Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang"

Transkript

1

2 Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i skriftsproglig udvikling. Første gang du benytter portalen, anbefaler vi, at du læser vejledningen som en mere dybdegående introduktion til portalen. Vejledningen finder du i menu-oversigten i venstre side af portalens startside. I vejledningen kan du finde svar på de fleste spørgsmål, du måtte støde på undervejs. Denne quickguide indeholder information om: Administrators rolle Kom godt i gang Administration o Skole o Brugere support o Elever o Ordrer, Konto og Log Udgåede elever Adgangskode Ændre til UNI*login Log ud Administrators rolle Som skoleadministrator har du adgang til alle skoleportalens funktioner. Dvs. du kan lige som alle andre brugere oprette prøver, indtaste prøveresultater osv. (læs mere herom i quickguide til lærerne eller i vejledningen). Ud over disse basisfunktioner har du som administrator også adgang til yderligere funktioner, som almindelige brugere ikke kan anvende. Fx kan du oprette andre lærere på skolen som brugere af systemet, oprette elever og bestille flere prøver hos Hogrefe Psykologisk Forlag, hvis skolens konto er ved at løbe tør. Skoleadministratorer har disse udvidede rettigheder i portalen for at samle ansvaret hos én eller nogle få personer på hver skole. Med rettighederne følger også forpligtelser bl.a. for at oprette andre lærere som brugere af portalen og inaktivere disse brugere, hvis de forlader skolen og dermed ikke længere skal have adgang til skolens prøver og prøveresultater. Hogrefe Psykologisk Forlag opretter ikke almindelige brugere, kun skoleadministratorer. Det er skolens og skoleadministratorens ansvar om nødvendigt at oprette yderligere brugere på skolen samt at holde listen over skolens aktive brugere opdateret. Det er også skoleadministratorens ansvar at oprette de elever, der skal gennemføre de relevante tests samt at bestille det nødvendige antal prøver i portalen til skolens brug. Hogrefe Psykologisk Forlag indsætter det bestilte antal prøver på skolens konto og kan ikke reservere dem til bestemte brugere. Det er derfor vigtigt, at én eller nogle få centrale personer på skolen sørger for, at koordinere skolens anvendelse af de bestilte prøver. Kom godt i gang Når du har indtastet dit login på forlagets skoleportal, vil du første gang blive bedt om at acceptere en brugeraftale. Dernæst ser skærmbilledet således ud:

3 Først og fremmest, skal du sikre dig, at de oplysninger, der er angivet om din skole, er korrekte, samt at skolen er åbnet til de rigtige prøver. Dernæst skal du oprette de lærere og de elever på skolen, der skal gennemføre en prøve. Endelig skal du sørge for, at de rigtige prøver og det rigtige antal er bestilt ved forlaget. Nedenfor beskrives de enkelte elementer skridt for skridt. Administration I venstre side af skærmbilledet ser du en række menupunkter. Det er menupunktet Administration, du som administrator skal bruge. Under dette punkt får du adgang til en række røde underpunkter. Det er i disse underpunkter, du kan gennemføre alle de ovennævnte handlinger. Skole Hvis du klikker på menupunktet Skole, åbner nedenstående skærmbillede sig. Her kan du se skolens stamoplysninger navn, adresse, telefon- samt skolenummer. Du kan også se, hvilke prøver skolen er åbnet til. Skolen i ovenstående eksempel er åbnet til MG/FG og Skriftsproglig udvikling. Når du opretter en ny lærer (læs mere herom i næste afsnit om Brugere), kan du kun tildele ham/hende de prøver, som skolen er åbnet til.

4 Brugere Hvis du klikker på menupunktet Brugere, åbner følgende skærmbillede sig:

5 Her kan du se alle skolens brugere både administratorer og lærere. Brugerlisten kan sorteres efter navn, bruger-rolle eller seneste log-ind ved at klikke på Navn, Brugerrolle eller Seneste log ind øverst i listen. Du kan også vælge kun at se brugere med en bestemt bruger-rolle eller en bestemt brugerstatus (låst/inaktiv) ved at vælge disse i listen til højre. Læs mere om låste/inaktive brugere senere i denne quickguide. Som skoleadministrator har du mulighed for at oprette flere brugere på skolen. Du kan kun oprette brugere til de prøver, som skolen er åbnet til. Klik på Ny lærer allerøverst i brugerlisten for at oprette en ny lærer i portalen. Så kommer følgende skærmbillede frem: Den nye lærer skal oprettes med en -adresse, der også fungerer som bruger-id, samt sit navn. Desuden skal du afkrydse, hvilke prøver læreren skal have adgang til. Læreren vil kun få adgang til de prøver, som du åbner ham/hende til. Du kan kun give adgang til de prøver, som skolen er åbnet til. De lærere, som du opretter i systemet, er dine brugere. I tilfælde af problemer fx med deres adgangskode eller lignende er det dig, de skal kontakte. For at holde styr på brugerne på skolen kan det være en god idé at anføre i det tomme note-felt, hvem der har oprettet dem og eventuelt med hvilket formål. Det, du skriver i note-feltet, vil blive gemt sammen med brugeren. Nederst på skærmen er der krydset af ud for Send med bruger-id og adgangskode. Når du klikker på knappen Ok, vil systemet sende til den -adresse, som du har angivet, med en adgangskode til portalen. Vær opmærksom på, at der ikke kommer nogen fejlmeddelelse i tilfælde af en forkert indtastet -adresse, eller hvis en bliver afvist af den pågældende lærers spamfilter. Den nye lærer er nu oprettet som bruger af portalen og vil figurere i brugerlisten. Du kan altid gå ind under brugerens profil og redigere fx -adresse ved at klikke på vedkommendes navn i brugeroversigten under menupunktet brugere.

6 Support Som skoleadministrator har du mulighed for logge ind som de brugere/lærere, du har oprettet. Det kaldes at supportere brugerne. Klik på menupunktet Brugere og herefter på brugerens navn i brugeroversigten for at åbne vedkommendes profil. Så kommer følgende skærmbillede frem: I øverste, højre hjørne er der en knap, som hedder Support. Hvis du klikker på den, vil du blive logget på systemet som den bruger, du har valgt. Du er nu logget på, som om du selv var brugeren, og du har alle de samme rettigheder i systemet som vedkommende. Nu kan du fx hjælpe brugeren med indtastning eller rapportgenerering (læs mere herom i vejledningen eller i quickguide til lærerne), hvis vedkommende er gået i stå herunder. Via funktionen får du direkte adgang til at se, hvad brugeren har gjort og eventuelt gjort forkert. For at logge ind i portalen som dig selv igen, skal du først logge dig af support-funktionen ved at trykke log ud i øverste højre hjørne af skærmbilledet, og derefter indtaste dit eget brugernavn og din egen adgangskode igen. Dette skyldes, at systemet fører en log over, hvornår support-funktionen benyttes og af hvem hvilket er nødvendigt i forhold til persondatalovgivningen. Elever Du kan se gamle elever og oprette nye ved at klikke på Elever i menulisten til venstre. Listen over elever på skolen kan bestå af mange sider. Det vil fremgå med røde tal nederst på skærmen, hvor mange sider listen i alt består af. Hvert sidenummer er et klikbart link, således at du kan bladre mellem siderne i listen. For at oprette en ny elev eller en ny klasse, skal du klikke på Ny(e)elev(er) øverst i brugerlisten for at oprette en ny elev/klasse i portalen. Følgende skærmbillede åbner sig:

7 Øverst i skærmbilledet vælger du klassetrin og bogstav. Du kan vælge at oprette en helt ny klasse eller du kan oprette enkelt-elever i en eksisterende klasse. De elever du opretter, placeres automatisk i den klasse, du angiver uanset om det er en ny eller gammel klasse. Du skal kun klikke på OK, hvis du kun ønsker at oprette klassen uden elever i første omgang. Hvis du vil oprette elever i klassen, skriver du elevernes navne enkeltvis i de hvide felter. Du kan vælge at angive elevens køn og eventuelle tosprogethed. Når du har indtastet alle de elever, der hører til den valgte klasse, klikker du på OK nederst på siden. Nu er eleverne oprettet i systemet, og du ryger tilbage til listen over skolens elever, hvor du nu vil kunne finde de nye elever, du netop har indtastet. Hvis du har glemt en elev eller en ny elev kommer til klassen, skal du bare gentage processen for denne enkelte elev og sikre dig, at du indtaster det rigtige klassetrin- og bogstav.

8 Ordrer, konto og Log Menupunkterne Ordrer og Konto er ikke relevante i forhold til Skriftsproglig udvikling. Disse to menupunkter benyttes udelukkende til prøver, hvor indtastningsfunktionen skal tilkøbes en prøve. Og altså ikke til prøverne i prøvesystemet Skriftsproglig udvikling, hvor indtastefunktionen er et gratis supplement ved køb af de fysiske prøver. Menupunktet Log er ligeledes mindre relevant i forbindelse med Skriftsproglig udvikling. Du kan dog ved at klikke på den lille pil udfor feltet Type, vælge funktionen Log in. Der kommer nu et skærmbillede frem med en liste over alle de seneste log in på skolen. Du kan nu se, hvor ofte skoleportalen bruges, af hvem og til hvad. Udgåede elever Portalen rykker automatisk elever et klassetrin op i løbet af skolernes sommerferie. Elever, der ved indgangen til juli måned går i 9. klasse, vil ikke blive rykket op men registreres som udgåede. Hvis jeres skole har 10. klasser, og nogle af eleverne fortsætter heri, så skal du manuelt genaktivere dem og rykke dem op i 10. klasse. Har du elever, der er oprettet i portalen, og som forlader skolen før 9. klasse, skal du ind i portalen og melde dem som inaktive. Klik på elevens navn i elevlisten (punktet elever under menu-punktet administration), og følgende skærmbillede åbner sig: Du kan nu enten inaktivere eleven ved at klikke markeringen i feltet ud for Aktiv fra. Eller hvis eleven er blevet inaktiveret fx ved overgangen fra 9. til 10. klasse, så vil feltet være tomt og du kan genaktivere eleven ved at klikke markeringen i feltet til. Ved samme lejlighed kan du manuelt rykke eleven fra 9. op i 10. klasse ved at vælge 10 i rullegardinsmenuen Klassetrin og eventuelt skrive et andet bogstav ud for Klasse.

9 Når du er færdig med eleven, klikker du på Ok, og dine ændringer er gemt. Du kommer nu tilbage til elevlisten. Hvis du ønsker at se, hvilke elever der er registreret som udgåede, kan du markere feltet Udgåede elever i øverste højre hjørne af elevlisten. Adgangskode Skulle du (eller en af dine brugere) have glemt din adgangskode, er der muligt at klikke på Glemt adgangskode på startsiden, hvor du normalt indtaster din adgangskode. Du vil så blive bedt om at indtaste din -adresse, og en ny kode vil blive tilsendt til den pågældende adresse. Ønsker du at ændre den tilsendte adgangskode, skal du klikke på menupunktet Indstillinger i venstre side af dit skærmbillede. Herefter klikker du på Ændre adgangskode og følgende skærmbillede kommer frem: Du skal nu skrive den nye adgangskode, du ønsker i begge de tomme felter. Din adgangskode skal være mellem 8 og 20 karakterer. Datatilsynet anbefaler, at du bruger en blanding af tal, store og små bogstaver. Ændre til UNI-C login Hvis du klikker på menupunktet indstillinger og UNI*login i menuen til venstre, åbner følgende skærmbillede sig:

10 Indtast dit UNI-C brugernavn og klik på OK. Du kan nu bruge UNI login til at logge ind på Skoleportalen i fremtiden. Log ud Hvis du ikke klikker på noget eller bevæger dig rundt i portalen, vil du automatisk blive logget af efter et lille stykke tid. Dette sker af sikkerhedsmæssige årsager, og du skal ganske enkelt logge ind igen, for at arbejde videre. Du logger selv ud af portalen ved at klikke på Log ud, de altid befinder sig i skærmbilledets øverste højre hjørne. Gør det til en vane, for både dig selv og dine brugere, altid at klikke på log ud, når arbejdet er færdigt så er der ikke risiko for, at computeren efterlades med fri adgang til de personfølsomme data, der opbevares i portalen.

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Læs grundigt denne vejledning igennem. BadmintonPeople.dk er skabt igennem et samarbejde imellem DGI og DBF. Meningen er at lette klubbernes ledere, administratorer

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development Kundekalender 3 Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 6 Del II Installation 8 1 Velkomst... 8 2 Licens... 9 3 Placering... 10 4 Første... bruger 11 5 Afslutning... 12 6 Fejlmeddelelser... 13 Del III

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere