Du kan ringe til din gruppe kl , Aser først kl. 8.00, ellers er det fællesrummet du skal ringe til.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du kan ringe til din gruppe kl. 7.30-15.30, Aser først kl. 8.00, ellers er det fællesrummet du skal ringe til."

Transkript

1 Præsentation: Børnehaven Jættebo Bjarkesvej Skive Tlf: Leder: Lars Friis Jensen Souschef: Hanne Thøgersen Åbningstider : Mandag til torsdag kl Fredag kl Lars: Alfer: Aser: Jætter: Du kan ringe til din gruppe kl , Aser først kl. 8.00, ellers er det fællesrummet du skal ringe til. Vi er 88 børn i alderen ca. 3 til 6 år, i perioder kan vi have ekstra børn. Børnehaven er beliggende i et forholdsvis nyt boligområde med gode udfoldelsesmuligheder i form af grønne områder, legeplads, lille skov, vandhuller og kondisti. Vi er tæt på og har gode busforbindelser til by, skov og strand. Det faste personale i børnehaven er uddannede pædagoger, medhjælpere, studerende og rengøringsassistenter. Desuden har vi løbende øvelsespraktikanter, jobtræningspersoner og skolepraktikanter. Vi er en aldersinddelt børnehave. Der er tre børnegrupper, Alferne for de tre årige, Jætterne for de 4 årige og Aserne for de 5-6 årige. De voksne som er tilknyttet gruppen følger så vidt det er muligt børnene gennem hele deres tid i Jættebo. Vi arbejder ud fra en tre ugers plan, hvor hver børnegruppe på skift har en fordybelsesuge. Det betyder at gruppen i større omfang er sammen med børn og voksne inden for deres egen gruppe. Der vil blive lavet aktiviteter, hvor der tages udgangspunkt i børnenes alder, udvikling og ønsker. Det hele med udgangspunkt i de syv læreplanes temaer. De to børnegrupper der ikke har fordybelses uge, leger og laver aktiviteter sammen. Forældrebestyrelse: Forældrebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter + suppleanter og 2 medarbejderrepræsentanter og lederen.

2 Der er valg til ny bestyrelse hvert år omkring 1. oktober. Forældremøder: Der afholdes et forældremøde en gang om året. Forældresamtaler: Vi tilbyder en samtale mellem forældrene og personalet på stuen en gang årligt. De to af samtalerne kunne ca. være når barnet har været i børnehaven i ca. 3-5 måneder. Det er primært for at få snakket om barnets trivsel i børnehaven, og en samtale inden skolestart (det vil blive opslået i forældrerummet). Hvis I ønsker en samtale, udover det vi tilbyder, er I altid velkomne. Hvis vi som personale har brug for en snak, vil vi også kontakte jer. Målsætning for Jættebo: Det er vort mål at give hvert enkelt barn tryghed udvikle deres selvstændighed, nysgerrighed og kreativitet. Forældre skal være trygge ved at aflevere deres børn i institutionen, være interesserede i deres børns hverdag og udvikling og desuden være aktive omkring arrangementer og initiativer, der vedrører børnene. Personalet skal samarbejde og have tillid til hinanden. Accepterer hinandens forskelligheder og derved drage nytte af den enkeltes ressourcer i forhold til vores værdier. Vort mål er at være: En vigtig og højt prioriteret del af børns opvækst. En naturlig og vigtig samarbejdspartner med holdninger og meninger i forhold til forældrene. En naturlig del af nærmiljøet. Åbne og imødekommende i forhold til vores samarbejdspartnere. Legen prioriteres højt frem for emnearbejde og lignende. Vi tager udgangspunkt i børnenes behov set i perspektiv af, hvad der rører sig i det omgivne samfund. En stor legeplads, hvor der er plads til at børnene kan slippe deres fantasi løs. Vi tør stå alene og kæmpe for, hvad vi tror på er bedst for de børn og forældre, som er vores brugergruppe. Børnene skal ikke være i institutionen til en bestemt tid. Værdigrundlag: Menneskesyn. Vores menneskesyn er rettet mod alle mennesker vi møder både børn som voksne.

3 Dette skulle gerne afspejle sig i vores værdier og dagligdag i Jættebo. Vi har udvalgt fire nøgleord som beskriver vores menneskesyn: Kompetencer: Alle mennesker er kompetente, ud fra eget niveau. Ens kompetencer udvikler sig gennem hele livet man tilegner sig nye kompetencer. Empati: Alle mennesker er født med empati. Empati bliver udviklet i det miljø man er i og påvirkes i samspil med andre. Ligeværdige: Alle mennesker er lige meget værd, og har ret til at blive behandlet med respekt. Visionær: Alle mennesker har en vision med livet, alle vil ændre sig mod det bedre mod fremgang. Visionerne kan blive påvirket af egne ressourcer og kompetencer og ændre sig livet igennem. Værdier: Det er værdifuldt at børn i deres tid i Jættebo og fremover udvikler deres selvstændighed. Det er værdifuldt at børn fungerer som enkelt individ i den sociale gruppe. Med begrebet selvstændighed mener vi: Børn der selv kan tage stilling, ikke er afhængige af andre kan fordybe sig uden accept eller interesse fra andre. Med begrebet samarbejde mener vi: At vi inden for foresatte rammer vil give dem mulighed og fri rum til at lære, at samarbejde med andre, udforske nye fremgangsmåder og sammen med andre afgøre hvad der er meningsfuldt og sjovt at beskæftige sig med. En god udvikling er forudsaget af en god selvværdsfølelse. En god selvværdsfølelse er forårsaget af inklusion, hvor der er struktur på hverdagen. Begrebet, et godt selvværd, opnås ved: At være i stand til at udvikle nogle personlige og sociale kompetencer. At føle at man bliver anerkendt, dvs. blive lyttet til og at det bliver draget omsorg for ens person. At blive værdsat som den man er, ikke kun for det man gør. Begrebet inklusion betyder for os: At føle sig som ligeværdig del af fællesskabet i voksenstyret aktiviteter, og i fælles leg. At være åben over for - og give plads til andre i fællesskabet. At blive inddraget med de ressourcer han/hun har.

4 Begrebet struktur betyder for os: Planlægning af voksne, samt børn som medskaber. Forudsigelighed for børn, forældre og personale. Tryghed. Det er værdigfuldt at skabe nogle læringsmiljøer og en kultur, der vækker og fremmer barnets nysgerrighed og kreativitet, samt skabe muligheder for motorisk og sanselig udvikling, med den voksne som støtte og formidler. Ved begrebet læringsmiljøer mener vi: At vi skaber nogle miljøer, der styrker barnets alsidige læring og giver mulighed for at undersøge, afprøve og eksperimentere. Ved begrebet kultur mener vi: At vi præsenterer børnene for forskellige kulturelle udtryksformer og traditioner, således at de selv får lyst til og inspiration til at lege, udtrykke og omforme de udtryk, de møder. Ved begrebet formidler mener vi: At de voksne er inspirator, igangsætter, medlevende, vidende og anerkendende. Det er værdifuldt, at forældrene føler, at de bliver mødt med tillid og nærvær i Jættebo. Ved at skabe nærvær og tillid mener vi, at vi skaber tryghed overfor forældrene samt gør dem interesseret i deres barns hverdag og udvikling, derved skabes engagerede og aktive forældre omkring børnehaven. Ved begrebet tillid mener vi: At vi er ærlige og tydelige overfor hinanden, dvs. at forældrene fortæller fortrolige ting vedrørende deres barn, og at personalet siger det de tænker vedrørende et barn. At vi kan stole på hinanden. At der bliver fulgt op på det der er aftalt. At vi forstår og accepterer, at vi er forskellige og indeholder forskellige ressourcer om kompetencer. Ved begrebet nærvær mener vi: At vi skal være lyttende og anerkendende. At vi skal være opmærksomme. At vi skal have indfølingsevne empati. Det er værdifuldt at børnene inddrages og opmuntres til at være aktive i det større fællesskab. Gennem mødet med andre, udvikles børnene til hele, nysgerrige og tolerante mennesker. Med det større fællesskab mener vi:

5 At være med til at udforske og præge lokalsamfundet. Besøge SFO, andre børnehaver, skoler og plejehjemmet i nærmiljøet, og sammen skabe traditioner. Besøg af andre i Jættebo. Det er værdifuldt at være åben og imødekommende overfor tværfagligt samarbejde, både i og udenfor institutionen. Med tværfagligt samarbejde mener vi: At være aktive i diverse distriktsgrupper/bygge bro. Deltage aktivt i møder og kurser med øvrige institutioner og centralforvaltningen. Aflevering og afhentning: Ved aflevering hjælper forældrene børnene med at komme af tøjet, sætte madkasse i køleskabe og lægge frugt i frugtkurv. HUSK tydelig navn på frugten og madkassen. Personalet skal meddeles om barnets ankomst. Af hensyn til barnet bør forældrene, hvis der er aftalt et afhentningstidspunkt, så vidt muligt, overholde dette. Personalet skal meddeles om barnets afhentning, ligeledes skal det aftales, hvis en anden end forældrene henter barnet. Ved afhentningen vil vi gerne I siger farvel til en voksen, og er behjælpelige med at børnene rydder op efter sig også i garderoben. Af hensyn til vores naboer, vil vi gerne bede jer om at undlade farvel dyt. Brug hellere lys/blinklys. Vi vil ligeledes henstille til, at I slukker for motoren, når I går ind for at aflevere barnet. Det er forbudt at parkere på kantstenen. Derfor henstiller vi til at det heller ikke sker på Bjarkesvej. Dagsrytme: Vi åbner i fællesrummet, her serveres der morgenmad fra kl. ca til kl Kl er der personale på alle tre børnegrupper (det er anderledes i ferieperioder). Vi spiser formiddagsmad på stuen mellem kl samtidig med at vi holder samling (mandag til torsdag). I det tidsrum vi spiser formiddagsmad og har samling skal alle børn være på deres egen stue (med mindre der er lavet aftale om besøg på en anden stue). Der er aktiviteter og fri leg indtil kl. ca Vi spiser madpakker i de enkelte børnegrupper. Asegruppen og Jættegruppen, begynder at spise ca. kl.11.30, Alfegruppen begynder evt. lidt før, da de skal tage hensyn til sovebørn. Vi forventer at børnene sidder ved bordet, indtil størstedelen af børnene er færdige med at spise. Og at der er ro til at hyggesnakke ved bordet. Efter madpakker går vi alle på legepladsen. Kl. ca. 14 går vi ind og spiser Madpakke 2 indtil kl. ca Madpakke 2 spises ved udvalgte borde i de enkelte børnegrupper. De voksne sørger for at der er dækket op. Hvis børnene ønsker at spise sin madpakke hos en anden gruppe, er det i orden.

6 Efter kl. 15. begynder vi at lukke stuerne ned og kl. ca er vi samlet i fællesrummet og tilstødende lokaler. Fredag serverer børnehaven boller kl Der spises i grupperne. Vi har planlagte/ikke planlagte aktiviteter tirsdag, onsdag og torsdag. Disse meddeles i forældrerummet, senest dagen før, dog skal der også være plads til impulsive aktiviteter. Vedr. mandage: Den bruges bl.a. til mødeaktiviteter for personalet. Vedr. fredage: For at have mulighed for at lave ture ud af huset, opdeling af børn i mindre grupper, større aktiviteter m.m., bruger vi mange af de personaletimer, vi har til rådighed ugens fire første dage. Dette indebærer, at vi fredag ikke er så meget personale i børnehaven, og derfor ikke har større aktiviteter m.m. Af aktiviteter kan nævnes: gymnastik/rytmik, opdeling af børn i mindre grupper, værksted (køkken, maling, natur, drama o.l.). Aktiviteter som følger årets gang og ture ud af huset. Hvis I har tid/lyst må I altid komme og deltage i børnehavens hverdag. Det kan være at tage med på tur, deltage ved fødselsdag, eller bare komme og være her en dag og få en kop kaffe og en snak. Påklædning: Børnene skal have tøj på de kan røre sig i både ude og inde. Der skal medbringes skiftetøj i børnehaven, desuden regntøj, gummistøvler, og ellers tøj efter årstiden. I kan gøre det nemmere for jer selv og os ved at sætte navn i tøjet. Hvis personalet finder tøj der ikke er skrevet navn i, bliver det samlet i kurvene, i reolen ved indgangen. Med jævne mellemrum, bliver tøjet hængt op på et tørrestativ i en uge (der bliver skrevet at det er glemt tøj og hvornår det tages væk igen), det der ikke bliver afhentet, bliver samlet sammen. Tøjet bliver her enten brugt til lånetøj i huset (hvor vi skriver Jættebo med store bogstaver), eller også bliver det givet til Røde Kors. Det tøj som børnene låner af børnehaven, skal man som forældre vaske og aflevere tilbage. Udflugter: Der medbringes madpakker i papir og pose med navn på. Det er en god ide at pakke madderne ind hver for sig. Undgå mad der skal spises med ske eller gaffel, vælg noget der er nemt for barnet at spise, det er ikke alt slags pålæg der egner sig til ture/udflugter (f.eks. makrel, yoghurt, pastasalat osv.). Legetøj: Som hovedregel må børnene ikke have legetøj med i børnehaven. Vi har fast legetøjsdag én gang om måneden. Dette meddeles på gruppetavlerne og er samme dato i hele huset. For jeres barns skyld, er det en god ide at skrive navn på legetøjet. Alt der medbringes i børnehaven, er på eget ansvar.

7 Fotografering / Videooptagelse: Vi tager ofte billeder og engang imellem videooptagelser, til dokumentation af vores hverdag og specielle oplevelser. Ved barnets start skal I give jeres samtykke, ved at skrive under på en samtykkeerklæring, hvis I ønsker dette. Såfremt I ikke ønsker jeres barn på billede/video, bedes I give personalet besked. Sygdom: Syge børn må ikke komme i børnehaven. Barnet er rask til at komme i børnehave igen, når det kan deltage i aktiviteter med de øvrige børn både ude og inde. Personalet må ikke give medicin uden diagnosticering fra læge. Vi ser helst at forældre sørger for at barnet får medicin. Børnehaven har forholdsregler fra sundhedsstyrelsen som administreres af embedslægen Kørsel: Ved små ture kører vi enkelte gange i private biler. Børnene vil på disse ture være fastspændte. Vi har buscheck til midttrafik, og benytter os næsten udelukkende af offentlige transportmidler. Forplejning: Se kostpolitik. Forældrekaffe: Vi har forældrekaffe ca. én gang i kvartalet. Der vil stå kaffe/the på kanden. Tidspunktet vil fremgå af opslag. Fødselsdage: Vi holder gerne fødselsdag i børnehaven, i forbindelse med at vi spiser frugt, kl. ca Børnene må selv medbringe noget til uddeling på grupperne. Vi tager gerne på hjemmebesøg i forbindelse med fødselsdage, vi kan gå fra børnehaven kl og skal være tilbage kl , dog aldrig mandag og fredag på grund af mødeaktiviteter og mindre personale i huset. Vi vil gerne have besked om, dato for festen ca. 14 dage før afholdelse. Vi opfordrer til, at fødselsdage både derhjemme og i børnehaven også indeholder noget sundt og nærende. Vi serverer gerne saftevand og vand. Eks. på formiddagsfødselsdag kan være: Boller, gerne grove Kage / kagemand/ bollekagemand Frugt Gnavegrønt Eks. på fødselsdags middag i hjemmet kan være: Lune frikadeller Rugbrøds madder Lasagne / kødsauce

8 Pizza Burgere Gnavegrønt Hvis der serveres slik til fødselsdagen, skal det være i begrænset mængde som kan spises ved festen dvs. at slikposer udleveret til festen, ikke tages med tilbage til børnehaven af hensyn til de øvrige børn. Kostpolitik i Jættebo I Jættebo vil vi gerne i samarbejde med forældrene være med til at give børnene sunde kostvaner. Det er vigtigt for børnehavebarnet at det kan klare en krævende hverdag. Det betyder at kosten fra morgen til aften skal være sund, varieret og nærende. Fødevaredirektoratet anbefaler: At børn kun skal have en ½ liter mælk hver dag. At børn kun skal have mellem gram sukker pr. dag, da der er tomme kalorier. For meget sukker i et måltid gør at børnene får meget energi /er aktive lige efter indtagelsen. Energien er hurtig brugt og børnene har igen brug for mad. At børn skal have 400 gram frugt/grønt hver dag. I Jættebo stiller vi, så vidt det er muligt, gulerødder og vand frem til fri afbenyttelse. Morgenmad: Der er mulighed for forskellige morgenmadsprodukter, brød med ost/syltetøj - et surmælksprodukt - frisk frugt/grønt og der serveres mælk og vand. Vi ser helst, at børnene ikke medbringer morgenmad hjemmefra. Vi bestræber os på, at morgenmaden foregår i en rolig og hyggelig atmosfære. Formiddagsmad: Børnehaven serverer hjemmebagt grovbrød (bagt i køkkenværkstedet dagen før) med frisk frugt, der bliver anrettet på fade. Madpakke: Barnet medbringer selv madpakke til frokost og børnehaven serverer mælk og vand. For de børn som har lyst, er der mulighed for at øve sig med kniv og gaffel. Madpakken pakkes ud på en tallerken så barnet kan se, hvad madpakken indeholder. Overskydende mad lægges i madkassen så forældrene kan se, hvor meget der er spist. Efter måltidet rydder barnet selv op og går stille og roligt fra bordet. Til frokost vil der altid sidde mindst en voksen ved bordet. Madpakkens indhold er et forældreansvar, men personalet vil altid gerne vejlede om sunde ting i madpakken. Det er en god ide at pakke madderne ind hver for sig inden de lægges i madkassen, da børnene kan tabe eller vende madkassen på hovedet, derved undgås at madderne blandes sammen. Det er vigtigt, for både børn og personale, med tydeligt navn på madkassen, da mange madkasser er ens.

9 Eks. til madpakken kan være: Kyllingelår. Frikadeller. Pitabrød. Pizza. Hårdkogte æg. Rugbrød med pålæg. Evt. suppleret med agurkestave, cherrytomater, babymajs eller andet grønt. Se evt. mappen med opskrifter i forældrerummet. Eftermiddagsmad: Børnene skal medbringe en madpakke 2 til eftermiddagsmad. Vi vil sammen med forældrebestyrelsen opfordre til at den indeholder noget næringsrigt mad. Eks. på en madpakke 2 kan være de samme som til den almindelige madpakke (se ovenfor). Smør-selv: Institutionen har smør-selv dage som annonceres på fællestavlen i forældrerummet. Ved smør-selv dage medbringer børnene på skift f.eks. rugbrød, smør og pålæg. Personalet skriver børnenes navne på lister, så man kan se, hvem der skal medbringe. Børnene hjælper med at tilberede maden og dække bord. Vi forsøger at præsentere børnene for forskellige menuer og opfordrer dem til at smage på noget forskelligt. I det omfang det er muligt, tages der hensyn til sygdomme og børn fra andre kulturer. Udviklingsplan: For at børn skal få en god skolestart, er der nogle krav og forventninger, som vi mener er vigtige at have med i sin bagage. Disse krav og forventninger skal børnene lære/opdrages til i løbet af de 3 år de går i børnehaven. Man starter i det små og fylder så mere og mere på. Vi ved dog godt, at det vil være forskelligt fra barn til barn, hvad der vil fylde i deres univers, med det vil alt sammen være noget, som barnet vil blive gjort bekendt med. Alt dette skal gerne ske i samarbejde med forældrene. 1. Klare toiletbesøg alene. 2. Genkender sit eget navn og efternavn samt adresse. 3. Tage fodtøj/tøj af og på. 4. Skal kunne vurdere tøj efter vind og vejr. 5. Kunne modtage en besked og udføre den. 6. Kunne sætte ord på sine følelser. 7. Koncentrere sig om at høre efter. 8. Løse konflikter sprogligt. 9. Respekterer andres grænser.

10 10. Skal kunne tegne sig selv. 11. Være opmærksom i trafikken. 12. Holde orden på sine ting i garderoben, madpakken og lign. 13. Talforståelse. 14. Have kropsbevidsthed, forståelse for højre, venstre, foran, bagved, kort, lang osv. 15. (begreber / former / farver). 16. Koncentrere sig om en aktivitet uden hele tiden at lade sig afbryde. 17. Tør være i centrum. Ad 1: Tørre sig selv, selv mærke når man skal på toilettet, selv klare tøjet evt. hjælp til at knappe, vaske hænder. Hvis det går galt selv skifte tøj. Ad 2: Skal kunne genkende bogstaverne i sit navn, skal kunne skrive noget af navnet. Skal kende sit efternavn og adresse. Ad 3: Skal kunne tage sko og tøj af og på, begynde selv at kunne lyne/knappe tøjet, selv finde sine ting frem. Ad 4: Skal kunne finde ud af hvilke slags tøj, man skal have på i regnvejr, ved solskin o. lign. Ad 5: Ex. få besked på at gå i garderoben tage tøj på og så gå ud og at man så gør det. Ad 6: At vise glæde og vrede og kunne fortælle, at man bliver vred ikke kun græde/skrige. Ad 7: Ex. når man sidder flere og samtaler, at kunne følge med i denne. Finde ud af hvornår det er ens tur til at sige noget at vente. Ad 8: At man ikke bare slår først. Ad 9: Ex. ved leg når ens legekammerater siger nej, så mener man nej. Ad 10: Tegne Nicolaj. Ad 11: Ex. at man ikke bare løber over vejen, når man er på tur. Have forståelse for vej, fortov, hvordan man går i trafikken. Ad 12: At man får samlet sine ting i garderoben i løbet af dagen. Ad 13: Når man bager tælle skefulde og når man skal dække bord. At få en forståelse for at der er forskel på ex. 20 og 1 million når man sammenligner tal. Ad 14: Når man skal stå i række, taler vi om foran/bagved. Gå i trafikken tales højre/venstre. Sang og musik tales forskellige begreber. Have bevidsthed og vise hvor f.eks. ens ryg er o. lign. Ad 15: At børn ikke lader sig forstyrre, taber koncentrationen hvis der kommer én og sætter sig ved siden af.

11 Ad 16: At børn tør stille sig frem. Alkoholpolitik: Som ansat i Jættebo, har personalet et ansvar for, at reagere på barnets signaler på mistrivsel allerede ved mistanken. Derfor skal de handle ud fra deres observationer eller begrundende fornemmelse af alkohol i en familie. Samtidig har alle ansatte en pligt til at underrette socialforvaltningen, hvis dialog og løsningsforslag ikke fører til, at barnet trives og udvikler sig hensigtsmæssigt. Hvis forældre gentagende gange kommer i Jættebo og lugter af alkohol, vil det blive påtalt. Hvis forældre kommer i beruset tilstand, vil man blive bedt om, at en anden henter barnet. Hvis dette ikke accepteres vil der blive rettet henvendelse til de sociale myndigheder. I Jættebo vil personalet i hverdagen lægge mærke til: Om ændringer i barnets trivsel kan skyldes alkoholmisbrug i familien. Om barnet reagerer påfaldende hvis I kommer og lugter af eller er påvirket af alkohol. Om barnet gentagende gange kommer med udtagelser, der fortæller om berusede forældre. Personalet i Jættebo vil selvfølgelig gerne tage en snak med jer. Det hjælper at tale om problemet, så vi sammen kan støtte barnet. Forældrebestyrelsen har i Jættebo børnehave vedtaget at, der ikke må medbringes og nydes alkoholiske drikke i forbindelse med arrangementer med børn. Rygepolitik: Pr. 15. august 2007 er det forbudt at ryge på Jættebos arealer, både ude og inde. Konsulenter: Pædagogisk konsulent: Ved Skivekommune er der ansat en pædagogisk konsulent, hvis opgave er at vejlede i pædagogiske spørgsmål. Konsulenten kan bruges som rådgiver af både forældre og personale, hvis et barn har vanskeligheder. Henvendelse til pædagogisk konsulent kan ske direkte, ved henvendelse til socialforvaltningen eller gennem børnehaven. Der ud over er der ved Skivekommune tværfagligt team, som kan benyttes af både forældre og professionelle, som er bekymret for et barn. Henvendelserne, kan ske uafhængigt af hinanden og anonymt, der vil intet blive skrevet ned ved de første henvendelser.

12 Talepædagog: Fra PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning), kan der ydes speciel pædagogisk bistand f.eks. talepædagog. Talepædagogen kommer i børnehaven 1 gang ugentlig, til de børn som er henvist til talepædagog, men benyttes også af personalet til rådgivning. Forældrebestyrelsen Forældrebestyrelsen består af 5 valgte forældrerepræsentanter, 2 valgte forældresuppleanter, 2 medarbejderrepræsentanter og lederen af institutionen. Hvert år omkring oktober måned er der valg til ny bestyrelse. Repræsentanterne vælges for en toårig periode eller indtil deres barn ikke længere er i institutionen. Arbejdet i en forældrebestyrelse foregår i dialog og i positiv samarbejde med institutionens personale, hvor overordnede principper tages op til diskussion/debat. Bestyrelsen er også involveret i forskellige skriftlige arbejdsopgaver, såsom udarbejdelse af f.eks. institutionens virksomhedsplan. De fastsætter også principper for de børnerelaterede kontoer. Udover det rent teoretiske arbejde, arrangerer bestyrelsen også forskellige arrangementer for børnene og deres familier, såsom julefest og grillfest. Det forventes at bestyrelsen deltager aktivt i de forskellige arrangementer. FORÆLDREBANK: Navn: Barnets navn og stue: Det er jeg god til: Tlf. nr. Arbejdets art. : Rigtig god til: Det ønsker jeg at hjælpe med: Malerarbejde Grov havearbejde Let havearbejde Kolonihave (grave + klippe hæk)

13 Små reparationer ude/inde Hænge lamper op Hænge hylder op Vedligeholde legepladsen Flytte sand og jord Køre affald på containerpladsen Bage kage/boller Optræde som julemand Sy udklædningstøj o. lign. Sy dukketøj Virksomhedsbesøg (max. antal) Andet: Børnehaven holder ikke fælles arbejdsdage, men vil gerne have hjælp til forskellige arbejdsopgaver, derfor vil vi bede om din hjælp. Du vil blive kontaktet efter behov. Sedlen afleveres på stuen.

VELKOMMEN TIL VALHALLA

VELKOMMEN TIL VALHALLA 31 2015 VELKOMMEN TIL VALHALLA Bjarkesvej 2 7800 Skive Tlf: 99153390 www.valhalla-skive.dk Indholdsfortegnelse Præsentation:... 2 Åbningstid:... 2 Lokalnumre:... 2 Ledelse:... 2 Personale:... 2 Fysiske

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Vuggestuen Skydebanevej

Vuggestuen Skydebanevej INDHOLDSFORTEGNELSE HVEM ER VI?...5 HVAD FÅR FORÆLDRE TIL AT VÆLGE VUGGESTUEN SKYDEBANEVEJ:...6 PROFESSIONELT PERSONALE:...6 PÅ BØRNENES PRÆMISSER:...6 LYS, LUFT I GRØNNE OMGIVELSER:...6 ERNÆRINGSRIGTIG

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Velkommen til. Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

En kristen institution

En kristen institution En kristen institution Med denne folder ønsker vi, at informere om vores børnehus. I ønskes derfor rigtig hjerteligt velkommen til et aktivt og levende hus, hvor børnene er i centrum. Børnehuset Noas Ark

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 0 Indholdsfortegnelse: 2. Præsentation af børnehaven... side 2 Åbningstider... side 2 Vi kan træffes på... side 2 Personale... side 3 En typisk dag i børnehaven... side 3-4 Sikkerhedsregler...

Læs mere

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3 Indhold Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2 Præsentation af institutionen... 2 Fakta oplysninger... 3 Principper fastlagt af bestyrelsen... 4 Pædagogiske principper og principper for de pædagogiske

Læs mere

Årsplan for 2009 og 2010

Årsplan for 2009 og 2010 Årsplan for 2009 og 2010 Menighedsbørnehaven Linden, Kapelvej 36, 2200 København N. Tlf.: 35 39 43 38 e-mail:linden2200@mail.dk www.linden2200.dk Principdelen: Side: 1. Indledning 1.1 Institutionens navn,

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

hylet hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med

hylet hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med hylet 1 Indledning Børnehaven Hylet er ikke en helt almindelig børnehave. Den er speciel, det synes i hvert fald vi som har tilknytning

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 2 Børnebissens personale Stina Maria Inge 3 VELKOMMEN TIL BØRNEBISSEN Her i vores Virksomhedsplan vil I finde en masse relevante oplysninger om hverdagen i Børnebissen.

Læs mere