Trin & TonerNr. 2 Februar årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trin & TonerNr. 2 Februar 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds"

Transkript

1 Trin & TonerNr. 2 Februar årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

2 Trin & Toner Nr. 2 Februar årgang Udgiver Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds. Redaktion Trin & Toner, LDF s Sekretariat, Enrumvej 6A,5270 Odense N Tlf , Stof og annoncer til næste blad skal være redak tionen i hænde senest den 3. februar Der kvitteres for modtagne indlæg. Hvis du ikke modtager en kvittering, så ring venligst til Sekretariatet. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte tekster. Indholdet i indsendte tekster er ikke nødvendigvis udtryk for Landsforeningernes holdning. Bestilling af abonnement Trin & Toner, LDF s Sekretariat, Enrumvej 6A, 5270 Odense N Bank: Nordea, kortart 73, kreditornr Årsabonnement (8 numre) kr. 190,00 portofrit tilsendt. Udlandsabonnement: DK kr. 110,00 + porto. Adresseændring i årets løb skal meddeles det lokale posthus, den lokale forening/spillemandskredsens kasserer samt sekretariatet. Annoncepriser Rubrikannonce: Max. 20 ord + tlf./mail-adr. for 50 kr. Foreningsannoncer for medlemsforeninger (7,5 x 5 cm) 250 kr. 1/8 side (7,5 x 5 cm) kr. (20% medl. rabat) 1/4 side (7,5 x 10 cm) kr. (20% medl. rabat) 1/2 side (7,5 x 22 eller 15,5 x 10 cm) kr. (20% medl. rabat) 1/1 side (15,5 x 22 cm) kr. (20% medl. rabat) Faste annoncer for et helt år (8 numre) kontakt redaktionen. Priserne er inkl. moms! Dette nr. er indleveret til postvæsenet den 28. januar Bladet udkommer den 1. torsdag i måneden. Styrelsen Indhold Landsforeningen Danske Folkedanseres Årsmøde 3 Vi har ikke glemt det 4 Kurser Årets bedste tilbud Instruktøruddannelsen Dansekursus 5 Landstævne Kære folkedanser 7 Indkaldelse af ansøgninger til Saugmann Bjerregaards Fond 7 Spillemandskredsen Beretning for året 2012: 7 DFS Spillemandsuddannelsen Bjerringbro 10 Over Sundet Masquerade GO Er du mellem 15 og 25 år og har lyst til at spille til dans? 13 Johanna-Adele Jüssi Kiilid GO Spillemandskalenderen 14 Ca melodier til download 14 Regionerne Region Midtjylland 15 Region Syddanmark 16 Region Hovedstaden 16 Medlemmerne Guldbryllup 17 Fødselsdag 17 Foreningsannonce 17 Familielandsstævne Sponsoreret af Carlsberg Sportsfond 18 Annoncer 19 Aktivitetskalender 20 Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S. Svanemærket trykkeri, licens Trykt med vegetabilske farver uden opløsningsmidler på officielt miljø godkendt papir. Forsidefoto: Sommerstævne i Faaborg 2012 foto: Henning Skov 2

3 Styrelsen Landsforeningen Danske Folkedanseres Årsmøde april 2013 på Pejsegården, Brædstrup Landsforeningen Danske Folkedansere indbyder til Årsmøde på Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup, tlf Ankomst lørdag den 20. april 2013 kl Forventet afslutning søndag den 21. april ca. kl Der vil blive arrangeret bustransport for dem, der tilmelder sig dette, fra Horsens Banegård lørdag med afgang fra banegården kl og retur igen søndag med afgang fra Pejsegården kl Udlevering af stemmesedler sker umiddelbart efter ankomst og inden Årsmødets start. Årsmødet begynder kl og suspenderes kl. ca Herefter vil der være forskellige indlæg. Efter middagen slutter aftenen med folkemusik og dans. Mødet genoptages søndag efter morgensangen kl Valgene til styrelsen foregår søndag. Foruden afholdelse af Årsmødet vil der blive givet forskellige meddelelser fra Styrelsen. Indkvarteringen foregår på Hotel Pejsegården. Deltagelse Vi skal gøre opmærksom på, at en lokalforening under LDF på Årsmødet kan repræsenteres af en person, der ikke er medlem af den pågældende forening. Det forudsættes dog, at den pågældende person er medlem af LDF og at vedkommende tilmeldes Årsmødet gennem den forening, han/hun repræsenterer ved mødet og med foreningsformandens underskrift på tilmeldingsblanketten. Priser Deltagelse med fuld forplejning og logi...kr. 1100,00 Deltagelse med fuld forplejning uden logi og morgenmad... kr. 730,00 Deltagelse lørdag med fuld forplejning uden logi og morgenmad... kr. 480,00 Deltagelse søndag med fuld forplejning uden logi og morgenmad... kr. 250,00 Tillæg for enkeltværelse... kr. 180,00 Trin & Toner Nummer 2 Februar

4 Styrelsen Tilmelding Foreninger kan tilmelde via hjemmesiden Her vil tilmeldingsskemaer og skema for rejserefusion være tilgængelige. Af hensyn til indkvartering og udfyldelse af kongresmærker skal der opgives medlemsnummer og navn på hver enkelt deltager. Ved indbetaling i bank eller netbank brug kortartkode +73 og kreditornummer Årsmøde og foreningsnr. anføres under meddelelser. Tilmelding og betaling senest den 20. marts Dagsorden Dagsorden for Årsmødet samt evt. indkomne forslag, der i henhold til vedtægterne er indsendt inden 15. februar, vil blive bekendtgjort i Trin & Toner, marts Vi vil gerne gøre opmærksom på, at evt. spørgsmål vedr. specifikke poster i Landsforeningens regnskaber og budgetter, kun kan forventes besvaret fyldestgørende på Årsmødet, såfremt spørgsmålene er sendt til kasserer Anders Nielsen senest den 15. april 2013 eller til sekretariatet, Enrumvej 6A, 5270 Odense N. Styrelsen Vi har ikke glemt det men her ved deadline for februarnummeret, modtager vi stadig vinder-julekalendere, så listen over vinderne af julekalender-gevinsterne vil først kunne bringes i næste nummer af Trin&Toner. Mange hilsner Marianne og Dorthe, LDFs sekretariat 4 Trin & Toner Nummer 2 Februar 2013

5 Årets bedste tilbudldf's Formandspris Instruktøruddannelse og dansekursus i Bjerringbro Nørgaards Højskole 30. juni 6. juli 2013 Kurser Kære danser, Så ER DET NU, du skal beslutte dig, om du vil give dig selv en uforglemmelig oplevelse sammen med andre danse- og spilleglade aktører på Nørgaards Højskole i Bjerringbro i sommeren Instruktøruddannelsen Adgangskrav for instruktørkursister: Hold 1: Du skal være fyldt 16 år ved uddannelsens start, og du skal kunne danse polka, vals, hopsa og totrin. Hold 2: Du skal have gennemgået hold 1 Hold 3: Du skal have gennemgået hold 2 og haft en følordning med en forening siden sidste kursus Hold 4: Du skal have gennemgået hold 3 og haft en følordning med en forening siden sidste kursus Bemærk: For at få et uddannelsesbevis, skal man have fuldt skema alle 4 år, og man skal have haft valgfagene stemmebrug, opvisningskoreografi og undervisningsplanlægning. Obligatoriske fag: Hold 1 (kursus nr ) Beskrivelseslæsning, undervisningsmetodikker, praktik med voksne, stemmebrug, pædagogik/psykologi indgår som en del af undervisningen, egen dans, tringennemgang, praktik samt rytmik og musik med DFS-kursister, deltagelse i storpraktik og kulturhistorie. Hold 2 (kursus nr ) Undervisningsmetodikker, praktik med B&U, praktik med voksne, pædagogik/psykologi indgår som en del af undervisningen, egen dans, tringennemgang, praktik samt rytmik og musik med DFS-kursister, deltagelse i storpraktik og kulturhistorie. Hold 3 (kursus nr ) Undervisningsmetodikker, praktik med voksne, pædagogik/psykologi indgår som en del af undervisningen, egen dans, storpraktik, tringennemgang, praktik samt rytmik og musik med DFS-kursister, kulturhistorie. Mie Plesner-Petersen underviser ved storpraktik 2012 Hold 4 (kursus nr ) Undervisningsmetodikker, praktik med B&U, praktik med voksne, pædagogik/psykologi indgår som en del af undervisningen, egen dans, storpraktik, tringennemgang, praktik samt rytmik og musik med DFS-kursister, kulturhistorie. Tilbud til uddannede instruktører: Hvis du er uddannet LDF-instruktør kan du optimere din uddannelse og få ny inspiration til undervisningen ved at søge optagelse på et af holdene og tage valgfag efter ønske og behov. Det er et tilbud, vi håber, mange aktive instruktører vil benytte sig af! Eksempelvis kunne det tænkes, at du gerne vil lære mere indenfor dit felt hos en bestemt holdinstruktør. Hvis du har LDF's uddannelsesbevis som vokseninstruktør, kan du tage B&U-instruktøruddannelsen ved at tage hold 3 og 4 med B&U som valgfag - og omvendt. NB: erfarne folkedanseinstruktører, som ikke har en LDFinstruktøruddannelse, kan få dispensation. Kontakt kursuslederen og få flere informationer. Valgfag (fælles for alle hold): Stemmebrug bliver fra 2013 obligatorisk for hold 1 kursister - for hold er stemmebrug valgfag Praktik, voksne Undervisningsplanlægning Opvisningskoreografi Er du i tvivl om hvilket valgfag, du skal vælge, anbefales det, at du vælger stemmebrug eller kontakt eventuelt kursuslederen. (Gælder ikke hold 1, hvor stemmebrug er obligatorisk). NB: Fagbeskrivelse kommer på hjemmesiden under kurser instruktørkursus. Trin & Toner Nummer 2 Februar

6 Kurser Instruktørteam: Hold 1: Vill Plesner-Petersen og Bjarne Grue Knudsen Hold 2: Henrik Larsen og Frederik Pustelnik Hold 3: Birthe Jørgensen og Kenneth Krak Hold 4: Christian Obel og Mads Christensen Tringennemgang: Birthe Jørgensen og Kenneth Krak Kulturhistorisk foredrag: INFO herom senere og på hjemmesiden Valgfag: Praktik B&U: Henrik Larsen og Frederik Pustelnik Praktik Voksne: Birthe Jørgensen og Kenneth Krak Praktik Voksne: Christian Obel og Mads Christensen Stemmebrug: Francis Berg Undervisningsplanlægning: Christian Obel Opvisningskoreografi: Vill Plesner-Petersen Ankomst: søndag kl Afrejse: lørdag ca Kursuspris: Kursuspris... kr LDF-tilskud... kr Din LDF-medlemspris...kr NB: Vær opmærksom på Højskolens indkvarterings regler og priser under gældende for begge kurser. Dansekursus (kursus nr. 3.5) Gå ikke glip af en fantastisk uge fyldt med dans, musik og glade mennesker Er du helt vild med at danse, er du fyldt 15 år inden 30. juni, vil du gerne være med til at hjælpe vore kommende danseinstruktører, og har du lyst til at opleve stemningen på Bjerringbrokurset, så er dansekurset lige noget for dig. Du får lejlighed til at følge holdene på instruktøruddannelsen som danser og til at deltage i den fælles tringennemgang og storpraktik, men samtidig når instruktøraspiranterne har teoriundervisning har dansekurset sin egen instruktør & spillemand og sit eget program. Dette vil naturligvis indeholde en masse gode og udfordrende danse. Der vil være tema opdelt undervisning. Instruktørteam: Rune Chr. Pedersen og Jonas Kongsted Frederiksen Ankomst, afrejse og kursuspris: Som på instruktøruddannelsen. Gældende for begge kurser: Kursusleder: Anne Kathrine Clausen, Violvej 2, 6710 Esbjerg V Tlf.: , mail: Kontakt mig, hvis du ønsker mere information. Kursussekretær: Lene Knudsen Indkvartering: Dobbeltværelse med opredning og fælles bad = intet tillæg (indregnet i kursusprisen) Formand Niels Winberg Clausen overrækker dansekursist Nanna Plesner- Petersen friplads 2012 Dobbeltværelse med eget bad = tillæg +400 kr. (200 kr. pr. person) Enkeltværelse med fælles bad = tillæg +400 kr. Enkeltværelse med eget bad = tillæg +600 kr. NB: vi kan ikke garantere, at alle kan få deres ønske til indkvartering opfyldt - det bliver efter "først-til-mølle-princippet". Tilmelding og betaling: Tilmelding kan ske via LDF s hjemmeside kurser instruktørkursus følg anvisning på siden. Tilmeldingen og betaling kan ske fra 1. februar og skal senest den 5. april 2013 være sekretariatet i hænde. Afbudsregler: Ved afbud op til 14 dage før kurset gælder, at kursisten betaler 10 % af medlemsprisen for kurset. Ved afbud indenfor 14 dage før kurset gælder, at kursisten betaler et administrationsgebyr på 50 % af medlemsprisen for kurset. Ved pludselig opstået sygdom betaler kursisten et administrationsgebyr på 25 % af medlemsprisen for kurset mod forevisning af selvbetalt lægeerklæring. Hvis der er venteliste til kurset, så kursuslederen kan besætte pladsen med en anden deltager, betaler kursisten kun 10 % af medlemsprisen for kurset i administrationsgebyr. Fripladser: Igen i 2013 har én af Landsforeningens medlemmer ønsket at sponsere en friplads på instruktøruddannelsen på Bjerringbro. Fripladsen skal i følge giveren gå til den yngste instruktørkursist på 16 år eller derover. Den samme kursist kan kun én gang i uddannelsesforløbet blive betænkt med en friplads. Samme sponsor ønsker at give en friplads til en kursist på dansekurset. Fripladsen her gives til den yngste dansekursist på 16 år eller derover. Den samme kursist kan kun én gang over en periode på 4 år blive betænkt med en friplads. En betingelse for at komme i betragtning til en friplads på begge kurserne er, at kursisten ikke modtager tilskud fra en forening eller fra en kommune og at kursisten er medlem af Landsforeningen Danske Folkedansere. Der vil på kurset i Bjerringbro blive uddelt skema for ansøgning om friplads. Oplysning om hvilke kursister, der har fået tildelt en friplads, offentliggøres i forbindelse med overrækkelse af uddannelsesbeviser den sidste kursusdag. Vi glæder os over igen at kunne uddele fripladser ved instruktørog dansekurset i Husk nu at tilmelde dig kurset, måske er det dig, der er den heldige person på en friplads. Kursusleder, Anne Kathrine Clausen 6 Trin & Toner Nummer 2 Februar 2013

7 Landsstævne Kære folkedanser I det sidste nummer af Trin & Toner har vi bragt et udførligt program over aktiviteterne i Hundested, - det bliver alletiders. Hvis du ikke allerede har meldt dig til, så skynd dig at gøre det nu. Du kan gå ind på folkedansernes hjemmeside eller på Hundested2013, hvor du vil finde et link til tilmeldingen. Husk, at der er penge at spare ved at melde til inden den 1. april....jeg skal også til Hundested til sommer...vi ses! Hilsen stævneudvalget Indkaldelse af ansøgninger til Saugmann Bjerregaards Fond Fondens formål er: at støtte forskere, som ønsker at fordybe sig i dansk spillemandsmusiks kompositioner og arrangementer, og som vil udvide kendskabet til spillemænds liv og værker, samt at støtte unge musikere/spillemænd, som ønsker at arbejde med Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaards kompositioner og arrangementer. Ansøgningsfrist: 1. maj. Uddeling: inden 15. juni. Fonden har mulighed for at uddele ca. kr om året. Ansøgningen, som skal være maskinskrevet i A4-format, sendes til: Bo Skjærbæk, Syrenvænget 31, Thyregod, 7323 Give. Tlf Mere information: Beretning for året 2012: Spillemandskredsen Stabilitet og konsolidering er måske de første ord, som falder mig ind, når jeg skal se endnu et år med Spillemandskredsen som en aktiv part på den folkedansemæssige og folkemusikalske scene. Vi har holdt kursen fra vores strategiarbejde støt og flere mål er nu opfyldt. Spillemandstræf og generalforsamling i marts Generalforsamlingen bød ikke på store overraskelser det skulle da lige være det flotte økonomiske resultat. Der var genvalg over hele linjen og alle kunne fortsætte deres utrættelige arbejde for Spillemandskredsen med vores treårige strategiplan som styringsværktøj. Træffet foregik denne gang i Ringsted i tæt samarbejde med Ringstedegnens Fokedansere, der hjalp os rigtig fint med indkvartering og afvikling af kursus samt legestue og generalforsamling igennem hele weekenden. Årets gæsteinstruktør var Helle Baltzer Rohde, Århus der svingede pisken og violinbuen over de ca. 40 mand, der deltog. Legestuen om aftenen blev ledet af Helle Larsen, Sengeløse under titlen Helle vs. Helle. Generalforsamlingen søndag forløb helt efter planen. Kontingentet for 2013 kunne fastlægges uden ændringer. Driften og året der gik: Medlemstallet er fortsat et fokusområde i 2012 måtte vi konstatere en LILLE nedgang, men der er igangsat aktiviteter for at skaffe flere medlemmer især fra den yngre generation. Dette arbejde er med stor hjælp fra alle lokale spillefolk. Trin & Toner Nummer 2 Februar

8 Spillemandskredsen Spillemandskredsen har også i år haft et fortræffeligt samarbejde med Landsforeningen Danske Folkedansere LDF omkring vores kurser. Endnu en gang overgik vore kursusledere sig selv og leverede flotte kurser med høj kvalitet, mange deltagere og god økonomi. Vi har afholdt de traditionelle årlige fællesmøder med LDF - det ene i forbindelse med regionskonferencen i Hundested, som er landsstævneby i Der var ikke landsstævne, men som bekendt NORDLEK i Steinkjer i Norge. Antallet fra Danmark kunne være større, men alle der rejste til Norge fik en fantastisk oplevelse. Regionernes arbejde: Som sidste år må vi konstatere, at arbejdet i regionerne ikke alle steder kører helt optimalt en opgave, der dog er taget hånd om. Det kan være svært at finde tilstrækkelig med spillefolk, som OGSÅ synes at det er sjovt og interessant at gøre at stykke lokalt foreningsarbejde i regionen. Dog er det senest lykkedes at få mere gang i samarbejdet om spillemandsmusikken i Region Sjælland. Region Nord og Syd kører fint, men der er plads til forbedring i Region Hovedstad og i Midtjylland. Beretninger fra regioner vil blive lagt på hjemmesiden og fremlægges på generalforsamlingen. Nordlek: Samarbejdet omkring Nordlek er vigtigt, men som meddelt tidligere har vi været nødt til at nedprioritere indsatsen på dette felt. Vi søger fortsat efter en person, som vil tage dette ansvarsområde på vegne af Spillemandskredsen. Nordlek Stævnet i Viborg 2015 er godt i gang med planlægningen med Lone Schmidt fra LDF som Stævneudvalgsformand. Poul Erik Damgaard fra Region Midt har indtil videre været Spillemandskredsens repræsentant, men må desværre overlade roret til en anden i 2013 vi har i skrivende stund ikke denne person på plads. Foruden Bent Melvej vil også andre lokale medlemmer af DFS deltage i arbejdet. Landsstævne 2013: Landsstævnet 2013 i Hundested er faktisk i fuld gang. Stævneudvalget arbejder så de sveder med Bent Hansen, LDF som formand og Michael S Petersen, DFS som næstformand. Birger Jensen, DFS er formand for Musikudvalget, der også tæller lokale spillefolk. Der satses meget på at få mange unge til at deltage og der er særlige arrangementer for denne gruppe spillefolk. Vi appellerer til og regner med, at rigtig mange af kredsens medlemmer vil deltage i stævnet, hvorfor vi også gør en ekstraordinær indsats for musiksiden. Der er truffet aftale med PA SYD om at styre alle lydanlæg de kender stævnet og kan levere den kvalitet vi ønsker. Det er desværre ikke lykkedes at finde en ny landsstævneby for 2014 en opgave som burde være løst sidste år, men som sikkert snart er på plads. Ungeudvalget: Ingolf har hele tiden været lokomotiv på vores forsøg på at få et målrettet ungdomsarbejde i gang. Der er gjort flere tiltag, men som altid er starten det sværeste. Det er dog nu lykkedes at få gang i et projekt, som starter i februar Rasmus Nielsen vil stå i spidsen for de unge spillefolk, der skal mødes en gang om måneden. Og det er målet at aktiviteterne skal munde ud i aftalte arrangementer (legestuer, koncerter, udenlandsrejser og lignende). Vi har igen økonomisk støttet at par stævner for børn og unge spillemænd. Samarbejdet med de øvrige organisationer: Dette punkt er nok den side af vores strategiarbejde, som er længst bagud, så det skal have en opstrammer i det kommende år. FolkeMusikHusRingen (FMHR), FolkeMusikSammenslutningen (FMS) og Spillemandskredsen (DFS) har alle givet udtryk for, at vi dækker forskellige områder af folkemusikken, men alligevel har vi fælles mål, så der er et godt grundlag for at udvikle samarbejdet bl.a. gennem arbejde i AKKS - Amatørernes Kunst og Kultur Samråd. Vi fokuserer alle på den mere amatørmæssige side af folkemusikken, idet vi dog er enige om, at også i vore organisationer sker der et meget professionelt arbejde! Kurserne i Spillemandskredsen: Igen i 2012 var vore kurser særdeles velbesøgte. I styrelsen anser vi kurserne for at være helt essentielle for at vi kan uddanne spillemænd og desuden vedligeholde fagligheden hos vore medlemmer, så vi fortsat kan levere god spillemandsmusik til folkedansen i Danmark. Kursusudvalget har desværre ikke fundet mulighed for at afholde møde trods flere tiltag. Alligevel er alle kurser afviklet på bedste vis og til kryds og slange. Kursuslederne gør fortsat et fantastisk stykke arbejde på egen hånd tak for det. ALLE gennemførte kurser har været godt besøgt, og deltagerantal, gode forhandlingsevner samt en vis økonomisk sans har igen i 2012 resulteret i en god økonomi. 8 Trin & Toner Nummer 2 Februar 2013

9 Spillemandskredsen Kurserne er Spillemandskredsens vigtigste aktiv og der er hvert år budgetteret med underskud, da uddannelse af spillemænd nødvendigvis må koste penge. I 2012 kunne for første gang inviteres til kursus i nodeskrivning på computer der blev udbudt to kurser, men desværre måtte det ene aflyses pga. få tilmeldte, da dagen kolliderede med andre aktiviteter. Også på kursussiden har Styrelsen valgt at fokusere på Unge-arbejdet, hvorfor kursusfolderen i 2013 kan vise helt ekstraordinære lave priser på Spillemandsuddannelsen, hvis man er under 25 år! Det annoncerede efteruddannelseskursus, som afholdes i fællesskab med dansesiden i LDF, måtte desværre atter aflyses pga. manglende tilslutning. En stor tak til kursuslederne for den ihærdige indsats, I alle gør for afholdelse og udvikling af kurserne i Spillemandskredsen. Trin & Toner foreningernes ansigt udadtil - er fortsat et vigtigt samarbejdsemne, hvor de to landsorganisationer informerer egne og hinandens medlemmer. Trin & Toner kan desuden læses på vores hjemmeside, en god service, som mange bruger. Vi forsøger desuden i større grad at benytte hjemmesiden til at opdatere nyheder til medlemmerne. WEB-siden: Hjemmesiden styrer vores ihærdige webmaster Henning Søndergård Andersen fortsat. Husk at benytte hjemmesiden, både til at hente informationer, men i særdeleshed også til at lægge diverse informationer på. Det er medlemmerne i Spillemandskredsen, der kan benytte hjemmesiden både lokalt, regionalt og på landsplan. Og jo flere informationer man finder på hjemmesiden, desto mere bliver den brugt. Du kan altid kontakte enten Henning eller en fra styrelsen. En stor tak til Henning for indsatsen. Forlaget:, Else Egeberg fra Klarup er fortsat direktør i Spillemandkredsens Forlag. Salget af musik-cd`er er vigende, mens nodesalget går stille og roligt. Vi må nok erkende at vi skal til at se på forlagets fremtid, da salget er lille og driftsomkostninger kun klares, fordi vi har et lager at tære på. Tak til Else for indsatsen. Og så der er måske det vigtigste af det hele vores STRATEGIPLAN: Vi har nu i Styrelsen igennem tre år arbejdet efter vores strategiplan med nogle få, men velvalgte mål, som kunne føre Spillemandskredsen ind i det næste årti. Der er tidligere i T&T gjort rede for fremdriften af strategipunkterne: 1. Medlemstallet er desværre ikke stigende men vi anser alligevel vores fokus på dette som en succes, da vi har undgået en alt for stor nedgang hvad mange andre foreninger må opleve i disse år, hvor foreningstanken og kulturen er under hårdt pres. 2. Det økonomiske mål var fra starten en forøgelse af formuen med ca kr. over tre år. Udviklingen har hele tiden været positiv og målet er for længst nået se årets regnskab, der igen i år er over budget. Den økonomiske forbedring giver os mulighed for at igangsætte nye tiltag uden at vi løber store pengemæssige risici. 3. Udvikling af nye kurser: Vi har med succes gennemført et nyt kursus. Det planlagte nye kursus i Nodeskrivningsprogrammer er gennemført. Desværre lykkedes det ikke at få andre emnekurser som efterlyst af medlemmerne op at stå. Det vil ske i 2013! 4. Samarbejdet med de øvrige organisationer i Folkemusikverdenen er en krævende og langsom proces, men vi holder fast og arbejder videre. 5. Nye udgivelser af noder: Årets udgivelse i 2012 blev for første gang elektronisk. Nodeudvalget havde samlet en del arrangementer fra vore forskellige kurser indenfor de sidste par år. Instruktørerne har velvilligt stillet deres materiale til rådighed, og alle kan hente (downloade) noderne via hjemmesiden: www. spillemandskredsen.dk her er i alt 11 gode musikstykker i arrangementer for grupper eller til solobrug for medlemmerne Strategiarbejdet fortsætter og vi har planlagt at opdatere planen med nye mål for en treårig periode dette vil ske i begyndelsen af Sidst en stor tak til alle Jer i regionerne, der sørger for god musik på træningsaftenerne i lokalforeningerne og til legestuer og baller. Også en stor tak til kursuslederne for Jeres engagement i Spillemandskredsen. En stor nytårs-tak til alle samarbejdspartnerne - i særdeleshed Landsforeningen Danske Folkedansere samt til styrelsen for samarbejdet i Allersidst men ikke mindst - en kæmpe tak til alle Jer musikelskende og spillende medlemmer, fordi I støtter og bakker op om Spillemandskredsen. Vi glæder os i Styrelsen til at møde jer alle i Hundested til sommer. Michael S. Petersen, formand Trin & Toner Nummer 2 Februar

10 Spillemandskredsen DFS Spillemandsuddannelsen Bjerringbro 29. juni - 6. juli 2013 Februar har det med at blive en både kold og mørk måned. Men der er heldigvis lys forude. En hel uge med spillemandsmusik på Nørgårds Højskole i Bjerringbro er i vente. Det er blevet tid til at reservere en uges ferie til sommerens absolutte top begivenhed nemlig DFS Spillemandsuddannelsen i Bjerringbro. Det er 10. gang at kurset kører som Spillemandsuddannelsen Bjerringbro og fokus er stadig på håndværket at spille til dans. Det er en udfordrende disciplin som ikke gøres ved blot at kunne læse noderne. Derfor indeholder Spillemandsuddannelsen en række forskellige fag som fører kursisten frem mod målet at spille til dans på en måde som får dansere til at svæve over gulvet. Årets temaer I år vil der være 2 temaer som er gennemgående i kursets forskellige fag. Disse temaer er altid forskellige dansetyper og i år er temaerne: Schottish Hopsa Rullende Kursusform Spillemandsuddannelsen er modulært opbygget med en rullende kursusform der over en 4 årig periode bringer dig igennem de basale dansetyper samt spil til sang. Man kan starte når man ønsker det, og man skal ikke nødvendigvis deltage hvert eneste år. Endvidere kan man sagtens deltage mange flere gange end de 4 år som kurset ruller over. ;-) Undervisningen Undervisningen er bygget op omkring forskellige fag som giver dig som spillemand værktøjer til at kunne spille til dans på en måde som understøtter pulsen og rytmikken i dansen til glæde for dansebenene og ørerne! Fagene omfatter rytmik, instrumentalundervisning, dansespil, praktik samarbejde med LDF Danseinstruktør kursisterne, gruppespil samt orkesterspil for alle deltagere. Der er Instrumentalundervisning for Violin (2 niveauer) og Harmonika (2 niveauer). Desuden Klarinet, Fløjte samt Kontrabas instrumentalundervisning med egne instruktører (solo og gruppeundervisning). Andre instrumenter som guitar, mandolin, klaver, mv. er meget velkomne, og vil kunne vælge at deltage på et af de nævnte instrument hold efter eget ønske. Hvem kan deltage DFS Spillemandsuddannelsen er både for dig der har været spillemand i mange år, såvel som for dig der er forholdsvis nystartet. Som minimum skal du imidlertid kunne spille gængse melodier i 358 som fx. nr. 343 Sekstur på Række og nr. 660 Vals fra Himmerland samt kunne læse noder og spille disse på eget instrument. Kompetent Instruktørhold Instruktører og undervisere på DFS Spillemandsuddannelsen er alle særdeles kompetente folkemusikere såvel som undervisere. Det giver en bred forståelse for formidling såvel som et stærkt eksempel på hvordan musikken kan spilles så den bliver dansebar. I år består instruktørholdet af: 10 Trin & Toner Nummer 2 Februar 2013

11 Spillemandskredsen Johnnie Frederiksen, Harmonika (tidl. Baltinget) Jesper V. Pedersen, Harmonika (Phønix, Baltinget) Rasmus Nielsen, Violin (Trias) Bent Melvej, Violin (Rasmus, Iversens Quartet) Birgit Alsdam Cramer, Klarinet (Stry fri) Annmarie Grams, Tværfløjte og Blokfløjte (Tulja) Jesper Carlsen, Kontrabas (Ostinatekspressen) Kursus pris Pris for DFS medlemmer: kr ,- Pris for ikke medlemmer: kr ,- Tilmelding Tilmeldingen er åben fra den 1. januar til den 1. april Gå ind på klik på Kurser i Hovedmenuen, og klik derefter på Spille- mandsuddannelsen Bjerringbro. Scroll ned på siden her finder du online tilmeldingen. Indbetaling af kursusprisen kan ske på Giro , evt. via din Homebank (vælg kortartskode 01). Tilmelding er først gældende når betalingen er registreret. Indkvartering Det vil også i år være muligt at tilvælge specialværelser mod tillægsbetaling. Du kan vælge flg: Dobbeltværelse med opredning og fælles bad = intet tillæg Dobbeltværelse med eget bad = tillæg kr. 400,- (kr. 200,- pr. person) Enkeltværelse med fælles bad = tillæg kr. 400,- Enkeltværelse med eget bad = tillæg kr. 600,- Specialværelser fordeles efter først til mølle princippet. Kursussted Nørgårds Højskole, Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro Ankomst / Afrejse Lørdag den 29. juni, kl / Lørdag den 6. juli efter morgenmaden Kursusleder Mogens Cramer, Møllebakken 7, Ramløse, 3200 Helsinge, tlf.: DFS Spillemandsuddannelsen Bjerringbro - UNGDOMSLINIEN 29. juni - 6. juli EN UGE MED PROFESSIONEL UNDERVISNING Spiller du violin, harmonika, fløjte, klarinet, bas, guitar, klaver eller andet og synes du det er fedt at spille folkemusik, som andre kan danse til, så tilbyder Spillemandskredsen dig nu en unik mulighed for at komme på en uges kursus i at spille til dans. Kurset indeholder foruden daglige samspilssessions med andre unge også rytmik, instrumentalundervisning og orkesterspil samt en masse socialt samvær med andre unge og voksne med samme interesse for musik som dig. ÅRETS TEMAER Hvert år har sine specielle temaer og i år bliver det rigtig fedt med Schottisch og Hopsa. FANTASTISKE INSTRUKTØRER Vi har samlet nogle af landets bedste instruktører, som selv er dygtige og erfarne dansespils musikere. Du kender sikkert de fleste: Jesper Vinther Petersen, Harmonika (spiller i Phönix, Impuls Trio, mv.) Rasmus Nielsen, Violin (spiller i Trias) Johnnie Frederiksen (spillede tidligere i Baltinget) Trin & Toner Nummer 2 Februar

12 Spillemandskredsen Bent Melvej Nielsen, Violin (spiller i Iversens Quartet, Rasmus, mv.) Birgit Alsdam Cramer, Klarinet (spiller i Stry fri) Jesper Carlsen, Kontrabas (spiller i Ostinatekspressen) Annmarie grams, Fløjte (spiller i Tulja) PRAKTISKE OPLYSNINGER: Hvem kan deltage? Kurset er for unge mellem 14 og 20 år. Hvornår? Lørdag den 29. juni (ankomst mellem kl. 14 og 15) til lørdag den 6. juli (afrejse efter morgenmaden) Hvor? Kurset foregår på Nørgaards Højskole, Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro som en del af Spillemandsuddannelsen Bjerringbro (se beskrivelse andetsteds i bladet). Pris Det koster kun kr. for en hel uges kursus, inkl. ophold og forplejning hver dag samt undervisning af særdeles kompetente instruktører og folkemusikere fra morgen til langt ud på aftenen. Er du ikke medlem af Spillemandskredsen, er prisen dog kr. Tilmelding Der er åbent for tilmelding fra den 1. januar til den 1. april Du kan klare hele tilmeldingen online på vælg kurser i venstre side af skærmen og find derefter Spillemandsuddannelsen Bjerringbro UNG- DOMSLINIEN. Indbetaling af kursusprisen kan ske på Giro , evt. via din Homebank (vælg kortartskode 01). Tilmelding er først gældende når betalingen er registreret. Mere info Vil du vide mere om kurset kan du kontakte Kursusleder Mogens Cramer på tlf.: , mobil: eller Over Sundet Masquerade GO0912 Et nyt og spændende udspil fra de unge musikere i kvartetten, Over Sundet. Musikken tager sit afsæt i den traditionelle nordiske folkemusik og krydres med inspiration fra andre genrer som jazz, balkan og mellemøsten. Instrumenteringen giver en dejlig sprød klang, som er med til at give musikken sin helt egen karakter. Der improviseres både over melodierne og med rytmer, det glider let og ubesværet og smelter helt sammen. Der er melodier, der fungerer som rytmisk og musikalsk legeplads med masser af sjov og ballade og samtidig stort musikalsk overskud til at udføre de geniale ideer. Og der er melodier med ro, intensitet og inderlighed, hvor hvert instrument kæler for melodien. Der eksperimenteres med lyd, instrumenternes muligheder og dermed hvilke effekter, det giver i musikken. En meget spændende CD, hvor der for hver gennemlytning dukker nye aspekter op. Over sundet komponerer og arrangerer selv disse underfundige melodier for saxofon, klarinet, cello og perkussion. Over Sundet er: Lea Havelund Rasmussen på Cello Cecilie Elbrønd Strange på Saxofon Simon Alsing Busk på Perkussion Siri Iversen på Klarinet og Sang 4 veluddannende unge mennesker, der har dedikeret deres liv til musikken. Vil du høre mere, kan du følge deres koncertkalender på eller købe deres CD ere på God fornøjelse Dorthe Linde Jørgensen 12 Trin & Toner Nummer 2 Februar 2013

13 Spillemandskredsen Er du mellem 15 og 25 år og har lyst til at spille til dans? Har du lyst til at prøve kræfter med et bal eller en legestue, hvor det er de unge musikere, der er i centrum? Eller måske har du lyst til at rejse med til udlandet og spille dansk folke- og spillemandsmusik? Så er chancen her. Spillemandskredsen igangsætter nu et nyt et projekt specielt for unge spillefolk mellem 15 og 25 år, der er vild med dansk folkemusik - eller kunne du bare tænke dig at prøve det? Så er årets bedste tilbud her for at komme på scenen med jeres egen musikalske optræden. Vi har fået en aftale med Rasmus Nielsen, kendt fra Trias (vinder af DM i folkemusik 2011), til at styre slagets gang igennem projektet. Rasmus vil være musikalsk leder og sikre repertoire og arrangementer, der vil vise dansk spillemandsmusik og folkedansemusik fra sin bedste side. Vi er endnu ikke helt klar over, hvor vi ender, men er meget fokuserede på at komme i gang. Og der ligger allerede aftaler om optrædender forude! Projektet har opstart lørdag den 23. februar Kl på Gedved Skole tæt ved Horsens. Følgende øvrige datoer i foråret 2013 er fastlagt: 23. februar 9. marts 13. april 25. maj Formål med projektet: At samle en større gruppe / et orkester, der skal spille til bal/legestue i Hundested sommeren 2013, til Nordlek i Viborg osv. Eventuelt lave en elitegruppe, der tager til festival i udlandet. Senest ved sidste spilledag den 25.maj besluttes det videre forløb for sommerens og næste års aktivteter. Projektet er gratis for medlemmer af DFS. Nærmere information: Følge med her i bladet eller besøg DFS hjemmesiden: Yderligere information og tilmelding: Ring eller skriv til Ingolf på Hilsen Ingolf Trin & Toner Nummer 2 Februar

14 Spillemandskredsen Johanna-Adele Jüssi Kiilid GO0812 CD afspilleren snurrer. Ørerne er slået ud og lytter til afslappende og samtidig energisk musik med nerve. Det er den estiske violinist Johanna-Adele Jüssi, der præsenterer et interskandinavisk/baltisk musikalsk billede. Billedet er broget og spændende med mange musikalske farver, der bruges lige fra den meget fine tynde pensels buestrøg til den fede, saftige og fyldige pensel. Spinkle toner der står helt alene afløses af bred lyd. Det hele står præcist og rytmisk uden slinger i valsen. Der er store tekniske udfordringer på alle instrumenter, og de mestres med meget musikalsk overskud fra de erfarne musikere på CD en. Og hvem er de så? Fra Estland: Johanna-Adele Jüssi på violin og Jalmar Vabarna på guitar Fra Norge: Jo Einar Jansen på violin Fra Sverige: Sven Midgren på violin Fra Danmark: Nikolaj Wamberg på Kontrabas Melodierne er både Johanna-Adeles egne kompositioner og traditionelle nordiske melodier. Cd en hedder Kiilid, og det betyder guldsmedje. Guldsmedje er symbolsk og udtrykker den glæde og lyst Johanna-Adele igennem de senere år har haft ved at spille den norske musik netop sammen med de musikere, hun her har samlet. Og det er en guldgrube, en skatkiste af fantastisk musik vi har her i norden. Denne CD er endnu et bevis på, at der findes meget fantastisk musik, og der komponeres stadigvæk fortryllende og forførende melodier. Er din nysgerrighed blevet pirret så giver Johanna-Adele koncerter i hele norden, find mere info på eller på www. folkshop.dk, hvor CD en ligeledes kan købes. Dorthe Linde Jørgensen Spillemandskalenderen Spillemandskredsen Generalforsamling, Bjert Spillemandslegestue, Bjert Spillemandsuddannelsen, Bjerringbro Landsstævne, Hundested Temakursus, Høng Forspillerkursus, Brenderup Region Nordjylland Sammenspil og valg til regionsstyrelsen, Aktivitetscentret Vestergården Sammenspil, se ovenfor Sammenspil, se ovenfor Region Syddanmark Amtsstævne Vejle Amt, Fredericia Sommertræf, Assens Sommerbal på Skamling Region Sjælland Spillemandslegestue 7.6. Sommerstævne, køge 4.8. Håndværkets Dag, Maribo Folkedansens Dag, Holbæk Ca melodier til download Lørdag den 15. juni uddeler Saugmann Bjerregaards Fond bevillinger. Fondens hjemmeside dokumenterer bevillingerne og historien om D.T.S. Bjerregaard og hans værker. Det er her muligt at søge i alle titlerne på de knap 1000 udgivne Baldansenumre. Der kan ses eksempler på Baldansehæfternes udseende fra Der er navne, billeder og eksempler på D.T.S. Bjerregaards orkestermedlemmers handel i musikdirektørens musikhandel, hvor der også blev handlet med andet end musikalier (noder, instrumenter o.lign.), fx livsforsikringer og tørv. Men det er nu muligt at hente og evt. udskrive kopier af de originale nodesider fra de udgivne Baldansehæfter. Der er vejledning på Fondens hjemmeside til hvorledes der kan hentes kopier (og hvis nogen har en god idé til en lettere hentningsprocedure kan de indsende en ansøgning om Fondens støtte til formålet). I første omgang drejer det sig om melodierne, dvs. første violin-stemmen. Men sitet vil løbende blive opdateret med de fuldstændige arrangementer (oftest 1. vl., 2. vl., 2. vl. extra, tværfløjte, klarinet, trompet, tenorbas, kontrabas). Det endelige mål må være at gøre alle arrangementerne tilgængelige til brug for spillemænd og forskere i spillemandsmusikken. Den 15. juni har Fonden mulighed for at uddele ca. kr og indkalder kvalificerede ansøgninger med ansøgningsfrist den 1. maj. Saugmann Bjerregaards Fond Oprettet af Ester Bjerregaard ( ) med formålet: at støtte interessen for dansk spillemandsmusik og musik arrangeret eller komponeret af hendes svigerfar D.T.S. Bjerregaard, Kjellerup ( ). Billedet er taget ved Fondens uddeling på Odense Folk Festival, maj 2012, hvor Fondens formand, Bo skjærbæk, i forbindelse med uddelingen, fortæller om Fondens hjemmeside (og den nye mulighed for at hente melodier). 14 Trin & Toner Nummer 2 Februar 2013

15 Det sker i din region Region midtjylland Indbydelse til Familiesensommerstævne 9-11 august 2013 Region Midtjylland i Samarbejde med Karup og Omegns Folkedanserforening Igen i 2013 er der mulighed for at komme til dette hyggelige stævne i Region Midt, alle er velkommen. Stævnet foregår i og ved Alhedehallerne og kulturhuset med nødcamping på grønne områder i forbindelse med hallerne og kulturhuset, der vil også være mulighed for overnatning i fire personers værelser i forbindelse med kulturhuset. Vi håber der kommer en del børn og unge, der spiller og danser. Derfor vil der være spille og danseworkshop for børn og unge, hvis der bliver tilslutning nok på flere niveauer. Instruktører til B&U delen er: Dans: Hans L. Pedersen Jan Holmelund Musik: Lene S. og Aksel S. Nielsen med flere.? Lørdag aften håber vi der bliver en kort spillemands koncert ved børn og ungegrupperne Der vil som tidligere være danseworkshop for voksne lørdag eftermiddag v/birthe Jørgensen, tema:peder spillemand, Grove egnens gamle danse, spillemand: Ole Nurdug Jensen Stævnet starter fredag med ankomst og indkvartering fra kl. 14,00 - Du kan vælge at klare forplejningen selv, eller du kan købe maden fredag og lørdag aften, mad skal bestilles ved tilmeldingen, se tilmeldingsskema. Sangtime v/ Ole Nikolaisen fredag vil være fælles for begge programmer, husk at medbringe sangbog. Stævnet rundes af søndag med fælles morgenbord, hvor vi sørger for brød/smør m.m. og du selv sørger for, service, kaffe og sangbog. Det foreløbige program ser således ud. Foreløbigt Program for sensommerstævne i Frederiks 9 11 august Fredag 9/8 Kl. 14,00 Ankomst Kl. 18,00-19,00 Spisning af forud bestilt mad Kl. 19,30 Faneinstruktion Kl. 20,00 21,00 Faneindmarch, åbning af stævnet i kultursalen, og derefter legestue. Kl. 21,00-21,15 Pause, kaffe kan købes kl. 21,15-22,15 Sang v/ Ole Nikolaisen husk sangbog Kl. 22,15-? Legestue fortsat. Kl. 00,00- Spontan natdans Lørdag d. 10/8 Kl. 08,00-09,00 Afhentning af forudbestilt morgenbrød (i stævnekontoret) Kl. 11,00 Kl. 11,15-? Kl. 14,00-16,00 kl. 18,00-19,00 Kl. 19,30-20,15 Kl. 20,30-21,30 Kl. 21,30-22,15 Kl. 22,15-23,50 Kl. 23,50-? Kl. 00,00-? Søndag d. 11/8 Kl. 09,00-? Kl. 15,00 B&U program Fredag d. 9/8 Kl. 14,00-? Kl. 18,00-19,00 Kl. 19,00-21,00 Kl. 21,00-22,00 Lørdag d. 10/8 Kl. 11,00 Kl. 11,15 Kl. 14,00-16,00 Kl. 19,30-20,15 Kl. 20,30-? Fælles afgang fra campingpladsen til danseplads ved Lokal Brugsen Dans på p. plads ved Lokal Brugsen Danseworkshop tema: Peder spillemand, Grove egnens gamle danse v/ Birthe Jørgensen og spillemand Ole Nurdug Jensen Spisning af forud bestilt mad Spillemandskoncert med børnespillemands grupper Legestue Kaffepause Legestue fortsat Faneudmarch Spontandans/natdans Fælles morgenbord, sang og afslutning, husk sangbog Camping og værelser ved kulturhus skal være ryddet. Ankomst Spisning af forud bestilt mad B&U aktiviteter spilleworkshop Og dans Sang fælles for alle Fælles afgang fra campingpladsen til dansepladsen ved Lokal Brugsen Spil og dans ved Lokal Brugsen B&U aktiviteter sanglege, dans, spilleworkshop. Spillemandskoncert med B&Ugrupper B&U legestue (hvis der er deltagere nok?) Søndag d. 12/8 Kl. 09,00 Fælles morgenbord, sang og afslutning Kl. 15,00 Værelser ved kulturhuset og campingpladsen skal være ryddet. Ret til ændringer forbeholdes. Pris for hele Stævnet er kun 200 kr. pr voksen børn under 14 år er gratis, dog skal der betales 100 kr. for to overnatninger i værelse pr. person, både for voksne og børn. Camping er gratis for alle. Trin & Toner Nummer 2 Februar

16 Det sker i din region Deltagelse til koncert og legestue lørdag aften uden stævneemblem 85,00 kr. Bemærk at kaffen lørdag aften er inkluderet i prisen. Afmeldingsgebyr 50 Kr. Tilmelding og betaling, senest 1. april som sendes til Gert Nielsen enten på mail eller med post. Gert Nielsen, Odinsvej 4, 7620 Lemvig Tlf eller Mail: Tilmeldingsskemaer kan rekvireres hos Gert Nielsen. Eller hentes på Regionens hjemmeside: klik på Region Midtjylland Tilmeldingen bliver først registreret når betalingen indløber, betaling enten pr check eller på konto nr (Sparekassen Vendsyssel), husk at skrive navn og at det er betaling for stævnet. Landsforeningen Danske Folkedansere Region Midt i samarbejde med Karup og Omegns Folkedanserforening Ret til ændringer forbeholdes. Se også Regionens hjemmeside hvor vi forsøger at holde programmet opdateret. Vi ses. Region syddanmark Ny dato På grund af Regionsseminar LDF / Regioner den 9. marts, ændres dato for afvikling Regionsmesterskabet i Pardans til den 17. marts Sted = Østergades Forsamlingshus, Østergade 33, Middelfart. Med venlig hilsen Christian Jensen, Danseudvalget, Ældrelegestue i Nr. Hostrup Traditionen tro afholder vi legestue for ældre i Nr. Hostrup Forsamlingshus, Nr. Hostrupvej 29, 6230 Rødekro Søndag, d. 3. marts kl Midt på eftermiddagen vil der være kaffe/te med hjemmebagt kage. Entré for medlemmer inkl. kaffe: 50,- kr. og for ikke medlemmer 60,- kr. Øl og vand kan købes til meget rimelige priser. Dansen ledes af vore lokale ældreinstruktører, til musik leveret af en stor flok spillemænd. Spillemænd er meget velkomne, I får gratis entré og kaffe. Tilmelding senest 23. feb. til: Else Marie Gram, tlf , mail: eller Arne Nielsen, tlf , mail: Ved tilmelding bedes I oplyse jeres navn, medlemsnummer og hvilken forening I danser i. Landsforeningen Danske Folkedansere Region Syddanmark, Seniorudvalget Højskoledag på Rødding Højskole for Dansere i den modne alder Fredag den 19. april 2013 Musik: Agnethe og Bent Steffensen, Poul Erik Andersen og Jørgen Nielsen. Instruktør: Arne Bach Program Ankomst, kaffe med bolle morgensang Dansekursus Frokost Legestue Kaffe med kage Sangtime Legestue Afslutning Pris for medlemmer af Landsforeningen Danske Folkedansere: 300,- kr. pr. person for hele dagen. For ikke medlemmer er prisen 315,- pr. person. Tilmelding senest 3. april: til Gudrun og Kristian Johnsen tlf: , mail: eller Grethe Ladefoged tlf: , mail: Indbetaling senest 3. april til kt.: Reg.nr.: 1551 kt.nr.: Ved tilmelding og betaling oplyses dit navn, dit medlemsnummer og hvilken forening du danser i. Landsforeningen Danske Folkedansere Region Syddanmark, seniorudvalget Region Hovedstaden LDF Region Hovedstaden og Region Sjælland afholder sammen regionsmesterskab i pardans Lørdag d. 16. marts 2013 i Roskilde (stedet er ikke helt på plads endnu) Landsforeningens konkurrenceudvalg har valgt følgende danse: Bogbinderdansen Hardsyssel, 607 i 358, Vals og Pariserpolka Sdr. Jylland hæftet. Så snart alt om dagens program, tid og sted er på plads vil det komme på hjemmesiderne. Selvfølgelig bliver programmet også sendt ud til foreningerne. Evt. spørgsmål, kontakt Egon Agerskov, som også står for dagen, på mail: eller På gensyn d. 16. marts. Region Hovedstaden og Region Sjælland 16 Trin & Toner Nummer 2 Februar 2013

17 Medlemmerne guldbryllup Den havde Gitte og Jørn Nødskov GULD- BRYLLUP. Gitte og Jørn har beskæftiget sig med folkedans i over 40 år. Bl.a. har Gitte beskæftiget sig meget med dragtsyning, herunder dragter til regentparret, været medlem af landsforeningens styrelse i 16 år, herunder formand for samme i 6 år, samt deltaget i og ledet flere udvalg. Gitte blev den udnævnt til æresmedlem af landsforeningen Danske Folkedansere. Jørn har udover at fungere som assistent for Gitte i hendes arbejde også gjort et stort selvstændigt stykke arbejde i form af formand for Karup og Omegns Folkedanserforening i 16 år og været medlem af regionsbestyrelsen i Midtjylland siden strukturændringen. Karup og Omegns Folkedanserforening. Stiftelsesfest Kom til en festlig aften i Låsbyhallen sammen med 200 glade dansere. Låsby og Omegns Folkedansere indbyder alle til vores årlige stiftelsesfest som afholdes lørdag den 23. februar 2013 kl i Låsbyhallen, Niels Bohrs vej 7, 8670 Låsby. Danseleder: Tove Juhl Jensen. Musikken leveres af: Dorthe Linde Jørgensen, Jan Michaelsen og Martin Madsen. Fanerne føres ind kl Entre inkl. kaffebord: Kr.: 85.- Tilmelding senest torsdag d. 21. februar 2013 på tlf (Ole H. Buksti) eller tlf (Niels Kristensen). Venlig hilsen og på gensyn. På bestyrelsens vegneelse Lemming, Formand. Fødselsdag Ingrid Andersen Ønskes rigtig hjertelig tillykke med de 65 år. Fra Højby Ungdomsforenings Folkedansere Familielandsstævne 2013 Igen i år arrangerer Gymnastikforeningen i Verninge FAMILIE- LANDSSTÆVNE. Vi har dog været nødt til at flytte stævnet til den lokale landsbyskole i Verninge. Kig ind på hjemmesiden her vil I kunne finde oplysninger om stævnet samt tilmelding. Yderligere oplysninger fås på Vel mødt til Familielandsstævnet i Verninge Hanne Bording Jørgensen, stævneleder. Trin & Toner Nummer 2 Februar

18 Medlemmerne Sponsoreret af Carlsberg Sportsfond Øhavskvadrillen afholder TIRSDAGSDANS den anden tirsdag i måneden og havde derfor brug for en højttaler og et trådløst headset, men syntes jo ikke økonomien lige kunne række til dette. Vi sendte en ansøgning til Carlsberg Sportsfond (www.carlsbergmindelegat.dk), hvor vi bl.a. skrev: "Vi er en folkedanserforening i Svendborg Kommune, som arrangerer TIRSDAGSDANS 3 tirsdage i efteråret og 4 tirsdage i foråret for øvede folkedansere, der gerne vil have lidt mere udfordring, end der kan gives i den lokale forening. Vi har to gennemgående instruktører og 3 gæsteinstruktører hvert år. Vi har to faste spillemænd. Der danses pardanse, rækkedanse, kvadrilledanse osv. Vi har behov for headset/microfon og højttalere til disse arrangementer. Vi oplyste tallene for vores budget og prisen for indkøb af udstyret og fik en bevilling på kr., hvilket vi er rigtig glade for og udstyret er hjemkøbt og taget i brug første gang til TIRSDAGSDANS den 8. januar 2013, hvor Annika Vestergaard var instruktør og Ninna Aasen stod for musikken. Der deltog denne aften 28 dansere. Øhavskvadrillen takker Carlsberg Sportsfond for bevillingen. 18 Trin & Toner Nummer 2 Februar 2013

19 Annoncer Beskrivelseshæfter Folkedanse/Gamle danse Lanciers beskrivelse med noder Håndbog over trin og udtryk i Dansk Folkedans Hæfterne kan også købs i LDF s sekretariat. Åbent: Tirsdage kl Telefon henvendelse (Telefonsvarer uden for åbningstiden) Nørre Farimagsgade 19, kld. tv København K Udlejning af dragtkuverter Leje for tre uger kr. 225,- incl. moms + porto (heraf kr. 150,- i depositum). Mønstrene kan købes. Dragtliste kan fremsendes. Grupper modtages efter aftale. Åbent: Tirsdage kl Telefon henvendelse Nørre Farimagsgade 19, kld. tv., 1364 København K Danske Folkedanseres Salgsafdeling Hørlærred og vadmel samt foerstoffer i forskellige kvaliteter. Sort, blå, brun og grønt fløjl samt mønstrede og ensfarvede silkestoffer. Heluldne stoffer som uld-damask og kamgarn i flere farver og kvaliteter samt sysilke i mange farver. Meget sytil behør og strikkepinde. Dragtmapper, billedserier og bøger. Træffes normalt mandag, tirsdag og onsdag mellem kl og Besøg efter aftale. Lisbeth Green Vedbæksallé 75, 8700 Horsens Tlf Se udvalget i Netbutikken KLAVENESS Art Dame str. 518,- 998,- Folkedragter udlejes Vævestue Karen Birgitte Hansen Ydingløkke 1, 8752 Østbirk Telefon TEGLBORG DANSKE FOLKEDANSESKO Træningssko med ægte lædersål Herre str. 518,- Dame str. Tinknapper Blanke Mønstrede Teglborg Sko Vads Møllevej 23 Sondrup 8350 Hundslund Tlf Se alle øvrige modeller på vores hjemmeside www. teglborgsko.dk Marjatta s Metalværksted Sneserevej 73, Snesere, 4733 Tappernøje Telefon , Fax Materialer til Folkedragter Silkebånd, 100% silke. Hel- og halvsilkestoffer. Silkegarner i 150 farver. Håndtrykte tørklæder, forklæder, sjaler og metervarer. Håndvævede tørklæder og forklæder. Hvergarnsstoffer og ulddamask. Hørlærred. Smykker og knapper. Hatte, huer, sko og hoser. Sysæt og sykurser. Tilskæring og syning. Dragtlitteratur. Silke-Annet Tlf v/ Annet Laursen Skjelsager Dorthesvej 2, DK-3520 Farum Åben efter aftale. Fotograf: Per Kjær Trin & Toner Nummer 2 Februar

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 Lørdag den 30. maj kl. 9.00 til

Læs mere

Trin & TonerNr. 2 Februar 2014 85. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 2 Februar 2014 85. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 2 Februar 2014 85. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 2 Februar 2014 85. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Spillemandskredsens Kursusprogram 2016 www.spillemandskredsen.dk

Spillemandskredsens Kursusprogram 2016 www.spillemandskredsen.dk Spillemandskredsens Kursusprogram 2016 www.spillemandskredsen.dk HUSK nu at give kassereren besked hvis du flytter, får nyt telefonnummer eller e-mail adresse Generelle betingelser for kurser Afbud Er

Læs mere

August 2015. Webmaster, Anine Kirk Todsen, Tlf. 5099 2935, E-mail: anine@todsen.eu. Regionens Elektronisk nyhedsblad

August 2015. Webmaster, Anine Kirk Todsen, Tlf. 5099 2935, E-mail: anine@todsen.eu. Regionens Elektronisk nyhedsblad August 2015 Regionens Elektronisk nyhedsblad Sommerferien er slut, og rundt om i foreningerne gøres klar til opstart af ny dansesæson. Regionernes Webmastere har haft ekstra travlt i ferien. Landsforeningen

Læs mere

Jubilæumsstævne 1968/2017

Jubilæumsstævne 1968/2017 Kære Folkedanserforeninger. I 1968 tog man et fantastisk initiativ, det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne blev skabt. Det første stævne blev afviklet i Køge, så det er 50. gang stævnet afholdes i 2017.

Læs mere

Harmonika og højskole

Harmonika og højskole 2016 Harmonika og højskole Uge 31 31/7 7/8 2016 Side 2 Send harmonikaen på højskole Livsstilshøjskolen i Gudum inviterer til et fuldstændig fantastisk harmonikakursus, hvor harmonikaen er i centrum. Vi

Læs mere

Nummer 2. 14. årg. Oktober STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! Dæmningen 17 7400 Herning Tlf.: 9934 0300 LUNDGÅRDCENTRET TJØRRING

Nummer 2. 14. årg. Oktober STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! Dæmningen 17 7400 Herning Tlf.: 9934 0300 LUNDGÅRDCENTRET TJØRRING Dæmningen 17 7400 Herning Tlf.: 9934 0300 14. årg. Nummer 2 Oktober 2008 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Ring efter gardinbussen BO MILJØ GARDINER 97 12 34 22 20 25 31 10 LUNDGÅRDCENTRET TJØRRING

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Oktober 2016 Regionens Elektronisk nyhedsblad Kære læsere. Så er dansesæsonen godt i gang, og der kommer en strøm af arrangementer, der skal i Polka-Posten, samt på vores hjemmeside. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

STOHOLM FRITIDS- OG KULTURCENTER. 1www.dgi.dk LEDERUDDANNELSE OG INSPIRATIONS- KURSUS. for dansere og spillefolk. www.dgi.dk

STOHOLM FRITIDS- OG KULTURCENTER. 1www.dgi.dk LEDERUDDANNELSE OG INSPIRATIONS- KURSUS. for dansere og spillefolk. www.dgi.dk 1 STOHOLM FRITIDS- OG KULTURCENTER LEDERUDDANNELSE OG INSPIRATIONS- KURSUS for dansere og spillefolk 2 Lederuddannelse og inspirationskursus Lørdag d. 24. maj 2014, kl. 9.00 og søndag d. 25. maj 2014,

Læs mere

Hamonika og højskole. Uge 31 26/7 2/8 2015

Hamonika og højskole. Uge 31 26/7 2/8 2015 2015 Hamonika og højskole Uge 31 26/7 2/8 2015 Side 2 Harmonika og højskole Livsstilshøjskolen i Gudum inviterer til et fuldstændig fantastisk harmonikakursus, hvor harmonikaen er i centrum. Vi skal spille

Læs mere

Juletræ 2008 Nr.22 FEBRUAR 2009

Juletræ 2008 Nr.22 FEBRUAR 2009 Juletræ 2008 Nr.22 FEBRUAR 2009 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Brian Johansen, næstformand 6070 9750 Per Petersen

Læs mere

Trin & TonerNr. 2 Februar 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 2 Februar 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 2 Februar 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 2 Februar 2010 81. årgang Indhold Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2015/2016 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skol -ens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Sæsonstart Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Vi har nu danset de to første måneder af sæsonen 14-15 og kan konstatere, at vi har haft en medlemstilgang, der bevirker at vi på en normal

Læs mere

November Regionens Elektronisk nyhedsblad

November Regionens Elektronisk nyhedsblad November 2016 Regionens Elektronisk nyhedsblad 1 2 Sommertræf Fyn 2017 Sommertræf Fyn: 9.-11. juni Finder sted Julelegestue taasingefolkedansere.dk Fredag den 25. november 2016 kl. 19.30 Bjerreby Forsamlingshus,

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010 Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 Kursusprogram for 2010 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis for trænere,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Dansere og spillefolk inviteres til. Lederuddannelse & inspirationskursus. Den maj 2016 i Stoholm Fritids- & Kulturcenter

Dansere og spillefolk inviteres til. Lederuddannelse & inspirationskursus. Den maj 2016 i Stoholm Fritids- & Kulturcenter Dansere og spillefolk inviteres til Lederuddannelse & inspirationskursus 2016 Den 28. - 29. maj 2016 i Stoholm Fritids- & Kulturcenter 2 Lederuddannelse og spillemandskursus 2016 Lørdag den 28 maj 2016

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Aalborg Danse - og Spillemandslaug

Aalborg Danse - og Spillemandslaug Aalborg Danse - og Spillemandslaug Foråret 2014 Nytårsbal med Schmykkers Nøkker Lørdag den 18. januar 2014 Spillemandsfestival Lørdag den 12. april 2014 Trekanten Kultur & Foreningshus Sebbersundvej 2A,

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger 20011-2012 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang fra skolegården) Kontingent: Børn/junior Voksne over 21 år Støttemedlemmer Landsforeningen

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5. Om Medlemsnyt

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5. Om Medlemsnyt Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5 Om Medlemsnyt Efter aftale med bestyrelsen har vi besluttet, at Medlemsnyt skal udkomme hver måned som et

Læs mere

Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014

Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014 Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014 Velkommen til Vejle Påske Cup 17.-19. april 2014 Det er os igen en stor fornøjelse at kunne invitere Jer til vores helt unikke håndboldstævne

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Trin & TonerNr. 2 Februar 2015 86. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Spillemandskredsen

Trin & TonerNr. 2 Februar 2015 86. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Spillemandskredsen Trin & TonerNr. 2 Februar 2015 86. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Spillemandskredsen Trin & Toner Nr. 2 Februar 2015 86. årgang Udgiver Landsforeningen Danske Folkedansere

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Avet Om. Avet Om november 2015 1 *

Avet Om. Avet Om november 2015 1 * Avet Om Medlemsblad til medlemmer af Landsforeningen Danske Folkedansere Medlemsmøde 2016 Så nærmer vi os tiden hvor der skal afholde medlemsmøde og valg, derfor har vi behov for at finde nogle der gerne

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Inspirations- og efteruddannelseskurser for instruktører, til repetition og fornyelse indenfor instruktørjobbet.

Inspirations- og efteruddannelseskurser for instruktører, til repetition og fornyelse indenfor instruktørjobbet. Indholdsfortegnelse side Forord............................................................. 4 Tilmeldings- og afbudsregler............................................5 Aspirantkurser.......................................................

Læs mere

16 Årgang Nummer 4 December 2010

16 Årgang Nummer 4 December 2010 16 Årgang Nummer 4 December 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2013/2014 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Skriv din livshistorie februar 2017

Skriv din livshistorie februar 2017 Skriv din livshistorie 19.-25. februar 2017 Skriv om dit liv - for når du sætter ord på dine erindringer, får du selv perspektiv og sammenhæng på dit levede liv indtil nu. Den fortælling om dit liv er

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Musik til sydøsteuropæiske danse

Musik til sydøsteuropæiske danse Musik til sydøsteuropæiske danse Nr. 19 December 2007 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen 4586 5008

Læs mere

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot September 2014 Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot Årsprogram En glædelig nyhed Landsstævnet i Frederikshavn Dragtholdet

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30 www. blistrup-graested-folkedansere.dk December 2015 Nr. 3 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Indkaldelse til generalforsamling side 2 Sæsonprogram 2015-2016 side 3 Juleafslutning side 4 Generalforsamling

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

FM i fodbold 2013. VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september. Indbydelse

FM i fodbold 2013. VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september. Indbydelse FM i fodbold 2013 VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september Indbydelse Forbundsmesterskaber i Fodbold. Horsens KFUM har i år fornøjelsen at invitere ungdomsspillere til tre festlige dage med fodbold,

Læs mere

POSTEN. Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 43. årgang nr. 3 Januar 2017

POSTEN. Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 43. årgang nr. 3 Januar 2017 POSTEN Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 43. årgang nr. 3 Januar 2017 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg 11 Deadlines For Hjemstavnsposten 2016-2017

Læs mere

Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole

Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole Vi indbyder hermed alle medlemmer af EFTERSKOLERNES GYMNASTIKLÆRERFORENING velkommen til

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Januarr kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 18. januar kl. 18:00-21:00 til Virksomhedsbesøg hos Skare Meat Packers i Vejen Sted: Skare Meat Packers, Industrivej Syd

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP APRIL 2017 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Læs mere på

JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP APRIL 2017 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Læs mere på JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP 13.-15. APRIL 2017 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Husk: Sidste tilmelding søndag d. 22. januar 2017 Læs mere på www.vejlehk.dk/paaske-cup VELKOMMEN TIL VEJLE PÅSKE CUP

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2016. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2016. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2016 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

31. oktober - 2. november

31. oktober - 2. november 31. oktober - 2. november 25 ÅRS JUBILÆUM INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 60.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2014 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i landsmesterskab i DGI. Tillykke med

Læs mere

DANS DANS DANS Sund og sjov motion for voksne og seniorer i samarbejde med Husted Dans ASKOV HØJSKOLE

DANS DANS DANS Sund og sjov motion for voksne og seniorer i samarbejde med Husted Dans ASKOV HØJSKOLE DANS DANS DANS Sund og sjov motion for voksne og seniorer i samarbejde med Husted Dans 03.09.17 09.09.17 ASKOV HØJSKOLE Seniordans er den motionsform som aktiverer flest muskelgrupper - inkl. lattermusklerne.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere