KC Stokerstyring PCT 241

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KC Stokerstyring PCT 241"

Transkript

1 KC Stokerstyring PCT Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz. - Tyristor-styret udgange. Tlf Bil

2 Skematisk visning af styrefunktionerne. Kedeltemperatur Pause Startfødning fra Trin 1 til Trin 2 Sf 1.00 sek. - Setpunkt for Kedeltemperatur Psf 1.00 sek. (Startfødning fra Pause til Trin 2) 75 C 70 C Trin 0 65 C 60 C Startfødning fra Trin 2 til Trin 3 Sf 1.00 sek. 55 C 50 C Undertemperatur : UT 15 ( STOP ) 45 C Blæse Hastighed : Obl 060 Opstartstid i min. : Otid 60min 0 C OVERKOG TRYK OPSTART Pause Brændsel : Psn 1.00 sek. Pause : Pausetid 30 min. Blæse Hastighed : Pbh 080 Blæsetid : BLt 30 sek. Brændsel : Snegl Trin sek. Blæse Hastighed : BL1 025 Varighed : Ttr0 03 Trin 1 Brændsel : Snegl Trin sek. Blæse Hastighed : BL1 025 Varighed : Ttr1 02 Efterbrænder tid imellem Trin 2 / Trin 1. Trin 2 Brændsel : Snegl Trin sek. Blæse Hastighed : BL2 050 Efterbrænder tid imellem Trin 3 / Trin 2. Trin 3 Brændsel : Snegl Trin sek. Pause : Driftpause 020 Blæse Hastighed : BL3 080 Opstart KC Stoker Side 1 af 8

3 Indholdsfortegnelse. Skematisk visning af styrefunktionerne... 1 Beskrivelse... 2 Betjening Panel... 2 Daglig betjening Ved almindelig betjening:... 2 Styrefunktioner... 3 Opstart... 3 Almindelig drift Pausedrift... 3 Sikkerhed... 3 Kedelydelsen opdeles i 3 trin og et efterløb samt pause... 4 Korrektionsfaktor... 5 Avanceret betjening Skema for menu indstillinger:... 6 Fejlfinding... 8 Beskrivelse. Styringen trækker én enfaset blæser og en trefaset stokermotor. Stokeren aktiveres i korte step. Blæseren har tre hastigheder. Mængden af brændsel og luft reguleres automatisk af kedeltemperaturen (i tre trin og pause). Betjening. Panel. Afbryder. Afbryder hovedstrømmen. Fungerer tillige ved overbelastning af stokermotoren. Bør ikke stilles for højt (mindre end motorens værdi). STOP Stopper stokersneglen. Benyttes, hvis der er for meget brændsel i brændkammeret. START Udløser stop funktionen. Manuel drift af stokersnegl. og Benyttes ved indstilling af værdierne under MENY MENY Benyttes til indstilling af kedeltemperatur, ilt-% i røg, valg af brændsel m.v. OPSTART Benyttes til opstart af kold kedel, når display viser STOP Daglig betjening. Styringen er selvjusterende, så den regulerer sig ind til optimal ydelse ved måling af kedeltemperaturen. Når brændselstypen er indstillet, og den ønskede kedeltemperatur er sat m.v., kan yderligere betjening derfor undlades. Derefter består betjeningen i at fylde brændsel på anlægget, fjerne aske og rense røgrør. Ved almindelig betjening: Tryk på Menu For at vælge brændselstype program (PRG1 er træpiller og korn). Tryk igen på Menu for at stille pausetid, f.eks. 30 min. (pausefyring ved varm kedel). Tryk igen på Menu for at stille drifts temperaturen. Tryk igen på Menu for at stille driftspausen, dvs. perioden mellem hver indfyring. (Hvis driftspausen er 15 s, tilføres dobbelt så meget brændsel som ved en driftspause på 30 s). Yderligere betjening af panelet fremgår af skema for menu indstillinger på side 6. KC Stoker Side 2 af 8

4 Styrefunktioner. Kedeltemperaturen er bestemmende for anlæggets driftstilstand. Med en temperatur omkring den indstillede kedeltemperatur, er anlægget automatisk styret og regulerer kedelydelsen med henblik på at opretholde temperaturen. Hvis temperaturen falder 15 C under den indstillede kedeltemperatur, på grund af brændselsmangel eller fordi ilden af andre årsager er gået ud, stopper anlægget og display viser STOP. Opstart. For at genstarte, når der er tændt ild i nyt brændsel, trykkes på OPSTART, og display viser OPSTART. Styringen aktiverer derefter stokersnegl og blæser til moderat drift, idet der ikke ønskes for stor ydelse, før brændkammeret er opvarmet. Når temperaturen kommer op på 10 C under den indstillede kedeltemperatur, indtræder automatisk drift. Opstart funktionen opretholdes kun i 60 minutter, hvorefter anlægget stopper, og display viser STOP. Ved stort varmeforbrug hvor temperaturen for automatisk drift ikke nås, selvom der er god ild i brændslet, kan det være nødvendigt, at indstille en lavere kedeltemperatur midlertidigt. Almindelig drift. Stokersneglen aktiveres i korte step. Perioden mellem hver step indstilles med driftspause-værdien under menu indstillinger. Stokersneglens driftstid varierer trinvis i forhold til kedelydelsen og er forvalgt for de tre ydelsesniveauer i forbindelse med hvert brændselsprogram. Pausedrift. Når anlægget stopper midlertidig ved lavt varmeforbrug, sker der periodevis en kort indfyring på 1s, for at undgå tilbagebrand. Periodelængden mellem indfyringerne indstilles i menuens andet punkt (se Ved almindelig betjening side 2). Hvis der er risiko for tilbagebrand, bør pausen sættes ned til minutter, men normalt er 30 minutter eller mere tilstrækkeligt. Tilbagebrand forekommer i øvrigt let, hvis tætningslisten i lågen er utæt eller skorstenen er for stor og trækker for kraftigt, det kan være nødvendigt at anskaffe sig en trækregulator. Sikkerhed. Kedlen er forsynet med en overkogstermostat, som afbryder, hvis temperaturen stiger for meget. Brændselsmagasinet er forsynet med en kontakt, som afbryder, når lågen åbnes. Disse to sikkerhedsanordninger fører strøm (230 V) til blæseren og styreprocessoren, og ved afbrydelse stopper al aktivitet og lyset i display går ud. Vandslukningsanlæg. ( Tilbagebrændingssikring ) slår automatisk til hvis røret bliver for varm ind imod magasinet. Vedligehold Det er vigtig at smøre lejet til sneglen ca. en gang om måneden. Det gøres med en tryksmører. Lejet er monteret inde i magasinet bagerst nede i bunden. I klokken 12 opstion sidder en smørenippel Affald og slagger renses jævnlig ud af brænderen da den ellers vil tilstoppe. Hvor tit er afhængig af hvad man fyrer med, og hvor meget affald der er i brændslet man bruger. KC Stoker Side 3 af 8

5 Kedelydelsen opdeles i 3 trin og et efterløb samt pause. Ydelses trin III: Fuld blæserydelse og brændsel. Ydelses trin II: 60% blæserydelse og brændsel. Ydelses trin I: 25% blæserydelse og brændsel. Ydelses trin 0: Efterløb. Blæserydelse som i trin 1, men kun halv brændselsmængde. Pause: Blæseren slukket. Pausefyring (vedligehold) 1 s hver 30. minut (vælges på display). Ydelses trinnene vælges automatisk i forhold til kedeltemperaturen. Ved en valgt kedeltemperatur på 65 C er udgangsfunktionen for ydelses trinnene: Ydelses trin III Ydelses trin II Ydelses trin I Ydelses trin 0-efterløb 60 C 65 C Valgt temperatur 70 C 75 C Pause indtræder, når ydelsestrin 0 har været benyttet i mere end 12 minutter, eller hvis kedeltemperaturen overstiger den valgte temperatur med 10 C. Skift mellem ydelsestrin. Når temperaturen stiger, og der skiftes til et lavere ydelsestrin, stopper stokersneglen i 60 s mens noget af brændslet brænder væk. Derved kommer ydelsen hurtigere ned på det valgte niveau. Når temperaturen falder, og der skiftes til højere ydelsestrin, giver stokersneglen ekstra brændsel i 1 s, for at starte den højere ydelse. Der tilføres dog ingen ekstra brændsel indenfor 3 minutter siden sidste skift. KC Stoker Side 4 af 8

6 Korrektionsfaktor. For at reguleringen mellem ydelsestrinnene kan ske omkring den valgte temperatur, benyttes en korrektionsfaktor. Som udgangspunkt starter korrektionsfaktoren med værdien 0, hver gang anlægget har været standset. Derefter ændres den med +/- 1, hver gang stokersneglen har kørt 6 gange, afhængig af om kedeltemperaturen er mindre / større end den valgte temperatur. Yderligere går korrektionsværdien op / ned med 2, hvis temperaturen stiger / falder. Ydelsestrin ved forskellig temperatur og korrektion. Temperatur Korrektion C I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I II II 66 0 I I I I I II II II 65 I I I I I II II II II II III 64 I II II II II II III III 63 II II II II II III III III 62 II II II II III III III III 61 II II III III III III III 60 III III III III III III 59 III III III III III III Høj korrektionsfaktor vil ikke forekomme ved høj temperatur, ligesom den lave korrektionsfaktor ikke forekommer ved lav temperatur, fordi faktoren ændres. Avanceret betjening. Ud over den almindelige betjening af styrepanelet er der mulighed for at stille nogle grundværdier, som normalt ikke bør ændres efter anlæggets levering. De mest aktuelle ændringer er tilpasning af brændselsfødningen, f.eks. til fyring med lette spåner eller endnu lettere materiale, hvor stokersneglen skal aktiveres væsentligt mere end til normale brændsler. Indgangen til den avancerede betjening begynder efter indstilling af driftspause, som vist under Ved almindelig betjening på side 3 og på skemaet side 6. Tryk samtidig på Menu og Opstart for at stille brændselsmængden i ydelses trin 0. Tryk igen på Menu for at stille brændselsmængden i ydelses trin I. Tryk igen på Menu for at stille brændselsmængden i ydelses trin II. Tryk igen på Menu for at stille brændselsmængden i ydelses trin III. De indstillede brændselsmængder indstilles enkeltvis for de valgte brændselstyper (PRG1, PRG2 og PRG3). På de to næste sider vises indstillingsmulighederne skematisk. KC Stoker Side 5 af 8

7 Skema for menu indstillinger: Displayvisning ved forskellige driftsformer. Indstillinger: TRIN 2 TEMP 67 C PRG 1 BRAENDSELSTYPE TRAEPILLER PRG1 KEDELTEMP 65 C PAUSETID 15 min DRIFTPAUSE 0,25 s Slut Retur PAUSE TEMP 8 C PRG 1 Program 1: Træpiller, korn og andet kompakt brændsel. Program 2: Blandet. Program 3: Flis, spåner og andet let brændsel. Vælg kedeltemperaturen Intervaller for fyring (vedligehold) i 1 s under pause. Perioden under hver indfyring under drift. (kortere pause = mere brændsel). + (opstart) Efterbrænding 060 s Snegl trin s Snegl trin s Snegl trin s Snegl trin 3 0,36 s OPSTART TEMP 8 C PRG 1 eller + (opstart) Til Skema Til skema STOP TEMP 8 C PRG 1 Pause efter skift til lavt ydelsestrin. Vælg stokersneglens driftstid i Trin 0, 1, 2, og 3. Standard værdier for forskellige brændsler er: PRG 1, træpiller: 0,07s0,10,s 0,18 0,36s PRG 2, blandet: 0,09s, 0,17s, 0,33s 0,65s PRG 3, flis: 0,18s, 0,32s, 0,65s 1,32s KC Stoker Side 6 af 8

8 Skema 1: Motor 1 og 2: Mo1 on 01 off 01 Mo2 on 01 off 30 Motor 1, drift 1s, pause 1min. Motor 2, drift 1s, pause 30 min. (skift til næste tal) + (opstart) (Næste skema) (Ved sidste tal: Næste skema) Skema 2: Blæser (bør ikke ændres): BL1 0,22 BL2 0,45 BL3 080 Blæserdrift i tre ydelsestrin: 0/1, 2 og 3. (skift til næste tal) + (opstart) (Næste skema) (Ved sidste tal: Næste skema) Skema 3: Opstart: Obl 060 Otid 60 UT 25 Obl: Blæserhastighed ved opstart. Otid: max. opstarttid i minutter. Ut: Antal C under temperatur for driftsstop. (skift til næste tal) + (opstart) (Næste skema) (Ved sidste tal: Næste skema) Skema 4: Pausedrift: Pbl 080 BLt 10 Psn 1,00s Vp2 00 Pbl: Blæserhastighed ved pausefyring. BLt: Blæsertid ved pausefyring, s. Psn: Antal sek. for snegl ved pausefyring. Vp2 (01: Display viser intervaller for snegl). (skift til næste tal) + (opstart) (Næste skema) (Ved sidste tal: Næste skema) Skema 5: Ekstra sneglefødning: Psf 1,00s Sf 23 Ttr 0 03 Ttr 02 Psf: Startfødning efter pause, s. Sf: Tvangsfødning ved skift til større ydelse, s. Ttr0: Antal min. i trin 0, før tvangsfødning i trin 1. Ttr: Antal min. i trin 1, før tvangsfødning i trin 2. (skift til næste tal) + (opstart) (Slut - Retur) (Ved sidste tal: Slut Retur) KC Stoker Side 7 af 8

9 Fejlfinding. Problem. Årsag / Løsning. Uforbrændt brændsel 1. For meget brændsel. Forøg driftpause tiden. eller vælg et lavere brændselsprogram. i asken. 2. Der kræves mere luft til forbrændingen. Luk op for blæseren. Kedlen bliver sodet. 1. For meget brændsel. Forøg driftpause tiden. eller vælg et lavere brændselsprogram. 2. For lidt luft. Luk op for blæseren. 3. For lav kedeltemperarur. Sæt temperaturen på 70 C. 4. Kan desuden forekomme ved langvarig pausedrift, når forbruget er lille. Røde flammer og 1. For meget brændsel. Vælg et lavere brændselsprogram og/eller længere røg i kedlen driftpause. Træpiller og korn benytter PRG1. 2. Undersøg om lufthullerne i brænderhovedet er tilstoppet af snavs Korte gule flammer. For lidt brændsel. Vælg et højere brændselsprogram og/eller kortere driftpause. Ingen lys i display. 1. Manglende forsyning. Undersøg den elektriske forsyning. 2. Hovedafbryderen er afbrudt. Tryk på den grønne knap. 3. Brændselslågen er ikke lukket. Luk lågen og undersøg lågekontakten. 4. Overkogstermostaten har afbrudt. Tryk på knappen på termostaten. 5. Der er sprunget en sikring i styringen. Tilkald service. Blæseren kører ikke, Der er sprunget en sikring i styringen. Tilkald service. selvom display viser Drift Stokeren kører ikke, stop knappen er aktiveret. Tryk på Start display viser: SNEGL OFF Stokeren kører ikke, 1. Der er sprunget en sikring i styringen. Tilkald service. selvom display viser 2. Undersøg om stokersneglen er gået fast.. Drift. Motoren 3. Der sidder Evt.en meget hård slagge i brænderen som skal fjernes, det brummer. kan være nødvendigt at afmontere brænderen. Undersøg samtidig om hullerne i brænderen er tilstoppet. Tilbagebrand Stokeren vil ikke give varme nok 1 Efterse tætningslisterne i lågen. 2 Skorstenen trækker for meget. Anskaf en trækregulator. 3 Pausefyringen skal sættes op. Kedlen trænger til en rengøring, man bør rengøre kedlen jævnlig lidt afhængig af hvad man fyrer med KC Stoker Side 8 af 8

10 Tilslutningsskema for ledninger. Forsyning: Tre faser til håndbetjent motorværn. Øvrige tilslutninger: 1. Forsyning, N. 2. Til overkog. 3. Til overkog. 4. Låge-switch. 5. Låge-switch. 6. Blæser N. 7. Blæser 230 V (max.250w). 8. Røgsuger N. 9. Røgsuger 230 V (max. 250W). 10. Fase til sneglemotor. 11. Forsyning fra motorværn. 12. Benyttes ikke. 13. Fase til sneglemotor. 14. Forsyning fra motorværn. 15. Benyttes ikke. 16. Fase til sneglemotor. 17. Forsyning fra motorværn. 18. Ekstra fase ud, motor-1, 230 V (max. 250W). 19. Ekstra, røgtemperatur Ekstra, røgtemperatur Temperaturføler, blå og rød (gnd). 22. Temperaturføler, gul. 23. Benyttes ikke. 24. Benyttes ikke. 25. Benyttes ikke. 26. Benyttes ikke. 27. Benyttes ikke. 28. Signal til røgsuger, 5V NPN, (parallel med 9). 29. Signal til funktion (motor 2), 5V NPN 30. Signal til funktion. Benyttes ikke. (kan kobles til motor 1). 31. Ekstra signalindgang 32. Ekstra signalindgang 33. Ekstra signalindgang 34. gnd V 36. Ekstra signal ud, 5V NPN. KC Stoker Side 9 af 8

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Stokerstyring PCT 258 ILT

Stokerstyring PCT 258 ILT Stokerstyring PCT 258 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Ilt styring. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Brugervejledning DB stokerfyr

Brugervejledning DB stokerfyr Brugervejledning DB stokerfyr Stokergården Rævehøjvej 1 6933 Kibæk Tlf. 97192017 / 40765626 MONTERING AF STOKER PÅ KEDEL Der er to ledninger som skal forbindes mellem kedel og stoker, pt 1000 vand og overkog.

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

STYRING FOR STOKERFYR

STYRING FOR STOKERFYR STYRING FOR STOKERFYR Måling og regulering af kedeltemperatur Måling og overvågning af røgtemperatur Eltænding og/eller pausefyring Mulighed for iltstyring Til Nordjysk Elektronik Ulvebakkevej 13 9330

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring. Brugervejledning. KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring. Producent: Der er penge at spare ved at installere en KSM-Stoker K S M -Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Mobil.

Læs mere

Serviceaftale. KLIP. Tilmelding til Stoker serviceaftale. Navn: Adresse: Postnr. / By Tlf: Anlægstype: Serie nr: Installeringsdato:

Serviceaftale. KLIP. Tilmelding til Stoker serviceaftale. Navn: Adresse: Postnr. / By Tlf: Anlægstype: Serie nr: Installeringsdato: Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

TM3010 brugermanual. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822. tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk

TM3010 brugermanual. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822. tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk TM3010 brugermanual Revision: 1.01r3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning

2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning 2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning Indholdsfortegnelse Manuel Styring 1 Interval tider (drift) 2 Interval tider (pause) 4 Menu princip grafisk 5 Opsætning 6 Ventilator min. indstilling

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere.

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Denne vejledning tager udgangspunkt i den generelle funktion af ilt-styring på NBE brændere og baseres på betjening via StokerCloud. På den enkelte styring kan

Læs mere

Frontpanelet: = Start & Enter = Stop, Esc & Afstil alarm

Frontpanelet: = Start & Enter = Stop, Esc & Afstil alarm 1 Frontpanelet: Display: 4x20 tegn som viser status oplysninger og parametre. Pil Op/Ned: Ved status sider: Bladre side op eller ned. Ved parametre: Flytter markøren op eller ned. Hvis der ved en parameter

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 1.3 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag. Tilslut skorsten til kedlen. Tilslut fremløb og

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service max1 plus Dans k Februar 2012 Version: mst 120119 max1plus end customer (max1) Item number: as of SW 1.01 All rights reserved, subject to changes.

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 13 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag Tilslut skorsten til kedlen Tilslut fremløb og retur

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

TM3007 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: Fax:

TM3007 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: Fax: Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Brugervejledning til Stoker controller.

Brugervejledning til Stoker controller. Brugervejledning til Stoker controller. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse 1 Indstilling drift 2 Indstilling pause 3 Opsætning 4 Termostat 5 Statistik 6 Ilt regulering 8 Lavdrift 10 Forbrugs måling 12

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

Servicemanual for TM 3006

Servicemanual for TM 3006 Servicemanual for TM 3006 3/2005 Per Øster R/A 1 Denne manual er skrevet til det autoriserede servicefirmas teknikere. I manualen er beskrevet indstillinger, der har at gøre med grundlæggende funktioner

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

Instruktionsbog. Model A4

Instruktionsbog. Model A4 Instruktionsbog Model A4 1 03/2005. Per Øster/RA Opbevar denne instruktionsbog, så den er let tilgængelig, hvis der opstår spørgsmål vedr. pasning, service eller vedligehold. For at få en god oplevelse

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere

Brugermanual: Pasubio Baldo Vezzana Marmolada Cervino Pelmo Monviso.

Brugermanual: Pasubio Baldo Vezzana Marmolada Cervino Pelmo Monviso. Brugermanual: Pasubio Baldo Vezzana Marmolada Cervino Pelmo Monviso. Sessione 2013/2014 1 EN 14785:2006 Brændeovne er fremstillet med respekt for milø og natur Er godkendt efter EU direktivet: 2 Komponenter

Læs mere

Pellets Burner Scotte

Pellets Burner Scotte Pellets Burner Scotte 100 step modulated Woody Generation EN303-5 & EN15270godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Manual NBE Pellets Systems MO TERI GS VEJLED I G PÅ COMFORT KEDLE.

Læs mere

Serviceaftale. KLIP. Tilmelding til Stoker serviceaftale. Navn: Adresse: Postnr. / By Tlf: Anlægstype: Serie nr: Installeringsdato:

Serviceaftale. KLIP. Tilmelding til Stoker serviceaftale. Navn: Adresse: Postnr. / By Tlf: Anlægstype: Serie nr: Installeringsdato: Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

EN 303-5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Version 4.06 100 trins modulerende Woody Generation

EN 303-5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Version 4.06 100 trins modulerende Woody Generation EN 303-5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Version 4.06 100 trins modulerende Woody Generation MONTERINGS VEJLEDNING PÅ COMFORT KEDLEN. Montering af brænder i Comfort kedlen:

Læs mere

Betjeningsvejledning STOKERANLÆG

Betjeningsvejledning STOKERANLÆG Betjeningsvejledning Udgave 8.0 STOKERANLÆG M20i M40i M80i Styring type TH2006 Nørrevangen 7 963 Gedsted Tlf. 98645222 Fax. 98645244 Mail: twinheat@twinheat.dk Web: www.twinheat.dk Instruktioner over TWIN

Læs mere

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste Stokergården.dk Tlf: 4076 5626 Dansk fremstillet stokerfyr Kvalitet og design Blandt de bedste Fås i følgende str. DB 400 LE - DB 700 LE - DB 1150 LE Alle kan leveres med omrører og programmerbar tænding.

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems MONTERINGS VEJLEDNING

Manual NBE Pellets Systems MONTERINGS VEJLEDNING Version 2 MONTERINGS VEJLEDNING Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke er skadet. 2. Kontroller at der er tilstrækkelig med plads i kedlen. 3. Lav et h12 xb12 cm. ( 16-30 kw modeller ) Hul

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Manual til BIOMAX 16

Manual til BIOMAX 16 pillefyr Manual til BIOMAX 16 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk 1 Tak fordi De valgte en BIOMAX 16 pillefyr fra VVS-Eksperten. Vi beder Dem gennemlæse denne brugs- og monteringsmanual,

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

COMPACT STOKER. Betjeningsvejledning. Styring type TH2006. Udgave 3.0

COMPACT STOKER. Betjeningsvejledning. Styring type TH2006. Udgave 3.0 Betjeningsvejledning Udgave 3.0 COMPACT STOKER Styring type TH2006 Nørrevangen 7 9631 Gedsted Tlf. 98645222 Fax. 98645244 Mail: twinheat@twinheat.dk Web: www.twinheat.dk Instruktioner over TWIN HEAT stoker

Læs mere

NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems.

NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds ( til det Tyske marked ) 2: Fremløb til

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Bio-comfort. Version trins modulerende Woody Generation. EN godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærke AA.

Bio-comfort. Version trins modulerende Woody Generation. EN godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærke AA. Bio-comfort Version 4.06 100 trins modulerende Woody Generation EN 303-5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærke AA. MONTERINGS VEJLEDNING PÅ GAMMEL KEDEL Montering i kedlen: 1. Kontroller

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 100 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Din specialist på biomasseanlæg

Din specialist på biomasseanlæg Case Verdo og Industrivarme er gået sammen og samlet kraftværk af kompetencer i Verdo Energy. Vi har mere end 00 års erfaring med drift af egen energiforsyning, og mere end års erfaring med udvikling og

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

NBE PILLEFYR. 100 trins modulerende Version 6.50

NBE PILLEFYR. 100 trins modulerende Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5: Stage 0 Side 6: Stage 1 Side 7-8: Stage 2 Side 9-12: Stage

Læs mere

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt.

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt. Scotte Plus INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7 : Basis Setup. Side 8-11 Udvidet Setup Side 12: Justering af forbrænding. Side 13: Rensning af brænder

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Betjeningsvejledning STOKERANLÆG

Betjeningsvejledning STOKERANLÆG Betjeningsvejledning Udgave 2.0 STOKERANLÆG M20i-CS M40i-CS M80i-CS Styring type TH2006 Nørrevangen 7 963 Gedsted Tlf. 98645222 Fax. 98645244 Mail: twinheat@twinheat.dk Web: www.twinheat.dk Betjening og

Læs mere

Træpillefyr Scotte Version 4.99

Træpillefyr Scotte Version 4.99 Træpillefyr Scotte Version 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Standard menu. Side 5: Udvidet menu. Side 6: Justering af brænder. Side

Læs mere

Betjeningsvejledning STOKERANLÆG

Betjeningsvejledning STOKERANLÆG Betjeningsvejledning Udgave 7.2 STOKERANLÆG M20i M40i M80i Styring type TH2006 Nørrevangen 7 963 Gedsted Tlf. 98645222 Fax. 98645244 Mail: twinheat@twinheat.dk Web: www.twinheat.dk Instruktioner over TWIN

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Woody. 100 step modulated Version 6.00<

Woody. 100 step modulated Version 6.00< Woody 100 step modulated Version 6.00< INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7: Betjenings vejledning basis. Side 8-11: Betjenings vejledning udvidet.

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

TM3006 Servicemanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: Fax:

TM3006 Servicemanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: Fax: Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/10/18-08-2005 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

DAR-35-E BUKKEMASKINE

DAR-35-E BUKKEMASKINE DAR-35-E BUKKEMASKINE GENEREL INFORMATION 1.1 De er indehaver af en ALBA Automatisk Bukkemaskine. Denne instruktion skal følge maskinen og være tilgængelig for de personer, som skal betjene maskinen. Personer,

Læs mere

Betjeningsvejledning for friture model :

Betjeningsvejledning for friture model : Betjeningsvejledning for friture model : FKE169EG FKE1615EG FKE169DG FKE1615DG FKE1621DG FKE2515 G (15kW) FKE2521G (21kW) Fig. 1 Tilslutning : Apparatet skal tilsluttes for 400V+jord+0,(eller 3X230V,Norge)

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme

Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme 1 af 9 Grundlæggende. Følgende beskriver standard indstillinger på EKKO touch skærme. De viste skærmbilleder er kun eksempler, men principperne er

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L Manual for Alcon Forgasningskedel type L Der tages forbehold for konstruktionsændringer og evt. trykfejl. 4. udgave, 4/2011 MFJ Frichsvej 11 * DK-8464 Galten * Tlf. 8666 2044 * info@alcon.nu Bemærk venligst

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Ilt-styring O 2 INSTRUKTION. Indholdsfortegnelse. Iltstyring DK/137368/4/ Side 1/ 14

Ilt-styring O 2 INSTRUKTION. Indholdsfortegnelse. Iltstyring DK/137368/4/ Side 1/ 14 Instruktion sprog/nr/rev./rev. dato INSTRUKTION DK/137368/4/23-02-2005 Side 1/ 14 Ilt-styring O 2 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI ILTSTYRING TIL KEDELTYPE MULTI-HEAT Indholdsfortegnelse Afsnit

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Træpillefyr Woody 4.99

Træpillefyr Woody 4.99 Træpillefyr Woody 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Justering efter vægt Side 5-8 Betjenings vejledning. Side 9: Justering af forbrænding.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4. 2.1 Træ pille brænderens hoveddele...4 2.2 Vigtige dele - brænder...5. 3. Installation...

1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4. 2.1 Træ pille brænderens hoveddele...4 2.2 Vigtige dele - brænder...5. 3. Installation... 1 Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 2.1 Træ pille brænderens hoveddele...4 2.2 Vigtige dele - brænder...5 3. Installation... 6 3.1 Installation af brænderen...6 3.2 Installation med

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell,

Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell, 1 Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell, lagertank O og ekstern VV beholder...5 3.2 Underlag...6

Læs mere

INSTALLATIONS- MANUAL - LAMBDA. TPK HS20 LAMBDA Side 1. Iltstyring TPK HS20

INSTALLATIONS- MANUAL - LAMBDA. TPK HS20 LAMBDA Side 1. Iltstyring TPK HS20 Side 1 Iltstyring TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. LEVERING... 3 2. INSTALLATION... 4 2.1 MONTAGE AF ILTSONDE... 4 2.2 MONTAGE AF ILTMODULET (ECOLAMBDA)... 4 3. OPKOBLING AF ELFORBINDELSER... 5 4.

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere