Takster og gebyrer 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Takster og gebyrer 2015"

Transkript

1 Takster og gebyrer 2015 Forvaltning for Anlæg og Miljø Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik Forvaltning for Anlæg og Miljø Postboks Nuuk

2 Side 2 Indhold 1. Fælles gebyrer Arealtildelinger Byggetilladelser Nuuk Affaldsområdet Skorstensfejning Dyr Asfalt Pladsleje Lokaleleje Paamiut Affaldsområdet Skorstensfejning Dyr Asfalt Leje af maskinel og mandskab Lokaleleje Tasiilaq Affaldsområdet Skorstensfejning Dyr Leje af maskinel og mandskab Lokaleleje Ittoqqortoormiit Affaldsområdet Skorstensfejning Dyr Lokaleleje Bygder på vestkysten Affaldsområdet Skorstensfejning Dyr Leje af maskinel og mandskab Lokaleleje Bygder på østkysten Affaldsområdet Skorstensfejning Dyr Leje af maskinel og mandskab Lokaleleje Indkvartering, servicehuse og vask... 17

3 Side 3 1. Fælles gebyrer Gebyrsatser for arealtildelinger og byggetilladelser er ens for alle bosteder i kommunen. 1.1 Arealtildelinger Arealreservation Arealreservation Arealansøgning for boligbyggeri (enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, etagebyggeri ol.) Nybyggeri, grundtakst pr. bygning Til- og ombygninger mv., grundtakst pr. bygning 260 kr/enhed 260 kr/enhed Tillæg for etageareal over 200 m 2 10 kr/m 2 Arealansøgning for institutioner, centerbyggeri og lignende Nybyggeri, grundtakst pr. bygning Til- og ombygninger / ændret anvendelse, grundtakst pr. bygning Tillæg for etageareal over 200 m 2 10 kr/m 2 Arealansøgning for erhvervsbyggeri, industri, lagerbebyggelse ol. samt større rekreative områder og tekniske forsyningsanlæg Nybyggeri, grundtakst pr. bygning Til- og ombygninger / ændret anvendelse, grundtakst pr. bygning Tillæg for etageareal over 200 m 2 10 kr/m 2 Arealansøgning i det åbne land Hytter, mindre anlæg, stenbrud, indhegninger ol. under 300 m 2, grundtakst Infrastrukturanlæg, ledninger ol. under 300 m 2 / længde under 300 m Infrastrukturanlæg, ledninger ol m 2 / længde m Infrastrukturanlæg, ledninger ol. over m 2 / længde over m Diverse arealansøgninger Øvrige mindre sager, tidsbegrænset arealanvendelse til både, containere m.v. Areal til hundehold kr/enhed kr/enhed 260 kr/enhed 260 kr/enhed Hovedforsyningsanlæg (teknisk bygværk samt kloak-, vand-, el- og teleledninger), grundtakst pr. anlæg Tillæg pr. 100 m for ledningsanlæg over 50 m s længde Ændrede forhold / anvendelse inkl. nedrivning, pr. bygning Overdragelse af brugsret / ejerskifte, pr. bygning Dispensationsansøgning, grundtakst Dispensationsansøgning, tillægstakst ved nabohøring 15 kr/100m 260 kr/enhed

4 Side Byggetilladelser Midlertidige tilladelser Grave- og støbetilladelse 200 kr/enhed Nedrivningstilladelse pr. bygning 200 kr/enhed Udstedelse af ibrugtagningstilladelser til eksisterende bygninger 200 kr/enhed Byggetilladelser Ombygning og udvidelse 200 kr/enhed Boliger (nybyggeri) pr. boligenhed 500 kr/enhed Andre bygninger (nybyggeri) opstart, pr. bygning 500 kr/enhed Tillæg for andre bygninger, pr. m 2 over 200 m 2 3 kr/m 2 Nedrivningstilladelse pr. bygning 200 kr/enhed Skilte Ét B-nummer og ét vejnummer skilt er inkluderet i byggetilladelsen Ekstra B-nummer skilt 625 kr/enhed Ekstra vejnummer skilt 380 kr/enhed

5 Side 5 2. Nuuk 2.1 Affaldsområdet Private husstande kan gratis aflevere affald til kommunens modtageanlæg i Nuuk. Dette gælder dog ikke i forhold til forurenet jord. Genbrugsegnet affald Pap- og papiraffald (permanent ordning fra 2016) Miljøklargjorte biler og snescootere Træ egnet til direkte genanvendelse Forbrændingsegnet affald Fortroligt affald, papir Fortroligt affald, toldvarer Dagrenovation og dagrenovationslignende affald Rent tørt træaffald, malet træaffald Forurenet jord (klasse 3) til afbrænding Blandet forbrændingsegnet affald Deponeringsegnet affald Fortroligt affald, toldvarer Asbestholdigt affald, emballeret Forurenet jord (klasse 2) til deponering Blandet deponeringsegnet affald Farligt affald Kemikalier Maling, lak, lim, fugemasse og trykfarve Olieaffald Affald fra udtjente køretøjer Elektronikskrot Køle-/fryseskabe Trykbeholdere Akkumulatorer Batterier Støvende asbestaffald Forurenet jord (klasse 4) 640 kr/ton 180 kr/ton 11 kr/kg 11 kr/kg 640 kr/ton 760 kr/ton 640 kr/ton 640 kr/ton 11 kr/kg 620 kr/ton 220 kr/ton 220 kr/ton 3 kr/kg 2 kr/kg 8 kr/kg Afhængigt af konkret vurdering i forhold til forureningsgrad

6 Side 6 Dagrenovationsindsamling 1 ugentlig afhentning 330 kr/kvartal 2 ugentlige afhentninger 660 kr/kvartal Ekstra afhentning pr. stk. 330 kr/stk Natrenovationsindsamling 2 ugentlige afhentning 320 kr/kvartal 3 ugentlige afhentninger 490 kr/kvartal Ekstra afhentning pr. stk kr/stk Særlige gebyrer Fejlsorteringsgebyr kr/læs Gebyr for åbning af affaldsanlæg udenfor normal åbningstid 500 kr/time Gebyr for print af affaldsregistreringskort - erstatning 100 kr/stk Ydelser efter medgået tid Mandskab 315 kr/time Maskinel Efter lokal prisliste 2.2 Skorstensfejning Skorstensfejning Små skorstene (under 60kW) Store skorstene (over 60 kw) 460 kr/gang kr/gang 2.3 Dyr Vaccination og mærkning Vaccination af hund (Rabies og DHP) Vaccination af kat (Rabies) Rabiesskilt Tilladelsesskilt 440 kr/stk 325 kr/stk 20 kr/stk 40 kr/stk

7 Side Asfalt Asfaltmaterialer, leveret af fabrik Bitumineret stenmel (BS) kr/ton Pulverasfalt (PA) kr/ton Asfaltbeton (AB) kr/ton Asfaltopløsning (AO) pr. 180 kg tromle kr/tromle Asfaltemulsion (AE) pr. 180 kg tromle kr/tromle Levering og maskinel udlægning af asfaltbelægninger Anstilling arbejdsplads kr/gang Forsegling 50 kr/m 2 30 kg/m 2 pulverasfalt (PA) 120 kr/m 2 40 kg/m 2 asfaltbeton (AB) 160 kr/m 2 60 kg/m 2 asfaltbeton (AB) 220 kr/m 2 80 kg/m 2 asfaltbeton (AB) 270 kr/m kg/m 2 asfaltbeton (AB) 330 kr/m kg/m 2 asfaltbeton (AB) 390 kr/m 2 Tillæg ved manuel udlægning (til fastsat pris for middelforbrug) 20 % Diverse ydelser Anstilling arbejdsplads kr/gang Opretning efter medgået forbrug kr Retablering af opgravninger kr/m 2 Sprøjtning af skærvelag med 10 kg/m kr/m 2 Fræsning asfalt 30 kr/m 2 Andre ydelser Efter regning 2.5 Pladsleje 2.6 Lokaleleje Containerpladsleje Lille container 120 kr/måned 20 fods container 220 kr/måned 40 fods container 450 kr/måned Fællesværksted og fiskeskure Fællesværksted, lokale 1, 2 og 3 Fiskeskure, Vestre Vig 200 kr/døgn 500 kr/måned

8 Side 8 3. Paamiut 3.1 Affaldsområdet Private husstande kan gratis aflevere affald til kommunens modtageanlæg i Paamiut. Dette gælder dog ikke i forhold til forurenet jord. Genbrugsegnet affald Lille læs (under 5m 3 ) Glas Metal Stort læs (over 5m 3 ) Glas Metal Miljøklargjorte biler og snescootere 210 kr/ton Træ til direkte genanvendelse Forbrændingsegnet affald Lille læs (under 5m 3 ) Dagrenovation og dagrenovationslignende affald Rent tørt træ og malet træ Blandet forbrændingsegnet affald Stort læs (over 5m 3 ) Dagrenovation og dagrenovationslignende affald Rent tørt træ og malet træ Blandet forbrændingsegnet affald Afbrænding af fortroligt affald 110 kr/gang Deponeringsegnet affald Lille læs (under 5m 3 ) Blandet deponeringsegnet affald Stort læs (over 5m 3 ) Blandet deponeringsegnet affald Forurenet jord (klasse 2, 3 og 4) 380 kr/m 3 Asbestholdigt affald, emballeret kr/m 3

9 Side 9 Farligt affald Kemikalier Maling, lak, lim, fugemasse og trykfarve Olieaffald 3 kr/kg Affald fra udtjente køretøjer Elektronikskrot Køle-/fryseskabe 2 kr/kg Trykbeholdere Akkumulatorer 8 kr/kg Batterier Støvende asbestaffald Dagrenovationsindsamling 1 ugentlig afhentning 300 kr/kvartal 2 ugentlige afhentninger 600 kr/kvartal Ekstra afhentning pr. stk. 300 kr/stk Natrenovationsindsamling 2 ugentlige afhentning 270 kr/kvartal 3 ugentlige afhentninger 400 kr/kvartal Ekstra afhentning pr. stk. 850 kr/stk Slamtankstømning 1 tømning pr. måned 400 kr/kvartal 1 tømning pr. 14. dag 800 kr/kvartal 1 tømning pr. uge kr/kvartal Ekstra tømning i normal arbejdstid 430 kr/stk Ekstra tømning udenfor normal arbejdstid kr/stk Særlige gebyrer Fejlsorteringsgebyr kr/læs Gebyr for åbning af affaldsanlæg udenfor normal åbningstid 500 kr/time Ydelser efter medgået tid Mandskab 315 kr/time Maskinel Efter lokal prisliste

10 Side Skorstensfejning Skorstensfejning Små skorstene (under 60kW) Store skorstene (over 60 kw) 460 kr/gang kr/gang 3.3 Dyr Vaccination, aflivning og mærkning Vaccination af hund (Rabies + DHP) Vaccination af kat (Rabies) Aflivning af hund og kat Rabiesskilt Tilladelsesskilt 440 kr/stk 325 kr/stk 500 kr/stk 20 kr/stk 50 kr/stk 3.4 Asfalt Levering og maskinel udlægning af asfaltbelægninger Færdigudlagt asfaltbeton (AB) kr/ton 3.5 Leje af maskinel og mandskab Såfremt der ikke findes private virksomheder i bygden, der udlejer maskinel og mandskab, er det i de fleste tilfælde muligt at leje kommunalt maskinel og mandskab. Kommunens maskinel udlejes altid med fører. Henvendelse skal ske til det lokale kommunekontor. 3.6 Lokaleleje Bådværksted og fiskeskure Bådværksted Fiskeskure 200 kr/døgn 500 kr/måned

11 Side Tasiilaq 4.1 Affaldsområdet Private husstande kan gratis aflevere affald til kommunens modtageanlæg i Tasiilaq. Dette gælder dog ikke i forhold til forurenet jord. Genbrugsegnet affald Lille læs (under 5m 3 ) Glas Metal Stort læs (over 5m 3 ) Glas Metal Miljøklargjorte biler og snescootere Træ til direkte genanvendelse Forbrændingsegnet affald Lille læs (under 5m 3 ) Dagrenovation og dagrenovationslignende affald Rent tørt træ og malet træ Blandet forbrændingsegnet affald Stort læs (over 5m 3 ) Dagrenovation og dagrenovationslignende affald Rent tørt træ og malet træ Blandet forbrændingsegnet affald Afbrænding af fortroligt affald Deponeringsegnet affald Lille læs (under 5m 3 ) Blandet deponeringsegnet affald Stort læs (over 5m 3 ) Blandet deponeringsegnet affald 210 kr/ton 110 kr/gang Forurenet jord (klasse 2, 3 og 4) 380 kr/m 3 Asbestholdigt affald, emballeret kr/m 3

12 Side 12 Farligt affald Kemikalier Maling, lak, lim, fugemasse og trykfarve Olieaffald 3 kr/kg Affald fra udtjente køretøjer Elektronikskrot Køle-/fryseskabe 2 kr/kg Trykbeholdere Akkumulatorer 8 kr/kg Batterier Støvende asbestaffald Dagrenovationsindsamling 1 ugentlig afhentning 300 kr/kvartal 2 ugentlige afhentninger 600 kr/kvartal Ekstra afhentning pr. stk. 300 kr/stk Natrenovationsindsamling 2 ugentlige afhentninger 270 kr/kvartal 3 ugentlige afhentninger 400 kr/kvartal Ekstra afhentning pr. stk. 850 kr/stk Slamtankstømning 1 tømning pr. måned 400 kr/kvartal 1 tømning pr. 14. dag 800 kr/kvartal 1 tømning pr. uge kr/kvartal Ekstra tømning i normal arbejdstid 430 kr/stk Ekstra tømning udenfor normal arbejdstid kr/stk Særlige gebyrer Fejlsorteringsgebyr kr/læs Gebyr for åbning af affaldsanlæg udenfor normal åbningstid 500 kr/time Ydelser efter medgået tid Mandskab 315 kr/time Maskinel Efter lokal prisliste

13 Side Skorstensfejning Skorstensfejning Små skorstene (under 60kW) Store skorstene (over 60 kw) 460 kr/gang kr/gang 4.3 Dyr Vaccination, aflivning og mærkning Vaccination af slædehund (Rabies og DHP) Aflivning af hund Vaccination af kat (Rabies) Aflivning af kat Rabiesskilt Tilladelsesskilt til kat 250 kr/stk 250 kr/stk 20 kr/stk 50 kr/stk 4.4 Leje af maskinel og mandskab Såfremt der ikke findes private virksomheder i bygden, der udlejer maskinel og mandskab, er det i de fleste tilfælde muligt at leje kommunalt maskinel og mandskab. Kommunens maskinel udlejes altid med fører. Henvendelse skal ske til det lokale kommunekontor. 4.5 Lokaleleje Bådværksted og fiskeskure Bådværksted leje Bådværksted depositum 70 kr/døgn 200 kr/døgn

14 Side Ittoqqortoormiit 5.1 Affaldsområdet Renovation Basisgebyr 810 kr/kvartal Forurenet jord (klasse 2, 3 og 4) 380 kr/m 3 Erhvervsaffald Efter konkret vurdering 5.2 Skorstensfejning Skorstensfejning Små skorstene (under 60kW) Store skorstene (over 60 kw) 460 kr/gang kr/gang 5.3 Dyr Vaccination, aflivning og mærkning Vaccination af slædehund (Rabies og DHP) Aflivning af hund Vaccination af kat (Rabies) Aflivning af kat Rabiesskilt Tilladelsesskilt til kat 250 kr/stk 250 kr/stk 20 kr/stk 50 kr/stk 5.4 Lokaleleje Bådværksted og fiskeskure Bådværksted 200 kr/døgn

15 Side Bygder på vestkysten 6.1 Affaldsområdet Renovation Basisgebyr 810 kr/kvartal Forurenet jord (klasse 2, 3 og 4) 380 kr/m 3 Erhvervsaffald Efter konkret vurdering 6.2 Skorstensfejning Skorstensfejning Små skorstene (under 60kW) Store skorstene (over 60 kw) 460 kr/gang kr/gang 6.3 Dyr Vaccination, aflivning og mærkning Vaccination af hund (Rabies og DHP) Vaccination af kat (Rabies) Aflivning af hund og kat Rabiesskilt Tilladelsesskilt 440 kr/stk 325 kr/stk 500 kr/stk 20 kr/stk 50 kr/stk 6.4 Leje af maskinel og mandskab Såfremt der ikke findes private virksomheder i bygden, der udlejer maskinel og mandskab, er det i de fleste tilfælde muligt at leje kommunalt maskinel og mandskab. Kommunens maskinel udlejes altid med fører. Henvendelse skal ske til det lokale kommunekontor. 6.5 Lokaleleje Bådværksted og fiskeskure Bådværksted Fiskeskure 200 kr/døgn 500 kr/måned

16 Side Bygder på østkysten 7.1 Affaldsområdet Renovation Basisgebyr 810 kr/kvartal Forurenet jord (klasse 2, 3 og 4) 380 kr/m 3 Erhvervsaffald Efter konkret vurdering 7.2 Skorstensfejning Skorstensfejning Små skorstene (under 60kW) Store skorstene (over 60 kw) 460 kr/gang kr/gang 7.3 Dyr Vaccination, aflivning og mærkning Vaccination af slædehund (Rabies og DHP) Aflivning af hund Vaccination af kat (Rabies) Aflivning af kat Rabiesskilt Tilladelsesskilt til kat 250 kr/stk 250 kr/stk 20 kr/stk 50 kr/stk 7.4 Leje af maskinel og mandskab Såfremt der ikke findes private virksomheder i bygden, der udlejer maskinel og mandskab, er det i de fleste tilfælde muligt at leje kommunalt maskinel og mandskab. Kommunens maskinel udlejes altid med fører. Henvendelse skal ske til det lokale kommunekontor. 7.5 Lokaleleje Bådværksted og fiskeskure Bådværksted 200 kr/døgn

17 Side Indkvartering, servicehuse og vask Indkvartering og leje af servicehus Overnatning med bad Overnatning for personale Leje af servicehus Leje af madras Bad for voksen Bad for barn (0-15 år) Leje af håndklæde Badesæbe Vask Lille vaskemaskine, C Lille vaskemaskine, 60 C Lille vaskemaskine, 90 C Stor vaskemaskine, C Stor vaskemaskine, 60 C Stor vaskemaskine, 90 C Tørretumbler Strygerulle Manuel vask Slynge Vaskepulver Skyllemiddel Skyllemiddel til lille vaskemaskine Sort affaldssæk Sorte affaldssække (10 stk) Servicevask inkl. vaskepulver, skyllemiddel, strygerulle og tørretumbler Servicevask, 0 3 kg Servicevask, 3-7 kg Kaffe og te Lille kop te Krus te Lille kop kaffe Krus kaffe 200 kr/overnatning 200 kr/overnatning 100 kr/overnatning 50 kr/stk 10 kr/bad 5 kr/bad 10 kr/stk 5 kr/stk 30 kr/vask 35 kr/vask 40 kr/vask 45 kr/vask 50 kr/vask 55 kr/vask 1 kr/minut 1 kr/minut 20 kr/vask 13 kr/gang 5 kr/gang 4 kr/gang 2 kr/gang 3 kr/sæk 30 kr/10 sække 90 kr/vask 175 kr/vask 4 kr/kop 5 kr/krus 5 kr/kop 6 kr/krus

Takster og gebyrer 2014

Takster og gebyrer 2014 Takster og gebyrer 2014 Anlægs- og Miljøforvaltningen Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik Anlægs- og Miljøforvaltningen Postboks 1005 3900 Nuuk Anlægs- og Miljøforvaltningen Side 2 Indhold 1.

Læs mere

Forvaltning for Anlæg og Miljø. Takstblad. for 2016

Forvaltning for Anlæg og Miljø. Takstblad. for 2016 Forvaltning for Anlæg og Miljø Takstblad for 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fælles gebyrer... 3 1.1. Arealtildelinger... 3 1.2 Byggetilladelser... 3 1.3 Generelt gebyr... 4 1.4 Beredskab... 4 3. Skorstensfejning

Læs mere

T A K S T B L A D 2013

T A K S T B L A D 2013 T A K S T B L A D 2013 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ SAI Anlægs- & Miljøforvaltningen - 1 - Kommuneqarfik Sermersooq - takstblad, budget 2013 Kommunal udskrivningsprocent 25,0 DET TEKNISKE OMRÅDE Forbrændingsanlægget

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq - takstblad, budget 2014

Kommuneqarfik Sermersooq - takstblad, budget 2014 Kommunal udskrivningsprocent 26,0 25,0 DET TEKNISKE OMRÅDE Kommuneqarfik Sermersooq - takstblad, budget 2014 Forbrændingsanlægget Nuuk Dagrenovation og dagrenovationslignende affald Kr.pr.ton 630 500 Malet

Læs mere

Kommune Kujalleq TAKSTER OG GEBYR 2016. Kommune Kujalleq S. 1

Kommune Kujalleq TAKSTER OG GEBYR 2016. Kommune Kujalleq S. 1 Kommune Kujalleq TAKSTER OG GEBYR 2016 Kommune Kujalleq S. 1 SULLISSIVIK / SERVICECENTER Ved henvendelse til Sullissivik kan man få sin bopælsattest med betaling iht. Takstbetaling, og gratis ved selv

Læs mere

13.00 Kommunale takster

13.00 Kommunale takster 13.00 Kommunale takster TAKSTER for Teknik og Miljø pr. 01. Januar 2017 QAQORTOQ NARSAQ NANORTALIK BYGDER SKADEDYR/HUNDE/KATTE Rævehale Beløb udbetales pr. stk. der indleveres. 300 kr. 300 kr. 300 kr.

Læs mere

T A K S T B L A D 2012

T A K S T B L A D 2012 T A K S T B L A D 2012 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ SAI Anlægs- & Miljøforvaltningen - 1 - Forbrændingsanlægget - Brændbart affald Sted Serviceydelse Enhed Takst Nuuk Forbrændingsanlægget - Brændbart affald

Læs mere

10.10 Kommunale takster

10.10 Kommunale takster 10.10 Kommunale takster Qeqqata Kommunia: DAGINSTITUTIONSTAKSTER PR MÅNED GÆLDENDE FRA 01.01.2016 0-6 år 7-> år Indkomst Procentsats Daginstitution Procentsats Fritidshjem indtil 99.999 kr. 0 kr. 0 0 kr.

Læs mere

Pr. måned. Alderdomshjemmet Takster for ophold pr. døgn kr 1.360,00 Udbringning af mad til pensionister kr 25,00

Pr. måned. Alderdomshjemmet Takster for ophold pr. døgn kr 1.360,00 Udbringning af mad til pensionister kr 25,00 10.10 Kommunale takster Qeqqata Kommunia: DAGINSTITUTIONSTAKSTER PR MÅNED GÆLDENDE FRA 01.01.2012 0-6 år 7-> år Indkomst Procentsats Daginstitution Procentsats Fritidshjem indtil 99.999 kr. 0 kr. 0 0 kr.

Læs mere

Takster Takster for ophold pr. døgn kr 1.360,00 Udbringning af mad til pensionister kr 30,00

Takster Takster for ophold pr. døgn kr 1.360,00 Udbringning af mad til pensionister kr 30,00 10.10 Kommunale takster Qeqqata Kommunia: DAGINSTITUTIONSTAKSTER PR MÅNED GÆLDENDE FRA 01.01.2013 0-6 år 7-> år Indkomst Procentsats Daginstitution Procentsats Fritidshjem indtil 99.999 kr. 0 kr. 0 0 kr.

Læs mere

Takstblad. Takster Gebyr for jordflytning 0,012 promille af 0,017 promille af

Takstblad. Takster Gebyr for jordflytning 0,012 promille af 0,017 promille af Teknik og Miljøudvalget Natur og Miljø Takstblad Gebyr for jordflytning 0,012 promille af 0,017 promille af ejendomsværdi ejendomsværdi Park og vej Rottebekæmpelse: Gebyr for rottebekæmpelse 0,03 promille

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA TAKSTBLADET 2016

QAASUITSUP KOMMUNIA TAKSTBLADET 2016 QAASUITSUP KOMMUNIA TAKSTBLADET 2016 Indhold Sullissivik / Servicecenter... 3 Alkoholbevilling... 3 Spilleautomater... 3 Takster i administrationen... 4 Adresseoplysninger... 4 Trafikbog... 4 Forvaltningen

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 HAVNE Gæstebåde u/10 m 140,00 150,00 Gæstebåde 10-12 m 160,00 170,00 Gæstebåde pr. m o 12 m 20,00 20,00 Internet pr. dag 20,00 Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge 250,00

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Qeqqata Kommunia Budgetberetning 2017

Qeqqata Kommunia Budgetberetning 2017 10.10 Kommunale takster Qeqqata Kommunia: DAGINSTITUTIONSTAKSTER PR MÅNED GÆLDENDE FRA 01.01.2017 0-6 år 7 - >år Indkomst Procentsats Daginstitution Procentsats Fritidshjem indtil 99.999 kr. 0 kr. 0,00

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms

PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Tlf. 6351 6800 CVR nr. 32565093 Email: post@langeland-forsyning.dk PRISER FOR AFFALD 2016 Alle priser inklusive moms Langeland Affald ApS CVR 32567134

Læs mere

Takstoversigt 2013 2014

Takstoversigt 2013 2014 Takstoversigt 2013 2014 HAVNE Gæstebåde u/10 m Gæstebåde 1012 m Gæstebåde pr. m o 12 m Internet pr. dag Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Joller på land i Langør Pælepladser i Langør Fastliggertakst

Læs mere

Regulativ for affald fra private husstande Kommuneqarfik Sermersooq

Regulativ for affald fra private husstande Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltning for Anlæg og Miljø Postboks 1005 3900 Nuuk Regulativ for affald fra private husstande Kommuneqarfik Sermersooq 2015 11.11.2011 Indhold Generel del 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Gyldighedsområde...

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune.

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune. AFFALDS Indholdsfortegnelse.. Indledning... 2 Almindelige beholdere... 3 2- og 4- hjulede beholder - Enfamiliehus.... 3 2- og 4- hjulede beholder - Etageejendomme... 3 2- og 4- hjulede beholder - Sommerhus

Læs mere

Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles omkostninger kommunale institutioner (UDGÅET)

Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles omkostninger kommunale institutioner (UDGÅET) Takstforslag renovation 2015 Årlig pris/pris pr. ydelse Renovation/genbrug 2015 2015 2014 2014 Ex moms Inkl moms Ex moms inkl moms Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles

Læs mere

Forvaltning for Anlæg og Miljø Postboks 1005 3900 Nuuk. Regulativ for affald fra erhverv Kommuneqarfik Sermersooq

Forvaltning for Anlæg og Miljø Postboks 1005 3900 Nuuk. Regulativ for affald fra erhverv Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltning for Anlæg og Miljø Postboks 1005 3900 Nuuk Regulativ for affald fra erhverv Kommuneqarfik Sermersooq 2015 Indhold Generel del 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Gyldighedsområde... 4 4 Definitioner...

Læs mere

PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE

PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE Vand Alle priser 2016 Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50 Målerstørrelse Qn 6 kr./måler/år 2.520,00

Læs mere

Prisliste Alle priser er inkl. moms.

Prisliste Alle priser er inkl. moms. Prisliste 2018. VAND Afregning af vandforbrug med måler 2017 2018 Afregning af vandforbrug består af forbrugsafgift og målerleje Forbrugsafgiftvinkl. Statsafgift kr./ m 3 21,00 19,00 Målerleje, fast beløb

Læs mere

Prisliste Alle priser er inkl. moms.

Prisliste Alle priser er inkl. moms. Prisliste 2017. VAND Afregning af vandforbrug med måler 2016 2017 Afregning af vandforbrug består af forbrugsafgift og målerleje Forbrugsafgiftvinkl. Statsafgift kr./ m 3 20,00 21,00 Målerleje, fast beløb

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Takster Bilag 1. for Teknik- og Miljøudvalgets område. Side 1 BY, ERHVERV OG MILJØ. Dato: 22. august 2016

Takster Bilag 1. for Teknik- og Miljøudvalgets område. Side 1 BY, ERHVERV OG MILJØ. Dato: 22. august 2016 Bilag 1 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 22. august 2016 Tlf. dir.: 4477 0164 E-mail: tha2@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-1-16 Takster 2017 for Teknik- og Miljøudvalgets område Side 1 Renovation Beløbene er inkl.

Læs mere

TAKSTOVERSIGT Teknik og Miljø

TAKSTOVERSIGT Teknik og Miljø TAKSTOVERSIGT Teknik og Miljø I budgettet for 2011 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Teknik og Byg (ikke momsregistreret virksomhed) Byggesagsbehandling Kategori 1 Simple konstruktioner:

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget 2017-20 KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2016 2017 AFFALDSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Kr. inkl. moms I løbet af 2017 bliver gebyrstrukturen på affaldsområdet ændret med implementeringen af den

Læs mere

Anlægs- og Miljøforvaltningen Postboks 1005 3900 Nuuk. Regulativ for affald fra private husstande Kommuneqarfik Sermersooq

Anlægs- og Miljøforvaltningen Postboks 1005 3900 Nuuk. Regulativ for affald fra private husstande Kommuneqarfik Sermersooq Anlægs- og Miljøforvaltningen Postboks 1005 3900 Nuuk Regulativ for affald fra private husstande Kommuneqarfik Sermersooq 2014 GENEREL DEL 2 Indhold 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Gyldighedsområde...

Læs mere

Prisliste Alle priser er inkl. moms. Glostrup Forsyning Ørnebjergvej Glostrup T:

Prisliste Alle priser er inkl. moms. Glostrup Forsyning Ørnebjergvej Glostrup T: Prisliste 2016 Alle priser er inkl. moms. Glostrup Forsyning Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup T: 4320 8020 www.glostrupforsyning.dk Vandforsyning Alle priser er inkl. Moms Afregning af vandforbrug med måler

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Ejendomsoplysninger og - attester Ejendomsoplysninger 400 --- 410 --- Byggesagsgebyrer Indbetaling til Parkeringsfond Mindstegebyr for tilladelser og anmeldelsessager undtaget landbrugsdrift og avlsbygninger

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.046 Dagpleje, deltid 2.187 2.178 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 Daginstitutioner,

Læs mere

Takster for husholdningsaffald

Takster for husholdningsaffald Holbæk forsyning Takster for husholdningsaffald Gebyrskema for husholdning Gebyrene er gældende fra 1. januar 2016 i henhold til regulativ for husholdningsaffald Gebyrer 2015 Gebyrer 2016 Grundgebyr fordelt

Læs mere

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2016 01-01-2016 01.38 Affaldshåndtering Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnements pr.

Læs mere

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Din affaldsguide 2013 Til alle etageboliger og husstande med fælles sortering Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Historier om affald og genbrug i Herlev Teknisk Forvaltning 2013 Vores miljø er vigtigt

Læs mere

Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024

Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 Billede ind i bølgen (grønne farver), som klimatilpasningsplan FORSLAG TIL Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 Indhold Bilag A Affaldsmængder for husholdningsaffaldet

Læs mere

Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 *

Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 * Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 756,00 910,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-319,85-385,00 * Sommerlæg for ugetømning- uge 22-35 203,54 203,54

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 November 2013 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes! Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 AFFALDS 2016 Indholdsfortegnelse Beholdere og minicontainere 2016 2 Boligbidrag 2016 5 Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 Ekstra tømninger 2016 7 Sækkemærker 7 Ændringsgebyr 2016 7 Vask af beholdere

Læs mere

Takster 2016 Affald Bilag 7a BM 3-15 version 2

Takster 2016 Affald Bilag 7a BM 3-15 version 2 Affald Bilag 7a BM 3-15 version 2 Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 910,00 910,00 x Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-385,00-385,00 x Sommertillæg for

Læs mere

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Sag nr. 09/11153 Indledning På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 20. maj 2008, blev der truffet

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Takstforslag renovation midlertidig Årlig pris/pris pr. ydelse

Takstforslag renovation midlertidig Årlig pris/pris pr. ydelse Takstforslag renovation 2015 - midlertidig Årlig pris/pris pr. ydelse Indeks, Renovation/genbrug 2015 2014 2013 2012 2011 2015 2014 2013 2012 2011 Ex moms Ex moms Ex moms Ex moms Ex moms Ex moms Ex moms

Læs mere

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven 48 12,00 Dagrenovationsbeholder til rest eller organisk affald

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Ikrafttrådt 1. januar 2012 1 I Generel del...3 1 Formål m.v...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Registrering af udenlandske virksomheder...3 5 Gebyrer...4

Læs mere

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Takstoversigt. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013. 01.38 Renovation mv. Dagrenovation

Takstoversigt. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013. 01.38 Renovation mv. Dagrenovation 1 2013 2013 Forsyningsvirksomhederne Dato Senest godkendt Dato Takstforslag takst Kr. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013 01.38 Renovation mv. Dagrenovation Abonnement: Abonnement,

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald TM Veje og Grønne områder Affald og Genbrug Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 199548 Brevid. 1258412 Ref. ANSE Dir. tlf. 4631 3788 Anettesej@roskilde.dk Budgetindstilling 2012 for renovationsområdet

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: Personskat 24,60 % 24,60 % Grundskyld Øvrige ejendomme 21,17 21,17 Landbrugsejendomme 6,37 6,37 Dækningsafgift Garantiprovision på garanterede lån for forsyningsområdet

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

Forvaltning for Anlæg og Miljø Postboks Nuuk. Regulativ for affald fra private husstande Kommuneqarfik Sermersooq

Forvaltning for Anlæg og Miljø Postboks Nuuk. Regulativ for affald fra private husstande Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltning for Anlæg og Miljø Postboks 1005 3900 Nuuk Regulativ for affald fra private husstande Kommuneqarfik Sermersooq 2016 Indhold Generel del 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Gyldighedsområde...

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.370,00 1.395,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.155,00 1.175,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 390,00

Læs mere

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Takster Dato Takstændringer

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Takster Dato Takstændringer Sektor: Aalborg Renovation 01-01-2018 01-01-2018 01.38 Affaldshåndtering Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnementstakst pr. år,

Læs mere

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011 BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 2.989 Vuggestuer Heldags inkl.madordning, periode 1/1-31/7.2011 3.486 Heldags periode 1/8-31/12.2011 3.234 Børnehaver: Heldags

Læs mere

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for Affaldsplan 2013-2016 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN 6200 Aabenraa Tel. 7462 2514 FAX. 7462 3143 port@aabenraaport.dk www.aabenraaport.dk 1. Vurdering af behovet for

Læs mere

Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn

Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn Adresse Matr. nr. Ejer af værkstedet Ejer af ejendommen Kontaktperson Antal ansatte på værksted Arbejdstider på værksted

Læs mere

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse PRISER 2017 SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse Vand Alle priser 2017 Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms Afregnes efter vægt/individuelle aftaler

kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms Afregnes efter vægt/individuelle aftaler Affald - private Renovationsprisen er opdelt i et fast gebyr, et genbrugsgebyr og et tømningsgebyr. Fast gebyr Parcelhuse 700,00 875,00 Etageboliger 490,00 612,50 Kollegieværelser/enkeltværelser 350,00

Læs mere

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.125 1.125 Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente 100,00 + rente - rykkerskrivelse -

Læs mere

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014 Affaldsløsninger 8. oktober 2014 Indhold Rapport for Poul Tarp A/S...2 Rapport for SeerupIT ApS...4 Rapport for SeerupIT ApS...5 Rapport for Grontmij...7 Rapport for Logimatic...9 Rapport for Orbicon...

Læs mere

Affaldsplan for Kerteminde Marina

Affaldsplan for Kerteminde Marina Ansvarlig for udarbejdelsen: Driftsleder: Jimmy Stig Pedersen Ansvarlig for gennemførelsen: Driftsleder: Jimmy Stig Pedersen Relevant lovgivning: Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet (lovbekendtgørelse

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Takster i 2014 Bilag 4

Takster i 2014 Bilag 4 100 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv...

Læs mere

Takstoversigt budget 2015

Takstoversigt budget 2015 (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2014 Budget 2015 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container pr. tømning... Eksempel

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret Til godkendelse i Klima- og miljøudvalget den 18. juni 2015 1 Hovedoversigt - udgiftsbaseret Affaldscenter 2.288 2.149 2.469 2.469 2.469 2.469 Fordeling Affaldscenter -2.288-2.149-2.469-2.469-2.469-2.469

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere