Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesplaner i MinUddannelse"

Transkript

1 Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion Tekniske specifikationer Som elev på MinUddannelse Som vejleder på MinUddannelse... 8 Sådan overføres planer til Optagelse.dk Sådan tildeles et UV-login Sådan udskrives en uddannelsesplan Mail uddannelsesplanen som PDF Login som en elev Uddannelsesplan til årige Oprettelse af uddannelsesplan til årige Samordning af elev- og uddannelsesplan

2 1. Introduktion Arbejdet med uddannelsesplaner i MinUddannelse foregår for vejlederens vedkommende i UVvej, og for elevens vedkommende på En af fordelene ved MinUddannelse er, at vejlederen ikke længere skal tildele eleven en uddannelsesplan. Når eleven logger ind på bliver uddannelsesplanen genereret automatisk. Det betyder også, at vejlederen først kan se elevens uddannelsesplan, når eleven har været inde på sitet. Når eleven besvarer spørgsmålene i uddannelsesplanen, vil den resterende plan folde sig ud alt efter, hvad der er blevet svaret i de foregående spørgsmål. Det betyder også, at der kun findes en uddannelsesplan som standard, som så tager form alt efter, hvad der bliver svaret. Når eleven har besvaret planen, kan vejlederen kommentere på svarene, såvel som forældre kan logge ind på MinUddannelse og komme med kommentarer. Til slut kan planen sendes til Optagelse.dk direkte inde fra UVvej. 2. Tekniske specifikationer I forbindelse med brugen af MinUddannelse, findes der nogle tekniske specifikationer, som man skal være opmærksom på: JavaScript skal være aktiveret i browseren på de computere, som skal logge på MinUddannelse. MinUddannelse kræver min. Internet Explorer 7 Cookies skal være aktiveret i browseren på de computere, som skal logge på MInUddannelse Skærmopløsningen skal være min x 768 på de computere, som skal logge på MinUddannelse 2

3 3. Som elev på MinUddannelse Eftersom UU-vejlederen ikke længere skal tildele eleven en uddannelsesplan, starter arbejdet med uddannelsesplaner ved eleven. Eleven logger ind på med sit UNI-login. Hvis der er tale om en ung, som ikke har et UNI-login, kan vejlederen tildele vedkommende et UV-login. Mere om dette senere. Når eleven logger ind på minuddannelse.net, vises dette billede: Her skal eleven vælge, om der skal logges ind med UNI-login eller UV-login. Hvis der skal logges på med UNI-login, trykker eleven på den hvide pil i den sorte cirkel. UV-login tildeles og udleveres af UU-vejlederen. Mere om dette senere. Når eleven har angivet sit UNI-login/UV-login, kommer følgende billede frem: 3

4 På fanebladet "Profil" kan eleven indtaste sit telefonnummer, sit mobilnummer og sin e- mailadresse. Efterfølgende bliver disse oplysninger sat ind i UVvej. Eleven kan også sætte et billede ind af sig selv ved at trykke på "Gennemse". Der afsluttes med "Gem oplysninger". 4

5 Eleven klikker nu på menupunktet "Uddannelsesplaner", og her vil uddannelsesplanen automatisk komme til at ligge tilgængelig - vejlederen skal dermed IKKE tildele planen. Når eleven logger ind første gang, vil planens tilstand stå til "Åben". Bemærk, at uddannelsesplanen som standard er åben resten af indeværende skoleår. For at besvare uddannelsesplanen skal eleven trykke på navnet, altså i dette tilfælde "Uddannelsesplan 11/12". Herefter ser billedet sådan ud: 5

6 Her skal eleven starte med at præsentere sig selv. Når der trykkes på "Næste", kommer eleven hen til næste spørgsmål i planen. Bemærk, at der autogemmes hvert 2. minut. Bemærk også bjælken "Hent vejledningsaktiviteter" nederst i højre kolonnen. Når denne bjælke foldes ud, vises elevens vejledningsaktiviteter. Læg også mærke til hjælpeteksten i højre side. Uddannelsesplanen er dynamisk, hvilket betyder, at den forholder sig ud og viser de næste spørgsmål ud fra, hvad eleven har svaret i det foregående spørgsmål. Når eleven har præsenteret sig selv og trykker på "Næste", vises følgende billede: 6

7 Eleven/den unge skal nu angive uddannelsesforløb. I rækken af spørgsmål i venstre side kan eleven se, hvilke spørgsmål, der er besvaret - disse er markeret med et blåt flueben. De spørgsmål, som ikke er blevet besvaret, er markeret med en rød cirkel med en hvid pil i. Når eleven har færdiggjort sin uddannelsesplan, er der to måder at gemme på. "Gem uddannelsesplan" gemmer det skrevne og gør det synligt for vejlederen. "Afslut og lås uddannelsesplan" gemmer og lukker uddannelsesplanen. Det betyder, at planen er låst for eleven, og at der ikke kan skrives mere. På den måde har vejlederen altid styr på, hvornår eleven har ret til at redigere i planen. Vejlederen kan altid åbne planen, så eleven igen har ret til at skrive. Dette gøres direkte inde fra UVvej og beskrives senere i denne vejledning. Bemærk også, at der autogemmes hvert 2. minut dog kan denne funktion slås fra ved at fjerne fluebenet i højre side. 7

8 Hvis eleven er sprunget nogle spørgsmål over, kan planen ikke låses. I så fald vil følgende besked komme frem: Når hele planen er udfyldt og der trykkes på Afslut og lås uddannelsesplan kommer følgende besked frem, som orienterer om, hvad der sker ved låsning: 4. Som vejleder på MinUddannelse Som vejleder foregår arbejdet med uddannelsesplaner i UVvej. Vejleder skal ikke tildele eleven en plan, idet der som standard er en uddannelsesplan tilgængelig for eleven, når vedkommende logger ind på MInUddannelse. Denne uddannelsesplan er dynamisk og folder sig ud alt efter, hvad eleven svarer. Arbejdet for vejlederen foregår hovedsageligt fra fanebladet "MinUddannelse.NET" på elevens stamkort. Ved at højreklikke på skærmen kommer følgende menu frem: 8

9 Her kan vejlederen blandt andet tildele den unge et UV-login. Mere om dette senere. Bemærk også de kolonner, der kan vælges i UVvej, når der arbejdes med uddannelsesplaner i MinUddannelse: 9

10 Uddannelsesplan_Afsluttet: I dette felt indsættes den dato, hvor eleven har trykket "Lås uddannelsesplan" på MinUddannelse. Herefter er planen låst for eleven - vejlederen kan dog altid åbne planen igen Uddplan_Forældrekommentar: I dette felt indsættes den dato, hvor forældrene har kommenteret uddannelsesplanen Uddplan_Påbegyndt: I dette felt indsættes den dato, hvor eleven er begyndt at skrive i uddannelsesplanen Uddplan_Uddannelsesønske: I dette felt indsættes det uddannelsesønske, som eleven har angivet i uddannelsesplanen Uddplan_Vejlederkommentar: I dette felt indsættes den dato, hvor vejlederen har kommenteret uddannelsesplanen Uddplan_Ændret_Udd_Ønske: I dette felt indsættes den dato, hvor eleven har angivet et andet uddannelsesønske i uddannelsesplanen Uddplan_Sendt_Til_Optagelse: I dette felt indsættes den dato, hvor uddannelsesplanen er sendt til Optagelse.dk inde fra UVvej Når eleven logger ind på MinUddannelse, vil uddannelsesplanen automatisk blive genereret - klar til at modtage elevens besvarelser. I samme øjeblik vil besvarelserne kunne ses af vejleder inde på den unges stamkort i UVvej under fanebladet "MinUddannelse.NET". Når vejleder højreklikker på planen vises følgende: 10

11 Ved at trykke på "Rediger uddannelsesplan" kan vejlederen læse, hvad eleven har skrevet i uddannelsesplanen samt kommentere på besvarelserne: Vejlederen har naturligvis mulighed for at skrive en kommentar til spørgsmålene. For at gøre dette trykkes på knappen Opret/Rediger kommentar. Herefter kommer et nyt billede frem, hvori vejlederen skriver sin kommentar. Afslut med Gem. Under SP-støtte kan vejlederen angive, hvorvidt der skal ydes specialpædagogisk støtte. Dette gøres ved at trykke på den blå bjælke, hvor der står SP-støtte, og skrive teksten i feltet. HUSK at afslutte ved at trykke på Gem SP-støtte. Ved at skrive noget ved SP-Støtte, bliver der sat et flueben i denne kolonne på stamkortet under MinUddannelse i UVvej: 11

12 Bemærk de forskellige kolonner under fanebladet MinUddannelse blandt andet uddannelsesønske, som bliver hentet direkte fra uddannelsesplanen. Sådan overføres planer til Optagelse.dk For at sende en elevs uddannelsesplan til Optagelse.dk, åbnes elevens stamkort. Under fanebladet "MinUddannelse.NET" højreklikkes der på skærmen og vælges "Send uddannelsesplan til Optagelse.dk". Genvejen Ctrl + O kan også bruges. Du kan også vælge at bruge Marker uddannelsesplanen som afsluttet og send til Optagelse.dk : Planer kan også overføres for en hel stribe elever ad gangen. Udsøg først eleverne med F6, og vælg dernæst "Filer" => "Eksporter data til" => "Overfør uddannelsesplaner på de viste unge fra MinUddannelse.NET til Optagelse.dk": 12

13 Sådan tildeles et UV-login UV-login kan bruges til at logge ind på MinUddannelse.NET, hvis den unge ikke har et UNIlogin. Et UV-login tildeles ved at stå på fanebladet "MinUddannelse.NET" på den unges stamkort, højreklikke og dernæst vælge "Tildel UV-login til elev på MinUddannelse.NET". Herefter kommer følgende billede frem, såfremt der er påført en adresse på den unges stamkort: 13

14 Uanset om man svarer ja eller nej til ovenstående, vil nedenstående billede komme frem: Hvis UU abonnerer på SMS-løsningen i UVvej, kan UV-login sendes til eleven på SMS ved at højreklikke og vælge Send UV-login til den unge på SMS. I det øjeblik man trykker på denne mulighed, bliver UV-loginet tildelt og følgende vindue vises: 14

15 Vælg her, om der skal ændres noget i den foruddefinerede tekst og om SMS en skal bogføres i den unges journal og i så fald som en 5-dages kontakt. Du kan også vælge at sætte den unges næste kontakt til dags dato, eller udskyde afsendelsen af SMS en til en anden dag eller et andet klokkeslæt. Dette sker i felterne i bunden af vinduet. Brugernavnet til UV-loginet er den unges CPR-nummer. Trykker man Ctrl + C i det billede, som man får frem med den unges login, kan man åbne et word-dokument eller en og trykke Ctrl + V, hvorefter oplysningerne bliver sat ind. Når et UV-login er tildelt, kan det ikke efterfølgende ses på stamkortet. Årsagen er, at passwordet gemmes som krypteret tekst. Hvis eleven har glemt sit UV-login, skal vejleder blot tildele et nyt. Et UV-login kan også tildeles via en udskrift. Se i udskriftsmanualen for info om dette. Sådan udskrives en uddannelsesplan Vejleder kan udskrive den unges uddannelsesplan ved at højreklikke på planen under fanebladet "MinUddannelse" på stamkortet. Her vælges punktet "Udskriv uddannelsesplanen". Planen kan kun udskrives for en elev ad gangen. Dette skyldes, at den unge nu selv kan udskrive sin uddannelsesplan i MinUddannelse. Mail uddannelsesplanen som PDF Vejleder kan også vælge at maile uddannelsesplanen som PDF. Dette gøres ved at højreklikke på planen under fanebladet "MinUddannelse" på stamkortet. Her vælges punktet "Mail uddannelsesplanen som PDF". Herefter komme følgende billede frem: 15

16 Modtagerens adresse skal nu indtastes udfor "Til". Bemærk, at uddannelsesplanen er vedhæftet. Login som en elev Inde fra UVvej kan vejleder logge ind som eleven på MinUddannelse. Dette gøres ved at højreklikke på planen under fanebladet "MinUddannelse" på stamkortet. Her vælges punktet "Login som elev". Du bliver nu logget ind på som den pågældende elev. Denne indgang skal du kun bruge, hvis du skal rette nogle besvarelser i den unges uddannelsesplan. Her mener vi selvfølgelig blot, at hvis der er nogle småting, der skal rettes - fx slåfejl osv., så kan du på denne måde gå ind og rette det. 16

17 5. Uddannelsesplan til årige Oprettelse af uddannelsesplan til årige Når Optagelse.dk ikke er åben, vil der være behov for, at UU-centrene løbende kan revidere elevens uddannelsesplan. Dette sker ved, at vejlederen i UVvej tildeler den unge en særlig uddannelsesplan for årige under fanebladet "MinUddannelse". Dette gøres på følgende måde: 1. Åbn den unges stamkort og gå over på fanebladet MinUddannelse. 2. Højreklik et sted i det store hvide felt og vælg: Opret ny uddannelsesplan med uddannelsesforberedende aktiviteter til unge mellem år : 3. Herefter vises følgende billede: 17

18 4. Hvis du trykker Ja i ovenstående boks, kommer du ind på uddannelsesplanen som vejleder. Her kan du i samarbejde med den unge udfylde planen, skrive kommentarer til planen, godkende planen osv. Den unge kan naturligvis også selv logge ind på MinUddannelse med sit UVlogin og udfylde planen. 5. Den unge skal nu udfylde sin plan og blandt andet besvare spørgsmålet: Hvad vil du gerne i gang med nu : 18

19 6. Hvis vedkommende svarer Andet end ungdomsuddannelse, vises følgende spørgsmål: 7. Her skal den unge vælge, hvilke aktiviteter han eller hun skal deltage i. I øverste linje skal vælges, hvilken aktivitet, der er tale om. Dernæst skal det angives perioden for aktiviteten og til slut kan der skrives et notat til dette, hvis det er nødvendigt. Til slut trykkes på Gem aktivitet. 8. Herefter ser billedet sådan ud: 19

20 9. Den unge kan nu vælge angive flere aktiviteter på nøjagtig samme måde. 10. Som vejleder kan man altid se, hvad den unge har udfyldt i planen, ved at højreklikke på planen under fanebladet MinUddannelse på stamkortet i UVvej og trykke Rediger uddannelsesplan. 11. Når vejleder har set planen og ser, at den er, som den skal være, skal den godkendes. Dette kan kun ske af vejlederen og gøres ved at højreklikke på planen og vælge Godkend uddannelsesplan med uddannelsesforberedende aktiviteter (15-17 år): 20

21 12. Når uddannelsesplanen er godkendt af vejleder, bliver de uddannelsesforberedende aktiviteter oprettet (efter cirka 1 minut) som historikker under fanebladet Historik på den unges stamkort med status Aftalt : 13. Når planen godkendes af vejleder vil svaret fra spørgsmålet Hvilken ungdomsuddannelse har du planer om at søge også lægge sig ind som en historik med status Aftalt : 21

22 14. Når uddannelsesplanen er godkendt vil der desuden blive oprettet et notat om dette i journalen: 15. Bemærk, at historikkerne med status Aftalt altid vil have et blankt sted. Dette kan vejlederen selv gå ind og sætte på historikken ved at trykke F3. Fordelen ved at sætte stedet på er, at historikken kan matches med den tilbagemelding, som evt. måtte komme ind fra stedet, når denne tilbagemelding importeres. Ellers kan man risikere en dobbelthistorik 16. Som vejleder skal man altid holde særligt øje med de elever, som har historikker med status Aftalt. Man kan ikke være sikker på, at der kommer en tilbagemelding om, at den unge er gået i gang med sine uddannelsesforberedende aktiviteter. Derfor er det vigtigt, at vejlederen går ind og sætter status på historikkerne til I gang, når den unge har påbegyndt sin aktivitet, såfremt oplysningen ikke er kommet fra tilbagemelding. Næste kontakt kan hjælpe med at holde styr på dette. Historikken får automatisk status Afsluttet, når afslutningsdatoen er overskredet. 17. Hvis den unge afbryder en af sine uddannelsesforberedende aktiviteter skal vejleder sætte status til Afbrudt på historikken med mindre denne oplysning er kommet ind via tilbagemelding. Herefter skal der laves en ny uddannelsesplan til den unge. Den tidligere uddannelsesplan bliver dog bevaret, idet vejlederen og den unge skal have mulighed for at gå tilbage og kigge i den. For at oprette en ny uddannelsesplan startes processen forfra ved at højreklikke og vælge Opret ny uddannelsesplan med uddannelsesforberedende aktiviteter til unge mellem år 18. I det øjeblik der oprettes en ny uddannelsesplan til de årige, slettes de historikker, som hørte til den gamle uddannelsesplan og som har status Aftalt. 22

23 6. Samordning af elev- og uddannelsesplan Når vi taler samordningen af elev- og uddannelsesplaner, findes der tre løsninger: 1. Kommunen tilkøber elevplansdelen af MinUddannelse, som dermed bliver det værktøj, som skolerne skal udarbejde elevplaner i. Hvis skolerne benytter MinUddannelse, sker samordningen af elevplaner og uddannelsesplaner automatisk, og elev, forældre, lærere og vejledere har adgang til den samlede elev- og uddannelsesplan som et dokument. Dette dokument bliver tilgængeligt for vejlederen på den unges stamkort under fanebladet "MinUddannelse" => Elevplan. Her kan vejleder også se de enkelte elevplaner, samt en gennemsnitlig vurdering af eleven i de pågældende fag: 2. Kommunen tilkøber en service, som automatisk sender uddannelsesplanen fra UU til skole, og elevplanerne fra skole til UU. Hos UU kan vejlederen herefter højreklikke på eleven og vælge "Vis elevplan fra SkoleIntra". 23

24 3. Overførslen foretages manuelt for både skole og UU's vedkommende. UU foretager overførslen ved at søge den enkelte elev ud eller søge en stribe elever ud på en gang. Herefter vælges "Filer" => "Eksporter data til" => "XML-fil med uddannelsesplaner fra MinUddannelse til SkoleIntra": Skolerne skal også manuelt overføre elevplanerne til UU. Dette gøres ved, at skolerne gemmer elevplanen som en XML-fil, kopierer den ind i en Word-fil og dernæst sender filen til UU-vejleder. Vejleder kan herefter gemme elevplanen i personmappen. 24

Uddannelsesplan i MinUddannelse

Uddannelsesplan i MinUddannelse Uddannelsesplan i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse for en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som elev

Læs mere

Det er den fane som kan ses i ovenstående vindue. Denne fane indeholder grundlæggende oplysninger om den unge, så som:

Det er den fane som kan ses i ovenstående vindue. Denne fane indeholder grundlæggende oplysninger om den unge, så som: Stamkort I UVvej har hver enkelt unge/elev deres eget stamkort. Stamkortet indeholder alle oplysninger i programmet om den unge. Stamkortet åbnes ved at dobbeltklikke på en ung, på forsiden af UVvej. Stamkortet

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2017 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ

IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ Portalen har til formål at sikre en hurtig og sikker tilbagemelding på elever, som er udmeldt eller startet på en af følgende inst.: Efterskole, Privatskole, Friskole,

Læs mere

MinUddannelse - skoleadministrator

MinUddannelse - skoleadministrator MinUddannelse - skoleadministrator MinUddannelse er UVdatas bud på, hvordan man let og elegant samler og implementerer den nye lovgivning om elev- og uddannelsesplaner. Løsningen lever op til ånden i den

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

UV-Forum. Konferencesystem for UU ere og Studievalg

UV-Forum. Konferencesystem for UU ere og Studievalg UV-Forum Konferencesystem for UU ere og Studievalg INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvordan logger jeg på?... 4 Hvordan ændrer jeg mine personlige oplysninger?... 4 Hvordan opretter jeg et nyt forum?...

Læs mere

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 08.12.2015 Indhold

Læs mere

Opgavestyring, op og download af mange filer

Opgavestyring, op og download af mange filer 1 Opgavestyring, op og download af mange filer Det er muligt at downloade alle besvarelser i en arbejdsgang til din PC, hvorefter der kan rettes og kommenteres på besvarelserne, til sidst kan alle de kommenterede

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER 1. Indledning... 1 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 1 3. Hvordan fungerer kontaktbogen?... 3 4. Udskrifter udtræk til Excel... 5 1. Indledning Adressen til siden er www.brobygning.net.

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i Dansk Skoledata... 3 2 Importer brugerdata... 6 3 Når du har importeret,

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Vejledning til elevplan for elever / side 1

Vejledning til elevplan for elever / side 1 Vejledning til elevplan for elever / side 1 Det her er en introduktion til, hvordan du som elev bruger Elevplan. Det er vigtigt, at du øver dig dagligt i at logge på Elevplan, så du bliver fortrolig med

Læs mere

Du får adgang til din uddannelsesplan og ansøgning i Optagelse.dk ved at logge ind med dit UNI-login fra forsiden af Optagelse.dk. Se figur 1.

Du får adgang til din uddannelsesplan og ansøgning i Optagelse.dk ved at logge ind med dit UNI-login fra forsiden af Optagelse.dk. Se figur 1. Søg ungdomsuddannelse Som elev i 9. eller 10. klasse Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse (for 9. klasses elever) og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Kurt Nikolajsen

Læs mere

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk?

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Elevnavn: Kontaktlærer: Dette skema skal hjælpe dig med at få overblik over, om du kan alt det i elevplan, som er nødvendigt for, at elevplan kan være et godt

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Version 0.01 Side 1 af 16 Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer...

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Dagpengekort og Dagpenge under aktivering i 4 uger eller mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Dagpengekort og Dagpenge under aktivering i 4 uger eller mere Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse Dagpengekort og Dagpenge under aktivering i 4 uger eller mere I denne vejledning kan du læse, hvordan du bruger Business Danmarks elektroniske a-kasse, Netkassen.

Læs mere

VEJLEDNING TIL FORENINGER I

VEJLEDNING TIL FORENINGER I VEJLEDNING TIL FORENINGER I Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret/tilføj/rediger medlemmer i Ledelsen eller andre grupper...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

Elevplan vejledning 2013

Elevplan vejledning 2013 Elevplan vejledning 2013 Indhold Sådan logger du på:... 1 Sådan indtaster du dit mobilnummer og ændre din mailadresse:... 2 Fraværsbesked sendt fra startsiden... 3 Fraværsbesked sendt fra skemaet... 4

Læs mere

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Tabulex Dagpleje Børn

Tabulex Dagpleje Børn Tabulex Dagpleje Børn Vejledning til dagplejere 13. marts 2018 1 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Dagpleje Børn... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Oversigt over børnene... 4 Børn... 4 Kolonnen

Læs mere

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Rambøll Hjemmeside Full Responsive Dato Oktober 2017 BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 01 Dato

Læs mere

Vejledning og Intranet

Vejledning og Intranet - En minual. - Workshop v/ Indholdsfortegnelse Ekstra menupunkt med underpunkter på ElevIntra... 1 Importer arbejdsrummet Næste skoleår... 3 Hvordan man laver direkte/dybe link... 8 Ved optagelse.dk...

Læs mere

Brugervejledning UV-Specialvejledning EGU-modulet

Brugervejledning UV-Specialvejledning EGU-modulet Brugervejledning UV-Specialvejledning EGU-modulet 1 1 Velkommen til UV-Specialvejledning... 3 2 EGU-modulet... 3 2.1 Sådan tilgås programmet... 3 3 Rettigheder... 4 3.1 Administratorrettigheder:... 4 3.2

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

FORÆLDRE -INTRA. En lille vejledning

FORÆLDRE -INTRA. En lille vejledning FORÆLDRE -INTRA En lille vejledning Marstrup Skole. Forældreintra 1 Foråret 2007 Gennem de sidste par år har Marstrup Skole, ligesom kommunens øvrige skoler, arbejdet med SkoleIntra til intern kommunikation

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse

Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse Elever i 8., 9. og 10. klasse skal have en foreløbig vurdering af, om de opfylder de sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 05.01.2015 Indhold

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

DentalSuite Anvend EDI-portalen

DentalSuite Anvend EDI-portalen DentalSuite Anvend EDI-portalen Generelt om EDI-portalen EDI-portalen Er en sikker og fælles platform for sundhedsfagligt personale Gør det muligt at udveksle journalmateriale samt henvise i overensstemmelse

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Guide til at tage. Little Bridge. i brug via LMS en. Learning Management System

Guide til at tage. Little Bridge. i brug via LMS en. Learning Management System Guide til at tage Little Bridge i brug via LMS en Learning Management System 1 Indholdsfortegnelse Din aktivitetsmail... 3 Log på LMS... 6 Gennemgang af LMS... 7 Fanebladet Schools... 7 Fanebladet School

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for grundskoler

Brug af Brobygning.NET for grundskoler Brug af Brobygning.NET for grundskoler Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdliste... 5 Skriv i kontaktbogen... 6 Tilmeldingsliste... 7 Opret fravær på en eller flere elever... 9 Find elever

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet Vejledning til brugerforvalter EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugerforvalter Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugerforvalter. Brugerforvalter har en række opgaver for de

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet Vejledning til brugerforvalter EDI systemet 1. april 2019 Vejledning til brugerforvalter Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugerforvalter. Brugerforvalter har en række opgaver for de selskaber,

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 1. april 2019 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Vejledning til elevplan for elever

Vejledning til elevplan for elever Det her er en introduktion til, hvordan du som elev bruger Elevplan. Det er vigtigt at du øver dig dagligt i at logge på Elevplan, så du bliver fortrolig med at bruge den. I denne vejledning kan du få

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

FAQ Frequently Asked Questions

FAQ Frequently Asked Questions FAQ Frequently Asked Questions Generel spørgeguide når en netværksdeltager henvender sig eller du selv har problemer: 1) Hvad står der på din skærm? (dvs. hvor/på hvilken side er deltageren i programmet)

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 20.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Log på Forældrekontakt... 3 Infosiden... 4 Kontakt-lister... 4 Melde Syg / Fri... 5 Beskeder... 5 Aktiviteter... 6 Stamkort... 7 Tilladelser... 7 Læge/medicin...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Trin-for-trin guide til debatforum

Trin-for-trin guide til debatforum Trin-for-trin guide til debatforum Et debatforum er en samarbejdsplatform, der gør det muligt at diskutere og dele information med hinanden. Man kan også vedhæfte dokumenter til en diskussion eller lægge

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Minual i Daglig brug af UVvej

Minual i Daglig brug af UVvej Minual i Daglig brug af UVvej Indholdsfortegnelse: Administrativt ansvar... 2 Generelle indstillinger... 2 Fanebladet Stamdata... 3 Fanebladet Notater... 6 Fanebladet Historik... 7 Fanebladet Uddannelsesbog...

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver Elektronisk udbudssystem Quick Guide Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 3 2. Afgiv tilbud... 5 2.1

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere