Elsebeth Korsgaard Sorensen; Ph.d.; Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elsebeth Korsgaard Sorensen; Ph.d.; Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet imveks@hum.au.dk http://person.au."

Transkript

1 Elsebeth Korsgaard orensen; Ph.d.; Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet

2 Julius Exner ( ):Præsentation for en kender (1887)79,5 x 100,4 cm Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 2

3 Lektor, ph.d., i Kommunikation IT-Medier og Læring på institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet Initiativtager, styregruppe og underviser på MIL (http://www.mil.aau.dk) Internationale og national forskningsaktiviteter på master og ph.d. niveau (Irland, Canada, UA, Australien) Forskningsinteresser (DEIGN af digital kommunikation & læring): Pædagogiske og kommunikative aspekter omkring etablering af dialog, refleksion og samarbejde i læring Kvalificering af vidensopbygning online (online dialoger) Realisering af projektpædagogik i det virtuelle univers Refleksionsværktøjer (e.g. e-portfolio) i det virtuelle univers Kommunikations- og læringsressourer i spil Learner empowerment og demokratisk citizenship Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 3

4 Vil maile mine slides til Herluf chelde! Hvad er (kollaborativ) e-læring? Historisk tilbageskuen: e-undervisnings- og e-læringsmiljøerne e-pædagogikken, e-undervisning og e-design Bevægelsen i e-læringsudfordringen i dag? e-teknologier: fra fælles software til personlig software e-pædagogikken og design: fra løs social til stram liberal pædagogik e-kulturen og læringskultur Konklusion: Hvordan fremover? Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 4

5 Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 5

6 Electronic learning (or e-learning or elearning), or online learning, is a type of Technology supported education/learning (TL) where the medium of instruction is computer technology, particularly involving digital technologies. E-learning has been defined as "pedagogy empowered by digital technology" [1]. In some instances, no in-person interaction takes place. E-learning is used interchangeably in a wide variety of contexts. In companies, it refers to the strategies that use the company network to deliver training courses to employees. In the UA, it is defined as a planned teaching/learning experience that uses a wide spectrum of technologies, mainly Internet or computer-based, to reach learners. Lately in most Universities, e-learning is used to define a specific mode to attend a course or programmes of study where the students rarely, if ever, attend face-to-face for oncampus access to educational facilities, because they study online. Wikipedia Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 6

7 tand-alone e-læring individuelle, multimedie-baserede og multimodale læreprocesser, hvor der foregår en formaliseret interaktion mellem bruger og system) færdighedstræning simuleringsprogrammer/simulatorer fleksibel og risikofri organisering Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 7

8 Den type e-læring, hvor hovedparten af den fælles kommunikation/ samarbejde mellem de lærende, og mellem de lærende og læreren, anskues som et centralt element i læreprocessen og foregår på virtuelt. Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 8

9 Et grundlæggende kompetencebehov: I læreprocesser medlæres også den metode, hvorunder man lærer Den metode/kvalifikation som samfundet efterspørger: evne til samarbejde og teamwork evne til at indgå i vidensdelingsprocesser evne til løbende dynamik og omstilling (lære at lære) Individets udvikling og dannelse at skabe demokratisk orienterede samfundsborgere Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 9

10 Et grundlæggende menneskeligt socialt behov Mennesket er fundamentalt socialt (Heidegger: thrownness ): mennesker lærer bedst - og mest motiveret - i koblingen mellem refleksion og levende dialog (Grundtvig) Læring noget der veksler mellem refleksion og interaktion med andre noget der først kan siges at have fundet sted, når det er blevet afprøvet i dialog med andre Interaktion Refleksion Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 10

11 Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 11

12 ymbolske universer Ændrede præmisser for eksistens og sameksistens Repræsentation et grundvilkår kriftlige universer kriften som vilkår for kommunikativ social handlen Langsommere udtrykshastighed Krav om (udvikling af) evne til at udtrykke sig skriftligt Krav om eksplicitet og entydighed Permanens Asynkrone kommunikative universer Potentiale for håndtering og strukturering af dialog/interaktion Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 12

13 Refleksive universer: Reflektorisk afstand til os selv og vore kommunikative handlinger Eneste tegn på vores eksistens i dette univers = vores kommunikative handlen: et indlæg får to funktioner» indhold» tegn på tilstedeværelse Den reflektoriske afstand: fremmer synlighed giver os mulighed for kritisk refleksion Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 13

14 Alle tilfælde af læring er kommunikative fænomener (Bateson 1973): amme regler som kommunikation Tilfælde af læring : meta-kommunikative bevægelser mellem forskellige niveauer af refleksion Ingen refleksion Refleksioner på refleksioner, etc. Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 14

15 Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 15

16 Fra involveret tale til reflekteret skrivning Når tanken bliver skrevet ned, åbner der sig en afstand mellem tanken og mig (Johansen 1998) kriften håndgribeliggør tænkningen De sproglige former er tankens former og skrivning er tænkningens teknologi Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 16

17 Hvad karakteriserede e-undervisnings- og e-læringsmiljøer? * * * Coy VM v2.03 [OU Version] * * * Copyright University of Guelph Implemented by Disus, a Division of TB International, Inc. You have mail messages: 2 new, 12 hold, 0 out and 0 ack You are a member of 10 conference(s) and 0 conversations. By registering on the Cosy system each User accepts and agrees to abide by the Conditions of Use and Cosy Code of Conduct. These are posted in the conference Cosy-conditions. You can join this conference by using the command Join Cosy-conditions. Cosy Manager ee dial-up/info #72 and #75 for recent developments in dial-up access points. Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 17

18 Hvad karakteriserede e-undervisnings- og e-læringsmiljøer? Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 18

19 Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 19

20 Interaktionen kommer kun vanskeligt i stand: tomrum/tavshed Author: xxxxxx Title: Hallo??...Hvorfor er der ingen der har reageret på mit synspunkt?...er her overhovedet nogen andre end mig i dette rum?...halloooooo!!! Nødvendigt med vedtagelse af kommunikativt/socialt regelsæt Nødvendigt med alternativ pædagogisk tænkning Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 20

21 Forstørret behov for socialt vedligehold : tilhed opleves negativt: betyder brud, eller manglende tilstedeværelse Kommunikationens smalbåndethed skaber visuel kompensationsadfærd: dækning af den type kommunikation, der har at gøre med skabelsen af social identitet og som ikke dækkes af det skriftlige udtryk: følelser, sindstilstande, attitude over for kommunikationspartner (glæde, sarkasme, etc.) ociale rum vigtige i e-læring Plads til indholdsløse indlæg (social funktion vigtig) upplering med visuelt baserede samarbejdsværktøjer (fx. f2f, Webcam, videoconferencing, streaming video, etc.) :-( = hame! 8-] = Wow, maan! 8-0 = 0 my god!! :^D = Great! I like it! Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 21

22 Den traditionelle f2f undervisningsmodel: Lukket model/concept Læring som elektronisk transfer (tankpassermodellen) Forudsigelighed, produktorientering og kontrol Korttidsproces, ofte med fokus på rigtige og forkerte svar Manglende motivation og ownership (deltagererfaringer og deltagerperspektiver er ikke vigtige eller interessante og operationaliseres ikke) tatisk rolleudfyldning (fastholdelse af autoritet/magt i underviser-deltager relation) Læreren alene definerer didaktik og målsætning Underviser-centreret model Viden Ingen viden Deltager Underviser Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 22

23 PANEL (Pedagogical Approach to Netbased E-Learning) Åben model/koncept Læring som samarbejde (konstruktivistisk model) Uforudsigelig, proces-orienteret kaos - model (kontinuerligt nye perspektiver) Proces-orienteret (kan i princippet fungere livslangt), IKKE et spørgsmål om korrekthed af indlæg kaber motivation og ownership (deltager-centeret model, der trækker på og operationaliserer deltagernes erfaringer) Dynamisk rolleudfyldning (demokratisk og vidensbegrundet vekselvirkning i underviser- og deltagerroller) Underviser og deltager samarbejder om valg af didaktik og målsætninger Deltager-orienteret model Metakommunikation Involveret kommunikation T Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 23 T Deltager Underviser T

24 Genuin kollaborativ e-læring: En tilstand af indbyrdes afhængighed mellem individuelle behov for: at dele viden/information at indgå i komplementære roller en pooling together of minds Fokusering og operationalisering af deltagerbehov og interesser Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 24

25 Individuelt virtuelt rum (virtuel portfolio) egen indgang en afbildning og strukturering af den individuelle læreprocess og den individuelles dialog- og samarbejdsprocesser gruppe- rum kollaborative rum understøtte awareness (overblik) Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 25

26 Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 26

27 Digital environments for organizing dialogic/communicative processes (Dalsgaard & orensen, 2008): Dialoging Text forums Chat Video phone Etc. Networking & Awareness Person-centered social networking sites Networked weblogs Etc. Digital environments for organizing resources (Dalsgaard & orensen, 2008): Creating Weblogs Podcasts Wikis Application sharing services Etc. Networking & Awareness Object-centered social networking sites ocial bookmarking Etc. Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 27

28 Affordances of new networked technologies (T. Anderson, 2007): Acquaintance and connection Reflection (personal & group) Discussion (public) Collaborative work spaces and tools haring & archiving From groups to networks: From strong group ties to more loose mixture of relations A loosely knit community of learners (Anderson, 2007) 3/5/09 28 Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 28

29 tuderende tilpasser sig systemet Martin Weller

30 ystemet tilpasser sig studerende Martin Weller

31 Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 31

32 TEKNOLOGI: Flad ikke-kontrolleret personlig teknologi (LM + Web2.0) Uformelle sociale processer MATERIALE: Brugergenereret indhold Internet/netværk(kollektiv intelligens) Pædagogisk didaktisk design Tilrettelæggelse Facilitering KRITERIER: amfundsværdier Demokrati, empowerment og dannelse Globalt interkulturelt medborgerskab Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 32

33 TEKNOLOGI: Hierarkisk kontrolleret fælles /kollaborativ teknologi (LM) Formelle processer MATERIALE: Uddannelsesstyret indhold Top-down viden Individuel vidensbygning Pædagogisk didaktisk design Planlægning tyring af tilegnelse Måling af output KRITERIER: Liberale samfundsværdier Review før publicering Målet er perfektion Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 33

34 jov Personlig Professionel Arbejde Uformel Indhold Formel ocial Martin Weller Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 34

35 Åben model Læring som samarbejde Uforudsigelig kaos - model (kontinuerligt nye perspektiver) Procesorienteret, livslang, IKKE et spørgsmål om korrekthed af indlæg Motivation og ownership (deltagercenteret, operationaliserer deltagernes erfaringer) Dynamisk rolleudfyldning (demokratisk og vidensbegrundet vekselvirkning i underviser- og deltagerroller) amarbejde om valg af didaktik og målsætninger Deltagerorienteret mode Learning without walls Weblogs Course readings Wikis Multi-media based resources Research Papers Instantaneous practical experience with course ocial Networks Web earch Previous dialogue simulations The Collaborative Dialogue space Podcasts + Vodcasts ocial bookmarking Personal Knowledge and experience Web2.0 The Collaborative Dialogue space

36 Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 36

37 Vil social software og e-læring gå en lykkelig fremtid i møde? Hvordan med de formelle & uformellelæreprocesser vil de forenes? Vil institutionerne være med på at vælte undervisnings- og læringsmurene? Hvordan er perspektiverne for underviserrollen i en kontekst præget af: Teknologisk komplesitet Kulturel kompleksitet Globalt perspektiv, empowerment, demokratisk citizenship, interkulturalitet Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 37

38 Now we long for a quality of life that comes in meaningful connections to friends, colleagues, family that we experience with full-focus attention on relationships, etc. The next aphrodisiac is committed full-attention focus. In this new area, experiencing this engaged attention is to feel alive. Trusted filters, trusted protectors, trusted concierge, human or technical, removing distractions and managing boundaries, filtering signal from noise, enabling meaningful connections, that make us feel secure, are the opportunity for the next generation. Opportunity will be the tools and technologies to take our power back. 3/5/09 38 Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 38

39 Nothing influences our ability to cope with the difficulties of existence so much as the context in which we view them Zeldin Elsebeth Korsgaard orensen; Ph.d.; Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet Masteruddannelse i IKT og Læring: Konferene om online undervisning: På vej med netdansk 39

Stilladsering af læring i eportfolio

Stilladsering af læring i eportfolio Stilladsering af læring i eportfolio Juni 2013 2. semester 1. år Af: Bente Kjærgaard Stisen Carsten Jørgensen Anders Klitgaard Mølbæk Vejleder: Janni Nielsen Stilladsering af læring i eportfolio Juni 2013

Læs mere

NETDANSK ET FLEKSIBELT TILBUD OM DANSK- UNDERVISNING PÅ NETTET. Evaluering af det IKT-didaktiske design af undervisningsmiljøet www.netdansk.

NETDANSK ET FLEKSIBELT TILBUD OM DANSK- UNDERVISNING PÅ NETTET. Evaluering af det IKT-didaktiske design af undervisningsmiljøet www.netdansk. NETDANSK ET FLEKSIBELT TILBUD OM DANSK- UNDERVISNING PÅ NETTET Evaluering af det IKT-didaktiske design af undervisningsmiljøet www.netdansk.eu Af Marianne Georgsen elearning Lab, Aalborg Universitet Juni

Læs mere

INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN. Lars Mønsted Nielsen

INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN. Lars Mønsted Nielsen Lars Mønsted Nielsen INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN VIA University College Center for E-læring og Medier Hedeager 2 8200 Aarhus N celm@viauc.dk Indhold i materialet kan med kildeangivelse

Læs mere

Samarbejde og læring i Google Docs

Samarbejde og læring i Google Docs Samarbejde og læring i Google Docs Speciale i it-didaktisk design 01-08-2014 Jesper Vedel Bertelsen Studienummer 1288 Vejleder: Søren Smedegaard Bengtsen Indhold 1. Abstract... 2 2. Indledning... 4 3.

Læs mere

1.0 Forord, fælles. Workshoppen - et IKT-komptenceløft til lærere i Folkeskolen. Man lærer så længe man lever (Solon, 7. årh. f.kr.).

1.0 Forord, fælles. Workshoppen - et IKT-komptenceløft til lærere i Folkeskolen. Man lærer så længe man lever (Solon, 7. årh. f.kr.). 1.0 Forord, fælles Man lærer så længe man lever (Solon, 7. årh. f.kr.). At lære er ikke noget vi skal lære, men noget vi kan. Denne sandhed er vigtig at holde sig for øje, idet vi, som det fremgår af opgavens

Læs mere

English abstract. We have examined the motivation for liking a Page, and have come to the following two

English abstract. We have examined the motivation for liking a Page, and have come to the following two English abstract The purpose of this Master s Thesis is to uncover how a company can take advantage of a social media like Facebook to nurture their relationships. Social Medias are not only a communicative

Læs mere

Conference Teaching for Active Learning

Conference Teaching for Active Learning Practical Informations Programme Abstracts for Short Communications and Workshops Conference Teaching for Active Learning 3rd November 2014 University of Southern Denmark Content Programme... 3 MAP conference

Læs mere

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde En delvis afrapportering Af Bibliotekar Annemette Fage Bang Januar 2011 Indhold Baggrund:... 4 Projekt: Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde... 4 Uddannelseskompetencer

Læs mere

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN OH SO SOCIAL En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN Speciale, Medieformidlet Kommunikation, Aalborg Universitet Vejleder:

Læs mere

IKT baseret rekonstruktion af demokratiske processer fra familieliv til arbejdsliv. Majbrit Vandsø Andersen. Årskortnummer:19932728

IKT baseret rekonstruktion af demokratiske processer fra familieliv til arbejdsliv. Majbrit Vandsø Andersen. Årskortnummer:19932728 Speciale IKT baseret rekonstruktion af demokratiske processer fra familieliv til arbejdsliv Majbrit Vandsø Andersen Årskortnummer:19932728 Vejleder: Elsebeth Korsgaard Sorensen Institut for Informations-

Læs mere

#Twitterspecialet. Speciale i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet august 2012

#Twitterspecialet. Speciale i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet august 2012 #Twitterspecialet - en undersøgelse af den retoriske situation på Twitter Speciale i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet august 2012 Skrevet af Iben Christiane Hansen årskort 20053529 i

Læs mere

FORORD. God læselyst. Side 2

FORORD. God læselyst. Side 2 Side 1 FORORD Dette speciale er et resultat af en lang og lærerig proces, der har omfattet udvikling i praksis kombineret med teoretiske overvejelser. Specialet består af et produkt: www.elevcube.dk, der

Læs mere

Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø? Betydningen af klimaet i det medierede læringsrum

Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø? Betydningen af klimaet i det medierede læringsrum Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø? Betydningen af klimaet i det medierede læringsrum, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 5, 2008 Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø? Betydningen af klimaet

Læs mere

Hilmar Dyrborg Laursen, Poul Henning Christensen, Raymond Kolb k, Hanne Wacher Kj rgaard. Kvalitet i e-läring med eval-u-ering som perspektiv

Hilmar Dyrborg Laursen, Poul Henning Christensen, Raymond Kolb k, Hanne Wacher Kj rgaard. Kvalitet i e-läring med eval-u-ering som perspektiv Hilmar Dyrborg Laursen, Poul Henning Christensen, Raymond Kolb k, Hanne Wacher Kj rgaard Kvalitet i e-läring med eval-u-ering som perspektiv 2011 Kvalitet i e-läring med eval-u-ering som perspektiv. NÅr

Læs mere

Elevers oplevelse af matematik med GeoGebra under frie undervisningsrammer

Elevers oplevelse af matematik med GeoGebra under frie undervisningsrammer Elevers oplevelse af matematik med GeoGebra under frie undervisningsrammer Student s experience of mathematics with GeoGebra in a free learning environment Elisabeth Pugh Rosenkvist 20090748 Didaktik m.s.h.p.

Læs mere

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen SPROGFORUM NO. 18 Interkulturel kompetence ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018346 Nr 18, 2000: Tema: Interkulturel kompetence Redaktionen for nr. 18: Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael

Læs mere

VIRTUREALITET ONLINE OG OFFLINE VIRKELIGHED. Skrevet af Martin Iskou Olsen (miol) Stefan Søndervang (stso)

VIRTUREALITET ONLINE OG OFFLINE VIRKELIGHED. Skrevet af Martin Iskou Olsen (miol) Stefan Søndervang (stso) VIRTUREALITET OPLEVELSE OG IDENTITET I TRANSCENDENSEN MELLEM ONLINE OG OFFLINE VIRKELIGHED Skrevet af Martin Iskou Olsen (miol) Stefan Søndervang (stso) Hovedvejleder Gitte Stald Bivejleder Ian Wisler-Poulsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 Hvem henvender denne manual sig til?... 2 Manualens opbygning... 2 1 Hvorfor tester vi

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 Hvem henvender denne manual sig til?... 2 Manualens opbygning... 2 1 Hvorfor tester vi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 Hvem henvender denne manual sig til?... 2 Manualens opbygning... 2 1 Hvorfor tester vi kompetencer i Literacy?... 4 1.1 Hvorfor overhovedet

Læs mere

Samarbejde kooperation eller kollaboration?

Samarbejde kooperation eller kollaboration? Samarbejde kooperation eller kollaboration? Jørgen Bang Lektor, mag.art. Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet jbang@imv.au.dk Christian Dalsgaard Ph.d.-studerende, cand.mag.

Læs mere

Billedæstetiske elementer i didaktisk design

Billedæstetiske elementer i didaktisk design Masterprojekt i Ikt og Læring (MIL) Billedæstetiske elementer i didaktisk design Studienummer: 20 08 09 86 Vejleder: Mie Buhl Anslag: 125.409 Abstract: This Master s thesis is a theoretical and analytical

Læs mere

Lederudvikling i netværk

Lederudvikling i netværk Institut for Ledelse Kandidatafhandling Cand.merc. SOL Forfattere: Maria Kirstine Østergaard Olesen Louise Holk Vejleder: Frances Jørgensen Lederudvikling i netværk Aarhus School of Business, University

Læs mere

Speciale ved Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet. Kristine Liljenberg & Tina Skov Mikkelsen

Speciale ved Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet. Kristine Liljenberg & Tina Skov Mikkelsen Speciale ved Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet af Kristine Liljenberg & Tina Skov Mikkelsen Vejleder: Niels Ole Finnemann 2 Kristine Liljenberg Bissensgade 14A, 1. th DK-8000

Læs mere

HVEM ER NATIONALE LÆRINGSPORTALER FOR?

HVEM ER NATIONALE LÆRINGSPORTALER FOR? HVEM ER NATIONALE LÆRINGSPORTALER FOR? MÅLGRUPPE & AFSENDER I PORTALER FOR UDDANNELSESSEKTOREN I DANMARK & STORBRITANNIEN Sanya Gertsen Pedersen, årskort 19951901 Århus, den 14.02. 2002 Speciale i Informationsvidenskab

Læs mere

Nr 15, 1999: Tema: Læring og læreoplevelser

Nr 15, 1999: Tema: Læring og læreoplevelser SPROGFORUM NO. 15 Læring og læreoplevelser ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777017609 Nr 15, 1999: Tema: Læring og læreoplevelser Redaktionen for nr. 15: Nanna Bjargum, Leni Dam, Karen-Margrete Frederiksen, Birgit

Læs mere

Afsluttende projekt Master i pædagogisk udviklingsarbejde Fra diplomuddannelse til en refleksiv undervisningspraksis en pædagogisk ledelsesopgave

Afsluttende projekt Master i pædagogisk udviklingsarbejde Fra diplomuddannelse til en refleksiv undervisningspraksis en pædagogisk ledelsesopgave Afsluttende projekt Master i pædagogisk udviklingsarbejde Fra diplomuddannelse til en refleksiv undervisningspraksis en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Nyhus Rohwedder studienr: 20110575 Vejleder:

Læs mere

KAPITEL 2 HVORDAN KOMMER MAN I GANG?

KAPITEL 2 HVORDAN KOMMER MAN I GANG? 8. BIBLIOGRAFIER OG REFERENCER Cantor, J.A. 1992. Delivering Instruction to Adult Learners. Toronto: Wall & Emerson Cranton, P. 1992. Working with Adult Learners. Toronto: Wall & Emerson Diaz, D.P., &

Læs mere

ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ BLOGS

ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ BLOGS ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ BLOGS EN EKSPLORATIV UNDERSØGELSE AF ASPEKTER TIL ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ PERSONLIGE BLOGS Specialet er udarbejdet af Louise Rothaus Hvitved Madsen Aalborg Universitet

Læs mere

En social media strategi for Restaurant Kokkeriet

En social media strategi for Restaurant Kokkeriet En social media strategi for Restaurant Kokkeriet Katrine Kristoffersen Kandidatafhandling - Cand.it - ITKO Institut for marketing og statistik Vejledning ved Lars Haahr Afleveret d. 1. Juni 2011 Åben

Læs mere

Læringsrum og undervisningsteknologi (LUP)

Læringsrum og undervisningsteknologi (LUP) Læringsrum og undervisningsteknologi (LUP) Et inspirationskatalog over de nuværende best practice delindsatser på SDU Udarbejdet af: Anne Ravn, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, SDU. November 2014.

Læs mere

Eksamensopgave Bacheloruddannelse i Informationsvidenskab (2007-studieordning)

Eksamensopgave Bacheloruddannelse i Informationsvidenskab (2007-studieordning) Print Form Eksamensopgave Bacheloruddannelse i Informationsvidenskab (2007-studieordning) Eksaminator: Janus Holst Aaen Afleveringsdato: 19.12.11 Datalogi modul: Digitale repræsentationer, intern bestået/ikke

Læs mere