Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO"

Transkript

1 Mål- og indholdsbeskrivelse Ølgod SFO Marts 2013

2 Ølgod SFO. Vi har valgt at lave nye mål og indholdsbeskrivelser, da vi nu er færdige med etableringen af Ølgod SFO både med hensyn til fysiske rammer og personalegruppen. Vi kan sige, at vi på mange måder er en ny SFO med afsæt i gamle kulturer og værdier. Derfor er det vigtigt for os at beskrive, hvad Ølgod SFO står for. Fritidspædagogik: Fritidspædagogikken er i dag tæt knyttet til skolefritidsordningerne på skolerne. SFO en har et medansvar for det enkelte barns dannelse, og det er vigtigt at være opmærksom på det pædagogiske personales rolle og ansvar som opdragere, igangsættere og inspiratorer i barnets dannelse. Den 6-10 årige udvikler nære sociale relationer til kammerater. Børnene danner ofte små grupper, gerne langt væk fra de voksne, men alligevel ikke længere væk, end at en voksen kan hentes, såfremt de ikke længere magter situationen. I gruppen hører man sammen, og den står ofte for noget specielt. F.eks. drenge der bygger huler, leger røvere og soldater, piger der forbereder optrin eller disco. SFO en skal være et sted, hvor barnet oplever at være en del af fællesskabet og hvor der er tid, rum og plads til børns leg/udfoldelse og fordybelse. I 6-10 års alderen skifter legen ofte fra rolleleg til regelleg. Barnet bliver konkurrencesøgende, og vil gerne måle sine præstationer i forhold til andre børn både kropslig og intellektuel. I SFO en øver vi barnet i at mestre livet i samspil med andre, både børn og børn imellem og mellem barn og voksen, og at læring er en proces der sker gennem deltagelse i forskellige arenaer og aktiviteter. Det er væsentlig at øve det enkelte barn i at overskride sig selv, og for en stund forlade det trygge og prøve noget nyt og anderledes. I det samfund vi lever i, i dag skal barnet være i stand til at begå sig i mange forskellige sammenhænge. De skal kunne reflektere og løse konflikter ved egen hjælp. Barnet skal kunne vælge og være i stand til at modtage kollektive beskeder, samt kunne navigere i et samfund hvor alt er til forhandling og diskussion. Værdier: Ølgod SFO ønsker at være et sted, hvor børn og voksne godt kan lide at være. Det skal være et fristed, hvor børnene kan fordybe sig i leg og udvikle venskaber. Vi har planlagte aktiviteter, som børnene kan vælge til og fra, aktiviteter i husene samt aktiviteter i fællesområdet. Vi er bevidste om at skabe et miljø, hvor børnene tilbydes meningsfyldte aktiviteter, der giver mulighed for medindflydelse og medbestemmelse, samt sørge for at børnene kan deltage i inkluderende børnefællesskaber, hvor der er plads til alle. Vi skal være med til at fremme barnets læring, derfor er det af stor betydning at vi udvikler et læringsmiljø, hvor tryghed, fællesskab og udfordringer der passer til barnet er i fokus. Det er væsentligt, at der skabes rammer, så barnet har mulighed for at være aktiv, undersøgende og eksperimenterende i samvær med både børn og voksne. Barnet ses som en helhed af skole og SFO. Der er helhedspædagoger med i undervisningen i 0., 1. og 2. klasse. Vi lægger vægt på samarbejde med forældrene omkring det enkelte barn.

3 LEGENS BETYDNING: Vi definerer ordet leg ved, at det er en særlig måde at op- samle og formidle erfaringer på. Personlighed: F.eks. når børn leger, finder de hurtig ud af, at de har forskellige færdigheder/temperam ent. Sociale relationer: Venskaber: F.eks. når flere børn leger sammen i dukkekrogen. F.eks. under legen finder børn ud af, hvem de føler sympati for. Evnen til bearbejdning: Bearbejdning af oplevelser/virkeligheden: F.eks. Når børn efterligner Pyrus fra julekalenderen i legen. Barnet leger, at han/hun tager på arbejde ligesom faderen gør i virkeligheden, og man laver mad og den lille skal i dagpleje. Begrebsdannelse: F.eks. når børn leger med lego finder de ud af, om disse er tykke, tynde, brede smalle, store, små, m.m. LEG VI MENER, AT LEGEN ER VIGTIG. DA BØRN GENNEM LEGEN UDVIKLER: Færdigheder: F.eks. når børn leger med udklædningstøj og tager tøj af/på, (knapper) bukser, binder sko m.m. Forhandlingsevne: Samarbejdsevne: Organisationsevne: F.eks når børn leger i dukkekrogen og der skal uddeles roller. Der aftales/vælges, hvem der skal være mor, far og barn. Hvordan rollerne skal udføres, og hvad der skal med i legen. SPROG: I dialogen bruges sproget. F.eks. når børn aftaler hvem de leger med, hvad de vil lege, hvor de vil lege og hvordan de vil lege. Eksperimentering: Erfaring: F.eks når nogle børn bygger huler af tæpper, prøver de sig frem, hvordan tæpperne bedst kan holde. De bruger måske tøjklemmer, tunge ting m.m. Næste gang, når hulen skal bygges, husker de nøje, hvad der var godt at bruge

4 Den sociale kompetence den sociale kompetence Social kompetence er at kunne begå sig i forskellige sociale fællesskaber Det er vigtigt at Barnet tilegner sig sociale spilleregler Barnet lærer at aflæse kropssprog og blive bevidst om eget kropssprog Barnet opnår forståelse og respekt for at vi alle er forskellige Barnet føler sig anerkendt og som en del af fællesskabet Derfor vil vi.. Give børnene mulighed for: At opleve tillid og tryghed i relation til andre børn og voksne At lege i små og store grupper for derigennem at øve sig i at forhandle, løse konflikter, gå på kompromis Konkret gør vi. Vi er lyttende nærværende voksne Indretter husene, så man kan lege i større eller mindre grupper Tilbyder forskellige aktiviteter Støtte op om legeaftaler og venskaber Vi er rollemodeller Hjælper med at løse konflikter Forældrebrev, telefonnummer på tavlen (Glade børn med nye legeaftaler/relationer) Den sproglige kompetence den sproglige kompetence Evnen til at barnet forstår og bliver forstået, både verbalt, nonverbalt og kropssprogligt. Sproglige kompetencer danner udgangspunkt for barnets forskellige intelligenser. Det er vigtigt at Udvikle sproget kreativt og gøre barnet nysgerrig for at bruge sproget nuanceret Barnet har mulighed for brug af sociale medier som ipad, computer, WII, X-Box m.m. Barnet forstår vigtigheden i en god og positiv omgangstone Barnet får forståelse for andre børns sprogforskelligheder Derfor vil vi.. Give barnet mulighed for at arbejde og lege med: Sang, høre og spille musik Kreativt med teater Historier i form af højtlæsning, fortælling, rim og remser Fremmedsprog via kammerater og sociale medier Symboler, tal og bogstaver via sociale medier Konkret gør vi. I fællesaktiviteter vægter vi bl.a. at give barnet mulighed for kreativ udfoldelse via sang, musik, teater, udklædning, rollespil/-leg Læser højt og opfordrer børnene til også at stille spørgsmål, lytte og vise interesse

5 Lærer børnene at skelne mellem ironi og anerkendelse Lærer børnene at udtrykke sig og respektere andre og være selvkritisk om eget sprog Er bevidste om at være gode rollemodeller med en positiv omgangstone og humor i hverdagen Opfordrer tosprogede børn til at bruge modersmålet hjemme og dansk i skole og SFO. Opslag og billeder i afdelingerne, på intra og Tabulex. Den naturfaglige kompetence den naturfaglige kompetence Årstidernes skiften. Vind og vejr. Miljø passe på vores jord. Dyre- og planteliv. Terræn udenomsplads. Ild, vand, luft, jord. Naturfænomener. Sanseindtryk Det er vigtigt at Barnet udvikler glæde, respekt og forståelse for naturen. Barnet for fornemmelse for årstider og vejrskift. Barnet får kendskab til, hvordan vi bruger vores jord og værner om den. Barnet får adgang til at udforske dyre- og planteliv og begreberne ild, vand, luft, jord Derfor vil vi.. Altid undre os og gribe børnenes undren Altid at gribe nuet Bruge uvidenhed som udgangspunkt for at øge viden, Være aktive og inspirere til at børnene får øje for naturens rigdom og mangfoldighed Være opmærksom på naturfænomener nær og fjern. Konkret gør vi. Arbejder med naturens materialer Bygger huler og graver huller Ture i nærmiljøet Altid mulighed for ude leg Bruger årstiderne Deltager i skraldeuge og snakker om miljøhensyn og genbrug Bruger naturens spisekammer Laver bål og tilbereder mad herpå Har adgang til information på nettet og i bøger Barnets glæde og røde kinder Beskidte børn og flyverdragter Vi laver udstillinger, tegninger og historier Opslag om aktivitetstilbud Den kulturelle kompetence den kulturelle kompetence Internationalt kendskab og respekt for sin egen og andres kultur Traditioner Familieværdisæt Udtryksformer

6 Det er vigtigt at Barnet udvikler selvforståelse bl.a. hvor/hvad man kommer fra (identitetsbevidsthed) Barnet tilegner sig en viden om den verden, vi lever i, og som bliver børnenes fremtid, så de får kompetencer til at skabe deres egen fremtid Derfor vil vi.. Skabe rammer der vækker nysgerrighed og fantasi i barnet, så lysten til at eksperimentere bliver vakt Være formidlere ved at lade barnet gå op opdagelse i litteraturens, musikkens, sportens og teatres verden igennem f.eks. billeder, materialer, teknikker og kulturelle tilbud Skabe run for inklusion, hvor både de sproglige, kropslige og kreative sanser kan blive brugt. Konkret gør vi. Vi skaber tilgang til moderne medier for børnene, eksempelvis mulighed for at bruge ipad, musik, film m.m. Vi har frivillige aktiviteter, hvor den kulturelle kompetence kan blive styrket f.eks. musik, teater, lege og kulinariske oplevelser, der understøtter traditioner og giver nye smagsoplevelser Børnenes placering i de forskellige huse er uafhængig af nationalitet og religion Vi arbejder med danske og internationale traditioner Billeder, koncerter, afslutningsfester, færdige resultater af kreative processer, Tabulex. Den kropslige kompetence den sociale kompetence At skabe glæde ved brug af kroppen gennem bevægelse og leg. Det er vigtigt fordi det Styrker motorikken Er sundhedsfremmende Fremmer indlæring/koncentration Træner sociale spilleregler Derfor vil vi.. Med inspiration fra voksne rollemodeller og omgivelserne indbyde til leg og fysisk aktivitet. Vi støtter op omkring børnenes egne initiativer og ideer til bevægelse og leg. Konkret gør vi. Vi har tilbud om og mulighed for: Svømmehal Gymnastiksal/hal Leg og ture i skoven Cykelture Boldbaner og legeplads med udfordringer Puderum Rollespil Kælkebakke Rulleskøjter, waveboards Udfordrende køretøjer At støtte op om fritidsaktiviteter Tilbagevendende traditioner (rekorddag, store bøvledag, fodboldturnering)

7 Billeder Diplomer Opvisning Opslag og tilmeldingssedler til arrangementer Forældrebreve på intra Tabulex Den personlige kompetence den sociale kompetence Personlig kompetence er at have et godt kendskab til sig selv. At være i besiddelse af selvfølelse og selvværd. At udvikle empati i samspil med andre. Det er vigtigt at Barnet udvikler personlig kompetence fordi det er fundamentet for mødet med andre. Barnet kan begå sig på forskellige arenaer Barnet lærer at acceptere forskelligheder for på den måde at forstå, at vi alle er ok som mennesker Derfor vil vi.. Tage udgangspunkt i det enkelte barns potentialer, og værdsætte de forskelle, der er i børnegruppen Være bevidste om at vi er rollemodeller for børnene i såvel handling som tale Tilbyde udfordrende aktiviteter i trygge rammer hvor de er i orden at fejle Give dem valg og vise dem, at tilvalg af et betyder fravalg af noget andet Konkret gør vi. Ved konflikthåndtering lærer vi børnene at lytte til hinanden og tage ansvar for egne handlinger Bruger anerkendende kommunikation Opfordrer til legeaftaler og udviser åbenhed i forhold til nye venskaber Fælles aktiviteter Dialog med forældre Inklusion og fællesskaber i SFO en: Inklusion er, at alle mennesker skal imødekommes med udgangspunkt i deres individuelle behov. Alle børn skal ses, anerkendes og værdsættes, som de unikke personer de er, og dermed sikres en faglig, personlig og social udvikling. De skal altså selv være en aktiv del af fællesskabet. I SFO en ser vi inklusion som en pædagogisk værdi, der præger hele institutionen. I SFO en er fokus at vi ikke skal ændre barnet således det kan blive en del at fællesskabet, men at vi tilpasser miljøet så der gives mulighed for at alle børn oplever at være en del af fællesskabet. Hvilket vil sige at vi arbejder med fællesskaber, hvor det ikke kun er det enkelte barn der skal arbejdes med, men fokus bliver rettet på hele børnegruppen. Det er væsentligt, at vi lærer børnene, at vi ikke alle er ens og at forskelligheder kan være en fordel, således at de lærer at have respekt for den enkeltes egenskaber og færdigheder. Børnenes sociale kompetencer skal udvikles, således de oparbejder evnen til empati og kan se ud over deres eget perspektiv.

8 Rollemodeller: Personalets rolle er: At gå foran tage initiativer og være aktiv kulturbærere. At gå ved siden af reagere på børnenes initiativer, træde ind, deltage. At gå bagved holde sig tilbage, give plads til børnenes udfoldelser, erfaringer og meninger. Hvordan er du en god rollemodel i dit arbejde: Vi anerkender hinandens forskelligheder. Vi er nærværende og indlevende over for hinanden. Relationer er vigtige. Vi er tydelige og troværdige voksne, der sætter grænser, hvor det er nødvendigt, så børnene ved, hvor de har os. Vi er positive og engagerede. Vi tilbyder en vifte af aktiviteter og griber de ideer, der dukker op. Vi skaber en hyggelig atmosfære, som alle kan lide at opholde sig i. Vi videregiver værdier. Vi udviser respekt for naturen. Vi har fokus på kultur og traditioner. Vi kræver en ordentlig omgangstone. Vi er gode rollemodeller, når vi gør en forskel, for det enkelte barn.

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At spørge hvorfor du er til at indse en dag hvad du vil er alt sammen skabt i din hjerne din magiske valnøddekerne

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse:

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse: Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen Indholdsfortegnelse: Målsætning for Skovbakkeskolen side 2 Skolens overordnede mål Skovbakkeskolens værdigrundlag Mål og indhold i det pædagogiske

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013

RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013 RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013 Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 1 Indholdsfortegnelse Rønde Frie Skovbørnehave

Læs mere

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave. Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.dk Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets

Læs mere

Email:annje@vejle.dk

Email:annje@vejle.dk Solsikkens børnehave Grønlandsvej 188 76-818 722 Hjemmeside: www. Solsikken.vejle.dk Email:annje@vejle.dk Pædagogiske lærerplaner. Det blev politisk besluttet i 2005, at alle daginstitutioner i Danmark,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Pædagogiske læreplaner for Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Indholdsfortegnelse: Indledning: s. 3 Barnets alsidige personlige udvikling: s. 7 Sociale kompetencer: s. 10 Sproglig udvikling: s. 12

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere