Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4. Lokale Auditorium Lokale 4 Centersal Lokale 5/6. Workshop 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4. Lokale Auditorium Lokale 4 Centersal Lokale 5/6. Workshop 1"

Transkript

1 Vintermøde om jord- og grundvandsforurening marts 2014 Program Tirsdag 11. marts Vingsted Hotel- og Konferencecenter, Bredsten v/vejle Ankomst, registrering, kaffe/the, morgenbuffet I restauranten Velkomst Områdechef, civilingeniør Ida Holm Olesen, formand for ATV Jord og Grundvand Changing Paradigms from Science to Practical Tools Charles Newell, Vice President, Ph.D., P.E., GSI Environmental Inc., Houston Introduktion og ordstyrer: Civilingeniør, ph.d. Nina Tuxen, A/S Pause Modul 1 In-situ afværge Klimatilpasning Ordstyrer: teamleder, geolog Mads Terkelsen, Region Hovedstaden Direct Push High-Pressure Jet Injection Method for Delivery of In situ Remediation Agents in Clay Till Chapman Ross, Senior Enviromental Engineer, Geosyntec Consult. Workshop 1 Afværgetiltag med passiv ventilation ved vi, hvad vi gør? Projektchef Hans Bengtsson, Rambøll m.fl. Ordstyrer: Konsulent Gyrite Brandt, GB Consult Sillebro Ådal Danmarks største klimatilpasningsprojekt Projektleder, cand.scient. Anna Tauby, NIRAS Workshop 2 BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) erfaringer med implementering Chefkonsulent, agronom Christian Thirup, ALECTIA Brug af infiltrationsgalleri og recirkulation til biologisk oprensning af residual fri fase PCE i både umættet og mættet zone Projektleder Anne Marie Schondelmaier, COWI Hvor truer klimaet, og hvordan handler vi? Chefkonsulent, ph.d., hydrogeology Ulla Lyngs Ladekarl, ALECTIA Fuld-skala EK-BIO oprensning af fri fase PCE det første års drift Projektleder Martin Bymose, NIRAS Kortlægning af oversvømmelsesrisiko iht. Oversvømmelsesdirektivets plantrin 2 Cand.scient., hydrogeolog Christian Rundblad, NIRAS Frokost i restauranten

2 Program Tirsdag 11. marts 2014 Modul Energirigtig afværge Ordstyrer: Miljøingeniør Morten Christensen, Rambøll Energirigtige afværgeløsninger - Analyse og handlingsplan for implementering af solenergi på afværgeanlæg Civilingeniør Mads Georg Møller, Indeklimaforbedrende energirenovering Civilingeniør Jens-Ole Petersen, DMR Workshop 3 Practical Risk Assessment Tools Charles Newell, Vice President, Ph.D., P.E., GSI Environmental Inc Lokal afledning af regnvand (LAR) - salt Ordstyrer: Planlægger. Eike Stubsgaard, Aarhus Kommune Risiko for forurening af grundvandet ved vejsaltning Konsulent, ph.d. Heidi Birch, ALECTIA Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved etablering af LAR i grundvandsdannende oplande Civilingeniør, ph,d. Liselotte Ludvigsen, Gentofte Kommune, og geolog Johanne Urup, Rambøll Workshop 4 Indvindingstilladelser - Vandressourcevurderinger i ind - vindingstilladelser på 98 måder Geolog, chefkonsulent Ole Kloster Jacobsen, ALECTIA Udvikling af solcelledrevet ventilation til brug for indeklimasikring - et Offentligt Privat Innovationssamarbejde Civilingeniør Bjarke N. Hoffmark, COWI Implementering af LAR i indsatsplaner Hydrogeolog, ph.d. Jens Asger Andersen, Pause

3 Program Tirsdag 11. marts 2014 Modul 3 Jordhåndtering Ordstyrer: Akademiingeniør Claus Frydenlund, Gladsaxe Kommune Workshop 3 (fortsat) Practical Risk Assessment Tools Rensning af pesticidforurenet vand Ordstyrer: Lektor Mette Broholm, DTU Miljø Workshop 4 (fortsat) Indvindingstilladelser Region Hovedstadens projekt Helhedsorienteret bæredygtig jordhåndtering omfatter skabelsen af et nyt IT værktøj, kaldet Jordportal Chefrådgiver Kristian Kirkebjerg, Grontmij Vandrensning med MPPE (Macro Porous Polymer Extraction) Civilingeniør Jesper Holm, Krüger, og Sales Manager Jan Bart Kok, VWS MPP Systems (indlægget holdes delvis på engelsk) Et forsyningsselskabs strategi for mere bæredygtig jordhåndtering Cand.scient. Tina Baastrup Damgaard, Orcicon/HOFOl Udvikling af biologisk reaktor til rensning for pesticider Teamleder, civilingeniør Liselotte Clausen, Krüger Afprøvning af ny prøveudtagningsmetode (MIS) på 26 lokaliteter i Region Nordjylland Projektleder, miljøtekniker Lars Mølgaard Andersen, NIRAS, og ingeniør Tina Rebsdorf Simonsen, Region Nordjylland Avancerede oxidationsprocesser til behandling af pesticidforurenet grundvand Planlægningsingeniør Charlotte Schmidt, TREFOR, og kemiingeniør Tove Svendsen, Region Syddanmark Sportsaktiviteter for alle interesserede: Skydning (husk tilmelding på liste i foyer ved ATV JogG s stand), hockey, fitness, bordtennis, badminton, volleyball, løbetur Middag og dans i restauranten

4 Program Onsdag 12. marts Centersal Grundvandskortlægning status og fremtid. Oplæg til debat Store perspektiver Professor Philip Binning, DTU Miljø / Hvad er sket? Funktionsleder Mai-Britt Mose Jensen, Naturstyrelsen Debat: Hvad nu? Direktør Carl Emil Larsen/ DANVA, hydrogeolog Carsten Christiansen, Køge Kommune/KTC, leder Morten Sørensen, Videncenter for Jordforurening, professor Esben Auken, Aarhus Universitet, vicedirektør Bjørn Jensen, GEUS Ordstyrer: Professor Philip Binning, DTU Miljø, og projektleder, hydrogeolog Carsten Vejergang, Horsens Vand A/S Pause Modul Termisk oprensning Ordstyrer: Viceafdelingsleder Maiken Faurbye, Krüger Demonstrationsforsøg med termisk oprensning ved hjælp af radiobølger Miljøtekniker Kresten Andersen, Nye emner Ordstyrer: Adf.leder, civiling., ph.d. Mette Christophersen, Rambøll Hvad omfatter en basistilstandsrapport, og adskiller den tilhørende undersøgelse sig fra traditionelle jordforureningsundersøgelser? Kontorleder, cand.scient. Astrid Zeuthen Jeppesen, NIRAS VVM Indvinding Ordstyrer: Planlægger Stine Bisgaard, HOFOR A/S Kompliceret grundvandsindvinding i Aalborg skrivekridtet vurderet med analytiske modeller Ph.d. Henrik Aktor, Aktor Innovation Pesticider, råstoffer og råvandkvalitet Ordstyrer: Civilingeniør Sandra Roost, Miocæne akviferers sårbarhed i Danmark vurderet ud fra transport simuleringer af Direkte Alder samt miljøtraceren Ar39 Hydrolog Peter Scharling, COWI Storskala dioxin/pesticid kilde oprensning Produktchef Niels Ploug, Krüger Undersøgelser af PFAS i det danske grundvand - perspektiver for regulering Civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki,, og civilingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen Planlægning af vandindvinding inden for rammerne af VVM Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum, Rambøll Strategi for håndtering af pesticidpunktkilder i Region Sjælland Miljøkemiker, ph.d. Pia Haugaard Jensen, Region Sjælland Destruktion af PCE i gasdrevne varmelegemer til termisk oprensning Civilingeniør, ph.d. Thomas Hauerberg Larsen, En brancheanalyse af jordforureningssektoren og de der af følgende konklusioner Seniorkons. Christian Andersen, Videncenter for Jordforurening/ Danish Soil Partnership VVM for en regional vandforsyning Projektleder Jens Rasmussen, HOFOR Er råstofindvinding god grundvandsbeskyttelse? Geolog Gunnar Larsen, NIRAS Frokost

5 Program Onsdag 12. marts 2014 Modul 5 Indeklima In situ afværge Bæredygtighed Fagsession 1 Ordstyrer: Miljøingeniør Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland Ordstyrer: Chefkonsulent Torben Højbjerg Jørgensen, COWI Ordstyrer: Projektleder Marianne Jeppesen, Lyngby-Taarbæk Forsyning Geofysik Hvornår holder en reduktionsfaktor på 100 over betongulv? erfaringer fra de danske regioner Udviklings- og projektleder, ph.d. Per Loll, DMR Anvendelse af risikovurdering til optimering af afværgestrategi Chefkonsulent Dorte Harrekilde, Rambøll Bæredygtig indvinding med fokus på vandkvalitet Geolog Lonnie Frøjk, NIRAS Integration af geofysiske, geologiske og hydrologiske data til (semi-) automatiseret konstruktion af hydrogeologiske modeller Professor Esben Auken, AAU, og seniorforsker Ingelise Møller, GEUS Forurening af indeluft - Lokalisering og vurdering af spredningsveje og kilder Specialist Tage Bote, COWI Kraftig forurening med atypiske forureningsstoffer på stor industrilokalitet i Gladsaxe Kommune In Situ biologisk oprensning af grundvandsforureningen Ekspertisechef Charlotte E. Riis, NIRAS Bæredygtig vandindvinding som gevinst af monitering på kildeplads og i vandløb Geolog, projektleder Ole Silkjær, TREFOR Se separat program Vinylchlorid i indeklimaet - løst ved at skabe undertryk i kloaksystemet Civilingeniør Karin Birn Nielsen, Region Midtjylland Nye avancerede tolkningsmetoder i forbindelse med moniteret naturlig nedbrydning (MNA) til håndtering af en stor forureningsfane Civilingeniør Trine Skov Jepsen, Driftsoptimering fra boring til vandværk KeyZones Kildeplads Team- og projektleder Hanne Nicolaysen Trap, EnviDan Water Pause

6 Program Onsdag 12. marts 2014 Modul 6 Indeklima Workshop 5 Drift af grundvandsbeskyttelse (BNBO) Fagsession 1 (fortsat) Ordstyrer: Projektleder Martin Bymose, NIRAS Passiv ventilation, der virker! - indeklimasikring ved etablering af ventileret krybekælder Diplomingeniør Rikke Berg Mørch, Horsens Vand (tidl. DMR) Når en forureningssag går i pressen og bliver politisk Hvad kan man forvente? og hvordan håndteres det? Miljøtekniker Susanne Rinette Pedersen, Region Sjælland, og seniorprojektleder, civilingeniør Mads Georg Møller, Ordstyrer: Projektleder, geolog Ole Silkjær, TREFOR Vand Administration af enkeltindvindere kan det gøres enklere og bedre? Team- og ekspertisechef Jacob Birk Jensen, NIRAS Geofysik Indeklimasikring ved indbygning af aktivt kul i gulvkonstruktionen Civilingeniør Nancy Hamburger, Region Hovedstaden Hvordan arbejder man med indsatsplanerne, når de er vedtaget? Projektchef Jens Dyrberg Nielsen, EnviDan Water, og civilingeniør Niels Cajus Pedersen, Aarhus Kommune Differenstrykmålinger anvendt som styrings-/projekteringsparameter ved aktiv ventilation som afværgeforanstaltning (indeklimasikring) Seniorprojektleder, civillingeniør Jesper Alrøe Steen, NIRAS Hvornår er det proportionalt at beskytte i BNBO? Chefkonsulent, ph.d. Ulla Lyngs Ladekarl, ALECTIA Faglig tilrettelæggelse af Vintermøde 2014 Civilingeniør, ph.d. Nina Tuxen, A/S, Professor Philip J. Binning, DTU Miljø, Afdelingsleder, civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen, Rambøll A/S, Civilingeniør Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen, Teamleder, geolog Mads Terkelsen, Region Hovedstaden, Projektleder, hydrogeolog Carsten Vejergang, Horsens Vand A/S, Administration og praktisk tilrettelæggelse Sekretariatsleder Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, Ændringer kan forekomme

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingsted 11. - 12. marts 2014

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingsted 11. - 12. marts 2014 VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING Vingsted 11. - 12. marts 2014 2014 Indholdsfortegnelse Side Spor 1 (side 3 26) In-situ afværge (modul 1) Direct Push High-Pressure Jet Injection Method for Delivery

Læs mere

Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4. Lokale Auditorium Lokale 4 Centersal Lokale 5/6. Fagsession 1

Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4. Lokale Auditorium Lokale 4 Centersal Lokale 5/6. Fagsession 1 Vingstedcentret, Bredsten v/vejle Program Tirsdag 6. marts 09.30 09.45 Ankomst, registrering, kaffe/the, morgenbrød 09.45 09.55 Restaurant Velkomst Direktør Tom Heron, formand for ATV Jord og Grundvand

Læs mere

Indholdsfortegnelse Spor 3

Indholdsfortegnelse Spor 3 Indholdsfortegnelse Spor 3 BESLUTNINGSSTØTTE FOR AFVÆRGE ANVENDELSE AF RISIKOVURDERINGSMODEL TIL 1-12 BESTEMMELSE AF OPRENSNINGSKRITERIUM Seniorkonsulent Annette Pia Mortensen Fagchef Anders G. Christensen

Læs mere

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013 VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013 2013 Indholdsfortegnelse Side Spor 1 (side 1 22) Fagsession 1: Eksport af dansk know-how inden for jord og grundvand eksempler,

Læs mere

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING BIND I Spor 1, spor 2 og posterindlæg. Vingstedcentret 8. - 9. marts 2011

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING BIND I Spor 1, spor 2 og posterindlæg. Vingstedcentret 8. - 9. marts 2011 VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING BIND I Spor 1, spor 2 og posterindlæg Vingstedcentret 8. - 9. marts 2011 2011 Sekretariatsleder Lisbeth Verner ATV-Fonden for Jord og Grundvand Bygning 115 -

Læs mere

Læs mere og tilmeld dig på www.naturogmiljo2012.dk

Læs mere og tilmeld dig på www.naturogmiljo2012.dk Et brag af en konference som omhandler relevante emner for natur- og miljøsektoren. Vi vil i fællesskab med jer sætte retningen for udviklingen af den danske natur og miljø. Læs mere og tilmeld dig på

Læs mere

Jordforurening. info INDHOLD. 2 Leder. 3 Så kom JAGG 2.0 endelig. 5 Kort info. ressemeddelse - AquaConSoil 2015

Jordforurening. info INDHOLD. 2 Leder. 3 Så kom JAGG 2.0 endelig. 5 Kort info. ressemeddelse - AquaConSoil 2015 INDHOLD 2 Leder 3 Så kom JAGG 2.0 endelig 5 Kort info 6 P ressemeddelse - AquaConSoil 2015 7 U dbredelse af gasolieforureninger i grundvandet - erfaringer fra de danske regioner 12 Vækst i jordhåndteringen

Læs mere

Indhold. Leder. Kære læser

Indhold. Leder. Kære læser Indhold 2 3 Tre nye pjecer om kortlægning og nuancering Århus Amt blev færdig med V1- kortlægningen 1 Jordforurening.info 07 10 Kort info 12 STRESOIL workshop i Polen 13 Artikelovervågning Leder Kære læser

Læs mere

Grøn omstilling og helhed i forvaltningen

Grøn omstilling og helhed i forvaltningen Grøn omstilling og helhed i forvaltningen Hvordan opnår vi synergi mellem grøn omstilling og forvaltning af natur og miljø? Comwell Kolding 19.-20. maj 2015 æs mere og tilmeld dig på www.naturogmiljo2015.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøkonferencen 2011

Arbejdsmiljøkonferencen 2011 Arbejdsmiljøkonferencen 2011 7. - 8. november 2011 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Arbejdsmiljø, vækst og fastholdelse Få ny viden Inspiration Værktøjer Hotel Nyborg Strand Danmarks største konference for

Læs mere

Jordforurening.info. Samarbejde. Indhold. Leder. 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland. 4 Indtryk fra Battellekonference.

Jordforurening.info. Samarbejde. Indhold. Leder. 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland. 4 Indtryk fra Battellekonference. Indhold 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland 4 Indtryk fra Battellekonference i USA 7 Kort info 8 Beregning af indeklimabidrag fra forureninger under bygninger 18 Artikelovervågning Leo Ellgaard 3529

Læs mere

DELTAGERLISTE: NATUR MILJØ 2015

DELTAGERLISTE: NATUR MILJØ 2015 Grete Mørch Sørensen Chefkonsulent ALECTIA A/S Rasmus Bang Biolog ALECTIA A/S Jan Jeppesen Markeds- og udviklingschef ALECTIA A/S Kirsten Linå Jensen Civ. ing. ALECTIA A/S Hanne Quvang Jacobsen Seniorkonsulent

Læs mere

KTC Årsberetning. Kommunalteknisk Chefforening

KTC Årsberetning. Kommunalteknisk Chefforening 12 2013 KTC Årsberetning Kommunalteknisk Chefforening Af Indholdsfortegnelse KTC Årsberetning 2012-2013 4 KTC s bestyrelse 7 KTC s faggrupper 8 Oversigt over faggrupper 12 KTC s kredsstruktur 16 Natur

Læs mere

Arbejdsmiljøkonferencen 2009

Arbejdsmiljøkonferencen 2009 Arbejdsmiljøkonferencen 2009 10. 11. november 2009 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Hotel Nyborg Strand Danmarks største konference for arbejdsmiljøprofessionelle www.am2009.dk 3 Arbejdsmiljøkonferencen 2009

Læs mere

Arbejdsmiljøkonferencen 2008 20. 21. oktober 2008 Hotel Nyborg Strand, Nyborg. Danmarks største årskonference for arbejdsmiljøprofessionelle

Arbejdsmiljøkonferencen 2008 20. 21. oktober 2008 Hotel Nyborg Strand, Nyborg. Danmarks største årskonference for arbejdsmiljøprofessionelle 8 Arbejdsmiljøkonferencen 2008 20. 21. oktober 2008 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Danmarks største årskonference for arbejdsmiljøprofessionelle Bliv opdateret på den nyeste viden Følg nye tendenser i udviklingen

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST KONFERENCERAPPORT AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST - HVORDAN REALISERER VI DANMARKS UDVIKLINGSPOTENTIALE INDEN FOR VANDTEKNOLOGI? INDHOLD 5 FORORD 7 VELKOMST ATV s

Læs mere

Natur og overfladevand

Natur og overfladevand INDHOLD 2 Pesticiddatabasen 6 Forureninger vi aldrig fandt 10 Kort Info 11 DNAPL samarbejdsprojekt mellem DTU og RH 14 Strategi og undersøgelsesmetoder for karakterisering af DNAPL i moræneler Jordforurening.info

Læs mere

REG LAB ÅRSKONFERENCE 2015. speed dating. med erhvervspolitiske. dogmer

REG LAB ÅRSKONFERENCE 2015. speed dating. med erhvervspolitiske. dogmer REG LAB ÅRSKONFERENCE 2015 Service, speed dating og opgør med erhvervspolitiske dogmer velkommen VELKOMMEN TIL REG LAB 2015 Det er vores store fornøjelse at byde dig velkommen til REG LABs Årskonference

Læs mere

Store jordforureninger

Store jordforureninger Indhold 2 3 Indtryk fra Battelle Battelle, short course: Evalueringsprotokol for naturlig nedbrydning 2 Jordforurening.info 07 4 6 8 Battelle: Stimuleret reduktiv dechlorering af TCA Battelle: Nedbrydning

Læs mere

Forsyningsteknik. Institutionsnavn: VIA University College Status på ansøgning: Kladde Download ansøgning Ansøgningstype Ny uddannelse

Forsyningsteknik. Institutionsnavn: VIA University College Status på ansøgning: Kladde Download ansøgning Ansøgningstype Ny uddannelse Forsyningsteknik Institutionsnavn: VIA University College Status på ansøgning: Kladde Download ansøgning Ansøgningstype Ny uddannelse Udbudssted Horsens Er institutionen institutionsakkrediteret? Nej Er

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Den 23. og 24. september 2008 på Vejlefjord Hotel & Konference

Den 23. og 24. september 2008 på Vejlefjord Hotel & Konference Temadage om Den nationale grundvandskortlægning Den 23. og 24. september 2008 på Vejlefjord Hotel & Konference By- og Landskabsstyrelsen Miljøcentrene G E U S Praktiske oplysninger Adresse: Check in og

Læs mere

GRUNDVANDSKVALITET MED SÆRLIG FOKUS PÅ 1-6 INDVINDING I BYER Direktør Bjarne Madsen, WaterVision as

GRUNDVANDSKVALITET MED SÆRLIG FOKUS PÅ 1-6 INDVINDING I BYER Direktør Bjarne Madsen, WaterVision as Indholdsfortegnelse Side GRUNDVANDSKVALITET MED SÆRLIG FOKUS PÅ 1-6 INDVINDING I BYER Direktør Bjarne Madsen, WaterVision as VVM FOR DE SRORE REGIONALE VADFORSYNINGFER 7-10 Regionplanlægger René Paul Hansen,

Læs mere

Invitation. Erfaringer. Risikokort. Kysterosion. Klimaplaner. Køge, 11. og 12. september

Invitation. Erfaringer. Risikokort. Kysterosion. Klimaplaner. Køge, 11. og 12. september Invitation 2013 Køge, 11. og 12. september Erfaringer Risikokort Kysterosion Klimaplaner 2 Invitation til Dansk Kystkonference De danske kyster er et kompleks samlingssted for naturprocesser såvel som

Læs mere

- produktion, natur og miljø. 14.-15. januar i Herning Kongrescenter

- produktion, natur og miljø. 14.-15. januar i Herning Kongrescenter - produktion, natur og miljø 2015 Plantekongres 2015 14.-15. januar i Herning Kongrescenter Tak til vores sponsorer Mediepartner Fagmagasinet Mark er mediepartner for Plantekongressen Arrangører DLG Innovation

Læs mere

JORDFORURENING Technology Outlook

JORDFORURENING Technology Outlook JORDFORURENING Technology Outlook Udarbejdet af: Mette Tjener Andersson, DHI Anke Oberender, DHI 14. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION OG METODER...3 1.1 Generel introduktion til jordforureningsområdet...

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST VISIONSRAPPORT FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST ATV PRÆSENTERER HER SINE ANBEFALINGER PÅ BAGGRUND AF KONFERENCEN FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST DEN 2. DECEMBER 2010 AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Læs mere

Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav

Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav 1 INDHOLD Leder Talerliste Artikel: Klimatilpasning vores fælles udfordring Kort

Læs mere

Arbejdsmiljøkonferencen 2012

Arbejdsmiljøkonferencen 2012 Arbejdsmiljøkonferencen 2012 Viden, inspiration og netværk AM:2012 er en faglig konference, hvor deltagerne får nye perspektiver og værktøjer med hjem. AM:2012 er Danmarks største konference for arbejdsmiljøprofessionelle.

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold. Opfølgning på udvalget om jordforurening. det såkaldte Kriterieudvalg om grænseværdier for

A V J i n f o. leder. indhold. Opfølgning på udvalget om jordforurening. det såkaldte Kriterieudvalg om grænseværdier for A V J i n f o Nr. 1-2005 leder Opfølgning på udvalget om jordforurening det såkaldte Kriterieudvalg om grænseværdier for jord har afgivet rapport i december 2004. Regeringen vil på baggrund heraf fremsætte

Læs mere