VALBY VIRKSOMHEDSPLAN. Høffdingsvej Valby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALBY VIRKSOMHEDSPLAN. Høffdingsvej 18 2500 Valby"

Transkript

1 VALBY VIRKSOMHEDSPLAN Høffdingsvej Valby

2 Indhold VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEGALAXEN VALBY... 2 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 BØRNEGALAXEN VALBYS ÅBNINGSTID... 3 LUKKEDAGE... 3 MADORDNING... 3 BARNETS FØRSTE TID I BØRNEGALAXEN VALBY, SE VELKOMSTPJECEN BILAG INDMELDELSE... 4 UDMELDELSE... 4 BØRNEGALAXEN VALBYS GRUNDVÆRDIER... 4 BØRNEGALAXEN VALBYS MENNESKESYN OG BARNESYN... 4 BØRNEGALAXEN VALBYS PÆDAGOGIK... 5 FØRSKOLE I BØRNEHAVEN... 7 FORÆLDREBESTYRELSENS ARBEJDE... 7 BØRNEGALAXEN VALBYS LÆREPLANER... 8 EVALUERING AF LÆREPLANSARBEJDET EVALUERING AF ARBEJDET MED BØRNENES SPROGLIGE KOMPETENCER EVALUERING AF ARBEJDET MED BØRNENES SOCIALE KOMPETENCER FORÆLDRESAMARBEJDE BESTYRELSEN PERSONALE VIRKSOMHEDSPLANEN ER GODKENDT AF: BØRNEGALAXEN VALBYS VELKOMSTBROCHURE, BILAG Side 1

3 Virksomhedsplan for Børnegalaxen Valby Den Integrerede Privatejede Institution Børnegalaxen Valby Høffdingsvej Valby Vores telefonnummer: (Hovednummeret) Mail adresse: Hjemmeside: Den Integrerede Institution Børnegalaxen Valby er en privatejet institution, som har administrationsaftale med Landsorganisationen Danske Daginstitution. Børnegalaxen Valby blev etableret i Institutionen er normeret til 32 børn fordelt i en børnehavegruppe ved navn Nordlyset og en vuggestuegruppe ved navn Mælkevejen. Vi ligger meget centralt i Valby; tæt ved offentlig transport, tæt til skov og med grønne arealer i umiddelbar nærhed. Formålet med den private institution Børnegalaxen Valby er at skabe trygge rammer, så børnene kan udvikle sig til harmoniske, selvstændige, kreative og sociale mennesker. Børnegalaxen Valby ønsker i samarbejde med forældrene, at støtte og stimulere det enkelte barns udvikling, således at tiden i institutionen opleves som et rart og sjovt sted at være samtidig med, at forældrene føler sig trygge ved at aflevere deres børn. Nøgleordene i Børnegalaxen Valby er, nærhed og omsorg, der skabes af stabile, kompetente, nærværende og forstående voksne. Børnegalaxen Valby er et lille hyggeligt hus. Udover de fornævnte to stuer, har vi et lille rum til kreativitet rum, hvor forskellige pædagogiske aktiviteter foregår. Derudover har vi et stort kryberum, der også bliver brugt til rytmik, musik, sang, leg og krop og bevægelse. Vores ude areal består af to forskellige legepladser, med masser af udfordringer. Her er rige muligheder for, at børnene kan få brugt deres motorik ved at løbe, kravle, krybe, hoppe, cykle osv. I vores nærområder benytter vi os af store og små legepladser, samt ture til biblioteket. Vi bor tæt på tog og bus, som vi jævnligt gør brug af til ture til Københavns parker, museer m.m. Side 2

4 Børnegalaxen Valby er en del af Københavns Kommunes udbud af dagtilbud, og således samarbejder vi med de pædagogiske konsulenter i Valby bydel, en sundhedsplejerske og pædagogisk psykologisk rådgivning omkring børn med vanskeligheder som sprogproblemer, adfærdsforstyrrelser og andre handicap. Københavns kommune foretager 4 årlige tilsyn. Som privat institution har vi vores egen opskrivnings-/venteliste og kan i denne forbindelse kontaktes telefonisk eller pr mail. Praktiske oplysninger Børnegalaxen Valbys Åbningstid Mandag Torsdag kl. 07:00 17:00. Fredag kl. 07:00-16:00. Børnene skal senest afleveres kl. 9.30, da det er på dette tidspunkt de pædagogiske aktiviteter sættes i gang. Hvis forsinkelse eller anden årsag er tilfældet, bedes I ringe til institutionen. Lukkedage Institutionen Børnegalaxen Valby holder lukket på alle helligdage og udover det, er der ti lukke- dage på et år. Institutionen har ikke flere lukkedage end Københavns Kommunes institutioner. Institutionsbestyrelsen kan ved dage med lavt fremmøde eller pædagogiske dage for personalet, beslutte, at institutionen holdes lukket. Hvis der er behov for pasning af barnet på lukkedagene skal det meddeles til institutionen 6 uger inden. Madordning I Børnegalaxen Valby er vi bevidste om at servere en sund og varieret kost. En typisk frokost/madplan i Børnegalaxen Valby fordeler sig med to rugbrødsdage, en suppedag og to dage med forskellige varme måltider (se evt. madplanen på vores opslagstavle ved indgangen). Derudover tilbyder vi også morgenmad og frugt to gange om dagen. På denne måde når vi omkring både ernærings og smagsmæssigt. I Børnegalaxen Valby tilbydes børnene udelukkende mælk eller vand. Når vi spiser vores måltider er det i en rar, rolig og god atmosfære. Vi er igen bevidst om, at vi er rollemodeller, og med en positiv holdning til maden og de fælles måltider, stimulerer vi børnenes lyst til at spise og prøve noget nyt. Vi tager os god tid, og lærer børnene at måltidet også er en stund, hvor snakken og hyggen er i højsædet. Barnets første tid i Børnegalaxen Valby, se velkomstpjecen bilag 1 Side 3

5 Indmeldelse I forbindelse med ønske om indskrivning af sit barn i Børnegalaxen Valby, bedes I henvende jer på hjemmesiden. Børnegalaxen Valby træffer selv afgørelse om optagelse af børn i institutionen. Børnegalaxen Valby er åben for alle børn uanset race, køn, religion og politisk anskuelse. Vi er også åbne for børn, der kræver en særlig indsats. Børnegalaxen Valby optager børn i alderen fra 0 til 6 år. Udmeldelse Du kan melde dit barn ud af pasningstilbuddet med en måneds varsel fra dagsdato. Udmeldelsen skal ske skriftligt til institutionen. Børnegalaxen Valbys grundværdier Vi mener at værdier skaber mening i arbejdet og de er grundlæggende for det pædagogiske arbejde, der foregår i institutionen. De udtrykker det vi står for; det vi tror på og hvordan vi betragter det enkelte menneske og måden vi er sammen på i relationerne. Værdierne styres af den gode kommunikation, der åbner op for dialog og giver handlemuligheder til at træffe egne valg indenfor de givne rammer. Derfor vægter vi den gode og positive samtale og ser vigtigheden i at italesætte handlinger og give positive fremadrettede handlemuligheder til både børnene, hinanden og forældre. Børnegalaxen Valbys menneskesyn og barnesyn Børnegalaxen Valbys grundværdier og målsætning er begrundet i overbevisningen om, at udvikling sker i gensidighed og i samspil med omverdenen. Vi tror på, at børn er afhængige af en tæt barn-voksenrelation, for at kunne eksistere og udvikle sig hensigtsmæssigt. Denne afhængighed anerkender vi, og vi støtter og vejleder barnet, gennem den trygge relation, sådan at barnet kan udvikleselvværd og selvtillid. Vi ser barnet som værende: Unikt med hver deres særlige rettigheder Selvstændige individer med egne holdninger og følelser Indgår aktivt i samspil med omgivelserne Tillidsfuld, social, nysgerrig, fantasifuld Initiativrig, tænksomt og opmærksom Ressource stærke ud fra egne betingelser Side 4

6 Børn er børn - de vil, de kan og de er handlekraftige Børnegalaxen Valbys pædagogik Børnegalaxen Valby tager udgangspunkt i anerkendende pædagogik. Børnegalaxen Valbys pædagogik hviler på grundværdierne: Livsglæde Barnet har ret til udvikle lysten til nysgerrighed, udfoldelse og oplevelser gennem spontanitet, sjov, latter, glæde og fantasi. Fællesskab/samarbejde I Børnegalaxen Valby lægger vi vægt på at synliggøre, hvad det vil sige at indgå i et demokratisk fællesskab samt lærer forståelse og respekt for hinandens forskelligheder, meninger og holdninger. F.eks. i samling og spisesituationer, hvor børnene rækker hånden, taler efter tur, lytter og har respekt for hinanden og for de fælles regler. Ansvarlighed Det enkelte barn lærer at tage alders svarende ansvar for egne handlinger gennem Børnegalaxen Valbys fastsatte rammer og spilleregler overfor: De andre børn Fællesskabet Omgivelserne og nature Rummelighed Børnegalaxen Valby er én enhed med mange identiteter bestående af børn, forældre og personale. Nysgerrigheden og åbenheden overfor andre kulturer og værdier, mener vi, er med til at vække evnen til at rumme forskelligheder og behandle hinanden som ligeværdige individer, hvilket vi ser som en berigelse for fællesskabet. Selvværd/selvtillid Vi mener, det er vigtigt, at barnet føler sig set, hørt, forstået, accepteret, anerkendt og elsket, som det menneske det er. Dette gør vi ud fra en nærværende, lyttende og støttende tilgang til det pædagogiske, så barnet føler, at det er ok at være sig selv, (tryg i sig selv) samt samtidig inkluderer barnet på en anerkendende måde i børnegruppen. Side 5

7 Den tryghed og tillid som etableres her med fokus på, hvad det kan og vil, mener vi, danner grobunden for udviklingen af det enkelte barns selvværd og selvtillid. Derudover mener vi mener, at udviklingens medbestemmelse og selvbestemmelse, hvor barnet delagtiggøres i alders svarende valgmuligheder i dagligdagen. Anerkendelse Anerkendelse er et vigtigt element i institutionens pædagogik i hverdagen, f.eks. bestræber vi os på, aldrig at tale hen over hovedet på barnet, men at vi taler med barnet. Vi bestræber os på, ikke at skælde børn ud, men i stedet sætter vi ord på børnenes følelser, ved at være anerkendende og respektere barnet, som et individ. Børn er meget afhængige af de relationer, de til deres omsorgspersoner for at kunne opbygge et billede af, hvem de er og hvordan de siden hen kan udvikle sig. At arbejde med anerkendelse handler om at kunne reflektere over den måde man er på i relationen til andre, det handler også om at kunne gå ind i andres oplevelsesverden, at se hvordan ting ser ud fra den andens erfaringsbaggrund. Dette udspringer af en grundlæggende holdning af ligeværdighed og respekt. Forståelse og indlevelse Forståelse og indlevelse handler om at vise empatisk indlevelse i den andens oplevelse. Her handler det om at få fat i den intention og mening, som den anden har i situation og forudsætter, at man lytter til den andens verbale og nonverbale sprog. At være åben og lydhør over for det omsorgssvigtede børn kan betyde, at man hører mere end bare ord; altså at man lægger mærke til det nonverbale sprog. Kort og godt skal man prøve at leve sig ind i det omsorgssvigtede barns oplevelse og se tingene udefra barnets andens briller. Bekræftelse Ved en bekræftende kommunikation som er baseret på forståelse og indlevelse, oplever det omsorgssvigtede barn, at det har ret til sin egen oplevelse, sine tanker og følelser. Side 6

8 Det er tryghedsvækkende, når man både verbalt og nonverbalt viser, at man prøver at forstå hvad den anden vil fortælle og hvad der er intentionen bag. Positiv feedback / ros betyder ikke bekræftelse. Åbenhed Her handler det om at kunne være åben for hvad der optager det omsorgssvigtede barn og hvordan barnet oplever situationen. Man skal give sig tid til at lytte på både det verbale og nonverbale sprog og skal kunne viske tavlen ren. Altså skal man prøve lægge låg på sine forestillinger og fordomme og være åben for at prøve se hvordan den barnets oplevelse er. Selvrefleksion og afgrænsning Her handler det om at kunne reflektere over egen handling og at man er i stand til at skelne mellem egen oplevelse af situationen og det omsorgssvigtede barns oplevelse. At være selvreflekterende indebærer også, at tage den andens perspektiv i betragtning og forestille sig hvordan egen handling kan ses fra den andens synsvinkel. Førskole i børnehaven Målet er at barnet allerede i foråret, påbegynder forberedelse til børnehaveklassen. I marts måned holder vi afslutningsfest og overnatning for de børn, der skal starte i skole. Afskedsgaven til børnene er deres mappe, som har fulgt dem fra deres start i Børnegalaxen Valby. Vi forbereder skole børnene på at kunne begå sig socialt og fagligt. Det betyder at børnene bliver selv -hjulpne, tage i mod en kollektiv besked, og kunne koncertere sig i korte og længere periode. Vi ligger også vægt på at børnene får gode relationer, så det styrker deres empatievne. Forældrebestyrelsens arbejde Bestyrelsen har i samarbejde med ledelsen, ansvaret for den overordnede ledelse af institutionen. Bestyrelsen har mulighed for at få adgang til relevante forhold, der vedrører bestyrelsen. Vi har i Børnegalaxen Valby internt aftalt en arbejdsfordeling, hvor bestyrelsesmedlemmerne varetager særlige fokusområde(r) bestemt ud fra medlemmernes interesse- eller kompetenceområder. Generelt har bestyrelsen det overordnede ansvar for institutionens drift og virke, men i dagligdagen er mange opgaver overdraget til institutionens leder og personale. Alle forældre kan henvende sig til bestyrelsen, hvis de har spørgsmål, eller hvis der er nogle ting, de gerne vil have bliver taget op til diskussion i bestyrelsen. Side 7

9 Børnegalaxen Valbys Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer i pædagogiske læreplaner: - Barnets alsidige personlige udvikling - Sociale kompetencer - Sproglig udvikling - Krop og bevægelse - Natur og naturfænomener - Kulturelle udtryksformer og værdier I vores læreplan indgår også børnemiljø vurdering og en plan for arbejdet med børn med særlige behov. Tema Alsidig personlig udvikling Overordnede mål i forhold til temaet Vores børn kan sætte ord på deres følelser, behov og tanker. Vores børn er selvhjulpne. Vores børn oplever sig som værdifulde deltagere i fællesskabet. Vores børn får kendskab til sig selv. Konkrete delmål i forhold til temaet Side 8

10 Vuggestuen: 1. Vores børn kan sige til og fra samt gøre opmærksom på egne behov. 2. Vores børn kan selv tage tøj af og op. 3. Vores børn selv kan lege. Børnehaven: 1. Vores børn kan gå på toilettet, eller sige til, når de har behov for det. 2. Vores børn kan indgå i en samtale, argumentere for deres sag og alligevel acceptere, hvis et flertal ønsker noget andet end barnet. 3. Vores børn kan klare sig selv under måltider. Hvordan vil vi for eksempel kunne se, høre, mærke, at vi er på rette vej? Vuggestuen: 1. Vi kan se vores børn pege på deres behov, samt se dem søge en voksen. 2. Vi kan se vores børn tage tøj af og på. 3. Vi kan se vores børn lege selv. Børnehaven: 1. Vi kan se at vores børn selv kan klare toiletbesøget og at de voksne hjælper mindre. 2. Vi hører børnene stille krav og give udtryk for deres følelser, specielt de stille børn. De tør sige fra overfor hinanden, når de leger i stedet for at slå. 3. Vi kan se at børnene er selvhjulpne og at vi kommer hurtigere på toilettet. 4. Vi kan se at børnene selv rækker efter mælken på bordet, selv henter bestik m.m. Hvilke aktiviteter skal igangsættes for at nå målet/målene? Vuggestuen: 1. Under legen, giver de voksne børnene mulighed for, at give udtryk for deres følelser. 2. Gennem leg og motivation, opmuntres børnene til selv, at tøj af og på. Børnehaven: 1. Vi holder morgensamling hverdag. Her opmuntrer vi børnene til, at ytre sig, og udskyde eget behov. F.eks. Vælg en sang. 2. Vi opfordrer børnene til selv at gå på toilettet og selv at tørre sig. 3. Vi har dukse ordning. Her opmuntres børnene til selv, at klare sig selv. Derudover opfordres de selv til at hælde mælk op m.m. Hvordan dokumenterer vi under vejs? Side 9

11 Billed- og videodokumentation Produkter hænges op som udstilling Ugeplan i 3 måneders periode. Billeder af børnenes aktiviteter på storskærm. Hvad vil vi evaluere og hvordan vil vi evaluere? Evalueringsskema Personale- og stuemøder, samtaler. Tema Sociale kompetencer Overordnede mål i forhold til temaet Vores børn danner relationer, knytter sig til andre. Vores børn viser hensyn til andre, empati. Vores børn er en del af fællesskabet. Vores børn kender andre børns grænser og sine egne (lære at sige fra) Vores børn kan indgå i et forpligtende fællesskab. Konkrete delmål i forhold til temaet 1. Vores børn er en del af fællesskabet 2. Vores børn kan give udtryk for egne følelser og behov 3. Vores børn har venskaber og er med i grupper 4. Vores børn har empati og sætter ord på deres følelser 5. Vores børn er ansvarlige og kender institutionens normer og værdier Hvordan vil vi for eksempel kunne se, høre, mærke, at vi er på rette vej? Pejlemærker: 1. Vi kan se at børnene danner kammeratskaber og bliver inkluderet i fællesskabet 2. Vi kan se at børnene venter på det bliver deres tur til at svarer, er i ro ved fællessamling og hjælper hvis de kan se andre har behov for det 3. Vi kan se at børnene leger i grupper og samarbejder 4. Vi kan se at børnene trøster hinanden når det enkelte barn er ked af det, viser interesse og Side 10

12 hensyn. 5. Vi kan høre at børnene er stille ved højtlæsning og samling. Hvilke aktiviteter skal igangsættes for at nå målet/målene? 1. Læse bøger om venskaber, opfordre børnene til at lege med hinanden i fritiden. Opfordrer forældrene til at tale med børnene om betydningen af at have kammerater. 2. Vi vil planlægge aktiviteter og lege hvor fællesskabet vægtes højt, eks.: sanglege som bjørnen sover og navnesange hvor alle børnenes navne bliver nævnt 3. Vi vil planlægge aktiviteter og lege hvor fællesskabet vægtes højt, eks.: sanglege som bjørnen sover og navnesange hvor alle børnenes navne bliver nævnt 4. Vi vil som rollemodeller vise børnene empati via at inddragelse. Hvordan dokumenterer vi under vejs? Billed- og videodokumentation. Produkter hænges op som udstilling. Ugeplaner for en 3 måneders plan. Billeder af børnenes aktiviteter på storskærm. Hvordan evaluerer vi? Evalueringsskema Personale- og stuemøder, samtaler. Tema Sproglige kompetencer Overordnede mål i forhold til temaet Vores børn har et alderssvarende sprog på dansk. Vores børn kan føre en dialog. Vores børn forstår det verbale og det kropslige sprog Vores børn har opnået viden gennem sprog Vores børn kan kommunikere med omverdenen Vores børn har lyst til at kommunikere Konkrete delmål i forhold til temaet Vuggestuen: 1. Vores børn giver udtryk for basale behov. Eks. via kropssprog vise at de ønsker mælk. Side 11

13 2. Vores børn forstår det talte sprog. Eks. Nu er det sovetid. Vi skal på tur. (Hverdagsvendinger) 3. Vores børn er hjælpsomme. Børnehaven: 1. Vores børn giver verbale udtryk for behov. Eks. jeg skal på toilettet. Jeg vil gerne tegne. 2. Vores børn kan bruge og forstå kropssprog 3. Vores børn kan indlede samtaler. Barn-barn, barn-voksen. 4. Vores børn kan forstå beskeder. 5. Vores børn har et alderssvarende ordforråd. 6. Vores børn er hjælpsomme overfor hinanden. Hvordan vil vi for eksempel kunne se, høre, mærke, at vi er på rette vej? 1. Vi kan høre børnene bede om konkrete ting. Eks. Må jeg bede om koppen? 2. Vi kan høre at børnene stiller spørgsmål og fortæller om ting, 3. Vi kan opleve at vores børn er gode til at lege sammen. 4. Vi kan se at vores børn er hjælpsomme overfor hinanden. Fx ved at trøste hende, når den ene er ked af det 5. Vi kan se og mærke, at vores børn kan indgå i et fællesskab. Hvilke aktiviteter skal igangsættes for at nå målet/målene? Vuggestuen: 1. De voksne skal italesætte børnenes handlinger. 2. Talespil, ordlege, festsange 3. De voksne er bevidste om brugen af sprog og kropssprog rollemodeller 4. Rytmik kropssprog 5. De voksnes handling og sprog hænger sammen. Eks. nu skal vi på tur og åbner døren samtidig. Børnehaven: 1. Sange og sanglege. 2. De voksne skal italesætte børnenes handlinger. 3. Motoriske udfordringer ift. Kropssprog eks. Ansigtsmimik. 4. Styrede aktiviteter, eks. emneuge, sprogpose. 5. Vi udviser anerkendelse og er gode rollemodeller. Hvordan dokumenterer vi under vejs? Billed- og videodokumentation Produkter hænges op som udstilling Ugeplaner i en 3 måneders periode Billeder af børnenes aktiviteter på storskærm. Hvad vil vi evaluere og hvordan vil vi evaluere? Side 12

14 Evalueringsskema Personale- og stuemøder, samtaler. Tema Krop og bevægelse Overordnede mål i forhold til temaet Vores børn er kropsbevidste Vores børn har alderssvarende fin- og grov motorik Vores børn kender almindelige hygiejne regler Vores børn kan bruge alle deres sanser Konkrete delmål i forhold til temaet Vuggestuen: 1. Vores børn kan løbe, hoppe, kravle, slå kolbøtter, selv kravle op på stolen, selv tage tøj af og på. 2. Vores børn kan vaske hænder og ved at det er vigtigt at gøre. 3. Vores børn kan mærke at de har lavet i bleen. 4. Vores børn kan holde på en pensel/blyant, tage fat i en ært i maden, håndtere bestik. 5. Vores børn kan trille med en bold til hinanden. Børnehaven: 1. Vores børn kan vaske hænder, tørre sig selv efter toiletbesøg. 2. Vores børn kan mærke efter snotnæse 3. Vores børn kan koordinere flere bevægelser i ét 4. Vores børn kan holde en blyant, pen, saks (klippe efter en streg), håndtere modellervoks. 5. Vores børn har en veludviklet sansemotorik. Hvordan vil vi for eksempel kunne se, høre, mærke, at vi er på rette vej? Vuggestuen: 1. Vi kan se at børnene selv kan kravle op på en højstol. 2. Vi kan se at børnene vasker hænder 3. Vi kan se at børnene giver udtryk for at de har lavet i bleen Børnehaven: 1. Vi kan høre at børnene giver udtryk for det de erfarer og oplever. 2. Vi kan se at børnene bruger saks, blyant m.v. Hvilke aktiviteter skal igangsættes for at nå målet/målene? Vuggestuen: 1. Sanglege om kroppen Side 13

15 2. Sanselege Børnehaven: 1. Rytmik 2. Klippe og klistre 3. Emneuge 4. Sange om kroppen 5. Sanselege Hvordan dokumenterer vi under vejs? Billed- og videodokumentation Produkter hænges op som udstilling Ugeplaner i en 3 måneders periode. Billeder af børnenes aktiviteter på storskærm. Hvad vil vi evaluere og hvordan vil vi evaluere? Evalueringsskema Personale- og stuemøder, samtaler. Tema Natur og naturfænomener Overordnede mål i forhold til temaet Vores børn kender og respekterer naturen og kender til naturfænomener. Vores børn kender til former og farver. Vores børn får gode erfaringer med naturen. Konkrete delmål i forhold til temaet 1. Vores børn lærer om dyr og planter. 2. Vores børn tager hensyn/passer på naturen. 3. Vores børn kender til årstiderne (gælder ikke vuggestuebørn) Hvordan vil vi for eksempel kunne se, høre, mærke, at vi er på rette vej? 1. Vi kan se at vores børn godt kan lide at være ude i naturen. 2. Vi kan se at vores børn har gode erfaringer med naturen. 3. Vi kan se at vores børn ikke ødelægger planter m.m. Hvilke aktiviteter skal igangsættes for at nå målet/målene? 1. Vi tager på skovtur, besøger legepladser m.m. og fortæller om naturen. 2. Vi læser bøger om med fokus på naturen. Side 14

16 3. Vi arbejder kreativt med former og farver. 4. Vi går ud med vores børn i al slags vejr. F.eks. ruller vi os i sneen, samler blade m.m. Hvordan dokumenterer vi under vejs? Billed- og videodokumentation Produkter hænges op som udstilling Ugeplaner i en 3 måneders periode. Billeder af børnenes aktiviteter på storskærm Hvad vil vi evaluere og hvordan vil vi evaluere? Evalueringsskema Personale- og stuemøder, samtaler. Tema Kulturelle udtryksformer og værdier Overordnede mål i forhold til temaet Vores børn kan forskellige kulturelle udtryksformer. Vores børn kan bruge forskellige udtryksformer, musik, tegning, ler m.m. Vores børn kan indgå i fællesskaber med multikulturelle børn. Konkrete delmål i forhold til temaet 1. Vores børn får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer. 2. Vores børn har adgang til materialer, redskaber og moderne medier, som kan give oplevelser og bidrage til barnets skabende kulturelle aktiviteter 3. Vores børn får lejlighed til at deltage i og få viden om kultur, traditioner m.m. Hvordan vil vi for eksempel kunne se, høre, mærke, at vi er på rette vej? 1. Vores børn kan bruge materialer afprøve og eksperimentere 2. Vores børn kan lave udstillinger med forskellige materialer 3. Vores børn kan se forskel på hinandens forskelligheder. Hvilke aktiviteter skal igangsættes for at nå målet/målene? Vores børn kan male, tegne, klippe, klistre m.m. Side 15

17 Vores børn samler ting ude i eks. skoven og laver udstillinger ud af tingene. Vores børn skal kunne synge sange, fejre højtider og traditioner. Hvordan dokumenterer vi under vejs? Billed- og videodokumentation Produkter hænges op som udstilling Ugeplaner i en 3 måneders plan. Billeder af børnenes aktiviteter på storskærm. Hvad vil vi evaluere og hvordan vil vi evaluere? Evalueringsskema Personale- og stuemøder, samtaler. Tema Børn med særlige behov For os er et barn der har et særligt behov blot et barn, der har sin forskellighed i forhold til de andre børn der også er forskellige. Et barn med et særligt behov kan også være et barn der har behov for at blive inkluderet i børnegruppen. Vi mener, at for at behandle det enkelte barn med samme omsorg, respekt og anerkendelse, og for at stille de rigtige udfordringer for det enkelte barn så må vi stille forskellige udfordringer, og behandle børnene forskelligt Overordnede mål i forhold til temaet Børn med særlige behov, kan også beskrives som børn der har nogle særlige vanskeligheder. Det kan være vanskeligheder af meget forskellig karakter. Det kan være et fysisk eller psykisk handicap, men der kan også være tale om sociale problemer, så som omsorgssvigt, psykisk- eller fysisk vold, mishandling, misbrug i hjemmet eller understimulering. Et barn med særlige behov, kan også være et barn, der forbigående er i en belastet situation, f.eks. i forbindelse med skilsmisse eller dødsfald i nærmeste familie eller omgangskreds. Desuden kan det være børn med taleproblemer eller flersprogede børn. Målet er, at der til enhver tid tages særlige hensyn til disse børns behov, at de får den hjælp og omsorg, som de har behov for og krav på. Konkrete delmål i forhold til temaet At vi tager individuelle hensyn til børnene At vi arbejder målrettet for inklusion af alle børn At vi til stadighed overvejer, og handler ud fra, hvilke rammer og metoder, der skal til for at det enkelte barn kan udvikle sig optimalt Det enkelte barn oplever sig afholdt og forstået Hvordan vil vi for eksempel kunne se, høre, mærke, at vi er på rette vej? Vi vil kunne mærke fremgang for barnet og forældrene vil udtrykke deres tilfredshed med vores måde at tackle deres barn/børn på Side 16

18 Hvilke aktiviteter skal igangsættes for at nå målet/målene? Hvis et barn giver anledning til bekymring, vil vi ved hjælp af systematiske iagttagelser og analyser tilrettelægge det fremtidige arbejde med barnet. vi vil etablere lege- og aktivitetsgrupper mellem børn, der profiterer af at være sammen, ligesom vi vil forsøge at finde bedste venner til dem, som har behov for hjælp til det. Via den daglige forældrekontakt, forældresamtalerne og evt. kortere telefonsamtaler vil vi løbende være i dialog med forældrene, om hvordan vi ser barnet i dagligdagen. Hvis vi vurderer, at vi ikke selv er i stand til at hjælpe barnet, indkalder vi til et dialogmøde mellem forældre, pædagogen og teampædagog (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). I dagligdagen vil vi sørge for, at det er de samme - få - voksne der er sammen med barnet i trygge relationer Hvordan dokumenterer vi under vejs? Vi vil få behov for dokumentation for barnets formåen, dette vil vi gøre ved at nedskrive iagttagelser af barnet, desuden vil vi lave skriftlige handleplaner Hvad vil vi evaluere og hvordan vil vi evaluere? Vi vil evaluere gennem samtaler med forældrene; spørge dem om de har været tilfredse med arbejdet med deres barn Tema Børnemiljø Vi arbejder med det fysiske, det psykiske og det æstetiske børnemiljø. Det er vigtigt for os, at undersøge og udvikle børnemiljøet ud fra børnenes og forældrenes perspektiver Overordnede mål i forhold til temaet Det fysiske børnemiljø: Et inspirerende miljø der både inviterer til musisk og fysisk udfoldelse, leg, nysgerrig undren, og til ro, eftertanke og fordybelse. Børnehuset er ikke rodet Det psykiske børnemiljø: Et kærligt, nærværende miljø, med voksne der engagerer sig i det enkelte barn og barnets nærmeste familie. Et miljø hvor mobning og ondsindet drilleri ikke findes, - hvor alle børn har venner og fortrolige, og hvor børnene oplever gensidig respekt og forståelse mellem hjem og institution Det æstetiske børnemiljø: de fysiske rum både ude og inde er en fryd for øjet, valg af materialer og farver sker ud fra kriterierne fra det fysiske børnemiljø, nemlig at de skal invitere til fysisk udfoldelse, leg, nysgerrig undren, og til ro, eftertanke og fordybelse, - med stor vægt på ro og fordybelse. Børnenes og deres forældres perspektiver iagttages Konkrete delmål i forhold til temaet En ren og ryddelig institution, hvor det er let at finde det man skal bruge Børnene kan klatre, rutsje, løbe, cykle, danse, grave i jord, studere insekter, gemme sig, hvile sig, være i fred Børnene bliver trøstede verbalt og kropsligt, der bliver lyttet aktivt når de taler, de bliver mødt med autenticitet, ligeledes bliver deres forældre og søskende mødt med varme og engagement Vi har kvalitetslegetøj rum og ting/legetøj/materialer/inventar er i pæn stand Børnenes oplevelser og holdninger til det fysiske, psykiske og æstetiske miljø iagttages og indgår altid i Side 17

19 overvejelserne om udvikling af børnemiljøet Hvordan vil vi for eksempel kunne se, høre, mærke, at vi er på rette vej? Vi bruger ikke tid på at finde de ting vi skal bruge Vi hører at forældre giver udtryk for, at her er pænt og rart Vi oplever børn der leger ude og inde, vi oplever at børnene af egen drift leger musik (f.eks. trommer) Vi oplever måske børn der laver sneglevæddeløb eller leger insektzoo. Vi oplever videbegærlige børn, de spørger om alt Vi oplever ikke grædende børn Vi oplever at forældrene er glade for at komme og tilbringe tid i Børnehuset Ting/legetøj/ materialer/inventar kan findes på deres respektive pladser Vi oplever at børnene er opmærksomme på, at ting har deres faste pladser og at børn spontant rydder op efter sig Vi oplever, at børnene taler om børnemiljøet, f.eks. her er pænt, eller vi driller ikke hinanden her i Børnehuset eller du skal også være med til at rydde op Vi oplever at børnene har lyst til at komme med ideer, f.eks. til hvordan rummene skal indrettes, farvevalg, legetøjsindkøb, sociale regler osv. Hvilke aktiviteter skal igangsættes for at nå målet/målene? Løbende vedligeholdelse, plan for løbende oprydning og rengøring, alle skal yde Børnenes oplevelse af børnemiljøet undersøges Fælles arrangementer for børn og forældre i Børnehuset De voksne skal gå foran som de gode eksempler både m.h.t. oprydning, omgangstone, passe på tingene Hvordan dokumenterer vi under vejs? Børnemiljøundersøgelsen skriftliggøres, (f.eks. ved brug af skemaer fra dcum.) Der udarbejdes 10-årige vedligeholdelsesplaner (en bestyrelsesopgave) Der udarbejdes planer for løbende oprydning og rengøring (primært rengøring af legetøj) Hvad vil vi evaluere og hvordan vil vi evaluere? En gang årligt afholdes et temapersonalemøde om børnemiljø, hvor vi taler om hvorvidt vi bevæger os i retning mod vores mål, og vi aftaler konkrete indsatser. Børnemiljøundersøgelsen indgår. Det psykiske børnemiljø vil der naturligt også blive arbejdet med under temaet Sociale kompetencer hvorfor det måske her kan reduceres til at omhandle forhold omkring forældre/familiesamarbejdet. Evaluering af læreplansarbejdet Evaluering af arbejdet med børnenes sproglige kompetencer I øjeblikket arbejder vi med sproglige kompetencer i Børnegalaxen Valby. Evaluering kommer snarest. Evaluering af arbejdet med børnenes sociale kompetencer Se bilag 2 Side 18

20 Forældresamarbejde Vi lægger stor vægt på et godt forældresamarbejde og den daglige kontakt. Vi mener at en vigtig forudsætning for at jeres barn trives i børnehaven, er at forældre og personale samarbejder om at skabe sammenhænge i barnets liv. Vi afholder forældrekonsultationer og forældremøde 2 gange om året. Vi har et væld af gode traditioner, her kan bl.a. nævnes fastelavn, Eid/Bayram, jul og vores hyggelige sommerfest, som plejer at være godt besøgt af alle forældre, bedsteforældre og søskende. Vi opfordrer forældre til at deltage Der er også altid en åben dør på kontoret, hvis I som forældre har brug for en snak med ledelsen. Bestyrelsen Formand: Gökhan Camur Næstformand: Ramazan Akcin Sekretær: Nedzat Asanovski Medlem: Elif Donmez Medlem: Hatice Ademovski Personale Se oversigt på hjemmesiden.( Virksomhedsplanen er godkendt af: Bestyrelsen på bestyrelsesmødet d. _17/ af Formand Gokhan Camur Bilag Børnegalaxen Valbys velkomstbrochure, bilag 1 KÆRE: VELKOMMEN I BØRNEGALAXEN VALBY. Vi er en privat integreret institution i Københavns Kommune. Vi er normeret til 32 børn, med en fordeling på 12 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn. Du skal være tilknyttet og din primære voksen er. Side 19

21 Vi vil gerne indbyde jer til at komme på besøg hos os, så I kan se huset og hilse på os og nogle af de andre børn, som er på stuen. Inden I kommer på besøg, er det vigtigt, at I ringer hertil, så vi kan aftale et tidspunkt, I kan komme på. I er selvfølgelig velkommen til at komme flere gange, men det er vigtigt, at det første besøg er aftalt på forhånd, så vi har god tid til at vise jer rundt. Der er mange ting at huske på i starten og mange nye rutiner, derfor har vi lavet en huskeseddel til jer Den første tid i Børnegalaxen Valby Når jeres barn starter i en institution, starter der et helt nyt kapitel i både barnets og forældrenes liv. Indkøringen af et nyt barn i Børnegalaxen Valby forløber over et par uger, hvor den første uge kræver, at en af forældrene har fri, og den anden at barnet ikke har alt for lange dage. Indkøringen begynder i det helt små, hvor mor/far er med for langsomt at optrappes til, at barnet selv kan klare en kort dag sidst i den første uge. Dette forløb er selvfølgelig også individuelt under hensyntagen til barnets behov. Generelt gælder det dog, at efter kun et par ugers indkøring, vil børnene stadig herefter have godt af nogle forholdsvis korte dage i den efterfølgende periode. Indkøringsforløbet aftales individuelt med stuepersonalet, men et typisk forløb ser nogenlunde ud som følgende: De første par dage møder barnet med mor eller far kl på stuen. I disse første dage skal barnet forholde sig til alt det nye og samtidig se de voksne på stuen lidt an. De første to dage er barnet på stuen til efter frokost, medmindre det inden da er mæt af nye indtryk, og mor/far er med hele tiden. Efter et par dage prøver mor/far at gå fra stuen et stykke tid, og hvis det går godt, har barnet sidst på ugen en normal dag og hentes efter nærmere aftale i løbet af eftermiddagen, efter vi har spist eftermiddagsmad. Aflevering Det vil i sagens natur ofte være svært for små børn at skulle sige farvel til mor eller far. Denne sorg må vi, som de voksne kunne rumme, så barnet ikke yderligere skal føle sig ansvarlig for mors eller fars humør. Man kan ikke forvente, at barnet giver én et smil med på vejen. Barnet skal kunne mærke på jer forældre, at det er jeres beslutning, at aflevere barnet her. I skal signalere, at I har det ok med situationen, at I synes, her er rart at være, og at I har tillid til, at barnet nok skal klare det. Det er ok, at barnet bliver ked af det, og viser sine følelser, og I skal som forældre ikke bagatellisere sorgen eller prøve at aflede barnet. Får barnet lov til at mærke sine følelser og møde forståelse og rummelighed, vil det bedre kunne bearbejde sorgen og derefter få en bedre dag. Vi anbefaler korte afleveringer, da vi har erfaringer med, at det er det bedste for barnet. Børn lærer meget hurtigt, at her skal de være selv, mens mor og far er på arbejde, og de ved dermed at afskeden kommer. Mange børn kan have svært ved rigtig at komme i gang med noget, før afskeden er overstået, og hvis man prøver at trække afskeden, til man synes, barnet er godt i gang med noget (oftest i selskab med forælderen), bliver det endnu sværere at sige farvel, når man nu lige havde det så hyggeligt. Find gerne en fast rutine, som fungerer godt for dig og dit barn. Børn finder tryghed i de kendte vaner. Sig altid tydeligt farvel til dit barn, så du ikke pludselig er væk. Gå når du har sagt farvel. Vær rolig og afslappet og vis barnet, at du mener din beslutning om at skulle af sted og med, at barnet skal blive i institutionen. Sådan giver du dit barn de bedste forudsætninger, for at kunne få en god dag. Side 20

22 Inden for barnets første 3 måneder i Børnegalaxen Valby holdes forældresamtale, med vægt på hvordan indkøringen er forløbet (bl.a. aflevering/afhentning), barnets trivsel i øvrigt, samt samarbejdet mellem de voksne. Vel mødt i Børnegalaxen Valby. Vi ser frem til et godt samarbejde med jer Aktiviteter Se årsplanen og hold øje med tavlerne. Erindringsbog Vi har et ringbind, hvori vi løbende sætter billeder og tekst ind i, samt jeres barns tegninger m.v. Mappen vil altid stå fremme i reolen, og I er velkomne til at kigge i den og stille spørgsmål til indholdet. Mappen er en del af vores arbejde med læreplaner. Forældresamtaler I tilbydes en forældresamtale. Se Børnegalaxen Valbys årsplan I er altid velkomne til at booke et møde hvis I ønsker at få en længere snak om jeres barn. Forældrearrangementer To gange om året indbydes alle forældrene til forældremøde. Indholdet vil være informationer, debatter omkring børns trivsel samt valg til forældrebestyrelsen og aktivitetsudvalget. Til nogle møder vil der desuden blive indbudt en foredragsholder. F.eks. en psykolog, en talepædagog, en sundhedsplejerske eller andet som vil komme med relevante emner. Derudover har vi fastelavnsfest, sommerfest, Eid/Bayram og julehygge. Indkøring Når jeres barn starter i en institution, starter der et helt nyt kapitel i både barnets og forældrenes liv. Den første tid kan være vanskelig, dels fordi, der er så mange stærke følelser involveret både hos barn og forældre, dels fordi, der er så mange børn og voksne du og dit barn skal lære at kende. Derfor er det bedst, hvis dit barn kun er i institutionen få timer pr. dag den første uge, enten sammen med mor eller far. Det er vigtigt, at vi får talt sammen om forløb og forventninger, gerne allerede inden starten. Husk at fortælle om dit barns vaner, sovedyr, kosthensyn o. lign. Der er mange nye indtryk og ting barnet skal lære, så I vil opleve at jeres barn bliver ekstra træt i starten. For nogle børn kan det tage lang tid at vænne sig til institutionen og dens rytme, men vi kan trøste jer med, at det bliver hverdag igen. Aflevering og afhentning Det er vigtigt at I siger goddag og farvel til en voksen, så vi hele tiden ved hvor mange børn vi har i huset. Når I aflevere jeres barn i institutionen, kan det ske at barnet begynder at græde. Sig til os når I har besluttet jer for at gå, så vil vi hjælpe barnet med at vinke og evt. trøste. I er altid velkomne til at ringe og høre, hvordan jeres barn har det, hvis I er bekymrede. Husk at meddele hvis en anden end jer henter barnet i dag, vi udleverer ikke uden først at blive informeret. Hvis personalet skønner at den person som afhenter barnet er påvirket af enten spiritus, narkotika eller andre euforiserende stoffer; må vi ikke udlevere barnet. Side 21

23 Vi vil sørge for at ægtefælle eller pårørende vil blive kontaktet, for afhentning af barnet. Hvis vi oplever dette flere gange eller får indtryk af at barnet mistrives; er vi forpligtet til at orientere de sociale myndigheder. I tilfælde af at barnet ikke er hentet senest ½ time efter institutionens lukketid, og personalet ikke har haft eller kan få kontakt til forældre eller pårørende; skal institutionen rette henvendelse til den Sociale døgnvagt, Bernstorffsgade 15, 1577 København V. De vil træffe de videre foranstaltninger med hensyn til barnets anbringelse, eventuelt ved anbringelse i døgninstitution. Børnegalaxen Valbys åbningstid mandag torsdag kl , - fredag kl Fødselsdag Vi vil meget gerne fejre børnenes fødselsdage. Aftal hvordan med personale. I henvises til hjemmesiden ift. Vores sukkerpolitik. Sove Børnene har mulighed for at sove mellem ca. kl og børn op 2 årsalderen sover ude i krybber. Der vil altid være en voksen i huset, når børnene sover. Vi har et stort soverum hvor alle sover sammen. Børn over 2 år sover på madrasser. Vi stiller dyner, puder, soveposer, lagener m.v. til rådighed og sørger for regelmæssig vask. Bruger jeres barn sut og evt. et sovedyr husk at medbringe det hver dag, så jeres barn har en fast soverutine. Renlighed Børnegalaxen Valby har ingen krav om renlighed i børnehaven. Vi opfordrer dog forældrene ved 2½-3 års alderen at starte pottetræning, som efter opstart i hjemmet samtidig trænes i vuggestuen og evt. senere i børnehaven. I skal selv have bleer med til jeres barn, hold øje med hvornår det snart er tid til at have en pakke med igen. Tavle Ved indgangen er der en storskærm, her kan I læse om hvad jeres barn har lavet i dag, se billeder eller video. Lukkedage Børnegalaxen Valby har lukket lørdage, søndage og helligdage, samt enkelte lukkedage som annonceres i årsplanen. Sygdom og fri Er jeres barn forhindret i at komme på grund af sygdom, skal stuen kontaktes senest kl. 9.00, af hensyn til stuens aktiviteter og køkkenets planlægning. Syge børn må ikke modtages i institutionen. Barnet er sygt hvis det har feber, opkast eller diarré, eller er for sløj til at deltage i de daglige aktiviteter, være ude eller sammen med mange legende og til tider støjende børn. Side 22

24 Af hensyn til smittefaren finder vi det nødvendigt, at barnet holdes hjemme, indtil det har været feberfri i et døgn. Der må ikke gives medicin i institutionen, med mindre barnet har brug for livsnødvendigt medicin på grund af kronisk sygdom. Vi skal i disse tilfælde, have en skriftlig instruktion fra barnets læge. I tilfælde af ulykker og skader hvor der er brug for lægehjælp, vil I blive kontaktet hurtigst muligt. Hvis vi finder lus på jeres barn vil I blive kontaktet med det samme. I har så muligheden for at gå hjem og behandle jeres barn med lusemiddel og give det rent tøj på. Derefter er I velkommen til at aflevere jeres barn i børnehaven/vuggestuen igen. Medicin Vi giver gerne Deres barn/børn medicin, hvis det er strengt nødvendigt. Derudover kræver vi en erklæring fra jeres egen læge, hvor det er beskrevet; type medicin, dosis, tidspunkt og underskrift fra lægen. Garderobe Jeres barn har en garderobe med barnets navn på. Her er plads til overtøj, fodtøj, sutsko, huer, handsker m.v. I skal rydde op i barnets garderobe hver dag, og tømme den hver fredag. Det letter arbejdet for rengøringspersonalet, og det er mere overskueligt for barnet, når der er ryddet op. I skal medbringe skiftetøj, overtøj og fodtøj som passer til vejret og hjemmesko. Vi er ude hver dag, i al slags vejr, så vi forventer, at børnene har godt udetøj til brug i institutionen. Husk at have ekstra tøj liggende i barnets garderobe og jævnligt at tjekke det, da vejret skifter og tøjbehovet vil være forskelligt, alt efter årstiderne. Om vinteren er det en god idé at have en ekstra flyverdragt eller lignende. Om sommeren er en bøllehat/kasket uundværlig. Løse snore i hætten og halstørklæder kan være farlige på eksempelvis et klatrestativ eller gynge. Derfor er det ikke tilladt at jeres barn får det med. Husk navn i alt vi kan ikke tilbyde at lede efter bortgået tøj/legetøj. Fundet tøj uden navn puttes i glemmekassen, som tømmes engang om måneden. Side 23

25 Legetøj Hver fredag har vi legetøjsdag. Kun denne dag må jeres barn have legetøj med. Legetøjet medbringes på eget ansvar. Og HUSK legetøj uden lyd. Jeres barn er velkomme til at have et sovedyr/putteklud liggende. Tavshedspligt Alle ansatte har tavshedspligt vedrørende personlige og private forhold som de får kendskab. Det er vigtigt at meddele ændringer i familieforhold, flytning eller andet, som kan påvirke barnets trivsel. Stamkort Det er vigtigt at stamkortet altid er ajourført, så vi kan få fat i jer, hvis jeres barn bliver sygt. Primærvoksen Til at starte med, er hvert barn tilknyttet en voksen (primærvoksen). Hun/han har det overordnede ansvar for at barnet bliver kørt ind lige ind til at barnet får tillid og tilknytning til det øvrige personale. Dagens gang i Børnegalaxen Valby : Alle børn samles i børnehaven /16: Børnehave og vuggestue for sig /16-17: Børnehave og vuggestue samles : Børnegalaxen Valby lukker (HUSK: Fredag kl ) (For detaljeret dagsforløb se hjemmesiden) Kostordning Til frokost tilbyder vi et sundt og veltilberedt måltid hverdag. Tre dage om ugen varm mad, to dage om ugen rugbrødsmadder, til frokost får vi vand. Derudover tilbyder vi også morgenmad og frugt to gange om dagen. Kort om pædagogikken Værdierne for Børnegalaxen Valby tager udgangspunkt i det humantære menneskesyn, hvor vi ønsker at se det enkelte barn som et unikt medmenneske. Vi arbejder ud fra anerkendelsesteorien, da vi mener at anerkendelse er identitetsskabende. I dagligdagen mener vi at det er vigtigt at vi hører, ser og forstår børnene, og at vi hele tiden har fokus på barnets ressourcer og successeer. Side 24

26 Hjemmeside Børnegalaxen Valbys hjemmeside er: Hjemmesiden bliver jævnligt opdateret, og vigtige nyheder bliver også udsendt pr. . Sidst men ikke mindst vil vi byde jer velkommen i Børnegalaxen Valby Vi håber I bliver glade for at være her. BØRNEGALAXEN VALBY HØFFDINGSVEJ VALBY TLF: Side 25

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Sjælsø

Velkommen i Børnehuset Sjælsø Velkommen i Børnehuset Sjælsø Informationsmappe 2010 Oversigt: Velkommen til Børnehuset Sjælsø o Praktiske oplysninger o Pædagogiske aktiviteter o Lukkedage o Dagsrytme Velkommen i vuggestuen o Indkøring

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Folder vuggestuen. Her bor vi:

Folder vuggestuen. Her bor vi: Folder vuggestuen Her bor vi: Børnehuset ligger i et naturskønt område med Krengrupskoven som nærmeste nabo. I skoven er der god mulighed for bevægelse, sansmæssige oplevelser og ro til fordybelse. Velkommen.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Kære Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Du skal være på Dit mærke er Dine primærvoksne er: Vi glæder os til, du starter i vuggestue. Med venlig hilsen Alle de voksne i Daginstitutionen

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9 Indhold Lidt om Rønnehuset s. 2 Pædagogisk målsætning s. 3 Rønnehusets dagligdag s. 6 Forældresamarbejde s. 8 Studerende s. 9 Praktiske oplysninger s. 10 Se også vores hjemmeside for yderligere oplysninger

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner vuggestuen i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Ajourført af bestyrelsen og personalet i Dybbølsten Børnehave den 16. januar 2014

Pædagogiske læreplaner. Ajourført af bestyrelsen og personalet i Dybbølsten Børnehave den 16. januar 2014 Ajourført af bestyrelsen og personalet i den 16. januar 2014 Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM Christmas Møllers Vej 21 5200 Odense V Tlf: 63 75 69 33 Stuen: 29 79 71 64 Åbningstider: mandag - torsdag 6.30-16.45. fredag 6.30-16.30. Børnehuset KFUM: Børnehuset KFUM er

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.:

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.: Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen til vuggestuen i Eventyrhaven Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen.

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre Forældrefolder Børnehuset Elisehaven Børnehuset Elisehaven Ranunkelvænget 84 5250 Odense SV Tlf. 6375 1075 Praktiske oplysninger til forældre Velkommen i Børnehuset Elisehaven Det er vores ønske, at Elisehaven

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Overgang fra hjem til vuggestue. Vuggestuen er ofte barnets første rigtige møde med nye og anderledes omgivelser, hvor det indgår i en sammenhæng med andre børn

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

Velkommen til Lindetræet

Velkommen til Lindetræet Velkommen til Lindetræet Vi glæder os til at modtage jer i Lindetræet Lindehaven 3, 2630 Taastrup Tlf. 43 35 31 40 www.detgroenneomraade.htk.dk Velkommen Vi vil hermed byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækkegården

Velkommen til Børnehuset Bækkegården Velkommen til Børnehuset Bækkegården Børnehuset Bækkegården Daglig leder: kate Halbech bækkegårds plads 3 Tlf: 27599696 3650 Ølstykke mail: kate.halbech@egekom.dk Telefon numre i huset. Rødderne: 72599694

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere