Vangposten. Beboerbladet for afdelingerne Nummer 1 Årgang 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vangposten. Beboerbladet for afdelingerne 123-0 - 166-0 - 166-2. Nummer 1 Årgang 1"

Transkript

1 Vangposten Beboerbladet for afdelingerne Nummer 1 Årgang 1

2 Redaktion Susanne L. Jensen Torben Andersen (ansv) Oplag: 650 stk. Tryk: Lejerbo Tryk Foto: Torben Redaktionen efterlyser beboere, der kunne have interesse i, at indgå i en egentlig redaktion, af beboerbladet. Man kan henvende sig til Susanne på tlf: Torben tlf: Udlejning af selskabslokaler. Afdeling Henrik og Maria Tlf: Mail. Afdeling Annie M. Hansen Agervang 16 5 tv. Til: Man kan se begge afdelingers regler på hjemmesiden www vangen.dk Side 2

3 SÅ KOMMER D E T FØRSTE BEBOERBLAD PÅ BANEN. I erkendelse af, at ikke alle læser hjemmesiden, og ikke alle har adgang til en computer, har begge afdelingsbestyrelser besluttet, igen at lave et beboerblad. Det skrevne ord, kommer somme tider længere, end noget man lige har set på en skærm, og da vi har erfaret, at der er beboere der savner bladet, vil vi gøre vores ypperste, for at lave et godt blad. Nu vokser ingen ting jo af sig selv, der skal såsæd til, og det er der beboerne kommer med, det er jer der skal sende det materiale, der skal i bladet, så uden jer, intet blad. Vores første nummer, vil være en slags introduktion, det er så meningen, at der en gang i kvartalet vil komme et velskrevet blad til alle i begge afdelinger, ingen forfordeles, så kære beboere kom ud af det hjemlige skjul, og deltag i jobbet med at lave sådan et blad. det kan lade sig gøre. Tag vel imod bladet, læs det og kom med indlæg, jo flere vi trækker, jo længere når vi. Redaktionen FEST ELLER HVAD Sommerfest, er det noget for dig, vi vil gerne have en mening, om det er noget der skal arbejdes videre med, eller man bare siger nej. Hvis ja, så skal vi finde ud af, hvad vi skal lave, hvor der skal holdes og hvem der vil hjælpe til, det er en stor mundfuld, at lave sådan en fest, og det skulle jo gerne være noget der kommer begge afdelinger til gavn og glæde. Kender du et eller flere amatørbands der vil underholde, har du gode ideer til hvordan sådan en fest skal udformes f.eks. et loppemarked om eftermiddagen, og så lidt grill og underholdning bagefter, måske endda en lille svingom på plænen. Vores ide med et sådan blad er, ikke for megen reklame, men nyheder, hvis vi bare hudløst bombarderer folk med de samme annoncer hver gang bladet bliver trykt, vil det hurtigt ende i containeren, og det er jo ikke meningen. Vi vil forsøge at være kreative ironiske og nyhedsspredende, så tror vi på, at Side 3

4 Mulighederne er mange, så kom med din mening, og giv gerne en hånd med, som de gamle siger sammen er vi stærkest. min salig far altid sagde dem der ager med stude, kommer også med, og det kan jo lyde nok så rigtigt her. Vores mål med at fjerne alle synlige beviser på denne afstandtagen fra hinanden er, at vi skal samarbejde på tværs af afdelingerne, der er sku ingen der er finere end andre, eller klogere, for den sags skyld. Så lad os bruge hullet, hvor den sidste stolpe stod, til at begrave stridsøksen række hånden frem og samarbejde, det er jo til syvende og sidst, det samme vi vil, nemlig, trivsel og et godt sted at være. Torben SÅ RØG BERLIN M U R E N ENDELIG. Sådan cirka 20 år efter den originale Berlin mur faldt, er det nu lykkedes, at få væltet resterne af vores egen lille mur. Der har til alle tider lydt, at Agervang var en slags usynlig mur, og at der i mange år stod et hegn mellem afdeling 123 og 166, var jo det synlige bevis. Hegnet fik vi væltet for snart mange år siden, men den sidste stolpe ville ikke rykke sig, nu er den endelig væk, det har taget sin tid, men som NÅR U H E L D E T ER UDE Det er ofte først, når uheldet er ude, man opdager hvad en forsikring er værd. Som enhver anden, har vi alle været ude for ting, vi ikke selv er herre over, og så er det godt, at være forsikret. Hvad enten man bliver skadet, eller er skadevolder, så er det uoverskueligt, når ens verden ramler sammen, og det gør den, når man Side 4

5 står og ser alle ens ejendele gå op i røg, eller naboen har glemt at lukke for vandet, og alle ens ejendele drukner i vandskade. Det er mig komplet ubegribeligt, at det ikke er lovbefalet, at forsikre sig i hjemmet, men det er det ikke, så jeg vil her på det kraftigste anbefale, at hvis man ikke har en forsikring. GANG I DEN. Så er der gang i det første lommepenge projekt. Så se at få tegnet en, ulykker kommer altid når man mindst venter dem, og Lejerbo er kun ansvarlig for bygningerne, så alt hvad du har af ejendele, det hæfter du selv for. Torben Det saves og bores på livet løs, under kyndig vejledning, af Onkel Harry. Det jeg så, på min vej rundt i området, var glade unger, der selv skulle til, at tjene deres lommepenge, og samtidig lære hvordan man gebærder sig, på en arbejdsplads. På samme sted, var der gang i Containerrotterne, det er mit kælenavn for miljøgruppen, her måtte man ruppe fingrene, for de unge skulle til, der skal lægges tag over pladsen, så ikke noget med de lange drikke pauser, der skal laves noget. Tanken er jo, at der skal stå en miljøgård, hvor man skal aflevere sit storskrald, som Side 5

6 venlige hjælpere, så fortæller hvor man skal lægge, det kunne jo også være, at der var ting. Der kunne bruges af andre, så er der jo ingen grund til at smide det ud - vel. Afd er i gang, så det bliver spændende, når der engang er renoveret i afd , så skal hele proceduren også startes der. Alle vore aktiviteter drives på frivillig basis, og der er ofte brug for aktive folk, der vil give en hånd med. Vi har på midtersiden sat et kort ind, der fortæller hvor de forskellige klubber er placeret man kan på varmemesterkontoret hente en pjece, der hedder Informationshæfte fra afd. Bestyrelsen i den kan du se hvad vi har at byde på, hvornår der er åbent og hvad det koster. Der er også i boligområdet 3 festlokaler, som man for en billig penge, kan leje hvis der er fest i familien. Torben. Udlejerne af disse festlokaler er beboere, og du kan finde navn of telefonnummer på opslagstavlen i din opgang, du kan også bruge vores hjemmeside: KLUBAKTIVITET I VORES BOLIGOMRÅDE. Ingen beboere i vort område, behøver at føle sig ensomme. Vi har et rigt udbud af aktiviteter, som man kan se her i bladet, der skulle være noget for alle, og for alle aldre. der vil du kunne finde alle de oplysninger der er beskrevet i dette indlæg, og meget mere. Endelig er du velkommen til at lægge turen forbi Aktivitetsmedarbejderens kontor i Agervang 20-24, ved siden af vaskeriet i afd. 166, der er to opslagstavler, med alt det nye, der sker i området, så bare kom ud, og vær med i fællesskabet. Torben Side 6

7 Afdelingsbestyrelsen afd Martin Bagge Havevang 22 1tv. Henrik Larsen Jette Hansen Havevang 10 1 tv. Tlf mail: mail: Tlf mail: Martin Petersen Agervang 1 2 tv. Tlf mail: Asta Slengerich Agervang 25 st tv. Tlf mail: Suppleant. Metin Koc Agervang 23 3 th. Satar Ramaki Tlf mail: Tlf: mail: Afdelingsbestyrelsen afd Bodil Olsen Agervang 8 3 tv. Tlf mail: Torben Andersen Engvang 23 4 tv. Tlf mail: Ove Hemmingsen Engvang 21 2 tv. Tlf Flemming Nielsen Agervang 20 4 mf. Tlf mail: Aneli Andersen Agervang 6 2 tv. Tlf mail: Suppleant. Ingen Afdelingsbestyrelsen har indrettet kontor i Agervang (Mødestedet ) Vi vil holde åbent en aften om måneden for beboerne, hvis der er stemning for dette Side 7

8 Nyt fra helhedsplanen Visioner for helhedsplanen Styrkelse af beboerdemokratiet og det sociale liv Få flere beboere til at tage initiativ til, tage ansvar for og deltage i aktiviteter i boligområdet. Forbedring af afdelingernes image Ændre omverdens indtryk af Vangkvarteret, hvorfra man mest hører om hærværk og uhensigtsmæssig adfærd. De gode historier skal frem i lyset, og ligeledes de mange beboere, der er glade for at bo i kvarteret. Større tryghed Opnå at alle beboere føler sig trygge i boligområdet. Mere ejerskab og ansvarsfølelse Få alle beboere til at føle et medansvar for boligområdet, for trivslen og for en hensigtsmæssig adfærd. Side 8 Fælles ansvar e n g a g e m e n t a n s v a r e j e r s k a b t r y g h e d Vi har nu været i gang i et år. I løbet af 2008 har vi sat gang i en lang række initiativer, og de første skridt er således taget mod de mål, vi har sat os for vores boligområde. Alle de aktiviteter og initiativer, vi sætter gang i i forbindelse med helhedsplanen for afdelingerne i Havevang/Agervang/ Engvang, er finansieret af midler fra landsbyggefonden. Det samme gælder udgifter i forbindelse med aktivitetsmedarbejderen, Susanne Lysholm Jensen. Beboerne er med andre ord ikke med til at betale for helhedsplanen, der kører i en 4-årig periode fra Til gengæld forventer vi, at beboerne og afdelingsbestyrelserne i de to afdelinger deltager i, støtter op om eller tager initiativ til aktiviteter, der kan bidrage til at nå de mål og visioner, der er beskrevet i helhedsplanen.

9 Nyt fra helhedsplanen Nyt fra helhedsplanen Børn og unge Indsatsområder Styrke børn og unges trivsel i boligområdet, samt deres ansvarsfølelse og ejerskab. Støtte børnene i deres skolegang og introducere dem til det lokale foreningsliv. Milepælsplan for 2009 Her vil vi bare nævne nogle af de centrale aktiviteter, vi gerne vil gennemføre i Flere af aktiviteterne fortsætter hele året. Forår Etablering af væresteder for børn og unge. Etablering af miljøgård i afd To lommepengeprojekter. Sommer Beskæftigelse og uddannelse Vejlede, motivere og ruste de unge til uddannelse og fritidsarbejde, samt generelt styrke beboernes forudsætninger for at komme i uddannelse eller arbejde. Affaldshåndtering Engagere beboerne i en mere miljøvenlig affaldshåndtering, der desuden nedsætter udgiften i afdelingerne. Netværk og integration Skabe sociale aktiviteter og styrke det sociale liv og trivsel i boligområdet, især fællesskaber på tværs af etniske minoriteter og beboere med dansk baggrund. Deltagelse i det store DGIstævne. Fælles sommerfest for de to afdelinger afholdt. Fælles udflugt for de to afdelinger. Efterår To lommepengeprojekter. Beboerarrangement om miljø. Vinter Kursusforløb om miljø. For at kunne gennemføre de forskellige aktiviteter har vi brug for din støtte. Er der en eller flere af aktiviteterne, du brænder for, eller har du en god ide, så tøv ikke med at kontakte aktivitetsmedarbejderen. Side 9

10 Havevang P plads P plads Agervang Rønnebærhus Vangens Haveforeningen Sportsfiskerklubben I kælderen Miljøgården Præmie Whistklubben I kælderen Ældre boliger Fest salen Mandeklubben Bøgehus Bøgehus Kastaniehus Legeplads for de store børn med klatrestativer Lærkehus Agernhus Festsalen og Café ældrely Kirsebærhus Kirsebærhus Tjørnehus = Alm. Skralde rum = Knallert skur Mellemvang

11 Engvang Aktivitetsmedarbejder Susanne L. Jensen sø Vaskeri Pusterummet Frimærkeklubben Bankoklubben Lektiecafe Pigeklubben Kvindeklubben Piger over 18 streetdance Cykel og Hobbyværkstedet Legeplads P plads P plads Boldbane / Tennisbanen 2 Kondiklub Varmemesteren Tøjbyttebiks Festsalen Bibelklub

12 Nyt fra helhedsplanen Susannes klumme Lektiecafeen brug den! Jeg vil her opfordre til, at I gør brug af lektiecafeen. Onsdag efter onsdag sidder en gruppe af voksne firvillige, der er parat til at hjælpe børn og unge med deres lektier. Men der kommer næsten ingen børn. Det kan undre mig, for rigtigt mange, både voksne og børn, har overfor mig givet udtryk for, at de var meget interesseret i en lektiecafé. Vi har gjort meget for at opreklamere tilbuddet om lektiehjælp. Vi tror stadig på, at behovet er der. Men måske tager vi fejl? Personlig rådgivning I helhedsplanen er personlig rådgivning ikke et indsatsområde. Vi har dog i forbindelse med kvindeklubben etableret en personlig rådgivning en time hver torsdag fra Men det har vist sig, at der i boligområdet er et generelt behov for rådgivning om store og små personlige ting. Jeg er ikke ansat til at varetage personlig rådgivning og er heller ikke uddannet til dette. Men jeg vil sammen med styregruppen for helhedsplanen og Lejerbo Holbæk undersøge muligheden for at få en åben og anonym rådgivning ud i boligområdet. Tak! Skal vi have en børneklub? Nu har både piger og drenge i alderen fået deres egne klubber. Men hvad med de yngre børn? De har jo også brug for et sted at mødes og hygge sig. Vil du være med til at give dem et sådant sted - bare en aften eller eftermiddag om ugen så kontakt mig. Jeg vil gerne takke de beboere og bestyrelsesmedlemmer, der har bakket op om vores initiativer. Varmemesteren og ejendomsfunktionærerne har også været til stor hjælp. Side 12

13 Nyt fra helhedsplanen Nyt fra helhedsplanen Susannes klumme Et år er gået. Der er nu gået et år siden, jeg første gang satte mine ben i Vangkvarteret. Jeg kendte intet til området og i det hele taget intet til Holbæk. Mit første indtryk var: Hold op, hvor er her smukt. Mange ville betale mange penge for at komme til at bo med den udsigt og de grønne områder, der omgiver vores to afdelinger. Ikke helt det samme indtryk får man, når man går ind i vores boligblokke, eller ser på det affald, der af og til smides i vores grønne områder. Det er det indtryk, vi i fællesskab skal være med til at ændre. Som ny kan det være svært at se alle de aktiviteter og initiativer, der foregår rundt om i afdelingernes lokaler. Nogle har kørt i mange år, andre er nye. Nogle kører bedre end andre, men for alle initiativer gælder det, at der er brug for nogle ildsjæle til at drive dem. Har I brug for min støtte, både til gamle og nye aktiviteter, så kontakt mig. Min dør og telefon står åben også uden for de faste træffetider så brug mig; det er det, jeg er her for. Hvad er min rolle? Det har været et spændende år, med store udfordringer. Den største udfordring er nok, at jeg ikke har en kollega i det daglige arbejde. Men jeg synes alligevel, at det er lykkedes at finde nogle ildsjæle og samarbejdspartnere, som det har været muligt at udvikle de forskellige initiativer sammen med. Styregruppen, der består af Lejerbo administration, beboere og kommune, har det overordnede ansvar for helhedsplanens gennemførelse. Det er her, retningslinjerne for mit arbejde udstikkes. Blandt nogle beboere har jeg sporet en vis forvirring om min rolle som aktivitetsmedarbejder. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at gøre klart, at jeg ikke er socialrådgiver og ikke er ansat til at tage mig af enkeltsager. Min opgave er at støtte op om sociale og kulturelle initiativer, der fremmer trivslen i boligområdet. Jeg forsøger derfor at indrette mig efter de behov, der er fra beboernes og andre samarbejdspartneres side, i forhold til f.eks. mødetid og mødested Side 13

14 Nyt fra helhedsplanen Faste aktiviteter Lektiecafé Få hjælp til lektierne. Tid: Onsdag kl Sted: Engvang Pigeklub For dig, der går i 7 9 klasse og har lyst til nogle hyggelige stunder sammen med andre piger. Tid: Onsdag kl Sted: Engvang Kvindeklub Alle kvinder, uanset alder Og etnisk baggrund, er velkommen i kvindeklubben. Tid: Torsdag Sted: Engvang er der også mulighed for personlig rådgivning. Streetdance For piger på 13 eller ældre. Tid: Fredag Sted: Engvang Piger over 18 mødes og hygger sig sammen Fredag-lørdag Søndag Sted: Engvang Drengeklub Går du i 7 9 klasse, så kom ned i drengeklubben. Tid: Tirsdag kl Sted: Havevang Side 14 Lommepengeprojekter Vi har sat gang i de såkaldte lommepengeprojekter. Det betyder, at unge fra vores afdelinger har mulighed for at deltage i et projekt og så samtidig tjene lidt lommepenge. Ventelisten af unge, der gerne vil være med, er allerede lang. Miljøgården I afd er der bygget en ny storskraldplads, hvor planen er at involvere beboerne i håndteringen og sorteringen af affaldet. I den forbindelse skal der gang i noget genbrug og det er den genbrugsplads de første 4 unge er med til at bygge. Se mere om dette andet sted i bladet. Vandtårnet Det næste planlagte lommepengeprojekt er forvandlingen af det gamle vandtårn til Holbæks mest eftertragtede udsigtsplatform. Det skulle gerne stå klar inden det store DGI stævne på fælleden i juli.

15 Nyt fra helhedsplanen Nyt fra helhedsplanen Kommende aktiviteter Ferie for børnefamilier DGI stævnet Vangkvarteret er med når DGI indtager fælleden den første uge i juli. Vi har tilmeldt 20 frivillige, der hver skal arbejde 15 timer. Fortjenesten skal bruges i afdelingerne måske på en sommertur, måske på en sommerfest. Vil du være en af de frivillige, så kontakt aktivitetsmedarbejderen. Fodbold på Tværs Der vil være mulighed for at spille fodbold med og mod unge fra Bjergmarken og Ladegårdsparken. Vi regner med, at det bliver en fast eftermiddag om ugen. Der vil komme opslag op om tid og sted. GAM3 Streetbasket har igen været en stor succes. Så planen er at der igen fra maj til august 2009 spilles basket i Vangkvarteret. Billardklub Flere beboere har efterspurgt muligheden for at spille billard. Har du lyst til at være med til at starte billardklubben op igen, så kontakt aktivitetsmedarbejderen. Gratis ferietilbud Selvom økonomien er lidt trang har du og din familie alligevel mulighed for at komme på ferie. Tak til Feriefonden! Vi har med støtte fra Feriefonden mulighed for at tilbyde gratis ferietilbud til børnefamilier i Holbæk Boligselskab og i Vangkvarteret. Vi samarbejder med hinanden, så hvis du gerne vil på ferie med nogen, der bor i Ladegårdsparken, kan I aftale at melde jer til den samme ferie. Ferietilbuddene bliver som udgangspunkt fordelt efter først til mølle princippet. Kontakt aktivitetsmedarbejderen for mere information. Hvem kan komme med? Alle med børn: kernefamilier, enlige og samkvemsforældre, bedsteforældre dog skal ansøgeren bo i Vankvarteret. Se mere om ferietilbuddene og tidspunkterne andet sted i bladet. Side 15

16 Familieferie hvor og hvornår? Ferierne på Nørrevang og Rørvigcentret er med rejseleder, udflugter og bustransport fra dør til dør. Hver familie får som udgangspunkt sin egen ferielejlighed med køkken, bad og toilet samt 4 6 sovepladser. Pinseferie: : 4 dage på Rørvigcentret. Man kan gå egne veje i det naturskønne Rørvig, eller deltage i: Tema kunst og natur: en naturvejleder vil fortælle om naturen m.m. En kunstner vil undervise og vejlede børnene i at lave kunst af naturens egne materialer. Sommerferie: : 6 dage på Hotel Nørrevang, Marielyst, Falster. Stedet har indendørs badeland og en af Danmarks bedste badestrande. Inkluderet i ferien er 1-2 udflugter. Man skal holde sig selv med kost ligesom derhjemme. Familieferie: : 7 dage på Baunehøj Efterskole i Jægerspris. Her vil der blive lagt vægt på fællesskab og fælles madlavning, leg og aktivitet. Indkvarteringen finder sted på efterskolen. Maden er med i tilbud- Efterårsferie: : 6 dage på Rørvigcentret. Her er indendørs aktivitetshus med fælles opholdsstue, billard, bordfodbold, dart, m.m. Man kan gå egne veje i det naturskønne Rørvig, eller deltage i 1-2 udflugter, som er med i tilbuddet. Efterskole til næste år? Vi arbejder på et ferietilbud, hvor den unge kan prøve at være på efterskole en uge og familien kommer på besøg. En god ide hvis man ikke er helt sikker på, om efterskole er det rigtige. Kom og hør nærmere. Andre muligheder: For familier der gerne vil på ferie men ikke kan deltage på disse tidspunkter, kan man søge om en ferielejlighed på et af følgende steder: Dansk Folkeferies ferielejligheder i: Karrebæksminde, Rødhus (ved Blokhus) eller Bornholm. Her skal du selv afholde mad og transportudgifter og nogle af stederne er det lidt kompliceret at komme til uden bil. Side 16

17 Familieferie hvor og hvornår? Vær opmærksom på at transport til Jylland og Bornholm kan løbe op i store beløb. Ferielejligheden bliver først booket, når du er tilmeldt, så du skal Tante Olga : Hvis jeres familie har en invitation til at besøge venner eller familie i den anden ende af landet, så kan I søge om at få transporten betalt. Hver familie skal betale et depositum på 500 kr. for at tilmeldingen gælder. Pengene bliver tilbagebetalt på turen. Ved framelding mister man sit depositum. Kontakt aktivitetsmedarbejderen og hør nærmere om tilbud og ansøgningsprocedure. Tilmelding så hurtigt som muligt. Side 17

18 Du kan finde flere informationer på vores hjemmeside VARMEMESTERKONTORET Agervang 6-8 Telefon: Kontoret er åbent: Mandag til fredag fra kl. 09,00 til 10,00 Torsdag fra kl. 16,00 til 17,00 Varmemester: Poul Erik Hansen Udenfor kontortiden vil der være en telefonsvarer der modtager din besked, og du vil efterfølgende blive kontaktet af varmemesteren AKTIVITETSMED- ARBEJDER Susanne Lysholm Jensen Kontor: Agervang Fast træffetid på kontoret er: Tirsdag: Torsdag: du kan også ringe eller skrive... tlf.: Side 18

19 Kalenderen Søndag d. 22. februar 2009 Kl Agervang 5-7 Fastelavn Igen i år holdes der fastelavnsfest for alle børn i afd og Mød udklædt op og slå katten af tønden. Tirsdag d. 24. februar 2009 Kl Engvang 5-7 Beboermøde i afd Lørdag 13. juni 2009 Tidspunkt vil blive annonceret senere. Kulturkasernen Stort Streetdance arrangement Vang-pigerne optræder juli 2009 Fælleden og Holbæk by Stort DGI stævne Med idræt, fest og fællesskab Har du et arrangement, du synes andre skal kende til, så send oplysningerne til redaktionen. Det vil så komme med i Kalenderen i næste nummer af Vangposten. Du kan finde flere informationer på vores hjemmeside Side 19

20 Super Best Din lokale købmand i Mellemvang Åbent på hverdage fra kl Lørdage fra kl Vangkiosken har åbent alle dage fra kl Husk tips og lotto hver Onsdag og Lørdag

Nyt fra Det Boligsociale Team

Nyt fra Det Boligsociale Team Vangkvarteret i Holbæk Vangkvarteret i Holbæk Nyt fra Det Boligsociale Team Det boligsociale kontor Engvang 7-9 4300 Holbæk Juni 2012 Velbesøgt byggefest Holbæks borgmester ønsker kvarteret held og lykke.

Læs mere

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan. mere på side 7.

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan. mere på side 7. Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang Marts Måned 2013 Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan læs mere på side 7 Side Ladegårdsposten er

Læs mere

Nu det jul igen. - beboerbladet. Om Juletræsfesten på side 3. Status på den fysiske helhedsplan ved Ole Mensbo fra Rambøll

Nu det jul igen. - beboerbladet. Om Juletræsfesten på side 3. Status på den fysiske helhedsplan ved Ole Mensbo fra Rambøll - beboerbladet Nr. 6, februar 2013 Nu det jul igen Om Juletræsfesten på side 3 Status på den fysiske helhedsplan ved Ole Mensbo fra Rambøll Læs mere på side 9 Korsløkken holdt Julemarked for første gang!

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - Kom og hør om resultaterne af»naboskabsundersøgelsen«side 7 - Mød Kay på ejendomskontoret. Side 6 - Visionen

Læs mere

NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken

NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken Årgang 3. Nummer 2. Maj 2014. Forårsstemning - spiring og vækst i og omkring huset Genbrugsen - i ny udgave TEMA: Frivillighed 5 Portrætter: Derfor

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver tryghed

Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver tryghed ejlighedsvis ADecember 2011 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver

Læs mere

- beboerbladet. Nr. 11, maj 2014. Stort fremmøde og beboeropbakning til idéworkshop om. ny boligsocial helhedsplan. Læs mere side 12.

- beboerbladet. Nr. 11, maj 2014. Stort fremmøde og beboeropbakning til idéworkshop om. ny boligsocial helhedsplan. Læs mere side 12. - beboerbladet Nr. 11, maj 2014 Stort fremmøde og beboeropbakning til idéworkshop om ny boligsocial helhedsplan. Læs mere side 12. Så er den fysiske helhedsplan for alvor kommet i gang. Det blev bl.a.

Læs mere

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB SAB-nyt ÅRGANG 3 - NR 4 - DECEMBER 2009 Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB Af Thomas Jeppesen Alle lejere i SAB får mellem 2,2 og 6,7 % rabat på den månedlige leje i 2010.

Læs mere

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Renoveringen og det nye Aktivitetshus Læs mere på side 6-7.

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Renoveringen og det nye Aktivitetshus Læs mere på side 6-7. Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang Maj Måned Renoveringen og det nye Aktivitetshus Læs mere på side 6-7 Side 2013 Ladegårdsposten er beboerblad

Læs mere

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Nu indtages de grå pavilloner - læs mere på side 8. Side

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Nu indtages de grå pavilloner - læs mere på side 8. Side Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang April Måned Nu indtages de grå pavilloner - læs mere på side 8 Side 2013 Ladegårdsposten er beboerblad for

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - Brand i Pavillonen - side 14 - Bydelsmødre nu i Nord - side 22 - Valg til boligbestyrelserne - se bagerst NR.

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

Parkposten. August 2015. Se konkurrence på side 18. www.parkposten.dk. Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab

Parkposten. August 2015. Se konkurrence på side 18. www.parkposten.dk. Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab Parkposten August 2015 Bornholm 2015 Se konkurrence på side 18 Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab www.parkposten.dk Bladet udkommer hver anden måned i ca. 850 eksemplarer.

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel SAB-Nyt Fastelavnsfest i Skovbyhus Læs mere på side 6 12 Svendborg Østre Bydel Erik Bang Boesen har skrevet om byudviklingen i Østre bydel. Læs mere på side 12-13 LED belysning giver store besparelser

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

LEJLIGHEDEN. Klub Korskær er kammeratskab Børn og unge hygger sig på tværs af kultur og alder i Klub Korskær s. 6. Læs også:

LEJLIGHEDEN. Klub Korskær er kammeratskab Børn og unge hygger sig på tværs af kultur og alder i Klub Korskær s. 6. Læs også: LEJLIGHEDEN BEBOERBLAD FOR BOLIGKONTORET FREDERICIA SEPT 3 2015 Klub Korskær er kammeratskab Børn og unge hygger sig på tværs af kultur og alder i Klub Korskær s. 6 Læs også: Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - ABC - Nu med hjemmeside s. 6 - Turen gik til Langeland s. 8 - Det grønne områdeudvalg s. 18 NR. 18 December

Læs mere

Poul La Coursvej Grønnedalsparken Projekt Højvang

Poul La Coursvej Grønnedalsparken Projekt Højvang marts 2011 Nr. 2 Poul La Coursvej Grønnedalsparken Projekt Højvang Jagt i højvangen Fællesspisning 1 års fødseldag Pigeklubben er 2 år og har stor succes Leder 2 Foråret kommer med nye muligheder Solen

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 Der var mange der trodsede de lidt dystre vejrudsigter og mødte frem til boligselskabets årlige Sankt Hans arrangement ved Kulturhuset. På billedet skinner solen,

Læs mere

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen de FRIVILLIGES ABC Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen Denne håndbog er til dig, der gør en

Læs mere

Gadespejlet. Indhold nr. 69. Redaktionen Gadespejlet redigeres af bydelsjournalisterne Vibeke Ravn, Kirsten-Elisabeth Nielsen & Karsten

Gadespejlet. Indhold nr. 69. Redaktionen Gadespejlet redigeres af bydelsjournalisterne Vibeke Ravn, Kirsten-Elisabeth Nielsen & Karsten Indhold nr. 69 2 Det kan du læse om i dette nummer 3 Spot dit Hood 4 Hotte Lotte og musikken på Høje Kolstrup 6 Sundhedsambassadører uddannet Juice Master Thomas 7 Natteravnene inviterer til informationsmøde

Læs mere

Sig din mening og vind

Sig din mening og vind Nr. 1 november 2011 Læs om Korsløkkeparkens helhedsplan side 10 Sig din mening og vind Se de heldige vindere i naboskabskonkurrencen på side 5 Jubilæum Livet på Korsløkkevej gennem 50 år. Side 6 Det handler

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

- beboerbladet. Nr. 10, februar 2014. Decemberhygge i Korsløkkens lektiecafé, som er et fast holdepunkt hver torsdag eftermiddag. Læs mere side 12.

- beboerbladet. Nr. 10, februar 2014. Decemberhygge i Korsløkkens lektiecafé, som er et fast holdepunkt hver torsdag eftermiddag. Læs mere side 12. - beboerbladet Nr. 10, februar 2014 Decemberhygge i Korsløkkens lektiecafé, som er et fast holdepunkt hver torsdag eftermiddag. Læs mere side 12. Korsløkken har afholdt Julebazar og Juletræsfest. Se side

Læs mere

FællesBladet. Lektiehjælp i drengehøjde. Nyt, frivilligt initiativ:

FællesBladet. Lektiehjælp i drengehøjde. Nyt, frivilligt initiativ: FællesBladet Beboerbladet for Østjysk Boligadministration 1. september 2011 Nr. 145 Nyt, frivilligt initiativ: Lektiehjælp i drengehøjde I d e t t e n u mmer: Tema: Frivilligt arbejde Nybyggeri: AlmenBolig+

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 10. Beskæftigelse. Uddannelse. Trivsel. Sport Og Motion. Sundhed. Børn/Unge. Beboernetværk. Familie. Kultur. Inddragelse Og Demokrati

Nyhedsbrev nr. 10. Beskæftigelse. Uddannelse. Trivsel. Sport Og Motion. Sundhed. Børn/Unge. Beboernetværk. Familie. Kultur. Inddragelse Og Demokrati Nyhedsbrev nr. 10 Beskæftigelse Og Uddannelse Trivsel Og Sundhed Sport Og Motion Børn/Unge Og Familie Beboernetværk Inddragelse Og Demokrati Kultur Og Fritid Indholdsfortegnelse Projekt Bydelsmødre, Biblioteket

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere