Delaftale 1 Respirator til invasiv respiration (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delaftale 1 Respirator til invasiv respiration (1)"

Transkript

1 1. Respirator (invasiv) /S - Delaftale 1 Respirator til invasiv respiration (1) Forhold der evalueres Det skal beskrives, på hvilken måde kravet opfyldes på i forhold til af 0.1 Alle produkter skal være CE-mærket i hht MMD-direktivet og være godkendt til life support. Brugsvejledning samt klinisk manual skal være udarbejdet på dansk idet sidstnævnte kan være en del af brugsvejledningen. Servicemanualer, tekniske manualer og softwaremanualer skal i omfang og indhold svare til den information producenten stiller til rådighed for sælgers egne serviceteknikere. Jf 0.3 Produktet bør være fri for klassificerede ftalater. Lavt indhold vurderes positivt. Beskriv dette. 0.4 Produktet skal være latefrit. 0.5 Det vurderes positivt, hvis produktet er PVC frit. Funtionelle krav til respirator til invasiv respiration 1.1 Respirator skal være godkendt til invasiv ventilation med en-slange system med mulighed for både passiv og aktiv udåndingsventil. 1.2 Respiratoren skal være godkendt til både voksne og børn fra 5 kg. 1.3 Respiratoren skal være godkendt til flergangs børneslanger (150 cm /15 mm) og flergangs voksenslanger (180 cm / 22 mm), samt 60 cm kort slange som tilkobling til ekstern fugter. 1.4 Standard ISO connection/udtag på respirator. 1.5 Det tilbudte udstyr skal have enkel betjening med særskilt adgang for henholdsvis klinisk personale og for patienten. 1.6 Produkt og respiratormodi skal være godkendt til 24 timers invasiv brug/life support. 1.7 Respiratoren skal som minimum kunne ventilere i trykintervallet 5 50 cm H Der skal være mulighed for fremtidig tilkobling af modul/udstyr til telemedicin. Beskriv mulighederne. 1.9 Det tilbudte apparat skal kunne genanvendes af ny patient Beskriv hvordan det er muligt at genanvende det tilbudte apparat til ny patient på en måde, der lever op til standarden ifølge Nationale infektionshygiejniske retningslinjer fra Statens Serums Institut "For håndtering af udstyr til respirationsterapi" Det tilbudte apparat skal kunne tilkobles en ekstern fugter f HC150 fugteren fra Fisher & Paykel eller lignende Respiratoren skal have mulighed for følgende ventilations modus: kontrolleret-, supporteret (med volumen garanti)-, patientstyret ventilation samt CPAP Ventilationen skal kunne starte indenfor 15 sek. efter at respiratoren er tændt Respiratoren skal som min. vise RF, trigger, modus flowkurve, lækage, TV,MV og alarmlog på display Respiratoren skal have en direkte ilttilkobling Der skal kunne tilbydes fra 0,5-10 l O2 over respiratoren Skærmdisplay, menu og indstillinger skal være på dansk Respiratorens ventilations frekvens skal have interval mellem min Respiratoren skal kunne forudindstilles til at have min. 2 indstillinger, der kan skiftes i brugermenu Respiratoren skal have et internt og eksternt batteri med 12V drift og forsynes af 230V med adaptor Eksternt batteri skal kunne skiftes ud under ventilation Det interne- og det eksterne batteri skal være lithium-ion batterier 1.23 Det tilbudte apparat skal have batteri indikator for både eksternt- og internt batteri 1.24 Respiratoren må maimalt veje 6 kg. uden eksternt batteri 1.25 Respiratoren skal som minimum kunne alarmere ved utilsigtet lækage, frakobling fra patient eller maskine samt ved okklusion af slangesystemet eller patienten Det tilbudte apparat skal have dimensioner der tilllader montering på El-kørestol. Ydermål må maksimalt være cm. Oplys det tilbudte apparats mål Det tilbudte apparat skal overholde kravet for medicinske bærbare elektroniske apparater RCTA DO-160, som tillader at respiratoren kan medbringes og anvendes i fly. Dokumentation skal vedlægges Der skal være mulighed for at aflæse og downloade data i form af alarmer, flowkurver, brugstid og kliniske indstillinger enten via USB nøgle, trådløst eller datakort - for minimum 1 år Udstyr til dataoverførsel skal indgå i det tilbudte apparat uden ekstra omkostninger f kortlæsere til afdelingerne og data kort til maskiner Det tilbudte apparat skal kunne ventilere med tidal volumen mellem ml Det vurderes positivt hvis respiratoren kan bruges til MPV ( Mouth Piece Ventilation). Beskriv udstyrets muligheder for at tillade talefunktion. Det vurderes positivt jo bedre talefunktion, der kan tilbydes. Det vurderes positivt at respiratoren kan låses af klinisk personale, f med kode eller trykkombination, således at brugere og hjælpere ikke kan få adgang til at ændre de lægeligt ordinerede indstillinger. Det tilbudte apparat skal have mulighed for tilkobling af saturations måler direkte til respiratoren 1.35 Beskriv udstyrets reelle ilttilførsel til patienten i procent. Dokumentation skal vedlægges Det vurderes positivt med mulighed for at til- og fravælge viste paramtre på display Det vurderes positivt, hvis der i bruger modus er en forenkling af viste parametre 1.38 Det vægtes positivt med flere end 2 forudindstillinger i brugermenu Respiratoren skal have en batteri kapacitet på minimum 6 timer fordelt på det interne og det eksterne batteri Det vurderes positivt, hvis et evt. eksternt batteri er fysisk integrerbart med selve respiratoren Beskriv venligst det tilbudte apparats mulighed for integration med fugter. Sikring mod vandskader vægtes positivt. Sagsnummer: 1 af 14 sider

2 1. Respirator (invasiv) /S - Forhold der evalueres Det skal beskrives, på hvilken måde kravet opfyldes på i forhold til af 1.42 Beskriv venligst mulighed for indstilling/afkobling af alarmer og alarm lydstyrke, samt om der er indbyggede alarmer, der ikke kan afkobles. Det vægtes positivt hvis det er muligt at afkoble alarmer helt Det tilbudte apparat skal have mulighed for tilkobling af fjernalarm Det tilbudte apparat skal have mulighed for afstemning af brugerkomfort. Det vægtes positivt hvis det tilbudte apparat under afstemning af brugerkomfort har f.eks Justerbar trigger funktion, in- og ekspirations tid samt justerbar stignings tid. Beskriv hvad der kan afstemmes under brugerkomfort Det vægtes positivt hvis garantiperioden for det tilbudte apparat er længere en to år. Beskriv apparatets garantiperiode Apparatets støjniveau må maksimalt være på 30 db indenfor 1 m afstand Lavt støjniveau vurderes positivt Funktionelle krav til taske 1.49 Der skal tilbydes en kørestolstaske hvor display skal være synligt og der skal være mullighed for at indstille alarmer, tænde og slukke samt skifte mellem forudindstillingerne Der skal tilbydes en dedikeret transporttaske som respiratoren kan fragtes i Angiv mål på tasken - jo mindre mål hvor respiratoren samtidig let kan tages ud af tasken, vægtes positivt Taskerne skal som minumum kunnne leveres i neutrale farver som sort og grå Rengørings-og desinfektionsvejledning skal foreligge på dansk med angivelse af hvilke 1.53 rengørings- og desinfektionsmidler, der kan anvendes. Vejledning og vedligeholdelsesrutiner skal vedlægges 1.54 Der lægges vægt på at rengøring og desinfektion af det tilbudte udstyr er så let og tilgængelig som muligt. derfor vurderes det tilbudte udstyr mht.: 1.55 * Glatte overflader med minimale sammenføjninger, hjørner, riller og sprækker. Evt 1.56 Flergangs artikler, skal kunnne vaskes i vaskedekontaminator ved minimum 85 C ud fra hospitalets retnings linjer Det tilbudte apparat skal have udskifteligt filter ved luftindtag til maskinen 1.58 Det tilbudte apparat skal kunne anvende bakterie filtre uden at det påvirker apparatets ydeevne. Service 1.59 Tilbudsgivers service org. skal kunne fremvise relevant service certifikat. Der skal være et årlig service check på ISO certificeret værksted. Maskinerne skal afhentes 1.60 på respirationscentret hver 14 dag eller efter aftale. Maskinerne skal leveres retur til respirationscentret efter endt service Reservedele og tilbehør skal være leverbare i mindst seks år efter produktions stop. Tilbudsgiver skal hver 14. dag afhente defekte maskiner på respirationscentret til reparation. Undervisning og supportering (De angivne tidsintervaller gælder samlet set for alle ordregivers involverede parter) 1.63 Tilbudsgiver skal tildele en primær kontaktperson til undervisning og supportering. Beskriv personens baggrund 1.64 Den primære kontaktperson skal kunne tale dansk 1.65 Svartid på kliniske forespørgsler må maksimalt være på 2 hverdage Tilbudsgiver skal være tovholder på 2 klinisk orienterede advance kurser årligt for ca. 20 personer, til sikring af videreuddannelse. Emnerne til disse kurser skal ligge indenfor udviklingen af den tilbudte produktkategori, og bliver fastsat af afdelingerne fra gang til gang Beskriv den primære kontaktpersons kliniske eller sundhedsfaglige baggrund Under implementeringsfasen (optil 6 måneder) Tilbudsgiver skal yde endags-sessioner (i alt ca. 5 stk.) pr. maskine til uddannelse af 1.68 personalet i håndterring, hands on og trouble shooting af maskinerne til klinisk brug samt anvendelsen af softwareprogrammer. (Sessionerne skal planlægges og arrangeres af tilbudsgiver og der forventes certifikat for uddannelse) Tilbudsgiver skal afholde 5 stk introduktionskurser (sessionerne skal planlægges og arrangeres i samarbejde med ordregiver) Tilbudsgiver skal sammensætte og udføre et særligt oplæringsprogram, til oplæring af 4-5 superbrugere på RCØ Tilbudsgiver skal yde ugentlig tilstedeværelses-support på RCØ i hverdage (Forventes af være 2-3 gange om ugen á 3 timer) Tilbudsgiver skal yde daglig telefon- og mail-support i hverdage på 1 time. I åbningstiden Løbende support (efter 6 måneder - 2 år) 1.73 Tilbudsgiver skal yde ca. 2 timers support ugentligt på hverdage - aftagende til 1 time efter 12 måneder. (Pr. telefon eller mail) Tilbudsgiver skal yde undervisning ved nye opdateringer af såvel maskiner som software på afsnittene Tilbudsgiver skal yde introduktionsundervisninger af nyt personale i maskiner samt software på hospitalet. Det forventes at undervisningen skal finde sted en gang hver 3. måned Angiv støjniveau i db 1 m fra apparatet ved almindelig drift og tilsluttet standard udstyr. Lavt støj niveau vurderes positivt 1.77 Data imellem enhed og PC skal kunne leveres via USB 2.0 eller nyere, datakort (Flash, SDkort eller lignende) eller direkte LAN-kobling Aflæst data gemmes centralt og er tilgængelig for alle software instanser Det tilbudte udstyr skal være elektrisk dobbelt isoleret og leveres med skilletransformator Det lægges vægt på at data via PC skrives til central SQL-server Data skal kunne eksporteres til et åbent format (såsom CSV, XML mv.), således at analyse kan foretages via eksterne systemer Producenten skal oplyse om begrænsninger/krav til datakort (hvis løsningen forudsætter dette). Det vurderes positivt, hvis apparatet kan håndtere kort af arbitrære størrelser og overførselshastigheder. Sagsnummer: 2 af 14 sider

3 1. Respirator (invasiv) /S - Forhold der evalueres Det skal beskrives, på hvilken måde kravet opfyldes på i forhold til af Der lægges vægt på, at hver enhed har et unikt ID, der sendes sammen med måledata. Beskriv venligst. Der lægges vægt på at der sendes et tidsstempel sammen med måledata. Beskriv venligst Software til aflæsning af data skal indgå i det tilbudte apparat uden ekstra omkostninger 1.86 Softwaren skal installeres på alle af de af Regionen ønskede computere, uden beregning. Ligeledes skal løbende installeringer foretages uden beregning Løbende software opdatering i aftaleperioden skal inkluderes i tilbuddet Software til aflæsning, kontrol eller indstilling af data skal være på dansk eller engelsk. Der skal vedlægges brugervejledning om softwareprogrammet på dansk eller engelsk. Yderligere eksemplarer skal kunne leveres uden beregning. Sagsnummer: 3 af 14 sider

4 Delaftale 2 Respirator til invasiv respiration (2) Forhold der evalueres Det skal beskrives, på hvilken måde kravet opfyldes på i forhold til af 0.1 Alle produkter skal være CE-mærket i hht MMD-direktivet og være godkendt til life support. Brugsvejledning samt klinisk manual skal være udarbejdet på dansk idet sidstnævnte kan være en del af brugsvejledningen. Servicemanualer, tekniske manualer og softwaremanualer skal i omfang og indhold svare til den information producenten stiller til rådighed for Sælgers egne serviceteknikere. Jf 0.3 Produktet bør være fri for klassificerede ftalater. Lavt indhold vurderes positivt. Beskriv dette. 0.4 Produktet skal være latefrit. 0.5 Det vurderes positivt, hvis produktet er PVC frit. Beskriv dette. Funtionelle krav til respirator til invasiv respiration 2.1 Respirator skal være godkendt til invasiv brug med en-slange system med mulighed for både passiv og aktiv ekspirationsventil. 2.2 Respiratoren skal være godkendt til både voksne og børn fra 20 kg. 2.3 Respiratoren skal være godkendt til flergangs børneslanger (150 cm /15 mm) og flergangs voksenslanger (180 cm / 22 mm), samt 60 cm kort slange som tilkobling til ekstern fugter Respiratoren skal være designet med standard ISO connection/udtag på respirator. Det tilbudte udstyr skal for at undgå fejlbetjening have enkel betjening med særskilt patient og klinisk adgang til indstillinger. 2.6 Produkt og respiratormodi skal være godkendt til 24 timers invasiv brug/life support. 2.7 Respiratoren skal have mulighed for følgende ventilations modus: kontrolleret-, supporteret (med volumen garanti)-, patientstyret ventilation samt CPAP. 2.8 Der skal være mulighed for fremtidig tilkobling af modul/udstyr til telemedicin. Beskriv mulighederne. 2.9 Det tilbudte apparat skal kunne genanvendes af ny patient Beskriv hvordan det er muligt at genanvende det tilbudte apparat til ny patient på en måde, der lever op til standarden ifølge Nationale infektionshygiejniske retningslinjer fra Statens Serums Institut "For håndtering af udstyr til respirationsterapi" Det tilbudte apparat skal kunne tilkobles en ekstern fugter, f HC150 fugteren fra Fisher & Paykel eller lignende 2.12 Ventilationen skal kunne starte indenfor 15 sek. efter at respiratoren er tændt Respiratoren skal som min. vise RF, trigger, modus flowkurve, lækage, TV,MV og alarmlog på display Respiratoren skal have en direkte ilttilkobling Der skal kunne tilbydes fra 0,5-10 l O 2 over respiratoren Skærmdisplay, menu og indstillinger skal være på dansk Respiratorens ventilations frekvens skal have interval mellem min Respiratoren skal kunne ventilere i trykintervallet 5-50 cm H 2 O 2.19 Respiratoren skal kunne forudindstilles til at have min. 2 indstillinger der kan skiftes imellem i brugermenuen Respiratoren skal have et internt og et eksternt batteri med 12V drift og forsynes af 230V med adaptor Eksternt batteri skal kunne skiftes ud under ventilation Det interne- og det eksterne batteri skal være lithium-ion batterier 2.23 Det tilbudte apparat skal have batteri indikator for både eksternt- og internt batteri 2.24 Respiratoren må maimalt veje 6 kg. uden eksternt batteri 2.25 Respiratoren skal som minimum kunne alarmere ved utilsigtet lækage, frakobling fra patient eller maskine samt ved okklusion af slangesystemet eller patienten Det tilbudte apparat skal have dimensioner der tilllader montering på El-kørestol. Ydermål må maksimalt være Det tilbudte apparats mål skal oplyses Det tilbudte apparat skal overholde kravet for medicinske bærbare elektroniske apparater RCTA DO-160. Som tillader at respiratoren kan medbringes og anvendes i fly. Dokumentation skal vedlægges Der skal være mulighed for at aflæse og downloade data i form af alarmer, flowkurver, brugstid og kliniske indstillinger enten via USB nøgle, trådløst eller datakort - for minimum 1 år Udstyr til dataoverførsel skal indgå i det tilbudte apparat uden ekstra omkostninger f kortlæsere til afdelingerne og data kort til maskiner Det tilbudte apparat skal tilbyde internt PEEP fra 2 til min. 20 i passivt kredsløb og 0 til min. 20 i aktivt kredsløb 2.31 Det vurderes positivt, hvis PEEP i passivt kredsløb kan indstilles til 0 eller afstilles 2.32 Det vurderes positivt, hvis respiratoren kan fungere uden passiv eller aktiv udåndingsventil i dagtimerne og med aktiv eller passiv om natten Det tilbudte apparat skal kunne ventilere på afcuffet tube i både volumen kontrolleret og trykstyret modus. Det vurderes positivt, hvis det tilbudte apparat tillader ventilation på afcuffet tube samt 2.34 tale i både volumen kontrolleret og trykstyret modus uden brug af passsiv eller aktiv udåndingsventil Det vurderes positivt, hvis det tilbudte apparat ved alarmering viser mulig årsag til alarmen, beskriv dette.

5 2.36 Det vurderes positivt, hvis det er muligt at indstille alarmer med videst mulige grænser for at kunne tillade kortvarrige tryk stigninger e. hoste, synke eller spise uden at der forekommer alarmer. Beskriv mulighederne for dette Det vurderes positivt, hvis der er mulighed for at skæmbilledet kan rotere i forhold til ophængning på kørestol Det tilbudte apparat skal kunne tillade talefunktion under ventilation Det vurderes positivt, hvis brugeren kan tale på både ind og udånding 2.40 Det tilbudte apparat skal kunne ventilere med tidal volumen mellem ml 2.41 Det vurderes positivt at respiratoren kun kan åbnes og låses af klinisk personale således at bruger og hjælpere ikke kan få adgang til at ændre de lægelige ordinerede indstillinger, f med kode eller trykkombination Det tilbudte apparat skal have mulighed for tilkobling af saturations måler direkte til respiratoren 2.43 Beskriv udstyrets reelle ilttilførsel til patienten i procent. Vedlæg dokumentation Det vurderes positivt med mulighed for at til- og fravælge viste paramtre på display Det vurderes positivt, hvis der i brugermodus er en forenkling af viste parametre 2.46 Det vægtes positivt med flere end 2 forudindstillinger i brugermenu Respiratoren skal have en batteri kapacitet på minimum 6 timer fordelt på det interne og det eksterne batteri Det vurderes positivt, hvis et evt. eksternt batteri er fysisk integrerbart med selve respiratoren Beskriv venligst det tilbudte apparats mulighed for integration med fugter. Sikring mod vandskader vægtes positivt Apparatets støjniveau må maksimalt være på 30 db indenfor 1 m afstand Lavt støjniveau vurderes positivt 2.52 Beskriv venligst mulighed for indstilling/afstilling af alarmer og alarm lydstyrke, samt om der er indbyggede alarmer der ikke kan afstilles. Det vægtes positivt hvis det er muligt at afstille alarmer helt Det tilbudte apparat skal have mulighed for tilkobling af fjern alarm Det tilbudte apparat skal have mulighed for afstemning af brugerkomfort. Det vægtes positivt hvis det tilbudte apparat under afstemning af brugerkomfort har f 2.55 Justerbar trigger funktion, in- og ekspirations tid samt justerbar stignings tid. Beskriv hvad der kan afstemmes under brugerkomfort Det vægtes positivt hvis garantiperioden for det tilbudte apparat er længere end to år. Beskriv apparatets garantiperiode. Funktionelle krav til taske 2.57 Der skal tilbydes en kørestolstaske hvor display skal være synligt og der skal være mullighed for at indstille alarmer, tænde og slukke samt skifte mellem forudindstillingerne Der skal tilbydes en dedikeret transporttaske som respiratoren kan fragtes i Angiv mål på tasken - jo mindre mål hvor respiratoren samtidig let kan tages ud af tasken, vægtes positivt Taskerne skal som minumum kunnne leveres i neutrale farver som sort og grå Rengørings-og desinfektionsvejledning skal foreligge på dansk med angivelse af hvilke 2.61 rengørings- og desinfektionsmidler, der kan anvendes. Vejledningen skal vedlægges tilbuddet (gerne elektronisk) Der lægges vægt på at rengøring og desinfektion af det tilbudte udstyr er så let og tilgængelig som muligt. derfor vurderes det tilbudte udstyr mht.: 2.63 * Glatte overflader med minimale sammenføjninger, hjørner, riller og sprækker. Evt 2.64 Flergangs artikler, skal kunnne vaskes i vaskedekontaminator ved minimum 85 C ud fra hospitalets retnings linjer. (Med på tilbudsliste?) 2.65 Det tilbudte apparat skal have udskifteligt filter ved luftindtag til maskinen 2.66 Det tilbudte apparat skal kunne anvende bakterie filtre uden at det påvirker apparatets ydeevne. Service 2.67 Tilbudgivers service org. skal kunne fremvise relevant service certifikat. Der skal være et årlig service check på ISO certificeret værksted. Maskinerne skal afhentes 2.68 på respirationscenteret hver 14 dag eller efter aftale. Maskinerne skal leveres retur til respirationscentret efter endt service Reservedele og tilbehør skal være leverbare i mindst seks år efter produktionsstop 2.70 Tilbudsgiver skal hver 14. dag afhente defekte maskiner på respirationscentret til reparation. Undervisning og supportering (De angivne tidsintervaller gælder samlet set for alle ordregivers involverede parter) 2.71 Tilbudsgiver skal tildele en primær kontaktperson til undervisning og supportering. Beskriv personens baggrund 2.72 Den primære kontaktperson skal kunne tale dansk 2.73 Svartid på kliniske forespørgsler må maksimalt være på 2 hverdage Tilbudsgiver skal være tovholder på 2 klinisk orienterede advance kurser årligt for ca. 20 personer, til sikring af videreuddannelse. Emnerne til disse kurser skal ligge indenfor udviklingen af den tilbudte produktkategori, og bliver fastsat af afdelingerne fra gang til gang Beskriv den primære kontaktpersons kliniske og sundhedsfaglige baggrund Under implementeringsfasen (op til 6 måneder) Tilbudsgiver skal yde endags-sessioner (i alt ca. 5 stk.) pr. maskine til uddannelse af 2.76 personalet i håndterring, hands on og trouble shooting af maskinerne til klinisk brug samt anvendelsen af softwareprogrammer. (Sessionerne skal planlægges og arrangeres af tilbudsgiver og der forventes certifikat for uddannelse) Tilbudsgiver skal sammensætte og udføre et særligt oplæringsprogram, til oplæring af 4-5 superbrugere pr. maskine Tilbudsgiver skal yde ugentlig tilstedeværelses-support i hverdage (Forventes af være 2-3 gange om ugen á 3 timer) Tilbudsgiver skal yde daglig telefon- og mail-support i hverdage på 1 time Beskriv sammensætningen af det tilbudte oplæringsprogram (jfr. 1.72). Løbende support (efter 6 måneder - 2 år)

6 2.81 Tilbudsgiver skal yde ca. 2 timers support ugentligt på hverdage - aftagende til 1 time efter 12 måneder. (Pr. telefon eller mail) Tilbudsgiver skal yde undervisning ved nye opdateringer af såvel maskiner som software på afsnittene Tilbudsgiver skal yde en-dags introduktionsundervisninger af nyt personale i maskiner samt software på hospitalet. Det forventes at undervisningen skal finde sted en gang hver 3. måned Data imellem enhed og PC skal kunne leveres via USB 2.0 eller nyere, datakort (Flash, SDkort eller lignende) eller direkte LAN-kobling Aflæst data gemmes centralt og er tilgængelig for alle software instances Det tilbudte udstyr skal være elektrisk dobbelt isoleret og leveres med skilletransformator Der lægges vægt på at data via PC skrives til central SQL-server Data skal kunne eksporteres til et åbent format (såsom CSV, XML mv.), således at analyse kan foretages via eksterne systemer Producenten skal oplyse om begrænsninger/krav til datakort (hvis løsningen forudsætter dette). Det vurderes positivt, hvis apparatet kan håndtere kort af arbitrære størrelser og overførselshastigheder Der lægges vægt på, at hver enhed har et unikt ID, der sendes sammen med måledata. Beskriv venligst Der lægges vægt på at der sendes et tidsstempel sammen med måledata. Beskriv venligst Software til aflæsning af data skal indgå i det tilbudte apparat uden ekstra omkostninger. Softwaren skal installeres på alle af de af Regionen ønskede computere, uden beregning. Ligeledes skal løbende installeringer foretages uden beregning. Software-opdateringer i aftaleperioden skal leveres og installeres uden beregning Software til aflæsning, kontrol eller indstilling af data skal være på dansk eller engelsk. Der skal vedlægges brugervejledning om softwareprogrammet på dansk eller engelsk. Yderligere eksemplrar skal kunne leveres uden beregning.

7 3. Respirator (NIV) 2015/S - Delaftale 3 Respirator til non-invasiv respiration (Bilevel PAP) Forhold der evalueres Det skal beskrives, på hvilken måde kravet opfyldes af på i forhold til 0.1 Alle produkter skal være CE-mærket i hht MMD-direktivet. Brugsvejledning samt daglig klinisk manual skal være udarbejdet på dansk idet sidstnævnte kan være en del af brugsvejledningen. Servicemanualer, tekniske manualer og softwaremanualer skal i omfang og indhold svare til den information producenten stiller til rådighed for Sælgers egne serviceteknikere. Jf 0.3 Det vurderes positivt, hvis produktet er PVC frit. Funtionelle krav til respirator til non-invasiv respiration (Bilevel PAP) Det tilbudte udstyr skal leveres komplet med flergangsslange, flergangs standard maske, 3.1 filtre, kabel og beskyttende transport taske. Tasken skal være indrettet til de enkelte komponenter der indgår i behandlingen. 3.2 Det tilbudte udstyr skal kunne yde Ipap fra 4-25 cm H 2 O 3.3 Det tilbudte udstyr skal kunne yde Epap fra 4-25 cm H 2 O 3.4 Det tilbudte udstyr skal have mulighed for at sætte en garanti tidalvolumen 3.5 Det tilbudte udstyr skal kunne ventilere patienter med en vægt fra 18 kg og derover. 3.6 Det vurderes positivt, hvis det tilbudte udstyr kan ventilere patienter, der vejer mindre end 18 kg. Beskriv mulighederne for dette. 3.7 Det tilbudte udstyr skal have alarm ved afkobling. 3.8 Respiratoren skal kunne medbringes og benyttes i fly. Dokumentation skal vedlægges 3.9 Det tilbudte udstyr skal kunne køre på batteridrift og have ekstern 12VDC tilslutning Det tilbudte udstyr skal passe til standard 22mm luftslanger Det skal være muligt at aflæse, downloade og vise grafiske data, herunder gennemsnitligt Tidal volumen, Respirations frekvens, lækage, minut ventilation, patient trigget vejrtrækning, compliance, tryk, gens. tryk support i min.1 år Der skal være mulighed for integration med fugter og sikring mod tilbageløb Det skal være muligt at indstillet target volumen Apparatet skal have mulighed for tilslutning af batteri med 12VDC drift eller forsyning af 230VAC med adaptor Beskriv udstyrets menusprog, det vurderes positivt hvis sproget er dansk Vægt og mål. Der lægges vægt på lavest mulig vægt og mål Det vurderes positivt hvis apparatet kan tilsluttes ilt uden ekstra konnektions Det vurderes positivt at man kan aflæse kliniske detail informationer direkte på maskinen i op til en uge Det vurderes positiv jo større grad der er for manuel indstilling af komfort indstillinger Beskriv muligheden for indstilling af alarmer. Høj grad af indstilling-mulighed vægtes positivt Apparatets støjniveau må maksimalt være på 30 db indenfor 1 m afstand Lavt støj niveau vurderes positivt Rengørings-og desinfektionsvejledningskal foreligge på dansk med angivelse af hvilke rengørings- og desinfektionsmidler, der kan anvendes. Vejledningen skal vedlægges Der lægges vægt på at rengøring og desinfektion af det tilbudte udstyr er så let og tilgængelig som muligt. derfor vurderes det tilbudte udstyr mht.: 3.25 * Glatte overflader med minimale sammenføjninger, hjørner, riller og sprækker. Evt 3.26 Fugterkammer skal kunne tåle 85 C i utensilie vaskemaskine. Der lægges vægt, på at det tilbudte udstyr er designet under hensyntagen til nedsat 3.27 såvel finmotorisk som ved nedsat syn, så udstyret er så fleksibelt og indstilleligt som muligt. Tilbudsgiver bedes beskrive hvorledes dette sikres. Undervisning og supportering (De angivne tidsintervaller gælder samlet set for alle ordregivers involverede parter) Tilbudsgiver skal tildele en primær kontaktperson med relevant klinisk og sundhedsfaglig 3.28 baggrund Den primære kontaktperson skal kunne tale dansk 3.30 Svartid på kliniske forespørgsler må maksimalt være på 2 hverdage Tilbudsgiver skal være tovholder på 1 klinisk orienterede advance kurser årligt a ca personaler, til sikring af videreuddannelse. Emnerne til disse kurser skal ligge indenfor udviklingen af den tilbudte produktkategori, og bliver fastsat af afdelingerne fra gang til gang Beskriv den primære kontaktpersons kliniske og sundhedsfaglige baggrund Under implementeringsfasen (optil 6 måneder) 3.33 Tilbudsgiver skal yde i alt 2 timers hands-on introduktion pr. maskinetype inkl. software for samtlige afdelinger på afsnittende (cirka 16 sessioner) Tilbudsgiver skal yde daglig telefon- og mail-support i hverdage på 2-3 timer for samtlige afdelinger. Løbende support (efter 6 måneder - 2 år) 3.35 Tilbudsgiver skal yde ca. 2-3 timers support ugentligt på hverdage (pr. telefon eller mail) Tilbudsgiver skal yde undervisning ved nye opdateringer af såvel maskiner som software på afsnittene Tilbudsgiver skal yde 2 timers introduktionsundervisning pr. maskine af nyt personale i maskiner samt software på hospitalet. Det forventes at undervisningen skal finde sted en gang hver 3. måned Data imellem enhed og PC skal kunne leveres via USB 2.0 eller nyere, datakort (Flash, SDkort eller lignende) eller direkte LAN-kobling Aflæst data gemmes centralt og er tilgængelig for alle software instances Det tilbudte udstyr skal være elektrisk dobbelt isoleret eller leveres med skilletransformator Det lægges vægt på at data via PC skrives til central SQL-server Data skal kunne eksporteres til et åbent format (såsom CSV, XML mv.), således at analyse kan foretages via eksterne systemer Producenten skal oplyse om begrænsninger/krav til datakort (hvis løsningen forudsætter dette). Det vurderes positivt, hvis apparatet kan håndtere kort af arbitrære størrelser og overførselshastigheder Der lægges vægt på, at hver enhed har et unikt ID, der sendes sammen med måledata. Beskriv venligst Der lægges vægt på at der sendes et tidsstempel sammen med måledata. Beskriv venligst. Sagsnummer: 7 af 14 sider

8 4. CPAP 2015/S - Delaftale 4 CPAP Forhold der evalueres på i forhold til Det skal beskrives, på hvilken måde kravet opfyldes af 0.1 Alle produkter skal være CE-mærket i hht MMD-direktivet. Brugsvejledning samt daglig klinisk manual skal være udarbejdet på dansk idet sidstnævnte kan være en del af brugsvejledningen. Servicemanualer, tekniske manualer og softwaremanualer skal i omfang og indhold svare til den information producenten stiller til rådighed for Sælgers egne serviceteknikere. Jf 0.3 Det vurderes positivt, hvis produktet er PVC frit. Funtionelle krav til CPAP apparat 4.1 Det tilbudte udstyr skal leveres komplet med flergangs standardslange og taske. 4.2 Der skal tilbydes apparat med to modi: a) fasttryk CPAP, b) automatisk trykjusterbar CPAP 4.3 Det skal være muligt at indstille et minimum tryk på mindst 4 cm H2O og et maimum tryk på mindst 20 cm H2O 4.4 Det skal være muligt at indstille minimum og maimum tryk 4.5 Det tilbudte udstyr skal for at undgå fejlbetjening have enkel betjening med særskilt patient og klinisk adgang til indstillinger 4.6 Det skal være muligt at aflæse, downloade og vise grafiske data, herunder, lækage, compliance, tryk, AHI for minimum et år. 4.7 Det tilbudte udstyr skal kunne leveres med integrerbar fugter 4.8 Det tilbudte udstyr skal passe til standard 22mm luftslanger 4.9 Det tilbudte udstyr skal være elektrisk dobbelt isoleret eller leveres med skilletransformator Alle akustiske alarmer skal kunne slåes fra Apparatet skal have mulighed for tilslutning af batteri med 12VDC drift eller forsyning af 230VAC med adaptor Beskriv venligst det tilbudte udstyrs vægt. Lavest mulige vægt opfattes positivt Beskriv venligst det tilbudte udstyrs størrelse. Der lægges vægt på mindst mulig størrelse Beskriv venligst det tilbudte udstyrs integration med fugter. Sikring mod vandskader vægtes positivt Beskriv venligst det tilbudte udstyrs integration med fugter. Sikring mod vandskader vægtes positivt. Dokumentation skal vedlægges Apparatets støjniveau må maksimalt være på 30 db indenfor 1 m afstand Lavt støj niveau vurderes positivt Rengørings-og desinfektionsvejledningskal foreligge på dansk med angivelse af hvilke rengørings- og desinfektionsmidler, der kan anvendes. Vejledningen skal vedlægges Der lægges vægt på at rengøring og desinfektion af det tilbudte udstyr er så let og tilgængelig som muligt. derfor vurderes det tilbudte udstyr mht.: 4.20 * Glatte overflader med minimale sammenføjninger, hjørner, riller og sprækker. Evt 4.21 Fugterkammer skal kunne tåle 85 C i utensilie vaskemaskine. Undervisning og supportering (De angivne tidsintervaller gælder samlet set for alle ordregivers involverede parter) 4.22 Tilbudsgiver skal tildele en primær kontaktperson med klinisk og sundhedsfaglig baggrund. Beskriv den primære kontaktpersons kvalifikationer Den primære kontaktperson skal kunne tale dansk 4.24 Svartid på kliniske forespørgsler må maksimalt være på 2 hverdage Beskriv den primære kontaktpersons kliniske og sundhedsfaglige baggrund Under implementeringsfasen (optil 6 måneder) 4.26 Tilbudsgiver skal yde i alt 2 timers hands-on introduktion pr. maskine inkl. software for samtlige afdelinger på afsnittende (cirka 16 sessioner) Tilbudsgiver skal yde telefon- og mail-support i hverdage på 1-2 timer pr. uge for samtlige afdelinger. Løbende support (efter 6 måneder - 2 år) 4.28 Tilbudsgiver skal yde ca. 1 times support ugentligt på hverdage (pr. telefon eller mail) Tilbudsgiver skal yde undervisning ved nye opdateringer af såvel maskiner som software på afsnittene Tilbudsgiver skal yde 2 timers introduktionsundervisning pr. maskine af nyt personale i maskiner samt software på hospitalet. Det forventes at undervisningen skal finde sted en gang hver 3. måned Data imellem enhed og PC skal kunne leveres via USB 2.0 eller nyere, datakort (Flash, SDkort eller lignende) eller direkte LAN-kobling Aflæst data gemmes centralt og er tilgængelig for alle software instances Det tilbudte udstyr skal være elektrisk dobbelt isoleret og leveres med skilletransformator Det lægges vægt på at data via PC skrives til central SQL-server Data skal kunne eksporteres til et åbent format (såsom CSV, XML mv.), således at analyse kan foretages via eksterne systemer Producenten skal oplyse om begrænsninger/krav til datakort (hvis løsningen forudsætter dette). Det vurderes positivt, hvis apparatet kan håndtere kort af arbitrære størrelser og overførselshastigheder Der lægges vægt på, at hver enhed har et unikt ID, der sendes sammen med måledata. Beskriv venligst Der lægges vægt på at der sendes et tidsstempel sammen med måledata. Beskriv venligst. Sagsnummer: 8 af 14 sider

9 5. ASV 2015/S - Delaftale 5 ASV Forhold der evalueres på i forhold til Det skal beskrives, på hvilken måde kravet opfyldes af 0.1 Alle produkter skal være CE-mærket i hht MMD-direktivet. Brugsvejledning samt daglig klinisk manual skal være udarbejdet på dansk idet sidstnævnte kan være en del af brugsvejledningen. Servicemanualer, tekniske manualer og softwaremanualer skal i omfang og indhold svare til den information producenten stiller til rådighed for Sælgers egne serviceteknikere. Jf 0.3 Det vurderes positivt, hvis produktet er PVC frit. Funtionelle krav til ASV apparat 5.1 Det tilbudte udstyr skal leveres komplet med flergangs standardslange og taske. 5.2 Det skal være muligt at indstille variabel indåndings- og udåndingstryk. 5.3 Det tilbudte udstyr skal have variabel epap og pressure support 5.4 Det tilbudte udstyr skal have alarm ved afkobling, som skal kunne slåes fra. 5.5 Det vurderes positiv, hvis udstyrets maimale tryk kan indstilles optil 30 cm H2O 5.6 Det vurderes positivt, hvis der er mulighed for at sætte en back-up respirations frekvens. Beskriv. 5.7 Det tilbudte udstyr skal have enkel betjening med særskilt adgang for henholdsvis klinisk personale og for patienten. 5.8 Det tilbudte udstyr skal logge data (min. AHI, tryk, antal patienttriggede vejrtrækninger, lækage og compliance, klokkeslæt) på datakort. 5.9 Det tilbudte udstyr skal kunne leveres med integrerbar fugter Det tilbudte udstyr skal passe til standard 22mm luftslanger Apparatet skal have mulighed for tilslutning af batteri med 12VDC drift eller forsyning af 230VAC med adaptor Apparatets støjniveau må maksimalt være på 30 db indenfor 1 m afstand Lavt støj niveau vurderes positivt 5.14 Beskriv venligst det tilbudte udstyrs vægt. Lavest mulige vægt opfattes positivt Beskriv venligst det tilbudte udstyrs størrelse. Der lægges vægt på mindst mulig størrelse Beskriv venligst det tilbudte udstyrs integration med fugter. Sikring mod vandskader vægtes positivt Beskriv venligst mulighed for indstilling af alarmer. Høj grad af indstilling opfattes positivt 5.18 Beskriv venligst det tilbudte udstyrs muligheder for individuel respirationstilpasning. Høj grad af tilpasning, der klinisk vurderes relevant, vægtes positivt Rengørings-og desinfektionsvejledningskal foreligge på dansk med angivelse af hvilke rengørings- og desinfektionsmidler, der kan anvendes. Vejledningen skal vedlægges 5.21 Der lægges vægt på at rengøring og desinfektion af det tilbudte udstyr er så let og tilgængelig som muligt. derfor vurderes det tilbudte udstyr mht.: * Glatte overflader med minimale sammenføjninger, hjørner, riller og sprækker. Evt 5.22 Fugterkammer skal kunne tåle 85 C i utensilie vaskemaskine. Undervisning og supportering (De angivne tidsintervaller gælder samlet set for alle ordregivers involverede parter) 5.23 Tilbudsgiver skal tildele en primær kontaktperson med relevant klinisk og sundhedsfaglig baggrund Den primære kontaktperson skal kunne tale dansk 5.25 Svartid på kliniske forespørgsler må maksimalt være på 2 hverdage Tilbudsgiver skal være tovholder på 1 klinisk orienterede advance kurser årligt a ca personaler, til sikring af videreuddannelse. Emnerne til disse kurser skal ligge indenfor udviklingen af den tilbudte produktkategori, og bliver fastsat af afdelingerne fra gang til gang Beskriv den primære kontaktpersons kliniske og sundhedsfaglige baggrund Under implementeringsfasen (optil 6 måneder) 5.28 Tilbudsgiver skal yde i alt 2 timers hands-on introduktion pr. maskine inkl. software for samtlige afdelinger på afsnittende (cirka 16 sessioner) Tilbudsgiver skal yde daglig telefon- og mail-support i hverdage på 2-3 timer for samtlige afdelinger. Løbende support (efter 6 måneder - 2 år) 5.30 Tilbudsgiver skal yde ca. 2-3 timers support ugentligt på hverdage (pr. telefon eller mail) Tilbudsgiver skal yde undervisning ved nye opdateringer af såvel maskiner som software på afsnittene Tilbudsgiver skal yde 2 timers introduktionsundervisning pr. model af nyt personale i maskiner samt software på hospitalet. Det forventes at undervisningen skal finde sted en gang hver anden måned Data imellem enhed og PC skal kunne leveres via USB 2.0 eller nyere, datakort (Flash, SDkort eller lignende) eller direkte LAN-kobling Aflæst data gemmes centralt og er tilgængelig for alle software instances. Sagsnummer: 9 af 14 sider

10 5. ASV 2015/S Det tilbudte udstyr skal være elektrisk dobbelt isoleret og leveres med skilletransformator Det lægges vægt på at data via PC skrives til central SQL-server Data skal kunne eksporteres til et åbent format (såsom CSV, XML mv.), således at analyse kan foretages via eksterne systemer Producenten skal oplyse om begrænsninger/krav til datakort (hvis løsningen forudsætter dette). Det vurderes positivt, hvis apparatet kan håndtere kort af arbitrære størrelser og overførselshastigheder Der lægges vægt på, at hver enhed har et unikt ID, der sendes sammen med måledata. Beskriv venligst Der lægges vægt på, at der sendes et tidsstempel sammen med måledata. Beskriv venligst. Sagsnummer: 10 af 14 sider

11 Delaftale 6 Separat fugter til invasiv hjemmerespirator Forhold der evalueres Det skal beskrives, på hvilken måde kravet på i forhold til opfyldes af 0.1 Alle produkter skal være CE-mærket i hht MMD-direktivet. Brugsvejledning samt daglig klinisk manual skal være udarbejdet på dansk idet sidstnævnte kan være en del af brugsvejledningen. Servicemanualer, tekniske manualer og softwaremanualer skal i omfang og indhold svare til den information producenten stiller til rådighed for Sælgers egne serviceteknikere. Jf 0.3 Det vurderes positivt, hvis produktet er PVC frit. Funtionelle krav fugter 6.1 Apparatet skal kunne bruges til at fugte luftvejene ved invasiv hjemmerespiratorbehandling. 6.2 Apparatet skal bruges til børn og voksne (ikke neonatal) 6.3 Apparatet skal leveres med strømforsyning 6.4 Fugteren skal kunne bruge flergangskammer. 6.5 Fugteren skal være elektrisk dobbelt isoleret eller leveres med skilletransformator. 6.6 Fugterkammeret skal kunne efterfyldes manuelt med sterilt vand ved behov. 6.7 Fugterkammeret skal kunne anvende flergangs standardslanger (ISO 22mm). 6.8 Fugteren skal kunne monteres på kørestol. 6.9 Kammer og bund samt evt. øvrige løsdele skal kunne købes separat Beskriv venligst betjening. Det vurderes positivt, hvis det tilbudte udstyr er enkelt at betjene Beskriv venligst stabiliteten af produktet. Det vurderes positivt, hvis produktet ikke vælter let Fugteren må maksimalt måle: B: 14cm, L: 15cm, H: 6cm Fugteren må maksimalt veje 1kg Varmeniveauet på fugteren skal kunne indstilles ved numerisk scala Fugteren skal ikke registrere tp ved bruger eller ved kammer 6.16 Fugteren må ikke være afhængig af infusion fra pose Det vægtes positivt hvis garantiperioden for det tilbudte apparat er længere end to år. Beskriv apparatets garantiperiode Rengørings-og desinfektionsvejledningskal foreligge på dansk med angivelse af hvilke 6.19 rengørings- og desinfektionsmidler, der kan anvendes. Vejledningen skal vedlægges Der lægges vægt på at rengøring og desinfektion af det tilbudte udstyr er så let og tilgængelig som muligt. derfor vurderes det tilbudte udstyr mht.: 6.20 * Glatte overflader med minimale sammenføjninger, hjørner, riller og sprækker. Evt 6.21 Fugterkammer skal kunne tåle 85 C i utensilie vaskemaskine Det tilbudte udstyr skal være elektrisk dobbelt isoleret og leveres med skilletransformator.

12 7. Masker 2015/S - Delaftale 7 Masker til CPAP og NIV Husk tilbudslisten skal det fremgå at der er tale om en patientmasker til flergangsbrug Forhold der evalueres Det skal beskrives, på hvilken måde kravet på i forhold til opfyldes af 0.1 Alle produkter skal være CE-mærket i hht MDD-direktivet. Brugsvejledning samt daglig klinisk manual skal være udarbejdet på dansk idet sidstnævnte kan være en del af brugsvejledningen. Servicemanualer, tekniske manualer og softwaremanualer skal i omfang og indhold svare til den information producenten stiller til rådighed for Sælgers egne serviceteknikere. Jf vedligeholdelsesmanual samt servicemanual skal vedlægges 0.3 Det vurderes positivt, hvis produktet er PVC frit. 0.4 Det vurderes positivt, hvis produktet er BPA frit. 0.5 Det vurderes positivt, hvis produktet er late frit. 0.6 Det vurderes positivt, hvis maskerne er allergivenlige. Beskriv 0.7 Beskriv indholdsstoffer. Vedlæg datablad. Funtionelle krav til masker og headgear 7.1 Udstyret skal kunne justeres. 7.2 Maskerne skal passe til standard 22 mm luftslanger. 7.3 Fullface og totalface maskerne skal have en såkaldt sikkerhedsventil, der modvirker kvælning ved apparatsvigt. 7.4 Brugsgarantien skal være min. 3 mdr. Oplys brugsgaranti (fra ibrugtagning til garantiperioden udløber) og forventet levetid (fra ibrugtagning til den går i stykker) for maske og headgear ved et gennemsnitlig forbrug på 8 timer/døgn. Dokumentation skal vedlægges. 7.5 Lang brugsgaranti og levetid vægtes positivt. 7.6 Masker og headgear skal være brugervenlige. Det vurderes positivt hvis maskerne er nemme at montere, afmontere og justere. 7.7 Maskerne skal være lette at skille ad og samle. Det vurderes positivt hvis maskerne består af færrest mulig dele. 7.8 Det vurderes positivt, med 360 rotation på koblingen til masken. 7.9 Beskriv hvilke egenskaber masken har for at reducere støj Beskriv muligheden for tilkøb af reservedele til masken f.eks. headgear eller cushion Rengørings-og desinfektionsvejledning skal foreligge på dansk med angivelse af hvilke rengørings- og desinfektionsmidler, der kan anvendes. Vejledningen skal vedlægges 7.13 Maskerne skal kunne tåle 85 C i utensilie vaskemaskine 7.14 Nem rengøring vægtes positivt Undervisning og supportering Under implementeringsfasen (optil 6 måneder) 7.15 Tilbudsgiver skal kunne yde 8 2 timers undervisning i masker og dertilhørende udstyr på afsnittene. Løbende support (6 måneder - 2 år) 7.16 Tilbudsgiver skal instruere afdelingerne ved nyt udstyr og tilbehør. Sagsnummer: 12 af 14 sider

13 8. Sekretsug 2015/S - Delaftale 8 Sekretsug Forhold der evalueres Det skal beskrives, på hvilken måde kravet opfyldes af på i forhold til 0.1 Alle produkter skal være CE-mærket i hht MMD-direktivet. Brugsvejledning samt daglig klinisk manual skal være udarbejdet på dansk idet sidstnævnte kan være en del af brugsvejledningen. Servicemanualer, tekniske manualer og softwaremanualer skal i omfang og indhold svare til den information producenten stiller til rådighed for Sælgers egne serviceteknikere. Jf 0.3 Det vurderes positivt, hvis produktet er PVC frit. Funtionelle krav til sekretsug Der ønskes et mindre transportabel sekret sug med mL beholder til brug uden for 8.1 hjemmet leveret komplet med filter, connections, strømforsyning og vacumslang 8.2 Der ønskes et stationært sekret sug med mL beholder til brug i hjemmet leveres komplet med filter, connections, strømforsyning og vacumslange 8.3 Løsdele og alle udskiftelige dele,e. filter, vacumslange, låg, beholder, skal kunne købes separat og enkeltvis 8.4 Det tilbudte udstyr skal have en min. sugeevne på omkring 500 mmhg og et flow på minimum 15 l/min. 8.5 Det tilbudte udstyr skal kunne bruge flergangsbeholder. 8.6 Beholderen samt øvrigt tilbehør skal kunne varmedesinficeres ved min. 85 C. (E.Låg, pakninger, overløbsventil og connections) 8.7 Det tilbudte udstyr skal kunne benytte standard sugeslange med en diameter på 7,0 10,0 mm. 8.8 Det tilbudte udstyr skal være sikret mod væskeoverløb. 8.9 Det transportable udstyr skal kunne køre på batteridrift med internt batteri i 30 min. effektiv sugetid Det transportable sekret sug skal leveres med transporttaske designet til opbevaring af sug Det transportable sekret sug skal kunne opbevares brugsklart og fuldt samlet i tasken i tilfælde af akutte situationer Det skal være muligt at udskifte det interne batteri i suget 8.13 Transporttaske skal kunne købes enkeltvis Beskriv venligst taskens beskyttende egenskaber Beskriv venligst betjening. Det vurderes positivt, hvis det tilbudte udstyr er enkelt at betjene Det vægtes positivt hvis garantiperioden for det tilbudte apparat er længere end to år. Beskriv apparatets garantiperiode Beskriv venligst batterilevetid af det tilbudte udstyr. Lang batterilevetid vurderes positivt Beskriv venligst det tilbudte udstyrs vægt. Lavest mulige vægt opfattes positivt Rengørings-og desinfektionsvejledningskal foreligge på dansk med angivelse af hvilke rengørings- og desinfektionsmidler, der kan anvendes. Vejledningen skal vedlægges Der lægges vægt på at rengøring og desinfektion af det tilbudte udstyr er så let og tilgængelig som muligt. derfor vurderes det tilbudte udstyr mht.: 8.21 * Glatte overflader med minimale sammenføjninger, hjørner, riller og sprækker. Evt 8.22 Det tilbudte udstyr skal være elektrisk dobbelt isoleret og leveres med skilletransformator. Sagsnummer: 13 af 14 sider

14 9. Hostemaskine 2015/S - Delaftale 9 Hostemaskine Forhold der evalueres Det skal beskrives, på hvilken måde kravet opfyldes af på i forhold til 0.1 Alle produkter skal være CE-mærket i hht MMD-direktivet. Brugsvejledning samt klinisk manual skal være udarbejdet på dansk idet sidstnævnte kan være en del af brugsvejledningen. Servicemanualer, tekniske manualer og softwaremanualer skal i omfang og indhold svare til den information producenten stiller til rådighed for Sælgers egne serviceteknikere. Jf 0.3 Det vurderes positivt, hvis produktet er PVC frit. Funtionelle krav til hostemaskine 9.1 Det tilbudte udstyr skal leveres med strømforsyning samt bæretaske designet til opbevaring af hostemaskine. 9.2 Det tilbudte udstyr skal have særskilt adgang for henholdsvis klinisk personale og for patienten. 9.3 Det tilbudte udstyr skal kunne assistere brugere i at hoste. 9.4 Det tilbudte udstyr må maksimalt veje 5 kg. 9.5 Hostemaskinen skal som minimum have 2 mulige instillinger: et kontrolleret og et assisteret modus. 9.6 Hostemaskinen skal have mulighed for vibration under in- og/ eller ekspiration. 9.7 Apparatet skal have intern og ekstern batteri med 12VDC drift og forsynes af 230VAC med adaptor. 9.8 Hostemaskinen skal have et insufflations- og ekssufflationstryk på min. ± 60cm H 2 O 9.9 Beskriv venligst betjening. Det vurderes positivt, hvis det tilbudte udstyr er enkelt at betjene 9.10 Det vurderes positivt hvis det tilbudte udstyr har mulighed for at have flere forudindstillinger / profiler. Beskriv mulighederne for dette Det vurderes positivt at apparatet har lang batteritid - beskriv dette 9.12 Beskriv venligst det tilbudte apparaturs størrelse og mål- det vurderes positivt ved mindst mulig størrelse 9.13 Beskriv venligst det tilbudte udstyrs vægt. Lavest mulige vægt opfattes positivt Rengørings-og desinfektionsvejledningskal foreligge på dansk med angivelse af hvilke rengørings- og desinfektionsmidler, der kan anvendes. Vejledningen skal vedlægges 9.16 Der skal engang årligt udføres service på det tilbudte apparat. Service kan enten udføres på ISO certificeret værksted af medico teknisk personale eller i hjemmet af teknisk personale certificeret til at varetage indstilling af apparaturet. Der lægges vægt på at rengøring og desinfektion af det tilbudte udstyr er så let og tilgængelig som muligt. derfor vurderes det tilbudte udstyr mht.: 9.17 * Glatte overflader med minimale sammenføjninger, hjørner, riller og sprækker. Evt Undervisning og supportering 9.18 Tilbudsgiver skal yde hands-on introduktion. (cirka 6 sessioner) Det tilbudte udstyr skal være elektrisk dobbelt isoleret og leveres med skilletransformator. Sagsnummer: 14 af 14 sider

Sagsnr. 1-23-4-101-4-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af respiratorer til hjemmebrug sat udstyrsafhængige forbrugsvarer

Sagsnr. 1-23-4-101-4-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af respiratorer til hjemmebrug sat udstyrsafhængige forbrugsvarer Sagsnr. 1-23-4-101-4-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af respiratorer til hjemmebrug sat udstyrsafhængige forbrugsvarer 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Børn over 10 kg: der anvendes voksenslanger med aktiv befugtning. Børn under 10 kg: der anvendes børneslanger og nasalstuds/ nasalmaske fra Dräger

Børn over 10 kg: der anvendes voksenslanger med aktiv befugtning. Børn under 10 kg: der anvendes børneslanger og nasalstuds/ nasalmaske fra Dräger Børn over 10 kg: der anvendes voksenslanger med aktiv befugtning. Børn under 10 kg: der anvendes børneslanger og nasalstuds/ nasalmaske fra Dräger NIV (børn over 10 kg) Udstyr I BRITA findes forskellige

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Revideret fra spørgsmål 8 Spørgsmål 1 Administrationsgebyrer: Skal det

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Evita Infinity V500. Infinity Acute Care System - Workstation Critical Care (arbejdsstation til intensiv care) Sådan bruges Workstation Critical Care

Evita Infinity V500. Infinity Acute Care System - Workstation Critical Care (arbejdsstation til intensiv care) Sådan bruges Workstation Critical Care Infinity Acute Care System - Workstation Critical Care (arbejdsstation til intensiv care) Sådan bruges Workstation Critical Care Workstation Critical Care kan bestå af følgende enheder: - infinity C500

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual Golf Laser Afstandsmåler MAX 400 Brugermanual Læs venligst manualen grundigt igennem før afstandsmåleren tages i brug og gem manualen til fremtidig brug. 1. INTRODUKTION Golf Laser Afstandsmåler er en

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

Ventilatorer for voksne og børn. Lynopsætningsvejledning. Dansk

Ventilatorer for voksne og børn. Lynopsætningsvejledning. Dansk Ventilatorer for voksne og børn Lynopsætningsvejledning Dansk Opsætning Noninvasiv brug Netledning Maske Stellar 2 Luftslange 3 4 5 1 H4i varmtvandsfugter Netledning Låseklemme til netledning Invasiv brug

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BRUGSANVISNING. MINI SUCTION Low Volume Mobilt Sug. MINI SUCTION 1 Versionsdato: 21-09-2006 Versionsnr.: 03-12579-01

BRUGSANVISNING. MINI SUCTION Low Volume Mobilt Sug. MINI SUCTION 1 Versionsdato: 21-09-2006 Versionsnr.: 03-12579-01 BRUGSANVISNING MINI SUCTION Low Volume Mobilt Sug MINI SUCTION 1 Versionsdato: 21-09-2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Tilslutning 4 5. Ibrugtagning

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 2.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Pilleæsker og medicinure

Pilleæsker og medicinure Pilleæsker og medicinure 1 Hvem er vi? Snart 40 års erfaring Enuresisalarmer 1973 Kaldeanlæg 1981 Sengetøj 2003 Påmindelsesprodukter 2009 2 PILLEÆSKE model GSM Pilleæske med alarm er en uvurderlig hjælp

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

BILAG 5.B LEVERINGSOMFANG OG OPTIONER (PRISBILAG)

BILAG 5.B LEVERINGSOMFANG OG OPTIONER (PRISBILAG) BILAG 5.B LEVERINGSOMFANG OG OPTIONER (PRISBILAG) Punkterne B.1 til B.5 skal prissættes og være indeholdt i den samlede tilbudspris. Desuden skal der afgives pris på optioner punkt B.7 som skal være indeholdt

Læs mere

HACH LANGE EVITA System

HACH LANGE EVITA System DOC273.58.00089.Sep05 HACH LANGE EVITA System Tele Metric System Introduktion Denne instruktion beskriver både den mekaniske installation og tilslutningen af TMS (Tele Metri System) modulet til USC 6000/7000

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Indkøbsskabelon. Trykfordelende statisk luftmadras, topmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-04) eller 18 12 18 (-27)

Indkøbsskabelon. Trykfordelende statisk luftmadras, topmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-04) eller 18 12 18 (-27) Indkøbsskabelon Trykfordelende statisk luftmadras, topmadras ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-04) eller 18 12 18 (-27) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

AKTIVT ÅNDEDRÆTSVÆRN

AKTIVT ÅNDEDRÆTSVÆRN AKTIVT ÅNDEDRÆTSVÆRN CLEANSPACE2 FUNKTIONER PIEZO-MODSTANDSDYGTIG SENSOR Sikrer et positivt tryk indvendigt i masken: Et åndedrætsværn med en høj grad af beskyttelse BATTERI Levetiden på det indbyggede

Læs mere

www.sproejtepudser.dk

www.sproejtepudser.dk SPRØJTEPUDSER VEJLEDNING I BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse. 1. Vejledningens formål 2. Forhandler samt produktbeskrivelse 2.1. Forhandler 2.2. Produkt 2.3. Produktbeskrivelse 2.4. CE-mærket

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes.

Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes. Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes. Minimumskrav Antal krav: 36 Krav til løsningen: 1. krav: Løsningen skal omfatte samtlige døre,

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

blive lagt vægt på... Indstillingsmuligheder. brugervenlighed for borger:

blive lagt vægt på... Indstillingsmuligheder. brugervenlighed for borger: Kravspecifikation delaftale 1/2015: Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 22 18-04 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul Indkøbsskabelon Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 09 12 03 (-23) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer

Læs mere

Solar Heater XP2. Manual DK

Solar Heater XP2. Manual DK Solar Heater XP2 Manual DK ID KODE:M-1631.2013 ID KODE:M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsanvisninger 2 2. Sådan fungerer det

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 23. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem

Spørgsmål / svar pr. 23. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Spørgsmål / svar pr. 23. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Revideret fra spørgsmål 51 Spørgsmål 1 Administrationsgebyrer: Skal det

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

AROS Manuel Pumpe CARPU1001

AROS Manuel Pumpe CARPU1001 AROS Manuel Pumpe CARPU1001 Teknisk Manual 10057010 V1.0 2012 12 04 DK enriching urban life Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INTRODUKTION...3 PRODUKTKOMPONENTER...4 SIKKERHEDSINFORMATIONER...5

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke Brugsvejledning Trådløs MP3 dørklokke Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD Funktioner... 4 Beskrivelse af dørklokke... 5 Beskrivelse af modtager... 6 Dørklokke... 8 Melodier... 8 Melodivalg... 8 Lydjustering...

Læs mere

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide Min BiPAP respirator Min hjælp-guide Hvorfor har jeg besvær med at trække vejret? Når vi trækker vejret sammentrækkes vores respirationsmuskler og den indåndede luft passerer gennem vores øvre luftveje,

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Udskiftning af CPU-modul

Udskiftning af CPU-modul Teknisk brugervejledning 2017.08.28 60427-6 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse Dette er et CPU-modul inkl. display til en staldcomputer. 2 Montagevejledning 2.1 Gem eksisterende opsætning

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 2/2015: Manuel kørestol med krydsramme ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 22 03-08

Kravspecifikation delaftale 2/2015: Manuel kørestol med krydsramme ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 22 03-08 Kravspecifikation delaftale 2/2015: Manuel kørestol med krydsramme ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 22 03-08 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor

Læs mere

Laerdal Silikone Resuscitatorer

Laerdal Silikone Resuscitatorer Laerdal Silikone Resuscitatorer Brugervejledning DA www.laerdal.com Brugsanvisning 4 Anvendelsesformål 4 Vigtig information 5 Medfølgende dele 6 Voksenmodel - oversigt 8 Voksenmodel, montering og adskillelse

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100

CA hjertestarterskab HSS100 Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100 Uden lås - Isoleret, rustfri stålskab - Termostat styret varme - Blæser for ventilation - 2x LED lys (hjertestarter

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med sædetilt, med hjul

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med sædetilt, med hjul Indkøbsskabelon Toilet-badestol med sædetilt, med hjul ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 09 12 03 (-22) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

SIKOM SikkerDanmark Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Tlf. 8764 6000 www.sikom-as.dk. Bi-Way billetluge anlæg

SIKOM SikkerDanmark Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Tlf. 8764 6000 www.sikom-as.dk. Bi-Way billetluge anlæg SIKOM SikkerDanmark Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Tlf. 8764 6000 www.sikom-as.dk Bi-Way billetluge anlæg Introduktion Bi-Way billetluge anlægget er designet til effektiv kommunikation mellem billetluge

Læs mere

Spiromagic brugermanual. Indhold

Spiromagic brugermanual. Indhold Spiromagic brugermanual Indhold 1 Introduktion... 1 2 Pakkens indhold... 2 3 Forventet anvendelse... 2 4 Vigtig ekstrainfo for brugere... 2 5 Brug... 2 6 Elektroniske dele:... 3 7 Opsætningskrav... 3 8

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere