Vangposten. Beboerbladet for afdelingerne Nummer 1 Årgang 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vangposten. Beboerbladet for afdelingerne 123-0 - 166-0 - 166-2. Nummer 1 Årgang 1"

Transkript

1 Vangposten Beboerbladet for afdelingerne Nummer 1 Årgang 1

2 Redaktion Susanne L. Jensen Torben Andersen (ansv) Oplag: 650 stk. Tryk: Lejerbo Tryk Foto: Torben Redaktionen efterlyser beboere, der kunne have interesse i, at indgå i en egentlig redaktion, af beboerbladet. Man kan henvende sig til Susanne på tlf: Torben tlf: Udlejning af selskabslokaler. Afdeling Henrik og Maria Tlf: Mail. Afdeling Annie M. Hansen Agervang 16 5 tv. Til: Man kan se begge afdelingers regler på hjemmesiden www vangen.dk Side 2

3 SÅ KOMMER D E T FØRSTE BEBOERBLAD PÅ BANEN. I erkendelse af, at ikke alle læser hjemmesiden, og ikke alle har adgang til en computer, har begge afdelingsbestyrelser besluttet, igen at lave et beboerblad. Det skrevne ord, kommer somme tider længere, end noget man lige har set på en skærm, og da vi har erfaret, at der er beboere der savner bladet, vil vi gøre vores ypperste, for at lave et godt blad. Nu vokser ingen ting jo af sig selv, der skal såsæd til, og det er der beboerne kommer med, det er jer der skal sende det materiale, der skal i bladet, så uden jer, intet blad. Vores første nummer, vil være en slags introduktion, det er så meningen, at der en gang i kvartalet vil komme et velskrevet blad til alle i begge afdelinger, ingen forfordeles, så kære beboere kom ud af det hjemlige skjul, og deltag i jobbet med at lave sådan et blad. det kan lade sig gøre. Tag vel imod bladet, læs det og kom med indlæg, jo flere vi trækker, jo længere når vi. Redaktionen FEST ELLER HVAD Sommerfest, er det noget for dig, vi vil gerne have en mening, om det er noget der skal arbejdes videre med, eller man bare siger nej. Hvis ja, så skal vi finde ud af, hvad vi skal lave, hvor der skal holdes og hvem der vil hjælpe til, det er en stor mundfuld, at lave sådan en fest, og det skulle jo gerne være noget der kommer begge afdelinger til gavn og glæde. Kender du et eller flere amatørbands der vil underholde, har du gode ideer til hvordan sådan en fest skal udformes f.eks. et loppemarked om eftermiddagen, og så lidt grill og underholdning bagefter, måske endda en lille svingom på plænen. Vores ide med et sådan blad er, ikke for megen reklame, men nyheder, hvis vi bare hudløst bombarderer folk med de samme annoncer hver gang bladet bliver trykt, vil det hurtigt ende i containeren, og det er jo ikke meningen. Vi vil forsøge at være kreative ironiske og nyhedsspredende, så tror vi på, at Side 3

4 Mulighederne er mange, så kom med din mening, og giv gerne en hånd med, som de gamle siger sammen er vi stærkest. min salig far altid sagde dem der ager med stude, kommer også med, og det kan jo lyde nok så rigtigt her. Vores mål med at fjerne alle synlige beviser på denne afstandtagen fra hinanden er, at vi skal samarbejde på tværs af afdelingerne, der er sku ingen der er finere end andre, eller klogere, for den sags skyld. Så lad os bruge hullet, hvor den sidste stolpe stod, til at begrave stridsøksen række hånden frem og samarbejde, det er jo til syvende og sidst, det samme vi vil, nemlig, trivsel og et godt sted at være. Torben SÅ RØG BERLIN M U R E N ENDELIG. Sådan cirka 20 år efter den originale Berlin mur faldt, er det nu lykkedes, at få væltet resterne af vores egen lille mur. Der har til alle tider lydt, at Agervang var en slags usynlig mur, og at der i mange år stod et hegn mellem afdeling 123 og 166, var jo det synlige bevis. Hegnet fik vi væltet for snart mange år siden, men den sidste stolpe ville ikke rykke sig, nu er den endelig væk, det har taget sin tid, men som NÅR U H E L D E T ER UDE Det er ofte først, når uheldet er ude, man opdager hvad en forsikring er værd. Som enhver anden, har vi alle været ude for ting, vi ikke selv er herre over, og så er det godt, at være forsikret. Hvad enten man bliver skadet, eller er skadevolder, så er det uoverskueligt, når ens verden ramler sammen, og det gør den, når man Side 4

5 står og ser alle ens ejendele gå op i røg, eller naboen har glemt at lukke for vandet, og alle ens ejendele drukner i vandskade. Det er mig komplet ubegribeligt, at det ikke er lovbefalet, at forsikre sig i hjemmet, men det er det ikke, så jeg vil her på det kraftigste anbefale, at hvis man ikke har en forsikring. GANG I DEN. Så er der gang i det første lommepenge projekt. Så se at få tegnet en, ulykker kommer altid når man mindst venter dem, og Lejerbo er kun ansvarlig for bygningerne, så alt hvad du har af ejendele, det hæfter du selv for. Torben Det saves og bores på livet løs, under kyndig vejledning, af Onkel Harry. Det jeg så, på min vej rundt i området, var glade unger, der selv skulle til, at tjene deres lommepenge, og samtidig lære hvordan man gebærder sig, på en arbejdsplads. På samme sted, var der gang i Containerrotterne, det er mit kælenavn for miljøgruppen, her måtte man ruppe fingrene, for de unge skulle til, der skal lægges tag over pladsen, så ikke noget med de lange drikke pauser, der skal laves noget. Tanken er jo, at der skal stå en miljøgård, hvor man skal aflevere sit storskrald, som Side 5

6 venlige hjælpere, så fortæller hvor man skal lægge, det kunne jo også være, at der var ting. Der kunne bruges af andre, så er der jo ingen grund til at smide det ud - vel. Afd er i gang, så det bliver spændende, når der engang er renoveret i afd , så skal hele proceduren også startes der. Alle vore aktiviteter drives på frivillig basis, og der er ofte brug for aktive folk, der vil give en hånd med. Vi har på midtersiden sat et kort ind, der fortæller hvor de forskellige klubber er placeret man kan på varmemesterkontoret hente en pjece, der hedder Informationshæfte fra afd. Bestyrelsen i den kan du se hvad vi har at byde på, hvornår der er åbent og hvad det koster. Der er også i boligområdet 3 festlokaler, som man for en billig penge, kan leje hvis der er fest i familien. Torben. Udlejerne af disse festlokaler er beboere, og du kan finde navn of telefonnummer på opslagstavlen i din opgang, du kan også bruge vores hjemmeside: KLUBAKTIVITET I VORES BOLIGOMRÅDE. Ingen beboere i vort område, behøver at føle sig ensomme. Vi har et rigt udbud af aktiviteter, som man kan se her i bladet, der skulle være noget for alle, og for alle aldre. der vil du kunne finde alle de oplysninger der er beskrevet i dette indlæg, og meget mere. Endelig er du velkommen til at lægge turen forbi Aktivitetsmedarbejderens kontor i Agervang 20-24, ved siden af vaskeriet i afd. 166, der er to opslagstavler, med alt det nye, der sker i området, så bare kom ud, og vær med i fællesskabet. Torben Side 6

7 Afdelingsbestyrelsen afd Martin Bagge Havevang 22 1tv. Henrik Larsen Jette Hansen Havevang 10 1 tv. Tlf mail: mail: Tlf mail: Martin Petersen Agervang 1 2 tv. Tlf mail: Asta Slengerich Agervang 25 st tv. Tlf mail: Suppleant. Metin Koc Agervang 23 3 th. Satar Ramaki Tlf mail: Tlf: mail: Afdelingsbestyrelsen afd Bodil Olsen Agervang 8 3 tv. Tlf mail: Torben Andersen Engvang 23 4 tv. Tlf mail: Ove Hemmingsen Engvang 21 2 tv. Tlf Flemming Nielsen Agervang 20 4 mf. Tlf mail: Aneli Andersen Agervang 6 2 tv. Tlf mail: Suppleant. Ingen Afdelingsbestyrelsen har indrettet kontor i Agervang (Mødestedet ) Vi vil holde åbent en aften om måneden for beboerne, hvis der er stemning for dette Side 7

8 Nyt fra helhedsplanen Visioner for helhedsplanen Styrkelse af beboerdemokratiet og det sociale liv Få flere beboere til at tage initiativ til, tage ansvar for og deltage i aktiviteter i boligområdet. Forbedring af afdelingernes image Ændre omverdens indtryk af Vangkvarteret, hvorfra man mest hører om hærværk og uhensigtsmæssig adfærd. De gode historier skal frem i lyset, og ligeledes de mange beboere, der er glade for at bo i kvarteret. Større tryghed Opnå at alle beboere føler sig trygge i boligområdet. Mere ejerskab og ansvarsfølelse Få alle beboere til at føle et medansvar for boligområdet, for trivslen og for en hensigtsmæssig adfærd. Side 8 Fælles ansvar e n g a g e m e n t a n s v a r e j e r s k a b t r y g h e d Vi har nu været i gang i et år. I løbet af 2008 har vi sat gang i en lang række initiativer, og de første skridt er således taget mod de mål, vi har sat os for vores boligområde. Alle de aktiviteter og initiativer, vi sætter gang i i forbindelse med helhedsplanen for afdelingerne i Havevang/Agervang/ Engvang, er finansieret af midler fra landsbyggefonden. Det samme gælder udgifter i forbindelse med aktivitetsmedarbejderen, Susanne Lysholm Jensen. Beboerne er med andre ord ikke med til at betale for helhedsplanen, der kører i en 4-årig periode fra Til gengæld forventer vi, at beboerne og afdelingsbestyrelserne i de to afdelinger deltager i, støtter op om eller tager initiativ til aktiviteter, der kan bidrage til at nå de mål og visioner, der er beskrevet i helhedsplanen.

9 Nyt fra helhedsplanen Nyt fra helhedsplanen Børn og unge Indsatsområder Styrke børn og unges trivsel i boligområdet, samt deres ansvarsfølelse og ejerskab. Støtte børnene i deres skolegang og introducere dem til det lokale foreningsliv. Milepælsplan for 2009 Her vil vi bare nævne nogle af de centrale aktiviteter, vi gerne vil gennemføre i Flere af aktiviteterne fortsætter hele året. Forår Etablering af væresteder for børn og unge. Etablering af miljøgård i afd To lommepengeprojekter. Sommer Beskæftigelse og uddannelse Vejlede, motivere og ruste de unge til uddannelse og fritidsarbejde, samt generelt styrke beboernes forudsætninger for at komme i uddannelse eller arbejde. Affaldshåndtering Engagere beboerne i en mere miljøvenlig affaldshåndtering, der desuden nedsætter udgiften i afdelingerne. Netværk og integration Skabe sociale aktiviteter og styrke det sociale liv og trivsel i boligområdet, især fællesskaber på tværs af etniske minoriteter og beboere med dansk baggrund. Deltagelse i det store DGIstævne. Fælles sommerfest for de to afdelinger afholdt. Fælles udflugt for de to afdelinger. Efterår To lommepengeprojekter. Beboerarrangement om miljø. Vinter Kursusforløb om miljø. For at kunne gennemføre de forskellige aktiviteter har vi brug for din støtte. Er der en eller flere af aktiviteterne, du brænder for, eller har du en god ide, så tøv ikke med at kontakte aktivitetsmedarbejderen. Side 9

10 Havevang P plads P plads Agervang Rønnebærhus Vangens Haveforeningen Sportsfiskerklubben I kælderen Miljøgården Præmie Whistklubben I kælderen Ældre boliger Fest salen Mandeklubben Bøgehus Bøgehus Kastaniehus Legeplads for de store børn med klatrestativer Lærkehus Agernhus Festsalen og Café ældrely Kirsebærhus Kirsebærhus Tjørnehus = Alm. Skralde rum = Knallert skur Mellemvang

11 Engvang Aktivitetsmedarbejder Susanne L. Jensen sø Vaskeri Pusterummet Frimærkeklubben Bankoklubben Lektiecafe Pigeklubben Kvindeklubben Piger over 18 streetdance Cykel og Hobbyværkstedet Legeplads P plads P plads Boldbane / Tennisbanen 2 Kondiklub Varmemesteren Tøjbyttebiks Festsalen Bibelklub

12 Nyt fra helhedsplanen Susannes klumme Lektiecafeen brug den! Jeg vil her opfordre til, at I gør brug af lektiecafeen. Onsdag efter onsdag sidder en gruppe af voksne firvillige, der er parat til at hjælpe børn og unge med deres lektier. Men der kommer næsten ingen børn. Det kan undre mig, for rigtigt mange, både voksne og børn, har overfor mig givet udtryk for, at de var meget interesseret i en lektiecafé. Vi har gjort meget for at opreklamere tilbuddet om lektiehjælp. Vi tror stadig på, at behovet er der. Men måske tager vi fejl? Personlig rådgivning I helhedsplanen er personlig rådgivning ikke et indsatsområde. Vi har dog i forbindelse med kvindeklubben etableret en personlig rådgivning en time hver torsdag fra Men det har vist sig, at der i boligområdet er et generelt behov for rådgivning om store og små personlige ting. Jeg er ikke ansat til at varetage personlig rådgivning og er heller ikke uddannet til dette. Men jeg vil sammen med styregruppen for helhedsplanen og Lejerbo Holbæk undersøge muligheden for at få en åben og anonym rådgivning ud i boligområdet. Tak! Skal vi have en børneklub? Nu har både piger og drenge i alderen fået deres egne klubber. Men hvad med de yngre børn? De har jo også brug for et sted at mødes og hygge sig. Vil du være med til at give dem et sådant sted - bare en aften eller eftermiddag om ugen så kontakt mig. Jeg vil gerne takke de beboere og bestyrelsesmedlemmer, der har bakket op om vores initiativer. Varmemesteren og ejendomsfunktionærerne har også været til stor hjælp. Side 12

13 Nyt fra helhedsplanen Nyt fra helhedsplanen Susannes klumme Et år er gået. Der er nu gået et år siden, jeg første gang satte mine ben i Vangkvarteret. Jeg kendte intet til området og i det hele taget intet til Holbæk. Mit første indtryk var: Hold op, hvor er her smukt. Mange ville betale mange penge for at komme til at bo med den udsigt og de grønne områder, der omgiver vores to afdelinger. Ikke helt det samme indtryk får man, når man går ind i vores boligblokke, eller ser på det affald, der af og til smides i vores grønne områder. Det er det indtryk, vi i fællesskab skal være med til at ændre. Som ny kan det være svært at se alle de aktiviteter og initiativer, der foregår rundt om i afdelingernes lokaler. Nogle har kørt i mange år, andre er nye. Nogle kører bedre end andre, men for alle initiativer gælder det, at der er brug for nogle ildsjæle til at drive dem. Har I brug for min støtte, både til gamle og nye aktiviteter, så kontakt mig. Min dør og telefon står åben også uden for de faste træffetider så brug mig; det er det, jeg er her for. Hvad er min rolle? Det har været et spændende år, med store udfordringer. Den største udfordring er nok, at jeg ikke har en kollega i det daglige arbejde. Men jeg synes alligevel, at det er lykkedes at finde nogle ildsjæle og samarbejdspartnere, som det har været muligt at udvikle de forskellige initiativer sammen med. Styregruppen, der består af Lejerbo administration, beboere og kommune, har det overordnede ansvar for helhedsplanens gennemførelse. Det er her, retningslinjerne for mit arbejde udstikkes. Blandt nogle beboere har jeg sporet en vis forvirring om min rolle som aktivitetsmedarbejder. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at gøre klart, at jeg ikke er socialrådgiver og ikke er ansat til at tage mig af enkeltsager. Min opgave er at støtte op om sociale og kulturelle initiativer, der fremmer trivslen i boligområdet. Jeg forsøger derfor at indrette mig efter de behov, der er fra beboernes og andre samarbejdspartneres side, i forhold til f.eks. mødetid og mødested Side 13

14 Nyt fra helhedsplanen Faste aktiviteter Lektiecafé Få hjælp til lektierne. Tid: Onsdag kl Sted: Engvang Pigeklub For dig, der går i 7 9 klasse og har lyst til nogle hyggelige stunder sammen med andre piger. Tid: Onsdag kl Sted: Engvang Kvindeklub Alle kvinder, uanset alder Og etnisk baggrund, er velkommen i kvindeklubben. Tid: Torsdag Sted: Engvang er der også mulighed for personlig rådgivning. Streetdance For piger på 13 eller ældre. Tid: Fredag Sted: Engvang Piger over 18 mødes og hygger sig sammen Fredag-lørdag Søndag Sted: Engvang Drengeklub Går du i 7 9 klasse, så kom ned i drengeklubben. Tid: Tirsdag kl Sted: Havevang Side 14 Lommepengeprojekter Vi har sat gang i de såkaldte lommepengeprojekter. Det betyder, at unge fra vores afdelinger har mulighed for at deltage i et projekt og så samtidig tjene lidt lommepenge. Ventelisten af unge, der gerne vil være med, er allerede lang. Miljøgården I afd er der bygget en ny storskraldplads, hvor planen er at involvere beboerne i håndteringen og sorteringen af affaldet. I den forbindelse skal der gang i noget genbrug og det er den genbrugsplads de første 4 unge er med til at bygge. Se mere om dette andet sted i bladet. Vandtårnet Det næste planlagte lommepengeprojekt er forvandlingen af det gamle vandtårn til Holbæks mest eftertragtede udsigtsplatform. Det skulle gerne stå klar inden det store DGI stævne på fælleden i juli.

15 Nyt fra helhedsplanen Nyt fra helhedsplanen Kommende aktiviteter Ferie for børnefamilier DGI stævnet Vangkvarteret er med når DGI indtager fælleden den første uge i juli. Vi har tilmeldt 20 frivillige, der hver skal arbejde 15 timer. Fortjenesten skal bruges i afdelingerne måske på en sommertur, måske på en sommerfest. Vil du være en af de frivillige, så kontakt aktivitetsmedarbejderen. Fodbold på Tværs Der vil være mulighed for at spille fodbold med og mod unge fra Bjergmarken og Ladegårdsparken. Vi regner med, at det bliver en fast eftermiddag om ugen. Der vil komme opslag op om tid og sted. GAM3 Streetbasket har igen været en stor succes. Så planen er at der igen fra maj til august 2009 spilles basket i Vangkvarteret. Billardklub Flere beboere har efterspurgt muligheden for at spille billard. Har du lyst til at være med til at starte billardklubben op igen, så kontakt aktivitetsmedarbejderen. Gratis ferietilbud Selvom økonomien er lidt trang har du og din familie alligevel mulighed for at komme på ferie. Tak til Feriefonden! Vi har med støtte fra Feriefonden mulighed for at tilbyde gratis ferietilbud til børnefamilier i Holbæk Boligselskab og i Vangkvarteret. Vi samarbejder med hinanden, så hvis du gerne vil på ferie med nogen, der bor i Ladegårdsparken, kan I aftale at melde jer til den samme ferie. Ferietilbuddene bliver som udgangspunkt fordelt efter først til mølle princippet. Kontakt aktivitetsmedarbejderen for mere information. Hvem kan komme med? Alle med børn: kernefamilier, enlige og samkvemsforældre, bedsteforældre dog skal ansøgeren bo i Vankvarteret. Se mere om ferietilbuddene og tidspunkterne andet sted i bladet. Side 15

16 Familieferie hvor og hvornår? Ferierne på Nørrevang og Rørvigcentret er med rejseleder, udflugter og bustransport fra dør til dør. Hver familie får som udgangspunkt sin egen ferielejlighed med køkken, bad og toilet samt 4 6 sovepladser. Pinseferie: : 4 dage på Rørvigcentret. Man kan gå egne veje i det naturskønne Rørvig, eller deltage i: Tema kunst og natur: en naturvejleder vil fortælle om naturen m.m. En kunstner vil undervise og vejlede børnene i at lave kunst af naturens egne materialer. Sommerferie: : 6 dage på Hotel Nørrevang, Marielyst, Falster. Stedet har indendørs badeland og en af Danmarks bedste badestrande. Inkluderet i ferien er 1-2 udflugter. Man skal holde sig selv med kost ligesom derhjemme. Familieferie: : 7 dage på Baunehøj Efterskole i Jægerspris. Her vil der blive lagt vægt på fællesskab og fælles madlavning, leg og aktivitet. Indkvarteringen finder sted på efterskolen. Maden er med i tilbud- Efterårsferie: : 6 dage på Rørvigcentret. Her er indendørs aktivitetshus med fælles opholdsstue, billard, bordfodbold, dart, m.m. Man kan gå egne veje i det naturskønne Rørvig, eller deltage i 1-2 udflugter, som er med i tilbuddet. Efterskole til næste år? Vi arbejder på et ferietilbud, hvor den unge kan prøve at være på efterskole en uge og familien kommer på besøg. En god ide hvis man ikke er helt sikker på, om efterskole er det rigtige. Kom og hør nærmere. Andre muligheder: For familier der gerne vil på ferie men ikke kan deltage på disse tidspunkter, kan man søge om en ferielejlighed på et af følgende steder: Dansk Folkeferies ferielejligheder i: Karrebæksminde, Rødhus (ved Blokhus) eller Bornholm. Her skal du selv afholde mad og transportudgifter og nogle af stederne er det lidt kompliceret at komme til uden bil. Side 16

17 Familieferie hvor og hvornår? Vær opmærksom på at transport til Jylland og Bornholm kan løbe op i store beløb. Ferielejligheden bliver først booket, når du er tilmeldt, så du skal Tante Olga : Hvis jeres familie har en invitation til at besøge venner eller familie i den anden ende af landet, så kan I søge om at få transporten betalt. Hver familie skal betale et depositum på 500 kr. for at tilmeldingen gælder. Pengene bliver tilbagebetalt på turen. Ved framelding mister man sit depositum. Kontakt aktivitetsmedarbejderen og hør nærmere om tilbud og ansøgningsprocedure. Tilmelding så hurtigt som muligt. Side 17

18 Du kan finde flere informationer på vores hjemmeside VARMEMESTERKONTORET Agervang 6-8 Telefon: Kontoret er åbent: Mandag til fredag fra kl. 09,00 til 10,00 Torsdag fra kl. 16,00 til 17,00 Varmemester: Poul Erik Hansen Udenfor kontortiden vil der være en telefonsvarer der modtager din besked, og du vil efterfølgende blive kontaktet af varmemesteren AKTIVITETSMED- ARBEJDER Susanne Lysholm Jensen Kontor: Agervang Fast træffetid på kontoret er: Tirsdag: Torsdag: du kan også ringe eller skrive... tlf.: Side 18

19 Kalenderen Søndag d. 22. februar 2009 Kl Agervang 5-7 Fastelavn Igen i år holdes der fastelavnsfest for alle børn i afd og Mød udklædt op og slå katten af tønden. Tirsdag d. 24. februar 2009 Kl Engvang 5-7 Beboermøde i afd Lørdag 13. juni 2009 Tidspunkt vil blive annonceret senere. Kulturkasernen Stort Streetdance arrangement Vang-pigerne optræder juli 2009 Fælleden og Holbæk by Stort DGI stævne Med idræt, fest og fællesskab Har du et arrangement, du synes andre skal kende til, så send oplysningerne til redaktionen. Det vil så komme med i Kalenderen i næste nummer af Vangposten. Du kan finde flere informationer på vores hjemmeside Side 19

20 Super Best Din lokale købmand i Mellemvang Åbent på hverdage fra kl Lørdage fra kl Vangkiosken har åbent alle dage fra kl Husk tips og lotto hver Onsdag og Lørdag

Vangposten. Beboerbladet for afdelingerne 123-0 - 166-0 - 166-2. Nummer 2 Årgang 1

Vangposten. Beboerbladet for afdelingerne 123-0 - 166-0 - 166-2. Nummer 2 Årgang 1 Vangposten Beboerbladet for afdelingerne 123-0 - 166-0 - 166-2 Nummer 2 Årgang 1 Redaktion Susanne L. Jensen Torben Andersen (ansv) Oplag: 700 stk. Har du et arrangement, du synes andre skal kende til,

Læs mere

Vangposten. Beboerbladet for afdelingerne 123-0 - 166-0 - 166-2. Nummer 3 Årgang 1

Vangposten. Beboerbladet for afdelingerne 123-0 - 166-0 - 166-2. Nummer 3 Årgang 1 Vangposten Beboerbladet for afdelingerne 123-0 - 166-0 - 166-2 Nummer 3 Årgang 1 Redaktion Susanne L. Jensen Torben Andersen (ansv) Oplag: 750 stk. Tryk: Lejerbo Tryk Foto: Torben Redaktionen efterlyser

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Sommer og sol har indtaget Titanparken. Det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL LÆS OGSÅ I BLADET SOMMERFEST // FAMILIELEJR // NYE ANSIGTER I PTF // AKTIVITETSHUSET

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL LÆS OGSÅ I BLADET SOMMERFEST // FAMILIELEJR // NYE ANSIGTER I PTF // AKTIVITETSHUSET NYT FRA PLADS TIL FORSKEL LÆS OGSÅ I BLADET SOMMERFEST // FAMILIELEJR // NYE ANSIGTER I PTF // AKTIVITETSHUSET NOVEMBER 2017 November 2017 Hvem er vi ved PLADS TIL FORSKEL Sekretariatsleder Børn- og unge

Læs mere

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Vi vil gerne byde dig velkommen som beboer i Møntbo og ønsker samtidig for dig og Jer, at I vil falde godt til i afdelingen og blive glade for at bo her. På de følgende

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Husorden For Lejerbo afdeling 123-0 Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Varmemester: Bjarne V. Christensen e-mail: Afdeling.007-0@net.lejerbo.dk VARMEMESTERKONTORET Engvang 7-9 Telefon: 59430909 Kontoret

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Vinteren er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

FASTELAVN ER MIT NAVN

FASTELAVN ER MIT NAVN VANGPOSTEN April 2014 nr. 2 årgang 4 Foto: John Schlichting Se flere foto på: www.vangen.dk/fotogalleriet Afdelingerne har traditionen tro afholdt den årlige tøndeslagning. Som noget nyt brugte vi pladsen

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Allégården. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

Aktiv i boligområdet

Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Stadig flere danskere gider godt det frivillige arbejde. Vores samfund ville ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde så mange ildsjæle. Du kan lave frivilligt

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Hej Nabo! Hvad sker der? Ny pigeklub! Søg penge til ideer! Zumba fredag! Næste Nabotræf:

Hej Nabo! Hvad sker der? Ny pigeklub! Søg penge til ideer! Zumba fredag! Næste Nabotræf: Hej Nabo! Hvad sker der? Foråret er så småt på vej og ideer til nye projekter spirer frem i kvarteret. Siden sidst er der sket mange ting i Gadehavegård. Ny pigeklub! Søg penge til ideer! I november holdt

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Bølle er meget interesseret i at studere Violhusets fisk Holbergcentrets månedsnyt for marts 2015 Kære beboere, pårørende og personale Velkommen til marts måned. Når

Læs mere

Aktivitetskalender 2013 Antal medlemmer for at arrangementer/ture kan/skal gennemføres:

Aktivitetskalender 2013 Antal medlemmer for at arrangementer/ture kan/skal gennemføres: Aktivitetskalender 2013 Antal medlemmer for at arrangementer/ture kan/skal gennemføres: Arrangementer/ture alm. uger. Arrangementer/ture ferie uger Lokal handletur/besøg klub i Egedal Min.12 medlemmer

Læs mere

Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense

Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense Velkommen til Andelsboligforeningen Samvirke Andelsboligforeningen Samvirke har 276 boliger fordelt på syv afdelinger

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 7 22. juni 2015 Den boligsociale helhedsplan for Vangkvarteret 2014-2018 har fået nyt logo Kom til Åbent fælleshus - skovtur på Fælleden, torsdag den 25.

Læs mere

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST Indledning BO-VEST lægger stor vægt på, at beboerne kan deltage aktivt i beboerdemokratiet og i det frivillige arbejde i afdelingerne og dermed få mulighed

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os.

Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os. Kære nye beboer Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os. Vi giver dig trygge og private rammer midt i det fælleskab, som er Boligselskabet

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan 2014-2018 Vangkvarteret Holbæk Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Boligområdets problemkompleks 3. Indsatsområder 4. Organisering 5. Koordinering

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

På vej på Bondegårdstur Vi ønsker ALLE et godt efterår

På vej på Bondegårdstur Vi ønsker ALLE et godt efterår Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2014 På vej på Bondegårdstur Vi ønsker ALLE et godt efterår Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2014 Sommertur til Djurs Sommerland Lørdag

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Tirsdag 2/1 Onsdag 3/1 Torsdag 4/1 Fredag 5/1. Mandag 8/1 Tirsdag 9/1 Onsdag 10/1 Torsdag 11/1 Fredag 12/1

Tirsdag 2/1 Onsdag 3/1 Torsdag 4/1 Fredag 5/1. Mandag 8/1 Tirsdag 9/1 Onsdag 10/1 Torsdag 11/1 Fredag 12/1 Tirsdag 2/1 Onsdag 3/1 Torsdag 4/1 Fredag 5/1 Velkommen tilbage efter juleferien. Vi ønsker alle et godt nytår. I dag laver Anja Bolsjer i køkkenet, det koster kun 10 kr. Meld dig på hos Anja. Torsdags

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011 Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011 Kom i klub det er snart vinterferie! Før jul var der rigtige mange medlemmer i klub, så der er måske ikke noget at sige til, at du tager en slapper. Men, men,

Læs mere

KLUB DIGET AVISEN. August Gys og gru fredag d i klubben.. ughhhh

KLUB DIGET AVISEN. August Gys og gru fredag d i klubben.. ughhhh KLUB DIGET AVISEN August 2012 Gys og gru fredag d. 13.07.12 i klubben.. ughhhh Information. I klubbens entre hænger informationer til børn og forældre. Her ophænges seneste udgave af klubbens nyhedsbrev,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 12-15 år (Dansk) Kære 12-15- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Indhold Indledning...2 En ny vision for Gadehavegård...2 Det vigtige samarbejde...3 Indsatsområderne...5 Børn, unge og familier...6 Uddannelse,

Læs mere

Balatonfüred Cup 2017

Balatonfüred Cup 2017 Balatonfüred Cup 2017 Team Helsinge Håndbold - For piger & drenge årgang 97 til og med 04 Søndag d. 02/7 til søndag d. 09/7 Balatonfüred Cup 2017 Team Helsinge Håndbold deltager for første gang i det dansk

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Fællesskab i Vangkvarteret

Fællesskab i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 8 12. august 2015 Kære beboere i Vangkvarteret Vi håber, at I har haft, og fortsat har, en god sommer Det boligsociale team og de ansatte i fælleshuset er

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Nyhedsbrev Juli 2015 Aktivitetskalender 3. kvartal 2015 Torsdagscafé hver anden torsdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Sorø Torsdagscafeen tilbyder mange aktiviteter. Du har

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 7. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo i afdeling

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Dagsorden: Søndag den 18 01 2015 KL 13.00 Tilstede: Saria, Dennis, Mikkel, Teddy & Birgit. 1. Input fra borgerne : Lidt bøvl med klub 16 juleaften

Dagsorden: Søndag den 18 01 2015 KL 13.00 Tilstede: Saria, Dennis, Mikkel, Teddy & Birgit. 1. Input fra borgerne : Lidt bøvl med klub 16 juleaften Dagsorden: Søndag den 18 01 2015 KL 13.00 Tilstede: Saria, Dennis, Mikkel, Teddy & Birgit. 1. Input fra borgerne : Lidt bøvl med klub 16 juleaften med kanonslag. Osama tog en snak med de unge og det hjalp

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter August 2014 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til en ny klubsæson. Flere af jer deltog

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP MARTS 2018 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Læs mere på

JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP MARTS 2018 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Læs mere på JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP 29.-31. MARTS 2018 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Husk: Sidste tilmelding søndag den 14. januar 2018 Læs mere på www.vejlehk.dk/paaske-cup VELKOMMEN TIL VEJLE PÅSKE

Læs mere

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året.

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Året der gik Så gik der atter et år og det er blevet tid til et nyt nyhedsbrev. Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle

Læs mere

Kildegård Klubben. For yderligere information er du velkommen til at kontakte: Fritidsleder Sus Creutzberg, tlf.: 44 52 55 36

Kildegård Klubben. For yderligere information er du velkommen til at kontakte: Fritidsleder Sus Creutzberg, tlf.: 44 52 55 36 Kildegård Klubben Dette er en folder, der henvender sig til forældre med børn i Kildegård Klubben. I folderen finder man bl.a. information om børnenes dagligdag i klubben, samarbejde med forældre og skole

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E 2014, Uge 8 Ugens Avis År H A L G Å R D S F H F O R 2. 3. O G 4. K L A S S E O p s t a r t e n a f d e t n y e t i l b u d U G E N S R E D A K T I - ON: Mia 2.B Anna 2.B Ida M. 2.B Oliver 4.A Louise 2.B

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00 Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.eu www.lundens.eu 11. oktober 2016 Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund Indkaldelse

Læs mere

Velkommen til TAK. FSBbolig. Blågården og Prater. Boligkontoret Blågårds Plads 19 DK-2200 København N

Velkommen til TAK. FSBbolig. Blågården og Prater. Boligkontoret Blågårds Plads 19 DK-2200 København N Velkommen til TAK FSBbolig Blågården og Prater Boligkontoret Blågårds Plads 19 DK-2200 København N På Boligkontoret er vi Borehammer 1 Driftsleder 1 Ejendomsmester På Boligkontoret har vi borehamre, som

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

INDSPIL NR. 48. April 2015

INDSPIL NR. 48. April 2015 Fredag den 22. maj 2015 arrangeres K U L T U R N A T 2 0 1 5 i Kalundborg. En af de nærmeste dage udsendes mail til jer alle med nærmere oplysninger om arrangementet. Begynd gerne straks at tænke på, hvordan

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Find svaret i teksten!

Find svaret i teksten! Find svaret i teksten! Forberedelse til læseopgave 1, modultest 2 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålene. Find svaret i den tekst, der hører til spørgsmålet. 5 minutter. Studieskolen Du har en ven, der vil

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Indflytning 2015 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening:

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50 SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50 Kære beboer i AAB afdeling 50 På de følgende sider har vi samlet spørgsmål og svar omkring genhusning i forbindelse med den

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 Byggelegepladsen Stengården. Januar 2015

Aktivitetskalender 2015 Byggelegepladsen Stengården. Januar 2015 Aktivitetskalender 2015 Byggelegepladsen Stengården Udgangspunkt: Antal medlemmer for at arrangementer/ture kan/skal gennemføres. Arrangementer/ture alm. Uger: Min. 12 medlemmer Evt. dispensation af hensyn

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder Kære Forældre Godt nytår til alle familier og tak for godt samarbejde i 2012. Efter en dejlig juleferie glæder vi os til at tage fat på et nyt arbejdsår med jer og jeres børn. Vi ser frem til både hverdagen,

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

Velkommen til Vesthimmerlands Kommune

Velkommen til Vesthimmerlands Kommune Velkommen til Vesthimmerlands Kommune Indhold Velkommen... 3 Når du skal flytte.... 4 Huskeliste... 4 Sygesikring og lægevalg.... 5 Post Danmark... 5 Boligsikring... 6 Institutioner og skoler... 6 Biblioteker...

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Som tak vil du deltage i en lodtrækning om at vinde flotte præmier!!

Som tak vil du deltage i en lodtrækning om at vinde flotte præmier!! Spørgeskema vedr. din boligafdeling Som tak vil du deltage i en lodtrækning om at vinde flotte præmier!! Hasseris Boligselskab har i samarbejde med Aalborg Kommune ansøgt Landsbyggefonden om midler til

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere