Takster og gebyrer 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Takster og gebyrer 2015"

Transkript

1 Takster og gebyrer 2015 Forvaltning for Anlæg og Miljø Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik Forvaltning for Anlæg og Miljø Postboks Nuuk

2 Side 2 Indhold 1. Fælles gebyrer Arealtildelinger Byggetilladelser Nuuk Affaldsområdet Skorstensfejning Dyr Asfalt Pladsleje Lokaleleje Paamiut Affaldsområdet Skorstensfejning Dyr Asfalt Leje af maskinel og mandskab Lokaleleje Tasiilaq Affaldsområdet Skorstensfejning Dyr Leje af maskinel og mandskab Lokaleleje Ittoqqortoormiit Affaldsområdet Skorstensfejning Dyr Lokaleleje Bygder på vestkysten Affaldsområdet Skorstensfejning Dyr Leje af maskinel og mandskab Lokaleleje Bygder på østkysten Affaldsområdet Skorstensfejning Dyr Leje af maskinel og mandskab Lokaleleje Indkvartering, servicehuse og vask... 17

3 Side 3 1. Fælles gebyrer Gebyrsatser for arealtildelinger og byggetilladelser er ens for alle bosteder i kommunen. 1.1 Arealtildelinger Arealreservation Arealreservation Arealansøgning for boligbyggeri (enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, etagebyggeri ol.) Nybyggeri, grundtakst pr. bygning Til- og ombygninger mv., grundtakst pr. bygning 260 kr/enhed 260 kr/enhed Tillæg for etageareal over 200 m 2 10 kr/m 2 Arealansøgning for institutioner, centerbyggeri og lignende Nybyggeri, grundtakst pr. bygning Til- og ombygninger / ændret anvendelse, grundtakst pr. bygning Tillæg for etageareal over 200 m 2 10 kr/m 2 Arealansøgning for erhvervsbyggeri, industri, lagerbebyggelse ol. samt større rekreative områder og tekniske forsyningsanlæg Nybyggeri, grundtakst pr. bygning Til- og ombygninger / ændret anvendelse, grundtakst pr. bygning Tillæg for etageareal over 200 m 2 10 kr/m 2 Arealansøgning i det åbne land Hytter, mindre anlæg, stenbrud, indhegninger ol. under 300 m 2, grundtakst Infrastrukturanlæg, ledninger ol. under 300 m 2 / længde under 300 m Infrastrukturanlæg, ledninger ol m 2 / længde m Infrastrukturanlæg, ledninger ol. over m 2 / længde over m Diverse arealansøgninger Øvrige mindre sager, tidsbegrænset arealanvendelse til både, containere m.v. Areal til hundehold kr/enhed kr/enhed 260 kr/enhed 260 kr/enhed Hovedforsyningsanlæg (teknisk bygværk samt kloak-, vand-, el- og teleledninger), grundtakst pr. anlæg Tillæg pr. 100 m for ledningsanlæg over 50 m s længde Ændrede forhold / anvendelse inkl. nedrivning, pr. bygning Overdragelse af brugsret / ejerskifte, pr. bygning Dispensationsansøgning, grundtakst Dispensationsansøgning, tillægstakst ved nabohøring 15 kr/100m 260 kr/enhed

4 Side Byggetilladelser Midlertidige tilladelser Grave- og støbetilladelse 200 kr/enhed Nedrivningstilladelse pr. bygning 200 kr/enhed Udstedelse af ibrugtagningstilladelser til eksisterende bygninger 200 kr/enhed Byggetilladelser Ombygning og udvidelse 200 kr/enhed Boliger (nybyggeri) pr. boligenhed 500 kr/enhed Andre bygninger (nybyggeri) opstart, pr. bygning 500 kr/enhed Tillæg for andre bygninger, pr. m 2 over 200 m 2 3 kr/m 2 Nedrivningstilladelse pr. bygning 200 kr/enhed Skilte Ét B-nummer og ét vejnummer skilt er inkluderet i byggetilladelsen Ekstra B-nummer skilt 625 kr/enhed Ekstra vejnummer skilt 380 kr/enhed

5 Side 5 2. Nuuk 2.1 Affaldsområdet Private husstande kan gratis aflevere affald til kommunens modtageanlæg i Nuuk. Dette gælder dog ikke i forhold til forurenet jord. Genbrugsegnet affald Pap- og papiraffald (permanent ordning fra 2016) Miljøklargjorte biler og snescootere Træ egnet til direkte genanvendelse Forbrændingsegnet affald Fortroligt affald, papir Fortroligt affald, toldvarer Dagrenovation og dagrenovationslignende affald Rent tørt træaffald, malet træaffald Forurenet jord (klasse 3) til afbrænding Blandet forbrændingsegnet affald Deponeringsegnet affald Fortroligt affald, toldvarer Asbestholdigt affald, emballeret Forurenet jord (klasse 2) til deponering Blandet deponeringsegnet affald Farligt affald Kemikalier Maling, lak, lim, fugemasse og trykfarve Olieaffald Affald fra udtjente køretøjer Elektronikskrot Køle-/fryseskabe Trykbeholdere Akkumulatorer Batterier Støvende asbestaffald Forurenet jord (klasse 4) 640 kr/ton 180 kr/ton 11 kr/kg 11 kr/kg 640 kr/ton 760 kr/ton 640 kr/ton 640 kr/ton 11 kr/kg 620 kr/ton 220 kr/ton 220 kr/ton 3 kr/kg 2 kr/kg 8 kr/kg Afhængigt af konkret vurdering i forhold til forureningsgrad

6 Side 6 Dagrenovationsindsamling 1 ugentlig afhentning 330 kr/kvartal 2 ugentlige afhentninger 660 kr/kvartal Ekstra afhentning pr. stk. 330 kr/stk Natrenovationsindsamling 2 ugentlige afhentning 320 kr/kvartal 3 ugentlige afhentninger 490 kr/kvartal Ekstra afhentning pr. stk kr/stk Særlige gebyrer Fejlsorteringsgebyr kr/læs Gebyr for åbning af affaldsanlæg udenfor normal åbningstid 500 kr/time Gebyr for print af affaldsregistreringskort - erstatning 100 kr/stk Ydelser efter medgået tid Mandskab 315 kr/time Maskinel Efter lokal prisliste 2.2 Skorstensfejning Skorstensfejning Små skorstene (under 60kW) Store skorstene (over 60 kw) 460 kr/gang kr/gang 2.3 Dyr Vaccination og mærkning Vaccination af hund (Rabies og DHP) Vaccination af kat (Rabies) Rabiesskilt Tilladelsesskilt 440 kr/stk 325 kr/stk 20 kr/stk 40 kr/stk

7 Side Asfalt Asfaltmaterialer, leveret af fabrik Bitumineret stenmel (BS) kr/ton Pulverasfalt (PA) kr/ton Asfaltbeton (AB) kr/ton Asfaltopløsning (AO) pr. 180 kg tromle kr/tromle Asfaltemulsion (AE) pr. 180 kg tromle kr/tromle Levering og maskinel udlægning af asfaltbelægninger Anstilling arbejdsplads kr/gang Forsegling 50 kr/m 2 30 kg/m 2 pulverasfalt (PA) 120 kr/m 2 40 kg/m 2 asfaltbeton (AB) 160 kr/m 2 60 kg/m 2 asfaltbeton (AB) 220 kr/m 2 80 kg/m 2 asfaltbeton (AB) 270 kr/m kg/m 2 asfaltbeton (AB) 330 kr/m kg/m 2 asfaltbeton (AB) 390 kr/m 2 Tillæg ved manuel udlægning (til fastsat pris for middelforbrug) 20 % Diverse ydelser Anstilling arbejdsplads kr/gang Opretning efter medgået forbrug kr Retablering af opgravninger kr/m 2 Sprøjtning af skærvelag med 10 kg/m kr/m 2 Fræsning asfalt 30 kr/m 2 Andre ydelser Efter regning 2.5 Pladsleje 2.6 Lokaleleje Containerpladsleje Lille container 120 kr/måned 20 fods container 220 kr/måned 40 fods container 450 kr/måned Fællesværksted og fiskeskure Fællesværksted, lokale 1, 2 og 3 Fiskeskure, Vestre Vig 200 kr/døgn 500 kr/måned

8 Side 8 3. Paamiut 3.1 Affaldsområdet Private husstande kan gratis aflevere affald til kommunens modtageanlæg i Paamiut. Dette gælder dog ikke i forhold til forurenet jord. Genbrugsegnet affald Lille læs (under 5m 3 ) Glas Metal Stort læs (over 5m 3 ) Glas Metal Miljøklargjorte biler og snescootere 210 kr/ton Træ til direkte genanvendelse Forbrændingsegnet affald Lille læs (under 5m 3 ) Dagrenovation og dagrenovationslignende affald Rent tørt træ og malet træ Blandet forbrændingsegnet affald Stort læs (over 5m 3 ) Dagrenovation og dagrenovationslignende affald Rent tørt træ og malet træ Blandet forbrændingsegnet affald Afbrænding af fortroligt affald 110 kr/gang Deponeringsegnet affald Lille læs (under 5m 3 ) Blandet deponeringsegnet affald Stort læs (over 5m 3 ) Blandet deponeringsegnet affald Forurenet jord (klasse 2, 3 og 4) 380 kr/m 3 Asbestholdigt affald, emballeret kr/m 3

9 Side 9 Farligt affald Kemikalier Maling, lak, lim, fugemasse og trykfarve Olieaffald 3 kr/kg Affald fra udtjente køretøjer Elektronikskrot Køle-/fryseskabe 2 kr/kg Trykbeholdere Akkumulatorer 8 kr/kg Batterier Støvende asbestaffald Dagrenovationsindsamling 1 ugentlig afhentning 300 kr/kvartal 2 ugentlige afhentninger 600 kr/kvartal Ekstra afhentning pr. stk. 300 kr/stk Natrenovationsindsamling 2 ugentlige afhentning 270 kr/kvartal 3 ugentlige afhentninger 400 kr/kvartal Ekstra afhentning pr. stk. 850 kr/stk Slamtankstømning 1 tømning pr. måned 400 kr/kvartal 1 tømning pr. 14. dag 800 kr/kvartal 1 tømning pr. uge kr/kvartal Ekstra tømning i normal arbejdstid 430 kr/stk Ekstra tømning udenfor normal arbejdstid kr/stk Særlige gebyrer Fejlsorteringsgebyr kr/læs Gebyr for åbning af affaldsanlæg udenfor normal åbningstid 500 kr/time Ydelser efter medgået tid Mandskab 315 kr/time Maskinel Efter lokal prisliste

10 Side Skorstensfejning Skorstensfejning Små skorstene (under 60kW) Store skorstene (over 60 kw) 460 kr/gang kr/gang 3.3 Dyr Vaccination, aflivning og mærkning Vaccination af hund (Rabies + DHP) Vaccination af kat (Rabies) Aflivning af hund og kat Rabiesskilt Tilladelsesskilt 440 kr/stk 325 kr/stk 500 kr/stk 20 kr/stk 50 kr/stk 3.4 Asfalt Levering og maskinel udlægning af asfaltbelægninger Færdigudlagt asfaltbeton (AB) kr/ton 3.5 Leje af maskinel og mandskab Såfremt der ikke findes private virksomheder i bygden, der udlejer maskinel og mandskab, er det i de fleste tilfælde muligt at leje kommunalt maskinel og mandskab. Kommunens maskinel udlejes altid med fører. Henvendelse skal ske til det lokale kommunekontor. 3.6 Lokaleleje Bådværksted og fiskeskure Bådværksted Fiskeskure 200 kr/døgn 500 kr/måned

11 Side Tasiilaq 4.1 Affaldsområdet Private husstande kan gratis aflevere affald til kommunens modtageanlæg i Tasiilaq. Dette gælder dog ikke i forhold til forurenet jord. Genbrugsegnet affald Lille læs (under 5m 3 ) Glas Metal Stort læs (over 5m 3 ) Glas Metal Miljøklargjorte biler og snescootere Træ til direkte genanvendelse Forbrændingsegnet affald Lille læs (under 5m 3 ) Dagrenovation og dagrenovationslignende affald Rent tørt træ og malet træ Blandet forbrændingsegnet affald Stort læs (over 5m 3 ) Dagrenovation og dagrenovationslignende affald Rent tørt træ og malet træ Blandet forbrændingsegnet affald Afbrænding af fortroligt affald Deponeringsegnet affald Lille læs (under 5m 3 ) Blandet deponeringsegnet affald Stort læs (over 5m 3 ) Blandet deponeringsegnet affald 210 kr/ton 110 kr/gang Forurenet jord (klasse 2, 3 og 4) 380 kr/m 3 Asbestholdigt affald, emballeret kr/m 3

12 Side 12 Farligt affald Kemikalier Maling, lak, lim, fugemasse og trykfarve Olieaffald 3 kr/kg Affald fra udtjente køretøjer Elektronikskrot Køle-/fryseskabe 2 kr/kg Trykbeholdere Akkumulatorer 8 kr/kg Batterier Støvende asbestaffald Dagrenovationsindsamling 1 ugentlig afhentning 300 kr/kvartal 2 ugentlige afhentninger 600 kr/kvartal Ekstra afhentning pr. stk. 300 kr/stk Natrenovationsindsamling 2 ugentlige afhentninger 270 kr/kvartal 3 ugentlige afhentninger 400 kr/kvartal Ekstra afhentning pr. stk. 850 kr/stk Slamtankstømning 1 tømning pr. måned 400 kr/kvartal 1 tømning pr. 14. dag 800 kr/kvartal 1 tømning pr. uge kr/kvartal Ekstra tømning i normal arbejdstid 430 kr/stk Ekstra tømning udenfor normal arbejdstid kr/stk Særlige gebyrer Fejlsorteringsgebyr kr/læs Gebyr for åbning af affaldsanlæg udenfor normal åbningstid 500 kr/time Ydelser efter medgået tid Mandskab 315 kr/time Maskinel Efter lokal prisliste

13 Side Skorstensfejning Skorstensfejning Små skorstene (under 60kW) Store skorstene (over 60 kw) 460 kr/gang kr/gang 4.3 Dyr Vaccination, aflivning og mærkning Vaccination af slædehund (Rabies og DHP) Aflivning af hund Vaccination af kat (Rabies) Aflivning af kat Rabiesskilt Tilladelsesskilt til kat 250 kr/stk 250 kr/stk 20 kr/stk 50 kr/stk 4.4 Leje af maskinel og mandskab Såfremt der ikke findes private virksomheder i bygden, der udlejer maskinel og mandskab, er det i de fleste tilfælde muligt at leje kommunalt maskinel og mandskab. Kommunens maskinel udlejes altid med fører. Henvendelse skal ske til det lokale kommunekontor. 4.5 Lokaleleje Bådværksted og fiskeskure Bådværksted leje Bådværksted depositum 70 kr/døgn 200 kr/døgn

14 Side Ittoqqortoormiit 5.1 Affaldsområdet Renovation Basisgebyr 810 kr/kvartal Forurenet jord (klasse 2, 3 og 4) 380 kr/m 3 Erhvervsaffald Efter konkret vurdering 5.2 Skorstensfejning Skorstensfejning Små skorstene (under 60kW) Store skorstene (over 60 kw) 460 kr/gang kr/gang 5.3 Dyr Vaccination, aflivning og mærkning Vaccination af slædehund (Rabies og DHP) Aflivning af hund Vaccination af kat (Rabies) Aflivning af kat Rabiesskilt Tilladelsesskilt til kat 250 kr/stk 250 kr/stk 20 kr/stk 50 kr/stk 5.4 Lokaleleje Bådværksted og fiskeskure Bådværksted 200 kr/døgn

15 Side Bygder på vestkysten 6.1 Affaldsområdet Renovation Basisgebyr 810 kr/kvartal Forurenet jord (klasse 2, 3 og 4) 380 kr/m 3 Erhvervsaffald Efter konkret vurdering 6.2 Skorstensfejning Skorstensfejning Små skorstene (under 60kW) Store skorstene (over 60 kw) 460 kr/gang kr/gang 6.3 Dyr Vaccination, aflivning og mærkning Vaccination af hund (Rabies og DHP) Vaccination af kat (Rabies) Aflivning af hund og kat Rabiesskilt Tilladelsesskilt 440 kr/stk 325 kr/stk 500 kr/stk 20 kr/stk 50 kr/stk 6.4 Leje af maskinel og mandskab Såfremt der ikke findes private virksomheder i bygden, der udlejer maskinel og mandskab, er det i de fleste tilfælde muligt at leje kommunalt maskinel og mandskab. Kommunens maskinel udlejes altid med fører. Henvendelse skal ske til det lokale kommunekontor. 6.5 Lokaleleje Bådværksted og fiskeskure Bådværksted Fiskeskure 200 kr/døgn 500 kr/måned

16 Side Bygder på østkysten 7.1 Affaldsområdet Renovation Basisgebyr 810 kr/kvartal Forurenet jord (klasse 2, 3 og 4) 380 kr/m 3 Erhvervsaffald Efter konkret vurdering 7.2 Skorstensfejning Skorstensfejning Små skorstene (under 60kW) Store skorstene (over 60 kw) 460 kr/gang kr/gang 7.3 Dyr Vaccination, aflivning og mærkning Vaccination af slædehund (Rabies og DHP) Aflivning af hund Vaccination af kat (Rabies) Aflivning af kat Rabiesskilt Tilladelsesskilt til kat 250 kr/stk 250 kr/stk 20 kr/stk 50 kr/stk 7.4 Leje af maskinel og mandskab Såfremt der ikke findes private virksomheder i bygden, der udlejer maskinel og mandskab, er det i de fleste tilfælde muligt at leje kommunalt maskinel og mandskab. Kommunens maskinel udlejes altid med fører. Henvendelse skal ske til det lokale kommunekontor. 7.5 Lokaleleje Bådværksted og fiskeskure Bådværksted 200 kr/døgn

17 Side Indkvartering, servicehuse og vask Indkvartering og leje af servicehus Overnatning med bad Overnatning for personale Leje af servicehus Leje af madras Bad for voksen Bad for barn (0-15 år) Leje af håndklæde Badesæbe Vask Lille vaskemaskine, C Lille vaskemaskine, 60 C Lille vaskemaskine, 90 C Stor vaskemaskine, C Stor vaskemaskine, 60 C Stor vaskemaskine, 90 C Tørretumbler Strygerulle Manuel vask Slynge Vaskepulver Skyllemiddel Skyllemiddel til lille vaskemaskine Sort affaldssæk Sorte affaldssække (10 stk) Servicevask inkl. vaskepulver, skyllemiddel, strygerulle og tørretumbler Servicevask, 0 3 kg Servicevask, 3-7 kg Kaffe og te Lille kop te Krus te Lille kop kaffe Krus kaffe 200 kr/overnatning 200 kr/overnatning 100 kr/overnatning 50 kr/stk 10 kr/bad 5 kr/bad 10 kr/stk 5 kr/stk 30 kr/vask 35 kr/vask 40 kr/vask 45 kr/vask 50 kr/vask 55 kr/vask 1 kr/minut 1 kr/minut 20 kr/vask 13 kr/gang 5 kr/gang 4 kr/gang 2 kr/gang 3 kr/sæk 30 kr/10 sække 90 kr/vask 175 kr/vask 4 kr/kop 5 kr/krus 5 kr/kop 6 kr/krus

Pr. måned. Alderdomshjemmet Takster for ophold pr. døgn kr 1.360,00 Udbringning af mad til pensionister kr 25,00

Pr. måned. Alderdomshjemmet Takster for ophold pr. døgn kr 1.360,00 Udbringning af mad til pensionister kr 25,00 10.10 Kommunale takster Qeqqata Kommunia: DAGINSTITUTIONSTAKSTER PR MÅNED GÆLDENDE FRA 01.01.2012 0-6 år 7-> år Indkomst Procentsats Daginstitution Procentsats Fritidshjem indtil 99.999 kr. 0 kr. 0 0 kr.

Læs mere

Qaasuitsup Kommunias gældende takster År 2013

Qaasuitsup Kommunias gældende takster År 2013 Qaasuitsup Kommunias gældende takster År 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Sullissivik / Servicecenter 4 Forvaltning for Anlæg & Miljø 6 Skadedyrsbekæmpelse 6 Priser for uberettiget aflivet hunde 6 Hunde

Læs mere

Takstoversigt 2013 2014

Takstoversigt 2013 2014 Takstoversigt 2013 2014 HAVNE Gæstebåde u/10 m Gæstebåde 1012 m Gæstebåde pr. m o 12 m Internet pr. dag Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Joller på land i Langør Pælepladser i Langør Fastliggertakst

Læs mere

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0293 0,0294

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0293 0,0294 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET er Teknik og Miljø Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0293 0,0294 Stadepladser m.m. Gågaden Kalundborg Pladsleje 01.05-01.10,... pr. m 2 70 70 Ved non-profit

Læs mere

Bornholms Regionskommunes. Regulativ for husholdningsaffald

Bornholms Regionskommunes. Regulativ for husholdningsaffald Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald Indhold: I. Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Ordninger... 5 5 Pligter og rettigheder... 5 6 Tilsyn... 6

Læs mere

Affaldsguide TIL VIRKSOMHEDER 2015. AVVTlf. 9623 6644

Affaldsguide TIL VIRKSOMHEDER 2015. AVVTlf. 9623 6644 Affaldsguide TIL VIRKSOMHEDER 2015 AVVTlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Gælder pr. 1. januar 2015 Adresser og åbningstider Kære virksomhed i Brønderslev og Hjørring kommuner Denne Affaldsguide er

Læs mere

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: Personskat 24,60 % 24,60 % Grundskyld Øvrige ejendomme 21,17 21,17 Landbrugsejendomme 6,37 6,37 Dækningsafgift Garantiprovision på garanterede lån for forsyningsområdet

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald. i Haderslev Kommune

Regulativ for erhvervsaffald. i Haderslev Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Formål 3 3. Lovgrundlag 3 4. Regulativets gyldigheds- og anvendelsesområde 3 5. Definitioner 4 6. Affaldsproducenters

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald Maj 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald Maj 2007 Ref 06727030 J00046-4-KATN Version 4 Dato 2007-06-24 Udarbejdet af KATN

Læs mere

Regulativ for Erhvervsaffald i Frederikshavn Kommune. Bilag

Regulativ for Erhvervsaffald i Frederikshavn Kommune. Bilag Regulativ for Erhvervsaffald i Frederikshavn Kommune Bilag Si Sortering til bortskaffelse Erhvervsvirksomhederne har pligt til at sortere affaldet i fraktioner og til de former for bortskaffelse, der er

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I GENEREL DEL 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Regulativets gyldighedsområde 3 4 Definitioner 4 5 Pligter og rettigheder 5 6 Opbevaring af affald 6 7

Læs mere

Takstkatalog budget 2012-15. 2. behandling

Takstkatalog budget 2012-15. 2. behandling Takstkatalog budget 2012-15 2. behandling TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2011 2012 RENOVATIONSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Renovationsgebyret er opdelt i en fast takst og en variabel Kr./år

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for husholdningsaffald. Juni 2013

Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for husholdningsaffald. Juni 2013 Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013 Helsingør Kommune Regulativ for husholdningsaffald Juni 2013 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Center for Teknik og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Helsingør

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Prisblad 2015 Varde Forsyning A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 1.0 - opdateret 23. oktober 2014 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2015 ver. 1.0 [2] 1 Generelt 4 2 Varde Vandforsyning A/S 5 2.1 Forbrugspriser...

Læs mere

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig.

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig. Prisbog januar 2015 Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elhandel A/S Frederikshavn Vand A/S Frederikshavn Varme A/S Frederikshavn Spildevand A/S AVØ A/S Værd at vide Generelt for alle selskaber i Frederikshavn

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Regulativ. for. Erhvervsaffald

Regulativ. for. Erhvervsaffald Nordfyns Kommune Regulativ for Erhvervsaffald Januar 2007 Indhold 1. Formål 2. Lovgrundlag og administration 3. Regulativs område 4. Definitioner 5. Affaldsproducenters pligter 6. Transportørens pligter

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generel del... 5 1 Formål... 5 2 Lovgrundlag... 5 3 Definitioner... 5 4 Ordninger... 9 5 Pligter og rettigheder...

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 GEBYRER... 3 5 KLAGE... 4 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF... 4 7 BEMYNDIGELSE... 4 8

Læs mere

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Udkast AUGUST 2011 1 INDHOLD 1 Formål... 7 2 Lovgrundlag... 7 3 Definitioner... 7 4 Gebyrer... 9 5 Klage m.v.... 10 6 Overtrædelse og straf... 10 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Godkendt den Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v....4 2 Lovgrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Gebyrer...7 5 Klage m.v....7 6 Overtrædelse og straf...7 7 Bemyndigelse...7

Læs mere

Erhvervsaffalds regulativ for Faaborg-Midtfyn Kommune

Erhvervsaffalds regulativ for Faaborg-Midtfyn Kommune Erhvervsaffalds regulativ for Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold 1. Formål 2. Lovgrundlag og administration 3. Regulativs område 4. Definitioner 5. Affaldsproducenters pligter 6. Transportørens pligter 7.

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere