POTENTIALE- ANALYSE POLEN Kvalitative og kvantitative analyser. LEGOLAND Billund Resort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POTENTIALE- ANALYSE POLEN Kvalitative og kvantitative analyser. LEGOLAND Billund Resort"

Transkript

1 POTENTIALE- ANALYSE POLEN Kvalitative og kvantitative analyser LEGOLAND Billund Resort

2 Indholdsfortegnelse Indhold Side Baggrund og formål 3 Konklusioner og anbefalinger 7 De rejsende 15 Inspiration 22 Booking 32 Valgkriterier 43 Valg af destination 52 Fremtidige ferier 65 Appendiks 68

3 Baggrund og formål

4 Introduktion til baggrund og formål LEGOLAND Billund Resort (LLBR) er et samarbejde mellem LEGOLAND, Lalandia, Givskud Zoo og kommunerne Kolding, Vejle, Vejen og Billund. Målet med dette samarbejde er at fremme LLBR i udlandet som én destination og at tiltrække flere turister til LLBR samt få dem til at blive længere. Hovedfokus i samarbejdet er en fælles markedsføringskampagner i følgende lande: Norge, Sverige, Tyskland, Finland, Holland, Rusland og Polen. LLBR er velkendt på de nordiske markeder samt i Tyskland og Holland, mens kendskabet på markeder som Polen og Rusland er mindre om end der her er et stort vækstpotentiale. I dag samarbejder LLBR med to polske rejsearrangører, der sælger pakkerejser til LLBR herunder Resort Pass og indkvartering. Fokus i denne undersøgelse er at skabe vækst blandt polske gæster. 4

5 Formål med undersøgelsen I øjeblikket har LLBR mindre kendskab til de potentielle polske gæsters behov og rejsevaner set i forhold til andre gæster fra f.eks. de nordiske lande. Formål med undersøgelsen er derfor at få dybere indsigt i de polske ferievaner, men også få viden om, hvordan man både strategisk og taktisk kan vokse på det polske marked. LLBR mangler præcise data om booking og feriemønstre for polske familier, for at de kan udvikle og styrke markedsføringen på det polske marked og vurdere markedspotentialet. LLBR har brug for at få input om, hvorvidt den nuværende strategi med rejsearrangører er den rigtige, eller om det ville være bedre at gå solo og udarbejde egne marketingkampagner. 5

6 Introduktion til metode og undersøgelsesdesign Undersøgelsen for LEGOLAND Billund Resort er baseret på et bredt spænd af metoder fra statistiske analyser over dybdegående interviews som ikke blot anvendes selvstændigt, men som også løbende er blevet integreret. Alle dele af undersøgelsen fokuserede på målgruppernes holdning og adfærd ifht. Henholdsvis kort og lang ferie i udlandet og i Polen, herunder Danmark og LLBR som potentiel destination Kvantitativ undersøgelse Der er foretaget en kvantitativ undersøgelse En panelmåling med 1032 web-baserede interviews på det polske marked Målgruppen for undersøgelsen er Familier med mindst et barn mellem 3-12 år, som har været på udenlands ferie inden for de seneste 2 år eller som ikke afviser at tage på udenlands ferie og samtidig har en indkomst der gør de har råd til det. I undersøgelsen er der spurgt ind til deres seneste ferie, kort eller lang ferie, og om det har været i Polen eller udenfor for derved at identificere bevæggrunde for alle fire ferietyper. Der er desuden sikret en vis spredning i undersøgelsen, således den er så repræsentativ som muligt ud fra før nævnte målgruppe Kvalitativ undersøgelse Der er foretaget et kvalitativ forstudie Da kendskabet til de polske turisters opfattelse af Danmark og LLBR som feriedestination er begrænset er der gennemført et mindre kvalitativt forstudie, der har givet dybere forståelse for polakkernes opfattelse og evt. barrierer i forbindelse med ferievalg. Forstudiet har - udover at give en bedre indsigt og viden om præferencer og drivere - kvalificeret det kvantitative spørgeskemas indhold i form af spørgsmål og svarmuligheder. Der er gennemført 6 dybdegående interviews i Warszawa med målgruppen dvs. har barn i alderen 3-12 år og har været udenlands på bilferie inden for seneste 2 år, samt har en husstands indkomst over gennemsnittet. Resultaterne fra de forskellige målinger er sammenkoblet og præsenteres samlet, i de tilfælde, hvor det giver mening. 6

7 Konklusioner og anbefalinger

8 Typisk profil på polsk gæst på kort ferie Rejser sammen 3-4 personer Sammen med kone/mand Sammen med egne børn Nogle gange med venner Søger inspiration via destinationens egen hjemmeside Eller får viden fra venner og familie Reklamer og artikler er sekundære kilder Søger ca. 2-4 måneder før inspiration Har et forholdsvis lavt budget og er meget prisfokuseret Undersøger og sammensætter selv ferien Kører i bil til destinationen (fly er kun til lang udenlandsferie) Sætter pris på: Sikre, rene omgivelser Ro og afslapning Solskin og varmt vejr Har et begrænset kendskab til Danmark som feriedestination Kender København, LEGO og de lave temperaturer Er mest glad for familieferie ved kysten/stranden men også ferie i byen eller i forlystelsespark er en mulighed. Forlystelsespark er både til lang og kort ferie. Bruger hoteller men søger også andre overnatningsformer fx hos venner og familie i udlandet, ferieboliger el. lign. hvor man kan være sig selv Vil helst kommunikeres til på polsk

9 Anbefaling #1: Fokuser på pris og gode pakketilbud De polske turister er meget prisbevidste i forbindelse med valg af rejsedestination. Alle de adspurgte i det kvalitative forstudie nævner, at de bruger en del tid på informationssøgning inden rejsemål og transportmiddel besluttes. Et vigtigt parameter er her prisen forstået som den samlede pris herunder også en eventuel besparelse. Der navigeres ud fra gode tilbud for derved selv at sammensætte den optimale ferie via søgning på primært destinations egne hjemmesider. I gennemsnit har en polsk turist alt i alt kr. i budget på en kort ferie til udlandet. Det tilsvarende tal for en lang ferie til udlandet er ca kr. De fleste rejser i grupper á 3-4 personer, hvorfor budget samlet set ikke er specielt højt, når der tages højde for transport, overnatning, aktiviteter, mad mm. En del af de polske turister kan dog også godt lide at rejse sammen med venner eller anden familie, udover børn og partner. Eventuelt også med andres børn udover egne børn. I interviews med turisterne nævnes også, at man gerne vil rejse sammen med andre, da det giver en god ferie, hvor man er flere sammen om oplevelserne. Der ud over så er der også mulighed for at spare lidt penge. Der er derfor god grund til at fokusere på flere-familie ferie ud fra en prismæssig tilgang. Her er det vigtigt at der er fuld gennemsigtighed ift. pris og indhold i pakke. Gerne så detaljeret som overhovedet muligt med samlet pris, elementer der indgår i pris, før-pris og efter-pris i samlet pakke.

10 Anbefaling #2: Skab mere kendskab til DK og LLBR som mulig feriedestination Danmark, og Skandinavien som helhed, er ikke en del af polakkernes ferie repertoire og Danmark fylder ikke meget i deres feriebevidsthed. For eksempel har kun besøgt Danmark på en kort ferie inden for de seneste 2 år. Danmark bliver primært forbundet med forholdsvis lave temperaturer, København og LEGO. Kendskabet til Danmark som feriedestination er derfor noget begrænset for de fleste. De polske turister kender godt Legoland, men ikke LLBR, og de er generelt overraskende over udbuddet af oplevelser, når LLBR introduceres i interviews. Selvom der er større muligheder end forventet så er et besøg i LLBR stadig en familieferie med fokus på børnene. De polske turister har derfor svært ved at få øje på oplevelser for dem selv. Det betyder at et besøg i LLBR næsten udelukkende er for børnenes skyld. Bemærk også at en god del af både de korte og lange ferier i udlandet involverer et besøg i en forlystelsespark, hvorfor der bestemt er muligheder. LLBR afvises da heller ikke som en mulig destination i interviewene, såfremt der er en god pris og pakke. Dog kan man få de samme oplevelser andre steder, hvilket betyder der mangler noget unikt, som gør at det ikke kun bliver fokus på pris og value for money. Når der tales om value for money, så nævnes især Tropical Island i Berlin som en stærk konkurrent.

11 Anbefaling #3: Kommuniker på polsk Sprog er en udfordring for dele af målgruppen, da russisk for mange er deres eneste fremmedsprog (op til de der er år, de der er yngre har typisk fået undervisning i engelsk i stedet for russisk). For mange er det derfor mere behageligt at være sig selv i sin egen rejsegruppe, således man undgår evt. sproglige forviklinger. Flere nævner også at både LLBR og Legoland ikke har en polsk hjemmeside, hvilket virker som en barriere ift. at besøge LLBR. Tropical Island, Berlin (som alle talte varmt om) har en polsk hjemmeside, hvilket flere bemærkede var rart. Når der rejses med børn er det også vigtigt at det er muligt at kunne komme i kontakt med læge, myndigheder, evt. operatørrer etc. i tilfælde af større eller mindre nødsituationer. Her opleves det som klart mest trygt og sikkert, hvis der kan kommunikeres på polsk, ligesom det er muligt på mange charterdestinationer. De polske gæster føler sig generelt ikke så sikre i at kommunikere på engelsk eller tysk og er til tider lidt generte over deres sprogkundskaber. Det er også medvirkende til at en del polakker foretrækker at holde ferie sammen med andre polakker eller være på steder, hvor sprogudfordringen er løst på forhånd.

12 Anbefaling #4: Fokuser på billigere og anderledes overnatningsformer Overnatning må gerne være anderledes og differentiere sig fra mere klassiske overnatningsformer. Hotel er det mest brugte men nok ikke helt i samme grad som andre nationaliteter. På korte ferier så overnatter man ofte også hos venner eller familie eller på et ferie resort eller i lejet feriehjem De polske gæster vil generelt gerne have overnatningsmuligheder, hvor det er muligt selv at lave mad og hvor det er muligt at være sig selv. Det viser sig også i de kvalitative interviews - enten skal det være charter med all inclusive (fuld gennemsigtighed på pris) eller bilferie og dermed browsing og køb på hjemmesider med udlejning af ferielejligheder, mindre hotelsider, destinationens egen hjemmeside eller lignende. Hoteller opleves som værende mindre private og har generelt et højere prisniveau, hvilket er en barriere. Et andet element er også, at der på hoteller er mange flere nationaliteter, hvormed der er mere kommunikation på fx engelsk, hvilket ikke er optimalt, da man helst vil kommunikere på polsk.

13 Anbefaling #5: Kommuniker sikre, rene omgivelser, ro og De polske gæster sætter pris på specifikke kvaliteter ved destinationen. Det er især sikre og rene omgivelser, mulighed for ro og afslapning samt solskin og godt vejr uanset om det er kort eller lang ferie. Især solskin og godt vejr er en barriere for et besøg til Danmark. Hele Skandinavien bliver opfattet som et koldt område, hvor det ikke er oplagt at holde ferie, da det har samme eller endda lidt lavere temperatur end Polen. Det er en væsentlig barriere for besøg og en barriere der helst skal adresseres. Det kan fx gøres via enten indendørs vandland eller positive historier om det gode sommervejr i Danmark (ikke så slemt som du tror ). Ved kommunikation af indendørs vandland fylder fx Tropical Island i Berlin rigtig meget. Til gengæld ligger LLBR forholdsvis tæt på mange strande og gode naturopleveler, hvilket med fordel kan tages med ind som en unik positionering, da disse kvaliteter vægtes højt. Danmark betragtes som et meget sikkert land, hvor mange af de førnævnte kvaliteter er tilstede og det giver LLBR mulighed for netop at kunne kommunikere dejlige omgivelser samt mulighed for kvalitetstid med familien. Der ud over betragtes Danmark som et cykelland. Flere giver i de kvalitative interviews udtryk for, at de godt kunne tænke sig en cykelferie eller prøve en ferie med mere fokus på cyklen.

14 Anbefaling #6: Overvej andre kanaler end rejseselskaber Pris og ferietype hænger også sammen med navigation inden valg af destination. Anbefaling fra venner, familier og kolleger betyder rigtig meget når der skal vælges ferieform og sted. Faktisk er det den primære inspirationskilde til kort ferie i udlandet efterfulgt af feriedestinationens egen hjemmeside. Generel søgning på nettet, artikler, reklamer, Tripadvisor eller lignende er alle sekundære inspirationskilder. Det betyder, at det mere er destinationens egen hjemmeside, der får stor betydning. Ved seneste kort tur til udlandet var det kun 18% som bestilte en pakkeferie via et rejsebureau, mens 58% selv undersøgte og planlagde over nettet. I forhold til lang ferie i udlandet var det 47% der selv planlagde, mens kun 29% bestilte en pakkeferie. Med polakkernes fokus på pris er det nærliggende at konkludere at rejsebureauer opfattes som dyrere og derfor kun bruges i mindre omfang og primært til lange udlandsferier. I de kvalitative interviews bliver LLBR primært forbundet med kort ferie, som er en ferieform, hvor man typisk selv sammensætter rejsen. Det er derfor værd at overveje om brug af to rejsebureauer er den optimale løsning. I stedet kan der evt. også som et supplement gennemføres kampagner der har til hensigt at skabe kendskab til DK som en mulig feriedestination og henvisning til en LLBR booking/informationsside på polsk, som giver mulighed for selv at tilrettelægge rejsen til LLBR. Derved vil LLBR kunne ramme flere potentielle polske gæster.

15 1 De rejsende

16 Rejsegruppens størrelse, kort Hvor mange personer var med på ferien i alt, inkl. dine egne børn? Kort ferie, Polen Kort ferie, udlandet % 39% 8% 3 4 De polske turister rejser oftest i grupper af 3-4 personer. Antal personer Både på ferier i Polen og på udenlandsferier. 7 5% 8 9 0% % 10 0% N = 122 N =

17 Rejsegruppens størrelse, lang Hvor mange personer var med på ferien i alt, inkl. dine egne børn? Lang ferie. Polen Lang ferie, udlandet Antal personer % 4 8% 1 5% 36% 3 Rejsegruppen på de længere ferier består, ligesom på de korte ferier typisk af 3-4 personer % % 10 N = 432 N =

18 Rejsegruppen, kort Hvilke personer var med på din seneste ferie udover dine egne børn? Kort ferie, Polen Kort ferie, udlandet Kone/mand/partner Kun egne børn Venner 1 26% % 47% 4 De korte familieferier opleves fortrinsvis sammen med kone/mand/partner, samt egne børn. Andet famile, fx bedsteforældre 10% 5% Men en relativt stor andel rejser også med venner. Andre børn 6% Andre N = 122 N =

19 Rejsegruppen, kort ferie udland Hvilke personer var med på din seneste ferie udover dine egne børn? Op til 29 år år år 50 år eller mere Kone/mand/partner % Kun egne børn Venner 15% 8% 10% Andet familie, fx bedsteforældre 9% 8% De yngste og de ældste er de mest tilbøjelige til at rejse sammen med andre end blot nærmeste familien, fx sammen med gode venner eller bedsteforældre. Andre børn 7% Andre 0% N =

20 Rejsegruppen, lang Hvilke personer var med på din seneste ferie udover dine egne børn? Lang ferie, Polen Lang ferie, udlandet Kone/mand/partner Kun egne børn Venner 1 37% 49% % 50% På de længere ferier rejser de fleste med en klassisk familiekonstellation bestående af kone/mand/partner og egne børn. Andet famile, fx bedsteforældre Andre børn 1 8% 7% 8% Men også på de længere ferier er det populært at rejse med venner. Andre N = 432 N =

21 Mulighed for ferie i fælles flok I det kvalitative forstudie kom det til udtryk, at de polske børnefamilier godt kan lide at rejse sammen med venner og andre børnefamilier. Flere familier er meget gerne fælles om den samme ferie, uanset om det er hovedferie eller en kort weekendferie. Ved valg af destination spiller gode tilbud en vigtig rolle og gerne tilbud hvor det er muligt for flere familier at dele ferieoplevelsen sammen. Ferie opleves som en vigtig social begivenhed der ikke nødvendigvis kun involverer den nærmeste familie men også andre dele af familien samt gode venner. Der er en oplevelse af, at man sparer penge ved at bestille og afholde ferie sammen, hvilket kan være en mulighed for LLBR til at tiltrække flere polske gæster. Bedste feriedestination er noget sikkert som vi kender, hvor vi ved at det bliver afslappende, meget gerne tur med venner Mor til 10, 19 og 20-årig Vi mødes med venner og begynder at snakke om sommerferien allerede om vinteren Mor til 8 og 19 årig

22 2 Inspiration

23 Inspirationskanaler for den polske turist Hvordan søgte du inspiration til din seneste familieferie? Kort ferie, Polen Kort ferie, udlandet Feriedestinationens egen hjemmeside Spurgte venner og familie Online-information om feriedestinationen fra andre Søgte ikke inspiration 19% 1 48% 4 19% 1 46% 48% Anbefalinger fra venner og familie betyder rigtig meget, når der skal vælges feriested. Hjemmesider der udbyder særlige tilbud, fx "groupon.pl" Artikler i magasiner, aviser e.l., der skriver om destinationen Brugeranmeldelseshjemmesider - fx TripAdvisor TV-reklamer om feriedestinationen Printet information om feriedestinationen 1 9% 10% 6% 1 10% 8% 7% 7% Men også feriedestinationens egen hjemmeside skal være inspirerende. Brug af internationale hjemmesider er til gengæld mere sekundært. Ved ikke/husker ikke N = 122 N =

24 Inspirationskanaler for den polske turist, Kort ferie, udland Hvordan søgte du inspiration til din seneste familieferie? Spurgte venner og familie Feriedestinationens egen hjemmeside Online-information om feriedestinationen fra andre hjemmesider end destinationens egen hjemmeside Hjemmesider der udbyder særlige tilbud, fx "groupon.pl" Op til 29 år år år 50 år eller mere 60% 48% % 50% % 1 10% 16% 1 10% Søgte ikke inspiration 7% 8% 9% 20% Artikler i magasiner, aviser e.l., der skriver om destinationen TV-reklamer om feriedestinationen Brugeranmeldelseshjem mesider - fx TripAdvisor Printet information om feriedestinationen 8% 10% 1 16% 6% 6% 5% 1 6% 6% 10% 8% 6% Ved ikke/husker ikke 0% N = 481 Venner og familie er den vigtigste kilde til inspiration især for de yngste. De årige er dem der oftest bruger feriedestinationens egen hjemmesiden. 24

25 Inspirationskanaler for den polske turist Hvordan søgte du inspiration til din seneste familieferie? Lang ferie, Polen Lang ferie, udlandet Feriedestinationens egen hjemmeside 58% 48% Spurgte venner og familie Online-information om feriedestinationen fra andre Hjemmesider der udbyder særlige tilbud, fx "groupon.pl" Søgte ikke inspiration Brugeranmeldelseshjemmesider - fx TripAdvisor Artikler i magasiner, aviser e.l., der skriver om destinationen TV-reklamer om feriedestinationen Printet information om feriedestinationen % 7% 5% 4 26% 15% % 9% 8% 45% Også når det gælder de lange ferier indsamles der hovedsageligt inspiration til ferien fra venner, familien og fra feriestedets egen hjemmeside. Brug af store internationale hjemmesider er mere sekundært. Ved ikke/husker ikke N = 432 N =

26 Kommunikation på polsk Rigtig mange af de polske turister bruger feriedestinationens egen hjemmeside, når de søger inspiration til deres familieferie. Russisk er for mange i aldersgruppen 33+ det eneste fremmedsprog, da engelsk først for nyligt er blevet en del af undervisningen. Sprog er derfor ofte er en udfordring, når de polske turister er i udlandet. Flere nævner i det kvalitative forstudie, at både LLBR og Legoland ikke har en polsk hjemmeside, hvilket virker som en barriere ift. at besøge LLBR. Tropical Island, Berlin (som alle talte varmt om) har fx en polsk hjemmeside, hvilket er rart. Nogle af mine bekendte fravælger ferie i udlandet, fordi de ikke taler engelsk Far til 12 og 17 årig Polakker og Kroater forstår nemt hinanden, fordi vi begge er Slaver Mor til 5 og 18 årig 26

27 Tidspunkt for start på informationssøgning Hvor lang tid i forvejen begyndte du at søge information om din ferie? 6 eller flere måneder inden Mellem 3-5 måneder inden Kort ferie, Polen 10% 1 Kort ferie, udland 17% 2 De polske turister vil gerne være godt informerede om deres feriedestination. Mellem 1-2 måneder inden Mellem to uger og en måned inden 15% 30% 1 28% De fleste korte ferier planlægges derfor i god tid. 1-2 uger inden 1-6 dage inden 8% 1 8% 5% Både når det gælder udlandsferier og ferier i Polen. På rejsedagen Husker ikke 1 N = 122 N =

28 Tidspunkt for start på informationssøgning Hvor lang tid i forvejen begyndte du at søge information om din ferie? 6 måneder eller mere Lang ferie, Polen 1 Lang ferie, udland 20% Mellem 3-5 måneder Mellem 1-2 måneder Mellem to uger og en måned 1-2 uger % 5% 1 28% 27% De længere ferier planlægges i endnu bedre tid end de korte ferier uanset om turen går til udlandet eller Polen. 1-6 dage På rejsedagen Husker ikke N = 432 N =

29 Budgettet Hvad var dit fulde budget (ca. beløb) på din seneste familieferie? Ca d.kr Below 500 Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty or above Cannot remember Gns Zloty [4.370 DKK] Kort ferie, Polen 6% 20% 1 1 9% 7% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Gns Zloty [5.700 DKK) Kort ferie, udlandet 6% % 8% 6% 6% % % 0% 0% 5% Det er meget vigtigt for polske turister at have kendskab til prisniveauet på feriedestinationen. Det hænger bl.a. sammen med, at budgettet er mindre set i forhold til fx det danske prisniveau. Budgettet er endnu lavere, når turen går til en destination i Polen. N = 122 N =

30 Budgettet Hvad var dit fulde budget (ca. beløb) på din seneste familieferie? Gns Zloty Gns Zloty Ca d.kr. Below 500 Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty Zloty or above Cannot remember [6.496 DKK] Lang ferie, Polen 6% 7% 8% 1 10% 1 8% 6% 6% 5% % % % % [8.734 DKK] Lang ferie, udlandet % 5% 6% 7% 9% 5% 7% 6% 9% 7% 5% Længere ferier koster mere. Så på de lange familieferier bruger de polske turister naturligt nok flere penge På lange udenlandsrejser er de polske turister villig til at hæve budgettet. N = 432 N =

31 Informér om feriedestinationens indhold. Legoland? ALLE kender jo Lego klodser! Mor til 8 og 19 årig Flere af de polske turister finder det særligt vigtigt at vide præcis, hvad hele pakken indeholder og gerne specificeret så præcist som muligt. Særligt prisniveauet på feriedestinationen er vigtig for de polske gæster, og inden ferien bookes tilegner de sig gerne stor viden om, hvilket omkostningsniveau, der kan forventes på de forskellige destinationer. Det giver sikkerhed og tryghed ift. at afholde ferie i lande, der har et højere prisniveau end Polen. Selv om, det koster meget at tage til Legoland, vil man jo gøre alting for børnenes skyld. Far til 11 årig 31

32 3 Booking

33 Tidspunkt for booking af ferien Hvor lang tid i forvejen bestilte du din seneste ferie? 6 måneder eller mere Kort ferie, Polen Kort ferie, udlandet 6% Selv de korte ferier bookes i god tid. Mellem 3-5 måneder 1 17% Mellem 1-2 måneder 18% 27% Udlandsferier bookes tidligere end ferier i Polen. Mellem to uger og en måned 1-2 uger 1-6 dage % 20% 1 6% Spontane ferier går primært til Polen, hvor destinationen kan nås med eksempelvis bil. På rejsedagen 1 7% Husker ikke 5% N = 122 N =

34 Tidspunkt for booking af ferien Hvor lang tid i forvejen bestilte du din seneste ferie? Lang ferie, Polen Lang ferie, udlandet 6 måneder eller mere Mellem 3-5 måneder Mellem 1-2 måneder Mellem to uger og en måned 7% 26% 27% 16% 10% 2 28% 16% De polske turister er mindre tilbøjelige til at tage på lange spontane familieferier. Her bookes rejsen typisk i god tid, op til 5 måneder før. 1-2 uger 1-6 dage På rejsedagen 8% 7% 5% 7% 5% 6% Dette gælder både for udenlandsferier og ferier i Polen. Husker ikke 5% 6% N = 432 N =

35 Bestillingsform Hvilken af følgende kategorier betegner bedst den måde, du bestilte din seneste ferie på? Undersøgte og bestilte selv hvert enkelt element for sig selv via internettet Bestilte en pakkeferie ved et rejsebureau Kort ferie, Polen 60% Kort ferie, udlandet 58% 18% De polske turister vil gerne have en god fornemmelse af, hvad feriestedet kan tilbyde, før de booker rejsen. Bestilte noget af min ferie ved et rejsebureau og fandt selv noget på internettet Bestilte ikke rejsen før ankomst til destinationen Andet 8% 18% 1 Det afspejles bl.a. i det forhold, at langt de fleste polske turister selv sammensætter feriens forskellige elementer. Husker ikke 7% Brug af rejsebureau er til gengæld ikke så populært. N = 122 N =

36 Bestillingsform, kort ferie udland Hvilken af følgende kategorier betegner bedst den måde, du bestilte din seneste ferie på? Undersøgte og bestilte selv hvert enkelt element for sig selv via internettet Bestilte en pakkeferie ved et rejsebureau Bestilte ikke rejsen før ankomst til destinationen Bestilte noget af min ferie ved et rejsebureau og fandt selv noget på internettet Op til 29 år år år 50 år eller mere 5 65% % 16% 18% 15% % Aldersgruppen år er dem der oftest selv sammensætter ferien. Til gengæld har flere af de yngste bestilt en pakkeferie ved et rejsebureau. N =

37 Bestillingsform Hvilken af følgende kategorier betegner bedst den måde, du bestilte din seneste ferie på? Undersøgte og bestilte selv hvert enkelt element for sig selv via internettet Bestilte en pakkeferie ved et rejsebureau Bestilte noget af min ferie ved et rejsebureau og fandt selv noget på internettet Lang ferie, Polen 10% 5% 66% Lang ferie, udlandet 47% 29% 8% Når det gælder de længere ferier i udlandet, så er pakkeferier via rejsebureau mere populære men de fleste sammensætter alligevel selv deres ferie. Bestilte ikke rejsen før ankomst til destinationen 9% 1 Andet 7% Husker ikke N = 439 N =

38 Pakkeløsningen giver tryghed på udlandsrejser For mange polske turister bidrager pakkeløsningen til at gøre feriebookningen overskuelig. Pakkeløsningen kan også bidrage til at mindske de sproglige barrierer, som nogle polakker er påvirket af. Bestilling af pakkeferie via rejsebureau er dog primært ved lange udenlandsferier og der er stadig flest der selv sammensætter. Sammensætning af en pakke, hvis kommunikeret på den rigtige måde, giver sikkerhed og tryghed ift. at afholde ferie i lande, der har et højere prispunkt end Polen, da man let og overskueligt kan danne sig et overblik over feriens samlede omkostningsniveau. Over 50% folk der besøger vores rejsebureau er interesseret i all inclusive Rejsebureau agent i Warszawa Fordelen ved at bruge rejsebureau er at man altid får hurtig hjælp hvis fx. barnet er sygt. Far til 12 årig

39 Valg af rejsebureau Hvilket rejsebureau anvendte du, da du bestilte din seneste ferie? Kort ferie, udlandet Lang ferie, udlandet Itaka Rainbow Tours Tre rejsebureauer dominerer det polske turistmarked. TUI Poland Neckerman Itaka Rainbow Tours TUI Poland Wezyr Holidays Dertour Sun Kiss På rejser inden for Polen bookes familieferier stort set ikke gennem rejsebureauer Andre 7 12 N = 108 N =

40 Transportmiddel, kort ferie Hvilken type transportmiddel brugte du til at komme frem til destinationen på din seneste familieferie? Kort ferie, Polen Kort ferie, udlandet Egen bil Fly 7% % De polske turister vælger oftest at tage bilen på især de korte ferier. Turistbus 1 Tog Lejet bil Færge 8% 6% 5% 5% Bilen er dels ofte et økonomisk valg, og dels giver denne transportform en fleksibilitet og en frihedsfornemmelse på ferien. Andet 0% Ved ikke 0% N = 122 N =

41 Transportmiddel, kort ferie udland [alder] Hvilken type transportmiddel brugte du til at komme frem til destinationen på din seneste familieferie? Op til 29 år år år 50 år eller mere Egen bil 57% 56% 7 6 Fly 29% 27% 16% 1 Turistbus 15% 1 6% 17% Lejet bil 9% 5% Tog 6% Bilen er det foretrukne valg til den korte udenlandsferie. Bil bruges mest af de ældste grupper, mens fly i højere grad bruges af de yngste. Færge N =

42 Transportmiddel, lang ferie Hvilken type transportmiddel brugte du til at komme frem til destinationen på din seneste familieferie? Lang ferie Polen Lang ferie, udlandet Egen bil 8 46% Fly Turistbus 10% 9% 40% På de længere ferier til udlandet bliver fly også anvendt af mange polske turister. Tog Lejet bil Færge 7% 5% 7% Flyet anvendes til de planlagte familieferier, der typisk er booket og bestilt i god tid. Andet % Ved ikke 0% 0% N = 432 N =

43 4 Valgkriterier

44 F2 (20,90 %) Korrespondance analyse Vægtning af valgkriterier på tværs af ferietyper 0,06 Mulighed for at tage på stranden Lang ferie 0,04 Strand og varme Mulighed for "all-inclusive" All inclusive/shopping 0,02 Lang ferie, Polen Lang ferie, udland Solskin og varmt vejr Mere end én type aktiviteter og attraktioner 0-0,02 Polen Særligt velegnet feriested for børnefamilier Mulighed for at opleve naturen Udbud af rabatkuponer Udbud Ro og af afslapning sjove børneaktiviteter Spise på en familievenlig restaurant Tilstrækkeligt med aktiviteter Aktiviteter og muligheder for hele familien Kort ferie, udland Sikre og rene omgivelser Mulighed for selv at køre til nærtliggende Kort ferie, Polen aktiviteter og attraktioner Mulighed for at se historiske attraktioner Gode shoppingmuligheder i området Udland Mulighed for at både børn og voksne kan lære noget -0,04-0,06-0,08-0,06-0,04-0,02 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 Tryghed Kort ferie F1 (74,79 %) Kultur & læring

45 F2 (21,88 %) Korrespondance analyse Vægtning af valgkriterier på kort ferie, udland [alder] 0,04 0,03 Mulighed for at se historiske attraktioner, fx gamle slotte og ruiner Gode shoppingmuligheder i området 0,02 Kultur/aktiviteter 50+ Shopping/rabat Mulighed for "all-inclusive", fx betalt mad eller indgangsbilletter Op til 29 Udbud af rabatkuponer, der giver billigere adgang til aktiviteter og attraktioner 0,01 0-0,01 Tilstrækkeligt med aktiviteter til at udfylde mange feriedage Mulighed for selv at køre til nærtliggende aktiviteter og attraktioner Ro og afslapning Sikre og rene omgivelser Mulighed for solskin og varmt vejr Udbud af mere end én type aktiviteter og attraktioner Mulighed for at tage på stranden Udbud af aktiviteter og muligheder for hele familien Mulighed for at både børn og voksne kan lære noget -0,02 Natur/gode omgivelser Mulighed for at opleve naturen Mulighed for at hele familien kan gå ud og spise på en familievenlig restaurant Særligt velegnet feriested for børn og børnefamilier For børn Udbud af sjove børneaktiviteter -0,03-0,05-0,04-0,03-0,02-0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 F1 (72,24 %)

46 Vægtning af valgkriterier 1 af 3, kort Angiv på en skala fra 1-10, hvor afgørende følgende faktorer var, da du skulle vælge din seneste ferie: Kort ferie, Polen Kort ferie, udlandet Sikre og rene omgivelser Ro og afslapning 7,9 7,6 7,9 7,5 I forhold til kort ferie i udlandet, så er sikre og rene omgivelser det vigtigste paramenter. Mulighed for solskin og varmt vejr 7,2 7,3 Tilstrækkeligt med aktiviteter til at udfylde mange feriedage 7,4 7,1 Også mulighed for ro og afslapning samt solskin og varmt vejr vægtes højt. Mulighed for at opleve naturen 7,2 7,1 Mulighed for selv at køre til nærtliggende aktiviteter og attraktioner 7,1 7,1 N = 122 N =

47 Vægtning af valgkriterier 2 af 3, kort Angiv på en skala fra 1-10, hvor afgørende følgende faktorer var, da du skulle vælge din seneste ferie : Kort ferie. Polen Kort ferie, udlandet Udbud af aktiviteter og muligheder for hele familien 6,9 7,2 Udbud af sjove børneaktiviteter 6,9 6,9 Mulighed for at se historiske attraktioner, fx gamle slotte og ruiner 6,5 7,1 Særligt velegnet feriested for børn og børnefamilier 6,6 6,8 Udbud af mere end én type aktiviteter og attraktioner 6,3 7,1 Mulighed for at både børn og voksne kan lære noget 6,7 6,6 N = 122 N =

48 Vægtning af valgkriterier 3 af 3, kort Angiv på en skala fra 1-10, hvor afgørende følgende faktorer var, da du skulle vælge din seneste ferie : Kort ferie, Polen Kort ferie, udlandet Mulighed for at hele familien kan gå ud og spise på en familievenlig restaurant 6,4 7,0 Mulighed for at tage på stranden 6,5 6,2 Udbud af rabatkuponer, der giver billigere adgang til aktiviteter og attraktioner 5,1 5,7 Gode shoppingmuligheder i området 4,9 5,8 Mulighed for "all-inclusive", fx betalt mad eller indgangsbilletter 4,8 5,7 N = 122 N =

49 Vægtning af valgkriterier 1 af 3, lang Angiv på en skala fra 1-10, hvor afgørende følgende faktorer var, da du skulle vælge din seneste ferie: Lang ferie, Polen Lang ferie, udlandet Sikre og rene omgivelser Ro og afslapning 8,3 8,0 8,1 8,0 I forhold til lang ferie i udlandet, så er sikre og rene omgivelser også det vigtigste paramenter. Mulighed for solskin og varmt vejr 8,0 7,9 Mulighed for at opleve naturen 7,7 7,7 Også mulighed for ro og afslapning samt solskin og varmt vejr vægtes højt. Tilstrækkeligt med aktiviteter til at udfylde mange feriedage 7,5 7,7 Mulighed for at tage på stranden 7,6 7,4 N = 432 N =

50 Vægtning af valgkriterier 2 af 3, lang Angiv på en skala fra 1-10, hvor afgørende følgende faktorer var, da du skulle vælge din seneste ferie : Lang ferie. Polen Lang ferie, udlandet Mulighed for selv at køre til nærtliggende aktiviteter og attraktioner 7,2 7,4 Udbud af sjove børneaktiviteter 7,3 7,4 Udbud af aktiviteter og muligheder for hele familien 7,1 7,6 Særligt velegnet feriested for børn og børnefamilier 7,1 7,4 Udbud af mere end én type aktiviteter og attraktioner 7,0 7,5 Mulighed for at hele familien kan gå ud og spise på en familievenlig restaurant 6,7 7,3 N = 432 N =

51 Vægtning af valgkriterier 3 af 3, Lang Angiv på en skala fra 1-10, hvor afgørende følgende faktorer var, da du skulle vælge din seneste ferie : Lang ferie, Polen Lang ferie, udlandet Mulighed for at se historiske attraktioner, fx gamle slotte og ruiner 6,4 7,4 Mulighed for at både børn og voksne kan lære noget 6,3 7,1 Mulighed for "all-inclusive", fx betalt mad eller indgangsbilletter 5,1 6,6 Udbud af rabatkuponer, der giver billigere adgang til aktiviteter og attraktioner 5,3 6,1 Gode shoppingmuligheder i området 4,8 6,4 N = 432 N =

52 5 Valg af destination

53 Lande besøgt på kort familieferie inden for seneste 2 år Hvilke af følgende lande har du besøgt på en kort familieferie (1-3 nætter) inden for de seneste 2 år? Tyskland Italien Slovakiet Tjekkiet Spanien Frankrig Holland Østrig Ungarn Belgien Norge De baltiske lande (Estland, Letland, Litauen) Danmark Ukraine Storbritanien Sverige Finland Kroatien Hviderusland Grækenland Irland Bulgarien Andre Har ikke været på en kort familieferie uden for 2 18% 16% 15% 1 10% 7% 7% 7% 5% 28% De nære destinationer er populære, når de polske turister skal på en kort ferie. Tyskland, Slovakiet og Tjekkiet er populære feriedestinationer, der grænser op til Polen. N =

54 Lande besøgt på lang familieferie inden for seneste 2 år Hvilke af følgende lande har du besøgt på en lang familieferie (4 nætter eller mere) inden for de seneste 2 år? Italien Spanien Tyskland Slovakiet Frankrig Tjekkiet Østrig Holland Ungarn Norge Irland Sverige Belgien Danmark Storbritanien Ukraine De baltiske lande (Estland, Letland, Litauen) Kroatien Finland Hviderusland Bulgarien Grækenland Andre Har ikke været på en lang familieferie i udlandet 16% % 7% 7% 5% 3 Når de polske turister skal på en længere familieferie, så prioriteres især de varmere rejsemål. Italien og Spanien er feriedestinationer, der både byder på sol og varme, og disse lande er populære rejsemål til længere rejser. N =

55 Sol og varme - eller tæt på På de korte ferier tager de polske turister hovedsageligt til lande, der ligger tæt på Polen. Her er det muligt at holde omkostningerne nede, dels fordi prisniveauet i mange af nabolandene minder om det polske prisniveau, og dels fordi det er let at transportere sig dertil i bil. På de længere ferier er især Italien og Spanien populære feriemål. Her kan de polske turister komme på ferie i både sol og varme, som er en af de helt afgørende faktorer, når der skal vælges feriedestination. Skandinavien Frankrig Tyskland Spanien Slovakiet Italien Grækenland Kroatien Bilen på ferie giver os frihed. Hvis det regner, kan man køre væk fra uvejret Far til 12 og 17 årig Jeg kunne aldrig forstille mig til at tage på sommerferie til Skandinavien. Der er koldt! Ligesom i Polen! Mor til 10, 19 og 20 årig

56 Ferietype seneste korte ferie Hvilken type ferie var din seneste familieferie? Kort ferie Polen Kort ferie udland Familieferie ved kysten/stranden Familieferie i byen 25% 46% 3 3 På de korte ferier tegner der sig ikke noget entydigt billede af de polske turisters ferievaner. Familieferie på landet Familieferie med tur til forlystelsespark 27% 35% 18% 25% Men det er værd at bemærke, at familieferier på landet i højere grad fravælges på udlandsferien sammenlignet med ferier i Polen. Ingen af oventående 5% 6% N = 122 N =

57 Ferietype seneste korte ferie Hvilken type ferie var din seneste familieferie? Op til 29 år år år 50 år eller mere Familieferie i byen 37% 35% 29% 4 Familieferie ved kysten/stranden Familieferie med tur til forlystelsespark Familieferie på landet Ingen af ovenstående % % 25% 18% 18% 16% 2 15% 6% 7% 8% Det er de yngste som oftest tager i forlystelsespark og derefter falder besøgsraten gradvist med alderen. Byferie og badeferie er det mest populære. N =

58 Ferietype seneste lange ferie Hvilken type ferie var din seneste familieferie? Lang ferie Polen Lang ferie udland Familieferie ved kysten/stranden Familieferie på landet 2 70% 16% 5 På de længere ferier foretrækker majoriteten af de fleste polske turister familieferier ved kysten og stranden. Familieferie i byen Familieferie med tur til forlystelsespark 1 19% 0 26% 2 Relativt mange vælger også at besøge en forlystelsespark, når de skal på familieferie. Ingen af oventående 6% N = 432 N =

59 Besøgt forlystelsespark [de der har besøgt en eller flere forlystelsesparker] Hvilken forlystelsespark besøgte du på din seneste familieferie? Kort ferie, udland Lang ferie, udland Heidepark, Tyskland Disneyland, Frankrig Tropical Island, Tyskland Ved ikke Garda Land, Italien Legoland, Danmark Europa Park, Tyskland % 1 1 7% 7% 25% 17% 18% 19% 1 15% 15% Når det kommer til valg af forlystelsespark er især to tyske forlystelsesparker populære attraktioner. - Heidepark - Tropical Island The Vienna Prater, Østrig PortAventura, Spanien Tivoli, Danmark Alton Towers, England 8% 10% 8% 1 9% 1 6% Her spiller den geografiske nærhed af de tyske parker formentlig en betydelig rolle for valget. Water Parks and Popeye Village, Malta Andre 19% 7% N = 121 N =

60 Kyst, strand og nærhed Det er især kysterne og strandene, som de polske turister vil holde deres familieferier ved. Ferier i landlige omgivelser er ikke så populære rejsemål for udlandsrejser. Mange polske turister vælger at besøge forlystelsesparker, når de er på familieferie, både når det er kort og lang ferie. I sommerferien bruger vi hele dagen på stranden Mor til 5 og 18 årig Attraktive ferier bygger gode minder, inspirerer og giver oplevelser man lærer verden at kende igennem. Børn elsker eventyr. Mor til 8 og 19 årig

61 Indlogering, kort ferie Hvilken form for indlogering benyttede du på din seneste familieferie? Kort ferie, Polen Kort ferie, udland Hotel Overnattede hos venner/familie Feriehjem - lejet Ferieresort 16% 18% 2 16% 26% % Hotellet er den mest benyttede indlogeringsform på udlandsferierne. Feriehjem - ejet/lånt Camping Hostel Motel 7% 5% Men overnatninger hos familie og venner samt lejede feriehjem er også en ofte benyttet overnatningsløsning. Bed & breakfast Andet N = 122 N =

62 Indlogering, lang ferie Hvilken form for indlogering benyttede du på din seneste familieferie? Lang ferie, Polen Lang ferie, udland Hotel Feriehjem - lejet Ferieresort Overnattede hos venner/familie 18% 27% % 1 2 På de længere ferier i udlandet er hotellet, ligesom på de kortere ferier, den mest anvendte indlogeringsform. Camping Feriehjem - ejet/lånt Motel Hostel 6% Også på længere udlandsferier benytter de polske turister sig flittigt af familiens og vennernes overnatningstilbud. Bed & breakfast Andet 8% N = 432 N =

63 Udrejse, kort Hvilken måned begyndte du din seneste familieferie? Kort ferie, Polen Kort ferie, udland Januar Februar Marts April % 6% De fleste af de seneste korte familieferier har fundet sted i perioden juni og juli. Maj Juni Juli August September % 27% 30% 8% Det er ikke nødvendigvis et udtryk for hvornår der afholdes ferie men snarere pga. interviewperioden som har været i august. Oktober 0% % November December 0% N = 122 N =

64 Udrejse, lang Hvilken måned begyndte du din seneste familieferie? Lang ferie, Polen Lang ferie, udland Januar Februar Marts April % % % De fleste af de seneste lange familieferier har fundet sted i perioden juni og juli. Maj Juni Juli August September % 5% 17% 9% 3 3 Det er ikke nødvendigvis et udtryk for hvornår der afholdes ferie men snarere pga. interviewperioden som har været i august. Oktober 0% November 0% 0% December % % N = 432 N =

65 6 Fremtidige ferier

66 Transport til Danmark Hvilke af følgende transportmidler ville du højest sandsynligt benytte dig af, hvis du skulle på en familieferie i Danmark? % 1 Fly og bil ville være de mest sandsynlige transportmidler, hvis polske turister skulle på familieferie i Danmark. N =

67 Forventet ferietype næste 12 måneder Hvilke af følgende ferietyper forventer du at tage på inden for de næste 12 måneder? Familieferie med børn til kysten eller på landet 67% Familieferie inklusiv tur til forlystelsespark Byferie med eller uden børn 1 26% En stor del af de polske gæster forventer at tage på familieferie med børn til kysten eller landet inden for de nærmeste 12 måneder. På ferie ved kysten eller på landet med nogle venner og uden børn Ved ikke 1 Der er også en forholdsvis stor andel, som forventer at tage på en familieferie, der også inkluderer et besøg i en forlystelsespark. Byferie er til gengæld ikke specielt populært. Ingen af ovenstående N=

68 7 Appendiks

69 Sammensætning af undersøgelse Placering Postkode Antal Centrale Polen (Warszawa) Nordøstlige Polen Sydøstlige Polen Sydlige Polen (Krakow) Sydvestlige Polen Syvestlige Polen (Wroclaw) Vestlige Polen Nordvestlige Polen Nordlige Polen Centrale Polen (Lodz) Total 947 Ikke oplyst 85

70 Sammensætning af undersøgelse Køn Antal Alder respondent Antal Mænd 433 Kvinder 598 Indkomst Antal Ønsker ikke at oplyse 30 Op til PLN PLN PLN eller mere år år år år år år år Alder på børn Antal

71 EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION HAMBURG EPINION LONDON NORDHAVNSGADE AARHUS C DENMARK T: E: W: RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: E: W: ERICUSSPITZE HAMBURG GERMANY T: E: W: AYLESBURY HOUSE, AYLESBURY STREET LONDON, EC1R ODB UK T: E: W: EPINION MALMÖ EPINION NUUK EPINION OSLO EPINION SAIGON ADELGATAN MALMÖ SWEDEN T: E: W: POSTBOKS 4079 GL-3900 NUUK GREENLAND T: E: W: BISKOP GUNNERUS GATE OSLO NORWAY T: E: W: 11TH FL, DINH LE BUILDING, 1 DINH LE, DIST. 4, HCMC VIETNAM T: E: W: EPINION STAVANGER EPINION VIENNA HOSPITALSGATA STAVANGER NORWAY T: E: W: SEMPERSTRASSE 1/ VIENNA AUSTRIA T: E: W:

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

BRUGS- OG IMAGEANALYSE

BRUGS- OG IMAGEANALYSE BRUGS- OG IMAGEANALYSE Rapport Aarhus Festuge Oktober 2014 DESIGN OG METODE UNDERSØGELSESDESIGN Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1.009 udvalgte danskerne i

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Fremgangsmåde Fonden Danske Veteranhjems bestyrelse 26/06/14 Evalueringens formål og temaer Formål At undersøge og vurdere fondens aktiviteter i forhold

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Denmark Tourism - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser

Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser Analysen er foretaget på Caravan Salon Düsseldorf i august 2. De 118 deltagende er tilfældigt udvalgt blandt gæsterne på Caravan Salon

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:9 14. juli 2009 Ferie- og forretningsrejser. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé Rejserne til udlandet gik typisk til Spanien og Frankrig mens Region Midtjylland

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland Det russiske rejsemarked Fakta om Rusland Befolkning 142,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 2,3 pct. (5,6 pct.) Samlet forbrug på udlandsrejser

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

TYSKLAND:CAMPISTERNE

TYSKLAND:CAMPISTERNE TYSKLAND:CAMPISTERNE Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Volumen: 3.800.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Højsæson(generelt): Tyskland camping Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug:

Læs mere

ZA5905. Flash Eurobarometer 392 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2014) Country Questionnaire Denmark

ZA5905. Flash Eurobarometer 392 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2014) Country Questionnaire Denmark ZA90 Flash Eurobarometer 9 (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Denmark FL 9 - Preferences of Europeans towards tourism - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 Rapport Digital Post 17. april 2015 INDHOLD Hovedresultater Metode Brugerne af Digital Post Brug af Digital Post Opfattelse af Digital Post Forbedringsmuligheder 3 4 5 8 17 24 Hovedresultater

Læs mere

TYSKLAND: GULDHORNENE

TYSKLAND: GULDHORNENE TYSKLAND: GULDHORNENE Guldhornene Alder: 45 70 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 10.400.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Aktiv

Læs mere

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK CONTENT Brug af streaming tjenester 3 Indhold af streaming tjenester Vigtige funktioner 29 Udgifter 31 Fremtidige planer 34 Baggrundsoplysninger 36 7 2 BRUG

Læs mere

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Denmark

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Denmark ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Denmark FL Tourism DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Er maden god, er ferien god

Er maden god, er ferien god Pressemeddelelse 17. februar 2014 Ny analyse af danskernes rejsevaner: Er maden god, er ferien god Danskerne er vilde med mad! Det kan der næppe herske nogen tvivl om særligt er Copenhagen Cooking, som

Læs mere

Dansk image- og potentialeanalyse 2017 Marked Danmark

Dansk image- og potentialeanalyse 2017 Marked Danmark Dansk image- og potentialeanalyse 2017 Marked Danmark Indledning Rapporten viser resultaterne fra en Image- og potentialeanalyse foretaget blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen

Læs mere

Ferie- og forretningsrejser 2009. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2009. Antal rejser. Ferierejser i alt 100

Ferie- og forretningsrejser 2009. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2009. Antal rejser. Ferierejser i alt 100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2010:9 14. juli 2010 Ferie- og forretningsrejser 2009 Resumé Rejserne til udlandet gik typisk til Spanien og Italien, mens Region Nordjylland og Region Midtjylland

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland Markedsprofil for Tyskland Markedsprofilen for Tyskland foreligger nu i 2. version. Profilen er udarbejdet af VisitDenmark på grundlag af egne data kombineret

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Turismebarometer for Bornholm September 2010 1 2 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Udarbejdet som led i projektet Turismebarometer

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

NORGE:FAMILIER PÅ EVENTYR

NORGE:FAMILIER PÅ EVENTYR NORGE:FAMILIER PÅ EVENTYR Familier på eventyr Alder: 25 44 år (med børn) Typisk gruppestørrelse: 4 Volumen: 190.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge familie og venner Byrejser

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

Undersøgelses resultater

Undersøgelses resultater Undersøgelses resultater Autocamper adfærds mønster autocamperplads - campingplads Campervenner & autocamper-info.dk November 2015 AUTOCAMPER ADFÆRD JI/2015!1 ! Resultater af autocamper adfærds undersøgelsen

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q2 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

SÅDAN REJSER DANSKERNE 2017 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN

SÅDAN REJSER DANSKERNE 2017 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN SÅDAN REJSER DANSKERNE 2017 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN ER DU OPDATERET PÅ DANSKERNES FERIEREJSER? DANSKERNES ÆNDREDE REJSEADFÆRD STILLER NYE KRAV Danskernes rejsevaner, bookingadfærd samt måde at søge

Læs mere

TYSKLAND: DET GODE LIV

TYSKLAND: DET GODE LIV TYSKLAND: DET GODE LIV Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 23.900.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Strandhoteller

Læs mere

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR)

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) Turoperatør der udbyder aktive ferier som pakkerejser til familier & grupper Adventure Race (Udfordring i naturen på cykel, til fods mv.) Adventure

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2015

SCULPTURE BY THE SEA 2015 SCULPTURE BY THE SEA 2015 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2015 Indhold INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år

på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år Segmentanalyse maj 2011 på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år Beregningen baseres på følgende kilder: Overnatningsstatistik, Danmarks

Læs mere

FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE

FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE FAMILIER PÅ EVENTYR Norge Familier på eventyr Alder: 25 44 år (med børn) Typisk gruppestørrelse: 4 Volumen: 190.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Danmarks position i England, Irland og Nordirland

Danmarks position i England, Irland og Nordirland Danmarks position i England, Irland og Nordirland Afrapportering af brandinganalyse, 2006 VisitDenmark, januar 2007 1 Indhold Undersøgelsen belyser 15-65 årige briteres*: 1. Ferier i udlandet: Type, overnatningsform,

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER Scrabblefamilier Alder: 25 45 år Typisk gruppestørrelse: 3+ Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Sommerhus med mange muligheder for børn i køreafstand Tyskland generelt

Læs mere

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 1-2 Volumen: 1.300.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Kultur Besøge familie og venner Ferietype:

Læs mere

Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark

Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark Introduktion Denne rapport indeholder resultaterne fra en Image- og potentialeanalyse, foretaget blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning

Læs mere

HOLLAND: FAMILIER PÅ EVENTYR

HOLLAND: FAMILIER PÅ EVENTYR HOLLAND: FAMILIER PÅ EVENTYR Familier på eventyr Alder: 25 44 år Typisk gruppestørrelse: 4 Volumen: 1.800.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Kultur Hvad får målgruppen

Læs mere

Aktiv ferie med fokus på kulturelle oplevelser Holland generelt

Aktiv ferie med fokus på kulturelle oplevelser Holland generelt GULDHORNENE/HOLLAND GULDHORNENE Holland Guldhornene Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 1.800.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Natur Sol og strand Kultur Hvad får målgruppen

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

TYSKLAND: DE ULDNE SWEATRE

TYSKLAND: DE ULDNE SWEATRE TYSKLAND: DE ULDNE SWEATRE De uldne sweatre Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Besøge familie og venner Hvad

Læs mere

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND 2. HYGGERNE Tyskland Hyggerne Voksne par med og uden børn Alder: 40 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 15.400.000 Hjemland: Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

USA. Markedsprofil 2017

USA. Markedsprofil 2017 USA Markedsprofil 2017 Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Det gode liv. Karakteristik. Beskrivelse* Rejseadfærd* og motiver

Det gode liv. Karakteristik. Beskrivelse* Rejseadfærd* og motiver NORGE:DET GODE LIV Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 240.000 Hjemland: Norge Ferietype: Sæson: Norge generelt Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Strandhoteller og feriecentre

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

Det italienske potentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017

Det italienske potentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017 Det italienske potentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017 Det italienske potentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse i og 2017 Udgivet af VisitDenmark

Læs mere

Foodies. Karakteristik. Beskrivelse. Rejseadfærd og motiver

Foodies. Karakteristik. Beskrivelse. Rejseadfærd og motiver NORGE: FOODIES Foodies Alder: 45+ år Husstandsstørrelse: 1-2 Volumen: 530.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Kultur Natur Sol og strand Ferietype: Sæson: Ferie med fokus på madoplevelser Juli

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Det franske potentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017

Det franske potentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017 Det franske potentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017 1 Det franske potentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse i 2017 Udgivet af VisitDenmark Oktober

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BORK

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BORK GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BORK DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 16 Feriestedsspecifikke spørgsmål 36 Respondentprofil

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Afrapportering Destination LEGOLAND Billund Resort. Første status 2014 FOMARS

Afrapportering Destination LEGOLAND Billund Resort. Første status 2014 FOMARS Afrapportering Destination LEGOLAND Billund Resort Første status 2014 FOMARS 1 Kampagnegennemgang og vurdering for de udvalgte markeder 2 3 Kampagneoversigt, Holland Nr. Kampagne Beløb jf. kampagner Ikke-kommerciel

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

Gæsteundersøgelse. Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark.

Gæsteundersøgelse. Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark. Gæsteundersøgelse 2 0 0 7 2 0 0 8 Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark. Indledning Fra efteråret 2007 til efteråret 2008 gennemførte

Læs mere

Indien. Markedsprofil 2017

Indien. Markedsprofil 2017 Indien Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE

TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Volumen: 400.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Sportsrelaterede

Læs mere

HÅNDVÆRKET BAG EXIT POLLS. Selskab for Surveyforskning 20. maj 2014

HÅNDVÆRKET BAG EXIT POLLS. Selskab for Surveyforskning 20. maj 2014 HÅNDVÆRKET BAG EXIT POLLS Selskab for Surveyforskning 20. maj 2014 Håndværket bag exit polls 1 2 3 4 Exit polls i kontekst Exit polls som det muliges kunst En exit poll i praksis Opsummering Exit polls

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET Side 8 TURISTERNES

Læs mere

FVU-Matematik Trin 2. Opgavesæt G. Forberedende voksenundervisning. 1. august - 31. december 2011. Dette opgavesæt indeholder 12 opgaver

FVU-Matematik Trin 2. Opgavesæt G. Forberedende voksenundervisning. 1. august - 31. december 2011. Dette opgavesæt indeholder 12 opgaver 2 Opgavesæt G FVU-Matematik Trin 2 Forberedende voksenundervisning 1. august - 31. december 2011 Dette opgavesæt indeholder 12 opgaver Prøvetiden er 2 timer Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Strandhoteller og feriecentre med wellness

Strandhoteller og feriecentre med wellness DET GODE LIV/NORGE DET GODE LIV Norge Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 240.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge familie og venner Kultur Hvad

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Dansk vandreturisme Contents 1. Indledning 3 2. Introduktion 3 3. Kortlægningsfase 1: Research på internet 3 4. Kortlægningsfase 2: Dybdeinterview

Læs mere

BILFERIERAPPORT 2015

BILFERIERAPPORT 2015 BILFERIERAPPORT 2015 EN FERIEFORM, SOM LIGGER HJERTET NÆR BILFERIE 2015. 4 KÆRLIGHED PÅ VEJEN. 8 AT REJSE MED FAMILIEN. 10 PÅ VEJEN. 12 FREMTIDEN. 14 Stena Line har lige siden begyndelsen lokket bilrejsende

Læs mere

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Frankrig Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det franske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kyst- og naturturister i Danmark VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse o o o o o o o o Samlet Danmark Udland Holland Norge Sverige Tyskland Antal ankomster (1.000) I alt

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

HOLLAND:DE ULDNE SWEATRE

HOLLAND:DE ULDNE SWEATRE HOLLAND:DE ULDNE SWEATRE De uldne sweatre Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 2.300.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Natur Sol og strand Kultur Ferietype: Naturferie med

Læs mere

CAMPISTERNE/TYSKLAND

CAMPISTERNE/TYSKLAND CAMPISTERNE/TYSKLAND CAMPISTERNE Tyskland Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Ferietype: Campingferie i nærheden af vandet med sport og aktiviteter Planlægning Volumen: 3.800.000

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Røgfri Klasse Inspirationsmateriale til undervisningen

Røgfri Klasse Inspirationsmateriale til undervisningen Røgfri Klasse 2015 Inspirationsmateriale til undervisningen 100% Unge i Grønland der ikke ryger 80% 60% 40% 20% 2006 2010 2014 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Ikke-rygere 2 Kilde: HBSC Greenland

Læs mere