne af landet og endda fra udlandet kommer hertil. De følger deres studier og tager herfra med høje akademiske grader. Vi har til og med forskergrader som Ph.d. på vores universitet. Disse studier er meget omkostningskrævende. Hvis alle studerende udvikler en så eksemplarisk karakter, som de studerende på Sathya Sai Institute of Higher Learning, så vil vores land opnå et godt omdømme i verden. Vi har gode nyheder om vores tidligere studerende, der udøver deres erhverv i Amerika. En flyvemaskine fuld af vore tidligere studerende fra USA besøgte for kort tid siden Prasanthi Nilayam. Flyet var specielt chartret fra USA til denne rejse. Det var sket som en påskønnelse af den tjeneste, som vores tidligere studerende yder i deres nye hjemland. De sagde: Swami! I vores land er der mange tidligere studerende fra Dit universitet. De er storartede mennesker. De skænker os megen glæde. Der var i alt 200 tidligere studerende fra vores universitet. Sammen med deres familie, i alt 250 personer, kom de hertil. I løbet af deres ophold i Prasanthi Nilayam følte de sig meget lyksalige. Da de tog herfra, udtrykte de deres 7

8 taknemmelighed ved at sige: Swami! Selv i vore drømme havde vi aldrig forestillet os, at Du ville skænke os så megen nåde. Inden længe har Jeg i sinde at foretage en rejse rundt i verden. En hel del hengivne kommer hertil fra Afrika og Rusland. Russernes hengivenhed er ubeskrivelig. Der er flere russiske hengivne, der lige nu sidder her i salen. De nyder virkelig Min tale. (Her pegede Baba på de russiske hengivne). Se! Disse hengivne, der vinker, er alle fra Rusland. De er alle meget hengivne. (Nu pegede Baba igen i retning af de russiske hengivne). I er ikke russere. I tilhører udelukkende vores land! Jeg elsker jer alle. Kære studerende! Der findes mange lande i verden som for eksempel Rusland, USA, Tyskland, Japan, Italien, Frankrig og så videre. Skønt landene er forskellige, tilhører de mennesker, der bor i disse lande, udelukkende os! De hjalp meget i forbindelse med opførelsen af det indendørs stadion i Prasanthi Nilayam. Dag og nat arbejdede de hårdt. De elsker Swami intenst. Uanset hvor Jeg tager hen, så følger de Mig. De løber efter Min bil. De kom endda til Chennai (tidligere Madras), da Jeg for nylig besøgte denne by. (Baba besøgte Chennai fra den 19. til den 30. januar 2007). Uden tanke på de store vanskeligheder og deres udgifter kommer de hertil. I kan lære en masse af deres hengivenhed over for Swami. Oversat af 8

Vær forenet i guddommelig kærlighed

Vær forenet i guddommelig kærlighed Dato : 11. februar 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Adilabad parthi yatra. (Parthi yatra betyder: Storslået åndelig rejse. 3200 hengivne fra Adilabad,

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. december 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Ikke oplyst. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Kærlighed

Læs mere

: Thiruvanmiyur, Chennai (tidligere Madras). Thiruvanmiyur er et område i den sydligste del af Chennai.

: Thiruvanmiyur, Chennai (tidligere Madras). Thiruvanmiyur er et område i den sydligste del af Chennai. Dato : 27. januar 2007 Sted Anledning : Thiruvanmiyur, Chennai (tidligere Madras). Thiruvanmiyur er et område i den sydligste del af Chennai. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig,

Læs mere

I skal altid være glade og fredfyldte

I skal altid være glade og fredfyldte Dato : 28. juli 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sai Baba s afslutningstale i forbindelse med Verdenskonferencen for Ungdom. Oversætterens supplerende

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 22. november 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Den 28. dimission for universitetets afgående studerende. Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai

Bhagavan Sri Sathya Sai Dato : 22. november 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Den 26. dimission for universitetets afgående studerende. Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. januar 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Makara Sankranthi. (Sankranti betyder hellig forandring. På denne dag får Solen overtaget, og bevæger

Læs mere

I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 12. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Oplev sødmen ved Rama s navn. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Oplev sødmen ved Rama s navn. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 7. april 2006 Sted Anledning : Sai Kulwant Hall i Prasanthi Nilayam, Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sri Rama Navami (Rama s fødselsdag). Oversætterens supplerende forklaringer er

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 26. december 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Julen. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Hvis I tror på

Læs mere

Et sandt og ægte liv, er et liv, der er gennemtrængt af kærlighed. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Et sandt og ægte liv, er et liv, der er gennemtrængt af kærlighed. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 06. marts 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahasivarathri: ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor det

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 07. juli 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Guru Purnima. Dagen, hvor man ærer sin guru. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med

Læs mere

I skal ikke begrænse den altgennemtrængende Brahman med navne og former. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal ikke begrænse den altgennemtrængende Brahman med navne og former. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 26. februar 2006 Sted Anledning : Sai Kulwant Hall, Prasanthi Nilayam i Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahasivarathri. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 13. november 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Akhanda Bhajan (uafbrudt lovsang; ofte 24 timer i træk). Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

Ønsk fred, ikke rigdom. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Ønsk fred, ikke rigdom. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 16. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Alle er én; vær ens over for alle. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Alle er én; vær ens over for alle. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 1. januar 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Nytår. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Alle er én; vær ens

Læs mere

Kærlighed er Sandhed! Sandhed er kærlighed! Lev i kærlighed! Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Kærlighed er Sandhed! Sandhed er kærlighed! Lev i kærlighed! Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 22. juli 2008. Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sri Sathya Sai s Verdens Undervisningskonference. Afsluttende tale på konferencens 3. dag. Oversætterens

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

I skal kontemplere på Gud, den sande helt, der leder jer til sejr. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal kontemplere på Gud, den sande helt, der leder jer til sejr. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 25. december 2008. Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Julen. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. I skal kontemplere

Læs mere

Ungdommen bør følge sandhedens og retskaffenhedens vej. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Ungdommen bør følge sandhedens og retskaffenhedens vej. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 27. maj 2006 Sted Anledning : Sai Baba s ashram i Brindavan, Whitefield. : Lejrophold for unge fra delstaten Karnataka. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Ungdommen

Læs mere

Uddannelse i menneskelige værdier fører til enhed i tanke, ord og handling af. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Uddannelse i menneskelige værdier fører til enhed i tanke, ord og handling af. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 06. august 2008. Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Udskiftning af rektor for Sri Sathya Sai Universitetet. Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Guds kærlighed er sand uddannelse. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Guds kærlighed er sand uddannelse. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 28. september 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Dasara. (En højtid, hvor man fejrer de gode kræfters sejr over de kræfter, der modsætters sig

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Penge kommer og går, men moral kommer og vokser! Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Penge kommer og går, men moral kommer og vokser! Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 14. januar 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Makara Sankranthi. (Sankranti betyder hellig forandring. På denne dag får Solen overtaget og bevæger

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Installer Gud på jeres hjertes alter og mediter konstant på Ham. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Installer Gud på jeres hjertes alter og mediter konstant på Ham. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 23. februar 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahashivarathi. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Stol på jeres samvittighed. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Stol på jeres samvittighed. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. januar 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Makara Sankranti. (Sankranti betyder hellig forandring. På denne dag får Solen overtaget og bevæger

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

786 Nu går solen 722 Nu blomstertiden (sv. mel.) 723 Naturen holder Nadver: Sig månen

786 Nu går solen 722 Nu blomstertiden (sv. mel.) 723 Naturen holder Nadver: Sig månen 786 Nu går solen 722 Nu blomstertiden (sv. mel.) 723 Naturen holder Nadver: 725.4-5 769 Sig månen og 748 Nu vågne alle 725 Det dufter 52 Du, Herre Krist 726 Gak ud min sjæl Til sine disciple sagde han:»derfor

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 29. august 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Konference vedrørende etik og finansverdenen. Oversætterens supplerende forklaringer er anført

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

At tjene samfundet er at tjene Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

At tjene samfundet er at tjene Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 23. november 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sathya Sai Baba s 81 års fødselsdag. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup. Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt.

22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup. Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt. 22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt. På Tv er det blevet en del af tidens fylde, let mad og opskriften

Læs mere

Opgiv selviskheden og stræb efter erkendelse af Selvet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Opgiv selviskheden og stræb efter erkendelse af Selvet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 27. september 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Dasara. (En højtid, hvor man fejrer de gode kræfters sejr over de kræfter, der modsætters sig

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010 Følgende bønner blev læst op: Hey Maestro Hjælp mig til at finde tiden til andre... Yo J.K & Crew Tak for styrken til at gennemføre! Hjælp mig til at smide den kærlige kraft, du har begavet mig med, videre

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Studie 18. Kristen adfærd

Studie 18. Kristen adfærd Studie 18 Kristen adfærd 98 Åbent spørgsmål Enig/uenig Kristne bør skille sig ud i vores verden på grund af deres principper for påklædning, underholdning og sundhed. Hvorfor svarede du, som du gjorde?

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

I skal respektere, ære og gøre jeres moder lykkelig. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal respektere, ære og gøre jeres moder lykkelig. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 06. maj 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Årsdagen for Sai Baba s moders, Easwaramma s, død. Oversætterens supplerende forklaringer er anført

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Vores relation til verden omkring os

Vores relation til verden omkring os Vores relation til verden omkring os I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

RG Grindsted Kirke 24/ kl

RG Grindsted Kirke 24/ kl 1 RG Grindsted Kirke 24/9-2017 kl. 16.00 Emne: God s Kingdom - NOW Præludium: Du regerer (se en smagsprøve her: https://www.youtube.com/watch?v=d7a6gxbgmzi) Velkomst v. Steen - mulighed for bøn nævnes

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 65 Åbningshistorie Hver gang jeg køber noget større, gør jeg to ting: (1) jeg køber en udvidet garanti og (2) jeg beder. Jeg beder, fordi hvis det går i stykker, så

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955 Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtige afskrift af Bruno Grönings foredrag, som han i Graz optog på lydbånd den 17.10.1955. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet afkald på sproglig

Læs mere

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at der i en by var et sted, hvor alle var lykkelige. Der

Læs mere

En moders kærlighed har umådelig stor kraft. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

En moders kærlighed har umådelig stor kraft. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 06. maj 2006 Sted Anledning : Sai Baba s ashram i Brindavan, Whitefield. : Easwaraama s dag. (Dagen der højtideligholdes til ære for Sai Baba s moder) Oversætterens supplerende forklaringer er anført

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Opnå evig fred gennem evig sandhed. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Opnå evig fred gennem evig sandhed. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 25. december 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Julen. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Opnå evig fred

Læs mere

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed Tekster: Præd 5,9-19, 1 Tim 6,6-12, Luk 12,13-21 Salmer: Rødding 9.00: 321 O kristelighed 367 Vi rækker vore hænder frem 633 Har hånd du lagt 726 Gak uf min sjæl Lem 10.30 321 O kristelighed 307 Gud Helligånd,

Læs mere

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25)

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 4 Nu kan jeg se! Ugens tekst og referencer: Joh 9,1-38. Den store Mester, kap. 51. Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) Hovedformålet er,

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Prædiken til nytårsaften kl. 15.00 i Engesvang

Prædiken til nytårsaften kl. 15.00 i Engesvang 1 Prædiken til nytårsaften kl. 15.00 i Engesvang 717 I går var hveden moden - på den svenske folkemelodi 59 - Jesus os til trøst og gavn 108 Lovet være du Jesus Krist 712 - Vær velkommen, Herrens år Jeg

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf Man kan få slides i pdf på hjemmesiden Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf 1 Fil 3,3: Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

15. s.e.trinitatis 1. txt-række

15. s.e.trinitatis 1. txt-række 15. s.e.trinitatis 1. txt-række Salmer: 3 29 653 // 41 28 375 Jesus sagde:»ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Udfør jeres pligter med en følelse af overgivelse til Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Udfør jeres pligter med en følelse af overgivelse til Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 14. januar 2006 Sted Anledning : Sai Kulwant Hall i Prasanthi Nilayam, Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sankranti. (Ordet betyder hellig forandring. På denne dag får Solen overtaget

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække.

Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 18. august 2013 kl. 10.00 Lilian Høegh Tyrsted Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække. Salmer. DDS 749 I østen stiger solen op DDS 448 Fyldt af

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Et menneske uden en god moral er i sandhed en dæmon. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Et menneske uden en god moral er i sandhed en dæmon. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 01. maj 2008 Sted Anledning : Brindavan. (Sai Baba s ashram beliggende ca. 15 kilometer fra Bangalore; også kaldet ashram en i Whitefield) : Ikke oplyst. Oversætterens supplerende forklaringer er

Læs mere