Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation."

Transkript

1 Santa Maria November 2010 udgave nr. 6 Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. En lille Odd Fellow nisse som dekorerar Wroclaws gader. Afsløret ved institueringen af Lejr nr 1 Silesia, i Polen med deltagelse af flere Svenske lejrinstitutioner i Det er snart jul! 1

2 Den for Terminen valgte Embedsmandsgruppe i loge nr. 11, Columbus Overmester Ove Kryger Rasmussen Bylaugsvænget Dragør Telefon: Undermester Johnny Svendsen Listedvej Kastrup Telefon: Mobil : Sekretær Bo Amdisen Borgmester Jensens Alle 1, st. tv København Ø Telefon nr.: Kasserer Jørgen Nurup Lilletoften 25, 1. th Skovlunde Telefon Skatmester Niels F. Jensbøl Kanslergade 14, 3. tv København Ø Telefon: Fung. ex. mester Johnny Daugaard Kenny Drews Vej 55, 2. tv København SV Telefon: Logebladet Santa Maria Bladet udkommer så vidt det er redaktionelt og teknisk muligt omkring den første i månederne, september, november, februar og april. Herudover kan der forekomme ekstra numre hvis stoffet tillader det. Emner der ønskes optaget i bladet tilstilles skriftligt, eller mailes og ved personlig henv. Til en af den til enhver valgte Embedsmands gruppe. Ansvarshavende for dette skrift er til enhver tid br. OM Redaktionelle og tekniske henvendelser skal ske til br. Johnny Svendsen, UM Bladet ligger on-line på logens hjemmeside:

3 Overmesterens indlæg: Vi er midt i efteråret med alle dens storme med rusk og regn udenfor vinduerne og med det hyggen indendørs med en god bog og en kop te. Vores tanker går til logen og herunder til de brødre, som vi har mistet i løbet af året og hvoraf vores loge har bidraget med alt for mange brødre. Den sidste af vore afdøde brødre var vores broder ydre vagt, Sven Erik Petersen ét uhyre sympatisk menneske, der efterlader et stort savn blandt hans familie og i vores loge. Han vil virkelig blive savnet. Slægt følger slægt står der i salmen og vi må nok give forfatteren ret; at vi på trods af et stort antal døde brødre formår, at få slægt til at følge slægt. Vores loge vokser fortsat med flere og mange yngre brødre. Nu er det blot at fastholde dem, idet vi på trods af, at vi har mange indvielser også ser, at mange af vore nye ikke møder så trofast op til vore møder som ønskeligt. Det skyldes (efter sigende) at mange er erhvervsaktive og har familie, som forståeligt nok kommer i første række. Men vi må og skal fastholde dem. For eksempel ved at kontakte dem og fortælle, at vi tænker på dem og vil have dem i blandt os. Modsætningsvis har vi dog også mange nye brødre, der trofast kommer til vore møder, og som er aktive brødre, der med ildhu deltager og fornyer vores loge. Mange giver udtryk for, at de gerne vil videre op i systemet, hvorfor kontinuiteten tilsyneladende er sikret i den videre fremadrettede ledelse af logen. 3

4 Ordenen og dermed logen er jo uden tvivl det rette forum for mange mennesker, dels på grund af den etik der findes og dels på grund af det sociale liv, der udfoldes ved vore møder. Den indre ro man finder ved vore møder, og den opladning af sjælen der finder sted er guld værd. Man møder mange mennesker og deltager i forskellige arrangementer ved foredrag og underholdning af forskellig art og får derved indtryk af den verden, der ligger udenfor ens egen gadedør. For eksempel har vi i september besøgt vores venskabsloge i Malmø, nr. 123, St. Knut, og har selv den 6. november haft besøg af vores norske venskabsloge, nr. 132 Albert Schweitzer. De havde ønsket at overvære en indvielse, hvilket de også fik lov til og med en efterfølgende middag inde i palæet, hvor også vores hustruer var med. Vi gennemførte en flot indvielse af en ny broder med en lånt ceremonimester br. Kongsbak (vores egen kunne desværre ikke deltage) fra loge nr. 49, Saxo, der trods uvant gradestab formåede at gennemføre en fantastisk flot indvielse. Selv vores norske gæster var benovede. En dejlig dag og aften og hvor man rigtigt mærkede, at det at være Odd Fellows er stedet, hvor venskab mellem folk er det fremherskende. Lad os fortsat gøre alt for at få vor loge til at vokse. For eksempel har brødrene fra nr. 123, St. Knut, givet udtryk for, at de ved deres besøg i marts 2011, som de norske brødre, gerne vil overvære en indvielse. Den skal de få. 4

5 Undermesterens indlæg: Overmester stolen var ikke tom i går! Men tænk dig at den står tom under logemødet. Eller at UM stolen står tom. En underlig tanke. Hvorfor er de ikke besat, hvor er brødrene henne ville vi have sagt. De ville være savnet og vi ville begynde at gisne om de var blevet syge, eller om noget var hændt dem på vejen ind til logen? Vi var ganske sikkert blevet bekymret. Til dig som ikke var i logen i går din stol stod tom. For nogle af brødrene ved vi hvorfor, men i er alle savnet i logen. Det bliver ikke det samme uden jer. Jeg håber i kan komme næste gang. Aftenens møde var ellers indholdsrigt og hyggeligt, godt foredrag, hyggeligt samvær med mange gode ord men du manglede! Med disse tanker ønsker jeg jer alle en god uge til vi ses næste tirsdag. Allerede nu går vi snart ind i julemåneden. Vi var da ellers lige startet efter sommer ferien. Meget skal nås endnu, inden årsskiftet. Tiden er nok gået hurtigt for mig fordi der også har været travlt indtil nu. Vi har allerede planlagt forårets aktiviteter helt op til næste sommerferie. Lidt underligt er det også, at se så langt frem i kalenderen. Men det er nødvendigt af hensyn til bestilling af lokaler, foredragsholdere og andre ting der skal bestilles, til tider 1½ år i forvejen. Vores nylige foredragsholder Jytte Abildstrøm var bestilt for over et år siden, ligesom Allan Mylius Thomsen og Mikkel Kirkebæk var det. Allerede nu skal vi også begynde at tænke på vores genvisit i Norge hos vores venskabsloge, nr. 132, Albert Schweitzer omkring Kristi Himmelfarts dag i 2012, hvor de fejrer deres Nationaldag d. 17. maj. Der har endog tikket en anmodning ind på min mail om en genvisit hos loge nr. 37, Thomas Wildey i Fredericia, hvortil vi er inviteret i efteråret Vores nye undermester får også nok at se til, men hvad han ellers finder på af interessante indslag, står uden for min indflydelse, til den tid. Mbh UM 5

6 Siden Sidst! d.14. september 2010 Vi havde tildeling af en Venskabsgrad til br. Bent Jakobsen. Aftenen der var meget koncentreret, men hyggelig var besøgt af 23 egne brødre. Br. Niels Jensbøl der er br. Bent Jakobsens proponent holdt en pæn tale for vores nye Venskabsbroder og ligeledes takkede br. Bent Jakobsen efterfølgende for talen, men lagde også stor vægt på den varme og det broderskab han havde mødt lige fra den første dag han blev optaget i Ordenen. d. 24. september 2010 Den årlige tur til vores venskabsloge nr. 123, St. Knut er godt gennemført. 9 forventningsfulde brødre drog østpå i sikker forventning om en god aften. Vi blev ejheller skuffet. Som sædvanligt blev der trakteret med et godt middagsbord. Forret et stykke med ål på æg, hovedretten var svinekam med tilbehør og til sidst en æbletærte med creme. Her manglede ikke noget. De svenske brødre underholdt med en sanggruppe på ni brødre - som dog i forløbet fik tilslutning af en enkelt dansk broder, som i lighed med sidste års udflugt gjorde det samme. Herlig underholdning på det folkelige plan. Taler blev holdt af respektive logers undermestre og en flaske whisky blev svenske broder Tommy Berg til del, for hans altid ufortøvede imødekommehed ved afhentning og aflosning af dårligt gående brødre ved banegården. Vi ser frem til det næste arrangement med St. Knuts 60 års jubilæumsfest d. 29. januar

7 d. 12. oktober 2010 Aftenen bød på en tildeling af Venskabsgraden til br. Jan Folke Nielsen & br. Martin Skærholm. Den selskabelige del var derfor overvejende i disse brødres fokus. En lille tale til begge brødre, men især rettet mod br. Martin Skærholm, blev fremført af Proponenten br. John Gwinner og denne blev efterfulgt af et lille indlæg om sandt venskab med efterfølgende gratulation til begge brødre med oprykningen, fremført af br. Jan Folke Nielsens Proponent br. Johnny Svendsen. Logen blev besøgt af to gæster fra loge nr. 81, Lars Kruse fra Skagen. Br. Sekretær Sven Westergaard og br. Lars Christian Thorvil der er br. Ole Maltes kandidat. Ifølge br. Sven Westergaards udsagn var vores gradearbejde veludført. Så tak for det - i al beskedenhed. Stemningen var god med 26 egne brødre og vores to gæster der sluttede ca. kl. 22:30 d. 19. oktober 2010 En dejlig og indholdsrig aften blev det, i samvær med foredragsholder, skuespiller og multikunstner med meget mere - Jytte Abildstrøm. Empatisk, dybfølt og med humør fortalte vores gæstetaler om sit liv som kunstner. Fra sin spæde start på scenen i "Riddersalen" til hendes mange senere arrangementer og arbejde for at glæde andre medmennesker. Men også for at vække de "døde hoveder" til live som står med det overordnede ansvar for vores velfærd her på denne slidte jord. Sikke en dejlig aften, hvor de fattige minutter i en time forsvandt som dug for solen. For solen var der skam. Jytte Abildstrøm kan ikke andet end sprede lys og glæde, hvor hun end dukker op. Nu har vi været så heldige denne aften at dele dette med Jytte Abildstrøm og kunne kun gå hjem i opløftet stemning. Loge nr. 49 havde i fællesskab dette arrangement, som kun kan siges at være en af de gode. 7

8 d. 26. oktober 2010 Dagen oprandt hvor to loger fra trekantsområdet besøgte vores loge. Loge nr. 37, Thomas Wildey fra Fredericia og Loge nr. 43, Entwisle fra Vejle mødte frem i en stor bus kl. 17:45, med 26 gæstende brødre. Br. Storherold Finn Stegeager og br. Eksmester Johnny Daugaard viste hele selskabet rundt i Palæet, hvor det kunne lade sig gøre at vise salene, hvis de ikke var optaget. Derefter var der rundvisning på Odd Fellow museet ved br. museumsinspektør Niels Arnesen. Der blev endda 45 minutter til lidt samvær i Havestuerne inden vi alle gik til møde i Petrus Beyer salen. Efterfølgende blev det selskabelige henlagt til Kongesalen, hvor der i overvejende grad blev serveret fælles menu - Mørbradgryde med tilhørende kaffe og kage. Lidt underholdning fra Visens Venner, København - ved pianist Claus Alsted og visesanger Hans Greve - blev med succes leveret med fællessang, hvor hele salen gyngede - det kan de - de jyder, altså synge med, på sømands potpourri. Et par andre viser blev det også til inden de traditionelle UM taler for hinandens loger. UM for vores loge blev belært om hvilke ernæringer og livsformer der forekommer på den anden side af Lillebælt - da han ved oplægget til besøget spurgte ind til hvad jyder sådan spiste af hensyn til menu valg i København. Boghvedegrød eller slæveflæsk. Aftenen blev i det hele taget afviklet på en hyggelig broderlig måde og br. UM Jens Smedegaard, fra loge nr. 37, Thomas Wildey ønskede at vi måske ville have den fornøjelse en dag at besøge dem. 8

9 d. 2. november 2010 Det selskabelige bød denne dag på arrangement for ældre brødres aften. Der var udover den traditionelle flaske snaps til brødre der er fyldt 70 år - og dem er der 11 af - planlagt en tema aften. Temaet skulle betragtes som en optakt til foredraget ved forfatteren Mikkel Kirkebæk der kommer d. 30. november. Derfor blev 2. verdenskrig set med danske øjne udgangspunktet. Ved en kombineret oplæsning af udvalgte tekster der omhandlede oplevede situationer under krigen, ved fire brødre og lydbilleder fra London frit, Frihedsrådet, luftværnssirene og frihedsbudskabet på en ghetto blaster - blev stemningen sendt tilbage til tiden hvor der var mørke dage i danmark. En broder fortalte mig efterfølgende at da luftværnssirenen lød, løb der en kold illing ned langs rygradden - ligesom jeg selv observerede at flere brødre der er gamle nok til at have oplevet krigen på nærmeste hold - var berørt af stemningen. Denne optakt fik efterfølgende rigtig mange brødre til at stå frem og fortælle om erindringer eller overleveringer fra den tid og hvis ikke aftenen var langt fremskredet og UM måtte stoppe temaaftenen til sidst - tror jeg at vi var fortsat mindst en time mere. Alt i alt en rigtig ældre brødres aften. På grund af den uformelle atmosfære hvor den ene afløste den anden uden at titulere br.om - glemte jeg selv rent - at udlevere snapsen. Men heldigvis gjorde en broder opmærksom på denne forglemmelse - så ingen gik hjem tørskoede. Aftenen blev besøgt af 23 brødre. d. 6. november 2010 Indvielse af br. Gert Rold Sørensen & besøg af venskabsloge nr. 132, Albert Schweitzer. Dagen startede med at tre brødre fra Columbus afhentede 8 norske brødre med ledsagere i færgehavnen kl. 9:30. Øvrige norske deltagere ankom dagen før med fly. Efter at have budt hjerteligt velkommen til landet og kørt vores gæster til hotel Phønix lige over for Palæet, kørte vi hjem for at klæde om og afhente gods og guld til den forestående dags glæder. Kl. 11:00 var der så møde i Lejligheden mellem vore respektive logers embedsmænd. Fra Norge var br. OM Einar Mortensen, br. Sekretær Per Kallestad og br. Eksmester Truls Teilmann fremmødt, mens fra dens danske gruppe,br.om Ove Kryger Rasmussen, br. UM Johnny Svendsen, br. Kasserer Jørgen Nurup og br. Skatmester Niels Jensbøl, mødt frem. En god times tid blev vores relationer til hinanden, hvad der er opnået i forhold til målsætningerne og vores fremtidige samarbejde, drøftet. Alt for lidt tid til rådighed. Men vi var nødt til at gå videre i programmet der for vores gæster bød på 9

10 Møde med den Norske og Danske Embedsmandsgruppe i lejligheden. en let frokostr serveret i Havestuerne, mens gradstaben skulle gennemgå ritualet med vores "lånte" ceremonimester fra loge 49, Saxo, br. Frank Kongsbak. Kl. 13:00 startede et kort logemøde og indvielsen gik sin gang. Efter endt ceremoni mødtes alle til et lille glas champagne i Schimmelmanske stue, hvor vores nyoptagne broder Gert Rold Sørensen først modtog en lille tale skrevet af hans proponent br. John Gwinner, der desværre måtte tage på arbejde igen efter indvielsen. Fra br. OM Einar Mortensen, blev der holdt en længere tale kombineret med oplæsningen af et digt. Roser blev på norsk rituel vis overdraget og alle udbragte et leve for den nye broder. Kl. 19:00 mødtes selskabet igen til en festlig aften i Spejlsalen. Selskabet blev ført op af br. Ceremonimester Frank Kongsbak og alle tog plads. Efter lidt info af br. UM og lidt drikke var fordelt, blev loge 11, Columbus Devise afsunget. Servering af bagt sletvar, en slags suppe med fyld af fisk og musling, skete derefter effektivt af de to søstre tjenere fra loge 64, Athene - og hvordan de havde charmet sig ind ude i køkkenet ved jeg ikke - men i hælene på dem kom fire tjenere fra huset samt endog Restauratøren Jimmy Perez, personligt med supper op ad begge arme. Selskabet der deltog var i alt 34 personer, fordelt på 8 norske brødre og 3 ledsagere samt 14 danske brødre med 9 ledsagere. Igen blev der udtalt et leve for vores nye broder der af br. UM fik at vide at denne aften faktisk også var hans, udover at br. Gert Rold Sørensen modtog en Odd Fellow taske med indhold af instruktionsmappe m.m. Der blev afsunget "Der ligger dybt under mulde". Hovedretten bestående af helstegt dansk oksehøjreb med tilbehør blev derefter indtaget efterfulgt af kaffe og kage. Serveringspigerne der så ihærdigt havde bistået med servering og afrydning, blev ved 21. tiden hyldet for deres indsats og tildelt hver en flaske portvin og en pæn buket blomster. 10

11 Kl. 21:00 præcis blev der indledt underholdning af tre troubadourer fra Visens Venner Glostrup, Alex Sundstrøm og Jes Sindal begge på guitar samt Solvejg Guldberg. Alle sang forskellige virkelig gode kvad og viser, hvoraf nogle af dem var fremført på norsk, der endda blev godkendt af vores venskabsbrødre som værende tæt nok på norsk, til at de alle sad og sang med. Kl. 22:00 blev UM's tale fremført, efterfulgt af en tale af br. OM Einar Mortensen. Begge taler handlede uafhængigt af hinanden - mærkeligt nok - om vores fælles tiltag og videre udbygning af fællesskabet. Vi udtalte begge med stærk overbevisning at dette nok skulle blive meget større med tiden. Afsyngelse af Ordenens Devise, den norske nationalsang og til sidst loge 132, Albert Schweitzers afslutnings logesang. Aftenen sluttede officielt kl. 22:30 men fortsatte en halv times tid yderligere. Underholdning ved tre troubadourer fra Visens Venner, Glostrup Br. Eksmester Truls Teilmann fra Oslo, i samtale med br. Cem. Frank Kongsbak og frue, fra loge 49, Saxo Br. OM Einar Mortensen fra Oslo holdt afslutningstale for loge nr. 11, Columbus 11

12 Det er med sorg at skulle meddele at broder Sven Erik Petersen er afgået ved døden d. 28. oktober år gammel. Broder Sven Erik Petersen blev broder i loge nr. 11, Columbus d. 28. september Broder Sven var den stille, men seje logebroder. Han bestred siden 2007 posten som ydre vagt. Til trods for stærke smerter på grund af hans dårlige hofter, sørgede han for, hver tirsdag, at der blev bestilt mad til de sultne brødre. Han blev medlem af Patriarklejr nr. 6 De Tre Søjler d. 18. marts Han var desuden medlem af Sygeudvalget, Enkeudvalget, foreningen Bruno og Restaurationsudvalget. Afdøde br. Sven Erik Petersen blev bisat fra Herstedøster kirke kl. 13:00 Kirken der er minimalistisk, men meget charmerende, er fra 1100 tallet. Så kirken var fyldt til sidste plads og der blev sat ekstra stole op til ca. 100 fremmødte der gerne ville tage den sidste afsked med br. Sven. Der blev sat en æresvagt bestående af seks brødre, br. OM Ove Kryger Rasmussen, br. Storherold Finn Stegeager, br. UM Johnny Svendsen, br. Ceremonimester Ole Sten Rasmussen, br. Skatmester Niels Jensbøl og br. Cer. højre ass. Jens Peter Bruun Jensen. Kirken viste sig at være så smal at der ikke kunne skaffes plads til en stående æresvagt, hvorfor der var reserveret seks stole til venstre i skibet. Men det gav for en sjælden gangs skyld æresvagten mulighed for at synge med på salmerne. Der blev afsunget tre salmer, "I Østen stiger solen op" - "Nu falmer skoven.." og sidst valgt af br. Sven selv inden hans død, "Dejlig er jorden". Æresvagten var blevet anmodet om at bære kisten ud og det skete under trange forhold, hvor vi ofte måtte krabbe os sidelæns. Men det gik vist alligevel med værdigheden i behold. Efter et sidste farvel ved rustvognen, blev selskabet inviteret til kaffe på Glostrup Park Hotel. Præsten holdt iøvrigt en meget personlig tale med indlevelse. Det antages fra efterretninger at der skulle have været deltaget omkring Columbusbrødre. Æret være hans minde! 12

13 Indlæg ved br. UM Johnny Svendsen De andre. er de mit behov? Den nye psykologi definerer mennesket som et stort behov. Har jeg lyst til at pleje de syge? Nej, og så gør man det ikke, for så vil det være uærligt. Det er en kedelig konsekvens, at man ikke spørger sig selv, om man skal. Det er normalt, at mennesket i dag kun spørger sig selv, om det har lyst til at ville noget ud over sig selv. Man er ikke længere indstøbt i et alment univers, der sætter mål og mening for tilværelsen. Den slags afgør man selv suverænt, og det sker ud fra en vurdering af hvad er der i det for mig? Hvad betyder det for vores følelser for andre? Skal jeg elske min næste? Ja, hvis jeg har behov for det, hvis jeg oplever noget eller føler mig tilfredsstillet af at gøre godt imod andre, gør jeg det ellers ikke. Spørgsmålet hvordan tjener det mine interesser? er blevet afgørende. At vi lever i en patoskultur betyder for tiden, at det ikke kommer an på, hvor vi er, for vi er sådan set ikke nogen steder, men befinder os i en uendelig tid og et uendeligt rum, som ingen GPS kan kortlægge, for der er ingen sikre pejlemærker. Patos er i spil i form af en bevægelse mod uendelighed i tid og i kravet til, hvad et menneskeliv skal rumme. Eller sagt på en anden måde: Vi lever i en uendelighedsstruktur uden at have noget at pejle efter. Jeg er kun mig selv og må selv bestemme mine grænser, og jeg må og skal bruge tiden til at skabe mig selv. Kravet om uendelighed er i enhver forstand patetisk. Det er forandringen der bestemmer tidens kvalitet. Vi ser det også i forbindelse med rejser. I dag er pilgrimsrejsen dukket op igen, men det er svært at tage det helt alvorligt. De fleste, der fortæller om deres dejlige tur til Santiago, lægger vægt på motions- og slankeeffekten. Men rejsen er også opstået som rejsen uden mål, hvor man blot går sig en tur og altså er en turist. Man skal ikke noget der, hvor man kommer hen. Det er ikke for at nå frem til noget bestemt, men for at undgå at gro fast. Gror man fast, er man bundet af tid, sted og formål og kan ikke være fri i sin uendelige rejse. Den moderne rejse er en rekvisit i forsøget på at blive sig selv, et ambitiøst og uendeligt projekt. Ovenstående er tanker og uddrag er af tidligere Roskildebiskop Jan Lindhardts nye bog Vores patetiske kultur. hvor han fortæller om temaer over nævnte titel. 13

14 Hvad byder de kommende måneder på af særlige emner? d. 16. november Mindeloge for afdøde brødre i de forløbne år 2009 og Fælles med loge nr. 95, Frederik d. 8 Nærmere v. br. OM d. 30. november Stort fælles logemøde med logerne nr. 49, Saxo og nr. 2, Scandinavia, med efterfølgende foredrag v. historikeren Mikkel Kirkebæk der har skrevet en biografi om Von Schalburg som var officer i den danske livgarde, der senere i 1940 meldte sig under tysk tjeneste. Program for aftenen er blevet uddelt. Ingen tilmelding. Lørdag d. 4. december Bliver der traditionen tro afholdt Julestemning i Palæet. Arrangementet er med ledsager og andre tilmeldte gæster som sædvanligt. Overraskende underholdning, julestemning og lotteri. Nærmere v. br. UM d. 7. december Gradarbejde - tildeling af 1. grad Nærmere oplysning v. br. UM 14

15 d. 14. december Sidste møde aften i logen inden jul. Juleknas og godter som står skrevet i planen. Men man ved jo aldrig hvilke julelege man kan komme ud for denne aften! LOGEN NR 123 S:T KNUT I.O.O.F. AV SVERIGE FYLLER 60 ÅR I JANUARI 2011 Vores venskabsloge nr. 123, St. Knut fejrer sin 60 års stiftelsesdag lørdag d. 29. januar 2011 og inviterer derfor Columbusbrødre med ledsagere til fest i Malmø. september. Indsatte tekst er modtaget senest: Bäste Broder UM Johnny! Tack för ditt mail. Jag kommer inom kort att sända över information om festen. OBS! Jag har kollat upp hotell i närheten, men det ser svårt ut allt är fullbokat, Malmö har VM i handboll, men Vi får se Vår UM Dieter skulle kolla med sina kontakter. Vi får se!! Jag återkommer med mer detaljer. Du kan kanske förbereda att samla in 400:- SEK från varje deltagare och sända detta vid ett tillfälle så blir det billigare med en överföring. Jag återkommer snart med mer information. Sänder lite blomster till Dig och logen. Varma Hälsningar i VKS Blivande UM Tommy 15

16 Mødeprogram for november og december måned 2010 Dato Kl. Grad Sal Selskabslokale Aktivitet Eventuelt :30 IO T.W. Spejlsalen Alm. Møde. Evt.: Donationer XX Boligfonden Columbus :30 IO P.B. Rosensalen Mindeloge fælles Husk festdragt! m. loge 95, Fred :30 IO T.W. Spejlsalen Alm. Møde. Husk festdragt! 20: :30 IO St. loge sal Riddersalen Indvielse Møder fælles m./ nr. 2, Scandinavia & nr. 49, Saxo :00 - P.B. Riddersalen Julestemning m/ ledsager :30 20:15 IO P.B. Rosensalen Alm. Møde Gradarbejde 1. grad :30 IO T.W. Spejlsalen Alm. Møde Sidste aften før jul :00 St. loge Havestuerne Nytårsloge sal :30 IO T.W. Gallerisalen Alm. Møde Årspasordet Foredrag v. historik. Mikkel Kirkebæk Husk festdragt! Nærmere v. UM Knas & Godter Evt. BANKO Ny oversigt og kalender over foråret, samt seneste brødrematrikel, vil blive uddelt i december måned Næste nummer af Santa Maria udkommer i begyndelsen / medio februar måned. Redaktionen 16

Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda

Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda Santa Maria Oktober måned 2011 Ny udgave nr. 9 Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda Maj 2011: Så fik vi endelig officielt "vores" børneby

Læs mere

Santa Maria. Februar måned 2012 Ny udgave nr. 11. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation.

Santa Maria. Februar måned 2012 Ny udgave nr. 11. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Santa Maria Februar måned 2012 Ny udgave nr. 11 Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. 1 Den for Terminen 2011 2013 valgte Embedsmandsgruppe i loge nr. 11, Columbus Overmester Johnny

Læs mere

Liden Kirsten & Petrus Beyer. Forår. 12. Årgang April 2011 Nr. 42

Liden Kirsten & Petrus Beyer. Forår. 12. Årgang April 2011 Nr. 42 Liden Kirsten & Petrus Beyer Forår 12. Årgang April 2011 Nr. 42 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Kapellanstolen 3 Indlæg At være eller ikke være 4-5 Indlæg Nytårstale 6-7 Loge nr. 41 Petrus Beyer skriver

Læs mere

Træk af logens historie gennem 100 år. 1913 5. januar 2013

Træk af logens historie gennem 100 år. 1913 5. januar 2013 SØSTERLOGE NR. 3, FREJA Træk af logens historie gennem 100 år 1913 5. januar 2013 Bemærk, at vi ikke har rettet tituleringer og andet til tidssvarende form og skrivemåde men bevaret de regler, man benyttede

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Års møde 11. marts 2014.

Års møde 11. marts 2014. Års møde 11. marts 2014. Så sidder vi her igen. Velkommen til jer alle. At der allerede er gået et år, har jeg svært ved at tro på, men kalenderen fortæller mig jo noget andet og siger jo sandheden, at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Julehilsen fra OM...Side 3-4. Julehilsen fra OB...Side 5-6. Julefortælling...Side 7-10. Hvem er vores embedsmænd...

Indholdsfortegnelse. Julehilsen fra OM...Side 3-4. Julehilsen fra OB...Side 5-6. Julefortælling...Side 7-10. Hvem er vores embedsmænd... Concordia 29 25/06/03 23:42 Side 1 Nr. 49 december 2013 28139_Blad nr 2 december 2013.indd1 Indholdsfortegnelse Julehilsen fra OM...Side 3-4 Julehilsen fra OB...Side 5-6 Julefortælling...Side 7-10 Hvem

Læs mere

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F.

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. 1914-15. november - 2014 Dr.med., Fysikus Erik Holst (1828-1907) Logens embedsmænd Øverst fra venstre: Storrepræsentant Henning Nielsen,

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 7. Årgang April 2006 Nr. 25 Nu er der travlt derude i marker og i haver. Vi pusler, og vi planter, vi river, vi graver Side REDAKTIONEN SKRIVER: Jeg skrev ved indgangen til

Læs mere

K o l t n y t 1. årg. nr. 4, november 2013 gratis

K o l t n y t 1. årg. nr. 4, november 2013 gratis Koltnyt gratis 1. årg. nr. 4, november 2013 Redaktionen Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) E-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Kirsten Nielsen E-mail: kvorkn@gmail.com Inge Pedersen E-mail: ingeblak@mail.dk

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen og Tommerup efterskole Nr. 4 december 2012 105. årgang elevblad & Årsskrift RUM rummelig rummelighed Rumme rumlig Vi vil gerne tage Jer med en

Læs mere

8nde Gilde 50 år. Sct. Georgs Gilde bog.indd 1 31/03/08 8:14:45

8nde Gilde 50 år. Sct. Georgs Gilde bog.indd 1 31/03/08 8:14:45 8nde Gilde 50 år Sct. Georgs Gilde bog.indd 1 31/03/08 8:14:45 Udarbejdet af Jubilæumsudvalget Per Gissel Bernt Santesson Jørgen Peter Mossdorf Frank Lydolff Mogens Foss Kaj Palsgaard Andersen Udvalget

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade

Læs mere

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB SAB-nyt ÅRGANG 3 - NR 4 - DECEMBER 2009 Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB Af Thomas Jeppesen Alle lejere i SAB får mellem 2,2 og 6,7 % rabat på den månedlige leje i 2010.

Læs mere

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup NR. 08 AUGUST 2014 ÅRG. 112 Reception i Silkeborg I anledning af at Peter Ederkop Poulsen lørdag den 2. august kan fejre 40 års jubilæum,som naver, holder vi på dagen en reception kl. 13, i hulen i Silkeborg,

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE)

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) 21. NOVEMBER KAN NF-FORENINGEN FEJRE SIT 25ÅRS JUBILÆUM VI VED, DER ER HÅRDT BRUG FOR VORES FORENING, SÅ VORES HÅB FOR FREMTIDEN SKAL VÆRE, AT VI

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST December 2011 28. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 4 HØSTival: Vikingetro Side 9 Litteraturstudiekreds Side 11 PAS PÅ HINANDEN Side 16 Mindeord: Poul Erik Christensen Side 23 Nytårsforsæt?

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

Bilag 1: 22/3 Baren. Bilag 1.1, Sabrina Bilag 1.2, Sophie Bilag 1.3, Stine Bilag 1.4, Ida Bilag 1.5, Anna

Bilag 1: 22/3 Baren. Bilag 1.1, Sabrina Bilag 1.2, Sophie Bilag 1.3, Stine Bilag 1.4, Ida Bilag 1.5, Anna BILAG 1 Bilag 1: 22/3 Baren Bilag 1.1, Sabrina Bilag 1.2, Sophie Bilag 1.3, Stine Bilag 1.4, Ida Bilag 1.5, Anna Bilag 1.1, Sabrina Da vi ankommer til Baren kl. 11 om aftenen, er der allerede en del mennesker

Læs mere

LHC-nyt. 24. årgang September 2007 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 24. årgang September 2007 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 24. årgang September 2007 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Det barn jeg bærer, har risiko for HC; hvad skal jer gøre?... 4 Ægtefælledag

Læs mere

MEDLEMSBLAD. Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13 MEDLEMSBLAD Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så er det ved at være efterår, og der er kommet gang i fritidssyslerne efter sommerferien. Nogle af foreningens medlemmer har atter vækket

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 01/09 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening FEBRUAR LANDPOSTENS TRAVLE OG ALSIDIGE HVERDAG SIDE 4 SENIORKLUBBEN SIDE 8 ET SKELSÆTTENDE ÅR LANDPOSTBUD I VORBASSE NYT FRA KLUBBERNE

Læs mere