Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation."

Transkript

1 Santa Maria November 2010 udgave nr. 6 Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. En lille Odd Fellow nisse som dekorerar Wroclaws gader. Afsløret ved institueringen af Lejr nr 1 Silesia, i Polen med deltagelse af flere Svenske lejrinstitutioner i Det er snart jul! 1

2 Den for Terminen valgte Embedsmandsgruppe i loge nr. 11, Columbus Overmester Ove Kryger Rasmussen Bylaugsvænget Dragør Telefon: Undermester Johnny Svendsen Listedvej Kastrup Telefon: Mobil : Sekretær Bo Amdisen Borgmester Jensens Alle 1, st. tv København Ø Telefon nr.: Kasserer Jørgen Nurup Lilletoften 25, 1. th Skovlunde Telefon Skatmester Niels F. Jensbøl Kanslergade 14, 3. tv København Ø Telefon: Fung. ex. mester Johnny Daugaard Kenny Drews Vej 55, 2. tv København SV Telefon: Logebladet Santa Maria Bladet udkommer så vidt det er redaktionelt og teknisk muligt omkring den første i månederne, september, november, februar og april. Herudover kan der forekomme ekstra numre hvis stoffet tillader det. Emner der ønskes optaget i bladet tilstilles skriftligt, eller mailes og ved personlig henv. Til en af den til enhver valgte Embedsmands gruppe. Ansvarshavende for dette skrift er til enhver tid br. OM Redaktionelle og tekniske henvendelser skal ske til br. Johnny Svendsen, UM Bladet ligger on-line på logens hjemmeside:

3 Overmesterens indlæg: Vi er midt i efteråret med alle dens storme med rusk og regn udenfor vinduerne og med det hyggen indendørs med en god bog og en kop te. Vores tanker går til logen og herunder til de brødre, som vi har mistet i løbet af året og hvoraf vores loge har bidraget med alt for mange brødre. Den sidste af vore afdøde brødre var vores broder ydre vagt, Sven Erik Petersen ét uhyre sympatisk menneske, der efterlader et stort savn blandt hans familie og i vores loge. Han vil virkelig blive savnet. Slægt følger slægt står der i salmen og vi må nok give forfatteren ret; at vi på trods af et stort antal døde brødre formår, at få slægt til at følge slægt. Vores loge vokser fortsat med flere og mange yngre brødre. Nu er det blot at fastholde dem, idet vi på trods af, at vi har mange indvielser også ser, at mange af vore nye ikke møder så trofast op til vore møder som ønskeligt. Det skyldes (efter sigende) at mange er erhvervsaktive og har familie, som forståeligt nok kommer i første række. Men vi må og skal fastholde dem. For eksempel ved at kontakte dem og fortælle, at vi tænker på dem og vil have dem i blandt os. Modsætningsvis har vi dog også mange nye brødre, der trofast kommer til vore møder, og som er aktive brødre, der med ildhu deltager og fornyer vores loge. Mange giver udtryk for, at de gerne vil videre op i systemet, hvorfor kontinuiteten tilsyneladende er sikret i den videre fremadrettede ledelse af logen. 3

4 Ordenen og dermed logen er jo uden tvivl det rette forum for mange mennesker, dels på grund af den etik der findes og dels på grund af det sociale liv, der udfoldes ved vore møder. Den indre ro man finder ved vore møder, og den opladning af sjælen der finder sted er guld værd. Man møder mange mennesker og deltager i forskellige arrangementer ved foredrag og underholdning af forskellig art og får derved indtryk af den verden, der ligger udenfor ens egen gadedør. For eksempel har vi i september besøgt vores venskabsloge i Malmø, nr. 123, St. Knut, og har selv den 6. november haft besøg af vores norske venskabsloge, nr. 132 Albert Schweitzer. De havde ønsket at overvære en indvielse, hvilket de også fik lov til og med en efterfølgende middag inde i palæet, hvor også vores hustruer var med. Vi gennemførte en flot indvielse af en ny broder med en lånt ceremonimester br. Kongsbak (vores egen kunne desværre ikke deltage) fra loge nr. 49, Saxo, der trods uvant gradestab formåede at gennemføre en fantastisk flot indvielse. Selv vores norske gæster var benovede. En dejlig dag og aften og hvor man rigtigt mærkede, at det at være Odd Fellows er stedet, hvor venskab mellem folk er det fremherskende. Lad os fortsat gøre alt for at få vor loge til at vokse. For eksempel har brødrene fra nr. 123, St. Knut, givet udtryk for, at de ved deres besøg i marts 2011, som de norske brødre, gerne vil overvære en indvielse. Den skal de få. 4

5 Undermesterens indlæg: Overmester stolen var ikke tom i går! Men tænk dig at den står tom under logemødet. Eller at UM stolen står tom. En underlig tanke. Hvorfor er de ikke besat, hvor er brødrene henne ville vi have sagt. De ville være savnet og vi ville begynde at gisne om de var blevet syge, eller om noget var hændt dem på vejen ind til logen? Vi var ganske sikkert blevet bekymret. Til dig som ikke var i logen i går din stol stod tom. For nogle af brødrene ved vi hvorfor, men i er alle savnet i logen. Det bliver ikke det samme uden jer. Jeg håber i kan komme næste gang. Aftenens møde var ellers indholdsrigt og hyggeligt, godt foredrag, hyggeligt samvær med mange gode ord men du manglede! Med disse tanker ønsker jeg jer alle en god uge til vi ses næste tirsdag. Allerede nu går vi snart ind i julemåneden. Vi var da ellers lige startet efter sommer ferien. Meget skal nås endnu, inden årsskiftet. Tiden er nok gået hurtigt for mig fordi der også har været travlt indtil nu. Vi har allerede planlagt forårets aktiviteter helt op til næste sommerferie. Lidt underligt er det også, at se så langt frem i kalenderen. Men det er nødvendigt af hensyn til bestilling af lokaler, foredragsholdere og andre ting der skal bestilles, til tider 1½ år i forvejen. Vores nylige foredragsholder Jytte Abildstrøm var bestilt for over et år siden, ligesom Allan Mylius Thomsen og Mikkel Kirkebæk var det. Allerede nu skal vi også begynde at tænke på vores genvisit i Norge hos vores venskabsloge, nr. 132, Albert Schweitzer omkring Kristi Himmelfarts dag i 2012, hvor de fejrer deres Nationaldag d. 17. maj. Der har endog tikket en anmodning ind på min mail om en genvisit hos loge nr. 37, Thomas Wildey i Fredericia, hvortil vi er inviteret i efteråret Vores nye undermester får også nok at se til, men hvad han ellers finder på af interessante indslag, står uden for min indflydelse, til den tid. Mbh UM 5

6 Siden Sidst! d.14. september 2010 Vi havde tildeling af en Venskabsgrad til br. Bent Jakobsen. Aftenen der var meget koncentreret, men hyggelig var besøgt af 23 egne brødre. Br. Niels Jensbøl der er br. Bent Jakobsens proponent holdt en pæn tale for vores nye Venskabsbroder og ligeledes takkede br. Bent Jakobsen efterfølgende for talen, men lagde også stor vægt på den varme og det broderskab han havde mødt lige fra den første dag han blev optaget i Ordenen. d. 24. september 2010 Den årlige tur til vores venskabsloge nr. 123, St. Knut er godt gennemført. 9 forventningsfulde brødre drog østpå i sikker forventning om en god aften. Vi blev ejheller skuffet. Som sædvanligt blev der trakteret med et godt middagsbord. Forret et stykke med ål på æg, hovedretten var svinekam med tilbehør og til sidst en æbletærte med creme. Her manglede ikke noget. De svenske brødre underholdt med en sanggruppe på ni brødre - som dog i forløbet fik tilslutning af en enkelt dansk broder, som i lighed med sidste års udflugt gjorde det samme. Herlig underholdning på det folkelige plan. Taler blev holdt af respektive logers undermestre og en flaske whisky blev svenske broder Tommy Berg til del, for hans altid ufortøvede imødekommehed ved afhentning og aflosning af dårligt gående brødre ved banegården. Vi ser frem til det næste arrangement med St. Knuts 60 års jubilæumsfest d. 29. januar

7 d. 12. oktober 2010 Aftenen bød på en tildeling af Venskabsgraden til br. Jan Folke Nielsen & br. Martin Skærholm. Den selskabelige del var derfor overvejende i disse brødres fokus. En lille tale til begge brødre, men især rettet mod br. Martin Skærholm, blev fremført af Proponenten br. John Gwinner og denne blev efterfulgt af et lille indlæg om sandt venskab med efterfølgende gratulation til begge brødre med oprykningen, fremført af br. Jan Folke Nielsens Proponent br. Johnny Svendsen. Logen blev besøgt af to gæster fra loge nr. 81, Lars Kruse fra Skagen. Br. Sekretær Sven Westergaard og br. Lars Christian Thorvil der er br. Ole Maltes kandidat. Ifølge br. Sven Westergaards udsagn var vores gradearbejde veludført. Så tak for det - i al beskedenhed. Stemningen var god med 26 egne brødre og vores to gæster der sluttede ca. kl. 22:30 d. 19. oktober 2010 En dejlig og indholdsrig aften blev det, i samvær med foredragsholder, skuespiller og multikunstner med meget mere - Jytte Abildstrøm. Empatisk, dybfølt og med humør fortalte vores gæstetaler om sit liv som kunstner. Fra sin spæde start på scenen i "Riddersalen" til hendes mange senere arrangementer og arbejde for at glæde andre medmennesker. Men også for at vække de "døde hoveder" til live som står med det overordnede ansvar for vores velfærd her på denne slidte jord. Sikke en dejlig aften, hvor de fattige minutter i en time forsvandt som dug for solen. For solen var der skam. Jytte Abildstrøm kan ikke andet end sprede lys og glæde, hvor hun end dukker op. Nu har vi været så heldige denne aften at dele dette med Jytte Abildstrøm og kunne kun gå hjem i opløftet stemning. Loge nr. 49 havde i fællesskab dette arrangement, som kun kan siges at være en af de gode. 7

8 d. 26. oktober 2010 Dagen oprandt hvor to loger fra trekantsområdet besøgte vores loge. Loge nr. 37, Thomas Wildey fra Fredericia og Loge nr. 43, Entwisle fra Vejle mødte frem i en stor bus kl. 17:45, med 26 gæstende brødre. Br. Storherold Finn Stegeager og br. Eksmester Johnny Daugaard viste hele selskabet rundt i Palæet, hvor det kunne lade sig gøre at vise salene, hvis de ikke var optaget. Derefter var der rundvisning på Odd Fellow museet ved br. museumsinspektør Niels Arnesen. Der blev endda 45 minutter til lidt samvær i Havestuerne inden vi alle gik til møde i Petrus Beyer salen. Efterfølgende blev det selskabelige henlagt til Kongesalen, hvor der i overvejende grad blev serveret fælles menu - Mørbradgryde med tilhørende kaffe og kage. Lidt underholdning fra Visens Venner, København - ved pianist Claus Alsted og visesanger Hans Greve - blev med succes leveret med fællessang, hvor hele salen gyngede - det kan de - de jyder, altså synge med, på sømands potpourri. Et par andre viser blev det også til inden de traditionelle UM taler for hinandens loger. UM for vores loge blev belært om hvilke ernæringer og livsformer der forekommer på den anden side af Lillebælt - da han ved oplægget til besøget spurgte ind til hvad jyder sådan spiste af hensyn til menu valg i København. Boghvedegrød eller slæveflæsk. Aftenen blev i det hele taget afviklet på en hyggelig broderlig måde og br. UM Jens Smedegaard, fra loge nr. 37, Thomas Wildey ønskede at vi måske ville have den fornøjelse en dag at besøge dem. 8

9 d. 2. november 2010 Det selskabelige bød denne dag på arrangement for ældre brødres aften. Der var udover den traditionelle flaske snaps til brødre der er fyldt 70 år - og dem er der 11 af - planlagt en tema aften. Temaet skulle betragtes som en optakt til foredraget ved forfatteren Mikkel Kirkebæk der kommer d. 30. november. Derfor blev 2. verdenskrig set med danske øjne udgangspunktet. Ved en kombineret oplæsning af udvalgte tekster der omhandlede oplevede situationer under krigen, ved fire brødre og lydbilleder fra London frit, Frihedsrådet, luftværnssirene og frihedsbudskabet på en ghetto blaster - blev stemningen sendt tilbage til tiden hvor der var mørke dage i danmark. En broder fortalte mig efterfølgende at da luftværnssirenen lød, løb der en kold illing ned langs rygradden - ligesom jeg selv observerede at flere brødre der er gamle nok til at have oplevet krigen på nærmeste hold - var berørt af stemningen. Denne optakt fik efterfølgende rigtig mange brødre til at stå frem og fortælle om erindringer eller overleveringer fra den tid og hvis ikke aftenen var langt fremskredet og UM måtte stoppe temaaftenen til sidst - tror jeg at vi var fortsat mindst en time mere. Alt i alt en rigtig ældre brødres aften. På grund af den uformelle atmosfære hvor den ene afløste den anden uden at titulere br.om - glemte jeg selv rent - at udlevere snapsen. Men heldigvis gjorde en broder opmærksom på denne forglemmelse - så ingen gik hjem tørskoede. Aftenen blev besøgt af 23 brødre. d. 6. november 2010 Indvielse af br. Gert Rold Sørensen & besøg af venskabsloge nr. 132, Albert Schweitzer. Dagen startede med at tre brødre fra Columbus afhentede 8 norske brødre med ledsagere i færgehavnen kl. 9:30. Øvrige norske deltagere ankom dagen før med fly. Efter at have budt hjerteligt velkommen til landet og kørt vores gæster til hotel Phønix lige over for Palæet, kørte vi hjem for at klæde om og afhente gods og guld til den forestående dags glæder. Kl. 11:00 var der så møde i Lejligheden mellem vore respektive logers embedsmænd. Fra Norge var br. OM Einar Mortensen, br. Sekretær Per Kallestad og br. Eksmester Truls Teilmann fremmødt, mens fra dens danske gruppe,br.om Ove Kryger Rasmussen, br. UM Johnny Svendsen, br. Kasserer Jørgen Nurup og br. Skatmester Niels Jensbøl, mødt frem. En god times tid blev vores relationer til hinanden, hvad der er opnået i forhold til målsætningerne og vores fremtidige samarbejde, drøftet. Alt for lidt tid til rådighed. Men vi var nødt til at gå videre i programmet der for vores gæster bød på 9

10 Møde med den Norske og Danske Embedsmandsgruppe i lejligheden. en let frokostr serveret i Havestuerne, mens gradstaben skulle gennemgå ritualet med vores "lånte" ceremonimester fra loge 49, Saxo, br. Frank Kongsbak. Kl. 13:00 startede et kort logemøde og indvielsen gik sin gang. Efter endt ceremoni mødtes alle til et lille glas champagne i Schimmelmanske stue, hvor vores nyoptagne broder Gert Rold Sørensen først modtog en lille tale skrevet af hans proponent br. John Gwinner, der desværre måtte tage på arbejde igen efter indvielsen. Fra br. OM Einar Mortensen, blev der holdt en længere tale kombineret med oplæsningen af et digt. Roser blev på norsk rituel vis overdraget og alle udbragte et leve for den nye broder. Kl. 19:00 mødtes selskabet igen til en festlig aften i Spejlsalen. Selskabet blev ført op af br. Ceremonimester Frank Kongsbak og alle tog plads. Efter lidt info af br. UM og lidt drikke var fordelt, blev loge 11, Columbus Devise afsunget. Servering af bagt sletvar, en slags suppe med fyld af fisk og musling, skete derefter effektivt af de to søstre tjenere fra loge 64, Athene - og hvordan de havde charmet sig ind ude i køkkenet ved jeg ikke - men i hælene på dem kom fire tjenere fra huset samt endog Restauratøren Jimmy Perez, personligt med supper op ad begge arme. Selskabet der deltog var i alt 34 personer, fordelt på 8 norske brødre og 3 ledsagere samt 14 danske brødre med 9 ledsagere. Igen blev der udtalt et leve for vores nye broder der af br. UM fik at vide at denne aften faktisk også var hans, udover at br. Gert Rold Sørensen modtog en Odd Fellow taske med indhold af instruktionsmappe m.m. Der blev afsunget "Der ligger dybt under mulde". Hovedretten bestående af helstegt dansk oksehøjreb med tilbehør blev derefter indtaget efterfulgt af kaffe og kage. Serveringspigerne der så ihærdigt havde bistået med servering og afrydning, blev ved 21. tiden hyldet for deres indsats og tildelt hver en flaske portvin og en pæn buket blomster. 10

11 Kl. 21:00 præcis blev der indledt underholdning af tre troubadourer fra Visens Venner Glostrup, Alex Sundstrøm og Jes Sindal begge på guitar samt Solvejg Guldberg. Alle sang forskellige virkelig gode kvad og viser, hvoraf nogle af dem var fremført på norsk, der endda blev godkendt af vores venskabsbrødre som værende tæt nok på norsk, til at de alle sad og sang med. Kl. 22:00 blev UM's tale fremført, efterfulgt af en tale af br. OM Einar Mortensen. Begge taler handlede uafhængigt af hinanden - mærkeligt nok - om vores fælles tiltag og videre udbygning af fællesskabet. Vi udtalte begge med stærk overbevisning at dette nok skulle blive meget større med tiden. Afsyngelse af Ordenens Devise, den norske nationalsang og til sidst loge 132, Albert Schweitzers afslutnings logesang. Aftenen sluttede officielt kl. 22:30 men fortsatte en halv times tid yderligere. Underholdning ved tre troubadourer fra Visens Venner, Glostrup Br. Eksmester Truls Teilmann fra Oslo, i samtale med br. Cem. Frank Kongsbak og frue, fra loge 49, Saxo Br. OM Einar Mortensen fra Oslo holdt afslutningstale for loge nr. 11, Columbus 11

12 Det er med sorg at skulle meddele at broder Sven Erik Petersen er afgået ved døden d. 28. oktober år gammel. Broder Sven Erik Petersen blev broder i loge nr. 11, Columbus d. 28. september Broder Sven var den stille, men seje logebroder. Han bestred siden 2007 posten som ydre vagt. Til trods for stærke smerter på grund af hans dårlige hofter, sørgede han for, hver tirsdag, at der blev bestilt mad til de sultne brødre. Han blev medlem af Patriarklejr nr. 6 De Tre Søjler d. 18. marts Han var desuden medlem af Sygeudvalget, Enkeudvalget, foreningen Bruno og Restaurationsudvalget. Afdøde br. Sven Erik Petersen blev bisat fra Herstedøster kirke kl. 13:00 Kirken der er minimalistisk, men meget charmerende, er fra 1100 tallet. Så kirken var fyldt til sidste plads og der blev sat ekstra stole op til ca. 100 fremmødte der gerne ville tage den sidste afsked med br. Sven. Der blev sat en æresvagt bestående af seks brødre, br. OM Ove Kryger Rasmussen, br. Storherold Finn Stegeager, br. UM Johnny Svendsen, br. Ceremonimester Ole Sten Rasmussen, br. Skatmester Niels Jensbøl og br. Cer. højre ass. Jens Peter Bruun Jensen. Kirken viste sig at være så smal at der ikke kunne skaffes plads til en stående æresvagt, hvorfor der var reserveret seks stole til venstre i skibet. Men det gav for en sjælden gangs skyld æresvagten mulighed for at synge med på salmerne. Der blev afsunget tre salmer, "I Østen stiger solen op" - "Nu falmer skoven.." og sidst valgt af br. Sven selv inden hans død, "Dejlig er jorden". Æresvagten var blevet anmodet om at bære kisten ud og det skete under trange forhold, hvor vi ofte måtte krabbe os sidelæns. Men det gik vist alligevel med værdigheden i behold. Efter et sidste farvel ved rustvognen, blev selskabet inviteret til kaffe på Glostrup Park Hotel. Præsten holdt iøvrigt en meget personlig tale med indlevelse. Det antages fra efterretninger at der skulle have været deltaget omkring Columbusbrødre. Æret være hans minde! 12

13 Indlæg ved br. UM Johnny Svendsen De andre. er de mit behov? Den nye psykologi definerer mennesket som et stort behov. Har jeg lyst til at pleje de syge? Nej, og så gør man det ikke, for så vil det være uærligt. Det er en kedelig konsekvens, at man ikke spørger sig selv, om man skal. Det er normalt, at mennesket i dag kun spørger sig selv, om det har lyst til at ville noget ud over sig selv. Man er ikke længere indstøbt i et alment univers, der sætter mål og mening for tilværelsen. Den slags afgør man selv suverænt, og det sker ud fra en vurdering af hvad er der i det for mig? Hvad betyder det for vores følelser for andre? Skal jeg elske min næste? Ja, hvis jeg har behov for det, hvis jeg oplever noget eller føler mig tilfredsstillet af at gøre godt imod andre, gør jeg det ellers ikke. Spørgsmålet hvordan tjener det mine interesser? er blevet afgørende. At vi lever i en patoskultur betyder for tiden, at det ikke kommer an på, hvor vi er, for vi er sådan set ikke nogen steder, men befinder os i en uendelig tid og et uendeligt rum, som ingen GPS kan kortlægge, for der er ingen sikre pejlemærker. Patos er i spil i form af en bevægelse mod uendelighed i tid og i kravet til, hvad et menneskeliv skal rumme. Eller sagt på en anden måde: Vi lever i en uendelighedsstruktur uden at have noget at pejle efter. Jeg er kun mig selv og må selv bestemme mine grænser, og jeg må og skal bruge tiden til at skabe mig selv. Kravet om uendelighed er i enhver forstand patetisk. Det er forandringen der bestemmer tidens kvalitet. Vi ser det også i forbindelse med rejser. I dag er pilgrimsrejsen dukket op igen, men det er svært at tage det helt alvorligt. De fleste, der fortæller om deres dejlige tur til Santiago, lægger vægt på motions- og slankeeffekten. Men rejsen er også opstået som rejsen uden mål, hvor man blot går sig en tur og altså er en turist. Man skal ikke noget der, hvor man kommer hen. Det er ikke for at nå frem til noget bestemt, men for at undgå at gro fast. Gror man fast, er man bundet af tid, sted og formål og kan ikke være fri i sin uendelige rejse. Den moderne rejse er en rekvisit i forsøget på at blive sig selv, et ambitiøst og uendeligt projekt. Ovenstående er tanker og uddrag er af tidligere Roskildebiskop Jan Lindhardts nye bog Vores patetiske kultur. hvor han fortæller om temaer over nævnte titel. 13

14 Hvad byder de kommende måneder på af særlige emner? d. 16. november Mindeloge for afdøde brødre i de forløbne år 2009 og Fælles med loge nr. 95, Frederik d. 8 Nærmere v. br. OM d. 30. november Stort fælles logemøde med logerne nr. 49, Saxo og nr. 2, Scandinavia, med efterfølgende foredrag v. historikeren Mikkel Kirkebæk der har skrevet en biografi om Von Schalburg som var officer i den danske livgarde, der senere i 1940 meldte sig under tysk tjeneste. Program for aftenen er blevet uddelt. Ingen tilmelding. Lørdag d. 4. december Bliver der traditionen tro afholdt Julestemning i Palæet. Arrangementet er med ledsager og andre tilmeldte gæster som sædvanligt. Overraskende underholdning, julestemning og lotteri. Nærmere v. br. UM d. 7. december Gradarbejde - tildeling af 1. grad Nærmere oplysning v. br. UM 14

15 d. 14. december Sidste møde aften i logen inden jul. Juleknas og godter som står skrevet i planen. Men man ved jo aldrig hvilke julelege man kan komme ud for denne aften! LOGEN NR 123 S:T KNUT I.O.O.F. AV SVERIGE FYLLER 60 ÅR I JANUARI 2011 Vores venskabsloge nr. 123, St. Knut fejrer sin 60 års stiftelsesdag lørdag d. 29. januar 2011 og inviterer derfor Columbusbrødre med ledsagere til fest i Malmø. september. Indsatte tekst er modtaget senest: Bäste Broder UM Johnny! Tack för ditt mail. Jag kommer inom kort att sända över information om festen. OBS! Jag har kollat upp hotell i närheten, men det ser svårt ut allt är fullbokat, Malmö har VM i handboll, men Vi får se Vår UM Dieter skulle kolla med sina kontakter. Vi får se!! Jag återkommer med mer detaljer. Du kan kanske förbereda att samla in 400:- SEK från varje deltagare och sända detta vid ett tillfälle så blir det billigare med en överföring. Jag återkommer snart med mer information. Sänder lite blomster till Dig och logen. Varma Hälsningar i VKS Blivande UM Tommy 15

16 Mødeprogram for november og december måned 2010 Dato Kl. Grad Sal Selskabslokale Aktivitet Eventuelt :30 IO T.W. Spejlsalen Alm. Møde. Evt.: Donationer XX Boligfonden Columbus :30 IO P.B. Rosensalen Mindeloge fælles Husk festdragt! m. loge 95, Fred :30 IO T.W. Spejlsalen Alm. Møde. Husk festdragt! 20: :30 IO St. loge sal Riddersalen Indvielse Møder fælles m./ nr. 2, Scandinavia & nr. 49, Saxo :00 - P.B. Riddersalen Julestemning m/ ledsager :30 20:15 IO P.B. Rosensalen Alm. Møde Gradarbejde 1. grad :30 IO T.W. Spejlsalen Alm. Møde Sidste aften før jul :00 St. loge Havestuerne Nytårsloge sal :30 IO T.W. Gallerisalen Alm. Møde Årspasordet Foredrag v. historik. Mikkel Kirkebæk Husk festdragt! Nærmere v. UM Knas & Godter Evt. BANKO Ny oversigt og kalender over foråret, samt seneste brødrematrikel, vil blive uddelt i december måned Næste nummer af Santa Maria udkommer i begyndelsen / medio februar måned. Redaktionen 16

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F.

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Reportage fra Loge nr. 3, Eysteins besøg i Odense den 1. maj 2010 Vor venskabsloge, Loge nr. 3, Eystein, Trondheim besøgte Broderloge nr. 5, Fyen den 1. maj 2010. 7 brødre

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 12. Kære Danevang broder. til livet uden Birthe, med de. ønsket om alt muligt held i resten af terminen, og

NYHEDSBREV nr. 12. Kære Danevang broder. til livet uden Birthe, med de. ønsket om alt muligt held i resten af terminen, og Side 01. Desværre er det længe siden det sidste nyhedbrev blev udsendt, men som I sikkert alle kan forstå, har jeg haft en tid med mange udfordringer, til omstillingen til livet uden Birthe, med de praktiske

Læs mere

Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg

Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg Vejledning til yngre brødre Dette skrift er ikke beregnet til udlevering til nye kandidater, men skal bruges som et redskab og huskeliste til brug for medlemmer af broderloge

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 08. Kære Danevang broder. Det bør måske, for den gode

NYHEDSBREV nr. 08. Kære Danevang broder. Det bør måske, for den gode Side 01. Kære Danevang broder En anden tradition er broder Undermesters administration af alterbuketten. Broder undermester viser med stor ermpati, at han har for- nemmelse for, hvorfor lige aftenes buket

Læs mere

Strategi- og handlingsplan

Strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan for Broderloge nr. 71 Richard Marley Brønderslev for valgterminen 2017-2019 Strategi- og handlingsplan for broderloge nr. 71 Richard Marley Der henvises til den vedtagne langtidsplan

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda

Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda Santa Maria Oktober måned 2011 Ny udgave nr. 9 Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda Maj 2011: Så fik vi endelig officielt "vores" børneby

Læs mere

Godt i gang. Broderloge nr. 80 Danevang NYHEDSBREV 4.okt. 2015

Godt i gang. Broderloge nr. 80 Danevang NYHEDSBREV 4.okt. 2015 Side 01. Godt i gang. Glade, og forventningsfulde sommerferien forberedt et Broder Overmester og Broder som skolebørn efter sommerferien, spændende efterår, med et alsidigt Undermester har traditionen

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen Odd Fellow Ordenen er en verdensomspændende organisation med en gammelhistorie. Ordenen i Danmark har sit udspring i Amerika,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation.

Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Santa Maria April 2010 Udgave nr. 4 Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Loge nr. 11, Columbus embedsmandsgruppe efter indsættelse af br. Ex-mester Johnny Daugaard, d. 16. februar

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30 www. blistrup-graested-folkedansere.dk December 2015 Nr. 3 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Indkaldelse til generalforsamling side 2 Sæsonprogram 2015-2016 side 3 Juleafslutning side 4 Generalforsamling

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Santa Maria. Februar 2011 udgave nr. 7. 60 år gammelt koks og brænde skur i Søholm Alle, Kastrup på Amager

Santa Maria. Februar 2011 udgave nr. 7. 60 år gammelt koks og brænde skur i Søholm Alle, Kastrup på Amager Santa Maria Februar 2011 udgave nr. 7 Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. 60 år gammelt koks og brænde skur i Søholm Alle, Kastrup på Amager 1 Den for Terminen 2009 2011 valgte Embedsmandsgruppe

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388 Side 1 Anna Rasmussen 25. Marts Redaktionen ønsker tillykke Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Broderloge nr. 102 Ora Planas historie

Broderloge nr. 102 Ora Planas historie Broderloge nr. 102 Ora Planas historie Broderloge nr. 102 Ora Planas historie. I begyndelsen af 1970 erne var broderloge nr. 64 Julius Meyer i Frederikshavn blevet så stor, at flere af Logens brødre gik

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER.

Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER. Nyhedsbrev 40 maj 2014. Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER. Vi har taget afsked efter mange års godt samarbejde

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013 i Opel GT Klub Danmark.

Velkommen til generalforsamling 2013 i Opel GT Klub Danmark. Opel GT Klub Danmark Generalforsamling Albertslund 18. august 2013 Velkommen til generalforsamling 2013 i Opel GT Klub Danmark. Denne beretning er noget specielt for mig, da det er min sidste, ja jeg ved

Læs mere

Beboerrådet Torsdag den 03.juli 2014, kl. 14.00 15.00. Festsalen Nimbusparken

Beboerrådet Torsdag den 03.juli 2014, kl. 14.00 15.00. Festsalen Nimbusparken Beboerrådet Torsdag den 03.juli 2014, kl. 14.00 15.00 Festsalen Nimbusparken Deltagere: Samtlige beboere var inviteret. Fremmødte beboere kan nævnes: Ruth Nielsen, Ritta Jensen, Inger Birgit Søltoft, Yvette

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot September 2014 Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot Årsprogram En glædelig nyhed Landsstævnet i Frederikshavn Dragtholdet

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 Christian Skeel, Nygade 23, Tønder Tirsdag den 3. maj 1011 Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder Velkomst: Søster Distriktsdeputeret Storsire

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård

Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård Sæson 2015-2016 Tirsdag den 15. september kl. 14.30 Sæsonens første arrangement er med den nyudnævnte Kultur- og Kirkeminister Bertel

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus.

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. juli - august 2013 København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. Fødselsdage i juni: Engsig, Jan Helge 02-07 Karl Kæraa, 06-07 Nicolai E. Bach 25-07

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer.

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer. Årsberetning 2014 I denne sæson 2013/14 kan vi glæde os over et større antal dansere på gulvet hver onsdag aften. Det mærkes, at vi de fleste aftener er 4 kvadriller. Det mærkes ved, at vi fylder rummet

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup

Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup Klager bestilte 14. december 2007 et bryllupsarrangement hos indklagede til afholdelse den 6. september 2008. Klager modtog den 17. december

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Som noget af det første bestilte vi derefter vores bryllupsfotograf. Vi var ikke et sekund i tvivl om, at vi ønskede, at Vores Store Dag skulle

Som noget af det første bestilte vi derefter vores bryllupsfotograf. Vi var ikke et sekund i tvivl om, at vi ønskede, at Vores Store Dag skulle Julebryllup på Holckenhavn Slot Hvordan skaber man sit eget drømmebryllup, når ens dagligdag er fyldt med bryllupsinspiration og gode idéer? Betina og Rasmus er ejere af firmaet Maid of Honour, som er

Læs mere

Januar 2016 7. årg. Nr. 1 P-POSTEN NYHEDSAVIS

Januar 2016 7. årg. Nr. 1 P-POSTEN NYHEDSAVIS Januar 2016 7. årg. Nr. 1 P-POSTEN NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS Januar 2016 7. ÅRGANG NR. 1 Formanden har ordet Handler om NYTÅRET. NYTÅR HVORFOR HOLDER VI NYTÅR.? Nytåret er både årets

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

Afgangseksamen nærmer sig!

Afgangseksamen nærmer sig! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Afgangseksamen nærmer sig! Mens foråret så småt meldte sig, fik vi hold på terminsprøverne for de 24 afgangselever. Der er nu en god måned til at finpudse fagligheden

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Glædelig 3. søndag i advent

Glædelig 3. søndag i advent Nyhedsbrev uge 50 2014 Side 1 Side 2-4 Side 5 LUCIA FEST Fra bestyrelsen Side 6 Side 7 Side 8 Fra Vejrumbro by Børnehaven Kalender, rengøring & kontakt Glædelig 3. søndag i advent Nyhedsbrev Vejrum-Viskum

Læs mere

November 2016 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz. Pattegris spisning 12.10

November 2016 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz. Pattegris spisning 12.10 November 2016 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Det er nu ved at blive efterår, især i Danmark ses det tydeligt på alle træernes flotte efterårsfarver og det kølige vejr, i Spanien er der stadig rimelig

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45) 16. trin. II 11. september 2016 Sundkirken 10 Salmer: 754 Se, nu stiger solen 21 Du følger, Herre 551 Der er en vej 828 Det er påske 233 Jesus lever 406 Søndag morgen Bøn: Vor Gud og far Kald os ud af

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Læs mere og tilmeld dig på Gavnø's hjemmeside (husk at skrive du kommer fra Mopar Club Denmark).

Læs mere og tilmeld dig på Gavnø's hjemmeside (husk at skrive du kommer fra Mopar Club Denmark). Classic Autojumble i Gavnø Slotspark Skrevet af superbee - 2015/04/28 14:52 Classic Autojumble - 7/6 2015 Danmarks største veteranbilshow afholdes søndag den 7. juni 2015 Gavnø Slotspark danner for 27.

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

Den 8. blev der holdt julebanko, som var årets sidste bankospil. Der var stort fremmøde, og som altid havde Bodil sørget for fine præmier.

Den 8. blev der holdt julebanko, som var årets sidste bankospil. Der var stort fremmøde, og som altid havde Bodil sørget for fine præmier. Den 1. december blev julemåneden sat i gang med gudstjeneste om formiddagen, og om eftermiddagen tog vi hul på vores julekalender Matador, som vi skulle se et afsnit af hver dag i december. Med Matador

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere