Du kan ringe til din gruppe kl , Aser først kl. 8.00, ellers er det fællesrummet du skal ringe til.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du kan ringe til din gruppe kl. 7.30-15.30, Aser først kl. 8.00, ellers er det fællesrummet du skal ringe til."

Transkript

1 Præsentation: Børnehaven Jættebo Bjarkesvej Skive Tlf: Leder: Lars Friis Jensen Souschef: Hanne Thøgersen Åbningstider : Mandag til torsdag kl Fredag kl Lars: Alfer: Aser: Jætter: Du kan ringe til din gruppe kl , Aser først kl. 8.00, ellers er det fællesrummet du skal ringe til. Vi er 88 børn i alderen ca. 3 til 6 år, i perioder kan vi have ekstra børn. Børnehaven er beliggende i et forholdsvis nyt boligområde med gode udfoldelsesmuligheder i form af grønne områder, legeplads, lille skov, vandhuller og kondisti. Vi er tæt på og har gode busforbindelser til by, skov og strand. Det faste personale i børnehaven er uddannede pædagoger, medhjælpere, studerende og rengøringsassistenter. Desuden har vi løbende øvelsespraktikanter, jobtræningspersoner og skolepraktikanter. Vi er en aldersinddelt børnehave. Der er tre børnegrupper, Alferne for de tre årige, Jætterne for de 4 årige og Aserne for de 5-6 årige. De voksne som er tilknyttet gruppen følger så vidt det er muligt børnene gennem hele deres tid i Jættebo. Vi arbejder ud fra en tre ugers plan, hvor hver børnegruppe på skift har en fordybelsesuge. Det betyder at gruppen i større omfang er sammen med børn og voksne inden for deres egen gruppe. Der vil blive lavet aktiviteter, hvor der tages udgangspunkt i børnenes alder, udvikling og ønsker. Det hele med udgangspunkt i de syv læreplanes temaer. De to børnegrupper der ikke har fordybelses uge, leger og laver aktiviteter sammen. Forældrebestyrelse: Forældrebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter + suppleanter og 2 medarbejderrepræsentanter og lederen.

2 Der er valg til ny bestyrelse hvert år omkring 1. oktober. Forældremøder: Der afholdes et forældremøde en gang om året. Forældresamtaler: Vi tilbyder en samtale mellem forældrene og personalet på stuen en gang årligt. De to af samtalerne kunne ca. være når barnet har været i børnehaven i ca. 3-5 måneder. Det er primært for at få snakket om barnets trivsel i børnehaven, og en samtale inden skolestart (det vil blive opslået i forældrerummet). Hvis I ønsker en samtale, udover det vi tilbyder, er I altid velkomne. Hvis vi som personale har brug for en snak, vil vi også kontakte jer. Målsætning for Jættebo: Det er vort mål at give hvert enkelt barn tryghed udvikle deres selvstændighed, nysgerrighed og kreativitet. Forældre skal være trygge ved at aflevere deres børn i institutionen, være interesserede i deres børns hverdag og udvikling og desuden være aktive omkring arrangementer og initiativer, der vedrører børnene. Personalet skal samarbejde og have tillid til hinanden. Accepterer hinandens forskelligheder og derved drage nytte af den enkeltes ressourcer i forhold til vores værdier. Vort mål er at være: En vigtig og højt prioriteret del af børns opvækst. En naturlig og vigtig samarbejdspartner med holdninger og meninger i forhold til forældrene. En naturlig del af nærmiljøet. Åbne og imødekommende i forhold til vores samarbejdspartnere. Legen prioriteres højt frem for emnearbejde og lignende. Vi tager udgangspunkt i børnenes behov set i perspektiv af, hvad der rører sig i det omgivne samfund. En stor legeplads, hvor der er plads til at børnene kan slippe deres fantasi løs. Vi tør stå alene og kæmpe for, hvad vi tror på er bedst for de børn og forældre, som er vores brugergruppe. Børnene skal ikke være i institutionen til en bestemt tid. Værdigrundlag: Menneskesyn. Vores menneskesyn er rettet mod alle mennesker vi møder både børn som voksne.

3 Dette skulle gerne afspejle sig i vores værdier og dagligdag i Jættebo. Vi har udvalgt fire nøgleord som beskriver vores menneskesyn: Kompetencer: Alle mennesker er kompetente, ud fra eget niveau. Ens kompetencer udvikler sig gennem hele livet man tilegner sig nye kompetencer. Empati: Alle mennesker er født med empati. Empati bliver udviklet i det miljø man er i og påvirkes i samspil med andre. Ligeværdige: Alle mennesker er lige meget værd, og har ret til at blive behandlet med respekt. Visionær: Alle mennesker har en vision med livet, alle vil ændre sig mod det bedre mod fremgang. Visionerne kan blive påvirket af egne ressourcer og kompetencer og ændre sig livet igennem. Værdier: Det er værdifuldt at børn i deres tid i Jættebo og fremover udvikler deres selvstændighed. Det er værdifuldt at børn fungerer som enkelt individ i den sociale gruppe. Med begrebet selvstændighed mener vi: Børn der selv kan tage stilling, ikke er afhængige af andre kan fordybe sig uden accept eller interesse fra andre. Med begrebet samarbejde mener vi: At vi inden for foresatte rammer vil give dem mulighed og fri rum til at lære, at samarbejde med andre, udforske nye fremgangsmåder og sammen med andre afgøre hvad der er meningsfuldt og sjovt at beskæftige sig med. En god udvikling er forudsaget af en god selvværdsfølelse. En god selvværdsfølelse er forårsaget af inklusion, hvor der er struktur på hverdagen. Begrebet, et godt selvværd, opnås ved: At være i stand til at udvikle nogle personlige og sociale kompetencer. At føle at man bliver anerkendt, dvs. blive lyttet til og at det bliver draget omsorg for ens person. At blive værdsat som den man er, ikke kun for det man gør. Begrebet inklusion betyder for os: At føle sig som ligeværdig del af fællesskabet i voksenstyret aktiviteter, og i fælles leg. At være åben over for - og give plads til andre i fællesskabet. At blive inddraget med de ressourcer han/hun har.

4 Begrebet struktur betyder for os: Planlægning af voksne, samt børn som medskaber. Forudsigelighed for børn, forældre og personale. Tryghed. Det er værdigfuldt at skabe nogle læringsmiljøer og en kultur, der vækker og fremmer barnets nysgerrighed og kreativitet, samt skabe muligheder for motorisk og sanselig udvikling, med den voksne som støtte og formidler. Ved begrebet læringsmiljøer mener vi: At vi skaber nogle miljøer, der styrker barnets alsidige læring og giver mulighed for at undersøge, afprøve og eksperimentere. Ved begrebet kultur mener vi: At vi præsenterer børnene for forskellige kulturelle udtryksformer og traditioner, således at de selv får lyst til og inspiration til at lege, udtrykke og omforme de udtryk, de møder. Ved begrebet formidler mener vi: At de voksne er inspirator, igangsætter, medlevende, vidende og anerkendende. Det er værdifuldt, at forældrene føler, at de bliver mødt med tillid og nærvær i Jættebo. Ved at skabe nærvær og tillid mener vi, at vi skaber tryghed overfor forældrene samt gør dem interesseret i deres barns hverdag og udvikling, derved skabes engagerede og aktive forældre omkring børnehaven. Ved begrebet tillid mener vi: At vi er ærlige og tydelige overfor hinanden, dvs. at forældrene fortæller fortrolige ting vedrørende deres barn, og at personalet siger det de tænker vedrørende et barn. At vi kan stole på hinanden. At der bliver fulgt op på det der er aftalt. At vi forstår og accepterer, at vi er forskellige og indeholder forskellige ressourcer om kompetencer. Ved begrebet nærvær mener vi: At vi skal være lyttende og anerkendende. At vi skal være opmærksomme. At vi skal have indfølingsevne empati. Det er værdifuldt at børnene inddrages og opmuntres til at være aktive i det større fællesskab. Gennem mødet med andre, udvikles børnene til hele, nysgerrige og tolerante mennesker. Med det større fællesskab mener vi:

5 At være med til at udforske og præge lokalsamfundet. Besøge SFO, andre børnehaver, skoler og plejehjemmet i nærmiljøet, og sammen skabe traditioner. Besøg af andre i Jættebo. Det er værdifuldt at være åben og imødekommende overfor tværfagligt samarbejde, både i og udenfor institutionen. Med tværfagligt samarbejde mener vi: At være aktive i diverse distriktsgrupper/bygge bro. Deltage aktivt i møder og kurser med øvrige institutioner og centralforvaltningen. Aflevering og afhentning: Ved aflevering hjælper forældrene børnene med at komme af tøjet, sætte madkasse i køleskabe og lægge frugt i frugtkurv. HUSK tydelig navn på frugten og madkassen. Personalet skal meddeles om barnets ankomst. Af hensyn til barnet bør forældrene, hvis der er aftalt et afhentningstidspunkt, så vidt muligt, overholde dette. Personalet skal meddeles om barnets afhentning, ligeledes skal det aftales, hvis en anden end forældrene henter barnet. Ved afhentningen vil vi gerne I siger farvel til en voksen, og er behjælpelige med at børnene rydder op efter sig også i garderoben. Af hensyn til vores naboer, vil vi gerne bede jer om at undlade farvel dyt. Brug hellere lys/blinklys. Vi vil ligeledes henstille til, at I slukker for motoren, når I går ind for at aflevere barnet. Det er forbudt at parkere på kantstenen. Derfor henstiller vi til at det heller ikke sker på Bjarkesvej. Dagsrytme: Vi åbner i fællesrummet, her serveres der morgenmad fra kl. ca til kl Kl er der personale på alle tre børnegrupper (det er anderledes i ferieperioder). Vi spiser formiddagsmad på stuen mellem kl samtidig med at vi holder samling (mandag til torsdag). I det tidsrum vi spiser formiddagsmad og har samling skal alle børn være på deres egen stue (med mindre der er lavet aftale om besøg på en anden stue). Der er aktiviteter og fri leg indtil kl. ca Vi spiser madpakker i de enkelte børnegrupper. Asegruppen og Jættegruppen, begynder at spise ca. kl.11.30, Alfegruppen begynder evt. lidt før, da de skal tage hensyn til sovebørn. Vi forventer at børnene sidder ved bordet, indtil størstedelen af børnene er færdige med at spise. Og at der er ro til at hyggesnakke ved bordet. Efter madpakker går vi alle på legepladsen. Kl. ca. 14 går vi ind og spiser Madpakke 2 indtil kl. ca Madpakke 2 spises ved udvalgte borde i de enkelte børnegrupper. De voksne sørger for at der er dækket op. Hvis børnene ønsker at spise sin madpakke hos en anden gruppe, er det i orden.

6 Efter kl. 15. begynder vi at lukke stuerne ned og kl. ca er vi samlet i fællesrummet og tilstødende lokaler. Fredag serverer børnehaven boller kl Der spises i grupperne. Vi har planlagte/ikke planlagte aktiviteter tirsdag, onsdag og torsdag. Disse meddeles i forældrerummet, senest dagen før, dog skal der også være plads til impulsive aktiviteter. Vedr. mandage: Den bruges bl.a. til mødeaktiviteter for personalet. Vedr. fredage: For at have mulighed for at lave ture ud af huset, opdeling af børn i mindre grupper, større aktiviteter m.m., bruger vi mange af de personaletimer, vi har til rådighed ugens fire første dage. Dette indebærer, at vi fredag ikke er så meget personale i børnehaven, og derfor ikke har større aktiviteter m.m. Af aktiviteter kan nævnes: gymnastik/rytmik, opdeling af børn i mindre grupper, værksted (køkken, maling, natur, drama o.l.). Aktiviteter som følger årets gang og ture ud af huset. Hvis I har tid/lyst må I altid komme og deltage i børnehavens hverdag. Det kan være at tage med på tur, deltage ved fødselsdag, eller bare komme og være her en dag og få en kop kaffe og en snak. Påklædning: Børnene skal have tøj på de kan røre sig i både ude og inde. Der skal medbringes skiftetøj i børnehaven, desuden regntøj, gummistøvler, og ellers tøj efter årstiden. I kan gøre det nemmere for jer selv og os ved at sætte navn i tøjet. Hvis personalet finder tøj der ikke er skrevet navn i, bliver det samlet i kurvene, i reolen ved indgangen. Med jævne mellemrum, bliver tøjet hængt op på et tørrestativ i en uge (der bliver skrevet at det er glemt tøj og hvornår det tages væk igen), det der ikke bliver afhentet, bliver samlet sammen. Tøjet bliver her enten brugt til lånetøj i huset (hvor vi skriver Jættebo med store bogstaver), eller også bliver det givet til Røde Kors. Det tøj som børnene låner af børnehaven, skal man som forældre vaske og aflevere tilbage. Udflugter: Der medbringes madpakker i papir og pose med navn på. Det er en god ide at pakke madderne ind hver for sig. Undgå mad der skal spises med ske eller gaffel, vælg noget der er nemt for barnet at spise, det er ikke alt slags pålæg der egner sig til ture/udflugter (f.eks. makrel, yoghurt, pastasalat osv.). Legetøj: Som hovedregel må børnene ikke have legetøj med i børnehaven. Vi har fast legetøjsdag én gang om måneden. Dette meddeles på gruppetavlerne og er samme dato i hele huset. For jeres barns skyld, er det en god ide at skrive navn på legetøjet. Alt der medbringes i børnehaven, er på eget ansvar.

7 Fotografering / Videooptagelse: Vi tager ofte billeder og engang imellem videooptagelser, til dokumentation af vores hverdag og specielle oplevelser. Ved barnets start skal I give jeres samtykke, ved at skrive under på en samtykkeerklæring, hvis I ønsker dette. Såfremt I ikke ønsker jeres barn på billede/video, bedes I give personalet besked. Sygdom: Syge børn må ikke komme i børnehaven. Barnet er rask til at komme i børnehave igen, når det kan deltage i aktiviteter med de øvrige børn både ude og inde. Personalet må ikke give medicin uden diagnosticering fra læge. Vi ser helst at forældre sørger for at barnet får medicin. Børnehaven har forholdsregler fra sundhedsstyrelsen som administreres af embedslægen Kørsel: Ved små ture kører vi enkelte gange i private biler. Børnene vil på disse ture være fastspændte. Vi har buscheck til midttrafik, og benytter os næsten udelukkende af offentlige transportmidler. Forplejning: Se kostpolitik. Forældrekaffe: Vi har forældrekaffe ca. én gang i kvartalet. Der vil stå kaffe/the på kanden. Tidspunktet vil fremgå af opslag. Fødselsdage: Vi holder gerne fødselsdag i børnehaven, i forbindelse med at vi spiser frugt, kl. ca Børnene må selv medbringe noget til uddeling på grupperne. Vi tager gerne på hjemmebesøg i forbindelse med fødselsdage, vi kan gå fra børnehaven kl og skal være tilbage kl , dog aldrig mandag og fredag på grund af mødeaktiviteter og mindre personale i huset. Vi vil gerne have besked om, dato for festen ca. 14 dage før afholdelse. Vi opfordrer til, at fødselsdage både derhjemme og i børnehaven også indeholder noget sundt og nærende. Vi serverer gerne saftevand og vand. Eks. på formiddagsfødselsdag kan være: Boller, gerne grove Kage / kagemand/ bollekagemand Frugt Gnavegrønt Eks. på fødselsdags middag i hjemmet kan være: Lune frikadeller Rugbrøds madder Lasagne / kødsauce

8 Pizza Burgere Gnavegrønt Hvis der serveres slik til fødselsdagen, skal det være i begrænset mængde som kan spises ved festen dvs. at slikposer udleveret til festen, ikke tages med tilbage til børnehaven af hensyn til de øvrige børn. Kostpolitik i Jættebo I Jættebo vil vi gerne i samarbejde med forældrene være med til at give børnene sunde kostvaner. Det er vigtigt for børnehavebarnet at det kan klare en krævende hverdag. Det betyder at kosten fra morgen til aften skal være sund, varieret og nærende. Fødevaredirektoratet anbefaler: At børn kun skal have en ½ liter mælk hver dag. At børn kun skal have mellem gram sukker pr. dag, da der er tomme kalorier. For meget sukker i et måltid gør at børnene får meget energi /er aktive lige efter indtagelsen. Energien er hurtig brugt og børnene har igen brug for mad. At børn skal have 400 gram frugt/grønt hver dag. I Jættebo stiller vi, så vidt det er muligt, gulerødder og vand frem til fri afbenyttelse. Morgenmad: Der er mulighed for forskellige morgenmadsprodukter, brød med ost/syltetøj - et surmælksprodukt - frisk frugt/grønt og der serveres mælk og vand. Vi ser helst, at børnene ikke medbringer morgenmad hjemmefra. Vi bestræber os på, at morgenmaden foregår i en rolig og hyggelig atmosfære. Formiddagsmad: Børnehaven serverer hjemmebagt grovbrød (bagt i køkkenværkstedet dagen før) med frisk frugt, der bliver anrettet på fade. Madpakke: Barnet medbringer selv madpakke til frokost og børnehaven serverer mælk og vand. For de børn som har lyst, er der mulighed for at øve sig med kniv og gaffel. Madpakken pakkes ud på en tallerken så barnet kan se, hvad madpakken indeholder. Overskydende mad lægges i madkassen så forældrene kan se, hvor meget der er spist. Efter måltidet rydder barnet selv op og går stille og roligt fra bordet. Til frokost vil der altid sidde mindst en voksen ved bordet. Madpakkens indhold er et forældreansvar, men personalet vil altid gerne vejlede om sunde ting i madpakken. Det er en god ide at pakke madderne ind hver for sig inden de lægges i madkassen, da børnene kan tabe eller vende madkassen på hovedet, derved undgås at madderne blandes sammen. Det er vigtigt, for både børn og personale, med tydeligt navn på madkassen, da mange madkasser er ens.

9 Eks. til madpakken kan være: Kyllingelår. Frikadeller. Pitabrød. Pizza. Hårdkogte æg. Rugbrød med pålæg. Evt. suppleret med agurkestave, cherrytomater, babymajs eller andet grønt. Se evt. mappen med opskrifter i forældrerummet. Eftermiddagsmad: Børnene skal medbringe en madpakke 2 til eftermiddagsmad. Vi vil sammen med forældrebestyrelsen opfordre til at den indeholder noget næringsrigt mad. Eks. på en madpakke 2 kan være de samme som til den almindelige madpakke (se ovenfor). Smør-selv: Institutionen har smør-selv dage som annonceres på fællestavlen i forældrerummet. Ved smør-selv dage medbringer børnene på skift f.eks. rugbrød, smør og pålæg. Personalet skriver børnenes navne på lister, så man kan se, hvem der skal medbringe. Børnene hjælper med at tilberede maden og dække bord. Vi forsøger at præsentere børnene for forskellige menuer og opfordrer dem til at smage på noget forskelligt. I det omfang det er muligt, tages der hensyn til sygdomme og børn fra andre kulturer. Udviklingsplan: For at børn skal få en god skolestart, er der nogle krav og forventninger, som vi mener er vigtige at have med i sin bagage. Disse krav og forventninger skal børnene lære/opdrages til i løbet af de 3 år de går i børnehaven. Man starter i det små og fylder så mere og mere på. Vi ved dog godt, at det vil være forskelligt fra barn til barn, hvad der vil fylde i deres univers, med det vil alt sammen være noget, som barnet vil blive gjort bekendt med. Alt dette skal gerne ske i samarbejde med forældrene. 1. Klare toiletbesøg alene. 2. Genkender sit eget navn og efternavn samt adresse. 3. Tage fodtøj/tøj af og på. 4. Skal kunne vurdere tøj efter vind og vejr. 5. Kunne modtage en besked og udføre den. 6. Kunne sætte ord på sine følelser. 7. Koncentrere sig om at høre efter. 8. Løse konflikter sprogligt. 9. Respekterer andres grænser.

10 10. Skal kunne tegne sig selv. 11. Være opmærksom i trafikken. 12. Holde orden på sine ting i garderoben, madpakken og lign. 13. Talforståelse. 14. Have kropsbevidsthed, forståelse for højre, venstre, foran, bagved, kort, lang osv. 15. (begreber / former / farver). 16. Koncentrere sig om en aktivitet uden hele tiden at lade sig afbryde. 17. Tør være i centrum. Ad 1: Tørre sig selv, selv mærke når man skal på toilettet, selv klare tøjet evt. hjælp til at knappe, vaske hænder. Hvis det går galt selv skifte tøj. Ad 2: Skal kunne genkende bogstaverne i sit navn, skal kunne skrive noget af navnet. Skal kende sit efternavn og adresse. Ad 3: Skal kunne tage sko og tøj af og på, begynde selv at kunne lyne/knappe tøjet, selv finde sine ting frem. Ad 4: Skal kunne finde ud af hvilke slags tøj, man skal have på i regnvejr, ved solskin o. lign. Ad 5: Ex. få besked på at gå i garderoben tage tøj på og så gå ud og at man så gør det. Ad 6: At vise glæde og vrede og kunne fortælle, at man bliver vred ikke kun græde/skrige. Ad 7: Ex. når man sidder flere og samtaler, at kunne følge med i denne. Finde ud af hvornår det er ens tur til at sige noget at vente. Ad 8: At man ikke bare slår først. Ad 9: Ex. ved leg når ens legekammerater siger nej, så mener man nej. Ad 10: Tegne Nicolaj. Ad 11: Ex. at man ikke bare løber over vejen, når man er på tur. Have forståelse for vej, fortov, hvordan man går i trafikken. Ad 12: At man får samlet sine ting i garderoben i løbet af dagen. Ad 13: Når man bager tælle skefulde og når man skal dække bord. At få en forståelse for at der er forskel på ex. 20 og 1 million når man sammenligner tal. Ad 14: Når man skal stå i række, taler vi om foran/bagved. Gå i trafikken tales højre/venstre. Sang og musik tales forskellige begreber. Have bevidsthed og vise hvor f.eks. ens ryg er o. lign. Ad 15: At børn ikke lader sig forstyrre, taber koncentrationen hvis der kommer én og sætter sig ved siden af.

11 Ad 16: At børn tør stille sig frem. Alkoholpolitik: Som ansat i Jættebo, har personalet et ansvar for, at reagere på barnets signaler på mistrivsel allerede ved mistanken. Derfor skal de handle ud fra deres observationer eller begrundende fornemmelse af alkohol i en familie. Samtidig har alle ansatte en pligt til at underrette socialforvaltningen, hvis dialog og løsningsforslag ikke fører til, at barnet trives og udvikler sig hensigtsmæssigt. Hvis forældre gentagende gange kommer i Jættebo og lugter af alkohol, vil det blive påtalt. Hvis forældre kommer i beruset tilstand, vil man blive bedt om, at en anden henter barnet. Hvis dette ikke accepteres vil der blive rettet henvendelse til de sociale myndigheder. I Jættebo vil personalet i hverdagen lægge mærke til: Om ændringer i barnets trivsel kan skyldes alkoholmisbrug i familien. Om barnet reagerer påfaldende hvis I kommer og lugter af eller er påvirket af alkohol. Om barnet gentagende gange kommer med udtagelser, der fortæller om berusede forældre. Personalet i Jættebo vil selvfølgelig gerne tage en snak med jer. Det hjælper at tale om problemet, så vi sammen kan støtte barnet. Forældrebestyrelsen har i Jættebo børnehave vedtaget at, der ikke må medbringes og nydes alkoholiske drikke i forbindelse med arrangementer med børn. Rygepolitik: Pr. 15. august 2007 er det forbudt at ryge på Jættebos arealer, både ude og inde. Konsulenter: Pædagogisk konsulent: Ved Skivekommune er der ansat en pædagogisk konsulent, hvis opgave er at vejlede i pædagogiske spørgsmål. Konsulenten kan bruges som rådgiver af både forældre og personale, hvis et barn har vanskeligheder. Henvendelse til pædagogisk konsulent kan ske direkte, ved henvendelse til socialforvaltningen eller gennem børnehaven. Der ud over er der ved Skivekommune tværfagligt team, som kan benyttes af både forældre og professionelle, som er bekymret for et barn. Henvendelserne, kan ske uafhængigt af hinanden og anonymt, der vil intet blive skrevet ned ved de første henvendelser.

12 Talepædagog: Fra PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning), kan der ydes speciel pædagogisk bistand f.eks. talepædagog. Talepædagogen kommer i børnehaven 1 gang ugentlig, til de børn som er henvist til talepædagog, men benyttes også af personalet til rådgivning. Forældrebestyrelsen Forældrebestyrelsen består af 5 valgte forældrerepræsentanter, 2 valgte forældresuppleanter, 2 medarbejderrepræsentanter og lederen af institutionen. Hvert år omkring oktober måned er der valg til ny bestyrelse. Repræsentanterne vælges for en toårig periode eller indtil deres barn ikke længere er i institutionen. Arbejdet i en forældrebestyrelse foregår i dialog og i positiv samarbejde med institutionens personale, hvor overordnede principper tages op til diskussion/debat. Bestyrelsen er også involveret i forskellige skriftlige arbejdsopgaver, såsom udarbejdelse af f.eks. institutionens virksomhedsplan. De fastsætter også principper for de børnerelaterede kontoer. Udover det rent teoretiske arbejde, arrangerer bestyrelsen også forskellige arrangementer for børnene og deres familier, såsom julefest og grillfest. Det forventes at bestyrelsen deltager aktivt i de forskellige arrangementer. FORÆLDREBANK: Navn: Barnets navn og stue: Det er jeg god til: Tlf. nr. Arbejdets art. : Rigtig god til: Det ønsker jeg at hjælpe med: Malerarbejde Grov havearbejde Let havearbejde Kolonihave (grave + klippe hæk)

13 Små reparationer ude/inde Hænge lamper op Hænge hylder op Vedligeholde legepladsen Flytte sand og jord Køre affald på containerpladsen Bage kage/boller Optræde som julemand Sy udklædningstøj o. lign. Sy dukketøj Virksomhedsbesøg (max. antal) Andet: Børnehaven holder ikke fælles arbejdsdage, men vil gerne have hjælp til forskellige arbejdsopgaver, derfor vil vi bede om din hjælp. Du vil blive kontaktet efter behov. Sedlen afleveres på stuen.

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Underoverskrift Velkomstfolder Velkommen til Musik og bevægelsesbørnehaven: SpilLoppen Vi håber, at både du og dit barn bliver glade for og trygge

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på 1 De voksne er fordelt således: Sol-stuen: Nina Susanne W. Måne-stuen: Lena Gitte Charlotte Rune Stjerne-stuen: Grethe Susanne

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon Velkommen til Børnehaven i D.I.I. Byleddet Byleddet 22a, 8220 Brabrand Telefon 87 13 83 28 Velkommen til børnehaven i Byleddet Med denne lille pjece vil vi gerne byde jeres barn og jer forældre velkommen

Læs mere

Velkommen til Børneoasen Lind

Velkommen til Børneoasen Lind Velkommen til Børneoasen Lind Børnehaven Toftegården Mellemtoften 14, Lind Start i børnehaven Inden et barn starter i børnehaven snakker vi med de andre børn om, at der kommer et nyt barn, så både børn

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Kernehuset. Velkommen til Resen Daginstitution. Vi håber både du og dit barn bliver glade og trygge ved hverdagen i Børnehaven, og

Læs mere

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase.

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase. Kære Du skal snart starte i Børnehaven Bølgen, og du kan tro, vi glæder os til at møde dig og dine forældre. Inden du starter på, må du og din mor og far gerne komme på besøg. Det er en god ide, hvis din

Læs mere

Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012

Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012 Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012 Sundheds- og kostpolitik for Herslev Flexinstitution I Børnehuset har vi valgt at sætte fokus på børnehavens kost- og trivselspolitik. Dette

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Sjælsø

Velkommen i Børnehuset Sjælsø Velkommen i Børnehuset Sjælsø Informationsmappe 2010 Oversigt: Velkommen til Børnehuset Sjælsø o Praktiske oplysninger o Pædagogiske aktiviteter o Lukkedage o Dagsrytme Velkommen i vuggestuen o Indkøring

Læs mere

Kostpolitik i Valhalla.

Kostpolitik i Valhalla. Kostpolitik i Valhalla. Kostpolitikken er udarbejdet i tæt samarbejde mellem personale og forældreråd. Kostpolitikken skal sikre os opmærksomhed på madkultur, for de forskellige aldersgrupper, og til de

Læs mere

Kostpolitik for. Dalens Børnehuse. Ellekonedalen Viborg

Kostpolitik for. Dalens Børnehuse. Ellekonedalen Viborg Kostpolitik for Dalens Børnehuse Ellekonedalen 4-8 8800 Viborg Redigeret nobember 2017 1 Kostpolitik for Dalens Børnehuse I Dalens Børnehuse har vi en madordning som er obligatorisk for alle børn. Vi har

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave Frølundvej 49 7400 Herning Gårdens Børnehave: Børnehaven er normeret til 35 børn i alderen 2,9 år - 6 år, Åbningstider: Mandag torsdag: 6.30 16.45 Fredag:

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk 1 Dette er en lille velkomstpjece, med de mest vigtige oplysninger omkring Frejas Have.

Læs mere

Kost og sundhedspolitik

Kost og sundhedspolitik Kost og sundhedspolitik Ud fra Slagelse kommunes vejledning har Børnehuset ved Noret, i samarbejde med forældrebestyrelsen sammensat følgende principper for kost og sundhedspolitik. Formål Formålet med

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre Forældrefolder Børnehuset Elisehaven Børnehuset Elisehaven Ranunkelvænget 84 5250 Odense SV Tlf. 6375 1075 Praktiske oplysninger til forældre Velkommen i Børnehuset Elisehaven Det er vores ønske, at Elisehaven

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børnehaveafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den pædagogiske

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne Velkommen i Labyrinten Børn og voksne Velkommen i Labyrinten! Adresse: Tlf.nr.: Hjemmeside: e-mail: Børnenormering: Børnehaven Labyrinten Langgade 80 7321 Gadbjerg 76 81 88 50 (kontor) 76 81 88 52 (køkken)

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet Velkommen til Børnehuset Kære forældre! Velkommen til Pilehaven. Her er nogle praktiske oplysninger om vores hverdag som vi håber, vil være med til at gi en god start i børnehaven. I er altid velkommen

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkomstfolder. Børnehaven Myretuen VI HAR ALTID VARM KAFFE PÅ KANDEN. Børnehaven Myretuen. Egeballe 1A 5672 Broby Tlf. 72 53 44 20 / 72 53 44 21

Velkomstfolder. Børnehaven Myretuen VI HAR ALTID VARM KAFFE PÅ KANDEN. Børnehaven Myretuen. Egeballe 1A 5672 Broby Tlf. 72 53 44 20 / 72 53 44 21 Velkomstfolder Børnehaven Myretuen VI HAR ALTID VARM KAFFE PÅ KANDEN Børnehaven Myretuen Egeballe 1A 5672 Broby Tlf. 72 53 44 20 / 72 53 44 21 Indhold Velkommen... 2 Åbningstider... 2 Lukkedage... 2 Adresse...

Læs mere

Kost-og bevægelsespolitik for Den danske Børnehave Løgumkloster.

Kost-og bevægelsespolitik for Den danske Børnehave Løgumkloster. Kost-og bevægelsespolitik for Den danske Børnehave Løgumkloster. De fleste børn tilbringer meget tid i daginstitution og to måske tre af dagens måltider, bliver spist her. I måltidspolitikken for Tønder

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ

SUNDHEDSPOLITIK BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ SUNDHEDSPOLITIK BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ En sundhedspolitik skal afspejle nogle retningslinier og hensigter i forhold til det enkelte barns mulighed for at udvikle nogle sunde vaner. Sundhed handler både om

Læs mere

Velkommen til. Åbningstider

Velkommen til. Åbningstider Velkommen til Skovlinden er et integreret børnehus i dagtilbuddet Vesterlunden, som udover Skovlinden består af 5 andre børnehuse i området. I Skovlinden er vi ca. 55 børnehavebørn og 32 vuggestuebørn,

Læs mere

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder:

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Din kontaktperson hedder. Vi har aftalt at du og dine forældre kommer på besøg dag den / klokken. Det vil være

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Kostpolitik Børnehuset Petra

Kostpolitik Børnehuset Petra Kostpolitik Børnehuset Petra Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. 1 I samarbejde med bestyrelsen

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Velkommen til Børnehaven

Velkommen til Børnehaven Mariehønen 1 Velkommen til Børnehaven Mariehønen har op til 39 børn fordelt på to basisgrupper, lyseblå og mørkeblå, med primær voksentilknytning. Vores ressourcegruppe indgår primært i Mariehønen med

Læs mere

Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper. Mariehønsene & Bamserne

Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper. Mariehønsene & Bamserne Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper Mariehønsene & Bamserne Fleksafdelingen består af 2 grupper: Mariehønsene og Bamserne. Begge grupper er normeret til max. 20 børn mellem 2 og 5 år. Der er to pædagoger

Læs mere

Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole

Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole Forord Velkommen til SFO Lovsøen. I denne pjece finder I oplysninger, som er værd at vide, når jeres barn starter hos os. Tal også med jeres

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Sandved Børnegårds Kostpolitik

Sandved Børnegårds Kostpolitik Kostpolitik Sandved Børnegårds Kostpolitik Vi vil, fra børnegårdens side, tage initiativ til at børnenes sundhed gøres til et emne, vi diskuterer og forholder os mere bevidst til. Det, at mange børn spiser

Læs mere

Kostpolitik for Børnehuset Dyrup. Nyttige informationer.

Kostpolitik for Børnehuset Dyrup. Nyttige informationer. Kostpolitik for Børnehuset Dyrup Nyttige informationer. 1 Kostpolitik Formål: Formålet med at lave en decideret kostpolitik i Dyrup Børnehus er, at vi såvel personale som forældre bliver mere bevidste

Læs mere

Sundhedspolitik for Børnehaven Bredstrupsgade.

Sundhedspolitik for Børnehaven Bredstrupsgade. Sundhedspolitik for Børnehaven Bredstrupsgade. Børnehaven Bredstrupsgades lokale sundhedspolitik er udarbejdet i et samarbejde mellem personale og forældrebestyrelse. Sundhedspolitikken har sit udgangspunkt

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN for ÅR 2010.

VIRKSOMHEDSPLAN for ÅR 2010. VIRKSOMHEDSPLAN for ÅR 2010. Beliggenhed: BØRNEHAVEN Mælkebøtten er beliggende på Svallerup Skole lige midt i Kalundborg kommune. Normering: Børnehaven er normeret til 31 børn i alderen 3-6 år og 6 børn

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

KOSTPOLITIK I UGLEBO.

KOSTPOLITIK I UGLEBO. KOSTPOLITIK I UGLEBO. Baggrund for udarbejdelse af kostpolitik Det har længe været et fælles ønske fra bestyrelsen og personalegruppen at få revideret kostpolitikken. Derfor arrangerede vi(forældrebestyrelsen)

Læs mere

Børnehusene Team Høngs. kost- og bevægelsespolitik. Sunde børn er glade børn

Børnehusene Team Høngs. kost- og bevægelsespolitik. Sunde børn er glade børn Børnehusene Team Høngs kost- og bevægelsespolitik For vuggestuer - dagplejere og børnehaver Sunde børn er glade børn Børn, der oplever glæden ved at spise sund mad og bevæge sig, trives og udvikler sunde

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Mål for vores kostpolitik

Mål for vores kostpolitik Mål for vores kostpolitik Daginstitutionen Nørremarken har et mål om at børnene er sunde og i trivsel, og vi arbejder for at styrke børnenes sundhed. Det er vigtigt for os at både forældre og personale

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

MAD MED MUSKLER KOSTPOLITIK BØRNEHAVEN KLATRETRÆET

MAD MED MUSKLER KOSTPOLITIK BØRNEHAVEN KLATRETRÆET MAD MED MUSKLER KOSTPOLITIK BØRNEHAVEN KLATRETRÆET Mad med muskler 1.0 Forord Mad med muskler 1.4 Rammer omkring måltidet 1.6 Tillæg til Motorikken og Naturens mad med muskler kost politik 1.0 Forord Mad

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Hvad er en mad- og måltidspolitik? En mad- og måltidspolitik er et velegnet styringsredskab for arbejdet med mad og måltider i børnehaven. En kostpolitik er en fælles vedtaget og

Læs mere

Kost og måltidspolitik i Galaksen

Kost og måltidspolitik i Galaksen Kost og måltidspolitik i Galaksen Politikken skal medvirke til at udvikle og sikre sunde mad og måltider. Politikken skal endvidere bidrage til at skabe og fastholde sunde mad og måltidsvaner. Kostpolitikken

Læs mere

Åbningstider i Havblik

Åbningstider i Havblik Velkommen I Havblik Åbningstider i Havblik Mandag torsdag: 6.45-16.30 Fredag : 6.45 15.45 Der kan, hvis der er et arbejdsrelateret behov søges om udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 06.00 6.45. Skema

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP 1 Revideret oktober 2009. Børnehusets telefonnummer: 6375 0275. Rød stues telefonnummer: 6375 0276. Blå stues telefonnummer: 6375 0277. Børnehusets mailadresse: dyrupbh.buf@odense.dk

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (leder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk leder)

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Værd at vide om livet i børnehaven

Værd at vide om livet i børnehaven Værd at vide om livet i børnehaven BØRNEHAVENS ADRESSE Dybvad Børnehave Markedsvej 8 9352 Dybvad Alrum tlf. 51 15 86 18 Kontor tlf. 51 15 85 31 ÅBNINGSTIDER Mandag til torsdag 06.45 16.30 Fredag 06.45

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn

Velkomstfolder til nye børn Velkomstfolder til nye børn i Søndermarkens Børnehus - børnehave Adresse: Søndermarkens Børnehus Teglværksvej 15, 7323 Give Tlf. 76 81 88 10 / sms nummer til DayCare 1276136 Hjemmeside adr.: www.sondermarken.vejle.dk

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

Velkommen til Trollskoven

Velkommen til Trollskoven Velkommen til Trollskoven Information til nye børn og forældre TROLLESGAVE 5 A, Fensmark, 4684 Holmegaard, Tlf. 55884634 / 25450090. Mail-adresse: Frit Fensmark@naestved.dk Hjemmeside: www.holmegaard.dk/holmegaardskolen

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Velkommen til Børnegården i Ollerup

Velkommen til Børnegården i Ollerup Velkommen til Børnegården i Ollerup Børnegården Ollerup Svendborgvej 3 D 5762 Vester Skerninge Børnegården i Ollerup er en privatejet natur- og idrætsinstitution, som ligger ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave Velkomstfolder Vesterbjerggård Børnehave ÅBNINGSTID OG PERSONALE VESTERBJERGGÅRD BØRNEHAVE Vi er en børnehave med max 69 børn, fordelt på 3 stuer BLÅ STUE GUL STUE REGNBUEN Børnene er fra 2 6 år Gul stue

Læs mere

Velkommen til Børnegården i Ollerup

Velkommen til Børnegården i Ollerup Velkommen til Børnegården i Ollerup Børnegården Ollerup Svendborgvej 3 D 5762 Vester Skerninge Børnegården i Ollerup er en privatejet natur- og idrætsinstitution, som ligger ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Læs mere

Velkommen til børnehaven Kernehuset

Velkommen til børnehaven Kernehuset Velkommen til børnehaven Kernehuset Smedebakken 16-8530 Hjortshøj Telefon 86 22 01 89 E-mail: suyde@aarhus.dk 1 Velkommen til Kernehuset Personalet og bestyrelsen ønsker dig og dit barn velkommen i Kernehuset.

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større 1 Praktiske informationer Børnehuset Rævehøjen er normeret til 60 børn. 24 vuggestuebørn fordelt på 2 stuer og 1 gruppe bestående af 36 børnehavebørn, opdelt

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn og deres forældre

Velkomstfolder til nye børn og deres forældre B Ø R N E H A V E N F A R V E L A D E N Velkomstfolder til nye børn og deres forældre BØ R NE HA VEN FA R VELADEN Nørremarken 4/Østparken 43 6690 Gørding Børnehaven Farveladen Nørremarken 4 / Østparken

Læs mere