BANDHOLM BØRNEHUS 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BANDHOLM BØRNEHUS 2011"

Transkript

1 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem disse sprog kan børnene dels udtrykke deres egne tanker og følelser, dels blive i stand til at forstå andres. Børnene udvikler og fastholder deres identitet og selvfølelse ved at udtrykke sig. (Ekspertgruppens bidrag til bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner.)

2 Hvad forstår vi ved sprog, og hvilken betydning har sproglige kompetencer for barnet i børnehaven og senere i livet? Der er sprogets form; at kunne udtale korrekt og forståeligt. Grammatikken, bøjningerne, nutid og fortid... Der er sprogets funktion; dét, at have et sprog, forståelsen for, hvordan det fungerer, hvad man bruger det til. Selve sprogforståelsen, det indre sprog, er til stede før talens brug. Og så er der sprogets indhold. Det er afhængigt af barnets situation. Hvad barnet ved, begriber, føler, er optaget af, bliver påvirket af, familiesituation, hvilke muligheder har det for at få oplevelser m.m. Det har stor betydning for barnets udvikling, at det er i stand til at kommunikere, at det kan bruge sproget aktivt, og at det forstår de ord, der bruges. Kniber det så med udtalen, tages mimik og kropssprog i brug. Sproglige kompetencer hænger uløseligt sammen med de andre kompetencer. At magte et nuanceret og forståeligt talesprog er en forudsætning for at kunne give udtryk for egne følelser og tanker og for at forstå andres. Og en forudsætning for at kunne møde andre i et gensidigt socialt fællesskab. I vores samfund er det vigtigt at kunne kommunikere, at forklare sig og udtrykke sig, at tilegne sig viden. Det skriftlige og det talte sprog er grundlag for rigtig megen læring. Børn der hører mange ord, lærer mange ord. Børn, der bliver lyttet til, vil føle tillid, og får lyst og mod til at afprøve sin sproglige kunnen. Børn, der oplever og erfarer, vil lære flere ord og begreber, og de vil sanse og forstå ordenes betydning. Dagligdagen i børnehaven er fuld af sprog og fuld af muligheder for at afprøve og lære ord. Det er et miljø med samtalen i centrum, med ord der forklarer og beskriver, igangsætter og ledsager handling, beskriver følelser, understøtter relationer og giver en fornemmelse af glæde, nærhed og intimitet, ord der udtrykker, hvem vi er. Vi holder samling i grupperne. Her øves sproget til at tælle, barnet lærer begreber som datoer og årstider, her har barnet mulighed for at udtrykke sig, og blive forstået; det fortæller om egne oplevelser og lytter til andres; deler lidt af sig selv med de andre via ord. Desuden synger vi. Vi taler om alt, hvad der rører sig, og her orienteres børnene, hvis der er noget vi skal eller noget, de skal huske. De mange fælles oplevelser genfortælles, og begreber forstås. Vi synger spontant og vi synger planlagt ved samling. Mange børn har lettere ved at åbne sig og udtrykke sig, hvis der er musik, rytme og bevægelse til. Også vrøvlevers og rim og remser er sjovt, når man begynder at forstå ordenes betydning. Sammen med en voksen har børnene på skift ansvaret for borddækning. Her øves via sproget tal, begreber, hukommelse; hvor mange er vi, hvor mange tallerkener/krus skal vi bruge, hvor sidder børnene, hvis er den røde madkasse m.m. Ved frokost og eftermiddagsbordet øver vi bordskik ; vi beder den der sidder nærmest, om det vi skal bruge i stedet for at råbe eller række ind over bordet, taler stille sammen, så måltidet bliver en rar og hyggelig tid.

3 Vi bestræber os på, at børnene i løbet af dagen finder ro/hvile. Det foregår ved at vi enten hører musik, får læst historie eller bare nyder roen. Udover at det er vigtigt at få en rolig stund i løbet af dagen, er det en intens oplevelse at være fælles om. Børnene introduceres for ny musik, for nye ord og begreber, og pædagogen inddrager dem ved at spørge og ved selv at svare på børnenes spørgsmål, hvad tror I så der skete, har I prøvet det? hvad betyder det ord? Glæden ved oplevelsen motiverer til selv at ønske at komme ind i bogstavernes og ordenes univers. At læse billedbøger, giver også mulighed for mange samtaler og megen begrebsafklaring. Samtidig er det en måde, hvorpå vi kan observere, hvor henne barnet er i sin udvikling. Vores ordning med biblioteket er en stor hjælp til læseglæden. Vi udarbejder sprogvurderinger på alle børn i alderen 2.10 til 3.4, og Tras på de børn, hvor vi vurderer at der er behov. Vores værdier: Nærvær tryghed tillid anerkendelse glæde faglighed. Vores mål for den sproglige udvikling: I Bandholm Børnehus ønsker vi at skabe et miljø, der giver barnet mulighed for at udvikle: Evne og lyst til at bruge tale- og kropssprog hensigtsmæssigt, forståeligt og nuanceret. Evnen til at ville lytte til og forstå andre. Glæden ved at opleve fællesskabet i samtalen. Nysgerrighed overfor tal og bogstaver. I løbet af barnets børnehave tid, er det vores mål at barnet: Lærer at genkende og muligvis skrive sit fornavn. Kan tale tydeligt og forståeligt. Tilegner sig et nuanceret sprog. Kan give udtryk for sine følelser og ønsker via sproget. Kan indgå i en dialog med kammerater og voksne. gøre brug af sin nysgerrighed og interesse for at lære at læse og skrive. Kan gøre brug af sproget i konfliktløsning Ved sin egen fødselsdag. ved hvor han/hun bor og hvad deres fulde navn er.

4 Delmål for 2011/2012: Det er værdifuldt at: Det talte sprog: give barnet mulighed for at lære at udtrykke sig tydeligt og forståeligt (udtale, grammatik) barnet oplever værdien i at anvende et høfligt sprog. give barnet mulighed for at lære at udtrykke sig nuanceret give barnet glæden ved og lysten til at bruge sproget. barnet erfarer at det at spørge, giver mulighed for ny viden. give barnet redskaber til at bruge sproget som konfliktløsning. Det skrevne sprog: barnet får lyst til og mulighed for at lege med og lære skriftsproget/bogstaver. barnet ser skriftsproget som et anvendeligt værktøj til kommunikation og læring. barnet får mulighed for at udtrykke sig kreativt. Derfor vil vi: Det talte sprog: Hvor mennesker er sammen, bruges sproget. Uden at vi som pædagoger skal gøre noget, kører sprogtræningen fra det øjeblik, barnet går ind ad døren, til vi siger farvel, vi ses i morgen. Flg. er bevidst planlagte aktiviteter:

5 være opmærksomme på at tale tydeligt og høfligt. sætter ord på vores egne og barnets handlinger. forsøge sammen med barnet at sætte ord på barnets følelser. Alle børn anvender ord og grammatik, der ikke er korrekt. Her gentager vi det, barnet sagde, med korrekt udtale og bøjning. Ex.: Hende holder fri i dag!, Ja, hun holder fri i dag! bestræber os på at være opmærksomt lyttende, og forsøge altid at svare på spørgsmål. Vi har mange børn, som alle har rigtig meget at fortælle, så det er vigtigt at signalere at: jeg har hørt dig og vil lytte om lidt, når jeg er færdig med det, jeg er i gang med. (Det kan fx gøres ved at tage barnets hånd uden at slippe det, man er i gang med.) ved konflikter, prøver vi at vise børnene, at de kan løses ved at de udtrykke sig i ord i stedet for med vold. Benytte delelementer fra Trin for Trin. Sætte lege/aktiviteter i gang, der styrker det sproglige. Gøre brug af vores sprogkasse Det skrevne sprog: I dagligdagen synliggør vi skriftsprogets muligheder: Når barnet har tegnet, sammen med dem, skrive deres navn og det de fortæller tegningen forestiller, herefter vil vi læser det op. Gøre logbøgerne tilgængelig for børnene Sætte navn på deres bomærke (i garderobe, på skuffer...) Når vi sætter opslag op, viser billeder m.m. vil vi tale om det samt opfordre forældrene til at læse det op for børnene. Give børnene mulighed for at tegne og male, ved at lade papir og farver stå tilgængelige. På den måde kan de øve sig i legeskrivning (Barn, 4 år: se, sådan skriver de i skolen! Han har fyldt et A4-papir med bølgede linjer.) støtte barnet i dets naturlige interesse for at kunne skrive deres eget navn, og i skolegruppen er det en del af deres skolearbejde. Ved samling inddrage børnene på skift, til at fortælle om dagens data - her skal de også finde det skilt hvor dagens navn står og datoen for dagen.

6 Vi vil evaluere det ved: I hverdagen at være opmærksomme på de små tegn: Fortæller de gerne om oplevelser hjemmefra og fra børnehaven. Hvordan formulerer børnene sig til hinanden i f.eks. rollelegen; ordforråd, begrebsforståelse, udtalelse. kollektive beskeder, forstår de det så, husker de det, de skulle fortælle far og mor. Formår de at løse konflikter uden vold.

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart Forældrepjece 1 Dagtilbudslovens 11-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Tid til gennemgang af børn. Kurser

Tid til gennemgang af børn. Kurser Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Barnet anerkendes som den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring

Læs mere

Børn lærer sproget af deres forældre

Børn lærer sproget af deres forældre Børn lærer sproget af deres forældre Når børn bruger sproget i leg og andet samvær med andre børn og voksne øver de sig i at anvende sproget målrettet, kreativt og præcist sproget automatiseres. Børn lærer

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

SPROGET KOMMER VIL DU MED?

SPROGET KOMMER VIL DU MED? SPROGET KOMMER VIL DU MED? FORORD Vi er 2 pædagogiske ledere i Silkeborg Dagpleje, der ønsker et større fokus på det pædagogiske sprogarbejde med børn i dagplejen. Vi har tænkt denne folder som et redskab

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2012-2014

Pædagogisk Læreplan 2012-2014 FRA DAGTILBUDSLOV TIL BØRNEHAVELIV Pædagogisk Læreplan 2012-2014 De pædagogiske læreplaner her til lands skal være en videreudvikling af de kvaliteter, som kendetegner de bedste traditioner i vores dagtilbud.

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere