ORLAN STANDARD + SUPER 25kW

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORLAN STANDARD + SUPER 25kW"

Transkript

1 BRUGSVEJLEDNING GASOGEN UNDERFORBRÆNDINGSKEDEL ORLAN STANDARD + SUPER 25kW TIL FASTBRÆNDSEL INDHOLDS FORTEGNELSE: 1: Kedel beskrivelse... Side 2 2: Generelle betingelser for Orlan kedler side 2-3 3: Kedlens tekniske specifikationer.... Side 3 4: Tekniske specifikationer for Orlan kedlen......side 3-4 5: Kedlens kontrolpanel, og styring.... Side 5 6: Kontrolpanelets funktioner...side 6-8 7: El tilslutning...side 9 8: Opstart og indregulering af kedel...side 10 9: Installations eksempler Side : Godkendelser..Side 14-15

2 1. KEDEL BESKRIVELSE Kedel til lav temperaturdrift (op til 95ºC) er produceret som 18, 25, 40, 60 og 80 kw units. Kedlen skal monteres cirkulationspumpe. 2. GENERELLE BETINGELSER FOR ORLAN KEDLER Kedlen skal monteres af faglig kompetente personer og brugs vejledningen skal læses grundig inden opstart. Placering af kedlen: Kedlen skal monteres efter gældende dansk lovgivning (spørg skorstensfejeren) kedlen bør placeres så man let kan åbne for lågerne ; Brændsel bør kun opbevares I små mængder I samme rum som kedlen (se gældende lovgivning) Gulv, vægge og loft skal være af brandhæmmende materiale (se gældende dansk lovgivning) Fyrrummet bør være forsynet med elektrisk og vindues lys Fyrrummet skal være forsynet med en luftventil. Luft ventiler er normalvis forsynet med en ventilationsrist. Risten må ikke lukke for mere end 50% af luft tilførslen. Risten skal være af ikke brandbart materiale. Skorstens diameter bør være ca. Ø20 cm og bør være højre end tagryggen på huset for at opnå den optimale træk I skorstenen (se gældende lovgivning Fyrrummet bør være 2,2 meter eller derover I højden, for at kunne rense kedlens lodrette røgkammer. Placer kedlen sådan at der er mulighed for at rense røgrør bagerst I kedlen Centralvarmeanlægget må på ingen måde være koblet direkte på brugsvands installationen. OBS. Kedlen skal monteres med kedelshunt, således at retur temperatur ikke er under 50 grader ved drift. Glassnorerne i lågerne bør smøres med et grafitsmøremiddel (f.eks. WD-40 e.l.) ca. hver 14. dag, for at undgå at disse bliver hårde. Kedlens brugsanvisning og tekniske specifikationer bør ligge I nærheden af kedlen. I tilfælde af sammenkobling af mere end en kedel, bør følgende forholdsregler tages. Kedel rummet skal være udstyret med en vandhane til påfyldning. gulvafløb bør minimum kunne opsuge mængden af vand fra den ene kedel. 2

3 Kedelrummets dør bør ikke være af brandbart materiale. Kedelrummets loft bør være af ikke brandbart materiale. Det anbafales at isolere for støjen, almene regler kan bruges. Det anbefales at have et termometer I fyrrummet Dimensioner på orlan kedlen. 3. Kedlens tekniske specifikationer. Orlan kedlen er designet til at være varmekilden I centralvarmeanlæg. Kedlen er designet til at kunne brænde alt brændbart træ, helt fra træflis til brændestykker. Kedlen er konstrueret af svejsede plader, som laver en vandlomme omkring forbrændingskammeret. De indre vægge (ved forbrændingen) er konstrueret I cortin stål med en tykkelse på 6 mm, resten af kedlens plade er 4 mm I tykkelse. Den ydre pyntekappe er lavet I 0.8mm plade, som giver en lyddæmpende effekt. Imellem selve kedlen og yder kappen er der et lag isolering på 20 mm. Blæseren er placeret på kedlens forside. Kedlens kontrolpanel sidder I toppen af kedlen. Kontrolpanelet kan regulere følgende: Vandtemperatur, her køres standard med grader Blæseren slukker når den ønskede temperatur I kedlen er opnået. Blæseren slukker selv når den ønskede temperatur er opnået. Kedlen er udstyret med en overkognings sikring, I tilfælde af at kedlen kommer over 85 grader. Selve forbrændingen sker således. 3

4 Træet gløder I det lufttætte kammer, skorstensaftrækket er lukket, og blæseren sender en lille mængde luft ind I kammeret; al gassen som bliver frigivet fra træet under den pyrolytiske proces bliver antændt og sendt til bunden af kedlen som består af en betonkerne. Forbrændingen af røggasserne I det nederste kammer kommer helt op på 1200ºC. Selve midtersektionen hvorigennem røggasserne bliver presset, er udelukkende af beton som kan klare temperaturer på helt op til 1600ºC. 4. Tekniske specifikationer for Orlan kedlen. KEDEL TYPE YDELSE KW BRÆNDE LÆNGDE MM VÆGT KG HØJDE MED REGULATOR A MM HØJDE FREMLØB B MM HØJDE RETUR C MM HØJDE PÅ BUNDVENTIL HØJDE PÅ SKORSTENSRØR BREDDE INCL. REGULATOR D MM E MM F MM BREDDE PÅ KAPPE G MM DYBDE excl. blæser H MM STUDS TIL EKSPENSION SKORSTENS DIAMETER DIAMETER FREMLØB I MM J MM K MM DIAMETER RETUR L MM FORBINDELSE M MM GEVIND GEVIND GEVIND FLANGE FLANGE BUNDVENTIL DIAMETER N MM VAND VOLUMEN DM WATT W TRÆ FUGTIGHED -ANBEFALET 20 % - ACCEPTABELT 35 % SKORSTENS TEMP. *C MAKS DRIFTSTRYK KPA KRÆVET SKORSTENSTRÆK PA VOLT/FREKVENS V/HZ 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 Forbehold for ændringer i ovennævnte specifikationer. 4

5 MICROPROCESSOR TEMPERATURE REGULATOR EKOSTER 2 Information: EKOSTER 2 er en moderne styring, udviklet specielt til styring af underforbrændings kedler. Styringen kan styre blæser samt pumpe på anlæg og pausefyring af kedel. Styring af blæser I forhold til kedeltemperatur Blød opstart af blæser Justering af blæser ydelse I % ( service indstillinger ) Programmerbar Pausefyring / Drift tid under pausefyring Automatisk afbrydning af blæser efter brændsels udbrænding Automatisk styring af cirkulations pumpe på kedelanlæg Alarm ved overkogning Fejlmelding ved defekt føler Automatisk dæmning af lys dioder efter justering 5

6 Opstart og indregulering af EKOSTER 2 Regulator Display Sikring 1,25 A Hoved afbryder Plus tast Menu Tast Minus Tast Drift: Aktiver regulator ved at tændehoved afbryder pos. 1 Regulatoren starter straks blæseren op, de kan nu stoppe blæser ved at trykke en gang på menu tast og stop lampe vil lyse som tegn på at regulatoren er slået fra / afbrudt. Plus tasten bruges til at justere alle værdier op Minus tasten bruges til at justere alle værdier ned. Juster nu kedel temperatur op til evt. 70 grader ved at trykke på + tast Når dette er gjort vil display efter kort tid vise den aktuelle tempratur der er på kedlen og det vil den også gøre under drift, ved kort tryk på + eller tast vil de se den kedel temperatur de har bedt kedlen om at opnå. Tryk nu på menu tasten og hold den inde I ca 3 sek og diode 2 i kontrolpanel vil lyse ved nederste blæser symbol. De kan nu justere det antal sekunder blæseren skal køre under pausefyring fra 0-90 sekunder VEJLEDENDE VÆRDI. Fra 20 sekunder Ved tryk på menu gemmer de den værdi de har sat. Tryk igen på menu og diode 1 I kontrolpanel vil lyse. 6

7 De kan nu justere pausefyrings varighed, det vil sige tiden der går mellem at blæseren kører ( eksempel 20 sekunder ) fra 5 til 15 minutter VEJLEDENE VÆRDI 5 minutter For at ændre på andre parameter I styringen skal de ind I service parameter dette gøres på følgende måde Sluk for afbryder og hold menu tasten inde, samtidig med at de tænder for hovafbryder. Der vil I display nu stå følgende. H 1. Her kan de justere temperatur fra kedlen afbryder fyringen til den starter igen ( differens temperatur ) fra 2-9 grader. De kan ændre værdien ved tryk på + eller tast. Vi anbefaler så lav differenstemperatur som muligt. Ved tryk på menu igen gemmer de værdien og der vil nu stå PO 65 I panelet. Dette betyder at pumpen på varmeanlæg ( hvis tilsluttet regulator ) starter ved 65 grader. De kan ændre instillingen ved at taste på tasten og der vil nu stå rp I display, hvilket betyder at pumpen kører konstant. Vi anbefaler at pumpen justeres til de 65 Gr. Tryk igen på menu og der vil stå DE. I Display. Denne funktion anvendes ikke på den danske model, da vi ikke kan andbefale at man kører med rumtermostat på fyret. Tryk igen på menu og der vil stå P7 I display. Denne funktion andvendes til at justere blæser op og ned I omdrejninger, afhængigt af nødvendig luftmængde til forbrænding. De kan her justere fra 3-10 ( % ) med / + taster, vi tilråder at prøve med 5 ( 50 % ) som udgangspunkt. 7

8 KEDEL STOPPET PUMPE I DRIFT BLÆSER I DRIFT BRÆNDSEL MANGLER PAUSEFYRINGS TID 5-15 MIN BLÆSERS DRIFT V/PAUSEFYRING 0-90 Tekninsk data 1. Drift område 0 o C to + 99 o C 2. Regulering område + 60 o C to + 80 o C 3. Pumpestyring aktiv ved + 65 o C 4. Pause fyring: - Blæser drifttid interval 1-15 minutes 5. Drift temperatur område fra opnået temperatur til opstart igen from 2 to 9 o C 6. Max Strømforbrug : - Blæser 100 W - Pumpe 100 W 7. Net forsyning 230 V AC, 50 Hz 8. Max forbrug 275 VA 9. Luftfugtighed I opstillings rum 95 % 10. Beskyttelses katogori IP Isolerings klasse I 12. Rum Termostat o C 13. Hovedsikring 1.25 A NOTE Oplysning hvis der står Er på display informerer det om at temperaturen er over 99 o C, eller under -9 o C eller føler er beskadiget. For at beskytte kedlen vil regulatoren aktivere pumpen til konstant drift til temperatur er faldet eller føler er skiftet. Regulatoren vil også automatisk slukke for blæseren under denne proces. Hvis kedlen er tæt på kritisk temperatur vil stop diode I panel begynde at blinke I dette tilfælde rådes de til at, Skrue ned for kedel temperatur og sæt maximalt forbrug på varmeanlægget til nedkøling er sket. EVT. Fejlmelding I display efter overkogning eller beskadiget føler foretages ved tryk på menu tast 1 gang. 8

9 El Tilslutning Kedel Føler Rum Termostat netforsyning Blæser Pumpe Netforsyning Blæser Pumpe Netforsyning Blæser Pumpe Nul Jord Fase 9

10 Indregulering af deres Gasogen Kedel 1. Tænd først op i kedelen med godt tørt træ og tænd for kontrolpanelet med håndtaget til underforbrænding åbent. Håndtaget skubbet i bund. 2. Når der er ordentligt ild i træet trækkes der i håndtaget for at aktivere underforbrænding 3. Når kedelen har kørt i ca. 15 minutter lukkes den nederste låge op for at kontrollere forbrændingen, der skal helst stå en gas blå flamme ud af dysen. Hvis flammen er meget rød i det tyder det på at luftmængden skal justeres,dette gøres ved at afmontere skjold foran blæseren, under blæseren sidder der to 6 mm gevindstænger med en lige skruekærv i enden, disse bruges til at kontrollere det luft der bliver blæst ind i selve dysen og her kan man selv regulere ved at skrue dem ud eller ind. Det gøres påfølgende måde, Løs først den 6mm møtrik der sider inderst og prøv derefter at skrue de to gevindstænger 2 omgange ud af begge 2, hvis dette giver den modsatte effekt fortager man blot justeringen omvendt man bør ved hver justering vente min. 10 min. Så forbrændingen kan nå at ændre sig. 4. Såfremt man ikke kan få den til at brænde ordentligt kan det være nødvendigt at regulere på blæseren, prøv typisk at ændre med 10 % af gangen, og kontroller efter 10 minutter om det har forbedret indstillingen. 10

11 5.Når justeringen er lavet, skal man når kedel har opnået den ønskede temperatur kontrollere om forbrændingen går i stå når kedelen overgår til pause fyring, dette gøres ved at kigge ind i det nederste kammer hvor man skal lægge mærke til om der er så meget træk i skorstenen at røgen ligesom bliver trukket ned i det nederste kammer når kedelen står i pause, hvis dette er tilfældet skal man prøve at justere det trækspjæld der sidder på blæseren, så det kun står ¼ åbent. I ekstreme tilfælde kan det være nødvendigt at montere en trækregulator De er nu klar til at bruge deres nye gassogen kedel. Kedel skal rengøres efter behov, for optimal Drift og økonomi bør de rense deres kedel mindst engang i ugen. Rengøring af kedel. Rens Øverste Kammer samt det nederste kammer fri for aske og sod, samt rengør pakning i lågerne med en blød børste. Rens Røgkaneler med medfølgende renseværktøj. Ved Model super renses røgrør dagligt ved at bevæge håndtag op og ned 4 gange 11

12 Standard Orlan Kedel Super Orlan Kedel 12

13 13

14 srrojirenskf ZKUSEBNI usrav, s. p. Engineering Test Institute Report No /T Page 9 of 16 Subject tested: Sample tested: Date of testing: Com bustion efficiency (emissions) ORLAN Tests conducted according to CSN EN 303-5:2000 methodology. Test results: Test No. 1 - Rated capacity (1't period of burning) Fuel type birch chips L = 45cm Draft Pa COe %bv vol. Oz o/o by vol. co ppm NO, ppm co %bv vol. n=1 CxHy ppm co mg/m3 (Oz=10%) ogc mg/m3 (Oz=10%) Dust mg/m3 (O2=10%) The values of CO, OGC and dust emissions correspond to class 3. Fuel type birch chips L = 45cm Draft Pa COz %bv vol. Test No. 2 - Rated capacity (2no period of burning) Oz %bv vol. co ppm NOr ppm co %bv vol. n=1 CxHy ppm co mg/m3 (Oz=10%l ogc mg/m3 (O2=10%l Dust mg/m3 (Oz=10%l The values of CO, OGC and dust emissions correspond to class 3. Fuel type birch chips L = 45cm Draft Pa COz o/o by vol. Oz %bv vol. Average of tests No co ppm NOr ppm co oh by vol. n=1 CxHy ppm co mg/m3 (O2=10%) ogc mg/m3 loz=10%l Dust mg/m3 (O2=10%) The values of CO, OGC and dust emissions correspond to class 3. Testing engineeresponsible for the test results: Reviewed by: Roman Okiina name IngAleS Onderek stg il ill il UT tf l,oo7 date?,rco signature

15 srrojirenskf zkusebni 0stRv, s. p. Engineering Test Institute Report No /T Page 13 of 16 Subject tested: Sample tested: Date of testing: Combustion efficiency (emissions) according to Annex A to CSN EN 303-5:2000, deviation type A ORLAN Tests conducted according to CSN EN 303-5: Annex A A.1 Deviation foraustria: A.1.1 Boiler efficiency for rated heat capacity and minimum heat capacity: boiler. ORLAN 25 Required Measured Boiler capacity efficiencv efficiencv Rated - 1" burning period Rated - 2no burning period A.1.2 Limit values of emissions The following limits are determined for boilers burning wood with manualfuel charging: biological fuels: - CO: 1100 mg/mj - OGC: 80 mg/mj - NO,: 150 mg/mj - Dust: 60 mg/mj Boiler capacity Rated - 1"' burning period Rated - 2"u burnino oeriod Oz I%l boiler. ORLAN 25 Averaoe values of emissions Values measured Converted values co CxHy NO" Dust co ogc Nox Dust lppml lppml lppml [mg/m3] [mg/mj, [mg/mj, Img/MJ] [ms/mj] A.2 Deviation for Germany: For Germany, only Class 3 is permissible from the perspective of emission limit values according to Table No. 70f csru eu 303-5:2000. In addition, central heating boilers using solid fuels with rated calorificapacity exceeding 15 kw must be constructed and operated so that the emissions meet the following requirements, depending on the used fuel: - dust 0.15 g/m", related to the content of Oz in the combustion gases of o,2= 'll o1o - carbon monoxide CO (for boilers with the capacity of up to 50 kw): 4 g/m', (related to the content of 02 in combustion products Oz= 13 o/o)

16 PRØVNINGSATTEST ORLAN 25 Målte og beregnede gennemsnits værdier (fast brændsel) Test periode I II Kedel type Orlan 25 Orlan 25 Test dato Test forhold Maksimal ydelse Maksimal ydelse Brændsels type Bøgetræ - 45 cm Bøgetræ - 45 cm Ydelse - oplyst fra fabrik [kw] Røg temperatur [ 0 C] 154,8 156,8 Brændselsforbrug [kg/h] 6,50 6,45 Vand-indløbs temperatur [ 0 C] 54,1 53,9 Vand-udløbs temperatur [ 0 C] 73,6 73,4 Vand-køle temperatur [ 0 C] 18,3 18,9 Kølevand-flow [m 3 /h] Træk efter kedel [Pa] Ambient temperatur [ 0 C] Relativ luftfugtighed [%] Barometer tryk [kpa] 0,3981 9,6 29,5 65,3 98,125 0,3981 9,0 29,9 62,7 98,125 Beregnede værdier termisk balance Test periode I II Kedel type Orlan 25 SUPER Orlan 25 SUPER Test dato Test forhold Maksimal ydelse Maksimal ydelse Brændsels type Bøgetræ 33 cm Bøgetræ 33 cm Varme tab skorsten [%] 10,17 10,06 Tab af gas under forbrænding [%] 0,05 0,09 Mekanisk tab under forbrænding [%] 0,2 0,2 Varme tab til omgivelserne [%] 1,49 1,53 Total tab [%] 12,3 12,3 Effektivitet-indirekte metode [%] 87,7 87,7 Varme ind fyret [kw] 28,36 28,14 Varme afgivet [kw] 26,03 25,65 Usikkerhed i effekt måling [kw] 2,0 1,9 Effektivitet-direkte metode [%] 91,8 91,2 Kapacitet i forh. til mærke effekt [%] 104,1 102,6 Kedelens effektivitet ved afbrænding af træ, opfylder kravene i kategori 3 i henhold til ČSN EN 303-5: 2000 Fig. 1 Orlan 25 kw Træk Pa CO 2 [vol %] O 2 [vol %] CO [ppm] Gennemsnitlig værdier for gas emission NO x [ppm] CO [vol % n=1] C xhy [ppm] CO [mg/m 3 ] O 2=10% OGC [mg/m 3 ] O 2=10% NO x [mg/m 3 ] O 2=10% STØV [mg/m 3 ] O 2=10% Nominel 9,3 12,6 12,6 140, ,022 27, , ,8 Orlan 25 kw O 2 [%] CO [ppm] Målte værdier C xhy [ppm] Gennemsnitlig emissions værdier NO x [ppm] STØV [mg/m 3 ] CO [ppm] Konverterede værdier OGC [mg/mj] NO x [mg/mj] STØV [mg/mj] Nominel 7, , ,1 Ver: LT

17 Osvědčení ČIA/CAI Accrediation/CAI akkreditering: 233/2008 Akreditovaná zkušební laboratoř/accredited Testing Laboratory/Prøvelaboratorium: Strojírenský zkušební ústav, s. p., Brno, Česká republika Engineering Test Institute, public enterprise, Brno, Czech Republic OSVĚ D Č ENÍ O ZKOUŠCE TEST CERTIFICATE PRØVNINGSATTEST Výrobce - Manufacturer - Fabrikant Distributor - Importer Importør EKO-VIMAR ORLAŃSKI ul. Nyska 17b, Otmuchów Polsko - Poland VVS EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 Výrobek - Product - Produkt Typové označení / Obchodní označení Type designation / Trade mark - Model Metoda zkoušek - Test Procedure - Test procedure Způsob topení - Heating procedure - Fyringsprincip Palivo - Fuel - Brændsel Kotel teplovodní - Hot Water Boiler - Centralvarmekedel Orlan EN 303-5, třída - class - klasse 3 manuální - manually - manuelt dřevo - wood - brænde Výsledky - Results - Resultater Jmenovitý výkon - Nominal output - Nominel 25 kw ydelse 3 3 CO (10%O 2 ) 921 mg/m n Max 5000 mg/m n 3 3 OGC (10%O 2 ) 46 mg/m n Max 150 mg/m n 3 3 Prach - Dust - Støv (10%O 2 ) 33 mg/m n Max 150 mg/m n Účinnost - Efficiency - Virkningsgrad 90,3-91 % Min 76+(6*log af KW) % Snížený - Lower output - Laveste ydelse --- kw 3 3 CO (10%O 2 ) --- mg/m n Max 5000 mg/m n 3 3 OGC (10%O 2 ) --- mg/m n Max 150 mg/m n 3 3 Prach - Dust - Støv (10%O 2 ) --- mg/m n Max 150 mg/m n Účinnost - Efficiency - Virkningsgrad --- % Min 74,8 % Podklad pro vydání certifikátu - Basis of certificate - Grundlag for prøvningsattest Protokol č. - Test Report No. - Prøvningsrapport nr /T/1 (SZU Brno) Strojírenský zkušební ústav, s. p. tímto osvědčením o zkoušce potvrzuje, že u předmětného výrobku provedl zkoušky s výše uvedenými výsledky. Strojírenský zkušební ústav, s. p. approves with this test certificate that testing of the product in question was performed with the results as stated above. Strojírenský zkušební ústav, s. p. attesterer med dette prøvningsattest, at testen af produktet er i overensstemmelse med de ovennævnte værdier. Brno Alois Randýsek Skorstensfejer Signatur Aleš Onderek ředitel pro certifikaci Director for Certification Direktør certificering ředitel pro zkušebnictví Director for Testing Direktør for test Dato: Underskrift: -08, strana - page 1 (1)

18

ORLAN STANDARD + SUPER 40kW

ORLAN STANDARD + SUPER 40kW BRUGSVEJLEDNING GASOGEN UNDERFORBRÆNDINGSKEDEL ORLAN STANDARD + SUPER 40kW TIL FASTBRÆNDSEL INDHOLDS FORTEGNELSE: 1: Kedel beskrivelse... Side 2 2: Generelle betingelser for Orlan kedler........side 2-3

Læs mere

ORLAN STANDARD + SUPER 18kW

ORLAN STANDARD + SUPER 18kW BRUGSVEJLEDNING GASOGEN UNDERFORBRÆNDINGSKEDEL ORLAN STANDARD + SUPER 18kW TIL FASTBRÆNDSEL INDHOLDS FORTEGNELSE: 1: Kedel beskrivelse... Side 2 2: Generelle betingelser for Orlan kedler........side 2-3

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

Woody. 100 step modulated Version 6.00<

Woody. 100 step modulated Version 6.00< Woody 100 step modulated Version 6.00< INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7: Betjenings vejledning basis. Side 8-11: Betjenings vejledning udvidet.

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt.

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt. Scotte Plus INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7 : Basis Setup. Side 8-11 Udvidet Setup Side 12: Justering af forbrænding. Side 13: Rensning af brænder

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Pellets Burner Scotte

Pellets Burner Scotte Pellets Burner Scotte 100 step modulated Woody Generation EN303-5 & EN15270godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Manual NBE Pellets Systems MO TERI GS VEJLED I G PÅ COMFORT KEDLE.

Læs mere

KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring. Brugervejledning. KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring. Producent: Der er penge at spare ved at installere en KSM-Stoker K S M -Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Mobil.

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Træpillefyr Woody 4.99

Træpillefyr Woody 4.99 Træpillefyr Woody 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Justering efter vægt Side 5-8 Betjenings vejledning. Side 9: Justering af forbrænding.

Læs mere

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE Den bedste måde at fyre med brænde på... Forgasningsgenerator til brænde DOKOGEN Kompressorer ATMOS 1945 TRADITION OG SUCCES Tre generationer af familien Cankař ATMOS 79 år

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes.

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Kære kunde Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Afsnit 1. Montering af fyret Afsnit 2. Første opstart Afsnit 3. Styringen

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning af pumper Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning Pumper til cirkulation i varme og klimaanlæg Pumper til generel anvendelse Man er startet med Cirkulation

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Træpillefyr Scotte Version 4.99

Træpillefyr Scotte Version 4.99 Træpillefyr Scotte Version 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Standard menu. Side 5: Udvidet menu. Side 6: Justering af brænder. Side

Læs mere

Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu. Alcon KSM-Multistoker 275. Alcon. Alcon KSM-Multistoker 175 Alcon KSM-Multistoker-Hybren

Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu. Alcon KSM-Multistoker 275. Alcon. Alcon KSM-Multistoker 175 Alcon KSM-Multistoker-Hybren Alcon A/S Ingeniørfirma Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu Tlf. 8666 2044 Fax. 8666 2954 alcon@post6.tele.dk Medlem af DS Industri Alcon KSM-Multistoker 275 Alcon KSM-Multistoker 325 Alcon KSM-Flisstoker

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5: Monteringsvejledning. Side 6: Fyld sneglen med træpiller

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere