Vesthimmerlands Museum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vesthimmerlands Museum"

Transkript

1 Vesthimmerlands Museum Beretning for VMÅ 2623 Markvænget Stednr Års sogn, Års herred, Ålborg amt

2 Beretning VMÅ 2623 Markvænget Stednr Års sogn, Års herred, Ålborg amt KUAS j.nr /VMÅ-0008 Beretning om udgravning af et hovedhus med to økonomibygninger tilknyttet. Bebyggelsen ligger i udkanten af en allerede kendt jernalderboplads, VMÅ 13, på det plateau, der danner Stenildhøjbakkens top. Arealet blev undersøgt, da Vesthimmerlands Kommune ønsker at udstykke byggerunde på arealet. Indholdsfortegnelse Kort... s Undersøgelsens forhistorie... s Administrative data... s Øvrige data... s Topografi, terræn og undergrund... s Målesystem... s Udgravningsmetode... s Anlægsbeskrivelse... s Undersøgelsens resultat... s Fremtidigt arbejde... s Anlægsliste... s Genstandsliste... s Tegningsliste.....s Digital fotoliste... s. 14 2

3 Kort 4 cm kort: 1216 II NV. Illustrationen er ikke målfast. 3

4 1. Undersøgelsens forhistorie Vesthimmerlands Museum foretog i oktober 2009 en forundersøgelse af området for VMÅ 2623 Markvænget. I området planlægges udstykning af byggegrunde. Pladsen skal ses i sammenhæng med de tidligere undersøgte lokaliteter på Stenildhøjplateauet, VMÅ 13, VMÅ 2547 og prøvegravningen A2906 og A2907 foretaget i De tidligere undersøgte lokaliteter udgør dele af én større bebyggelse, der i tid strækker sig fra sen yngre bronzealder og frem til og med ældre romersk jernalder. Det er muligt, at området ydermere skal ses i sammenhæng med et vejforløb, der fører fra Stenildhøjplateauet gennem en markant slugt til Stenildvad, hvor det forløber tæt forbi et hus fra romersk jernalder, VMÅ Under forundersøgelsen blev der fundet bopladsspor i form af stolpehuller, der indgik i en større hustomt, og gruber, hvorfor det blev besluttet at foretage en egentlig arkæologisk udgravning af arealet. 2. Administrative data 22/ Vesthimmerlands Kommune anmoder om en udtalelse i forbindelse med en evt. byggemodning af arealet. 24/ VMÅ anmoder KUAS om at godkende maksimumbudgettet for den arkæologiske forundersøgelse af VMÅ 2623 Markvænget. 1/ KUAS godkender maksimumbudgettet for den arkæologiske forundersøgelse af VMÅ 2623 Markvænget. 5/ VMÅ anmoder bygherre om at godkende maksimumbudgettet for den arkæologiske forundersøgelse af 2623 Markvænget. 7/ Bygherre godkender maksimumbudgettet for den arkæologiske forundersøgelse af VMÅ 2623 Markvænget. 20/ dm Entreprenør ApS anmoder om betaling for gravearbejde med rendegraver. 30/ KUAS godkender regnskabet for den arkæologiske forundersøgelse af VMÅ 2623 Markvænget VMÅ fremsender faktura til bygherre for den arkæologiske forundersøgelse af VMÅ 2623 Markvænget. 14/ VMÅ anmoder KUAS om at godkende maksimumbudgettet for den arkæologiske undersøgelse af VMÅ 2623 Markvænget. 18/ KUAS godkender maksimumbudgettet for den arkæologiske undersøgelse af VMÅ 2623 Markvænget. 21/ VMÅ anmoder bygherre om at godkende maksimumbudgettet for den arkæologiske undersøgelse af VMÅ 2623 Markvænget. 5/ Bygherre godkender maksimumbudgettet for den arkæologiske undersøgelse af VMÅ 2623 Markvænget. 16/ Houmann Materieludlejning A/S anmoder om betaling for leje af skurvogn. Udgravningen blev iværksat i henhold til Museumslovens kap , der omhandler samarbejde i planlægningsfasen mellem museet, planmyndighederne og bygherren, samt bevaring eller undersøgelse af den arkæologiske kulturarv. Vesthimmerlands Museum var ansvarlig for udgravningen på stedet og er ansvarlig for opbevaring af fund. Vesthimmerlands Museum opbevarer alle administrative sagsakter og korrespondance 4

5 under journalnummer VMÅ Digitale tekstdokumenter, billeder og MapInfo filer ligger i det digitale arkiv på museets server under museumssager, journalnummer VMÅ Udgravningen af VMÅ 2623 Markvænget blev finansieret af Vesthimmerlands Kommune, Teknik og Miljø, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars, der som bygherre, i henhold til museumsloven 27 stk. 4, skal afholde udgifterne til den arkæologiske undersøgelse. 3. Øvrige data Bygherre: Vesthimmerlands Kommune Teknik og Miljø Himmerlandsgade Aars Udgravningsansvarlig: Museumsinspektør mag.art. Bjarne Henning Nielsen Daglig leder: Cand. mag. Sine Toft Jensen Maskinindlejning: Dennis Bøjer Madsen Sjøstrupvej 44, Gislum 9600 Aars Skurvognsleje: Houmann Materieludlejning a/s Industrivej Aars Forundersøgelsen blev forestået af Vesthimmerlands Museum. Arkæolog BA Lars Rasmussen forestod forundersøgelsen med hjælp af rendegraver fra entreprenør Dennis Madsen. Forundersøgelsen fandt sted i oktober måned Selve udgravningen blev påbegyndt den 6. april 2010 og afsluttet samme år den 19. april. Sine Toft Jensen var udgravningsleder og er beretningsansvarlig. 4. Topografi, terræn og undergrund Lokaliteten er afsat på 4 cm kort: 1216 II NV. VMÅ 2623 ligger mod nordvest i udkanten, men som en del af den større bebyggelse VMÅ 13 dateret til sen yngre bronzealder og ældre romersk jernalder. Bebyggelsen ligger på en højning, der danner Stenildhøjbakkens top. Fra højningen falder terrænet jævnt mod øst, nord og vest, mens det mod syd falder mere stejlt mod Stenildvad og Herreds bæk. På plateauet syd for VMÅ 13 ses en større gruppe af gravhøje. 5

6 Muldlaget var ca. 30 cm 40 cm tykt. Undergrunden bestod af gult let leret sand, indimellem gruset. 5. Målesystem Der blev oprettet et retvinklet koordinatsystem med skæringspunkt i 100/100, med stigende x- værdier mod øst og stigende y-værdier mod nord. Målesystemet blev geografisk refereret ved GPSindmålinger. Feltkoordinaterne blev indmålt med GPS i zone 32 Euref 89. Listen findes digitalt i sagen, VMÅ 2623 Toppen af jernrøret i punktet 100/100 blev brugt som fixpunkt i feltet. Fixpunktet blev indmålt i 46,317 m DNN, og sigteplanet stod ved nivellering i 2,22 = 48, Udgravningsmetode Muldlaget blev afrømmet med gravemaskine. Det afrømmede felt og de fremkomne anlæg blev tegnet på tegnefolie i målestoksforhold 1:50. Anlæg, der indgik i huskonstruktioner, blev snittet og gravet med skovl og gravske. Alle de snittede anlæg blev tegnet i profil i målestoksforhold 1:20, hvorefter de blev topnivelleret. Sivebrønden A60 blev renset af, den blev fladeskovlet i cm s dybde, hvorefter den blev snittet. Profilen blev tegnet i målestoksforhold 1: Anlægsbeskrivelse Hus I T-nr.: A-nr.: x-nr.: Foto: T9, T16 A1-A4, A6, A10, A12-A14, A20, A25, A28, A29-A31, A34 x1-x5 nil 6

7 Øst-vest orienteret treskibet langhus. Det var mindst 19,5 m langt og mindst 4 m bredt. Huset bestod af 8 sæt tagstolper. Vægstolper og indgangsparti var ikke bevaret. Tagstolper Tagstolper i sæt: (A1,A2), (A3, A4), (A6, A10), (A13 (A12 kan have været en udskiftningsstøttestolpe for A13), A14), (A25, A20), (A29, A28), (A30), (A34, A31) Tagstolpe A6 ligger omgivet af stolpehullerne A5, A7 og A8. Det er uvist, om de står i forbindelse til tagstolpe A6. Stolpehul A5 og A7 kan på baggrund af deres placering have fungeret som støtte eller udskiftningsstolper. Tagstolpe A25 består formentlig af to stolpehuller, hvor den ene kan have fungeret som udskiftnings- støttestolpe for den anden. Makker til tagstolpe A30 blev ikke fundet. Den indbyrdes afstand fra centrum af tagstolpe A1 til tagstolpe A2 er 2,25 m, den indbyrdes afstand fra centrum af tagstolpe A3 til tagstolpe A4 er 2,70 m, den indbyrdes afstand fra centrum af tagstolpe A6 til tagstolpe A10 er 2,90 m, den indbyrdes afstand fra centrum af tagstolpe A13 til tagstolpe A14 er 3,25 m, den indbyrdes afstand fra centrum af tagstolpe A25 til tagstolpe A20 er 3,40 m, den indbyrdes afstand fra centrum af tagstolpe A29 til tagstolpe A28 er 3,60 m, den indbyrdes afstand fra centrum af tagstolpe A34 til tagstolpe A31 er 3,50 m. Afstanden fra centrum af tagstolpesæt (A1,A2) til tagstolpesæt (A3, A4) er 4 m, fra tagstolpesæt (A3, A4) til tagstolpesæt (A6, A10) er den 2 m, fra tagstolpesæt (A6, A10) til tagstolpesæt (A13, A14) er den 2,50 m, fra tagstolpesæt (A13, A14) til tagstolpesæt (A25, A20) er den 2,75 m, fra tagstolpesæt (A25, A20) til tagstolpesæt (A29, A28) er den 2,75 m, fra tagstolpesæt (A29, A28) til tagstolpe (A30) er den 2,60 m og fra tagstolpe (A30) til tagstolpesæt (A34, A31) er den 2,40 m. Tagstoperne er mellem 28 cm og 53 cm dybe. I en stor del af stolpehullerne ses der stolpespor. I enkelte af stolpehullerne er der fundet større sten. I tagstolpe A3 blev der fundet en mulig rest af lerklining. Det er derfor muligt, at huset har været forsynet med en fletværksvæg beklasket med ler. 7

8 Datering Skårene fundet i tagstolperne kan ikke datere huset mere præcist end til førromersk jernalder. Hus II T-nr.: A-nr.: x-nr.: Foto: T5, T8, T17 A45, A47, A48, A50 nil nil Øst-vest orienteret firstolpehus. Huset er mindst 8,75 m² stort. Det er 3,50 m langt og 2,50 m bredt. Huset bestod af to sæt tagstolper. Tagstolper Tagstolper i sæt: (A45, A47), (A48, A50) Den indbyrdes afstand fra centrum af tagstolpe A47 til tagstolpe A45 er 2,50 m og fra centrum af tagstolpe A48 til tagstolpe A50 er den 2,60 m. Afstanden mellem de to tagstolpesæt er 3,50 m. De tagbærende stolper er mellem 12 cm og 28 cm dybe. Hus III T-nr.: A-nr.: x-nr.: Foto: T5, T17 A53, A55-A57 nil nil Øst-vest orienteret firstolpehus. Huset er mindst 7 m² stort. Det er 2,75 m langt og 2,50 m bredt altså et næsten kvadratisk hus. Huset bestod af to sæt tagstolper. 8

9 Tagstolper Tagstolper i sæt: (A55, A53), (A56, A57) Den indbyrdes afstand fra centrum af tagstolpe A55 til tagstolpe A53 er 2,60 m og fra centrum af tagstolpe A56 til tagstolpe A57 er den 2,40 m. Afstanden mellem de to tagstolpesæt er 2,75 m. De tagbærende stolper er mellem 10 cm og 30 cm dybe. Datering Der er ikke gjort daterende fund i Hus II eller Hus III. Det er muligt, at hus II og Hus III har fungeret som økonomibygninger til Hus I. Er det tilfældet, skal de to huse formentlig dateres samtidig med Hus I til førromersk jernalder. Sivebrønd A60 T-nr.: T8, T9, T18, T19 A-nr.: A60, A68 x-nr.: x7, x8 Foto: VMÅ 2623 digi 1-5, 8-22, A60 var 3,85 m lang, 2,50 m bred, hvor den var bredest og 96 cm dyb. Fylden bestod af en heterogen mørk gråbrun let leret sand. Fylden var brudt af striber med heterogen gulbrun til brun let leret sand. Vand sivede op i anlægget under udgravningen, hvorfor den er tolket som en form for sivebrønd. Den vil, hvis væggen til Hus I var bevaret, ligge ganske tæt op ad huset, hvorfor man må formode, at sivebrønd og Hus I ikke kan være samtidige. I den sydlige ende af anlægget sås i fladen en samling sten. I fladen lå stenene i en lidt anderledes fyld end i den resterende del af anlægget. Fylden let heterogen lysbrun til gråbrun med nistre af gult sand og enkelte trækulsnistre. I området for det formodede ildsted blev alle skår, x7, fundet. Datering Skårene fundet i det formodede ildsted dateres til ældre førromersk jernalder. Hvornår brønden skal dateres er uvist. 8. Undersøgelsens resultater Feltet udgør et areal på omtrent 1500 m². Det ligger mod nordvest i udkanten af den store jernalderboplads, VMÅ 13. Der blev fundet og udgravet i alt tre huse, hvor Hus I formentlig har fungeret som hovedhus og de to firstolpehuse, Hus II og Hus III, som økonomibygninger for Hus I. Der foruden blev der fundet en sivebrønd, enkelte smågruber, kogegruber og spredte stolpehuller. Keramikken fundet på pladsen daterer den til ældre førromersk jernalder. Ved de tidligere undersøgelser (VMÅ 13, VMÅ 2547, VMÅ A2906 og A2907) er bopladsens udstrækning fastslået. Den aktuelle udgravning, VMÅ 2623, med sin datering til ældre førromersk jernalder, er formentlig en enkelt liggende gård. Senere rykker de enkelt liggende gårde i området sammen og danner landsbyen. 9

10 9. Fremtidigt arbejde For indeværende er dele af både den sydlige, den nordlige og nordvestlige yderkant af jernalderbopladsen, VMÅ 13, på Stenildhøjbakkens plateau blevet undersøgt. Prøvegravningen tilbage i 2001 (VMÅ A2906 og A2907) har vist, at der er tale om én sammenhængende bebyggelse, hvorfor der forud for enhver anlægsarbejde på stedet skal foretages egentlige udgravninger. Vesthimmerlands Museum d. 19. maj 2010 Sine Toft Jensen Arkæolog 10

11 10. Anlægsliste A-nr. Anlægstype T-nr. Topniv. Bundniv. Dybde Initialer A1 Tagstolpe, Hus I T cm STJ A2 Tagstolpe, Hus I T cm STJ A3 Tagstolpe, Hus I T cm STJ A4 Tagstolpe, Hus I T cm STJ A5 Stolpehul T cm STJ A6 Tagstolpe, Hus I T cm STJ A7 Stolpehul T cm STJ A8 Stolpehul T cm STJ A9 Stolpehul T cm STJ A10 Tagstolpe, Hus I T cm STJ A11 Stolpehul T cm STJ A12 Stolpehul, mulig støttestolpe for tagstolpe A13 T cm STJ A13 Tagstolpe, Hus I T cm STJ A14 Tagstolpe, Hus I T cm STJ A15 Stolpehul T cm STJ A16 Smågrube T cm STJ A17 Stolpehul T cm STJ A18 Stolpehul T cm STJ A19 Udgår T9 STJ A20 Tagstolpe, Hus I T cm STJ A21 Mulig stolpehul T cm STJ A22 Stolpehul T cm STJ A23 Stolpehul T cm STJ A24 Stolpehul T cm STJ A25 Tagstolpe, Hus I T cm STJ A26 Mulig stolpehul T cm STJ A27 Udgår T9 STJ A28 Tagstolpe, Hus I T cm STJ A29 Tagstolpe, Hus I T cm STJ A30 Stolpehul T cm STJ A31 Tagstolpe, Hus I T cm STJ A32 Stolpehul T cm STJ A33 Stolpehul T cm STJ A34 Tagstolpe, Hus I T cm STJ A35 Stolpehul T cm STJ A36 Stolpehul T cm STJ 11

12 A37 Grube T cm STJ A38 Stolpehul T cm STJ A39 Fyldskifte T cm STJ A40 Stolpehul T cm STJ A41 Stolpehul T cm STJ A42 Grube T cm STJ A43 Grube T cm STJ A44 Kogegrube T cm STJ A45 Tagstole, Hus II T cm STJ A46 Stolpehul T cm STJ A47 Tagstole, Hus II T cm STJ A48 Tagstole, Hus II T cm STJ A49 Stolpehul T cm STJ A50 Tagstole, Hus II T cm STJ A51 Stolpehul T cm STJ A52 Stolpehul T cm STJ A53 Tagstole, Hus III T cm STJ A54 Stolpehul T cm STJ A55 Tagstole, Hus III T cm STJ A56 Tagstole, Hus III T cm STJ A57 Tagstole, Hus III T cm STJ A58 Smågrube T cm STJ A59 Grube T cm STJ A60 Brønd T8, T9, T18, cm STJ T19 A61 Grube T8, T cm STJ A62 Stolpehul T8, T cm STJ A63 Stolpehul T8, T cm STJ A64 Stolpehul T8, T cm STJ A65 Stolpehul T8, T cm STJ A66 Stolpehul T8, T cm STJ A67 Smågrube T5, T6, T cm STJ A68 Mulig rest af ildsted i A60 T8, T9, T18, cm STJ T19 A69 Grube T8, T cm STJ A70 Grube T5, T cm STJ 12

13 11. Genstandsliste x-nr. Beskrivelse Fra anlæg T-nr. x1 Mulige fragmenter af lerklining Tagstolpe A3, Hus I T9 x2 Skår Tagstolpe A6, Hus I T9 x3 Skår Tagstolpe A12, Hus I T9 x4 Skår Tagstolpe A25, Hus I T9 x5 Skår Tagstolpe A28, Hus I T9 x6 Skår A44 T8 x7 Skår A60 T8, T9 x8 Flint afslag A60 T8, T9 12. Tegningsliste T-nr. Beskrivelse Målestok Dato Initialer T1 Plantegning 01: STJ T2 Plantegning 01: STJ T3 Plantegning 01: STJ T4 Plantegning 01: STJ T5 Plantegning 01: STJ T6 Plantegning 01: STJ T7 Plantegning 01: STJ T8 Plantegning 01: STJ T9 Plantegning 01: STJ T10 Plantegning 01: STJ T11 Plantegning 01: STJ T12 Plantegning 01: STJ T13 Plantegning 01: STJ T14 Plantegning 01: STJ T15 Plantegning 01: STJ T16 Profiltegning 01: STJ T17 Profiltegning 01: STJ T18 Detailtegning 01: STJ T19 Profiltegning 01: STJ T20 Profiltegning 01: STJ T21 Arbejdstegning 01: STJ T22 Profiltegning 01: STJ 13

14 T23 Oversigtsplan STJ 13. Digital fotoliste Foto nr. Beskrivelse Dato Initialer VMÅ 2623 digi 1 A60, fladen set fra syd STJ VMÅ 2623 digi 2 A60, fladen set fra syd, med målestok STJ VMÅ 2623 digi 3 A60, fladen set fra nord, med målestok STJ VMÅ 2623 digi 4 A60, fladen set fra sydøst, med målestok STJ VMÅ 2623 digi 5 A60, fladen set fra sydøst, med målestok STJ VMÅ 2623 digi 6 A60, fladen set fra sydvest, med målestok STJ VMÅ 2623 digi 7 A61, fladen set fra sydøst, med målestok STJ VMÅ 2623 digi 8 A61 og A60, fladen set fra syd STJ VMÅ 2623 digi 9 A61 og A60, fladen set fra sydvest STJ VMÅ 2623 digi 10 A60 og A61, fladen set fra sydøst STJ VMÅ 2623 digi 11 A60 og A61, fladen set fra sydøst m. målestok STJ VMÅ 2623 digi 12 A60 set fra sydøst, nærbillede af muligt ildsted med sten STJ VMÅ 2623 digi 13 A60 set fra vest i niveau 1, nærbillede af muligt ildsted med sten STJ VMÅ 2623 digi 14 A60 set fra vest i niveau 1, nærbillede af muligt ildsted med sten STJ VMÅ 2623 digi 15 VMÅ 2623 digi 16 A60 set fra vest i niveau 1, nærbillede af muligt ildsted med sten. Målestok og indridsning A60 set fra vest i niveau 1, nærbillede af muligt ildsted med sten, med indridsning STJ STJ VMÅ 2623 digi 17 A60 set fra syd i niveau STJ VMÅ 2623 digi 18 A60 set fra nordøst i niveau STJ VMÅ 2623 digi 19 A60 set fra nordøst i niveau 1, m. målestok STJ VMÅ 2623 digi 20 A60 set fra syd i niveau 1, m. målestok STJ VMÅ 2623 digi 21 A60 set fra nordøst i niveau 1, m. målestok og indridsning STJ VMÅ 2623 digi 22 A60 set fra syd i niveau 1, m. målestok og indridsning STJ VMÅ 2623 digi 23 Oversigtsfoto, set fra sydøst STJ VMÅ 2623 digi 24 Oversigtsfoto, set fra sydøst STJ VMÅ 2623 digi 25 Oversigtsfoto, set fra sydøst STJ VMÅ 2623 digi 26 Affald i feltet STJ VMÅ 2623 digi 27 Affald i feltet STJ VMÅ 2623 digi 28 Oversigtsfoto, set fra sydvest STJ VMÅ 2623 digi 29 Oversigtsfoto, set fra sydvest STJ VMÅ 2623 digi 30 Oversigtsfoto, set fra sydvest STJ 14

15 VMÅ 2623 digi 31 A60 i profil, set fra sydvest STJ VMÅ 2623 digi 32 A60 i profil, set fra vest STJ VMÅ 2623 digi 33 A60 i profil, set fra nordøst STJ VMÅ 2623 digi 34 A60 i profil, set fra vest STJ VMÅ 2623 digi 35 A60 i profil, set fra vest STJ VMÅ 2623 digi 36 A60 i profil, set fra vest STJ VMÅ 2623 digi 37 A60 i profil, set fra vest STJ 15

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt Bygherrerapport VMÅ 2623 Markvænget Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens forhistorie...

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2602 og A3302 Stenildvad Aars Sogn, Aars Herred, Aalborg amt. Stednr.12.08.14, Sb. Nr. 338 Indholdsfortegnelse Kort...s. 3 1. Undersøgelsens forhistorie...s.

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ Skive Museum, Arkæologisk Afdeling BYGHERRERAPPORT RØRGÅRDSVEJ RØRGÅRDSVEJ, SMOLLERUP SOGN, FJENDS HERRED, VIBORG AMT. STEDNR. 13.01.13. KURT GLINTBORG OVERGAARD * SKIVE MUSEUM AUD 2005 Rørgårdsvej 13.01.13

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Aars sogn, Aars herred, Aalborg amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. 339 Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Beretning. HOM897, Saaby, Østbirk. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr.

Arkæologisk forundersøgelse Beretning. HOM897, Saaby, Østbirk. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr. Arkæologisk forundersøgelse Beretning HOM897, Saaby, Østbirk Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr.: 160515-230 Fig. 1. Den gule linje markerer kloakledningens forløb. Kort fra Gedved

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

Finérvej, Gadstrup sogn

Finérvej, Gadstrup sogn Arkæologisk undersøgelse af bebyggelse fra bronzealder og yngre førromersk jernalder Finérvej, Gadstrup sogn Bygherrerapport ROM 2394 Stednr. 020110 FINÉRVEJ Bebyggelse Matr.nr. 10a Brordrup By, Gadstrup

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2 Forundersøgelsesrapport MOE 00388 Regionshospitalet Randers, etape 2 Af museumsinspektør cand. mag Thomas Guntzelnick Poulsen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr SVM 2003048 HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr. 040203 SVM 2003048, Holtegård Beretning for prøvegravning forud for anlæggelse af stald og gylletank

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263.

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263. Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.03.07. Sb.nr. 263. J.nr. TAK 1548 "Skovtofte" Matr.nr. 1ak og 1ba, Frederiksdal,

Læs mere

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II SKIVE MUSEUM, ARK.AFD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II UDGRAVNING AF BOPLADSSPOR

Læs mere

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde J. nr. ARV 163 Sagsbetegnelse: Forundersøgelse Kulturarvsstyrelsens journalnummer: Lokalitetsnummer: 190713-287 Matrikel nummer: 6li Ejerlav: Gellerup, Varde

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR 2003-2122-1036 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 Svingkærvej, Brøderup NÆM 2005:138 Prøvegravningsrapport Brøderup By, Snesere Sogn, Hammer Herred, Storstrøms

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr.

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. Udgravningsberetning SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. 214804 Beretning for større forundersøgelse af en erhvervsgrund under

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

KNV KUAS

KNV KUAS Forundersøgelsesberetning for KNV 00184 Algestrup, Sædder sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted Nr. 050109-19 KUAS j.nr 2014-7.24.02/KNV- 0014 Beretning for arkæologisk forundersøgelse. Forundersøgelsen

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

Brinken II, Mogenstrup

Brinken II, Mogenstrup Brinken II, Mogenstrup Udgravningsberetning NÆM 2004:122 B KUAS FOR 2003-2122-0700 Næstved Museum 2005 Brinken II, Mogenstrup Udgravningsberetning J.nr. NÆM 2004:122 B; KUAS FOR 2003-2122-0700 Sted.nr.

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21 Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00899 Torkilstrupvej 21 Udført af Marie Brinch for Museum Lolland Falster Museets j.nr.: MLF00899 KUAS j.nr.: - Stednavn: Torkilstrupvej 21 Stednr:

Læs mere

Bygherrerapport. Arkæologisk forundersøgelse. HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn

Bygherrerapport. Arkæologisk forundersøgelse. HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn Arkæologisk forundersøgelse Bygherrerapport HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn Sted: Langgade. Matr. nr. 5bt, Lund By, Tamdrup KUAS: 2009-7.24.02/HOM-0028 Ill. 1.

Læs mere

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166.

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166. HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.03.04. Sb.nr. 166. Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af et idrætsanlæg. Indenfor

Læs mere

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning.

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. HEM 3732, Nøvlingholm II HEM 3732, Nøvlingholm II, Nøvling Sogn, Ringkøbing Amt. Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. Journalnummer:

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42.

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. Beretning for forundersøgelse forud for etablering af et stort jordvarmeanlæg beliggende

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 1 Rapport for udgravning forud for etablering af elkabel, Skagerrak 4 Udført

Læs mere

Vesthimmerlands Museum. Bygherrerapport for VMÅ 2608/2609 Svenstrup Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr , Sb. nr.

Vesthimmerlands Museum. Bygherrerapport for VMÅ 2608/2609 Svenstrup Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr , Sb. nr. Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2608/2609 Svenstrup 13-14 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. 342 og 343 1. Indledning...4 2. Landskabet...5 3. Udgravningens metode...5

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.:

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.: 1 VSM 09260 Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130702-19, -16 KUAS j.nr.: 2003-2122-1606 Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Sidsel Wåhlin for

Læs mere

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund...

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund... VSM 09819 Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130810-209 KUAS j.nr.: 2011-7.24.04/VSM-0001 Rapport for prøvegravning forud for skovrejsning med dybdepløjning Udført af Sanne

Læs mere

NÆM 2008:151 Hammervej

NÆM 2008:151 Hammervej NÆM 2008:151 Hammervej Kampagne: 22-06- KUAS nr. -7.24.02/NÆM-0002 NÆM 2008:151 Hammervej, Hammer Sogn, Hammer Herred, tidl. Præstø Amt. Stednr. 05.04.01. Prøvegravning forud for boligbyggeri på Hammervej

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde ROM 2662 Stednr. 020410 LINDENBORGVEJ SYD ETAPE II Matr.nr. 32, Engmarken, Roskilde Jorder Roskilde sogn Sømme herred Københavns

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers. Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1569 etape 3 Ålum

Kulturhistorisk Museum Randers. Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1569 etape 3 Ålum Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1569 etape

Læs mere

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne:

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne: HØM591 Ny Lavegård Humlebæk sogn Lynge Kronborg herred tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.04.09 Sb.nr. 86 Forundersøgelsesrapport Kampagne: I forbindelse med planerne om at genopføre Lavegård på matr.nr.

Læs mere

FHM5459 Elevvej 9-11, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus amt. Sted nr

FHM5459 Elevvej 9-11, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus amt. Sted nr , Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus amt. Sted nr. 15.06.04. Kampagne: KUAS nr. 013-7.4.0/FHM-00 Prøvegravning d. 9. december 013 af et byggemodningsareal på ca. ½ hektar. Generelt var området præget

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Beretning for VMÅ 2594 Hole 8 Stednr. 12.02.09, Sb. Nr. 84 Lovns sogn, Gislum herred, Aalborg amt Beretning VMÅ 2594 Hole 8 Stednr. 12.02.09, Sb. Nr. 84 Lovns sogn, Gislum herred,

Læs mere

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299.

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299. HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.02. Sb. nr. 299. Arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning af 5,5 hektar beliggende i den nordvestlige

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Sted: Motorvej Hårup-Låsby Deletape Purhus b Stednummer: 160105-270 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0007 SIM 5/2010 Motorvej Hårup-Låsby Staderapport for forundersøgelse ved Purhus

Læs mere

SVM Vejgårdsparken 2, Ormeslev By, 9c, Vemmelev sogn. Stednr (KUAS j.nr ).

SVM Vejgårdsparken 2, Ormeslev By, 9c, Vemmelev sogn. Stednr (KUAS j.nr ). SVM 052 Vejgårdsparken 2, Ormeslev By, 9c, Vemmelev sogn. Stednr. 040320 (KUAS j.nr 2003-2122- 0640). Prøvegravning af areal med bebyggelsesspor fra bronze- eller jernalder og spor efter højryggede agre

Læs mere

HEM 3441 Rosenholmvej, Tjørring sogn, Hammerum herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 49.

HEM 3441 Rosenholmvej, Tjørring sogn, Hammerum herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 49. HEM 3441 Rosenholmvej, Tjørring sogn, Hammerum herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr. 18.03.18. Sb.nr. 49. Kampagne: 06-04-2011 KUAS nr. 2003-2122-1304 Beretning om udgravning af bopladsspor fra sen førromersk

Læs mere

SMS 1018A. Bygherrerapport. SMS1018A, Vium Mølle II

SMS 1018A. Bygherrerapport. SMS1018A, Vium Mølle II Bygherrerapport Udgravning af gruber og hustomter fra jernalder og vikingetid/tidlig middelalder samt hegns- og grøftanlæg fra germansk jernalder/vikingetid. Sagsinfo SMS1018A Vium Hankanlæg, Vium Mølle

Læs mere

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57.

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57. OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.16. Sb. Nr. 57. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0038 Beretning for forundersøgelsen af fjernvarme

Læs mere

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelse fra jernalderen Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 255, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 Arkæologisk undersøgelse af et 713 m2 stort areal tæt vest for Luisevej. Resultat: Resten af en tidligere undersøgt urnegrav fra jernalderen, 9 stolpehuller,

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2619 Gårdstedgård Vilsted sogn, Slet herred, Aalborg amt Stednr. 12.07.14, Sb. nr. 10 Bygherrerapport for VMÅ 2619 Gårdstedgård Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Drastrup

Forundersøgelsesrapport MOE Drastrup Forundersøgelsesrapport MOE 00368 Drastrup Af arkæolog Trine Fristed Jensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 2v, Drastrup By, Essenbæk Sogn, Sønderhald

Læs mere

VSM 09507, Liseborg Høje, Etape 2, Viborg Sogn, Nørlyng herred, Viborg amt KUAS j. nr.: /VSM-0018

VSM 09507, Liseborg Høje, Etape 2, Viborg Sogn, Nørlyng herred, Viborg amt KUAS j. nr.: /VSM-0018 VSM 09507, Liseborg Høje, Etape 2, Viborg Sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-384 KUAS j. nr.: 2008-7.24.02/VSM-0018 1 Beretning for udgravning forud for byggemodning Udført af Kamilla Fiedler Terkildsen

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353 Arkæologisk rapport VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr. 170804 Sb.nr. 353 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med byggemodning af et 11500 m2 stort areal i den sydlige del af Give, bestilt

Læs mere

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1).

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1). Beretning FHM 4330 Højspændingsmaster Trige Nord, Hæst by matr. nr. 9e og 9c, Trige sogn, stednr. 15.06.07 og Spørring by matr. nr. 20a, 19i, 19h, 11a og 52, Spørring sogn, stednr. 15.06.05 begge i Vester

Læs mere

KNV Stolpegården Etape 1-1

KNV Stolpegården Etape 1-1 KNV00300-01 Stolpegården Beretning for arkæologisk undersøgelse Udarbejdet af Michael Vennersdorf 26.05.2015 Museum Sydøstdanmark Algade 97 4760 Vordingborg +45 70 70 12 36 ark@museerne.dk www.museerne.dk

Læs mere

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr , Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.05.05. KUAS nr. 200-222-045 Beretning for forundersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kværndrup og Svendborg etape 450. Udført af stud.mag

Læs mere

ENGGÅRDEN. bygherrerapport. NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr.

ENGGÅRDEN. bygherrerapport. NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr. ENGGÅRDEN bygherrerapport NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr. 2003 2122-1550 1 Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse ved

Læs mere

TAK 1183 Midlergården EU

TAK 1183 Midlergården EU TAK 1183 Midlergården EU Matrikel nr. 9au Brøndbyvester By, Brøndby sogn, Smørum herred, Københavns amt. Sted nr. 020203, sb 43 (KUAS j. nr. 2003-2123-0327). Beretning for arkæologisk undersøgelse i forbindelse

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning Tingbakken III i Gjern

Kulturhistorisk rapport for udgravning Tingbakken III i Gjern Kulturhistorisk rapport for udgravning Tingbakken III i Gjern Journalnummer: SIM 216/2013 Sted: Tingbakken III SB Stednummer:160103-92 KUAS j.nr.: 2013-7.24.02/SIM-0010 Matr. nr.:1v Ejerlav: Gjern By Sogn:

Læs mere

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009 VSM 09664, Klovenhøjvej 11, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130711-161-162 KUAS j.nr.: Ingen, da der var tale om museets egen mindre forundersøgelse 1 Rapport fra prøvegravning forud for

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 55.

TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 55. TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.02.10. Sb.nr. 55. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af et areal forud for anlæggelse af cykelsti. Abstract Forud

Læs mere

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred Arkæologisk undersøgelse af bopladslevn fra yngre bronzealder og ældre romersk eller tidlig yngre romersk jernalder udført forud for anlægsarbejde.

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF01386 Hagesvej 20, Rødby

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF01386 Hagesvej 20, Rødby Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01386 Hagesvej 20, Rødby Udført af cand. mag. Pia K. Lindholt for Museum Lolland Falster, 24. nov. 26. nov. 2014 Museets j.nr.: MLF01386 KUAS j.nr.:

Læs mere

Birkedal. Af: Louise Thorndahl Christensen

Birkedal. Af: Louise Thorndahl Christensen Birkedal Beretning over arkæologisk forundersøgelse forud for anlæg af overløbsbassiner i Allerød vest. Gennemført fra d. 6. til d. 19. maj 2011. NFHA2993 Birkedal, matr. 25b, Lynge By Lynge, 010308-085.

Læs mere

ARV 71 Øster Debel. Indholdsfortegnelse

ARV 71 Øster Debel. Indholdsfortegnelse ARV 71 Øster Debel V. Debel Gde, Ovtrup, matrikel 2d, Ovtrup sogn, Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190711, lokalitets nr. 177. KUAS Journalnr. 2015-7.24.02/ARV- 0004 Beretning

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder

Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder Journalnummer: SIM 7/2011 Sted: Kirkebjerggård II SB Stednummer: 13.03.03-217 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Matr. nr.: 3am og 7a

Læs mere

Bygherrerapport. Moesgård Museum

Bygherrerapport. Moesgård Museum FHM4953 Rosbjerg Vest, Årslev Lyngby sogn, Hasle herred, Århus Kommune, Region Midt. Stednr. 15.03.04 Matrikelnr. 5b Lyngby By KUAS journalnr. 008-7.4.0/FHM-001 Bygherrerapport Resume: På et sydvendt,

Læs mere

VHM Ådalen etape 5

VHM Ådalen etape 5 VHM 00286 Ådalen etape 5 Ådalen, Brønderslev sogn, Børglum herred, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100101-142 VHM00286_05_F001. Søgegrøft 2 under muldafrømning. Arkæologisk forundersøgelse af

Læs mere

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding Udgravningsberetning RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding RSM 10.007. Undersøgelsesområdet set fra syd, med igangværende tildækning af søgegrøfter. Foto: Torben Egeberg.

Læs mere

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Journalnummer: SIM 34/2010 Sted: Måruplund SB Stednummer: 130301-156 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0012 Matr. nr.:15g og 15k Ejerlav: Balle by, Balle Sogn:

Læs mere

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse Af Stud. Mag Line Borre og Museumsinspektør Mads Runge. Fraugde Fraugde Kærby Kærby Over Over Holluf Holluf Fraugde Fraugde Arkæologisk

Læs mere

OBM3980 Bolteskov, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

OBM3980 Bolteskov, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr OBM3980 Bolteskov, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.01.08. KUAS nr. Beretning for forundersøgelse af spredte gruber og kogestensgruber fra yngre førromersk jernalder per. IIIa

Læs mere

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Prøvegravning af område til etablering af sommerhuse ved Arrild svømmehal, Arrild Sogn, sb 30-32, 139, Nr. Rangstrup kommune. Indholdsfortegnelse: Resumé

Læs mere

OBM 5868, Herluf Trolles Vej

OBM 5868, Herluf Trolles Vej OBM 5868, Herluf Trolles Vej - Forundersøgelse af spredte gruber og stolpehuller fra bronze jernalder Af Arkæolog Katrine Moberg Riis og Museumsinspektør Jakob Bonde Indsæt billede i den underliggende

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere