Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort"

Transkript

1 Bio-comfort

2 MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke er skadet. 2. Kontroller at der er tilstrækkelig med plads i kedlen. 3. Lav et h12 xb12 cm. ( kw modeller ) Hul i den nederste låge eller brug en monterings plade i stedet for lågen. Ved 36 kw og 60 kw modeller laves hullet h14 x b15 cm. Ved 80 kw model h15 x b15 cm 4. Sæt brænderen på og bor to 8 mm. huller der hvor fløj møtrikkerne skal sidde. 5. Sørg for at brænderen sidder vandret og at alle samlinger er tætte. Ekstern snegl: 6. Monter sneglen med udløb over brænderen. 7. Jo mere stejlt sneglen monteres, jo mindre giver den. Juster styringen herefter! 8. Sørg for at smelteslangen har fald nok så pillerne ender i brænderen Opstart første gang: 9. Vær sikker på at der er piller ved indløbet på den eksterne snegl. ( sneglen i pillesiloen ) 10. Aktiver tvangskørsel med snegl i menu drift punkt Når der falder piller i brænderen justeres tvangskørslen i 0 og fyret starter

3 Drift Høj Kedeltemperatur Kedeltemperatur 56 c 56 c Manual Aktuel drift status 56 c 183 c 25 c 14,5 kw 10 % 230 lx Timer Dage Sluk Bjælken bestemmer visningen i displayet Kedel - temperatur Røg - temperatur ( ekstra udstyr ) Stoker - temperatur Aktuel ydelse Ilt overskud ( ekstra udstyr ) Lys aflæsning i brændehovedet Graf af sidste 48 timers ydelse Graf af sidste 48 dages ydelse Tænd / sluk og reset af alarmer Ved tryk på SET vil menuen for indstillingerne komme frem i displayet. OP tasten bruges til op justeringer NED tasten bruges til ned justeringer. RESET af styringen gøres ved at holde set ind imens der tændes for strømmen.

4 JUSTERING AF STYRINGEN Justering af effekten i høj last og lav last Styringen kører med 2 trins modulering og skifter selv mellem disse trin, du justerer hvor meget effekt disse 2 trin har. Høj lasten justeres så lav som mulig, så stokeren skal arbejde for at komme op i temperatur. Dog ikke under % Lav lasten justeres så temperaturen falder i kedlen, dog ikke under %, Justering af mætningen høj last og lav last I den daglige omgang med fyret, bør man en gang imellem åbne ind til forbrændingen, og vurderer flammen. Hver gang, de piller man fyrer med ændre sig ( smuld, længden på pillerne osv... ), vil føde sneglen også doserer anderledes. Og derfor have en indflydelse på forbrændingen. ( Hvis pille fyret er udstyret med Iltstyring vil denne dog selv regulerer dette ) Er flammen fed (Mørk, evt. sort i spidserne) eller asken sort med sorte piller. Så skal der enten mere luft (effekt høj / lav op ) eller færre piller (mætning høj / lav ned ) ( ilt % op ved iltstyring ) Er flammen mager (lille flamme og som en stjernekaster) eller asken er lyse grå. Så skal der enten mindre luft (effekt høj / lav ned ) eller flere piller (mætning høj / lav op ) ( ilt % ned ved iltstyring ) Pille fyret må ikke ryge, men det skal være tæt på. ( pas på ikke at forveksle røgen med kondens damp ) En korrekt forbrænding giver normalt en mørke grå aske, dog kan der være variationer fra træpille til træpille. En hvid og lys aske i kedlen indikerer et for stort luft overskud. Det er af stor betydning for økonomien i træpille fyring, at fyret er justeret korrekt. Tegn evt. en serviceordning på fyret, hvis du er i tvivl!!!! Justering af pausefyring. Styringen kører fast med indfyring hver 5 min. Juster mængden af piller så den ikke går ud under pausefyringen. Pas på ikke at overdoserer, ( sorte forkullede piller i asken ) Brændselstype Brænderen er beregnet til træ piller Ø 5-12 mm, der ikke brænder til slagger.

5 RENSNING AF PILLEFYR OG KEDEL Sluk for brænderen i forbindelse med rensning Sluk for styringen og brænderen vil køle ned i ca. 5 min., når den slukker helt er den klar til rensning. Tag stikket af brænderen, afmonter skjold og faldrør og skru fyret af kedlen, herefter kan der arbejdes med tingene. Rengøring bør foretages jævnligt og efter behov. Det sikre den bedste brændselsøkonomi og drift. jo mere velegnet en kedel man har, samt jo bedre kvalitet træpiller man fyrer med, jo længere tid kan intervallet mellem rensningerne øges. Kedlen Kedlen skal tømmes for aske og børstes på alle overflader for at fjerne sodpartikler. Vær meget opmærksom på aske i røgvender og skorstensrør. Skorstensfejeren renser IKKE skorstensrør, det skal man selv. En gammel støvsuger eller askespand, er særdeles velegnet, da asken normalt er uden sod og tjære. Brændehovedet Fjern aske og eventuelle slagger fra indsatsen. Fjern evt. pillerester under indsatsen. Tør flamme indikatoren af. Sørg for at der ikke lægger noget i blæseren. OBS, Sørg for at indsatsen bliver sat rigtigt på plads igen. Indsatsen skal ligge på fremspringet i brændehovedet, med de firkantede huler stikkende ud af brændehovedet. Pille siloen Da pillerne man kommer i siloen indeholder smuld, bør man en gang imellem tømme siloen helt. Jo mere smuld der er i siloen, jo mindre giver sneglen, og fyret vil komme ud af justering med risiko for driftsstop Hvor tit man skal foretage en tømning af pille siloen, afhænger helt af siloens udformning og kvaliteten af det brændsel man fyrer med. Opstart efter rensning. Pillefyret samles og tændes, herefter starter fyret selv op. HUSK at sætte skjoldet på igen, så temperatur målingen på brænderen bliver korrekt.

6 Problem: Årsag: Løsning: ALARM VARM FALDRØR Eller Røg tilbageslag i fyrrum Slagger/aske i brænderhoved. Aske i kedel, røg rør og skorsten. Forkert monteret røg vender i kedel. Manglende træk i skorsten. For stor effekt (KW) til kedel. Føler defekt. Rens brænder! Rens kedel, røg rør og skorsten! Ret eller fjern røg vender plade i kedel! Isoler røg rør, forhøj skorsten! Nedsæt effekten i HØJLAST Anvend NØDPROGRAM ALARM FEJL EL TÆNDING ALARM LAV KEDEL TEMP. ALARM HØJ KEDEL TEMP. ALARM STIK AFMONTERET. Sort display i styring. Fyret slår HFI relæ. Fyret går ud ved LAVLAST/PAUSE Mager flamme. For højt pille forbrug/ønsket kedel temperatur opnås ikke. Kedel og brænder sodet/sort Forbrændings rist ligger forkert Aske/slagger i brænderhoved. Fugtige piller. For lidt/mange piller til el tænd. Eltænding ligger forkert Defekt el tænder. For højt skorstens træk. Lux føler defekt/sodet. Stoppet blæser. Kedel temp. Har ikke været over 35`c efter 2 timers drift! Kedlen er kommet over 90`c i pause fyring. Stik ikke monteret rigtig. Snavs i stik. Føler defekt. Overkog på kedel slået ud. Sikring i styring sprunget. El tænder defekt. Kabler defekte. Brændsels tilførsel ustabil. Fejl justeret forbrænding. For højt skorstens træk. Forkert monteret røg vender i kedel. Dårlig kedel/virknings grad/isolering! For høj effekt på brænder. Vand i piller/dårlig kvalitet For høj mætning. Forkert justeret pause fyring. Blæser stoppet. Firkantede huler ud af brænderen Rens brænder! Skift leverandør/op bevaring! Juster mængden ca. 1 dl.! Lægges i den fikantet holdere. Skift el tænder/tænd manuelt! Monter træk afbryder i skorsten/mere effekt på el tænder! Rens/skift føler eller anvend NØDPROGRAM Rens blæser og tjek om den kører frit! For lidt effekt på brænder: Tjek mætning/pille tilførsel/blæser! Stort skorstens træk øger effekten i pause: Monter træk afbryder i skorsten! Monter timer på fyret! Slå pausefyring fra, eller tid ned Tjek stik på brænder! Tjek SKAKTTEMPERATUR Med stik monteret! Anvend NØDPROGRAM! Genindkobel overkog! Skift sikring. Tjek for kortslutninger! Skift el tænder/tænd manuelt! Tjek kabler og stik, Bemærk hvilken tilstand fyret er i, når relæet slår! Tjek snegl indløb for savsmuld! Tjek piller for smuld/fugt! Tjek hældning på snegl! Tjek at asken er mørk grå! Mål skorstens træk/monter træk afbryder! Tjek kedel monter røg vender. Mål røg temperatur. Efter isoler kedel! Ned juster effekt på brænder! Anvend brugbart brændsel! Juster mætning! Juster pause fyring. Rens blæser!

7 Alle produkter som købes hos Nordjysk-bioenergi er naturligvis omfattet af den gældende danske købelov. Der ydes 2 års garanti på produkterne, gældende fra modtagelsesdatoen. Dog undtaget evt..lambda-sonden, eltænding,og forbrændingsrist. Som betegnes som slid-dele Garantien dækker kun fabrikations- og materialefejl. I tilfælde af fejl ved varen, som henhører under garantien, sender Nordjysk Bioenergi reservedele til reparation uden omkostninger for køber. Køber monterer selv de fremsendte reservedele. Såfremt Nordjysk-bioenergi tilbyder reparation af den defekte del, sender køber det selv op til Nordjysk-bioenergi, som så reparerer det og returnerer det efter endt reparation. Garantien bortfalder hvis fejlen skyldes forhold forårsaget af køber, uheld eller misbrug af varen, manglende rensning, skorstens forhold, samt forhold som er Nordjysk bioenergi uvedkommende. Desuden forkert anvendelse af brænderen, - f.eks. ved anvendelse af brændsel der ikke er godkendt af Nordjysk-bioenergi. Garantien gælder ikke sliddele som, lambda sonde, eltænding og forbrændingsrist. Køber er forpligtet til at undersøge varen straks efter modtagelsen. Hvis køber på baggrund heraf vil påberåbe sig, at leverancen skulle være utilstrækkelig eller behæftet med mangler, skal kunden straks og uden ophold reklamere til Nordjysk-bioenergi. Returnering kan kun finde sted efter nærmere aftale med Nordjysk-bioenergi. I det omfang Nordjysk-bioenergi er ansvarlig overfor køberen er Nordjysk-bioenergi's ansvar begrænset til direkte tab, således ikke til følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab, om tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, tilslutningsomkostninger etc. Ansvar: Nordjysk-bioenergi påtager sig intet ansvar som følge af købers retsforhold overfor tredjemand. Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Nordjysk-bioenergi eller dennes leverandørers produktionsapparat, svigtende transport muligheder, import/eksport forbud eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser Nordjysk-bioenergi's mulighed for at levere. Nordjysk-bioenergi har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Nordjysk-bioenergi er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, kursændringer, udsolgte varer samt ændrede specifikationer i produkt som manual. Det er købers ansvar at registrere udstyret til relevante myndigheder, evt tvistligheder mellem myndighed og køber er Nordjysk-bioenergi uvedkommende og uden ansvar. På forlangende kan der udleveres : 12. Undtagelse til trykekspansion ved arbejdstilsynet. 13. Overensstemmelse erklæring. 14. Typegodkendelse ved teknologisk institut ( DTI ). 15. Print diagrammer. Materialet forefindes ligeledes på

8 DIAGRAMMER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER Model 16 kw 24 kw 30 kw 40 kw 60 kw 80 kw Faldskakt 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm Ekstern snegl 2250 mm 2250 mm 2250 mm 2250 mm 2250 mm 2250 mm Ydelse træ piller 2,8-16 Kwh 2,8-24 Kwh 2,8-30 Kwh 5-36 Kwh 5-58 Kwh 5-78 Kwh Ydelse Korn 2,8-10 Kwh 2,8-16 Kwh 2,8-20 Kwh N / A N / A N / A Opvarmer ( Piller ) < 300 m2 < 400 m2 < 500 m2 < 600 m2 < 900 m2 < 1200 m2 Strøm forbrug norm. last 30 watt 35 watt 40 watt 50 watt 60 watt 70 watt Eltænding 300 watt 300 watt 300 watt 300 watt 300 watt 300 watt Intern snegl 10 watt 10 watt 10 watt 15 watt 15 watt 15 watt Ekstern snegl 15 watt 15 watt 15 watt 15 watt 15 watt 15 watt Blæser 23 watt 32 watt 40 watt 60 watt 80 watt 100 watt

9 Montage af iltstyring Manual Lambda sonden monteres i kedlen, ( FIG.1 ) så der er god kontakt til røggassen. F.eks. i røgafgangen eller i en frontlåge. Det er vigtigt at montagen bliver gjort lufttæt. husk at den skal kunne afmonteres. Herefter afbrydes strømmen til styringen og låget afmonteres. kablet fra lambda sonden monteres i de fire klemmer ( Vist med cirkel ) ( FIG.2 ) Farven står på printet. Den medfølgende chip Montage på print FIG. 2 ( Vist som sort firkant ) ( FIG.2 ) monteres. Den lille prik oven på chippen skal vende samme vej som udfræsningen i holderen på printet. Monter låget igen. Tilslut strøm til styringen og vent ca. 10 minutter til lambda sonden er varm. Nu kan den kalibreres. Gå i ILTSTYRINGS MENU og vælg KALIBRER ILT. Husk lambda sonden skal holdes i fri luft. Gå herefter i øverste menu ILTSTYRING og vælg VIS. Fyret kører stadigvæk uden iltstyring, men du vil få en visning af ilt procenten på displayet. Monter lambda sonden i kedlen igen og brug lidt tid på at finde de ilt procenter i DRIFT LAV og DRIFT HØJ hvor din brænder brænder bedst. Flammen bør være kraftig i DRIFT HØJ og lidt mager i DRIFT LAV Bemærk at jo mere tæt kedlen er og jo mere jævnt skorstens trækket er, jo mere nøjagtig bliver målingen af iltprocenten. Det anbefales altid at montere trækafbryder i skorstenen sammen med iltstyring. Når du har fundet de bedste ilt procenter, går du i ILTSTYRINGS MENU og lægger dem ind i henholdsvis DRIFT LAV og DRIFT HØJ. Gå herefter ind i ILTSTYRING og vælg JA.

10 Pille silo

11

Pellets Burner Scotte

Pellets Burner Scotte Pellets Burner Scotte 100 step modulated Woody Generation EN303-5 & EN15270godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Manual NBE Pellets Systems MO TERI GS VEJLED I G PÅ COMFORT KEDLE.

Læs mere

Træpillefyr Scotte Version 4.99

Træpillefyr Scotte Version 4.99 Træpillefyr Scotte Version 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Standard menu. Side 5: Udvidet menu. Side 6: Justering af brænder. Side

Læs mere

Træpillefyr Woody 4.99

Træpillefyr Woody 4.99 Træpillefyr Woody 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Justering efter vægt Side 5-8 Betjenings vejledning. Side 9: Justering af forbrænding.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

HPW Varmepumpen væske/vand

HPW Varmepumpen væske/vand HPW Varmepumpen væske/vand Sikkerhed. Sikkerhed Afbryd altid for strømforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via betjeningspanelet, og der er behov for at åbne styringen

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

MANUAL FOR PELBURN PB.16.01 (Version v.14.02)

MANUAL FOR PELBURN PB.16.01 (Version v.14.02) MANUAL FOR PELBURN PB.16.01 (Version v.14.02) INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Manual information Om PELBURN Teknisk data for PELBURN Placering og installation af PELBURN Tilslutning af PELBURN -

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Kære kunde, Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version 06.1.2B 090217

eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version 06.1.2B 090217 090217.rev 14 137588.04/14.12.2010 eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version 06.1.2B 090217 Cert. Nr 319901 Indholdsfortegnelse VIGTIGE GENERELLE INFORMATIONER... 3 GENNEMLÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L

I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L KLIMOSZ LING DUO VARME KEDLER Kære brugere Tak for at De har købt en KL COMBI automatic fast brændsel kedel, designed i henhold til de bedst normer

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere