EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012"

Transkript

1 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

2 INDHOLD INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES VURDERING Side 27 ERHVERVSLIVETS VURDERING Side 40 2

3 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette afsnit gives en kort introduktion til undersøgelsens baggrund og formål samt den anvendte metode. Desuden gives en sammenfatning af de vigtigste resultater og konklusioner. 3

4 Indledning Om undersøgelsen BAGGRUND OG FORMÅL UNDERSØGELSESDESIGN I uge 30 afholdtes Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro. Lejren var danmarkshistoriens største spejderlejr, hvor alle danske spejderkorps var samlet for første gang. Der deltog ca spejdere fra Danmark og udlandet. Holstebro Kommune ønsker at undersøge effekten af spejderlejren i forhold til følgende parametre: Indtryk af Holstebro før og efter besøget Brug af byen og området Samfundsøkonomiske effekter Betydning af spejderlejren for egne borgere. Denne rapport indeholder resultaterne af den undersøgelse som Epinion har gennemført af spejderlejrens effekter. På udvalgte parametre sammenlignes med resultaterne af en lignende måling gennemført af Epinion for Skive Kommune ifm. Spejderlejren SEE 20:10, som tiltrak omkring spejdere og spejderledere til Skive Kommune i Læsevejledning: Spørgsmålsformuleringen fremgår som hovedreglen af figuroverskrifterne. Figurerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele af gæsterne eller undergrupper (eksempelvis overnattende gæster). Overskrifter og underoverskrifter opsummerer de vigtigste resultater og delkonklusioner. For at frembringe et fyldestgørende datagrundlag til en analyse af effekterne ved afholdelsen af Spejdernes Lejr 2012, har Epinion foretaget spørgeskemaundersøgelser blandt et repræsentativt udsnit af fire hovedmålgrupper. Det drejer sig om: Spejderne (herunder ledere) Spejdernes gæster Borgere i kommunen over 15 år (både i byen og oplandet) Erhvervs- og kulturaktører i kommunen: Erhvervs- og kulturaktørerne indeholder virksomheder inden for handel, overnatning og restauration samt kulturelle institutioner og øvrige erhvervsvirksomheder. Der er gennemført 313 interview med spejdere (og ledere), 309 interview med gæster, 302 interview med borgere i kommunen samt 159 interview med erhvervs- og kulturaktører. Spejdere, ledere og gæster er blevet interviewet personligt af Epinions interviewere under spejderlejren og interviewene blev spredt ud over tre dage. Spørgeskemaundersøgelserne blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i kommunen samt erhvervs- og kulturaktørerne er gennemført som telefoniske spørgeskemaundersøgelser i august

5 De vigtigste resultater i ultrakort form Vidste du at gæster og spejdere på Spejdernes Lejr 2012 har brugt ca. 38. mio. kroner i løbet af deres ophold. lejren har tiltrukket et stort antal nye besøgende, som var i Holstebro for første gang det gælder for mere end 7 ud af 10 af spejderne, hvilket svarer til ca nye besøgende alene blandt spejderne. spejdernes og gæsternes syn på Holstebroegnen var positivt før lejren, men lejren har i høj grad forstærket dette positive syn på Holstebro.... over halvdelen af spejderne og gæsterne ønsker at komme tilbage til Holstebroegnen, ligesom lige så mange vil anbefale Holstebroegnen til venner og familie. kommunens borgere er meget positive over for værtsskabet: Hele 95 % synes, at værtsskabet var en god idé, og 93 % mener, at kommunen i fremtiden skal arbejde på at tiltrække lignende events. ca. 30 % af virksomhederne/kulturinstitutionerne i undersøgelsen har oplevet en positiv effekt på deres omsætning som følge af lejren. I de mest direkte berørte brancher som overnatning og kulturinstitutioner har mere end halvdelen oplevet en positiv effekt på omsætningen. Også erhvervsaktørerne er enige i, at lejren styrker kommunen, og at der bør tiltrækkes flere lignende events. 5

6 Økonomiske effekter på kort sigt Sammenfatning og konklusion Spejderlejrens økonomiske gevinst estimeres til 38 millioner kr. på kort sigt Overnattende gæster har et næsten fem gange større forbrug end ikkeovernattende gæster Det samlede forbrug under Spejderlejren estimeres til ca. 38 millioner kr. Sammenlignes med spejderlejren i Skive Kommune fremgår det, at gæsternes gennemsnitlige forbrug var ca. 13 % højere på Spejdernes Lejr Spejdernes gennemsnitlige forbrug er lidt mere end halvdelen af spejdernes gennemsnitlige forbrug på spejderlejren i Skive. Den største del af forbruget er gået til forplejning, hvilket estimeres til et samlet forbrug på ca. 22 millioner kr., og souvenirs, som blev estimeret til ca. 13 millioner kr. Da transport og entré har været gratis for spejderne, er kun 3% af forbruget gået til andet. Næsten 50 % af spejderne havde gæster på besøg på lejren. Størstedelen af gæsterne kom på besøg, fordi de havde pårørende eller bekendte i spejderlejren. Ca. 1/3 af gæsterne overnattede på Holstebroegnen. Sammenholdt med det faktum, at overnattende gæster havde et næsten fem gange større forbrug end ikke-overnattende gæster, er der potentiale ift. fremtidige arrangementer i at få flere til at overnatte (kommercielt). 6

7 De besøgendes kendskab til og syn på Holstebroegnen Spejdere og gæster Spejderlejren har tiltrukket mange mennesker, der aldrig før havde været på egnen Indtrykket af egnen er positivt og gæsterne vil anbefale andre at besøge Holstebro 71 % af spejderne havde aldrig besøgt Holstebroegnen før Spejderlejren. Spejderlejren har således tiltrukket mange nye mennesker til egnen. Spejdernes og gæsternes syn på Holstebroegnen var positivt før lejren. Lejren har i høj grad forstærket det positive syn. En stor andel af spejderne og gæsterne svarer, at de ikke ved, om Holstebroegnen byder på spændende oplevelser indenfor kultur, kunst, natur og by. Over halvdelen af spejderne og gæsterne ønsker at komme tilbage til Holstebroegnen, ligesom lige så mange vil anbefale Holstebroegnen til venner og familie. Positiv omtale og anbefalinger er en meget effektiv form for reklame. Spejdernes Lejr 2012 har således været positiv markedsføring af Holstebroegnen, som kan medføre mange nye fremtidige turister til egnen. 7

8 Opbakning til lejren fra kommunens borgere Borgerne Kendskabet og tilfredsheden med spejderlejren er stort blandt borgerne Opbakning blandt borgerne til at Holstebro Kommune i fremtiden skal være vært for lignende arrangementer 98 % af borgerne vidste, at kommunen var vært for Spejdernes Lejr Knap 1/5 af borgerne har deltaget i de aktiviteter, spejderne har afholdt rundt omkring i kommunen. Alle borgere, der har deltaget i aktiviteterne, synes, at det var en god idé, at Holstebro Kommune var vært for Spejderlejren. 93 % af borgerne, der ikke har deltaget i aktiviteterne, synes, at det var en god idé, at kommunen var vært for Spejderlejren. Borgerne synes også, at det er en god idé, hvis Holstebro Kommune i fremtiden forsøger at tiltrække lignende arrangementer. Spejderlejren har ifølge borgerne særligt styrket Holstebro Kommune som et godt sted at være turist og bo. Borgerne mener endvidere, at Spejderlejren har styrket erhvervslivet og gjort dem mere stolte over at bo i Holstebro Kommune. 8

9 Positive effekter for kommunens erhvervsliv og kulturinstitutioner Erhvervslivet Virksomhederne kender til spejderlejren og synes, det var en god idé, at Holstebro Kommune var vært Virksomheder inden for både overnatning og restauration samt de kulturelle institutioner har oplevet en positiv effekt på omsætningen Ligesom blandt borgerne var kendskabet til spejderlejren stort blandt virksomhederne. Således vidste 99 % af virksomhederne, at Holstebro Kommune var vært for Spejdernes Lejr I underkategorien øvrige erhvervsvirksomheder kendte 5 % af virksomhederne ikke til afholdelsen af spejderlejren, mens alle virksomheder i de mere direkte berørte brancher havde kendskab til lejren. Ca. 1/3 af virksomhederne vurderer, at spejderlejren har haft en positiv effekt på omsætningen. Omvendt vurderer 5 %, at spejderlejren har haft en negativ effekt på omsætningen. Den positive effekt på omsætningen kunne især mærkes blandt virksomhederne inden for overnatning, hvor 67 % har haft en stigning i omsætningen, blandt de kulturelle institutioner, hvor det gælder for 50 %, og blandt virksomhederne inden for restauration, hvor 33 % har haft en stigning i omsætningen. Virksomhederne er enige om, at spejderlejren har styrket Holstebros image. Spejderlejren har specielt styrket imaget af Holstebro som et godt sted at være turist og bo. Mere end 90 % af virksomhederne synes, at lejren var en god ide, og at Holstebro Kommune i fremtiden skal forsøge at tiltrække lignende events. Blandt virksomhederne inden for overnatning, kulturelle institutioner, øvrige erhvervsvirksomheder og andet var 100 % af virksomhederne enige i dette. 9

10 2 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT I dette afsnit præsenteres analysen af lejrens umiddelbare økonomiske effekter gennem tal for gæster og spejderes forbrug. 10

11 Det samlede forbrug under Spejdernes Lejr 2012 estimeres til omkring 38 millioner kroner Med ca spejdere på spejderlejren og et gennemsnitligt forbrug på 554 kr., udgør spejdernes samlede forbrug ca. 21 millioner kr. Gæster på lejren havde et gennemsnitligt forbrug på 615 kr. Undersøgelsen viser, at ca. 44% af spejderne havde gæster på besøg i lejren, og de havde i gennemsnit 2,7 gæster. Dette svarer potentielt til ca gæster. Opererer vi i forhold til forbruget dog med den forsigtige antagelse, at hver af de spejdere, som havde besøg, havde én unik gæst med et gennemsnitligt forbrug på 615 kr., svarer det til ca gæster. 58% af gæsterne besøgte lejren, fordi de havde pårørende eller venner/bekendte i lejren, mens 42% af gæsterne besøgte lejren, fordi de var tidligere spejdere, var nysgerrige, arbejdede eller ud fra andre årsager. Medregnes de resterende 42% af gæster, skønnes det samlede antal gæster med et gennemsnitligt forbrug på 615 kr. således til at være mindst , hvilket giver et samlet forbrug for gæster på 17 millioner kr. Det samlede forbrug for spejdere og gæster estimeres således til mindst 38 millioner kr. Det skal bemærkes, at antallet på de gæster kun er et meget konservativt skøn over det faktiske antal gæster på lejren med et gennemsnitligt forbrug på 615 kr. for at sikre, at estimationen af de økonomiske konsekvenser hviler på et sikkert grundlag. Hvor mange penge regner du cirka med at forbruge alt i alt under dit ophold? (Estimeret samlet forbrug for alle spejdere og gæster) kr kr kr kr kr kr kr kr kr. - kr kr kr Spejdere og ledere Gæster Samlet n=533 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 11

12 Selvom deres ophold er kortere end spejdernes, har gæsterne i gennemsnit et højere forbrug Selvom gæsterne tilbringer kortere tid på Holstebroegnen, er deres gennemsnitlige forbrug 11 % højere. Sammenlignes der med spejderlejren i Skive er gæsternes gennemsnitlige forbrug ca. 13% højere (615 kr. i Holstebro mod 541 kr. i Skive) Derimod er spejdernes gennemsnitlige forbrug betydeligt lavere end i Skive. Her har spejdere/ledere haft et gennemsnitligt forbrug på 1026 kr., hvilket er næsten det dobbelte af spejdernes forbrug på Spejdernes Lejr Hvor mange penge regner du cirka med at forbruge alt i alt under dit ophold? (Gennemsnit) kr. 700 kr. 600 kr. 500 kr. 400 kr. 300 kr. 615 kr.554 kr. 200 n=222 kr. 100 kr. - Gæst Spejdere og ledere n=533 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 12

13 Overnattende gæster har et næsten fem gange større forbrug end ikkeovernattende gæster Hvorvidt gæsterne overnatter på Holstebroegnen eller ej, har i sagens natur stor betydning for deres forbrug, både fordi de overnattende er på egnen i længere tid og fordi nogle overnatter kommercielt. Overnattende gæster har næsten et fem gange større forbrug end ikke-overnattende gæster. Gæsterne, som overnatter kommercielt på hotel, camping eller vandrehjem, har det største forbrug. Næsten hver sjette gæst på spejderlejren overnattede på Holstebroegnen og 9% overnattede på hotel, camping eller vandrehjem. Der er således potentiale i at øge andelen af kommercielt overnattende. Hvor mange penge regner du cirka med at forbruge alt i alt under dit ophold? (Gennemsnit) kr ,0 kr ,0 kr ,0 kr. 800,0 kr. 600,0 kr. 400,0 kr. 200,0 kr kr kr. 235 kr. - Overnattende (camping, hotel, mm.) Overnattende i øvrigt Ikke-overnattende n=222 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 13

14 Spejdernes forbrug fordeler sig ligeligt mellem forplejning og shopping, mens gæsternes forbrug i højere grad er gået til forplejning Hvordan vil dit samlede forbrug være fordelt på nedenstående kategorier? Spejdere og ledere 8 Hvordan vil dit samlede forbrug være fordelt på nedenstående kategorier? Gæster % 46% % 1 5% 1 5% 3% Forplejning (mad ogsouvenirs, gaver og drikkevarer) shopping Andet n=303 Forplejning (mad og drikkevarer) Souvenirs, gaver og shopping Overnatning Andet n=212 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 14

15 I løbet af Spejdernes Lejr 2012 blev der brugt ca. 16 millioner kr. på forplejning Det højeste forbrug under Spejdernes Lejr 2012 har været inden for forplejning, hvor gæster og spejdere har brugt ca. 22 millioner kr. Souvenirs, gaver og shopping har også været en stor post med et samlet forbrug på ca. 13 millioner kr. Forbruget på andet estimeres til 1,7 millioner kr. Det bemærkes, at transport og entré har været gratis for spejderne. Endelig estimeres forbruget på overnatning til knap 1 million kr. Hvordan vil dit samlede forbrug være fordelt på nedenstående kategorier? (Samlet estimat) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 Forplejning (mad og drikkevarer) Souvenirs, gaver og shopping Andet Overnatning n=515 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 15

16 Næsten hver anden spejder havde besøg på lejren. Ca. 60 % af gæsterne kom på besøg, fordi de havde pårørende eller bekendte i spejderlejren Har du haft eller får du besøg på lejren af familie eller venner? 6 Hvorfor er du gæst i lejren? 54% 5 44% Anden årsag 7% % Ja Nej Ved ikke Arbejde 19% Nysgerrighed 1 Tidligere spejder 6% Venner / bekendte i lejren 12% Pårørende i lejren 46% n=313 n=308 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 16

17 Over halvdelen af gæsterne overnattede på Holstebroegnen. 42% af de overnattende gæster overnattede i selve lejren Overnatter du på Holstebroegnen? Hvor overnatter du? (Kun overnattende gæster) Privat indkvartering 2% Ja 58% På anden vis 6% På hotel 6% På campingplads 6% Nej 42% I eget hjem, er bosat i lokalområdet 37% I selve lejren 42% n= n=179 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 17

18 3 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN I dette afsnit præsenteres analysen af spejdere og gæsters vurdering af Holstebroegnen herunder om de har fået et mere positivt syn og/eller lyst til at vende tilbage. Desuden ses nærmere på, hvilke attraktioner de har besøgt under deres ophold. 18

19 Lejren tiltrak mange nye besøgende til Holstebro: 7 ud af 10 spejdere havde aldrig besøgt Holstebroegnen før spejderlejren Spejdernes Lejr 2012 har tiltrukket mange nye mennesker til Holstebroegnen, der ikke tidligere har været på besøg. 7 ud af 10 spejdere og mere end halvdelen af lederne svarer således, at de aldrig har været på Holstebroegnen før. Over 1/3 af gæsterne har aldrig besøgt Holstebroegnen før, så der er også mange nye besøgende i denne gruppe. Samtidig fremgår det, at 12 % af spejderne, har besøgt Holstebroegnen inden for det seneste år, hvilket gælder for knap 20 % af lederne og 25 % af gæsterne. Samlet har lejren således formået at tiltrække et meget stort antal mennesker til Holstebroegnen, som enten aldrig har været på besøg før eller hvor seneste besøg ligger mere end et år tilbage. Spejdernes Lejr 2012 har tiltrukket flere nye besøgere til egnen end spejderlejren i Skive Her havde 68 % af lederne og knap halvdelen af spejdere og gæster besøgt Skiveegnen før spejderlejren. Hvornår besøgte du sidst Holstebroegnen? % % % 3 25% 25% 2 17% 18% 1 12% 9% 1 7% 5% 2% 2% 3% Spejder Gæst Leder Under ét år siden Ét til to år siden Over to år siden Aldrig Ved ikke n=535 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 19

20 Mange gæster og spejdere har haft et positivt indtryk af Holstebroegnen før deres besøg i lejren Over 50 % af spejdere, gæster og ledere havde et positivt indtryk af Holstebroegnen Derudover havde knap 1 % af spejdere og ledere et delvist negativt billede af egnen Andelen, som ikke føler sig i stand til at svare ligger mellem 8 og 14 % (Ved ikke). De fleste havde således et indtryk af Holstebro inden de kom. Var dit overordnede indtryk af Holstebroegnen positivt eller negativt inden du kom? Leder Gæster 47% 41% 21% 25% 25% 19% 1% 8% 12% Positivt Delvis positivt Hverken positivt eller negativt Delvis negativt Negativt 1% Ved ikke Spejder 36% 24% 25% 14% n=535 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 20

21 Inden besøget forbandt mange Holstebroegnen med Vestjylland og provins Ca. 1/3 af de spejdere, som sætter ord på deres opfattelse, forbandt Holstebroegnen med Vestjylland og provins inden spejderlejren. Hos lederne og gæsterne var dette tal henholdsvis ca. 1/4 og 1/6. En stor del forbandt også Holstebroegnen med kunst og kultur og familie og venner inden besøget. Omvendt var der færre der forbandt Holstebroegnen med erhverv. Det er værd at bemærke, at mange af disse associationer er positivt ladede. Spørgsmålet blev stillet til 536 spejdere, gæster og ledere. 64 % af de adspurgte svarede ved ikke. Figuren til højre viser svarfordelingen for de 36% af spejdere, gæster og ledere, der har svaret på spørgsmålet. Når du tænkte på Holstebroegnen inden du kom hertil, hvad forbandt du så umiddelbart med området? Vestjylland og provins Kunst og kultur Natur Familie og venner Militær Skole Erhverv Hyggelig/flot by Andet 3% 2% 5% 8% 1 5% 5% 6% 5% 3% 8% 1 5% 1 8% 9% 11% 13% 14% 13% 16% 18% 18% 23% 23% 21% 29% Leder Gæst Spejder n=194 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster. De åbne svar er kodet i kategorier. 21

22 61 % af spejderne har fået et mere positivt syn på Holstebroegnen efter deres besøg Synet på Holstebro har udviklet sig positivt for mange af de besøgende af spejderlejren, især blandt spejderne. 44 % af lederne og lidt over 1/3 af gæsterne har også fået et mere positivt syn på Holstebro. Dette er en meget positiv udvikling, særligt taget i betragtning, af at over 50 % af respondenterne i forvejen havde et godt indtryk af egnen. Udviklingen i Holstebro har været mere markant end i Skive, hvor 24 % af lederne, 19 % af spejderne og 2 % af gæsterne fik et mere positivt indtryk af Skiveegnen. Der skal dog tages højde for, at mange respondenter i forvejen havde et positivt indtryk af Skive. Både i Holstebro og i Skive har under 1 % af samtlige besøgende fået et dårligere indtryk. Har dit indtryk af Holstebroegnen ændret sig efter dette besøg i området? Leder Gæst Spejder 35% 44% 61% 57% 52% 1% 3 8% 8% 3% Ja, i positiv retning Nej, mit indtryk er uforandret Ja, i negativ retning Ved ikke n=535 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 22

23 20 % af gæsterne og godt 50 % af spejderne og lederne har været ude for at se seværdigheder og attraktioner på Holstebroegnen 20 % af gæsterne svarer, at de har besøgt attraktioner og seværdigheder under deres besøg. Flere blandt spejdere og ledere har besøgt attraktioner og seværdigheder det gælder ca. halvdelen. De attraktioner, som primært besøges er: Holstebro Badeland Kvinde på Kærre Hjerl Hede Alfred Christensens Springvand. Der er således et potentiale ved fremtidige arrangementer i at få flere spejdere og gæster ud for at opleve Holstebroegnens seværdigheder og attraktioner. Hvilke seværdigheder/attraktioner har du besøgt, eller planlægger du at besøge under dit ophold i forbindelse med spejderlejren? Hjerl Hede Holstebro Badeland Alfred Christens Springvand Kvinde på Kærre Ingen Andre 4% 7% 3% 3% 3% 5% 4% 14% 7% 8% 13% 2 25% 24% 23% 46% 58% 8 Spejder Gæst Leder Andre" kategorien inkluderer svarmuligheder med 0/1% n=534 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 23

24 Spejdere og gæster har et positivt indtryk af Holstebroegnens kultur- og kunstoplevelser, egnens natur og selve byen Det klare flertal i alle tre grupper er enige i udsagnene. Næsten 50 % af spejderne og gæsterne ved dog ikke, om de opfatter Holstebro By som en spændende by at gå rundt i. I Skive var spejdere, ledere og gæster mere enige i udsagnene. Holstebroegnen byder på gode muligheder for kultur- og kunstoplevelser % 54% 6 Enig 8% 12% 9% 1% 2% Uenig 29% 32% 29% Spejder Gæst Leder n=534 Holstebroegnen byder på en spændende natur, der er værd at besøge % 56% 13% 12% 16% 8% 4% 4% 22% 21% 24% Enig Hverken/eller Uenig Ved ikke Spejder Gæst Leder n=534 Holstebro By er en spændende by at gå rundt i % 49% 42% Enig 9% 7% 9% Hverken/ eller Uenig 49% 44% 43% Ved ikke Spejder Gæst Leder n=534 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 24

25 Over halvdelen af spejderne og gæsterne ønsker at komme tilbage til Holstebroegnen Holstebroegnen har gjort et positivt indtryk på gæster, spejdere og lederne til Spejdernes Lejr 2012 og over halvdelen af spejderne ønsker at vende tilbage til egnen. Under 5 % ønsker ikke at komme tilbage til Holstebroegnen. Dette er en klar indikation på, at lejren kan forventes at resultere i fremtidige turister til Holstebroegnen. For at kunne sammenligne med spejderlejren i Skive, omdannes svarene på udsagnene til gennemsnit. Et gennemsnit på 1 svarer til at gruppen er helt uenig i udsagnet og 5 til at gruppen er helt enig i udsagnet. De besøgende af spejderlejren i Holstebro har ift. til spejderlejren i Skive i lidt mindre grad et ønske om at komme tilbage til egnen. Spejdernes gennemsnit ligger på 4,0 i Holstebro og 4,1 i Skive, gæsternes gennemsnit ligger på 4,0 i Holstebro og 4,2 i Skive, og ledernes gennemsnit ligger på 4,0 i Holstebro og 4,1 i Skive. Et gennemsnit på 4 svarer til, at gruppen er delvis enig i udsagnet, hvilket er en høj vurdering taget i betragtning, at udsagnene indeholder en efterfølgende handling. Holstebroegnen er et sted, jeg ønsker at komme tilbage til 7 63% 6 57% 59% % 2 18% 16% 15% 1 9% 5% 3% 2% Enig Hverken/ eller Uenig Ved ikke Spejder Gæst Leder n=534 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 25

26 Over 50 % vil anbefale et ophold på Holstebroegnen til familie og venner Spejdere og gæster har fået et så positivt indtryk af Holstebroegnen, at over halvdelen vil anbefale et ophold på Holstebroegnen til familie og venner. Positiv omtale og anbefalinger er en meget effektiv form for reklame. Spejdernes Lejr 2012 har således været positiv markedsføring af Holstebroegnen, som kan medføre mange nye, fremtidige turister til egnen. Sammenlignet med spejderlejren i Skive vil spejderne i samme omfang anbefale et ophold i egnen til familie og venner som i Holstebro (gennemsnit på 3,9 i Holstebro og 3,9 i Skive). Gæster i Holstebro vil i lidt mindre grad anbefale et ophold til andre (gennemsnittet i ligger på 3,7 i Holstebro og 4,0 i Skive) og det samme gælder for lederne til spejderlejren (gennemsnittet ligger på 3,8 i Holstebro og 3,9 i Skive). Jeg vil anbefale et ophold på Holstebroegnen til familie og venner 6 56% 54% 52% Spejder 3 Gæst 24% 25% Leder 2 16% 15% 1 8% 8% 5% 6% Enig Hverken/ eller Uenig Ved ikke n=534 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 26

27 4 BORGERNES VURDERING I dette afsnit præsenteres analysen af, hvordan borgerne i Holstebro Kommune ser på lejren og vurderer effekterne for kommunen. 27

28 Ca. 98 % af borgerne i Holstebro Kommune ved, at kommunen var vært for Spejdernes Lejr 2012 Ca. 98 af alle borgere i Holstebro Kommune ved, at kommunen var vært for Spejdernes Lejr Det er 7 procentpoint flere borgere end i Skive, hvor 91 % af borgerne vidste at Skive Kommune var vært for spejderlejren. Ved du, at Holstebro Kommune den 21. juli til den 29. juli var vært for Spejdernes Lejr 2012? % Ja 2% Nej n=302 28

29 Næsten alle borgere over 18 år har kendskab til spejderlejren Afholdelsen af lejren er kendt blandt alle aldersgrupper. Kendskabet er dog lidt mindre blandt de årige, hvor 4 % ikke vidste, at lejren blev afholdt. I Skive var der store forskelle i kendskab blandt de forskellige aldersgrupper. Her vidste 77 % af de årige borgere, at kommunen var vært for spejderlejren. Ved du, at Holstebro Kommune den 21. juli til den 29. juli var vært for Spejdernes Lejr 2012? 55 år eller derover 99% 1% år 10 Ja Nej år 96% 4% n=295 29

30 Knap 1/5 del af borgerne har deltaget i spejderlejrens aktiviteter 18 % af borgerne har deltaget i en eller flere aktiviteter i forbindelse med spejderlejren. Sammenlignet med Skive Kommune har markant flere borgere i Holstebro Kommune deltaget i spejdernes aktiviteter. Under spejderlejren i Skive Kommune deltog 7 % af borgerne i aktiviteterne, hvilket er 11 %-point mindre end i Holstebro Kommune. Spejderne har afholdt en række aktiviteter rundt omkring i kommunen. Har du deltaget i en eller flere af disse aktiviteter? % % 1 Ja Nej Ved ikke 1% n=302 30

31 95 % af borgerne synes, at det er en god idé, at Holstebro Kommune har været vært for Spejdernes Lejr Borgerne synes generelt, at det har været en god idé at afholde Spejdernes Lejr i Holstebro Kommune. Over halvdelen af borgerne synes endda, at det har været en meget god idé. 1 % af borgerne synes, at afholdelsen af lejren i Holstebro var en dårlig idé. Der er således meget stor og markant opbakning til værtskabet blandt kommunens borgere. Opbakningen til kommunens værtsskab blandt borgerne er større i Holstebro Kommune end i Skive Kommune. I Skive synes 93 % af borgerne, at det var en god idé, at lejren afholdes i Skive Kommune og 48 % syntes, at det var en meget god idé. Borgerne i Holstebro Kommune har således i større omfang 1) været opmærksomme omkring arrangementet, 2) deltaget i aktiviteter og 3) været positive over for afholdelsen. Synes du, at det var en god eller en dårlig idé, at Holstebro Kommune var vært for lejren? % Meget god idé 44% God idé 2% 1% Hverken en god eller en dårlig idé Dårlig idé Meget dårlig idé 2% Ved ikke n=302 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne 31

32 100 % af borgerne, som har deltaget i lejrens aktiviteter, synes, at det var en god idé, at Holstebro Kommune var vært for spejderlejren Selvom synet på værtsskabet generelt er positivt, har borgere, som har deltaget i lejrens aktiviteter, en endnu mere positiv holdning til Holstebro Kommunens værtsskab af lejren end de borgere, som ikke har deltaget i aktiviteterne. Alle, som har deltaget i aktiviteterne, synes, at Holstebro Kommunes værtsskab har været en god idé. 64 % af de deltagende borgere synes endda, at Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro har været en meget god idé. Synes du, at det var en god eller en dårlig idé, at Holstebro Kommune var vært for lejren? % 47% 46% 36% Deltaget i aktiviteter Ikke deltaget i aktiviteter 2 1 Meget god idé God idé 2% 2% 3% Hverken en god eller en dårlig idé Dårlig idé Ved ikke n=302 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne 32

33 93 % af borgerne synes, at det er en god idé, hvis Holstebro Kommune i fremtiden forsøger at trække lignende arrangementer til kommunen Borgerne er generelt meget positive over for fremtidige lignende arrangementer i Holstebro Kommune. Over 90 % af borgerne synes, at det er en god idé, hvis Holstebro Kommune i fremtiden forsøger at trække lignende arrangementer til kommunen. 58 % af borgerne synes endda, at det er en meget god idé. 2 % af borgerne synes, at det er en dårlig idé, hvis kommunen prøver at tiltrække lignende arrangementer til egnen. Synes du, at det er en god eller en dårlig idé, hvis Holstebro Kommune i fremtiden forsøger at trække lignende arrangementer/events til kommunen? % 37% 2 1 Meget god idé God idé 4% Hverken en god eller en dårlig idé 2% Dårlig idé 1% Meget dårlig idé Ved ikke n=302 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne 33

34 99 % af borgerne, som har deltaget i aktiviteter, synes, at det er en god idé, hvis Holstebro i fremtiden forsøger at tiltrække lignende arrangementer Over 60 % af borgerne, som har deltaget i aktiviteterne, synes, at det er en meget god idé, hvis kommunen prøver at tiltrække lignende arrangementer. Igen er borgere, som har deltaget i aktiviteterne, mere positivt indstillede over for lignende arrangementer i kommunen end borgere, som ikke har deltaget. Synes du, at det er en god eller en dårlig idé, hvis Holstebro Kommune i fremtiden forsøger at trække lignende arrangementer/events til kommunen? % 54% 37% 37% Deltaget i aktiviteter 2 Ikke deltaget i aktiviteter 1 Meget god idé God idé 5% 3% 2% 1% Hverken en god eller en dårlig idé Dårlig idé Meget dårlig idé Ved ikke n=302 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne 34

35 88 % af borgerne er enige i, at spejderlejren har styrket kommunen som et godt sted at bo 88 % af borgerne i Holstebro er enige eller delvis enige i, at spejderlejren og lignende arrangementer styrker Holstebro Kommune som et godt sted at bo. 7 % af borgerne er derimod uenige eller delvis uenige i udsagnet. Et gennemsnit mellem 4 og 5 ville svare til, at borgerne er helt enige til delvis enige i, at spejderlejren har styrket kommunen, som et godt sted at bo. Borgerne i Holstebro Kommune er i lidt højere grad end borgerne i Skive Kommune enige i, at spejderlejren har styrket kommunen, som et godt sted at bo. I Holstebro Kommune ligger det gennemsnittet for borgerne på 4,5, mens borgernes gennemsnit i Skive Kommune er på 4,3. I hvilken udstrækning er du enig eller uenig i følgende udsagn? Det at spejderlejren og lignende arrangementer afholdes i Holstebro Kommune styrker Holstebro Kommune som et godt sted at bo? % 15% 4% Enig Delvis enig Hverken/ eller 2% 5% 1% Delvis uenig Uenig Ved ikke n=302 35

36 9 ud af 10 borgere i Holstebro Kommune er enige i, at spejderlejren styrker Holstebro Kommune som et godt sted at være turist 90 % af borgerne i Holstebro Kommune er enige til delvis enige i, at spejderlejren styrker Holstebro Kommune som et godt sted at være turist. 4 % af borgerne er uenige til delvis uenige i dette udsagn. Borgerne i Holstebro Kommune er i højere grad en borgerne i Skive Kommune enige i dette udsagn, hvilket et gennemsnit på 4,7 i Holstebro og et tilsvarende gennemsnit på 4,5 i Skive viser. Generelt er borgerne i begge kommuner dog meget enige i, at spejderlejren har styrket kommunen som et godt sted at være turist. I hvilken udstrækning er du enig eller uenig i følgende udsagn? Det at spejderlejren og lignende arrangementer afholdes i Holstebro Kommune styrker Holstebro Kommune som et godt sted at være turist? % Enig Delvis enig Hverken/ eller 1% 3% 2% Delvis uenig Uenig Ved ikke n=302 36

37 76 % af borgerne i Holstebro Kommune er enige i, at spejderlejren styrker erhvervslivet i Holstebro Kommune Over ¾ af borgerne i Holstebro Kommune vurderer, at afholdelsen af spejderlejren har styrket erhvervslivet. 12 % af borgerne er derimod uenige til delvis uenige i udsagnet. Borgerne i Holstebro Kommune (gennemsnit på 4,2) er i lidt højere grad end borgerne i Skive Kommune (gennemsnit på 4,1) enige i, at det styrker erhvervslivet i kommunen. I hvilken udstrækning er du enig eller uenig i følgende udsagn? Det at spejderlejren og lignende arrangementer afholdes i Holstebro Kommune styrker erhvervslivet i Holstebro Kommune? % 1 7% 3% 9% 5% Enig Delvis enig Hverken/ eller Delvis uenig Uenig Ved ikke n=302 37

38 Over 2/3 af borgerne i Holstebro Kommune vurderer, at afholdelsen af spejderlejren har gjort dem mere stolte over at bo i kommunen 67 % af borgerne i Holstebro Kommune er enige til delvis enige i, at det at spejderlejren og lignende arrangementer afholdes i kommunen, gør dem mere stolte over at bo i Holstebro Kommune. 11 % af borgerne er uenige til delvis uenige i dette udsagn. Borgerne i Holstebro Kommune er i lidt mindre grad enige i, at afholdelsen af spejderlejren har gjort dem mere stolte over at bo i kommunen (Gennemsnit i Holstebro er 4,0, mens gennemsnittet i Skive ligger på 4,1). I hvilken udstrækning er du enig eller uenig i følgende udsagn? Det at spejderlejren og lignende arrangementer afholdes i Holstebro Kommune gør mig mere stolt over at bo i Holstebro Kommune % 2 1 9% 11% Enig Delvis enig Hverken/ eller 16% 4% 1% Delvis uenig Uenig Ved ikke n=302 38

39 Borgerne vurderer overordnet, at spejderlejren har haft en positiv betydning for Holstebro Kommune Hvilken betydning har det efter din mening for Holstebro Kommune, at spejderlejren er blevet afholdt? Kilde: Åbne besvarelser I spørgeskemaundersøgelsen 39

40 5 ERHVERVSLIVETS VURDERING I dette afsnit præsenteres analysen af, hvordan erhvervslivet i Holstebro Kommune ser på lejren og vurderer effekterne for kommunen. I flere tilfælde opdeles erhvervslivet i flere undergrupper. Disse forskelle må dog fortolkes med forbehold pga. antallet af interview. 40

41 Stort set alle virksomheder i kommunen kender til afholdelsen af Spejdernes Lejr 2012 Ved du, at Holstebro Kommune den 21. juli til den 29. juli var vært for Spejdernes Lejr 2012? (Opdelt på brancher) Butik 10 Overnatning 10 Restauration 10 Kulturel institution 10 Ja Øvrige erhvervsvirksomheder 5% 95% Nej Andet 10 Total 1% 99% n=159 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt erhverv i Holstebro Kommune 41

42 Alle virksomheder inden for overnatning har haft gæster, der var i Holstebro i forbindelse med spejderlejren Især virksomheder inden for overnatning, restauration, butikker og kulturelle institutioner har haft mange gæster, der var i Holstebro i forbindelse med spejderlejren. I Holstebro har 18 procentpoint flere af virksomhederne inden for overnatning haft gæster, der var i Holstebro i forbindelse med spejderlejren, end samme virksomheder havde i Skive. Tallene er ca. det samme inden for restauration og butikker i både Holstebro og Skive. Omvendt havde 50 % af de kulturelle institutioner i Holstebro gæster, der var i Holstebro i forbindelse med spejderlejren, mens 89 % af de kulturelle institutioner i Skive havde gæster, der var i Skive i forbindelse med spejderlejren. Har du haft kunder/gæster, der var i Holstebro i forbindelse med spejderlejren? Butik Overnatning Restauration Kulturel institution Øvrige erhvervsvirksomheder Andet 3% 6% 19% 28% 35% % 67% 81% 10 Ja Nej Ved ikke Total 3% 4 57% n=159 42

43 57 % af virksomhederne har haft kunder/gæster, der var i Holstebro i forbindelse med spejderlejren Har du haft kunder/gæster, der var i Holstebro i forbindelse med spejderlejren? Hvor stor har den procentvise stigning i kunder/gæster været, som du mener skyldes spejderlejren? Butik 12% Ja 57% Overnatning 1 Nej 4 Restauration 32% Kulturel institution 3 Ved ikke 3% Øvrige erhvervsvirksomheder* 158% * Den kraftige stigning skyldes, at kategorien inkluderer en enkelt outlier med en stigning på 300 %. Gennemsnitlige procentvise stigning i antal kunder/gæster n=159 n=38 43

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2017 SØNDERBORG KOMMUNE

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2017 SØNDERBORG KOMMUNE EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2017 SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT - AUGUST 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 5 8 13 21 25 INTRODUKTION KONKLUSIONER ØKONOMISKE EFFEKTER INDTRYK OG BRUG AF OMRÅDET SPEJDERLEJRENS

Læs mere

SEE 20:10 KFUM-spejdernes korpslejr. Undersøgelse af effekter blandt deltagere, borgere og erhverv

SEE 20:10 KFUM-spejdernes korpslejr. Undersøgelse af effekter blandt deltagere, borgere og erhverv SEE 20:10 KFUM-spejdernes korpslejr Undersøgelse af effekter blandt deltagere, borgere og erhverv RAPPORT 4. OKTOBER 2010 INDHOLD 1. RESUMÉ... 4 2. INDLEDNING... 6 2.1 Baggrund og formål... 6 2.2 Undersøgelse

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

BRUGS- OG IMAGEANALYSE

BRUGS- OG IMAGEANALYSE BRUGS- OG IMAGEANALYSE Rapport Aarhus Festuge Oktober 2014 DESIGN OG METODE UNDERSØGELSESDESIGN Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1.009 udvalgte danskerne i

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 2017 Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 SØNDERBORG KOMMUNE SPEJDERLEJR 2017 ERHVERVSMÅLING PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold - erhvervsmåling ERHVERVSMÅLING OM SPEJDERLEJR 2017 1. Indledning 2. Rapportafsnit

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Indstilling. Forsøg på hvervning af Spejdernes Lejr Til Magistraten. Den 31. oktober 2013

1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Indstilling. Forsøg på hvervning af Spejdernes Lejr Til Magistraten. Den 31. oktober 2013 Indstilling Til Magistraten Den 31. oktober 2013 Forsøg på hvervning af Spejdernes Lejr 2017 ønsker at indlede en proces med at hverve Spejdernes Lejr 2017. Aarhus Kommune 1. Resume ønsker at indlede en

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2015

SCULPTURE BY THE SEA 2015 SCULPTURE BY THE SEA 2015 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2015 Indhold INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 12. dec 2013 100% 70% 60% 50% 5% 5% 0% Personligt Flex Anonymt 100% 70% 60% 50% 15% 5% 0% Voksen (16 år) Pensionist Andet 100% Klippekort (pap)

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND NOVEMBER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater

Læs mere

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013 HR-målingen 2. runde Forsvarskommandoen Rapport November 2013 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE RAPPORT APRIL 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 EXECUTIVE SUMMARY Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

Undersøgelse om fleksjobreformen

Undersøgelse om fleksjobreformen Undersøgelse om fleksjobreformen Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) November 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse x BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse Århus 29. marts 2011 1 1. KORT OM EPINION Epinion gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE Præsentation 23. maj 2012 AGENDA 1 2 3 4 5 KORT OM UNDERSØGELSEN VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING VURDERING

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 19. dec 2012 Summary Brugere defineres som brugere af rejsekort, der har en rejsefrekvens på 1-2 dage i kvartalet eller mere Generelt: 79 %

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS Investorundersøgelse FSR danske revisorer Rapport 6. september 2012 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE

Læs mere

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK CONTENT Brug af streaming tjenester 3 Indhold af streaming tjenester Vigtige funktioner 29 Udgifter 31 Fremtidige planer 34 Baggrundsoplysninger 36 7 2 BRUG

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

KENDSKABSANALYSE 2016

KENDSKABSANALYSE 2016 Foto: Martin Dam Kristensen for Aarhus Festuge KENDSKABSANALYSE 2016 AARHUS FESTUGE RAPPORT OKTOBER 2016 DESIGN OG METODE Kort præsentation af det valgte undersøgelsesdesign og det datagrundlag, som rapporten

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 Rapport Digital Post 17. april 2015 INDHOLD Hovedresultater Metode Brugerne af Digital Post Brug af Digital Post Opfattelse af Digital Post Forbedringsmuligheder 3 4 5 8 17 24 Hovedresultater

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Sundhedsstyrelsen: Én af os 14568 December 2012 KØBENHAVN Primetime 13. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45

Læs mere

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Erhvervsstyrelsen Januar 2014 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN REGULERING 4 EJERSKIFTE 7 RÅSTOFFER 19 METODE 22 3 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN Denne måling indeholder

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Fremgangsmåde Fonden Danske Veteranhjems bestyrelse 26/06/14 Evalueringens formål og temaer Formål At undersøge og vurdere fondens aktiviteter i forhold

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

RESULTAT AF MEDLEMSUNDERSØGELSE

RESULTAT AF MEDLEMSUNDERSØGELSE RESULTAT AF MEDLEMSUNDERSØGELSE Af Mark Lundgaard Knudsen 14. OKTOBER 2016 VISITSILKEBORG Søndergade 2B Indholdsfortegnelse Resultat af medlemsundersøgelse Indledning... 3 Opsummering på svar... 3 Turistcafe...

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten

Medlemsundersøgelse. Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten Medlemsundersøgelse Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten Regeringen planlægger som en del af afbureaukratiseringsplanen at lave yderligere lempelser i revisionspligten for knap 70.000

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det er i orden, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende eller ej

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det bør være straffrit, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

KØGES IMAGE SOM ERHVERVSKOMMUNE - IMAGEMÅLING 2015

KØGES IMAGE SOM ERHVERVSKOMMUNE - IMAGEMÅLING 2015 KØGES IMAGE SOM ERHVERVSKOMMUNE - IMAGEMÅLING 2015 Rapport Køge Kommune Februar 2015 INDHOLD Oversigt over rapportens forskellige afsnit. 1. Baggrund, formål og metode 2. Sammenfatning 3. Kendskab og image

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten Effektanalyse af R.E.M. - koncerten 25. juni 2005 på Forum Horsens Stadion 2 Tekst: Jesper Langkjær Horsens Kommune Udgiver: PR-gruppen Horsens Kommune Foto: Per Algreen og Ulrich Bache Opsætning: Grafisk

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

[Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse. PrimeTime Kommunikation A/S

[Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse. PrimeTime Kommunikation A/S 1 [Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse PrimeTime Kommunikation A/S 2 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Metoden bag undersøgelsen Hovedkonklusioner Kendskab Vurdering Brug

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER MIDTTRAFIK KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011/2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 MILJØSTYRELSEN RAPPORT /13 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr.

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr. Giro d Italia 2012 RESUME I starten af maj begynder Giro d Italia 2012, og de første tre etaper køres i Herning og Horsens. De deltagende hold præsenteres i Herning d. 4. maj, og de følgende tre dage cykles

Læs mere

ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING

ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ESBJERG KOMMUNE ÅRHUS MAJ 2011 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2014 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING. Aarhus Kommune. Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013

ERHVERVSKLIMAMÅLING. Aarhus Kommune. Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013 ERHVERVSKLIMAMÅLING Aarhus Kommune Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VIRKSOMHEDERNES

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16

Læs mere

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder 18. maj 2009 Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder Udvikling. Flertallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland anser udvikling af nye produkter

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015

ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015 ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015 Køge Kommune Rapport Februar 2015 INDHOLD Oversigt over rapportens forskellige afsnit. 1. Baggrund, formål og metode 2. Sammenfatning 3. Overordnet hed med Køge Kommune 4. Tilfredshed

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012

Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012 Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune 5. oktober 2012 Indhold Overordnet tilfredshed 4 Borgerbetjeningen 12 Den digitale kommune 15 Mulighederne for at udføre frivilligt arbejde 21 Skoler, dagtilbud

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Notat Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Dansk Erhverv har i november 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres anvendelse af og forventninger

Læs mere

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK L O N E A L L E T O R P C A L L A R D, H E A D O F R E S E A R C H, W O N D E R F U L C O P E N H A G E N AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK Analyse under Culture Plus af turisternes

Læs mere

Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en befolkningsundersøgelse om offentligtprivat

Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en befolkningsundersøgelse om offentligtprivat Notat Befolkningsundersøgelse om offentligt-privat samarbejde Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en befolkningsundersøgelse om offentligtprivat samarbejde. Meget

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL AARHUS KOMMUNE OPLÆG TIL ANALYSEDESIGN MAJ 2015 OVERSIGT Indledning Dataindsamlingen Forholdet mellem de to Aarhusmål Medborgerskab En god by for alle 3 5 8 10 12 1 INDLEDNING

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland.

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland. Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland Januar 2017 Den Sociale Kapitalfond Management ApS Baggrund Den gennemsnitlige

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere